Connect with us

Actualitate

Au inceput inscrierile la UPG Ploiesti

Incisiv

Publicat

pe

Au inceput inscrierile la UPG Ploiesti

Cei care vor să devină studenți la Universitatea „Petrol-Gaze” Ploiești pot depune documentele pentru înscriere, fiind anunțat programul de desfășurare a concursului de admitere atât pentru studiile universitare de licență, cât și la master. Este al doilea an în care desfășurarea concursului de admitere în noul an universitar are loc în pandemie, motiv pentru care documentele necesare înscrierii pot fi depuse atât prin prezentarea fizică a candidaților, cât și prin intermediul on-line. Potrivit purtătorului de cuvânt al UPG Ploiești, conf. univ. dr. Mirela Dulgheru, și în noul an, pentru studiile universitare de licență, admiterea se va face pe bază de dosar, atât pentru locuri fără taxă, cât și plătite – taxa anuală fiind de 3.200 de lei, care se poate achita în patru rate. Fiecare dintre facultăți și-a făcut publică oferta educațională, existând și o serie de nouăți în ceea ce privește locurile care sunt scoase la concurs în mod distinct. Astfel, în afara locurilor fără taxă și cu taxă, a acelora stabilite special pentru cei de etnie romă și pentru absolvenții proveniți din licee situate în mediul rural, unele facultăți au locuri atât pentru cei proveniți din sistemul de protecție socială, cât și pentru românii de pretutindeni.

Potrivit programului stabilit pentru desfășurarea concursului de admitere la UPG Ploiești la studii universitare de licență, sesiunea de vară 2021, înscrierea candidaților a început astăzi și va continua până pe data de 19 iulie. Așa cum s-a anunțat, în vederea depunerii documentelor, programul de lucru față în față cu candidaţii este de luni până vineri, între orele 9.00 –15.00 (cu pauză între orele 12.00-12.30), în perioada 14.06.2021- 9.07.2021, la decanatele facultăților; de luni până vineri între orele 9.00 –15.00 (cu pauză între orele 12.00-12.30) și sâmbăta şi duminica și între orele 9.00 –13.00, în perioada 10.07.2021-24.07.2021, la punctele de înscriere din cadrul universității, dar și on-line 24/24 pentru înscrierea pe platforma de admitere, în perioada 14.06.2021-18.07.2021, și între orele 0.00-15.00, în data de 19.07.2021. Admiterea în anul universitar 2021-2022 se va face tot pe bază de dosar, dar la unele dintre facultăți candidații vor susține și un test. Astfel, susținerea probei de aptitudini pentru candidaţii la Facultatea de Litere şi Ştiinţe – domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, care va consta într-un interviu susținut prin intermediul platformei electronice, va avea loc în perioada 13-19 iulie, iar proba de competență lingvistică, pentru candidații înscriși la programul cu predare în limba engleză la Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie, constând într-un test pe platforma electronică, a fost programată pe data de 16 iulie. Afişarea primului set de liste cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă), admişi pe locuri cu taxă şi candidaţi în aşteptare, va fi pe data de 20 iulie. „Între 21 și 23 iulie 2021, va avea loc confirmarea locurilor ocupate de candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă) la sediul UPG Ploiești, confirmare care se va face prin depunerea în original a diplomei de Bacalaureat sau a adeverinţei de promovare a examenului de Bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2021) de către toţi candidaţii admişi, depunerea opţiunii pentru o singură specializare de către candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă) la mai multe specializări, încheierea contractelor de studii pentru candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă). Confirmarea locurilor ocupate de candidaţii admişi pe locurile cu taxă la sediul UPG Ploiești se face prin achitarea ratei I a taxei de studii de către candidaţii admişi pe locurile cu taxă (la unul sau mai multe domenii), on line pe platforma admiterii, direct la casieria UPG sau prin ordin de plată cu dovada plății, și încheierea contractelor de studii pentru candidaţii admişi pe locuri cu taxă”, a anunțat UPG Ploiești. Afişarea celui de-al doilea set de liste cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget (fără taxă), admişi pe locuri cu taxă şi candidaţi respinși va vea loc pe 23 iulie, confirmarea locurilor ocupate pe locuri fără taxă și cu taxă urmând să se facă pe data de 24 iulie, similar procedurii stabilite după anunțarea primului set de liste cu candidații admiși, lista actualizată cu locurile rămase libere pentru sesiunea de toamnă urmând să fie afișată la începutul lunii septembrie a.c. Pe de altă parte, reprezentanții UPG Ploiești au ținut să le transmită candidaților și o serie de informații care țin strict de documentele necesare înscrierii: „Candidații din promoția curentă care nu au adverința de absolvire/diploma de Bacalaureat, în perioada 14.06.2021-9.07.2021 pot depune pe platforma admiterii / sau fizic la punctele de înscriere ale facultăților restul documentelor necesare pentru înscriere, urmând ca în perioda 10.07.2021-19.07.2021 să depună copia/ originalul adeverinței / diplomei. Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget care nu depun în original diploma de Bacalaureat sau adeverinţa de promovare a examenului naţional de Bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2021) sunt excluşi de pe liste. Locurile rămase libere vor fi ocupate în ordinea mediilor de admitere de candidaţii înscrişi la specializarea respectivă care au bifat opţiunea fără taxă sau de candidaţii care au bifat opţiunea cu taxă şi fără taxă şi care au fost admişi pe locuri cu taxă, numai dacă şi-au achitat prima rată a taxei de studii şi au încheiat contractul de studii, urmând ca ulterior rata de studii să le fie restituită şi contractul de studii refăcut”.

Oferta educațională pentru studiile universitare
UPG Ploiești a făcut publică oferta educațională pentru noul an universitar atât pentru studiile universitare de licență, cât și pentru master, anunțând și câte locuri au fost scoase la concurs. Astfel, pentru studii universitare de licență, la Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică sunt scoase la concurs, în total, 202 locuri fără taxă și 312 cu taxă, separat fiind disponibile alte două locuri pentru candidații de etnie romă, alte cinci locuri pentru cei proveniți din mediul rural, două locuri pentru cei proveniți din sistemul de protecție socială, dar și două locuri pentru românii de pretutindeni– ambele fără plata taxei de școlarizare, unul dintre viitorii studenți admiși la Inginerie Mecanică, specializarea Utilaje petroliere și chimie, urmând să beneficieze și de bursă. La această facultate, cele mai multe locuri – 51 fără taxă și 35cu taxă – sunt la Inginerie mecanică, specializarea Utilaje petroliere și petrochimie, învățământ cu frecvență. La Facultatea de Științe Economice, în total sunt anunțate 262 de locuri fără taxă și 404 cu taxă, separat fiind scoase la concurs și două locuri pentru cei de etnie romă și 5 locuri pentru absolvenții din licee situate în mediul rural. Cele mai multe locuri – 48 fără taxă și 26 cu taxă – sunt la Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, specializarea Informatică Economică. La Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie, în total sunt 116 locuri fără taxă și 171 cu taxă, dar și două locuri pentru cei de etnie romă, patru pentru absolvenții de licee situate în mediul rural, dar și două locuri pentru românii de pretutindeni- ambele fără plata taxei de școlarizare, unul dintre studenții admiși la Inginerie Chimică, specializarea Prelucrarea Petrolului și Petrochimie având asigurată și bursa. La această facultate, cele mai multe locuri – 34 fără taxă și 36 cu taxă – sunt la Inginerie Chimică, specializarea Prelucrarea Petrolului și Petrochimie. La Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor sunt anunțate 124 de locuri fără taxă și 138 cu taxă, și distinct alte trei locuri pentru tineri de etnie romă, cinci locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural, două locuri pentru cei proveniți din sistemul de protecție socială și trei locuri pentru românii de pretutindeni, în ultimul caz doi dintre candidații admiși în domeniul Mine, Petrol și Gaze urmând să aibă asigurată și bursa. La această facultate, cele mai multe locuri – 70 fără taxă și 24 cu taxă – sunt în domeniul Mine, Petrol și Gaze, specializarea Inginerie de petrol și gaze. La Facultatea de Litere și Științe, în total sunt scoase la concurs 205 locuri fără taxă și 326 cu taxă, iar separat sunt două locuri pentru cei de etnie romă, cinci locuri pentru absolvenți de licee din mediul rural și două locuri pentru absolvenții din sistemul de protecție socială. De asemenea, pentru românii de pretutindeni este prevăzut un loc distinct, fără plata studiilor și cu asigurarea bursei, la Limbă și Literatură, specializarea Limba și Literatura română- Limba și Literatura Engleză, domeniu și specializare unde sunt prevăzute de altfel, în noul an universitar, și cele mai multe locuri – 43 fără taxă și 104 cu taxă – ale acestei facultăți.
La studiile universitare de master, înscrierea candidaţilor este programată în perioada 13–19 iulie a.c. În vederea admiterii, pentru cei care vor opta pentru Facultatea de Științe Economice, de exemplu, candidații vor susține un test tip grilă pe platforma electronică sau un eseu transmis în format electronic, în cazul acelora care și-au ales Facultatea de Litere și Științe, pe 20 iulie fiind anunțată afișarea primului set de liste cu candidaţii admişi pe locuri fără taxă, cu taxă şi în aşteptare. Pentru master, la Facultatea de Științe Economice sunt în total 70 de locuri fără taxă și 278 cu taxă, la Facultatea de Litere și Științe – 67 de locuri fără taxă și 233 cu taxă, la Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie – 46 de locuri fără taxă și 151 cu taxă, la Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor – 66 de locuri fără taxă și 231 fără taxă, iar Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică – 78 de locuri fără taxă și 169 cu taxă.

Sursa articolului

Citeste in continuare
Comenteaza si tu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

Ajutoarele sociale vor crește anual. Legea, promulgată de Klaus Iohannis

Incisiv

Publicat

pe

De

Legea care prevede ca valoarea indicatorului social de referință (ISR) să fie actualizată, din oficiu, anual, la data de 1 martie, cu rata medie a inflației din anul anterior, a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis.

Este vorba de propunerea privind completarea legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncăm informează Adevărul.

Indicatorul social de referință este utilizat, în principal, la calcularea indemnizației de șomaj și a ajutoarelor pentru încălzire.

Totodată, valoarea anuală a indicatorului social de referință este utilizată și pentru elaborarea legilor bugetare.

Valoarea indicatorului social de referinţă este stabilită în prezent la 500 lei, aceasta nemaifiind actualizată din anul 2008, după cum se menţionează în expunerea de motive a actului normativ.

Valoarea ISR se va actualiza din 2022

Astfel, odată cu intrarea în vigoare a acestei propuneri legislative, actualizarea indicatorului social de referință se va face începând cu 1 martie 2022.

Indicatorul social de referință este definit de lege ca fiind unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestațiile bănești (cu excepția indemnizației de șomaj) suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj în vederea încadrării în muncă a unor categorii de persoane.

Sursa citată notează că pentru ca propunerea legislativă să intre în vigoare, mai este necesară doar publicarea deciziei de promulgare în Monitorul Oficial.

Klaus Iohannis trimisese spre reexaminare o propunere similară

O lege asemănătoare a fost trimisă pe 24 decembrie 2020 spre reexaminare de președintele Iohannis. Este vorba despre propunerea de creștere a ISR, de la 500 la 1.200 de lei.

În octombrie, Camera Deputaților adoptase acest proiect, inițiat de PSD, ALDE și Pro România.

Creșterea urma să aibă loc etapizat, iar la acea vreme, parlamentarii au stabilit că „valoarea indicatorului social de referinţă creşte anual până la atingerea valorii de 1.200 de lei, după cum urmează:

a) la data de 1 ianuarie 2021 – 780 lei;

b) la data de 1 ianuarie 2022 – 990 lei;

c) la data de 1 ianuarie 2023 – 1.200 lei”.

Citeste in continuare

Actualitate

Tragedie în timpul European Talent Cup. Un motociclist de doar 14 ani a murit în timpul cursei

Incisiv

Publicat

pe

De

Un motociclist în vârstă de doar 14 ani a murit duminică după ce a suferit u accident la o cursă din cadrul European Talent Cup, desfășurată pe circuitul MotorLand Aragon din Alcaniz, Spania.

Cu 13 tururi rămase de parcurs, Hugo Millan a căzut în virajul al cincilea și a încercat să iasă de pe pistă, informează Știrile Pro TV.

Din păcate, el a fost lovit de o altă motocicletă, pilotată de polonezul Milan Leon Pawelec, care nu a putut să evite impactul.

Organizatorii au decis întreruperea imediată a cursei, cu steagul roșu, iar medicii au ajuns la scurt timp la locul producerii accidentului.

Pilotul nu a mai putut fi salvat

Tânărul pilot a fost dus imediat cu elicopterul la un spital din Zaragoza, însă medicii nu au reușit să îi salveze viața.

Decesul lui Hugo Millan a fost confirmat de către organizatorii competiției,

„Suntem profund întristaţi să anunţăm că Hugo Millan a decedat din cauza rănilor suferite după un accident în cursa HETC. Transmitem toată dragostea şi sprijinul nostru familiei, echipei şi celor dragi. Ne va fi dor de tine, Hugo”, se arată într-un comunicat.

Unul dintre cei mai mari piloţi din acest sport, sextuplul campion mondial de MotoGP, Marc Marquez, a scris pe Twitter: „RIP Hugo Millan. Condoleanţele mele sincere familiei, prietenilor şi echipei sale.”

Millan era un tânăr foarte apreciat şi unul dintre cei mai promiţători piloţi din Spania care aspirau la participarea în MotoGP. El ocupa locul al doilea în European Talent Cup, după ce a obţinut patru podiumuri şi două pole position-uri în acest sezon.

Citeste in continuare

Actualitate

„Tarifele pentru activitățile de salubrizare stradală și colectare separată au fost stabilite prin HCL”

Incisiv

Publicat

pe

De

Compania Romprest Service SA multumeste public tuturor operatorilor de salubritate, competitori in piata serviciilor publice de profil, care au manifestat o conduita profesionala si morala ireprosabila si au refuzat sa fie atrasi in actiunile Primarului Sectorului 1 prin care se aduc grave prejudicii activitatii si imaginii Romprest si, mai ales, interesului public general. 

In ceea ce priveste tarifele practicate de Romprest in executarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate in Sectorul 1, pentru o corecta informare a celor interesati si pentru a fi evitata utilizarea in mass-media a unor formulari ambigue de genul „Romprest declara ca tariful este (…)”, am pus la dispozitia opiniei publice, intr-un comunicat postat pe site-ul oficial al companiei, romprest.eu, inca din data de 7 iunie 2021 (Drept la replica cu privire la postarea publicata pe site-ul Primariei Sector 1 in data de 07.06.2021 – click aici), facturile si Centralizatoarele anexa emise pentru activitatile de Salubrizare stradala (facturi care NU au fost achitate pentru servicii prestate si confirmate cu Bun de plata, in perioada 1 iulie 2020-15 octombrie 2020, si a caror executare silita a fost incuviintata in instanta). Aceste centralizatoare contin tarifele pentru activitatile si operatiunile serviciului aflate in vigoare la aceasta data. Mentionam ca tarifele pentru activitatile de salubrizare stradala si colectare separata si transport separat deseuri ale Romprest au fost aprobate prin Hotarare a Consiliului Local al Sectorului 1.

In ceea ce priveste tarifele practicate de catre operatorii agreati de catre autoritate pentru prestarea activitatilor de sortare/tratare si depozitare (n.r. la data prezentei nu exista contract valabil pentru activitatea de eliminare prin depozitare, Iridex nu mai are contract pe Sectorul 1) sunt platite de catre autoritate direct catre sortatori, implicit agreate, desi acestia se afla in contract cu Romprest.

Nu avem cunostinta in baza caror contracte vor fi decontate activitatile de sortare/tratare/depozitare aferente cantitatilor de deseuri care vor fi colectate si transportate de catre prestatorul angajat pe perioada starii de alerta, si nici nu cunoastem care este obiectul contractului incheiat de catre acesta si nici autoritatea contractanta.

Ceea ce putem sa clarificam pentru cei interesati este ca, functie de compozitia deseurilor colectate, respectiv procentul din fiecare tip de deseu pe care il contin (e.g. deseuri din constructii, deseuri vegetale, etc.), care se determina dupa predarea la statiile de sortare, tarifele sortatorilor se aduna in mod diferentiat, in sensul ca unele deseuri se sorteaza, altele se supun tratarii, altele se elimina prin depozitare direct.

Avand in vedere faptul ca acest contract se deruleaza de catre Romprest de 13 ani, in toate lunile anului (si iarna cand se arunca brazii de Craciun si vara cand se arunca cojile de pepeni si deseurile din constructii), datele pe care Romprest le poate furniza, pe baza raportarilor transmise lunar, trimestrial si anual autoritatilor locale si de mediu, sunt cifre statistice.

Pe baza acestor date statistice (in baza raportarilor intocmite vreme de 13 ani), se pot determina cantitati/densitati medii anuale si, in consecinta, tarife compuse medii (colectare + transport + sortare/ tratare/ depozitare) rezultate conform compozitiei deseurilor.

Asa dupa cum am afirmat in repetate randuri si dupa cum am si demonstrat, stam la dispozitia tuturor celor interesati cu documente ale contractului si cu toate informatiile necesare pentru ca toate autoritatile, institutiile si organele abilitate, precum si toti vectorii de opinie din societatea civila sa se poata informa corect si obiectiv.

Citeste in continuare

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Partener special – probleme juridice

Știri calde

Exclusiv2 zile ago

Discursul dublu al primarului Andrei Volosevici/Pe de o parte, ataca nefondat Garda de Mediu ca nu isi face datoria, pe de alta parte, se pozeaza, la intimidare, spunem noi, cu directorul celui mai mare poluator din Ploiesti/Cand este consecvent Andrei Volosevici?

Cand este consecvent Andrei Volosevici? Probabil cand primarul Andrei Volosevici nu il va contrazice pe primarul Andrei Volosevici si cand...

Exclusiv2 zile ago

„Io n-am înțeles niciodată ceva la Macovei&Guseth: cum să vorbești tinerilor de Sighet și Memorialul Durerii și să susții ingerința ilegală a Serviciilor secrete în Justiție?”

Io n-am înțeles niciodată ceva la Macovei&Guseth: cum să vorbești tinerilor de Sighet și Memorialul Durerii și să susții ingerința...

Exclusiv2 zile ago

Au inceput sa apara tot mai multe reactii pertinente la declaratiile primarului Andrei Volosevici/Reactii pe banda video

Au inceput sa apara tot mai multe reactii pertinente la declaratiile primarului Andrei Volosevici. Precizam ca aceleasi reactii pertinente le...

Exclusiv3 zile ago

Comisia Europeana a incept sa taie drastic din cioacele trecute pe hartie de niste hoti care lucreaza in beneficiul altor hoti.

Comisia le-a dat in cap cu cioaca de jumatate de miliard de Euro pentru GSP-Gabriel Comanescu, asa cum arata bratul...

Exclusiv4 zile ago

Motivele care au generat insuccesul electoral de la alegerile parlamentare din 2020 ale PMP/Tradari din interiorul partidului ale unor grupari care si-au luat partidul pe nume personal in schimbul primirii unor foloase necuvenite si… in interes imobiliar/Politica cu sechestrari, cu clanul lui Sadoveanu, numit si clanul Belgienilor si incalcari grave ale statutului

Ne-a atras atentia un articol din Incisiv National  -„BOMBA. Cristian Diaconescu a aflat cum se faceau alegerile la PMP: „liderii...

Exclusiv5 zile ago

Raportul Comisiei Europene pe statul de drept nu numai zici că e scris de bucătăreasa USR dar conține și falsuri grosiere.

 Comisia Europeană scrie că DNA a avut rezultate mai bune în condițiile în care chiar DNA în scrie în bilanțuri...

Exclusiv6 zile ago

Cu PNRR-ul esuat si cu cele mai mari dobanzi din UE, premierul Romaniei ne zice: “va vand…”

Iar a incurcat indicatorii! ,,Va vand un mic secret, urmează alte estimari, care vor duce creşterea economica aproape de două...

Exclusiv6 zile ago

Stiati ca si noi platim pentru campania interna din PNL!? Echipa lui Citu de la guvern, platita din bani publici, lucreaza de zor pentru alegerea sa la sefia PNL, adica intr-o chestiune absolut privata!

Stiati ca si noi platim pentru campania interna din PNL!? Echipa lui Citu de la guvern, platita din bani publici,...

Exclusiv7 zile ago

Deci, PNRR-ul de cioace al lui Ghinea/Barna/Citu va fi aprobat la 1900 toamna/Iulian Bulai este un tantalau/Tantalaul zice ca Bula si cu Drula au obtinut (deja) 5.1 miiiarde pentru autostrazi

Comisia Europeana a incept sa taie drastic din cioacele trecute pe hartie de niste hoti care lucreaza in beneficiul altor...

Exclusiv1 săptămână ago

Bomba “ecologica”si…penala!/Personajul care “pastoreste” “La nuova mappa del crimine”, “Famiglia mafiosa” care a cucerit „Republica Ploiesti” este cercetat in doua dosare penale la DNA si sub “subpravegherea” mai multor servicii secrete, el si mentorii sai

Noi, cei de la Incisiv de Prahova, nu facem “misto” si nu anuntam pe reteaua “Facebook” personala a unui individ...

Exclusiv1 săptămână ago

Staţia de epurare, o bombă urat mirositoare pe banii Ploieştiului/Reteaua prin care s-au sifonat zeci de milione de euro

Șansele ca Ploieștiul să finalizeze „noua” stație de epurare sunt egale cu zero, având în vedere problemele legate de imposibilitatea...

Exclusiv1 săptămână ago

Din punct de vedere al banilor albi incasati, anul de criza 2020 a fost cel mai bun pentru turnatorul Securitatii, Manole.

Din punct de vedere al banilor albi incasati, anul de criza 2020 a fost cel mai bun pentru turnatorul Securitatii,...

Exclusiv1 săptămână ago

”Famiglia mafiosa”, parfumurile scumpe si un sejur in Turcia

Un membru dintr-o ”Famiglia mafiosa” (prezentata in articolul de ieri) a primit de la o vaduva mai multe parfumuri scumpe...

Exclusiv2 săptămâni ago

Faptul ca programul “Romania educata” este o flatulenta dospita 7 ani rezulta si din stahanovismele definite drept “tinte concrete”

Faptul ca programul “Romania educata” este o flatulenta dospita 7 ani rezulta si din stahanovismele definite drept “tinte concrete”. Gen:...

Exclusiv2 săptămâni ago

Cea mai tipică manieră a ministrului academician în securitate națională Sorin Cîmpeanu: au fost puse în dezbatere aceste controversate modificări ale Regulamentului de organizare și funcționare a CNATDCU și a metodologiei de verificare a sesizărilor de plagiat

Ministerul Educației a pus ieri în dezbatere publică Ordinul de ministru care vizează modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!