Connect with us

Administratie

„Sunt în ţara mea, între fraţi“/„Draga mea Românie“.

Publicat

pe

Drumul prin istorie al românilor a fost plin de încercări, dar ei au reuşit să înfrunte veacurile, în împrejurări din cele mai grele şi să reziste pe pământurile lor, păstrându-şi aproape miraculos identitatea ca urmaşi ai civilizaţiei Romei. Unitatea lor deplină, din păcate trecătoare, n-a fost înfăptuită decât cu un veac în urmă, dar şi împărţiţi, aceşti necontenit încercaţi de valurile istoriei şi-au păstrat limba şi identitatea. Cărturarii acestui neam în mod firesc au militat pentru a evidenţia originea şi mai ales unitatea sa, dincolo de hotarele încălcate, în veşnică străduinţă pentru realizarea conlucrării şi unităţii sale. Printre ei, Constantin Stere ocupă o poziţie specială. Un martir, cu o viaţă plină de încercări venite pentru el din toate părţile, şi totodată un dăruit către o cauză având o îndoită componenţă socială şi naţională. Stere rămâne un mare biruitor, în ciuda adversităţii vieţii sale încercate şi a neînţelegerii sale de mulţi dintre semenii săi. La un veac şi jumătate de la naşterea sa i se cuvine să i se manifeste măcar postum preţuirea pentru înţelepciunea, patriotismul şi jertfele sale, cu înţelegerea lanţului de dileme pe care a fost silit să le înfrunte.
Născut la o margine a spaţiilor româneşti, acolo unde apele Nistrului au tras un firesc hotar dincolo de care se intră într-o altă lume, deşi ar fi trebuit să aibă asigurate prin poziţia şi averea tatălui său o existenţă tihnită, trăind drama unui copil respins de propria-i mamă, Constantin Stere avea să se dezvolte într-un mediu ambient care i-a marcat întreaga existenţă, acela al inegalităţilor şi al apăsării categoriei sociale căreia i se datora de către întreaga societate fiinţarea şi în mijlocul căreia datorită şi unei mame neînţelegătoare trăia, dar totodată, deşi într-o provincie supusă rusificării, într-o lume moldovenească, unde i s-a infuzat şi realitatea componentei naţionale, de care avea să fie progresiv mai deplin conştient.
Dominantă în existenţa sa, în prima ei fază, a fost problema socială, întâlnind în timpul începuturilor sale intelectuale, ca elev la Chişinău, puternica influenţă a narodnicismului, apărarea ţărănimii şi viitorul ei preocupându-l cu prioritate. Totodată a fost şi perioada în care şi-a îmbogăţit cunoştinţele prin şcoală, dar mai ales prin lecturi bogate, orientate în diverse domenii. Stere a început în această tinereţe să se afirme ca un cărturar militant. Este şi perioada în care progresiv s-a afirmat în el, pe lângă componenta socială, cea naţională, în care a realizat legătura organică a provinciei sale smulsă din trupul principatului Moldovei cu trupul masiv al întregii românităţi. Dar această conştientizare avea să fie progresiv dominantă în existenţa tânărului mai ales după încheierea cumplitului său exil şi întoarcerea sa la Chişinău „ca un naufragiat“, determinându-l să treacă dincolo de Prut în România. Era noiembrie 1892. Sosit la Iaşi a simţit, după mărturisirea sa, că „sunt în ţara mea, între fraţi“ şi a scris şi versuri evocând „draga mea Românie“.
Întârziat, dar doct student în drept, dar şi publicist, el s-a afirmat de la început cu ştiinţa şi vigoarea sa leonină. A început lupta pentru poporanism în noua sa patrie, având legături şi cu fruntaşii socialişti, mai ales cu soţii Nădejde şi cu Gherea, care se străduiau să-şi creeze partidul. În primele luni din 1895 şi-a obţinut naturalizarea şi doi ani mai târziu şi-a susţinut în mod strălucit licenţa. Căsătorit cu devotata Maria Grosu, va avea patru copii. 1897 a fost şi anul în care s-a întâlnit cu Ionel Brătianu, între ei stabilindu-se o legătură politică şi intelectuală, Stere contribuind hotărâtor în determinarea acestuia să îmbrăţişeze cauza reformei electorale şi mai ales pe a celei agrare. În 1898 a fost ales ca deputat liberal, a devenit adjunct al primarului Iaşilor şi a cuvântat la mormântul lui Ion C. Brătianu de la Florica. Reales în Parlament în 1901, a fost şi anul în care a obţinut suplinirea catedrei de Drept constituţional la Universitatea din Iaşi, în care avea să fie titularizat prin concurs în anul următor.
La Chişinău avea să revină în 1905 ca avocat într-un proces, dar totodată restabilind legături cu provincia sa natală. Revenit în ţară urmărea cu pasiune evenimentele din Rusia, prevăzând căderea imperiului, şi totodată în primăvara 1906 a început publicarea Vieţii Româneşti. Dar a sosit acum şi momentul în care Stere a trecut Carpaţii. În Transilvania, la Sibiu, dar şi la Arad, având întrevederi cu fruntaşi ai românilor ardeleni. Din nou la Chişinău, a ajuns apoi şi în Bucovina. În anul următor, încrâncenat al răscoalei din 1907, Stere, prefect al judeţului Iaşi, a reuşit să evite acţiuni represive, militând apoi pentru amnistie.
Preşedinte al Clubului liberal din Iaşi va fi aproape un deceniu, deşi în relaţia sa cu Ionel Brătianu existau divergenţe mai ales legate de reforma agrară pe care Stere o dorea mai radicală, dar totodată se vădea şi o relaţie de tip special. Ministru Stere nu va ajunge, neîndoielnic din cauza dezacordurilor, dar totodată sentimente de preţuire îl vor stăpâni pe Brătianu determinându-l ca întreaga viaţă să caute într-un fel sau altul să-l ocrotească pe cel care-i fusese înţelept sfătuitor de taină.
În 1910 Stere călătoreşte pentru prima oară în centrul Europei, iar la sfârşitul anului următor şi la începutul lui 1912, chemat de Octavian Goga, a reuşit să-l împace pe acesta cu Vaida Voevod. Nu întâmplător Stere se intitula în august 1909 „ministru al Ardealului şi al Basarabiei“! El acţiona într-o Românie mare care încă nu exista, ca şi cum aceasta ar fi fiinţând, instinctiv încrezător într-un viitor. Evenimentele mondiale vor interveni punând capăt pentru un timp iluziilor.
Toamna 1913: Brătianu lansează proiectul exproprierii şi cel al colegiului unic. Stere se pronunţă pentru adoptarea lor în limite mai extinse, iar în luna mai 1914 pune bazele Ligii reformelor, dar începutul războiului mondial a impus amânarea pentru un timp a realizării soluţiilor. Alianţa care se profila alături de Rusia ţarilor „îl înnebunea cu desăvârşire“ pe Stere, în acele zile tensionate, după mărturia lui Duca. Din nou în Transilvania, de data aceasta mandatat de Brătianu pentru a se evita o ridicare prematură a ardelenilor. De fapt, el nu renunţa la idealul strângerii tututror românilor laolaltă, dar nu putea accepta sacrificarea basarabenilor. La 15 decembrie 1915 Stere a făcut o adevărată profeţie în Parlament arătând că nădăjduia că copiii din acel moment „vor vedea România mare, întreagă, neştirbită… de la Nistru şi până la Tisa“.
România a intrat în război. Stere a rămas la Bucureşti în momentul retragerii, pornind pe un drum al său, nesupus, punându-şi însă în joc întregul destin. În martie 1917 s-a dus cu un memoriu la Viena şi la Berlin, în care punea ipoteza ca împăratul Austriei să devină şi al României, iar la 1 septembrie, subvenţionat de Vaida cu 50.000 de lei, a început să editeze Lumina! Dar propunerea lui Marghiloman de a intra în guvernul său Stere a refuzat-o. Era însă convins că victoria avea să fie a Puterilor centrale.
La 22 martie 1918, Stere a sosit la Iaşi, pentru ca la 24 martie să fie la Chişinău, rostind într-o singură zi 25 de discursuri. A fost momentul astral al existenţei sale, iar prezenţa sa a fost de o însemnătate decisivă pentru votul Sfatului ţării din 27 martie. La 30 martie a fost decorat de regele Ferdinand cu marea cruce a Coroanei României. Primindu-l, regina Maria îl caracteriza: „un om straniu, puternic, entuziast, cam brutal şi totodată un visător plin de misticism slav“. La 8 aprilie a fost ales preşedinte al Sfatului Tării, dar, pe de altă parte, reunită în adunare generală la Iaşi, Academia Română nu l-a ales, preferând pe Ştefan Ciobanu.
Pe măsură ce se profila victoria Aliaţilor, Stere intra în perioada în care i se va reproşa poziţia pe care o adoptase din toamna anului 1916. La 1/ 14 noiembrie, în articolul Basarabia şi România Mare, el scria: „pot acum privi în linişte toate manifestările nedrepte şi pătimaşe ce s-ar face împotriva mea“; realitatea avea să fie însă mai grea, deşi s-a bucurat de evidente menajări. Sub stare de arest a fost numai de la 10 mai 1919, trecând şi prin spital graţie intervenţiei regelui Ferdinand, şi până la 8 iunie 1919. Din 6 martie a fost suspendat de la catedră, dar, datorită mai ales lui Ionel Brătianu, a primit leafa fără întrerupere până la pensionarea sa.
Ales deputat în provincia sa natală şi în 1919, şi în 1920, Stere a refuzat mandatele. În schimb, în februarie 1921, reales, el s-a înfăţişat, luptând pentru mandatul său. „…eu nu mă gândeam, a declarat el atunci, atunci ca şi înainte… numai la Basarabia. Aţi auzit că m-am interesat o viaţă întreagă şi de acţiunea românilor din Ardeal… credeam că salvarea viitorului neamului nostru întreg nu se putea asigura decât prin întregirea cu Basarabia înainte de toate“. 93 din cei 99 deputaţi prezenţi i-au confirmat mandatul, Brătianu instruindu-şi el partizanii ca Stere să fie votat.
Pentru Stere a început o nouă etapă. În Parlament a luptat pentru aplicarea gândurilor sale de reformă. A militat pentru fuziunea partidelor ţărăneşti din toate provinciile, s-a implicat în dezbaterea noii Constituţii, dar, de asemenea, din timp în timp, a suferit atacuri legate de poziţia sa în timpul războiului, ceea ce nu l-a determinat să renunţe la crezurile sale. În iunie 1924 el declara cu îndreptăţită mândrie într-un discurs că fusese „unul din factorii hotărâtori pentru unirea ţărănimii din Vechiul Regat şi Basarabia, cum a fost unul din factorii hotărâtori pentru unirea ţărănimei din Regat şi Basarabia cu ţărănimea din Ardeal“.
Dorit sau respins, Stere a continuat să fie o prezenţă indispensabilă noii Românii. S-a recurs la competenţa sa şi în cazul formelor renunţării la tron a principelui Carol şi la modalitatea de alcătuire a regenţei. De asemenea, pe plan politic, Stere a acţionat pentru unirea partidului ţărănesc cu cel naţional, stând la baza alcătuirii partidului naţional-ţărănesc. Dar e evident totodată că era ocolit, evitându-se afişarea lui. Nici când s-a format guvernul Maniu nu s-a apelat la introducerea lui Stere în noua formaţie ministerială. S-a ajuns astfel la formarea grupului basarabean al deputaţilor apropiaţi de Stere, apoi la constituirea de către el cu dr. Lupu a Partidului ţărănesc Democrat, pentru ca Stere să-şi încheie activitatea politică în cadrul Partidului Radical ţărănesc, alcătuit împreună cu Grigore Iunian. De fapt, din 1930 găsise încă un drum al său începând să alcătuiască romanul său fluviu În preajma revoluţiei. La 1 februarie 1936 Stere a fost pensionat de la catedra pe care n-o putuse onora atâtea decenii. Sfârşitul îi va veni la 26 iunie în acelaşi an.
Personalitate puternică, adevărat titan cum l-a caracterizat Petre Pandrea, Stere se impune memoriei noastre nu ca un instrument al străinilor, ci ca un doctrinar şi un militant intransigent al realizării reformelor în România, care printr-un miracol şi-a realizat succesiv desăvârşirea ei în 1918 la răsărit şi la apus, şi totodată ca un fruntaş care, neocrotindu-se pe sine, s-a luptat stăruitor pentru naţiunea sa văzută în accepţia ei cea mai largă, iar locul său în Pantheonul virtual al neamului său este pe deplin meritat la 150 de ani de la naşterea sa. (acad. Dan Berindei)

Administratie

Au intrat în dotarea Poliţiei de Frontieră Române două drone de tip avion, cu decolare verticală.

Publicat

pe

De

Pentru a preveni şi a combate infracționalitatea transfrontalieră sub toate formele ei, dar și pentru a ține pasul cu tehnologia tot mai avansată și diversă a celor care încalcă cu bună știință legea, polițiștii de frontieră trebuie să utilizeze cele mai eficiente şi moderne echipamente, cu atât mai mult în contextul geo strategic actual.

Poliția de Frontieră Română face încă un pas în evoluția capabilităților de supraveghere și control a frontierei naționale prin intrarea în  dotare a două drone de tip avion, cu decolare verticală. Folosirea acestei tehnologii avansate reprezintă o etapă importantă în consolidarea forțelor Poliției de Frontieră Române, pentru asigurarea securității naționale și a stabilității în regiune.

Cele două avioane fără pilot au fost recepţionate de către Poliția de Frontieră ca urmare a unei sponsorizări din partea companiei  Philip Morris Internațional. Parteneriatul cu societatea civilă în combaterea fenomenelor infracţionale este un deziderat al instituției. Prin proiectul finalizat astăzi, se urmărește îmbunătățirea capacității de supraveghere a frontierei de stat și combaterea traficului ilicit cu țigarete în principal, dar și combaterea infracționalității transfrontaliere sub toate formele ei.

Instruirea polițiștilor de frontieră care operează dronele s-a desfășurat în Africa de Sud, timp de zece zile, la sediul producătorului de echipamente. Cei șase poliţişti de frontieră, selectaţi din cadrul structurilor teritoriale, au parcurs un program complex de training care va permite folosirea aeronavelor la capacitate optimă.

Cele două drone de tip avion, cu decolare verticală vor crea avantajul unei supravegheri eficiente prin acoperirea unor zone de până la 150 km, crescând semnificativ timpul de reacție prin planificarea strategică a echipajelor, care pot interveni cu celeritate, complementar mijloacelor de supraveghere deja existente.

Astfel, noua tehnică se va alătura celor 38 de aeronave fără pilot aflate deja în dotarea instituției. Primele 7 au intrat în dotare în anul 2018, fiind completate de alte 26 în anul 2022 şi încă 5 în 2023, prin contracte de achiziție și donații.

Permanent, Poliția de Frontieră face demersuri pentru suplimentarea numărului de operatori licențiați care pilotează aceste aeronave. Intenția este creșterea considerabilă a numărului dronelor din dotare și proporțional cu acestea numărul personalului licențiat.

Anul trecut polițiștii de frontieră operatori pe aceste aeronave au efectuat peste 6.500 de misiuni de supraveghere aeriană, care au totalizat aproximativ 2.300 de ore de zbor. Rezultatul a fost depistarea a peste 400 de cetăţeni străini care au încercat să treacă ilegal frontiera şi întocmirea a 3 dosare penale privind fapte de contrabandă, din 2023 până în prezent.

Aceste noi capabilități de survolare aeriană vin în completarea echipamentelor mobile şi fixe achiziționate anul trecut, în valoare de aproximativ 7,2 milioane euro, atât din fonduri europene, cât şi de la bugetul de stat, printre acestea amintim cele 5 autospeciale de supraveghere cu termoviziune de ultimă generație, 115 autospeciale de patrulare, 10 ambarcațiuni rapide de intervenție, precum și echipamente portabile de vedere pe timp de noapte cu termoviziune, truse criminalistice și multe altele.

Toate aceste echipamente și investiții răspund noilor provocări cu care Poliția de Frontieră Română se confruntă, dar și politicilor europene de îmbunătățire a standardelor administrative. Acestea completează în mod firesc capacitatea operativă și strategică a instituției care aduce după sine întărirea securității la frontiera Românei, dar și la frontierele externe ale Uniunii Europene.

Deși constatările pe linie de combatere a traficului cu produse de contrabandă din tutun au cunoscut o scădere la frontiera de nord în ultimii doi ani, ca urmare a conflictului încă în desfășurare, au fost înregistrate în continuare cazuri de contrabandă unde țigaretele au fost trecute peste frontieră cu drona. De asemenea, în punctele frontieră, descoperirile au fost unele însemnate. În anul 2023, au fost descoperite 17 camioane cu țigări şi tutun.

Anul trecut au fost confiscate 5,5 milioane pachete de țigări, cu o valoare de piață de peste 95 milioane de lei, iar în primele 3 luni ale acestui an au fost confiscate aproximativ 600.000 de pachete cu țigări, în valoare de peste 13 milioane de lei.

Subliniem faptul că Poliția de Frontieră va continua să se afle în prima linie pentru combaterea contrabandei, țigaretele numărându-se printre cele mai traficate produse la frontierele țării.

În lupta împotriva acestui fenomen infracțional, și nu numai, ne bucurăm  de sprijinul celorlalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dar și din partea partenerilor instituționali cu care colaborăm. Doar împreună putem să identificăm cele mai bune soluții, atât din punct de vedere organizațional și operativ, dar și din punct de vedere tehnic, în scopul asigurării unui climat de ordine şi siguranţă publică la frontierele României, transmite sursa citata. (Sava N.).

Citeste in continuare

Administratie

Protejarea frontierelor este o activitate crucială pentru protecția țărilor împotriva amenințărilor teroriste, a contrabandei cu bunuri care pot amenința viața cetățenilor, dar și a imigrației ilegale

Publicat

pe

De

Combaterea terorismului și a criminalității transfrontaliere este o provocare majoră, atât la nivel global, cât și european. Astăzi, mai mult ca oricând, cooperarea instituțională între diferitele structuri naționale de protecție a frontierelor este necesară în Uniunea Europeană și în țările vecine prin dezvoltarea unor structuri care pot colabora între ele prin schimburi de informații, activități operaționale și instruiri comune.

În următorii ani, cei aproape 550 de kilometri de graniță internațională care delimitează teritoriile României și Republicii Serbia vor continua să fie frontieră națională, pregătindu-ne continuu pentru a deveni frontieră a spațiului Schengen, protejând astfel întreg spațiul Uniunii Europene.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, în parteneriat transfrontalier româno-sârb cu Ministerul de Interne al Republicii Serbia, Școala de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta-Turnu-Severin, Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române derulează începând cu luna octombrie 2023 proiectul de importanță strategică intitulat „Climat mai sigur în zona de frontieră româno-sârbă.”

Proiectul va eficientiza activitățile operaționale comune în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor transfrontaliere în zona de graniță România-Serbia, îmbunătățind condițiile de muncă pentru polițiștii cu atribuții în gestionarea securității zonelor de graniță prin reabilitarea sediilor unităților de poliție de frontieră.

În România, vor fi reabilitate și modernizate structuri ale Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, efectuându-se lucrări de reabilitare și extindere a Sediului Centrului de Conferințe Vârciorova ce va fi utilizat pentru instruirea personalului, iar la Moldova Veche va fi construit un ponton de andocare a navelor utilizate în patrulare pe Dunăre.

Partenerii sârbi din cadrul Ministerului de Interne al Republicii Serbia se vor dota cu echipamente specifice asigurării siguranței frontierelor prin achiziția unor piloni dotați cu aparatură de supraveghere modernă, aflându-ne după 5 luni de implementare în faza de realizare a studiilor de fezabilitate, proiectare, execuție și instalare a acestor echipamente de securitate.

Având o durată de implementare de 36 de luni, între 03.10.2023 și 03.10.2026, proiectul de importanță strategică pentru regiunea transfrontalieră româno-sârbă, RORS00004: „Climat mai sigur în zona de frontieră româno-sârbă,” are valoare financiară de 13.799.413,65 euro, fiind cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoarea acestuia, respectiv 11.729.501,58 euro, beneficiarii contribuind la bugetul proiectului cu 2.069.912,07 euro.

Pentru a crea un nivel sporit de încredere a cetățenilor în autoritățile de frontieră, prin crearea unei imagini instituționale moderne, flexibile și eficiente, conform standardelor europene, Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara a organizat în data 17 aprilie 2024 o conferință de prezentare a  proiectului „Safer Climate Within The Romanian-Serbian Border Area” (titlul original), la care au fost invitați să participe reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne din România, în calitate de structură guvernamentală coordonatoare a activităților de protecție a frontierelor, Poliției Române, Jandarmeriei Române, ai Ministerului de Interne și ai Poliției de Frontieră din Republica Serbia.

Din partea Programului Interreg IPA România-Serbia au fost invitați să participe reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din România în calitate de Autoritate de Management, Ministerului Integrării Europene din Republica Serbia și ai Secretariatului Comun din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara. (Paul D.).

Citeste in continuare

Administratie

Polițiștii de frontieră au descoperit peste 10.000 bunuri, toate purtând însemnele unor branduri de lux şi care prezentau suspiciuni de contrafacere

Publicat

pe

De

In Punctul de Trecere a Frontierei Călăraşi, s-a prezentat pentru a intra în ţară, un cetățean moldovean, în vârstă de 41 de ani, conducând un ansamblu rutier încărcat cu diverse bunuri, care circula pe ruta Turcia-Bulgaria-România-Ucraina.

În baza analizei de risc, poliţiştii de frontieră au solicitat sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcţiei Regională Vamală Bucureşti pentru desigilarea mijlocului de transport şi verificarea produselor transportate.

Astfel, lucrătorii din cadrul celor două instituții au finalizat activitatea de descărcare şi inventariere a bunurilor din interiorul autocamionului, în urma căreia au fost descoperite 10.820 de produse, constând în articole vestimentare și de marochinărie, precum şi încălțăminte, toate purtând însemnele unor mărci cunoscute şi fiind susceptibile a fi contrafăcute.

Produsele, în valoare de aproximativ 5.500.000 lei dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate de lucrătorii vamali pentru continuarea cercetărilor, iar în cauză poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca la finalizarea acestora să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet, precizeaza sursa citata. (Paul D.).

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusivo oră ago

EVADARILE DIN PENITENCIARELE ROMANESTI, INSTITUTII IN SUBORDINEA MINISTERULUI JUSTITIEI, O AMENINTARE LA ADRESA SIGURANTEI NATIONALE !?

Ultimii doi ani au scos la lumina slabiciunile Directiei Siguranta Detinerii si Regim Penitenciar, din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor,...

Exclusiv2 ore ago

Solicitare de a-i înceta calitatea de „desemnat” a ofițerului de nota 4,09/Cms. șef  Mititelu Daniel este împuternicit de fostul împuternicit inspector șef Terciu Ciprian – Ioan succesiv, timp de 12 luni pe această funcție

Realizam ca nu numai la IPJ Prahova se intampla lucruri „absconse”! (aici) Dacă nu am fi avut observator la concursul...

Exclusiv2 ore ago

Pensionarii militari, foste cadre militare, au sanse in perioada asta, sa dezghete, insa doar pentru ei, actualizarea „soldei de grad”/Pensionarii militari, fosti politisti, spera sa li se aplice si lor/Nicio sansa

Pensionarii militari, foste cadre militare, au sanse in perioada asta, sa dezghete, insa doar pentru ei, actualizarea „soldei de grad”,...

Exclusivo zi ago

Un distins cetățean european cu drepturi și libertăți a tăiat anvelopa unei mașini de poliție.

Un distins cetățean european cu drepturi și libertăți, în timp ce se plimba pe străzile din orașul Lupeni, județul Hunedoara...

Exclusivo zi ago

Ordinul ministrului bate fisa cadru de la DOP

Sunt IPJ-uri care au inteles ca ordinul MAI 62/2018 trebuie pus in executare, inclusiv pentru sefii de post, indiferent de...

Exclusiv2 zile ago

WHITE TOWER (XXXI – a)/Sub protectia politistilor corupti, gruparea de criminalitate economico-financiar organizata (din dosarul WHITE TOWER) a pus „laba” si pe Termo Ploiesti!/Cum au picat pe interceptări și cine plimba stick-ul cu caietul de sarcini cu preturi gata aranjate …?

De aproape un an, scandalul WHITE TOWER tine prima pagină a ziarelor locale și naționale, dar autoritățile par a închide...

Exclusiv2 zile ago

„Dorel” de la Dolj/DGF cloceste si livreaza inselaciunea

Nici  IPJ Dolj nu a auzit de expresia ” salariul de functie in plata”! DGF cloceste si livreaza inselaciunea iar...

Exclusiv3 zile ago

WHITE TOWER (XXXI)/Modalitatea cum pseudo-ziarisul narcoman, santajist si spagar, Catalin Stavri, locotenenul procurorului „Portocala” a incercat sa il pacaleasca pe procurorul de caz, dupa ce primise MITA mai multe apartamente, prin sotia si mama sa

Scandalul WHITE TOWER este departe de a se termina prea curând. Procurorii fac audieri pe bandă rulantă, iar surse judiciare...

Exclusiv3 zile ago

Avem și noi Mafie?/Fostul politist Frangulea Alexandru – alias „Capitan la 15 ani” a protejat afacerile murdare ale sefilor SRI Prahova

Realitatea este insa ca in nici o tara din lume lupta impotriva infractorilor nu se poate duce cu politisti si...

Exclusiv3 zile ago

Garda de Mediu Prahova si IPJ Prahova nu sunt interesate de sănătatea populației!?/Este o problema de siguranta nationala, de SRI!

In parcarea de la Kaufland Comarnic stationeaza autoturisme cu deseuri periculoase în ele, mai exact cu deseuri medicale? Ce rețele...

Exclusiv3 zile ago

Administrația Națională a Penitenciarelor contabilizează, controlează, sancționează și pe alocuri delirează !

ANP are  un  director al Direcției de Siguranță și Regim Penitenciar capabil să gestioneze situațiile de criză? https://youtu.be/MuYmQpRkw6Q?t=3 Din câte...

Exclusiv3 zile ago

Conform DGF, excelenta a crescut in ianuarie 2024 prin magie, fara sa fie implicat programul de salarizare MAISAL. Asta probabil ca au auzit ei prin targ ca niste fosti sefi BCCO ii ameninta cu plangeri penale pentru modificarea ilegala a programului informatic

Daca nu poti sa-i convingi, zapaceste-i! Un fost sef de financiar mi-a explicat magistral, in cateva cuvinte, tehnica lui Grecu,...

Exclusiv3 zile ago

„Șefii din poliție au imunitate/Îi sfătuim pe agenții de siguranță să refuze să mai semneze procesele-verbale de instruire! Și așa spun procurorii și judecătorii că n-au nicio valoare juridică”

Un procuror și un judecător au „legiferat” falsul intelectual la Poliția Roman! S-a creat un precedent extrem de grav, dezvaluie...

Exclusiv3 zile ago

USR-iștii și toți confrații lor au pentru polițiști și militari o ”vitrină” goală, din care străbate un miros urât de medicamente netestate suficient și înghițite odinioară

USR-iștii au fost cei mai nerăbdători să se arunce în cursa euro-parlamentarelor, de departe un soi de pizdulicea măcelarului (pentru...

Exclusiv5 zile ago

Breaking News/Dupa ce a fost bătut cu simț de răspundere, coruptul putinist „Capitan la 15 ani”,  a stabilit un nou record mondial la…fuga

Politist corupt pensionar, fost sef al SERVICIULUI ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE si fost sef al Serviciul Județean Anticorupție Prahova a...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!