Connect with us

Actualitate

EXCLUSIV/DEZVALUIRILE NOASTRE SUNT CONFIRMATE/ACTIUNI CIRCUMSCRISE CRIMEI ORGANIZATE ALE CONDUCERII Telekom Romania Mobile Communication/DOCUMENTE

Incisiv

Publicat

pe

Surse judiciare ne-au confirmat faptul ca, pe numele numitilor Miroslav MAJOROS si Carmen Cristina DUMITRACHE a fost depusa o plangere penala pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 218 alin. (2)Condiționarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea exercitării atribuțiilor funcției membrilor aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. (3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, cu excepția infracțiunii prevăzute la alin. (1).”

In fapt, sus numitii au ingradit activitatea Vicepreședintelui Blocului National Sindical pe sectorul de activitate din Telecomunicații deoarece acesta a efectuat mai multe plangeri penale cu privire la ilegalitatile savarsite in aceasta companie, confirmand dezvaluirile noastre cu  privire la modul mafiot cum se actioneaza in aceasta multinationala (munca la negru, spalare de bani, etc).

Va prezentam documentele ajunse la organele de cercetare penala:

PLÂNGERE PENALĂ

împotriva numiților:

 • Miroslav MAJOROS, cu locul de citare la C. Telekom Romania Mobile Communications S.A., la sediul din București, Splaiul Independentei 319G, Sema Parc, Clădirea Atrium House, Et. 1 și 2, Sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/433/1999, cod unic de înregistrare 11952970;
 • Carmen Cristina DUMITRACHE, cu locul de citare la S.C. Telekom Romania Communications S.A., la sediul din București, Piața Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City Gate – Turnul de Nord, Et. 7-18, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8926/1997, cod unic de înregistrare 427320.

pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 218 alin. (2)Condiționarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea exercitării atribuțiilor funcției membrilor aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. (3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, cu excepția infracțiunii prevăzute la alin. (1).”

Solicităm și introducerea în cauză a persoanelor juridice responsabile civilmente:

 • C. Telekom Romania Mobile Communications S.A., cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 319G, Sema Parc – Clădirea Atrium House, Sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/433/1999, cod unic de înregistrare 11952970.
 • C. Germanos Telecom Romania S.A., cu sediul in București, Șoseaua București – Ploiești nr. 7A, Clădirea LAMDA, Sector 1, Cod poștal 013682, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/827/2009, cod unic de înregistrare 12835471
 • C. Sunlight Romania Filiala București S.R.L., cu sediul in București, Șoseaua București – Ploiești nr. 7A, Clădirea LAMDA, Sector 1, Cod poștal 013682, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/20748/2008, cod unic de înregistrare 14525582

ÎN FAPT,

Reprezentatul legal al sindicatului, Florin BICA, identificat cu C.I. seria RT nr. 881743, CNP 1690129131247, domiciliat în București, Șoseaua Stefan cel Mare 29, Bl.29, Sc. B, Ap.65, Sector 2, Cod poștal 020127, având calitatea de Președinte al SINDICATULUI NAȚIONAL TELECOMUNICAȚII MOBILE, cu reprezentativitate la nivelul unităților pârâte conform Sentințelor civile:

 • Telekom Romania Mobile Communications SA, RO11952970 – nr. 32/S/13.11.2015;
 • Germanos Telecom Romania SA, RO12835471 – nr. 27/S/17.08.2016;
 • Sunlight Romania Filiala București SRL, RO14525582 – nr. 35/S/21.10.2016.

SINDICATUL NAȚIONAL TELECOMUNICAȚII MOBILE este afiliat la confederația reprezentativă BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL, subsemnatul Florin BICA având și calitatea de Vicepreședinte, membru al Biroului Executiv al Blocului National Sindical pe sectorul de activitate din Telecomunicații.

La data de 20 iulie 2017, în urma hotărârii luate de cei doi sus-menționați, mi-a fost interzis accesul în sediul statuat al organizației sindicale, precum și în oricare altă clădire unde își desfășoară activitatea membrii de sindicat, cu scopul clar de a mă limita și mă constrânge în exercitarea atribuțiilor de Președinte al sindicatului reprezentativ.

Contrariat de măsura comunicată, am solicitat înscrisuri în acest sens, și mi-a fost prezentat un document intern al pazei pe care am reușit să îl fotografiez.

În acel moment, am încercat să iau legătura telefonica cu învinuiții, însă aceștia nu mi-au răspuns la apel.

Am încercat in continuare să iau legătura telefonică și cu alte persoane responsabile ale companiei printre care salariați de la departamentul HR si de securitate. Cei cu care am reușit să discut telefonic, mi-au prezentat aceeași situație, respectiv că nu mai am posibilitatea să intru în sediul sindicatului și că se datorează ordinelor primite „de sus”, de la învinuiți.

(…)

Am înțeles, ca cei doi învinuiți sunt persoanele care au decis săvârșirea faptei.

(…)

Încercând să părăsim clădirea, la bariera de ieșire, am apelat din nou la interfonul video recepția pentru a ni se permite, de data aceasta ieșirea din parcarea subterană, dar nu răspundea nimeni, ca si cum, intenționat și fără voință proprie, eram reținuți spre a pleca din parcarea subterană.

(…)

L-am întrebat direct daca dorește sa îmi sustragă cardul de acces și mi-a precizat că ar fi mai bine dacă voi fi de acord să i-l predau lui, ca tot nu îmi mai este de folosință si că în acest sens, dar și în sensul prezenței mele, a primit niște ordine precise pe care trebuie sa le execute.

(…)

Spre final, Directorul de securitate al pârâtelor civilmente, a ținut morțiș să îmi atragă atenția că, indiferent de calitatea mea sindicală, subsemnatul am interdicție de a mai intra in orice clădire a societăților unde sunt salariați membrii sindicatului, deoarece așa a primit dispoziții „de sus”, adică de la învinuiți.

Acesta a dispus ridicarea barierei, după ce în mod evident, mi-a interzis să părăsesc parcarea subterană, fiind sechestrat la propriu, probabil ca să fiu deposedat de legitimația de acces.

Învederez respectuos că prin CCM-urile aplicabile pârâtelor civilmente, cei doi învinuiți, în calitate reprezentanți decizionali, s-au obligat prin semnarea olografă a acestora, să respecte drepturile sindicatului, ale membrilor săi, dar și față de organele de conducere sindicale.

Exercitarea prerogativelor nu se poate îndeplini fără posibilitatea de a avea acces în sediul social al sindicatului, după cum nu se poate vorbi de îndeplinirea atribuțiilor față de membrii săi, fără posibilitatea de a-i contacta nemijlocit.

Cele de mai sus arata in mod evident, că prezenta plângere face dovada deplină a consumării infracțiunii prevăzută de art. 218 alin. (2) din Legea nr. 62/2011, a Dialogului social.

(…)

Solicit audierea celor doi învinuiți, iar în măsura în care sunt si alte persoane pe care nu le-am putut indica, dar care au participat la această faptă, vă rog să întreprindeți cercetările care se impun și tragerea la răspundere penală a acestora, înțelegându-se că am formulat plângere și împotriva acestora.

Îmi rezerv dreptul să aduc suplimentar și alte probe care au legătură directă cu săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 218 alin. (2) “Condiționarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea exercitării atribuțiilor funcției membrilor aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale (…)”

Solicit tragerea la răspundere penală a învinuiților si totodată îmi exprim dorința, ca subsemnatul să fiu de față la audierea tuturor persoanelor în cauză.

Întrucât, în urma infracțiunii sesizate, am suferit un prejudiciu moral, iar starea de sănătatea mi-a fost agravată, mă constitui parte civilă, urmând ca pe parcursul urmăririi penale să precizez cuantumul despăgubirilor.

Mijloacele de probă pe care se întemeiază prezenta plângere penală sunt următoarele:

 • Martori;
 • Înscrisuri;
 • Fotografii;
 • Înregistrări audio și video. (Irinel I.).

 

Citeste in continuare
Publicitate
Comenteaza si tu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

Cum apara statul roman interesul salariatilor acestui agent economic de interes public major? SRI “doarme” sau iar are alte interese “absconse”?

Incisiv

Publicat

pe

De

Dancila face parte din statul paralel intrucat nu a dat raspuns cu privire la protocolele incheiate intre SRI si institutiile. parte ale administratiei publice centrale. aflate in coordonarea sau subordinea Guvernului Romaniei!!!

Recent unul dintre sindicatele existente la nivelul operatorului de comunicatii electronice fixe si mobile – “Telekom Romania”, a trimis o scrisoare catre ministrul comunicatiilor si societatii informationale prin care il sesizeza de intentiile actionarului majoritar al companiei “Telekom Romania” de a  vinde actiunile detinute. Interesant este ca pe langa acest aspect actionarul majoritar OTE si DT are in vedere o serie de proceduri de externalizare a unor activitati interne ale operatorului catre terte parti interesate, dar fara se informeze salariatii posibili afectati de astfel de masuri de reorganizare manageriale situatie ce ar putea intra sub incidenta prevederilor Legii nr.67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora.

Semnalam faptul ca, avand in vedere interesul public intrucat operatorul “Telekom Romania” este un agent economic de interes public major si mai mult infrastructura de comunicatii a acestuia face parte din infrastructura critica nationala conform OUG nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, respectiv normelor infralegale aplicabile,  situatie in care organele abilitate ale statului roman (MCSI, ANCOM, MAI, SRI, MMJS etc.) comisiile ITC ale Parlamentului Romaniei) ar trebui sa analizeze si sa ofere publicului cel putin un raspuns competent cu privire la situatia de fapt sus precizata.

De altfel, sindicatele comenteaza intern faptul ca managementul grupului “TELEKOM ROMANIA” intentioneaza ca pana la finele lunii septembie sa reduca numarul salariatilor grupului din Romania cu cel putin 800 de salariati din toate structurile organizatinale proprii, pe langa actiunea de externalizare a activitatilor de IT catre firme interesate ce vor raspunde cereri de oferta efectuate acum cateva luni de catre departamentul de achizitii al “TELEKOM ROMANIA”.

Cum apara statul roman interesul salariatilor acestui agent economic de interes public major, respectiv cum apara acelasi stat roman interesul sau economic si financiar detinut prin actiunile proprii la aceast operator de comunicatii eletronice, care in mod relevant mai are si protocoale clasificate incheiate cu SRI, dupa cum rezulta din raspunsul la o interpelare adresata, in mai 2018, de catre un parlamentar catre MCSI, dar si catre Primul – ministru al Romaniei ce nu s-a obosit sa raspunda nici pana la aceasta data, chiar daca conform Constitutiei art.112 avea o obligatie legala de serviciu.

Asteptam cu nerabdare un raspuns oficial din parte autoritatilor in drept atat in contextul prevederilor legale ale Legii nr.544/2001 dar si in contextul interesului national fata de situatiile create de managementul strain al operatorului anterior referit. (Cristina T.).

BNS
CAZAN 1529 A protocoale
CAZAN 1529 C protocol prim ministru
2 05 CAZAN 1529 A protocoale

Citeste in continuare

Actualitate

DGIA : ”Semnezi sau pleci”! Si a plecat!

Incisiv

Publicat

pe

De

(Preluare National – Catalin Tache):

Dupa cum dezvaluiam ieri, dintr-un document incendiar aflat inclusiv pe masa de lucru a premierului Romaniei reiese ca inalti demnitari ai statului roman de la varful Ministerului Apararii Nationale si generali sefi de structuri vitale ale Armatei Romane ar fi fost amenintati fatis de catre cei doi ministri  Mihai Viorel Fifor si Gabriel Beniamin Les, dar si de un colonel din cadrul Directiei Generale de Informatii a Armatei! Totul in urma refuzului acestora de a ceda presiunilor privind semnarea contractului de 1,6 miliarde de euro pentru achizitionarea a patru corvete multifunctionale de la un ofertant indicat cu ”subiect si predicat” .

Si asta cu toate ca atat in plangerile penale aflate pe rolul Parchetului Militar de pe langa Curtea Militara de Apel, cat si a Directiei Nationale Anticoruptie nu doar ca erau prezentate probe privind vicierea procedurii de incredintare a acordului cadru, dar si suspiciunile rezonabile cu privire la faptul ca pretul ”ofertantului indicat” ar fi fost umflat cu nu mai putin de 150 milioane de euro pe corveta, ceea ce ”indica un posibil prejudiciu adus bugetului MApN de 600 milioane euro”! Iar astazi suntem in masura sa dezvaluim si identitatea a doi dintre conducatorii de la varful Ministerului Apararii Nationale care au fost supusi unor campanii agresive si, atentie, puternic sustinute financiar din strainatate pentru a ceda si a ”face abstractie de aspectele negative constatate”, dupa cum reiese din raportul contrainformativ intrat in posesia noastra. In care se mai noteaza si ca pe filiera oculta a ofiterilor de informatii militare li s-a atras atentia  ce repercursiuni ar putea suferi pentru  refuzul de a ”atribui acordul cadru destinat achizitiei celor patru corvete multifunctionale catre un anumit candidat”! Este vorba despre fostul secretar de stat pentru Armamente, Andrei Ignat si de generalul de brigada ing. Ionel Lotan, loctiitor al sefului Departamentului pentru Armamente! Cei care, la scurt timp dupa ce au refuzat ultimatumul DGIA privind ”cooperarea cu partea franceza” si  Ignat chiar a recurs la sesizarea oficiala a structurilor abilitate ale statului roman s-au trezit ”ejectati” de la virful MApN!

Ignat, ”mostenirea” lui Fifor pentru Les

Iar pentru ca umilinta inghitita de structuri informative care altfel se bat cu pumnul in piept cum apara ele tara de ”baietii rai” sa fie deplina, campania de satisfacere a unui partener extern prin plata unei adevarate ”taxe de smecherie” s-a derulat pe mandatul a doi ministri ai Apararii! Pentru ca, dupa cum se avertizeaza in raport, Mihai Fifor ar fi fost stopat la timp prin  nota informativa privind faptul ca ofertantul ”agreat” ar fi intarziat cu nu mai putin de cinci ani fabricarea si predarea catre Marina Armatei Australiene a corvetelor promise. Astfel ca, aflandu-se intre ”ciocanul” intalnirilor de taina cu ambasadoarea Frantei in Romania si ”rezistenta” unor demnitari si generali romani, totul sub nasul colaborationistei DGIA, fostul ministru a preferat in cele din urma politica ”strutului”, panicat fiind si de dezvaluirile de la acea vreme din ”National ”. ”Urmare a acestor discutii, ministrul Mihai Viorel Fifor nu a dat curs timp de mai multe luni unei note de informare referitoare la aspecte privind grave dificultati si probleme existente in activitatile competitorilor francezi”. Astfel ca ”avand in vedere ca pana la eliberarea sa din functie , ministrul Mihai Viorel Fifor nu a reusit sa impuna conducerii Departamentului pentru Armamente sa accepte atribuirea in conditii de incalcare a legii a acordului cadru destinat achizitiei celor patru corvete multifunctionale, demersurile efectuate in scopul satisfacerii prin metode incorecte a interesului unuia dintre competitorii inscrisi in cursa pentru atribuirea acordului cadru, demersurile sale au fost continuate de actualul ministru Gabriel Beniamin Les. Aceasta dupa ce in mod repetat a incercat sa il intimideze pe Andrei Ignat, secretar de stat si sef al Departamentului pentru Armamente la acea data , pentru a accepta ca in conditii de nelegalitate sa accepte atribuirea acordului cadru destinat achizitiei celor patru corvete catre un anume competitor a propus eliberarea din functie a acestuia”.

Generalul Lotan, victima colaterala

Numai ca amenintarile nu au incetat nici dupa ”decaparea” secretarului de stat, intrucat ” dupa eliberarea la data de 10.06.2019 a lui Andrei Ignat din functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru Armamente, eforturile ministrului Gabriel Beniamin Les de a determina atribuirea acordului cadru destinat achizitiei celor patru corvete multifunctionale catre un anume competitor au fost exercitate asupra generalului de brigada ing. Ionel Lotan, loctiitor in acea perioada al sefului Departamentului pentru Armamente. Astfel ca generalul Lotan a fost pus la randul sau in situatia in care s-a aflat si secretarul de stat Ignat, amenintat de ofiteri de informatii militare sa dea curs cererilor imperative si abuzive ale conducerii MApN sau de a fi eliberat din functia pe care o ocupa. Situatie in care generalul Lotan a refuzat si el sa incalce legea, preferand mai bine sa-si depuna raportul de pensionare, 20.06.2019  fiind ultima sa zi de activitate in Ministerul Apararii Nationale”.

Si uite cum MApN nu are conducere la Departamentul pentru Armamente, achizitia de corvete a fost suspendata prin incheierea nr. 883/C1/1061 din 14.06.2019 a CNSC iar ministrul Apararii nu face niciun demers legal desi  Curtea Constitutionala a decis ca prelungirea mandatului generalului Ionel Ciuca in fruntea Armatei Romane este ilegala! Colonelul Preda de la DGIA stie bine de ce…Dar si noi!

 

 

Citeste in continuare

Actualitate

DEMASCAREA SECURISTILOR INCURCATI DE SIIJ

Incisiv

Publicat

pe

De

La DNA dospeau pentru vremuri ‘oportune’ peste 4.000 de dosare… Santaj, amenintari, intimidari…

Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu (foto) ia pozitie in fata incercarilor disperate ale unor magistrati si politicieni care se zbat sa provoace desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie.

Iata postarea facuta de Calin Popescu Tariceanu:

“Vad o agitatie neobisnuita in anumite zone dupa ce Comisia de la Venetia a opinat ca exista neclaritati in procesul de numire si functionare a Sectiei speciale de investigare a magistratilor. Poate membrii comisiei or fi avand unele semne de intrebare, dar voi, aparatorii vechiului sistem, sigur nu aveti.

Va prefaceti ca nu stiti de ce s-a infiintat aceasta sectie. Va reamintesc eu, pe scurt: pentru ca, atunci cand de anchetarea magistratilor se ocupa DNA, aveam parte, in fapt, de o ampla operatiune de confectionare a unor dosare pentru santajarea instantelor de judecata. Cand Sectia s-a infiintat, la DNA dospeau pentru vremuri ‘oportune’ peste 4.000 de dosare pe numele unor magistrati. Cand a fost momentul transferului acestor dosare la noua sectie, acelasi DNA a clasat mai mult de jumatate dintre ele. Dovada clara ca erau tinute doar ca metoda de santaj. Pe atunci era totul in regula, nu-i asa, pentru ca doamna Kovesi si acolitii ei aveau drept de viata si de moarte asupra Justitiei, punand pumnul in gura judecatorilor si fortandu-i sa danseze in campul tactic dupa muzica serviciilor.

Acum cand avem o sectie dedicata anchetarii magistratilor, o sectie complet independenta si plasata sub autoritatea CSM, garantul independentei justitiei, brusc nu mai e in regula.

Oare de ce?

Simplu: din interes, ignoranta, ori pur si simplu ticalosie, sunteti gata sa sacrificati libertatea si independenta judecatorilor. Sunteti gata sa faceti orice ca sa ingropati greselile – eufemistic spus greseli – trecutului. Sau si mai simplu: din pura complicitate cu artizanii mentinerii Justitiei in genunchi, de ani si ani de zile.

Comunistii au facut justitia cu procurorii si securistii. Regimul Macovei-Kovesi-Basescu a adaugat acestora arhiva SIPA, CNSAS, ANI sau interceptarile ilegale ale SRI.

Santaj, amenintari, intimidari, nu ati precupetit niciun efort. In tara lui Negulescu-Portocala, Romania a devenit, intr-adevar, o imensa portocala, una mecanica, exact ca in romanul lui Burgess. Naturala si colorata la exterior, dar ascunzand sub coaja un imens si tenebros mecanism de mare precizie – mecanismul dictaturii statului paralel cu sprijinul nepretuit al procurorilor.

De asta si nu de altceva va repugna Sectia speciala, nu va mai ascundeti pe dupa plop, baieti. Si mai rasfirati-va, cat de cat, ca bate la ochi”. (Paul D.).

 

Citeste in continuare

Parteneri


Parteneri speciali-probleme juridice

Știri calde

Actualitate11 ore ago

Cum apara statul roman interesul salariatilor acestui agent economic de interes public major? SRI “doarme” sau iar are alte interese “absconse”?

Dancila face parte din statul paralel intrucat nu a dat raspuns cu privire la protocolele incheiate intre SRI si institutiile....

Actualitate11 ore ago

DGIA : ”Semnezi sau pleci”! Si a plecat!

(Preluare National – Catalin Tache): Dupa cum dezvaluiam ieri, dintr-un document incendiar aflat inclusiv pe masa de lucru a premierului...

Actualitate11 ore ago

DEMASCAREA SECURISTILOR INCURCATI DE SIIJ

La DNA dospeau pentru vremuri ‘oportune’ peste 4.000 de dosare… Santaj, amenintari, intimidari… Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu (foto) ia...

Actualitate11 ore ago

“Mai tineti minte cum se straduia o unitate de seama a online-ului sa scuze limbajul de borfas al lui Negulescu?”

Foarte buna comparatia cazurilor procurorilor Piturca-Portocala pe care o face Cristoiu! Si atunci, ca si acum, s-a incercat salvarea lor,...

Actualitate11 ore ago

PSD nu va vota ,,reînnoirea” vetustului Isărescu la BNR

Pun și eu aici 2 cenți: PSD nu va vota ,,reînnoirea” vetustului Isărescu la BNR. Tăriceanu, brațul din Senat al...

Actualitate11 ore ago

Exploziv: Liiceanu, filosoful cu misiuni de la PCR

(PRELUARE INPOLITICS.RO): Cel mai bun articol, fără doar și poate, pe care l-am citit în ultimii ani. Nici măcar nu...

Actualitate11 ore ago

Șeful Institutului Wiesel vrea terenul Muzeului Antipa: Este adevărat că zona este protejată, dar asta nu însemnă că nu se pot face construcții acolo

Preluare FLUX 24: Propunerea ca Muzeul Holocaustului să fie construit în curtea Muzeului Antipa a fost făcută de Institulul ”Elie Wiesel”,...

Actualitate11 ore ago

Executarea sumară a domnului Rareș Bogdan

Ludovic Orban, președintele PNL a decis. Contrar așteptărilor, Rareș Bogdan nu va prelua președinția celei mai mari organizații PNL din...

Actualitate1 zi ago

Editorial/ Dar serviciile secrete? Impecabile, domnule!

După 2009, a continuat politica trecerii în rezervă a foştilor ofiţeri de Securitate. Au ieşit la pensie fostul sef al...

Actualitate1 zi ago

In administratia lui Adrian Dobre se inmultesc doar numarul de sobolani

Primim la redactie: Buna ziua, Va transmit acest email; cu speranta ca veti publica un articol si despre situatia din...

Actualitate1 zi ago

Atac mafiot la varful MApN!

(Preluare National – Catalin Tache): Continuam astazi publicarea mai multor fragmente din raportul contrainformativ intrat in posesia noastra si in...

Actualitate1 zi ago

PNL Bucuresti in pragul exploziei: Violeta Alexandru presedinte interimar

(PRELUARE INPOLITICS.RO): Biroul Executiv al PNL, reunit azi, a decis ca Violeta Alexandru să conducă interimar organizația București, cea mai...

Actualitate1 zi ago

Falsa lecție încasată de PSD

Există o gravă contradicție în termeni. Pe de-o parte, unii dintre șefii PSD, în frunte cu doamna Dăncilă, afirmă că...

Actualitate3 zile ago

Omul lui Dragnea de la M.A.E/Incompetenta, ilegalitatile, morti “supecte” si “parfum” de servicii (I)

Avocata Laura Elena Chiorean (foto) din Cluj Napoca este, începând cu data de 8 Martie a.c., noul Secretar general al...

Actualitate3 zile ago

Carmen Dan, ”Denuntul Secolului” la DNA!

(Preluare National – Catalin Tache): Gata, este tot mai groasa pentru Carmen Dan! Cea care parca a avut gura aurita,...

Partener media exclusiv

stiri actualizate

Top Articole Incisiv