Connect with us

Actualitate

Remember 27 noiembrie 1990 – Presa acum 30 de ani

Publicat

pe

EVRIKA

„Sînt întru-totul de acord cu tovarăşul Bîrlădeanu!” — a spus ieri, într-un acces de nostalgie după frumoasele şedinţe de la C.C., tovarăşul senator Karoly Kiraly!

O.K.

Incendiatorii de grajduri, şuri, silozuri, din bazele zootehnice sînt, după expresia domnului Cornelius Roşiianu (auzită duminică seara) „elementele de rea credinţă”! Fereşte-ne, Doamne, de buna credinţă a unora… Ce alternativă de guvernare propuneţi? AZI — Partidul Naţional Ţârănesc-creştin şi democrat

Ziarul Libertatea din 27 noiembrie 1990 pag. 1-a ► Click pe imagine pentru mărire 

Unde-i unul nu-i putere! Unde-s doi puterea crește și guvernul nu sporește!

Caricatură de ANDO

Cornelia Coposu: „Am hotărit să mutăm opoziţia în afara parlamentului”

– Să fie aceasta singura explicaţie a eşecului înregistrat în alegerile de la 20 mai?

— Alegerile au fost viciate din pornire. In campania electorală pe care am făcut-o in judeţul Sălaj n-am putut să ţin decît trei întruniri intr-o lună. (…). Eu, personal, am fost în pericol de a fi linşat cel puţin de două ori Oameni înarmaţi cu obiecte contondente considerau că-şi fac o datorie patriotică combătind opoziţia. Am avut de făcut faţă unei campanii de calomnii. S-a spus despre mine că aş fi venit din străinătate, unde am huzurit. Iar eu din 1938 nu m-am mişcat din ţară. S-a lansat că am venit cu milioane ca să cumpăr ţara, că vreau să iau înapoi latifundiile, că aş fi colaborat cu securitatea lui Ceauşescu… A fost o campanie lipsită de loialitate. Chiar din partea conducătorilor Frontului, o lipsă totală de loialitate, neţinînd seama de atitudinea mea cavalerească, care, în tot decursul campaniei electorale, in decursul călătoriilor făcute în străinătate, în declaraţiile de presă, n-am făcut niciodată atac la persoană. Gogoriţa cu care eram contracaraţi, a fost că vrem să dăm lovitură de stat. O prostie fără pereche, pe care n-au crezut-o nici cei  care au lansat-o, dar care servea ca pretext binevenit pentru a mistifica acţiuni de teroare si de violenţă organizate impotriva noastră. (…). Peste tot pe unde am umblat am încercat să spun că ţara are nevoie de ajutor şi că in penuria financiară şi in dezastrul economic prin care trecem noi nu vom putea să încercăm restructurarea economică a României fără investiţii străine. Că avem nevoie de ele ca de aer şi că, datorită resurselor naturale, hărniciei poporului, echipei strălucite de tehnicieni şi de oameni de ştiinţă, avem posibilitatea să refacem terenul pierdut. (…). S-a reuşit crearea unei atmosfere de suspiciune şi de teamă in jurul nostru; Sigur că nu este singurul motiv oare ar putea justifica rezultatele electorale. Au mai intervenit şi nişte furturi, trucaje electorate în care puterea politică s-a dovedit la înălţime. Cred că avem şi pionierat în anumite domenii: fiindcă rezultatele erau stabilite dinainte şi comisia electorală trebuia să ajungă la ele — s-a schimbat numărul mandatelor: în Sălaj legea prevedea 5 mandate. Cel de-al cincilea, care ar fi trebuit să fie atribuit mie, a fost tăiat fără nici uit fel de justificare! Noi am făcut 5 200 de contestaţii care n-au fost luate in seamă. (…). Din februarie înscrierile au încetat. Nici noi n-am insistat. Am reluat campania de înscrieri in august. În mod surprinzător, am avut o afluenţă deosebită de adeziuni. În Bucureşti, în 17—18 iunie am înscris circa 1 000 de noi aderenţi. In general, acum sintem pe terminate cu conferinţele judeţene. In momentul cînd toate vor fi terminate, vom convoca Congresul partidului, la care avem intenţia să invităm şi partidele frăţeşti care şi-au exprimat dorinţa de a ne vizita. Noi facem parte din Internaţionala Creştin-Democrată. Adeziunea noastră s-a făcut în clandestinitate, în 1987, cu prilejul unei vizite în ţară a unei oficialităţi creştin-democrate. Adeziunea din 2 februarie 1987 a fost făcută cunoscută doar la Congresul din februarie 1990. 

— Care consideraţi că este gradul de responsabilitate a guvernului fată de situaţia prezentă, în ideea că impasul prin care trecem era previzibil şi practic inevitabil?

— Oricare guvern ar fi fost confruntat cu aceleaşi dificultăţi. Deosebirea este că guvernul ăsta le-a sporit printr-o manieră inadmisibilă de guvernare, prin măsurile demagogice pe care le-a luat pentru a ciştiga electoratul, printr-un decalaj premeditat între diversele grupuri de muncitori, prin maniera condamnabilă cu care a administrat bunurile publice şi mai cu seamă cu atitudinea refractară faţă de revendicările opiniei publice. Prima greşeală este că a refuzat să spună adevărul. Opinia publică avea toată îndreptăţirea să cunoască dedesubturile insurecţiei de la 22 decembrie şi a urmărilor ei. Cine a tras în populaţie? Cine s-a făcut vinovat de atîtea crime? Cine a înscenat acea epocă de teroare justificată prin prezenţa teroriştilor străini, care n-au existat, care au fost inventaţi? Pentru ca la adăpostul fricii care cuprinsese opinia publică să se facă aranjamente guvernamentale. Era inevitabil ca, după 46 de ani de intuneric, după acest interval în care poporul român a fost rupt de realităţi, limitat fiind la aplauzele pe care le solicita dictatura comunistă, să intervină acest moment de explozie a indignării publice cane ar fi măturat orice regim şi căruia nu i-ar fi putut face iată nici o armată din lume. Au urmat înscenările. În dorinţa de a păstra puterea politică, şi avind obsesia că aceasta este periclitată, autorităţile au făcut o serie întreagă de greşeli, unele de neiertat, care ne-au adus in situaţia de acum. Sigur că nu se poate arunca vina penuriei economice numai în spatele guvernării. Repet, oricare guvernare s-ar fi confruntat cu aceleaşi greutăţi. Diferenta este că dacă România avea un guvern stabil şi credibil, avea şansa să primească investiţii străine. Toată lumea eslo de acord că acum nu mai e problema să ne vindem ţara, ci să atragem investiţii. După opiniile unor export; americani, România ar avea nevoie pentru a „decoja” în restructurare, de investiţii de 20 miliarde dolari. Noi n-avem nevoie de valută. Avem nevoie de tehnologie, de mijloace de producţie moderne, sint convins că dacă ne-am putea împrospăta zestrea industrială, ne-am putea redresa rapid…

— Impasul în care ne aflăm este evident. Credeţi că in aceste condiţii alte formaţiuni politice, recte P.N.Ţ.-c.d., şi-ar putea asuma preluarea responsabilităţilor guvernamentale? Ce alternativă ar propune?

— Este foarte greu de dat un răspuns. Noi avem o structură organizată, cu departamente în toate domeniile, un fel de „guvern fantomă”. Am studiat toate problemele presante cu care e confruntată ţara. Avem anteproiectul nostru de constituţie, legea fondului funciar, a ocrotirii sociale, o lege administrativă logică. Le avem pregătite, însă, datorită manevrelor făcute de F.S.N., care singur a distribuit mandatele parlamentare (nouă ne-a distribuit 11), opoziţia este ineficientă. Nu poate să-şi asume nici măcar obiectivul de a modifica o virgulă din proiectele guvernului. Fiind opoziţia parlamentară ineficientă, noi am hotărît să mutăm opoziţia în afara parlamentului. Aşa se explică tendinţele noastre de a obţine o convenţie a opoziţiei unite oare să încerce să frineze alunecarea României spre un nou totalitarism.

— Vă referiţi la Alianţa Civică?

— Nu la Alianţa Civică. Mă refer la acele forumuri, în număr de 40, din toate judeţele. Urmează să te constituie unul şi la Bucureşti. E vorba de o alianţă a partidelor de opoziţie care să se interpună tendinţelor neocomu-niste ale puterii politice, un baraj indispensabil pentru normalizarea situaţiei şi instaurarea unui climat democratic. Deci, opoziţia parlamentară este inexistentă. De altfel noi considerăm parlamentul ca ilicit şi nereprezentativ. Situaţia e confuză, opinia publică incepe să se dezmeticească. Se fac manifestaţii de stradă care nici măcar nu sînt organizate de vreo formaţiune politică. Lumea iese în stradă din dorinţa de a-şi exprima indignarea împotriva regimului, a guvernului, a tendinţelor lui. Din păcate, cred că aceste manifestaţii vor spori, nu ştiu cum le va face faţă puterea politică, sper că nu se va repeta „experienţa Ceauşescu”, incit indignarea publică să pretindă îndepărtarea acestui grup de veleitari care au preluat puterea. Eu totuşi mai sper în cuminţenia poporului român şi in raţiunea celor de la guvern, care va face să se evite confruntări violente.

— Aveţi o propunere de „scenariu”?

— Lucrurile cred că s-ar putea normaliza de următoarea manieră: toţi cei care s-au făcut vinovaţi de grave abateri de la principiile democratice şi de la o guvernare cinstită trebuie să-şi recunoască vina. În mentalitatea românească s-a creat impresia că a-ţi recunoaşte vina ar fi o catastrofă. Şi nu e adevărat. Opinia publică are dreptul să cunoască adevărul. Iar adevărul începe cu revoluţia din decembrie. Trebuie arătată situaţia exactă a vechii securităţi! Ce s-a ales cu Fondul „Libertatea”? Ce s-a ales cu averea imensă a P.C.R.-ului? Guvernarea ar fi trebuit să înceapă cu restituirea pământului la ţărani.

— Ce semnificaţie acordaţi reapariţiei partidului comunist sub noua titulatură?

— Noi, din punct de vedere conceptual nu putem să ne opunem la apariţia unei ideologii politice. O adevărată democraţie trebuie să se obişnuiască cu tolerarea tuturor ideologiilor, şi cu apariţia tuturor doctrinelor, din confruntarea cărora opinia publică face opţiunile pe care le socoteşte potrivite pentru interesele ei. Principial nu avem nimic împotriva apariţiei unui partid comunist care are ocazia ca în faţa maselor să recolteze huiduieli; condamnarea şi blamarea din partea poporului român, pentru toate crimele, abuzurile şi dezastrul pe care le-au produs ţării. Din punctul de vedere al impresiei socot că este o obrăznicie fără egal, ca anumiţi oameni oare s-au făcut vinovaţi de strangularea poporului român în cei 43 de ani de dictatură comunistă să mai iasă ia lumină. Cred că este o dovadă de lipsă de cuminţenie politică să apari în faţa lumii pe care ai violentat-o cu cinism atîta vreme şi să-i soliciţi aportul electoral! Dar asta e o chestie de bun simţ. Iar acesta lipseşte unei categorii de oameni care ar fi trebuit să stea cu capul în nisip pînă cînd isprăvile lor ar fi putut fi uitate.

— Este întimplător momentul acestei reapariţii?

— Nu, e foarte probabil ca aici să fie o manevră care fie că încearcă o diversiune, fie specularea unui moment de confuzie pentru reintroducerea în circuit a unei astfel de formaţiuni. S-ar putea să fie vorba şi de intenţia de recuperare a unei părţi din averea P.C.R.-ului. Oricum, nu prezintă nici o semnificaţie politică, alta decît cea care este acoperită de camuflaj.

Octavian ANDRONIC

 

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MINA IN FOC)

ISTORIA NEROMANŢATA A UNOR AJUTOARE 

(Urmare din numărul trecut)

Conform înţelegerilor iniţiale, prefectura judeţului Bihor a delegat pe Adrian Iliuţă, salariat la Centrul de primire a minorilor Oradea, pentru supravegherea şi distribuirea ajutoarelor. Lucrul se pare că l-a deranjat pe destinatar, care n-a stat deloc pe gînduri pentru a-l expedia acasă pe nepoftitul delegat, asumîndu-şi riscurile ce decurgeau din preluarea individuală a containerului. Dînd însă dovadă de iniţiativă şi spirit comercial, domnul destinatar a dirijat, o parte importantă a conţinutului containerului spre Cooperativa de Consum Poiana Mare, judeţul Dolj (destul de departe de Bihor, dacă e să ne uităm pe hartă) pentru a fi vîndute. Grija pentru legalitate s-a concretizat intr-un proces-verbal încheiat de Mircea Cararat cu Buzaţii Gheorghe, contabil şef, ce stipula că s-au predat: 494 perechi de blugi, 331 cămăşi blugi, 52 rochii de casă, 116 fuste de vară, 133 cămăşi în carouri, 20 cămăşi poliester şi 198 cămăşi cu dungi verticale (!). Valoare totală — jumătate de milion. Pînă la 8 noiembrie se vînduse ceva mai mult de jumătate, pentru care . cooperativa a încasat un rabat comercial de 7 la sută. Transportul a fost evaluat la 8 000 lei, bani plătiţi din buzunarul propriu — într-un superb gest de omenie — de însuşi domnul Cararat. Ca garanţie, suma obţinută din vînzări a fost depusă în contul său personaj. A rămas ca articolele nevîndute pînă la 8 noiembrie să fie virate de către cooperativă, contracost, spre căminul de bătrîni din Ciutelec — Bihor…

Dar să vedem ce s-a întîmplat mai departe cu restul de ajutoare. Ceea ce a ajuns în Bihor au fost 284 cutii cu îmbrăcăminte şi încălţăminte uzată, 17 cutii cu medicamente, 400 de cutii cu conserve de fasole şi 199 de… ursuleţi (unde o fi dispărut cei de-al 200-lea?) care au fost distribuite pe Ia casele de copii şi orfelinate. Modul de distribuire a fost stabilit de către domnul Cararat, personal, în strînsă consfătuire cu domnii localnici Iosif Popa şi Gheorghe Rusea. În semn de mulţumire şi profund omagiu, reprezentanţii Bihorului i-au făcut cadou, la plecare, cîteva cutii cu ajutoare, pe care domnul Cararat a avut delicateţea să nu le refuze.

A urmat consultarea de către „Asociaţia pentru Democraţie în România” a actelor justificative prezentate de către antreprenorul general al ajutorului. A rezultat, în mod surprinzător, un minus de 16 cutii mari, cu pantaloni şi cămăşi jeans. Lipsă profund misterioasă, pe care nimeni nu şi-o putea explica. Nu se putea explica cu mijloacele logicii aritmetice nici nerespectarea instrucţiunilor privind comercializarea unor bunuri prin Consignaţia din Oradea şi trimiterea banilor rezultaţi către Căminul de bătrîni din Ciutelec. Asociaţia a comunicat telefonic domnului Cararat să preia lucrurile lăsate în custodie la cooperativa din Poiana Mare şi să le trimită în judeţul Bihor, lucru care din motive ce ne scapă nu s-a produs. Ca urmare, Asociaţia a solicitat in scris conducerii „României Libere”, al cărei salariat este domnul Cararat, să lămurească situatia, acesta fiind prezentat şi recomandat doamnei Flavia Coarna de către un membru al conducerii.    

Întrucit avem sentimentul că domnul M. C., reprezentant al singurului ziar independent din ţară este victima unişi conspiraţii internaţionale româno-canadiene, ce încearcă să-i răstălmăcească bunele intenţii şi veritabila risipă de energie, solicităm imperios Parlamentului constituirea unei comisii speciale de anchetă care să vadă in ce măsură copiii şi bătrînii din Bihor nu au fost angrenaţi intr-o enormă operaţiune de manipulare, menită să arunce cu noroi în eforturile depuse cu atita rîvnă de acesta!

AMBIDEXTRU

 

Ziarul Libertatea din 27 noiembrie 1990 pag. a 2-a ► Click pe imagine pentru mărire 

Ziarul Libertatea din 27 noiembrie 1990 pag. a 4-a ► Click pe imagine pentru mărire 

Ziarul Libertatea din 27 noiembrie 1990 pag. a 4-a ► Click pe imagine pentru mărire 

 

Actualitate

Critica acerbă a lui Victor Ponta la adresa liderilor politici și a politicii de război

Publicat

pe

De

Victor Ponta, fostul premier al României, a emis critici puternice la adresa liderilor politici, inclusiv președinți, premieri și miniștri, care se laudă cu deciziile lor referitoare la domeniul militar, promovându-și implicarea în chestiuni legate de război, rachete, avioane, tancuri, bombe și muniții. Ponta subliniază că acești lideri se laudă chiar și cu extinderea conflictelor armate în zone precum Gaza sau Taiwan, ignorând tragediile umane deja existente în Ucraina și impactul devastator al invaziei conduse de Putin.

Fostul premier exprimă consternarea sa față de discursul politicienilor referitor la „pace”, considerând că acest concept este esențial pentru miliardele de oameni obișnuiți care nu trag foloase din industria militară sau care nu ocupă poziții bine plătite pentru a asigura „apărarea” comună. Ponta respinge ipocrizia liderilor politici care vorbesc despre pace într-un context marcat de conflicte și suferință provocate de războaie, inflație, deficite de energie și lipsă de perspective. El recunoaște că nu există soluții miraculoase, dar apreciază liderii care aduc în discuție subiecte corecte și constructivie, în interesul unei majorități, nu doar al unora interesați direct de război.

Cu o notă ironică amară, Ponta prezice că Uniunea Europeană ar putea introduce sancțiuni pentru folosirea cuvântului „pace”, iar România ar putea fi printre primele țări care aplică această măsură, ocazie cu care președintele Iohannis ar putea să se lăude la summit. El critică lipsa de fermitate și inteligență a liderilor occidentali în confruntarea cu Putin, avertizând că ignoranța și dorința de război ne pot conduce către dezastru.

Citeste in continuare

Actualitate

Cum să ai angajați fericiți: 10 sfaturi pentru a îmbunătăți moralul și productivitatea

Publicat

pe

De

 1. Comunicarea eficientă

Una dintre cele mai importante aspecte pentru menținerea unui mediu de lucru sănătos este comunicarea deschisă și transparentă. Angajații trebuie să se simtă liberi să își exprime opiniile, să adreseze întrebări și să își împărtășească preocupările fără teamă de represalii. Organizarea unor întâlniri regulate și sesiuni de feedback poate ajuta la identificarea și rezolvarea problemelor înainte ca acestea să devină majore.

 1. Recunoașterea și recompensarea performanțelor

Angajații care se simt apreciați sunt mai motivați și mai loiali. Implementarea unui sistem de recunoaștere și recompensare a performanțelor, fie că este vorba despre premii financiare, zile libere sau simple mulțumiri publice, poate avea un impact semnificativ asupra moralului echipei. De exemplu, oferirea unui cadou de Craciun poate fi un gest simplu, dar foarte apreciat, care arată angajaților că eforturile lor sunt recunoscute și valorizate.

 1. Oferirea de oportunități de dezvoltare profesională

Investiția în dezvoltarea profesională a angajaților nu doar că îi ajută să își îmbunătățească abilitățile, dar le arată și că sunt apreciati. Cursurile de formare, atelierele și oportunitățile de avansare în carieră sunt esențiale pentru menținerea unui nivel ridicat de satisfacție la locul de muncă.

 1. Crearea unui mediu de lucru pozitiv

Un mediu de lucru plăcut și confortabil poate face minuni pentru starea de spirit a angajaților. Asigură-te că birourile sunt bine luminate, curate și echipate corespunzător. De asemenea, încurajează o cultură organizațională pozitivă, bazată pe respect reciproc și colaborare.

 1. Flexibilitatea programului de lucru

Oferirea unui program de lucru flexibil poate reduce stresul și poate îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Angajații care au posibilitatea de a-și ajusta programul în funcție de nevoile lor personale sunt adesea mai productivi și mai fericiți.

 1. Îmbunătățirea beneficiilor și a pachetului salarial

Un pachet salarial competitiv și beneficii atractive, cum ar fi asigurarea medicală, planurile de pensii și concediile plătite, pot juca un rol crucial în satisfacția angajaților. Reevaluează periodic aceste aspecte pentru a te asigura că rămâi competitiv pe piața muncii.

 1. Promovarea echilibrului între viața profesională și cea personală

Încurajează angajații să își ia concediu și să profite de zilele libere. Stabilește politici care să prevină munca excesivă și să promoveze echilibrul între viața profesională și cea personală. Angajații odihniți și echilibrați sunt mai productivi și mai dedicați.

 1. Organizarea de activități de team building

Activitățile de team building sunt esențiale pentru consolidarea echipei și pentru îmbunătățirea relațiilor interpersonale. Acestea pot varia de la simple ieșiri în oraș până la sesiuni de training sau activități recreative. Scopul este de a crea un sentiment de unitate și de a încuraja colaborarea.

 1. Oferirea de suport și resurse pentru bunăstare

Bunăstarea mentală și fizică a angajaților ar trebui să fie o prioritate. Oferirea de resurse precum consiliere psihologică, abonamente la săli de sport sau programe de wellness poate contribui la starea generală de bine a echipei.

 1. Cadouri și surprize pentru angajați

O modalitate excelentă de a arăta angajaților că îți pasă de ei este prin oferirea de cosuri cadouri și alte mici surprize. Aceste gesturi nu trebuie să fie rezervate doar pentru sărbători; oferirea periodică a unor mici atenții poate menține moralul ridicat și poate arăta aprecierea ta continuă.

Cadouri de Crăciun

În perioada sărbătorilor, un cadou de Crăciun personalizat poate aduce bucurie și poate crea o legătură mai strânsă între angajați și companie. Gândește-te la interesele și preferințele angajaților pentru a alege cadouri care să fie cu adevărat apreciate.

Cosurile cadou Crăciun sunt o alegere populară și versatilă. Acestea pot conține o varietate de produse, de la delicatese gourmet la produse de îngrijire personală. Personalizarea fiecărui coș în funcție de preferințele fiecărui angajat poate adăuga o notă specială și personalizată care va fi cu siguranță apreciată.

Crearea unui mediu de lucru fericit și productiv necesită efort și dedicare, dar beneficiile sunt considerabile. Angajații fericiți sunt mai productivi, mai loiali și contribuie pozitiv la cultura organizațională. Aplicând aceste sfaturi, vei putea să îmbunătățești semnificativ moralul și satisfacția echipei tale.

 

Citeste in continuare

Actualitate

Ce avantaje ai la reîncărcare Telekom prin incarca.ro?

Publicat

pe

De

reîncărcare Orange

Să cumperi o reîncărcare Telekom a devenit un procedeu foarte simplu în 2024, din cauza dezvoltării internetului și implicit a automatizării.

E mult mai simplu în ziua de azi să îți manageriezi cartela PrePay față de vremurile din trecut, când erai nevoit să stai pe la cozile operatorilor de telecomunicații pentru o simplă reîncărcare electronică. Astăzi există portaluri precum incarca.ro de unde-ți poți achiziționa foarte simplu o reîncărcare Telekom, Vodafone sau Orange, fără să mai fii nevoit să mai pierzi timp prin oraș, pe la cozi, prin punctele de lucru ale operatorilor de telefonie mobilă. Există chiar 7 avantaje pe care le ai dacă alegi să-ți reîncarci cartela PrePay online, prin intermediul incarca.ro.

Ce avantaje ai dacă alegi să cumperi o reîncărcare Telekom prin incarca.ro?

 1. Economisești timp foarte prețios. Timpul în ziua de azi este de departe cea mai prețioasă resursă. Cine reușește să facă rost de timp liber este mai mult decât câștigat. Ei bine, simpla reîncărcare online a unei cartele PrePay online îți poate aduce în prim plan timp liber. Nu mai ești nevoit să te duci prin oraș, pe la magazine, să stai pe la cozi doar pentru a avea un telefon 100% funcțional de pe care să poți iniția apeluri și prin intermediul căruia să reușești să navighezi pe internet.
 2. Beneficiezi de bonus suplimentar. Sistemul de reîncărcare a cartelelor PrePay oricum are la bază o metodă de bonusare. Incarca.ro vine în întâmpinarea clienților cu un sistem suplimentar de fidelizare prin intermediul căruia se acordă minute sau MB de internet extra, la fiecare reîncărcare Orange, Vodafone sau Telekom. Este o modalitate mai mult decât eficientă de a oferi clienților beneficii suplimentare, am putea spune că este o situație convenabilă de ambele părți.
 3. Portalul este deschis NON STOP. Gata cu momentele de frustrare survenite în urma expirării minutelor în miez de noapte. Acum nu mai ești nevoit să te îmbraci și să cauți o benzinărie în oraș din care să cumperi o cartelă de reîncărcare la un preț exorbitant. Este mai mult decât simplu să accesezi incarca.ro, un portal deschis non stop, și să-ți cumperi o reîncărcare PrePay la un preț mai mult decât decent, la prețurile oficiale ale companiilor de telecomunicații.
 4. Reîncărcarea durează două minute. Tehnologia modernă face minuni. Reușește nu doar să ne ia drumurile din picioare și să ne ofere în schimb timp liber, dar reușește să reducă la maxim și timpii de achiziție pentru o reîncărcare PrePay. Portalul incarca.ro nu necesită crearea unui cont pe platformă, motiv pentru care în maxim 2 minute, clienții pot finaliza tranzacția de achiziție și se pot bucura de beneficiile achiziționate. Incarca.ro este cel mai rapid portal de reîncărcare a cartelelor PrePay din România, la ora actuală.
 5. Poți reîncărca între 5 și 125 euro. Diversitatea este foarte importantă în special pentru clienții care nu stau prea bine cu finanțele. Dacă un client are bani de o reîncărcare de 6 euro, acesta o poate achiziționa fără probleme prin intermediul portalului incarca.ro. Nu este nimeni nevoit să meargă direct spre reîncărcarea de 8 euro sau de 10 euro cum se întâmplă de obicei când mergem să achiziționăm o reîncărcare PrePay de la magazine sau din benzinării, fiind singurele disponibile
 6. Datele tale sunt în siguranță. Incarca.ro nu va folosi datele personale în scopuri comerciale. Nu își vor face reclamă folosind numerele de telefon ale clienților și nici nu vor vinde aceste date altora. Căci ne întrebăm de multe ori de unde au numerele noastre de telefon cei care se ocupă cu sondaje de opinie spre exemplu și ne bâzâie non stop. Ei bine, aceste companii cumpără informațiile de la alte portaluri, din fericire nu este și cazul celor de la incarca.ro.
 7. Tranzacțiile sunt criptate 100%. Un aspect foarte important în ziua de azi, când internetul colcăie de hackeri. Cu cât viața devine mai grea cu atât oamenii încearcă să-și folosească inteligența într-un mod negativ, pentru a face rost de niște bani nemunciți. Cei de la incarca.ro au investit masiv în securizarea portalului astfel încât clienții să fie mereu în siguranță. Creditul cumpărat prin incarca.ro este mereu în siguranță, alături de datele bancare.

 

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România. Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național? Garantăm confidențialitatea! Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503 Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com Departament Investigații - Secția Anticorupție

Știri calde

Exclusiv16 ore ago

Managementul defectuos în cadrul IGPR: Oscarul irosit și implicațiile abuzurilor

Sindicatul Diamantul a dezvăluit că la IGPR, abuzurile privind acordarea Oscarurilor au atins cote alarmante. ” Eminentele cenusii” din IGPR...

Exclusiv16 ore ago

Abuzuri la IPJ Neamț: Utilizarea neautorizată a Tehnologiei de Supraveghere

Sindicatul Europol Neamț a dezvăluit că la IPJ Neamț, abuzurile împotriva lui Cănărău Ioan au atins un nou nivel al...

reîncărcare Orange reîncărcare Orange
Actualitate3 zile ago

Ce avantaje ai la reîncărcare Telekom prin incarca.ro?

Să cumperi o reîncărcare Telekom a devenit un procedeu foarte simplu în 2024, din cauza dezvoltării internetului și implicit a...

Exclusiv4 zile ago

Neclare și nocive: Provocările legate de reglementarea conducerii sub influente psihoactive în România

Sindicatul Diamantul, prin Emil Pascut, dezvăluie că suntem expuși riscului grav de a conduce sub influența substanțelor psihoactive, nu doar...

Exclusiv5 zile ago

Cheltuieli bugetare “ciudate” ale tandemului Ciolacu – Oprea/Partea a II a

Revenim cu noi date referitoare la modul cum sunt cheltuiti banii contribuabililor de catre ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu...

Exclusiv5 zile ago

Rectificări esențiale pentru OUG-ul 24/2024: Ajustări cruciale pentru respectarea prezumției de nevinovăție

După neclaritățile provocate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în urma promulgării OUG nr. 24/2024, menită să îmbunătățească siguranța rutieră, au...

Exclusiv5 zile ago

Controverse și opacitate în procesul de concursuri la Ministerul Afacerilor Interne – Perspectiva Sindicatului Național DECUS

A avut loc ședința Grupului de Dialog Social la Ministerul Afacerilor Interne, fiind prezent pe ordinea de zi Proiectul OMAI...

Exclusiv6 zile ago

Investigarea acuzațiilor de poliție Sindicală și implicarea Serviciilor de Informații la IPJ Neamț: Sindicaliștii Europol aduc dovezi

Sindicatul Europol Neamț a ridicat acuzații serioase într-o postare pe pagina sa de Facebook împotriva IPJ Neamț, sugerează existența unor...

Exclusiv6 zile ago

Testele rapide în Poliția Română și provocările Toxicologiei: Dezbateri și clarificări

Dezbaterile recente au evidențiat diferențele dintre testele rapide de screening utilizate de Poliția Română și testele diagnostice confirmatorii efectuate la...

Exclusiv6 zile ago

Scandalul Organigramei Politiei Locale Ploiesti: Alerta dată de fostul consilier al Primarului Volosevici

Fostul consilier onorific al primarului Volosevici, Gerard Georgescu, trage un nou semnal de alarmă: „Opriți, nașii, finii și amantele, ultimele...

Exclusivo săptămână ago

Redefinind standardul: Sindicatul Europol aduce lumina asupra erorilor în anunțurile de recrutare

Sindicatul Europol atrage atenția asupra erorii apărute pe site-ul oficial al MAI referitoare la viitoarele angajări: „Ar fi corect să...

Exclusivo săptămână ago

Scandal în Poliția Română: Cum un șef a pus normă de amenzi și a denunțat subalternii pentru avertismente prea multe

„Până aici s-a ajuns” – acesta este nivelul unui șef din Poliția Română. Sindicatul Sidepol a dezvăluit preocuparea legată de...

Exclusivo săptămână ago

Mărturie de profesionalism: polițiștii români și exemplul lor de solidaritate în trafic

Polițiștii români demonstrează încă o dată solidaritate și profesionalism în trafic, conform Sindicatului Europol Ieri dimineață, în jurul orei 07:30,...

Actualitateo săptămână ago

Descopera Magia Amintirilor Cu Cabina Foto Fantastic – Cabina Foto Ploiesti

Organizarea unui eveniment special poate fi o provocare, dar și o oportunitate de a crea amintiri de neuitat. Indiferent dacă...

Exclusiv2 săptămâni ago

Transparență sau aparente? O privire critică asupra activității DGA în prevenirea corupției

DGA, aparent preocupată de transparență și prevenirea corupției, este descrisă de Emil Pascut de la Sindicatul Diamantul ca un ciob...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv