Connect with us

Exclusiv

Sorina Ruxandra Matei: PNRR Shaorma Plus

Avatar

Publicat

pe

PNRR-ul României, prezentat de ministrul Cristian Ghinea la Bruxelles: „tabloul negru”, încrederea în ONG-uri este după Armată și preluări din programul politic al PLUS.

 • Ministrul susține în PNRR că ONG-urile din România și-au dublat încrederea în ultimii 2 ani, aflându-se pe locul 2 după Armată și alături de Biserică
 • Pentru „fondul de reziliență a societății civile”, prevăzut în Pilonul V, componenta 6 a PNNR al României, ministrul Ghinea a cerut 100 de milioane de euro de la Comisia Europeană
 • Ministrul Cristian Ghinea a activat în ONG-uri și think – tankuri până în octombrie 2015
 • 70 de pagini din PNRR-ul României, prezentat Comisiei Europene, cuprinde inclusiv pasaje preluate din programul politic al PLUS dar și un „tablou negru”
 • Ministrul a scris astfel că ONG-urile în România „și-au dublat capitalului de încredere la 51% în 2020 comparativ cu 26% în 2018 și se află în topul încrederii pe locul 2 după armată (67% în 2020, 55% în 2018) și alături de biserică (42% în 2020, 38% în 2018)”.

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNNR), prezentat de ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea la Bruxelles, în fața Comisiei Europene, cuprinde pe 70 de pagini o serie de probleme, neîmpliniri și decalaje istorice ale României, preluate în general din raportări europene sau ale unor instituții publice.

Pentru ca să obțină cele 29,2 miliarde de euro, România, prin Guvernul său, și-a expus neajunsurile în fața oficialilor europeni, generate de 3 decenii de lipsă de performanță și investiții în multiple domenii.

Actualele generații de tineri opun, în mod natural, o rezistență crescută față de ierarhia tradițională și simt nevoia de a fi implicați și abordați ca resursă și de a fi parte din politicile publice care le definesc viitorul dar, mai ales prezentul”, scrie ministrul Ghinea în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNNR) al României.

Citatul este însă copiat de ministerul investițiilor și proiectelor europene din Programul Politic al PLUS, partea a 2-a, capitolul Tineret, disponibil pe internet.

Susținând că, în România, „65% din ONG-urile active funcționează cu un buget anual mai mic de 10.000 de euro”, pentru „fondul de reziliență a societății civile”, prevăzut de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în Pilonul V, componenta 6 a PNNR al României, ministrul Cristian Ghinea a cerut în proiectul inițal 100 de milioane de euro de la Comisia Europeană.

Potrivit CV-ului său, disponibil public, până în octombrie 2015, Cristian Ghinea a activat în diverse ONG-uri.

„Tabloul negru” al României, prezentat în primele 70 de pagini ale PNRR:

 • PĂDURI. Exploatarea intensivă a pădurilor românești a dus la o pierdere economică de aproximativ 6 miliarde EUR/an.
 • INUNDAȚII. 13% din suprafața României este inundabilă. România a avut în 2002-2012 cel mai mare număr de decese din UE și pierderi de 3,6 miliarde euro.
 • CLIMĂ. Fără politici pe schimbări climaterice, România va ajunge la o pierdere de aproximativ 8-10 % din PIB/cap de locuitor în până în 2100.
 • EMISII GAZE. România ocupă primele locuri în UE la indicatorul de tone de emisii de gaze cu efect de seră/10.000 EUR PIB.
 • FACILITĂȚI. Doar 9,9% din populația din rural are canalizare.
 • DEȘEURI. România are o rată scăzută de de reciclare a deșeurilor municipale (14%) și o rată mare de depozitare a deșeurilor (70%).
 • FEROVIAR. România este sub media europeană la eficiența serviciilor de cale ferată.
 • TRAFIC. Bucureștiul este orașul cu cele mai mari ambuteiaje din Europa și unul dintre cele mai afectate din întreaga lume, având un nivel de congestie de 41%, ajungând pe locul 8 în clasamentul celor mai grave din lume și pe primul loc în Europa.
 • SOCIETATE DIGITALĂ. România se situează pe locul 26 din cele 27 de state membre ale UE. România se află pe penultimul loc la abilitățile utilizatorilor de internet (cel puțin abilități digitale de bază) și în abilități avansate. 35% dintre români au cel puțin abilități software de bază, în timp ce în Olanda, Finlanda și Marea Britanie, trei din patru persoane au cel puțin abilități software de bază.
 • TEHNOLOGIE. Numărul de absolvenți cu studii în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor este de 5,6% dintre toți absolvenții, față de media UE de 3,6%.
 • CONECTIVITATE. România are rate scăzute de conectivitate a gospodăriilor din mediul rural la internet de mare viteză, fiind inclusă în grupul statelor cu un grad de utilizare rurală relativ scăzut (sub 63%). . În 2019, România și-a îmbunătățit rezultatele în ceea ce privește acoperirea, dar a stagnat în ceea ce privește utilizarea internetului. Utilizarea benzii largi a stagnat la 66%, fiind cu mult sub media UE de 78%.
 • DIGITAL. România este cu mult sub media UE în ceea ce privește integrarea tehnologiei digitale în întreprinderi. 23% dintre întreprinderile din România fac schimb electronic de informații și doar 8% utilizează platformele de comunicare socială (media UE: 25%).
 • ECONOMIE. România nu a făcut excepție de la șocul economic generat de criza COVID, având o scădere de aproximativ 3,9% din PIB în 2020.
 • BIROCTAȚIE. 9 din 10 firme susțin că s-au confruntat cu piedici administrative în cadrul operațiunilor derulate. România se situează pe locul 26 dintre statele membre UE cu cea mai scăzută performanță în ceea ce privește serviciile publice digitale și integrarea tehnologiei digitale de către firme.
 • DOING BUSINESS. România se afla pe locul 55 în ceea ce privește posibilitatea de a deschide o afacere, fiind pe poziția 91 din totalul de 190 de țări, cu un scor de 73,3% în urma unor țări ca Ungaria, Croația, Muntenegru, Moldova, Cehia, Polonia.
 • FINANȚĂRI. 1 din 4 companii au dificultăți în accesarea finanțărilor, aspect care evidențiază un eșec structural semnificativ al pieței de credit și care împiedică satisfacerea nevoilor de finanțare ale IMM.
 • CREDITARE. Creditele bancare sunt cea mai importantă sursă de finanțare externă pentru firmele din România, reprezentând aproximativ 11,7% din PIB în 2018 (media UE fiind de aproximativ 34% din PIB). În 2018, finanțarea bazată pe piață a fost de 6,2 % din PIB, tot mult sub media UE de 49,7% din PIB.
 • APETIT INVESTIȚIONAL. Apetitul investițional al firmelor din România rămâne la unul dintre cele mai scăzute niveluri din Europa, indicând persistența unor factori structurali care limitează posibilitatea firmelor de a se angaja în proiecte investiționale.
 • SĂNĂTATE FINANCIARĂ. România are un procent mare de companii subcapitalizate, cu un nivel al capitalurilor sub limitele legale sau chiar negativ. Numărul companiilor cu capitaluri negative este al doilea cel mai mare din Europa, după Letonia. Doar 20% dintre companiile active sunt bancabile. În 2018 a avut loc o singură tranzacție de capital de risc în țară.
 • INOVAȚIE. Ponderea societăților comerciale inovatoare este sub media UE.
 • EDUCAȚIE FINANCIARĂ. România are o educație financiară deficitară atât la nivelul companiilor cât și la nivelul populației generale (78% din populația adultă a României este needucată financiar).
 • COMPANII DE STAT. Datoriile la bugetul de stat, pentru securitatea socială sau față de alte întreprinderi de stat reprezintă 90% din totalul arieratelor întreprinderilor de stat ceea ce implică un risc financiar pentru stat, demonstrând o atitudine permisivă a furnizorilor și creditorilor din sectorul public.
 • CERCETARE. Investițiile României în cercetare și dezvoltare sunt cele mai scăzute din UE (0,5 % din PIB), iar cheltuielile publice pentru cercetare și dezvoltare au scăzut și mai mult, de la 0,32 % din PIB în 2011 la 0,20% din PIB în 2019. Rezultatele slabe ale României în materie de cercetare și inovare împiedică tranziția către o economie bazată pe cunoaștere.
 • EDUCAȚIE. 11% din elevii înscriși în școli profesionale în perioada 2017-2018, nepromovând în următorul an școlar (INS, 2019). România nu are rezultate bune în ceea ce privește activarea competențelor și dezvoltarea competențelor.
 • INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ. România se situează pe locul 119 din 141 de țări analizate prin prisma calității infrastructurii rutiere. România se situează pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește numărul de km de autostradă la 100.000 de locuitori, la nivelul anului 2019, 848,12 km din lungimea rețelei de transport rutier de interes național de 17.091 km fiind la nivel de autostradă, respectiv un procent de 4,96% din totalul rețelei de transport. De asemenea, densitatea de autostrăzi din România este una din cele mai mici la nivel european, raportată la suprafață.
 • INVESTIȚII ÎN DRUMURI. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește investițiile în calitatea drumurilor și infrastructura existentă, cu un scor de 2.96 din 7.
 • ACCIDENTE RUTIERE. România prezintă cea mai ridicată rată a accidentelor rutiere din statele membre. Rata mortalității generate de accidentele rutiere este extrem de ridicată, România înregistrând un număr de 96 fatalități/1 mil. locuitori față de media UE de 49 fatalități/1 mil. locuitori în 2018. Deși numărul accidentelor fatale a scăzut în 2018 cu 4,3% față de anul precedent, de la 1.951 decese la 1.867, România se situează în continuare pe primul loc.
 • DRUMURI. 90% din rețeaua națională este reprezentat de drumurile cu o singură bandă, ceea ce contribuie la numărul mare de accidente, precum și la costuri economice ridicate asociate acestora în UE la numărul de accidente grave.
 • DECLIN DEMOGRAFIC. România se confruntă cu un puternic declin demografic din cauza îmbătrânirii populației, a scăderii natalității și a migrației. În timp ce populația a crescut în perioada 1990-2006 în 45% dintre reședințele de județ și în 62,5% dintre zonele periurbane în perioada 2006-2019 populația a crescut în doar 17,5% dintre reședințele de județ și 75% din zonele periurbane.
 • EXPANSIUNE URBANĂ. România are probleme legate de expansiunea urbană atât în orașele dinamice din punct de vedere economic, cât și în cele mai puțin prospere, cu o populație în scădere. În perioada 1993-2018, suprafața totală a intravilanului celor 319 orașe s-a dublat, fiind înregistrată o creștere de 107%.
 • SĂRĂCIA. În România, sărăcia rurală este de 2,4–3,4 ori mai mare decât sărăcia urbană. Un județ este cu atât mai sărac cu cât județul are o pondere mai ridicată a populației rurale.
 • EXCLUZIUNE. 1 român din 3 continuă să fie expus riscului de sărăcie și excluziune socială, cele mai afectate grupuri fiind copiii, romii, persoanele cu handicap și persoanele în vârstă.
 • DECALAJE REGIONALE. Disparitățile regionale din România sunt printre cele mai ridicate din UE, fiind defavorabile creșterii durabile pe termen lung. Decalajele la nivel de PIB/cap de locuitor între regiunile de dezvoltare ale României rămân destul de mari. În timp ce regiunea București-Ilfov a depășit 150% din media UE (utilizând paritatea puterii de cumpărare), regiunile Nord-Est și Sud-Vest rămân sub 50% din medie, iar toate regiunile din afara capitalei erau sub 60% din media europeană în 2018. economia regiunii BucureștiIlfov este de cel puțin două ori mare decât cea a regiunii Vest, a doua cea mai bogată regiune din țară. Aceste decalaje nu s-au diminuat aproape de loc din 2007 până în prezent, ci chiar au crescut din 2014. Cele șapte regiuni din afara Bucureștiului nu au recuperat foarte mult din decalajul față de media UE, fiind observate progrese mai vizibile doar în ultimii 5 ani.
 • ACCESUL LA EDUCAȚIE. Copiii din zonele rurale și din așezările informale au acces limitat la educație și îngrijire timpurie, la o alimentație adecvată, la asistență medicală și la locuințe. Ca urmare, ratele sărăciei în rândul persoanelor cu o intensitate scăzută și foarte scăzută a muncii au crescut cu 50 % din 2010 până în prezent.
 • SERVICII ESENȚIALE. 1 român din 2 nu poate face față cheltuielilor neașteptate. Accesul la servicii esențiale, cum ar fi energia, reprezintă, de asemenea, o provocare, iar rată populației afectate de aceste provocări este peste media UE. În 2018, 9,6% din populație nu a putut să își încălzească în mod adecvat locuința (media UE fiind de 7,3%), iar procentajul populației cu restanțe la facturile de utilități este, de asemenea, peste media UE (14,4% față de 6,6
 • VENITURI LOCALE. La nivel european, nivelul veniturilor locale raportat la PIB este foarte redus – 0.8% comparativ cu 4.2% la nivelul UE în 2019, și mult sub nivelul Poloniei (4.5%), Cehiei (5.6%) sau Ungariei (2.1%).
 • ASISTENȚA MEDICALĂ. România se confruntă cu provocări considerabile în ceea ce privește asigurarea accesului la asistență medicală. Rata nevoilor de asistență medicală nesatisfăcute din cauza distanței mari până la o unitate medicală a fost a treia ca mărime din UE în 2017, reflectând o distribuție inegală a unităților medicale și a medicilor. Nivelul nevoilor medicale nesatisfăcute este cu aproximativ 28% mai mare în zonele rurale decât în întreaga țară. 4,7% dintre români au raportat nevoi nesatisfăcute de asistență medicală din cauza costurilor, a distanței sau a perioadei de așteptare, comparativ cu o medie de 1,7% în UE.
 • STAREA DE SĂNĂTATE A POPULAȚIEI. Starea de sănătate a populației este în continuare sub media UE. Îmbătrânirea populației și emigrarea pun o presiune tot mai mare asupra sistemului de sănătate. Deși a înregistrat un trend crescător, speranța de viață la naștere în România este de doar 75,6 ani (în 2019), printre cele mai scăzute din UE.
 • POTENȚIAL DE PRODUCTIVITATE. Un copil din România poate atinge la vârsta adultă doar 58% din potențialul de productivitate al unui adult educat și sănătos care are acces la un sistem medical și educațional eficient. Acest nivel este mai scăzut decât media pentru țările din regiunea Europa și Asia Centrală.
 • MORTALITATE. Ratele mortalității evitabile prin prevenție și ale mortalității prin cauze tratabile sunt printre cele mai ridicate din UE și peste mediile corespunzătoare europene. Boala cardiacă ischemică rămâne principala cauză de deces, deși mortalitatea cauzată de cancer este în creștere. România se confruntă cu provocări în ceea ce privește combaterea unor boli infecțioase, această țară având cea mai ridicată rată de cazuri de tuberculoză din UE.
 • MORTALITATE INFANTILĂ. România are una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității infantile din UE – 6,7 la 1,000 de născuți vii, comparativ cu media UE de 3,6 în 2017. România este pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitatea în rândul copiilor, fiind de două ori mai mare decât media UE.
 • CHELTUIELI PENTRU SĂNĂTATE. Cheltuielile pentru sănătate în România sunt cele mai scăzute din UE atât pe cap de locuitor (1,029 EUR, media UE fiind de 2,884 EUR), cât și ca procent din PIB (5% față de 9,8% în UE). Ponderea cheltuielilor pentru sănătate finanțate din bani publici (79,5%) este în concordanță cu media UE (79,3%), cu excepția cheltuielilor pentru medicamentele prescrise în cadrul asistenței medicale ambulatorii.
 • INFRASTRUCTURĂ. România are o infrastructură educațională și de formare profesională învechită, nesigură, ineficientă din punct de vedere energetic și cu un nivel scăzut al accesibilității persoanelor cu dizabilități.
 • INFRASTRUCTURĂ SĂNĂTATE. Sectorul sanitar se bazează pe o infrastructură concepută acum 50-60 ani, când nevoia de servicii de sănătate era diferită față de realitățile de astăzi. În secțiile de terapie intensivă, dintr-un total de 1.392 clădiri ale unităților sanitare cu paturi, 302 funcționează fără autorizație de securitate la incendiu iar 52 sunt doar parțial autorizate.
 • INTERVENȚII DE URGENȚĂ. Numărul intervențiilor în situații de urgență în perioada 2008-2019 a crescut cu peste 500%, ajungând la un total de 503,594 intervenții în anul 2019 comparativ cu 88,820 intervenții în anul 2008.
 • ȘOMAJUL ÎN RÂNDUL TINERILOR. În ultimii ani a început să scadă până la un nivel de 15%. România se află peste media europeană, înregistrând o rată de aproximativ 19%, care ajunge până aproape de 30% în anumite regiuni.
 • ONG. Și-au dublat capitalului de încredere la 51% în 2020 comparativ cu 26% în 2018 și se află în topul încrederii pe locul 2 după armată (67% în 2020, 55% în 2018) și alături de biserică (42% în 2020, 38% în 2018) dublat de faptul că gradul de încredere în Uniunea Europeană, și implicit, în instrumentele sale de intervenție precum PNRR, este de 57%.
 • ABANDONUL ȘCOLAR. Rata de părăsire timpurie a școlii este ridicată (15,3% față de media UE 10,3%), iar țintele stabilite pe Strategia 2020 nu sunt îndeplinite cu privire la investițiile în cercetare și dezvoltare și la părăsirea timpurie a școlii. (Cerasela N.).

Exclusiv

Emoții mari pentru Cezar Dan Stoichiciu – fost „militian” in cadrul IPJ Prahova si fost functionar in cadrul Politiei Locale Ploiesti/Curtea de Apel Ploiesti se va pronunta azi pentru prejudicierea bugetului Politiei Locale/ Cezar Dan Stoichiciu este cercetat/urmarit penal si pentru prejudicierea bugetului local din calitatea de director al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

Avatar

Publicat

pe

De

Emoții mari pentru Cezar Dan Stoichiciu – fost „militian” in cadrul IPJ Prahova si fost functionar in cadrul Politiei Locale Ploiesti/Curtea de Apel Ploiesti se va pronunta azi pentru prejudicierea bugetului Politiei Locale/ Cezar Dan Stoichiciu  este cercetat/urmarit penal si pentru prejudicierea bugetului local din calitatea de director al  Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

La data de 23.04.2021, ziarul Incisiv de Prahova publica articolul „Curtea de Apel Ploiesti poate pune bugetul local pe butuci printr-o solutie favorabila ce ar putea fi data unui inculpat cu prejudicii insemnate la activ”.

Curtea de Apel Ploiesti poate pune bugetul local pe butuci printr-o solutie favorabila ce ar putea fi data unui inculpat cu prejudicii insemnate la activ

Urmare a plangerii penale a fostului director al Politiei Locale Ploiesti, efectuata in anul 2013 si tinuta la sertar de celebrul procuror „Portocala”(si repusa pe tapet de colegii lui Negulescu Mircea dupa ce acesta a iesit din scena in modul rusinos pe care il relateaza toata presa), STOICHICIU CEZAR DAN, este judecat pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 Cod penal anterior şi fals intelectual în formă continuată (116 acte materiale), prevăzută de art. 289 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal împreună cu: IONESCU MARIANABALACI CRISTIAN şi BARBU ADRIAN, parte vătămată fiind POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI din subordinea CONSILIULUI LOCAL PLOIEŞTI, căreia indivizii sus menţionaţi au prejudiciat bugetul Politiei Locale Ploiesti, cu  câteva miliarde de lei vechi. În plângerea penală a Poliţiei Locale Ploieşti cu nr.6857/08.10.2013, înregistrată la poziţia nr. 16/08.10.2013 din registrul procurorului de serviciu de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti, prejudicial fusese estimat la “modica” sumă de 4.854.046.600 ROL!!

Pe fond, in mod bizar, Cezar Dan Stoichiciu a luat clasare cu mentinerea prejudiciului de recuperat, pe cale civila.

In dosarul nr 1525/281/2017, Curtea de Apel Ploiesti a ramas in pronuntare, stabilind deliberarea si pronuntarea pentru data de 06.05.2021.

Reamintim ca, achizitia sistemului software//hardware AVL, a fost efectuata prin factura nr 61/11.08.2010 si achitata prin OP nr 948/24.08.2010 si OP nr OP 949/24.08.2010.

Astfel, devine dubioasa actiunea in aparare a inculpatilor in procesul de la Judecatoria Ploiesti cu un Proces-Verbal incheiat intre STS si Politia Locala Ploiesti la data de 06.05.2011 si inregistrat la Politia Locala Ploiesti sub nr 1552/10.05.2011, avand in vedere ca achizitia a fost efectuata prin factura nr 61/11.08.2010 in baza unui Caiet de Sarcini ce nu a fost respectat, ce prevedea achizitia unor elemente ce nu au ajuns in cadrul institutiei dar si termene precise de maxim 60 de zile.

In Caietul de Sarcini conform “Planului anual de achzitii publice” prin care s-a atribuit contractul de furnizare, prin aplicarea procedurii de achizitie publica “Licitatie Deschisa”, pentru “Statii emisie receptie portabile si fixa in standard TETRA” COD CPV 32570000-9 Software dispecerat AVL gestionare terminale COD CPV 482190000-6 , conform anexei nr 1 al Caietului de Sarcini, se prevad urmatoarele:

Caiet de Sarcini

“…Termenele de livrare al echipamentelor este de maxim 15 zile de la data semnarii contractului…

Plata echipamentelor achizitionate se va face in lei, prin virament bancar, in cont deschis la unitatea de trezorerie a ofertantului declarat castigator, in termen de 20 de zile de la data primirii facturii fiscale cu conditia constituirii in prealabil a  garantiei de buna executie”.

In fapt, conditia de a se achita in termen de 20 de zile a fost singurul lucru respectat din Caietul de Sarcini, factura nr 61 fiind emisa la data de 11.08.2010 si achitata prin OP nr 948/24.08.2010 si OP nr OP 949/24.08.2010.

Astfel, in caietul de sarcini privind achizitia sistemului software-hardware AVL in anul 2010 erau incluse doua componente, o parte hardware, insemnand o statie de lucru (computer, placa de baza, procesor, hard disk, placa video) pe care urma sa fie implementat softul si una software.

Acest aspect este cuprins in anexa 1 (atasata).

Anexa1

Din apararea publica si in instanta a inculpatilor de pana in prezent reiese ca acestia au declarat ca a “existat” un CD cu sistemul software-hardware AVL ce era pe un calculator din dispeceratul institutiei, si NU se pomeneste despre statia de lucru (computer, placa de baza, procesor, hard disk, placa video) ce trebuia livrata de catre SC BARBY ROUTE SRL Braşov conform Caietului de Sarcini.

Adresa

In fapt, aceasta statie de lucru (computer, placa de baza, procesor, hard disk, placa video) NU a existat NICIODATA la Politia Locala Ploiesti si NU exista niciun proces-verbal de receptie. Vom reveni cu dezvaluiri privind aceasta achizitie “fantoma”.

 Totodata, Cezar Dan Stoichiciu a prejudiciat grav si bugetul CSM Ploiesti unde vremelnic a fost numit de politic.

Entitatea ale cărei patrimoniu şi interese au fost păgubite/lezate este Clubul Sportiv Municipal Ploieşti (CSM), structură sportivă de drept public organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti (HCL nr. 108/31.08.2004 şi Legea nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul) şi coordonată de Primarul Municipiului Ploiesti.

Astfel, s-a conferit raporturilor juridice, prin utilizarea unor diverse tertipuri, la încheierea actelor ori pe parcursul executării, o aparenţă de legalitate pentru a se masca încălcarea dispoziţiilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (cu completările şi modificările ulterioare), sau, după caz, ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (care a abrogat OUG nr.34/2006), aşa cum se va observa în continuare din descrierea faptelor.

Avem dovada!

Deci, faptele nu sunt cercetate in rem-  ci , se desfasora „activitati pentru cercetarea infractiunilor de abuz in serviciu prev de art 297 alin 1 Cod Penal de catre organele de politie din cadul IPJ Prahova – Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice sub supravegherea procurorului din cadrul Prachetului de pe langa judecatoria Ploiest”i. Vom reveni! (Cristina T.).

Citeste in continuare

Exclusiv

La ora asta, frumosul King Arthur este mai mare decât ei/Se viralizează instant pe Twitter, este în toată presa – global

Avatar

Publicat

pe

De

Tatăl print-braconierului care a impuscat ursul in Covasna este Nikolaus von Liechtenstein, preşedintele unei societăţi care l-a decorat pe Klaus Iohannis in 2020 “pentru rolul sau in constructia europena”. Intrebare: ce credeti ca ar mai fi dispus Klaus Iohannis, sa permita, pentru o tinichea? Trebuie sa aveti in vedere ca pentru a fura o casa a fost dispus sa foloseasca un testament falsificat…, dezvaluie analistul Radu Teodor Soviani.

Un olandez a venit în România să violeze o fetiță și să o omoare. Un prinț din Liechtenstein a venit în România să omoare urși. Austriecii de la  Holzindustrie Schweighofer au venit în România să taie pădurile. Pentru că pot. Pentru că știu că le merge. Pentru că nu li se întâmplă nimic. Agresorii sunt ăia cu rule of law în gură. Rule of law să se aplice până la ei, în cazul lor nu se aplică.
„Se pare că nu era cel mai mare urs”, a declarat Cîțu. Murim.
La ora asta, frumosul King Arthur este mai mare decât ei. Se viralizează instant pe Twitter, este în toată presa – global (Asia, SUA, Orient, Europa, UK), și are aproape 30.000 de semnături pe intern/ petiție în câteva ore, dezvaluie si Sorina Ruxandra Matei.. (Cerasela N.).

Citeste in continuare

Actualitate

Noile anvelope Nokian Seasonproof C oferă siguranță deplină pe tot parcursul anului

Avatar

Publicat

pe

Nokian Tyres, producătorul scandinav de anvelope premium, introduce anvelopele Seasonproof C, pentru uz profesional. Aceste anvelope all-seasons sunt concepute pentru șoferii care au nevoie de fiabilitate și siguranță în zilele de iarnă cu zăpadă și zloată, dar care doresc totodată performanțe de top și un condus fără efort pe timpul verii.

Dezvoltate pentru o utilizare dură și versatilă, Nokian Seasonproof C oferă manevrabilitate precisă și stabilitate, un kilometraj excelent și durabilitate îmbunătățită. În traficul urban, unde fiecare secundă contează, sau în călătorii cu rulota pe drumuri de țară, anvelopele Nokian Seasonproof C pot transporta sarcini grele în condiții de siguranță și fiabilitate.

Potrivit sondajului realizat de Nokian Tyres privitor la anvelopele all-season, șoferii europeni apreciază, în special, siguranța în toate condițiile meteorologice, pe tot parcursul anului. Pentru șoferii de autoutilitare și vehicule de transport, fiabilitatea în diverse condiții și la temperaturi scăzute este foarte importantă. Aderența și manevrabilitatea, alături de o bună rezistență la uzură, au fost alte caracteristici relevante menționate de utilizatori.

 Ilustrare comunicat de presă

„Anvelopele Seasonproof C au structuri și materiale special concepute pentru transportul greu, iar modelele benzii de rulare și compușii din cauciuc au fost dezvoltate pentru a putea face față utilizării profesionale. Noile anvelope Nokian Seasonproof C sunt flexibile și adaptabile chiar și în condiții meteorologice diverse. Acestea sunt potrivite pentru utilizare optimă pe tot parcursul anului și vin cu multiple inovații pentru a garanta siguranță maximă, kilometraj excelent și durabilitate. Proprietățile de manevrabilitate sunt impresionante atât pe carosabil uscat și umed, cât și pe drumurile cu zăpadă.”, spune Mikko Liukkula, Development Manager, Nokian Tyres.

Noile Nokian Seasonproof C oferă siguranță și confort pe tot parcursul anului pentru șoferii din Europa Centrală. Toate dimensiunile vin echipate cu simbolul Fulg de zăpadă (3PMSF), care indică faptul că anvelopele au fost omologate oficial pentru a fi utilizate iarna. Cele mai multe dimensiuni sunt incluse în clasa de aderență A, pe teren umed. Gama de produse oferă dimensiuni pentru utilizare profesională și recreativă versatilă, cu o selecție de 25 de produse de la 14 la 17 inci, în categoriile de viteză R (170 km/h), S (180 km/h), T (190 km/h) și H (210 km/h). Gama de produse va fi disponibilă pentru consumatori în toamna anului 2021.

Ilustrare comunicat de presă 2

Confort și siguranță

Noua anvelopă Nokian Seasonproof C oferă o soluție practică pentru profesioniștii care vor să renunțe la schimbarea sezonieră a anvelopelor, dar care doresc totuși o opțiune sigură pentru fiecare zi a anului. Expertiza Nokian Tyres în materie de siguranță pe timp de iarnă și performanțele excelente în condiții variate de condus sunt caracteristice noului produs, datorită conceptului Season Sense. Acest concept este creat special pentru utilizarea pe tot parcursul anului, pentru a garanta un condus sigur în zilele ploioase și pe carosabil umed, dar și confortabil și precis pe drumuri uscate, în timpul verii.

Conceptul Season Sense combină mai multe caracteristici inovatoare în designul benzii de rulare, structura și compusul din cauciuc. Modelul de rulare multifuncțional direcțional, în formă de V, cu blocuri centrale rigide, este adaptat pentru a oferi siguranță și confort pe tot parcursul anului. Noul compus al benzii de rulare pentru toate anotimpurile oferă aderență excelentă pe șosele umede și eficiență în materie de combustibil și kilometraj. Structura rezistentă cu tehnologia brevetată Aramid Sidewall de la Nokian Tyres oferă durabilitate unică și durată de viață îmbunătățită.

Durabilitate prin structură și materiale

 

Viața este mai ușoară pentru profesioniști și turiști datorită aderenței excelente pe teren umed și rezistenței la acvaplanare, îmbinate cu o durabilitate de top. Durabilitatea noului produs este maximizată prin tehnologia unică Aramid Sidewall de la Nokian Tyres. Fibrele de aramidă extrem de puternice întăresc pereții laterali oferind mai multă durabilitate și protecție în situații de condus exigente. Această tehnologie protejează anvelopa împotriva impacturilor, tăieturilor și gropilor. Datorită construcției robuste, adaptate, cu curele groase de oțel, Nokian Seasonproof C oferă durabilitate maximă și o durată de viață îmbunătățită pentru sarcini grele și în condiții de drum accidentat. Noile anvelope Nokian Seasonproof C vin cu o rezistență la uzură cu peste 15% mai mare față de modelul Nokian Weatherproof C, în condiții de drum diferite.

 

Manevrabilitate și stabilitate excelente pe tot parcursul anului

 

Modelul multifuncțional al benzii de rulare este prevăzut cu o zonă centrală rigidă, care oferă manevrabilitate perfectă și stabilitate pe tot parcursul anului. Fiecare bloc de rulare este atașat la nervura centrală, ceea ce îmbunătățește răspunsul la direcție și controlul anvelopei pe drumurile uscate. Canelurile puternice de pe banda de rulare încep din zona centrală și se întind spre umeri. Canelurile pentru apă și lapoviță din mijlocul benzii de rulare sunt proiectate pentru a maximiza rezistența la planare și acvaplanare. Acestea stochează apa și zloata dintre anvelopă și drum și accelerează eliminarea lor de pe anvelopă.

Ghearele pentru aderență dintre blocurile benzii de rulare de pe suprafața anvelopei îmbunătățesc aderența, mai ales la frânare și accelerare. Aceste gheare speciale au fost proiectate pentru deplasarea pe drumuri înzăpezite și alte suprafețe moi. Ghearele aderă la suprafața drumului în mod controlat și asigură tracțiune și aderență la frânare îmbunătățite.

 

Împreună cu noul compus al benzii de rulare, acest design asigură o uzură uniformă, un condus confortabil și o rezistență redusă la rulare. Rezistența redusă la rulare face ca Nokian Seasonproof C să fie o opțiune eficientă din punct de vedere al consumului de combustibil pentru șoferii care doresc să mențină o amprentă de mediu scăzută, economisind în același timp costurile combustibilului.

 

Nokian Seasonproof C – Experiență de condus liniștită în orice anotimp

 

 • Siguranță și stabilitate de primă clasă pe tot parcursul anului
 • Kilometraj și randament energetic excelente
 • Fiabilitate și durabilitate îmbunătățite cu sarcini grele

Inovații principale:

Conceptul Season Sense: Modelul multifuncțional de rulare cu compusul pentru toate anotimpurile oferă performanțe versatile pe tot parcursul sezonului și un condus echilibrat și sigur pe suprafețe umede și uscate. Compusul benzii de rulare pentru toate anotimpurile oferă o aderență impresionantă pe teren umed, kilometraj și randament energetic excelente.

 

Ghearele pentru aderență: Aderență mai bună la tracțiune și frânare. Proiectate pentru a facilita deplasarea pe suprafețe moi, ghearele oferă o aderență de înaltă clasă la frânare și accelerare. 

 

Canelurile pentru apă și lapoviță: Rezistență la planare și acvaplanare. Canelurile stochează apa și zloata dintre anvelopă și drum și accelerează eliminarea lor de pe anvelopă. 

 

Tehnologia Aramid Sidewall: Durabilitate extremă. Fibrele de aramidă extrem de puternice consolidează pereții laterali ai anvelopei, oferind o mai mare durabilitate și protecție pentru situații de condus exigente. Fibra face ca anvelopa să fie mai rezistentă la impacturi și tăieturi, care în caz contrar ar străpunge cu ușurință anvelopa.
Pentru un plus de siguranță, Nokian Seasonproof dispun de un indicator de siguranță (DSI) patentat de Nokian Tyres. La acesta se adaugă indicatorii de locație și presiune din zona cu informații de pe peretele lateral al anvelopei. Zona de informații permite înregistrarea presiunii corecte de umflare și a locației de instalare la schimbarea anvelopelor. Confortul și siguranța sunt îmbunătățite și printr-o secțiune suplimentară care poate fi utilizată pentru înregistrarea cuplului de strângere a șuruburilor.

Nokian Seasonproof C

Descarcă fotografii

 Nokian Tyres dezvoltă și produce anvelope premium pentru persoanele care apreciază siguranța și durabilitatea. Inspirați de moștenirea scandinavă, fabricăm produse inovatoare pentru autoturisme, camioane și utilaje grele, pentru un condus fără griji în orice condiții. Lanțul nostru Vianor furnizează anvelope și service auto. În 2020, vânzările nete ale companiei au fost de 1,3 miliarde de euro, iar numărul de angajați a ajuns la aproximativ 4.600. Compania Nokian Tyres este listată la Nasqad Helsinki. Mai multe informații: www.nokiantyres.com

Citeste in continuare

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Partener special – probleme juridice

Știri calde

Exclusiv7 ore ago

Emoții mari pentru Cezar Dan Stoichiciu – fost „militian” in cadrul IPJ Prahova si fost functionar in cadrul Politiei Locale Ploiesti/Curtea de Apel Ploiesti se va pronunta azi pentru prejudicierea bugetului Politiei Locale/ Cezar Dan Stoichiciu este cercetat/urmarit penal si pentru prejudicierea bugetului local din calitatea de director al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

Emoții mari pentru Cezar Dan Stoichiciu – fost „militian” in cadrul IPJ Prahova si fost functionar in cadrul Politiei Locale...

Exclusiv7 ore ago

La ora asta, frumosul King Arthur este mai mare decât ei/Se viralizează instant pe Twitter, este în toată presa – global

Tatăl print-braconierului care a impuscat ursul in Covasna este Nikolaus von Liechtenstein, preşedintele unei societăţi care l-a decorat pe Klaus...

Actualitate1 zi ago

Noile anvelope Nokian Seasonproof C oferă siguranță deplină pe tot parcursul anului

Nokian Tyres, producătorul scandinav de anvelope premium, introduce anvelopele Seasonproof C, pentru uz profesional. Aceste anvelope all-seasons sunt concepute pentru...

Exclusiv1 zi ago

Mainile curate sunt mai sigure!

Curatenia si igiena sunt lucruri cheie de care depindem mai ales cand suntem confruntati cu o pandemie sau epidemie de...

Exclusiv2 zile ago

Fara un Plan de ordine si siguranta publica ce trebuia elaborat si actualizat pana la data de 15 aprilie (conform prevederilor legale), Sectorul Ordine Publica din cadrul Politiei Locale Ploiesti a „picat” pe „bec”?

In Legea 155/2010 de infiintare a Politiei Locale, Capitolul III – Atribuțiile poliției locale,  la Articolul 6, lit a), se...

Exclusiv3 zile ago

Cezar Dan Stoichiciu – fost „militian” in cadrul IPJ Prahova si fost politist local- cercetat/urmarit penal si pentru prejudicierea bugetului local din calitatea de director al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti (CSM)/DOCUMENTE

La data de 23.04.2021, ziarul Incisiv de Prahova publica articolul „Curtea de Apel Ploiesti poate pune bugetul local pe butuci...

Exclusiv3 zile ago

Sorina Ruxandra Matei: PNRR Shaorma Plus

PNRR-ul României, prezentat de ministrul Cristian Ghinea la Bruxelles: „tabloul negru”, încrederea în ONG-uri este după Armată și preluări din...

Exclusiv6 zile ago

Fie ca Sfanta Sarbatoare Pascala sa ne apropie de taina Invierii Domnului si sa ne aduca in suflet pace si bucurie

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște, redactia ziarului Incisiv de Prahova,  urează tuturor colaboratorilor, clienților și cititorilor, sănătate, liniște sufletească...

Exclusiv6 zile ago

„PNRR, această Șaorma manglită cu de toate/Ghinea a băgat toate bullshiturile în PNRR, inclusiv ideea ca Iohannis să devină notarul sau poștașul secției de procurori a CSM”

Aviz conform sau consultativ al CSM pe numirea șefilor de Parchete? Cine vrea să reducă puterile președintelui României? Cine vrea...

Actualitate1 săptămână ago

Decorează, protejează mediul și câștigă un televizor Neo QLED cu Samsung Free The Box

Campania #SamsungFreeTheBox îți arată cât de simplu este să dai o nouă viață cutiilor de televizoare Samsung. Mai mult decât...

Exclusiv1 săptămână ago

„Gaura Neagra” de la S.C. Brazi Industrial Parc Negoieşti si modul de sifonare a banilor publici/Mafia gunoaielor (I)

La data de 27.04.2021, ziarul Incisiv de Prahova publica articolul „Conducerile S.C. Brazi Industrial Parc Negoieşti si Parc Industrial Ploiesti...

Exclusiv1 săptămână ago

Incompetenta deriva si din faptul ca desi Romania are alocate 29 de miliarde de Euro (ne-negociabil), Ghinea vine si spune ca noi am trimis propuneri de 41 de miliarde, ca sa avem de unde negocia

Ghinea, un fel de Valcov. Cu siguranta alde Barna (vicepremier) si Cristian Ghinea (ministrul investitiilor si fondurilor europene) cand au...

Exclusiv1 săptămână ago

PNRR-ul României se prezintă ca o ciorbă proastă, în care Ghinea a băgat de toate, inclusiv sondaje, nenică/O rușine

Am citit toate PNRR urile gata până acum. Știu sigur că în România mai există un ziarist care le-a citit...

Exclusiv1 săptămână ago

Conducerile S.C. Brazi Industrial Parc Negoieşti si Parc Industrial Ploiesti luate în vizor de procurorii de la Ministerul Public/DOSAR – MAMUT

Conform unor surse din mediul judiciar, recent, procurorii de la Ministerul Public au deschis un dosar-mamut cu privire la ilegalitatile...

Exclusiv1 săptămână ago

Ziarul Incisiv de Prahova a avut dreptate/Carantina Covid-19 din Romania a fost ilegala din martie pana in iulie 2020

Iata ca ce dezvaluiam acum un an se adevereste! Abuzul in drepturile si libertatile cetatenilor aplicat de catre decidentii executivului...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv