Connect with us

Actualitate

Remember 20 noiembrie 1990 – Presa acum 30 de ani

Publicat

pe

LA ORDINEA ZILEI:

Un (nou) document aberant!

De la o vreme, unele instituţii guvernamentale par a se fi profilat pe producţia de „documente aberante”. Este expresia folosită de către primul ministru însuşi, în legătură cu metodologia concesionării şi ea se poate aplica de minune unui alt proiect de lege, avizat, după cîte sîntem informaţi, de către guvern şi remis spre aprobare parlamentului. Este vorba despre „Legea privind vînzarea locuinţelor trecute în proprietatea statului” şi se referă la imobilele naţionalizate şi la procedura de înapoiere sau de compensare a foştilor proprietari. Dacă un astfel de document ar fi emanat de la o aripă extremistă a unui partid de opoziţie şi tot n-ar fi întrunit atîtea neconcordanţe, atîtea bizarerii şi atîtea motive de contestare cîte conţine respectivul proiect! Mai precis, se propune ca fondul locativ de stat rezultat prin naţionalizare să poată fi cumpărat de către cetăţenii care-l ocupă în calitate de chiriaşi, sau de către foştii proprietari, ori de moştenitorii acestora. Cum? Simplu: prin licitaţie! O licitaţie la care chiriaşul porneşte de la zero, în timp ce fostul proprietar (sau urmaşii pină Ia a patra spiţă!) porneşte de la jumătatea preţului de vinzare stabilit de către primărie, la nivelul preţurilor libere practicate pe piaţă, in funcţie de zonă şi de tipul locuinţei! Deci, să recapitulăm: fostul proprietar, alungat abuziv prim naţionalizare, are privilegiul de a-şi… cumpăra propria casă la jumătate din preţ!

Chiriaşul — de regulă cel care a îngrijit această casă, băgind nu de puţine ori sume egale cu valoarea ei în întreţinere şi îmbunătăţiri — are dreptul să concureze călărind o jumătate de… cal! Şi — nota bene — nu avem in vedere, la acest capitol, nici fosta şi nici noua nomenclatură, care au avut, de regulă, grijă să ocupe locuinţa construite din fondurile statului sau ale partidului, tocmai pentru a nu se expune unor surprize de acest fel. Într-o atare situaţie se află mai ales persoane care n-au beneficiat de spaţiu locativ la data naţionaliizării sau care s-au mutat în alte case în urma demolărilor sau altor acţiuni de acest fel. Este aici o masă, deloc neimportantă, de locatari care se văd ameninţaţi de o evacuare fără drept de apel, atîta timp cit orice fost proprietar, care beneficiază de „clauza” achitării a doar jumătate din preţ, poate găsi un „sponsor” cu bani cara să preia ulterior locuinţa, în urma escaladării nonşalante a preţului de licitaţie. Asta, pe de o parte. Pe de elta — şi- acesta ni se pare aspectul cel mai delicat (şi mai suspect) al întregii chestiuni — este „breşa” care se face în acest fel în „zidul” naţionalizării. Dacă tot este vorba de proprietate, de „sfinta” proprietate, de ce, după retrocedarea clădirilor, să nu se procedeze la redarea şi a altor bunuri -terenuri agricole (ca să nu le zicem „moşii‘’), spaţii de producţie (ca să nu le zicem „fabrici”), magazine şi altele. De ce? Nu sint tot forme de proprietate? Pină acolo, insă, amintitul proiect de lege va declanşa un şir nesfirşit de contestări şi de revendicări, poate în forme violente chiar, ce se vor adăuga ca o mănuşă cadrului şi aşa exploziv al momentului. Lipsită de echitate şi faţă de o categorie şi faţă de cealaltă, a celor implicaţi, legea aceasta ar da din plin apă la moară propagandei stângiste, populiste, ce se face deja simţită, odată cu fenomenele generate de liberalizarea preţurilor. De ce — mai degrabă şi mai corect — locuinţele naţionalizate locuite de foştii proprietari să nu fie retrocedate gratuit? De ce, in cazul în care sint locuite de chiriaşi, foştii proprietari să nu primească despăgubirea integrală, recuperată din vînzarea caselor de către actualii ocupanţi? De ce să nu fie restituite foştilor proprietari acele locuinţe naţionalizate care sînt libere sau ai căror chiriaşi nu sint dispuşi să le cumpere? Sînt tot atitea formule logice, fireşti, echitabile, pe care producătorii acestui document aberant au refuzat cu o ciudată obstinaţie să le ia în considerare. De ce? Mă îndoiesc că vom afla lesne răspunsul la această întrebare ce rămâne mai mult retorică.

Octavian ANDRONIC

Ziarul Libertatea din 20 noiembrie 1990 pag. 1-a ► Click pe imagine pentru mărire! 

Veniți cu noi!

​Caricatură de ANDO

STOP

Aflăm din surse insuficient verificate că se pregăteşte apariţia unei publicaţii-pirat ce intenţionează să utilizeze denumirea ziarului nostru. Sintem siguri că cititorii constanţi ai „Libertăţii ” nu se vor lăsa păcăliţi de accastă manieră de destabilizare publicistică.

INTERVIUL TELEVIZAT AL PRIMULUI MINISTRU

Guvernul – „la mijloc”, între Alianţa Civică şi Partidul Socialist al Muncii!

Răspunzînd, aseară, întrebărilor lui Paul Şoloc, domnul Petre Roman a făcut cîteva precizări, referitoare la situaţia actuală a guvernului şi a Frontului Salvării Naţionale • E necesară o delimitare între lozinci şi imperativele din afara procesului politic şi neliniştile şi nemulţumirile fireşti ale celor mulţi. Este degradant din partea lozincarzilor să uite că noi am participat, în stradă, la dărmarea dictaturii • Noi spunem că avem acum mai multă nevoie să construim un proces politic • Ideea că nu s-a schimbat nimic pleacă de la premise voluntariste, false. România evoluează într-un proces al libertăţilor individuale • Ce ar însemna o nouă zguduire în România, azi, cînd ne confruntăm cu o criză economică de amploare? Ar însemna o ruptură a substanţei societăţii româneşti • Vanitatea, aviditatea de putere sint adevăratele motoare ale unor manifestări • Grijiile populaţiei sint justificate. Nu am reuşit încă să ne delimităm de structurile birocratice, în viaţa de zi cu zi, la nivelurile intermediare există factori care seamănă voit confuzie, pentru a-şi menţine privilegiile în cadrul unor structuri anacronice. Se aude că Guvernul vinde ţara! Cui servesc confuzia şi dezordinea socială? • Este vorba clar de un pian politic de discreditare prin asocierea cu structurile şi practicile comuniste X Esistă chiar şi în interiorul FSN tendinţe de căpătuială • Principala carenţă a partidului este aceea de a nu fi reuşit să se implice in procesul de reformă prin legăturile cu ţara şi, uneori, explicaţiile date unor fenomene au fost de natură demagogică • Cine poate fi mai interesat decit noi în legătură cu ce s-a întîmplat în zilele revoluţiei? • În legătură cu evenimentele din iunie, am ajuns să ne explicăm mai bine cu Parlamentul European decît cu ţara, confruntaţi fiind cu cele mai grosolane acuze! • Atîta timp cît unele departamente blochează orice iniţiativă a întreprinderilor, liberalizarea preţurilor devine o povară pe spinarea cetăţeanului • Frontul e la plin proces de restructurare, iar formula noastră este cea a „consensului de jos” • NU pot să neg faptul că la anumiţi oameni predomină sentimentul că există ceva în neregulă • Modul în care s-a format acest partid (PSM), care-şi asumă continuitatea PCR-ului, mi se pare de-a dreptul iresponsabil, menţinînd germenii unor practici totalitare. Sintem hotăriţi să ripostăm tendinţelor de regenerare a acestor practici • Alianţa Civică e un conglomerat de forţe politica din cara transpare sentimentul de frustrare generat de nereuşitele electorale. (O.A.)

EVRIKA

Perspectivă: cu scumpirea hirtiei şi tipografiei, vom ajunge în curind să avem mai mulţi ziarişti decit cititori!

Cine eşti dumneata, domnule primar general?

Luînd act de cererea fostului primar al Capitalei, Ştefan Ciurel, prin care se solicita eliberarea din funcţie, Guvernul României a acceptat demisia, numind încă de a doua zi (17 noiembrie) pe noul primar general al Capitalei. Pină la organizarea de alegeri locale — iar în funcţie de dumnealui, poate şi după aceea — acesta va fi domnul Viorel Nicolae Oproiu. Născut la 5 decembrie 1940, la Bucureşti, domnul Oproiu a absolvit cursurile Facultăţii de instalaţii termice în 1965, după care a activat în proiectare dezvoltare economică şi consulting. Participînd la numeroase proiecte în ţară şi în străinătate, domnia sa a colaborat cu multe firme de peste hotare. Călătorind mult şi în diverse ţări, fostul director al Organizaţiei de Control al mărfurilor din cadrul Romcontrol ar-putea face mult, prin experienţa sa, pentru a readuce Bucureştiului numele de „micul Paris”.

Dinamic şi de o statură atletică, omul Viorel Nicolae Oproiu locuieşte modest, intr-un bloc afiat in zona staţiei de metrou „Armata Poporului”, o zonă plină de gropi şi ţevi sparte, bîntuită de tot felul de lipsuri, ca întreaga Capitală. Fiind născut în zodia Săgetătorului, sperăm ca săgeţile noului primar să nimerească drept la ţintă prin măsurile efective pe care le va lua împotriva haosului şi mizeriei în care se zbate Bucureştiul. Primul obiectiv: rezolvarea situaţiei stocurilor de mărfuri blocate la producători, depozite şi magazine. Îi urăm succes.    

Viorel CHIFU

 

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MINA ÎN FOC)

„Europa Liberă e cu noi!” — pare să spună „al dumneavoastră Neculai -Constantin Munteanu”, prezent atît în culisele cît şi în avanscena manifestaţiei de la Braşov.    

„EUROPA LIBERĂ” E CU NOI!

Instantaneul de faţă, care-l reprezintă — probabil pentru prima dată în presa română — pe domnul Neculai Constantin Munteanu, aşa cum arată dînsul (vocea cunoscîndu-i-o bine de la microfonul „Europei Libere”) a fost surprins, în cursul mitingului din 15 noiembrie de Ia Braşov. Miting la care domnul Munteanu a dovedit cu prisosinţă că „Europa Liberă e cu noi”, prin activitatea susţinută pe care a depus-o, alături de colegi din ţară, împreună cu soţiile şi activişti ai diverselor partide politice, pentru buna organizare a manifestaţiei comemorative. Iată-l deci, în exerciţiul funcţiunii, cu microfonul în mînă, culegînd roadele — adică subiectele — viitoarelor sale reportaje, încheiate cu de-acum clasicul „al dumneavoastră Neculai Constantin Munteanu”. S-auzim numai de bine!

AMBIDEXTRU

Alegerea de noi membri ai Academiei Române

În aceste zile s-a desfăşurat Adunarea Generală Extraordinară avînd ca ordine de zi alegerea de noi membri ai Academiei Române; membri post-mortem, membri de onoare şi membri corespondenţi.

Adunarea generală a fost condusă de domnul academician Mihai Drăgănescu, preşedintele Academiei Române după care a fost prezentată o expunere avînd ca temă: „Strategia cercetării ştiinţifice fundamentale avansate” al cărei raportor a fost academicianul Nicolae N. Constantinescu, secretarul general al Academiei Române.

Apoi, în unanimitate, au fost aleşi, prim vot deschis, ca membri post-mortem ai celui mai înalt for ştiinţific şi de cultură, personalităţi de mare prestigiu, din trecut, care s-au remarcat prin contribuţii deosebite in domeniile cărora li s-au consacrat: Nicolae PAU-LESCU, Alexandru PROCA, Haralambie VASILIU, Ştefan ODOBLEJA, Virgil MADGEARU, Alexandru BORZA, Călin POPOVICI. În acest fel, Academia Română săvirşeşte un act reparatoriu, cu valoare morală, de cinstire a activităţii ştiinţifice a înaintaşilor noştri. De asemenea s-au ales apoi prin vot secret ca membri de onoare ai Academiei Române prestigioase personalităţi ale ştiinţei şi culturii de peste hotare: Grigore VIERU (poet, RSS Moldova), Ion DRUTA (scriitor, RSS Moldova), Anghel RUGINA (economist, SUA), Radu BALESCU (fizician Belgia), Jacques Yvea COUSTEAU (oceanolog, Franţa) Alain DECAUX (istoric, Franţa). Totodată s-a botărît şi alegerea de noi membri corespondenţi ai Academiei Române: Dumitru MANGERON, lonel HAIDUC, Maia SIMIONESCU, Niculae BOSCAIU, Victor TUFESCU, Dan RADULESCU, Ion BONCILA, Virgil N. CONSTA NTINESCU, Dan DASCALU, Grigore IONESCU, Emanuel DIACONESCU, Valeriu COTEA, Nicolae SAULESCU, Nicolae SIMIONESCU, Vladimir TREBICI, Cornelia BODEA, Dinu C. GIURESCU, Maria HOLBAN, Serban PADAGOSTEA, Pompiliu TEODOR, Doru Camil MUREŞAN, Gheorghe PLATON.

Ziarul Libertatea din 20 noiembrie 1990 pag. a 2-a ► Click pe imagine pentru mărire! 

Ziarul Libertatea din 20 noiembrie 1990 pag. a 3-a ► Click pe imagine pentru mărire! 

Armata „secretă” a d-lui ministru Victor Stănculescu

Printre locuitorii Ploieştiului şi ai localităţilor învecinate circula de la un timp zvonul că la o unitate militară din apropiere se pregătesc forţe speciale pentru a organiza o lovitură de stat sau pentru a reprima demonstraţiile stradale. Forfota neobişnuită, manevrele suspect de dese ale mecanizatelor şi focul susţinut din poligoane s-au dovedit a fi însă doar elemente de pregătire modernă executate de regimentul de mecanizate din zonă. Totul s-a clarificat ieri cînd, în prezenţa ministrului armatei, dl. Victor Stănculescu, regimentul a desfăşurat în teren un exerciţiu de luptă complex, cu acţiuni de defensivă şi ofensivă. În luna martie s-au înregistrat propunerile comandanţilor de regiment pentru un program special de pregătire de luptă în ideea unei armate moderne. Comandantul regimentului, dl. It. col. Ion Nicolescu a pus la punct timp de 6 luni un asemenea program pentru armatele terestre. Într-adevăr, de cînd am ajuns la punctul de observaţie instalat pe o biută am sesizat schimbările: ofiţerii şi soldaţii îmbrăcaţi în ţinute lejere, de camuflaj îşi făceau „încălzirea” pentru demonstraţia de luptă corp la corp şi arte marţiale, dîndu-mi senzaţia că ne aflăm într-o tabără… japoneză. După acest spectacol s-a trecut la desfăşurarea aplicaţiei de luptă cu toată dotarea avută la dispoziţie (care blindate, artilerie uşoară etc.), şi concepută cu îmbunătăţiri faţă de regulamentele tactice de pînă acum. Comandantul regimentului a subliniat că în afara artelor marţiale a mai introdus o pregătire fizică sporită, antrenamente speciale pentru trupele de cercetaşi şi obligativitatea cunoaşterii conducerii vehiculelor blindate pentru toţi ofiţerii, nu numai de către mecanici. Demonstraţia a mai cuprins elemente ca atacul unui depozit de carburanţi, anihilarea unei santinele, schimbarea motorului unui tanc scos din luptă, salvarea răniţilor ş.a.

După toata acestea asistenţa s-a deplasat în poligonul de tragere unde a urmărit mai îndeaproape elementele de luptă corp la corp şi folosirea unui arsenal neobişnuit: steluţe şi săgeţi metalice, nunceag-uri (scuzaţi ortografia), bastoane. Apoi s-a trecut la aplicaţii în poligon unde s-au exemplificat şi tragerea din deplasare din şold, precum şi alte cîteva elemente mai aproape de condiţiile reale de luptă. De asemenea, poligonul era conceput, cu elemente neprevăzute pentru soldaţi, obstacole naturale şi situaţii de luptă în localităţi. Comandantul regimentului a ţinut să facă personal o demonstraţie de tragere cu toate armele de foc din dotarea militarilor, prin ţinuta, precizia si nonşalanţa sa arătîndu-se ca un adevărat luptător de comando. În replică, dl ministru şi-a scos Colt-ul personal (o bijuterie de de calibru… greu) şi a demonstrat că nici generalii nu sînt mai prejos!

După atmosfera de „Vietnam” din poligon, dl. Victor Stănculescu a declarat presei: „Noutăţile pe care le-aţi sesizat aici, îmcepînd cu echipamentul modern şi terminînd cu formele de manevră mai dinamice vor fi generalizate în întreaga armată, care aşa arată că şi-a schimbat structura şi concepţia. O spun încă o dată, misiunea noastră este de a apăra ţara împotriva oricărui agresor extern şi scopul pregătirii este de a avea cit mai puţine pierderi în asemenea situaţii. Este un program de profesionalizare a militarilor pentru că dorim ca şi Armata română să intre în Europa, nu numai România. Aş dori să reţineţi motto-ul găsit de ofiţerii unităţii care au conceput acest program de pregătire: „Cu cît regimul politic al unei naţii devine mai liber, cu atît organizarea sa militară trebuie să fie mai tare!”

Răzvan MITROI Foto: Lucian CRIŞAN

Ultima oră • Ultima oră

CRONICĂ PARLAMENTARĂ

Deputatul Ion Raţiu: „Eu salut înfiinţarea PCR!”

În cele două Camere ale parlamentului, apele liniştite ale dezbaterilor de rutină au fost brusc tulburate de… comunişti. Adică de reapariţia pe scena politică a purtătorilor ştafetei peceriste îmbrăcaţi în blana de oaie a Partidului Socialist al Muncii, Sergiu Nicolaescu şi-a dat demisia (de unde?) în semn de protest faţă de lipsa de reacţie a Camerelor la eveniment, Nae Bedruş — liberal — a încercat să arunce vina acestei reapariţii asupra F.S.N.-ului, ai cărui membri au protestat viguros, promiţînd să dea la iveală unele matrapazlîouri electoralo-liberale. Domnul Ion Raţiu a dat dovadă de umor şi raţiune salutind (!?) înfiinţarea PCR, argumentînd că o adevărată democraţie nu interzice pur şi simplu, în cazul de faţă fiind necesar ca adepţilor materialismului dialectic să li se ofere şansa de a se discredita singuri in faţa oamenilor prin politica pe care intenţionează să o promoveze. Mai puţin, dispus la toleranţă, colegul său de partid Constantin Constantinescu-Claps a afirmat că locul comuniştilor compromişi este pe banca acuzării (arătînd, fără să-şi dea seama, spre banca guvernamentală). Deputatul Ion Mihuţ a constatat la rîndul său, referindu-se la demonstraţia făcută de protest, ca atunci cînd apar comuniştii se face linişte, remarcînd totodată, cu maliţie, că dacă şi-ar revendica PCR-ul foştii membri, nu ştie precis rîndurile cărui grup parlamentar s-ar subţia mai tare. În fine, domnul Ştefan Cazimir, preşedintele liber-schimbist a rememorat un eveniment din martie, cînd se zvonise prima dată despre reapariţia PCR-ului, ca cel de-al 52-lea partid, în timp ce PLS-uI era al 51-lea, precedat de „Alianţa” lui Sbora. „M-am simţit atunci ca Isus între doi tîlhari!” Oricum, neliniştea — evidentă, pe care a creat-o „evenimentul” — a impus o întrebare legitimă: „Sub ce garanţii legale s-a produs reintrarea în viaţa politică a PCR-uIui?”

Ziarul Libertatea din 20 noiembrie 1990 pag. a 4-a ► Click pe imagine pentru mărire! 

Presa acum 50 de ani

20 NOIEMBRIE 1940

D. GENERAL ION ANTONESCU A SOSIT LA ROMA. Pe peronul gării Termini a fost intîmpinat de Duce şi de contele Ciano. Conducătorul Statului Român trece apoi în revistă, impreună cu Ducele, compania de onoare, în timp ce se intonează „Trăiască Regele”, „Sfîntă tinereţe legionară” şi „Glovinezza”. M.S. Victor Einanuel, rege al Italiei şi al Albaniei si împărat al Etiopiei, a primit la Palatul Quirinal, pe generalul Ion Antonescu, conducătorul Statului Român si pe dl. Sturza, ministrul afacerilor externe al Romaniei • ZIARUL „STAMPA” îşi exprimase salutul său: „Generalul Antonescu şi ministrul său de externe vor gasi in Italia primirea cordială care este păstrată numai pentru prietenii cei mai buni. Şeful Mişcării Legionare, care ridică astăzi România din profunda si vasta criză a ultimilor ani, se bucură, de pe acum in ţara noastră de o simpatie ce e bazată pe comunitatea de idei si de spirit ca şi pe înţelegerea pentru gravitatea şi nobleţea îndatoririlor care incumbă Conducătorului” • NOI SI ZGUDUITOARE AMĂNUNTE ASUPRA GROZĂVIILOR CUTREMURULUI: „În judeţul Olt pămintul a crăpat şi a eşit apă şi nămol”; „Semnificaţia luminii care s-a văzut in noaptea de 8 Noembrie”; „Pentru ajutorarea sinistraţilor”; „Prăpădul provocat de cutremur in plasa Câmpina”; „Toate clădirile din Urlaţi au fost avariate”; „Oraşul Roman distrus de cutremur — pagube incalculabile”; „Într’un sat de munte din jud. R. Sărat au apărut isvoare cu apă fierbinte”; „Vizita I.P.S. Patriarh Nicodim la bisericile din Capitală care au avut de suferit de pe urma cutremurului” • AMÎNARE. Din cauza suspendării cursurilor la şcoala Politechnică, în urma stricăciunilor pro-vocate de recentul cutremur, prelegerea d-lui prof. Mihail Manolescu, cu subiectul „Ştiinţa economică faţă cu Statul Legionar”, se amină pentru joi 21 Noembrie 1940 • S-A CONSTITUIT Breasla proprietarilor de prese de ulei ţărănesc X „RĂZBOIUL DIN TERRA VALAHORUM”. Din articolul semnat de scriitorul N. Batzaria, în „Universul” din 17 noiembrie: „Privind harta Albaniei şi Greciei, vedem că operaţiunile războinice dintre Italia şi Grecia se desfăşoară mai mult în regiunea din Pind, care purta, în Evul Mediu numele da Terra Valahorum (Ţara Românilor)” • CONCERT EXTRAORDINAR: George Enescu si Dinu Lipatti, la salia „Aro”, in folosul refugiaţilor • O PROPAGANDA COMUNISTA. Agenţia „Havas” relatează că prefectura poliţiei continuă in Paris şi suburbii lupta împotriva propagandei comuniste şi a propagandei clandestine in general. Din iulie au fost operate 513 de arestări în flagrant delict, 328 de internări administrative şi au fost descoperite peste 35 de organizaţii pentru tipărirea si împrăstierea manifestelor • MENAJAŢI-VA BRONCHIILE!” Ele sunt slăbite în urma violentelor şi nenumăratelor accese de tuse. Ingrijiţi-vă, căci fiecare acces de tuse slăbeşte bronchiile şi plămînii. Sirop Caze este re-mediul care vă va ajuta!” • FUNCŢIONARII PUBLICI nu pot fi administratori, cenzori sau directori la instituţiile de credit fără autorizarea Conducătorului Statului. „Cei care nu se vor conforma pierd funcţiunea publică” • REGENTUL HORTHY RĂCIT. In urma recomandărilor medicilor, el nu va părăsi casa timp de două, trei zile • ÎNTÎMPLARI DIN CAPITALA: „Spărgători arestaţi”; „Hoţ împuşcat”; „Copil abandonat” • AVIAŢIA GERMANA a dat împotriva Angliei cele mai violente atacuri de la începutul războiului aerian • „N. CREVEDIA iscăleşte admirabila nuvelă X TOVARĂŞE DE DRUM în numărul de Sâmbătă al revistei Universul literar” • „DE CE EŞTI AŞA POSOMORIT? Nu ştii că GARDAN înlătură durerile de cap şi indispoziţiile? Ia 2 tablete şi vei fi mirat, cit de repede îţi va reda buna dispoziţie. GARDAN suprimă durerile. Este un produs Bayer”.

Rubrică redactată de Ion BUTNARU

Actualitate

Serviciile de inchirieri masini sunt optiunea de transport avantajoasa

Publicat

pe

De

Bucurestiul, capitala Romaniei, este cunoscut pentru aglomeratia sa, pentru diversitatea sa culturala si pentru ritmul alert al vietii de zi cu zi. In acest context, serviciile de inchirieri auto au devenit o solutie indispensabila pentru locuitorii orasului, dar si pentru turistii care vor sa exploreze fiecare colt al acestuia. Firmele de inchirieri auto din Bucuresti ofera o gama variata de masini, de la modele compacte, potrivite pentru deplasari urbane, pana la masini de lux, ideale pentru evenimente speciale sau pentru cei care doresc sa se bucure de confort si eleganta.

Un aspect esential al acestor servicii este flexibilitatea pe care o ofera. In fiecare zi, sute de clienti aleg sa colaboreze cu diverse companii de inchirieri auto Bucuresti , beneficiind de multiple avantaje, printre care se numara costurile reduse si accesibilitatea. In plus, aceste servicii sunt foarte convenabile pentru cei care ajung in Bucuresti cu avionul. La Aeroportul Otopeni, majoritatea agentiilor de inchirieri auto au birouri, permitand astfel turistilor sa isi inchirieze masina imediat ce ajung in tara.

Flote Variate pentru Toate Gusturile si Bugetele

Flotele companiilor de inchirieri auto din Bucuresti sunt extrem de variate, adaptate pentru a satisface orice nevoie sau preferinta. Daca sunteti in cautarea unei masini economice pentru deplasari zilnice prin oras, puteti opta pentru un model din clasa mica. Aceste masini sunt usor de manevrat si au un consum redus de combustibil, ceea ce le face ideale pentru traficul bucurestean.

Pentru cei care au nevoie de mai mult spatiu sau de o masina potrivita pentru drumuri mai lungi, exista optiuni din clasa medie. Aceste masini ofera un echilibru perfect intre confort si eficienta, fiind echipate cu toate dotarile necesare pentru a face orice calatorie placuta si sigura.

Pe de alta parte, daca doriti sa calatoriti in stil si sa va bucurati de cele mai noi tehnologii si de un confort deosebit, puteti alege o masina din clasa de lux. Aceste vehicule sunt dotate cu cele mai avansate sisteme de siguranta si confort, oferind o experienta de conducere inegalabila.

Alegerea Corecta a Companiei de Inchirieri Auto

Inainte de a alege serviciile unei anumite companii de inchirieri auto, specialistii recomanda sa va informati in detaliu despre termenii si conditiile de inchiriere. Este important sa intelegeti toate clauzele contractului, pentru a evita eventualele surprize neplacute. De asemenea, trebuie sa verificati ce include pretul inchirierii – de exemplu, daca asigurarile sunt incluse sau daca exista taxe suplimentare pentru diverse servicii.

Alegerea masinii potrivite trebuie sa se faca in functie de bugetul disponibil si de nevoile specifice ale calatoriei. Este recomandat sa comparati mai multe oferte si sa cititi recenziile altor clienti pentru a va asigura ca faceti cea mai buna alegere.

Servicii de Rent a Car Otopeni

Pentru cei care ajung in Romania cu avionul, serviciile de rent a car Otopeni sunt o optiune extrem de convenabila. Majoritatea companiilor de inchirieri auto au birouri in terminalul aeroportului, ceea ce permite inchirierea unei masini imediat dupa aterizare. Astfel, economisiti timp pretios si va puteti continua calatoria fara intarzieri. Companiile ofera clientilor de fiecare data cele mai avantajoase solutii si optiuni de inchirieri auto otopeni fara garantie cu asigurare full casco inclusa in pret.

Avantajele Colaborarii cu inchirieriauto-bucuresti.com

Una dintre cele mai populare optiuni pentru inchirieri auto in Bucuresti este inchirieriauto-bucuresti.com. Aceasta companie ofera unele dintre cele mai avantajoase oferte de pe piata, combinand preturi competitive cu servicii de inalta calitate. Clientii au la dispozitie o gama variata de masini, de la modele economice la masini de lux, toate intretinute la cele mai inalte standarde.

Compania pune accent pe transparenta si pe satisfactia clientilor, oferind suport 24/7 si asistenta in caz de urgenta. In plus, inchirieriauto-bucuresti.com ofera diferite pachete promotionale si reduceri pentru inchirierile pe termen lung, facand astfel serviciile sale accesibile pentru orice tip de client.

Serviciile de inchirieri auto din Bucuresti reprezinta o solutie moderna si economica pentru oricine are nevoie de flexibilitate si confort in deplasarile sale. Cu flote variate si oferte adaptate oricarui buget, aceste servicii sunt ideale atat pentru locuitorii orasului, cat si pentru turistii care vor sa exploreze capitala Romaniei. Alegerea companiei potrivite si intelegerea termenilor si conditiilor de inchiriere sunt esentiale pentru a va bucura de o experienta placuta si fara probleme. Indiferent daca alegeti sa inchiriati o masina de la Aeroportul Otopeni sau din alta parte a orasului, optiunile sunt numeroase si diversificate, asigurand astfel satisfactia fiecarui client.

In final, colaborarea cu o companie de incredere, cum este inchirieriauto-bucuresti.com, poate face diferenta intre o calatorie stresanta si una placuta si lipsita de griji. Fie ca aveti nevoie de o masina pentru o zi sau pentru o perioada mai lunga, rent a car Bucuresti va ofera solutii moderne, economice si adaptate nevoilor dumneavoastra.

Citeste in continuare

Actualitate

Ajutați-o pe Patricia să înfrunte lupta pentru viață: Fetița are nevoie de ajutorul nostru!

Publicat

pe

De

APEL UMANITAR: Ajutați-o pe Patricia să trăiască!

Patricia, o fetiță de doar 8 ani, se află într-o situație critică, iar familia ei nu dispune de resursele necesare pentru a plăti intervenția chirurgicală salvatoare. Viața liniștită a familiei Ion și Ștefania s-a schimbat dramatic în urmă cu câteva zile, când, în vacanță la bunici, Patricia a început să acuze dureri severe de cap și vărsături. De urgență, a fost transportată la spitalul județean din Drobeta Turnu Severin, unde inima ei a intrat în stop cardiac. Medicii au reușit cu greu să o readucă la viață după 5 minute de manevre de resuscitare.

Un examen CT cerebral a confirmat diagnosticul: hemoragie intraventriculară cu hidrocefalie secundară. Micuța a fost rapid transferată la Spitalul pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, unde i s-au efectuat reevaluări CT, iar starea ei a fost stabilizată. Cu toate acestea, diagnosticarea formei tumorale hemoragice din fosă posterioară, împreună cu edemul cerebral difuz și insuficiența respiratorie acută, indică necesitatea unei intervenții chirurgicale complexe, ce nu poate fi realizată în țară.

Un spital din Istanbul, Turcia, a acceptat să o trateze pe Patricia, estimând un cost al intervenției operatorii între 25.000 și 30.000 de euro. Din păcate, familia nu are resursele financiare necesare. Ion, tatăl fetiței, este un simplu polițist local și nu poate suporta această cheltuială.

Părinții Patriciei fac un apel disperat la toți cei care pot ajuta să o susțină pe micuță. Orice contribuție este extrem de valoroasă și poate face diferența. Ajutoarele pot fi trimise în lei în contul IBAN: RO57INGB0000999915982866, iar cele în euro în contul RO26INGB0000999915987304. Ambele conturi sunt deschise la ING Bank (cod swift INGBROBU) pe numele titularului Ion Minoiu.

Sindicatul Național „Forța Legii” se alătură acestei cauze nobile și face apel la solidaritate. Fă și tu un gest de ajutor! Patricia are nevoie de noi, iar fiecare contribuție contează!

Citeste in continuare

Actualitate

Dinastii și jocuri politice: o privire asupra alegerilor din SUA în ultimele trei decenii

Publicat

pe

De

Cozmin Gușă își propune să ofere o scurtă analiză a desfășurării alegerilor în Statele Unite în ultimele trei decenii.

În 1992, Bush tatăl este surprinzător învins de Bill Clinton, guvernatorul tânăr din Arkansas, o victorie care, ulterior s-a demonstrat, fusese pregătită cu mult timp înainte în cercurile profunde ale Statului American. Aceste forțe căutau să impună o dictatură a minorităților, în timp ce Clinton, cu problemele sale, inclusiv controversa cu Monica Lewinsky, reușește totuși să își finalizeze mandatul.

După 8 ani, în 2000, Clinton, dorind să își perpetueze influența, îl sprijină pe Al Gore, vicepreședintele său, care câștigă votul popular. Totuși, în urma unui scandal electoral în Florida, președinte devine Bush Junior, inaugurând o nouă dinastie care va dura până în 2008. În această perioadă, Statele Unite, sub conducerea lui Bush, impun politica războiului preventiv împotriva terorismului, culminând cu evenimentele tragice de pe 11 septembrie 2001.

După cei 8 ani ai familiei Bush, în 2008, Hillary Clinton dorește din nou nominalizarea democrată, dar Barack Obama, un alt politician susținut de George Soros, îi ia locul. Obama devine președinte timp de 8 ani, perioadă în care SUA își pierd influența la nivel global, în special față de China.

În 2016, Hillary Clinton își reîncearcă șansa, dar este învinsă de republicanul Donald Trump. În 2020, Obama reușește să impună interpusul său, Joe Biden, în urma unor alegeri controversate. Este de notat că Obama a dorit să o aducă în prim-plan pe Michelle Obama, dar planul nu a fost acceptat de Deep State.

Acum, în 2024, Trump revine pe scena politică, iar lupta din partea democrată se dă între familiile Clinton și Obama, cu ambii dorind să își impună proprii candidați. De asemenea, George Clooney intră în competiție. Bătălia pentru nominalizările democratice se va desfășura în urma alegerilor din luna august.

Cozmin Gușă subliniază că, având în vedere modul în care se desfășoară alegerile în SUA, adică într-un sistem considerat democratic, este greu de comentat despre aranjamentele în alte state, cum ar fi Rusia sau China, unde autoritarismul este evident.

 

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România. Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național? Garantăm confidențialitatea! Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503 Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com Departament Investigații - Secția Anticorupție

Știri calde

Exclusiv15 ore ago

Angajații Arhivelor Naționale primesc noi atribuții, dar fără soluții pentru inechitatea salarială.

Angajații din Arhivele Naționale au primit, peste noapte, noi atribuții, fără a fi consultate, conform Sindicatului Europol. O modificare puțin...

Gemevo Gemevo
Exclusivo zi ago

Irigatoarele bucale: Soluția eficientă pentru persoanele cu aparate ortodontice sau lucrări dentare

Menținerea unei igiene orale impecabile este esențială pentru toată lumea, dar este deosebit de importantă pentru cei care poartă aparat...

Exclusiv2 zile ago

CSM Ploiești în criză: „MILITIANUL” Dănuț Burghelea, favorit pentru funcția de director în mijlocul controversei

CSM Ploiești a „anunțat” (pe şestache) organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de director al instituției, fără a consulta aleșii...

Exclusiv3 zile ago

Confruntările de putere în subteranele Administrației Locale din Neamț

Când Șoarecele se Crede Leu Un grav accident în județul Neamț l-a pus într-o situație dificilă pe prefectul interimar –...

Exclusiv3 zile ago

Controverse în Legislația Rutieră: Confuzie și Presiune Asupra Polițiștilor Rutieri, dezvăluite de Sindicatul Europol

Sindicatul Europol a atras atenția asupra unei situații tensionate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și IGPR, referitoare la neactualizarea procedurilor...

Exclusiv3 zile ago

Conflicte Sindicale și Lipsa Transparenței în Administrarea Financiară la SC Hale și Piețe SA Ploiești

Sindicatul Administrației Publice și Asistenței Sociale „Alexandru Ioan Cuza” (SAPAS), reprezentat legal de către Președinte – domnul Radu Florian Constantin,...

Exclusiv4 zile ago

„Alba neagra” privind drepturile și libertățile cetățenești/Intrigă la o Secție de Poliție dintr-un oraș din Prahova (V)

Avem informații detaliate conform cărora, pentru a acoperi posibile abuzuri ale agentului de poliție Picior Alexandru de la Poliția Boldesti-Scaieni,...

Exclusiv4 zile ago

Ancheta complexă: Scandalul implicării politice și economice la Șantierul Naval 2 Mai și cheltuielile bugetare sub semnul întrebării

Pe data de 04 iulie 2024, ziarul nostru, Incisiv de Prahova, a publicat un articol intitulat „Jocuri dubioase politico-economice: Oprea...

Exclusiv4 zile ago

Opacitatea sumelor: RetuRO și enigma mafiotă de spălare de bani a sistemului de Garanție-Returnare

Conform dezvăluirilor din serialul nostru de la Incisiv de Prahova (aici, aici, aici, si aici, ), Returo este o schemă subtilă...

Exclusiv4 zile ago

Clarificarea informațiilor despre rațiile militare etichetate în limba română și pregătirea pentru exercițiul național din septembrie

Contextul clarificărilor: Deputatul Dumitru Coarnă a adresat o interpelare Ministrului Apărării legată de informațiile apărute despre rațiile militare etichetate în...

Exclusiv4 zile ago

Semnalare de fapte suspecte în dosarul despăgubirilor imobilelor: se apelează la Integritatea Judiciară

D. Ș., cu domiciliul în Orașul Otopeni, ne atrage atenția noua si Inspectorului șef al Inspecției Judiciare asupra unor posibile...

Exclusiv4 zile ago

Turbulențe și incertitudini în privința aplicării ordonanțelor privind testările antidrog pentru polițiștii rutieri din România

In cadrul unei intervenții la Digi 24, Cosmin Andreica, reprezentant al Sindicatului EUROPOL, a subliniat încă o dată faptul că...

Exclusiv4 zile ago

Controverse și acuzații în mediul poliției Neamț: de la proteste la posibile acte de corupție

Se pare că verificările privind protestul considerat „neautorizat” în fața sediului IPJ Neamț sunt efectuate de către comisarul șef de...

Exclusiv5 zile ago

Despre comunicare și diferențiere în scrierea publică: o analiză a Comunicatului Poliției Române

Prin școala generală am învățat că există diferențe de limbaj – extindem termenul la noțiunea de ”comunicare” – pentru diverse...

Exclusiv5 zile ago

Nemulțumiri profunde ale Polițiștilor din Constanța: Protest major împotriva Reorganizării IPJ și a condițiilor de muncă

Polițiștii din Constanța anunță un protest masiv: nemulțumiri profunde privind reorganizarea IPJ și condițiile de muncă, dezvaluie Sindicatul Politistilor- Sidepol....

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv