Connect with us

Exclusiv

Documente si declaratii din cercetarea penala care dezvaluie un furt institutional generalizat la Penitenciarul Ploiesti

Publicat

pe

Conform Anexei la Decizia nr.543/09.10.2019, Instrucțiuni privind activitatea de Secretariat Registratură, Arhivă și Relații cu Publicul, în unitățile din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, înregistrarea documentelor în aplicația de secretariat se face  conform Art.2 alin.1 lit.a,b astfel : pentru documente adresate unității (intrate) iar pentru documentele emise de componentele structurale ale unității (din oficiu).  Documentele 25415 și 25436  au fost înregistrate în locul altor documente venite din exteriorul unității, iar 25728 în locul unui document intern, notă de colaborare către sectoare Financiar, AFV, care nu are nici o legătură cu popota.

Deși s-a cerut prin adresă de organul de cercetare penală cu privire la punerea la dispoziție a datelor și metadatelor cu privire la numerele de înregistrare de mai sus, penitenciarul a trimis numai datele , nu și metadatele.

Din datele puse la dispoziție de penitenciarul Ploiești organelor de cercetare penala rezultă următoarele  falsuri grosolane:

SARABANDA FALSURILOR pentru favorizarea infractorilor si acoperirea furturilor

Nr ordinar 25436/23.03.2020, a fost alocat inițial unui document provenind din exteriorul unității, având specificația depunere/ridicare personală și nu din oficiu conform art.2, alin 1, lit b, privind aplicația de secretariar și a fost trecut pe 5 documente, proiect de decizie Dănescu Izabela. o decizie de director de spargere, decizie de inventariere, proces verbal de spargere și documentul original. De fapt prin adresa B2-29113/PPPH/25.08.2021, Penitenciarul Ploiești admite că nu a existat în data de 23.03.2021, decizie scrisă a directorului unității cu referire la spargere, numărul alocat nefiind din plaja de numere alocate deciziilor directorului așa cum reiese și din declarațiile martorilor Brânzan Celestin și Zamfir Ana Maria.

Sunt evidente neconcordanțe care reies  din adresa penitenciarului referitor la detalii despre actul 25436 : la conținutul actului este specificat ,, decizie efectuare și inventarierea elementelor de natura activelor conform OMJ 1846/C/2010 –alimente și alimente popotă… , iar la detalii despre rezolvare : proces verbal spargere yala popota

O decizie de inventariere nu putea să aibă ca rezultat al acțiunii Proces Verbal de spargere și înlocuire butuc yală, ci Proces verbal de inventariere, care nu există..

Mai mult, nr ordinar 25415/23.03.2020, a fost alocat inițial unui document provenind din exteriorul unității, fiind înregistrat în aplicația secretariat având specificația sosit prin depunere/ridicare personală și nu din oficiu conform art.2, alin 1, lit b, privind aplicația de secretariar și a fost trecut pe 2 documente. Urmare a modificării specificației fiind trecut la conținutul actului ,,Raport Ag.Cristea Nicoleta cu privire la preluarea gestiunii de la doamna Călin Cristina – persoana prejudiciata”.(confirmă conducerea penitenciarului faptul că nu există documente emise de Penitenciarul Ploiești  care să ateste această activitate).

Inregistrarea documentului inițial (document din exterior) ,în aplicația secretariat, a fost făcută de utilizator Cismaru Mirela la ora 10:23, iar modificarea conținutului actului a fost efectuată la ora 14:20 de alt utilizator Anghelache Ramona,referindu-se la un document intern.

Inregistrarea în mod fals documentelor de către Anghelache Ramona este dovedită prin adresa 29322/18.08.2021  a Penitenciarului Ploiești către Poliția Municipiului Ploiești,  producand  efecte juridice deoarece acele documente falsificate au fost folosite pentru a justifica spargerea ilegală a unei gestiuni, cu încălcarea tuturor prevederilor legale (Legea Contabilității 82/1991, Legea Gestionarului 22/1969, Legea 145/2019, privind Poliția Penitenciară).

Aceste documente falsficate  au fost înaintate către DIP, care a dispus măsuri administrative, măsuri care nu au fost anulate nici în prezent și care nu au putut fi aplicate datorită încheierii raporturilor de serviciu și nu pentru faptul că penitenciarul ar fi recunoscut, că documentele întocmite erau false. Mai mult, cum precizam in articolele anterioare, cei care trebuiau introdusi in comisia de disciplina au fost avansati si recompensati, ca in cazul simpaticului nostru intrat subit in concediu medical, Comisarul șef de poliție penitenciară Valentin MATEI  – IMPUTERNICIT – la comanda Penitenciarului Ploiești.

Documentul cu nr.25415 a  fost menționat  ca Notă raport în PV nr. 25728/26.03.2020 , Nota directorului Brânzan către A.N.P. nr. B2 26114/PPPH/10.04.2020 și Nota de constatare a D.I.P. nr. 6104/6870/7459/05.06.2020

Documentele cu nr. 25436/23.03.2020 (decizie de inventariere, decizie de constituire comisie spargere, proiect de decizie Dănescu Izabela, Proces Verbal de spargere și înlocuire yală) au fost menționate în Decizia directorului Brânzan nr.B2 400007/01.04.2020, PV 30453/01.07.2020, Nota directorului Brânzan către A.N.P. nr. B2 26114/PPPH/10.04.2020 și Nota de constatare a D.I.P.nr. 6104/6870/7459/05.06.2020

Documentul cu nr. 25728 a fost menționat în nota explicativă a domnului Polifrone Ciprian nr. 28963 / 09.06.2020 , PV 30453 din 01.07.2020, Nota directorului Brânzan către A.N.P. nr. B2 26114/PPPH/10.04.2020 și Nota de constatare a D.I.P. nr. 6104/6870/7459/05.06.2020.

Aceste documente înregistrate în fals și cu conținut fals au avut ca efect juridic neîncheierea nici la ora actuală a fișei de lichidare și plata nejustificată a sumei de de 57,79 lei în data de 16.07.2020 la caseria unității și sancționarea disciplinară.

Toate actele întocmite cu data de 23.03.2020 și activitățile privind popota, sunt false și ilegale, conform adresei oficiale B2-29113/PPPH/25.08.2021 a Penitenciarului Ploiesti, Decizia 55/23.03.2020, fiind singurul document legal, care trebuia aplicat cu 24.03.2020.

 

Datele și metadatele pentru următoarele documente:  25436/2020 ( acest număr apare pe 5 documente), 25415/2020 (2 documente), 25403/2020 (probă), 25472/2020 (2 documente), modificate ilegal, întrucât penitenciarul nu a distribuit adresa inițială a poliției către compartimentul informatică și a dat-o către autorul falsurilor Anghelache Ramona și nu a pus la dispoziție metadatele (istoricul), pentru plângerea împotriva numitei Anghelache Ramona , necercetată NICI până în acest moment.

La 30.03.2020 Penitenciarul Ploiești nu a putut prezenta organelor de cercetare la fața locului  alte documente în afara deciziei Decizia Zilnică de Unitate cu nr. 55/23.03.2020, prin care Călin Cristina predă pe perioada concediului gestiunea lui Deacu Mihaela prin inventarierea bunurilor de către o altă comisie decât cea a lui Polifrone Ciprian, singurul document valabil , dar care nu a fost menționat în documentele înaintate, de Branzan Celestin, Administrației Naționale a Penitenciarelor și  singurul  document recunoscut, pentru activitățile din data de 23.03.20202 , de noua conducere a Penitenciarului Ploiești prin adresa B2-29113/PPPH/25.08.2021  înaintată către Poliția Muncipiului Ploiești.

Pentru falsificarea evidentă a listelor de inventar ,așa cum reiese din declarațiilor martorilor Cruceanu Claudiu și Oprea Florin, stă la bază faptul că nu s-a făcut inventarierea în Magazia de alimente (Beci aflată în altă clădire) , unde se aflau efectiv alimentele, așa cum reiese  și din PV  nr 25728/26.03.2020  întocmit de Polifrone Ciprian , citam ,,cu ocazia inventarierii în bucătărie, sala de mese și biroul responsabilului de popotă, deci nu și Magazia Beci.

 

Ce s-a urmarit si ce furtisaguri se puneau la cale

Tabel cu Obiecte de inventar, din VECHEA GESTIUNE, care nu existau faptic dinaintea preluării gestiunii popotă de către persoana prejudiciata , respectiv, mai 2019, dar care în fals sunt  cuprinse în listele de inventar, întocmite și aduse de Cristea Nicoleta, atașate la PV 25728/26.03.2020 al comisiei conduse de Polifrone Ciprian, ca fiind  în locația POPOTĂ  la momentul inventarierii și care ulterior au fost mentionate la casare în anexa 4 a PV 30453/01.07.2020 întocmita de Cristea Nicoleta fără competență și contrasemnat de Dănescu Izabela :

 

Nr. crt. Din listele de invemtar Polifrone Denumire material Bucăți Pret unitar Valoarea contabilă
1 ARAGAZ ZANUSSI 1 899.90 899.90
2 ARAGAZ ZANUSSI 1 949 949
4 BOL PORȚELAN 78 0.01 0.78
8 CAPAC INOX 20 0.01 0,2
9 CAPAC INOX 2 77,99 155,98
12 CRATIȚĂ INOX (8 L) 1 185,60 185,60
16 CUȚIT INOX 1 102,99 102,99
17 CUȚIT INOX 1 31,99 31,99
9 FARFURIE 20 0,19 3,80
31 MIXER DE MÂNĂ BOSCH 1 239,59 239,59
32 OALA INOX 30 L 1 449,09 449,09
35 POLONIC 2 55,99 111,98
36 POLONIC 2 40,35 40,35
44 TOCĂTOR 4  60 240
39 SERVICIU DE MASĂ 30P 1 45,99 45,99
40 SPUMIERĂ 1 19,49 19,49
41 SPUMIERĂ 1 56,98 56,98
43 TIGAIE CLĂTITE 1 22,93 22,93
45 WOK TEFLONAT 1 138,96 138,96
11 COMBINĂ FRIGORIFICĂ 1 2299 2299

 

LISTELE DE INVENTAR întocmite , semnate și aduse de doamna Cristea Nicoleta în dimineața zilei de 23.03.2020 comisiei de inventariere condusă de Polifrone Ciprian, nu reflectă realitatea atât faptic, cât și scriptic, în evidențele financiar contabile, deoarece în listele de inventar Polifrone sunt cuprinse la nr.crt.28 articol LINGURĂ INOX, cantitate 24 buc cu preț unitar 6,12 , iar în Anexa 4 aceeași doamnă Cristea propune spre casare circa 95 bucăți linguri inox cu preț unitar 0,75 lei,  pentru 55 buc și preț unitar 0,79 lei pentru 40 buc. Bai, voi sunteti ca in codru? Jaf la drumul mare!

Chiar ati dotat bucatariile propii pe banii statului?

La fel în listele de inventariere din PV al lui Polifrone, aduse de dna Cristea sunt trecute 3 repere FARFURII cu prețuri diferite, iar în Anexa 4 s-au calculat perisabilități pentru 8 repere FARFURII, document întocmit de Cristea Nicoleta și semnat Dănescu Izabela.

Jaf institutionalizat

La fel în listele de inventariere din PV al lui Polifrone, aduse de dna Cristea sunt trecute 1 SET SERVICIU de MASĂ DE 30 PIESE , iar în Anexa 4 s-au calculat perisabilități pentru 7 SETURI SERVICIU de MASĂ DE 30 PIESE s FARFURII 30.

Practic , VECHEA GESTIUNE este formată din mai multe obiecte de inventar, decît cele trecute în PV întocmit de Polifrone , așa cum reiese din Anexa 4 cu baza de calcul a PERISABILITĂȚILOR și din  Lista cu materiale propuse spre casare, din Procesul Verbal 30453/ 01.07.2020 al Dnei Toma.

Alta metoda de furt- CASAREA!

Mai mult , deși au fost achiziționate la data de 25.07.2019 și se află depozitate în magazine BECI, deci nu sunt în folosință (noi , neutilizate, aflate în cutii sigilate) , iar la data de 30.03.2020, din dispoziția directorului ,popota a fost închisă, dna Cristea și dna Dănescu întocmesc și semnează Anexa 4 din PV 3504/01.07.2020  cu perisabilități legal admise pentru :

5 buc farfurii de 16 cm, 5 buc farfurii 24 cm și 7 pahare de apă.

În anexa 4 aferentă PV de inventariere al dnei Toma, dna Cristea și dna Dănescu  prezintă tabel cu perisabiltăți la  aceste bunuri și anume :

– farfurii achiziționate în 25.07.2019

– bol castron achiziționate în data de 25.07.2019

– pahare apă achiziționate în data de  17.10.2019,

Comisia condusă de Toma Magdalena a sesizat lipsa vechii gestiuni și a cerut notă explicativă Serviciului LOGISTICĂ.

Crucianu Claudiu și Oprea Florin, membrii din comisia condusă de Polifrone Ciprian au numărat în incinta popotei următoarele bunuri : combina frigorifică BOSCH, farfurii, cuțite ,linguri, lingurițe, pahare , tigăi, oale care erau achiziționate din banii persoanei prejudiciate de la IKEA așa cum reiese și din PV 30453/01.07.2020 al lui Toma Magdalena pagina 6 și Anexa 11 .

Combina frigorifică aflată în bucătăria popotei pe care comisia lui POLIFRONE a văzut-o, nu este combina frigorifică din listele de inventar nr.crt.11, ci este combina frigorifică BOSCH (așa cum reiese și din Anexa 11 nr.crt. 59 ) moștenită de soțul persoanei prejudiciate și pe care am adus-o în unitate cu ajutorul gospodarului Călin Marius și , bineânțeles cu aprobarea directorului Brânzan.

Farfurii, lingurițe, cuțite, linguri, furculițe, pahare, castroane achiziționate din bugetul unității se aflau depozitate , din lipsă de spațiu, în magazia BECI, în cutii sigilate. Sigilate pentru a se putea voala mai usor?

Aceste obiecte de inventar au fost achiziționate de penitenciar  ÎN DATA DE 22.07.2020, respectiv 17.10.2019 după ce eu deja persoana prejudiciata  a cumpărat , în lunile mai-iunie 2019 necesarul pentru a-si putea desfășura activitatea în popotă .

Tabel cu OBIECTE DE INVENTAR din listele de inventar  Polifrone care la momentul inventarierii  se aflau în  magazia de alimente BECI, unde NU s-a făcut inventariere conform declarațiilor lui Cruceanu Claudiu, Oprea Florin și care în mod fals au fost cuprinse în  procesul verbal de inventariere al lui Polifrone.

Aceste obiecte de inventar nu aveau cum să fie existente fizic, la data inventarierii 23.03.2020, în popotă, pentru că se aflau în locația de mai sus neinventariată.( nu există efectiv spatiu pentru a putea stoca 7 butoaie mari de 150 litri și 220 litri, cu cercuri în popotă)

 

Nr. crt. Din listele de invemtar Polifrone Denumire material Bucăți Pret unitar Valoarea contabilă
3 BIDON PVC 150L 2 68,99 137,98
5 BOL CASTRON PORȚELAN 24 8,12 194,88
6 BUTOI CU CERC 220 l 5 101,89 509,45
15 CUTIE PLASTIC 18 20 360
23 FARFURIE PORȚELAN 16 CM 20 6,19 123,8
24 FARFURIE  PORȚELAN 24 CM 20 11,603 232
25 FURCULITĂ INOX 24/48 6,12 146,88
26 GRIL ELECTRIC – DEFECT 1 481 481
28 LINGURA INOX 24/39 6,12 146,88
29 LINGURIȚĂ INOX 24 3,97 95,28
33 PAHARE DE APĂ 40 2,547 101,88

 

Tabel cu Obiecte de inventar din Listele de inventariere ale lui Polifrone , care erau achiziționate din banii persoanei prejudiciate și care i-au fost returnate odată cu anularea falsului contract de sponsorizare (aici, o alta poveste interesanta cu falsuri, la care vom reveni!).

Nr. crt. Din listele de inventar Polifrone Denumire material Bucăți Pret unitar Valoarea contabilă
10 CĂRUCIOR 2 119,90 239,80
13 CUPTOR INOX 2 629 1258
14 CURĂȚITOR LEGUME 2 4,90 9,80
20 DISPENSER PROSOP 1 100 100
30 MAȘINĂ DE SPĂLAT VASE 1 1329 1329
34 PLITĂ GAZ 2 659 1318
38 SATAR INOX 1 99 99
42 TAVA CU GRĂTAR 2 44,90 89,80

SINGURELE Obiectele de inventar achiziționate de Penitenciar , care se aflau fizic la data inventarierii, 23.03.2020, în POPOTĂ și regăsite în listele de inventar ale lui Polifrone sunt :

Nr. crt. Din listele de inventar Polifrone Denumire material Bucăți Pret unitar Valoarea contabilă
7 Cântar electronic 1 435 435
21 EXPRESOR AUTOMAT 1 1398,99 1398,99
27 HOTA DECORATIVĂ 2 526,99 1053,98
37 ROBOT DE BUCĂTĂRIE TEFAL 1 1789,99 1789,99

Astia vroiau sa fure si din contractul de sponsorizare?

Sunt bunuri din contractul de sponsorizare care nu apar în listele de inventar, și anume :

Nr crt Denumire bunuri recepționate Cantitate Pret unitar Valoare
4 Paletă,spumar,lingura plastic 6 7,9 47,40
7 Set 3 ustensile 2 5,9 11,80
10 Baghetă perdea 2 19,90 39,80
11 Fețe masă 6 19,90 119,40
12 Accesoriu prindere baghetă perdea 4 7,5 30,00
13 Șurub 2 0,24 0,48
14 Șaibă 2 0,05 0,10
15 Baterie lavoar 1 65 65,00
16 Ventil 1 9,5 9,50
17 Mască baie 1 187 187,00
18 Gresie 17 50,98 866,66
19 Imitație piele 8 30 240,00
20 Poliuretan 2 28 56,00
21 Dispenser prosop 1 100 100,00
24 Baterie monocrom 2 116 232,00
25 Minibucătărie 2 359 718,00
26 Sifon 2 71 142,00
27 Capac 2 13 26,00
28 Tablă magnetică 1 69,90 69,90

În procesul verbal nr.30453/01/07/2020, comisia sesisează ca existente  în popotă  farfurii, boluri, tacâmuri gen IKEA, deci achiziționate de persoana prejudiciata.

La ora actuală așa cum a fost sesizata în nenumărate adrese penitenciarul Ploiești sunt bunuri personale  ale persoanei prejudiciate, achiziționate de la IKEA, care nu i-au fost returnate și anume :

  • Farfurii albe de 10 cm – 40 buc  achiziționate IKEA,
  • Tacâmuri din 4 seturi a câte 24 buc, i-a fost returnat doar unul, conform PV b2 20370/11.01.2021

– un set cuțite VIVRE

  • Carafe 6 buc
  • Orhidee 11 buc
  • 2 seturi cuțite a câte 3 piese
  • Metraj alb multicolor 4,15 cm
  • Tocător nou lemn masiv
  • Tavă metalică cozonac 2 buc
  • covor intrare
  • Dispenser săpun 2 BUC

Nu au mai stiut pe unde sa scoata camasa

Doamna DEACU MIHAELA în data de 23.03.2020 semnează listele de inventariere cu obiectele de inventar aduse de CRISTEA Nicoleta, ca acestea fiind existente și în folosință în locația POPOTĂ, ulterior la inventarierea condusă de Toma Magdalena, dă o declarație în care recunoaște faptul că inventarierea obiectelor de inventar nu s-a făcut.

Polifrone Ciprian în declarația de martor ,, Cunosc faptul că gestiunea a fost predată în data de 20.03.2020 către Cristea Nicoleta, însă doar parțial, aceasta nefinalizîndu-se din cauza faptului că era ora prânzului, masa se servește de către cadrele unității, iar alimentele nu erau pregătite pentru predare și nu a fost încheiat un proces verbal de predare primire în acest sens nici până la ora părăsirii unității în aceea dată,, Întrebare  cine și cum a aflat ?

Ca in filmul mafiot cu prosti

La data de 20.03.2020 nu avea ce alimente să inventarieze în popotă, deoarece alimentele pregătite pentru prânz erau procesate, urmând a fi servite și încasate contravalaroarea în BANI. Din listele de inventariere din data de 23.03.2020 comisia a inventariat ca alimente găsite în popotă condimente, care nici măcar nu erau achiziționate de penitenciar, deci nu aveau de ce să fie inventariate.

,,În data de 23.03.2020, pe fondul necesității recuperării unor procese-verbale din biroul personal al persoanei vătămate, la nivelul Penitenciarului Ploiești s-ar fi întrunit o comisie administrativă, care a procedat la spargerea și înlocuirea yalei ușii de acces în zona de servire a mesei, dar fără a menționa în documentele întocmite și spargerea yalei biroului persoanei vătămate, birou în care nu erau depozitate bunuri sau înscrisuri necesare desfășurării activității și care era prevăzut cu yallă funcțională, lăsată în poziția închis asigurat, așa cum reiese din declarația persoanei vătămate.

Cu branza ce ai avut simpaticule Matei?

În data de 08.01.2020, am achiziționat circa 50 kg telemea vacă, cu   ,conform Facturii nr.6924861 /08.01.2020 , Anexa 6 din PV Toma, și întocmit Proces Verbal de custodie , Anexa 7.2 din Procesul Verbal de inventariere întocmit de Toma Magdalena, se arata in declaratia persoanei prejudiciate.

În data de 31.01.2020 i-au fost decontații banii cu care a achiziționat produsele conform F 6924861/08.01.2020 de către penitenciarul Ploiești.

Polifrone Ciprian este președintele comitetului de popotă conform DZU  și are în atribuții efectuarea inventarierii lunare a alimentelor.

Brânza telemea a fost achiziționată în data de 08.01.2020, s-a efectuat inventarierea lunară în luna ianuarie, februarie 2020.

În  22.02.2020, urmare reîntoarcerii persoanei prejudiciate din concediul medical, dna Cristea Nicoleta i-a solicitat să vadă documente justificative pentru acest produs.

Domnul Polifrone în luna ianuarie 2020 îi pune la dispoziție tipizatul de Proces verbal de custodie, în baza căruia achiziționez produsul.

În data de 27.03.2020, pe fondul pandemiei, urmând a se închide magazinul de unde a achiziționat brânza, persoana prejudiciata aduce produsul la sediul penitenciarului Ploiești și cu martori îl preda personal domnului Polifrone Ciprian.

Nu se recepționează în acea zi produsul, urmând ca în data de 02.04.2020 să se întocmească Proces verbal nr.B2. 26083/02.04.2020.

,, Am inventariat faptic prin cântărire bunul material,, Telemea de vacă adus de responsabilul popotă cadre, d-na asp Călin Cristina, fără documente însoțitoare, pentru completarea stocului neregăsit la inventarierea din data de 23.03.2020 și am constata existența unei cantități de 25kg.

– brânza era înregistrată în contabilitatea penitenciarului din data de 08.01.2020, având documente însoțitoare, factură, proces-verbal de custodie, decont din data de 30.01.2020

– deși nu s-a făcut în data de 23.03.2020 inventarerea în magazia BECI, conform declarațiilor Crucianu Claudiu și Oprea Florin în acest fals  proces verbal  nr. B2 26083 ,semnat de Crucianu Claudiu și Deacu Mihaela, se specifică că nu a fost găsit în data de 23.03.2020 la inventariere.

Motivul pentru care din data de 27.03.2020 și până 02.04.2020, nu a fost recepționată  brânza  și unde a stat ? Probabil simpaticul Matei vroia sa manance si „gura lui ceva”….

 

Vom reveni cu alte probe/documente si declaratii din cercetarea penala care dezvaluie un furt institutional generalizat. (Cristina T.). 

Penitenciarul Ploiesti: „La momentul preluării gestiunii, în fișele de inventar de la Serviciul Financiar figurau o mulțime de bunuri, care faptic nu existau”

 

Exclusiv

Breaking News/Dupa ce a fost bătut cu simț de răspundere, coruptul putinist „Capitan la 15 ani”,  a stabilit un nou record mondial la…fuga

Publicat

pe

De

Politist corupt pensionar, fost sef al SERVICIULUI ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE si fost sef al Serviciul Județean Anticorupție Prahova a fost bătut cu simț de răspundere, de politisti verticali

Un şmecher corupt, fost ofiter la IPJ Prahova, s-a autoinvitat ieri seara la o petrecere a politistilor din activitate, la o locatie din Bucov.

Astfel, acesta s-a prezentat tot cu ifose de smecher și a facut avansuri sexuale la mai multi participanti, motiv pentru care a fost bătut cu simț de răspundere.

Dupa ce a fost batut, coruptul putinist hartuitor „Capitan la 15 ani” (ce detine o diploma care contine 7 file in limba rusa – aicia stabilit un nou record mondial la…fuga.

Sursele noastre precizeaza ca nu stiu daca, in prezent, acesta s-a oprit din alergat sau a ajuns pe la un spital sa isi „linga” ranile.

Numele coruptului Sandu (alias Alexandru) Frangulea apare in dosare penale inca de la aparitia sa pe „scena” la IPJ Prahova, dar mereu a beneficiat de „protectia” unor procuroare, asa cum am dezvaluit in articolele anterioare.

Astfel, numele coruptului de la sefia Anticorputie Prahova apare si in dosarul FOSTULUI SECRETAR DE STAT in Ministerul Justitiei Doru Crin Trifoi care a fost urmarit penal de procurorii DNA in dosarul „Lauruc”. In acest caz isi „varase” nasucul si procurorul Placinta Constantin, protectorul mafiotilor din petrol conform dezvaluirilor ziarelor din acea perioada, fostul socru a lui Andrei Volosevici, ca sa ajungem la gruparea de criminalitate economico-financiara organizata din prezent, grupare protejata de la varful M.A.I..

Reamintim ca, la data de 15 septembrie 2022, comisarul șef Alexandru Frangulea a fost numit cu sprijinul lui Eduard Miritescu la conducerea Serviciului Județean Anticorupție Prahova, pentru interesele dolosive ale unei grupari de criminalitate economico-financiara organizata locala (aici). Dupa dezvaluirile ziarului Incisiv de Prahova in dosarul WHITE TOWER politistul corupt a iesit la pensie, pe modelul corptului Zabava Ciprian (aici).

Frangulea Alexandru – alias’ Capitan la 15 ani

Supranumit asa in sistem pentru iucompetenta sa si modul in care urca in grad, inainte de termen, in loc sa fie anchetat si judecat pentru fapte de coruptie.

Si-a inceput furtunoasa cariera la economic in cadrul IPJ Prahova, unde s-a remarcat prin incompetenta crasa si multiple fapte de coruptie, unele pur si simplu „gainarii”.

Ca si prietenul sau, procurorul „Portocala”, Frangulea Alexandru – alias Capitan la 15 ani – s-a remarcat prin arestarea ilegala a unui om de afaceri care, dupa ce acesta a stat 10 luni in arest, s-a constatat un prejudiciu ZERO, pe firma anchetata de acest incompetent.

Tot pe cand „lucra” la economic in IPJ Prahova, Frangulea Alexandru – alias Capitan la 15 ani – efectua controale in Oborul din Ploiesti. Aici, a pantentat o schema de mare maestru in faradelegi. Toti tarabagii din Piaţa Obor aveau voie sa isi vanda marfurile doar daca luau de la Capitan la 15 ani bani cu CAMATA! Cine indraznea sa nu apeleze la ajutorul sau pentru imbogatirea proprie, era drastic „potcovit”, cu amenzi si nu numai. Sa nu mai spunem de „vamuiri”…

Era renumit pentru sicanele facute colegilor prin apelarea cu sesizari false  la Corpul de Control al Ministrului M.A.I..

Ultima astfel de incercare de a haitui colegii din economic cu acest Corp de Control s-a intors impotriva Capitanului la 15 ani. Astfel, seful sau s-a ales cu o sesizare la parchet unde a fost si condamnat cu suspendare pentru pastrarea la sertar a unui dosar penal ce il avea ca subiect pe fiul unui sef al IPJ Prahova.

„Capitan la 15 ani” a fost salvat, dar a fost mutat la 955 in cadrul IPJ Prahova, unde a zacut ceva timp pe post de „telefonista”, de unde a fost iarăși salvat de procuroarea de la Parchetul General (E. R.) si mutat la cadre la IPJ Prahova, acolo unde a ramas cativa ani.

Aceeasi procuroare il salveaza din nou (dupa cativa ani) si il aduce la BCCO Prahova, unde este marginalizat de colegi si unde s-a remarcat prin FURTURI, chiar furturi de la colegii de la BCCO.

De mentionat ca aceasta „mutare” s-a efectuat impotriva vointei lui Eugen Serghie (care s-a opus vehement avand in vedere ca avea cunostinta de faptele sale infractionale), comisar-sef la Brigada de combatere a criminalitatii organizate la aceea data. Daca tot este la pensie, domnul Dosaru Viorel poate spune public de la cine a primit „presiuni”/ordin pentru mutarea „Capitanului la 15 ani” de la cadre la BCCO.

Cum va dezvaluiam, Frangulea Alexandru – alias Capitan la 15 ani – fura chiar de la colegii sai de la BCCO. S-a remarcat chiar prin furtul unui sigiliu M.A.I. al lui Spiridon Nicoleta pentru ca, dupa cateva zile, sa il arunce prin birou ca sa lase impresia ca aceasta l-a pierdut.

Cand si-a dat seama ca la noul loc de munca nu poate sa avanseze conform stilului sau care i-a adus porecla de „Capitan la 15 ani”, Frangulea Alexandru da din „urechiusele” sale corupte si ajunge sef la Arme si Munitii, serviciul in care incepe sa isi faca relatii cu oameni de afaceri (si nu numai), efectuand controale doar in beneficiul unor societati comerciale si in detrimentul altora, sa nu credeti ca pe „ochi frumosi”. Vom reveni. (Cristina T.).

Citeste in continuare

Exclusiv

Capii rautatilor sunt in aparatul central iar DOP si comisiile de la IPJ, doar pionii dirijati sa va faca paguba!

Publicat

pe

De

Din greseala in greseala, spre victoria ( paguba) finala, dezvaluie Emil Pascut de la sindicatul Diamantul.
Sau cum s-au transformat cei de la IGPR-DOP in agentii coruptiei si in slugile DGF, in scopul pagubirii sefilor de post din tara!
Pana in anul 2023, fisa cadru pentru sefii de post, intocmita de DOP continea atributiile de prevenire coruptie impuse de OMAI 62/2018.
Insa, in 2022 au inceput sa apara primele sentinte definitive pe majorarea de anti-coruptie de 12,5 %.
Este foarte probabil ca cloaca de mafioti din aparatul central, condusa de DGF, s-a alarmat ca nu va dura mult si informatia va incepe sa circule, avand ca rezultat o explozie a proceselor pentru obtinerea majorarii anti-coruptie, introduse de toti sefii, inclusiv de sefii de post.
Pe cale de consecinta, s-au gandit ce sa faca sa diminueze paguba, cum sa isi pregateasca din timp, aparari pentru respingerea proceselor in instanta.
Dispozitia IGPR 14/2023 a furnizat pretextul pentru modificarea fisei cadru pentru sefii de post si, pe cale de consecinta, a fiselor de post.
Dispozitia 14/2023 nu a avut ca obiect sa reglementeze in domeniul OMAI 62/2018 si nu a dispus sa fie eliminate din fisa postului sefului de post atributiile de prevenire coruptie. Seful IGPR nu e ministru. Nu poate bloca el, ordinele ministrului. Are doar dreptul si obligatia sa le puna in executare. Si atat!
Insa, repet, Dispozitia 14 furniza pentru DOP si altii (papusarii care au avut putere sa influenteze DOP), pretextul pentru modificarea fiselor cadru de post si ulterior a fiselor de post pentru sefii de post.
DOP a primit instructiuni ( pe gura, bineinteles, ca sa nu ramana urme si la o adica sa fie doar ei trasi la raspundere disciplinara si eventual penala) sa elimine ilegal din fisele de post ale sefilor de post, atributiile de prevenire coruptie.
Pe cei de la DOP se pare ca nu ii da inteligenta afara din casa si in plus, sufera si ei, ca multi altii adusi la centru, de sindromul slugarniciei absolute. Ca nu doar nu sunt adusi pe competenta.
Si au executat obedienti ce li s-a cerrut, chiar daca era ilegal (adica se incalca OMAI 62/2018 care obliga imperativ ca orice fisa de post de sef, orice sef, sa contina atributii de prevenire coruptie).
Concret, in vara lui 2023, in iulie, a aparut noua fisa cadru pentru sefi de post care surprinzator nu mai continea atributiile impuse de OMAI 62/2018.
Deci cea veche continea, cea noua nu mai continea.
Intentia DOP de frauda a ordinului 62/2018 e clara pentru ca fisa veche cadru continea atributii de prevenire coruptie. Deci ei clar au cunoscut existenta si continutul OMAI 62/2018, cand au facut fisa cadru veche.
Trebuie evidentiat si ca OMAI 62/2018 era o norma publicata in Monitorul Oficial.
Deci tot prostul, si daca este grajdar la o ferma de tara si nu are treaba cu MAI, este prezumat de lege ca are cunostinta de continutul OMAI 62/2018.
DOP a fost doar primul instrument folosit ca agent al raului, in slujba DGF, in scopul pagubirii sefilor de post.
Dupa emiterea fisei cadru ilegale, au fost atrasi si implicati in conduita ilegala, alti functionari, respectiv cei de la IPJ-uri, membri in comisiile care redactau efectiv fisele pentru sefii de post, pe baza fisei cadru emise de DOP.
E foarte interesant ( si dubios in acelasi timp) ca, potrivit OMAI 140/2016, clocit de DGMRU, o alta structura matraguna) intr-o comisie de analiza postului fac parte tot felul de „specialisti”, mai putin specialistul in lege, in drept, adica consilierul juridic.
Astfel, potrivit ordinului, Membrii comisiei de analiză a postului sunt:
a) psihologul de unitate,
b) un reprezentant al structurii de resurse umane,
c) lucrătorul desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă sau, în lipsa acestuia, o persoană desemnată din cadrul structurii competente cu atribuţii în domeniul inspecţiei muncii;
d) şeful nemijlocit al titularului postului.
Niciuna dintre functiile de mai sus, nu presupune pentru ocupare, licenta in drept. Deci in comisie pot fi de la licentiati in psihologie, pana la absolventi de mecanica, arte frumoase, horticultura sau teologie.
De ce lipseste dintr-o astfel de comisie, specialistul in lege, consilierul juridic, platit de fiecare ipj ca sa verifice si sa certifice ca este legala, conduita IPJ? Cel mai probabil era nevoie de ” spatiu” pentru momentele in care se face o manevra la fisa de post si era mai sigur sa nu fie prin zona, un consilier juridic.
Consilierii, stim cu totii, sunt alesi pe spraceana sa fie tot neam de sclavi, insa nu se stie cand vreodata se trezeste simtul legalitii in vreunul si incepe sa pune piedici ” de legalitate”, conducerii.
A doua chestie care te izbeste efectiv in ochi cat de mizerabila, cat de ordinara este! Cica daca exista o fisa cadru, membrii comisiei de analiza a postului sunt scutiti sa mai verifice si ei, actele normative aplicabile! ( art. 6 (3) din anexa 1 la ordinul 140/2016)
Aici este clar o lucratura, o strategie impotriva sefilor de post, pusa la cale de un grup organizat. Capii rautatilor sunt in aparatul central iar DOP si comisiile de la IPJ, doar pionii dirijati sa va faca paguba!
Cam asta e concluzia mea, la acest moment, pe baza informatiilor primite neoficial din diferite surse si puse cap la cap.
Cine stie mai multe sau stie ca altul este adevarul, il invit sa dezvaluie!
 Stiti cand o sa va dati seama ca s-a pregatit cu DOP , terenul pentru aparare? Cand veti primi intampinare si in ea va scrie ca reclamantul sef de post (asa se va invoca si la sef financiar, logistica, cazier, etc) nu are in fisa postului atributii anti-coruptie, mai dezvaluie Emil Pascut. (cerasela N.).
Citeste in continuare

Exclusiv

In 2018 și 2019 numărul pensionărilor în Poliție, Jandarmerie, ISU este vădit insignifiant în raport cu creșterile bruște din anii următori, 2020, 2021, 2022, 2023!

Publicat

pe

De

Am extins investigațiile vizând dinamica pensionărilor de la Poliția Română, la Jandarmeria Română și Pompieri. Trebuie să mărturisesc întâi că a, constatat o diferență de atitudine legată de comunicarea informațiilor solicitate: dacă mulți dintre comunicatorii din Poliție au înțeles să ne livreze materialul în scârbă, cu răspunsuri incomplete și mult întârziate, sfidând limita celor 10 zile de răspuns, impuse de Legea 544/2001, am avut surpriza să primesc răspunsuri de la Jandarmi sau Pompieri odată cu mesajul de confirmare, dezvaluie Vitalie Josanu de la sindicatul Diamantul!

Mai mult decât atât, am primit telefoane de la comunicatori, prin care își exprimau mulțumirea pentru faptul că Sindicatul Diamantul se interesează și analizează și problemele lor. Probabil, aș fi citit cu oarecare scepticism o asemenea informație, dar acesta-i adevărul!

Stimați colegi, jandarmi și pompieri, chiar dacă nu aveți dreptul de afiliere sindicală, aveți posibilitatea să susțineți financiar Sindicatul Diamantul, prin virarea impozitului de 3,5% în contul nostru. Formularul se depune la ANAF până în data de 25 mai, chiar dacă deja ați depus undeva, se ia în considerația ultimul beneficiar. Puteți descărca formularul aici:

Spre deosebire de Poliție, am extins perioada de investigare cu încă doi ani, 2018-2019, ca să înțeleg dacă bănuielile mele legate de impactul clasei politice asupra dinamicii pensionărilor în MAI au suport în realitatea statistică. Deja pot afirma cu certitudine: în 2018 și 2019 numărul pensionărilor în Poliție, Jandarmerie, ISU este vădit insignifiant în raport cu creșterile bruște din anii următori, 2020, 2021, 2022, 2023!

Dar vreau să vă prezint datele comunicate de ISU Suceava, absolut extraordinare:

Inițial am crezut că, probabil, comunicatorii au inversat eronat raportul și mi-au pus la dispoziție procentul de ocupare a funcțiilor. Dar analizând cu atenție graficul și pornind de la observația că unitățile de pompieri, jandarmi sunt structuri dislocate în zona urbană și cu personal mult mai puțin numeros decât în poliție, de ordinul câtorva sute pe județ, ajung la concluzia că nu este nici o greșeală!

Acum rămâne să ne imaginăm cum gestionează situațiile de urgență într-un județ deloc ușor, precum Suceava, o unitate cu 28% personal! Aici situația, este mai mult decât disperată și vedem prea bine că mandatul ultimelor 4 ani a adus la decizie o gloată de politicieni iresponsabili, nocivi, în stare să distrugă țara, mai dezvaluie sursa citata.

Stimate cetățean, care erai odinioară asmuțat de clasa politică și media împotriva militarilor, polițiștilor, pompierilor, jandarmilor – tocmai pentru a-ți redirecționa încărcătura emoțională negativă generată de supărările pandemice și postpandemice – și strigai cu ură contra ”specialilor”; te uitai cu dispreț la condițiile de pensionare și rânjeai la extraordinara măsură de majorare a vârstei de pensionare; ”de rând cu toată lumea” a celor care nu se bucură de drepturile și libertățile accesibile tuturor, nu ai decât să înțelegi acum de ce nu va mai avea cine să te care în spate la inundație, ori nu mai ajunge echipajul de pompieri la incendiu… Uite d-aia, mai precizeaza Vitalie Josanu. (Cerasela N.).

 

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv4 ore ago

Breaking News/Dupa ce a fost bătut cu simț de răspundere, coruptul putinist „Capitan la 15 ani”,  a stabilit un nou record mondial la…fuga

Politist corupt pensionar, fost sef al SERVICIULUI ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE si fost sef al Serviciul Județean Anticorupție Prahova a...

Exclusivo zi ago

Capii rautatilor sunt in aparatul central iar DOP si comisiile de la IPJ, doar pionii dirijati sa va faca paguba!

Din greseala in greseala, spre victoria ( paguba) finala, dezvaluie Emil Pascut de la sindicatul Diamantul. Sau cum s-au transformat...

Exclusiv2 zile ago

In 2018 și 2019 numărul pensionărilor în Poliție, Jandarmerie, ISU este vădit insignifiant în raport cu creșterile bruște din anii următori, 2020, 2021, 2022, 2023!

Am extins investigațiile vizând dinamica pensionărilor de la Poliția Română, la Jandarmeria Română și Pompieri. Trebuie să mărturisesc întâi că...

Exclusiv2 zile ago

De ce le este rușine unor șefi din Poliția Română să poarte uniforma?

O simplă poză la prima vedere cu o oarecare activitate a Carabinierilor italieni la care sunt prezenți la fața locului...

Exclusiv3 zile ago

WHITE TOWER 30/Primele „victime” din IPJ Prahova incep sa apara in urma dezvaluirilor ziarului Incisiv de Prahova

Țeapa imobiliară de la WHITE TOWER nu înseamnă doar cea mai mare fraudă din istoria Ploieștiului, acoperita de politisti corupti...

Exclusiv3 zile ago

Ipocrizia lui Ciolacu sau cum trecutul urmareste pe oricine

In 27.11.2023, Marcel Ciolacu declara la o conferinta ca el, ca prim-ministru, nu are informatiile atat de repede, ca sa...

Exclusiv4 zile ago

Unele  perle sunt generate la mari adancimi, in cazul de fata „in putul gandirii”/Viceprimarul Mihai Savu – fost Presedinte PSD Comarnic -raspunde presiunilor la care este supus

Va dezvaluiam cum primarul și viceprimarul din Comarnic au anunțat intenția de a renunța la PSD și de a candida...

Exclusiv4 zile ago

B.A.O.L.P./Poliția Română a rămas de peste 25 de ani singura instituție de poliție din Europa căreia i-a fost „amputat cel mai puternic braț” în lupta cu infracționalitatea și fenomenul violenței urbane

Brigada de Asigurare a Ordinii și Liniștii Publice a fost unitatea specializată din cadrul D.G.P.M.B. responsabila cu asigurarea și restabilirea...

Exclusiv4 zile ago

Asistăm neputincioși la eutanasierea Poliției Române!/G-ral maior rez Cristian Marian Gomoi: România nu își merită polițiștii!

„POLIṬIA ROMÂNĂ MACELĂRITĂ DE CLASA POLITICĂ , ATENTAT LA SIGURANȚA NAȚIONALĂ! De ani buni asistăm la distrugerea controlată a Poliției...

Exclusiv5 zile ago

WHITE TOWER (XXVIV)/Realitățile scandalului WHITE TOWER scoate la iveala infioratoarea mafie de la IPJ Prahova/SE SPARGE BUBA?/Politisti corupti utilizati pentru protejarea „TEPARILOR”

Ce rețele mafiote ar fi trebuit să beneficieze de protecție? Raspunsul il gasim la IPJ Prahova!  Gruparea infracțională care a...

Exclusiv6 zile ago

Polițiștii au dreptul la decontarea/asigurarea de către angajator a unor dispozitive de corecție a vederii

Conform legislației interne în vigoare polițiștii au dreptul la decontarea/asigurarea de către angajator a unor dispozitive de corecție a vederii,...

Exclusivo săptămână ago

DEBANDADĂ TOTALA LA PENITENCIARUL PLOIESTI DIN PRAHOVA!/Spectacolul continua la pușcăria din urbea lui Caragiale.

După ce acum câteva zile, un angajat a sărit la gâtul directoarei economice, gravida in cinci luni, pentru anumite nemulțumiri,...

Exclusivo săptămână ago

FOTO /WHITE TOWER (XXVIII)/Cătălin STAVRI îl denunță pe Mihai LUPU, deși nevasta și mama sa primiseră apartamente- șpagă!

Scandalul WHITE TOWER este departe de a se termina prea curând. Procurorii fac audieri pe bandă rulante, iar surse judiciare...

Exclusivo săptămână ago

Ce ciolaceli mai face Doloiu/Curtea de Apel Ploiesti nu a tinut cont de autoritatea lucrului judecat de cea mai inalta instanta de judecata din Romania, Inalta Curte de Casatie si Justitie – ICJJ, instanta superiora ierarhic CA Ploiesti

Revenim cu noi informatii, ce ne-au parvenit la redactie, despre vrajelile lui Doloiu Gheorghe in piata imobiliara buzoiana, uzand de...

Exclusivo săptămână ago

In noul acord de serviciu la MAI, o taxa de smecherie, un bir asupra neafiliatilor sindicali, de 0,5% din salariul lunar, care sa fie impartita intre federatii?

Cum s-a transformat FSNPPC-ul lui Zelca in Federatia Haiducilor din MAI, dezvaluie Emil Pascut de la sindicatul Diamantul. „Zelca si...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!