Connect with us

Actualitate

Remember 8 noiembrie 1990 – Presa acum 30 de ani

Publicat

pe

K.O. 

Care este avantajul pe care îl prezintă sistemul parlamentar bicameral? Acela că actele normative sînt elaborate de două ori mai încet, în timp ce discuţiile durează de două ori mai mult!

O.K. 

Relaţiile Iliescu – Roman în viziunea preşedinţiei: „Nu poate fi vorba despre a detaşare politică. Personal susţin eforturile acestui guvern care s-a lansat intr-o treabă foarte complicată”.

O „afacere” suspectă 

AZILANT POLITIC SAU SPION? 

Totul a pornit de la un scandal, declanşat în zona comunei Biled, de către cetăţeanul maghiar Szabo Attila Ferene, in virstă de 40 ani. Cu prilejul legitimării au fost descoperite asupra Iui 23 de fişe, cuprinzind date de identitate şi fotografii ale unor persoane născute în Ungaria şi refugiate în România, in luna februarie 1945, fişe despre care a declarat că le-ar fi găsit în cutia poştală de la domiciliul său din Budapesta (?!). Din verificările efectuate s-a stabilit că cetăţeanul maghiar care avea o cameră rezervată la hotel „Parc” din Oradea, solicitase prin presa locală, în cursul săptămînii trecute azil politic in România, pe motiv că ar fl lider al unei formaţiuni politice din Ungaria şi că ar avea debite faţă de statul maghiar (?!). Evident, este vorba despre o afacere suspectă, cercetările, efectuate de poliţie urmind a stabili daca avem de-a face cu un… banal caz de spionaj. Banal, pentru că de la Revoluţie incoace România pare să fi devenit „placa turnantă” a profesioniştilor „informaţiei”. 
Vom reveni cu amănunte.    

Mesaj din partea preşedintelui Bush

Preşedintele Ion Iliescu a primit un mesaj din partea preşedintelui George Bush. Mesajul i-a fost transmis, miercuri, cu ocazia primirii ambasadorului american la Bucureşti, Alan Green jr.
Şeful statului român a exprimat mulţumiri pentru mesajul primit.

Ziarul Libertatea din 8 noiembrie 1990 pag. 1-a ► Click pe imagine pentru mărire!

N-avem

Caricatură de ANDO

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MINA IN FOC)    

ENIGMA MOMENTULUI GOL!    

Episodul al patrulea: „Cine sapă groapa altuia…”

Investigatorul Podobescu nu reuşea să-şi revină din uimire. Dincolo de gardul cimitirului, porumbul de pe cîmp unduia şi foşnea în bătaia vintului. Aruncă o privire spre ceasul de mină – marca SEIKO, primit ca ajutor umanitar din Coreea de Sud şi tresări: era deja ora 16. Pînă la inchiderea ediţiei mai erau doar vreo trei ore. Trei ore în care trebuia să conceapă, să scrie, să dactilografieze (dacă mai răminen vreo dactilografă la ora asta) şi să dea şi la viză articolul! Aproape imposibil! Vocea cavernoasă a administratorului îl readuse însă la realitate: „Domnule redactor, cu părere de rău trebuie să-ţi spus că te-ai băgat într-o afacere periculoasă şi care nu te priveşte. Din, păcate pentru dumneata, stii prea multe”. Podobescu vru să protesteze, să spună că de fapt nu ştia nimic. I se păru însă mai interesant să-l lase pe cel din faţa sa să creadă contrariul. „Cu regret îţi fac cunoscut – reluă acesta – că trebuie să te lichidăm!“. Privi scurt, semnificativ spre cei doi gropari, care-l înţeleseră imediat şi plecară revenind după citeva minute cu cazmale şi lopeţi. Podobescu simţi un fior rece pe şira spinării. În clipele acelea se surprinse că se gindeşte cu regret doar la lucrurile pe care nu reuşise să le facă: reportajele despre cimitirul elefanţilor din Kenya şi cimitirele de maşini din New York. Avea, chiar, în buzunar, biletul de avion pentru America, primit ca ajutor umanitar din partea iubitorilor ziarului „Amănuntul”, din Lumea Nouă, pe a cărui ediţie internaţională – într-un tiraj de un milion de exemplare – se băteau, de regulă, vreo cinci milioane de cititori. Îi veni chiar să şi ridă: ca să vezi, să mi se întîmple mie, tocmai aici, într-un cimitir amărît, despre care nu ştia nimeni. „Dacă tot mi-aţi hotărît soarta – spuse el, cuprins de un curaj pe care nu şi-l putea explica – vreau să ştiu adevărul. Cu a mare. Ce se intimplă aici? Ce-aţi pus la cale?“. Administratorul îl privi lung, in timp ce în spatele său auzea zgomotul ritmic al cazmalelor care mişunau din pămintul reavăn. „Hm! Adevărul! De ce tocmai adevărul? Pot să-ţi servesc cîteva scenarii, foarte autentice ca să spun aşa. Dar dacă ţii cu tot dinadinsul…” Intre timp, cei doi aproape nu se mai vedeau din cavitatea realizată într-un timp record. Doar lopata oare arunca afară pămintul depăşea marginile viitorului mormint. Podobescu se surprinse întrebîndu-se dacă va avea parte măcar de o cruce şi dacă o va avea, ce va scrie pe ea… „Ei bine, domnule, reluă administratorul – acest cimitir reprezintă o imensă fraudă. Mormintele de aici nu conţin nimic. Nici măcar un cadavru. Al dumitale este, probabil primul. Dar pentru toţi aceşti morţi presupuşi; s-au încasat milioane, chiar la vechile tarife, ceausiste. Pînă şi popii care au făcut slujbele ne-au dat o cotă parte: Toti aceşti bani au mers într-un cont secret al cărui scop este să…“. În acel moment, dinspre poarta cimitirului se auzi un urlet sirenă si o maşină de poliţie îşi făcu apariţia în trombă. Cu o prezenţă de spirit care-l uimi si pe el. Îl lovi iute peste mînă pe administrato, după care îi dădu un brînci puternic spre groapă. Dinăuntru se auzi un icnet îndesat, urmat de cîteva înjurături. Maşinal, se aplică si ridică din iarbă obiectul care crezuse că ar fi pistolul ce-i împunsese coastele. Nu era însă decît un stilou chinezesc, de 96 de lei (pret neliberalizat). Simţi că puterile îl pără    sesc si căzu leşinat cît era de scurt…

AMBIDEXTRU    

Ziarul Libertatea din 8 noiembrie 1990 pag. a 2-a ► Click pe imagine pentru mărire!

Ziarul Libertatea din 8 noiembrie 1990 pag. a 3-a ► Click pe imagine pentru mărire!

Ziarul Libertatea din 8 noiembrie 1990 pag. a 4-a ► Click pe imagine pentru mărire!

CRONICĂ PARLAMENTARĂ

Diversitate de opinii

În şedinţa comună a celor două Camere desfăşurată ieri, au continuat şi s-au epuizat dezbaterile pe marginea Raportului prezentat de primul ministru în urmă cu două săptămîni. Aşa cum s-a întîmplat şi săptămîna trecută, nota de reticenţă în privinţa măsurilor de privatizare s-a oglindit la majoritatea senatorilor şi deputaţilor care au luat cuvîntu. Din păcate, expunerile au depăşit de multe ori tema propusă şi de fiecare dată timpul acordat. Deputaţii au folosit microfonul. În special pentru interpelarea guvernului în cele mai diverse probleme, întrucît în cadrul Adunării Deputaţilor nu au această posibilitate. Totuşi, cele cîteva idei care au rezistat după „speach“-urile parlamentarilor se pot grupa astfel: momentul ales de guvern este inoportun, iar populaţia nu a fost suficient pregătită pentru a „încasa” terapia de şoc; sistemul de protecţie socială este perfectibil, compensaţiile băneşti nu sînt realiste; guvernul trebuie să prezinte întreg pachetul de legi care însoţesc procesul de liberalizare declanşat la 1 noiembrie. 

În încheierea şedinţei, preşedintele Senatului, dl. Alexandru Bîrlădeanu, şi-a exprimat şi dînsul nedumerirea fată de graba cu care guvernul a aplicat măsurile de liberalizare. De asemenea, a accentuat că este necesară crearea posibilităţilor de apariţie a concurenţei pentru a nu ne împotmoli în sistemul de liberalizare. În această idee, dl. Bîrlădeanu a sugerat parlamentarilor să se aprobe cererea guvernului de a i se acorda competente sporite, avînd în vedere că acestea sînt de ordin tehnic (deci nu vizează cedarea de prerogative ale parlamentului) şi fără de care guvernul nu poate duce la capăt ceea ce şi-a propus. La propunerea domnului Dan Marţian, votul asupra acestei probleme s-a amînat pentru luni, separat în fiecare Cameră. Astfel că şedinţa s-a terminat liniştit, în atmosfera de „relache” care a caracterizat întreaga dimineaţă. Poate şi din cauza pauzei prelungite care a durat cît dezbaterile.

Răzvan MITROI

Ultima oră • Ultima oră

Comunicat

Guvernul Roman a fost sesizat in legătură cu practicarea in reţeaua comercială a unor preturi ia produsele alimentare care încalcă în mod flagrant Hotârîrea nr. 1109 din 18 octombrie 1990 privind liberalizarea preturilor şi măsurile de protecţie socială. Preturile la pîine, produse din carne şi lactate sînt în contradicţie flagrantă cu Hotărîrea amintită şi nu au nici o
justificare legală. În mod abuziv au fost majorate o serie de preţuri, inclusiv la produsele alimentare din import, precum cafeaua, în legătură cu care Guvernul a primit propuneri din partea unor mari furnizori pentru preturi de desfacere de circa 350 lei pe kilogram, mai mici decît preţul actual. Guvernul declară ilegale preţurile afişate în reţeaua comercială şi a dispus întreprinderea de măsuri severe împotriva tuturor acelor care se fac vinovaţi de abaterile săvirşite. Guvernul reaminteşte întregii populaţii că preţurile produselor alimentare de bază şi ale unor produse şi servicii esenţiale precum pîinea, făina, mălaiul, orezul, carnea, preparatele din carne, conservele din carne, peşte, lapte, produse lactate, ouă, zahăr, conserve din legume şi fructe, fasole, cartofi, medicamente, săpun, detergenţi, articole pentru copii, cărţi şi rechizite, servicii medicale, rămîn nemodificate pină la 1 ianuarie 1991, dată după care orice modificare in preţurile acestora va fi compensată prin adaos la salarii şi pensii.

Procesul Săpînţa

La judecătoria din Braşov a fost reluat ieri procesul primarului de la Săpînţa, Toader Steţca. In cursul şedinţei, a fost încheiată cercetarea judecătorească. Din lista martorilor citaţi au lipsit domnul Augustin Botiş, deputat in parlament, şi dl. col. Lupu. În lipsa a-cestora şi pentru a nu mai tărăgăna desfăşurarea procesului, avocaţii apărării au propus, iar reprezentantul procuraturii a fost de acord să fie audiat ca martor dl. Nicolae Iuga, fost vicepreşedinte al C.J.P.U.N. Baia Mare. Concluziile în fond ale procurorului au subliniat că, după opinia acuzării, inculpatul se face vinovat de săvirşirea infracţiunii de ultraj cu violenţă.
Pledîndu-şi nevinovăţia, inculpatul a arătat că în viaţa şi activitatea lui nu-şi poate reproşa nici măcar greşeala de fi jignit pe cineva.

Actualitate

Critica acerbă a lui Victor Ponta la adresa liderilor politici și a politicii de război

Publicat

pe

De

Victor Ponta, fostul premier al României, a emis critici puternice la adresa liderilor politici, inclusiv președinți, premieri și miniștri, care se laudă cu deciziile lor referitoare la domeniul militar, promovându-și implicarea în chestiuni legate de război, rachete, avioane, tancuri, bombe și muniții. Ponta subliniază că acești lideri se laudă chiar și cu extinderea conflictelor armate în zone precum Gaza sau Taiwan, ignorând tragediile umane deja existente în Ucraina și impactul devastator al invaziei conduse de Putin.

Fostul premier exprimă consternarea sa față de discursul politicienilor referitor la „pace”, considerând că acest concept este esențial pentru miliardele de oameni obișnuiți care nu trag foloase din industria militară sau care nu ocupă poziții bine plătite pentru a asigura „apărarea” comună. Ponta respinge ipocrizia liderilor politici care vorbesc despre pace într-un context marcat de conflicte și suferință provocate de războaie, inflație, deficite de energie și lipsă de perspective. El recunoaște că nu există soluții miraculoase, dar apreciază liderii care aduc în discuție subiecte corecte și constructivie, în interesul unei majorități, nu doar al unora interesați direct de război.

Cu o notă ironică amară, Ponta prezice că Uniunea Europeană ar putea introduce sancțiuni pentru folosirea cuvântului „pace”, iar România ar putea fi printre primele țări care aplică această măsură, ocazie cu care președintele Iohannis ar putea să se lăude la summit. El critică lipsa de fermitate și inteligență a liderilor occidentali în confruntarea cu Putin, avertizând că ignoranța și dorința de război ne pot conduce către dezastru.

Citeste in continuare

Actualitate

Cum să ai angajați fericiți: 10 sfaturi pentru a îmbunătăți moralul și productivitatea

Publicat

pe

De

 1. Comunicarea eficientă

Una dintre cele mai importante aspecte pentru menținerea unui mediu de lucru sănătos este comunicarea deschisă și transparentă. Angajații trebuie să se simtă liberi să își exprime opiniile, să adreseze întrebări și să își împărtășească preocupările fără teamă de represalii. Organizarea unor întâlniri regulate și sesiuni de feedback poate ajuta la identificarea și rezolvarea problemelor înainte ca acestea să devină majore.

 1. Recunoașterea și recompensarea performanțelor

Angajații care se simt apreciați sunt mai motivați și mai loiali. Implementarea unui sistem de recunoaștere și recompensare a performanțelor, fie că este vorba despre premii financiare, zile libere sau simple mulțumiri publice, poate avea un impact semnificativ asupra moralului echipei. De exemplu, oferirea unui cadou de Craciun poate fi un gest simplu, dar foarte apreciat, care arată angajaților că eforturile lor sunt recunoscute și valorizate.

 1. Oferirea de oportunități de dezvoltare profesională

Investiția în dezvoltarea profesională a angajaților nu doar că îi ajută să își îmbunătățească abilitățile, dar le arată și că sunt apreciati. Cursurile de formare, atelierele și oportunitățile de avansare în carieră sunt esențiale pentru menținerea unui nivel ridicat de satisfacție la locul de muncă.

 1. Crearea unui mediu de lucru pozitiv

Un mediu de lucru plăcut și confortabil poate face minuni pentru starea de spirit a angajaților. Asigură-te că birourile sunt bine luminate, curate și echipate corespunzător. De asemenea, încurajează o cultură organizațională pozitivă, bazată pe respect reciproc și colaborare.

 1. Flexibilitatea programului de lucru

Oferirea unui program de lucru flexibil poate reduce stresul și poate îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Angajații care au posibilitatea de a-și ajusta programul în funcție de nevoile lor personale sunt adesea mai productivi și mai fericiți.

 1. Îmbunătățirea beneficiilor și a pachetului salarial

Un pachet salarial competitiv și beneficii atractive, cum ar fi asigurarea medicală, planurile de pensii și concediile plătite, pot juca un rol crucial în satisfacția angajaților. Reevaluează periodic aceste aspecte pentru a te asigura că rămâi competitiv pe piața muncii.

 1. Promovarea echilibrului între viața profesională și cea personală

Încurajează angajații să își ia concediu și să profite de zilele libere. Stabilește politici care să prevină munca excesivă și să promoveze echilibrul între viața profesională și cea personală. Angajații odihniți și echilibrați sunt mai productivi și mai dedicați.

 1. Organizarea de activități de team building

Activitățile de team building sunt esențiale pentru consolidarea echipei și pentru îmbunătățirea relațiilor interpersonale. Acestea pot varia de la simple ieșiri în oraș până la sesiuni de training sau activități recreative. Scopul este de a crea un sentiment de unitate și de a încuraja colaborarea.

 1. Oferirea de suport și resurse pentru bunăstare

Bunăstarea mentală și fizică a angajaților ar trebui să fie o prioritate. Oferirea de resurse precum consiliere psihologică, abonamente la săli de sport sau programe de wellness poate contribui la starea generală de bine a echipei.

 1. Cadouri și surprize pentru angajați

O modalitate excelentă de a arăta angajaților că îți pasă de ei este prin oferirea de cosuri cadouri și alte mici surprize. Aceste gesturi nu trebuie să fie rezervate doar pentru sărbători; oferirea periodică a unor mici atenții poate menține moralul ridicat și poate arăta aprecierea ta continuă.

Cadouri de Crăciun

În perioada sărbătorilor, un cadou de Crăciun personalizat poate aduce bucurie și poate crea o legătură mai strânsă între angajați și companie. Gândește-te la interesele și preferințele angajaților pentru a alege cadouri care să fie cu adevărat apreciate.

Cosurile cadou Crăciun sunt o alegere populară și versatilă. Acestea pot conține o varietate de produse, de la delicatese gourmet la produse de îngrijire personală. Personalizarea fiecărui coș în funcție de preferințele fiecărui angajat poate adăuga o notă specială și personalizată care va fi cu siguranță apreciată.

Crearea unui mediu de lucru fericit și productiv necesită efort și dedicare, dar beneficiile sunt considerabile. Angajații fericiți sunt mai productivi, mai loiali și contribuie pozitiv la cultura organizațională. Aplicând aceste sfaturi, vei putea să îmbunătățești semnificativ moralul și satisfacția echipei tale.

 

Citeste in continuare

Actualitate

Ce avantaje ai la reîncărcare Telekom prin incarca.ro?

Publicat

pe

De

reîncărcare Orange

Să cumperi o reîncărcare Telekom a devenit un procedeu foarte simplu în 2024, din cauza dezvoltării internetului și implicit a automatizării.

E mult mai simplu în ziua de azi să îți manageriezi cartela PrePay față de vremurile din trecut, când erai nevoit să stai pe la cozile operatorilor de telecomunicații pentru o simplă reîncărcare electronică. Astăzi există portaluri precum incarca.ro de unde-ți poți achiziționa foarte simplu o reîncărcare Telekom, Vodafone sau Orange, fără să mai fii nevoit să mai pierzi timp prin oraș, pe la cozi, prin punctele de lucru ale operatorilor de telefonie mobilă. Există chiar 7 avantaje pe care le ai dacă alegi să-ți reîncarci cartela PrePay online, prin intermediul incarca.ro.

Ce avantaje ai dacă alegi să cumperi o reîncărcare Telekom prin incarca.ro?

 1. Economisești timp foarte prețios. Timpul în ziua de azi este de departe cea mai prețioasă resursă. Cine reușește să facă rost de timp liber este mai mult decât câștigat. Ei bine, simpla reîncărcare online a unei cartele PrePay online îți poate aduce în prim plan timp liber. Nu mai ești nevoit să te duci prin oraș, pe la magazine, să stai pe la cozi doar pentru a avea un telefon 100% funcțional de pe care să poți iniția apeluri și prin intermediul căruia să reușești să navighezi pe internet.
 2. Beneficiezi de bonus suplimentar. Sistemul de reîncărcare a cartelelor PrePay oricum are la bază o metodă de bonusare. Incarca.ro vine în întâmpinarea clienților cu un sistem suplimentar de fidelizare prin intermediul căruia se acordă minute sau MB de internet extra, la fiecare reîncărcare Orange, Vodafone sau Telekom. Este o modalitate mai mult decât eficientă de a oferi clienților beneficii suplimentare, am putea spune că este o situație convenabilă de ambele părți.
 3. Portalul este deschis NON STOP. Gata cu momentele de frustrare survenite în urma expirării minutelor în miez de noapte. Acum nu mai ești nevoit să te îmbraci și să cauți o benzinărie în oraș din care să cumperi o cartelă de reîncărcare la un preț exorbitant. Este mai mult decât simplu să accesezi incarca.ro, un portal deschis non stop, și să-ți cumperi o reîncărcare PrePay la un preț mai mult decât decent, la prețurile oficiale ale companiilor de telecomunicații.
 4. Reîncărcarea durează două minute. Tehnologia modernă face minuni. Reușește nu doar să ne ia drumurile din picioare și să ne ofere în schimb timp liber, dar reușește să reducă la maxim și timpii de achiziție pentru o reîncărcare PrePay. Portalul incarca.ro nu necesită crearea unui cont pe platformă, motiv pentru care în maxim 2 minute, clienții pot finaliza tranzacția de achiziție și se pot bucura de beneficiile achiziționate. Incarca.ro este cel mai rapid portal de reîncărcare a cartelelor PrePay din România, la ora actuală.
 5. Poți reîncărca între 5 și 125 euro. Diversitatea este foarte importantă în special pentru clienții care nu stau prea bine cu finanțele. Dacă un client are bani de o reîncărcare de 6 euro, acesta o poate achiziționa fără probleme prin intermediul portalului incarca.ro. Nu este nimeni nevoit să meargă direct spre reîncărcarea de 8 euro sau de 10 euro cum se întâmplă de obicei când mergem să achiziționăm o reîncărcare PrePay de la magazine sau din benzinării, fiind singurele disponibile
 6. Datele tale sunt în siguranță. Incarca.ro nu va folosi datele personale în scopuri comerciale. Nu își vor face reclamă folosind numerele de telefon ale clienților și nici nu vor vinde aceste date altora. Căci ne întrebăm de multe ori de unde au numerele noastre de telefon cei care se ocupă cu sondaje de opinie spre exemplu și ne bâzâie non stop. Ei bine, aceste companii cumpără informațiile de la alte portaluri, din fericire nu este și cazul celor de la incarca.ro.
 7. Tranzacțiile sunt criptate 100%. Un aspect foarte important în ziua de azi, când internetul colcăie de hackeri. Cu cât viața devine mai grea cu atât oamenii încearcă să-și folosească inteligența într-un mod negativ, pentru a face rost de niște bani nemunciți. Cei de la incarca.ro au investit masiv în securizarea portalului astfel încât clienții să fie mereu în siguranță. Creditul cumpărat prin incarca.ro este mereu în siguranță, alături de datele bancare.

 

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România. Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național? Garantăm confidențialitatea! Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503 Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com Departament Investigații - Secția Anticorupție

Știri calde

Exclusiv15 ore ago

Managementul defectuos în cadrul IGPR: Oscarul irosit și implicațiile abuzurilor

Sindicatul Diamantul a dezvăluit că la IGPR, abuzurile privind acordarea Oscarurilor au atins cote alarmante. ” Eminentele cenusii” din IGPR...

Exclusiv15 ore ago

Abuzuri la IPJ Neamț: Utilizarea neautorizată a Tehnologiei de Supraveghere

Sindicatul Europol Neamț a dezvăluit că la IPJ Neamț, abuzurile împotriva lui Cănărău Ioan au atins un nou nivel al...

reîncărcare Orange reîncărcare Orange
Actualitate3 zile ago

Ce avantaje ai la reîncărcare Telekom prin incarca.ro?

Să cumperi o reîncărcare Telekom a devenit un procedeu foarte simplu în 2024, din cauza dezvoltării internetului și implicit a...

Exclusiv4 zile ago

Neclare și nocive: Provocările legate de reglementarea conducerii sub influente psihoactive în România

Sindicatul Diamantul, prin Emil Pascut, dezvăluie că suntem expuși riscului grav de a conduce sub influența substanțelor psihoactive, nu doar...

Exclusiv5 zile ago

Cheltuieli bugetare “ciudate” ale tandemului Ciolacu – Oprea/Partea a II a

Revenim cu noi date referitoare la modul cum sunt cheltuiti banii contribuabililor de catre ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu...

Exclusiv5 zile ago

Rectificări esențiale pentru OUG-ul 24/2024: Ajustări cruciale pentru respectarea prezumției de nevinovăție

După neclaritățile provocate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în urma promulgării OUG nr. 24/2024, menită să îmbunătățească siguranța rutieră, au...

Exclusiv5 zile ago

Controverse și opacitate în procesul de concursuri la Ministerul Afacerilor Interne – Perspectiva Sindicatului Național DECUS

A avut loc ședința Grupului de Dialog Social la Ministerul Afacerilor Interne, fiind prezent pe ordinea de zi Proiectul OMAI...

Exclusiv6 zile ago

Investigarea acuzațiilor de poliție Sindicală și implicarea Serviciilor de Informații la IPJ Neamț: Sindicaliștii Europol aduc dovezi

Sindicatul Europol Neamț a ridicat acuzații serioase într-o postare pe pagina sa de Facebook împotriva IPJ Neamț, sugerează existența unor...

Exclusiv6 zile ago

Testele rapide în Poliția Română și provocările Toxicologiei: Dezbateri și clarificări

Dezbaterile recente au evidențiat diferențele dintre testele rapide de screening utilizate de Poliția Română și testele diagnostice confirmatorii efectuate la...

Exclusiv6 zile ago

Scandalul Organigramei Politiei Locale Ploiesti: Alerta dată de fostul consilier al Primarului Volosevici

Fostul consilier onorific al primarului Volosevici, Gerard Georgescu, trage un nou semnal de alarmă: „Opriți, nașii, finii și amantele, ultimele...

Exclusivo săptămână ago

Redefinind standardul: Sindicatul Europol aduce lumina asupra erorilor în anunțurile de recrutare

Sindicatul Europol atrage atenția asupra erorii apărute pe site-ul oficial al MAI referitoare la viitoarele angajări: „Ar fi corect să...

Exclusivo săptămână ago

Scandal în Poliția Română: Cum un șef a pus normă de amenzi și a denunțat subalternii pentru avertismente prea multe

„Până aici s-a ajuns” – acesta este nivelul unui șef din Poliția Română. Sindicatul Sidepol a dezvăluit preocuparea legată de...

Exclusivo săptămână ago

Mărturie de profesionalism: polițiștii români și exemplul lor de solidaritate în trafic

Polițiștii români demonstrează încă o dată solidaritate și profesionalism în trafic, conform Sindicatului Europol Ieri dimineață, în jurul orei 07:30,...

Actualitateo săptămână ago

Descopera Magia Amintirilor Cu Cabina Foto Fantastic – Cabina Foto Ploiesti

Organizarea unui eveniment special poate fi o provocare, dar și o oportunitate de a crea amintiri de neuitat. Indiferent dacă...

Exclusiv2 săptămâni ago

Transparență sau aparente? O privire critică asupra activității DGA în prevenirea corupției

DGA, aparent preocupată de transparență și prevenirea corupției, este descrisă de Emil Pascut de la Sindicatul Diamantul ca un ciob...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv