Connect with us

Actualitate

Salvați Copiii trage un semnal de alarmă și cere Guvernului 10 măsuri urgente pentru Educație

Publicat

pe

La 30 de la ratificarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului de către România (27 septembrie 1990), constatăm că pandemia de Covid-19 a intensificat problemele sociale și economice a sute de mii de familii, afectând profund și pe termen lung modul în care copiilor le sunt respectate drepturile lor, în special în planul educației, sănătății și condițiilor generale de viață. Ținând seama de datele alarmante cu care se confruntă sistemul de educație din România, Organizația Salvați Copiii propune Guvernului României aplicarea imediată a zece măsuri fundamentale, care să restabilească dreptul tuturor copiilor la educație de calitate și în condiții de echitate.

La 20 noiembrie, Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, guvernele responsabile fac bilanțul progreselor și al nereușitelor. În România, legislația și numeroase structuri instituționale destinate copiilor au fost reformate, dar, cu toate acestea, în domeniul educației, inechitatea, ca efect al subfinanțării cronice, al sărăciei și excluziunii socio-economice, capătă proporții amenințătoare în contextul actual al pandemiei. Această concluzie se întemeiază pe datele statistice aflate în evoluție negativă și pe multiplele realități ostile calității în educație și accesului la școală cunoscute atât de către specialiști, cât și de către cei implicați direct în procesul educațional, cadre didactice, părinți și elevi. Acesta este rațiunea pentru care propunem următoarele 10 măsuri pentru educația copiilor noștri:

 

1. Respectarea principiului echității

În condițiile în care Comisia Europeană[1] a atras atenția României asupra faptului că Echitatea, caracterul incluziv și calitatea educației rămân provocări importante și subliniază necesitatea unor reforme strategice în acest domeniu.” și ”Din cauza infrastructurii digitale inadecvate, a materialelor didactice necorespunzătoare și a competențelor digitale insuficiente, trecerea la învățământul la distanță, necesară în contextul epidemiei de COVID-19, creează probleme pentru instituțiile de învățământ și formare, pentru cadrele didactice și pentru elevi, în special pentru elevii defavorizați și pentru romi.”, este nevoie ca Ministerul Educației și Cercetării să elaboreze și să supună dezbaterii publice un plan strategic coerent și adecvat bugetat pentru asigurarea echității în educație, cu prioritate copiilor dezavantajați, copiilor cu cerințe educaționale speciale și copiilor cu dizabilități. Subliniem faptul că intervențiile punctuale, finanțate din fondurile europene alocate ciclului programatic actual sau din Mecanismul de Redresare și Reziliență pot răspunde unor nevoi ale elevilor vulnerabili, dar nu pot asigura echitatea educației într-o țară în care defavorizarea și riscul educațional sunt fenomene complexe[2], care afectează în mod inegal și profund copiii și unitățile de învățământ.

Copiii din comunitățile și familiile aflate în sărăcie sau aflate în condiții de marginalizare socială și economică au fost cei mai afectați în acest an, atât din punct de vedere social, prin accesul tot mai limitat la servicii sociale și de sănătate, dar mai ales în ceea ce privește accesul lor fizic la cunoaștere și interacțiune socială, prin educație de calitate. Astfel, deși situația lor s-a degradat constant, odată cu evoluția pandemiei și a impunerii unor restricții sociale, măsurile care să-i vizeze cu prioritate pe aceștia au lipsit și nu au făcut obiectul unei strategii și a unui plan de acțiune adecvat.

 

2. Deschiderea școlilor și educație față în față, în condiții de siguranță, începând cu luna ianuarie 2021

Educația on-line pentru copii de vârste mai mici (preșcolari și elevii din ciclul primar) este o pseudo-soluție deoarece nu permite dezvoltarea competențelor sociale, a abilităților de comunicare și de asimilare a valorilor sociale, creează dificultăți majore părinților care au un loc de muncă, crește considerabil timpul petrecut în fața ecranelor cu consecințe comportamentale, neurologice și medicale considerabile și nu este de natură să asigure achizițiile cognitive necesare în cea mai importantă perioadă a dezvoltării copiilor.

De aceea, urmând exemplul altor state europene care au pus educația copiilor pe lista priorităților, solicităm Guvernului României să deschidă la 11 ianuarie 2021 toate unitățile de învățământ preșcolar și din clasele 0-4, asigurând totodată măsurile de siguranță și materialele sanitare (măști, dezinfectanți etc.) necesare pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în școală și în comunitate. Scenariile galben ori verde trebuie decise în funcție de gradul de aglomerare a grupelor de copii la clasă.

Pentru elevii mai mari (învățământ secundar sau liceal), deși educația on-line poate reprezenta, măcar parțial, o soluție, în condiții de pandemie, considerăm că revenirea lor în spațiul școlar trebuie să constituie o prioritate mai ales în localitățile mai puțin afectate de pandemie și în școlile unde numărul redus de elevi permite distanțarea fizică de cel puțin 1,5 m între elevi.

 

3. Respectarea regulii de organizare a formațiunilor de studiu pentru maximum 20 copii în clasă

Pentru a permite respectarea unei distanțări fizice adecvate în procesul educațional față în față pentru toți preșcolarii și elevii claselor primare, este nevoie ca formațiunile de studiu să fie reduse la un număr de 15-20 copii/grupă sau clasă. În baza art. 63 alin. 3 și 3^1[3] din Legea nr. 1/2011 a educației naționale și în condițiile în care studiile ne arată că peste o treime dintre elevii din România învață în școli cu spații excedentare, în timp ce aproape un sfert dintre ei sunt înscriși la școli supra-aglomerate[4],solicităm Ministerului Educației Naționale să facă publică situația unităților de învățământ în care funcționează formațiuni de studiu cu un număr de elevi/preșcolari mai mare decât maximum prevăzut de legea educației naționale, să identifice și să comunice soluțiile optime pentru reluarea în siguranță a activității didactice față în față în aceste unități de învățământ, dar și să supună dezbaterii publice un set de măsuri care să poată contribui la evitarea unor astfel de situații în viitor.

 

4. Evaluarea rămânerilor în urmă și implementarea măsurilor remediale

Atât organizațiile care promovează drepturile copiilor și educația incluzivă, cât și specialiștii[5] au atras în mod repetat atenția asupra faptului că este nevoie de o evaluare serioasă a impactului pe care l-au avut închiderea școlilor și accesul inegal la internet și tehnologie, recomandând ca profesorii să fie încurajați să evalueze rămânerile în urmă și să fundamenteze planuri de remediere pentru elevii care nu au avut sau au avut un acces limitat la învățarea on-line. Orice amânare a acestor evaluări sau a implementării unor măsuri remediale adaptate nevoilor fiecărui elev și comunități școlare nu va face decât să adâncească pierderile de învățare, condamnând numeroși elevi din grupurile vulnerabile la insucces școlar și risc major de părăsire a școlii. Din această perspectivă devine crucială extinderea progresivă a programelor de tip „Școală după școală”, cu un program de la 8.00 la 16.00/17.00 și o masă caldă.

 

5. Comunități sigure pentru școli sigure și resurse umane competente

Deschiderea grădinițelor și a școlilor în condiții de siguranță depinde în mare măsură, dar nu în totalitate, de măsurile și regulile implementate în spațiile de educație. O importanță majoră o au însă și respectarea măsurilor de prevenție în proximitatea unităților de învățământ, mai ales de către adulții care însoțesc copiii către și de la școală, precum și asigurarea unor alternative sigure de transport pentru copiii care frecventează grădinițe sau școli aflate la distanță de domiciliu. O măsură imediată ar trebui să o constituie asigurarea transportului școlar, nu doar în mediul rural, ci și în cel urban, prin achiziționarea de microbuze școlare și angajarea de șoferi, folosind modelul transportului clienților marilor rețele de magazine.

Pentru a putea asigura un număr redus de elevi în grupă sau clasă în învățământul preșcolar și primar, dar și condiții sanitare corespunzătoare în unitățile de învățământ sau intervenții adaptate de educație remedială pentru elevii care nu au acces sau au un acces limitat la educația on-line, este nevoie de suplimentarea personalului didactic și nedidactic, pe baza unei analize de nevoi derulate în toate unitățile de învățământ, și pregătirea acestora pentru dobândirea de competențe digitale și abilități de comunicare la distanță. În vederea realizării acestei redimensionări a resurselor umane, școlile trebuie să se bucure atât de sprijinul financiar necesar, cât și de suficientă flexibilitate, pentru a putea opta pentru cea mai potrivită soluție (plata suplimentară a profesorilor dispuși să își suplimenteze activitatea, angajarea altor cadre didactice calificate sau externalizarea unor servicii conexe activității didactice directe).

 

6. Asigurarea predictibilității în educație

Pentru ca școlile și comunitățile locale să-și poată planifica eficient prioritățile de alocare a resurselor și organizare a activității, autoritățile trebuie să creeze un cadru predictibil de organizare a procesului educațional, indicând scenarii alternative bazate pe indicatori clari cu privire la investițiile în infrastructură, personalul didactic și nedidactic, adaptarea curriculum-ului la noul context, asigurarea din timp a tehnologiei și resurselor didactice și a accesului la educație. Experiența modului în care a fost organizat debutul acestui an școlar ne arată clar modul în care lipsa acestei predictibilități a făcut ca resurse financiare importante să fie investite în adaptarea mediului școlar la cerințele scenariilor verde sau galben, pentru ca după mai puțin de două luni toate școlile să fie obligate să treacă la învățare on-line/la distanță, inclusiv în localitățile cu o rată mică de transmitere a virusului. Reputați specialiști în domeniu[6] au evidențiat că, în educație, este nevoie de ”indicarea unui orizont de timp pentru reluarea activităților convenționale, eventual diversificat pe maxim două scenarii, astfel încât instituțiile școlare, cadrele didactice, elevii să poată să-și realizeze realist propriile <foi de parcurs de învățare>”.

 

7. Participarea în procesul decizional a elevilor, părinților și cadrelor didactice

Pentru a construi și dezvolta o relație de încredere cu toți partenerii educaționali și a asigura sprijinul acestora, mai ales în această perioadă, este nevoie de un mecanism funcțional care să asigure participarea elevilor, a părinților și a cadrelor didactice atât la procesul de luare a deciziilor, cât și la monitorizarea modului în care aceste decizii sunt puse în practică în fiecare școală. În mod concret, solicităm Ministerului Educației și Cercetării ca, până la începutul semestrului al doilea din acest an școlar, să analizeze, împreună cu toți partenerii educaționali, cadrul juridic privind organizarea activității școlilor în contextul pandemic (Ordinul comun al ministrului educației și cercetării și ministrului sănătății nr. 5487/1494/2020) și să aducă îmbunătățirile necesare. Totodată, este nevoie de crearea unui mecanism participativ și eficient de monitorizare a respectării condițiilor igienico-sanitare, atât în unitățile de învățământ, cât și în afara acestora, mai ales în mijloacele de transport în comun. Nu în ultimul rând, crearea unor mecanisme legale de consultarea periodică a elevilor și modificarea structurii consiliilor de administrație ale școlilor sunt propuneri reiterate de cel puțin două decenii de către copii și ignorate sistematic de către autorități.

 

8. Depolitizarea sistemului de învățământ

Profesionalizarea sistemelor de management în domeniul educație, fie că vorbim despre inspectoratele școlare ori despre consiliile de administrație ale școlilor, reprezintă condiția fundamentală pentru obținerea performanței educaționale, a transparenței decizională și financiare și a implementării la nivelul unității de învățământ a principiului autonomiei. Presiunea partidelor politice a condus la schimbări repetate ale componenței structurilor de conducere menține statu quo-ul precar și inechitabil al educației și la slăbirea și decredibilizarea poziției de manager școlar. Datele statistice din cei 30 de ani de eșecuri în educație demonstrează acest lucru. Depolitizarea învățământului, prin numirea prin concurs a inspectorilor, a managerilor de școală sau a altor structuri de decizie, va face posibilă revizuirea sistemului de indicatori de performanță, asigurarea autonomiei școlare și implicarea în procesele decizionale a cadrelor didactice, a părinților și a elevilor. Totodată, eliminarea politicului din sistemul preuniversitar va întări poziția Agenției Românea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), singura instituție independentă de evaluarea calității și echității în educație în mediul școlar preuniversitar.

 

9. Majorarea costului standard per elev și introducerea unor coeficienți de corecție optimi

Conform celor mai recente date disponibile[7], dintre statele membre ale Uniunii Europene, România avea cel mai scăzut nivel al cheltuielilor per elev la nivelul educației preșcolare, primare și gimnaziale, iar raportul față de media cheltuielilor la nivelul Uniunii Europene variază între 37,8% – pentru nivelul preșcolar, 24,7% – pentru nivelul primar și 40,8% pentru gimnaziu.[8] În plus, trebuie să ținem cont de faptul că desfășurarea în condiții de calitate și siguranță a procesului educațional în condițiile generate de criza COVID 19 necesită resurse suplimentare, atât sub aspectul resurselor umane (pentru a asigura un număr adecvat de elevi/copii la nivelul formațiunilor de studiu), cât și sub aspectul bunurilor și serviciilor (dispozitive și echipament ITC, acces adecvat la internet, produse igienico-sanitare etc.). Viitorul cost standard per elev trebuie să răspundă și nevoilor emergente de formare profesională a cadrelor didactice și să beneficieze de coeficienți flexibili de corecție pentru a permite obținerea finanțării echitabile în zonele dezavantajate.

E important de menționat că finanțarea deficitară a învățământului a perpetuat participarea financiară a părinților în susținerea școlilor (așa-numitele costuri ascunse), care, în 2018, era în medie per copil de 3.093 de lei[9], dublu față de costurile din 2010, de 1.490 de lei.

 

10. Respectarea legii în alocarea a cel puțin 6% din PIB pentru educație începând cu anul 2021

Comisia Europeană și-a reiterat recent[10] avertismentul cu privire la faptul că România continuă să aibă unul dintre cele mai scăzute niveluri ale cheltuielilor publice pentru educație, ajungând la doar 3,2% din PIB în 2018, față de o medie la nivelul UE de 4,6% și cu o creștere reală de doar 1% față de anul 2010. La fel de îngrijorător este faptul că nivelul acestor cheltuieli a scăzut cu 16% pentru nivelurile preșcolar și primar, etape ale procesului educațional care pot asigura cel mai eficient egalitatea de șanse și incluziunea reală a copiilor proveniți din grupurile vulnerabile. În această perioadă, mai mult decât niciodată, date fiind condițiile crizei sanitare generate de COVID-19, fără o finanțare suplimentară a educației publice, România nu va putea asigura respectarea dreptului la o educație publică de calitate pentru fiecare copil.

Lipsa evaluării stării sistemului de educație (infrastructură, personal suplimentar, programele „A doua șansă”, „Școală după școală”, bunuri și servicii pentru elevi, medicină școlară, transport etc.) perpetuează inegalitățile între urban și rural.

 

CONTEXT

Din perspectiva drepturilor copilului, România se confruntă de mulți ani cu o situație cronicizată. Dezavantajele sociale și economice ale familiilor constatate la nivelul anului 2019, în care 35,8% dintre copii, adică 1.200.000, se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, sunt mult adâncite de actuală criză sanitară, îndeosebi în mediul rural, unde acest risc în cazul copiilor atinge procentul de 44,3% (adică 900.000 de copii doar în comune și sate).[11]

În ianuarie 2020, peste 275.000 de copii cu vârsta învățământului obligatoriu (7-17 ani)nu mergeau la școală,[12]iar abandonul școlar înregistrează anual cifra de 45.000 de copii din ciclurile primar, gimnazial și liceal. Părăsirea timpurie a școlii[13]reflectă incapacitatea de readucere la școală a copiilor, România înregistrând un procent de 15,2% al tinerilor între 18-24 de ani care au finalizat doar 8 clase sau mai puțin, deși țintă fixată de România, în 2010, a fost de reducere a fenomenului la 11,3%, până la sfârșitul acestui an.

Rezultatele copiilor la evaluări internaționale se află la o distanță inacceptabilă față de rezultatele majorității celorlalte state evaluate (PISA 2018).[14]În 2018, 41% dintre elevii români din sistemul educațional se plasau în aria analfabetismului funcțional, iar dintre elevii români dezavantajați social și economic, doar 0,1%, adică unul dintr-o mie, ajungea la rezultate de top la citire (nivelurile superioare 6 sau 5, nivelul 1 fiind cel mai scăzut ș corespunzător analfabetismului funcțional). De altfel, nivelul 6 de performanță nu a fost constatat la niciunul dintre [15]

Anchetele sociologice ale organizației Salvați Copiii realizate în acest an[16], au demonstrat dificultățile cu care se confruntă copiii și familiile lor:

 • 36% dintre familii dezavantajate economic nu au putut procura produse sau alimente de strictă necesitate în timpul crizei sanitare. Aprox. 500.000 de copii au fost afectați în mod direct.
 • Peste 1.000.000 de copii din învățământul primar, gimnazial și liceal/profesional au putut folosi doar telefonul mobil pentru participarea la cursurile online în timpul stării de urgență[17].
 • Copiii de vârste mici, în special din ciclul primar de studii, au resimţit cel mai puternic impactul negativ al izolării, iar jumătate dintre părinți, elevi și cadre didactice apreciază că, în prezent, calitatea actului didactic din școală este mai slabă decât cea dinaintea crizei COVID19.
 • Patru din zece cadre didactice, adică aproximativ 100.000 de învățători și profesori, au avut probleme în derularea cursurilor on-line, fie din cauza lipsei dotării corespunzătoare a școlii cu tehnica digitală necesară și o conexiune adecvată, fie pentru că nu dispun de materiale didactice adaptate mediului online.

 

 

[1]Comisia Europeană, Recomandarea Consiliului privind Programul național de reformă al României pentru 2020 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2020, mai 2020

[2]Laura Greta Marin, Indicele de risc socio-educațional – fundament pentru politici sociale bazate pe date -, noiembrie 2020.

[3]http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125150 Legea 1/2011 a educației naționale, art. 63 (3) În situații excepționale, formațiunile de preșcolari sau de elevi pot funcționa sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administrație al unității de învățământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1).

( (3^1) Situațiile aprobate de inspectoratul școlar se comunică Ministerului Educației și Cercetării și autorităților locale pentru asigurarea finanțării.

[4]Banca Mondială și Ministerul Educației Naționale, Analiza multidimensională a educației și formării profesionale din perspectivautilizăriidatelorînluareadeciziilorstrategiceprivindinvestițiileîninfrastructură, https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%201_Analiza%20functionala_0.pdf

[5] Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație – Unitatea de Cercetare în Educație, Învățarea la distanță. Anchetă cu privire la activitățile educaționale desfășurate în România, în perioada suspendării cursurilor școlare față în față, august 2020,

 

[6] Petre Botnariciuc, Constanting Cucoș, Școala Online – Elemente pentru inovarea educației, Raport de cercetare evaluativă, mai 2020.

[7]Eurostat, Annualexpenditure on educationalinstitutions per pupil/student based on FTE, byeducationlevelandprogrammeorientation, cod tabel educ_uoe_fini04, accesat la 16. 11.2020

[8] Cheltuieli totale per beneficiar, 2017, exprimate în PPS (Purchasing Power Standards – Standarde de Putere de Cumpărare), Ro:EU28

[9]Conform analizei Salvați Copiii din 2018, https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/22/227d2054-51fd-4627-8b09-8f3cfb046578.pdf

[10] Comisia Europeană, Monitorul Educației și Formării 2020 România, noiembrie 2020, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8d1829d7-2495-11eb-9d7e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-171316001

[11] Eurostat, 2019.

[12] INS, date prelucrate.

[13] Părăsirea timpurie a școlii (PTȘ) este definită în România ca procentul tinerilor cu vârste cuprinse între 18-24

de ani care au finalizat cel mult nivelul secundar inferior (echivalentul clasei a opta) și care nu mai urmează

nicio altă formă de școlarizare sau formare profesională.

[14] OECD Programme for International Student Assessment (PISA) – https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm

[15] Media europeană este de 2,9% (PISA 2018). Cu alte cuvinte când un copil român dintr-o familie dezavantajată

depășește barierele sociale și economice și ajunge în topul performanței în educație, alți 29 de copii din

celelalte state europene reușesc acest lucru.

[16]“Impactul crizei COVID 19 în educația copiilor” (aprilie 2020), realizat în rândul beneficiarilor programelor socio-educaționale ale organizației. ”Impactul Covid-19 asupra copiilor din România” (iulie 2020), ca o consultare națională a elevilor cu privire la necesitate deschiderii școlilor în condiții de siguranță sanitară. „Studiu privind opiniile partenerilor educaționali cu privire la condițiile de începere a anului școlar 2020-2021 în condițiile pandemiei COVID 19 în România” (octombrie 2020).

[17]Conform Planului Național de Reziliență și Redresare al Guvernului României, 1.000.000 de copii nu au avut acces sau au avut acces limitat la educație în contextul pandemiei. https://www.edupedu.ro/document-oficial-al-guvernului-un-milion-de-copii-nu-au-avut-acces-la-educatie-timp-de-mai-multe-luni-ca-efect-direct-al-inchiderii-scolilor/?fbclid=IwAR1TucGU-3XNLf6bHwUbRoYZ0alIEq-3lNfjRax4Y_DtlGwinmUFbNKB4-4

Actualitate

Inchirierea unei masini este o solutie practica

Publicat

pe

De

In ultimii ani, serviciile de inchirieri auto au cunoscut o crestere semnificativa in Bucuresti, capitala Romaniei. Atat localnicii, cat si turistii straini au descoperit ca inchirierea unei masini nu este doar o solutie practica, ci si una extrem de avantajoasa pentru nevoile lor de transport. Acest articol exploreaza de ce aceste servicii sunt atat de populare, cum sa obtii cele mai bune oferte si ce avantaje ofera, in special pentru cei care ajung pe Aeroportul Otopeni. Daca aveti nevoie de o optiune avantajoasa de inchirieri auto Bucuresti companiile locale va pot oferii servicii de calitate de fiecare data.

Popularitatea in Crestere a Serviciilor de Inchirieri Auto

Bucurestiul, fiind un oras mare si aglomerat, poate reprezenta o provocare in ceea ce priveste transportul. Desi transportul public este o optiune, acesta nu este intotdeauna cea mai comoda sau rapida varianta. Din acest motiv, multi aleg sa inchirieze o masina, fie pentru deplasari zilnice, fie pentru excursii in afara orasului.

Flexibilitatea este unul dintre principalele avantaje ale serviciilor de inchirieri auto in Bucuresti. Indiferent daca ai nevoie de o masina pentru o zi, pentru un weekend sau pentru o perioada mai lunga, exista numeroase companii care ofera pachete personalizate pentru orice nevoie si buget.

Beneficiile Inchirierii unei Masini in Bucuresti

Unul dintre cele mai mari avantaje ale inchirierii unei masini este libertatea de miscare. Nu mai esti dependent de orarul mijloacelor de transport in comun sau de disponibilitatea taxiurilor. Poti pleca oricand doresti, poti face opriri spontane si poti explora zonele mai putin accesibile ale orasului si imprejurimilor.

In plus, serviciile de inchirieri auto ofera o gama larga de vehicule, de la masini economice si compacte, la SUV-uri spatioase si masini de lux. Astfel, poti alege exact ceea ce ti se potriveste cel mai bine, in functie de planurile tale si de numarul de pasageri.

Sfaturi pentru a Obține Cele Mai Bune Oferte

Pentru a beneficia de cele mai bune oferte, este esential sa te informezi in prealabil si sa compari mai multe optiuni. Iata cateva sfaturi utile:

 1. Rezerva din timp: Majoritatea companiilor ofera reduceri semnificative pentru rezervarile facute cu cateva saptamani sau luni inainte. De asemenea, in perioadele aglomerate, cum ar fi sarbatorile sau sezonul turistic, disponibilitatea masinilor poate fi limitata.
 2. Compara preturile: Exista numeroase site-uri si aplicatii care iti permit sa compari preturile si conditiile oferite de diferite companii. Astfel, poti gasi cea mai buna oferta in functie de bugetul tau.
 3. Citeste recenzii: Feedback-ul altor clienti poate fi extrem de util. Citind recenziile, poti afla daca o companie este de incredere, daca masinile sunt in stare buna si daca serviciul este profesionist.
 4. Verifica conditiile contractuale: Fiecare companie de rent a car bucuresti are propriile sale politici in ceea ce priveste asigurarile, limitele de kilometri si politica de combustibil. Asigura-te ca intelegi toate conditiile inainte de a semna contractul.

Inchirieri Auto la Aeroportul Otopeni

Pentru turistii straini care ajung in Bucuresti, inchirierea unei masini direct de la Aeroportul Otopeni poate fi cea mai convenabila solutie. Multe companii de inchirieri auto ofera serviciul de livrare a masinii direct in parcarea de la sosiri, ceea ce inseamna ca poti prelua masina imediat ce aterizezi si poti pleca fara a pierde timp. Serviciile de inchirieri auto otopeni aeroport sunt cele mai avantajoase si mai rapide optiuni.

Acest serviciu este extrem de apreciat de turistii care doresc sa evite aglomeratia transportului public sau taxiurile scumpe. In plus, majoritatea companiilor ofera asistenta 24/7, astfel incat poti avea linistea ca vei fi ajutat in cazul in care apar probleme.

Beneficiile Inchirierii unei Masini pentru Turistii Straini

Pentru turistii straini, inchirierea unei masini in Bucuresti ofera numeroase avantaje. In primul rand, acestia pot explora orasul si imprejurimile in ritmul lor propriu, fara a fi constransi de orarele stricte ale tururilor organizate.

De asemenea, inchirierea unei masini permite accesul la destinatii mai putin cunoscute si mai greu accesibile. De exemplu, poti vizita castelele medievale, satele pitoresti sau parcurile nationale din apropierea Bucurestiului, fara a fi nevoit sa te bazezi pe transportul public sau tururi ghidate.

Un alt avantaj important este costul. Desi poate parea mai scump la prima vedere, inchirierea unei masini poate fi mai economica pe termen lung, mai ales daca planuiesti sa calatoresti mult sau sa faci excursii de o zi in afara orasului.

Cum sa Alegi Compania Potrivita

Cu atat de multe companii de inchirieri auto pe piata, poate fi dificil sa alegi cea mai potrivita pentru nevoile tale. Iata cateva criterii pe care ar trebui sa le iei in considerare:

 1. Reputatia: Alege o companie cu o reputatie buna, care este cunoscuta pentru serviciile sale de calitate si pentru masinile bine intretinute.
 2. Preturile: Compara preturile intre mai multe companii pentru a te asigura ca obtii cea mai buna oferta. Nu uita sa iei in considerare si eventualele costuri ascunse, cum ar fi taxele de asigurare sau de combustibil.
 3. Flota de vehicule: Asigura-te ca compania ofera tipul de masina de care ai nevoie. Fie ca vrei o masina mica si economica sau un SUV spatios, este important sa ai de unde alege.
 4. Serviciul clienti: Un serviciu clienti bun poate face o mare diferenta in experienta ta de inchiriere. Alege o companie care ofera asistenta 24/7 si care este dispusa sa te ajute in orice situatie. Daca doriti o optiune cat se poate de avantajoasa de inchirieri auto otopeni fara garantie companiile sunt dispuse sa va ofere cele mai bune solutii cu asigurare full.

Inchirieri Auto pe Termen Lung

Pentru cei care au nevoie de o masina pentru o perioada mai lunga de timp, multe companii ofera pachete speciale de inchiriere pe termen lung. Acestea pot fi extrem de avantajoase, atat din punct de vedere financiar, cat si al flexibilitatii.

Inchirierea pe termen lung este o optiune excelenta pentru expati, pentru cei care sunt in Bucuresti pentru munca pe o perioada limitata sau pentru cei care pur si simplu nu doresc sa achizitioneze o masina. Aceste pachete includ de obicei asigurare, intretinere si asistenta rutiera, ceea ce inseamna ca nu trebuie sa te preocupe nimic altceva in afara de condus.

Siguranta si Confort

Un alt aspect important al inchirierii unei masini este siguranta si confortul. Majoritatea companiilor de inchirieri auto din Bucuresti ofera vehicule noi sau aproape noi, echipate cu toate dotarile moderne necesare pentru a te asigura ca calatoria ta este cat mai placuta si sigura.

De asemenea, multe companii ofera optiuni suplimentare, cum ar fi scaune pentru copii, sisteme GPS sau Wi-Fi, pentru a face experienta ta de inchiriere cat mai confortabila si convenabila.

Concluzie

Serviciile de inchirieri auto in Bucuresti reprezinta o solutie practica si avantajoasa pentru oricine are nevoie de transport in capitala Romaniei. Fie ca esti un localnic care are nevoie de o masina pentru cateva zile sau un turist strain care doreste sa exploreze orasul si imprejurimile sale, inchirierea unei masini ofera flexibilitate, confort si libertate de miscare.

Pentru a obtine cele mai bune oferte, este important sa te informezi in prealabil, sa compari optiunile disponibile si sa alegi o companie de inchirieri auto de incredere. Astfel, vei putea sa te bucuri de o experienta de calatorie fara griji, explorand tot ceea ce Bucurestiul si Romania au de oferit.

Indiferent de nevoile tale, exista cu siguranta o solutie de inchiriere auto care sa ti se potriveasca. Asa ca data viitoare cand ai nevoie de o masina in Bucuresti, ia in considerare serviciile de inchirieri auto si bucura-te de toate avantajele pe care acestea le ofera.

Citeste in continuare

Actualitate

Donald Trump: Transformarea după un semn divin – Analiza unui discurs politic impresionant

Publicat

pe

De

Se spune cu adevărat că un creștin care primește un semn de la Dumnezeu în viață devine mai bun, mai iertător, mai înțelegător față de cei din jur și față de adversarii săi. După ce a scăpat ca prin minune când un glonț i-a trecut pe lângă urechea stângă la un miting în Butler, Pennsylvania, fiind la doar jumătate de centimetru de moarte, Donald Trump a promis că își va schimba complet discursul la Conferința Republicanilor, potrivit analizei realizate de Marius Ghilezan.

Discursul său de la Milwaukee, în fața a zeci de mii de republicani, a fost plin de empatie, calm și extrem de convingător. Articularea cuvintelor a fost impresionantă. Introducerea detaliilor despre experiența și credința sa în timpul atentatului, îmbinate cu sentimentele față de victima evenimentului, cu accente de noblețe spirituală și o stăpânire de sine greu de obținut – demnă de un șarpe biblic – face ca discursul său să fie fie o pagină de poveste sau un exemplu de manual de comunicare politică.

În calitate de jurnaliști, discursul nu ne-a păcălit. A transmis aceleași mesaje: securizarea frontierelor, reducerea criminalității, revigorarea economiei, încheierea conflictelor internaționale și restabilirea puterii energetice americane, totul împachetat în lacrimi de crocodil. A moderat tonul pentru a nu răni sensibilitățile.

Nu putem ști cu certitudine, dar presupunem că, alături de elementele simbolice inserate din istoria Atenei, apariția sa în alb și proiecția feței sale umbrite în lumină au avut un rol de atractivitate și provocare a subconștientului celor deja convinși.

Mai pe înțelesul tuturor, discursul său a fost o tactică de a câștiga bunăvoința, însoțită de limbajul nonverbal care accentua mesajele transmise, cu unicul scop de a captiva publicul său.

Entuziasmul este greu de stârnit la nivel politic. Politicienii nu dețin abilitățile unui Travis Scott, care poate electriza sute de mii de fani.

Discursul său empatic și plin de compasiune – cu adevărat măreț, l-am putea spune, dacă l-am compara cu un discurs de rege – a avut ca obiectiv principal să cucerească publicul indecis, cel care poate răsturna echilibrul de forțe în final.

Inspirat, probabil, de Vargas Llosa, care a recunoscut că a greșit în alegerile din 1990 din Peru (unde a pierdut în fața lui Fujimori) segregându-și publicul, Donald Trump și-a modificat radical discursul, afirmând că o victorie nu poate fi obținută cu jumătate de Americă.

Deși a adoptat un ton mai îngăduitor, cu apeluri frecvente la reunirea poporului american și la încetarea luptei politice cu democrații, a atacat adversarii ca un viespe într-un stup de miere, fără ca acțiunea sa să fie înțeleasă de toată lumea.

Conform presei conservatoare americane, apropiații lui Donald Trump recunosc că liderul s-a temut de atac, vorbind în cercuri restrânse despre planurile adversarilor de a-l elimina. Aceștia afirmă că schimbarea sa de atitudine de la ultimul miting se datora experienței aproape de moarte. Nu a fost niciodată dominat de teamă, spun aceștia. Poate acesta este și motivul pentru care și-a ridicat pumnul imediat după rănire și a strigat „luptați, luptați, luptați!” Doar cei puternici știu cum să-și schimbe soarta în favoarea lor.

La ultimul discurs în fața celor mai importanți republicani, din expresia sa dispăruseră ironia și dezgustul, evident accentuate la aparițiile anterioare.

Resentimentele personale, impulsivitatea și dorința de autoritate au fost puse deoparte, ca o valiză lăsată în gară, printr-un semn de la Dumnezeu. De fapt, Trump a recunoscut că, fără intervenția divină, ar fi fost cu gândurile în altă parte.

A făcut apel la înțelegere pentru adversari, cu toate că nu s-a arătat prea milos cu rivalul său Joe Biden, care, între timp, a fost testat pozitiv cu COVID-19.

Există și un scop al blândeții și al falselor aparențe în comunicarea politică. Schimbarea de atitudine a unui individ poate fi o strategie câștigătoare. După cum spunea Machiavelli, scopul scuză mijloacele.

Campaniile electorale nu se reduc la gesturi draguțe pentru o participare ulterioară la festivități.

Fiind un veteran al politicii, Donald Trump a înțeles că o nouă abordare îl va ajuta să iasă învingător. Nu trebuie să credem că a devenit mai blând, mai puțin aspru, mai plin de căldură decât înainte! Este același luptător care, identificând oportunitatea, a adoptat o poziție nouă, conștient că o cursă prezidențială este altceva decât un show de pe Netflix.

A lovi adversarul cu cuvinte dulci poate fi tot o formă de agresiune?

În cele trei luni rămase până la alegerile prezidențiale, Trump nu trebuie să-și facă griji de atacul direct, ci să fie vigilent, deoarece Deep State-ul este într-o stare disperată. Nu dorește să-și împartă puterea cu un personaj imprevizibil. Unii avertizează că umbrele sunt pregătite să folosească chiar și violența pentru a-și atinge scopurile de dominare. Însă acești avertismente nu sunt luate în considerare de toată lumea.

Sunt mulți care cred în orice mesaj malefic al celor care doresc să-și mențină puterea și nu au fost favorizați cu un semn divin.

Realegerea lui Trump este despre cine va avea controlul asupra lumii, iar cei vicleni și periculoși sunt pregătiți să atace. Vigilența este cheia înțelepciunii, așa cum ne învățau la școală.

Citeste in continuare

Actualitate

Unitate în sprijinul lui Kamala Harris

Publicat

pe

De

Bill și Hillary Clinton își oferă susținerea pentru Kamala Harris în cursa pentru președinție. Fostul președinte Bill Clinton și fosta secretară de stat Hillary Clinton s-au alăturat președintelui Joe Biden în sprijinirea vicepreședintelui Kamala Harris pentru funcția de președinte.

„Suntem onorați să ne alăturăm președintelui în sprijinirea vicepreședintelui Harris și ne angajăm să o sprijinim în totalitate”, au declarat cei doi într-o declarație comună.

Joe Biden a exprimat, de asemenea, sprijinul său total și aprobarea pentru Kamala Harris ca candidat al partidului lor în acest an, după ce el însuși s-a retras din cursă.

„Astăzi vreau să îmi ofer sprijinul total și aprobarea pentru Kamala să fie candidatul partidului nostru în acest an. Democrați – este momentul să ne unim și să învingem pe Trump. Haideți să facem asta”, a scris Biden într-o postare pe [platforma X].

El a subliniat că alegerea lui Harris ca partener de cursă în 2020 a fost „cea mai bună decizie pe care am luat-o”.

 

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România. Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național? Garantăm confidențialitatea! Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503 Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com Departament Investigații - Secția Anticorupție

Știri calde

Exclusiv18 ore ago

Confruntările de putere în subteranele Administrației Locale din Neamț

Când Șoarecele se Crede Leu Un grav accident în județul Neamț l-a pus într-o situație dificilă pe prefectul interimar –...

Exclusiv18 ore ago

Controverse în Legislația Rutieră: Confuzie și Presiune Asupra Polițiștilor Rutieri, dezvăluite de Sindicatul Europol

Sindicatul Europol a atras atenția asupra unei situații tensionate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și IGPR, referitoare la neactualizarea procedurilor...

Exclusivo zi ago

Conflicte Sindicale și Lipsa Transparenței în Administrarea Financiară la SC Hale și Piețe SA Ploiești

Sindicatul Administrației Publice și Asistenței Sociale „Alexandru Ioan Cuza” (SAPAS), reprezentat legal de către Președinte – domnul Radu Florian Constantin,...

Exclusiv2 zile ago

„Alba neagra” privind drepturile și libertățile cetățenești/Intrigă la o Secție de Poliție dintr-un oraș din Prahova (V)

Avem informații detaliate conform cărora, pentru a acoperi posibile abuzuri ale agentului de poliție Picior Alexandru de la Poliția Boldesti-Scaieni,...

Exclusiv2 zile ago

Ancheta complexă: Scandalul implicării politice și economice la Șantierul Naval 2 Mai și cheltuielile bugetare sub semnul întrebării

Pe data de 04 iulie 2024, ziarul nostru, Incisiv de Prahova, a publicat un articol intitulat „Jocuri dubioase politico-economice: Oprea...

Exclusiv2 zile ago

Opacitatea sumelor: RetuRO și enigma mafiotă de spălare de bani a sistemului de Garanție-Returnare

Conform dezvăluirilor din serialul nostru de la Incisiv de Prahova (aici, aici, aici, si aici, ), Returo este o schemă subtilă...

Exclusiv2 zile ago

Clarificarea informațiilor despre rațiile militare etichetate în limba română și pregătirea pentru exercițiul național din septembrie

Contextul clarificărilor: Deputatul Dumitru Coarnă a adresat o interpelare Ministrului Apărării legată de informațiile apărute despre rațiile militare etichetate în...

Exclusiv2 zile ago

Semnalare de fapte suspecte în dosarul despăgubirilor imobilelor: se apelează la Integritatea Judiciară

D. Ș., cu domiciliul în Orașul Otopeni, ne atrage atenția noua si Inspectorului șef al Inspecției Judiciare asupra unor posibile...

Exclusiv2 zile ago

Turbulențe și incertitudini în privința aplicării ordonanțelor privind testările antidrog pentru polițiștii rutieri din România

In cadrul unei intervenții la Digi 24, Cosmin Andreica, reprezentant al Sindicatului EUROPOL, a subliniat încă o dată faptul că...

Exclusiv2 zile ago

Controverse și acuzații în mediul poliției Neamț: de la proteste la posibile acte de corupție

Se pare că verificările privind protestul considerat „neautorizat” în fața sediului IPJ Neamț sunt efectuate de către comisarul șef de...

Exclusiv3 zile ago

Despre comunicare și diferențiere în scrierea publică: o analiză a Comunicatului Poliției Române

Prin școala generală am învățat că există diferențe de limbaj – extindem termenul la noțiunea de ”comunicare” – pentru diverse...

Exclusiv3 zile ago

Nemulțumiri profunde ale Polițiștilor din Constanța: Protest major împotriva Reorganizării IPJ și a condițiilor de muncă

Polițiștii din Constanța anunță un protest masiv: nemulțumiri profunde privind reorganizarea IPJ și condițiile de muncă, dezvaluie Sindicatul Politistilor- Sidepol....

Exclusiv5 zile ago

Discuții la MAI privind acordarea sporului operațional: avertisment cu privire la evaluările semestriale

Reprezentanții Sindicatului Sidepol au participat la o ședință organizată la sediul Ministerului Afacerilor Interne pentru a discuta despre modalitatea de...

Exclusiv5 zile ago

Scandalul testelor antidrog: dezvăluiri explozive și critici aspre la adresa IGPR

Emil Pascut de la Sindicatul Diamantul a dezvăluit un atac nemilos al IGPR îndreptat împotriva lui Andreica, considerat a fi...

Exclusiv5 zile ago

Sporul de performanță în discuție: dezvăluiri din interiorul MAI

Astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc o ședință cu tema majorării pentru creșterea capacității operaționale Sindicatul Europol...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv