Connect with us

Actualitate

Compromiterea gradului militar prin acordarea acestor grade tuturor structurilor cu o oarecare organizare asemănătoare armatei

Publicat

pe

Fiind încă de la început asociat cu titlul nobiliar, gradul militar a fost considerat ca atare, devenind titlul proprietate şi beneficiind de unele privilegii, diferite de la o ţară la alta, de la o perioadă, la alta. Oricum, deţinerea unui grad militar a fost întotdeauna, în societate, un prilej de justificată mândrie, asociat noţiunii de bravură, bărbăţie şi nu de puţine ori deschidea, el însuşi, cele mai restrictive cercuri. Chiar dacă au apărut şi unele exagerări (pe timpul împăratului Wilhelm I-ul, al Germaniei doamnele coborau de pe trotuar când se întâlneau cu un ofiţer), statutul conferit de posesia unui grad militar (este vorba numai de ofiţeri) reprezenta o garanţie socială, care putea să aducă importante beneficii materiale. Acest statut era bine monitorizat de legi speciale (a se vedea legea dotei la căsătorie, în ţara noastră), destul de restrictive, însă a căror încălcare ducea la excluderea, pentru totdeauna, a celui vinovat, din rândul acestui foarte respectat cin. Şi aici se poate face o paralelă cu mai vechea practică a spargerii armoariilor.

Putem afirma deci că, în societăţile tradiţionale, gradul militar, numit şi rang (aluzie directă la originea sa nobiliară), avea un statut bine definit, demn de admiraţie şi consideraţie, însă impunea multe restricţii, răspunderi şi responsabilităţi. Nimic mai firesc, pentru o demnitate ce-şi avea obârşia în aristocraţie (aristo crates, puterea celor drepţi; gr.).

Numai că, istoria îşi are meandrele ei, şi nu de puţine ori, ceea ce este bun  într-o vreme poate deveni rău, în alta. În privinţa gradelor militare, situaţia s-a schimbat semnificativ în anul 1918 când Lev Davâdovici Bronstein cunoscut mai bine ca Leon Troţki, devine comisar al poporului pentru apărare, în nou apărutul stat sovietic, a cărui ideologie respinge inegalitatea oamenilor, mai ales cea pe bază de titluri şi ranguri nobiliare. Exact în acest context, Troţki primeşte misiunea de a forma o nouă armată, de tip popular, devotată principiilor revoluţiei şi având menirea de a apăra cuceririle acesteia. Om cult şi foarte inteligent, Troţki consideră desfiinţarea gradelor o măsură necesară, chiar imperativă, pentru a rupe tradiţia şi legătura acestora cu ideea de apartenenţă la o elită. Concepţia anihilării elitelor era desigur, una falsă în esenţă, de tip populist, însă absolut necesară pentru legitimarea noii puteri, provenită, aparent, din mijlocul poporului şi luptând pentru binele lui. Şi, aproape inexplicabil, în noua armată, numită acum Armata Roşie, deşi avea destule cadre de comandă foşti ofiţeri ţarişti, care obţinuseră cu multă dificultate grade în armată, nu existau grade militare. Nu era ceva chiar foarte nou! Aşa cum am constatat nici în armatele romane, macedonene sau greceşti nu existau grade, ci numai funcţii. De cele mai multe ori temporare. Numai că, măsura luată acum de Troţki elimina o tradiţie care avea, nu doar rădăcini foarte adânci de aproape un mileniu, ci şi o fascinaţie aparte. Drept urmare, în condiţii foarte grele pentru noua armată, să nu uităm războiul civil cu gărzile albe comandate de înalţi ofiţeri ţarişti, dar şi intervenţia celor douăzeci şi una de puteri din exterior, noua structură militară a fost cuprinsă de anarhie, insubordonare şi tendinţa fermă de a se transforma într-o uriaşă hoardă, al cărei scop devenea, din ce în ce mai mult, jaful. Dar, mult mai periculos, putea fi manipulată exact împotriva puterii politice care îi dăduse naştere. Ca o ironie a sorţii, tocmai măsurile luate de creatorul noii armate, duc la eliminarea acestuia, în 1924 din toate funcţiile, iar mai târziu şi expulzarea lui. STALIN, cel care luase aceste hotărâri, a sesizat greşeala lui Troţki şi a remediat, în felul său energic, întreaga situaţie. Dar, deşi el nu era tot atât de cult, a înţeles şi de ce Troţki făcuse acea manevră. Iar acum, a dat încă o dovadă că viclenia sa proverbială, era mult superioară inteligenţei şi culturii. Prin urmare a compromis ideea de apartenenţă a gradului militar la structuri sociale de elită, acordând grade militare tuturor structurilor cu o oarecare organizare asemănătoare armatei. Evident, se compromitea şi esenţa conceptului, aceea că un grad militar se obţine pe câmpul de luptă, la comanda efectivă a trupelor. Astfel au ajuns ofiţeri, membrii serviciilor secrete, ai miliţiei, ai pompierilor, sau unii sportivi care aparţineau de aceste structuri, poeţi, scriitori, ba chiar şi cântăreţi. Ca să nu mai vorbim că, deşi gradul îţi era acordat, principial, printr-un act cel puţin ministerial, de regulă fără nici o ceremonie, de degradat, te putea degrada orice comisar, smulgându-ţi gradele de pe umăr în faţa trupei, în modul cel mai umilitor cu putinţă.

Aici este necesară o paranteză! Şi în trecut erau unele formaţiuni paramilitare care purtau grade (ex. gărzile civile, pompierii, sau cei angrenaţi temporar în acţiuni de asigurare medicală, logistică, etc.), numai că aceste „grade” erau onorifice, acordate temporar, lipsite de orice beneficiu sau privilegiu. Nici nu se punea problema ca un asemenea grad să devină titlu proprietate.

De remarcat este, că nici Hitler  nu a putut face ce a făcut Stalin, deşi pe timpul său structurile paramilitare ale partidului, S.A. sau S.S-ul, erau deosebit de puternice. Cadrele de comandă ale acestor structuri paramilitare aveau un alt fel de grade.

Oricum, după cel de-al doilea război mondial, victoria coaliţiei antihitleriste a făcut posibilă implementarea ideilor lui Stalin din inima Europei până în Asia, ba chiar a pătruns, cu unele tente, şi în societăţile democratice.

În cazul ţării noastre, structurile armatei, dar şi cele sociale au preluat, nici nu se putea altfel, modelul sovietic, cel care a fost, cu unele mici modificări, neesenţiale, aplicat aproximativ cinci zeci de ani. Mai ales că, situaţia convenea de minune unui regim autocratic care nu-şi dorea, sub nici o formă, ideea de putere delegată, sau de o instituţie care să nu fie obedientă. Aceasta este şi una din explicaţiile pentru sistemul de promovare a ofiţerilor în structurile înalte, de comandă şi decizie, dar şi a modului în care armata a acţionat pe timpul revoltelor populare, în diferite momente ale istoriei dintre anii 1945-1989.

Apoi, mai ales după aderarea la structurile N.A.T.O., unele lucruri au început să se schimbe. Spre exemplu, revenirea la vechile titulaturi a cadrelor din poliţie sau cele ale serviciile secrete, sau actul de legiferare a gradului militar ca titlu proprietate. Dar, dacă vom privi cu oarecare atenţie, vom observa reminiscenţe ale vechilor reglementări şi destule rezerve în a acorda gradului militar statutul care i se cuvine. Vom întâlni astfel, efect al unei false cutume, prezentarea gradului militar al celor trecuţi în rezervă, cu adăugarea acestei specificaţii. Spre exemplificare, ofiţerul ieşit la pensie scrie şi chiar se prezintă, cu formula: Maior (rez)… Sau general (ret.)… Este necesară o precizare! Specificaţiile respective au doar caracter administrativ, reprezentând, la mobilizare, statutul celui pensionat, lucru valabil pentru toate categoriile de cetăţeni, în caz de război. Aşadar, de ce numai ofiţerii trebuie să facă această specificaţie? Pentru că titluri proprietate sunt şi cele de doctor în ştiinţe, sau cel de profesor universitar, respectiv, academician! Am văzut oare carte de vizită cu înscrisul : doctor în ştiinţe (pens.)?! Sau, pentru ca ridicolul să devină deplin, vedem uneori, pe monumente funerare, scris, de exemplu: col. (rez.)…. În a cui rezervă se află acum colonelul?

În concluzie, trebuie subliniat despre gradul militar faptul că este titlu proprietate, cu privilegiile sale, dar şi cu responsabilităţile aferente şi că, el a fost obţinut, în majoritatea cazurilor, prin multă muncă, sacrificii şi o remarcabilă dăruire de sine. (Mihail Batog-Bujeniţă)

Actualitate

„Ceea ce am vazut eu la Spitalul Judetean a fost un miracol”

Publicat

pe

De

„Îi mulțumesc medicului chirurg Dan Oprea, șeful Secției Chirurgie Generală II de la Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești, pentru modul în care a descris ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani în acest spital.
Împreună cu doctorul Bogdan Cristian Nica, am reușit transformarea Spitalului Județean de Urgență Ploiești într-unul dintre cele mai moderne și bine dotate spitale județene din țară. Avem un plan cu spitalul și ne ținem de el.
Schimbarea de la spital este garanția faptului că împreună – Bogdan Cristian Nica primar al Ploieștiului și eu președinte al Consiliului Județean Prahova – putem realiza lucruri extraordinare pentru ploieșteni”.
Citeste in continuare

Actualitate

Rușii au vorbit până de curând doar de o „operațiune militară specială”.

Publicat

pe

De

Momentul istoric actual global este deseori descris ca un posibil început al unui al treilea război mondial. Argumentul principal e războiul Ucrainian dintre Rusia și Occidentul Colectiv prin Ucraina ca proxy.

Rușii au vorbit până de curând doar de o „operațiune militară specială”. Conflictul intern din Palestina sau Israel oricât de violent și de comentat este nu prea are nimic de-a face cu un război mondial. Alte conflicte locale din Africa, Asia, America de Sud (Venezuela – Guyana) rămân totuși niște conflicte locale deși au în spate hegemonul american, Franța (în Africa) și Rusia – China – Iran (BRICS). Loviturile de stat și conflictele din Africa au totuși în comun cea de-a doua eliberare, cea adevărată, de sub dominația și exploatarea la sânge colonială occidentală.

Momentul istoric actual pare mai degrabă să fie punerea în operă, în practică a teoriilor lui Samuel Huntington din faimoasa sa carte „The Clash of Civilizations. Remaking of World Order” din 1996, tradusă, citită și apreciată în toată lumea. Aceasta este demonstrația convingătoare a celebrului autor francez Laurent Guyénot din „Les États-națions, c’est fini? La nouvelle geopolitique multipolaire”. Trăim de fapt un nou moment revoluționar comparabil cu 1848 sau chiar cu acela al revoluțiilor americană (1776) sau franceză (1789) de la sfârșitul secolului al XVIII-lea?

„Statele-națiune, așa cum le concepem astăzi, sunt o invenție europeană impusă ca model restului lumii în secolul al XIX-lea, câteodată cu mari lovituri de creion trasate cu rigla pe hărți, în disprețul identităților și rivalităților etnice. Acest decupaj al lumii în State-națiune nu a șters alte realități, faptul că anumite puteri cum sunt Rusia și China sunt State-multinaționale și nu State-națiune, chiar dacă ele posedă cartea de identitate de națiune la Națiunile Unite, la ONU.

Teza după care Statele-națiuni vor pierde rolul lor central în geopolitica mondială este apărată de Samuel Huntington în „Ciocnirea civilizațiilor”, apărută în 1996 și tradusă în lumea întreagă. Este o carte excelentă și chiar indispensabilă. Proasta sa reputație vine în parte de la titlu și de la exploatarea sa de neconservatori. Să notăm mai întâi că articolul publicat de Huntington în Foreign Affairs în 1993, cartea nu este decât o versiune augmentată, avea titlul „The Clash of Civilizations?” cu un semn de întrebare.” (Laurent Guyenot – Statele națiune, s-a terminat? Noua geopolitică multipolară, mai 2024, lesakerfrancophone.fr)

Laurent Guyenot merge mai departe: „Insist: nu putem înțelege politica externă americană din ultimele două decenii dacă nu luăm în considerare deturnarea geostrategiei imperiale tradiționale americane de neoconservatori. Marea viclenie a neoconservatorilor a fost să o drapeze în imperialism «civilizator» american pentru a împinge Statele Unite să distrugă Statele arabe inamice Israelului. Succesul lor cel mai spectaculos este acela de a fi obținut de Bush junior ceea ce tatăl său, care îi numea «nebuni», le-a refuzat în 1991: invazia Irakului și răsturnarea lui Saddam Hussein. Bush tatăl a respectat mandatul consiliului de securitate al ONU alungându-l pe Saddam din Kuweit, și și-a justificat refuzul său de a invada Irakul prin voința de a construi o «nouă ordine mondială» bazată pe dreptul internațional (discursul din 11 septembrie 1990 în fața Congresului). Și nici un președinte american nu a pus atâta presiune asupra Israelului în numele rezoluțiilor ONU, cum a făcut-o Bush tatăl prin secretarul său de stat, James Baker […]

Noua ordine mondială anunțată de Huntington este aproape aceeași cu cea pe care o susține Vladimir Putin: multipolaritatea, adică o lume organizată pe sfere civilizaționale, fiecare fiind centrată pe un stat far (core state în versiune originală) care asigură securitatea regională. „Lumea, a prezis Huntington, va găsi o ordine pe baza civilizațiilor, sau nu va găsi deloc”, „o nouă ordine mondială organizată pe baza civilizațiilor va apare. Societățile care au afinități culturale cooperează unele cu altele; tările se regrupează în jurul Statelor-far ale civilizației lor”. În această nouă configurație, previne Huntington „Occidentalii trebuie să admită că civilizația lor este unică dar nu universală și să se unească pentru ca să-i redea vigoarea împotriva provocărilor puse de societățile non-occidentale. Vom evita un război generalizat între civilizații dacă, în lumea întreagă, șefii politici admit că politica globală a devenit multicivilizațională și cooperează pentru a prezerva această stare de fapt” (Laurent Guyénot, op. cit)
„Rusia trebuie considerată ca un Stat-far al lumii ortodoxe și ca o putere regională esențială, care are interese legitime de securitate la frontierele sale din sud” „și în sfârșit și mai ales, trebuie admis că orice intervenție a Occidentului în afacerile altor civilizații este probabil cea mai periculoasă cauză de instabilitate și de conflict generalizat într-o lume a civilizațiilor multiple” (Samuel Huntington – Ciocnirea civilizațiilor, op. cit)

Analiza lui Laurent Guyénot bazată pe The Clash of Civilizations de Samuel Huntington este mult mai întinsă, analizează între altele și lumea arabo-musulmană ca o mare civilizație și de aceea merită să revenim asupra subiectului. Cei cu adevărat interesați pot merge direct la sursele citate și la bibliografia extinsă a lui Laurent Guyénot.

Petru Romoșan

Citeste in continuare

Actualitate

Târgul Internațional de Cai, Oi și Câini de Rasă din Tunari: O incursiune în lumea fascinantă a animalelor

Publicat

pe

De

Tunari targ international de cai, oi si caini de rasa

Pe data de 18 mai 2024, localitatea Tunari din județul Ilfov va fi gazda unui eveniment de excepție: Târgul Internațional de Cai, Oi și Câini de Rasă. O ocazie unică de a explora diversitatea lumii animale, de a admira exemplare superbe de rasă pură și de a participa la demonstrații interactive. Fie că ești pasionat de cai falnici, oi blânde sau câini adorabili, acest târg te va cuceri cu siguranță!

O incursiune în diversitatea lumii animale

Târgul va reuni crescători experimentați din România și din alte țări europene, care vor prezenta o gamă largă de rase de cai, oi și câini. Vei avea ocazia să admiri cai pur sânge impunători, oi pufoase de diverse culori și rase, precum și câini de diferite mărimi și temperamente, de la ciobănesc german la chihuahua jucăuși.

Oportunități de a învăța și de a te conecta

Pe lângă admirarea animalelor, târgul oferă o serie de oportunități de a învăța mai multe despre îngrijirea și dresajul animalelor de companie. Crescătorii experimentați vor fi la dispoziția ta pentru a oferi sfaturi și informații valoroase, iar demonstrațiile de dresaj te vor impresiona cu abilitățile excepționale ale animalelor.

O zi de neuitat pentru întreaga familie

Târgul Internațional de Cai, Oi și Câini de Rasă din Tunari este o ocazie perfectă pentru o ieșire în familie. Copiii se vor bucura de spectacole interactive cu animale, vor putea descoperi de aproape lumea blănoasă și vor crea amintiri de neuitat.

Muzică live, mâncare delicioasă și o atmosferă prietenoasă

Pe lângă animalele superbe, te așteaptă un program artistic bogat, cu muzică live interpretată de artiști talentați precum Laura Vas, Nicu Paleru și Formația Machedonii. De asemenea, te poți bucura de preparate delicioase de la producători locali și de o atmosferă prietenoasă, perfectă pentru a te relaxa și a te bucura de o zi specială.

Informații practice:

  • Data: 18 mai 2024
  • Locație: Strada Ghioceilor nr. 11, Tunari, Ilfov
  • Program: 09:00 – 18:00
  • Intrare: Liberă
  • Organizatori: Sorin Dumitru, Fane Bursucu (0767.716.828)
  • Sonorizare și concert: Laura Vas, Nicu Paleru, Formația Machedonii
  • Mâncare și băuturi: Contracost (asigurate de firme specializate)

Nu ratați șansa de a participa la Târgul Internațional de Cai, Oi și Câini de Rasă din Tunari! O zi plină de emoții, descoperiri și momente memorabile te așteaptă alături de animalele tale preferate!

Sursa

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv3 ore ago

Compromisul (in)justitiei prahovene versus Forţa Dreptei, Orban, vrăjitoria, clanul Fabian si „imaculatul” George Ionescu

Suspecții crimei de la Padina, scoși din închisoare de judecători! Compromisul (in)justitiei prahovene Curtea de Apel Ploiești a dispus saptamana...

Exclusiv3 ore ago

Politia Locala Ploiesti utilizata in campania electorala a PSD-istului Andrei Volosevici

Dupa ce Andrei Volosevici a facut presiuni asupra liderilor de sindicat din TCE pentru a face declarații publice de susținere...

Exclusivo zi ago

„În urmă cu doar câțiva ani – și ca să fiu mai exact, cam până la Guvernul Câțu – opțiunea tinerilor pentru structurile MAI se afla undeva după Facultatea de Drept sau Medicină.”

Motivele erau evidente pentru oricine: în ciuda vieții cazone și a restricțiilor specifice, tânărul avea perspectiva unui loc de muncă...

Exclusiv3 zile ago

Penitenciarul Ploiești câmp de război!

Nu mai este nimic de mirare. Totul se poate întâmpla în Penitenciarul Ploiești manageriat de comisarul șef Valentin Matei. In...

Exclusiv3 zile ago

Structurile din ordine si aparare ( MAI, MAN, SRI, etc) pot sa faca demersuri pentru acordarea cu textele directivei europene pe salarizare/7 iunie 2026 este doar termenul final de executare!

A fost publicata si a intrat in vigoare cea mai importanta directiva europeana pe salarizare din ultimii 10 ani si...

Exclusiv3 zile ago

Swinging-ul politic si protectia „divina” pentru aceasta grupare de criminalitate economico-financiar organizata din Prahova (I)

Pe noi, cei de la Incisiv de Prahova ne intriga aceasta secventa de subminare a economiei nationale, inca de pe...

D.N.A.4 zile ago

Coruptie la Prefectura Prahova/Un nou dosar penal/Vizat chiar Virgiliu Nanu – fost șef la OCPI, fost prefect de Prahova din partea PSD și candidat la postul de șef al Consiliului Județean Prahova (II)

Asa cum va dezvaluiam, in data de 09.05.2024, sub nr R33/459 a fost inregistrata plangerea penala la Parchetul de pe...

Exclusiv4 zile ago

Elevii Școlii de Agenți de Poliție din Câmpina au rămas fără pista de atletism iar normele de securitate la incendiu și iscirizare sunt încălcate!

Aceasta a fost distrusă în timpul lucrărilor la o sală de sport. Din această cauză, elevii sunt nevoiți acum să...

Exclusiv4 zile ago

Se confirmă faptul că răzbunările maleficului Ilie Marian au avut ca scop mazilirea directorului adjunct de la Penitenciarul de Femei Ploiesti Târgșorul Nou

Spectacolul evadărilor din poliția penitenciară băștinașă ar putea descalifica orice țară europeană de pe podiumul rușinii. Cu toate acestea, Franța...

Exclusiv4 zile ago

Din cauza unor judecatoare din TMB-Sectia contencios administrativ care aveau soti pilosi, cu influenta in PSD, s-a modificat in 2018, art 10 din legea 554/2004, astfel incat sa poata fi distruse dosarele colective ale sindicatelor

Cautand prin niste hotarari judecatoresti mai vechi, am dat de urmatoarea explicatie ( vezi foto) data de un judecator din...

Exclusiv4 zile ago

Raze de Soare ascunse prin municipiul Slobozia/Swinging-ul politic similar celui de la municipiul Ploiesti?

Dragos Soare este actualul primar al municipiului Slobozia care in anul 2023 recunostea public ca “i-a fost teribil de greu...

Exclusiv5 zile ago

Coruptie la Prefectura Prahova/Un nou dosar penal/Vizat chiar Virgiliu Nanu – fost șef la OCPI, fost prefect de Prahova din partea PSD și candidat la postul de șef al Consiliului Județean Prahova (I)

In data de 09.05.2024, sub nr R33/459 a fost inregistrata plangerea penala la Parchetul de pe Langa Inalta Curte de...

Exclusiv5 zile ago

După ce a fost deconspirat ca „marioneta secreta” a „Clanului Cosma”, domnul candidat a fost surprins cum „mângâia” afisul de campanie a lui Bogdan Cristian Nica, candidatul PNL la Primăria Ploiești.

După ce a fost deconspirat ca „marioneta secreta” a „Clanului Cosma”, domnul candidat a fost surprins cum „mângâia” afisul de...

Exclusiv5 zile ago

Noile condiții introduse pentru transportul săptămânal și bilunar, nu fac decât să limiteze accesarea acestui drept de către personalul care momentan beneficiază

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea HG  nr. 1198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile...

Exclusiv6 zile ago

Cu obraznicia și tupeul marca PSD, Andrei Volosevici se filmează pozând în salvatorul cetății

Consilierul local Cristian Ganea, despre comportamentul primarului Volosevici care descopera…apa calda si se lauda cu proiecte incepute în mandatul trecut:...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv