Connect with us

Exclusiv

Penitenciarul Ploiesti: „La momentul preluării gestiunii, în fișele de inventar de la Serviciul Financiar figurau o mulțime de bunuri, care faptic nu existau”

Publicat

pe

În referatul cu propunere procedurală, organele de cercetare penală fac referire doar la infracțiunile de ,, Abuz în serviciu”comise de Doamna Dănescu Izabela și doamna Cristea Nicoleta, fără să verifice atribuțiile acestor persoane conform fișei postului, să precizeze temeiurile legale și să atașeze documentele justificative (dispoziții de delegare a sarcinilor….care în fapt nu există)

Organele de cercetare penală, nu au cercetat și înregistrat plângerile penale depuse împotriva numitului Polifrone Ciprian și Anghelache Ramona, Nr. Poliție Municipiu Ploiesti, 917/2020, acestea nefiind în dosarul de la Parchet, încălcând dispozițiile ordinului comun, care reglementează această activitate.

Domnul Polifrone Ciprian, a întocmit un fals Proces –Verbal de inventariere, prin care încerca să susțină temeiul spargerii, prin faptul că ar fi fost sesizate lipsuri în gestiunea popotă ( fals demonstrat de rezultatele inventarierii comisiei conduse de doamna Toma Magdalena, în care toate lipsurile au fost găsite, inclusiv documentele furate din biroul personal al persoanei prejudiciate, aflate într-o magazie în altă clădire), cu scopul de a o șantaja și sancționa ilegal administrativ și chiar penal.

 De fapt falsul document a condus la luarea unor măsuri administrative față de aceasta prin nota de constatare a D.I.P, din cadrul ANP, Nr 6104/6870/7459/05.06.2020.

Pentru doamna Anghelache Ramona, membră în comisie, secretară a Penitenciarului, precizam că pentru a induce în eroare organele de cercetare și a da aparența legalității unor acte întocmite, a înregistrat în fals un raport al doamnei Cristea Nicoleta, în registru de numere al unității, în locul altui document, fapt verificat în oglinda electronică a registrului.

Organele de cercetare penală nu au audiat toate persoanele implicate în spargere, respectiv Buzea Cornel, cel care a transmis dispoziția ilegală a doamnei Dănescu Izabela(conform art. 31, din OMJ 1318/2012), domnului Călin Marius și care după spargerea ușii de acces în popotă a rămas în spațiu popotei fiind văzut de Negoită Elena, Jurista Penitenciarului.

Organele de cercetare penală nu au audiat pe Carpen Ionuț, președinte comisiei de spargere, ofițer de tură, Oprea Florin, Cruceanu Claudiu, persoane care au făcut parte din comisia de spargere și de inventariere.

Organele de cercetare penală, nu au audiat toți membrii trecuți în comisia condusă de domnul Polifrone Ciprian, prin care să specifice fiecare ce activități a desfășurat.

La dosarul de cercetare nu era atașată planșa foto efectuată la cercetarea reclamației de furt, întocmită de BCFL, din cadrul Serviciului Criminalistic al I.P.J. Prahova.

Precizezam că Ministerul Justiției și Direcția de Inspecție Penitenciară i-au dat dreptate persoanei vatamate în demersurile întreprinse, fapt pentru care aceasta a reusit să- si recuperez 90%, din bunurile materiale reținute ilegal de Penitenciarul Ploiești.

Din adresele I.P.J. Prahova, rezultă că așa a coordonat procurorul supraveghetor  ancheta, sub aspectul că ,, Organele de cercetare penală susțin că li s-a impus să nu efectueze  documente și  cercetări fără informarea acestuia”.

„Cheile de la popota unității nu le-am predat pentru  că, conform HG 2230 din 1969, art.4, predarea primirea gestiunii se face prin inventarierea totală a bunurilor din gestiune, întocmindu-se un proces verbal ce se semnează de gestionarul care predă și gestionarul care primește gestiunea. În cazul în care nu se efectuează inventarierea și nu se întocmește proces verbal, gestionarii sunt obligați să refuze predarea-primirea gestiunii. Prevedere pe care am respectat-o, și în data de 23.03.2020,  când m-am prezentat la unitate, (unde am așteptat circa o oră și 30 de minute, așa cum reiese și din raportul meu personal nr.B2 25403 din 23.03.2020), să procedăm la inventarierea gestiunii popotă”, se precizeaza in declaratia persoanei vatamate in dosarul penal.

Interesant este si faptul ca, in PV lui Polifrone nu apar liste de inventar cu bunuri din contractul de sponsorizare, dar în PV lui Toma apar

Sunt bunuri din contractul de sponsorizare (contract pus la dispoziție în data de 07.04.2020 ) care nu apar în listele de inventar, și anume :

Nr crt Denumire bunuri recepționate Cantitate Pret unitar Valoare
4 Paletă,spumar,lingura plastic 6 7,9 47,40
7 Set 3 ustensile 2 5,9 11,80
10 Baghetă perdea 2 19,90 39,80
11 Fețe masă 6 19,90 119,40
12 Accesoriu prindere baghetă perdea 4 7,5 30,00
13 Șurub 2 0,24 0,48
14 Șaibă 2 0,05 0,10
15 Baterie lavoar 1 65 65,00
16 Ventil 1 9,5 9,50
17 Mască baie 1 187 187,00
18 Gresie 17 50,98 866,66
19 Imitație piele 8 30 240,00
20 Poliuretan 2 28 56,00
21 Dispenser prosop 1 100 100,00
24 Baterie monocrom 2 116 232,00
25 Minibucătărie 2 359 718,00
26 Sifon 2 71 142,00
27 Capac 2 13 26,00
28 Tablă magnetică 1 69,90 69,90

Mentionam ca, înainte de a începe renovarea și utilarea popotei din bani proprii ai persoanei prejudiciate ,respectiv în mai 2019 , mobila aflată în popotă, cele 2 aragaze, ghiuveta, hota, ustensilele de bucătărie, tacâmurile , vesela, recipientele în care se prepara hrana, au fost scoase fizic, de gospodarul unității cu ajutorul unei echipe formată din persoane private de libertate, din incinta popotei, întrucât acestea se aflau intr-un grad avansat de uzură și nu mai puteau fi folosite pentru funcționarea în condiții de igienă a popotei. Mobila era deteriorată, palul din care era confecționată mobila prezenta  umflături , vizibil infestat  de gândaci, mucegai, miros urât, greu suportabil. Gresia, atât  din bucătărie, cât și din sala de mese, a fost spartă și înlocuită deoarece era deteriorată. Sub gresia din bucătărie se formase un strat gros de mizerie, urât mirositor, fapt ce  a necesitat înlocuirea ei. Tacâmurile prezentau urme de resturi vechi de mâncare, erau ruginite, acestea nefiind din inox. Farfuriile erau de dimensiuni diferite, din material de proastă calitate, majoritatea erau ciobite. În bucătărie nu a rămas nimic din vechea gestiune. Am făcut igienizarea spațiilor, renovarea și utilarea popotei cu produse noi,  din bani proprii.

„Am sugerat în luna mai 2019, în repetate rânduri doamnei Dănescu Izabela de a constitui, conform HG 1846 art 34 alin 3 care prevede că ,, în cazul bunurilor uzate fizic înainte de expirarea duratei normate de funcționare, utilizare și care nu mai pot fi folosite conform destinației, pentru care au fost create, comisia de inventariere face o mențiune în acest sens în procesul verbal de inventariere, în vederea efectuării cercetării administrative pentru stabilirea cauzelor și răspunderilor”, mai spicuim din declaratia persoanei prejudiciate.

La nr.crt.86 denumire materială TELEMEA DE VACĂ, s-a înregistrat faptic un stoc minus de 24,78 kg.

Inregistrarea ca fiind lipsă este un fals grosolan, o infracțiune comisă de domnul Polifrone Ciprian, (faptă  care a fost sesizata organelor de poliție), întrucât în data de 27.03.2020 în jurul orelor 8, domnul Polifrone Ciprian a primit în PC1 al Penitenciarului Ploiești ,de la soțul persoanei prejudiciate, cu martori, 2 recipiente în care se aflau 11kg, respectiv 14 kg telemea de vacă. Domnul Polifrone a afirmat că o să fie depozitate în incinta camerei frigorifice din depozitul de alimente AFV, respectiv beciul unității.

Prinsi cu „oacaua mica”, Polifrone a incercat sa  justifice că procesul verbal l-a încheiat în data de 26.03.2020, iar brânza a fost adusă în unitate în dimineața zilei de 27.03.2020, întrucât în data de 30.03.2020 a comunicat ofițerului de poliție judiciară, că încă nu a perfectat procesul verbal de inventariere (cu toate ca la dosarul penal se afla copiile cu mesajele primite de persoana prejudiciata de la domnul Polifrone din data de 26.03.2020, prin care i se solicită informații referitoare la procesul verbal de custodie pentru acest produs, pe care domnul Polifrone l-a luat în considerare la efectuarea inventarierii lunare în lunile anterioare, inclusiv în luna februarie).

Despre procesul verbal de custodie aveau cunoșință atât doamna Cristea Nicoleta, cât și doamna Deacu Mihaela încă din decembrie 2019, cu ocazia plecării persoanei prejudiciate în concediul de odihnă, asa cum reiese din toate declaratiile coroborate in cauza penala.

Referitor la murături, varză murată, conform OMJ 1846 din 2010  art 6  lit d,, față de termenul prevăzut la art.5, următoarele bunuri sau valori se inventariază suplimentar,  anual, alimentele aprovizionate pentru perioada consumului de iarnă la sfârșitul perioadei de consum : cartofi, ceapă, rădăcinoase însilozate, murăturile și varza murată.

Art. 12. – Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii şi nici contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective. Prin proceduri interne, unităţile pot stabili ca la efectuarea operaţiunilor să participe şi contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective, fără ca aceştia să facă parte din comisie.

În fapt comisia condusă de doamna Toma Magdalena a găsit bunurile imputate ilegal în falsul  proces –verbal întocmit de acesta brânza, varza murată, documentele justificative, document care putea fi folosit la o falsă sesizare a unei infracțiuni de delapidare.

In fapt, la momentul preluării gestiunii, în fișele de inventar de la Serviciul Financiar figurau o mulțime de bunuri, care faptic nu existau, motiv pentru care persoana prejudiciata a fost nevoită practic ca cu ajutorul soțului acesteia să reutileze popota pentru a –si putea desfășura activitatea.

Practic de la circa 12 persoane care serveau masa , s-a trecut la circa 60-70 de persoane.

De la început doamna Dănescu Izabela nu a dorit ca persoana prejudiciata să preia gestiunea fapt pentru care nu i-a refăcut  fișa postului timp de 8 luni de zile, din mai 2019, până pe 10 ianuarie 2020, încălcîndu-i drepturile legitime de a fi remunerată conform muncii prestate si pentru a ascunde alte „matrapazlacuri”.

Pentru a o putea elimina pe persoana prejudiciata, doamna Dănescu Izabela, în loc să întocmească contract de donație conform prevederilor legale cu soțul acesteia, a încheiat contract de sponsorizare, total ilegal, fapt recunoscut de Direcția Juridică a ANP.

Întrucât la inventarierea anuală persoana prejudiciata a subliniat faptul că nu există o parte din bunurile care apăreau în evidența contabilă, doamna Dănescu Izabela a hotărît să ii sustragă actele de proveniență a bunurilor cumpărate de persoana prejudiciata personal, iar apoi în baza unei prevederi a OMJ 1846/2010, să le introducă în inventarul popotei, scăpând astfel de întrebări cu privire la bunurile cumpărate din fondurile penitenciarului.

Mai mult, cu referite la dispoziția verbală dată de doamna Dănescu Izabela în data de 20.03.2020 , Direcția Inspecție Penitenciară, în adresa nr. 6104/6870/7459/05.06.2020, la pagina 8 paragraf 6, constată : ,,din aspectele anterior menționate se constată că operațiunea de inventariere a produselor din depozitul popotei și parțial din popota cadre a unității s-a efectuat, fără a exista o decizie scrisă a directorului unității în acest sens, cu eludarea prevederilor art.8 din OMJ 1846/2010. După ce am fost pusă, de penitenciarul Ploiești, în posesia documentelor furate, cu sprijinul ANP și al Ministerului Justiției a reușit să- si recuperez parțial bunurile sale personale, nu în totalitate pentru că o parte din documente au fost sustrase.

COLOSAL

De fapt, din probele din dosarul penal se constata ca nici în acest moment ,,Popota Penitenciarului Ploiesti” nu este funcțională, deși scriptic în evidențele contabile este dotată complet.

 Oare de ce?

 Alta nucleara

Doamna Deacu pe listele de inventariere cu obiectele de inventar din Procesul verbal nr.25728/26.03.2020  întocmit de Polifrone Ciprian a semnat , fiind de acord cu listele de inventariere, iar în declarația de inventariere ”Anexa 1” din Procesul Verbal nr.30453/01.07.2020 întocmit de director adjunct Toma Magdalena, doamna Deacu afirmă sub semnătură faptul că în data de 23.03.2020, comisia condusă de Polifrone Ciprian nu a inventariat și obiectele de inventariere. Atunci ce s-a inventariat? De ce și-a schimbat declarația? Doare puscaria sau pedeapsa?

DOAMNE, astia sunt sanatosi la “caput”?

Prin adresa B2/3263/3270/04.11.2020, Penitenciarul Ploiești, recunoaște faptul că a fost necesară constituirea unei noi comisii, numită de director prin DZU din 01.04.2020 președinte director adjunct Toma Magdalena,  citam ”pentru falsificarea evidentă și nerespectarea prevederilor legale privind inventarierea” întrucât comisia din 23.03.2020, condusă de Polifrone Ciprian a încălcat prevederile legale.

În data de 20.03.2020, conform Notei de Constatare a Direcției  Inspecție Penitenciară, nr.6104/6870/7459/05.06.2020, domnul Brânzan a încălcat prevederile legale cu privire la modalitatea de numire a comisiei de inventariere, stipulate în art. 8, din OMJ 1846/2010, întrucât nu a stabilit prin decizie scrisă componența comisiei de inventariere a elementelor din popota unității și nu a solicitat în scris prezența persoanei prejudiciate în calitate de gestionar, la efectuarea inventarului.

Pe timpul desfăsurării activității popotei cadre, respectiv din iunie 2019 și până în data de 30.03.2020. nu a asigurat condițiile prevăzute pentru  activitatea popotei, conform art. 91, art.96 și 123, din O.M.J 2713/2001, fiind nevoie ca persoana prejudiciata să achiziționeze personal bunuri materiale pentru a-si putea desfășura activitatea în cadrul popotei din penitenciarul Ploiești.

Note de constatare din dosarul penal:

– la pag.4 , Deacu afirmă că persoana prejudiciata a semnat contractul de sponsorizare în biroul AFv si în incinta popotei a semnat Nir-urile. La contractual de sponsorizare înmânat soțului persoanei prejudiciate , sunt 3 Nir-uri , dar nu este semnătura persoanei prejudiciate.

– la pag.5 paragraf 2

Doamna Deacu recunoaște că persoana prejudiciata nu a dorit să se ocupe de contractual de donație, deci trebuia informat soțul acesteia și chemat pentru a i se înmâna un exemplar din contractual de donație.

-la pag.5 paragraf 3

Doamna Deacu susține că a efectuat o copie a contractului semnat, pe care a introdus-o în dosarul care conținea bonurile în original și certficatele de garanție ale bunurilor care au făcut obiectul contractului de sponsorizare, dar în procesul Verbal de inventariere condus de Toma Magdalena nu apare această copie, o alta constatare a organelor de cercetare penala.

 Prima incercare de musamalizare si de acoperirea acestor furturi, prin adrese oficiale care din punctul nostru mai mult i-au  ingropat in…penal:

La data de 03.04.2020, prin adresa nr 26020/PPPH/03.04.2020, Directorul de la aceea data, Celestin Branzan in formeaza oficial IPJ Prahova ca, „suportul optic al inregistrarilor ale camerelor de supraveghere din zona corpului administrativ se stocheaza pe o perioada de maxim 9 zile (o mare „gogoroata”, contrara tuturor prevederilor legale si ordinelor interne),  iar inregsitrarile din data de 23.03.2020 NU au fost SALVATE.

Sa specificam ca la aceea data Valentin MATEI era director adjunct si raspundea de supraveghere ar fi de prisos, cei din sistem cunosc aceste aspecte iar fapta este PENALA!

Sa mai precizam ca acelasi imputernicit a declarat ca nu stie/nu cunoaste nimic si ca „gura nu ii miroase”?

Dar cum ar fi sa revenim cu noi probe/documente cum acest „imputernicit” a efectuat „negocieri cu anchetatorii? Devine din ce in ce mai interesant si inca ne mai miram cum acest „imputernicit” este mentinut la comanda Penitenciarulului Ploiesti.  Imputernicirea ii expira la inceputul lunii aprilie si de cand am demarat dezvaluirile noastre cu documente a intrat brusc in concediu medical, probabil un colac de salvare in opinia sa sa nu fie demis si/sau schimbat. Vom reveni cu dezvaluiri si probe de domeniul fantasticului si paranormalului privind caracatita din Penitenciarul Ploiesti. (Cristina T.).

Cosmin Dorobantu, liderul FSANP, confirma dezvaluirile ziarului Incisiv de Prahova/” Caracatita din Aparatul Central si din zona Administratiei Penitenciarelor”

Furturi, falsuri si alte infractiuni succesive la Penitenciarul Ploiesti (IV)

Cum se FURA pe fata si sarabanda unor falsuri pentru acoperirea acestor furturi la Penitenciarul Ploiesti (III)

Cum se FURA pe fata si sarabanda unor falsuri pentru acoperirea acestor furturi la Penitenciarul Ploiesti (II)

O neglijenta si un abuz in serviciu savarsit de numita Tasma V. Tania, agent sef principal la Penitenciarul Ploiesti, poate costa statul roman

Bomba ecologica de la Pleasa/Atentat la siguranta nationala/IPJ Prahova, Penitenciarul Ploiesti si Tymbark

Se aude zăngănit de cătușe la “Bomba ecologica de la Pleasa”/IPJ Prahova confirma dezvaluirile noastre

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, reactioneaza prin I.G.P.R si sesizeaza organele de cercetare penala cu privire la „Bomba ecologica de la Pleasa” si atentatul la siguranta nationala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exclusiv

Compromisul (in)justitiei prahovene versus Forţa Dreptei, Orban, vrăjitoria, clanul Fabian si „imaculatul” George Ionescu

Publicat

pe

De

Suspecții crimei de la Padina, scoși din închisoare de judecători!

Compromisul (in)justitiei prahovene

Curtea de Apel Ploiești a dispus saptamana trecuta punerea în libertate, sub măsura arestului la domiciliu, a celor trei autori ai infracțiunii de omor comis, în luna februarie, la Hotel Belmont. La petrecere au participat și vedete, precum Alex Velea și Antonia și Alina Eremia.

Un bărbat de 41 de ani din Târgovişte a fost găsit înjunghiat mortal atunci, la hotelul din zona montană Padina. Cel care ar fi dat lovitura care l-a ucis pe bărbat este Marian Laurențiu, zis și Solomon.

Alături de el la petrecerea din Padina se aflau și Luis Fabian și Armando Fabian. Surse din anchetă spun că cei trei suspecți fac parte dintr-un clan interlop din București. Este vorba despre clanul Fabian. Ei ar mai fi fost vizați și de alte anchete, pentru trafic de droguri, proxenetism și cămătărie.

De ce compromisul (in)justitiei prahovene?

Pentru ca nu putem sa ne gandim doar la simple coincidente.

Chiar la inceputul campaniei electorale, o bombă a fost detonată în lumea politică românească:

Ludovic Orban, președintele Forței Dreptei, surprins la o petrecere alături de membrii clanului Fabian. Imaginile difuzate recent au aruncat în aer mediul politic, aducând la lumină conexiuni nebănuite și punând sub semnul întrebării integritatea liderului partidului.

Înregistrările, realizate în 2006, îl prezintă pe Orban dansând și socializând într-un cadru festiv, înconjurat de liderii clanului Fabian. În timp ce acesta se distra, mesaje de susținere și încurajare curgeau din partea interlopilor, ridicând semne de întrebare privind relația dintre politician și lumea interlopă.

Prezența și interacțiunea cu vrăjitoarea Sidonia și alți membri ai clanului Fabian adaugă un strat suplimentar de controversă. În contextul în care cei trei fii ai vrăjitoarei sunt implicați într-o crimă violentă și, în ciuda acuzațiilor grave, au fost eliberați din închisoare și plasați în arest la domiciliu, apariția lui Orban alături de aceștia ridică întrebări serioase cu privire la integritatea și caracterul său moral.

Compromisul (in)justitiei prahovene

Interlopii și rolul lor în alegerile din România

Între timp, mulți români condamnă sprijinul pe care clanurile interlope îl primesc din partea oamenilor politici. Iar în momentul în care un lider de nivelul lui Ludovic Orban – care doar funcția de președinte de țară nu o are trecută în CV – apare la o petrece distrându-se în compania membrilor clanului Fabian, societatea civilă vede o ruptură totală între ea și clasa politică.

În plus, mesajul transmis acum tuturor clanurilor interlope din țară, prin eliberarea celor trei suspecți ai crimei de la Padina, fiii vrăjitoarei Sidonia, este susținere totală și ajutor reciproc; lumea infracțională a țării este chemată să dea o mână de ajutor la viitoarele alegeri, lucru remarcat și de Mihai Gâdea în timpul dezvăluirilor făcute la Sinteza Zilei.

„Imaculatul” deputat George Ionescu este președintele Forța Dreptei Prahova cu conexiuni necunoscute si nebanuite pentru publicul larg in justitie.

Avand in vedere prietenia sefului sau de partid cu vrăjitoarea Sidonia și alți membri ai clanului Fabian, nu putem sa nu ne gandim la o interventie a „imaculatului” George Ionescu care si-a cladit un imperiu doar prin „matrapazlâcuri”(inclusiv baltile, sac!) si a fost scapat „basma curata” din toate dosarele penale deschise pe numele sau, de politisti, procurori si/sau magistrati corupti, chiar daca in acestea erau probe zdrobitoare, inclusiv cu stenograme din mandate. 

La data de 24.02.2018 ziarul Incisiv de Prahova dezvaluia ca detine datecerte, informatii si indicii temeinice ca au beneficiat ilegal de terenuri de la comuna Targsoru Vechi si rude ale unor judecatori, procurori, persoane cu functii din institutiile de forta din Prahova (aici).

Pe langa celebrul procuror paraditor Negulescu Mircea si procurori, judecatori care au beneficiat ilegal de terenuri in comuna Targsor il regasim si pe „imaculatul” deputat George Ionescu, actualul președinte Forța Dreptei Prahova.

Sa ne reamintimn doar de un dosar ca sa avem tabloul complet, probabil vrajitoarea Sinodia merita rasplatita:

Este vorba despre un dosar penal musamalizat de procurorul Negulescu Mircea si de „sagetile” sale de la SERVICIUL DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII ECONOMICE si BCCO din IPJ Prahova, inclusiv de cozile de topor ale fostului procuror din anumite parchete din judetul Prahova.

Facem doar precizarea ca, in acest dosar penal privind mafia lemnului, au fost multe „personaje” din cercul de prieteni ai fostului procuror „Portocala” care au luat „spagi de spagi” („bani de bani”).

Ziarul Insisiv de Prahova a dezvaluit toate aceste increngaturi si a publicat toate documentele efectuate de organele de cercetare penala, inclusiv cu stenograme si inregistari audio/video obtinute oficial, prin mandat.

„Am lucrat în calitate de muncitor silvicultor, pădurar, pepinierist, maistru de vânătoare, şi responsabil pază şi protecţie, în cadrul Ocolului Silvic Sinaia în perioada 04.08.1986-08.03.2006. Din data de 09.03.2006 lucrez în calitate inspector silvic în cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Ploieşti, actual Comisariat de Regim Silvic şi Cinegetic Ploieşti.

Cunosc personal că societatea comercială Havin Forest S.R.L. din localitatea Măgureni este administrată de fiica şefului de district Manta Nicolae, în cadrul Ocolului Silvic Câmpina şi că a acesta prin calitatea deţinută de şef de district a constituit (marcare-punere în valoare) partida respectivă în care chiar fiica sa a exploatat în baza autorizaţiei de exploatare. în acest sens Manta Nicolae a întocmit şi semnat carnetul de inventariere, fişele de centralizare a arborilor destinaţi exploatării pe specii, clase de calitate şi categorii de diametre, posibil procesele verbale de predare-primire a parchetului. Mai mult decât atât S.C. Havin Forest S.R.L., care a fost autorizată să exploateze în perioada mai – iunie 2015, partida menţionată mai sus, a fost sancţionată contravenţional pentru tăiere ilegală de arbori, cu ocazia unui control efectuat de mine personal. Din ce îmi aduc aminte a fost vorba de circa 13 cioate identificate ca provenind din tăierea ilegală.

Acest fapt dovedeşte clar modul de lucru preferenţial privind constituirea şi licitarea partizilor în vederea exploatării.

Din discuţiile purtate cu numitul Toma Mihail, unul dintre reprezentanţii legali ai restaurantului care funcţionează la „Paralela 45”, am înţeles că numitul Oseacă Crinu actual şef al Ocolului Silvic Câmpina, în urma cu aproximativ doi-trei ani, a pretins şi primit suma de 4000 euro pentru încadrarea pe post a unui pădurar pe nume Gelu, rudă sau prieten cu Toma Mihail.

Cu ocazia efectuării unui control de către mine, pădurarului lordache Adrian din cadrul Ocolului Silvic Vălenii de Munte, am aflat de la acesta, că numitul Ciomag Dragoş, în calitate de director al Direcţiei Silvice Prahova, pretinde pentru încadrarea unui pădurar în cadrul Ocolului Silvic Măneciu, în funcţie de „bonitatea” (calitatea arborilor şi a gradului de expunere la tăieri ilegale din partea unor terţe persoane) cantonului de la o garsonieră până la un apartament.

Am cunoştinţă din auzite de la inginerul Cornel Dascălu din cadrul Ocolului Silvic Sinaia, despre faptul că purtătorii de marcă din cadrul acestui ocol, respectiv şefii de district, tehnicienii şi inginerii silvici, suplimentau volumul de masă lemnoasă destinat exploatării şi pentru care era deja emis A.P.V., prin marcarea de alţi arbori care nu erau evidenţiaţi în A.P.V..

Am cunoştinţă că mulţi angajaţi din cadrul ocoalelor silvice Verbila, Ploieşti şi Slănic controlează firme de exploatare prin interpuşi, firme care de obicei exploatează în raza cantoanelor pe care aceştia le gestionează. Exemplific: S.C. Baibac Silva S.R.L. care este administrată în fapt de pădurarul Bărbuceanu Bogdan din cadrul Ocolului Silvic Verbila. Acestei societăţi comerciale i-am aplicat personal o sancţiune contravenţională, ca urmare a unui control prin care am stabilit că exploatarea masei lemnoase începuse înainte de termenul stabilit prin autorizaţie..

De asemenea cunosc faptul că numitul Zecheru Dumitru , inginer silvic în cadrul Ocolului Silvic Ploieşti, controlează prin interpuşi societatea comercială Zeciada S.R.L., care are ca obiect de activitate comercializarea cherestelei printre altele.

Din câte îmi amintesc, din discuţiile purtate cu numitul Vorovenci Aurel, colegul meu în cadrul Comisariatului de Regim Silvic şi Cinegetic Ploieşti, am aflat că şeful meu Sever Stanciu, inspector şef în cadrul acestei instituţii ar fi achitat direct sau prin intermediari, Rovanei Plumb, ministrul Mediului şi al Pădurilor la acea dată, pentru a rămâne în funcţie, suma de 200000 euro, dar şi o diferenţă în rate lunare, acesteia.

Tot de Ia colegul meu, am aflat modul prin care se îmbogăţeau şefii din cadrul C.R.S.C. Ploieşti, numiţii Sever Stanciu şi Niculae Gheorghe, în zona ocoalelor silvice private, în sensul că :

Susnumiţii solicitau de la ocoalele silvice private, partizi, la un preţ minim al partizii.

Şefii de ocoale silvice private, în înţelegere cu organele de control din cadrul C.R.S.C.- respectiv susnumiţii, acceptau solicitarea şi autorizau spre exploatare societăţi agreate de susnumiţi (S.C. GND Slavy 99 S.R.L.-societate administrată în fapt de primarul comunei Dragoslavele judeţul Argeş). Societatea agreată şi recomandată achita preţul minim stabilit prin înţelegere către ocolul silvic privat, iar diferenţa de 2-3 ori convenită între Sever Stanciu şi Niculae Gheorghe şi societatea agreată era încasată de respectivii în mod direct cash.

Mai multe detalii referitoare la acest aspect, poate oferii colegul meu Vorovenci Aurel. Colegul meu Vorovenci Aurel, poate detalia aspecte din modul de verificare spre aprobare a A.P.V.-urilor emise de ocoalele silvice private, în special Ocolul Silvic Muntenia, în sensul că se percepeau de către reprezentaţii C.R.S.C. care efectuau verificarea partizilor, sume de bani, şefilor de ocoale silvice private, cuprinse între 3,5,7 euro pe metru cub evidenţiaţi în A.P.V., pentru a acoperii neregulile identificate cu ocazia verificării partizilor respective (fază premergătoare autorizării). Cu această ocazie detaliez modul în care se percepeau aceste sume, respectiv:

– dacă într-o partidă punerea în valoare se făcea în funcţie de natura produselor (igienă, accidentale, secundare, principale) era de o gravitate redusă se percepea suma de 3 euro pe metru cub, valoare ce creştea pe măsura gravităţii crescute a încălcării normelor tehnice de punere în valoare.

Din auzite ştiu că astfel a procedat şi numitul Bănică Daniel actualmente şef Ocol Silvic Evergreen.

Mai multe detalii referitoare la acest aspect, poate oferii colegul meu Vorovenci Aurel.

Precizez că voi reveni cu completări în funcţie de informaţiile sau detaliile pe care le voi afla ulterior denunţului.

Prezentul denunţ a fost formulat astăzi 01.07.2015, iar cele consemnate corespund cu cele declarate verbal de mine.” 

Domnule Eduard Miritescu, sunteti prea bun, prea ca la tara. Iata dovada, erati sef la IPJ Prahova cand s-au efectuat aceste stenograme:

Nici de MUSAMALIZAREA acestui dosar nu cunoasteti domn’ comisar Eduard Miritescu? Doar parca in anul 2015 erati sef la IPJ Prahova, nu? Parca prea se leaga lucrurile, recunoasteti? Chiar sunteti prea buni, prea ca la tara! Vom reveni. (Cristina T.).

 

 

 

 

Citeste in continuare

Exclusiv

Politia Locala Ploiesti utilizata in campania electorala a PSD-istului Andrei Volosevici

Publicat

pe

De

Dupa ce Andrei Volosevici a facut presiuni asupra liderilor de sindicat din TCE pentru a face declarații publice de susținere ale candidaturii sale pentru un nou mandat, rezultatele sondajelor din ultima săptămână l-au făcut să-și piardă definitiv controlul si sa utilizeze Politia Locala Ploiesti in campania electorala.

Scene jenante surprinse la sfarsitul aptamanii trecute

Nasul edilului (Albu Catalin), mare „mahar” la sefia Politiei Locale Ploiesti a fost surprins, in timpul programului de lucru, cum se „milogea” de oameni de afaceri si efectiv le „cersea” clementa si sprijinul pentru campania electorala a finului sau, PSD-istul Andrei Volosevici.

Disperare mare mon cher – se vede dupa fata neagra a „nasicului”!

Putem spune ca Politia Locala Ploiesti se află, oficial, în campanie electorală, deși acest lucru nu ar trebui să se întâmple. Cum nicio instituție a statului român nu se implică pentru a stopa fenomenul, Politia Locala Ploiesti cheltuiește bani publici pentru a-i face o asiduă campanie electorală lui Andrei Volosevici (candidat PSD!), cel care ocupă în prezent funcția de edil.

In loc sa isi efectueze sarcinile de serviciu si sa nu mai inchida ochii la diversi interlopi precum Mihai Adam si Pais Ciprian ce isi parcheaza ilegal autoturismele de sute de mii de euro (aici), anumite autospeciale ale acestei institutii sunt utilizate doar pentru aceasta campanie electorala.

Disperare maxima

 e

Mai mult, Albu, îi face campanie prin postări pe Facebook. De noaptea mintii…

(Cerasela N.).

 

Citeste in continuare

Exclusiv

„În urmă cu doar câțiva ani – și ca să fiu mai exact, cam până la Guvernul Câțu – opțiunea tinerilor pentru structurile MAI se afla undeva după Facultatea de Drept sau Medicină.”

Publicat

pe

De

Motivele erau evidente pentru oricine: în ciuda vieții cazone și a restricțiilor specifice, tânărul avea perspectiva unui loc de muncă stabil, un statut social respectabil, un venit mulțumitor și sigur, autoritate. Perspectiva pensionării pe grupă de muncă și a compensației de 5 ani – și chiar 10 – în schimbul renunțării la unele drepturi și libertăți civile, înclina balanța și de aceea aveam la porțile instituțiilor de școlarizare cel puțin câte zece inși pe un loc. În atari condiții, pus să alegi din 15 mere într-un coș, vei strâmba din nas la orice pată pe coajă, ori vreo linie de deformare, până găsești fruntea! Din două variante, silit să găsești una, vei închide ochii și la putregai, oricât de fudul se arăta tartorul Despescu astă vară, anunțând că nu va face rabat de la calitate (vom vedea mai jos că o mai făcuse și nu o dată!).

Un candidat la școlile M.A.I. – pe lângă cunoștințele teoretice – ar trebui să dovedească și o bună condiție fizică (ca să nu mai punem în calcul furcile caudine ale examinării medicale și testării psihologice, care lasă multe victime). Prin urmare, segmentul abiturienților țintește undeva spre mijloc, cu rare excepții de excelență teoretică și de condiție fizică luate împreună. E greu să le ai pe amândouă, motiv pentru care mediile de 9 sau 8 sunt destul de rare. Ce-i drept, măcar strict în partea teoretică, nu vorbim despre complexitatea unui examen de admitere la medicină, de aici și diferența valorică a unei note de 7, între cele două. Pentru învățământul postliceal, șansele să găsești tineri de perspectivă la un liceu unde s-a intrat cu 3, deci nu s-au prea omorât cu cartea, sunt cam la fel de reduse cu acelea de la un Colegiu Național ori Liceu cu pretenții.

Toate acestea sunt aspecte pe care nu le simțim analizate și însușite la nivelul MAI. Disperarea, probabil, le întunecă rațiunea câtă vreme se aruncă în campanii de recrutare la elevii de gimnaziu. Unde mai pui că ”promovarea meseriei de polițist” e lăsată – de cele mai multe ori – în grija unor indivizi fără experiență practică în munca de poliție propriu-zisă!

Cu o criză de personal cum nu s-a mai cunoscut până acum în structurile MAI, nu mai faci nazuri iar excesul de zel al unor colegi naște situații hilar-paradoxale precum cel de mai sus. Dincolo de asta, am fost curioși să aflăm dinamica admiterilor la unitățile de admitere în poliție, solicitând informații de la Academia de Poliție, Școlile de la Câmpina și Cluj.

Așadar, în intervalul 2018-2024, doar în două sesiuni de admitere – în ianuarie 2018 și martie-aprilie 2021 – la Cluj media generală de admitere a coborât sub nota 6,4. În restul anilor, avem note și punctaje peste nota 7. Cifra de școlarizare e de 300 și trebuie să spunem că întotdeauna numărul candidaților este mai mare în sesiunea de toamnă – când vine un nou val de abiturienți – decât în iarnă/primăvară, când se înscriu adesea candidați respinși în sesiunile anterioare (sunt persoane care au dat de 3-4 ori examene de înscriere).

Oricum ar fi, declinul este cât se poate de evident, explicând și îndemnurile jenante ale diverșilor promotori, care ademenesc tinerii cu promisiunea că admiterea în poliție a devenit foarte facilă. Este adevărat că și ridicarea unor bareme la sport a redus din șansele fetelor, ceea ce a contribuit ca o parte din potențialii recruți să renunțe la intenția de înscriere.

La Câmpina situația e jalnică, de-a dreptul și vedem aici campanii de admitere cu media generală 5: este cazul sesiunii din ianuarie 2018, cu media generală 5,40; februarie-aprilie 2021 cu media generală 5,90; aprilie-iunie 2023 cu media generala 5,10. Mediile nu contabilizează și pe cele ale minorităților naționale sau rrome (prezentate distinct), care pentru primele două sesiuni ar scădea nota cu câteva sutimi. De asemenea, doar trei dintre cele 10 serii de admitere au obținut media generală 7, restul fiind sub această valoare.

Și la Câmpina, începând cu anul 2021, numărul doritorilor de a îmbrăca haina – dar și restricțiile – de polițist a scăzut vertiginos. Asta în condițiile în care media generală de admitere ridică serioase semne de întrebare asupra calității ”aluatului”, care peste un an descinde în stradă ca să aplaneze stări conflictuale periculoase, ori să instrumenteze cauze penale, cu un Cod și Procedură ce ridică probleme și magistraților, incapabili să asigure predictibilitate actului de justiție.

Situația de la Academia de Poliție nu trădează acest trend, deși trebuie să atragem atenția că în cifra de 500 de absolvenți/an se încadrează, de-a valma, producția de ofițeri de poliție, poliție de frontieră și pompieri. Media generală este peste 7 și atinge valori de 9, ceea ce arată – că măcar la ofițeri – pretențiile sunt încă ridicate. Această valoare mă împiedică să operez cu cifre exacte pentru fiecare ”armă” în parte. Oricum, marja de eroare nu este atât de mare încât să deformeze realitatea:

1. începând cu anul 2020, volumul pensionărilor în Poliția Română a fost dublu față de capacitatea de școlarizare a instituțiilor de învățământ MAI;

2. lărgirea ecartamentului dintre nivelul de pregătire a agentilor care au preluat ștafeta și calitatea agenților plecați;

3. neatractivitatea domeniului;

4. tendința de sedentarizare a tinerilor, cu apetențe tot mai reduse pentru sport și mișcare.

  1. Toate acestea se reflectă în degradarea climatului de ordine și siguranță publică, pierderea încrederii publice față de polițist, mai ales în contextul relaxării regimului sancționator al legilor. Marile provocări sunt conturate de tot mai numeroasele cazuri de bravură ”bombardieră” cu acte de ultragiere manifestă, nu doar tolerată, nesancționată, ci chiar încurajată și promovată, inclusiv de media, politicieni și magistrați.
  2. Din numărul total de 51175 de polițiști activi la ora actuală, peste 50% sunt tineri sub vârsta de 30 ani, respectiv generații născute după anul 1994. Tot aici – în încercarea de a acoperi criza de personal – un sfert din Poliția Română numără încadrări din sursă externă, cu perioadă de formare de 3 luni. Dacă primele valuri de încadrare din sursă externă din 2005-2006 se integrau în colective majoritar formate din polițiști cu școală și experiență, odată cu trecerea timpului masa acestora s-a diluat astfel încât integrarea externilor este mult mai dificilă, cu efecte inevitabile în calitatea serviciului polițienesc.
  3. Recent, un coleg întors din Franța îmi arăta un model prin care polițiștii ”cu pensia în buzunar” sunt determinați – nu forțați, ci motivați financiar – să rămână în activitate:

În primii trei ani, polițistul care alegea să rămână în activitate, beneficia de o creștere anuală a veniturilor într-un sistem de calcul ce avea în vedere și locul de muncă, iar începând cu anul patru, bonusul crește. Dacă le au și sunt postate public, înseamnă că la ei funcționează!

Prin urmare, cât încă nu e prea târziu, Guvernul trebuie să înțeleagă că golirea sistemului de profesioniști nu se face prin majorarea vârstei de pensionare – călcând în picioare angajamentele statului față de noi și predictibilitatea legii – ci tocmai printr-un asemenea tip de stimulente, întotdeauna mai convingătoare și etice. Nu trebuie să inventați roata, au făcut-o alții înaintea voastră, voi doar ar trebui să copiați., mai dezvaluie Vitalie Josanu de la sindicatul Diamantul. (Cerasela N.).

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv5 ore ago

Compromisul (in)justitiei prahovene versus Forţa Dreptei, Orban, vrăjitoria, clanul Fabian si „imaculatul” George Ionescu

Suspecții crimei de la Padina, scoși din închisoare de judecători! Compromisul (in)justitiei prahovene Curtea de Apel Ploiești a dispus saptamana...

Exclusiv5 ore ago

Politia Locala Ploiesti utilizata in campania electorala a PSD-istului Andrei Volosevici

Dupa ce Andrei Volosevici a facut presiuni asupra liderilor de sindicat din TCE pentru a face declarații publice de susținere...

Exclusivo zi ago

„În urmă cu doar câțiva ani – și ca să fiu mai exact, cam până la Guvernul Câțu – opțiunea tinerilor pentru structurile MAI se afla undeva după Facultatea de Drept sau Medicină.”

Motivele erau evidente pentru oricine: în ciuda vieții cazone și a restricțiilor specifice, tânărul avea perspectiva unui loc de muncă...

Exclusiv3 zile ago

Penitenciarul Ploiești câmp de război!

Nu mai este nimic de mirare. Totul se poate întâmpla în Penitenciarul Ploiești manageriat de comisarul șef Valentin Matei. In...

Exclusiv3 zile ago

Structurile din ordine si aparare ( MAI, MAN, SRI, etc) pot sa faca demersuri pentru acordarea cu textele directivei europene pe salarizare/7 iunie 2026 este doar termenul final de executare!

A fost publicata si a intrat in vigoare cea mai importanta directiva europeana pe salarizare din ultimii 10 ani si...

Exclusiv3 zile ago

Swinging-ul politic si protectia „divina” pentru aceasta grupare de criminalitate economico-financiar organizata din Prahova (I)

Pe noi, cei de la Incisiv de Prahova ne intriga aceasta secventa de subminare a economiei nationale, inca de pe...

D.N.A.4 zile ago

Coruptie la Prefectura Prahova/Un nou dosar penal/Vizat chiar Virgiliu Nanu – fost șef la OCPI, fost prefect de Prahova din partea PSD și candidat la postul de șef al Consiliului Județean Prahova (II)

Asa cum va dezvaluiam, in data de 09.05.2024, sub nr R33/459 a fost inregistrata plangerea penala la Parchetul de pe...

Exclusiv4 zile ago

Elevii Școlii de Agenți de Poliție din Câmpina au rămas fără pista de atletism iar normele de securitate la incendiu și iscirizare sunt încălcate!

Aceasta a fost distrusă în timpul lucrărilor la o sală de sport. Din această cauză, elevii sunt nevoiți acum să...

Exclusiv4 zile ago

Se confirmă faptul că răzbunările maleficului Ilie Marian au avut ca scop mazilirea directorului adjunct de la Penitenciarul de Femei Ploiesti Târgșorul Nou

Spectacolul evadărilor din poliția penitenciară băștinașă ar putea descalifica orice țară europeană de pe podiumul rușinii. Cu toate acestea, Franța...

Exclusiv4 zile ago

Din cauza unor judecatoare din TMB-Sectia contencios administrativ care aveau soti pilosi, cu influenta in PSD, s-a modificat in 2018, art 10 din legea 554/2004, astfel incat sa poata fi distruse dosarele colective ale sindicatelor

Cautand prin niste hotarari judecatoresti mai vechi, am dat de urmatoarea explicatie ( vezi foto) data de un judecator din...

Exclusiv4 zile ago

Raze de Soare ascunse prin municipiul Slobozia/Swinging-ul politic similar celui de la municipiul Ploiesti?

Dragos Soare este actualul primar al municipiului Slobozia care in anul 2023 recunostea public ca “i-a fost teribil de greu...

Exclusiv5 zile ago

Coruptie la Prefectura Prahova/Un nou dosar penal/Vizat chiar Virgiliu Nanu – fost șef la OCPI, fost prefect de Prahova din partea PSD și candidat la postul de șef al Consiliului Județean Prahova (I)

In data de 09.05.2024, sub nr R33/459 a fost inregistrata plangerea penala la Parchetul de pe Langa Inalta Curte de...

Exclusiv5 zile ago

După ce a fost deconspirat ca „marioneta secreta” a „Clanului Cosma”, domnul candidat a fost surprins cum „mângâia” afisul de campanie a lui Bogdan Cristian Nica, candidatul PNL la Primăria Ploiești.

După ce a fost deconspirat ca „marioneta secreta” a „Clanului Cosma”, domnul candidat a fost surprins cum „mângâia” afisul de...

Exclusiv5 zile ago

Noile condiții introduse pentru transportul săptămânal și bilunar, nu fac decât să limiteze accesarea acestui drept de către personalul care momentan beneficiază

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea HG  nr. 1198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile...

Exclusiv6 zile ago

Cu obraznicia și tupeul marca PSD, Andrei Volosevici se filmează pozând în salvatorul cetății

Consilierul local Cristian Ganea, despre comportamentul primarului Volosevici care descopera…apa calda si se lauda cu proiecte incepute în mandatul trecut:...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv