Connect with us

Actualitate

Mahării CHELARU FLORIN, DAMIAN ADRIAN ȘI ACOLIȚII LOR DIN LA PIOVRA DIN NĂVODARI (EPISODUL IV)

Incisiv

Publicat

pe

Preluare (Incisiv National)

În EPISODUL IV, asa cum am promis, vom face o încadrare juridică preliminară a faptelor, care – la prima vedere – putem afirma (precizam in articolul anterior), fără teamă de a greși, că sunt:

 • Luarea de mită (art. 289 C. Pen.);
 •  Falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art. 322 C. pen.)’
 • Uzul de fals (art. 323 C. pen);
 •  Falsul în declaraţii (art. 326 C. pen.), Înşelăciunea (art. 244, alin. 1);
 • Constituirea unui grup infracţional organizat (art. 367, alin. 1).

De acum, nu ne mai surprinde nimic în Năvodari, edilii moștenind corupția și abuzurile unii de la alții (cu pasiv și activ, ca la masa succesorală!).

http://www.incisivnational.ro/2019/08/27/pe-modelul-mazare-primarii-din-navodari-au-in-gena-braf-o-mutatie-somatica-a-coruptiei-cel-putin-ultimii-doi-nicolae-matei-si-chelaru-florin-serial-in-iii-episoade/

http://www.incisivnational.ro/2019/08/27/maharii-matei-nicolae-chelaru-florin-damian-adrian-si-acolitii-lor-din-la-piovra-din-navodari-episodul-iii/

http://www.incisivnational.ro/2019/08/29/maharii-matei-nicolae-chelaru-florin-damian-adrian-si-acolitii-lor-din-la-piovra-din-navodari-continuarea-episodului-iii/

Inainte de a ne tine de promisiune facem o precizare esentiala.

Din mediul intim al coruptului DAMIAN ADRIAN a reiesit ca acesta a declarat ca nu intelege dezvaluirile noastre, nu intelege faptele savarsite si nici nu realizeaza in ce grupare de crima organizata a activat. Pe bune?

      Pentru improspatarea „memoriei” acestui membru al crimei organizate ce a actionat impreuna cu consoarta sa pe raza UAT oraș Năvodari, jud. Constanța, ii facem un scurt rezumat, pe intelesul sau si pe intelesul organelor de cercetare penala.

Sa cada cortina!

Născut în anul 1972 în judeţul Bacău, CHELARU FLORIN, 47 de ani, căsătorit, cu doi copii, a absolvit Facultatea de Chimie a Universităţii din Iaşi. Între anii 1997 şi 2000 a fost şef Serviciu Instalaţii în cadrul Petromidia SA. În anii 2005-2009 a fost preşedinte al PNL Năvodari şi consilier local. A fost ales viceprimar al oraşului Năvodari în anul 2008.

Nota: Din ratiuni veroase personale si de afaceri oneroase, s-a transferat de la PNL la PSD.

În prezent, deține din iunie 2016, mandatul de primar al orașului Năvodari, la inceputul caruia, prima grija a fost sa dea, prin Consiliul Local Năvodari, Hotărârea nr. 283/22.07.2016. Nu reproducem întocmai titlul acestei hotărâri, fiind prea lung și prea alambicat. Însă, precizăm că se referă la stabilirea unor reguli pentru înstrăinarea terenurilor din domeniului public și privat al localității. Hotărârea este ca o piatră de temelie a viitoarelor sale afaceri. Și, totodată, ca o declarație de interese… imobiliare făcută de CHELARU încă din primele zile de mandat. Un accent deosebit în regulamentul votat cade pe procedura de atribuire a unor terenuri în superficie (sub denumirea de ”constituire a dreptului de superficie” – art. 693 – 702 C. civ.).

Omul de afaceri DINU ELENA din Năvodari a decis, în anul 2015, să înceapa o colaborare în afaceri cu DAMIAN ADRIAN, având ca obiect generic achiziționarea de terenuri de pe piata privata de către aceasta și construirea impreuna sau de către asociat/asociați, pe acestea, a unor imobile rezidențiale (case/vile), pe care, apoi, să le înstrăineze împreună, împărțind profitul (ca scop legal al oricărei întreprinderi comerciale efectuată în domeniul imobiliar).

Aceasta a considerat că acționeaza pe o piață concurențială, ale cărei greutăți  si le-a asumat, dar nu una ostilă și guvernată de liderii informali si complicii lor, adepți ai metodelor și mijloacelor frauduloase și abuzive, unele de tip mafiot (adverb utilizat conștient).

Din analizarea tuturor contractelor și a celorlalte înscrisuri probante pe care le-am studiat si care au fost deja anexate la plângere penală, am constatat fără putință de tăgadă că:

–        Omul de afaceri DINU ELENA NU a intrat în raporturi juridice de drept civil având ca obiect imobile din domeniul public sau privat al UAT Năvodari;

–        A acționat în limitele legalității sub aspectul conținutului și formelor operațiunilor sale economico – comerciale, nu a solicitat și nu a primit avantaje ilegale, necuvenite de la autoritatea publică administrativă locală în procesul de obținere a avizelor, aprobărilor, acordurilor administrative (certificate de urbanism, autorizații de construire etc.), asa cum au incercat anumite ziare online obscure sa acrediteze ideea;

–        A manifestat maximă înțelegere cu privire la depașirea unor dificultăți inerente care au apărut, dovedind fair-play și altruism, probă de netăgăduit stând contractele de donație (doua la numar), de împrumut (două) și creditare societate (a SC AQUA FORCE SRL a asociatului DAMIAN ADRIAN);

–        A făcut eforturi loiale pentru stingerea pe cale amiabila, prin Conventie de dare în plata a datoriilor pe care soții DAMIAN  le aveau față de aceasta creditoare si Contract de recunoastere definitiva si irevocabila si ratificare a conditiilor si clauzelor stipulate intr-un Contract de asociatiune in participatiune;

–        A căutat să identifice cele mai potrivite și reciproc avantajoase acte juridice care să așeze raporturile juridice dintre acestia în limitele lor reale că întindere și valoare (apartamentare, dezmembrare și partaj voluntar, dezlipire, act de transfer intrapatrimonial);

–  a încheiat 6 (șase) asocieri în participațiune cu diverși parteneri, colaboratori din rândul oamenilor de afaceri din localitate pentru a dezvolta infrastructura rezidențială a orașului, condiție primordială pentru progresul turismului în Năvodari (locuri de cazare).

Menționam că, anterior, si-a asigurat un consistent capital de lucru:

 1. Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat prin  Încheierea nr. 1379/07.06.2013de BNPA Gheorghe Doina și Gheorghe Alina din orașul Ovidiu, omul de afaceri DINU ELENA a cumpărat de la Gusu Ionelia din Constanța terenul situat în intravilanul arabil al orașului Năvodari (tarla 24, parcelă A158/5/66, lot 2), jud. Constanța, în suprafață de 1081 mp, prețul de 32.000 euro achitată în trei rate cu un avans de 2000 euro (nr. cadastral 1510/1 înscris în Cartea Funciară a localității Năvodari sub nr. 106262);

Prin contractul de vânzare cumpărare autentificat prin Încheierea nr. 160/21.01.2016 de BNP „Laura Badiu și Lidia Drăgan” din București, numită Moldovan Alida-Maria a vândut omului de afaceri DINU ELENA și lui DAMIAN ADRIAN, în coproprietate – în cote părți egale de ½ pentru fiecare, terenul având categoria de folosință „curți construcții” în suprafață de 1.106 mp situat în intravilanul orașului Năvodari, Mamaia-Sat, str. M9, FN, lot 2/1 jud. Constanța cu prețul de 81.000 euro.

Astfel, în perioada 2015-2016 a construit, în calitate de persoană fizică, pe un teren proprietatea sa personală, situat în Năvodari, str. M13, un număr de 3 (trei) case pe care, ulterior, le-a vândut.

Aportul acesteia personal la edificare acestor trei imobile a fost:

–        Terenul proprietate personală pus la dispoziție pentru construirea caselor cu o valoare în suma de 40.000 euro;

–        Suma de 35.000 euro, bani personali investiți în achiziționarea materialelor de construcții necesare punerii în opera;

–        Suma de 18.000 euro reprezentând contravaloarea manoperei.

În perioada edificării construcțiilor, a achitat cu titlu de avans suma de 10.000 euro pentru cumpărarea unui alt teren a cărui valoare totală a fost de 81.000 euro, imobil plătit integral în luna ianuarie 2016 (respectiv Contractul de vânzare autentificat prin Încheierea nr. 160/21.01.2016 de BNP „Laura Badiu și Lidia Drăgan” din București, prin care MOLDOVAN ALIDA-MARIA le-a vândut omului de afaceri DINU ELENA, și lui DAMIAN ADRIAN, în coproprietate – în cote părți egale de ½ pentru fiecare, terenul având categoria de folosință „curți construcții” în suprafață de 1.106 mp situat în intravilanul orașului Năvodari, Mamaia-Sat, str. M9, FN, lot 2/1, jud. Constanța, cu prețul de 81.000 euro.

În dată de 11.10.2015, prin Încheiere de autentificare nr. 3820 , a fost achiziționat un teren 1106 mp situat pe str. M9, la care Dinu Elena a achitat suma de 10.000 euro avans plus diferența de 71.000 euro, suma totală de 81.000 euro fiind achitată din contul sau personal.

Notă: Este vorba de Promisiune bilaterală de vânzare autentificată prin Încheierea nr. 3820/11.11.2015 de BNP „Laura Badiu și Lidia Drăgan” din București, prin care MOLDOVAN ALIDA-MARIA s-a obligat să omului de afaceri DINU ELENA, și lui DAMIAN ADRIAN (căsătorit cu Damian Elena), în coproprietate – în cote părți egale de ½ pentru fiecare, terenul având categoria de folosință „curți construcții” în suprafață de 1.106 mp situat în intravilanul orașului Năvodari, Mamaia-Sat, str. M9, FN, lot 2/1 jud. Constanța (nr. cadastral 114139, intabulat în CF nr. 114139 a OCPI Constanța, BCPI Constanța, de sub AI-A1 Imobilul și de sub B.ÎI-B2 Proprietatea), cu prețul de 81.000 euro.

Menționam că, omul de afaceri nu a dorit să faca un contract de împrumut de bani cu numitul DAMIAN ADRIAN pentru suma de 40.500 euro, obligația sa de plata la cumpărarea terenului de mai sus, deoarece avea încredere în „domnia sa” și nu îsi punea problema nerecuperarii acestei sume de bani. Pe terenul achiziționat au fost construite 7 imobile. În urmă vânzări acestor 7 imobile a rezultat suma de 300.000 euro.

Cu suma rezultată mai sus, 300.000 euro, a fost achiziționat pe str. M9 un teren în suprafață de 4274 mp, neținandu-se cont de faptul că terenul din care a rezultat acest profit a fost achitat integral de omul de afacei Dinu Elena și, așadar, aceasta a fost prejudiciată cu suma de 81.000 euro.

Acest teren a fost dezmembrat in 4 loturi:

 1. – unul cu suprafață de 1500 m cumpărat de SC IAN INVEST TRANS SRLContract de vânzare cumpărare autentificat prin Încheierea nr. 692/24.03.2017 emisă de Societatea Profesională Notarială Săcăleanu din Năvodari, prin care vânzătorii DAMIAN ADRIAN în nume propriu și în calitate de mandatar al soției sale, DAMIAN ELENA, și DINU ELENA au vândut către SC IAN INVEST TRANS SRL, sat Buda, com. Blăgesti, FN, jud. Bacău, reprezentată prin mandatar Ceasăr Ionel, terenul intravilan, fără construcții, categoria de folosință „curți construcții”, în suprafață de 1.500 mp  din măsurători, situat în Năvodari, Mamaia-Sat, str. M9, FN, Lot 1/1/1, rezultat din dezlipirea terenului de 3647 mp cumpărat pe 16.11.2016 de la Munteanu Angela, în trei loturi de sine stătătoare, din care face parte și Lotul 1/1/1 de 1500 mp, dezlipire consemnată în Încheierea de autentificatre nr. 350/13.03.2017.

Prețul tranzacției: 243.500 euro.

TOATĂ SUMA S-A VIRAT ÎN CONTURILE escrocului DAMIAN ADRIAN:

 • în ziua semnării contractului, 24.03.2017, suma de 38.500 EURO RO91BTRL0140120H64117XX DE LA BANCA TRANSILVANIA și,
 • până la 01.09.2017, 205.000 euro în același cont.
 1. b)– unul cu suprafață de 600 mp, lot cumpărat de Tutoveanu Ana-Maria, prin mandatar Mitran Margareta, în valoare de 000 euro,Contract de vânzare autentificat prin Încheierea nr.145/01.02.2017 de Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari, prin care soții DAMIAN ADRIAN și ELENA și DINU ELENA au vândut numitei TUTOVEANU ANA-MIRUNA din Brașov, prin mandatar Mitran Margareta, un teren intravilan – liber de construcții, în suprafață de 600 mp, situat pe teritoriul cadastral al Orașului Năvodari, Mamaia-Sat, str. M9, FN (lot ½,, jud Constanța, identificat cu nr. cadastral 115611), anterior terenul fiind dobândit în cote egale de proprietari prin Contractul de vânzare autentificat prin Încheierea nr. 3450/16.11.2016 emisă de Biroul Individual Notarial Munteanu Simona Daniela din Adjud, jud. Vrancea, de la numită Munteanu Angela și dezlipit în două loturi distincte cu nr. cadastrale diferite, 115611 și 115612 în baza Actului de Dezlipire autentificat sub nr. 143/01.02.2017 autentificat de de Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari.
 2. c)– unul cu suprafață de 876 mp, cumpărat de către Moruzi PetruToader, prin Contract de vânzare încheiat între vânzătorii DAMIAN ADRIAN în nume propriu și în calitate de mandatar al soției sale, DAMIAN ELENA, și DINU ELENA și cumpărătorul Moruzi Petru Teodor cu domiciliul ales în Năvodari, având ca obiect terenul intravilan liber de construcții, categorie de folosință „curți-construcții”, situat în Năvodari, Bulevardul Mamaia Nord, nr. 26 (fosta Mamaia-Sat, str. M9, FN, lot 1/1/3) în suprafață de 876 mp, înscris în CF Năvodari, prețul ferm plătit fiind de 640 euro, echivalentul a 558.012 lei. Actul a fost autentificat prin Încheierea nr. 418/28.03.2017 la Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari.
 3. d)– unul cu suprafață de 1298 mp,cumpărat de către INTERIOR STORE DEVELOPMENT SRL Contract de vânzare-cumpărare încheiat între DAMIAN ADRIAN, în nume propriu și de mandatar al soției sale DAMIAN ELENA și DINU ELENA, pe de o parte, în calitate de vânzători și SC INTERIOR STORE DEVELOPMENT SRL Constanța, reprezentată prin asociat unic și administrator MUȘAT ADRIAN EDUARD și persoană fizică COVACI FLORIN din Constanța, pe de altă parte în calitate de cumpărători prin care s-a vândut, respectiv cumpărat, întregul drept de proprietate asupra terenului intravilan, având catefgoria de folosință „curți construcții”, în suprafață de 298,00 mp, situat în orașul Năvodari, Bulevardul Mamaia-Nord nr. 26A (fost str. M9, FN, lot 1/1/2), jud. Constanța, la prețul de 181.700 euro. Actul a fost autentificat la Societatea Profesională Notarială – BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAȚI DOINIȚA CRIȘAN și DELIA CRIȘAN din Constanța prin Încheierea nr. 432/24.03.2017;

Suma totala rezultata in urma vanzarii celor patru loturi a fost de 625.840 euro.

Din acest total, omul de afaceri DINU ELENA a încasat suma de 122.640 euro, restul de 503.200 euro a fost încasat de DAMIAN ADRIAN și DAMIAN ELENA. Încasările sunt dovedite cu ordine de plata. În urmă unui calcul simplu se poate observă că escrocul DAMIAN ADRIAN trebuia să îi restituie omului de afaceri Dinu Elena o diferența de 190.280 euro.

Ulterior, DAMIAN ADRIAN a achiziționat un teren pe str. Albinelor, Fabrică de Pâine, Secția nr. 12, Năvodari, actele de vânzare cumpărare pentru acest teren au fost făcute pe numele DAMIAN ADRIANomul de afaceri Dinu Elena nefiind la ora aceea în localitate. 

Valoarea terenului este de 168.000 euro. Din această sumă, Dinu Elena a achitat 84.000 euro, sumă ce se adaugă diferenței de 190.280 euro ce trebuia a ii fi restituită ,contribuție ce poate fi dovedită prin Declarația notarială nr 491/11.04.2017 dată de DAMIAN ADRIAN.

Notă: Este vorba de Declarația notarială a lui DAMIAN ADRIAN autentificată prin Încheierea nr. 491/11.04.2017 de Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari, prin care recunoaște că, la achiziția de către declarant a cotei sale indivize de 1/3 din terenul intravilan de la adresa str. Albinelor, nr. 11, Fabrică de Pâine Năvodari, a contribuit și doamna DINU ELENA, căreia îi revine cota de 1/2 (1/6) din terenul în suprafață de 7.152 mp.

Pentru a acoperi datoria acumulată au fost întocmite:

Convenție de dare în plată  autentificată prin Încheierea nr. 1610/20.12.2018 de Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari, încheiată între între DINU ELENA și DAMIAN ADRIAN și DAMIAN ELENA, în  valoare 157.280 euro și

– Contractul de împrumut încheiat între DINU ELENA și DAMIAN ADRIAN și DAMIAN ELENA autentificat prin Încheierea nr. 1609/20.12.2018 de Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari, prin care, DINU ELENA, i-a împrumutat pe soții DAMIAN cu suma de 33.000 euro, fără dobânda remuneratorie și penalizatoare, cu scadență la sfârșitul lunii aprilie 2019.

Diferența de 84.000 euro nu a fost recuperată niciodată!

În data de 23.03.2017, a fost achiziționat un teren în suprafață de 821 mp, în  Năvodari, Mamaia – Sat , Sola 25. Valoarea terenului, 70.000 euro, a fost achitată integral de către DAMIAN ADRIAN, Dinu Elena neavând fonduri la momentul respectiv.

Notarul a refuzat trecerea sa în Contractul de Vânzare cumpărare. Pentru partea sa de 35.000 euro a fost încheiat un Contract de împrumut sub semnatură privată, fără dată certă, NR. 9, care a primit ulterior, in mod fals, necorespunzator adevarului, data de 23.03.2017, emisă de Biroul Individual Notarial Stoica Andrei din Constanta, fara stiinta omului de afaceri DINU ELENA.

Într-o discuție privată cu partenerul sau, DAMIAN ADRIAN, au stabilit că suma achitată de acesta în data de 11.10.2015, prin Încheierea de autentificare nr. 3820 pentru  terenul de 1106 mp situat pe str. M9, teren ce valora 81.000 euro, parte dumnealui de 40.500 euro să se stingă cu datoria mea de 35.000 euro.

Relațiile profesionale dintre omul de afaceri Dinu Elena si „procuratorul” Damian Adrian s-au deteriorat și au stabilit de comun acord să încheie colaborarea.

La momentul acestei discuții DAMIAN ADRIAN îi datora suma de 84.000 euro!

DAMIAN ADRIAN nu a înțeles să achite această datorie, ba – mai mult – acesta a profitat de buna credință a omului de afaceri Dinu Elena și încrederea pe care i-a acordat-o în toată această perioada de timp, prin punerea la dispoziție a banilor proprii, fără a-i cere  vreo socoteală și speculează faptul că a încheiat un contract de împrumut de bani pentru a putea avea calitatea de coproprietar, în contul datoriei acestuia de 40.500 euro ba mai mult a înaintat un ordin de executare silită pentru proprietatea în care aceasta locuieste! Aici vom reveni in episodul urmator cu mafia executorilor si judecatorilor afiliata acestei grupari de crima organizata. Promitem, vor cadea multe capete din aceste categorii profesionale!

Cu alte cuvinte, în loc să intervină o compensare pentru suma de 40.500 euro, escroscul Damian Adrian solicită executarea silită a omului de afaceri Dinu Elena și introduce cererii de executare pentru suma de 35.000 euro (conform contractului de împrumut având încheierea de dată certă nr. 9 din data de 23.03.2017), contract semnat cu bună credință pentru a putea dobândi calitatea de coproprietar în condițiile în care acesta, ulterior, urma să dea o declarație că a primt banii deoarece, real, avea o datorie la aceasta de 40.500 euro (și astfel s-ar fi stins datoriile dintre acestia).

Colaborarea cu primarul CHELARU FLORIN și SC VIACONSAVIS SRL:

Raporturile juridice civile cu numitul DAMIAN ADRIAN au intervenit pe fondul relației privilegiate si interesate a acestuia cu primarul orașului Năvodari, CHELARU FLORIN, în sensul că acesta – după ce a înșelat-o pe Dinu Elena in contracte / conventii si cu privire la creditele/debitele dintre acestia și și-a făcut un capital de lucru din banii acesteia – a început să lucreze în ,,parteneriat” cu primarul CHELARU, prin fel de fel de interpuși.

Astfel, sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune (mai multe acte) ce se contureaza cu claritate din situatia de fapt.

Înainte de a întrerupe relația de afaceri cu DAMIAN ADRIAN, Dinu Elena a incheiat o asociatiune in participatiune cu S.C. VIACONSAVIS SRL și DUMITRESCU MIHAIL (care nu a participat, in realitate, cu nimic la asociere – teren sau bani!), in care Dinu Elena a pus la dispoziție un teren în suprafață de 1081 mp de situat pe str. D7, Năvodari.

Terenul a fost achiziționat inițial de Dinu Elena de la Grosu Ionela în data de 07.07.2013, cu contractul de vanzare-cumparare autentificat cu Incheierea nr. 1379 de notarii publici asociati  Gheorghe Doina și Gheorghe Alina.

Cum precizam anterior, DINU ELENA a încheiat un  Contract de asociere în participațiune cu SC VIACONSAVIS SRL , str. Teilor, nr. 2, bl. C2, administrator VASILICĂ OCTAV și DUMITRESCU MIHAIL, care a avut la baza Contractul de donație autentificat prin Încheierea nr. 543/11.05.2016 emisă de BNP Paris Lucia, prin care donatoarea DINU ELENA, a donat donatarilor:

–         SC „VIACONSAVIS” SRL Năvodari, reprezentată de VASILICĂ OCTAV și

–         DUMITRESCU EMIL, persoană fizică,

o suprafață indiviză de 100 mp (evaluată la 34.200 euro), corespunzătoare procentului de 9,25% din terenul intravilan în suprafață de 1.081 mp, situat la nr. cadastral 106262.

Cealaltă suprafață indiviză de 981 mp, corespunzătoare procentului de 90,75% din teren, a rămas în proprietatea lui DINU ELENA.

Pe acest teren din str. D 7 NăvodariSC VIACONSAVIS  a construit un bloc de locuințe în regim de P+3-4E retras, în suprafață construită la sol de 369,72 mp, din care lui DINU ELENA îi reveneau în proprietate – conform cotelor de asociere în participațiune:

– Etajul I compus din șase apartamente de câte două camere fiecare și o garsonieră la nivelul 4 E retras.

Precizam că locația rezidențială este generoasă, foarte atrăgătoare, cu acces direct din Drumul European E87, la aprox. 300 m de malul Lacului Siutghiol, riverană cu “Ovidius Holiday” și “Zenit Residence”. Valoare fiecărui apartament este de 65.000 euro, iar garsoniera în valoare de 40.000 euro.

Având “ochiul format”, primarul CHELARU FLORIN a văzut imediat oportunitatea unei veroase “afaceri” și și-a trimis ciracii la înaintare, nimeni alții decât acoliții săi DAMIAN ADRIAN și ROȘU MIHAI BOGDAN (administrator al SC HAMM DISTRICT SRL Constanța, care a câștigat contractul de lucrări de taluzare pentru orașul … Năvodari de un miliard lei noi! ).

Nota: SC HAMM DISTRICT SRL Constanța are că principal obiect de activitate … creșterea porcinelor!!!

Reiteram ca, primul Contract de asociațiune în participațiune încheiat între DINU ELENA și SC VIACONSAVIS SRL reprezentată de VASILICĂ OCTAV, autentificat prin Încheierea nr. 224/02.03.2016 de Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari a fost modificat, în parte, prin Contractul de asociațiune în participațiune încheiat între DINU ELENASC VIACONSAVIS SRL reprezentată de VASILICĂ OCTAV și DUMITRESCU MIHAIL autentificat prin Încheierea nr. 544/11.05.2016 de Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Năvodari).

Într-o discuție privată, partenerul sau, DAMIAN ADRIAN, i-a spus că trebuie să dau două apartamente și o garsonieră primarului prin interpuși, iar în locul acestora partenerul acesteia trebuia să îi dea inapoi două apartamente     într-un bloc pe care acesta îl construia și nu era dat în folosință (zona „Hanul Piraților”)

Astfel darea de mita catre primarul CHELARU FLORIN s-a materializat prin:

 • Unul dintre imobile (apartamente) a fost  dat către DAMIAN ADRIAN cu titlu fals de donatie prin Contractul de donatie autentificat prin Incheierea nr. 193/02.2017 la Biroul Individual Notarial Paris Lucia din Navodari, prin care DINU ELENA a donat numitului DAMIAN ADRIAN – sub conditia incheierii unui Contract de asociatiune in participatiune pentru edificarea unui apartament de doua camere intr-un imobil de locuinte tip P+3E+4E retras pe tarlaua 24, parcela A158/5/66, lot 2, nr. cadastral 106262 cota parte de 3/400 din terenul intravilan in suprafata de 1081 mp (la locatia susmentionata in paranteza), donatie evaluata la 8.000 lei;
 1. cel de al doilea (apartament) și garsoniera au fost date prin Contract de participațiune, contract ce are că și clauză atribuția financiară a participanților la lucrări, către Roșu Mihai Bogdan, acesta neavând nicio contribuție financiară în construirea imobilului.

Cele două apartamente promise de DAMIAN ADRIAN in noul lui bloc, nu au mai intrat în proprietatea lui Dinu Elena, ea fiind prejudiciată si cu contravaloarea acestora, 170.000 euro (65.000 euro + 65.000 euro + 40.000 euro), adica exact valoarea mitei data primarului CHELARU FLORIN[1].

Aceasta fiind infracțiunea de luare de mită, apreciem că se conturează cu evidență toate elementele constitutive și ale celorlalte infracțiuni: Complicitate la luare de mită (art. 48 C. Pen. rap. la art. 289 C. pen), Fals intelectual (art. 321 C. Pen.), Falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art. 322 C. pen.), Uzul de fals (art. 323 C. Pen), Falsul în declaraţii (art. 326 C. Pen.), și Participaţia improprie la fals în înscrisuri sub semnatură privată şi fals în declaraţii, cel puțin în fața executorilor judecătorești, instanțelor și notarilor publici (art. 52 C. Pen.).

Avand in vedere că sunt îndeplinite toate condițiile începerii urmăririi penale, persoana vătămată Dinu Elena a sesizat DNA STRUCTURA CENTRALA, DIICOT si SRI impotriva făptuitorilor, persoane fizice si juridice, constituite într-un grup infracțional organizat care acționează pe raza UAT oraș Năvodari, jud. Constanța.

Complexitatea si ramificatiile caracatitei ce a actionat pe raza UAT oraș Năvodari, jud. Constanța au condus si la sesizarea Serviciului Roman de Informatii, precum si a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Bucuresti-Structura Centrală aspecte ce nu le vom devoala inca pentru a nu periclita ancheta si deoarece acestea tin strict de siguranta nationala. (Gabriela Muntean).

 

[1] Având în vedere că un apartament are valoarea de vânzare de 65.000 euro, iar garsoniera de 40.000 euro, rezultă că Primarul CHELARU FLORIN a primit o mită de 170.000 euro.

 

Actualitate

Dr Bogdan Nica este noul director al APM Prahova/Dezvaluirile ziarului Incisiv de Prahova sunt din nou confirmate

Publicat

pe

De

Incisiv de Prahova a avut din nou dreptate. Astfel, ziarul nostru a dezvaluit in exclusivitate – in data de 26.02.2020 – ca noul director al APM Prahova va fi specialistul Bogdan Nica, dezvaluiri efectuate in serialul „Increngatura politica ascunsa a gunoaielor XII”, privind mafia din acest domeniu.

Increngătura politică ascunsa a gunoaielor(XII)/SURSE CONFIRMA/ Noul director al APM Prahova va fi numit dr Bogdan Nica


Specialist de anvergura, cu rezultate si performante corporatiste si manageriale, cat si directorale, care ar fi aceptat propunerile de la nivelulurile de decizii din cadrul ministerului de resort pentru a prelua nenorocirile si mostenirea dezastruoasa/penala lasata in urma de grupul clandestin organizat Florin Diaconu, Teodor Dulceata (din cadrul Ministerului, secretar general adjunct), Doina Gheorghe (Sef Serviciu Autorizari APM Prahova), Gabriela Munteanu (Director Garda de Mediu Prahova, fost sef serviciu al Directiei de Protectie Prahova), dna Corcodel (desi este economist a fost incadrata de Florin Diaconu pe o pozitie de referinta, in cadrul agentiei prahovene subminand continuu si sistematic fluxul de autorizare si de suspendare a autorizarii de mediu pentru agentii economici) si aghiotantul S.Ghe, de profesie „filor” (de la filaj) care extrage si transporta in conditii dubioase arhiva personala a lui Diaconu- sustrasa in ultima perioada din agentie. Acesta are un nas important care l-a sustinut in directia promovarii si angajarii pe functie bine platita in agentie desi este pensionar militar, pentru conferirea sistemelor de protectie structurii mafiote descrise.
Dinamica in speta se succede in cascada intrucat evenimentele din ultimale 24 de ore au generat un cutremur care a condus la numirea dr Bogdan Nica si la un control de amploare ce se deruleaza la APM Prahova, incepand de azi, de specialisti de la Centru.
Probabil doua persoane din aceasta institutie au intrat brusc in concediu (revenim pe aceasta tema).
Reamintim ca, in pofida solutiilor asumate de Guvern pentru inchiderea procedurilor de infringement declanşate de Comisia Europeană impotriva României in domeniul tăierilor ilegale de lemn şi pentru nefinalizarea Programului national de control al poluarii, au fost analizate recent, la Bruxelles, de catre ministrul Mediului, Costel Alexe, si comisarul european pentru mediu, oceane şi pescuit, Virginijus Sinkevičius, catastrofele de mediu in Judetul Prahova au continuat, sub ochii si cu acordul si sprijinul celor doi directori Florin Diaconu si Gabriela Munteanu.
Comisia Europeana i-a reprosat Romaniei nerespectarea obligaliilor nationale, asumate prin directiva privind evaluarea strategică de mediu:
„ In cazul Romaniei, autoritatile nationale nu au fost în masură sa verifice efectiv operatorii si sa aplice sanctiuni corespunzatoare. Inconsecventele din legislatia natională nu permit interventia ferma a autoritatilor romane.”
Prin urmare, Comisia a decis sa trimita Romaniei o scrisoare de punere în intarziere, acordandu-i un termen de o luna, pentru a lua masurile necesare în vederea remedierii deficientelor identificate de Comisie. In caz contrar, Comisia poate decide sa trimita autoritatilor romane un aviz motivat.
Comisarul european pentru mediu, Virginijus Sinkevičius, a subliniat ca apreciaza deschiderea pe care actuala conducere a Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor o manifesta catre societatea civila şi ca isi doreste sa viziteze cat mai curand România. Astfel, masurile nu au intarziat sa apara!
Vor fi luate la purificat TOATE autorizatiile de mediu emise ilegal de gasca lui F. Diaconu dar si toate avizele de suspendare. (Cristina T.).

Citeste in continuare

Actualitate

PNL Prahova intra in normalitate/Adrian Dobre nu mai este presedintele PNL Ploieşti/La şefia organizaţiei a fost numită interimar Roberta Anastase

Publicat

pe

De

Biroul politic permanent al PNL Ploieşti a fost dizolvat, joi seară, în urma unei şedinţe a Biroului Judeţean al PNL Prahova. Adrian Dobre nu mai este presedintele organizatiei. La şefia organizaţiei a fost numită interimar Roberta Anastase.

Prin această hotărâre se intra in normalitate.
Reamintim ca, Incisiv de Prahova a anticipat aceasta masura si a dezvaluit in exclusivitate ca primarul Adrian Dobre NU va mai apuca sa candideze la alegerile parlamentare de pe locul I, la Senat.
Conducerea PNL Prahova a fost iritata de sicanele repetate ale primarului care este „prea bun pentru urbea noastra”, sicane care au culminat cu filaje efectuate de consilierii sai pe anumiti functionari publici din institutiile subordonate si/sau de executarea unor functionari publici, in mod ilegal, doar din razbunarea personala a primarului si cu acordul si sprijinul conducerii Politiei Locale Ploiesti (prin celebra si ilegala Comisie de Disciplina).
Prin această hotărâre PNL Prahova pune STOP prejudicierii imaginii cauzata de primarul Adrian Dobre si gasca cu care s-a inconjurat in organizatia creata dupa chipul si asemanarea sa. (Cerasela N.).

Citeste in continuare

Actualitate

Gata, Vela a reorganizat Jandarmeria!

Publicat

pe

De

(Preluare National – Catalin Tache):
Par să bată deja clopote de nuntă la vârful Ministerului de Interne, după ce seria de ”lovituri” cu dezvăluiri privind idila dintre inspectorul general al Jandarmeriei Române, colonelul Bogdan Enescu și atât de tânăra sa subalternă, jandarmerița Cătălina Constantin a fost iată nu doar confirmată, dar și asumată de o nouă fotografie. Dar nu cea în care omul pus de ministrul Marcel Vela în fruntea IGJR ca să reorganizeze ”de îndată” Jandarmeria își mângâia motanul în pielea goală, bineînțeles… Ci una cu valențe de Dragobete, în care cei doi îndrăgostiți își dau pupici, ceea ce nu mai lasă niciun fel de îndoială asupra adevăratei legături dintre ei, în afara relațiilor de serviciu.
Colonelul Bogdan Enescu nu mai este singur…
Desigur că unora li se poate părea cel puțin stranie această expunere publică a ”telenovelei” trăite de șeful Jandarmeriei, mai ales în condițiile în care ”pupăcioșii” se afișează în astfel de ipostaze în uniformele de serviciu. Dar important este că, uite, barem a reorganizat în cele din urmă și Vela ceva din toată Jandarmeria asta și anume oficializarea legăturii dintre inspectorul general Bogdan Enescu și tânăra jandarmeriță din subordinea sa. Iar dacă tot va fi ca aceasta să ajungă în curând ”prima doamnă a Jandarmeriei”, așa cum se aude, atunci barem își duce și ministrul Marcel Vela mandatul până la capăt și devine ”nașul mare”. Că tot anunța cu ceva vreme în urmă anchetarea ”cumetriilor” din structurile MAI…
Marcel Vela a cerut schimbarea imaginii Jandarmeriei. Și uite ce a obținut…
Desigur că asumarea acestei relații putea fi soluția optimă de la bun început pentru a nu mai prelungi atât suspansul. Mai ales că în fond și la urma urmei, încă de la nominalizarea colonelului Bogdan Enescu în fruntea Inspectoratului General al Jandarmeriei, ministrul Marcel Vela a anunțat public că prioritatea absolută a noului inspector general este tocmai schimbarea din temelii a imaginii Jandarmeriei Române. Ceea ce uite că s-a și întâmplat de aceestă dată, cu toate că poate are totuși cineva curiozitatea de la vârful MAI să afle dacă afișarea pe rețelele de socializare a unor astfel de scene ”pupăcioase” în uniformele de serviciu încalcă sau nu în vreun fel regulamentele interne sau pe cele militare. Pentru că, totuși, până la urmă colonelul Enescu este conducătorul unei structuri militare. Fie și pentru simplul fapt de a ști și comandanții altor structuri militare dacă s-a dat liber la folosirea uniformei în promovarea legăturilor amoroase, existând precedente în care alți militari au fost sancționați drastic până acum pentru folosirea uniformei la trasul în poze pe persoane fizică. Mai ales într-o astfel de ipostază, fie ea cât se poate de tandră… Pentru că atunci barem o pune Ministerul de Interne și de publicarea unui calendar cu astfel de ipostaze în uniformă între alți jandarmi și jandarmerițe, veniturile urmând a fi folosite, de ce nu, în achitarea de tehnică de luptă, poate inclusiv chiar cătușe roz…

Citeste in continuare

Parteneri


Harmony Beauty Salon Ploiesti

Salon HARMONY, str Cantacuzino din Ploiești (intersecția Moș Craciun )
Servicii oferite :
- micropigmentare sprâncene
-extensii gene
- coafor
-unghii gel
-Cosmetica / tratamente cosmetice
- sala Fitness pt femei
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Harmony-Beauty-Salon-278929815636909/

Partener special – probleme juridice

Știri calde

Actualitate4 ore ago

Dr Bogdan Nica este noul director al APM Prahova/Dezvaluirile ziarului Incisiv de Prahova sunt din nou confirmate

Incisiv de Prahova a avut din nou dreptate. Astfel, ziarul nostru a dezvaluit in exclusivitate – in data de 26.02.2020...

Actualitate4 ore ago

PNL Prahova intra in normalitate/Adrian Dobre nu mai este presedintele PNL Ploieşti/La şefia organizaţiei a fost numită interimar Roberta Anastase

Biroul politic permanent al PNL Ploieşti a fost dizolvat, joi seară, în urma unei şedinţe a Biroului Judeţean al PNL...

Actualitate4 ore ago

Gata, Vela a reorganizat Jandarmeria!

(Preluare National – Catalin Tache): Par să bată deja clopote de nuntă la vârful Ministerului de Interne, după ce seria...

Actualitate4 ore ago

„Nu e nicio problemă că acolo e viciu de legalitate, că legea aia n-o vedeți, să constatăm peste ani, când vouă nu vă mai convine nu știu ce sau când e pericol la bănișorii voștri”

Știu toate asociațiile de judecători că decretele au viciu. Dar știți ce zic? Nu e treaba noastră, e a procurorilor....

Actualitate4 ore ago

Agamita Dandanache si Farfuridi

Daca vreti sa ii vedeti pe Agamita Dandanache si pe Farfuridi, trebuie sa vedeti dialogul dintre demisul si refuzatul Ludovic...

Actualitate4 ore ago

GUVERNUL, PANDEMIA SI DOUA OBLIGATII ASUMATE DE PRESEDINTE PRIN STRATEGIA DE APARARE

(Preluare Inpolitics): Capitolul 1.3 care stabilește obiectivele naționale de securitate din Strategia de apărare a Țării elaborată de administrația prezidențială...

Actualitate23 de ore ago

ANI este cea mai mica problema a primarului oraşului Băicoi- Marius Constantin/ In vizorul altor institutii ale statului

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în ceea ce-l priveşte pe Constantin Marius Ioan, primar al oraşului...

Actualitate23 de ore ago

Primul caz de cornavirus confirmat în România/Arafat e singurul care stie ce vorbeste/ Costache e depasit din punct de vedere al comunicarii

Tot ceea ce au declarat Raed Arafat, Victor Costache si Marcel Vela despre primul caz de coronavirus confirmat in Romania…...

Actualitate23 de ore ago

Din ”feisbuceală”, mama Daniela și băiatul Radu au fost băgați direct la guvernare. Și încă pe ce posturi!

(Preluare National – Catalin Tache): Deja Ludovic Orban face adevărate ”demonstrații de forță”, dovedind că este politicianul cel mai bun...

Actualitate23 de ore ago

„Evident, o gluma precum Citu nu putea sa se nasca decit pe 1 aprilie!…”

Daca e dezastru, macar sa radem, ca doar rasul ne-a ramas, precizeaza cei de la Lumea Justitiei. Nu ne mai...

Actualitate23 de ore ago

BOMBA DE LA BNR: 17 BANCI ANCHETATE PENTRU SPALARE DE BANI

(Preluare Inpolitics): O adevărată nucleară a fost detonată azi de Banca Națională, prin Nicolae Cinteză, director în Direcţia Supraveghere din...

Actualitate23 de ore ago

Useristul Andrei Caramitru dorește închiderea bisericilor pe fondul apariției noului coronavirus și consideră Taina Sfântului Maslu ca fiind o practică medievală

Useristul Andrei Caramitru dorește închiderea bisericilor pe fondul apariției noului coronavirus și consideră Taina Sfântului Maslu ca fiind o practică...

Actualitate23 de ore ago

Christine Lagarde, directoarea FMI de la aceea data: „Batranii traiesc prea mult si este un risc pentru economia globala, trebuie facut ceva”

La fiecare întâlnire semestrială, FMI supune analizei câte un subiect fierbinte. La întâlnirea de acest gen de la inceputul anului...

Actualitate23 de ore ago

CUM NE-AM DAT CHILOȚII JOS ÎN FAȚA CRIZEI SCULATE ȘI A ISTERIEI GENERALIZATE

  Cu ocazia isteriei coronavirusului care plutește în aer și a proviziilor de sfârșitul lumii, am avut o revelație. Înainte...

Actualitate1 zi ago

Liberalii au fost chemați la consultări la ora 16.00, iar discuțiile au durat aproximativ 15 minute.

„Așteptăm decizia președintelui. PNL va susține decizia președintelui. Avem convingerea că va lua decizia corectă. Vom acționa în litera și...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!