Connect with us

Actualitate

EXCLUSIV/ Noaptea ca hoții la Telekom: ILEGALITATI GRAVE CONFIRMATE DE INSTITUȚIILE STATULUI/ADEVĂRUL PRIVIND MOTIVELE DEMITERII LIDERULUI DE SINDICAT/ URMEAZĂ DEZVĂLUIRI INCENDIARE CU ASPECTE PENALLE SESIZATE LA PARCHETUL GENERAL SI A.N.A.F

Publicat

pe

INVESTIGAȚIE COMUNĂ FLUX 24 ȘI INCISIV DE PRAHOVA

AZI VA PREZENTAM CE A CONSTATAT  I.T.M., fara a sesiza organele de cercetare penala!

Inspecţia Muncii

 1. TELEKOM ROMÂNIA COMUNICATIONS S.A.

In urma acţiunilor de identificare de personal iniţiate de ITM Bucureşti şi de inspectoratele teritoriale de muncă la locurile de muncă organizate de societate în ţară, au fost identificate, prin sondaj, în baza fişelor de identificare un număr de 279 de persoane care au declarat că prestează activitate pentru şi sub autoritatea societăţii menţionate, în baza contractelor individuale de muncă încheiate conform prevederilor art. 16 alin. 1) din Codul muncii – Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Din verificarea dosarelor de personal ale salariaţilor, s-a constatat că acestea sunt întocmite conform art. 8 din HG nr. 500/2011, privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare. Având în vedere înscrierea în contractele individuale de muncă a unor funcţii care nu se regăsesc în Codul Ocupaţiilor din România, a fost dispusă măsura obligatorie privind dovada respectării prevederilor art. 34 alin. 5) din codul muncii.

în contractele individuale de muncă cu timp parţial, nu sunt precizate în mod expres elementele prevăzute la art. 105 alin. 1) din Codul muncii, motiv pentru care inspectorii de muncă au dispus măsura obligatorie în consecinţă.

Din evidenţa timpului de muncă întocmită de angajator, coroborată cu fişele de identificare completate de persoanele identificate la locurile de muncă organizate de societate, s-a constatat că pentru o parte din salariaţii care au prestat activitate în zilele de sâmbătă şi duminică, angajatorul nu a procedat la acordarea repausului săptămânal aşa cu prevăd dispoziţiile art. 137 alin. 1) şi alin. 2) din Codul muncii, motiv pentru care inspectorii de muncă au sancţionat contravenţional societatea, fiind dispusă măsura obligatorie în consecinţă. Totodată s-a constatat că în unele situaţii angajatorul nu respectă prevederile art. 120 şi art. 121 din Codul muncii privind munca suplimentară, fapt pentru care inspectorii de muncă au dispus măsura obligatorie în consecinţă.

în ceea ce priveşte concediul de odihnă, la data efectuării verificărilor angajatorul nu a prezentat programarea concediului de odihnă potrivit dispoziţiilor art. 148 din Codul muncii, fapt pentru care inspectorii de muncă au dispus măsura obligatorie în consecinţă.

Neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială de către societatea controlată a măsurilor dispuse de inspectorii de muncă, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, conform art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 108/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A.

în urma acţiunilor de identificare de personal iniţiate de ITM Bucureşti şi de inspectoratele teritoriale de muncă la locurile de muncă organizate de societate în ţară, au fost identificate, prin sondaj, în baza fişelor de identificare un număr de 213 de persoane care au declarat că prestează activitate pentru şi sub autoritatea societăţii menţionate, în baza contractelor individuale de muncă încheiate conform prevederilor art. 16 alin. 1) din Codul muncii – Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Din verificarea dosarelor de personal ale salariaţilor, s-a constatat că acestea sunt întocmite conform art. 8 din HG nr. 500/2011, privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare. Având în vedere că angajatorul nu respectă prevederile art. 34 alin. 5) din Codul muncii potrivit cărora „la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate”, societatea a fost sancţionată contravenţional, fiind dispusă măsura obligatorie în consecinţă.

In contractele individuale de muncă cu timp parţial, nu sunt precizate în mod expres elementele prevăzute la art. 105 alin. 1) din Codul muncii, motiv pentru care inspectorii de muncă au dispus măsura obligatorie în consecinţă.

Din evidenţa timpului de muncă întocmită de angajator, coroborată cu fişele de identificare completate de persoanele identificate la locurile de muncă organizate de societate, s-a constatat că pentru o parte din salariaţii care au prestat activitate în zilele de sâmbătă şi duminică, angajatorul nu a procedat la acordarea repausului săptămânal aşa cu prevăd dispoziţiile art. 137 alin. 1) şi alin. 2) din Codul muncii, motiv pentru care inspectorii de muncă au sancţionat contravenţional societatea, fiind dispusă măsura obligatorie în consecinţă. Totodată s-a constatat că în unele situaţii angajatorul nu respectă prevederile art. 120 şi art. 121 din Codul muncii privind munca suplimentară, fapt pentru care inspectorii de muncă au dispus măsura obligatorie în consecinţă.

în ceea ce priveşte concediul de odihnă, la data efectuării verificărilor angajatorul nu a prezentat programarea concediului de odihnă potrivit dispoziţiilor art. 148 din Codul muncii, fapt pentru care inspectorii de muncă au dispus măsura obligatorie în consecinţă.

Neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială de către societatea controlată a măsurilor dispuse de inspectorii de muncă, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, conform art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 108/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMUNICATIONS S.A.

în urma acţiunilor de identificare de personal iniţiate de I.T.M. Bucureşti şi de inspectoratele teritoriale de muncă la locurile de muncă organizate de societate în ţară, au fost identificate, prin sondaj, în baza fişelor de identificare un număr de 15 de persoane care au declarat că prestează activitate pentru şi sub autoritatea societăţii menţionate, în baza contractelor individuale de muncă încheiate conform prevederilor art. 16 alin. 1) din Codul muncii – Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Din verificarea dosarelor de personal ale salariaţilor, s-a constatat că acestea sunt întocmite conform art. 8 din HG nr. 500/2011, privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare. Având în vedere că angajatorul nu respectă prevederile art. 34 alin. 5) din Codul muncii potrivit cărora „la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate”, societatea a fost sancţionată contravenţional, fiind dispusă măsura obligatorie în consecinţă.

în contractele individuale de muncă cu timp parţial, nu sunt precizate în mod expres elementele prevăzute la art. 105 alin. 1) din Codul muncii, motiv pentru care inspectorii de muncă au dispus măsura obligatorie în consecinţă.

Din evidenţa timpului de muncă întocmită de angajator, coroborată cu fişele de identificare completate de persoanele identificate la locurile de muncă organizate de societate, s-a constatat că pentru o parte din salariaţii care au prestat activitate în zilele de sâmbătă şi duminică, angajatorul nu a procedat la acordarea repausului săptămânal aşa cu prevăd dispoziţiile art. 137 alin. 1) şi alin. 2) din Codul muncii, motiv pentru care

Inspectorii de muncă au sancţionat contravenţional societatea, fiind dispusă măsura obligatorie în consecinţă. Totodată s-a constatat că în unele situaţii angajatorul nu respectă prevederile art. 120 şi art. 121 din Codul muncii privind munca suplimentară, fapt pentru care inspectorii de muncă au dispus măsura obligatorie în consecinţă.

Pentru orele prestate de către salariaţi în timpul nopţii, angajatorul acordă un spor de 25% la salariul de bază în conformitate cu prevederile art. 126 lit. b) din Codul muncii, însă nu a făcut dovada respectării prevederile art. 125 alin. 5) din acelaşi act normativ, fiind dispusă măsura obligatorie în consecinţă.

în ceea ce priveşte concediul de odihnă, la data efectuării verificărilor angajatorul nu a prezentat programarea concediului de odihnă potrivit dispoziţiilor art. 148 din Codul muncii, fapt pentru care inspectorii de muncă au dispus măsura obligatorie în consecinţă.

Neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială de către societatea controlată a măsurilor dispuse de inspectorii de muncă, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, conform art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 108/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. SUNLIGHT ROMANIA FILIALA BUCUREŞTI S.R.L.

în urma acţiunilor de identificare de personal iniţiate de ITM Bucureşti şi de inspectoratele teritoriale de muncă la locurile de muncă organizate de societate în ţară, au fost identificate, prin sondaj, în baza fişelor de identificare un număr de 15 de persoane care au declarat că prestează activitate pentru şi sub autoritatea societăţii menţionate, în baza contractelor individuale de muncă încheiate conform prevederilor art. 16 alin. 1) din Codul muncii – Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Salariaţii identificaţi în baza fişelor de identificare au declarat că nu prestează activitate în zilele de sâmbătă şi duminică şi în timpul nopţii. Având în vedere timpul de muncă, angajatorul a făcut dovada respectării prevederilor art. 119 din Codul muncii, privind evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat.

în privinţa acordării drepturilor salariale, angajatorul a făcut dovada respectării prevederilor art. 168 alin. 1) din Codul muncii, potrivit cărora „plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit”.

 1. In domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

în urma controalelor efectuate la cele patru societăţi s-au constatat următoarele deficienţe:

La S.C. SUNLIGHT ROMANIA Filiala Bucureşti S.R.L. nu au fost respectate cerinţele din Legea nr. 319/2006 şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie.

La S.C. TELEKOM ROAAANIA MOBILE COMUNICATIONS S.A. nu s-a comunicat şi cercetat evenimentul produs la data de 28.02.2017, a cărui victimă a fost Vacariu Soare Dan Gabriel. S-a dispus cercetarea evenimentului conform legislaţiei în vigoare. De asemenea, s-a constatat că nu au fost organizate activităţile de prevenire şi protecţie în conformitate
cu cerinţele din Legea nr. 319/2006 şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

La S.C. TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS S.A nu s-au constatat deficienţe în ceea ce priveşte legislaţia de securitatea şi sănătatea în muncă.

La S.C. GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A. nu au fost respectate cerinţele din Legea nr. 319/2006 şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie.

Pentru abaterile constatate s-au aplicat sancţiuni contravenţionale şi au fost dispuse masuri de aducere în conformitate cu prevederile legale în vigoare

[pdf-embedder url=”https://www.incisivdeprahova.ro/wp-content/uploads/2017/06/NR-5-B.pdf” title=”NR 5 B”]

Iata ce s-a transmis ieri pe mail-urile salariatilor Telekom, spre stiinta, de liderul de sindicat. Conducerea telekom nu a trimis nimic aratand astfel lipsa de transparenta si activitatea sa stil „noaptea ca hotii”. Ce fac cetatenii, „rezist”? Pentru ceilalti cetateni corporatisti…!

Dragi colegi,

Ieri 7 iulie 2017, in sensul procesului de curățenie a persoanelor indezirabile numit New Telekom, urmare a dorinței companiei de a se transmite un mesaj evident de intimidare membrilor de sindicat, cum ar fi „răzvrătiții, sa își bage mintiile in cap”, ca fac ce vor, va aduc la cunoștință:

 • Am refuzat anterior deciziei oferta de mituire care însemna un acord de munca si păstrarea salariului existent. Ca forma de „return of investment”, cum ii place sa spună dnei. director executiv HR Cristina DUMITRACHE, trebuia sa renunț la procesele aflate pe rolul instanțelor de judecata si la apărarea cu fermitate a drepturilor membrilor de sindicat. Pentru refuz, am fost amenințat cu moartea, motiv pentru care am formulat plângere penala.
 • Decizia de concediere, prima decizie din procesul de curățenie a persoanelor indezirabile numit New Telekom, îmi este adresata prin executor judecătoresc, acasă, iar Telekom se identifica prin adresa unde SNTM deține sediul organizației. Adică, in LAMDA. Se arata din nou si evident, ca nu s-a avut in vedere concedierea profesionala, dar a calității de lider sindical. Singurul sindicat din companiile Telekom care se exprima corect cu misiunea statuata față de membrii săi.
 • Decizia de concediere devine aplicabila după expirarea termenului de preaviz legal si atacabila in termen de 45 de zile potrivit art. 211, lit. a din Legea nr. 62/2011, ceea ce urmează sa se întâmple.
 • Așa cum știți avem in derulare litigii de munca, urmând ca instanțele de judecata sa se hotărască asupra unor drepturi cuvenite de drept si esențiale, de care mulți dintre salariați au fost lipsiți. Procesul este in desfășurare si este meticulos constituita pentru un câștig de cauza fără tăgadă.
 • Susțin si recomand tuturor membrilor de sindicat, a acelor salariați cărora le sunt încălcate drepturile legale, sa se adrese fără obstacole organizației sindicale, atenție, organizației sindicale SEMNATARE. Vom întreprinde orice demers legal in susținerea si apărarea voastră pana la capăt, fără ezitare si cu toate resursele.
 • De la momentul concedierii mele si pana la momentul hotărârii ce urmează sa fie pronunțată de instanța de judecata cu privire la concedierea mea, voi fi același președinte SNTM si vicepreședinte BNS si la fel de ferm in apărarea si susținerea drepturilor salariaților, ale membrilor de sindicat in special. Majoritatea liderilor BNS au trecut prin situații similare de concedieri abuzive. O practica fără efect. Mișcarea sindicala a continuat si va continua atât timp cat suntem solidari. Astăzi, confederația sindicala din care facem parte si noi, reprezintă interesele  angajaților din sănătate, învățământ, cultură, energie, industrie, transport, finanțe, construcții, etc. si nu in ultimul rând telecomunicații, afiliați la Confederația Internațională a Sindicatelor.

De la momentul când am fost amenințat cu moartea mi-am dat seama ca altceva mai prețios nu mai am de pierdut. M-am saturat sa vad tineri, care sa îmi spună ca stau încă o luna angajați, sa facă bani de avion, sa plece din tara. E multa batjocora in cuvinte pompoase si corporatist exprimate. Din nefericire!

 

Solidari, împreună reușim!

 

Al vostru, Florin BICA

Președinte SNTM – Vicepreședinte BNS

https://www.incisivdeprahova.ro/2017/06/08/exclusiv-premiera-mondiala-multinationalele-incalca-toate-legile-sub-guvernarea-psd-lider-sindical-reprezentativ-dat-afara-prin-curier-executor-judecatoresc/

https://www.profit.ro/stiri/exclusiv-document-telekom-romania-a-inceput-sa-trimita-notificari-de-concediere-angajatilor-printre-primii-seful-unuia-dintre-sindicate-17023743

http://www.flux24.ro/exclusiv-premiera-mondiala-multinationalele-incalca-toate-legile-sub-guvernarea-psd-ider-sindical-reprezentativ-dat-afara-prin-curier-executor-judecatoresc/

http://evz.ro/reduceri-masive-de-personal-unul-din-trei-manageri-de-la-telekom.html

 

Actualitate

Programul de inzestrare a Armatei Române: investiții și planuri pentru viitor

Publicat

pe

De

Ieri, a avut loc la Ministerul Apărării Naționale o întâlnire informală a ministrului cu jurnaliștii români pentru a discuta concluziile summitului NATO de la Washington și programele de înzestrare în desfășurare și viitoare. Printre anunțurile făcute, se evidențiază decizia MApN-ului de a achiziționa două nave de patrulare maritimă în valoare de 300 de milioane de euro. Ministerul a informat că există mai multe programe cu proceduri de atribuire în desfășurare care urmează să fie finalizate în 2024. Acestea includ modernizarea navelor purtătoare de rachete, un proces care se desfășoară printr-o procedură guvern la guvern cu SUA și care se află în faza de trimitere a unei cereri de acord pentru acordul final către SUA, achiziția de avioane multirol F-35 de generația a V-a, cu o valoare estimată la 6,5 miliarde de dolari pentru 32 de avioane plus suport logistic, sistemele antiaeriene cu bătaie apropiată MANPAD (achiziție în comun UE/EJA, coordonată de Franța, pentru 231 de sisteme și rachete MISTRAL 3 în valoare de 662 milioane de euro fără TVA), precum și achiziția diverselor tipuri de muniții (AIM-9X, AMRAM AIM-120, bombe GBU-39/B SDB, bombe Watchkeeper XR, sisteme Switchblade 300 și 600, rachete Javelin și ATACMS).

În ceea ce privește viitoarele achiziții care vor fi inițiate începând cu acest an, au fost menționate următoarele:

 • Echipamente de geniu, inclusiv 218 seturi complete de diverse tipuri în valoare de 17,5 miliarde de lei, prin procedură competitivă;
 • Sistem contra proiectilelor reactive, proiectilelor de artilerie și de aruncător CRAM; se vizează achiziția a trei sisteme pentru suma de 2,5 miliarde de lei, prin procedură competitivă;
 • Sistem de război electronic mobil, evaluat la 4,7 miliarde de lei, prin procedură competitivă;
 • Centru de operații tactice pentru apărarea aeriană și antirachetă SBAMD-TC; achiziția a două sisteme pentru 730 de milioane de lei prin procedură competitivă;
 • Modernizare radare GAP filler; 19 sisteme pentru 1,8 miliarde de lei, procedură competitivă;
 • Sistem de radar pasiv pentru supravegherea spațiului aerian; 12 sisteme pentru 441 de milioane de lei, prin procedură competitivă;
 • Achiziționarea a 2 nave de patrulare maritimă în valoare de 300 de milioane de euro, prin procedură competitivă;
 • Sisteme C41 cu capacitate de integrare ISTAR, 4 PC brigade și 13 batalioane, estimat la 1,5 miliarde de lei (fără TVA), prin procedură competitivă.
Citeste in continuare

Actualitate

„Retorica Anti-LGBTQ: Dezbaterile și Perspectivele din Convenția Națională Republicană 2024

Publicat

pe

De

Anumiți oratori de marcă din prima seară a Convenției Naționale Republicane s-au concentrat pe discursuri anti-LGBTQ, consolidând platforma partidului pentru alegerile din 2024, care sugerează distanțarea „bărbaților de sporturile femeilor” și eliminarea „năravului de gen stângaci”, conform informațiilor de la NBC.

Discursurile susținute luni au fost îndreptate în special împotriva persoanelor transgender și nonconformiste. „Vreau să clarific acest aspect: Există doar două genuri”, a declarat congresmena Marjorie Taylor Greene din Georgia, în timp ce congresmanul John James din Michigan a criticat participarea femeilor transgender în competițiile sportive feminin, o opinie populară în rândul conservatorilor.

„Fiicelor noastre li s-a fost promisă speranță, dar acum sunt obligate să concureze pe teren și în vestiare alături de bărbați biologici”, a subliniat James. Cu puțin timp înainte, senatorul Ron Johnson din Wisconsin s-a referit la alte subiecte conservatoare controversate, inclusiv la legea denumită „Nu Spune Gay” din Florida, care vizează interzicerea predării ideologiei de gen sau a orientării sexuale în școlile publice.

„Această agendă radicală include competițiile dintre bărbații biologici și fete, precum și sexualizarea și manipularea copiilor noștri”, a adăugat el, sub privirile critice ale audienței. Discursurile de luni au venit în contextul unei serii de incidente anti-LGBTQ, cum ar fi manifestările împotriva steagului cu culorile Pride și distrugerea de bannere din Luna Pride. În ultimii ani, legislația anti-LGBTQ a câștigat teren, cu cel puțin 75 de legi adoptate în 23 de state, inclusiv măsuri care reglementează îngrijirea și participarea la competiții sportive școlare în funcție de identitatea de gen, conform unei analize realizate de NBC News pe baza datelor furnizate de American Civil Liberties Union.

Înainte de conferință, membrii partidului și-au publicat platforma, care promite că republicanii vor opri „năravurile de gen stângace”. „Ne vom asigura că bărbații nu au acces la sporturile feminine, vom interzice finanțarea din taxele contribuabililor a intervențiilor chirurgicale de schimbare a sexului și vom împiedica instituțiile publice finanțate de contribuabili să promoveze tranziția de gen. Vom anula schimbările radicale impuse de Biden asupra Regulamentului de Educație din Titlul IX și vom reașeza protecția femeilor și fetelor”, se arată în document.

Campania lui Biden a criticat intervenția viceguvernatorului Carolinei de Nord, Mark Robinson, candidat republican la funcția de guvernator, pentru comentariile sale anterioare despre persoanele LGBTQ pe care nu le-a menționat în discursul ținut luni. „Nu există niciun motiv pentru ca cineva, indiferent unde în America, să discute cu un copil despre transsexualitate, homosexualitate – sau orice altceva de genul acesta”, a declarat Robinson în 2021.

Citeste in continuare

Actualitate

Critica acerbă a lui Victor Ponta la adresa liderilor politici și a politicii de război

Publicat

pe

De

Victor Ponta, fostul premier al României, a emis critici puternice la adresa liderilor politici, inclusiv președinți, premieri și miniștri, care se laudă cu deciziile lor referitoare la domeniul militar, promovându-și implicarea în chestiuni legate de război, rachete, avioane, tancuri, bombe și muniții. Ponta subliniază că acești lideri se laudă chiar și cu extinderea conflictelor armate în zone precum Gaza sau Taiwan, ignorând tragediile umane deja existente în Ucraina și impactul devastator al invaziei conduse de Putin.

Fostul premier exprimă consternarea sa față de discursul politicienilor referitor la „pace”, considerând că acest concept este esențial pentru miliardele de oameni obișnuiți care nu trag foloase din industria militară sau care nu ocupă poziții bine plătite pentru a asigura „apărarea” comună. Ponta respinge ipocrizia liderilor politici care vorbesc despre pace într-un context marcat de conflicte și suferință provocate de războaie, inflație, deficite de energie și lipsă de perspective. El recunoaște că nu există soluții miraculoase, dar apreciază liderii care aduc în discuție subiecte corecte și constructivie, în interesul unei majorități, nu doar al unora interesați direct de război.

Cu o notă ironică amară, Ponta prezice că Uniunea Europeană ar putea introduce sancțiuni pentru folosirea cuvântului „pace”, iar România ar putea fi printre primele țări care aplică această măsură, ocazie cu care președintele Iohannis ar putea să se lăude la summit. El critică lipsa de fermitate și inteligență a liderilor occidentali în confruntarea cu Putin, avertizând că ignoranța și dorința de război ne pot conduce către dezastru.

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România. Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național? Garantăm confidențialitatea! Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503 Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com Departament Investigații - Secția Anticorupție

Știri calde

Exclusiv11 ore ago

Clarificări privind afirmațiile neadevărate ale Sindicatului EUROPOL

În urma declarațiilor făcute de reprezentantul sindicatului EUROPOL, Cosmin Andreica, referitoare la prevederile Ordonanței de Urgență pentru creșterea siguranței rutiere,...

Exclusiv20 de ore ago

Zvonurile despre ‘voucherele’ de vacanță: Sindicatul Europol demontează falsurile și clarifică situația

Sindicatul Europol a început să se întrebe despre zvonurile referitoare la „voucherele” de vacanță. Pentru a clarifica situația, Sindicatul a...

Exclusiv2 zile ago

Managementul defectuos în cadrul IGPR: Oscarul irosit și implicațiile abuzurilor

Sindicatul Diamantul a dezvăluit că la IGPR, abuzurile privind acordarea Oscarurilor au atins cote alarmante. ” Eminentele cenusii” din IGPR...

Exclusiv2 zile ago

Abuzuri la IPJ Neamț: Utilizarea neautorizată a Tehnologiei de Supraveghere

Sindicatul Europol Neamț a dezvăluit că la IPJ Neamț, abuzurile împotriva lui Cănărău Ioan au atins un nou nivel al...

reîncărcare Orange reîncărcare Orange
Actualitate5 zile ago

Ce avantaje ai la reîncărcare Telekom prin incarca.ro?

Să cumperi o reîncărcare Telekom a devenit un procedeu foarte simplu în 2024, din cauza dezvoltării internetului și implicit a...

Exclusiv5 zile ago

Neclare și nocive: Provocările legate de reglementarea conducerii sub influente psihoactive în România

Sindicatul Diamantul, prin Emil Pascut, dezvăluie că suntem expuși riscului grav de a conduce sub influența substanțelor psihoactive, nu doar...

Exclusiv6 zile ago

Cheltuieli bugetare “ciudate” ale tandemului Ciolacu – Oprea/Partea a II a

Revenim cu noi date referitoare la modul cum sunt cheltuiti banii contribuabililor de catre ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu...

Exclusiv6 zile ago

Rectificări esențiale pentru OUG-ul 24/2024: Ajustări cruciale pentru respectarea prezumției de nevinovăție

După neclaritățile provocate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în urma promulgării OUG nr. 24/2024, menită să îmbunătățească siguranța rutieră, au...

Exclusiv6 zile ago

Controverse și opacitate în procesul de concursuri la Ministerul Afacerilor Interne – Perspectiva Sindicatului Național DECUS

A avut loc ședința Grupului de Dialog Social la Ministerul Afacerilor Interne, fiind prezent pe ordinea de zi Proiectul OMAI...

Exclusivo săptămână ago

Investigarea acuzațiilor de poliție Sindicală și implicarea Serviciilor de Informații la IPJ Neamț: Sindicaliștii Europol aduc dovezi

Sindicatul Europol Neamț a ridicat acuzații serioase într-o postare pe pagina sa de Facebook împotriva IPJ Neamț, sugerează existența unor...

Exclusivo săptămână ago

Testele rapide în Poliția Română și provocările Toxicologiei: Dezbateri și clarificări

Dezbaterile recente au evidențiat diferențele dintre testele rapide de screening utilizate de Poliția Română și testele diagnostice confirmatorii efectuate la...

Exclusivo săptămână ago

Scandalul Organigramei Politiei Locale Ploiesti: Alerta dată de fostul consilier al Primarului Volosevici

Fostul consilier onorific al primarului Volosevici, Gerard Georgescu, trage un nou semnal de alarmă: „Opriți, nașii, finii și amantele, ultimele...

Exclusivo săptămână ago

Redefinind standardul: Sindicatul Europol aduce lumina asupra erorilor în anunțurile de recrutare

Sindicatul Europol atrage atenția asupra erorii apărute pe site-ul oficial al MAI referitoare la viitoarele angajări: „Ar fi corect să...

Exclusivo săptămână ago

Scandal în Poliția Română: Cum un șef a pus normă de amenzi și a denunțat subalternii pentru avertismente prea multe

„Până aici s-a ajuns” – acesta este nivelul unui șef din Poliția Română. Sindicatul Sidepol a dezvăluit preocuparea legată de...

Exclusivo săptămână ago

Mărturie de profesionalism: polițiștii români și exemplul lor de solidaritate în trafic

Polițiștii români demonstrează încă o dată solidaritate și profesionalism în trafic, conform Sindicatului Europol Ieri dimineață, în jurul orei 07:30,...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv