Connect with us

Actualitate

EXCLUSIV/DEZVALUIRILE NOASTRE SUNT CONFIRMATE/ACTIUNI CIRCUMSCRISE CRIMEI ORGANIZATE ALE CONDUCERII Telekom Romania Mobile Communication/DOCUMENTE

Incisiv

Publicat

pe

Surse judiciare ne-au confirmat faptul ca, pe numele numitilor Miroslav MAJOROS si Carmen Cristina DUMITRACHE a fost depusa o plangere penala pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 218 alin. (2)Condiționarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea exercitării atribuțiilor funcției membrilor aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. (3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, cu excepția infracțiunii prevăzute la alin. (1).”

In fapt, sus numitii au ingradit activitatea Vicepreședintelui Blocului National Sindical pe sectorul de activitate din Telecomunicații deoarece acesta a efectuat mai multe plangeri penale cu privire la ilegalitatile savarsite in aceasta companie, confirmand dezvaluirile noastre cu  privire la modul mafiot cum se actioneaza in aceasta multinationala (munca la negru, spalare de bani, etc).

Va prezentam documentele ajunse la organele de cercetare penala:

PLÂNGERE PENALĂ

împotriva numiților:

 • Miroslav MAJOROS, cu locul de citare la C. Telekom Romania Mobile Communications S.A., la sediul din București, Splaiul Independentei 319G, Sema Parc, Clădirea Atrium House, Et. 1 și 2, Sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/433/1999, cod unic de înregistrare 11952970;
 • Carmen Cristina DUMITRACHE, cu locul de citare la S.C. Telekom Romania Communications S.A., la sediul din București, Piața Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City Gate – Turnul de Nord, Et. 7-18, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8926/1997, cod unic de înregistrare 427320.

pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 218 alin. (2)Condiționarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea exercitării atribuțiilor funcției membrilor aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. (3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, cu excepția infracțiunii prevăzute la alin. (1).”

Solicităm și introducerea în cauză a persoanelor juridice responsabile civilmente:

 • C. Telekom Romania Mobile Communications S.A., cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 319G, Sema Parc – Clădirea Atrium House, Sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/433/1999, cod unic de înregistrare 11952970.
 • C. Germanos Telecom Romania S.A., cu sediul in București, Șoseaua București – Ploiești nr. 7A, Clădirea LAMDA, Sector 1, Cod poștal 013682, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/827/2009, cod unic de înregistrare 12835471
 • C. Sunlight Romania Filiala București S.R.L., cu sediul in București, Șoseaua București – Ploiești nr. 7A, Clădirea LAMDA, Sector 1, Cod poștal 013682, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/20748/2008, cod unic de înregistrare 14525582

ÎN FAPT,

Reprezentatul legal al sindicatului, Florin BICA, identificat cu C.I. seria RT nr. 881743, CNP 1690129131247, domiciliat în București, Șoseaua Stefan cel Mare 29, Bl.29, Sc. B, Ap.65, Sector 2, Cod poștal 020127, având calitatea de Președinte al SINDICATULUI NAȚIONAL TELECOMUNICAȚII MOBILE, cu reprezentativitate la nivelul unităților pârâte conform Sentințelor civile:

 • Telekom Romania Mobile Communications SA, RO11952970 – nr. 32/S/13.11.2015;
 • Germanos Telecom Romania SA, RO12835471 – nr. 27/S/17.08.2016;
 • Sunlight Romania Filiala București SRL, RO14525582 – nr. 35/S/21.10.2016.

SINDICATUL NAȚIONAL TELECOMUNICAȚII MOBILE este afiliat la confederația reprezentativă BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL, subsemnatul Florin BICA având și calitatea de Vicepreședinte, membru al Biroului Executiv al Blocului National Sindical pe sectorul de activitate din Telecomunicații.

La data de 20 iulie 2017, în urma hotărârii luate de cei doi sus-menționați, mi-a fost interzis accesul în sediul statuat al organizației sindicale, precum și în oricare altă clădire unde își desfășoară activitatea membrii de sindicat, cu scopul clar de a mă limita și mă constrânge în exercitarea atribuțiilor de Președinte al sindicatului reprezentativ.

Contrariat de măsura comunicată, am solicitat înscrisuri în acest sens, și mi-a fost prezentat un document intern al pazei pe care am reușit să îl fotografiez.

În acel moment, am încercat să iau legătura telefonica cu învinuiții, însă aceștia nu mi-au răspuns la apel.

Am încercat in continuare să iau legătura telefonică și cu alte persoane responsabile ale companiei printre care salariați de la departamentul HR si de securitate. Cei cu care am reușit să discut telefonic, mi-au prezentat aceeași situație, respectiv că nu mai am posibilitatea să intru în sediul sindicatului și că se datorează ordinelor primite „de sus”, de la învinuiți.

(…)

Am înțeles, ca cei doi învinuiți sunt persoanele care au decis săvârșirea faptei.

(…)

Încercând să părăsim clădirea, la bariera de ieșire, am apelat din nou la interfonul video recepția pentru a ni se permite, de data aceasta ieșirea din parcarea subterană, dar nu răspundea nimeni, ca si cum, intenționat și fără voință proprie, eram reținuți spre a pleca din parcarea subterană.

(…)

L-am întrebat direct daca dorește sa îmi sustragă cardul de acces și mi-a precizat că ar fi mai bine dacă voi fi de acord să i-l predau lui, ca tot nu îmi mai este de folosință si că în acest sens, dar și în sensul prezenței mele, a primit niște ordine precise pe care trebuie sa le execute.

(…)

Spre final, Directorul de securitate al pârâtelor civilmente, a ținut morțiș să îmi atragă atenția că, indiferent de calitatea mea sindicală, subsemnatul am interdicție de a mai intra in orice clădire a societăților unde sunt salariați membrii sindicatului, deoarece așa a primit dispoziții „de sus”, adică de la învinuiți.

Acesta a dispus ridicarea barierei, după ce în mod evident, mi-a interzis să părăsesc parcarea subterană, fiind sechestrat la propriu, probabil ca să fiu deposedat de legitimația de acces.

Învederez respectuos că prin CCM-urile aplicabile pârâtelor civilmente, cei doi învinuiți, în calitate reprezentanți decizionali, s-au obligat prin semnarea olografă a acestora, să respecte drepturile sindicatului, ale membrilor săi, dar și față de organele de conducere sindicale.

Exercitarea prerogativelor nu se poate îndeplini fără posibilitatea de a avea acces în sediul social al sindicatului, după cum nu se poate vorbi de îndeplinirea atribuțiilor față de membrii săi, fără posibilitatea de a-i contacta nemijlocit.

Cele de mai sus arata in mod evident, că prezenta plângere face dovada deplină a consumării infracțiunii prevăzută de art. 218 alin. (2) din Legea nr. 62/2011, a Dialogului social.

(…)

Solicit audierea celor doi învinuiți, iar în măsura în care sunt si alte persoane pe care nu le-am putut indica, dar care au participat la această faptă, vă rog să întreprindeți cercetările care se impun și tragerea la răspundere penală a acestora, înțelegându-se că am formulat plângere și împotriva acestora.

Îmi rezerv dreptul să aduc suplimentar și alte probe care au legătură directă cu săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 218 alin. (2) “Condiționarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea exercitării atribuțiilor funcției membrilor aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale (…)”

Solicit tragerea la răspundere penală a învinuiților si totodată îmi exprim dorința, ca subsemnatul să fiu de față la audierea tuturor persoanelor în cauză.

Întrucât, în urma infracțiunii sesizate, am suferit un prejudiciu moral, iar starea de sănătatea mi-a fost agravată, mă constitui parte civilă, urmând ca pe parcursul urmăririi penale să precizez cuantumul despăgubirilor.

Mijloacele de probă pe care se întemeiază prezenta plângere penală sunt următoarele:

 • Martori;
 • Înscrisuri;
 • Fotografii;
 • Înregistrări audio și video. (Irinel I.).

 

Citeste in continuare
Publicitate
Comenteaza si tu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

Pentru însănătoșirea relațiilor ruso-române

Publicat

pe

De

Palatul Parlamentului din București. Deputații ruși și români, împreună cu Ambasadorul Federației Ruse în România, Valeri Kuzmin (al cincilea din drepta)/ Foto: Ambasada Rusiei din România
Ambasada Federației Ruse din București a difuzat un comunicat cu privire la vizita în România, în perioada 9–11 decembrie 2019, a delegației Dumei de Stat, Camera inferioară a Parlamentului rus. Delegația reprezintă Grupul de deputați pentru legăturile cu Parlamentul României și a fost invitată de către președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Federația Rusă din Parlamentul României, Adrian Ampleev. Din delegația rusă, condusă de Dmitri Islamov (Partidul ”Rusia Unită”), mai fac parte deputații Olga Alimova (Partidul Comunist al Federației Ruse), Serghei Kriucek (“Rusia Justă”) și Anton Morozov (Partidul Liberal Democrat al Rusiei).
Oaspeții ruși s-au întâlnit cu vicepreședintele Camerei Deputaților a Parlamentului României, Carmen Mihălcescu, președintele Comisiei pentru politică externă, Rozalia Biro, cu membrii Grupului parlamentar de prietenie cu Federația Rusă, condus de Adrian Ampleev și cu directorul general al Departamentul pentru relații cu vecinătatea estică al MAE, Adrian Stănescu.
Seful delegației ruse, Dmitri Islamov și vice-președintele Camerei deputaților a Parlamentului Român, Carmen Mihălcescu/ Foto: Ambasada Rusiei din România
Palatul Parlamentului din București. Schimbul de cadouri: șeful delegației ruse, Dmitri Islamov (stânga) și gazda, deputatul român Adrian Ampleev/ Foto. Ambasada Rusiei din România
În cadrul întrevederilor, se spune în comunicat, s-au discutat chestiunile legate de însănătoșirea relațiilor ruso-române, pe baza pragmatismului și a avantajului reciproc, având în vedere tradițiile multiseculare de prietenie și de ajutor reciproc, precum și de restabilirea canalelor de dialog interparlamentar și, în general, a punților de comunicare și încredere reciprocă între Rusia și România, între popoarele noastre. Interlocutorii s-au pronunțat pentru extinderea și intensificarea cooperării comerciale și economice ruso-române.
S-a remarcat faptul că, în ciuda păstrării regimului de sancțiuni, schimburile comerciale bilaterale au ajuns, în ultimii ani, la nivelul de dinaintea crizei – aproximativ 5 miliarde de dolari. Ambele părți s-au pronunțat pentru păstrarea legăturilor culturale și umanitare între Rusia și România.
Delegația Rusă i-a transmis președintelui Grupului parlamentar de prietenie cu Federația Rusă din Parlamentul României, deputatului Adrian Ampleev, invitația de a efectua o vizită de răspuns în Rusia, în 2020 și a invitat parlamentarii români să ia parte la Forumul internațional “Dezvoltarea parlamentarismului” care va fi organizat, la inițiativa președintelui Dumei de Stat a Adunării Federale a Rusiei, Viaceslav Volodin, la Moscova, în iunie 2020.
Parlamentarii din Rusia au vizitat Centrul Rus de Știință și Cultură din București și au discutat activitatea acestuia cu directorul lui, Natalia Mujennikova. La Centrul cultural al Comunității rușilor-lipoveni din România a avut loc o întrevedere a membrilor delegației cu compatrioții lor, pentru care România a devenit a doua patrie.
Întâlnirea de la Centrul Cultural al Comunităților rușilor-lipoveni din România/ Foto: Vești din Rusia
În cadrul unei călătorii de cunoaștere a României, oaspeții din Rusia au vizitat Castelul Peleș din Sinaia, Castelul Cantacuzino din Bușteni și muzeul “Casa Ceaușescu” din București.

Citeste in continuare

Actualitate

“Politici publice pentru drepturile omului”

Publicat

pe

De

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vă invită joi, 12 decembrie 2019, începând cu ora 09.30, la conferința cu participare internațională ”Politici publice pentru drepturile omului”, în cadrul căreia va fi analizat procesul de realizare a acestora și cooperareainstituții publice – societatea civilă. Evenimentul va avea loc la Hotel Novotel, sala Paris Rive Gauche (Calea Victoriei 37B) din București.

În cadrul conferinței vor fi prezentate propunerile de politici publice elaborate de CRJ, din perspectiva implementării lor, pe patru domenii de interes: nediscriminarea în educație, drepturile persoanelor cu dizabilităţi mintale, integritatea publică și regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi non-profit.
Temele vor fi abordate în ateliere de lucru paralele, participanții putând opta pentru domeniul propriu de interes.
Astfel, pe tema incluziunii și nediscriminării în educație vor fi abordate măsurile propuse pentru o abordare integratoare (mainstreaming) a nediscriminării, din perspectiva practicienilor. Planul de măsuri propus de CRJ se bazează pe o analiză recentă a programelor şcolare şi a formării cadrelor didactice, din mai multe perspective, respectiv egalitatea de gen, copii și tineri LGBTI, copii și tineri romi, cât şi pe o serie de dezbateri organizate la nivel local şi naţional.
În domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale va fi abordată tema tutelei și punerii sub interdicție judecătorească din perspectiva drepturilor omului și a dreptului adulţilor cu dizabilități de a acționa în mod egal cu ceilalți în toate aspectele vieții. Procesul de sprijinire în luarea deciziilor a persoanelor aflate în unităţi de asistenţă socială sau de psihiatrie este esențial în eficientizarea procesului de dezinstituţionalizare.
În domeniul integrității publice vor fi discutate modificările legislative necesare privind consilierea de etică realizate prin Codul administrativ, riscurile și oportunitățile pentru consilierea de etică, precum și rezultatele cercetării.
Analiza stadiului problemelor și soluțiilor alternative în domeniul consilierii de etică.
De asemenea, în contextul modificărilor legislative pe tema finanțării nerambursabile din fonduri publice a activităților de interes general vor fi discutate rezultatele, experiențele și așteptările autorităților finanțatoare și ale organizațiilor neguvernamentale.
Conferința va reuni reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice, universități și reprezentanți ai societății civile și este organizată în cadrul proiectului PROGRES – Politici publice responsabile = Guvernare responsabilă, Cod SIPOCA: 142, Cod MySMIS2014: 112374, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

 

Citeste in continuare

Actualitate

Te tăvălești de off-ul ”penalilor”, urli să curgă cătușe ”fără număr”, dar când vine vorba despre drepturile tale taci ca porcul în păpușoi

Publicat

pe

De

Mare agitație mare! Guvernul ”Gaură” taie pensiile de serviciu … cică și ale magistraților. Când majoritatea din 2016 (mă rog, tot aia e și azi, dar sub papucul Secu) încerca să adopte diverse modificări la Coduri, cu care magistrații nu au nicio treabă, doar trebuie să le aplice, era un urlet și un vaiet perpetuu.

Scria Veve editoriale pe FB, de Dănileț nu mai vorbesc, până și procurorii de la omoruri se tăvăleau de grija ”anticorupției”… evident, niște elucubrații … nutreț pentru proștii necesari pe străzi să îl aducă pe ”Guvernul meu” la putere.
Acum, când vrea ”guvernul lor” să le taie pensiile, ei se luptă pe ”CSM – ul meu”, strigând că ar fi cazul să câștige ”unul de la EI” … care ”ei”? … ai ”Guvernului meu” cumva?
Nici gând să critice pe ”stăpânii mei” că tot vehiculează tăieri peste tăieri … ei au treabă cu Secția …
Asta înseamnă că au bănăret să trăiască bine? Că singurul scop este să se protejeze pe persoană fizică pentru a conserva resursele acumulate?
Că altfel nu înțeleg: te tăvălești de off-ul ”penalilor”, urli să curgă cătușe ”fără număr”, dar când vine vorba despre drepturile tale taci ca porcul în păpușoi și continui lupta sterilă pentru a preda la cheie unora instituții ce vă garantează independența!?, se intreaba retoric Ingrid Mocanu pe pagina sa de socializare. (Irinel I.).

Citeste in continuare

Parteneri

Harmony Beauty Salon Ploiesti

Salon HARMONY, str Cantacuzino din Ploiești (intersecția Moș Craciun )
Servicii oferite :
- micropigmentare sprâncene
-extensii gene
- coafor
-unghii gel
-Cosmetica / tratamente cosmetice
- sala Fitness pt femei
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Harmony-Beauty-Salon-278929815636909/

Partener special – probleme juridice

Știri calde

Actualitate4 minute ago

Pentru însănătoșirea relațiilor ruso-române

Palatul Parlamentului din București. Deputații ruși și români, împreună cu Ambasadorul Federației Ruse în România, Valeri Kuzmin (al cincilea din...

Actualitate1 oră ago

“Politici publice pentru drepturile omului”

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vă invită joi, 12 decembrie 2019, începând cu ora 09.30, la conferința cu participare internațională...

Actualitate3 ore ago

Te tăvălești de off-ul ”penalilor”, urli să curgă cătușe ”fără număr”, dar când vine vorba despre drepturile tale taci ca porcul în păpușoi

Mare agitație mare! Guvernul ”Gaură” taie pensiile de serviciu … cică și ale magistraților. Când majoritatea din 2016 (mă rog,...

Actualitate3 ore ago

Soc la MAI/Despescu nu se mai lasă dus de nas de Buda

(Preluare National – Catalin Tache): Chiar pe 1 Decembrie titram ”Buda s-a combinat cu Carmen Dan! Vela știe?” Dar iată...

Actualitate3 ore ago

Bulancea, Dumitriu si procurorul din DGASPC Teleorman vor functii de conducere

Procurorii DNA Marius Bogdan Bulancea (foto), Paul Silviu Dumitriu si Adrian George Matei – cel care a instrumentat dosarul DGASPC...

Actualitate3 ore ago

Jaful franțuzesc din metroul bucureștean

Preluare FLUX 24 Preţul anual plătit de Metrorex pentru mentenanţa trenurilor de metrou, de 42 de milioane de euro, depăşeşte...

Actualitate3 ore ago

ION ILIESCU EXPLICA DE CE AM AVUT REVOLUTIE CU VARSARE DE SINGE

(Preluare Inpolitics): Nu s-au stins încă ecourile bruștei reveniri în prim-plan a lui Ion Iliescu cu interviul pentru rușii de...

Actualitate21 de ore ago

Dobre terminat! Volo’, fostul si viitorul primar, achitat in mizeria de dosar fabricat de licheaua si zdeanta de procuror Negulescu Mircea

„Am avut în permanență încredere în justiție, iar astăzi justiția a facut dreptate în cazul meu. Mulțumesc tuturor celor care...

Actualitate1 zi ago

Practic, clasa politică românească a înfiinţat un stat ce funcţionează paralel cu cel teoretic, democratic şi legal, mecanismele oficiale de funcţionare a societăţii devenind pur formale

Nu e nimic nou sub soarele României. De când am început să percep ce se întâmplă în jurul meu (percepţie...

Actualitate1 zi ago

,,Apărarea statului de drept” de către procurorii lui Iohannis, în lupta lui ,,anti-corupție” ne-a costat clasări de cam un miliard de Euro (Microsoft, EADS, ALRO și acum și Rompetrol)

Pe 1 octombrie 2019 scriam o analiza in care arătam DE CE vrea Klaus Iohannis demisia șefului DIICOT, Felix Bănilă....

Actualitate1 zi ago

Măcel pe șefia Poliției Capitalei!

(Preluare National – Catalin Tache): Aurelian Ciocîrlan la conducerea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București este ”news”-ul ce a...

Actualitate1 zi ago

DNA a pus ochii pe trei judecatori CCR

Umbla vorba-n targ ca trei judecatori CCR care au dat in ultimele luni solutii ce au incurcat grav Sistemul au...

Actualitate1 zi ago

Orban pune Securitatea de pază la Finanțe

Preluare FLUX 24 Sunt onorat și recunoscător să accept astăzi, cu responsabilitate și cumpătare, provocarea lansată de Prim-Ministrul României, Ludovic...

Actualitate1 zi ago

IOHANNIS LE RETRAGE ”STEAUA ROMANIEI” LUI CHIRAC SI BERLUSCONI

(Preluare Inpolitics): Președintele Klaus Iohannis a anunțat ieri că a decis să retragă decorațiile tuturor celor care au condamnări penale,...

Actualitate2 zile ago

OPINIE/Suntem slugile hoților ce controlează societatea!!!

Analiza efectelor ne ocupă majoritatea timpului în care am putea acumula experiență reală, cultură și civilizație și am putea îndrepta...

Partener media exclusiv

stiri actualizate

Top Articole Incisiv