Connect with us

Actualitate

Remember 13 noiembrie 1990 – Presa acum 30 de ani

Publicat

pe

O.K. 

Dl. ministru al finanţelor ne-a asigurat aseară că „am avut convorbiri foarte folositoare cu delegaţia Fondului Monetar Internaţional” şi că „nu avem nici un fel de diferenţe de opinii”. Aşteptăm… ecoul financiar!

EVRIKA 

Primăria Capitalei a rezolvat radical problema locuinţelor, derobîndu-se de această chestiune şi pasînd cele 5.414 apartamente, de care dipunea, primăriilor sectoarelor, care, la rîndul lor, trebuie să le împartă la 127.000 de petenţi. Mai ceva ca povestea cu cele trei paie… Aflăm cu interes că domnul Zwi Mazel, ambasadorul Israelului la Bucureşti, a invitat la masă cîţiva redactori de la „România liberă” pentru a le face o mărturisire senzaţională: „E greu să fii român în aceste zile!”

AZI

Locuitorii din jumătatea „rece” a cartierului Floreasca ne reproşează nouă că directorul general G.I.G.C. a dezinformat: antrepriza particulară ARCO nu a încheiat lucrarea de termoficare, aşa cum se promisese acum două săptămîni, „sîmbătă”. Nu sintem de acord: dl. Ramba n-a precizat în care sâmbătă, iar anul are vreo 52…    

Ziarul Libertatea din 13 noiembrie 1990 pag. 1-a ► Click pe imagine pentru mărire!

Ziarul Libertatea din 13 noiembrie 1990 pag. a 2-a ► Click pe imagine pentru mărire!

A luat fiinţă BANCA COMERCIALA ION ŢIRIAC

La 3 octombrie a.c. Guvernul României a aprobat înfiinţarea primei bănci private, Banca comercială „Ion Ţiriac“, societate bancară pe acţiuni, persoană juridică română, care va funcţiona în conformitate cu prevederile Decretului lege nr. 96 din 14 martie 1990 privind anumite măsuri de atragere a investiţiei de capital străin in România.
Capitalul iniţial al băncii este de 500.000.000 lei, din care 50% în dolari SUA şi 50% în lei.
Capitalul băncii este subscris, atît în dolari SUA cît şi în lei, în proporţie de 51% de grupul de firme din străinătate şi din ţară „Ion Ţiriac“, iar diferenţa de 49% urmează a fi subscrisă de bănci şi firme străine, persoane fizice străine, întreprinderile mici româneşti înfiinţate in baza Decretului lege nr. 54 din 5 februarie 1990, societăţile româneşti înfiinţate în baza Decretului lege nr. 96/14 martie 1990, societăţi comerciale române privatizate sau în curs de privatizare şi persoane fizice româneşti.
Capitalul subscris al băncii va fi vărsat efectiv atît în dolari SUA cît şi în lei, în luna decembrie a.c., în proporţie de 30%, iar diferenţa de 70 % pînă la 1 ianuarie 1992.
Banca va efectua toate tipurile de operaţiuni bancare specifice băncilor comerciale, va acorda credite şi va constitui depozite la alte bănci româneşti sau străine şi va primi credite şi depozite de la acestea. Banca va efectua operaţiuni bancare de credit, încasări, plăţi etc. în devize convertibile şi în Iei, pentru persoanele fizice şi juridice româna şi străine rezidente în România, cît şi rezidente în străinătate.
Banca va efectua operaţiuni bancara, de credit în devize convertibile şi în lei, în principal, pentru sectorul particular din România şi societăţile comerciale privatizate sau în curs de privatizare.
Capitalul subscris în dolari SUA este divizat în acţiuni a 1.000 dolari SUA flecare, iar cel subscris în lei, în acţiuni a 35.000 lei fiecare.
Subscrierea la capitalul băncii va fi de minimum 5 acţiuni a 1.000 dolari SUA fiecare şi/sau 5 acţiuni a 35.000 lei pentru fiecare acţionar.
Sediul băncii este în Bucureşti. Banca va putea înfiinţa în ţară şi în străinătate biroruri de reprezentanţă, agenţii, sucursale.
Opţiunea pentru subscrierea de acţiuni la bancă se încheie la 30 noiembrie 1990.
Opţiunile se vor transmite in scris pe adresa str. Gabriel Peri nr. 5 sectorul 1 Bucureşti pentru Banca comercială „Ion Ţiriac” sub următoarea formă: Denumirea întreprinderii, societăţii sau firmei
Data
adresa:
capitalul subscris: Banca Comercială „Ion Ţiriac”

Optam/optez pentru subscrierea la capitalul băncii dumneavoastră a unui număr de … acţiuni.
Se va trece după caz acţiuni în dolari SUA sau acţiuni în, lei, sau acţiuni în dolari SUA şi acţiuni în lei.

Semnătura

Persoanele fizice române şi străine vor folosi aceeaşi formulă, menţionând numele şi prenumele şi adresa exactă.
Banca comercială „Ion Tiriac” va înregistra opţiunile în ordinea primirii lor şl va confirma în scris celor oare au adresat opţiuni, înregistrarea acestora, la banca, numărul şi date înregistrării.

Ziarul Libertatea din 13 noiembrie 1990 pag. a 3-a ► Click pe imagine pentru mărire!

 RAVAGIILE SEISMULUI. Se publică lista morţilor şi răniţilor, măsurile luate pentru ajutorarea sinistraţilor. Răniţii au fost duşi la spitalele „Regina Elisabeta”, de Urgentă, „Filantropia”, „Colentina”. Generalul Ion Antonescu şi Horia Sima au fost „la locul unde s-a dărâmat blocul Carlton interesindu-se de stadiul lucrărilor de salvare” x PUSTIIRILE CUTREMURULUI IN CUPRINSUL ŢARII: în Prahova, la Craiova, Vaslui, Buzău, Cîmpima, Cernavodă, Constanţa, Braşov, Suceava ş.a., distrugeri de Iocuinţe, morţi şi răniţi X POEM OMAGIAL X CAPUL ORDINULUI. Generalul Ion Antonescu, conducătorul Statului Român, a aprobat, cu acelasi prilej festiv Regulamentul Ordinului militar de război ,,Mihai Viteazul” („Capul Ordinului este Maiestatea Sa Regele“, precizează unul dintre titlurile Regulamentului) X „ORAŞUL NEBUNIEI”. Publicistul O. Săndulescu isi începe reportajul astfel: „Oraşul Galaţi poate fi cu drept cuvînt numit oraşul nebuniei automobilelor” X O MIE DE LEGIONARI CONSTANŢENI au participat la festivitătile de la Iaşi, consacrate zilei Regelui Mihai si comemorării începuturilor Mişcării Legionare X DESCHIDEREA UNIVERSITĂŢII DIN CLUJ LA SIBIU. Rostesc cuvinte de durere şi speranţă: Sevtil Puscariu, rectorul universităţii clujene, P.P. Panaitescu, rectorul Universităţii din Bucureşti, Emil Racoviţă, din partea Academiei Române, primarul Sibiului. Albert Dorr, generalul Ion Antonescu, conducătorul Statului Român: „Prin politica noastră, nouă si demnă înăuntru, leală si sinceră în afară, noi voim să dovedim tuturor că Poporul Românesc merită să fie privit cu adevărat un popor stăpîn si sngur pe drepturile lui de ieri si de totdeauna” X Victime ale atrocităţiilor maghiare. „În comuna Socodor—Arad a mai murit o victimă a atrocităţilor maghiare”. Tineri fugiţi din ţinuturile de nord povestesc că soarta ţăranilor mai înstăriti din Ardealul ocupat este „neînchipuit de grea”. Cei mai mulţi pleacă de groaza acestor urmăritori si torturi, părăsindu-şi avutul. Care apoi se ia de autorităţile maghiare X SE FAC NUMIRI de noi inspectori judecătoreşti X „CUPA ROMÂNIEI” a fost cucerită de „Rapid”, invingînd pe „Venus” cu 2—1 (0—0) X PROVIDENŢA L-A FERIT PE FUHRER. Într-o cuvintare rostită la întrunirea foştilor luptători ai revoluţiei naţional-socialiste, cancelarul Hitler a declarat că providenţa l-a ferit de orice pericole numai pentru a-i da putinţa să conducă la victorie poporul german. In ce priveşte Italia, „incercarea a reuşit graţie acţiunii geniale a Ducelui, care a întemeiat fascismul” X NUMEROŞI ZIARIŞTI STRĂINI s-au stabilit în Bitoliia „spre a putea urmări operaţiunile de pe frontul italo-grec dintr-un teritoriu neutru” X CONSILIUL MUZICAL AL FILARMONICII a fost constituit din Dan Botta, directorul artelor, George Georgescu, directorul Filarmonicii N. Zira, directorul Operei Române, Nicolae Brînzeu, profesor la Academia de Muzică, si un reprezentant al orchestrei: preşedinte: Valentin Dumitrescu, secretar general pentru culte şi arte X POSTUL DE RADIO, BUDAPESTA a anunţat că ziarul Magyarorszag subliniază faptul că Românii ar fi efectuat în ziua de 6 August un recensămînt secret in Ardeal, denaturând adevărul îndeosebi în ţinuturile secuieşti. Asemenea afirmata constituie tot atîtea fantezii bolnave, datorită serviciilor de statistică maghiare, cari prin răspîndirea unei astfel de ştiri în întregime inventată, s cu totul lipsită de temei, rămîn în cadrul aceleaşi tradiţii de neîntreruptă diformare a adevărurilor obiective si a realităţilor etnice” („Universul“ din 11 noiembrie 1940) X POLITIA LEGIONARA a descoperit în com. Basarabi (Murfatlar) „o întreagă organizaţie care se ocupa cu contrabande de făină”…

Rubrică redactată de Ion BUTNARU

 

​Ziarul Libertatea din 13 noiembrie 1990 pag. a 4-a ► Click pe imagine pentru mărire!

Actualitate

Cum să ai angajați fericiți: 10 sfaturi pentru a îmbunătăți moralul și productivitatea

Publicat

pe

De

 1. Comunicarea eficientă

Una dintre cele mai importante aspecte pentru menținerea unui mediu de lucru sănătos este comunicarea deschisă și transparentă. Angajații trebuie să se simtă liberi să își exprime opiniile, să adreseze întrebări și să își împărtășească preocupările fără teamă de represalii. Organizarea unor întâlniri regulate și sesiuni de feedback poate ajuta la identificarea și rezolvarea problemelor înainte ca acestea să devină majore.

 1. Recunoașterea și recompensarea performanțelor

Angajații care se simt apreciați sunt mai motivați și mai loiali. Implementarea unui sistem de recunoaștere și recompensare a performanțelor, fie că este vorba despre premii financiare, zile libere sau simple mulțumiri publice, poate avea un impact semnificativ asupra moralului echipei. De exemplu, oferirea unui cadou de Craciun poate fi un gest simplu, dar foarte apreciat, care arată angajaților că eforturile lor sunt recunoscute și valorizate.

 1. Oferirea de oportunități de dezvoltare profesională

Investiția în dezvoltarea profesională a angajaților nu doar că îi ajută să își îmbunătățească abilitățile, dar le arată și că sunt apreciati. Cursurile de formare, atelierele și oportunitățile de avansare în carieră sunt esențiale pentru menținerea unui nivel ridicat de satisfacție la locul de muncă.

 1. Crearea unui mediu de lucru pozitiv

Un mediu de lucru plăcut și confortabil poate face minuni pentru starea de spirit a angajaților. Asigură-te că birourile sunt bine luminate, curate și echipate corespunzător. De asemenea, încurajează o cultură organizațională pozitivă, bazată pe respect reciproc și colaborare.

 1. Flexibilitatea programului de lucru

Oferirea unui program de lucru flexibil poate reduce stresul și poate îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Angajații care au posibilitatea de a-și ajusta programul în funcție de nevoile lor personale sunt adesea mai productivi și mai fericiți.

 1. Îmbunătățirea beneficiilor și a pachetului salarial

Un pachet salarial competitiv și beneficii atractive, cum ar fi asigurarea medicală, planurile de pensii și concediile plătite, pot juca un rol crucial în satisfacția angajaților. Reevaluează periodic aceste aspecte pentru a te asigura că rămâi competitiv pe piața muncii.

 1. Promovarea echilibrului între viața profesională și cea personală

Încurajează angajații să își ia concediu și să profite de zilele libere. Stabilește politici care să prevină munca excesivă și să promoveze echilibrul între viața profesională și cea personală. Angajații odihniți și echilibrați sunt mai productivi și mai dedicați.

 1. Organizarea de activități de team building

Activitățile de team building sunt esențiale pentru consolidarea echipei și pentru îmbunătățirea relațiilor interpersonale. Acestea pot varia de la simple ieșiri în oraș până la sesiuni de training sau activități recreative. Scopul este de a crea un sentiment de unitate și de a încuraja colaborarea.

 1. Oferirea de suport și resurse pentru bunăstare

Bunăstarea mentală și fizică a angajaților ar trebui să fie o prioritate. Oferirea de resurse precum consiliere psihologică, abonamente la săli de sport sau programe de wellness poate contribui la starea generală de bine a echipei.

 1. Cadouri și surprize pentru angajați

O modalitate excelentă de a arăta angajaților că îți pasă de ei este prin oferirea de cosuri cadouri și alte mici surprize. Aceste gesturi nu trebuie să fie rezervate doar pentru sărbători; oferirea periodică a unor mici atenții poate menține moralul ridicat și poate arăta aprecierea ta continuă.

Cadouri de Crăciun

În perioada sărbătorilor, un cadou de Crăciun personalizat poate aduce bucurie și poate crea o legătură mai strânsă între angajați și companie. Gândește-te la interesele și preferințele angajaților pentru a alege cadouri care să fie cu adevărat apreciate.

Cosurile cadou Crăciun sunt o alegere populară și versatilă. Acestea pot conține o varietate de produse, de la delicatese gourmet la produse de îngrijire personală. Personalizarea fiecărui coș în funcție de preferințele fiecărui angajat poate adăuga o notă specială și personalizată care va fi cu siguranță apreciată.

Crearea unui mediu de lucru fericit și productiv necesită efort și dedicare, dar beneficiile sunt considerabile. Angajații fericiți sunt mai productivi, mai loiali și contribuie pozitiv la cultura organizațională. Aplicând aceste sfaturi, vei putea să îmbunătățești semnificativ moralul și satisfacția echipei tale.

 

Citeste in continuare

Actualitate

Ce avantaje ai la reîncărcare Telekom prin incarca.ro?

Publicat

pe

De

reîncărcare Orange

Să cumperi o reîncărcare Telekom a devenit un procedeu foarte simplu în 2024, din cauza dezvoltării internetului și implicit a automatizării.

E mult mai simplu în ziua de azi să îți manageriezi cartela PrePay față de vremurile din trecut, când erai nevoit să stai pe la cozile operatorilor de telecomunicații pentru o simplă reîncărcare electronică. Astăzi există portaluri precum incarca.ro de unde-ți poți achiziționa foarte simplu o reîncărcare Telekom, Vodafone sau Orange, fără să mai fii nevoit să mai pierzi timp prin oraș, pe la cozi, prin punctele de lucru ale operatorilor de telefonie mobilă. Există chiar 7 avantaje pe care le ai dacă alegi să-ți reîncarci cartela PrePay online, prin intermediul incarca.ro.

Ce avantaje ai dacă alegi să cumperi o reîncărcare Telekom prin incarca.ro?

 1. Economisești timp foarte prețios. Timpul în ziua de azi este de departe cea mai prețioasă resursă. Cine reușește să facă rost de timp liber este mai mult decât câștigat. Ei bine, simpla reîncărcare online a unei cartele PrePay online îți poate aduce în prim plan timp liber. Nu mai ești nevoit să te duci prin oraș, pe la magazine, să stai pe la cozi doar pentru a avea un telefon 100% funcțional de pe care să poți iniția apeluri și prin intermediul căruia să reușești să navighezi pe internet.
 2. Beneficiezi de bonus suplimentar. Sistemul de reîncărcare a cartelelor PrePay oricum are la bază o metodă de bonusare. Incarca.ro vine în întâmpinarea clienților cu un sistem suplimentar de fidelizare prin intermediul căruia se acordă minute sau MB de internet extra, la fiecare reîncărcare Orange, Vodafone sau Telekom. Este o modalitate mai mult decât eficientă de a oferi clienților beneficii suplimentare, am putea spune că este o situație convenabilă de ambele părți.
 3. Portalul este deschis NON STOP. Gata cu momentele de frustrare survenite în urma expirării minutelor în miez de noapte. Acum nu mai ești nevoit să te îmbraci și să cauți o benzinărie în oraș din care să cumperi o cartelă de reîncărcare la un preț exorbitant. Este mai mult decât simplu să accesezi incarca.ro, un portal deschis non stop, și să-ți cumperi o reîncărcare PrePay la un preț mai mult decât decent, la prețurile oficiale ale companiilor de telecomunicații.
 4. Reîncărcarea durează două minute. Tehnologia modernă face minuni. Reușește nu doar să ne ia drumurile din picioare și să ne ofere în schimb timp liber, dar reușește să reducă la maxim și timpii de achiziție pentru o reîncărcare PrePay. Portalul incarca.ro nu necesită crearea unui cont pe platformă, motiv pentru care în maxim 2 minute, clienții pot finaliza tranzacția de achiziție și se pot bucura de beneficiile achiziționate. Incarca.ro este cel mai rapid portal de reîncărcare a cartelelor PrePay din România, la ora actuală.
 5. Poți reîncărca între 5 și 125 euro. Diversitatea este foarte importantă în special pentru clienții care nu stau prea bine cu finanțele. Dacă un client are bani de o reîncărcare de 6 euro, acesta o poate achiziționa fără probleme prin intermediul portalului incarca.ro. Nu este nimeni nevoit să meargă direct spre reîncărcarea de 8 euro sau de 10 euro cum se întâmplă de obicei când mergem să achiziționăm o reîncărcare PrePay de la magazine sau din benzinării, fiind singurele disponibile
 6. Datele tale sunt în siguranță. Incarca.ro nu va folosi datele personale în scopuri comerciale. Nu își vor face reclamă folosind numerele de telefon ale clienților și nici nu vor vinde aceste date altora. Căci ne întrebăm de multe ori de unde au numerele noastre de telefon cei care se ocupă cu sondaje de opinie spre exemplu și ne bâzâie non stop. Ei bine, aceste companii cumpără informațiile de la alte portaluri, din fericire nu este și cazul celor de la incarca.ro.
 7. Tranzacțiile sunt criptate 100%. Un aspect foarte important în ziua de azi, când internetul colcăie de hackeri. Cu cât viața devine mai grea cu atât oamenii încearcă să-și folosească inteligența într-un mod negativ, pentru a face rost de niște bani nemunciți. Cei de la incarca.ro au investit masiv în securizarea portalului astfel încât clienții să fie mereu în siguranță. Creditul cumpărat prin incarca.ro este mereu în siguranță, alături de datele bancare.

 

Citeste in continuare

Actualitate

Consolidarea securității în regiunea Mării Negre: Înființarea HQ R-SOCC

Publicat

pe

De

În cadrul Summitului NATO de la Washington, ministrul apărării naționale, Angel Tîlvăr, a semnat miercuri, 10 iulie, împreună cu omologul bulgar, Memorandumul de Înțelegere privind înființarea Comandamentului Regional pentru Forțe Speciale din regiunea Mării Negre – HQ R-SOCC, a anunțat Ministerul Apărării într-un comunicat de presă.

„În elaborarea planurilor de apărare ale Alianței, s-a identificat necesitatea unor structuri de Comandă și Control (C2) în domeniul Forțelor pentru Operații Speciale (FOS) pentru regiunea Mării Negre, care să asigure sincronizarea eforturilor aliate în această regiune. Ca urmare, cele două ministere ale apărării au decis, în conformitate cu cerințele, constituirea unei structuri C2 FOS pentru a reflecta interesele comune privind consolidarea securității în regiunea Mării Negre”, se menționează în comunicat.

„Securitatea și stabilitatea regiunii Mării Negre reprezintă o prioritate pentru România și pentru Alianță. Prin colaborarea cu Bulgaria, vom forma un element esențial pentru coordonarea Forțelor Speciale aliate, consolidând postura de descurajare și apărare a NATO”, a subliniat ministrul Tîlvăr.

Dezvoltarea HQ R-SOCC reprezintă unul dintre proiectele României privind consolidarea posturii aliate de descurajare și apărare pe flancul estic, contribuind în același timp la creșterea relevanței regiunii Mării Negre în contextul aliat, potrivit reprezentanților MApN.

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România. Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național? Garantăm confidențialitatea! Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503 Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com Departament Investigații - Secția Anticorupție

Știri calde

reîncărcare Orange reîncărcare Orange
Actualitate18 ore ago

Ce avantaje ai la reîncărcare Telekom prin incarca.ro?

Să cumperi o reîncărcare Telekom a devenit un procedeu foarte simplu în 2024, din cauza dezvoltării internetului și implicit a...

Exclusivo zi ago

Neclare și nocive: Provocările legate de reglementarea conducerii sub influente psihoactive în România

Sindicatul Diamantul, prin Emil Pascut, dezvăluie că suntem expuși riscului grav de a conduce sub influența substanțelor psihoactive, nu doar...

Exclusiv2 zile ago

Cheltuieli bugetare “ciudate” ale tandemului Ciolacu – Oprea/Partea a II a

Revenim cu noi date referitoare la modul cum sunt cheltuiti banii contribuabililor de catre ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu...

Exclusiv2 zile ago

Rectificări esențiale pentru OUG-ul 24/2024: Ajustări cruciale pentru respectarea prezumției de nevinovăție

După neclaritățile provocate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în urma promulgării OUG nr. 24/2024, menită să îmbunătățească siguranța rutieră, au...

Exclusiv2 zile ago

Controverse și opacitate în procesul de concursuri la Ministerul Afacerilor Interne – Perspectiva Sindicatului Național DECUS

A avut loc ședința Grupului de Dialog Social la Ministerul Afacerilor Interne, fiind prezent pe ordinea de zi Proiectul OMAI...

Exclusiv3 zile ago

Investigarea acuzațiilor de poliție Sindicală și implicarea Serviciilor de Informații la IPJ Neamț: Sindicaliștii Europol aduc dovezi

Sindicatul Europol Neamț a ridicat acuzații serioase într-o postare pe pagina sa de Facebook împotriva IPJ Neamț, sugerează existența unor...

Exclusiv3 zile ago

Testele rapide în Poliția Română și provocările Toxicologiei: Dezbateri și clarificări

Dezbaterile recente au evidențiat diferențele dintre testele rapide de screening utilizate de Poliția Română și testele diagnostice confirmatorii efectuate la...

Exclusiv4 zile ago

Scandalul Organigramei Politiei Locale Ploiesti: Alerta dată de fostul consilier al Primarului Volosevici

Fostul consilier onorific al primarului Volosevici, Gerard Georgescu, trage un nou semnal de alarmă: „Opriți, nașii, finii și amantele, ultimele...

Exclusiv5 zile ago

Redefinind standardul: Sindicatul Europol aduce lumina asupra erorilor în anunțurile de recrutare

Sindicatul Europol atrage atenția asupra erorii apărute pe site-ul oficial al MAI referitoare la viitoarele angajări: „Ar fi corect să...

Exclusiv5 zile ago

Scandal în Poliția Română: Cum un șef a pus normă de amenzi și a denunțat subalternii pentru avertismente prea multe

„Până aici s-a ajuns” – acesta este nivelul unui șef din Poliția Română. Sindicatul Sidepol a dezvăluit preocuparea legată de...

Exclusiv5 zile ago

Mărturie de profesionalism: polițiștii români și exemplul lor de solidaritate în trafic

Polițiștii români demonstrează încă o dată solidaritate și profesionalism în trafic, conform Sindicatului Europol Ieri dimineață, în jurul orei 07:30,...

Actualitateo săptămână ago

Descopera Magia Amintirilor Cu Cabina Foto Fantastic – Cabina Foto Ploiesti

Organizarea unui eveniment special poate fi o provocare, dar și o oportunitate de a crea amintiri de neuitat. Indiferent dacă...

Exclusivo săptămână ago

Transparență sau aparente? O privire critică asupra activității DGA în prevenirea corupției

DGA, aparent preocupată de transparență și prevenirea corupției, este descrisă de Emil Pascut de la Sindicatul Diamantul ca un ciob...

Exclusivo săptămână ago

Jocurile de putere și corupția în Interiorul MAI: corupția și complicitatea în spatele Excelenței

S-a primit de la IPJ Galați un răspuns la o plângere prealabilă pe tema excelenței, după cum a dezvăluit Emil...

Exclusivo săptămână ago

Jocuri dubioase politico-economice: Oprea și Santierul Naval 2 Mai/Cheltuieli bugetare ale tandemului Ciolacu – Oprea

Concluzionând, implicarea lui Ștefan-Radu Oprea în scandalurile de spălare de bani și mafia deșeurilor pune România și industria de armament...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv