Connect with us

Actualitate

Mahării CHELARU FLORIN, DAMIAN ADRIAN ȘI ACOLIȚII LOR DIN LA PIOVRA DIN NĂVODARI (EPISODUL IV)

Incisiv

Publicat

pe

Preluare (Incisiv National)

În EPISODUL IV, asa cum am promis, vom face o încadrare juridică preliminară a faptelor, care – la prima vedere – putem afirma (precizam in articolul anterior), fără teamă de a greși, că sunt:

 • Luarea de mită (art. 289 C. Pen.);
 •  Falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art. 322 C. pen.)’
 • Uzul de fals (art. 323 C. pen);
 •  Falsul în declaraţii (art. 326 C. pen.), Înşelăciunea (art. 244, alin. 1);
 • Constituirea unui grup infracţional organizat (art. 367, alin. 1).

De acum, nu ne mai surprinde nimic în Năvodari, edilii moștenind corupția și abuzurile unii de la alții (cu pasiv și activ, ca la masa succesorală!).

http://www.incisivnational.ro/2019/08/27/pe-modelul-mazare-primarii-din-navodari-au-in-gena-braf-o-mutatie-somatica-a-coruptiei-cel-putin-ultimii-doi-nicolae-matei-si-chelaru-florin-serial-in-iii-episoade/

http://www.incisivnational.ro/2019/08/27/maharii-matei-nicolae-chelaru-florin-damian-adrian-si-acolitii-lor-din-la-piovra-din-navodari-episodul-iii/

http://www.incisivnational.ro/2019/08/29/maharii-matei-nicolae-chelaru-florin-damian-adrian-si-acolitii-lor-din-la-piovra-din-navodari-continuarea-episodului-iii/

Inainte de a ne tine de promisiune facem o precizare esentiala.

Din mediul intim al coruptului DAMIAN ADRIAN a reiesit ca acesta a declarat ca nu intelege dezvaluirile noastre, nu intelege faptele savarsite si nici nu realizeaza in ce grupare de crima organizata a activat. Pe bune?

      Pentru improspatarea „memoriei” acestui membru al crimei organizate ce a actionat impreuna cu consoarta sa pe raza UAT oraș Năvodari, jud. Constanța, ii facem un scurt rezumat, pe intelesul sau si pe intelesul organelor de cercetare penala.

Sa cada cortina!

Născut în anul 1972 în judeţul Bacău, CHELARU FLORIN, 47 de ani, căsătorit, cu doi copii, a absolvit Facultatea de Chimie a Universităţii din Iaşi. Între anii 1997 şi 2000 a fost şef Serviciu Instalaţii în cadrul Petromidia SA. În anii 2005-2009 a fost preşedinte al PNL Năvodari şi consilier local. A fost ales viceprimar al oraşului Năvodari în anul 2008.

Nota: Din ratiuni veroase personale si de afaceri oneroase, s-a transferat de la PNL la PSD.

În prezent, deține din iunie 2016, mandatul de primar al orașului Năvodari, la inceputul caruia, prima grija a fost sa dea, prin Consiliul Local Năvodari, Hotărârea nr. 283/22.07.2016. Nu reproducem întocmai titlul acestei hotărâri, fiind prea lung și prea alambicat. Însă, precizăm că se referă la stabilirea unor reguli pentru înstrăinarea terenurilor din domeniului public și privat al localității. Hotărârea este ca o piatră de temelie a viitoarelor sale afaceri. Și, totodată, ca o declarație de interese… imobiliare făcută de CHELARU încă din primele zile de mandat. Un accent deosebit în regulamentul votat cade pe procedura de atribuire a unor terenuri în superficie (sub denumirea de ”constituire a dreptului de superficie” – art. 693 – 702 C. civ.).

Omul de afaceri DINU ELENA din Năvodari a decis, în anul 2015, să înceapa o colaborare în afaceri cu DAMIAN ADRIAN, având ca obiect generic achiziționarea de terenuri de pe piata privata de către aceasta și construirea impreuna sau de către asociat/asociați, pe acestea, a unor imobile rezidențiale (case/vile), pe care, apoi, să le înstrăineze împreună, împărțind profitul (ca scop legal al oricărei întreprinderi comerciale efectuată în domeniul imobiliar).

Aceasta a considerat că acționeaza pe o piață concurențială, ale cărei greutăți  si le-a asumat, dar nu una ostilă și guvernată de liderii informali si complicii lor, adepți ai metodelor și mijloacelor frauduloase și abuzive, unele de tip mafiot (adverb utilizat conștient).

Din analizarea tuturor contractelor și a celorlalte înscrisuri probante pe care le-am studiat si care au fost deja anexate la plângere penală, am constatat fără putință de tăgadă că:

–        Omul de afaceri DINU ELENA NU a intrat în raporturi juridice de drept civil având ca obiect imobile din domeniul public sau privat al UAT Năvodari;

–        A acționat în limitele legalității sub aspectul conținutului și formelor operațiunilor sale economico – comerciale, nu a solicitat și nu a primit avantaje ilegale, necuvenite de la autoritatea publică administrativă locală în procesul de obținere a avizelor, aprobărilor, acordurilor administrative (certificate de urbanism, autorizații de construire etc.), asa cum au incercat anumite ziare online obscure sa acrediteze ideea;

–        A manifestat maximă înțelegere cu privire la depașirea unor dificultăți inerente care au apărut, dovedind fair-play și altruism, probă de netăgăduit stând contractele de donație (doua la numar), de împrumut (două) și creditare societate (a SC AQUA FORCE SRL a asociatului DAMIAN ADRIAN);

–        A făcut eforturi loiale pentru stingerea pe cale amiabila, prin Conventie de dare în plata a datoriilor pe care soții DAMIAN  le aveau față de aceasta creditoare si Contract de recunoastere definitiva si irevocabila si ratificare a conditiilor si clauzelor stipulate intr-un Contract de asociatiune in participatiune;

–        A căutat să identifice cele mai potrivite și reciproc avantajoase acte juridice care să așeze raporturile juridice dintre acestia în limitele lor reale că întindere și valoare (apartamentare, dezmembrare și partaj voluntar, dezlipire, act de transfer intrapatrimonial);

–  a încheiat 6 (șase) asocieri în participațiune cu diverși parteneri, colaboratori din rândul oamenilor de afaceri din localitate pentru a dezvolta infrastructura rezidențială a orașului, condiție primordială pentru progresul turismului în Năvodari (locuri de cazare).

Menționam că, anterior, si-a asigurat un consistent capital de lucru:

 1. Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat prin  Încheierea nr. 1379/07.06.2013de BNPA Gheorghe Doina și Gheorghe Alina din orașul Ovidiu, omul de afaceri DINU ELENA a cumpărat de la Gusu Ionelia din Constanța terenul situat în intravilanul arabil al orașului Năvodari (tarla 24, parcelă A158/5/66, lot 2), jud. Constanța, în suprafață de 1081 mp, prețul de 32.000 euro achitată în trei rate cu un avans de 2000 euro (nr. cadastral 1510/1 înscris în Cartea Funciară a localității Năvodari sub nr. 106262);

Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat prin Încheierea nr. 160/21.01.2016 de BNP „Laura Badiu și Lidia Drăgan” din București, numită Moldovan Alida-Maria a vândut omului de afaceri DINU ELENA și lui DAMIAN ADRIAN, în coproprietate – în cote părți egale de ½ pentru fiecare, terenul având categoria de folosință „curți construcții” în suprafață de 1.106 mp situat în intravilanul orașului Năvodari, Mamaia-Sat, str. M9, FN, lot 2/1 jud. Constanța cu prețul de 81.000 euro.

Astfel, în perioada 2015-2016 a construit, în calitate de persoană fizică, pe un teren proprietatea sa personală, situat în Năvodari, str. M13, un număr de 3 (trei) case pe care, ulterior, le-a vândut.

Aportul acesteia personal la edificare acestor trei imobile a fost:

–        Terenul proprietate personală pus la dispoziție pentru construirea caselor cu o valoare în suma de 40.000 euro;

–        Suma de 35.000 euro, bani personali investiți în achiziționarea materialelor de construcții necesare punerii în opera;

–        Suma de 18.000 euro reprezentând contravaloarea manoperei.

În perioada edificării construcțiilor, a achitat cu titlu de avans suma de 10.000 euro pentru cumpărarea unui alt teren a cărui valoare totală a fost de 81.000 euro, imobil plătit integral în luna ianuarie 2016 (respectiv Contractul de vânzare autentificat prin Încheierea nr. 160/21.01.2016 de BNP „Laura Badiu și Lidia Drăgan” din București, prin care MOLDOVAN ALIDA-MARIA le-a vândut omului de afaceri DINU ELENA, și lui DAMIAN ADRIAN, în coproprietate – în cote părți egale de ½ pentru fiecare, terenul având categoria de folosință „curți construcții” în suprafață de 1.106 mp situat în intravilanul orașului Năvodari, Mamaia-Sat, str. M9, FN, lot 2/1, jud. Constanța, cu prețul de 81.000 euro.

În dată de 11.10.2015, prin Încheiere de autentificare nr. 3820 , a fost achiziționat un teren 1106 mp situat pe str. M9, la care Dinu Elena a achitat suma de 10.000 euro avans plus diferența de 71.000 euro, suma totală de 81.000 euro fiind achitată din contul sau personal.

Notă: Este vorba de Promisiune bilaterală de vânzare autentificată prin Încheierea nr. 3820/11.11.2015 de BNP „Laura Badiu și Lidia Drăgan” din București, prin care MOLDOVAN ALIDA-MARIA s-a obligat să omului de afaceri DINU ELENA, și lui DAMIAN ADRIAN (căsătorit cu Damian Elena), în coproprietate – în cote părți egale de ½ pentru fiecare, terenul având categoria de folosință „curți construcții” în suprafață de 1.106 mp situat în intravilanul orașului Năvodari, Mamaia-Sat, str. M9, FN, lot 2/1 jud. Constanța (nr. cadastral 114139, intabulat în CF nr. 114139 a OCPI Constanța, BCPI Constanța, de sub AI-A1 Imobilul și de sub B.ÎI-B2 Proprietatea), cu prețul de 81.000 euro.

Menționam că, omul de afaceri nu a dorit să faca un contract de împrumut de bani cu numitul DAMIAN ADRIAN pentru suma de 40.500 euro, obligația sa de plata la cumpărarea terenului de mai sus, deoarece avea încredere în „domnia sa” și nu îsi punea problema nerecuperarii acestei sume de bani. Pe terenul achiziționat au fost construite 7 imobile. În urmă vânzări acestor 7 imobile a rezultat suma de 300.000 euro.

Cu suma rezultată mai sus, 300.000 euro, a fost achiziționat pe str. M9 un teren în suprafață de 4274 mp, neținandu-se cont de faptul că terenul din care a rezultat acest profit a fost achitat integral de omul de afacei Dinu Elena și, așadar, aceasta a fost prejudiciată cu suma de 81.000 euro.

Acest teren a fost dezmembrat in 4 loturi:

 1. – unul cu suprafață de 1500 m cumpărat de SC IAN INVEST TRANS SRLContract de vânzare cumpărare autentificat prin Încheierea nr. 692/24.03.2017 emisă de Societatea Profesională Notarială Săcăleanu din Năvodari, prin care vânzătorii DAMIAN ADRIAN în nume propriu și în calitate de mandatar al soției sale, DAMIAN ELENA, și DINU ELENA au vândut către SC IAN INVEST TRANS SRL, sat Buda, com. Blăgesti, FN, jud. Bacău, reprezentată prin mandatar Ceasăr Ionel, terenul intravilan, fără construcții, categoria de folosință „curți construcții”, în suprafață de 1.500 mp  din măsurători, situat în Năvodari, Mamaia-Sat, str. M9, FN, Lot 1/1/1, rezultat din dezlipirea terenului de 3647 mp cumpărat pe 16.11.2016 de la Munteanu Angela, în trei loturi de sine stătătoare, din care face parte și Lotul 1/1/1 de 1500 mp, dezlipire consemnată în Încheierea de autentificatre nr. 350/13.03.2017.

Prețul tranzacției: 243.500 euro.

TOATĂ SUMA S-A VIRAT ÎN CONTURILE escrocului DAMIAN ADRIAN:

 • în ziua semnării contractului, 24.03.2017, suma de 38.500 EURO RO91BTRL0140120H64117XX DE LA BANCA TRANSILVANIA și,
 • până la 01.09.2017, 205.000 euro în același cont.
 1. b)– unul cu suprafață de 600 mp, lot cumpărat de Tutoveanu Ana-Maria, prin mandatar Mitran Margareta, în valoare de 000 euro,Contract de vânzare autentificat prin Încheierea nr.145/01.02.2017 de Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari, prin care soții DAMIAN ADRIAN și ELENA și DINU ELENA au vândut numitei TUTOVEANU ANA-MIRUNA din Brașov, prin mandatar Mitran Margareta, un teren intravilan – liber de construcții, în suprafață de 600 mp, situat pe teritoriul cadastral al Orașului Năvodari, Mamaia-Sat, str. M9, FN (lot ½,, jud Constanța, identificat cu nr. cadastral 115611), anterior terenul fiind dobândit în cote egale de proprietari prin Contractul de vânzare autentificat prin Încheierea nr. 3450/16.11.2016 emisă de Biroul Individual Notarial Munteanu Simona Daniela din Adjud, jud. Vrancea, de la numită Munteanu Angela și dezlipit în două loturi distincte cu nr. cadastrale diferite, 115611 și 115612 în baza Actului de Dezlipire autentificat sub nr. 143/01.02.2017 autentificat de de Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari.
 2. c)– unul cu suprafață de 876 mp, cumpărat de către Moruzi PetruToader, prin Contract de vânzare încheiat între vânzătorii DAMIAN ADRIAN în nume propriu și în calitate de mandatar al soției sale, DAMIAN ELENA, și DINU ELENA și cumpărătorul Moruzi Petru Teodor cu domiciliul ales în Năvodari, având ca obiect terenul intravilan liber de construcții, categorie de folosință „curți-construcții”, situat în Năvodari, Bulevardul Mamaia Nord, nr. 26 (fosta Mamaia-Sat, str. M9, FN, lot 1/1/3) în suprafață de 876 mp, înscris în CF Năvodari, prețul ferm plătit fiind de 640 euro, echivalentul a 558.012 lei. Actul a fost autentificat prin Încheierea nr. 418/28.03.2017 la Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari.
 3. d)– unul cu suprafață de 1298 mp,cumpărat de către INTERIOR STORE DEVELOPMENT SRL Contract de vânzare-cumpărare încheiat între DAMIAN ADRIAN, în nume propriu și de mandatar al soției sale DAMIAN ELENA și DINU ELENA, pe de o parte, în calitate de vânzători și SC INTERIOR STORE DEVELOPMENT SRL Constanța, reprezentată prin asociat unic și administrator MUȘAT ADRIAN EDUARD și persoană fizică COVACI FLORIN din Constanța, pe de altă parte în calitate de cumpărători prin care s-a vândut, respectiv cumpărat, întregul drept de proprietate asupra terenului intravilan, având catefgoria de folosință „curți construcții”, în suprafață de 298,00 mp, situat în orașul Năvodari, Bulevardul Mamaia-Nord nr. 26A (fost str. M9, FN, lot 1/1/2), jud. Constanța, la prețul de 181.700 euro. Actul a fost autentificat la Societatea Profesională Notarială – BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAȚI DOINIȚA CRIȘAN și DELIA CRIȘAN din Constanța prin Încheierea nr. 432/24.03.2017;

Suma totala rezultata in urma vanzarii celor patru loturi a fost de 625.840 euro.

Din acest total, omul de afaceri DINU ELENA a încasat suma de 122.640 euro, restul de 503.200 euro a fost încasat de DAMIAN ADRIAN și DAMIAN ELENA. Încasările sunt dovedite cu ordine de plata. În urmă unui calcul simplu se poate observă că escrocul DAMIAN ADRIAN trebuia să îi restituie omului de afaceri Dinu Elena o diferența de 190.280 euro.

Ulterior, DAMIAN ADRIAN a achiziționat un teren pe str. Albinelor, Fabrică de Pâine, Secția nr. 12, Năvodari, actele de vânzare cumpărare pentru acest teren au fost făcute pe numele DAMIAN ADRIANomul de afaceri Dinu Elena nefiind la ora aceea în localitate. 

Valoarea terenului este de 168.000 euro. Din această sumă, Dinu Elena a achitat 84.000 euro, sumă ce se adaugă diferenței de 190.280 euro ce trebuia a ii fi restituită ,contribuție ce poate fi dovedită prin Declarația notarială nr 491/11.04.2017 dată de DAMIAN ADRIAN.

Notă: Este vorba de Declarația notarială a lui DAMIAN ADRIAN autentificată prin Încheierea nr. 491/11.04.2017 de Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari, prin care recunoaște că, la achiziția de către declarant a cotei sale indivize de 1/3 din terenul intravilan de la adresa str. Albinelor, nr. 11, Fabrică de Pâine Năvodari, a contribuit și doamna DINU ELENA, căreia îi revine cota de 1/2 (1/6) din terenul în suprafață de 7.152 mp.

Pentru a acoperi datoria acumulată au fost întocmite:

Convenție de dare în plată  autentificată prin Încheierea nr. 1610/20.12.2018 de Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari, încheiată între între DINU ELENA și DAMIAN ADRIAN și DAMIAN ELENA, în  valoare 157.280 euro și

– Contractul de împrumut încheiat între DINU ELENA și DAMIAN ADRIAN și DAMIAN ELENA autentificat prin Încheierea nr. 1609/20.12.2018 de Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari, prin care, DINU ELENA, i-a împrumutat pe soții DAMIAN cu suma de 33.000 euro, fără dobânda remuneratorie și penalizatoare, cu scadență la sfârșitul lunii aprilie 2019.

Diferența de 84.000 euro nu a fost recuperată niciodată!

În data de 23.03.2017, a fost achiziționat un teren în suprafață de 821 mp, în  Năvodari, Mamaia – Sat , Sola 25. Valoarea terenului, 70.000 euro, a fost achitată integral de către DAMIAN ADRIAN, Dinu Elena neavând fonduri la momentul respectiv.

Notarul a refuzat trecerea sa în Contractul de Vânzare cumpărare. Pentru partea sa de 35.000 euro a fost încheiat un Contract de împrumut sub semnatură privată, fără dată certă, NR. 9, care a primit ulterior, in mod fals, necorespunzator adevarului, data de 23.03.2017, emisă de Biroul Individual Notarial Stoica Andrei din Constanta, fara stiinta omului de afaceri DINU ELENA.

Într-o discuție privată cu partenerul sau, DAMIAN ADRIAN, au stabilit că suma achitată de acesta în data de 11.10.2015, prin Încheierea de autentificare nr. 3820 pentru  terenul de 1106 mp situat pe str. M9, teren ce valora 81.000 euro, parte dumnealui de 40.500 euro să se stingă cu datoria mea de 35.000 euro.

Relațiile profesionale dintre omul de afaceri Dinu Elena si „procuratorul” Damian Adrian s-au deteriorat și au stabilit de comun acord să încheie colaborarea.

La momentul acestei discuții DAMIAN ADRIAN îi datora suma de 84.000 euro!

DAMIAN ADRIAN nu a înțeles să achite această datorie, ba – mai mult – acesta a profitat de buna credință a omului de afaceri Dinu Elena și încrederea pe care i-a acordat-o în toată această perioada de timp, prin punerea la dispoziție a banilor proprii, fără a-i cere  vreo socoteală și speculează faptul că a încheiat un contract de împrumut de bani pentru a putea avea calitatea de coproprietar, în contul datoriei acestuia de 40.500 euro ba mai mult a înaintat un ordin de executare silită pentru proprietatea în care aceasta locuieste! Aici vom reveni in episodul urmator cu mafia executorilor si judecatorilor afiliata acestei grupari de crima organizata. Promitem, vor cadea multe capete din aceste categorii profesionale!

Cu alte cuvinte, în loc să intervină o compensare pentru suma de 40.500 euro, escroscul Damian Adrian solicită executarea silită a omului de afaceri Dinu Elena și introduce cererii de executare pentru suma de 35.000 euro (conform contractului de împrumut având încheierea de dată certă nr. 9 din data de 23.03.2017), contract semnat cu bună credință pentru a putea dobândi calitatea de coproprietar în condițiile în care acesta, ulterior, urma să dea o declarație că a primt banii deoarece, real, avea o datorie la aceasta de 40.500 euro (și astfel s-ar fi stins datoriile dintre acestia).

Colaborarea cu primarul CHELARU FLORIN și SC VIACONSAVIS SRL:

Raporturile juridice civile cu numitul DAMIAN ADRIAN au intervenit pe fondul relației privilegiate si interesate a acestuia cu primarul orașului Năvodari, CHELARU FLORIN, în sensul că acesta – după ce a înșelat-o pe Dinu Elena in contracte / conventii si cu privire la creditele/debitele dintre acestia și și-a făcut un capital de lucru din banii acesteia – a început să lucreze în ,,parteneriat” cu primarul CHELARU, prin fel de fel de interpuși.

Astfel, sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune (mai multe acte) ce se contureaza cu claritate din situatia de fapt.

Înainte de a întrerupe relația de afaceri cu DAMIAN ADRIAN, Dinu Elena a incheiat o asociatiune in participatiune cu S.C. VIACONSAVIS SRL și DUMITRESCU MIHAIL (care nu a participat, in realitate, cu nimic la asociere – teren sau bani!), in care Dinu Elena a pus la dispoziție un teren în suprafață de 1081 mp de situat pe str. D7, Năvodari.

Terenul a fost achiziționat inițial de Dinu Elena de la Grosu Ionela în data de 07.07.2013, cu contractul de vanzare-cumparare autentificat cu Incheierea nr. 1379 de notarii publici asociati  Gheorghe Doina și Gheorghe Alina.

Cum precizam anterior, DINU ELENA a încheiat un  Contract de asociere în participațiune cu SC VIACONSAVIS SRL , str. Teilor, nr. 2, bl. C2, administrator VASILICĂ OCTAV și DUMITRESCU MIHAIL, care a avut la baza Contractul de donație autentificat prin Încheierea nr. 543/11.05.2016 emisă de BNP Paris Lucia, prin care donatoarea DINU ELENA, a donat donatarilor:

–         SC „VIACONSAVIS” SRL Năvodari, reprezentată de VASILICĂ OCTAV și

–         DUMITRESCU EMIL, persoană fizică,

o suprafață indiviză de 100 mp (evaluată la 34.200 euro), corespunzătoare procentului de 9,25% din terenul intravilan în suprafață de 1.081 mp, situat la nr. cadastral 106262.

Cealaltă suprafață indiviză de 981 mp, corespunzătoare procentului de 90,75% din teren, a rămas în proprietatea lui DINU ELENA.

Pe acest teren din str. D 7 NăvodariSC VIACONSAVIS  a construit un bloc de locuințe în regim de P+3-4E retras, în suprafață construită la sol de 369,72 mp, din care lui DINU ELENA îi reveneau în proprietate – conform cotelor de asociere în participațiune:

– Etajul I compus din șase apartamente de câte două camere fiecare și o garsonieră la nivelul 4 E retras.

Precizam că locația rezidențială este generoasă, foarte atrăgătoare, cu acces direct din Drumul European E87, la aprox. 300 m de malul Lacului Siutghiol, riverană cu “Ovidius Holiday” și “Zenit Residence”. Valoare fiecărui apartament este de 65.000 euro, iar garsoniera în valoare de 40.000 euro.

Având “ochiul format”, primarul CHELARU FLORIN a văzut imediat oportunitatea unei veroase “afaceri” și și-a trimis ciracii la înaintare, nimeni alții decât acoliții săi DAMIAN ADRIAN și ROȘU MIHAI BOGDAN (administrator al SC HAMM DISTRICT SRL Constanța, care a câștigat contractul de lucrări de taluzare pentru orașul … Năvodari de un miliard lei noi! ).

Nota: SC HAMM DISTRICT SRL Constanța are că principal obiect de activitate … creșterea porcinelor!!!

Reiteram ca, primul Contract de asociațiune în participațiune încheiat între DINU ELENA și SC VIACONSAVIS SRL reprezentată de VASILICĂ OCTAV, autentificat prin Încheierea nr. 224/02.03.2016 de Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari a fost modificat, în parte, prin Contractul de asociațiune în participațiune încheiat între DINU ELENASC VIACONSAVIS SRL reprezentată de VASILICĂ OCTAV și DUMITRESCU MIHAIL autentificat prin Încheierea nr. 544/11.05.2016 de Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari).

Într-o discuție privată, partenerul sau, DAMIAN ADRIAN, i-a spus că trebuie să dau două apartamente și o garsonieră primarului prin interpuși, iar în locul acestora partenerul acesteia trebuia să îi dea inapoi două apartamente     într-un bloc pe care acesta îl construia și nu era dat în folosință (zona „Hanul Piraților”)

Astfel darea de mita catre primarul CHELARU FLORIN s-a materializat prin:

 • Unul dintre imobile (apartamente) a fost  dat către DAMIAN ADRIAN cu titlu fals de donatie prin Contractul de donatie autentificat prin Incheierea nr. 193/02.2017 la Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Navodari, prin care DINU ELENA a donat numitului DAMIAN ADRIAN – sub conditia incheierii unui Contract de asociatiune in participatiune pentru edificarea unui apartament de doua camere intr-un imobil de locuinte tip P+3E+4E retras pe tarlaua 24, parcela A158/5/66, lot 2, nr. cadastral 106262 cota parte de 3/400 din terenul intravilan in suprafata de 1081 mp (la locatia susmentionata in paranteza), donatie evaluata la 8.000 lei;
 1. cel de al doilea (apartament) și garsoniera au fost date prin Contract de participațiune, contract ce are că și clauză atribuția financiară a participanților la lucrări, către Roșu Mihai Bogdan, acesta neavând nicio contribuție financiară în construirea imobilului.

Cele două apartamente promise de DAMIAN ADRIAN in noul lui bloc, nu au mai intrat în proprietatea lui Dinu Elena, ea fiind prejudiciată si cu contravaloarea acestora, 170.000 euro (65.000 euro + 65.000 euro + 40.000 euro), adica exact valoarea mitei data primarului CHELARU FLORIN[1].

Aceasta fiind infracțiunea de luare de mită, apreciem că se conturează cu evidență toate elementele constitutive și ale celorlalte infracțiuni: Complicitate la luare de mită (art. 48 C. Pen. rap. la art. 289 C. pen), Fals intelectual (art. 321 C. Pen.), Falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art. 322 C. pen.), Uzul de fals (art. 323 C. Pen), Falsul în declaraţii (art. 326 C. Pen.), și Participaţia improprie la fals în înscrisuri sub semnatură privată şi fals în declaraţii, cel puțin în fața executorilor judecătorești, instanțelor și notarilor publici (art. 52 C. Pen.).

Avand in vedere că sunt îndeplinite toate condițiile începerii urmăririi penale, persoana vătămată Dinu Elena a sesizat DNA STRUCTURA CENTRALA, DIICOT si SRI impotriva făptuitorilor, persoane fizice si juridice, constituite într-un grup infracțional organizat care acționează pe raza UAT oraș Năvodari, jud. Constanța.

Complexitatea si ramificatiile caracatitei ce a actionat pe raza UAT oraș Năvodari, jud. Constanța au condus si la sesizarea Serviciului Roman de Informatii, precum si a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Bucuresti-Structura Centrală aspecte ce nu le vom devoala inca pentru a nu periclita ancheta si deoarece acestea tin strict de siguranta nationala. (Gabriela Muntean).

 

[1] Având în vedere că un apartament are valoarea de vânzare de 65.000 euro, iar garsoniera de 40.000 euro, rezultă că Primarul CHELARU FLORIN a primit o mită de 170.000 euro.

 

Actualitate

ADRIAN DOBRE, un slugoi libidinos si tupeist al lui Iohannis, cu aere de cunoscator in ale politicii si administratiei publice, exemplar din menajeria PNL

Incisiv

Publicat

pe

De

Vorba lui Eminescu: „şarpele, cînd îl doare capul, ca să-şi verse veninul iese la drum, unde trebuie a găsi un călcîi ca să-i strivească capul; aşa şi omul rău şi veninos: arareori el piere prin altceva decît prin propriile sale venin,  răutate şi prostie dusă dincolo de orice margine.”

   Că DOBRE  este înregimentat cu tot echipamentul și cazarmamentul, plus consilierul personal, în PNL și în solda lui Iohannis, nu este nicio noutate. Este opțiunea lui de a veni din urmă pe turnantă comună majoritățîi partidelor cu sorgintea în FSN: PD, PDL, PNL.

Dar, după ce ai fost prefect, subprefect și trei ani primar al Ploieștiului și nu ai învățat nimic din meandrele concretului, iar la capitolul istețime politică ești tot nul, atunci demonstrezi cu prisosință că ai rămas în epoca cavernelor.

Măcar din îndemnul “verișoarei” USR, Clotilde Armand, să te fi inspirat și tu:  ”Să ne ancorăm în sinergia faptelor, fără a eluda meandrele concretului”.  

Mult simpaticule edil-șef (dă-ne voie sa te tutuim cu alinturi gen „Dobi” sau „Yeti”), umblă prin urbea lui Nenea Iancu niște vorbe cu iz pestilențial de penal, cum că folosești abuziv și nelegal o parte din aparatul de specialitatea al Primăriei Ploiești că să strângi semnături pentru candidatura lui „Ghinion, pas cu pas”!

Noi zicem că te paște o sancțiune cel puțin de natură disciplinară dacă nu chiar penală. Și pe tine, și pe consilierul IORDĂCHESCU ȘTEFAN MIHAI, pe care tu l-ai numit, cu un salariu de peste 80 de milioane de lei / luna, în funcția de șef Compartiment Asociații de Proprietari din cadrul Serviciului Administrație Publică, Reglementare și Monitorizare Asociații de Proprietari.

Iată ce facea, în timpul orarului de lucru și extra program, din ordinul lui DOBRE, consilierul superior funcționar public local  IORDĂCHESCU: strângea semnături de la colegii din Primărie și de la alți cetățeni pentru candidatura la prezidențiale a lui Iohannis Klaus Werner.

Ce metodă au găsit cei trei (primarul Dobre, consilierul personal Prună și consilierul public Iordăchescu) pentru a umple listele „Plavanului adormit”?

Consilierul a contactat majoritatea președinților asociațiilor de proprietari din Ploiești, direct sau prin intermediul Uniunea Asociațiilor de Proprietari Ploiești (UAP), care face parte din Alianța Asociațiilor de Proprietari Prahova – Ploieşti și le-a cerut, folosind și funcția pe care o au, să colecteze de la cetățenii proprietari din asociații semnături pe tabelele candidatului Iohannis.

Pentru niște efemere avantaje sau promisiuni deșarte, unii președinți au acceptat, încălcându-și statutul, alții – marea lor majoritate – au refuzat și s-au arătat indignați de o astfel de practică, denunțând-o public.

Adică, nu o puteai vedea pe tanti Ligia Alexe de pe str. Lăpușna că umblă cu limba scoasă să colecteze semnături pentru „Dulap”, nici pe onorabilă doamna  Anghel Elena, tot de la imobile din zona, făcând același lucru, sau pe nea Lazăr de la blocurile de la Galeriile Comerciale Ploiești, că umblă cu lifturile din apartament în apartament să strângă voturi „pas cu pas”, ori pe domnul George de pe B-dul Republicii și, cu atât mai puțin, pe venerabilul domn Mihăilă Victor din zona Domnișori.

Pe de o parte, îl rugăm pe domnul președintele UAP Ploiești, dl. Eugen Cristescu, să verifice și să stopeze astfel de practici.

Pe de altă parte, deoarece de alaltăieri este în control la Primăria Ploiești o echipa a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pentru a verifică legalitatea și oportunitatea angajărilor din ultimele luni, rugăm să-l cerceteze administrativ și pe consilierul IORDĂCHESCU ȘTEFAN MIHAI, funcționar public, dacă nu cumva încalcă:

– LEGEA nr. 188/1999, actualizată 2018, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, actualizată prin Legea 129/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 422 din 08 iunie 2017 –

Articolul 43 (1) Funcționarii publici au obligația să își îndeplinească cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu și să se abțînă de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcționarilor publici.

Articolul 44

(3) Funcționarii publici au obligația că, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțînă de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor și preferințelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic că și partidelor politice.

Pe toți (primar, consilier personal și consilier public), organele de urmărire penală ar face bine să se sesizeze din oficiu, deoarece, vorba lui Gogu, Patraulea și Trandafir: -„Ce avem noi aici?!” – „Noi aici avem cel puțin o infracțiune”:

Articolul 297 Cod penal – Abuzul în serviciu

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin această cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupă o funcţie publică.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru această o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.

Probabil că DOBRE vrea să se ia la întrecere cu Arad-ul.

ARADONLINE se lăuda pe 17 septembrie că „Liberalii arădeni sunt tot mai aproape de a-și îndeplini ținta propusă în campania de strângeri de semnături pentru candidatura președintelui Klaus Iohannis. Dacă pentru susținerea candidaților la alegerile europarlamentare s-au strâng 48 mii semnături, de această dată PNL Arad a plusat, și și-a propus să adune nu mai puțin de 70 mii semnături. În cadrul unei conferințe de presă, prim-vicepreședintele PNL Arad, Iustin Cionca, alături de președintele Organizației PNL Municipiul Arad, Sergiu Bîlcea, secretar general Răzvan Cadar și vicepreședintele Geanina Pistru, a prezentat rezultatele de până acum. „Semnătura mea este cea cu numărul 60 de mii, ceea ce înseamnă că suntem aproape de targetul propus, respectiv 70 de mii semnături pentru județul Arad.”

E treaba lor cum au procedat, dar orice proces preelectoral și electoral trebuie să se desfășoare în deplină legalitate, că despre moralitate nu putem vorbi! (Ec Adrian Radu).

Citeste in continuare

Actualitate

LA POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI, URMEAZĂ, CÂT MAI CURÂND, SĂ SE APLICE DEVIZA PROLETARĂ: „CINE PLEACĂ ULTIMUL, SĂ STINGĂ și LUMINA!”

Incisiv

Publicat

pe

De

Organul local de paznici comunitari, foști gardieni publici, actuali „polițiști locali” va muri încet, o moarte lentă, chinuitoare, mascată uneori de câteva patrulări anemice și fantomatice prin oraș, trimiterea pe străzi a unor autospeciale de la rutieră care mai dau drumul la girofaruri și sirene, nu pentru că ar avea vreo urgență, ci ca să vadă lumea Ploieștiului că mai există, sau de “prinderea în flagrant” a câtorva babe și moși amărâți care vând “neautorizat” mărar, cimbru, pătrunjel și alte verdețuri din grădina lor “în locuri neamenajate”, veniți săracii de pe la BărzilaBrătășancaChițoraniCorlătești,   Fânari ori de aiurea, dând mai mulți bani la maxi-taxi, decât scot ei din vânzarea produselor.

După cea mai recentă ședința de lucru a primarului Dobre Adrian cu cadrele de conducere din Poliția Locală Ploiești, mai mult sau mai puțin cu “scântei”, iată că se observă și un prim efect: sistarea platii abonamentelor de telefonie mobile pentru terminalele de serviciu. Acum, adevărul este că, în Poliția Locală Ploiești, are telefon mobil de serviciu cine vrea și cine nu vrea, la un moment dat, prin 2011, pe vremea când, ca și în actuala perioadă nefastă, VAIDA ADRIAN era împuternicit director general,  fiind cu 100 de abonamente mai mult decât numărul total de angajați !!

De precizat că, prin H.C.L. nr. 135/07.05.2019, Poliția Locală Ploiești are în 2019 un buget de 19.160.000 lei, în contextul în care anul trecut a fost de 17.492.980 lei.

Creșterea semnificativă este pusă pe seama majorării, de la 1 ianuarie 2019, a salariilor, acordării de vouchere de vacanță și a normei de hrană. Astfel, cheltuielile salariale vor ajunge, potrivit estimărilor, la peste 18,3 milioane de lei. Potrivit Organigramei, la Poliția Locală Ploiești sunt 240 de posturi, însă din acest total sunt ocupate 228 de posturi. Nici noi nu înțelegem ce fac aceste sute de polițiști locali, dar, mă rog, asta e treaba lor, a Primăriei și a Consiliului Local Ploiești.

Să revenim la imposibilitatea comunicărilor de serviciu prin intermediul terminalelor de telefonie mobilă pentru ale căror abonamente nu mai sunt bani de cheltuit din buget.

Dacă i-ar duce mintea, și pe Primar, și pe conducerea Poliției Locale, s-ar apela la varianta minim costisitoare și le fel de viabilă a comunicațiilor prin stațiile „Tetra” achiziționate cu bani grei de instituție cu Contractul nr. 1916/02.08.2010 încheiat între Poliția Locală Ploiești și SC BARBY ROUTE Brașov.

Numai sistemul (softul) de operare AVL a costat fabuloasa sumă de 485.404, 66 lei ! Bașca cele vreo 120 stații de emisie-receptie marca „Tetra”!

Ei, dar necazul cel mai mare abia acum vine: sistemul nu funcționează… sau nu există! Va puteți închipui așa ceva?

Cu acest sistem este un fel de „alba-neagră”!

Iată epos-ul acestei afaceri:

 În prezent, STOICHICIU CEZAR DAN, fost funcționar public – polițist local în cadrul Poliției Locale Ploiești între anii 2005 – octombrie 2015, care până la începutul anului 2013 a îndeplinit funcția de șef Compartiment achiziții publice, este inculpat cu alți foști funcționari publici ai instutiei (IONESCU MARIANA și BALACI CRISTIAN, dar şi cu BARBU ADRIAN, administratorul SC BARBY ROUTE SRL Brașov) în ds. nr. 1525/281/2017 pe rolul Judecătoriei Ploiești, fiind trimiși în judecată în ds. nr. 12092/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, împotriva lor fiind începută urmărirea penală și pusă în mișcare acțiunea penală pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice (art. 248 Cod penal anterior).

Fostul director general TOADER CRISTINEL a formulat, cu bună credință, sesizare penală la organul judiciar competent cu nr. 6857 din 08.10.2013, înregistrată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieșți la nr. 16 din dată de 08.10.2013 din Registrul procurorului de serviciu.

  Plângerea a fost făcută de fostul director general TOADER în numele instituției pe care o conducea, conținea datele și informațiile pe care i le prezentasera trunchiat și inexact foștii directori generali, VAIDA ADRIAN și TĂNASE DANIEL, precum și multe omisiuni cu rea credință pentru ascunderea adevărului și în dorința de a prezenta variante false ale situației de fapt, de către cei doi funcționari publici foști în funcții de conducere la nivelul Poliției Locale Ploieșți, privind încheierea și derularea contractului de achiziții publice a 120 terminale TETRA și a soft-ului AVL de la SC BARBY ROUTE SRL Brașov.

Plângerea penală a fost redactată de consilierul juridic MOCANU GABRIELA ISABELA la cererea lui VAIDA ADRIAN, care i-a solicitat acesteia SĂ NU-L NOMINALIZEZE ȘI PE EL PRINTRE PREZUMTIVII FĂPTUITORI.

Sesizarea penală a fost „documentată” de VAIDA ADRIAN (potrivit propriului interes).

Mai mult, VAIDA ADRIAN l-a însoțit pe directorul general TOADER CRISTINEL la parchet, plângerea penală fiind depusă la procurorul NEGULESCU MIRCEA la PCA Ploiești, conform unei discuții telefonice anterioare prin care s-a convenit că acesta să primească sesizarea penală, mai ales că se cunoștea bine cu VAIDA ADRIAN.

Chiar VAIDA recunoaște că nu l-a informat pe TOADER CRISTINEL, concret, cu această problema, iar pe TĂNASE DANIEL susține că l-a informat, dar nu „explicit”! (filă 6 a declartiei din 18.10.2018 de la dosarul cauzei despre care vorbim).

TOADER CRISTINEL a acționat în anul 2013 în maniera descrisă mai sus pentru a nu intră sub incidența art. 263 Cod penal anterior, „Omisiunea sesizării organelor judiciare” – (1) “Fapta funcţionarului public care, luând cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu serviciul în cadrul căruia îşi îndeplineşte sarcinile, omite sesizarea de îndată a procurorului sau a organului de urmărire penală, potrivit legii de procedură penală, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 5 ani.

(2) Dacă fapta este săvârşită de către un funcţionar public cu atribuţii de conducere sau de control, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 7 ani.”

De asemenea, acesta a respectat prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 155/2000 a poliției locale – “Poliția locală comunică, de îndată, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competența să, de care a luat cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor și activităților specifice.”

În același registru, TOADER CRISTINEL a aplicat dispozițiile art. 21 din același act normativ de legislație primară, care prevede la alin. (1) – “În exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local este obligat:

 1. b)să respecte principiile statului de drept și să apere valorile democrației;
 2. c)să respecte prevederile legilor și ale actelor administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale.”

Plângerea penală în numele Poliţiei Locale Ploiești (cu nr. 6857/08.10.2013, înregistrată la poziţia nr. 16/08.10.2013 din registrul procurorului de serviciu de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşți, pentru abuz în serviciu, delapidare şi fals şi uz de fals), s-a bazat pe existența unui prejudiciu de 485.404, 66 lei, stabilit de Camera de Conturi Prahova (Decizia nr. 6/23.03.2011) şi Curtea de Conturi a României (Încheierea nr. VI 253/09.06.2011), confirmate şi rămase definitive prin Decizia nr. 1006/01.04.2015 a Curţii de Apel Ploieşti (care a respins recursul funcţionarilor publici presupuși că au creat prejudiciul şi a menţinut Decizia nr. 1373/23.04.2014 a Tribunalului Prahova, prin care li s-a respins acţiunea în anularea actelor administrativ-fiscale ale Curţii de Conturi)  şi irevocabile prin Decizia nr. 2035/15.07.2015 a Curţii de Apel Ploieşti, prin care s-a respins funcţionarilor publici nominalizați de VAIDA ADRIAN și TĂNASE DANIEL, contestaţia în anulare).

De altfel, în acest dosar, Poliția Locală nici nu s-a apărat pentru a prezența situația reală, consilierul juridic MOCANU ISABELA GABRIELA, în conivență cu VAIDA ADRIAN, nu a prezentat probe și nici nu s-a prezentat la judecată în căile de atac.

În ceea ce-i privește pe numiții VAIDA ADRIAN și TĂNASE DANIEL, se consideră că aceștia au înfrânt prevederile imperative ale art. 75 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici – “Încălcarea de către funcționarii publici, cu vinovăție, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz”.

Această prevedere sancționatorie este raportată la art. 45, alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici – “Funcționarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin din funcția publică pe care o dețin, precum și a atribuțiilor ce le sunt delegate. (s. n.) Or, cei doi, din calitatea de directori generali ai Poliției Locale, sunt potențial vinovați direct nu numai de producerea prejudiciului, de neurmarirea respectării contractului de achiziții publice și de nereguperarea prejudiciului, inclusiv prin sesizarea organelor de urmărire penală, dar și de ascunderea tuturor acestora și a persoanelor cu adevărat vinovate față de noul director general, TOADER CRISTINELla preluarea mandatului de conducere și ulterior acestui moment.

Nici VAIDA, și nici TĂNASE, nu au întreprins niciun demers pentru reintrarea în legalitate, executarea contractului și recuperarea pagubelor, VAIDA ADRIAN apărându-se într-o notă puerilă în declarația din 18.10.2018 (filă 7): „AM ȚINUT INTERIMATUL 3 LUNI, TIMP INSUFICIENT PENTRU VREUN DEMERS”!!

La rândul sau, TĂNASE DANIEL, întrebat fiind „CÂND AȚI PREDAT LUI TOADER CRISTINEL MANDATUL DE DIRECTOR GENERAL, I-AȚI ADUS LA CUNOȘTINȚĂ SITUAȚIA LEGATĂ DE INEXISTENTA SAU NEFUNCTIONALITATEA SISTEMULUI SOFTWARE ACHIZIȚIONAT <DOAR PE HÂRTIE>?”, declară pe data de 21.02.2019 (ds. nr. 8519/105/2015 al Tribunalului Prahova, Secția penală), la filă 11, „NU AM PURTAT CU TOADER CRISTINEL DISCUȚII PE ACEST SUBIECT, NICI EU NU CUNOȘTEAM ÎN ACEL MOMENT SITUAȚIA!”

În esență, însă, situația de fapt și împrejurările adevărate referitoare la Contractul nr. 1916/02.08.2010 încheiat între Poliția Locală Ploieșți și SC BARBY ROUTE Brașov este următoarea:

După ce a preluat mandatul de director general pe data de 10.08.2012, TOADER CRISTINEL a cerut subordonaților referințe despre activitatea instituției, organigrama acesteia și informări privind problematica prioritară cu care se confruntă poliția. Din discuțiile avute cu directorul general adjunct VAIDA ADRIAN și cu fostul director general TĂNASE DANIEL (în secundar și cu MOCANU GABRIELA ISABELA, consilier juridic, SIMION MARIA, resurse umane), în prima lună de mandat a reușit să-și contureze câteva repere ale aspectelor cu care se confruntă instituția. Îndeosebi VAIDA și TĂNASE i-au explicat că se impune reorganizarea compartimentului de achiziții publice unde STOICHICIU era încadrat, acuzându-l că acționaeză „împotriva intereselor economice ale Poliției Locale”. Au mai arătat făptuitorii că el și IONESCU MARIANA sunt implicați în producerea unui imens prejudiciu adus Poliției Locale Ploiești, constatat la auditul activității pe anul 2010.

Ulterior, în ianuarie 2013, TOADER CRISTINEL a aflat că, pe rolul instanțelor de judecată din Ploieșți (Tribunal și Curte), există o cauză în care poliția locală a contestat raportul Curții de Conturi a României și pentru care VAIDA angajase inoportun și neeconomic o casă de avocatură (el semnând și ordinul de plata a onorariului), în condițiile în care instituția avea si are Serviciu JuridicTOADER   l-a chestionat pe VAIDA ADRIAN în legătură cu această problema și, întrebându-l de ce nu l-a informat complet și corect, acesta i-a răspuns că i-a ascuns adevărul deoarece se află și el implicat în această chestiune și i-a fost frică de răspundere civilă și penală.

Notă: Acesta a fost momentul când TOADER CRISTINEL a aflat despre existența unui Raport al Curții de Conturi, document pe care VAIDA și TĂNASE, în secundar și MOCANU GABRIELA ISABELA, i l-au ascuns.

În declarația dată pe 10.05.2018 de martorul TOADER CRISTINEL în dosarul de instanța nr. 1525/281/2017, pe parcursul cercetării judecătorești, acesta reconfirmă atitudinea neloială și nesinceră a lui VAIDA ADRIAN: „… ÎNTREBÂNDU-L PE VAIDA ADRIAN DE CE NU MI-A ADUS LA CUNOȘTINȚĂ MAI DEVREME ACEASTĂ PROBLEMĂ, ACESTA MI-A SPUS CĂ ESTE POSIBIL SĂ FIE ȘI EL VINOVAT, MOTIV PENTRU CARE A MAI LĂSAT TIMPUL SĂ TREACĂ”.

În acest context, VAIDA a glisat întreaga vinovăție în sarcina subalternilor, mințind că STOICHICIU ar fi cumpărat un soft care nu există și, astfel, sistemul de monitorizare și comunicare cu autospecialele poliției aflate în teren în misiune nu funcționeazăTOADER  a continuat investigarea problemei, convocandu-l în birou pe CHIFOR GEORGE IONUȚ, șeful structurii de Dispecerat, care i-a dat o informație ambiguă, respectiv că ar fi primit un calculator în care s-a introdus un CD și că „se mișcă ceva pe monitor”, iar VAIDA i-a sugerat să nu semneze niciun proces verbal.

Notă: CHIFOR GEORGE IONUȚ a semnat, totuși două procese verbale de predare primire: Procesul verbal de punere în funcțiune a serviciului de localizare în teren a terminalelor „Tetra” încheiat între Serviciul de Telecomunicații Speciale prin col. VASILE MARIAN (nr. 630604/06.05.2011) și Poliția Locală Ploieșți, prin  CHIFOR GEORGE (nr. 1552/10.05.2011) și Procesul verbal de punere în funcțiune a serviciului de comunicații de buclă locală pentru aplicația de management a serviciului AVL încheiat între aceleași instituții prin CRIȘU SEBASTIAN de la STS (nr. 630580/29.04.2011), respectiv nr. 1480/05.05.2011 la Poliția Locală Ploieșți, prin CHIFOR GEORGE.

Înscrisurile nu au atestat, în realitate, că s-ar fi instalat și probat funcționarea sistemului AVL livrat de SC BARBY ROUTE SRL Brașov și pus la dispoziție de Poliția Locală Ploiești către STS, ci un cu totul alt soft, similar, dar proprietatea STS, montat de acesta temporar pentru probarea / testarea comunicațiilor cu stațiile „Tetra”.

VAIDA ADRIAN a fost tot timpul în cunoștință de cauză că furnizorul din Brașov nu a efectuat niciodată punerea în funcțiune a sistemului AVL recepționat, iar softul auxiliar / ajutător „Tractor Guard” nu a fost expediat cu cheile de activare (declarația din 18.11.2013).

În declarația de martor din 18.10.2018, dată în ds. nr. 1525/281/2017, VAIDA ADRIAN nu numai că își contrazice propriile declarații de la urmărirea penală, dar, (de la filă 3 până la filă 8), reușește să se contrazică singur de câteva ori în aceeași declarație.

Astfel:

–         În declarația din 18.11.2013, susține că nu s-au livrat cheile de criptare, iar în declarația dată la urmărirea penală pe dată de 26 martie 2015 (ds. nr. 12092/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești), declara că au fost transmise instituției în cauză  (n.n. – STS) pentru instalarea cheilor de criptare; în declarația din 18.10.2018, evita să răspundă la întrebări incomode („nu mai rețin exact”, „nu știu, probabil că…”, „nu îmi amintesc de această problemă…”, nu pot preciza dacă…”, „nu îmi amintesc, probabil…” etc.).

–         Deși VAIDA ADRIAN a semnat Procesul verbal de punere în funcțiune a serviciului de localizare în teren a terminalelor TETRA”, acesta oscilează flagrant în toate declarațiile date, afirmând, fie că ar fi fost pus în funcțiune sistemul AVL al lui SC BARBY ROUTE (dar cu unele deficiențe, ca de exemplu deconectarea stațiilor în anumite zone periferice ale Ploieștiului), fie că, ulterior, ar fi aflat că era împrumutat (în custodie) de la STS, deși inițial a declarat că nu cunoștea că sistemul ar fi fost al STS. Mai mult, întrebat fiind pe 18.10.2018 dacă „ESTE ADEVĂRAT CĂ URMARE UNOR DEFICIENȚE ALE SISTEMULUI AVL ACHIZIȚIONAT AȚI FOST NEVOIT SĂ ÎMPRUMUTAȚI UN SOFT DE LA STS”?, VAIDA ADRIAN răspunde dezarmant„NU MAI REȚIN EXACT, ÎNSĂ DECLARAȚIA CORESPUNDE ADEVĂRULUI, AȘA CUM AM DAT-O LA MOMENTUL RESPECTIV”.   

La revenirea directorului general TOADER CRISTINEL de la cursurile de perfecționare de la ANI-SRI, în septembrie 2013, VAIDA ADRIAN  i-a relatat că a avut un conflict cu STOICHICIU CEZAR și că trebuie să-i comunice o informație despre acesta: că ar fi achiziționat „un soft care nu funcționează și nu a existat”, propoziție care denotă un nonsens, o fractură logică: ori nu a existat, ori a existat, dar nu a funcționat!

TOADER CRISTINEL, intrigat fiind de informațiile contradictorii culese din unitate despre acest soft, a decis să reia discuțiile despre această problema, intuind că a fost mințit de VAIDATĂNASE și MOCANU care au făcut inițial o cercetare administrativă pro causa și, după aproximativ un an, a stat de vorba despre problema acestei achiziții de terminale „Tetra” și a softului aferent și cu: STOICHICIU CEZAR DAN; IONESCU MARIANA, șef Serviciu Contabilitate la acel moment; BALACI CRISTIAN și cu un reprezentat al STS, în esență, concluziile sale fiind că:

 1. Sistemul hardware și software există și a fost achiziționat în condiții legale. A identificat în Dispeceratul Poliției Locale Ploieșți serverul pe care a fost „încărcat” softul și o unitate de calcul cu un CD pe care era inscripționată mențiunea „AVL”; CD-ul a fost introdus în calculator, s-a deschis pe ecran o harta a Municipiului Ploiești cu niște puncte (locațiile autospecialelor PLP dotate cu terminale TETRA).

Acesta era softul AVL livrat de SC BARBY ROUTE Brașov, dar nu a fost implementat de STS din motive tehnice de securitate și de existența a unui litigiu cu firma din Brașov.

 1. STS nu a emis nicio adresa oficială prin care să informeze PLP: 1. despre motivele pentru care nu a implementat soft-ul livrat de SC BARBY ROUTE Brașov; 2. despre documentul în baza căruia a implementat soft-ul AVL proprietatea STS; 3. care sunt motivele pentru care, în cele două procese-verbale de punere în funcțiune încheiate cu PLP, STS nu a menționat/specificat că softul AVL este proprietatea sa, și nu a SC BARBY ROUTE SRL Brașov.
 2. VAIDA l-a mințit, l-a indus în eroare pe TOADER și i-a indicat vinovați pe STOICHICIU și IONESCU, deoarece „cei doi mi-au creat probleme înaintea venirii dv. în instituție”și că aceștia „M-au ținut de prost!”; VAIDA și-a cerut scuze față de TOADER, de STOICHICIU și față de celelalte persoane recunoscând că a mințit.
 3. Vinovați pentru neimplementarea sistemului AVL cumpărat de la SC BARBY ROUTE SRL Brașov, pentru neimplicarea în moderarea/ameliorarea contradicțiilor dintre STS și firma privată din Brașov și, finalmente, pentru nefuncționarea produsului achiziționat de Poliția Locală Ploiești pe procedura de achiziții publice, sunt funcționarii publici cu atribuții de conducere, cu competențe în luarea unor decizii urmare purtării unor discuții oficiale și, îndeosebi, ordonatorii de credite(VAIDA ADRIAN și TĂNASE DANIEL, foști directori generali), iar nu simpli funcționari de execuție, fără nicio prerogativa de conducere și decizie (IONESCU MARIANA, STOICHICIU CEZAR DAN sau BALACI CRISTIAN).

Iata ce harababura, ce haos, in patrimoniul si bugetul Politiei Locale Ploiesti au creat cei trei corifei VAIDA, MOCANU si TANASE !

Si pagubele de miliarde de lei sunt departe de a fi recuperate!!

Având în vedere și celelalte prejudicii produse de-a lungul anilor Poliției Locale Ploiești, NERECUPERATE NICI PÂNĂ ÎN PREZENT, văzând și ineficiența actuală a activității per ansamblu a efectivelor acesteia, cu greu ne abținem să nu le urăm de pe acum „Noapte bună!” și să-i atenționăm că ultimul care pleacă să stingă și lumina la sediu și în curte! Vom reveni cu o inregistrare audio din care reiese ca fata fostului director STS era angajata intr-o zona de interese ceea ce a determinat ca STS sa nu implementeze softul de la SC BARBY ROUTE SRL Brașov dar si despre preiunile unei directoare de la Politia Locala Ploiesti pentru a anula o licitatie, sens in care aceasta directoare inca in functie s-a deplasat la Brasov pentru a se „milogi” de reprezentantii firmei in cauza. (Cristina T.).

Nota Redactiei: Prezentul articol se bazeaza, ca de obicei, pe probe, respectiv: inscrisurile despre care am facut mentiuni in cuprinsul sau, copia sesizarii penale initiale formulata de Politia Locala Ploiesti (PLP) sub semnatura lui TOADER CRISTINEL, cu nr. 6857 din 08.10.2013; Declaratie de martor TOADER CRISTINEL; Declaratii de martor VAIDA ADRIAN; Declaratia de martor TANASE DANIEL; Procesele verbale incheiate intre STS si PLP; Adresa nr. 73/23.02.2011 a PLP catre STS, in atentia directorului g-ral. lt. ing. Marcel Opris; Declaratia de persoana vatamata-parte civila pe care inteleg STOICHICIU a dat-o in cauza; Audierea faptutuitorilor nominalizati, VAIDA ADRIAN si TANASE DANIEL; Alte inscrisuri pe care identificate de noi din surse deschise ca fiind utile cauzei si dovedirii nevinovatiei celor acuzati de VAIDA; Nota de relatii de la Politia Locala Ploiesti.

 

 

 

 

Citeste in continuare

Actualitate

Orban, PNL și ”baschetbalista”. O poveste de love and hate, cu happy-end

Incisiv

Publicat

pe

De

(PRELUARE INPOLITICS.RO):

Printre primii care s-au repezit să jubileze și să-și asume meritele pentru marea victorie a Laurei Kovesi de azi se numără liderul PNL, Ludovic Orban. Un personaj care s-a îmblînzit, în timp, mai ceva ca scorpia lui Shakespeare și care, de la ura nemascată față de baschetbalista lui Băsescu, aflată la șefia Parchetului General ori a DNA, a ajuns cel mai mare fan al ei. Dovada vie că viața e mereu mai tare ca telenovelele. Să aruncăm un ochi, cu ajutorul relatărilor presei, asupra evoluției celei mai năbădăioase iubiri din politica ultimelor decenii. Și la modul în care ”distrugătoarea de probe” de odinioară a ajuns azi mîndria României.

Sîmbătă, 13 octombrie 2007
Orban:Liberalii au devenit o țintă pentru DNA

Vicepreşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sîmbătă, într-o conferinţă de presă, la Alba Iulia, că demnitarii şi aleşii liberali au devenit o ţintă pentru DNA şi alte instituţii, acuzînd acţiuni de hărţuire a acestora în spatele cărora s-ar afla Traian Băsescu.
„În mod evident se va încerca să se arunce cu noroi şi împotriva altor demnitari liberali, cum de altfel a şi început. Primarul nostru din Deva face drumuri la DNA în mod constant pentru orice copilărie, primarul nostru din Baia Mare a fost tîrît la DNA fără niciun fel de implicare şi vină. Este o hărţuire greu acceptabilă care de fapt reprezintă o încălcare a drepturilor şi libertăţilor individuale şi denotă un comportament abuziv marcat de partizanat politic”, a mai spus Orban.

Vineri, 19 octombrie 2007
Orban: DNA o să fabrice dosare la toți miniștrii

Vicepreşedintele PNL Ludovic Orban a declarat, vineri, că nu crede că preşedintele Traian Băsescu va semna demiterea şefului Secţiei a II-a a DNA, Doru Ţuluş, căruia îi recomandă să nu se mai implice în lupta politică împroşcînd cu noroi în adversarii lui Băsescu. „Probabil DNA o să fabrice dosare la toţi miniştrii. Aşteptăm cu mare interes să aflăm din presă împotriva cărui ministru se mai fabrică vreun dosar. Eu îi doresc sănătate lui Ţulus, să-şi vadă de treburile lui şi să nu se mai implice în lupta politică prin împroşcarea cu noroi a adversarilor lui Train Băsescu”, a declarat Orban.

Sîmbătă, 3 noiembrie 2007
Orban: În cazul Remeş trebuiau demişi Morar şi “baschetbalista” pentru distrugere de probe

Vicepreşedintele PNL Ludovic Orban a afirmat, sîmbătă, la Craiova, că procurorul-şef al DNA, Daniel Morar şi “baschetbalista” Laura Kovesi ar trebui demişi întrucît au distrus probele în cazul mitei pe care ar fi luat-o Decebal Traian Remeş. Orban a afirmat că înregistrările în care fostul ministru al Agriculturii, Decebal Traian Remeş ar lua mită de la un om de afaceri prin intermediul lui Ioan Mureşan, au plecat de la DNA, Parchetul General şi Cotrcoeni. “Convingerea mea este că acea casetă a plecat şi de la Cotroceni, şi de la «baschetbalistă» (Codruţa Kovesi – n. r.), şi de la Morar. Cred că a fost o competiţie, care să dea primul. În mod normal ar trebui demişi pentru distrugere de probe”, a spus Orban. “Nu ştiu de ce trebuie să avem DNA, DIICOT şi pînă la urmă infractorii nu sunt prinşi. Apare chiar o competiţie între cele două instituţii şi o lipsă de comunicare. Avem multe infracţiuni care sunt conexe şi nu pot fi separate între entităţi diferite”, a mai afirmat Orban.

Joi, 22 ianuarie 2009
Orban, despre interferența politicului în DNA

Vicepreşedintele PNL Ludovic Orban a declarat, joi, că decizia de păstrare a procurorului Daniel Morar la DNA nu este o decizie înţeleaptă, deoarece va permite în continuare interferenţa politicului şi nu va duce la creşterea profesionalismului în derularea anchetelor penale.
„Consider că menţinerea lui Daniel Morar la conducerea DNA nu este o decizie înţeleaptă, pentru că va permite în continuare interferenţa politicului în activitatea acestei instituţii şi nu va duce la creşterea profesionalismului în derularea anchetelor penale”, a susţinut Ludovic Orban. El a subliniat că obiectivul PNL este „depolitizarea completă a Justiţiei”. „Din păcate în România suntem departe de acest obiectiv specific oricărui stat de drept din lumea civilizată”, a conchis Ludovic Orban.

Joi, 2 aprilie 2009
Orban: Reţinerea lui Becali, exces de zel al procurorilor

Reţinerea lui Gigi Becali este un exces de zel şi are rolul de deturna atenţia de la scandalul legat de reţinerea omului de afaceri Puiu Popoviciu şi informaţiile scoase la iveală privind legăturile acestuia cu Traian Băsescu şi fratele său, a declarat, joi, prim vicepreşedintele PNL, Ludovic Orban.
Liderul liberal a catalogat, joi, într-o conferinţă de presă la Buzău, reţinerea lui Gigi Becali drept un exces de zel al procurorilor, precizînd că, deşi nu-l agreează pe finanţatorul Stelei, nu este corect să fie pus într-o astfel de situaţie.

Vineri, 10 aprilie 2009
Orban, despre Băsescu și expertiza DNA în dosarul Flota

Ludovic Orban a făcut aceste declaraţii în cadrul unei conferinţe de presă susţinute în satul maramureşean Rus.
„De cînd e preşedinte, s-a făcut o nouă expertiză în dosarul Flota prin DNA, dar Morar, liderul fan-clubului din Parchet, a constatat că prejudiciul este egal cu zero. Apoi, a mai avut probleme cu imobilul din Mihăileanu, dar mai sunt şi alte proprietăţi imobiliare ale familiei Băsescu care au început să iasă la iveală. O explicaţie pentru care nu are alte dosare se datorează faptului că o altă membră a fan-clubului lui Băsescu, Laura Codruţa Kovesi, a dat o decizie de mă şi mir că nu i-a tremurat mîna, cînd a scris că preşedintele are imunitate totală şi nu poate fi obiectul niciunei anchete penale”, a declarat Ludovic Orban.

Vineri, 11 decembrie 2009
Orban: Modul în care a fost săltat senatorul Voicu îmi aduce aminte de vremuri triste

Prim-vicepreşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, că modul în care a fost „săltat” senatorul PSD îi aminteşte de vremuri triste, neînţelegînd de ce era nevoie să fie luat pe sus, ca ultimul puşcăriaş, şi precizînd că Voicu s-ar fi prezentat la DNA, dacă ar fi fost citat.
„Nu cunosc motivele reţinerii, dar gîndiţi-vă că este vorba de un senator, vicepreşedinte al Comisiei de apărare. Chiar dacă n-ar fi avut această funcţie, modul în care a fost săltat îmi aduce aminte de vremuri triste. Nu cred că un parlamentar sau un cetăţean al acestei ţări, atunci cînd e citat inclusiv la Parchet, la DNA, la DIICOT, nu se prezintă. De ce e nevoie să fie săltat, luat pe sus, ca ultimul puşcăriaş?”, a susţinut Ludovic Orban.

REPLICA DNA: Voicu a intervenit la magistrați pentru Orban

Procurorii DNA au stabilit că senatorul Cătălin Voicu, în schimbul unor foloase, ar fi uzat de influenţa sa pe lângă magistraţi nu numai în dosarele în care Costel Căşuneanu, Alexandru Mazăre şi Marius Locic erau interesaţi, ci şi în alte cauze, care sunt menţionate explicit în referatul privind avizarea arestării senatorului social-democrat.
Cătălin Voicu ar fi intervenit folosindu-şi influenţa asupra magistraţilor nu doar în cazurile lui Căşuneanu, Mazăre şi Locic, dar şi pentru Marian Oprişan, vicepreşedinta PSD Dolj Maria Schutz, judecaţi pentru corupţie, pentru soţia lui Miron Mitrea şi în cazul accidentului lui Ludovic Orban.

Luni, 8 februarie 2010
Orban: PNL cere demiterea lui Kovesi pentru decizia privind NUP în cazul Udrea

Prim-vicepreşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, că PNL cere ministrului Justiţiei, CSM şi preşedintelui României demiterea procurorului general, Laura Codruţa Kovesi, pentru emiterea „ilegală” a deciziei de neîncepere a urmăririi penale a ministrului Elena Udrea. „BPC al PNL a decis sesizarea ministrului Justiţiei, a CSM şi a preşedintelui României în privinţa încălcării grave de către Parchetul de pe lîngă ÎCCJ a legilor României şi a Constituţiei, privitoare la emiterea de către Parchet a ordonanţei de neîncepere a urmăririi penale privitoare la ministrul Elena Udrea. Ne vom adresa preşedintelui României, CSM şi ministrului Justiţiei cu solicitarea clară de eliberare din funcţie, de demitere a procurorului general Laura Codruţa Kovesi”, a afirmat Orban.

Sîmbătă, 12 februarie 2011
Orban, despre DNA ca armă politică

Deputatul PNL Ludovic Orban a declarat, sîmbătă, la Tîrgovişte, că el nu va susţine niciodată un candidat al PSD, pentru că nu este „stîngaci”, nu ştie să facă nimic cu mîna stîngă şi a susţinut că Ion Iliescu şi Adrian Năstase au inventat DNA, instituţie pe care au folosit-o ca pe o armă politică.
Ludovic Orban a adăugat că nu Traian Băsescu și „camarila portocalie” au inventat „sistemul nenorocit de astăzi din România”. „Nu Traian Băsescu a inventat DNA. DNA se numea PNA şi a fost inventat de Ion Iliescu şi Adrian Năstase şi transformat într-o armă politică împotriva opozanţilor”.

Miercuri, 3 aprilie 2013
Ludovic Orban: Decizia lui Ponta de a o propune pe Kovesi la DNA e o trădare

Deputatul PNL Ludovic Orban a declarat, miercuri, că decizia premierului Victor Ponta de a o propune pe Laura Codruţa Kovesi la şefia DNA reprezintă o trădare a cetăţenilor care au votat USL, el arătînd că PSD ar trebui să ia în calcul să-l schimbe pe Ponta din funcţia de prim-ministru.
„Decizia premierului Ponta reprezintă o trădare de neacceptat faţă de toţi cetăţenii români care au votat la referendum pentru demiterea lui Traian Băsescu şi care au votat USL la alegerile parlamentare. Propunerea omului lui Traian Băsescu, Codruţa Kovesi, care a fost mîna dreaptă în tot sistemul ticăloşit pe care l-a pus în mişcare Traian Băsescu, pentru mine este un act inacceptabil care mă determină ca începînd de astăzi să pun semn de egalitate între Victor Ponta şi Traian Băsescu”, a spus Ludovic Orban.

Marți, 17 mai 2016
Ludovic Orban, trimis în judecată de DNA pentru corupție

INTERMEZZO: Pauză de repoziționare

Joi, 19 septembrie 2019
Orban: „Am reuşit! Laura Kovesi, desemnată procuror şef european. Este o victorie imensă pentru România”

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, afirmă că desemnarea Laurei Codruţa Kovesi în funcţia de procuror şef european în urma votului din COREPER este o victorie la care a contribuit preşedintele Klaus Iohannis şi liberalii şi o palmă primită de Guvernul Dăncilă din partea statelor europene.

„Am reuşit! Laura Codruţa Kovesi, desemnată oficial procuror şef european în urma votului din COREPER. Este o victorie imensă pentru România, la care a contribuit decisiv preşedintele Klaus Iohannis, alături de liderii şi europarlamentarii PNL care au făcut un lobby intens pentru Laura Codruţa Kovesi”. El precizează că PNL, în calitate de membru al PPE, a folosit toate pârghiile de influenţă pentru a obţine acest rezultat, reuşind să determine schimbări de poziţii în rândul ţărilor care iniţial nu au votat în favoarea Laurei Codruţa Kovesi

 

Citeste in continuare

Parteneri

Partener special – probleme juridice

Știri calde

Actualitate2 zile ago

ADRIAN DOBRE, un slugoi libidinos si tupeist al lui Iohannis, cu aere de cunoscator in ale politicii si administratiei publice, exemplar din menajeria PNL

Vorba lui Eminescu: „şarpele, cînd îl doare capul, ca să-şi verse veninul iese la drum, unde trebuie a găsi un...

Actualitate3 zile ago

LA POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI, URMEAZĂ, CÂT MAI CURÂND, SĂ SE APLICE DEVIZA PROLETARĂ: „CINE PLEACĂ ULTIMUL, SĂ STINGĂ și LUMINA!”

Organul local de paznici comunitari, foști gardieni publici, actuali „polițiști locali” va muri încet, o moarte lentă, chinuitoare, mascată uneori de câteva...

Actualitate3 zile ago

Orban, PNL și ”baschetbalista”. O poveste de love and hate, cu happy-end

(PRELUARE INPOLITICS.RO): Printre primii care s-au repezit să jubileze și să-și asume meritele pentru marea victorie a Laurei Kovesi de...

Actualitate3 zile ago

S-a activat ”Furia Roșie”!

(Preluare National – Catalin Tache): Așa după cum dezvăluiam la sfârșitul lunii iulie, Viorica Dăncilă a decis să se ”întoarcă...

Actualitate3 zile ago

Luluta mai are un pic si face suta

Politrucii de la Uniunea Europeana care s-au facut luntre si punte ca s-o propulseze pe Laura Kovesi mare sefa la...

Actualitate3 zile ago

2 deputați PNL au supt la greu dintr-un proiect european de la 2,5 milioane euro

(Preluare FLUX 24): Un proiect european de 2,5 milioane de euro al Universității Tehnice a fost făcut harcea-parcea pentru ca...

Actualitate3 zile ago

Cine minte? Viorica Dăncilă sau Klaus Iohannis?

Suntem din nou confruntați cu o situație fără precedent. Într-o parte avem un președinte. În cealaltă, un prim-ministru. Între cei...

Actualitate4 zile ago

De pe vremea PDL si a ministrului Funeriu, SRI are acces la datele persoanele ale elevilor/Alte doua protocoale pe ”securitatea nationala”

In emisiunea Dosar de politician de la B1Tv, orele 21, am avut surpriza sa aflu din gura domnului parlamentar PSD...

Actualitate4 zile ago

”Grupul de la Mykonos” preia România!

(Preluare National – Catalin Tache): Pe 25 iulie titram ”Ică Voinea conduce România”! Iar de atunci, ce-i drept, documentarea contrainformatiovă...

Actualitate4 zile ago

Junele CSM (Bobita Matilet) isi face freza la parul de pe maini (Video)

Ce apucaturi mai are si junele CSM Bobita Matilet! Am inteles-o pe aia din dosarul penal de la SIIJ, in...

Actualitate4 zile ago

Un politician inconjurat de mistere si razboaiele sale cu CSM

(PRELUARE INPOLITICS.RO): Fără doar și poate, Ana Birchall este unul dintre cele mai neobișnuite personaje ale politicii post-decembriste, oscilînd incredibil...

Actualitate4 zile ago

Cooperativa noii majorități

În căutarea cifrei de aur, 233, singura care asigură o majoritate în Parlamentul României, partidele din opoziție sunt silite să...

Actualitate5 zile ago

Mahării CHELARU FLORIN, DAMIAN ADRIAN ȘI ACOLIȚII LOR DIN LA PIOVRA DIN NĂVODARI (EPISODUL V)

Preluare Incisiv National:           Ce, v-ați spăriet, oameni buni, de articolele din această serie cu “La piovra” din Năvodari publicate...

Actualitate5 zile ago

Avocatul inspectorului sef al IPJ Gorj, Draghiea Decebal Dumitru, este nasul lui Leo de la Strehaia!

Preluare Incisiv National: Caracatita mafiota in care este implicat ,, politistul anului` Drahiea Decebal Dumitru si legaturile acestuia cu lumea...

Actualitate5 zile ago

Birchall si-a gresit locul

Ministresa Ana Birchall, cea ramasa la sefia Ministerului Justitiei gratie presedintelui Iohannis si care se duce sa ia poruncile de...

Partener media exclusiv

stiri actualizate

Top Articole Incisiv