Connect with us

Administratie

S-a repezit în proiecte bombastice – „România educată”, „România normală”, „România reconstrucției” etc. – fără a ști de unde să le apuce

Avatar

Publicat

pe

Confirmarea unei diagnozePreocuparea primă a celui care se ocupă de filosofie este să elaboreze soluții conceptuale la problemele trăite astăzi. Comentariile, studiile de istorie și orice alte exegeze el le subordonează, în mod firesc, acestui imperativ.
În ceea ce mă privește, am căutat să satisfac imperativul printr-o conceptualizare a realității ca rezultat al acțiunilor, după ce am restabilit pluralitatea acestora și le-am pus sub cupola reflexivității. Îmi asum că ceea ce rezultă din acțiuni se înțelege până la capăt doar prin confruntare cu sensul. Conceptele mele sunt ale unui pragmatism reflexiv, capabil să prezinte soluții în viața de zi cu zi din perspectiva unei modernizări întregite. Am dat o sinteză de istorie a filosofiei contemporane pe axa conceperii raționalității și o teorie a societății care își asumă „cotitura culturală”. Am reordonat logica în forma teoriei lărgite a argumentării, iar în metodologie, am recuperat comprehensiunea. Religia am privit-o ca explorare a sensului vieții, iar dreptul ca înfăptuire a dreptății. Am abordat alte domenii – politica, în optica angajării democratice a dezvoltării, educația, plecând de la tripticul „competențe, abilități interactive și valori”, arta, ca redare cu mijloace poetice a condiției de viață – iar în studii strategice am captat șansele renașterii Europei și schimbarea lumii din timpul nostru. Duc analizele cât mai în profunzimea actualității, până la identificarea alternativelor mai bune. În curând se publică etica sistematizării mele, condusă de valorile integritate și răspundere, înainte de a încheia monografierea sensului.

În mod normal, nicio persoană rezonabilă nu își face iluzii. Aruncând și doar o privire în jur, este limpede că lumea are și o față negativă. Ea constă din sărăcie, ofense, minciună, nedreptate, crimă, samavolnicie, mai nou din comercializarea de ființe umane – cu un cuvânt, din rău, cu exprimările sale nenumărate. Din nefericire, a devenit posibilă scrierea istoriei pe linia negațiilor de valori. Nu poți, dacă rămâi responsabil, să nu semnalezi răul și să nu reflectezi.

Atunci când am scris despre cotitura la un regim prostocratic din România actuală (vezi Trecerea la prostocrație, în „Cotidianul”, 3 mai 2020), nu credeam că desfigurarea instituțională și degradarea vor continua atât de hotărât. Nu bănuiam că va fi o confirmare atât de zdrobitoare a diagnozei. M-am și întrebat dacă cuvântul „prostocrație” nu este cumva neelegant. Am găsit, însă, mai multe rațiuni să-l păstrez.
După ce Nietzsche a vorbit de „mediocritate (Mittelmässigkeit)”, Thomas Mann de preluarea conducerii de către „cei mai slabi (die Untersten)”, un istoric al economiei (Carlo M. Cipolla, Le leggi fondamentali della stupidita umana, 1976) a atras atenția asupra ascensiunii „proștilor”. În limba gentileței, care este italiana, el a vorbit de „stupidita umana”. A gândit, însă, ceea ce se redă prin „prostie”. Carlo M. Cipolla ne-a lăsat, de altfel, și criteriul: „prostul este o persoană care cauzează pierderi altei persoane sau unui grup de persoane, în vreme ce el însuși nu derivă câștig și nici măcar nu-și poate compensa pierderile”.

Dar, cum am mai remarcat, se pot indica – în România actuală cu certitudine – proști care cauzează pierderi altora, în timp ce ei nu pierd decât ceva ce-i lasă reci, precum onoarea, sau ceva ce nu au avut, de pildă, demnitatea. S-au înmulțit inșii care au făcut pagube celorlalți, dar și-au însușit case, fabrici, comenzi de la stat, posturi bugetate, rezerve din bănci sau au înstrăinat bunuri publice, în vreme ce alții au fost aruncați în necazuri. De aceea, în opinia mea, prost este cel care luptă cu orice mijloc să intre în funcții publice, dar care, odată ajuns, depășit fiind, cauzează pierderi celorlalți. „Prostocrația” descrie regimul care s-a creat în România de azi.

Tema prostiei a urcat, de altfel, continuu în reflecțiile din anii pe care îi trăim. Un edificator volum oferă și în limba română portrete detaliate (Jean-Francois Marmion, coord., Psihologia prostiei, Litera, București, 2019). Este destul să amintesc că prostul „își ridică propriile credințe la rang de adevăruri săpate în piatră, când, de fapt, orice formă de cunoaștere se construiește pe nisip” (p.9). Se poate spune că „tocmai aroganța cu care se erijează într-o ființă superioară aflată deasupra condiției umane, este semnul destul de sigur că avem de a a face cu un prost veritabil” (p.31). Acesta prezintă „o tulburare narcisistă de personalitate răuvoitoare și care poate prezenta uneori triada neagră ce grupează narcisismul, machiavelismul și psihopatia” (p.182).

Cei mai mulți concetățeni și-au dat seama că „prostocrația” nu este o figură de stil sau o formulare doar polemică. Ea este un termen cu drept de cetate, în teoria organizării și administrării, continuând cu politologia și culminând cu altele, mai pretențioase. Prin „prostocrație” se înțelege alternativa la meritocrație, mediocrație și ohlocrație – specii deja consacrate în caracterizarea felului în care o societate își recrutează decidenții și a naturii deciziilor care se iau în acea societate. Pe scurt, „prostocrația” desemnează situația în care, într-un stat, cineva ajunge la decizie mai mult sau mai puțin întâmplător, pentru ca apoi, combinând nepriceperea cu sărăcia simțirii, să încalce Constituția și, apelând la forțe oculte, să desemneze în funcții inși de nivelul său, pentru a se sprijini reciproc, cu rezultatele de rigoare.

Spre a lămuri și mai mult lucrurile, adaug câteva observații principiale.

Diagnoza pe care am dat-o situației din România actuală nu înlocuiește alte explicații. Căci „prostocrația” vizează din capul locului doar mecanismul recrutării decidenților. Ea poate fi și în socialism și în capitalism și în corporatism – în orice societate din lumea zilelor noastre. Desigur, ea nu poate exista fără un „stat paralel”, asigurat de servicii care se ocupă de „aranjarea” ocultă a ierarhiilor.

„Prostocrația” nu se confundă cu forma de stat în înțelesul consacrat. Ea poate fi și în dictatură și în autoritarism și în democrație. Se poate discuta impactul reciproc al acesteia și al formei de stat. Forma de stat și valoarea decidenților sunt, însă, chestiuni diferite. În zilele noastre, s-a și ajuns deja la autoritarisme meritocratice și la democrații mediocratice sau chiar prostocratice!

Pe de altă parte, diagnoza se referă la valoarea decidenților și la efectele ei, nu la cetățenii simpli care putem fi oricare. „Prostocrații” nu epuizează nicidecum totalitatea cetățenilor dintr-o țară.

Față de „ochlocrație”, care înseamnă dominația celor inculți și pe care elitismul o acuză și unde nu este cazul, „prostocrația” se referă, de la început, la altceva: la un mecanism de desemnare care face ca cei mai slabi din societate să fie decidenți, precum și la deciziile acestora. Ea este creație a unor proști ajunși la decizii, care instrumentează alți proști și, împreună, fac deservicii celorlalți.

Nu credeam că diagnoza dată regimului din România actuală va fi confirmată atât de amplu. Confirmarea vine, de fapt, din însăși „corelația fatală a României de azi”: prin „alegeri” cu cântec și numărătoarea voturilor la Securitate se stabilește mai nou un „președinte”, care nu știe ce este legitimarea și încalcă frecvent Constituția, dar dă funcții la inși de nivelul lui, care decid după cum îi duce mintea și-l asigură de supușenie, într-un „parteneriat” din care cetățenii pierd. Am arătat cu detalii în alt loc (A. Marga, Statul actual, Meteor Press, București, 2021) că această „corelație” a făcut ca în România să se ajungă la „statul avariat” al acestor ani, cu costurile de rigoare.

Pentru că peștele se strică dintr-un loc, se poate discuta liniștit regimul din România actuală de la „președinte” în jos. Se știa de la început că acesta nu era pregătit pentru rol; a și rămas vizibil cu un calibru pe care nici promterul nu-l poate ascunde. Rareori s-a debitat „oficial” ceva mai sărac! Că publicații din alte țări, ca „Der Spiegel”, au văzut „diletantul (der Dilletant)”, care, așa cum observa „Le Figaro”, „vorbește fără acoperire”, nu era de mirare. În loc să-și ia alături oameni calificați, cu care să pună în mișcare energiile unei țări care făcuse pași în democratizare, dar care avea nevoie de noi inițiative integrative, nepregătitul a adunat în jurul lui inși dintre cei mai slabi în societate și a luat-o pe o cale sectară ce a dus todeauna la degradare.

Același s-a repezit în proiecte bombastice – „România educată”, „România normală”, „România reconstrucției” etc. – fără a ști de unde să le apuce. Nepriceperea a și făcut să nu iasă ceva din aceste proiecte. Pe de altă parte, fuga de dezbatere, inclusiv la alegeri, sesizată și de presa din alte țări, este emblematică. În fapt, pe tot ce a pus mâna „președintele” s-a stricat – de la funcționarea statului ca stat, de la remunerații și asistența socială, trecând prin educație, justiție și politica externă. Un indiciu grăitor este acela că și-a desemnat abuziv de trei ori „guvernul meu”, iar acum nu poate plăti nici alocații pentru copii, salarii și pensii potrivit legilor pe care le-a semnat! Distrugerile sunt chiar mai mari!

Mai nou, totul se acoperă de falsuri. După ce s-a „reușit” izolarea României de căile rutiere și feroviare continentale, după „alegerile” ca la nimeni din 2019 și 2020 și încălcarea iresponsabilă a legitimării, au venit falsurile pe față. În primul rând, falsul banilor europeni („v-am adus 81 de miliarde de euro”, când este vorba de alocările din bugetul multianual al Uniunii Europene, de granturi cu cofinanțare și de împrumuturi cu dobândă) și falsul pandemiei („în România stăm bine”, în vreme ce Eurostatul dă România ca fiind campioană la decese peste medie), ca să menționăm doar două din serie.

De sus până unde a putut, „președintele” a desemnat inși de la mâna a patra în jos, cu o calificare îndoielnică. „Prim-miniștrii săi”, cam fără relief, unul fără slujbă, altul fără să fi putut trece admiterea în liceu, dau imaginea situației! Cazul de la Sănătate – cu improvizații de azi pe mâine, cazul de la Justiție – cu un absolvent mediocru, cazul de la Muncă – cu cineva care nu știe sociologia și economia domeniului sunt doar câteva ilustrări. Împiedicarea bugetelor locale și a funcționării în mari orașe este numai o picătură dintr-o mulțime de rateuri. În mod evident, s-a ajuns acolo că nu se poate indica o personalitate veritabilă care să fie în siajul guvernării actuale.

Deciziile desemnaților sunt pe măsură. Se produce în tăcere o devalizare a țării, pe care tragicul Arthur o simbolizează în toată penibilitatea. Se trăiește pe datorie și se angajează cea mai mare îndatorare din istorie, într-o țară care produce mult sub potențialul ei.

Desemnații nu știu nici măcar traduce programul postpandemic al Uniunii Europene. „Recovery and Resilience” au devenit „redresare și reziliență” – ceea ce este doar un pleonasm. „Recovery” este mai mult decât „redresare”, iar „reziliență” este, dacă se traduce mai larg, capacitate de revenire la forma de dinainte de deformare.

Și mai grav este însă faptul că – așa cum stau lucrurile în clipa de față – prin programul conceput să repună în mișcare economiile Uniunii Europene după pandemie, „guvernul meu” nu este în stare să asigure României o dezvoltare sustenabilă. Faptul că achiziționezi echipamente, dar nu dezvolți industria indigenă, că dotezi, dar nu reformezi chibzuit organizările, că impui soluții, dar nu le discuți public ține de lumea a treia. În definitiv, cine a dus în jos industrii, administrația și educația României în ultimul deceniu? Incompetența inerentă regimului costă – costă în bani mulți! România rămâne și mai mult în urmă, în timp ce se îndatorează masiv. Și aceasta pentru a satisface, din nou, clientela cuiva străin de interesul public! Se dovedește încă o dată că nu banii lipsesc în primul rând, ci decidenți capabili.

Nu poate să nu-ți atragă atenția ultima ispravă a „guvernului meu”. Așa cum a relatat un martor ocular, în instanțe europene s-a examinat dacă MCV, prin recomandările sale, este obligatoriu pentru România. Nu discutăm aici diferența dintre „recomandare” și „obligatoriu”, căci este evidentă. Stupefiant a fost să se vadă că trimisul „guvernului meu” a pledat în instanțe europene ca recomandările să fie luate drept obligații și să nu se ridice MCV-ul în cazul României!

Stupefiant în plus este faptul că „guvernarea mea” vrea să facă din condiționările din partea unor forțe externe (care nu sunt nici măcar statele!) tradiție politică. Cum se știe, în 2005 s-a inventat găselnița cu MCV – atunci pe justiție. Drept urmare, justiția a slăbit și din cât era la acea dată. Poate că puțini și-au dat seama că recomandările MCV s-au scris și se scriu la București de către desemnați. Recomandările nici nu conțin urgențele României, ci interese mărginite ale acelor inși. Ele se fac la București, căci orice jurist calificat din Europa știe că astfel de recomandări nu numai că sunt doar recomandări, dar nu pot fi impuse niciunei țări, decât încălcând Tratatul Uniunii Europene.

Acum se vrea să se recurgă la un MCV pe dezvoltare. Neavând capacitatea de a elabora un proiect de dezvoltare viabil pentru țară și nefiind în stare să convingă cetățenii, regimul pune la dispoziția Comisiei Europene o listă de obiective ale clientelei, care să devină obligatorii după aprobarea finanțării. Interesul unor coterii substituie astfel din nou interesul public.

Rămân uimitoare o seamă de fapte. Ca orice țară, și România dispune de oameni pregătiți, gata să-și asume răspunderile interesului public. Cum se face că ajunge la decizii partea mai slab pregătită profesional, civic și moral din societate? Când ora este, cum spun cele mai noi analize, a „guvernărilor inteligente”?

Chiar nici o minte luminată și capabilă să proiecteze nu mai ajunge la decizii pe aceste meleaguri? Nu mai sunt candidați în afară de cei conectați cu noua Securitate? Competiția deschisă nu mai este posibilă? Rămâne de fapt o „condamnare” la mediocrizare? România nu-și poate concepe propria dezvoltare sustenabilă? Cât de departe este ora trecerii la meritocrație?

Citeste in continuare
Comenteaza si tu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Administratie

Minciuni, dezinformări, îmbârligări, doar pentru ca Răchită să pună laba pe Petrolul!

Avatar

Publicat

pe

De

Sursa: Ştiri Actuale
Telenovela Petrolului pare a nu avea final. De câteva luni asistăm la un asalt cu toate mijloacele din partea primarului Andrei Volosevici, secondat de consilierul său personal Octav Preda şi consilierul local Dragoş Măchiţescu (care va face obiectul unor dezvăluiri uluitoare într-un material viitor!!!) asupra „moşuleţilor” care, spre nemulţumirea edilului şi a găştii sale, deţin CIS-ul (Certificatul de Identitate Sportivă).

Într-o perioadă în care Ploieştiul este sufocat de gunoaie, în care nu avem marcaje rutiere şi în care străzile sunt pline de gropi, într-o perioadă în care siguranţa cetăţeanului nu mai există şi asistăm la crime, violuri, tâlhării, agenda publică a primarului ales al Ploieştiului are un singur punct: Petrolul Ploieşti!

Nu există săptămână în care să nu asistăm la noi aşa zise runde de discuţii între liberalii Volosevici, Nicodim, Preda şi Măchiţescu şi suporterii (cei care au mai rămas cu coloană vertebrală şi nu acceptă manipularea) sau reprezentanţii ACS Petrolul 52. Miza reală a acestei presiuni (fostele glorii ar putea să acuze în orice moment primarul de hărţuire şi încercare de intimidare) o reprezintă un singur personaj: Valeriu Răchită, care este musai să fie uns cel mai tare din parcarea Petrolului! De ce? Pentru că este prietenul lui Andrei Volosevici şi nu se mulţumeşte cu postul de…antrenor, director sportiv,director general, consilier al directorului sau ce o mai fi pe la CSM Ploieşti (multe dintre aceste posturi neexistând în organigrama postului, dar acest aspect îl va lămuri ancheta Poliţiei…). Nu, Răchită TREBUIE să fie şeful Petrolului şi punct!

Culmea este că în urmă cu vreo lună şi jumătate, marele manager publica pe pagina personala de Facebook o lacrimogenă renunţare la orice idee legată de Petrolul, explicând atunci (în termeni frumos meşteşugiţi de PR-ul lui Andrei Volosevici…) că nu doreşte să împiedice în niciun fel salvarea clubului…. Se aştepta probabil ca suporterii să se lege cu lanţuri de maşina lui şi să îl roage în genunchi să fie unicul şef al clubului. Cum nu s-a întâmplat aşa ceva, renunţarea a durat vreo două zile, după care şi-a reluat mai agresiv atacurile către actualii conducători ai clubului. Singurul care a scăpat de atacurile infecte ale managerului a fost Mircea Dridea, dar restul membrilor fondatori au fost făcuţi în toate felurile de către personajul care în 2016, atunci când era consilierul pe probleme de sport a primarului Adrian Dobre refuza orice colaborare cu noua echipă, motivând că are alte proiecte în derulare. Ba mai mult, îi lăsa pe Dridea & Co să îşi anunţe noul proiect în faţa statuii lui Ilie Oană, pe o căldură de 40 de grade, din simplul motiv că nu a dorit domnia sa să le permită accesul în sala de conferinţă. (Chiar dacă a încercat să demonteze acest incident, articolele şi înregistrările presei de la acel moment nu pot fi şterse şi stau mărturie a „iubirii necondiţionate” a lui Răchită faţă de Petrolul! )

Licitaţia refuzată din cauze economice!

Actualii conducători ai clubului sunt atacaţi pentru faptul că nu s-au prezentat la licitaţia pentru mărci. Orice om cu scaun la cap nu s-ar fi prezentat! Într-o perioadă în care firmele sunt extrem de slăbite de efectele economice ale pandemiei de coronavirus, să afirmi că era simplu de participat la licitaţie înseamnă că nu ai făcut niciodată afaceri. Prezenţa la licitaţie (alături de un club prieten, aşa cum bate câmpii Octav Preda pe pagina sa de Facebook) însemna să scoţi din buzunar 2 miliarde de lei, plus încă vreo 14.000 de lei costul caietului de sarcini şi taxa de participare la licitaţie. Alooo, domnilor! În România anului 2021, ca cineva să îşi permită să arunce peste 2 miliarde pe geam, doar pentru că aşa vor unii domni din conducerea oraşului, înseamnă că a cam pierdut legătura cu pământul. Sunt convinsă că mi se va spune că un miliard (garanţia firmei…prietene care ar fi participat la licitaţie doar pe post de …ajutor) urma a fi recuperat….Păi ştiţi cam în cât timp? Vă spun eu, în vreo trei luni! Gândire perfect economică!

Păi a fost mult mai simplu pentru actualii şefi ai clubului să înregistreze la OSIM brandul FCP, operaţiune care a costat mai puţin de o mie de euro, decât să arunce 14.000 de lei (aproximativ 3000 de euro) la gunoi! Şi aici sunt convinsă că mi se va transmite că FCP nu este Petrolul…Nu o fi, dar este un club care deţine dreptul de a juca la Liga a 2 a! Este un club pe care băieţii aia din Primăria Ploieşti şi-l doresc cu ardoare şi este un club care de bine, de rău duce tradiţia fotbalului din Prahova mai departe.

Răchită, veşnicul deştept!

O poza de „familie”- prietenii stiu de ce…

Dar să revenim la oile noastre sau mai bine spus ale managerului-juristului-inginerului Răchită! Băiatul ăla care plângea pe Facebook că se retrage din orice asociere cu brandul Petrolul şi că i-a comunicat acest lucru şi lui…Andrei, prietenul său. Deci, Răchită renunţacul se lăuda cu o zi înainte de întâlnirea cu suporterii, într-o emisiune la un post TV local, că în momentul în care va fi acceptat preşedinte al clubului are asigurată suma de 1,8 milioane de euro! De unde? Păi vreo 600.000 de euro de la Hale şi Pieţe (deci în loc să reabilităm mizeria aia de Piaţă Central, noi băgăm bani în fotbal, că aşa e la Ploieşti! ), vreo 700.000 de euro de la Primăria Ploieşti (domnilor consilieri ştiaţi că urmează să fiţi obligaţi să votaţi astfel de sume? ) şi 500.000 de euro de la Veolia. Plus, că ar fi o mulţime de firme prietene care aşteaptă doar instalarea lui Vivi ca să verse bani către club (Dle Răchită, pe lista asta sunt şi firmele cărora le-aţi impus să taie finanţarea către Stiri Actuale? Supravieţuim şi fără banii respectivi, spre supărarrea dvs şi a dlui primar Volosevici!!! ). Apoi, la întâlnirea cu suporterii, acelaşi Răchită bătea cu pumnul în masă şi le dicta consilierilor prezenţi (doar 3 la număr) să facă rapid o nouă hotărâre de consiliu pentru asocierea cu actualul club. Păi, oare i-a spus cineva juristului Vivi că o licitaţie aflată deja în derulare nu poate fi anulată? Că dacă o anulezi, se cam aude zgomot de cătuşe? (Bine nu vorbim nici despre faptul că prezenţa viceprimarului Dan Nicodim la întâlnirea respectivă seamănă uşor a conflict de interese, viceprimarul făcând parte şi din comisia de licitaţie a mărcilor…) Vivi a cerut o nouă hotărâre de consiliu, iar oamenii din Primărie, trebuie musai să îi respecte dorinţa!

În toată această încordare de muşchi, cei care pierd sunt iubitorii fenomenului fotbalistic, cei care vindeau mici pentru a plăti salariile jucătorilor la Liga a 4a (atunci când Vivi refuza alăturarea de proiect pentru că Liga a 4 a se joacă la ţară şi nu se putea ca managerul să îşi umple pantofii de noroi!!!). Orgoliile şi manipularea încercată de Andrei Volosevici, Vivi Răchită, Octav Preda şi Dragoş Măchiţescu ar cam trebui să înceteze! Nu de alta, dar ei au sacii în căruţă, au joburi plătite bine la Primărie, şi-au angajat rudele pe la CSM sau în diverse instituţii din subordinea municipalităţii şi se folosesc de acest scandal care întinde nervii doar pentru imaginea lor personală!

Şi poate, dle primar Volosevici convocaţi astfel de întâlniri săptămânale şi cu cei care se ocupă de curăţenia Ploieştiului sau cu cei care sunt victime ale accidentelor de circulaţie cauzate de lipsa marcajelor rutiere!

PS. Nu am înţeles în ce calitate a participat Vivi Răchită la întâlnirea cu suporterii. Nu de alta, dar la CSM Ploieşti mai sunt încă vreo 10 antrenori la fotbal şi nu i-am văzut în sală şi pe aceştia!!!!

Citeste in continuare

Administratie

𝗘𝗳𝗼𝗿𝘁𝘂𝗿𝗶 𝘀𝘂𝘀𝘁𝗶𝗻𝘂𝘁𝗲 𝗮𝗹𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗝𝘂𝗱𝗲𝘁𝗲𝗮𝗻 𝗣𝗿𝗮𝗵𝗼𝘃𝗮 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗶𝗻 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗺 𝗱𝗲 𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗮 𝗗𝗝𝟭𝟬𝟭𝗜 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗮 𝗗𝗼𝗳𝘁𝗮𝗻𝗲𝗶 – 𝗕𝗿𝗮𝗱𝗲𝘁 – 𝗦𝗮𝗰𝗲𝗹𝗲!

Avatar

Publicat

pe

De

Timpul este prea scump pentru a fi pierdut pe şoselele uzate şi depăşite de valorile de trafic din Prahova, un nod rutier cheie. Este principiul după care se ghidează noua conducere a Consiliului Judeţean Prahova care este decisă să nu mai lase lucrurile să curgă în voia sorţii, ci să găsească soluţii rapide şi eficiente care să mişte lucrările de infrastructură rutieră de la faza de „hârţogăraie“ la cea de şantier.
În acest sens, Consiliul Judeţean Prahova a găzduit, astăzi, o nouă şedinţă de lucru pentru analiza stadiului documentaţiei necesare realizării DJ 102I, Valea Doftanei (judeţul Prahova) – Brădet (judeţul Braşov).
La întâlnire au participat reprezentanţi ai Consiliilor Judeţene din Prahova şi Braşov, ai BETA COPS (firma de proiectare), ai Direcţiei Silvice şi Ocolurilor Silvice Câmpina şi Doftana, ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului şi ai Administraţiei Naţionale Apele Române.
În cadrul şedinţei a fost adus în discuţie stadiul actual al documentaţiei depuse la autorităţile abilitate să elibereze avizele de mediu, o etapă importantă, premergătoare celei de expropriere şi demararea propriu-zisă a lucrărilor. De asemenea, au fost analizate şi potenţialele piedici care pot apărea în tot acest lanţ birocratic, dar şi soluţiile propuse de partenerii proiectului în vederea depăşirii lor. Nu mai este timp de pierdut, iar anul acesta atât reprezentanţii CJ Prahova, cât şi cei ai CJ Braşov şi-au exprimat dorinţa ca lucrările de reabilitare şi modernizare a DJ 102I să fie demarate.

DJ 102I vine în continuarea variantei ocolitoare Băneşti-Valea Doftanei, una dintre priorităţile preşedintelui CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, şi va reprezenta o alternativă pentru traficul aglomerat de pe DN1 (Valea Prahovei) şi DN 1A (Valea Teleajenului).

Citeste in continuare

Administratie

Clotilde se viseaza presedinta Romaniei

Avatar

Publicat

pe

De

Ati vazut deja aici cea mai recenta bastarca aplicata Clotildei Armand de catre consilierii locali de la PNL, cu care primareasa Sectorului 1 este de mult la cutite. Tema este eterna criza a gunoaielor din sector. Dar nu despre ea vorbim acum, ci despre o fraza din comunicatul liberalilor care ne-a atras atentia: „De dragul circului mediatic, pentru a-si construi platforma pentru alegerile prezidentiale la care viseaza, primarul Clotilde Armand va sacrifica in mod cinic binele, sanatatea si calitatea vietii”. Oh-la-la! Qu’est-ce que c’est ca? Dumneavoastra ce credeti: Clotilde a primit deja binecuvantarea co-presedintilor USR-PLUS Dan Barna si Dacian Ciolos? Nu de alta, dar, la cat de orgoliosi ii stim pe cei doi, ne vine greu sa credem ca au facut deja pasul in spate in favoarea frantuzoaicei. Ori poate cine stie ce butoane au fost apasate… Vorba aia: „daca-i ordin, cu placere”. In fine: noi va recomandam sa va pregatiti de distractie, precizeaza cei de la Lumea Justitiei. (Irinel I.).

Citeste in continuare

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Partener special – probleme juridice

Știri calde

Exclusiv2 zile ago

Discursul dublu al primarului Andrei Volosevici/Pe de o parte, ataca nefondat Garda de Mediu ca nu isi face datoria, pe de alta parte, se pozeaza, la intimidare, spunem noi, cu directorul celui mai mare poluator din Ploiesti/Cand este consecvent Andrei Volosevici?

Cand este consecvent Andrei Volosevici? Probabil cand primarul Andrei Volosevici nu il va contrazice pe primarul Andrei Volosevici si cand...

Exclusiv2 zile ago

„Io n-am înțeles niciodată ceva la Macovei&Guseth: cum să vorbești tinerilor de Sighet și Memorialul Durerii și să susții ingerința ilegală a Serviciilor secrete în Justiție?”

Io n-am înțeles niciodată ceva la Macovei&Guseth: cum să vorbești tinerilor de Sighet și Memorialul Durerii și să susții ingerința...

Exclusiv2 zile ago

Au inceput sa apara tot mai multe reactii pertinente la declaratiile primarului Andrei Volosevici/Reactii pe banda video

Au inceput sa apara tot mai multe reactii pertinente la declaratiile primarului Andrei Volosevici. Precizam ca aceleasi reactii pertinente le...

Exclusiv3 zile ago

Comisia Europeana a incept sa taie drastic din cioacele trecute pe hartie de niste hoti care lucreaza in beneficiul altor hoti.

Comisia le-a dat in cap cu cioaca de jumatate de miliard de Euro pentru GSP-Gabriel Comanescu, asa cum arata bratul...

Exclusiv4 zile ago

Motivele care au generat insuccesul electoral de la alegerile parlamentare din 2020 ale PMP/Tradari din interiorul partidului ale unor grupari care si-au luat partidul pe nume personal in schimbul primirii unor foloase necuvenite si… in interes imobiliar/Politica cu sechestrari, cu clanul lui Sadoveanu, numit si clanul Belgienilor si incalcari grave ale statutului

Ne-a atras atentia un articol din Incisiv National  -„BOMBA. Cristian Diaconescu a aflat cum se faceau alegerile la PMP: „liderii...

Exclusiv5 zile ago

Raportul Comisiei Europene pe statul de drept nu numai zici că e scris de bucătăreasa USR dar conține și falsuri grosiere.

 Comisia Europeană scrie că DNA a avut rezultate mai bune în condițiile în care chiar DNA în scrie în bilanțuri...

Exclusiv6 zile ago

Cu PNRR-ul esuat si cu cele mai mari dobanzi din UE, premierul Romaniei ne zice: “va vand…”

Iar a incurcat indicatorii! ,,Va vand un mic secret, urmează alte estimari, care vor duce creşterea economica aproape de două...

Exclusiv6 zile ago

Stiati ca si noi platim pentru campania interna din PNL!? Echipa lui Citu de la guvern, platita din bani publici, lucreaza de zor pentru alegerea sa la sefia PNL, adica intr-o chestiune absolut privata!

Stiati ca si noi platim pentru campania interna din PNL!? Echipa lui Citu de la guvern, platita din bani publici,...

Exclusiv1 săptămână ago

Deci, PNRR-ul de cioace al lui Ghinea/Barna/Citu va fi aprobat la 1900 toamna/Iulian Bulai este un tantalau/Tantalaul zice ca Bula si cu Drula au obtinut (deja) 5.1 miiiarde pentru autostrazi

Comisia Europeana a incept sa taie drastic din cioacele trecute pe hartie de niste hoti care lucreaza in beneficiul altor...

Exclusiv1 săptămână ago

Bomba “ecologica”si…penala!/Personajul care “pastoreste” “La nuova mappa del crimine”, “Famiglia mafiosa” care a cucerit „Republica Ploiesti” este cercetat in doua dosare penale la DNA si sub “subpravegherea” mai multor servicii secrete, el si mentorii sai

Noi, cei de la Incisiv de Prahova, nu facem “misto” si nu anuntam pe reteaua “Facebook” personala a unui individ...

Exclusiv1 săptămână ago

Staţia de epurare, o bombă urat mirositoare pe banii Ploieştiului/Reteaua prin care s-au sifonat zeci de milione de euro

Șansele ca Ploieștiul să finalizeze „noua” stație de epurare sunt egale cu zero, având în vedere problemele legate de imposibilitatea...

Exclusiv1 săptămână ago

Din punct de vedere al banilor albi incasati, anul de criza 2020 a fost cel mai bun pentru turnatorul Securitatii, Manole.

Din punct de vedere al banilor albi incasati, anul de criza 2020 a fost cel mai bun pentru turnatorul Securitatii,...

Exclusiv1 săptămână ago

”Famiglia mafiosa”, parfumurile scumpe si un sejur in Turcia

Un membru dintr-o ”Famiglia mafiosa” (prezentata in articolul de ieri) a primit de la o vaduva mai multe parfumuri scumpe...

Exclusiv2 săptămâni ago

Faptul ca programul “Romania educata” este o flatulenta dospita 7 ani rezulta si din stahanovismele definite drept “tinte concrete”

Faptul ca programul “Romania educata” este o flatulenta dospita 7 ani rezulta si din stahanovismele definite drept “tinte concrete”. Gen:...

Exclusiv2 săptămâni ago

Cea mai tipică manieră a ministrului academician în securitate națională Sorin Cîmpeanu: au fost puse în dezbatere aceste controversate modificări ale Regulamentului de organizare și funcționare a CNATDCU și a metodologiei de verificare a sesizărilor de plagiat

Ministerul Educației a pus ieri în dezbatere publică Ordinul de ministru care vizează modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!