Connect with us

Actualitate

Remember 23 noiembrie 1990 – Presa acum 30 de ani

Publicat

pe

• PREŞEDINTELE ILIESCU A REVENIT DE LA PARIS• PREMIERUL ROMAN LA MONTEVIDEO • MARGARET THATCHER A DEMISIONAT! • GEORGE BUSH ÎN ARABIA SAUDITĂ – DE „ZIUA RECUNOŞTINŢEI” • NUNŢIUL PAPAL BUKOWSKI A SOSIT LA BUCUREŞTI

EVRIKA

Ieri, în Parlament, preşedintele Liber-Schimbist, Ştefan Cazimir, a cerut, în versuri, schimbarea ministrului de interne pe motiv de lipsă de… virilitate. Se pare că şi demisia doamnei Thatcher se datorează aceloraşi motive, în cadrul unei ofensive a Internationalei Liber-Schimbiste.

 

Conferinţa de presa la Interne

„Simt mirosul prafului de puşcă!” – declară domnul ministru DORU VIOREL URSU

Atunci c]nd a avut prima întîlnire cu presa, dommul Doru Viorel Ursu, ministrul nostru de interne, a promis să creeze un cadru de contact permanent cu jurnalişti prin intermediul unor conferinţe cel puţin lunare, sau ori de cîte ori va fi nevoie. Presiunea continuă a evenimentelor a făcut ca acest lucru să nu se intîmple, deşi nu cred ca vreun gazetar care a dorit să-l întîlnească s-ar putea plînge de nereuşita unei atari tentative. Pentru că domnul Ursu este caracterizat exact prin reversul morgii găunoase şi reci cu care ne-am obişnuit, de-a lungul anilor
de dictatură, deţinătorii acestei puteri oculte. Parafrazîndu-l pe antic, am putea spune despre domnia sa că zilnic din ceea ce este omenesc nu îi e străin şi tonalitatea majoră pe care a     imprimat-o discursului său de miercuri a fost tocmai aceea a unei profunde îngrijorări faţă de condiţia umană a vieţii noastre de fiecare zi. „Vreau să cred că sint un om echilibrat în hotărîrile pe care le iau. M-am gîndit întotdeauna cu teamă, dar şi cu speranţă la soarta copiilor mei. De asta sint preocupat de modul in care, se poate trăi cinstit şi în linişte, indiferent de opţiunile politice. Din păcate, însă, simt mirosul prafului de puşcă. Nu suport ideea de violentă fizică, sentimentul de nesiguranţă al omului care se plimbă pe stradă. Există, se pare, atîta ură în noi, încît aceasta împinge Ia crimă”. De altfel, indicele infracţionalităţii cunoaşte o adevărată explozie: 60 de omoruri în septembrie şi 72, deja, în noiembrie. Peste 600 de infracţiuni cu violenţă în noiembrie, mai bine de 30 pe zi! Ce se întîmplă cu noi? Este o întrebare la care se adaugă nenumărate altele, violenţa politică, din stradă, constituind motivaţia unei veritabile stări de război, de alertă 24 de ore din 24! De altfel, chiar această conferinţă de presă a fost organizată pentru ca domnul ministru şi colaboratorii săi să se consulte cu exponenţii mass-media în legătură cu soluţiile, căile de urmat, pentru dezamorsarea acestor interminabile stări conflictuale. Dar, din nefericire, mass-media însăşi pare sfîşiată de tendinţe contradictorii şi de modalităţi de percepere a unora şi aceloraşi fenomene într-un spectru al speculaţiilor extrem de larg. O bună parte a timpului dedicat conferinţei a fost ocupat de expunerea de motivaţii şi revendicări a revistei „Expres”, ai cărei reprezentanţi au văzut incidentele de la manifestaţia din Piaţa Aviatorilor ca o agresiune organizată împotriva unei minorităţi paşnice care-si exprima şi ea punctele de vedere, reproşindu-se poliţiei că nu a impus ca defluirea de la locul manifestatiei să se facă exclusiv pe trotuare şi cerind sancţionarea organizatorilor pentru neasigurarea condiţiilor normale de desfăşurare! Originalitatea acestor puncte de vedere a avut darul să provoace din partea domnului ministru o reacţie îndelung reprimată de obsesia implicării politice în situaţii care, de cele mai multe ori au certe rezonanţe de drept comun. Este pasivă poliţia? Este incapabilă? Este timorată? Cum să nu fie: de aproape 11 luni,  suspiciunilor care planează asupra ei datorită succesiunii miliţiste, li se adaugă o presiune constantă între doi poli de opinie: dacă nu intervine de ce nu intervine şi dacă intervine, avem de-a face cu brutalităţile politieneşti şi cu afectarea gravă a drepturilor omului. Legitimarea violenţei străzii vine în contradicţie flagrantă cu limitarea posibilităţilor de intervenţie. Cum se poate răspunde la forţă, la violentă?

În ultima vreme am putut vedea cu toţii „delicateţea” cu care poliţia din Anglia, Germania, Franţa şi alte ţări cu o democraţie mai puţin „avanstă” ca a noastră replică unor tentative violente din stradă. Orice individ care sparge geamurile unei maşini In Piaţa Universităţii are dreptul la protecţie politică în schimb poliţiştii agresaţi si răniţi nu au nici unul!  „În aceste condiţii, dumneavoastră ce aţi face?!” Din fericire, nici unul din noi nu trebuie să luăm decizii în locul domnului Ursu, deciziile şi riscurile lor răminînd in beneficiul propriu…

Un alt capitol al discuţiilor l-a constituit perspectiva – sumbră – a viitoarelor confruntări cu fenomenul infracţional. Se consideră că vom parcurge o perioadă extrem de dificilă, sub raportul „importului” masiv de tehnică şi tehnologie infractională. România s-ar putea să devină in curind, o „filieră” a traficului de droguri (riscul consumului este, deocamdată, aminat de preturile competitive şi de lipsa de vigoare a leului!) iar prima organizată nu va întîrzia să-şi facă apariţia. Pentru asta sînt necesare măsuri de urgenţă dar, deocamdată, m misterul însuşi pluteşte în apele tulburi ale unui ciudat vid legislativ, atita timp cît parlamentul întirzie dezbaterea Legii de organizare a „Internelor”. Un alt fenomen cu urmăiri îngrijorătoare va fi traficul crescind de „came vie” şi escalada prostituţiei cu cortegiul de probleme de sănătate publică pe care le implică. Probleme ar mai fi fost, întrebări de asemenea, pentru întregul „staff” ministerial (au mal participat domnul colonel Ion George Dănescu, şeful Inspectoratului general al Poliţiei şi domnul lt. colonel Viorel Voicu, şeful Polliţiei Capitalei) dar timpul şi aşa drămuit al domnului ministru a impus, după vreo trei ore, punerea unui punct însoţit de virgulă. Pentru că dialogul rămîne deschis.

Octavian ANDRONIC

Ziarul Libertatea din 23 noiembrie 1990 pag. 1-a ► Click pe imagine pentru mărire

Fără violență

Caricatură de ANDO

S.R.I. declară: „În România încă se mai interceptează convorbirile telefonice!”

Parlamentul reunit ieri in şedinţă comună, a ascultat cu mult interes raportul şefului Serviciului Român de Informaţii, dl. Virgil Măgureanu, cu privire la activitatea de pînă acum a acestei instituţii. Domnia sa a arătat de la bun început că „există probleme urgente ce se pot rezolva numai sub egida Parlamentului” şi a cerut o reevaluare a atribuţiilor SRI în condiţiile in care în toată lumea a sporit rolul acestor servicii speciale.

Una din problemele detaliate a fost în legătură cu dosarele deţinute de fosta securitate. SRI nu se află in posesia acestora (ele fiind la MApN), dar a făcut demersuri pentru a fi, înaintate organelor de justiţie. Transferul este în desfăşurare; la SRI uimind să fie reţinute doar dosarele cu caracter de spionaj, terorist-diversionist şi altele de acest gen. S-a menţionat că SRI nu a deschis nici un dosar de urmărire penală (nefiind de competenţa sa acest lucru), ci doar a sesizat organele în drept.

O a doua problemă a fost cea a personalului SRI. S-a prezentat numărul exact al cadrelor securităţii anterior datei de 22 decembrie (14 259) şi faptul că doar un sfert din efectiv a fost preluat de actuala instituţie, o treime din aceştia avînd vechime in domeniu de doar 5 ani.

O adevărată stupefacţie (pentru unii doar satisfacţia de a li se confirma afirmaţiile) a produs declaraţia d-lui Măgureanu precum că în „România încă se mai interceptează convorbirile telefonice”. Dar nu de către SRI, ci de persoane a căror identitate şi loc de noţiune sînt cunoscute de lucrătorii SRI, numai că ei au nevoie de un acord parlamentar pentru a acţiona în privinţa corespondenţei violate sesizată în multe cazuri, se apreciază că face parte din practica unor persoane care se ocupă de sustrageri, in lanţul poştal, şi a amestecului unor elemente destabilizatoare. In privinţa celor din urmă, dl. Măgureanu a declarat că are date despre infiltrarea acestora, in toate mediile, care acţionează inclusiv pentru racolarea unor persoane din MApN, Ministerele de Interne şi Externe şi din SRI. Pină in prezent au fost depistate 200 de cadre şi agenţi care au fost trimişi în România în scopul de spionaj, iar alte 300 sînt în curs de cercetare pentru clarificarea unor acţiuni ale lor. Din păcate aceste cifre nu exprimă nici pe departe cifra reală a agenţilor străini din România pe care o estimează SRI.

Pe plan intern s-au constatat racolări ale vechilor legionari şi ale organizaţiilor extremiste in rindul minorităţilor naţionale. Şi încă un fapt, de neconceput în orice ţară: accesul la documente şi secrete de stat este permis aproape oricărui străin oare se simte aici mai in largul lui decit in ţara sa!

In privinţa evenimentelor din 13-15 Iunie, dl. Măgureanu a arătat că acţiunea de pe 13 face parte dintr-un „scenariu” de destabilizare început încă din ianuarie de către grupări extremiste interne şi externe. SRI a prevăzut „finalitatea” de pe 13 iunie, dar apelul său s-a pierdut în ţesătura de zvonuri de tot felul. Cît priveşte 14 şi 15 iunie este de netăgăduit că în rindul minerilor (care oricum şi-au asumat responsabilităţi neingăduite) s-au infiltrat aceleaşi elemente destabilizatoare.

În continuare, parlamentarii au adresat noi întrebări d-lui Măgureanu, pe fondul unor acuzaţii vociferate din sală şi in condiţiile unei „galerii” organizate de „majoritate” cu care ne-am obişnuit. PNL şi dl. Karol Kiraly au prezentat pe loc proteste. Dl. Măgureanu a intervenit din nou şi a arătat că nu între parlamentari trebuie căutate elementele răuvoitoare, aceşti trebuind să conlucreze pentru stabilitate. Totuşi, în urma interpelării d-lui Cunescu, precum că nu s-au prezentat concluzii ferme despre 13-15 iunie, dl. Măgureanu şi-a făcut sua aulpa, dar a răspuns că nu crede că dl. Cunescu ar fi mai mulţumit dacă dădea acele răspunsuri.

In concluzie, s-a cerut o tutelă parlamentară pentru SRI în paralel cu discutarea Proiectelor de Lege privind Siguranţa statului şi funcţionarea SRI, proiecte înaintate deja Parlamentului.

Răzvan MITROI

O. K. 

„CADEŢII” au fost trecuţi în rezervă la solicitarea cadrelor militare. Conducerea Ministerului Apărării n-a mai putut rămîne insensibilă la această cerere democratică!

 

GURA LUMII

INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MINA IN FOC)

• DIPLOMATUL CU „SCHEME”

Nu este vorba despre vreo anumită personalitatE care lucrează în diplomaţie. Ar fi o gravă eroare. Dimpotrivă, mă refer la valiza diplomat a ilustrului şi eminentului lider de sindicat de Ia Televiziunea Română, domnul Iuga.

Fiind şi el în trecere pe la mitingul de miercuri, împreună cu alţi „prieteni”, se plimba din Ioc în loc, în sectorul grupării antifront, specializată în urlete, fluierături şi alte onomatopee, cu care ne-au obişnuit, avînd sarcini foarte precise în acest sens.

Om de-al locului, împrejurimilor şl înălţimilor din Piaţa Aviatorilor, domnul Iuga nu dădea greş in acţiunile revoluţionare făcute cu o abilă discreţie. Din frumoasa-i valiză diplomat, care nu se prea găseşte în sărăcitul nostru comerţ, el scotea meticulos scheme de acţiune politică xeroxate, împărţîndu-le cu mare precauţie colaboratorilor, îmbrăcaţi in blugi şi cu plete marcante, care aveau misiuni antimiting. 

Aceste scheme conţineau planuri de clădiri, străzi, probabil locurile de unde se putea fluiera mai bine si arunca mai dibaci cu pietre şi alte materiale propagandistice.    

Trebuie să recunoaştem că datorită acestor vajnici organizatori de scandal acţiunea s-a derulat conform planului elaborat sub egida unor raţiuni şi cîmpuri metodice bine stabilite. S-a plecat de la ideea că marşul trebuie bruiat şi boicotat, iar gruparea „contra”, pestriţă Ia vestimentaţie şi suflet, trebuie să acţioneze, atît Ia sol, de la gura staţiei de metrou din Piaţa Aviatorilor, pînă la Piaţa Romană, cit şi Ia subsol, folosindu-se linia de metrou pînă la Piaţa Universităţii. Aşa se şi explică de ce această gălăgioasă grupare nu s-a plasat spre bulevardul Primăverii, spre Televiziune sau chiar în lacul Herăstrău pentru a bolborosi în linişte.

Să nu mă întrebaţi de unde ştiu acest lucru. Din nou ar fi de vină securitatea, miliţia, informatorii care ne-au interceptat, ascultat, agasat etc.

Totuşi pentru a vă potoli curiozitatea vă spun. Domnul Iuga nu ştie că nişte electroni piraţi plasaţi în neagra-i barbă, încă de cind a început să politizeze sindicatul, pe care-I conduce, sar de pe o orbită pe alta, transmiţînd ştiri preţioase despre democraţie, provocări, înscenări ci despre comportamentul său profund umanitar.

AMBIDEXTRU

Ziarul Libertatea din 23 noiembrie 1990 pag. a 2-a ► Click pe imagine pentru mărire

​Ziarul Libertatea din 23 noiembrie 1990 pag. a 3-a ► Click pe imagine pentru mărire

AGENDĂ LEGISLATIVĂ

Intensa activitate legislativă din această perioadă nu şi-a găsit, din nefericire, şi un mod rapid şi eficient de publicare, de aducere la cunoştinţa celor interesati, a actelor normative adoptate. Pornind de la această stare de lucruri, de la necesitatea socială ca legea să fie cunoscută pentru a fi respectată, inaugurăm in această rubrică. Rubrică ce va semnala apariţia unor acte normative de interes general, textele oficiale ale acestora urmînd a fi publicate în Monitorul Oficial. Sperăm să oferim cititorilor noştri, în acest mod, un plus de informare juridică.

• La data de 20 noiembrie, Guvernul României a hotărît înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie. Actul normativ respectiv dispune, printre altele, că în perioada în care statul este acţionar unic, atribuţiile adunării generale a acţionarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciţilor statului care-şi desfăşoară activitatea, in conformitate cu un regulament de organizare şi funcţionare. Cele trei anexe ale Hotărîrii amintite cuprind societăţile înfiinţate (cu denumirea, sediul şi obiectul de activitate, precum şi statutul propriu al fiecărei societăţi).

• Prim hotărîre a Guvernului a fost înfiinţată Regia Autonomă a Huilei din România, cu sediul in municipiul Petroşani, strada Timişoara nr. 2, Patrimoniul net al regiei este de 22.561,9 milioane lei. Pe data înfiinţării noului agent economic (20 noiembrie) îşi încetează activitatea Combinatul Minier Valea Jiului şi Combinatul Minier Banat.

• A fost înfiinţată, de asemenea, Regia Autonomă a Lignitului din România cu sediul in municipiul Tirgu Jiu, calea Bucureşti nr. 9 bis, cu un patrimoniu net de 64.506,9 milioane lei. In acest fel, Combinatul Minier Motru, Combinatul Minier Rovinari, Combinatul Minier Ploieşti, întreprinderea Minieră Berbeşti şi întreprinderea de Reparaţii Utilaj Minier Tirgu Jiu îşi încetează activitatea.

• Începind tot cu 20 noiembrie a.c. se înfiinţează Regia Autonomă a Tutunului cu sediul în Bucureşti, bd. Regiei nr. 2. Patrimoniul acesteia – 2.792.720 mii lei. Cu această ocazie au fost desfiinţate Centrala Industrializării Tutunului şi alte unităţi economice de profil.

• O hotărîre a Guvernului României a stabilit regimul de lucru al unităţilor de construcţii în perioada decembrie 1990 – februarie 1991. Conform acestui act normativ, în perioada 1 decembrie – 28 februarie activitatea de construcţii se întrerupe. Consiliile de administraţie ale unităţilor de construcţii vor stabili, în funcţie de condiţiile ce pot fi asigurate, iurata şi intervalul intreruperii în cadrul acestei perioade. În mod excepţional, in sectoarele minier, energetic şi la obiectivele industriale, locuinţe şi social-culturale, la care lucrările de construcţii, instalaţii şi reparaţii se desfăşoară în clădiri aflate în exploatare sau in spaţii închise, activitatea de execuţie va putea continua în această perioadă. Consiliile de administraţie vor stabili personalul căreia i se men-
ţine contractul de muncă în intervalul de întrerupere şi drepturile de salarizare ale acestuia, după cum urmează: personalul menţinut în activitate pentru întreţinerea instalaţiilor, spaţiilor de cazare, pază, încheierea activităţii economico-financlare a anului 1990, precum şi pentru organizarea şl pregătirea reluării activităţii de execuţie, va primi toate drepturile decurgînd din activitatea depusă personalul nemenţinut în activitate, primeşte cu tiltlu de avans, 75 la sută din salariul tarifar de încadrare, precum şi sporul de vechime, alocaţia pentru copii şi celelalte drepturi ce decurs din aplicarea Hotărîrii Guvernului nr. 1109/1990. Avansul se recuperează in următoarele 9 luni de la reluarea activităţii. Pentru restul personalului se aplică prevederile Codului Muncii, referitoare la restrângerea de activitate. Pentru Hotărîrea Guvernului României, domnul IOAN GOLDBERGER a fost numit în funcţia de subsecretar de stat la Agenţia Naţională de Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

Val VOICULESCU

Agenţii de presă despre cuvîntarea preşedintelui Ion lliescu la reuniunea CSCE de la Paris

France Presse

România doreşte să găzduiască viitorul mecanism european pentru reglementarea paşnică a conflictelor, pe care Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa intenţionează să-l creeze, a anunţat, marţi, preşedintele român Ion Iliescu.

In intervenţia sa în faţa participanţilor la Reuniunea la nivel înalt a CSCE de la Paris, Ion Iliescu a subliniat necesitatea completării Centrului pentru prevenirea conflictelor, hotărît de cele 34 de state ale CSCE la Viena, cu un „mecanism pentru reglementare paşnică a conflictelor”, care a fost propus de Franţa. Ideea franceză este de a crea o „instanţă juridică”, compusă din experţi şi personalităţi recunoscute din cele 34 de ţări, la care statele membre ar putea face apel pentru a evita ca unele diferende – mai ales în problema minorităţilor naţionale – să degenereze în conflict.

Subliniind că noul stat de drept în curs de instaurare în întreaga Europă ar trebui să includă şi drepturile „minorităţilor naţionale, etnice şi religioase”, preşedintele Iliescu şi-a exprimat speranţa că experţii CSCE vor putea defini, cu prilejul viitoarei reuniuni din iunie de la Geneva, „standarde general acceptabile” in acest sens.

D.P.A.

Preşedintele României, Ion Iliescu, a apreciat orientarea spre economia de piaţă a ţărilor din centrul şi estul Europei ca „un pilon important în edificarea unei Europe noi”. În
cuvintarea rostită Ia Reuniunea la nivel inalt a CSCE de la Paris, preşedintele Iliescu s-a pronunţat pentru crearea unui mecanism de reglementare paşnică a eventualelor diferende, care să funcţioneze alături de Centrul pentru prevenirea conflictelor, a cărui înfiinţare s-a preconizat la Viena. Oraşul Bucureşti ar găzdui cu plăcere un astfel de centru. Iliescu a subliniat rolul important al culturii pentru procesul de integrare europeană. O pace trainică nu se poate baza numai po acorduri politice şi economice, ci trebuie întemeiată pe solidaritatea morală şi intelectuală a popoarelor. Cultura reprezintă „izvorul şi liantul unităţii”, a subliniat preşedintele României.

Agenţia spaniolă EFE

Preşedintele României, Ion Iliescu, a prezentat candidatura ţării sale pentru a găzdui crearea unui mecanism pentru reglementarea paşnică a eventualelor diferende.
In discursul său, preşedintele român a insistat asupra necesităţii creării acestui mecanism propus de Franţa, care va completa obiectivul Centrului pentru prevenirea conflictelor, a cărui creare s-a decis la Viena.
Propunerea lansată de Franţa prevede constituirea unui grup de experţi şi personalităţi din cele 34 de ţări membre ale CSCE, cu scopul de a interveni pe lîngă părţile adverse în caz de nevoie, pentru a evita un conflict.
Ion Iliescu a subliniat necesitatea ca instaurarea dreptului internaţional în noua Europă să se materializeze şi prin respectarea minorităţilor naţionale etnice şi religioase.

Ziarul Libertatea din 23 noiembrie 1990 pag. a 4-a ► Click pe imagine pentru mărire

Presa acum 50 de ani

• 23 NOIEMBRIE 1940

• CONGRESUL ASTREI se va întruni în ziua de 24 noiembrie, la Sibiu. De la ultimul congres au avut loc „evenimente dramatice cu truncheri de hotare”; „regiuni întinse locuite de intelectuali şi popor” sînt „barate de o năprasnică linie de hotar”; „prestigioasa societate culturală este chemată acum după ciuntirea hotarelor să se situeze din nou pe linia unui activism curajos şi sa imprime conştiinţelor maximum de dinamism pentru realizarea aspiraţiilor noastre naţionale” • MAXIME ŞI CUGETĂRI. „Putinţa de-a trăi noi înşine in sufletul altuia e singura adevărata valoare omenească” (V. Pârvan) • „ACUM CINCIZECI DE ANI. Citim în UNIVERSUL din 14 Noembrie 1890: Azi, confratele nostru dl. dr. Aurel Mureşanu, directorul «Gazetei Transilvaniei”, va fi liberat din închisoarea de la Cluj. Braşovenii pregătasc o importantă manifestaţie valorosului lor concetăţean • DIRECŢIA GENERALA A TEATRELOR a numit pe următorii inspectori ca delegaţi speciali ai săi pe lîngă teatrele particulare: Anton Balotă, la Comedia şi Ia teatrul din Sarindar; Em. Isac la Teatrul german din Sibiu; Petru Comarnescu, la teatrul Regina Maria şi la teatrul din Lipscani (T. Muşatescu); Aurel Chirescu, la teatrul Alhambra şi la teatrul Ion Vasilescu; Ion Muianu, la teatrul religios ; Virgil Carianopol, la teatrul C. Tănase (Cărăbuş). „Aceste delegaţii dau dreptul împuterniciţilor de a controla şi supraveghea direct şi permanent întreaga activitate artistica şi administrativă a teatrelor respective. Toate aceste obligaţii sînt onorifice” • FOLOASELE CAPRELOR. „Capra este animalul omului nevoiaş şi pe drept cuvînt a fost numită vaca săracului. De la ea avem: lapte, piele, carne şi său” • AGRONOMII ŞI ŞTUDENŢII LA MUNCILE ClMPULUI”.  Vizitînd Facultatea de agronomie, Victor Chirulescu, comandant legionar şi secretar general al Ministerului Agriculturii declară: „în primăvară se va începe lupta cea mare, în înfrăţirea tuturor: ararea tuturor colţurilor de pămint nevalorificate până acum, ca să se vadă energia şi puterea de muncă a unui tineret eroic, a unui tineret care se va sacrifica pentru neamul său” • UN ARTICOL din „Deutsche Diplomatisch Politische Korrespondenz” menţionează că Chamberlain, fostul prim-ministru, este prezentat de Churchill ca „un om oare şi-a asumat nobila misiune de a menţine pacea, dar ale cărui speranţe au fost zadarnice” • SABOTAJ ECONOMIC LA FĂGĂRAŞ. Comercianţi daţi în judecată şi arestaţi: „Erau obişnuiţi ca pe timpuri, să speculeze orice situaţie, ca atunci cînd începe criza pentru un articol oarecare să-l acapareze cu totul de pe piaţă pentru ca la un moment dat să-l vîndă cu preţ întreit” • REDACTORUL DIPLOMATIC al agenţiei „Ştefani” face o paralelă între vizita d-lui general Antonescu la Roma şi a d-lui Molotov la Berlin • SALARII MAXIMALE. Printr-o decizie a ministrului muncii, sănătăţii şi ocrotirilor sociale, dl V. Iasinschi, „avînd în vedere că s-au găsit muncitori care speculează nenorocirile cauzate de cutremurul care a pustiit ţara”, se fixează salarii maximale pentru luicrăitorii din construcţii: între 30-40 lei pe oră pentru zidari, ţiglari, dulgheri, tîmplari, tinichigii, fierari, şi 130 lei pe zi pentru salahori • „BAIA CENTRALA funcţionează de Vineri 15 Noiembrie 1940 Ia orele obişnuite”. O confirmă si Paul Smărăndescu, arhitect prof. la Fac. de arhitectură: „Baia nu prezintă nici o deteriorare, fiind în perfectă stare poate fi dată funcţionării imediat” • SE PUBLICĂ „Tablou de normaliţştii din seria 1935 numiţi titulari prin încredin-ţare de post pe ziua de 1 Noembrie 1940, cu indicarea şcoalelor unde vor funcţiona ca detaşaţi in anul in curs” • PESTE 500 de AVIOANE GERMANE au atacat oraşul Coventry • STUDENŢII EVREI nu mai pot obţine avantaje valutare • „AŞTEPTAŢI! Curând se pune în vânzare noul apărat transportabil de încălzit sobele „Arde-Gaz”…

Rubrică redactată de Ion BUTNARU

Actualitate

Cum să ai angajați fericiți: 10 sfaturi pentru a îmbunătăți moralul și productivitatea

Publicat

pe

De

 1. Comunicarea eficientă

Una dintre cele mai importante aspecte pentru menținerea unui mediu de lucru sănătos este comunicarea deschisă și transparentă. Angajații trebuie să se simtă liberi să își exprime opiniile, să adreseze întrebări și să își împărtășească preocupările fără teamă de represalii. Organizarea unor întâlniri regulate și sesiuni de feedback poate ajuta la identificarea și rezolvarea problemelor înainte ca acestea să devină majore.

 1. Recunoașterea și recompensarea performanțelor

Angajații care se simt apreciați sunt mai motivați și mai loiali. Implementarea unui sistem de recunoaștere și recompensare a performanțelor, fie că este vorba despre premii financiare, zile libere sau simple mulțumiri publice, poate avea un impact semnificativ asupra moralului echipei. De exemplu, oferirea unui cadou de Craciun poate fi un gest simplu, dar foarte apreciat, care arată angajaților că eforturile lor sunt recunoscute și valorizate.

 1. Oferirea de oportunități de dezvoltare profesională

Investiția în dezvoltarea profesională a angajaților nu doar că îi ajută să își îmbunătățească abilitățile, dar le arată și că sunt apreciati. Cursurile de formare, atelierele și oportunitățile de avansare în carieră sunt esențiale pentru menținerea unui nivel ridicat de satisfacție la locul de muncă.

 1. Crearea unui mediu de lucru pozitiv

Un mediu de lucru plăcut și confortabil poate face minuni pentru starea de spirit a angajaților. Asigură-te că birourile sunt bine luminate, curate și echipate corespunzător. De asemenea, încurajează o cultură organizațională pozitivă, bazată pe respect reciproc și colaborare.

 1. Flexibilitatea programului de lucru

Oferirea unui program de lucru flexibil poate reduce stresul și poate îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Angajații care au posibilitatea de a-și ajusta programul în funcție de nevoile lor personale sunt adesea mai productivi și mai fericiți.

 1. Îmbunătățirea beneficiilor și a pachetului salarial

Un pachet salarial competitiv și beneficii atractive, cum ar fi asigurarea medicală, planurile de pensii și concediile plătite, pot juca un rol crucial în satisfacția angajaților. Reevaluează periodic aceste aspecte pentru a te asigura că rămâi competitiv pe piața muncii.

 1. Promovarea echilibrului între viața profesională și cea personală

Încurajează angajații să își ia concediu și să profite de zilele libere. Stabilește politici care să prevină munca excesivă și să promoveze echilibrul între viața profesională și cea personală. Angajații odihniți și echilibrați sunt mai productivi și mai dedicați.

 1. Organizarea de activități de team building

Activitățile de team building sunt esențiale pentru consolidarea echipei și pentru îmbunătățirea relațiilor interpersonale. Acestea pot varia de la simple ieșiri în oraș până la sesiuni de training sau activități recreative. Scopul este de a crea un sentiment de unitate și de a încuraja colaborarea.

 1. Oferirea de suport și resurse pentru bunăstare

Bunăstarea mentală și fizică a angajaților ar trebui să fie o prioritate. Oferirea de resurse precum consiliere psihologică, abonamente la săli de sport sau programe de wellness poate contribui la starea generală de bine a echipei.

 1. Cadouri și surprize pentru angajați

O modalitate excelentă de a arăta angajaților că îți pasă de ei este prin oferirea de cosuri cadouri și alte mici surprize. Aceste gesturi nu trebuie să fie rezervate doar pentru sărbători; oferirea periodică a unor mici atenții poate menține moralul ridicat și poate arăta aprecierea ta continuă.

Cadouri de Crăciun

În perioada sărbătorilor, un cadou de Crăciun personalizat poate aduce bucurie și poate crea o legătură mai strânsă între angajați și companie. Gândește-te la interesele și preferințele angajaților pentru a alege cadouri care să fie cu adevărat apreciate.

Cosurile cadou Crăciun sunt o alegere populară și versatilă. Acestea pot conține o varietate de produse, de la delicatese gourmet la produse de îngrijire personală. Personalizarea fiecărui coș în funcție de preferințele fiecărui angajat poate adăuga o notă specială și personalizată care va fi cu siguranță apreciată.

Crearea unui mediu de lucru fericit și productiv necesită efort și dedicare, dar beneficiile sunt considerabile. Angajații fericiți sunt mai productivi, mai loiali și contribuie pozitiv la cultura organizațională. Aplicând aceste sfaturi, vei putea să îmbunătățești semnificativ moralul și satisfacția echipei tale.

 

Citeste in continuare

Actualitate

Ce avantaje ai la reîncărcare Telekom prin incarca.ro?

Publicat

pe

De

reîncărcare Orange

Să cumperi o reîncărcare Telekom a devenit un procedeu foarte simplu în 2024, din cauza dezvoltării internetului și implicit a automatizării.

E mult mai simplu în ziua de azi să îți manageriezi cartela PrePay față de vremurile din trecut, când erai nevoit să stai pe la cozile operatorilor de telecomunicații pentru o simplă reîncărcare electronică. Astăzi există portaluri precum incarca.ro de unde-ți poți achiziționa foarte simplu o reîncărcare Telekom, Vodafone sau Orange, fără să mai fii nevoit să mai pierzi timp prin oraș, pe la cozi, prin punctele de lucru ale operatorilor de telefonie mobilă. Există chiar 7 avantaje pe care le ai dacă alegi să-ți reîncarci cartela PrePay online, prin intermediul incarca.ro.

Ce avantaje ai dacă alegi să cumperi o reîncărcare Telekom prin incarca.ro?

 1. Economisești timp foarte prețios. Timpul în ziua de azi este de departe cea mai prețioasă resursă. Cine reușește să facă rost de timp liber este mai mult decât câștigat. Ei bine, simpla reîncărcare online a unei cartele PrePay online îți poate aduce în prim plan timp liber. Nu mai ești nevoit să te duci prin oraș, pe la magazine, să stai pe la cozi doar pentru a avea un telefon 100% funcțional de pe care să poți iniția apeluri și prin intermediul căruia să reușești să navighezi pe internet.
 2. Beneficiezi de bonus suplimentar. Sistemul de reîncărcare a cartelelor PrePay oricum are la bază o metodă de bonusare. Incarca.ro vine în întâmpinarea clienților cu un sistem suplimentar de fidelizare prin intermediul căruia se acordă minute sau MB de internet extra, la fiecare reîncărcare Orange, Vodafone sau Telekom. Este o modalitate mai mult decât eficientă de a oferi clienților beneficii suplimentare, am putea spune că este o situație convenabilă de ambele părți.
 3. Portalul este deschis NON STOP. Gata cu momentele de frustrare survenite în urma expirării minutelor în miez de noapte. Acum nu mai ești nevoit să te îmbraci și să cauți o benzinărie în oraș din care să cumperi o cartelă de reîncărcare la un preț exorbitant. Este mai mult decât simplu să accesezi incarca.ro, un portal deschis non stop, și să-ți cumperi o reîncărcare PrePay la un preț mai mult decât decent, la prețurile oficiale ale companiilor de telecomunicații.
 4. Reîncărcarea durează două minute. Tehnologia modernă face minuni. Reușește nu doar să ne ia drumurile din picioare și să ne ofere în schimb timp liber, dar reușește să reducă la maxim și timpii de achiziție pentru o reîncărcare PrePay. Portalul incarca.ro nu necesită crearea unui cont pe platformă, motiv pentru care în maxim 2 minute, clienții pot finaliza tranzacția de achiziție și se pot bucura de beneficiile achiziționate. Incarca.ro este cel mai rapid portal de reîncărcare a cartelelor PrePay din România, la ora actuală.
 5. Poți reîncărca între 5 și 125 euro. Diversitatea este foarte importantă în special pentru clienții care nu stau prea bine cu finanțele. Dacă un client are bani de o reîncărcare de 6 euro, acesta o poate achiziționa fără probleme prin intermediul portalului incarca.ro. Nu este nimeni nevoit să meargă direct spre reîncărcarea de 8 euro sau de 10 euro cum se întâmplă de obicei când mergem să achiziționăm o reîncărcare PrePay de la magazine sau din benzinării, fiind singurele disponibile
 6. Datele tale sunt în siguranță. Incarca.ro nu va folosi datele personale în scopuri comerciale. Nu își vor face reclamă folosind numerele de telefon ale clienților și nici nu vor vinde aceste date altora. Căci ne întrebăm de multe ori de unde au numerele noastre de telefon cei care se ocupă cu sondaje de opinie spre exemplu și ne bâzâie non stop. Ei bine, aceste companii cumpără informațiile de la alte portaluri, din fericire nu este și cazul celor de la incarca.ro.
 7. Tranzacțiile sunt criptate 100%. Un aspect foarte important în ziua de azi, când internetul colcăie de hackeri. Cu cât viața devine mai grea cu atât oamenii încearcă să-și folosească inteligența într-un mod negativ, pentru a face rost de niște bani nemunciți. Cei de la incarca.ro au investit masiv în securizarea portalului astfel încât clienții să fie mereu în siguranță. Creditul cumpărat prin incarca.ro este mereu în siguranță, alături de datele bancare.

 

Citeste in continuare

Actualitate

Consolidarea securității în regiunea Mării Negre: Înființarea HQ R-SOCC

Publicat

pe

De

În cadrul Summitului NATO de la Washington, ministrul apărării naționale, Angel Tîlvăr, a semnat miercuri, 10 iulie, împreună cu omologul bulgar, Memorandumul de Înțelegere privind înființarea Comandamentului Regional pentru Forțe Speciale din regiunea Mării Negre – HQ R-SOCC, a anunțat Ministerul Apărării într-un comunicat de presă.

„În elaborarea planurilor de apărare ale Alianței, s-a identificat necesitatea unor structuri de Comandă și Control (C2) în domeniul Forțelor pentru Operații Speciale (FOS) pentru regiunea Mării Negre, care să asigure sincronizarea eforturilor aliate în această regiune. Ca urmare, cele două ministere ale apărării au decis, în conformitate cu cerințele, constituirea unei structuri C2 FOS pentru a reflecta interesele comune privind consolidarea securității în regiunea Mării Negre”, se menționează în comunicat.

„Securitatea și stabilitatea regiunii Mării Negre reprezintă o prioritate pentru România și pentru Alianță. Prin colaborarea cu Bulgaria, vom forma un element esențial pentru coordonarea Forțelor Speciale aliate, consolidând postura de descurajare și apărare a NATO”, a subliniat ministrul Tîlvăr.

Dezvoltarea HQ R-SOCC reprezintă unul dintre proiectele României privind consolidarea posturii aliate de descurajare și apărare pe flancul estic, contribuind în același timp la creșterea relevanței regiunii Mării Negre în contextul aliat, potrivit reprezentanților MApN.

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România. Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național? Garantăm confidențialitatea! Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503 Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com Departament Investigații - Secția Anticorupție

Știri calde

reîncărcare Orange reîncărcare Orange
Actualitate16 ore ago

Ce avantaje ai la reîncărcare Telekom prin incarca.ro?

Să cumperi o reîncărcare Telekom a devenit un procedeu foarte simplu în 2024, din cauza dezvoltării internetului și implicit a...

Exclusivo zi ago

Neclare și nocive: Provocările legate de reglementarea conducerii sub influente psihoactive în România

Sindicatul Diamantul, prin Emil Pascut, dezvăluie că suntem expuși riscului grav de a conduce sub influența substanțelor psihoactive, nu doar...

Exclusiv2 zile ago

Cheltuieli bugetare “ciudate” ale tandemului Ciolacu – Oprea/Partea a II a

Revenim cu noi date referitoare la modul cum sunt cheltuiti banii contribuabililor de catre ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu...

Exclusiv2 zile ago

Rectificări esențiale pentru OUG-ul 24/2024: Ajustări cruciale pentru respectarea prezumției de nevinovăție

După neclaritățile provocate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în urma promulgării OUG nr. 24/2024, menită să îmbunătățească siguranța rutieră, au...

Exclusiv2 zile ago

Controverse și opacitate în procesul de concursuri la Ministerul Afacerilor Interne – Perspectiva Sindicatului Național DECUS

A avut loc ședința Grupului de Dialog Social la Ministerul Afacerilor Interne, fiind prezent pe ordinea de zi Proiectul OMAI...

Exclusiv3 zile ago

Investigarea acuzațiilor de poliție Sindicală și implicarea Serviciilor de Informații la IPJ Neamț: Sindicaliștii Europol aduc dovezi

Sindicatul Europol Neamț a ridicat acuzații serioase într-o postare pe pagina sa de Facebook împotriva IPJ Neamț, sugerează existența unor...

Exclusiv3 zile ago

Testele rapide în Poliția Română și provocările Toxicologiei: Dezbateri și clarificări

Dezbaterile recente au evidențiat diferențele dintre testele rapide de screening utilizate de Poliția Română și testele diagnostice confirmatorii efectuate la...

Exclusiv4 zile ago

Scandalul Organigramei Politiei Locale Ploiesti: Alerta dată de fostul consilier al Primarului Volosevici

Fostul consilier onorific al primarului Volosevici, Gerard Georgescu, trage un nou semnal de alarmă: „Opriți, nașii, finii și amantele, ultimele...

Exclusiv5 zile ago

Redefinind standardul: Sindicatul Europol aduce lumina asupra erorilor în anunțurile de recrutare

Sindicatul Europol atrage atenția asupra erorii apărute pe site-ul oficial al MAI referitoare la viitoarele angajări: „Ar fi corect să...

Exclusiv5 zile ago

Scandal în Poliția Română: Cum un șef a pus normă de amenzi și a denunțat subalternii pentru avertismente prea multe

„Până aici s-a ajuns” – acesta este nivelul unui șef din Poliția Română. Sindicatul Sidepol a dezvăluit preocuparea legată de...

Exclusiv5 zile ago

Mărturie de profesionalism: polițiștii români și exemplul lor de solidaritate în trafic

Polițiștii români demonstrează încă o dată solidaritate și profesionalism în trafic, conform Sindicatului Europol Ieri dimineață, în jurul orei 07:30,...

Actualitateo săptămână ago

Descopera Magia Amintirilor Cu Cabina Foto Fantastic – Cabina Foto Ploiesti

Organizarea unui eveniment special poate fi o provocare, dar și o oportunitate de a crea amintiri de neuitat. Indiferent dacă...

Exclusivo săptămână ago

Transparență sau aparente? O privire critică asupra activității DGA în prevenirea corupției

DGA, aparent preocupată de transparență și prevenirea corupției, este descrisă de Emil Pascut de la Sindicatul Diamantul ca un ciob...

Exclusivo săptămână ago

Jocurile de putere și corupția în Interiorul MAI: corupția și complicitatea în spatele Excelenței

S-a primit de la IPJ Galați un răspuns la o plângere prealabilă pe tema excelenței, după cum a dezvăluit Emil...

Exclusivo săptămână ago

Jocuri dubioase politico-economice: Oprea și Santierul Naval 2 Mai/Cheltuieli bugetare ale tandemului Ciolacu – Oprea

Concluzionând, implicarea lui Ștefan-Radu Oprea în scandalurile de spălare de bani și mafia deșeurilor pune România și industria de armament...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv