Connect with us

Administratie

„Nu falsificăm istoria. Nu aceasta este ceea ce urmărim … Faţă de cine să mai falsificăm istoria?”

Incisiv

Publicat

pe

„Nu falsificăm istoria. Nu aceasta este ceea ce urmărim … Faţă de cine să mai falsificăm istoria?” (Mareşal Ion Antonescu)

Faptul nu este ieşit din comun. Înaintea atâtor politicieni sau militari, istorici sau publicişti de după 1944, Ion Antonescu, în cadrul şedinţei Consiliului de Miniştri din 5 septembrie 1941, s-a pronunţat fără rezerve: „Nu falsificăm istoria. Nu aceasta este ceea ce urmărim… Faţă de cine să mai falsificăm istoria?” Este cazul să ne întrebăm dacă Mareşalul intuia propriul destin, întrucât Războiul din Est urma dus până la capăt, iar, în funcţie de desfăşurările şi rezultatele acţiunii, detaliile – pe ici-pe acolo, dacă nu cumva în totalitate ori în esenţa lor? – aveau să fie denaturate… Ceea ce s-a întâmplat după 1944, dar şi după luminoasa loviluţie din decembrie 1989 sau în contextul actual al Noii Ordini Internaţionale, pe care fiecare o înţelege cum vrea şi o respinge cum poate.

Revenind la Antonescu, „interpretările” excelează în mai multe sensuri, dar îndeosebi privind cauzele implicării României în Al Doilea Război Mondial la 22 iunie 1941, continuarea lui şi negocierile de „pace separată” cu S.U.A., Anglia şi U.R.S.S., „holocaustul” sau „procesul” din mai 1946, consecinţele profunde şi pe termen îndelungat ale trădării din 23 august 1944 etc. Stăruind asupra anilor 1941-1944, prea puţin s-a avut ori se are în vedere faptul că, statul român fiind implicat într-un război total, se putea lua o decizie, chiar la nivelul cel mai înalt al şefului statului. Mareşalul a ştiut să-şi asume riscul răspunderii, având, netăgăduit, în seamă şi un final neconvenabil, pentru el şi pentru ţară, al ostilităţilor. Este şi motivul pentru care, nu o singură dată, Conducătorul s-a explicat şi i-a îndrumat pe cei mai apropiaţi colaboratori, aşa precum în amintita şedinţă de guvern de la 5 septembrie 1941, când a explicat originile campaniei din Est şi necesitatea de-a continua ostilităţile până la nimicirea inamicului. „Istoria – a precizat atunci Mareşalul – se scrie cu spada! Anul trecut [în 1940] ne-au luat ruşii Bucovina. Noi luptăm acum să rămână Bucovina în stăpânirea neamului românesc. Dacă n-avem aliaţi puternici, care să aibă unitate de interes, si aşa o pierdem. Nu putem rezista faţă de aceştia, de la Est. De aceea a trebuit ca, în tot timpul vieţii noastre istorice, să facem o necontenită echilibristică. Am pierdut ceea ce am pierdut prin politica Regelui Carol al II-lea. Dacă ştiam să ne adaptăm la timp situaţiei politice din Europa, nu pierdeam nimic. Dar nu ne-am adaptat la timp. Noi am făcut sentimentalism în politică, chiar când a fost vorba de apărarea vieţii neamului românesc. Am făcut mereu sentimentalism pentru că suntem filo-francezi – şi am pierdut graniţele neamului românesc -, pentru că am fost filo-englezi – şi am pierdut hotarele ţării noastre! Noi, filo-francezii! Dar nici nu ştie ţăranul ce este aceea. Nici nu i-a văzut în pictură măcar, nici pe francezi, nici pe englezi. Noi trebuie să fim filo-români şi să ştim cum să ne putem apăra graniţele.

În circumstanţele internaţionale de azi, pe ce ne putem sprijini situaţia noastră? Pe germani. Nu ne sprijinim pe Germania, suntem sfârtecaţi. Dacă o făceam la timp, scăpam Statul Românesc. Şi în lupta pe care o purtăm, puteam eu, când se băteau germanii cu ruşii, după ce am luat Basarabia, puteam să mă opresc? Sau să fi făcut cum spun unii: să fi aşteptat, că ne-ar fi dat-o, la pace, englezii? Puteam să stau cu braţele încrucişate, când germanii se băteau cu ruşii şi să aştept ca să ni se dea Basarabia de către englezi ? Şi dacă am fi pornit la luptă, fără Germania nu ne puteam lua Basarabia. Bravura soldatului român? Priceperea generalului Antonescu? Sunt mofturi. Putea să fie generalul Antonescu de un miliard de ori mai priceput şi soldatul român de un miliard de ori mai brav: Basarabia şi Bucovina nu le luam de la ruşi. Şi, după ce le-am luat cu ajutorul Armatei Germane, puteam să mă opresc la Nistru? Puteam eu să spun: «Eu mi-am luat partea mea, mă opresc aici!»? Ca şi doi ţărani, care pun ce au împreună ca să-şi are locul şi, după ce unul şi-a arat, să spună celuilalt: Eu nu te mai ajut, fiindcă mi-am făcut treaba mea. Dar aceasta n-o fac nici doi ţărani. Şi atunci cum mi se poate pretinde să fac eu aceasta, pe plan militar? Ar însemna să dezonorez şi Armata şi Poporul Român, pe veci. Ar fi o dezonoare pentru noi, să mă fi dus până la Nistru şi să le fi spus nemţilor apoi: la revedere. Vedeţi în ce stare de decadenţă se găseşte conducerea acestui Stat, dacă se găsesc între conducători oameni cu o astfel de mentalitate, care ne cer să lăsăm pe nemţi să se bată şi noi să aşteptăm de la englezi Basarabia şi Bucovina. Se înşeală cine crede ca ne-ar fi dat cineva Basarabia şi Bucovina, dacă nu ne-am fi bătut pentru ele cu ruşii. Ba poate că atunci ne-ar fi întors foaia şi ne-ar fi spus că am făcut o rea politică, pentru că nu ne-am bătut” [1].

Intervenţia poate părea cititorului suficient de lungă, dar a fost una temeinică şi a intervenit la momentul potrivit. Ceea ce s-a degajat din schimbul de mesaje frecventat între Ion Antonescu şi liderii „opoziţiei democrate”, Iuliu Maniu şi Dinu Brătianu. Aşa, de exemplu, în scrisoarea către Dinu Brătianu din 29 octombrie 1942, Mareşalul, respingând categoric retragerea Armatei Române de pe Frontul de Est, invoca ca aşa ceva ar face „din neamul românesc o victimă a tuturor, fiindcă, concomitent cu dezorganizarea, prăbuşirea şi distrugerea armatei, ar începe instaurarea anarhiei în ţară”. Cum se ştie prea bine, evenimentele survenite după nenorocitul act istoric de la 23 august 1944 aveau să-l confirme integral pe Mareşal, care – în temeiul realităţilor ce-i erau binecunoscute şi al intuiţiei sale extraordinare – şi-a asumat rolul, dar şi destinul, legendarei Casandra dispusă să prezică, şi să suporte, nenorocirile ce se configurau.[2] Un alt exemplu: în Ordinul de zi destinat forţelor operative, după eşecul de proporţii din zona Cotul Donului-Stalingrad, după 19/20 noiembrie 1942, Antonescu şi-a prevenit combatanţii că în campania angajată era „vorba de fiinţa Neamului nostru, iar pierderea lui înseamnă pentru noi moarte”, războiul României în Rusia fiind totuşi unul „de apărare” purtat alături de „aliaţi puternici [Germania] în ţara inamicului care de peste 200 de ani ne cotropeşte bucată cu bucată din pământul strămoşesc”.

În atare situaţie, demne de reţinut erau aceste constatări cuprinzând şi un necesar avertisment, din nefericire confirmat de desfăşurarea ulterioară a faptelor: „În cazul unei înfrângeri, vom suferi nu numai o dezonoare, dar ne vom pierde şi viaţa. Ruşii, învingători, ne-ar aduce bolşevismul în ţară, ar nimici pătura conducătoare, ne-ar pune pe evrei stăpâni şi ar da neamul pradă slavizării şi deportărilor în masă. Dacă nu contribuim cu toate puterile noastre la lupta aliaţilor noştri pentru a înfrânge comunismul şi pe ruşi, nu putem să asigurăm nici viaţa copiilor noştri, nici existenţa ţării noastre…”[3].

Antonescu nu putea fi de acord nici cu Iuliu Maniu ale cărei demersuri erau bine cunoscute cercurilor oficiale. Vizitându-l la 3 august 1941 pe Mihai Antonescu, vicepreşedintele guvernului şi ministrul de externe în funcţie, ilustrul diplomat Grigore Gafencu, el însuşi fost lider al diplomaţiei României (1938-1940) şi abia revenit de la Moscova după intervenţia stării de război la 22 iunie 1941, a consemnat în voluminosul lui Jurnal, rămas în cea mai mare parte netipărit, concluziile degajate în urma discuţiilor cu Nr. 2 al regimului, în sensul că „Maniu crede – cu neînduplecată statornicie, legată de toate credinţele sale – în victoria Angliei. Şi mai crede că România nu-şi poate salva neatârnarea, fiinţa naţională şi hotarele decât în urma unei victorii britanice. De aceea, socoteşte că ar fi cea mai mare nenorocire dacă sfârşitul războiului ne-ar găsi într-o tabără duşmană puterilor anglo-saxone. El nu se ridică împotriva războiului cu Rusia. Nu noi suntem de vină, ci guvernul sovietic, dacă ne aflăm azi în luptă pentru a recuceri ceea ce ni s-a luat în mod samavolnic anul trecut. Războiul nostru trebuie să păstreze însă un caracter strict naţional. Ne interesează pământul nostru, şi nu soarta lumii. Nu ne priveşte regimul din Rusia. Nu luptăm pentru « cruce », pentru « sfinţi » şi pentru « civilizaţie », fiindcă nimeni nu mai ştie azi unde se află cu adevărat crucea, sfinţii şi civilizaţia. De aceea este nevoie să ne limităm ţelurile noastre de luptă. Luptăm pentru Basarabia. Nu urmărim distrugerea Rusiei şi nici distrugerea Imperiului britanic, fiindcă nu urmărim distrugerea României. După părerea lui Maniu, armata noastră ar fi trebuit să se oprească la Nistru. Tot ce se petrece dincolo de vechiul nostru hotar, nu ne interesează […] Nu avem dreptul să îngreunăm, sau să zădărnicim, prin exces de zel, libertatea noastră de acţiune, ci trebuie să fim oricând în măsură să ne desprindem din braţele aliaţilor noştri de azi [Germania şi Italia, în prima ordine] pentru a nu fi târâţi, împreună cu ei, în prăpastie. Cu acest gând, Maniu întocmeşte memorii care exprimă « adevărata politică românească » şi le distribuie atât guvernului şi cercurilor conducătoare, cât şi Puterilor străine…” Constatări şi sugestii, desigur, de substanţă, demne de toată atenţia, nu numai pentru epocă ci şi pentru istorie în general…

În momentul 1941, opoziţia anti-antonesciană era încă în faza proiectelor şi memoriilor… Mareşalul a intuit caracterul pe moment inofensiv al acţiunilor grupului Maniu-Brătianu, fapt pe care l-a mărturisit colaboratorilor săi şi, într-un final, personal lui Adolf Hitler. Care, în urma dezastrului de la Stalingrad la confluenţa anilor 1942-1943, a devenit deosebit de sensibil, între altele, la demersurile sateliţilor, inclusiv România, în privinţa tentativelor de „pace separată” cu S.U.A.-Anglia-U.R.S.S., receptate – cum altfel? – ca veritabile acte de… felonie faţă de Axa Berlin-Roma-Tokyo. Tocmai de aceea, Führerul i-a invitat separat la Salzburg pe Benito Mussolini, regele Boris al Bulgariei, preşedintele Finlandei R. Ryti, Ion Antonescu şi Miklos Horthy, cu intenţia, tradusă în faptă, de a le transmite cuvântul său de ordine, şi anume că războiul trebuia continuat „până la un sfârşit victorios”, orice compromis fiind exclus, pentru „ieşirea din acest război” neexistând „decât două posibilităţi: ori o victorie clară, ori o exterminare deplină”. După cum s-a degajat în cursul întrevederilor Hitler-Antonescu din 12-13 aprilie 1943 de la Castelul Klessheim.[4]

În mod precis, la 12 aprilie 1943, Hitler l-a abordat pe Antonescu chiar pe tema unor informaţii tocmai parvenite Berlinului în legătură cu sondajele diplomatice ale lui Mihai Antonescu cu agenţi secreţi anglo-americani pe tema abandonării Axei.[5] Potrivit minutelor întrevederilor, care nu aveau cum surprinde atmosfera dialogului Hitler-Antonescu din 1943, tratativele au decurs „normal”. Doar martorii prezenţi, în postura lor de potenţiali memorialişti, aveau să surprindă asemenea detalii. Precum unul dintre ei, l-am numit pe Gh. Barbul, care avea să releve că Mareşalul şi colaboratorii săi l-au aflat pe Hitler la Salzburg „tunând şi fulgerând. El striga că a fost trădat. Mareşalul putu să vadă cu ochii lui ce însemna un acces de furie al Führerului. Cuvintele lui […] zburau prin încăpere ca nişte obiecte aruncate în capul românului. România ar fi compromis grav şansele războiului […] Mihai Antonescu deschisese ochii Occidentalilor asupra slăbiciunii fortăreţei europene …”.[6]

Potrivit documentelor, la care revenim, tatonările de pace separată iniţiate erau neloiale din partea lui Ică Antonescu, întrucât el nu avea „dreptul” de-a vorbi în numele Germaniei şi al Führerului, care, dacă ar fi căpătat convingerea că Reichul pierduse războiul, Mareşalul s-ar fi aflat neîndoielnic printre cei dintâi aliaţi ai Berlinului care să fi fost înştiinţaţi. Cât timp el, Hitler, în lipsa unor convorbiri „deschise” cu Mussolini, Horthy sau Antonescu, „nu va încerca niciodată să încheie pace”, întrucât „Germania şi aliaţii ei sunt legaţi la bine şi la rău”.[7] Mareşalul, în replică, l-a asigurat pe Hitler că „România îşi va continua drumul alături de Germania până la sfârşitul războiului”[8], problemă fundamentală ce avea să rămână pe agenda relaţiilor Bucureşti-Berlin până la 5 august 1944, când Antonescu l-a vizitat ultima dată pe Führer la Rastenburg şi a manifestat rezerve[9], însă, la 13 aprilie 1943, Antonescu l-a asigurat pe Hitler că, dimpotrivă, adjunctul său, în fond „promotor al politicii pro-germane în România”, nu avea de ce stârni bănuieli[10]. Deşi mai apoi, la 15 noiembrie 1943, Mareşalul ajunse a se îndoi de el însuşi atunci când a insistat asupra dificultăţilor în prelungirea războiului[11], ceea ce l-a determinat pe Hitler să dea asigurări că va depune „toate eforturile” pentru a susţine România, nu fără a observa că numai „o Românie victorioasă împreună cu Germania în Răsărit va putea fi liniştită că nimic nu va mai ameninţa existenţa europeană. Ea va fi atunci îndeajuns de puternică pentru a-şi apăra prin propriile ei forţe interesele naţionale. O Românie care însă ar fi învinsă în această luptă alături de Germania oricum nu ar mai avea de ce să se gândească la revendicările ei naţionale şi de altă natură, fie el îndreptăţite sau nefondate. Într-un asemenea caz, România ar înceta să existe la fel de bine ca şi oricare alt stat naţional european”[12].

În aprilie 1943, la Salzburg, obţinând „încrederea absolută” a lui Hitler, Mareşalul s-a referit la activităţile opoziţiei de la Bucureşti, câte erau şi ce semnificaţie aveau. În ceea ce-l privea pe Iuliu Maniu, Mareşalul a insistat pentru protecţia liderului naţional-ţărănist, mai ales că în viziunea poporului român el trecea ca „o personalitate istorică”, trebuind, în consecinţă, evitată situaţia de a-l transforma într-un „adevărat martir”. Întrucât, l-a asigurat Antonescu pe Hitler, „Maniu n-ar îndrăzni să devină activ. Dacă ar face-o, totuşi, ar fi arestat imediat”[13].

Relativ la „pericolul” reprezentat de Maniu şi echipa lui, cu alt prilej Mareşalul a surprins, după cum îi era felul, plin de sarcasm, esenţa problemei, mai precis: „Partidul Naţional Ţărănesc este o emblemă, o problemă şi o dilemă. Emblema este Mihalache: ţăranul român cu perciuni de jupân. Problema – Dr. Lupu: nu are talent şi vorbeşte; nu are bani şi trăieşte, iar natura l-a făcut roşu ca să nu mai roşească. Dilema: Dl. Maniu – când poate veni la putere nu vrea şi, când vrea, nu poate”[14].

Pe de altă parte, nu se poate admite că Mareşalul a fost lipsit de bunăvoinţă faţă de opozanţii săi. Dat fiind că, abia revenit de la Salzburg, el s-a întâlnit, în noaptea de 17-18 aprilie 1943, cu Maniu, informându-l asupra convorbirilor cu Führerul. Ceea ce nu i-a îndemnat pe Maniu şi Brătianu la vreo reţinere, ei redactând şi difuzând la 20 aprilie 1943 un nou memoriu pe adresa Conducătorului. Limbajul şi condiţiile erau de-acum familiare Mareşalului, care, ca „şef al unui regim de dictatură”, era avertizat că nu avea nici „dreptul” de-a prelungi războiul alături de Germania, nici de ce „să lupte sau să dorească înfrângerea Angliei şi a Statelor Unite, naţiuni care, alături de Franţa şi ceilalţi aliaţi ai lor în războiul trecut, au pierdut milioane dintre fiii lor pentru ca prin victoria noastră comună să se realizeze visul nostru secular: unitatea tuturor românilor între frontierele lor etnice”. Poporul român, precizau contestatarii, „nu a aprobat şi nu aprobă continuarea acestei lupte dincolo de hotarele noastre fireşti”.[15] Să subliniem că, la Salzburg, Mareşalul a făcut vorbire şi despre regele Mihai. Stenogramele, redactate de Paul Otto Schimdt, faimosul interpret al lui Hitler, a reţinut pentru 12 aprilie că „diferiţi intriganţi l-au determinat pe rege să facă anumite gesturi”, dar el a intervenit „prompt”, printr-o avertizare „severă”, în urma căreia „nici Curtea, nici opoziţia nu s-au mai manifestat”[16]. Pentru ca, la 13 aprilie 1943, acelaşi Schmidt să consemneze că „Antonescu a subliniat faptul că regele e un copil ce a fost îndreptat pe căi greşite, dar pe care el l-a redresat energic”.[17] În prezent, în temeiul documentelor, cunoaştem în ce grad, sub influenţa Mareşalului, „redresarea” regelui Mihai se realizase cu adevărat de vreme ce suveranul, la 26 noiembrie 1943, primindu-l în taină la Palat pe agentul britanic House, i-a mărturisit asemenea panseuri şi intenţii cu scopul precis de-a fi transmise mai departe Londrei ori Washingtonului şi, nu mai puţin, Moscovei: „Tot ceea ce pot să fac este să aştept evenimentele, cât timp Aliaţii nu-s decişi să vină în ajutorul meu într-un fel sau altul. Nu uitaţi – i-a sugerat regele colonelului House – să explicaţi de asemenea că gândul pentru viitorul ţării mele nu mă determină să ignor că politica Aliaţilor este bazată pe colaborarea celor Trei Puteri [S.U.A., Anglia şi U.R.S.S.] şi de aceea înţeleg că Rusia şi România trebuie să ajungă la un acord oarecare”.[18]

Sublinierile evident ne aparţin, ceea ce ne determină să avem în seamă că echipa trădătorilor de la 23 august 1944 era predispusă de acţiune sau că avea în vedere, peste dezastrul iminent al ţării paralizate în faţa avansului Armatei Roşii, o „oarecare” cooperare cu Kremlinul. Tocmai de aceea, putem consemna că în 1943 Hitler a sezisat pe deplin justificat primejdia atunci când şi-a avertizat colaboratorii că „regele [României] e un copil, dar şi copiii pot deveni periculoşi când ajung în mâini rele …”.[19] Ceea ce nu era o noutate, căci, şi în alte ocazii (la 11.11.1941, 26.2.1942, 31.3.1942[20], Hitler, de regulă tratându-i comparativ pe Mihai I şi Antonescu, în favoarea celui din urmă – nominalizat „cel mai bun” politician din România[21], „singurul” favorabil Reichului[22] -, pe când regele i-a apărut în noiembrie 1941, când l-a reprimit la Berlin, după ce în 1938 l-a agreat în compania lui Carol al II-lea, îi apăruse „sufocat de furie”[23]  şi lipsit de orice calităţi[24], iar monarhia – o instituţie „perimată”. La 26 februarie 1942, Hitler şi-a alertat pur şi simplu anturajul, declarându-se îngrijorat: „Dacă se întâmplă ceva cu Antonescu, cine-i va lua locul? Mă gândesc cu teamă la aceasta …”.[25]

În perspectiva evenimentelor de la 23 august 1944, care au marcat – în opinia strălucitului Pamfil Şeicaru – debutul tragediei României pentru mai multe decenii, este cazul să ne întrebăm dacă nu cumva declaraţia lui Hitler a echivalat, mai mult decât cu o prevestire, cu un avertisment? Nu pierdem din vedere că reacţia Führerului după 23/24 august 1944 a fost extrem de violentă şi s-a concretizat în acţiuni punitive proiectate de amploare şi care au rezultat doar pe măsura posibilităţilor ce-i mai stăteau la dispoziţie în acel moment al Războiului Mondial. Este adevărat însă că Ion Antonescu a avut propriile-i responsabilităţi, majore, extrem de scump plătite ulterior de România, dar şi de către Mareşal şi toţi colaboratorii săi, iar, la scurt timp după aceea, un caz mai rar în istorie, chiar de către… majoritatea complotiştilor! Iată de ce, recunoscându-i Mareşalului erorile grave comise, nu trebuie să ignorăm că acestea n-au echivalat nici pe departe trădările de neam şi de ţară intervenite în fatidica zi de 23 august 1944!

Iar, dacă-l avem în seamă pe Antonescu, el a probat exemplar că a rămas – atât ca luptător şi factor determinant în cele două războaie anticomuniste ale României (1919-1920 – Ungaria şi 1941-1944 – U.R.S.S.) precum şi în cele două conflagraţii din 1914-1918 şi 1939-1945 pentru unirea tuturor Românilor şi integritatea statală – ferm ataşat propriilor convingeri şi unei convingeri exemplare. Ceea ce Antonescu a exprimat consecvent ca Şef al Statului Român ori ca Lord al Războiului, precum a procedat şi la 26 ianuarie 1943, când i-a mărturisit ziaristului italian L. Sorentino[26]„Eu lupt întotdeauna cu Rusia, comunismul Uniunii Sovietice este un mijloc, nu sfârşitul imperialismului rus […] Eu nu fac un joc de trişor, ca vecinii mei unguri, visând prăbuşirea germanilor şi sosirea englezilor eliberatori. Drumul spre Constantinopol nu trece prin Budapesta şi ei nu au motive să se teamă de Rusia. Noi avem. Noi ştim că duşmanul mortal al României este Rusia lui Petru cel Mare şi a Ecaterinei a II-a, cărora Stalin le-a rămas credincios şi trebuie să recunoaştem, îl continuă genial. Este rusul rus dintotdeauna, care, înveşmântându-se astăzi în comunism, înaintează în numele unui ideal care corupe intelectualitatea şi, ascunzându-şi colţii după o zdreanţă roşie, atrage masele de muncitori şi ţărani. Eu voi arunca în război, spre a-i zăgăzui pe ruşi, toate forţele pe care voi izbuti să le înarmez, convins că acesta este supremul bine pentru România – zăgăzuirea ruşilor … „
————————————————————————————————————-
[1] vezi M. D. Ciucă, editor, Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Ion Antonescu, vol. IV, Bucureşti, 2000, p. 568-569.
[2] vezi Larry L. Watts, O Casandră a României: Ion Antonescu şi lupta pentru reformă, 1918-1941, traducere, Bucureşti, 1993.
[3] Gh. Buzatu şi colaboratori, eds., Mareşalul Antonescu în faţa Istoriei, III, Craiova, 2002, p. 249-250.
[4] cf. apud Ion Calafeteanu, ed., Români la Hitler, Bucureşti, 1999, p. 183; despre  vizita lui Antonescu şi a suitei sale la Salzburg – vezi Gh. Buzatu şi colaboratori, eds., Pace şi război, II, Jurnalul Mareşalului Ion Antonescu, Iaşi, 2011, p. 265-266; minutele întrevederilor din 12-13 aprilie 1943, pp. 367-378.
[5] Jurnalul Mareşalului Antonescu, pp. 368-371.
[6] vezi Gheorghe Barbul, Memorial Antonescu – Al III-lea om al Axei, traducere, Bucureşti, 2001, p. 160; Gh. Buzatu şi colaboratori, eds., Mareşalul Antonescu în faţa Istoriei, I, Iaşi, 1990, p. 353.
[7] Jurnal, II, p. 371.
[8] Ibidem, p. 372.
[9] vezi Jurnalul, III, p. 392 şi urm.
[10] Ibidem, p.375.
[11] Ibidem, pp. 366-370)
[12] Ibidem, p.374.
[13] Jurnal, II, p. 372.
[14] ANIC, Bucureşti, fond I. Antonescu, dosar 4, f. 144.
[15] Cicerone Ioniţoiu, Viaţa politică şi procesul lui Iuliu Maniu, II, Bucuresti, 2003.
[16] Jurnal II, p. 375.
[17] Ibidem, p.372.
[18] apud Mareşalul Antonescu în faţa Istoriei, I, p. 390).
[19] Ibidem, p. 377.
[20] cf. H. Trevor-Roper R., ed., Hitler’s Table Talk, 1941-1944. His Private Conversations, New York, 2000, pp. 121, 180, 337, 387, 694-695.
[21] Ibidem, p.121
[22] Ibidem, pp. 180, 694-695
[23] Ibidem, p.337
[24 ] Ibidem, p.387
[25] cf. Gh. Buzatu, Mareşalul Ion Antonescu. Forţa destinului. O biografie, Iaşi, 2012, p. 544.
[26] vezi Jurnal, II, p. 347-348

(prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu)

 

Citeste in continuare
Publicitate
Comenteaza si tu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

EXCLUSIV/JUDECATOAREA MIU LAVINIA NUSA DE LA TRIBUNALUL PRAHOVA STOPEAZA PRACTICILE DNA ST PLOIESTI/ MITA LA DGIPI/ COD ROSU

Incisiv

Publicat

pe

De

Iata ca dupa ce am laudat profesionalismul si curajul judecatoarei Savu Crsitia Alina de a stopa practicile DNA ST Ploiesti si ale procurorului Negulescu Mircea prin neconfirmarea rechizitoriilor trimise in instanta si retrimiterea acestora spre refacere (judecatoare care si-a dat demisia din magistratura datorita presiunilor si hartuirii sale de catre gruparea de crima organizata de la DNA ST Ploiesti), azi suntem nevoiti sa o felicitam public pe judecatoarea MIU LAVINIA NUSA care prin profesionalism si obiectivitate stopeaza practicile DNA ST Ploiesti de a clasa ilegal dosarele penale si/sau in a le disjunge la procurori de la alte parchete, procurori aflati in mediul relational al acestora.

Curios este faptul ca dosarul penal la care ne vom referi in acest articol a fost clasat ilegal de catre procurorul Elena Cerasela Raileanu pentru a proteja doi ofiteri de politie, din care unul era ofiter judiciar chiar la DNA ST Ploiesti, actualul sef al DNA ST Ploiesti – Marin Nicolae – a confirmat si el clasarea si a dispus disjungerea doarului penal nr 272/P/2015, disungere ajunsa la procurorul Iorga MIhai Cristian care de pe scaun a dispus clasarea cauzei.

Chiar nu ne mai mira ca actualul sef al DNA ST Ploiesti continua practica patentata de Onea Lucian si Negulescu Mircea deoarece dupa discutiile avute cu acesta in data de 15.02.2019, discutii purtate de un reprezentant al ziarului Incisiv de Prahova in urma carora s-au ridicat suspiciuni rezonabile de incercare si musamalizare a unor plangeri penale depuse de ziar pe numele unor protejati ai procurorului Negulescu Mircea, suspiciuni intarite si prin faptul ca acesta a refuzat sa ne raspunda la solicitarile noastre oficiale si pertinente efectuate pe data de 07.01.2019. Aceasta practica este patentata si la alte parchete din judet, subiect despre care vom reveni intr-un articol separat.

In data de 03.02.2019, in articolul “EXCLUSIV/UNELTELE PROCURORULUI NEGULESCU MIRCEA, DIPI, SRI SI PENSIONARILE ILEGALE”, Incisiv de Prahova dezvaluia faptul ca, una dintre uneltele procurorului “Portocala” este Constantin Sorin zis “Cireasa”, fost lucrator la DIPI si ulterior mana dreapta a procurorului la DNA –ST Ploiesti.
La inceputul anului 2018, Constantin Sorin a spalat putina de la DNA ST Ploiesti pentru a nu fi prins in “morisca” penala cercetata in prezent de Secţia pentru investigarea magistraţilor din Parchetul General.
Astfel, Constantin Sorin s-a “transferat” in regim de urgenta la Serviciul Inmatriculari Auto din cadrul IPJ Prahova, unde a facut “purici” doar 3-4 luni de zile.
Pentru a isi pierde “urma” in fata anchetatorilor, Constantin Sorin s-a pensionat, in mod dubios, ilegal din punctul nostru de vedere, ajutat de sefi din DIPI.
Astfel, chiar daca nu indeplinea conditiile de varsta si vechime, Constantin Sorin a reusit sa se pensioneze in aprilie 2018 ca “urmare a reorganizarii DIPI, reorganizare care insa se finalizase pana la finele anului 2017.
Pentru cunoscatori facem precizarea ca ofiterul Constantin Sorin fusese detasat la DNA ST Ploiesti fiind trecut pe un stat de plata asa zis “M”, in care MAI nu mai era obligat sa ii pastreze postul iar in aprilie 2018 acesta s-a pensionat beneficiind ilegal de “precizarea” reorganizarii DIPI care se finalizase cu mult timp in urma.
Cum a fost posibila o astfel de pensionare ilegala?
Fratele lui Constantin Sorin este Constantin Aurel Razvan, “lucrator” la DIPI care s-a pensionat si acesta, tot in mod subit, dar legal.
De remarcat esdte faptul ca, fratii Constantin (unul la DIPI, altul mana dreapta a lui Negulescu la DNA ST Ploiesti) sunt verii primari ai lui Ispas Constantin si au fost utilizati de procurorul periculos pentru fabricarea de probe ilegale chiar impotriva lui Constantin Ispas, fostul șef al DGA Prahova dar si fost sef al DIPI, in fapt fostul lor sef.
Tot acesti frati au fost utilizati de procurorul Negulescu Mircea sa fabrice probe si impotriva procurorilor Aurelian Mihaila (procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești la aceea data), Liviu Tudose (procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești la aceea data) si/sau impotriva fostului sef al IPJ Prahova, Viorel Dosaru etc.
Interferenta DIPI si a SRI in aceste executari efectuate de procurorul “minune” Negulescu Mircea
In grandomania si prostia lui, Negulescu Mircea a lasat intr-un dosar fabricat acestora inregistrari audio si stenograme din care reies ca cei de la DIPI Prahova, respectiv unul dintre fratii “Cireasa” a primit ordin de la superiorii de la DIPI Central pentru fabricarea de probe si executarea lui Ispas Constantin.
Procurorul Negulescu Mircea nici nu s-a mai chinuit sa “perie” dosarele fabricate doar era pe cai mari si cei executati erau pe “culoarele” judecatorilor din Prahova care aveau ca sarcina sa ii execute.
Ordinul dat fratilor “Cireasa” a venit de la Silviu Dumitrache, sef la DIPI.
Silviu Dumitrache este ginerele sindicalistului Liviu Luca, care a fost anchetat de către procu¬rorii DNA în primul dosar de corupție legat de deturnarea fondurilor operative de la DIPI si ulterior “spalat” ca la “Nufarul”.
De asemenea, Silviu Dumitrache este baiatul colonelului SRI, Gheorghe Dumitrache care a fost condamnat alaturi de Generalul maior SRI, Ovidiu la trei ani cu suspendare de către Înalta Curte in urma dosarului “Distileria” lucrat la aceea data de ofiterul SRI, Adrian Radu actualul director general al ziarului Incisiv de Prahova.
De remarcat este faptul ca, in dosarul “Distileria” pe baza caruia a fost condamnat tatal sefului de la DIPI (Silviu Dumitrache), Ispas Constantin a sprijinit organele de cercetare penala cu probe si documente obtinute in calitatea sa de sef al DIPI Prahova la aceea vreme.

Ce au vrut procurorii Raileanu Cerasela Elena si actualul sef al DNA ST Ploiesti- Marin Nicolae sa claseze?

Exact un dosar penal pe numele celor doi frati sus mentionati.

Si, acum bomba anului care va exploda in curtea MAI, DIPI si a DNA-ST Ploiesti.

Constantin Razvan Anghel a dat mita 30.000 de euro directorului DGIPI de la aceea data (Dimitrof Marin Horatiu) pentru a il sprijini sa ocupe postul de sef al Serviciului SIPI Prahova, post care era vacant in aceea perioada.

Deoarece Constantin Razvan Anghel a fost avertizat de fratele sau care era ofiter judiciar la DNA ST Ploiesti despre denuntul depus, prin fals si uz de fals acesta impreuna cu Dimitrof Marin Horatiu au intocmit si antedat un contract de imprumut la data de 15.03.2010, contractual cu nr 156/2010 autentificat la BNPA Dobrota Vitzman Norin si Bordeianu Ioana din str Calea Mosilor, Bucuresti.

In cauza penala sunt implicate si firmele Ravalex Impex SRL Batesti (firma administrata doar pe hartie de Constantin Florina Marinela, sotia ofiterului de politie Constantin Razvan Anghel) dar si persoana juridical care detine pe raza municipiului Ploiesti restaurantul “Cetate”, restaurant care functioneaza ilegal fara autorizatiile necesare si adaugam noi, unde a fost vazut carand marfa pentru consumul restaurantului chiar colonelul ® SRI, Gheorghe Dumitrache care a fost condamnat alaturi de Generalul maior SRI, Ovidiu la trei ani cu suspendare de către Înalta Curte in urma dosarului “Distileria”. Se leaga lucrurile in mafia prahoveana? Cam, da!

BOMBA BOMBELOR DIN DOSARUL PENAL

Constantin Razvan Anghel a fost admis la Academia de Politie “Al I. Cuza”, ulterior devenind ofiter- IN MOD ILEGAL, prin falsuri si trafic de influenta.

În baza art.341 alin.6 lit.b NCPP admite plângerea formulată de petentul ISPAS CONSTANTIN , intimat fiind Constantin Razvan Anghel, domiciliat ______, jud Prahova. Desfiinteaza ordonanţa din data de 07.08.2018 dată in dosar nr 272/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova si confirmata de Prim procurorul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti, mentinuta prin ordonanta nr 111/II/2/2018 din data de 24.09.1018, prin care s-a dispus clasarea cauzei cu privire la infractiunile prev de art . 291 alin 1 C pen, rap la art 7 lit c din Legea nr 78/2000, art 292 alin 1 din C pen rap la art 6 din Legea 78/2000, art 289 alin 1 C pen, rap la art 7 lit c C pen , prev de art 12 lit a din Legea 78/2000 si resp art 12 lit b din Legea 78/2000. Dispune trimiterea cauzei la procuror in vederea completarii urmaririi penale, conform considerentelor. În baza art.275 alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi 15.02.2019.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)  57/2019  15.02.2019.

Vom reveni. (Cristina T.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citeste in continuare

Actualitate

EXCLUSIV/Ginel Preda, adjunctul șefului Poliției Prahova, in echipa “Hashtag #rezist”

Incisiv

Publicat

pe

De

Comisarul șef Ginel Preda, actualul adjunct al comandantului Poliției Prahova Eduard Mirițescu, a fost împuternicit în această funcție pe data de 24 august 2017, printr-o dispoziție a inspectorului general al Poliției Române. Înainte de acest moment, a fost șef al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Prahova, unde a coordonat mai multe dosare.

Nu mica ne-a fost mirarea sa constatam faptul ca, un sef de Inspectorat al Politiei Romane isi permite sa distribuie pe pagina sa de socializare materiale de sustinere promovate de miscarea “Hashtag #rezist”.

Nu stim daca acest comportament este normal din partea unui sef din Politia Romana dar o sa solicitam un punct de vedere oficial ministrului Afacerilor Intrene, Carmen Dan.

In afara unei posibile incalcari ale deontologiei profesionale ne intrebam de ce impartialitate se mai pot bucura persoanele cercetate de acesta si/sau subordonatii sai avand in vedere ca tocmai a promovat mesaje de sustinere fata de Laura Codruta Kovesi, persoana pusa sub invinuire penala. Vom reveni. (Cristina T.).

 

Citeste in continuare

Actualitate

EXCLUSIV/POLITISTII DIN IPJ ILFOV LA PETRECERI IN TIMPUL PROGRAMULUI/FAZA ORGANIGRAMELOR “UMPUTE” CU RUDE (V)

Incisiv

Publicat

pe

De

In articolul din data de 11 februarie 2019, Incisiv de Prahova a dezvaluit cum politisti din IPJ Ilfov participa la petreceri in timpul programului de lucru cu condamnati la locul de munca la ziua unui fost ofiter SRI, actualul primar al comunei Branesti, fapte deosebit de grave musamalizate de conducerea IPJ Ilfov.

https://www.incisivdeprahova.ro/2019/02/11/exclusivpolitistii-din-ipj-ilfov-la-petreceri-timpul-programului-cu-condamnati-la-locul-de-munca-de-ziua-unui-fost-ofiter-sri/

In  articolul din data de 12 februarie 2019, Incisiv de Prahova a dezvaluit alte posibile fapte penale savarsite de aceeasi politisti de la IPJ Ilfov in cardasie cu cei din Politia Locala Branesti, tot la un chef de zile mari.

https://www.incisivdeprahova.ro/2019/02/12/exclusivpolitistii-din-ipj-ilfov-la-petreceri-timpul-programului-cu-condamnati-la-locul-de-munca-de-ziua-unui-fost-ofiter-sri-ii/

In articolul din data de 13.02.2019, Incisiv de Prahova  a prezentat  falsul in declaratii ale sefului de post al Postului de Poliție Branesti din cadrul IPJ Ilfov.

https://www.incisivdeprahova.ro/2019/02/13/exclusivpolitistii-din-ipj-ilfov-la-petreceri-timpul-programuluifals-si-uz-de-fals-iii/

In articolul din 14 februrie “EXCLUSIV/POLITISTII DIN IPJ ILFOV LA PETRECERI IN TIMPUL PROGRAMULUI/FAZA POLITIEI LOCALE BRANESTI (IV)” va prezentam “increngatura” din Politia Locala Branesti, increngatura cu angajati IPJ Ilfov si cu fostul ofiter SRI!

https://www.incisivdeprahova.ro/2019/02/14/exclusivpolitistii-din-ipj-ilfov-la-petreceri-timpul-programuluifaza-politiei-locale-branesti-iv/

Așa cum v-am prezentat în articolele precedente despre abaterile din cadrul Primăriei Brănești, astăzi vă supunem atenției asupra organigramei U.A.T Brănești și G.M.T Brănești (O societate ce deservește Primăria Brănești, Gospodărire, Monitorizare și Transport). Vă prezentăm  aspecte ce țin de „tupeul maxim” al conducerii Primăriei Brănești, fără a ține cont de părerile cetățenilor din comuna Brănești care, pe bună dreptate sunt indignați de ceea ce se întâmplă în această instituție a statului român, căci de…..”suntem noi ai noștri”…..Nu mai vorbim de angajările făcute așa pe criterii de prietenie, rudenie etc….”oamenii de casă” ai Primarului în funcție. Și uite așa se poate demonstra faptul că, în administrația locală angajările se fac pe criteriile mai sus menționațe, iar în cazul de față afirmația „Sa fim toți un neam” …se adeverește.   Organigrama:

  • Cismaru Niculae (Primar) este nașul lui Anghel Mihai (polițist în cadrul P.P Brănești).
  • Vasile Mariana Liliana ( Secretar U.A.T Brănești) este soția lui Vasile Marin (deține o funcție din cadrul Apa-Canal).
  • Stanciu Daniela (Biroul Taxe și Impozite Locale) este mama lui Stanciu Diana ( Biroul Stare Civilă)…..Si soția lui Stanciu Cristian ( lucrător GMT) …..cumnata față de Stanciu Traian ( lucrător GMT).
  • Popescu Camelia Florina ( Biroul Contabilitate) este mama lui Petrache Bianca Mihaela( Biroul Urbanism) și cumnată față de Tudor Cornel( Biroul Taxe și Impozite Locale)
  • Tănase- Liess Liviu Mihai ( Șef Birou Poliția Locală Brănești) este fiul fostului Primar al comunei Brănești Tănase Florian ( actual consilier local C.L Brănești) .Frost Răzvan Mihai ( polițist local din cadrul Poliției Locale Brănești) este soțul lui Frost Florica ( Biroul Contabilitate) și fini/ cumetri față de Teodorescu Stelian Adrian (șef de post, postul poliției Brănești)
  • Pruiu Daniela (Biroul Achiziții) este fiica lui Voicu Marin (lucrător G.M.T)
  • Liscan Marian (șofer microbuz școlar, G.M.T) este frate cu Liscan Costel consilier C.L Brănești.
  • Boață Alexandru (șofer U.A.T Brănești) este fiul lui Boață Marin (lucrător G.M.T, frate față de Boață Ionel (lcrător G.M.T) și unchi față de Boață Alexandru (operator monitorizare G.M.T-Poliția Locală Brănești)
  • Nistea Ovidiu (funcție de conducere G.M.T) este fratele lui Nistea Marius (contabil G.M.T)
  • Slav Niculae (administrație G.M.T și salubrizare) este tatăl lui Slav Florian (funcție de conducere G.M.T)

Cu privire la această organigramă precizăm faptul că, Secretarul U.A.T Brănești, Vasile Mariana Liliana a fost secretara fostului primar Tănase Florian iar soțul acesteia administra firma fostului primar pe care acesta a deținut-o.

Oare nu mai existau alte persoane dornice să se angajeze în administarția publică locală?

Se poate prezenta oricine să își depună un dosar de angajare fără să facă parte din cercul conducerii Primariei Branesti?

Concluziile pot fi trase de opinia publică, opinie de care nu prea s-a ținut cont având în vedere modul cum s-au făcut aceste angajări.

În continuare pentru a susține și a demonstra că ”ceva este putred” în această administrație vă prezentăm fotografii preluate de pe rețeaua publică de socializare ”facebook„, postate chiar de fiul unui apropiat al primarului care și-a serbat ziua de naștere în fiecare an din 2015 până în prezent la Baza Sportivă Brănești (Bază care se află în administrația Primăriei Brănesti), căci de …”ca noi, nimenea”.
Oare s-a transformat Baza Sportivă într-un  loc pentru chermeză?

Nu cumva factura de curent a fost plătită din bani publici?

Având în vedere aceste nereguli pe paln local nu ne rămân decât întrebările: oare de ce postează?, Oare ei nu știu că sunt în ilegalitate, sau nu le pasă de opinia cetățenilor? (Cerasela N.).

 

Citeste in continuare

Parteneri

Știri calde

Actualitate17 ore ago

EXCLUSIV/JUDECATOAREA MIU LAVINIA NUSA DE LA TRIBUNALUL PRAHOVA STOPEAZA PRACTICILE DNA ST PLOIESTI/ MITA LA DGIPI/ COD ROSU

Iata ca dupa ce am laudat profesionalismul si curajul judecatoarei Savu Crsitia Alina de a stopa practicile DNA ST Ploiesti...

Actualitate17 ore ago

EXCLUSIV/Ginel Preda, adjunctul șefului Poliției Prahova, in echipa “Hashtag #rezist”

Comisarul șef Ginel Preda, actualul adjunct al comandantului Poliției Prahova Eduard Mirițescu, a fost împuternicit în această funcție pe data...

Actualitate17 ore ago

EXCLUSIV/POLITISTII DIN IPJ ILFOV LA PETRECERI IN TIMPUL PROGRAMULUI/FAZA ORGANIGRAMELOR “UMPUTE” CU RUDE (V)

In articolul din data de 11 februarie 2019, Incisiv de Prahova a dezvaluit cum politisti din IPJ Ilfov participa la...

Actualitate17 ore ago

EXCLUSIV/FAPTE PENALE MUSAMALIZATE DE CONDUCEREA MAI (VI)

Incisiv de Prahova a demarat o serie de dezvaluiri privind caracatita din DRPCIV, IGPR si SIPI. In acest articol va...

Actualitate17 ore ago

EXCLUSIV/UN FOST CONSILIER AL PRIMARULUI ADRIAN DOBRE COMANDA IMPREUNA CU PROCURORUL NEGULESCU TIANLI ORAL LIQUID DE PE NET

O informatie intrata in posesia noastra ne-a lasat cu gura cascata. Informatia este confirmata de mai multe surse. Astfel, un...

Actualitate17 ore ago

Consilierul local PNL, Zoia Staicu, se lauda in public ca are bani/O intrebam de unde?/Din bugetul local?

In data de 09.02.2019, in articolul “Primaria Ploiesti – pământ fertil pentru arborii genealogici ai clientelei politice/PNL “CALARESTE” SI “BIRJARESTE”...

Actualitate17 ore ago

COLOSAL/Tarcea, luată peste picior de un avocat!

Conform celor de la Stiri pe Surse,  avocatul Corneliu-Liviu Popescu adresează o cerere „șoc” către ÎCCJ după ce săptămâna aceasta...

Actualitate17 ore ago

Podul.ro si moralista Ghergut: „Exista probe ale impartialitatii procurorilor Adina Florea si Gheorghe Stan”

Podul.ro si moralista Ghergut: „Exista probe ale impartialitatii procurorilor Adina Florea si Gheorghe Stan”. Pai e bine daca e asa....

Actualitate17 ore ago

Cine ești tu, Catrinel Brumar?

QMagazine, publicația Florianei Jucan, face o nouă dezvăluire. Și anume că agentul guvernamental al României la CEDO, timp de mai...

Actualitate3 zile ago

EXCLUSIV/JOCUL LUI KOVESI/CINEVA NU JOACA CINSTIT!

Fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat, la ieșirea de la audierile din Secția pentru Investigarea Magistraților, că...

Actualitate3 zile ago

FELICITARI CELEBRULUI JURIST AL PRIMARIEI CARE A DEPUS PROBE ZDROBITOARE IN DOSARUL LUI TOADER CRISTINEL DE LA TRIBUNALUL PRAHOVA

Azi a avut loc un nou termen in dosarul fabricat de procurorul Negulescu Mircea fostului sef al Politiei Locale Ploiesti,...

Actualitate3 zile ago

Lansarea volumului “Cruciada diviziei de cremene-cu tricolorul in Caucaz” de catre autorul lucrarii Dr.Florian Bichir

Lansarea volumului “Cruciada diviziei de cremene-cu tricolorul in Caucaz” de catre autorul lucrarii Dr.Florian Bichir in sala “Marea Unire” de...

Actualitate3 zile ago

EXPLOZIV/DC NEWS CONFIRMA DEZVALUIRILE INCISIV DE PRAHOVA/Judecătoarea Coțofană o acuză pe Tarcea de trafic de influența

Judecătoarea Lavinia Coțofană o acuză pe Cristina Tarcea, președința ÎCCJ, de trafic de influență și șantaj, fapt dezvaluit de noi...

Actualitate3 zile ago

EXCLUSIV/SURPRIZE-SURPRIZE, dupa ce Șeful Poliției Locale Ploiești, Adrian Vaida, a fost implicat într-un accident rutier

Șeful Poliției Locale Ploiești, Adrian Vaida, ar fi fost implicat, miercuri seară, într-un accident rutier, potrivit unor surse ale ziarului...

Actualitate3 zile ago

Dupa exact retorica acestor crizati, Kovesi ar trebui sa-si „dovedeasca nevinovatia”, penala fiind

Kovesi insasi a iesit pe presa sa spuna ca a primit citatie pentru a se prezenta vineri, 15 februarie, la...

Top Articole Incisiv