Connect with us

Administratie

Despre efectul obligativității recomandărilor MCV: vor fi grav afectate procesele judiciare, în special cele de natură penală

Avatar

Publicat

pe

Modul manipulativ în care se rostogolește în spațiul public afirmația falsā că CJUE ar fi hotărât că recomandările din rapoartele MCV ar fi obligatorii m-a determinat să analizez acum această chestiune.
Superficialitatea, subiectivismul și iresponsabilitatea cu care se trag concluzii nefondate din hotărârea CJUE sunt halucinante. Aceste concluzii sunt prezentate ca adevāruri absolute, fără a se ține cont, însă, de consecințele devastatoare pe care astfel de interpretări aberante le pot avea în planul securității juridice, al stabilității și previzibilității raporturilor juridice.
Profitându-se în mod iresponsabil de interpretări vădit exagerate și eronate ale acestei decizii, se dorește, se pare, aruncarea în haos a instanțelor și parchetelor, cu efect direct asupra activităților judiciare, inclusiv asupra luptei anticorupție.
Voi arată în continuare nu doar că hotărârea respectivă nu spune că recomandările din rapoartele MCV ar avea efect direct și obligatoriu, dar și că CJUE nu avea cadru legal să fi spus o asemenea aberație.
1. CJUE a fost întrebată de instanța de trimitere care este natura şi forţa juridică a MCV, instituit prin Decizia 2006/928, precum şi a rapoartelor întocmite de Comisie în temeiul acestuia, respectiv dacă recomandările cuprinse în aceste rapoarte sunt obligatorii sau nu pentru Statul Român.
2. CJUE a reținut că Decizia 2006/928, ca măsură adoptată în temeiul Actului de aderare, intră în domeniul de aplicare al Tratatului de aderare.
Curtea a amintit că art. 288 par. 4 TFUE prevede, la fel ca art. 249 par. 4 CE, că o DECIZIE “este obligatorie în toate elementele sale” pentru destinatarii pe care îi indică.
3. În ceea ce privește RAPOARTELE întocmite de Comisie în temeiul Deciziei 2006/928, CJUE arată că „este adevărat că rapoartele întocmite în baza Deciziei 2006/928 sunt, în temeiul articolului 2 primul paragraf din aceasta, adresate nu României, ci Parlamentului şi Consiliului. În plus, deşi aceste rapoarte conţin o analiză a situaţiei din România şi formulează cerinţe în privinţa acestui stat membru, concluziile cuprinse în ele adresează ‘recomandări’ statului membru respectiv întemeindu-se pe aceste cerinţe”.
4. Pornind de la aceste premise, Curtea a decis că „pentru a se conforma obiectivelor de referință enunțate în anexa la Decizia 2006/928, România trebuie să ţină seama în mod corespunzător de cerințele şi de recomandările formulate în rapoartele întocmite de Comisie în temeiul acestei decizii”.
Curtea mai arată că „în cazul în care Comisia exprimă într-un astfel de raport îndoieli cu privire Ia compatibilitatea unei măsuri naționale cu unul dintre obiectivele de referință, revine României sarcina de a colabora cu bună-credință cu această instituție pentru a surmonta, cu respectarea deplină a acestor obiective de referinţă şi a dispoziţiilor tratatelor, dificultăţile întâmpinate cu privire la realizarea obiectivelor de referinţă menţionate”.
5. Or, nu este absolut nimic nou sau istoric în această concluzie.
Cu atât mai puțin nu se poate trage concluzia că recomandările sunt obligatorii pentru statul român, cum fals se afirmă.
6. Între „direct aplicabil și obligatoriu” și „trebuie să țină seama” există o diferență considerabilă de forță juridică, evidentă pentru orice persoană a cărei înțelegere juridică depășește nivelul precarității.
7. De-a lungul timpului, din 2006 până în prezent, Comisia Europeană a emis zeci, poate sute de recomandări și a „invitat” România să le ia în considerare și, pe temeiul lor, să colaboreze pentru atingerea obiectivelor asumate.
Consecințele nerespectării recomandărilor, a lipsei cooperării loiale – imputabile deopotrivă Statului Român și Comisiei Europene – au constat în prelungirile sistematice ale MCV [nu discut temeinicia sau legalitatea acestor prelungiri], niciodată nefiind pusă însă în discuție că acestea ar produce efecte juridice directe, obligatorii și imediat aplicabile în dreptul intern.
Adică nici măcar birocrații Comisiei Europene nu s-au gândit să invoce că recomandările MCV ar fi obligatorii, lucru care nu doar că nu are acoperire în vreun tratat european și crează competențe nerecunoscute de acesta, dar și submineaza suveranitatea națională. S-au gândit însă unii din România să invoce o asemenea aberație.
Recomandările sunt recomandări. Așa au fost mereu și CJUE nu spune în această hotărâre că ar fi altfel.
8. Daca CJUE ar fi considerat recomandările din rapoartele MCV obligatorii, prima care era ținută de ele era chiar CJUE, aceasta trebuind să le aplice ca atare în soluționarea celorlalte întrebări cu care a fost sesizată.
9. Cu alte cuvinte, daca CJUE decidea că recomandările sunt obligatorii, constata că acestea se opun SIIJ și nu mai avea nevoie de alte analize pe acest subiect.
Conținutul hotărârii relevă însă contrariul, respectiv că CJUE a interpretat doar Decizia şi Tratatul UE, doar aceste acte având caracter obligatoriu, nu și recomandările rapoartelor MCV.
10. Astfel, dispozitivul CJUE prevede că „Articolul 2 şi articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE, precum şi Decizia 2006/928 trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale(…)”, fără a cuprinde vreo referire la rapoartele MCV și RECOMANDĂRILE cuprinse în acestea, tocmai pentru că cele din urmă NU AU FORȚA JURIDICĂ de a se OPUNE unei norme interne.
Altfel spus, Decizia 2006/928 prin care a fost instituit MCV este obligatorie până când este abrogată, însă recomandările din rapoartele MCV rămân ceea ce sunt, recomandări.
Într-adevăr, și aici e un lucru important pe care CJUE l-a facut, în respectiva hotărâre Curtea face referire la principiul “cooperării loiale”, ce impune atât Statului Român, cât și Comisiei Europene să acționeze cu bună credință, să dialogheze onest și deschis, să corecteze erorile din rapoartele MCV atunci când ele sunt dovedite ca atare, pentru a ajunge la îndeplinirea obiectivelor obligatorii, fixate prin Decizia 2006/928.
Astfel, înainte de a vorbi dacă recomandările MCV trebuie aplicate, e important de văzut dacă argumentele din spatele acelor recomandari au bază factuală și legală. Or, așa cum am aratăt cu ultimele rapoarte MCV, acestea sunt pline de erori factuale și juridice care frizează ridicolul. Prin urmare, o premisă eronată conduce la o concluzie eronată, fapt ce împiedică exact atingerea acestor obiective fixate încă din 2006.
Faptul că Ministrul Justitiei și alte autoritati românești salută cu entuziasm ceea ce ei denumesc „recomandări obligatorii” din rapoartele MCV e doar o nouă dovadă că acestea nu înțeleg în substanță noțiunea de cooperarea loială, ce implică o responsabilitate serioasă, pe care nu vor să și-o asume. La fel de grav, nu realizează ce efecte pot avea astfel de interpretări complet eronate în planul stabilității raporturilor juridice.
CJUE nu a decis că recomandările MCV ar fi obligatorii, contrar celor susținute în spațiul public de promotorii și susținătorii acțiunii la CJUE.
În acest sens, al caracterului obligatoriu al recomandărilor, în comunicatul din data de 19 mai 2021, Secția pentru procurori din cadrul CSM „solicită autorităților competente să implementeze de urgenţă toate cerinţele şi recomandările MCV constatate ca având caracter obligatoriu, preeminent şi direct aplicabil pentru toate autorităţile publice din România şi ţările membre”.
Conform Secției pentru procurori din CSM, contrarietatea dreptului cu aceste recomandări are drept consecință nulitatea atât a actelor întocmite cu încălcarea acestora, cât și a celor subsecvente. În baza acestei interpretări au anulat acțiunea disciplinară a Inspecției Judiciare față de procurorul Lucian Onea de la DNA Prahova.
Aceeași interpretare o susțin și asociațiile ce au promovat acțiunea la CJUE și chiar Ministrul Justiției Stelian Ion.
Să presupunem că interpretarea Secției pentru procurori a CSM ar fi cea corectă și va fi urmată la nivelul întregului sistem judiciar. Aceasta înseamnă că, dacă recomandările MCV – bune, rele, aberante, contradictorii, nu contează – nu sunt implementate legislativ de îndată, judecătorii trebuie să înlăture de la aplicare orice prevederi legale ce contravin acestor recomandări și să anuleze toate actele efectuate în temeiul normelor legale “neconforme” cu recomandările MCV.
Iată care ar fi câteva dintre efectele unei asemenea interpretări:
1. Toate actele procesual penale sau administrative semnate de procurori generali, procurori șefi PG, DNA și DIICOT, procurori șefi de secție din aceste structuri, toți numiți de factorul politic, ar trebui considerate nule, pentru că toate numirile au fost făcute cu încălcarea rapoartelor MCV, care recomandau schimbarea procedurii de numire a procurorilor șefi.
Cu siguranță există încă pe rol procese ce pun în discuție rechizitorii, ordonanțe, plângeri etc. ce au fost semnate, verificate sau confirmate de procurori șefi numiți pe procedura neconformă cu recomandările MCV.
Precedentul creat de Secția pentru procurori a CSM poate fi invocat în toate aceste tipuri de cauze, mană cerească procesuală pentru cei ce au interes în a anula actele parchetelor. Sigur, de data aceasta nu vom mai auzi strigătele teribile “Scapă corupții!” ce anticipau/însoțeau orice decizie a Curții Constituționale în materie penală sau procesual penală din ultimii ani.
2. Toate verificările sau confirmările făcute de procurorii ierarhic superiori ȘI pe chestiuni de netemeinicie, prin extrapolare inclusiv trimiterea în judecată, ar fi la rândul lor potențial nule, deoarece contravin raportului GRECO, la care face trimitere Raportul MCV (ceea ce înseamnă că și recomandările din rapoartele GRECO sunt obligatorii).
Evident, afirmația că procurorul ierarhic superior ar fi dobândit în urma modificărilor legilor justiției competența de a verifica actele procurorilor din subordine și pe chestiuni de netemeinicie, nu doar nelegalitate, lucru ce i-ar afecta independența procurorului de caz, este complet eronată, până și Comisia de la Veneția revenind asupra acestei aberații. Dar câtă vreme această recomandare se regăsește în rapoartele GRECO, conform interpretării Secției de procurori a CSM, ea este obligatorie, alături de toate recomandările, chiar eronate sau contradictorii.
3. Rapoartele MCV au cuprins, de-a lungul timpului, foarte multe alte recomandări ce nu au fost respectate: de la adoptarea celor patru coduri doar după realizarea unor studii de impact, la judecarea cauzelor civile în cameră de consiliu, la desființarea instanțelor mici sau la reducerea competenței Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Decizia CJUE nu produce efecte doar pentru viitor, ci ea are efecte declarative, ceea ce înseamnă că forța obligatorie a recomandărilor MCV ar trebui recunoscută de la data adoptării primului raport. Consecință a acestei interpretări este ca toate normele legale ce sunt în vigoare, dar nu respectă recomandările MCV, nu ar mai produce efecte juridice.
Am adus aceste exemple tocmai a arată nu doar caracterul eronat, dar și consecințele interpretării deciziei CJUE în sensul că recomandările MCV ar fi obligatorii.
Practic întreaga stabilitate a raporturilor juridice din Romania, din 2007 până în prezent, ar putea fi pusă sub semnul întrebării, fapt ce ar genera un haos fără precedent, acesta fiind prețul plătit de fiecare cetățean pentru a susține o interpretare eronată, speculativă și părtinitoare a deciziei CJUE.
Aici prima postare pe tema caractaerului juridic al recomandarilor MCV, in urma deciziei CJUE, precizeaza judecătorul Dana Gîrbovan.

(Paul D.).

Administratie

Opt migranţi scoşi din apele fluviului Dunărea de poliţiştii de frontieră

Avatar

Publicat

pe

De

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Porțile de Fier II – judeţul Mehedinţi au depistat opt cetăţeni egipteni şi sirieni care au traversat fluviul Dunărea cu ajutorul unei ambarcaţiuni gonflabile pentru a intra ilegal în România din Serbia.

În data de 19.10.2021, în jurul orei 16.15, o patrulă a polițiștilor de frontieră de la  Sectorul Poliţiei de Frontieră Porțile de Fier II – județul Mehedinți, pe timpul desfășurării misiunii de supraveghere, a observat pe direcția km. flv. 881 o ambarcațiune pneumatică cu opt persoane, care se îndrepta din Serbia spre malul românesc al Dunării.

La aproximativ 100 metri de malul românesc, cei opt bărbaţi au sărit în fluviul Dunărea, cotele apelor fiind scăzute, şi s-au îndreptat spre malul românesc, iar persoana care conducea ambarcaţiunea s-a întors la malul sârbesc.

Imediat, un echipaj al Poliției de Frontieră a intervenit pentru aducerea în siguranţă a celor opt persoane la mal, totodată fiind anunţate autorităţile sârbe, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru identificarea conducătorului ambarcaţiunii.

Ulterior, cei opt cetăţeni străini au fost conduşi la sediul sectorului pentru verificări, unde li s-a făcut triajul epidemiologic de către echipajul medical.

În cadrul primelor verificări, s-a stabilit că persoanele în cauză sunt cetățeni din Egipt și Siria, opt adulți, cu vârste cuprinse între 24 şi 61 de ani, care au părăsit teritoriul Serbiei încercând să intre fraudulos în România, cu ajutorul ambarcațiunii gonflabile condusă de un cetățean sârb.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun, se arata in comunicatul Politiei de Frontiera Romana. (Paul D.).

Citeste in continuare

Administratie

Florin Citu – Prim-ministrul Românie: „E nevoie să ne vaccinăm ca să scăpăm de pandemie și, din păcate, de măsuri ca să minimalizăm pe cât posibil riscurile”

Avatar

Publicat

pe

De

„Guvernul va face tot ce îi stă în puteri pentru asigura cadrul juridic, după ce soluțiile concrete vor fi stabilite cu specialiștii. În același timp, asigurăm vaccinurile și logistica necesară.
Reluăm maratoanele vaccinării și, în paralel, continuăm aprovizionarea spitalelor cu medicamentele necesare. Cheia rămâne vaccinarea! Ne vaccinăm, scade presiunea de pe spitale, scăpăm de restricții și de pandemie”.
Maratonul vaccinării pentru viață, București, 22-25 octombrie
 Astfel, începând de vineri, 22 octombrie, ora 8.00, toate cele 4 tipuri de vaccin sunt disponibile populației, prin intermediul celor 49 fluxuri de vaccinare deschise în aceste centre, după cum urmează:
▪ Sector 1: RomExpo (B-dul Mărășești 65-67) – 8 fluxuri (4 Pfizer, 1 Moderna, 3 Janssen);
▪ Sector 2: Circul Metropolitan (Aleea Circului, nr.15) – 7 fluxuri (3 Pfizer, 3 Janssen, 1 AstraZeneca);
▪ Sector3: Biblioteca Națională (B-dul Unirii, nr.22) – 10 fluxuri (5 Pfizer, 1 Moderna, 4 Janssen);
▪ Sector4: Palatul Copiilor (B-dul Tineretului, nr.53) – 15 fluxuri (8 Pfizer, 2 Moderna, 5 Janssen);
▪ Sector 5: Liberty Mall/ Centrul Sf. Andrei (Strada Progresului 151-171) – 5 fluxuri (4 Pfizer, 1 Janssen);
▪ Sector 6: Clubul Seniorilor/ „Mihai Eminescu” (Calea Plevnei nr. 234) – 4 fluxuri (2 Pfizer, 1 Janssen).
 În perioada 22-25 octombrie, CNCAV împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Colegiul Medicilor din Municipiul București, DSP București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Primăria Generală a Capitalei și Ministerul Culturii organizează o amplă acțiune de vaccinare în 6 centre din București.
 Programul centrelor de vaccinare va fi non stop.
 La activitățile de vaccinare pot participa toate categoriile eligibile (12+) pentru administrarea dozei 1, dozei 2, dozei 3 (suplimentare) și a dozei de booster, conform instrucțiunilor CNCAV.
 Procesul de vaccinare pentru persoanele planificate în aceste zile prin intermediul platformei electronice se va desfășura în regim normal, conform programărilor deja existente.
 Este nevoie mai mult ca oricând să manifestăm solidaritate și să alegem vaccinarea, pentru siguranța noastră și a celor dragi. Doar prin vaccinarea împotriva COVID-19 vom reuși limitarea răspândirii virusului și redarea șansei la viață celor mai vulnerabili dintre noi!

Citeste in continuare

Administratie

Președintele Klaus Iohannis: „Dacă vrem stoparea pandemiei, singura soluție este vaccinarea”!

Avatar

Publicat

pe

De

” Vedem în vestul Europei, unde lumea s-a vaccinat în masă, că pandemia nu mai are impact. În România s-a declanșat o adevărată catastrofă și, din păcate, până nu se conving oamenii să se vaccineze, este nevoie de măsuri. Astfel, de luni va fi vacanță școlară pentru elevii din ciclul primar, gimnaziu și liceu, pentru două săptămâni. Tot de luni, vom avea restricții, masca redevine obligatorie peste tot, în interior și în exterior. Va fi restricționată circulația noaptea, cu excepția celor vaccinați și a celor care merg la serviciu sau au urgențe. În timpul zilei, la majoritatea activităților, accesul va fi permis numai cu certificatul verde. Toate restricțiile care vor intra în vigoare vor fi decise de Guvern, în urma măsurilor stabilite de experți. Dragi români, dacă vreți să nu ajungeți la spital și la terapie intensivă, vaccinați-vă! Nu-i credeți pe cei care vă mint cum că ar fi periculos! Dacă vă vaccinați, scăpați de boală, iar noi, ca societate, scăpăm de pandemie!”

Citeste in continuare

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Partener special – probleme juridice

Știri calde

Exclusiv4 ore ago

Noul comandant al Academiei de Poliție, Claudiu Chindriș, alaturi de sefi din D.I.P.I (Tiberiu – Silviu DUMITRACHE) au destructurat o grupare de crima organizata de la varful M.A.I.

Noul comandant/rector al Academiei de Poliție (numit la data de 16.septembrie 2021), Claudiu Chindriș, a avut diverse funcții în ambele...

Exclusiv4 ore ago

Nu există decât o soluție. Lockdown/Pentru că Parlamentul României nu știe să facă o lege/Acesta este nivelul

După aproape 2 ani, Parlamentul României n-a aflat că NU POȚI condiționa de certificat pe termen NELIMITAT ( starea de...

Exclusiv1 zi ago

GAME ON!/Jocul de-abia începe!/Ofiterul activ – SRI – care a fost, ilegal, consilier al Ministrului Justitiei (Robert Cazanciuc – PSD), a fost „plantat” intr-o multinationala, al treilea cel mai mare contribuabil al României

Motto: „Mi-erai coardă, ți-eram pește / Și împărțeam patul frățește. / Dar tu, coardă, m-ai trădatu’ / Și cu altu’...

Exclusiv2 zile ago

Cea mai mare teapa data data de diversi Arafati asiguratilor de sănătate, cea mai mare teapa data tuturor asiguraților

Oare de ce nimeni nu vorbeste despre confiscarea lunara de la dumneavoastra a sumei de 600 de milioane de Euro,...

Exclusiv3 zile ago

La Poliția Locală Ploiești, contractul și acordul colectiv de muncă s-a prelungit în condițiile si dispozitiile art 20 din Legea 55/2020/Directorul Albu Catalin nu ar fi vrut alt contract colectiv de munca deoarece sindicatele solicitau zile libere in plus

Starea de alerta a fost benefica, pana acum, pentru climatul si linistea din Politia Locala Ploiesti. Prin disp. art. 20...

Exclusiv3 zile ago

Consiliul Local Ploiesti a fost pacalit sa aprobe un Regulament de Functionare si Organizare al Politiei Locale Ploiesti plin de contradictii, omisiuni si greseli, in totala contradictie cu prevederile si dispozitiile legii de functionare si care pot avea ca efect atragerea in zona penala a functionarilor publici

Delirul deciziilor la Politia Locala Ploiesti ce confirma (in)competenta „crasa” (III) Haosul de la Politia Locala Ploiesti In articolul „Port...

Exclusiv5 zile ago

Port ilegal de uniforma la Politia Locala Ploiesti/Delirul deciziilor la Politia Locala Ploiesti ce confirma (in)competenta „crasa” (II)

Reamintim ca, prin Raportul de „specialitate” nr 1672/25.08.2021 al Politiei Locale Ploiesti, condusa de plantatul cu mintea creata, edilul a...

Exclusiv6 zile ago

EXCLUSIV/Dosarul privind vaccinările fictive ia amploare/Asistenți medicali si doctori din Spitalul Județean de Urgență Ploiești urmeaza a fi retinuti saptamana viitoare

Potrivit unor surse judiciare, asistenți medicali si doctori din Spitalul Județean de Urgență Ploiești  implicaţi în această reţea in care...

Exclusiv6 zile ago

„Rocada” la conducerea A.P.M. Prahova/Florin Diaconu pe „faras”!

Iata ca ultimele articole pe aceasta tema ce au fost cel publicate de Incisv de Prahova in data de 03.09.2021–„...

Exclusiv6 zile ago

O piedica enorma in realizarea drepturilor politistilor o constituie secretizarea abuziva a normelor administrative emise de Guvern ( HG-uri) sau MAI ( OMAI-uri) avand ca obiect de reglementare, drepturi salariale

Secretizarea abuziva a normelor de salarizare se practica in MAI din urmatoarele motive: 1. De departe, cauza principala este banul,...

Exclusiv1 săptămână ago

Delirul deciziilor la Politia Locala Ploiesti ce confirma competenta „crasa”/(In)Competenta lui Albu Catalin tradusa doar prin calitatea de sot al Simonei Albu – city-manager

În Primăria Ploieşti sunt cel puţin 9 cazuri COVID active, potrivit informaţiilor comunicate miercuri de viceprimarul Daniel Nicodim pentru „Telegrama”....

Exclusiv1 săptămână ago

BULLYINGUL DE LA FICȚIUNE LA REALITATE/CONSILIUL NAȚIONAL pentru COMBATEREA DISCRIMINĂRII a stabilit că sunt întrunite elementele constitutive ale faptei de discriminare, aplicând persoanei reclamate- șeful unei structuri de poliție, sanctiunea amenzii în cuantum de 2000 de lei

În urma demersurilor SPR Diamantul, CONSILIUL NAȚIONAL pentru COMBATEREA DISCRIMINĂRII prin hotărârea nr. 611 din data de 25.08.2021, a stabilit...

D.N.A.1 săptămână ago

Scheleţii (cu Damf Penal) din dulapul premierului desemnat /Dacian Ciolos a fost implicat direct in procesul de absorbtie a fondurilor comunitare si in punerea pe picioare a Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)

Din evaluarea CV-ului fostului premier, Dacian Colos,  rezulta unele aspecte interesante: 2005 – 2007: Consilier al Ministrului Agriculturii si purtator...

Exclusiv1 săptămână ago

Klaus Iohannis a desemnat pe cineva in calitate de – premier desemnat – Pe Cumintenia Pamantului si pe firul rosu/Ciolos si spirala salarii-pret

Serios Klaus? Pe tipul care nu stie diferenta dintre debitor si creditor l-ai desemnat tu sa fie premier (vedeti video)?...

Exclusiv1 săptămână ago

Doctorand la SRI/Așa faci din prietenul lui Hayssam șef de partid, compromițând ideea de opoziție în România/Rețeta imposturii, cu personaje manipulabile de carton

Securitatea aka Sistemul când pune șefi de partid în România tot timpul îi alege pe cei mai proști și cu...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!