Connect with us

Actualitate

Remember 26 noiembrie 1990 – Presa acum 30 de ani

Publicat

pe

EVRIKA

Cît de plină de bun simţ, de profunzime şi de omenie această (pe nedrept ignorată) emisiune în limba germană a televiziunii române. Reflecţia e prilejuită de faptul că azi are loc exact opusul ei — emisiunea în limba maghiară — şi de amintirea dintr-o recentă vineri, a reflecţiei unei anume Hannelore Majka, stabilită în Germania: Sînt fericită că-mi amintesc cuvîntul lui Eminescu „dor”…

DE SÎMBĂTĂ PÂNĂ LUNI

• CA SIMPLU CETĂŢEAN. Ca simplu cetăţean născut Ia Budapesta, domnul congresman Tom Lantos a venit în ţara noastră pentru a transmite aprecierea pozitivă a Statelor Unite pentru poziţia foarte constructivă a României in problema Golfului şi — ca preşedinte al Comisiei drepturilor omului — pentru a contribui la îmbunătăţirea relaţiilor româno-maghiare. Dar nu de aprecieri si de medieri ducem noi lipsă în această perioadă… • DECLARAŢIE. Într-o declaraţie recentă, senatorul Radu Câmpeanu a pus degetul pe rană spunînd: ” La ora actuală oamenii cred că pot să nu muncească şi să primească totuşi salariul” • PROTEST. Liga Apărării Drepturilor Omului din România protestează pe lîngă guvernul Austriei împotriva măsurii de expulzare a aproximativ 8 000 de refugiaţi români. Drepturile românilor pălesc considerabil în fata drepturilor austriecilor • COOPERARE TURISTICĂ. O comisie mixză studiază, în prezent, dezvoltarea colaborării româno-venezuelene în domeniul turismului balnear. Am putea crede că nu va mai trece mult si ne vom putea petrece concediul in Venezuela • TESTARE S.I.D.A. O lămurire a scandalului S.I.D.A. aduce un recent comunicat al spitalului de boli infecţioase Colentina. Testarea clinică a unei substanţe chimice noi (FLV 23 A) Ia copii, întreruptă din motive independente de voinţa şi dorinţa echipei angajate în acest studiu, a relevat, la un grup de pacienţi, îmbunătăţirea situaţiei la 47,6 Ia sută din cei trataţi • COMANDAMENTUL TRUPELOR DE USCAT anunţă că nu s-au făcut transporturi cu camioanele armatei decit în situaţii de maximă urgenţă: transportul sfeclei de pe cîmp, ajutoare primite din străinătate şi produse alimentare către reţeaua comercială. Asta ca să n-aibă vorbe cu sindicaliştii • APLICAREA CONSTITUŢIEI. Înscrisă în limita unui termen de 18 luni, elaborarea proiectului de constituţie avansează tenace — ne asigură preşedintele comisiei parlamentare Antonie Iorgovan. Pînă acum s-au elaborat structurile şl tezele de prlnclniu. Ne-am liniştit! • GREVA TAXIMETRIŞTILOR. Taximetriştii au ameninţat că vor intra în grevă din cauza tarifelor excesiv majorate, care fac ca particularii să le ia clienţii de sub nas. Mecanismele pieţei sînt necruţătoare, monşer!

Rubrică realizată de OCTAVIAN ANDRONIC

Ziarul Libertatea din 26 noiembrie 1990 pag. 1-a ► Click pe imagine pentru mărire 

Caricatură de ANDO

CE ALTERNATIVĂ PROPUNE OPOZIŢIA?

AZI – PARTIDUL NATIONAL ŢĂRĂNESC-CREŞTIN Şl DEMOCRAT

CORNELIU COPOSU: „Am hotărât să mutăm opoziţia în afara parlamentului”

— Aţi avut, în ultima vreme, o agendă de lucru încărcată. Aţi participat — ca preşedinte al P.N.Ţ.-c.d. — Ia Congresul conservatorilor englezi şi mai recent, la o reuniune in Ungaria. Agenţia de presă maghiară a transmis cu acest prilej o corespondenţă în care se spunea; — citez din memorie — că Partidul Naţional Ţărănesc-cresţin şi democrat a decis să renunţe la metodele extremiste. Ce voia să spună acest anunţ?

— Nu ştiu ce legătură se făcea între extremism, şi atitudinea partidului nostru. Eu am fost la Budapesta in urma invitaţiei primului ministru maghiar. Şi le-am comunicat că noi, din punctul de vedere al problemei minorităţilor stăm pe principiile stabilite la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918. Că după doctrina noastră nu-i socotim pe minoritarii maghiari toleraţi, : ci-i socotim cetăţeni egali în drepturi cu noi şi care trebuie să se bucure de limba lor, de şcolile lor, de tradiţiile lor, de cultura lor, care nu pot fi stânjenite, şi că au dreptul să-şi utilizeze limba şi în administraţie şi în justiţie în zonele unc|e sînt majoritari. Punctele noastre de vedere au fost socotite ca exhaustive pentru reglementarea problemei minorităţilor din România. Şi pentru a îndepărta orice fel de blocare a unor relaţii amiabile şi fraterne cu ungurii, am spus, am accentuat, că extremismul de ambele părţi, de multe ori manipulat şi ducînd la confruntări tragice, trebuie să dispară. Şi, la rîndul lor, să-şi tempereze extremiştii. Că românii, la fel, au obligaţia să nu dea nici un fel de suport moral oamenilor care dovedesc tendinţe şovine.

In felul acesta, trăgîndu-se o linie peste toate confruntările din trecut, să se ajungă la un modus vivendi pentru viitoarea aşezare a Europei. Am spus mai departe că graniţele devin permeabile, că se putea realiza o Europă Unită numai cu efort comun şi cu îndepărtarea tuturor subiectelor de asperitate care determină confruntări. Atit primul ministru ungar cît şi U.D.M.R., partidul care reprezintă minoritatea maghiară, confruntate cu programul nostru, nu au avut de făcut nici retuşuri, nici adăugiri. Deci, eu mi-am declarat, in numele partidului, acordul privind respectarea tuturor drepturilor şi pretenţiilor minorităţilor, bineînţeles pînă la nivelul care ar putea afecta demnitatea poporului, român sau securitatea şi integritatea ţării.

— Care credeţi că este delimitarea care trebuie făcută între drepturi şi privilegii, pentru că se vorbeşte mult şi cu patimă despre aceste două noţiuni?

— Codul libertăţilor fundamentale ale omului vrea să extindă drepturile individului pînă la periferia drepturilor semenilor săi. Libertatea presupune posibilitatea de a-şi exercita fără nici o stînjenire drepturile, dar fără să afectezi drepturile altora. Paragraful 1 din Legea celor 12 Table spune să trăieşti cinstit, să nu lezezi drepturile altuia şi să atribui fiecăruia ceea ce-i este , pro-
priu. Din punctul ăsta de vedere, sigur că în momentul în care se tinde la afectarea dreptului unui terţ, intervine privilegiul, care nu este admis, intr-o autentică instituţie democratică. Democraţia adevărată înseamnă şi asigurarea dreptului celui care nu e de acord cu tine. Dar această libertate nu se poate extinde pînă la stînjenirea drepturilor altei persoane. Din punctul de vedere al minorităţilor din,ţara noastră, ele trebuie să se bucure de drepturi egale cu românii, nu de privilegii. Există momente în care, din motive de oportunitate, se creează un statut de privilegiat pentru linele categorii. Nu cred că oficialitatea de la conducerea U.D.M.R. ţinteşte privilegii, chiar dacă extremiştii care acţionează la periferia tuturor organizaţiilor urmăresc, prin exces obţinerea unor privilegii — acestea nu sînt justificate!

— Înţeleg că acceptaţi faptul că sint sesizabile astfel de tendinţe în peisajul politic actual.

— Da! Păi, în fiecare formaţiune, în special la cele care asigură mecanismul constituţional, există întotdeauna idei care se ierarhizează de la stingă la dreapta. In tradiţia partidului nostru au existat întotdeauna şi stîngişti şi dreptişti care, deşi se subordonau hotărîrilor partidului, aveau ideile lor proprii. La noi au existat totdeauna curente de stinga şi de dreapta care acţionau în virtutea dreptului de a-şi afirma liber un punct de vedere cu obligaţia de a-şi subordona punctul de vedere celui hotărit de majoritate. 

— Care credeţi că este, din acest punct de vedere, starea actuală a partidului? După frămintările care au avut Ioc în perioada de după alegeri, au avut loc unele sciziuni…

— Se vorbeşte mult de sciziuni. Nu socotesc termenul potrivit. La noi, de fapt, a fost un grup mărunt, nişte neastămpăraţi care s-au pretat la activităţi care frizau morala şi demnitatea partidului şi pe care a trebuit să-i eliminăm după ce s-a stabilit în dauna lor o serie întreagă de transgresiuni incompatibile cu ţinuta demnă a unui membru de partid. Acest grup de turbulenţi, care nu depăşea 40 de persoane, a fost scos din partid tocmai din cauză exceselor lor. Au călcat disciplina de partid. Li s-au -interzis anumite, manifestări huliganice. N-au respectat interdicţia. Ba, dimpotrivă, au procedat la unele înstrăinari de bunuri, s-au pretat la unele deprinderi inadmisibile din punctul de vedere al disciplinei morale. Şi atunci i-am eliminat. Unul dintre oamenii din conducerea noastră s-a solidarizat cu ei şi a trebuit să fie eliminat şi el. A fost o eliminare lipsită de semnificaţie din punctul de vedere al numărului. Am mai sesizat o aşa-zisă sciziune în organizaţia noastră din Dolj. Ciţiva iluştri necunoscuţi s-au considerat îndreptăţiţi să-şi facă şi ei un partid. Nimeni nu-i cunoaşte, nimeni nu ştie ce reprezintă, nu ştim in ce număr pot să fie. Organizaţia noastră din Dolj ne relatează că poate să fie vorba de vreo 30—40 de persoane. A mai existat aici un individ al cărui echilibru psihic este deranjat şi care a găsit şi el vocaţiunea de a face un partid. Nu acord nici un fel de importanţă acestor aşa-zise sciziuni care nu au deranjat cu nimic partidul şl nu reprezintă din punct de vedere valoric şi numeric nici un fel de însemnătate.

— Care credeţi că este evoluţia din ultima vreme a partidului? Mă refer la gradul de acceptare şi dc credibilitate din partea oamenilor?

— Noi am avut nişte faze distincte. Imediat după Revoluţie am avut o afluenţă nemaipomenită da adeziuni, care a continuat pînă la sfirşitul lui ianuarie, cînd am reuşit să înregistrăm adeziunea a 615 000 persoane, in toată ţara, cu fişe in regulă, cu cotizaţii. Ne-au fispărut fişele în urma atacului minerilor, care ne-au distrus complet sediul (…). In sfîrşit, după 29 ianuarie cînd a început să se organizeze violenţa împotriva noastră, făcută de nişte comandouri special constituite, lumea s-a înspăimintat. Ameninţările la adresa , oamenilor simpli au fost aşa de violente incit pătura rurală a intrat în panică. În perioada campaniei electorale lumea de la ţară era îngrozită (…). Teroarea se menţine şi acum, pentru că oamenii nu s-au eliberat de teamă.

— Să fie aceasta singura explicaţie a eşecului înregistrat în alegerile de la 20 mai?

Octavian ANDRONIC

(Continuare în numărul de maine)

Ziarul Libertatea din 26 noiembrie 1990 pag. a 2-a ► Click pe imagine pentru mărire 

Ziarul Libertatea din 26 noiembrie 1990 pag. a 3-a ► Click pe imagine pentru mărire 

Ziarul Libertatea din 26 noiembrie 1990 pag. a 4-a ► Click pe imagine pentru mărire 

Actualitate

Critica acerbă a lui Victor Ponta la adresa liderilor politici și a politicii de război

Publicat

pe

De

Victor Ponta, fostul premier al României, a emis critici puternice la adresa liderilor politici, inclusiv președinți, premieri și miniștri, care se laudă cu deciziile lor referitoare la domeniul militar, promovându-și implicarea în chestiuni legate de război, rachete, avioane, tancuri, bombe și muniții. Ponta subliniază că acești lideri se laudă chiar și cu extinderea conflictelor armate în zone precum Gaza sau Taiwan, ignorând tragediile umane deja existente în Ucraina și impactul devastator al invaziei conduse de Putin.

Fostul premier exprimă consternarea sa față de discursul politicienilor referitor la „pace”, considerând că acest concept este esențial pentru miliardele de oameni obișnuiți care nu trag foloase din industria militară sau care nu ocupă poziții bine plătite pentru a asigura „apărarea” comună. Ponta respinge ipocrizia liderilor politici care vorbesc despre pace într-un context marcat de conflicte și suferință provocate de războaie, inflație, deficite de energie și lipsă de perspective. El recunoaște că nu există soluții miraculoase, dar apreciază liderii care aduc în discuție subiecte corecte și constructivie, în interesul unei majorități, nu doar al unora interesați direct de război.

Cu o notă ironică amară, Ponta prezice că Uniunea Europeană ar putea introduce sancțiuni pentru folosirea cuvântului „pace”, iar România ar putea fi printre primele țări care aplică această măsură, ocazie cu care președintele Iohannis ar putea să se lăude la summit. El critică lipsa de fermitate și inteligență a liderilor occidentali în confruntarea cu Putin, avertizând că ignoranța și dorința de război ne pot conduce către dezastru.

Citeste in continuare

Actualitate

Cum să ai angajați fericiți: 10 sfaturi pentru a îmbunătăți moralul și productivitatea

Publicat

pe

De

 1. Comunicarea eficientă

Una dintre cele mai importante aspecte pentru menținerea unui mediu de lucru sănătos este comunicarea deschisă și transparentă. Angajații trebuie să se simtă liberi să își exprime opiniile, să adreseze întrebări și să își împărtășească preocupările fără teamă de represalii. Organizarea unor întâlniri regulate și sesiuni de feedback poate ajuta la identificarea și rezolvarea problemelor înainte ca acestea să devină majore.

 1. Recunoașterea și recompensarea performanțelor

Angajații care se simt apreciați sunt mai motivați și mai loiali. Implementarea unui sistem de recunoaștere și recompensare a performanțelor, fie că este vorba despre premii financiare, zile libere sau simple mulțumiri publice, poate avea un impact semnificativ asupra moralului echipei. De exemplu, oferirea unui cadou de Craciun poate fi un gest simplu, dar foarte apreciat, care arată angajaților că eforturile lor sunt recunoscute și valorizate.

 1. Oferirea de oportunități de dezvoltare profesională

Investiția în dezvoltarea profesională a angajaților nu doar că îi ajută să își îmbunătățească abilitățile, dar le arată și că sunt apreciati. Cursurile de formare, atelierele și oportunitățile de avansare în carieră sunt esențiale pentru menținerea unui nivel ridicat de satisfacție la locul de muncă.

 1. Crearea unui mediu de lucru pozitiv

Un mediu de lucru plăcut și confortabil poate face minuni pentru starea de spirit a angajaților. Asigură-te că birourile sunt bine luminate, curate și echipate corespunzător. De asemenea, încurajează o cultură organizațională pozitivă, bazată pe respect reciproc și colaborare.

 1. Flexibilitatea programului de lucru

Oferirea unui program de lucru flexibil poate reduce stresul și poate îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Angajații care au posibilitatea de a-și ajusta programul în funcție de nevoile lor personale sunt adesea mai productivi și mai fericiți.

 1. Îmbunătățirea beneficiilor și a pachetului salarial

Un pachet salarial competitiv și beneficii atractive, cum ar fi asigurarea medicală, planurile de pensii și concediile plătite, pot juca un rol crucial în satisfacția angajaților. Reevaluează periodic aceste aspecte pentru a te asigura că rămâi competitiv pe piața muncii.

 1. Promovarea echilibrului între viața profesională și cea personală

Încurajează angajații să își ia concediu și să profite de zilele libere. Stabilește politici care să prevină munca excesivă și să promoveze echilibrul între viața profesională și cea personală. Angajații odihniți și echilibrați sunt mai productivi și mai dedicați.

 1. Organizarea de activități de team building

Activitățile de team building sunt esențiale pentru consolidarea echipei și pentru îmbunătățirea relațiilor interpersonale. Acestea pot varia de la simple ieșiri în oraș până la sesiuni de training sau activități recreative. Scopul este de a crea un sentiment de unitate și de a încuraja colaborarea.

 1. Oferirea de suport și resurse pentru bunăstare

Bunăstarea mentală și fizică a angajaților ar trebui să fie o prioritate. Oferirea de resurse precum consiliere psihologică, abonamente la săli de sport sau programe de wellness poate contribui la starea generală de bine a echipei.

 1. Cadouri și surprize pentru angajați

O modalitate excelentă de a arăta angajaților că îți pasă de ei este prin oferirea de cosuri cadouri și alte mici surprize. Aceste gesturi nu trebuie să fie rezervate doar pentru sărbători; oferirea periodică a unor mici atenții poate menține moralul ridicat și poate arăta aprecierea ta continuă.

Cadouri de Crăciun

În perioada sărbătorilor, un cadou de Crăciun personalizat poate aduce bucurie și poate crea o legătură mai strânsă între angajați și companie. Gândește-te la interesele și preferințele angajaților pentru a alege cadouri care să fie cu adevărat apreciate.

Cosurile cadou Crăciun sunt o alegere populară și versatilă. Acestea pot conține o varietate de produse, de la delicatese gourmet la produse de îngrijire personală. Personalizarea fiecărui coș în funcție de preferințele fiecărui angajat poate adăuga o notă specială și personalizată care va fi cu siguranță apreciată.

Crearea unui mediu de lucru fericit și productiv necesită efort și dedicare, dar beneficiile sunt considerabile. Angajații fericiți sunt mai productivi, mai loiali și contribuie pozitiv la cultura organizațională. Aplicând aceste sfaturi, vei putea să îmbunătățești semnificativ moralul și satisfacția echipei tale.

 

Citeste in continuare

Actualitate

Ce avantaje ai la reîncărcare Telekom prin incarca.ro?

Publicat

pe

De

reîncărcare Orange

Să cumperi o reîncărcare Telekom a devenit un procedeu foarte simplu în 2024, din cauza dezvoltării internetului și implicit a automatizării.

E mult mai simplu în ziua de azi să îți manageriezi cartela PrePay față de vremurile din trecut, când erai nevoit să stai pe la cozile operatorilor de telecomunicații pentru o simplă reîncărcare electronică. Astăzi există portaluri precum incarca.ro de unde-ți poți achiziționa foarte simplu o reîncărcare Telekom, Vodafone sau Orange, fără să mai fii nevoit să mai pierzi timp prin oraș, pe la cozi, prin punctele de lucru ale operatorilor de telefonie mobilă. Există chiar 7 avantaje pe care le ai dacă alegi să-ți reîncarci cartela PrePay online, prin intermediul incarca.ro.

Ce avantaje ai dacă alegi să cumperi o reîncărcare Telekom prin incarca.ro?

 1. Economisești timp foarte prețios. Timpul în ziua de azi este de departe cea mai prețioasă resursă. Cine reușește să facă rost de timp liber este mai mult decât câștigat. Ei bine, simpla reîncărcare online a unei cartele PrePay online îți poate aduce în prim plan timp liber. Nu mai ești nevoit să te duci prin oraș, pe la magazine, să stai pe la cozi doar pentru a avea un telefon 100% funcțional de pe care să poți iniția apeluri și prin intermediul căruia să reușești să navighezi pe internet.
 2. Beneficiezi de bonus suplimentar. Sistemul de reîncărcare a cartelelor PrePay oricum are la bază o metodă de bonusare. Incarca.ro vine în întâmpinarea clienților cu un sistem suplimentar de fidelizare prin intermediul căruia se acordă minute sau MB de internet extra, la fiecare reîncărcare Orange, Vodafone sau Telekom. Este o modalitate mai mult decât eficientă de a oferi clienților beneficii suplimentare, am putea spune că este o situație convenabilă de ambele părți.
 3. Portalul este deschis NON STOP. Gata cu momentele de frustrare survenite în urma expirării minutelor în miez de noapte. Acum nu mai ești nevoit să te îmbraci și să cauți o benzinărie în oraș din care să cumperi o cartelă de reîncărcare la un preț exorbitant. Este mai mult decât simplu să accesezi incarca.ro, un portal deschis non stop, și să-ți cumperi o reîncărcare PrePay la un preț mai mult decât decent, la prețurile oficiale ale companiilor de telecomunicații.
 4. Reîncărcarea durează două minute. Tehnologia modernă face minuni. Reușește nu doar să ne ia drumurile din picioare și să ne ofere în schimb timp liber, dar reușește să reducă la maxim și timpii de achiziție pentru o reîncărcare PrePay. Portalul incarca.ro nu necesită crearea unui cont pe platformă, motiv pentru care în maxim 2 minute, clienții pot finaliza tranzacția de achiziție și se pot bucura de beneficiile achiziționate. Incarca.ro este cel mai rapid portal de reîncărcare a cartelelor PrePay din România, la ora actuală.
 5. Poți reîncărca între 5 și 125 euro. Diversitatea este foarte importantă în special pentru clienții care nu stau prea bine cu finanțele. Dacă un client are bani de o reîncărcare de 6 euro, acesta o poate achiziționa fără probleme prin intermediul portalului incarca.ro. Nu este nimeni nevoit să meargă direct spre reîncărcarea de 8 euro sau de 10 euro cum se întâmplă de obicei când mergem să achiziționăm o reîncărcare PrePay de la magazine sau din benzinării, fiind singurele disponibile
 6. Datele tale sunt în siguranță. Incarca.ro nu va folosi datele personale în scopuri comerciale. Nu își vor face reclamă folosind numerele de telefon ale clienților și nici nu vor vinde aceste date altora. Căci ne întrebăm de multe ori de unde au numerele noastre de telefon cei care se ocupă cu sondaje de opinie spre exemplu și ne bâzâie non stop. Ei bine, aceste companii cumpără informațiile de la alte portaluri, din fericire nu este și cazul celor de la incarca.ro.
 7. Tranzacțiile sunt criptate 100%. Un aspect foarte important în ziua de azi, când internetul colcăie de hackeri. Cu cât viața devine mai grea cu atât oamenii încearcă să-și folosească inteligența într-un mod negativ, pentru a face rost de niște bani nemunciți. Cei de la incarca.ro au investit masiv în securizarea portalului astfel încât clienții să fie mereu în siguranță. Creditul cumpărat prin incarca.ro este mereu în siguranță, alături de datele bancare.

 

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România. Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național? Garantăm confidențialitatea! Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503 Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com Departament Investigații - Secția Anticorupție

Știri calde

Exclusiv16 ore ago

Managementul defectuos în cadrul IGPR: Oscarul irosit și implicațiile abuzurilor

Sindicatul Diamantul a dezvăluit că la IGPR, abuzurile privind acordarea Oscarurilor au atins cote alarmante. ” Eminentele cenusii” din IGPR...

Exclusiv16 ore ago

Abuzuri la IPJ Neamț: Utilizarea neautorizată a Tehnologiei de Supraveghere

Sindicatul Europol Neamț a dezvăluit că la IPJ Neamț, abuzurile împotriva lui Cănărău Ioan au atins un nou nivel al...

reîncărcare Orange reîncărcare Orange
Actualitate3 zile ago

Ce avantaje ai la reîncărcare Telekom prin incarca.ro?

Să cumperi o reîncărcare Telekom a devenit un procedeu foarte simplu în 2024, din cauza dezvoltării internetului și implicit a...

Exclusiv4 zile ago

Neclare și nocive: Provocările legate de reglementarea conducerii sub influente psihoactive în România

Sindicatul Diamantul, prin Emil Pascut, dezvăluie că suntem expuși riscului grav de a conduce sub influența substanțelor psihoactive, nu doar...

Exclusiv5 zile ago

Cheltuieli bugetare “ciudate” ale tandemului Ciolacu – Oprea/Partea a II a

Revenim cu noi date referitoare la modul cum sunt cheltuiti banii contribuabililor de catre ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu...

Exclusiv5 zile ago

Rectificări esențiale pentru OUG-ul 24/2024: Ajustări cruciale pentru respectarea prezumției de nevinovăție

După neclaritățile provocate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în urma promulgării OUG nr. 24/2024, menită să îmbunătățească siguranța rutieră, au...

Exclusiv5 zile ago

Controverse și opacitate în procesul de concursuri la Ministerul Afacerilor Interne – Perspectiva Sindicatului Național DECUS

A avut loc ședința Grupului de Dialog Social la Ministerul Afacerilor Interne, fiind prezent pe ordinea de zi Proiectul OMAI...

Exclusiv6 zile ago

Investigarea acuzațiilor de poliție Sindicală și implicarea Serviciilor de Informații la IPJ Neamț: Sindicaliștii Europol aduc dovezi

Sindicatul Europol Neamț a ridicat acuzații serioase într-o postare pe pagina sa de Facebook împotriva IPJ Neamț, sugerează existența unor...

Exclusiv6 zile ago

Testele rapide în Poliția Română și provocările Toxicologiei: Dezbateri și clarificări

Dezbaterile recente au evidențiat diferențele dintre testele rapide de screening utilizate de Poliția Română și testele diagnostice confirmatorii efectuate la...

Exclusiv6 zile ago

Scandalul Organigramei Politiei Locale Ploiesti: Alerta dată de fostul consilier al Primarului Volosevici

Fostul consilier onorific al primarului Volosevici, Gerard Georgescu, trage un nou semnal de alarmă: „Opriți, nașii, finii și amantele, ultimele...

Exclusivo săptămână ago

Redefinind standardul: Sindicatul Europol aduce lumina asupra erorilor în anunțurile de recrutare

Sindicatul Europol atrage atenția asupra erorii apărute pe site-ul oficial al MAI referitoare la viitoarele angajări: „Ar fi corect să...

Exclusivo săptămână ago

Scandal în Poliția Română: Cum un șef a pus normă de amenzi și a denunțat subalternii pentru avertismente prea multe

„Până aici s-a ajuns” – acesta este nivelul unui șef din Poliția Română. Sindicatul Sidepol a dezvăluit preocuparea legată de...

Exclusivo săptămână ago

Mărturie de profesionalism: polițiștii români și exemplul lor de solidaritate în trafic

Polițiștii români demonstrează încă o dată solidaritate și profesionalism în trafic, conform Sindicatului Europol Ieri dimineață, în jurul orei 07:30,...

Actualitateo săptămână ago

Descopera Magia Amintirilor Cu Cabina Foto Fantastic – Cabina Foto Ploiesti

Organizarea unui eveniment special poate fi o provocare, dar și o oportunitate de a crea amintiri de neuitat. Indiferent dacă...

Exclusiv2 săptămâni ago

Transparență sau aparente? O privire critică asupra activității DGA în prevenirea corupției

DGA, aparent preocupată de transparență și prevenirea corupției, este descrisă de Emil Pascut de la Sindicatul Diamantul ca un ciob...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv