Connect with us

Actualitate

EXCLUSIV/EXPLOZIV/ MAFIA DE LA TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A AMENINTA VOALAT CU MOARTEA UN LIDER DE SINDICAT CARE A AVUT CURAJUL SA SESIZEZE INCALCARILE LEGISLATIEI MUNCII DE CATRE ACEST CONCERN -IN CARE STATUL DETINE 46% DIN ACTIUNI

Publicat

pe

‘Mai ales ca astazi am fost informat ca vor sa ma concedieze… J

Va adaug in plus ca am dat in judecata Cosmote, Germanos si Romtelecom, pentru munca la negru pe care am desfasurat-o pentru acestea si hartuirile suferite ca lider de sindicat.

Tot astazi mi-au spus ca: vreau sa fiu ca „Jimmy Hoffa” despre care stiu ca a fost declarat mort fara ca trupul lui sa fie de gasit! Nu inainte sa mi se precizeze: chiar nu iti pasa de copilul, de familia ta! ( Florin BICA, Președinte  SNTM)

 

Mai jos regasiti link ale proceselor mele:

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000729926&id_inst=3

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000723882&id_inst=3

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000723885&id_inst=3

 

 

 

 

La nivelul TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A., au fost sesizate o serie de încălcări a legislaţiei muncii, după cum urmează:

 1. Prestarea muncii fără forme legale

De la momentul la care cele două societăţi au fost reunite sub brandul Telekom, salariaţilor TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. (fostă Cosmote Romania Mobile Communications S.A.) li s-a impus şi li se impune să desfăşoare atribuţii de serviciu în folosul Telekom Romania Communications S.A. (fostă Romtelecom S.A.) fără a avea încheiat contract individual de muncă cu această societate.

Astfel, chiar dacă la nivel de management, salariaţii au încheiate contracte de muncă cu ambele societăţi, majoritatea salariaţilor cu funcţii de execuţie din cadrul TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. (fostă Cosmote Romania Mobile Communications S.A.) nu au încheiate contracte cu Telekom Romania Communications S.A. (fostă Romtelecom S.A.), dar le-au fost impuse atribuţii de serviciu care presupun prestarea muncii pentru aceasta din urmă.

Or, conform dispoziţiilor ART. 10 din Codul muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.

Aşadar, atâta vreme cât salariaţii au încheiate contracte individuale de muncă cu TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. (fostă Cosmote Romania Mobile Communications S.A.), aceştia trebuie să presteze exclusiv muncă pentru acest angajator. Prestarea muncii pentru alte societăţi, chiar dacă acestea fac parte dintr-un grup de firme cu acţionari identici, în lipsa unui contract individual de muncă sau a unui act de detaşare dispus în temeiul dispoziţiilor ART. 45-47 din Codul muncii, echivalează cu prestarea unei munci în lipa unor forme legale instituite de Codul muncii.

Nu în ultimul rând, evidenţiem faptul că este permisă, din punct de vedere legal, prestarea muncii de către un salariat la angajatori diferiţi [ART. 35 alin. (1) din Codul muncii] cu condiţia să existe încheiate contracte individuale de muncă cu fiecare angajator în parte.

Procedând de asemenea manieră, sunt nerespectate, în mod flagrant, următoarele dispoziţii legale:

 • 16 din Codul muncii – referitor la obligativitatea încheierii în formă scrisă a contractului individual de muncă;
 • 35 alin. (1) din Codul muncii – referitor la dreptul salariatului de a munci la angajatori diferiţi, în baza unor contracte individuale de muncă;
 • 10 din Codul muncii – referitor la definiţia contractului individual de muncă.
 1. Neîntocmirea evidentei orelor de muncă

Or, în condiţiile în care, salariaţii din cadrul TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. (fostă Cosmote Romania Mobile Communications S.A.) prestează, fără forme legale, muncă pentru şi în folosul unei entităţi juridice diferite, respectiv Telekom Romania Communications S.A. (fostă Romtelecom S.A.), transpare cu evidenţă faptul că nu este ţinută o evidenţă a orelor de muncă prestate de salariaţii TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. (fostă Cosmote Romania Mobile Communications S.A.) în folosul celeilalte societăţi.

 1. Nerespectarea duratei normale a timpului de muncă

Ca regulă, în cadrul TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. (fostă Cosmote Romania Mobile Communications S.A.) nu este respectată durata normală a timpului de muncă, iar munca suplimentară prestată nu este nici compensată cu timp liber plătit şi nici nu se acordă sporul pentru muncă suplimentară.

Faptul reunirii sub acelaşi brand a celor societăţi şi a prestării muncii de către salariaţi în favoarea ambelor societăţi, a echivalat cu o mărire substanţială a volumului de muncă pentru fiecare salariat în parte.

Orele suplimentare prestate de majoritatea salariaţilor din cadrul TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. (fostă Cosmote Romania Mobile Communications S.A.) nici nu sunt înregistrate în evidenţele timpului de muncă ţinute de TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. (fostă Cosmote Romania Mobile Communications S.A.) şi, drept consecinţă, nu sunt nici compensate cu timp liber şi nici remunerate.

Evidenţiem faptul că la nivelul TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. (fostă Cosmote Romania Mobile Communications S.A.), în eventualitatea unui control din partea organelor competente, există o situaţie a orelor suplimentare prestate de salariaţi. Dar, această situaţie nu reflectă realitatea, în sensul că, pe de o parte, nu sunt evidenţiaţi toţi salariaţii care prestează muncă suplimentară şi, pe de altă parte, salariaţii evidenţiaţi sunt, cu mici diferenţe, aceeaşi în fiecare lună.

De exemplu, salariaţilor Florin Bica, Corina Manila, Popa Sergiu, Amariei Marius si foarte mulţi alţi salariaţi, care, deşi prestează în mod regulat ore suplimentare, dovadă a acestui lucru stând sarcini de serviciu primite si care sunt impuse sa fie finalizate peste orele de program sau răspunsuri după orele de program oferite superiorilor ierarhici la solicitări in relaţie directa de munca, nu le este pontată munca suplimentară şi nici nu este remunerată.

Procedând de asemenea manieră, angajatorul încalcă următoarele dispoziţii legale:

 • 122 alin. (1) din Codul muncii – referitor la compensarea muncii suplimentare prin ore libere plătite;
 • 123 alin. (1) din Codul muncii – referitor la remunerarea muncii suplimentare prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia;
 • 119 din Codul muncii – referitor la obligaţia angajatorului de a ţine evidenţa timpului de muncă.

Nerespectarea normei de muncă

Conform dispoziţiilor ART. 129 din Codul muncii, norma de muncă exprimă cantitatea de muncă necesară pentru efectuarea operaţiunilor sau lucrărilor de către o persoană cu calificare corespunzătoare, care lucrează cu intensitate normală, în condiţiile unor procese tehnologice şi de muncă determinate.

în cuprinsul normei de muncă se includ:

 • timpul productiv;
 • timpul pentru întreruperi impuse de desfăşurarea normală a procesului tehnologic;
 • timpul pentru pauze legale în cadrul programului de muncă.

La nivelul TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. (fostă Cosmote Romania Mobile Communications S.A.), în condiţiile în care ulterior anului 2014 volumul de muncă al salariaţilor a crescut simţitor (de asemenea manieră încât atribuţiile de serviciu pot fi îndeplinite în mod corespunzător doar dacă se prestează, în mod regulat, ore suplimentare), rezultă cu evidenţă faptul că normele de muncă conduc la o solicitare excesivă a salariaţilor.

Conform dispoziţiilor ART. 114 alin. (1) din Codul muncii, durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. In situaţia salariatelor Constantin Elena Ramona si Ivanoiu Maria Cristina, SINDICATUL NATIONAL TELECOMUNICAŢII MOBILE a informat Administraţia companiei reprezentata prin Divizia de Resurse Umane cu privire la depăşirea normei de munca, respectiv 52 de ore, drept pentru care aceştia au dispus la implementarea unui sistem electronic in cadrul TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. (fostă Cosmote Romania Mobile Communications S.A.), care sa nu mai permită evidenţierea depăşirilor de ore impuse de lege, in identic cu cel existent la nivelul Telekom Romania Communications S.A. (fostă Romtelecom S.A.).

 1. Modificarea în mod unilateral a contractelor individuale de muncă ale salariaţilor

La nivelul TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. (fostă Cosmote Romania Mobile Communications S.A.) au fost înregistrate numeroase situaţii când anumite elemente ale contractelor individuale de muncă au fost modificate, în mod unilateral de către angajator, fără ca salariaţii să fi fost măcar încunoştinţaţi cu privire la acest aspect.

Spre exemplu, în cazul salariaţilor Adrian Contras, Anca Nica, Cristi Mărginean, Cristian Sebeni, Doina Cioveie, Irina Livadaru, Loretta Marica, Marius Amariei, Paul Cioaca, Raluca Matei, Ramona Tamas, Saghior Ciprian, Sergiu Popa, Corina Manila, dar si mulţi alţii, denumirea postului a fost modificată în repetate rânduri, fără să existe semnate de către salariaţi acte adiţionale la contractele individuale de muncă. Astfel, dacă în ultimul act adiţional la contractul individual de muncă figura postul de „Specialist documentaţie studii”, iar în REVISAL, au fost înregistrate următoarele modificări ale contractului individual de muncă în ceea ce priveşte denumirea postului: „Agent servicii clienţi” (2014) şi „Analist servicii clienţi” (2015), în condiţiile în care pentru aceste două ultime modificări nu există încheiate acte adiţionale la contractul individual de muncă.

Mai mult decât atât, s-a încercat şi în unele cazuri s-a şi reuşit, forţarea salariaţilor să semneze o nouă fişă de post, modificată, care cuprindea atribuţii noi şi mai complexe decât cele anterioare, aferentă unuia dintre posturile pentru care nu exista încheiat act adiţional la contractul individual de muncă.

La momentul la care salariaţii au sesizat Departamentul Resurse Umane că ei nu au semnat niciun act adiţional prin care să fi fost modificată denumirea postului, li s-a transmis de către reprezentanţii Departamentului Resurse Umane un act adiţional care avea ca obiect o altă modificare (de exemplu, locul muncii) dar în cuprinsul căruia, la funcţia salariatului în cauză, era menţionat postul contestat de către salariat. SINDICATUL NATIONAL TELECOMUNICAŢII MOBILE dispune de înscrisuri, dovezi elocvente care se vor pune imediat la dispoziţia organelor de cercetare abilitate.

Nu în ultimul rând, menţionăm faptul că angajatorul, pentru a determina salariaţii să accepte modificări ale contractelor lor individuale de muncă, recurge la ameninţări şi constrângeri, direct si prin interpuşi, pentru care suntem in capacitatea de a proba cu înscrisuri si martori, la momentul când se vor dispune cercetări ale organele abilitate.

De asemenea, o practică constantă la nivelul angajatorului este de a muta locul de muncă al salariaţilor, fără ca această modificare a contractelor individuale de muncă să fie evidenţiată în acte adiţionale semnate de salariaţi şi comunicate acestora.

Procedând de asemenea manieră, angajatorul încalcă în mod flagrant dispoziţiile ART. 41 alin. (1) din Codul muncii referitoare la modificarea contractului individual de muncă.

 1. Completarea în mod necorespunzător a REVISAL-ului

înregistrările efectuate în REVISAL nu corespund realităţii. Spre exemplu, în cazul salariaţilor Adrian Contras, Anca Nica, Cristi Mărginean, Cristian Sebeni, Doina Cioveie, Irina Livadaru, Loretta Marica, Marius Amariei, Paul Cioaca, Raluca Matei, Ramona Tamas, Saghior Ciprian, Sergiu Popa, dar si mulţi alţii, a fost înregistrată o modificare a contractului individual de muncă respective clauzei privind felul muncii, în condiţiile în care nu există încheiat un act adiţional la contractul individual de muncă semnat de salariatul în cauză care să reflecte o asemenea modificare. Salariaţii în cauză, conform ultimului act adiţional la contractul individual de muncă au felul muncii Specialist documentaţie studii, iar în extrasul din REVISAL figurează cu funcţia de Analist servicii clienţi, pentru care suntem in capacitatea de a proba cu înscrisuri si martori, la momentul când se vor dispune cercetări ale organele abilitate.

Or, orice înregistrare în REVISAL trebuie să aibă corespondent într-un înscris, contract individual de muncă, act adiţional, ş.a. şi nu să fie nereală.

Prin faptul că datele înregistrate de angajator în REVISAL nu corespund realităţii, sunt încălcate de către acesta dispoziţiile O.U.C. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

 1. Neînregistrarea unor accidente de muncă

Cu toate că la nivelul angajatorului s-au produs o serie de evenimente care, în lumina dispoziţiilor ART. 5 lit. g) din Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, coroborate cu dispoziţiile ART. 30 alin. (1) din acelaşi act normativ, pot constitui accidente de muncă, angajatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a le cerceta şi nici de a le raporta către inspectoratul teritorial de muncă şi la asigurător.

Si pentru vătămarea rezultata din accident, angajatorul a depus presiuni fata de angajat ca acestea sa nu fie evidenţiate, dar ulterior întoarcerii salariatului din concediul de odihnă, angajatorul i-a solicitat să se prezinte să efectueze examenul medical pentru a se constata dacă este apt sau nu de muncă.

SINDICATUL NATIONAL TELECOMUNICAŢII MOBILE recomanda ca martor salariatul in cauza, precum si „urmele” solicitării efectuate intern către salariat, in sensul efectuării analizelor medicale, urmare a accidentului survenit si neînregistrat ca accident de munca de către angajator.

Având în vedere această situaţie, transpare cu evidentă faptul că angajatorul nu a respectat obligaţia instituită de ART. 32 din Legea nr. 319/2006, de cercetare şi raportare a accidentelor de muncă.

 1. Nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă
 2. Unora dintre salariaţii din cadrul TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. (fostă Cosmote Romania Mobile Communications S.A.) le-au fost impuse o serie de sarcini, care nu se regăsesc in contractul individual de munca si/sau in fisa postului şi care, pe lângă faptul că nu corespund pregătirii profesionale a acestora, sunt şi de natură să pună în pericol sănătatea şi securitatea în muncă a acestora.

Astfel, salariaţii care au locul de muncă în magazine, li s-a impus să desfăşoare şi activităţi de curăţenie, sarcini de curăţenie, inclusiv curăţenia cu mânuirea de substanţe chimice de curăţenie, de instalări electrice sau a unor materiale adezive de dimensiuni foarte mari si la înălţimi peste limita de siguranţă admisa,.fără .unelte specifice si echipamente de protecţie, care pot cauza si care in fapt, au cauzat in diverse ocazii accidente de munca pentru care angajatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a le cerceta şi nici de a le raporta către inspectoratul teritorial de muncă şi la asigurător. De asemenea, activităţile menţionate, presupun o serie de manevre periculoase, care, în lipsa unei instruiri adecvate si a folosirii de unelte specifice si/sau echipamente de protecţie, pot cauza vătămări salariaţilor în cauză.

Conform dispoziţiilor ART. 22 din Legea nr. 319/2006, fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

Conform dispoziţiilor ART. 6 si ART. 7 alin. (1) si (3) din Legea nr. 319/2006, angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de munca, dat si ART. 13 lit. r) sa asigure echipamente individuale de protecţie;

Or, în cazurile enunţate, având în vedere că unii salariaţi prestează activităţi care, pe de o parte, nu corespund pregătirii lor profesionale şi presupun manevre care pot pune în pericol sănătatea şi securitatea în muncă a salariaţilor, pe de altă parte, ca nu sunt asigurate unelte de lucru specifice si echipamente de protecţie activităţilor descrise, transpare cu evidenţă faptul că angajatorul nu respectă dispoziţiile legale relative la securitatea şi sănătatea în muncă.

Conform dispoziţiilor ART. 66 alin, (i) din H.G. nr. 1425/2006 – Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul are obligaţia să asigure întrunirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar.

Or, în cadrul TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. (fostă Cosmote Romania Mobile Communications S.A.) această dispoziţie este încălcată, în condiţiile în care în anul 2015 au fost organizate doar 3 şedinţe ale comitetului de securitate şi sănătate în muncă în loc de 4, conform prevederilor legale in mod obligatoriu.

 1. în spaţiile de birouri ale TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. (fostă Cosmote Romania Mobile Communications S.A.) nu sunt asigurate condiţii optime de muncă, în sensul că:
 • nu se asigură o ventilare adecvată a spaţiilor de lucru (geamurile nu pot fi deschise);
 • spaţiile organizate pentru pauza de masă sunt neadecvate ca mărime în raport de numărul mare al salariaţilor pe care îi deservesc, dar şi ca igienă sanitara.
 • instalaţiile si cablurile cu tensiune electrica sunt fie poziţionate la picioarele angajaţilor sub birouri, fie in zona de mers dintre spatiile de birouri.
 • numărul de salariaţi care îşi desfăşoară activitatea de munca zilnica este peste numărul de peroane admis legal, prin îngrămădirea acestora din cel puţin 5 entităţi juridice diferite, cu toţii in clădirea City Gate, sediu social aparţinând TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. (fostă Romtelecom S.A.) si care in situaţia unui incendiu sau pericol intempestiv, care necesita evacuare, in mod indubitabil poate cauza adevărate si nefaste consecinţe salariaţilor si familiilor acestora.

Totodată, nici în majoritatea magazinelor TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. (fostă Cosmote Romania Mobile Communications S.A.) nu sunt asigurate condiţii optime de muncă, respectiv:

 • nu sunt prevăzute cu toalete;
 • nu au un loc special pentru pauza de masă;
 • elementele de stingere a incendiilor şi de prim ajutor au fost descoperite ca fiind expirate sau nu sunt optime folosirii si raportate in cea de a 3-a si ultima întâlnire din cadrul CSSM a anului 2015, fără ca masurile luate, in sensul ca angajatorul ar fi recurs la masuri de corecţie, sa fie cunoscute sau cel puţin aduse la cunoştinţă membrilor CSSM din partea sindicatului reprezentativ la nivelul unităţii.

Pentru situaţiile de mai sus, SINDICATULUI NATIONALTELECOMUNICARII MOBILE a depus sesizări către administraţia companiei, însoţite de dovezi elocvente, cu poze si înscrisuri, care se pot proba la momentul efectuării unui control din partea organelor abilitate.

 1. încălcarea dreptului la viaţă privată a salariaţilor

Pe de altă parte, la nivelul societăţii nu este implementat sistemul conform căruia la finalul programului autovehiculul este lăsat în parcul auto al societăţii, motiv pentru care salariaţii adesea folosesc autovehiculele şi în timpul liber.

Având în vedere această situaţie, rapoartele generate de sistemul GPS vizează şi timpul liber al salariaţilor în cauză, deplasările acestora fiind monitorizate, fără temei, de către angajator, pentru care va pot pune la dispoziţie probe scrise, in momentul când dispuneţi cercetările.

Dreptul angajatorului de a supraveghea prin diverse modalităţi activitatea angajaţilor este stabilit prin lege si motivat prin considerente legate de eficienta si securitate. Supravegherea trebuie sa aibă loc însă tot potrivit legii.

Dreptul la viaţă privată este un drept fundamental, reglementat atât la nivel intern, cat si prin instrumente internaţionale ratificate de România. Astfel, Constituţia României prevede ca autorităţile publice respecta si ocrotesc viaţa intima, familiala si privata, ca secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice si al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil, in timp ce Codul civil dedica o întreaga secţiune respectului vieţii private şi al demnităţii umane. La nivel european, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului consacră in ART. 8 dreptul oricărei persoane la respectarea vieţii sale private si de familie, a domiciliului sau si a corespondentei sale.

Monitorizarea activităţii salariaţilor prin intermediul tehnologiei nu este expres reglementata, aplicându- se, in principiu, prevederile Legii nr. 677/2001, Legii nr. 506/2004 privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si Protecţia Vieţii Private in sectorul comunicaţiilor electronice, Legii nr. 102/2005;

Potrivit acesteia:

 • motivaţia pentru monitorizarea activităţii salariatului trebuie să fie una legitimă;
 • salariaţii trebuie să fie informaţi cu privire la această practică;
 • condiţiile in care se desfăşoară monitorizarea trebuie sa fie clar explicate.

Or, în exemplele enunţate, monitorizarea deplasărilor salariaţilor în timpul liber al acestora, este o încălcare flagrantă a dreptului acestora la viaţa privată.

Pentru toate aceste considerente, vă solicităm să luaţi măsurile ce se impun pentru restabilirea legalităţii în ceea ce priveşte raporturile de muncă stabilite între salariaţi şi TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. (fostă Cosmote Romania Mobile Communications S.A.).

In sensul celor prezentate si la momentul când dispuneţi cercetările, suntem pregătiţi sa prezentam dovezi elocvente despre subiect, SPECIFICA IN SESIZARE – Florin BICA, Președinte  SNTM.

Sesizarea este musamalizata si liderul sindical amenintat cu moartea.

Ancheta comuna Incisiv de Prahova si Flux 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualitate

Pentru Găgăuzia, chiar și pentru Transnistria, jocul francez poate fi efectiv o pierdere de timp

Publicat

pe

De

Emmanuel Macron a declarat că vrea să trimită trupe terestre în Ucraina. Într-un schetch de stand up, un comedian ucrainian a desenat prin umor situatia. Nu este un semn bun, glumea el, este un semn că Occidentul a renunțat la noi: „Germanii nu ne trimit niciun Taurus. [rachete], americanii nu ne trimit niciun ban, dar Macron își trimite armata, probabil ca să ne arate cum să ne predăm.» Este umor amar în acest al treilea an de razboi de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Situația este într-adevăr incomodă – în Ucraina și nu numai. Armata rusă este în ofensivă aproape peste tot de-a lungul frontului. Apărarea sol-aer a Ucrainei primește prea puține muniții, motiv pentru care atacurile rusești la distanță lovesc puternic infrastructura critică din Ucraina.

Postura lui Macron – ca boxer pe rețelele de socializare, dar și ca potențial președinte de război – pare, așadar, aproape anti sistemică. Când toată lumea spune că nu se află în razboi cu Rusia, dar dorește ca Ucraina să înfrângă strategic Moscova pe campul de luptă (ce Dumnezeu o însemna asta, nimeni nu a explicat până acum!), Franșa doreste să trimite trupele sale pe linia frontului. Iată un macronism politic exceptional și fără discutie un model de comunicare care l-a propulsat pe președintele francez pe primele locuri ale bîrfelor din cafenele lumii. Napoleon măcar nu a anuțat invazia în Rusia, Parisul de astăzi o face cu surle și trâmbițe.

Realitatea este că după începutul atacul rusesc asupra Ucrainei, Franța a continuat să caute dialogul cu Kremlinul. Mai mult, Macron părea să adopte politica lui Sarkozy, care a purtat dialoguri spumoase cu Putin al rusiei, în opoziție cu tăcerea arogantă, socialist și plină de umori a lui Hollande, care practic a înghețat relațiile cu Rusia. Deci Franța lui Macron numai napoleoneană nu părea. Un joc subtil dar nereușit de dialog și de critică cu Rusia, a dus Franța la a fi criticată dur de partenerii săi europeni. Polonia găsise în sfîrșit calul de bătaie în Europa. În ceea ce privește livrările de arme, Parisul a rămas și rămâne cu mult în urma Berlinului. Dar acum, după toate bălbăielile posibile ale Parisului, când chiar și ajutorul SUA pentru Ucraina este blocat, Macron vrea chiar să-și trimită propria armată în Ucraina. Iată un boxeur capabil să lovească în zid, până la sânge. Al cui singe însă va fi, vom vedea în viitorul apropiat și ca urmare a evoluției situatiei de pe frontal de est.

Este foarte posibil ca președintele francez să dorească să trimită un semnal de ambiguitate strategică: Kremlinul nu ar trebui să fie prea sigur cât de obosit de război este cu adevărat Occidentul. Chiar dacă Parisul este puțin probabil să facă un astfel de pas de unul singur, amenințarea lui Macron trebuie să fie susținută de capabilități reale. Deci, la ce ne-am putea aștepta dacă cuvintele mari ale lui Macron ar fi urmate de fapt de acțiune? Cum ar arăta de fapt o astfel de operațiune? Ce impact concret ar putea avea Franța în Ucraina?

Forțele armate franceze sunt formate din trei armate: Armata spațială și de aviație cu avioanele sale de luptă Rafale și Mirage, Marina națională, a cărei navă amiral, portavionul Charles de Gaulle, navighează în prezent în largul coastei din Benin și, în cele din urmă, Armata terestră. Franța își menține, de asemenea, propriul arsenal de arme nucleare denumită Force de Frappe, fapt care îi permite să declare că este actor politci global. Franța, conform estimărilor semi-oficiale are 200 de focoase nucleare.

Spre deosebire de Bundeswehr germană, forțele armate franceze sunt capabile să ducă război chiar și fără un partener NATO. Scala teatrului de război este însă una limitată. Regimentele francezeterestre pot sustine doar 3 luni o ofensivă, pe un teritoriu egal cu cel al Bucureștilor. Mai mult, este necesară o întreagă logisitică pe care Franța, singură și fără aliați, și-o poate permite în avioane și transfer mecanizat, dar nu și financiar. Pentru Franța, prezența militară ordonată de către socialistul războinic Hollande în Africa a fost ruinătoare, practic falimentând finanțele hexagonului.

Armata terestră are acum doar două divizii de trupe convenționale la sol sub comanda sa, care constau din aproximativ 20.000 de soldați fiecare. Prin comparație, la sfârșitul Războiului Rece din 1989, armata franceză era formată din trei corpuri cu un total de 10 divizii (200 000 de soldați) și o unitate de acțiune rapidă. În timpul războiului împotriva terorii, Parisul a redus nucleul dur al forțelor sale armate la minimum. Termenul militar care definește aceasta strategie a armetei mici dar dense se cheamă „bonsai francez”.

Ca atare va prezentăm scenariile de deplasare a armatei franceze pe care revista elvețiană Neuer Zurche Zeitung (NZZ) prezintă scenariile cele mai previzibile sau plauzibile ale prezenței trupelor franceze în Ukraina sau în regiune. Comentariile despre fiecare scenariu aparțin mai multor specialiști în domeniu.

Scenariul 1: prezența francez dislocate la nord de Kiev pentru a preveni o invazie mixtă din Belarus. Acest aliniament ar permite ca Zelensky să mute naumite unități ale FAU de pe graniță pe frontul de est. Nu ar avea mare impact tactic, căci trupele franceze nu ar rezista unui contact real și de intensitate majoră cu trupele ruse. Oricât Franța se consideră membru NATO, în acest scenariu invocare articolului 5 din statutul alianței nord atlantice nu are nici un efect, pentru că prezența militară franceză nu se va afla sub mandat NATO. NATO, ca alianta militară, a comunicat deseori că nu se află în razboi cu Federația Rusă și că nu va trimite trupe în Ucraina sub steagul său. Ca atare, riscul unei confrutări directe Franța-Rusia crește exponential în acest scenariu. Și poate fi devastator pentru Paris.

Scenariul 2: rezerve franceze pe frontul Zaporojie pentru a împiedica Federația Rusă să spargă Nipru și pentru a sprijinii FAU. Acest scenario nu prevede nici un fel de spațiu de manevră. Dacă armata rusă sparge Niprul și înaintează, trupele franceze, fără mandat real european sau NATO nu pot să intre în contact direct militar, altfel vom discuta despre pierderi umane și materiale severe. Deși Franța, pe televizoare se declară egala Rusiei, declarând arogant că Moscova se teme de ea, orice expert militar onest va confirma inferioritatea tehnologică șu umană a contingentului francez deplasat în Zaporojie. Fără dubii că armata rusă va încercui și bloca contingentul francez, iar posibilitatea unei confruntări pe care Rusia să o decidă ca exemplu la adresa oricărei puteri euroepne, poate ușor deveni masacru.

Scenariul 3: trimiterea de trupe franceze în Odesa, la o baza militară la nord de oraș pentru a asigura libertatea de miscare a trupelor ukrainiene spre Moldova, dacă este necesar. Este interesant că acest scenariu confirmă starea de nervozitate/aroganță a lui Maia Sandu. De cateva săptămâni, președinta Maia Sandu a ridicat tonul la oricine critică opțiunile sale politice, devenind extrem de autoritară. Maia Sandu nu are capacitatea tehnică sau resursa politică de a impune o administrație autoritar europenistă, așa cum și-ar dori atât Paris cât și Berlin, dar are tonul ridicati și extrem de belicos la adresa poporului din Moldova.

Că Moldova nu este Ucraina lui Zelensky unde poliția secretă a regimului de la Kiev te arestează pe stradă, asta toată lumea o știe. Dar că prezența militară franceză la Odessa ar irita enorm Rusia, nimeni nu poate specula asupra severității acestei iritări. Ca să fim clari, transferul francez la Odessa nu ajută cu nimic stabilizarea frontului ucrainean. Astăzi când vorbim doar o linie de front cu peste 100 000 de soldați NATO, tehnologie militară și aviație pe măsură mai poate salva situația strategică din Ucraina. Altfel, conform specialiștilor, nimic și nimeni nu mai poate opri o noua ofensivă militară rusă sau victoria ei. De aceea acestă strategie a Odesse poate fi folosită de Franța doar pentru un proiect special, aprobat de Kiev și pentru care acesta nu are forțe militare la dispoziție. Daca acest scenariu se confirmă în următoarele luni, este clar că Maia Sandu este implicată decizional, alături de leaderii de la București în manevrele franceze. Iar pericolul pentru Chișinău poate deveni real, dacă Rusia doreste să dea o lectie Bucureștiului membru al NATO, prin Moldova.

Scenariul 4: desfășurare militară franceză direct în în Moldova, sprijin pentru armata locală în caz de provocări rusești. Pentru moment acest scenariu pare cel mai puți probabil. Deși în România se află deja un contingent de soldați francezi, cu tot cu ofițerii săi, în Moldova situația este complet diferită. O țară cu jumatate de populație rusofonă și ideologic situată la opusul politicilor europeniste ale lui Maia Sandu nu va fi francofilă niciodata. Ca atare resursele de asigurare a securității contingentului francez pot fi enorme, în raport cu beneficiile obținute, iar aparatul de securitate comandat de către Maia Sandu abia face față provocărilor ukrainiene sau rusești care au loc acum în mica sa republică, dar să se mai gândească că pot lupta pentru stabilizarea prezenței militare franceze. În aceasta cheie pot fi explicate și reacțiile baștanului din Găgăuzia, o regiune autonomă din Republica Moldova, doamna Guțul, care a amenințat cu secesiunea dacă Maia Sandu continua să escaladeze amenințările sale europeniste la adresa autonomiei culturale și economice a respectivei entități teritoriale. Așa cum se știe, Găgăuzia este locuită de o populație turcomană de religie creștin ortodoxă (de rit vechi), care a fost folosită permanent de către Moscova pentru a pune presiune politică pe Chișinău.

Specialiștii militari susțin că pentru Găgăuzia, chiar și pentru Transnistria, jocul francez poate fi efectiv o pierdere de timp. Nici rușii din Transnistria și nici turcomanii din Găgăuzia nu sunt singuri pe lume fiecare având protectori în regiune. Experții sustin că Maia Sandu va avea probleme reale de a explica de ce naționalismul șovin pro european este numai bun de folosit atunci când este îndreptat împotriva minoritățile etnice/lingvistice și religioase prietene Moscovei și rău când vine vorba despre criticile la adresa tendințelor autoritariste ale administratiei sale, sprijinite din plin de către diferite capitale europene. O dublă măsura pe care și Parisul, în cazul unei explozii militare în Moldova, va avea probleme să o explice.

H.D. Hartmann

Citeste in continuare

Actualitate

Ilie Șerbănescu rămâne în memoria elitelor ca un intransigent ce nu s-a închinat cântecelor de ledădă ale partenerului strategic

Publicat

pe

De

Ilie Șerbănescu a plecat puțin. Avea 81 de ani. Era măcinat de-o boală ascunsă, dar și de suferința că televiziunile i-au tăiat contractele de colaborare. Vocea lui era prea stridentă pentru universul globalist de azi. Explica originile și noile interese coloniale. Spunea lucrurilor pe nume. Avea argumente. Încă din tinerețe, studiase puterea de expansiune a multinaționalelor.

În ultima sa carte, „România, o colonie la periferia Europei,” regretatul economist susținea că, deși geografic se află la întretăierea drumurilor și intereselor marilor puteri estice, țara noastră a fost întotdeauna sub strânsoarea uneia dintre acestea, dar a reușit miraculos să supraviețuiască.

Ilie Șerbănescu n-a fost un didacticist economic. N-a privit de sus clasa de limbuți, care ridicau ode la prânz și seara democrației. L-am avut profesor, în anii ’92-’95, la Școala Superioară de Jurnalism! Zâmbea ironic, când ne vedea cât de înverșunați susțineam astrala putere a Americii. Eram visători. N-a încercat, niciun moment, să ne fărâme aripile! Un gânditor prudent, cu tolba plină de argumente, n-a îndrăznit să ne convingă de contrariul aspirațiilor. Vedea clar Noua Ordine Mondială, în contrast cu noi, care zăream zorii capitalismului, îmbrățișându-ne, ca o mamă bună.

Îmi amintesc, venisem de la o bursă de la Banca Mondială. Cred că eram în anul doi de studii. Mi-a pus creta-n mână și m-a îndemnat să explic colegilor ce înseamnă „drepturile speciale de tragere!” M-am fâstâcit, dar m-a ajutat. Era pentru prima oară când urcasem pe scena catedrei. Parcă uitasem tot ce am învățat peste Ocean. „Eu știu doar din cărți, dumneavostră ați avut privilegiul de a fi în inima lucrurilor, vă rog explicați!,” astfel m-a prezentat în calitatea de „știutor mai aplicat.”

Ilie Șerbănescu a primit cu mult înaintea noastră „Lumina.” A înțeles de tânăr că fracția dintre democrație și autoritarism e avatarul unui întreg colonial, prezentat în forme diferite. Fie că țările democratice, supuse noilor imperii, se cheamă „state emergente,” „țări în plină dezvoltare” sau chiar „partenere,” acestea sunt tot sclave, ca celelalte din totalitarism.

Nu purta în piept ca noi efigia libertății. Îi era greu să ne înțeleagă visele. Ne accepta, așa naivi. N-a fost posedat de adevărul său incorigibil, că orice putere necontrolată devine hegemonică. La recomandările noastre, premierul țărănist Victor Ciorbea i-a dat mandatul reformei. Iliuță, cum îi spuneau prietenii, nu era membru al niciunui partid din Convenția Democratică. Nici măcar secretară nu primise. Era un fel de fiu al ploii. Nimeni din executiv nu-l asculta, darmite să-l înțeleagă. Avea viziuni limpezi, când alții se ghiftuiau în spirala puterii.

Bunul Dumnezeu sa îl odihnească în liniște și pace pe Ilie Șerbănescu. A fost un om deosebit, un profesionist cu înalte standarde morale și cu mult simt al umorului. CondoleanȚe familieI. Veșnică pomenire!” – a scris fostul premier Victor Ciorbea

Obișnuia să facă mult sport. Iernile le petrecea cu partenera de viață pe munți, schiind, iar în verile caniculare, se dădea cu pluta pe Siret. Râdeam de temerarele sale acțiuni. Era de-un pitoresc diafan și de un scepticism incorigibil. Deși vedea totul sumbru, pe chipul său n-a coborât niciodată întristarea.
A privit mereu viața ca pe un șir de întâmplări. N-avea caustica fricii necunoscătorului, ci dimpotrivă, adrenalina învingătorului.

Se autoironiza. „Quod licet Iovi, non licet bovi” (ceea ce e permis lui Jupiter nu este permis boului) – avea să scrie în prefața lucrării publicistice: „Colionialismul actual și colonia sa România.” „E scrisă de unul dintre milioanele de boi ai noilor Jupiteri.” Ce rămâne în memoria noastră e că n-a încercat niciodată să convingă, deși era empatic. Punea argumentele pe tablă, iar fiecare înțelegea cât îl duce capul.

Îmi amintesc momentul în care m-a chemat pe holurile guvernului, spunându-mi că demisionează. „Nici birou nu mi-au dat!” Era vremea când un matador se pregătea în secret să negociez cu Banca Mondială un acord de împrumut în două faze: PSAL 1 și PSAL 2.

În ultimii ani, când nu colinda Grecia și nu se cocoța pe cei mai semeți munți ai patriei, se lupta pe televiziuni cu imperialismul. O serie de posturi l-au interzis pentru curajul de a spune lucrurilor pe nume. „Nea Ilie, pierdem publicitatea,” i se șoptea pe la colțuri. Mai mult, acestea nu-și puteau permite să tulbure liniștea hegemonului, să nu sară plutonierul ambasadei din bocanci. Doar România Tv a făcut excepția. Nu stigmatiza, dar explica limpede care e viitorul.

Ilie Șerbănescu rămâne în memoria elitelor ca un intransigent ce nu s-a închinat cântecelor de ledădă ale partenerului strategic. Știa că am schimbat o colonie cu alta. Repetăm, n-a încercat să ne facă guler iluziile. Avea poftă de viață. Doar o mișelească boală l-a cotropit, fără să creadă că el – om în putere – poate fi biruit. I-am fost printre ultimii interlocutori. Privea asfințitul cu seninătate, în ciuda durerilor groaznice. Își permitea chiar să facă glume.

Prin dispariția sa, lumea suveraniștilor a pierdut un patriot autentic, iar imperialiștii, un adversar de calibru. Un stoic mai puțin, ce mare brânză în cloaca globalistă?!

Mrius Ghilezan

Sursă foto: Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

Citeste in continuare

Actualitate

Fuse iluzia susținătorilor AUR, a suveraniștilor

Publicat

pe

De

In fosta cetate de scaun a Târgoviștei, echipat corespunzător, în costumul lui Vlad Țepeș, liderul AUR a dezumflat un balon care plutea din ce în ce mai sus. A declarat răspicat că, cel puțin pentru moment, nu se gândește să candideze la alegerile prezidențiale. Și, senzațional, adăugând și afirmația că, într-o asemenea eventualitate, și-ar pierde poziția de președinte AUR. Ce l-a speriat?

Istoria întreagă este că George Simion a cochetat mult timp și încă o face cu Cozmin Gușă. Din proprie inițiativă, l-a plasat pe acesta pe o listă scurtă, anunțând că va fi măsurat alături de alții pentru o eventuală candidatură la poziția de primar general al Capitalei. La rândul său, Cozmin Gușă a cochetat cu această perspectivă, dar a pus două condiții. În eventualitatea în care va face acest pas, va candida ca independent și nu ca membru al partidului. A doua condiție, rostită repetat și cât se poate de apăsat, a fost ca și George Simion să-și asume în mod explicit candidatura la prezidențiale. Sondajele s-au făcut, Cozmin Gușă a ieșit pe primul loc și cu un procent superior lui Nicușor Dan, care îl făcea extrem de competitiv și în raport cu Piedone. Din acel moment, condițiile puse de acesta au fost activate. Ambele condiții făceau sens.

În definitiv, principalul motiv, așa cum mi-a mărturisit de nenumărate ori, care l-a determinat pe Cozmin Gușă să facă acest pas în definitiv riscant pentru statutul său de analist politic și pentru poziția pe care o deține în epicentrul grupului Gold FM, a fost acela că, suveranist fiind, era convins că, în acest fel, avea să mărească semnificativ punctajul în București al partidului AUR, cu atât mai mult cu cât în Capitală organizațiile acestuia acționează mai slab decât în alte localități. Dacă ar fi câștigat Primăria Generală a Capitalei, ar fi fost cu atât mai bine pentru succesul general al AUR în alegeri.

În al doilea rând, era logic să solicite o mișcare în tandem. Cu alte cuvinte, și George Simion avea obligația să-și asume explicit sarcina extrem de grea de a bate electoral la porțile Cotroceniului. Liderul AUR nu a promis nimic. Așa că nu i se poate imputa faptul că s-ar fi răzgândit în ultimul moment. Al doilea om din AUR, Lulea, l-a luat peste picior pe Cozmin Gușă anunțându-l public că partidul are un candidat, altul, și va merge pe mâna acestui în Capitală. Iar George Simion nu a ripostat. A tăcut mâlc. La Târgoviște însă, a anunțat cât se poate de ferm că nu se gândește să candideze la prezidențiale. Și a adăugat, în mod aparent surprinzător și chiar senzațional, că dacă ar candida există riscul de a pierde poziția de președinte al partidului.

Așadar ce-l sperie pe George Simion? Care este raționamentul pe care l-a avut în vedere? Maestrul Ion Cristoiu îi bate lui Simion obrazul și consideră că acesta evită să-și asume o bătălie decisivă pentru adjudecarea puterii politice și preferă să lase deschisă posibilitatea de a colabora în final cu una sau mai multe dintre formațiunile aflate pe scena politică, pentru a ajunge la putere. Alți comentatori insinuează sau afirmă răspicat că George Simion este șantajat sau șantajabil. Eu unul am un alt punct de vedere.

Toți conducătorii unor partide semnificative, care au candidat fără succes la funcția prezidențială, și-au pierdut statutul de președinți ai respectivelor formațiuni politice. Unii chiar, sub diverse pretexte, au fost aruncați după gratii. Fără alte interpretări, afirmația lui George Simion consecutivă celei că nu s-a hotărât să candideze vizează acest scenariu. Și anume că dacă va candida și nu va reuși, colegii săi îi vor face vânt. Va împărtăși soarta celorlalți președinți de partide care au pierdut locul întâi în cursa prezidențială.

Există și analiști mai răutăcioși care au insinuat faptul că dacă Cozmin Gușă ar câștiga o competiție în care aparent pleacă fără prea mari șanse, pentru că vine târziu și susținerea AUR în București este insuficientă și nu se prea știe de unde altundeva ar mai aduna suficienți votați, ei bine, dacă totuși câștigă, în plan psihologic victoria sa ar fi atât de spectaculoasă încât l-ar putea detrona pe George Simion și i-ar putea lua acestuia locul în fruntea AUR. Este imposibil.

Nu se poate repeta scenariul la capătul căruia Petre Roman a fost aruncat peste bord de la șefia Partidului Democrat, locul său fiind preluat în forță de Traian Băsescu, care și-a asumat riscant și a câștigat lupta pentru Primăria Generală a Capitalei. Traian Băsescu era bine conectat la partid, cunoștea temeinic toate organizațiile sale, în timp ce Cozmin Gușă este un outsider în raport cu centrele de putere AUR.

Așa că și această ipoteză cade. Fuse și se duse. Fuse iluzia susținătorilor AUR, a suveraniștilor, între care mă număr și eu, că prin intrarea în horă a lui Cozmin Gușă susținut și de ceilalți analiști Gold, Capitala ar fi avut șansa unui primar general puternic, iar AUR ar fi primit impulsul necesar pentru a câștiga detașat alegerile din acest an. Dincolo de asta, sunt numai vorbe.

Sorin Rosca Stanescu

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv4 ore ago

Breaking News/Dupa ce a fost bătut cu simț de răspundere, coruptul putinist „Capitan la 15 ani”,  a stabilit un nou record mondial la…fuga

Politist corupt pensionar, fost sef al SERVICIULUI ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE si fost sef al Serviciul Județean Anticorupție Prahova a...

Exclusivo zi ago

Capii rautatilor sunt in aparatul central iar DOP si comisiile de la IPJ, doar pionii dirijati sa va faca paguba!

Din greseala in greseala, spre victoria ( paguba) finala, dezvaluie Emil Pascut de la sindicatul Diamantul. Sau cum s-au transformat...

Exclusiv2 zile ago

In 2018 și 2019 numărul pensionărilor în Poliție, Jandarmerie, ISU este vădit insignifiant în raport cu creșterile bruște din anii următori, 2020, 2021, 2022, 2023!

Am extins investigațiile vizând dinamica pensionărilor de la Poliția Română, la Jandarmeria Română și Pompieri. Trebuie să mărturisesc întâi că...

Exclusiv2 zile ago

De ce le este rușine unor șefi din Poliția Română să poarte uniforma?

O simplă poză la prima vedere cu o oarecare activitate a Carabinierilor italieni la care sunt prezenți la fața locului...

Exclusiv3 zile ago

WHITE TOWER 30/Primele „victime” din IPJ Prahova incep sa apara in urma dezvaluirilor ziarului Incisiv de Prahova

Țeapa imobiliară de la WHITE TOWER nu înseamnă doar cea mai mare fraudă din istoria Ploieștiului, acoperita de politisti corupti...

Exclusiv3 zile ago

Ipocrizia lui Ciolacu sau cum trecutul urmareste pe oricine

In 27.11.2023, Marcel Ciolacu declara la o conferinta ca el, ca prim-ministru, nu are informatiile atat de repede, ca sa...

Exclusiv4 zile ago

Unele  perle sunt generate la mari adancimi, in cazul de fata „in putul gandirii”/Viceprimarul Mihai Savu – fost Presedinte PSD Comarnic -raspunde presiunilor la care este supus

Va dezvaluiam cum primarul și viceprimarul din Comarnic au anunțat intenția de a renunța la PSD și de a candida...

Exclusiv4 zile ago

B.A.O.L.P./Poliția Română a rămas de peste 25 de ani singura instituție de poliție din Europa căreia i-a fost „amputat cel mai puternic braț” în lupta cu infracționalitatea și fenomenul violenței urbane

Brigada de Asigurare a Ordinii și Liniștii Publice a fost unitatea specializată din cadrul D.G.P.M.B. responsabila cu asigurarea și restabilirea...

Exclusiv4 zile ago

Asistăm neputincioși la eutanasierea Poliției Române!/G-ral maior rez Cristian Marian Gomoi: România nu își merită polițiștii!

„POLIṬIA ROMÂNĂ MACELĂRITĂ DE CLASA POLITICĂ , ATENTAT LA SIGURANȚA NAȚIONALĂ! De ani buni asistăm la distrugerea controlată a Poliției...

Exclusiv5 zile ago

WHITE TOWER (XXVIV)/Realitățile scandalului WHITE TOWER scoate la iveala infioratoarea mafie de la IPJ Prahova/SE SPARGE BUBA?/Politisti corupti utilizati pentru protejarea „TEPARILOR”

Ce rețele mafiote ar fi trebuit să beneficieze de protecție? Raspunsul il gasim la IPJ Prahova!  Gruparea infracțională care a...

Exclusiv6 zile ago

Polițiștii au dreptul la decontarea/asigurarea de către angajator a unor dispozitive de corecție a vederii

Conform legislației interne în vigoare polițiștii au dreptul la decontarea/asigurarea de către angajator a unor dispozitive de corecție a vederii,...

Exclusivo săptămână ago

DEBANDADĂ TOTALA LA PENITENCIARUL PLOIESTI DIN PRAHOVA!/Spectacolul continua la pușcăria din urbea lui Caragiale.

După ce acum câteva zile, un angajat a sărit la gâtul directoarei economice, gravida in cinci luni, pentru anumite nemulțumiri,...

Exclusivo săptămână ago

FOTO /WHITE TOWER (XXVIII)/Cătălin STAVRI îl denunță pe Mihai LUPU, deși nevasta și mama sa primiseră apartamente- șpagă!

Scandalul WHITE TOWER este departe de a se termina prea curând. Procurorii fac audieri pe bandă rulante, iar surse judiciare...

Exclusivo săptămână ago

Ce ciolaceli mai face Doloiu/Curtea de Apel Ploiesti nu a tinut cont de autoritatea lucrului judecat de cea mai inalta instanta de judecata din Romania, Inalta Curte de Casatie si Justitie – ICJJ, instanta superiora ierarhic CA Ploiesti

Revenim cu noi informatii, ce ne-au parvenit la redactie, despre vrajelile lui Doloiu Gheorghe in piata imobiliara buzoiana, uzand de...

Exclusivo săptămână ago

In noul acord de serviciu la MAI, o taxa de smecherie, un bir asupra neafiliatilor sindicali, de 0,5% din salariul lunar, care sa fie impartita intre federatii?

Cum s-a transformat FSNPPC-ul lui Zelca in Federatia Haiducilor din MAI, dezvaluie Emil Pascut de la sindicatul Diamantul. „Zelca si...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!