Connect with us

Administratie

Umbra uriaşă a unui imperiu tricontinental a planat asupra lumii carpato-dunărene, cu consecinţe care au grevat fundamental naşterea unui mentalităţi româneşti moderne

Publicat

pe

Unul  dintre  locurile  comune  ale  istoriografiei româneşti, exasperând prin caracterul său necritic şi vetust, ca  şi  prin  reluarea  sa  obsedantă  în  cursuri  şi manuale este cel potrivit căruia evul nostru mediu  s-a prelungit până,  cândva,  în  timpul Vladimirescului  sau  chiar  al Bălcescului.

Trecând peste comoditatea unei  judecăţi care acolo unde vede boieri, proprietăţi şi ranguri, vede şi alcătuiri feudale  ţinând de mediul  ev  şi  investigând dincolo de veacul  al XVIII-lea  fanariot –  care  el  însuşi  are  atâtea alcătuiri de noutate modernă – am încercat, încă de acum mai bine de un deceniu, să arăt de ce mijlocul secolului al XVI-lea, aşadar vremea din  jurul  lui 1550, a  fost epoca în care s-au săvârşit mutaţii ce  indică – şi mai peste  tot în Europa a fost la fel – un fel de sfârşit de medievalitate. După  încercările de a desluşi o „Renaştere Românească” în veacul de după 1500 mi se par  fără sorţi de  izbândă – reamintesc că fenomenul renascentist nu poate fiinţa decât acolo unde sunt reunite trei simptome, anume viziunea antropocentrică, emulaţia burgheză şi răsturnarea perspectivelor ştiinţifice faţă de evul mediu – sigur este că a doua parte a secolului al XVI-lea,  în  timpul unor Alexandru Lăpuşneanu şi Iacob Heraclit Despotul, Petru Șchiopul, Petru Cercel sau Ieremia Movilă era altceva decât o medievalitate târzie de felul celei patronate de Ștefan cel Mare, de Neagoe Basarab şi, parţial, chiar de Petru Rareş. Era o pagină de civilizaţie nouă, postmedievală, pe care generaţii de  istorici nu au ştiut a o citi corect,  în ciuda  faptului că încă acum  şaizeci de ani Nicolae  Iorga,  în  sinteza-i de Istoria Românilor (Volumul al V-lea, din 1937, subintitulat Vitejii) observa, cu  intuiţia sa unică, cum după mijlocul acelui al XVI-lea veac se deschidea un „secol de  istorie modernă faţă de evul mediu ce fusese până atunci”.

Dacă enumerăm câteva dintre noutăţile vechii noastre civilizaţii de acum patru secole vedem că, practic, întreg câmpul vieţii româneşti  este acoperit, de la politică la credinţă. Ne afăm, înainte, de toate, într-o  totală schimbare de peisaj istoric prin instaurarea, acum, a unei
autorităţi  turceşti  care  duce  la  transformarea  independenţei statale medievale  într-o autonomie statală premodernă unde cuvântul Stambulului devenea decisiv, de la alegerea domnului  la mazilirea  sa, de  la  impunerea numeroaselor peşcheşuri  la controlul militar; nu mai puţin, însă, Muntenia, Moldova şi Transilvania, ca principate autonome,  îşi păstrau statalitatea – obiect de  lupte şi de tranzacţii  nesfârşite  -,  într-o  vreme  în  care,  pe  urma ţărilor balcanice, spaţiul unguresc şi cel ceho-boem şi-o pierduseră  în chip dramatic,  în  favoarea Sublimei Porţi sau a Hasburgilor.

Campania  victorioasă  din 1538 a lui Soliman Magnifcul împotriva Moldovei lui Petru Rareş, mai vechiul control otoman asupra scaunului domnesc de la Bucureşti – acolo unde a trebuit să vină voievozii din mai retrasa cetate a Târgoviştei -,  „turcirile” unor membri ai familiei princiare – cazul lui Iliaş Rareş în 1551 în Moldova, cel al lui Mihnea al II-lea în Ţara Românească, patruzeci de ani mai târziu, în 1591, ce s-au adăugat altor renegări contemporane din spaţiul mediteranean – au făcut ca umbra uriaşă a unui  imperiu  tricontinental să planeze
şi asupra  lumii carpato-dunărene, cu consecinţe care au grevat  fundamental naşterea unui mentalităţi  româneşti moderne.

În ceea ce priveşte lumea ardeleană, cea a unui principat tot mai bine  individualizat după dezastrul maghiar de la Mohács (1526) şi în timpul dinastiei Zápolya, cu scaunele sale săseşti şi secuieşti, cu  ţinuturile bănăţene, cu comitatele din Ungaria superioară şi din aşa-numitul Partium („Partes Regni Hungarie”), cu districtele de  la Bistriţa, Făgăraş şi Braşov, pragul 1550 însemna triumful defnitiv al luteranismului,  în formula moderată a  lui Melanchton, în mediile saxone creatoare de civilizaţie urbană, ceea ce va marca o  şi mai mare diferenţiere a acestor provincii româneşti de dincolo de munţi faţă de spaţiul fostei Ungarii regale, unde protestantismul câştiga  teren  în varianta sa calvină.

Nu mai puţin veacul al XVI-lea este şi cel al apariţiei unei  noi  boierimi  româneşti.  Sunt  acei  „oameni  noi”, găsiţi şi  în Apus  („parvenus”, „new-comers”) şi  în Rusia  (noua „boiarstvo” a lui Ivan cel Groaznic) – peste un secol şi mai bine cu o altă perspectivă, Brâncoveanu avea să-i numească, pe cei din vremea sa, „mojici graşi şi plini de bani” -, cei care înlocuiesc pe marii feudali ai evului mediu ale căror rânduri fuseseră rărite şi prin „tăierile de boieri” din  timpul  lui Mircea Ciobanul  în Ţara Românească şi al  lui Alexandru Lăpuşneanu  în Moldova. Aceşti noi boieri şi dregători, români  şi  levantini, ajunşi chiar pe tron în veacul următor – un Vasile Lupu sau un Gheorghe Duca, Ghiculeştii şi Cantacuzinii – s-au ilustrat printr-un patronaj cultural vădit în ctitorii şi în tipărituri, cu aplecări spre fast şi heraldică, spre abordarea unor semne exterioare ale puterii, spre afrmări de genealogii efective sau fctive.

Concomitent, urcau  în scaunele de  la Târgovişte şi Bucureşti, de  la Suceava şi Iaşi noi dinastii  înrudite cu „începătorii de ţară” Basarabi şi Muşatini, având începători iluştri  legaţi de marea boierime, precum Neagoe ce şi-a zis Basarab, în 1512, marcând prin ctitoria sa de la Argeş intenţia creării unei noi  linii dinastice; precum Ieremia Movilă, în 1595, fiul ficei lui Petru Rareş, care punea ca Suceviţa neamului său să fe acoperită cu aceaşi pictură exterioară ce împodobise cândva lăcaşurile bunicului său matern; precum Mihneştii, în fine, cei care vor unii dinastic Muntenia  şi Moldova  între 1574  şi 1591, prin domniile, la sud şi la nord de Milcov, ale unor fraţi, unchi şi nepoţi ca Alexandru al II-lea Mircea, Mircea Turcitul şi Petre Șchiopul, continuaţi şi la începutul veacului următorde descendenţii lor direcţi, Radu Mihnea şi Alexandru Coconul  (chiar  această  apropiere  moldo-munteană, prefaţând momentul Mihai Viteazul şi urmându-i imediat, era un semn al depăşirii medievalităţii). Abia menţionatul neam al Mihneştilor, coborâtori din Basarabii veacului al XV-lea, avea să-şi proclame, prin portrete pictate şi prin arhitecturi relgioase, ataşamentul faţă de strămoşi – aceştia au  fost munteanul Vlad Ţepeş şi moldoveanul Ștefan cel Mare -,  la  fel cum Alexandru Lăpuşneanu,  în ctitoriile de  la Rădăuţi sau Bistriţa omagia, după 1550, memoria unui  înaintaş ca Alexandru cel Bun, al cărui prenume  îl şi purta.

Realmente  deschişi  spre  forme  de  cultură  occidentală, spre cele ale Renaşterii Italiene mai ales, Mihneştii înrudiţi cu  familii  italo-greceşti din Levant, posesori de opere de artă apuseană, donatori  la biserici din Roma şi Veneţia, sau principele transilvan Ioan al II-lea Sigismund – descendent din Sforza şi protector al antitrinitarienilor de felurite naţii -, ca şi succesorii săi Báthoreşti, înconjuraţi de arhitecţi şi muzicieni veniţi din Italia, au  fost cârmuitori ai celor trei ţări de la Carpaţi şi Dunăre, contemporani cu o schimbare notabilă de sensibilitate. O schimbare pe care o comentam astfel, cu ani  în urmă,  în cartea mea Civilizaţia românilor între medieval şi modern (I, 1987, pp. 20-21): Retoricul şi narativul unor texte slavone scrise de călugări români spre mijlocul şi în a doua parte a veacului al XVI-lea, ca şi cele ale unor picturi murale ce izbucnesc pe  faţade, datorate unor zugravi moldavi şi alogeni spre sfârşitul primei  jumătăţi şi  îndată după mijlocul aceluiaşi secol  făceau parte, stilistic vorbind, dintr-o aceeaşi nouă etapă  a  culturii noastre pe  care  încercam  să o  sugerez, răspundeau nevoii de poveste, de istorie în sensul cel mai strict al  cuvântului”.  Într-adevăr,  triumful naraţiei –  îl găsim  în cronic  lui Macarie şi  în cele ale „macarienilor”, dar şi în frizele picturii exterioare moldoveneşti explodând după 1530 -, gustul pentru istorisirea faptelor de seamă în documentele de cancelarie,  în epigrafe funerare (cum era cel de la Argeş al lui Radu de la Afumaţi în 1529, cel al lui Albu Golescu la Vieroşi în 1574, cel al lui Stroie Buzescu la Stăneşti în 1602), în cronicile murale („Wandchroniken”) din bisericile săteşti ardelene, între 1566 şi 1592, ca şi din bisericile ortodoxe (la Bucovăţ în 1574, la Suceava în 1570) fac din secolul al XVI-lea  începutul unui  timp nou. Cel din care vor  ieşi Neculce şi Cantemir, Budai Deleanu şi Anton Pann. (acad. Razvan Theodorescu)

 

Administratie

Imagini incredibile surprinse în centrul oraşului/Aproape de Politia Locala Ploiesti? FOTO / VIDEO

Publicat

pe

De

Scenă jenantă surprinsă pe Bulevardul Independenței, cunoscut și ca Bulevardul Castanilor, aproape de Politia Locala Ploiesti.

In filmare se vede clar cum isi da jos „pantalonii” si arata „organul”, probabil autoritatilor, in plin centrul orasului Ploiesti.

”Bulevardul Independenței: în timp ce alții comentează, lucrurile SE ÎNTÂMPLĂ! Continuăm!”,  a publicat pe pagina personală de Facebook, Andrei Volosevici. 

Chiar continuam

Probabil, inainte de campania electorala, edilul PSD-ist si-a trimis, la inaintare, cel mai bun agent electoral al sau, pe cel din filmarea de mai jos. Nu intrebam unde era Politia Locala Ploiesti, ar fi in zadar! (Paul D.).

Citeste in continuare

Administratie

Polițiștii de frontieră au descoperit şi ridicat în vederea confiscării, aproximativ 40.000 de pachete de ţigări de provenienţă extracomunitară, în valoare de 460.000 de lei

Publicat

pe

De

Doi tineri suceveni sunt cercetați pentru contrabandă, iar trei autovehicule estimate la o valoare totală de 35.000 de lei au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor, sub directa supraveghere a procurorului competent din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava împreună cu lucrători ai Sectorul PF Brodina au desfășurat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări, în zona de responsabilitate.

Pe timpul misiunii de supraveghere în zona unui imobil de pe raza localității Straja, colegii noștri au identificat un autovehicul care a ieșit din curtea locuinței, demarând în trombă, moment în care s-a pornit în urmărirea acestuia. Ulterior, mijlocul de transport a fost descoperit abandonat, în interior fiind observate mai multe baxuri de țigări.

Au fost puse în executare două mandate de percheziție domiciliară în localitatea Straja, dintre care unul la locația de unde a ieșit autovehiculul cu țigări. În urma acestor percheziții au fost descoperite alte trei baxuri cu țigări, de aceeași proveniență extracomunitară și au fost ridicate diferite mijloace de probă.

În urma inventarierii celor 25 de colete cu țigări a rezultat cantitatea totală de 12.407 pachete țigări, în valoare de 145.162 lei, marfă ce a fost ridicată în vederea confiscării.

De asemenea, autoturismul folosit la transportul țigărilor, estimat la o valoare de 10.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției.

Pe timpul cercetărilor, au fost identificați doi suceveni, de 24, respectiv 25 de ani, care s-a constatat că sunt implicați în activitatea infracțională.

De asemenea, politistii din cadrul acelorași structuri, au descoperit în extravilanul localității Argel, comuna Moldovița, județul Suceava, două autovehicule de teren abandonate, iar în imediata apropiere a acestora ascunse în vegetație, au fost descoperite mai multe baxuri ce conțineau țigări.

S-a luat măsura conducerii mijloacelor de transport împreună cu baxurile de țigări la sediul Poliției de Frontieră, în vederea continuării cercetărilor. În urma inventarierii coletelor, a rezultat cantitatea de 26.840 pachete de ţigări în valoare de 314.000 lei.

Autoturismele, în valoare de 25.000 lei, au fost indisponibilizate la sediul instituției, iar întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea confiscării.

În ambele cazuri, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, precum și pentru documentarea întregii activități infracționale, sub directa supraveghere a procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, transmite sursa citata. (Paul D.).

Citeste in continuare

Administratie

Comandantul plutonului de cercetare din Compania 206 Cercetare a Brigăzii 2 Vânători de Munte Sarmizegetusa este absolvent de West Point

Publicat

pe

De

 A ocupat funcția cu o viziune modernă, un plan de acțiune bine stabilit și convingerea că lucrurile se pot schimba.

Discuția cu el a fost ca o gură de aer proaspăt. Fără limbaj de lemn, fără răspunsuri stas, fără expresii devenite clișee. A lăudat și a criticat, deopotrivă, sistemul, în funcție de cum vede și simte lucrurile din mijlocul lor, fără frica de ce consecințe nedrepte ar putea avea adevărul, nepriceput sau netolerat de minți înguste și guri mari.

Ofițerul a absolvit Academia Militară West Point în 2021. Am căpătat o altă perspectivă asupra a ceea ce înseamnă o armată. Pe partea academică, își amintește că a fost greu, pentru că aveau și specialități civile și era foarte mult de învățat. Pe partea militară, de instrucție, deși pare complicat, ofițerul spune că nu e chiar așa.

Lucrul pe care l-am învățat e că nu contează cât ai, e foarte important să te folosești de ceea ce ai cât mai bineCa mentalitate, militarii americani sunt mult mai competitivi, asta pot să spun din start. Vor să fie primii tot timpul. Pentru ei, cel de pe locul doi e primul pierzător. Asta e mentalitatea.

A stat în State patru ani. Recunoaște că i-a fost foarte greu când s-a întors în țară și că s-a gândit, în repetate rânduri, să rămână acolo. Au fost mai mulți factori care au dus la decizia asta. Felul în care am văzut-o atunci a fost că armata română și statul român au investit în mine: bani, timp, energie, pentru a mă trimite acolo. Dacă mi-aș fi dat demisia, nu ar fi fost corect.

 

Bineînțeles că au cântărit în luarea deciziei și familia, prietenii, așa cum partea financiară atârna de partea cealaltă a balanței. Nu regret decizia. Dar nu pot să vă spun nici cât o să rămân în armată. Sună relativ simplu că vrea să dea înapoi pentru ceea ce i s-a oferit. Întrebarea e cât? Să rămân toată cariera în armată? Să stau cinci ani, ca un absolvent de West Point în armata americană? Să stau zece ani, cum stă un absolvent de AFT? Cât ar fi destul? Încă n-a găsit un răspuns. A mers pe ideea că atâta timp cât face ceea ce îi place, o să rămână. Și atâta timp cât simt că pot să fac o schimbare, că pot să îmbunătățesc mediul de lucru sau să ajut oamenii de lângă mine, de ce nu?

Când o să simt că nu mai pot și nici n-o să am speranță că o să se schimbe ceva, o să plec.

După absolvire, a fost comandant pluton cercetare la Brigada 282 Blindată Unirea Principatelor și s-a mutat la Compania 206 Cercetare pentru specificul de vânător de munte. Momentan, la compania de cercetare avem foarte multe activități, noi asigurăm și instructori pe partea de alpinism, schi, tactică, în toată țaraPentru a aduce oameni a fost bună măsura prin care se fac angajări direct la unitate. Ne-au venit soldați noi.

Sunt oameni buni, dornici de muncă, dar cu din ce în ce mai puțină motivație. Sunt anumite greutăți. În primul rând, ca stil de viață. Avem foarte multe tabere de instrucție, care implică a fi plecat de acasă. Pentru unele dintre ele, câte două săptămâni, și pentru altele, o săptămână.

 

Pentru militarii de 20-30 de ani, nu e o problemă. Pentru ceilalți, însă, începe să devină. Și din companie nu lipsesc oameni mai în vârstă, în special soldați. Apar greutăți care se corelează cu lipsa pe partea financiară, pentru că noi, deși facem activități în plus față de celelalte subunități, nu avem niciun beneficiu. Aici intervine rolul nostru, de a le arăta scopul și viziunea noastră, de ce facem toate lucrurile astea și de ce sunt benefice pentru noi, chiar dacă la nivel personal nu ne aduc nici un beneficiu. În primul rând, pentru coeziune.

Totodată, Cozmin are în plan să implementeze ce a învățat la West Point. Nu sunt proiecte majore, pentru că, în mare parte, lucrurile nu țin de el, la nivel de comandant pluton. Sunt foarte puține lucruri pe care le poți face, să aduci o schimbare sau să creezi o schimbare reală. Și am încercat să mă axez pe principiile simple. Să-mi pese de oamenii din subordine și să-i ajut cu ceea ce pot atât pe parte personală, cât și profesională.

Am încercat să le arăt că armata reprezintă o oportunitate, nu neapărat un loc în care te-ai blocatArmata pune mai mare preț pe specialiști, pe oameni cu cursuri în afară, care au făcut eforturi suplimentare să fie mai buni.

Chinurile cele mai mari, însă, sunt cu documentele. Birocrația mă omoară și nu pot s-o înțeleg. Prin acele documente doar adăugăm sarcini în plus, în timp ce noi suntem din ce în ce mai puțini.

Cursul de căpitan ar vrea să-l facă în Statele Unite, pentru că a fost obișnuit cu doctrina și cu stilul lor de a învăța, de a munci. Mi-ar fi mult mai ușor. La noi în țară situația e un pic gri cu cursurile și școlile de specializare, pentru că instructori sunt din ce în ce mai puțini și atunci nu știu cât mi-ar fi de benefic un curs în țară. Dar prioritatea este încadrarea unei funcții pentru participarea la misiuni, în teatre de operații. Și ar prefera ceva activ.

 

 

În acest moment, ofițerul încearcă să-și implementezeviziunea în structura pe care o conduce. O viziune legată de lucrurile simple. Din cauză că au foarte multe activități, ajung să fie neglijate aspectele simple ale vieții militare. Ar vrea să pună accent pe pregătirea fizică, asigurarea cu tehnică pe partea de specialitate (cățărări, instrucția alpină și instrucția schiului), comunicare/transmisiuni și supraviețuire/acordarea primului ajutor.

Și aici sunt mai multe calificări care s-ar putea obține, pe care străinii le-au implementat: măsuri de prim ajutor în caz de împușcare, tot felul de daune specifice câmpului de luptă și partea de supraviețuire în izolare, în mediu ostil.

Dacă s-ar putea face toate astea, am putea să vorbim de soldați, subofițeri și ofițeri profesioniști. Mi se pare că încercăm doar, nu suntem încă acolo.

Așa se naște următoarea întrebare – ar recomanda cariera militară? Din punct de vedere financiar, nu. Nu mi se pare că e bine plătită sau că oferă un salariu competitiv cu un alt job care să implice aceleași privațiuni ale vieții, același volum de muncă. Ca activități, depinde dacă este o persoană activă căreia îi place să fie afară, în natură. Atunci i-aș recomanda să vină într-o structură luptătoare, cum suntem noi. Pentru ceilalți, care vin să facă pază și să aibă zile libere, nu le-aș recomanda. Mi se pare o irosire de potențial. (A. Andries).

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv21 de ore ago

Un distins cetățean european cu drepturi și libertăți a tăiat anvelopa unei mașini de poliție.

Un distins cetățean european cu drepturi și libertăți, în timp ce se plimba pe străzile din orașul Lupeni, județul Hunedoara...

Exclusiv21 de ore ago

Ordinul ministrului bate fisa cadru de la DOP

Sunt IPJ-uri care au inteles ca ordinul MAI 62/2018 trebuie pus in executare, inclusiv pentru sefii de post, indiferent de...

Exclusiv2 zile ago

WHITE TOWER (XXXI – a)/Sub protectia politistilor corupti, gruparea de criminalitate economico-financiar organizata (din dosarul WHITE TOWER) a pus „laba” si pe Termo Ploiesti!/Cum au picat pe interceptări și cine plimba stick-ul cu caietul de sarcini cu preturi gata aranjate …?

De aproape un an, scandalul WHITE TOWER tine prima pagină a ziarelor locale și naționale, dar autoritățile par a închide...

Exclusiv2 zile ago

„Dorel” de la Dolj/DGF cloceste si livreaza inselaciunea

Nici  IPJ Dolj nu a auzit de expresia ” salariul de functie in plata”! DGF cloceste si livreaza inselaciunea iar...

Exclusiv3 zile ago

WHITE TOWER (XXXI)/Modalitatea cum pseudo-ziarisul narcoman, santajist si spagar, Catalin Stavri, locotenenul procurorului „Portocala” a incercat sa il pacaleasca pe procurorul de caz, dupa ce primise MITA mai multe apartamente, prin sotia si mama sa

Scandalul WHITE TOWER este departe de a se termina prea curând. Procurorii fac audieri pe bandă rulantă, iar surse judiciare...

Exclusiv3 zile ago

Avem și noi Mafie?/Fostul politist Frangulea Alexandru – alias „Capitan la 15 ani” a protejat afacerile murdare ale sefilor SRI Prahova

Realitatea este insa ca in nici o tara din lume lupta impotriva infractorilor nu se poate duce cu politisti si...

Exclusiv3 zile ago

Garda de Mediu Prahova si IPJ Prahova nu sunt interesate de sănătatea populației!?/Este o problema de siguranta nationala, de SRI!

In parcarea de la Kaufland Comarnic stationeaza autoturisme cu deseuri periculoase în ele, mai exact cu deseuri medicale? Ce rețele...

Exclusiv3 zile ago

Administrația Națională a Penitenciarelor contabilizează, controlează, sancționează și pe alocuri delirează !

ANP are  un  director al Direcției de Siguranță și Regim Penitenciar capabil să gestioneze situațiile de criză? https://youtu.be/MuYmQpRkw6Q?t=3 Din câte...

Exclusiv3 zile ago

Conform DGF, excelenta a crescut in ianuarie 2024 prin magie, fara sa fie implicat programul de salarizare MAISAL. Asta probabil ca au auzit ei prin targ ca niste fosti sefi BCCO ii ameninta cu plangeri penale pentru modificarea ilegala a programului informatic

Daca nu poti sa-i convingi, zapaceste-i! Un fost sef de financiar mi-a explicat magistral, in cateva cuvinte, tehnica lui Grecu,...

Exclusiv3 zile ago

„Șefii din poliție au imunitate/Îi sfătuim pe agenții de siguranță să refuze să mai semneze procesele-verbale de instruire! Și așa spun procurorii și judecătorii că n-au nicio valoare juridică”

Un procuror și un judecător au „legiferat” falsul intelectual la Poliția Roman! S-a creat un precedent extrem de grav, dezvaluie...

Exclusiv3 zile ago

USR-iștii și toți confrații lor au pentru polițiști și militari o ”vitrină” goală, din care străbate un miros urât de medicamente netestate suficient și înghițite odinioară

USR-iștii au fost cei mai nerăbdători să se arunce în cursa euro-parlamentarelor, de departe un soi de pizdulicea măcelarului (pentru...

Exclusiv5 zile ago

Breaking News/Dupa ce a fost bătut cu simț de răspundere, coruptul putinist „Capitan la 15 ani”,  a stabilit un nou record mondial la…fuga

Politist corupt pensionar, fost sef al SERVICIULUI ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE si fost sef al Serviciul Județean Anticorupție Prahova a...

Exclusiv6 zile ago

Capii rautatilor sunt in aparatul central iar DOP si comisiile de la IPJ, doar pionii dirijati sa va faca paguba!

Din greseala in greseala, spre victoria ( paguba) finala, dezvaluie Emil Pascut de la sindicatul Diamantul. Sau cum s-au transformat...

Exclusiv7 zile ago

In 2018 și 2019 numărul pensionărilor în Poliție, Jandarmerie, ISU este vădit insignifiant în raport cu creșterile bruște din anii următori, 2020, 2021, 2022, 2023!

Am extins investigațiile vizând dinamica pensionărilor de la Poliția Română, la Jandarmeria Română și Pompieri. Trebuie să mărturisesc întâi că...

Exclusiv7 zile ago

De ce le este rușine unor șefi din Poliția Română să poarte uniforma?

O simplă poză la prima vedere cu o oarecare activitate a Carabinierilor italieni la care sunt prezenți la fața locului...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!