Connect with us

Actualitate

Remember 11 octombrie 1990 – Presa acum 30 de ani

Publicat

pe

ÎNTÎLNIRE LA PALATUL COTROCENI

Ieri după-amiază, preşedintele Ion Iliescu s-a întîlnit, la Palatul Cotroceni, cu conducătorii principatelor partide politice şi liderii grupurilor parlamentare. Cu această ocazie, preşedintele a prezentat activitatea delegaţiei care a reprezentat România la Conferinţa mondială asupra situaţiei copilului şi la cea de-a 45-a sesiune a Adunării Generale a ONU, ce au avut loc la New York.
Întîlnirea prilejuieşte şi un schimb de păreri între instituţia prezidenţială şi liderii formaţiunilor politice privind principalele aspecte „Ia zi“ ale situaţiei din ţară.

Parlamentul – faţă in faţă cu guvernul

– Informare… audiovizuală, in premieră naţională! –
Sala Palatului s-a dovedit, ieri, mult prea încăpătoare pentru numărul parlamentarilor prezenţi. Deşi, trebuie să recunoaştem, cei 71 de absenţi n-ar fi îmbunătăţit cu mult prea mult situaţia locativă.
În lipsa unei soluţii mai apropiate de realitatea numerică a organului nostru legislativ, varianta „S.P.“ a oferit, cel puţin, prilejul ca ziariştii să se poată întîlni firesc la un pepsi si sau o chifteluţă („specialitatea” bufetului asortat) cu deputaţii şi senatorii, lucru care la Parlament nu se prea întimplă, din cauza strictei segregării sală-balcon. La prezidiu au luat loc 15 persoane – şefi de comisii şi comitete – iar domnul academician A. Bârlădeanu a expus ordinea de zi la punctul 1 – o informare prezentată de către guvern asupra măsurilor de aprovizionare a populaţiei cu alimente şi de asigurarea căldurii şi a energiei electrice in această iarnă (parcă am mai auzit pe undeva formula asta…); iar la punctul 2 – Raportul delegaţiei parlamentare care a participat la lucrările CSCE de la Strasbourg. Primul raport a fost prezentat, intr-o manieră inedită – cu proiecţii de diapozitive conţinând tabele şi grafice – de către domnul Anton Vătăşescu, în timp ce prezidiul s-a mutat in asistenţă, cu speranţa exprimată de către domnul Bârlădeanu că această operaţiune nu va produce dezordine în sală. Intr-o manieră proprie de acum echipei guvernamentale, raportul s-a situat în parametrii sobrietăţii şi realismului, fără prea multe vorbe de prisos. Perspectiva iernii care vine este, din acest punct de vedere, una de maximă austeritate, ca să folosim un eufemism. 
Căci: avînd în vedere situaţia de la care s-a plecat şi modul cum se munceşte în România, rezultatele agricole din 1990 nu sînt pe măsura aşteptărilor populaţiei şi nu sînt condiţii imediate pentru un salt deosebit în anul viitor. Printre motive: producţia redusă de porumb şi creşterile efectivelor de animale fac necesar importul de concentrate şi nu vom avea suficient ulei şi zahăr pentru că, scăzînd interesul ţăranilor suprafeţele cultivate au scăzut şi ele considerabil; vom recurge, deci, din nou la importuri prin desfiinţarea a 320 CAP-uri, suprafaţa în gospodăriile individuale a crescut pînă la peste 2 milioane ha, a căror producţie nu intră în calculul general; avem creşteri la produsele animaliere; oricum, spunea domnul ministru Vătăşescu, „îi asigurăm pe ţărani” că vor profita de roadele muncii lor, indiferent de data la care va fi dată legislaţia“ – lucru de natură să mai atenueze îngrijorările. În domeniul combustibililor şi energiei lucrurile stau şi mai prost. „Iarna asta oamenii vor suferi, dacă va fi cazul, la locul de muncă mai mult decît acasă”. Asta înseamnă că se vor face reduceri drastice la cotele de energie acolo unde consumul nu se justifică în producţie. Si va importa mai puţină electricitate decît anul trecut. Iar preţul crescut al petrolului va necesita o factură de 500 milioane dolari. De altfel, se estimează că datorită acestui lucru, începînd cu trimestrul IV, deficitul trimestrial al balanţei comerciale va fi de 1,2-1,5 miliarde dolari! Producţia de cărbune este in scădere accentuată, de circa 38 la sută! Printre soluţiile propuse figurează si concesionarea unor perimetre de explorare pe risc propriu si a altor zăcăminte exploatate. O situaţie doar aparent paradoxală întîlnim în livrările de mărfuri de larg consum. Mai mari ca anul trecut (86 miliarde), deşi producţia industrială a fost mai mică cu 20 la sută! Şi asta datorită reducerii exporturilor! Situaţia absorbirii veniturilor populaţiei: „desfacerea” de mărfuri e în continuă creştere, deşi aspectul magazinelor si psihologia populaţiei sint contradictorii. Au crescut şi depunerile la CEC. Rămîn, totuşi, lunar, disponibilităţi mari de numerar – circa 13 la sută în primele 5 luni, de pildă. Numerarul în circulaţie, deţinut direct de populaţie, a crescut cu 13,6 miliarde pe 8 luni. El a ajuns la 85 miliarde. Valoarea tuturor bunurilor de consum din reţeaua comercială este în scădere, ajungînd la 58 miliarde. Un calcul elementar arată că resursele băneşti ale populaţiei sînt de 11 ori mai mari decît fondul de marfă şi prestările de servicii lunare! Soluţii? Mai multe. Printre ele ar trebui să se afle, grabnic – deşi nu a fost menţionată – vînzarea locuinţelor şi a terenurilor. „Nu am rotunjit nici o cifră pentru a prezenta corect realitatea şi pentru a şti ce avem de făcut a spus, în încheiere, domnul Vă-tăşescu, adăugînd că „singura resursă inepuizabilă de care dispunem este munca”.
Idee asupra cărei s-a insistat şi primul ministru, Petre Roman: „Precaritatea situaţiei noastre, in special în industrie, e egală cu măsura nemuncii.”
Şi asta pentru că, în campania de reducere a „normelor ceausiste”, s-a căzut în extrema cealaltă. „Vom face o analiză exactă a ceea ce înseamnă munca” -a mai spus domnul Petre Roman, adăugind că un rol important în apreciere obiectivă a acesteia îl va avea liberalizarea preţurilor. „Sîntem confruntaţi cu o falsitate economică generalizată, datorita unui sistem arbitrar de preţuri. Va trebui să-I distrugem pentru a intra în normal”.

Octavian ANDRONIC

Ziarul Libertatea din 11 octombrie 1990 pag. 1-a ►

N-avem

Caricatură de ANDO

IERI 

Vreo 20 de demonstranţi studenţi, păziţi de cam tot atîţia poliţişti, au înfruntat cu stoicism concurenţa fotbalului, mărşăluind pe splai şi ajungînd (neautorizat) pînă în Piaţa Victoriei. Deviza lui Nica Leon – „Nici o zi fără demonstraţie” – răzbate prin noianul vicisitudinilor de tot felul.

PROCESUL MEMBRILOR FOSTULUI cpex

UN SUROGAT DE DUMNEZEU CĂZUT ÎN JOCUL DEDUCŢIILOR

• Dumitru Popescu face mărturisiri • Inculpatul acuză presiunile psihice şi informaţiile tendenţioase la care a fost supus • „România Mare” citită regulat în închisoare • Rechizitoriul – un… „reportaj unilateral şi exclusivist” • Un membru cpex cu carnetul de conducere suspendat • „Ceauşescu nu era un idiot: el nu se temea de o revoluţie pornită din stradă ci de un complot. De aceea a şi organizat mitingul din 21 decembrie, tocmai pentru a dovedi sprijinul popular de care se bucura”.

Corneliu Coposu în Marea Britanie

La invitaţia Partidului Conservator din Marea Britanie, domnul Corneliu Coposu, preşedintele Partidului Naţional Ţărănesc – creştin şi democrat, a plecat ieri la Londra. Domnia sa va asista la Congresul Partidului Conservator, care are loc la Bournemouth. Printre invitaţi s-a numărat şi Marian Munteanu, însă acesta nu poate părăsi ţara atîta timp cit acţiunea judiciară împotriva sa nu a luat sfîrşit. 

Discuţii secrete

La sediul Muzeului Naţional de Istorie a României au început azi lucrările Congresului Asociaţiei foştilor deţinuţi politici.
Domnul Constantin Ticu Dumitrescu, preşedintele acestei asociaţii, a interzis accesul în sală al redactorului Agenţiei „Rompres“, pretextînd că acesta nu avea invitaţie şi obiectînd faptul că agenţia prin comunicatele sale, „a făcut reale deservicii asociaţiei”. Întrebat fiind în ce au constat aceste deservicii, domnul preşedinte a refuzat să răspundă.
„Nu vă interesează pe dvs. ceea ce discutăm noi aici”, a mai afirmat domnul Constantin Ticu Dumitrescu.     (Rompres)

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MÎNA ÎN FOC)

• DORU BRAIA – INEDIT

Continuăm să publicăm selecţiuni din amplul interviu pe care dascălul de democraţie Doru Braia l-a acordat ziarului nostru în urmă cu cîteva luni, interviu pe care – datorită dimensiunilor sale – n-am reuşit să-l tipărim la vremea respectivă. Vă oferim astăzi alte cîteva interesante selecţiuni.

DINTRE MILIOANE DE MEGAFOANE
sau
IDEI LA PORTA-VOCEA CONŞTIINŢEI

– Haideţi să mai lămurim o posibilă suspiciune care planează în legătură cu anul 1978. Se fac adesea corelaţii, uneori justificate alteori nu, între plecarea generalului Pacepa şi deplasarea mai multora dintre compatrioţii noştri – unii dintre ei aparţinînd echipelor Iui Pacepa – peste hotare. Se poate stabili o corelaţie între plecarea dv. şi evenimentul pe care l-am amintit?
– În acel moment a avut loc o conjunctură probabil şi favorabilă intenţiei mele de a pleca. Ceauşescu dorea să primească în continuare nişte credite şi nu avea nevoie de protestatari activi în România. Cum spun, memoriul meu, care probabil se mai găseşte în „Nicolae Iorga”, confirmă anunţul pe care eu l-am făcut că în cazul în care nu mi se va da voie să plec, nu mi se va da un paşaport pînă la data exactă stabilită de mine şi care îndeplinea termenul legal din acea vreme, mă voi considera îndreptăţit a lua măsurile de cuviinţă pe care le-am şi enumerat: începînd cu proteste pe stradă, pînă la intervenţii diplomatice, pînă la semnalarea organismelor internaţionale. Am început să bat la uşile cancelariilor şi trebuie să vă spun că, spre surprinderea mea aceste uşi s-au deschis, iar receptivitatea a fost surprinzător de mare, pentru mine. Nu vreau să-mi arog vreo exclusivitate în ceea ce priveşte acţiunea românilor în exil nu am fost singurul, există, trebuie să-i numim, un Ion Raţiu, Radu Câmpeanu, o Ariadna Combes, un Radu Roşianu la Offenbach in Germania, un Nicolae Stroescu, un Radu Bărbulescu şi un Ion Cicală la Munchen şi mulţi, mulţi alţii. Mihnea Berindei mai ales, care de ani de zile activează în cadrul Ligii drepturilor omului de la Paris împreună cu Sanda Stolojan. De aceea şi prin ziarul dv. vreau să semnalez tuturor compatrioţilor noştri că noi nu am venit în România „pentru a ne vinde ţara“ atîta timp cît ani de zile am militat pentru a nu fi vîndută.

– Activitatea exilului românesc este bine cunoscută în ţară, ea a fost şi este apreciată. V-aş sugera însă temeiurile unei anumite reţineri a celor caro au înţeles să rămînă aici. Să ne reamintim că guvernele instalate Ia putere în România după 1945 erau compuse din numeroşi exilaţi care s-au întors „pentru a construi o Românie nouă îşi democratică”.
– Exilul românesc de astăzi nu are nici o legătură cu cel la care faceţi referire. Eu, cel puţin, nu mă văd nicidecum în rolul celui doborît de pe soclu, întors din exilul elveţian. Eu nu am venit în România pentru a impune o ideologie, însă pentru a contribui la amplificarea şi aici a unui strigăt făcîndu-mi din asta o datorie, aşa cum am făcut-o peste tot în Europa. Este o datorie să o fac şi aici. Dacă milioanelor de megafoane din România li se va mai adăuga unul, nu cred că este un dezavantaj. Cel puţin din punct de vedere tehnic.

AMBIDEXTRU

Ziarul Libertatea din 11 octombrie 1990 pag. a 2-a ►

 

Ziarul Libertatea din 11 octombrie 1990 pag. a 3-a ►

 

 

Ziarul Libertatea din 11 octombrie 1990 pag. a 4-a ►

„RĂMÂNÂND FIDEL POLITICII PROPRIEI CONŞTIINŢE”

Scrisoare adresată preşedintelui Havel de un deputat laburist britanic („The Guardian” din 20 septembrie 1990)

Stimate domnule preşedinte Havel, nu ne-am întâlnit nici odată. Se pare că nici in viitor nu voi avea această fericită ocazie. Am admirat de multă vre-me atitudinea curajoasă împotriva birocraticului regim comunist din ţara dumneavoastră şi am considerat eseurile pe care le-aţi semnat în volumul „Trăind în spiritul adevărului” încurajatoare şi inspiratoare. Ceea ce m-a impresionat şi inspirat, în primul rînd este viziunea dv. echilibrată asupra societăţii şi evenimentelor în ciuda tuturor suferinţelor la care aţi fost supus. Nu numai că aţi analizat corect caracteristicile societăţii din Uniunea Sovietică şi ţările est-europene, dar aţi scos în evidenţă şi neajunsurile Occidentului.
De exemplu, în „Politică şi conştiinţă“, aţi scris: „Cred că noi toţi, atît cei din Răsărit, cît şi cei din Apus, avem o datorie fundamentală, din care decurg toate celelalte. Această datorie este de a rezista – cu vigilenţă, precauţie şi atenţie, dar în acelaşi timp cu total devotament, la tot pasul şi pretutindeni – momentului iraţional al ascensiunii puterii anonime, impuse şi inumane, a ideologiilor, sistemelor, aparatelor, birocraţiei, limbajului oficial şi lozincilor politice. Trebuie să opunem rezistenţă presiunii lor complexe şi profund dăunătoare, fie că se manifestă sub forma consumului, avertizării, represiunii tehnologiei sau clişeului, toate fiind înrudite direct cu fanatismul şi izvorul gîndirii totalitare”.
Cîtă dreptate aveţi! Aţi înţeles foarte clar şi ne-aţi ajutat si înţelegem că pericolul fanatismului şi al totalitarismului a existat nu numai în Răsărit, sub fostele regimuri staliniste, ci şi în Apus.
Aţi primit-o recent pe d-na prim-ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher, o persoană energică, chiar plină de farmec personal. În ciuda acestui farmec, ea este, totuşi, o fanatică. În mod greşit, ea identifică noţiunea de libertate cu sistemul capitalist al liberei iniţiative. În opinia ei, socialismul este un rău care trebuie distrus. Ceea ce nu înţelege – sau dacă înţelege, ignoră în totalitate – este că stalinismul nu este şi nu a fost niciodată egal cu socialismul.
Cine nu-i acceptă această opinie este clasificat automat drept inamic. Este ca şi cînd nu ar fi luat în consideraţie punctul dv. de vedere, exprimat în „Politica propriei conştiinţe”: „Nu trebuie să ne ruşinăm de faptul că sîntem capabili de iubire-prietenie, solidaritate, simpatie şi toleranţă, ci dimpotrivă… trebuie să eliberăm aceste dimensiuni fundamentale ale omeniei noastre, din exilul lor pe plan individual şi să le acceptăm ca pe singurele puncte de pornire într-adevăr autentice ale unei convieţuiri umane pline de semnificaţie. Trebuie să ne conducem după propria noastră raţiune şi să respectăm adevărul în toate împrejurările, ca pe o experienţă fundamentală”.
Cu siguranţă că d-na. Thatcher exprimă, adevărul din propriul său unghi de vedere. Totuşi, ea manifestă intr-o prea mică măsură toleranţă sau înţelegere faţă de opiniile altora. Conform unei informaţii recente, ea a afirmat într-un interviu dat ziarului „Lidove noviny“, că investiţiile din partea Marii Britanii, şi alte ajutoare vor fi promovate numai dacă „vom fi siguri că vechiul aparat birocratic – industria dirijată de guvern – a dispărut, iar întreprinderile vor putea să se aprovizioneze singure cu materii prime, să hotărască asupra propriilor produse, să-şi angajeze singure personalul şi să poarte răspunderea pieţelor de desfacere”.
Cu alte cuvinte, faceţi aşa cum spunem noi şi vă vom ajuta. Este o formă de şantaj, de amestec în treburile interne ale altora. Intr-o societate liberă acest lucru este inacceptabil. Potrivit unui comentariu din „The Guardian”, aţi părut dezamăgit în replica dv. Dacă acest lucru este adevărat, el nu mă surprinde.
Mă adresez dv. fiindcă în afara ţării se înfiripă falsa impresie conform căreia d-na. Thatcher ar fi unanim acceptată in Marea Britanie; că e-conomia noastră înfloreşte sub politica ei de privatizare; că oamenii o duc bine, iar serviciile sînt ireproşabile. Adevărul, despre care afirmaţi cu bună dreptate că „îl trăim”, este întocmit opusul celor descrise mai sus. Rata şomajului a crescut. Există o sărăcie larg răsplndită. Din ce în ce mai mulţi oameni sînt lipsiţi de adăpost şi dorm pe străzi. Sistemul nostru educaţional este în criză, iar -Serviciul Naţional al Sănătăţii întîmpină mari greutăţi. Toate, datorită politicii promovate de guvernul d-nei Thatcher.
D-na Thatcher mai aminteşte necesitatea constituirii unei Magna Carta europene. Trebuie înţeles faptul că Magna Carta originală consfinţea drepturile aristocraţiei în faţa puterii regale. Oamenii de rînd nu erau implicaţi defel. Nici vorbă de politica „de jos în sus“, pe care o sprijiniţi prin scrierile dv. Datorită luptei pe care aţi dus-o în Cehoslovacia împotriva birocraţiei aţi suferit de-a lungul anilor persecuţii şi arestări. Aţi fost pilonul rezistenţei – nu numai pentru poporul dv., ci şi pentru noi, cei din Vest, care susţineam ideea că sistemul birocratic stă linist trebuie curmat. De aceea, vă rog, ca, astăzi, în pofida imensei poveri pe care o purtaţi, să continuaţi la fel ca în trecut. Ascultaţi-i pe cei ce vă dau sfaturi – pe d-na Thatcher sau pe mine, dar credeţi în adevărul pe care singur îl intuiţi.
Sînt sigur că doriţi să edificaţi o societate democratică, ce acceptă să poarte responsabilitatea pentru toţi membrii ei, în special pentru cei nefericiţi, handicapaţi, bolnavi sau lipsiţi de privilegii. Dacă aşa stau lucrurile – şi sînt sigur că aşa stau – atunci opiniile d-nei Thatcher trebuie respinse, aşa cum se va întîmpla în Marea Britanie, la următoarele alegeri generale.
De-a lungul anilor m-am ocuput cu consecvenţă în calitate de socialist democrat politicii staliniste. M-am opus ocupaţiei militare a Ungariei de către trupele sovietice, ca şi intervenţiei împotriva poporului cehoslovac, în 1968: M-a bucurat conceptul de „socialism cu faţă umană“, propus de Dubcek.
Am sprijinit „Carta celor 77”, şi mai ales lupta dv. împotriva regimului ceh. Am sprijinit, de asemenea, „Solidaritatea” din Polonia, şi am condamnat ocuparea sovietică a Afganistanului. Mulţi dintre tinerii mei prieteni au introdus pe ascuns cărţi şi ziare în Cehoslovacia. Spun acum toate acestea pentru a vă demonstra că am fost mereu de partea dv. Sîntem încîntaţi să aplaudăm revoluţia din Cehoslovacia şi din alte ţări est-ourope-ne. În mod hotărît, poporul trebuie să-şi aleagă propriul drum către viitor. Trebuie înfăptuită, după afirmaţiile dv., politica „de jos în sus”.
În concluzie, daţi-mi voie să sper că nu consideraţi o impertinenţă din partea mea faptul că mă adresez dv, considerăm suporterii dv. de-a fel. Dar, tocmai fiindcă de-a lungul anilor, este important şă cunoaşteţi opiniile noastre şi ceea ce se întîmplă în Marea Britanie sub conducerea d-nei Thatcher. 
Drepturile civile au fost subminate. Sindicatele noastre sînt tratate sub actuala legislaţie mai rău decît în orice alt stat occidental. Sub conducerea d-nei Thatcher, poliţia şi-a consolidat puterea, în timp ce drepturile civile încetăţenite au fost abrogate. În tot acest timp, d-na Thatcher călătoreşte prin lume, vorbind în faţa altor popoare despre libertate şi democraţie. Profesorul Dworkin, distinsul filozof american, scria în 1988 într-un articol din „Index on Censorship“ – publicaţie dedicată situaţiei din Europa de Est:
„Pledoaria pentru libertate a acestui guvern nu are nici o legătură cu distorsiunile totalitare. El dă dovadă de un spirit mai omenesc, dar în acelaşi timp, de o insensibilitate contagioasă faţă de noţiunea de libertate, de incapacitatea de a-i aprecia adevărata forţă şi locul în cadrul idealurilor democratice moderne… Thatcher face din libertatea intelectuală un simplu articol de uz personal, pe care şi-l poate permite atunci cînd nu trebuie plătit un preţ deosebit, de factură politică, comercială sau administrativă şi pe care îl abandonează fără părere de rău, atunci cînd preţul începe să crească. Acesta nu este despotism în adevăratul înţeles al cuvîntului, dar duce la „ieftinirea” noţiunii de libertate şi slăbeşte naţiunea”.
A venit timpul să se afle adevărul despre societatea britanică sub conducerea d-nei Thatcher. In calitate de socialist care crede cu pasiune că democraţia şi socialismul sînt două noţiuni indivizibil legate, vă urez dv. şi poporului cehoslovac succes deplin şi vă asigur că Marea Britanie va face tot ce-i stă în putinţă pentru a ajuta poporul dv., indiferent, de calea pe care va păşi.

Scrisoare deschisă

Patru ofiţeri din conducerea KGB s-au revoltat împotriva controlului pa care partidul îl exercită în continuare asupra serviciilor de informaţii sovietice, informează agenţia sovietică Interfax. Afirmînd într-o scrisoare deschisă că KGB rămîne „o unitate armată a partidului”, ofiţerii cer depolitizarea KGB, forţelor armate şi poliţiei – relatează agenţia France Presse.

Actualitate

De ce nu se grăbește Polonia să își construiască centrale nucleare, deși este o prietenă a Americii mai bună decât România?

Publicat

pe

De

A trebuit să meargă ministrul Energiei, Sebastian Burduja, tocmai la Paris, la Conferința Internațională „Roadmaps to New Nuclear” să aflăm și noi, românii „obișnuiți” că „soluția pentru menținerea unui preț redus al facturilor este energia nucleară”.

Găsit în mijlocul unei reuniuni cu 20 de miniștri responsabili cu energia, Burduja și-a asumat, în numele nostru, dublarea, ba chiar triplarea capacităților energetice nucleare până în 2050. Toate bune și frumoase, „comunitatea internațională” l-a aplaudat, iar mai apoi am aflat și noi despre un asemenea glorios angajament.

Nu știu dacă tânărul și energicul ministru Burduja a aflat din excursia sa de câțiva ani în România, (c-a fost mare parte din viața sa plecat în străinătate) dar cei care plătesc angajamentele luate de domnia sa suntem noi, amărâții cu penultimele pensii și salarii din Uniunea Europeană. Așa că, poate ar fi fost bine să ne informeze și pe noi, finanțatorii marilor sale proiecte, despre intențiile sale și , de ce nu, poate ar fi fost mai bine să obțină și votul parlamentului pentru astfel de angajamente importante. Căci așa, cu vorbe aruncate pe la conferințe internaționale și cu memorandumuri semnate în camere secrete ajungem să cheltuim multe miliarde de euro sau de dolari fără nicio licitație, fără nicio justificare prealabilă. Și nu vorbim de 1-2 miliarde de euro, ci de vreo 7 miliarde de cheltuit pentru două reactoare la Cernavodă și de alte multe miliarde de cheltuit pentru mini-reactoarele care deocamdată nu sunt nici măcar în fază experimentală. Parcă, totuși, într-o democrație, cea mai scumpă achiziție publică din istoria țării ar fi meritat mai multă dezbatere publică…

„România este respectată în clubul statelor nucleare. Vom continua să ne străduim să dăm Europei și lumii întregi standardul cel mai înalt de profesionalism”, a declarat Sebastian Burduja la Conferința „Roadmaps to New Nuclear” de la Paris, 28 septembrie 2023 Foto FB Min Energiei. Să începem cu aritmetica și să vedem dacă mai ajungem și la (geo)politică.

Aflăm de la Societatea Nuclearelectrica, aflată în subordinea ministrului energie că guvernul, împreună cu compania respectivă, au decis să construiască două noi reactoare nucleare, fiecare a câte 700 MW putere instalată, în valoare de aproximativ 7 miliarde de euro. Cu alte cuvinte, statul român va plăti (conform Acordul de sprijin privind Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, din 31.03.2023, parte integrantă din Legea 74/2023) aproximativ 5 milioane de euro pentru fiecare MW de putere instalată în cazul celor două reactoare noi de la Cernavodă. Nemaipunând la socoteală că partea de construcții propriu-zise deja există acolo de foarte mulți ani, deci costul real ar trebui mărit cu sumele corespunzătoare construcției.

Tot statul român realizează, mai la nord, la Iernut, o centrală pe gaze în ciclu combinat cu o putere instalată de 430 de MW. Costurile de realizare a acestei centrale sunt de 268 de milioane de euro (alocarea inițială, în 2016, la semnarea contractului) plus 70 de milioane de euro, alocați anul acesta suplimentar de către guvern. În total vorbim despre o sumă de 338 de milioane de euro pentru 430 de MW putere instalată. Adică un cost de 786 000 de euro pentru fiecare MW instalat în centrale pe gaze.

Concluzia este simplă: România plătește un cost de șase ori și jumătate mai mare pentru un MW de putere instalată în centrală nucleară decât același MW instalat într-o centrală pe gaze în ciclu combinat! Și-atunci se pune o întrebare la fel de simplă: de ce nu facem centrale pe gaz în ciclu combinat, ci facem centrale nucleare?

De altfel, o astfel de întrebare și-au pus-o și alții, care au și întocmit o reprezentare grafică a costurilor comparabile de producție pentru fiecare MWh furnizat de centralele electrice pe diferite tipuri de sursă de energie. Costurile comparabile de producție includ costurile de investiții inițiale plus costurile de operare și mentenanță. După cum se vede în graficul de mai jos, cel mai scump MWh este produs în parcurile eoliene off-shore (turbine montate în mare), cam 90 USD/MWh. Urmează centralele nucleare, cu un cost de peste 62 de USD/MWh, cea mai ieftină energie electrică produsă fiind cea în centrale pe ciclu combinat, de doar 14,3 USD/MWh, de mai bine de 4 ori mai ieftină decât energia produsă în centrale nucleare. Și, atenție! vorbim despre centrale electrice noi, care urmează a fi construite în Statele Unite, a căror operare va începe din 2028. Graficul poate fi văzut aici.

Este, deci, cât se poate de clar faptul că ministrul Burduja se angajează la plata unor sume destul de mari din banii noștri ai tuturor. Repet: fără nicio licitație, care să ne indice că prețul pe care îl vom plăti este corect. Dar este, oare, justificată alegerea energeticii nucleare pentru a rezolva problema insuficienței energetice din România?

Pentru început, să vedem care este structura producției noastre actuale de energie, după o criză majoră și după închiderea forțată a multor capacități pe gaze și pe cărbune: aproximativ un sfert din producție în luna septembrie a provenit din centrala atomică de la Cernavodă (23,8%), un procentaj similar provenind din hidroenergie (22,5%). Deci, cam jumătate din energia noastră vine din aceste două surse principale. Apoi urmează energia provenită din centralele pe gaze gaze (19,1%), din cărbune (15,1%), cea eoliană (15%), cea fotovoltaică (3,8%) și cea din biocombustibili (0,7%).

Totul pe fondul celei mai reduse producții de energie din istorie. Dar și a celui mai mic consum. În condițiile date, ne punem o mare întrebare: Dacă vreodată consumul acestei țări va mai crește, pe fondul unei reveniri a producției industriale și a creșterii bunăstării populației, de unde vom lua energie? Ei bine, soluția parcurilor de fotovoltaice sau de eoliene este bună să acopere consumurile dintr-o mică parte a zilei, iar capacitate de înmagazinare a electricității nu avem aproape deloc și nici nu vom avea prea curând, din cauza prețurilor mari. Și-atunci ne vom baza multe decenii de acum încolo pe energia produsă „în bandă”, în centrale care nu depind de lumina solară sau de tăria vântului, adică de condițiile meteo. Trebuie , așadar, să avem disponibilă o producție „în bandă” cu o putere netă de 5000 MW pentru a putea să acoperim, în orice condiții, un consum de nivel similar.

Ori noi avem, astăzi, următoarele posibilități de producere:

  • Două grupuri nucleare la Cernavodă, cu o putere netă totală de 1400 MW, dintre care unul va intra în refacere în 2027;
  • O centrală pe gaze a OMV Petrom la Brazi de 800 MW;
  • O capacitate hidroenergetică de 1200-1300 MW la condiții hidrologice normale;
  • Trei grupuri și jumătate pe cărbune la CEO cu o putere netă de 800-900 MW
  • Niște CET-uri vechi prin țară, care, cumulat, mai pot aduce 300-400 de MW.

Și cam atât, adică un total de mai puțin de 5000 de MW. Iar un grup de la Cernavodă va intra într-un lung proces de modernizare în 2027, perioadă în care guvernul plănuiește să închidă și grupurile pe cărbune din Gorj, pe motiv de „poluare”. Ne vom întoarce, așadar, la o producție mai mică de 3500 de MW, ceea ce va reprezenta o mare vulnerabilitate. Și atunci, avem două soluții: fie noi centrale pe gaze, în ciclu combinat, fie energetica nucleară. Avem, ca urmare, două proiecte pe gaze (centrala de la Iernut de 400 MW și centrala irakiană de la Mintia, de minim 1000 MW) plus două ipotetice centrale, tot pe gaze, în Oltenia, cu o putere netă instalată de vreo 1300 MW. Iar pe nuclear plănuiește guvernul 1400 MW în două grupuri noi la Cernavodă plus mini-reactoare de vreo 800 MW amplasate prin țară.

Cu alte cuvinte, România are de ales între a face centralele pe gaze în ciclu combinat aflate în construcție sau în proiectare sau a trece masiv pe energetică nucleară. Sau o combinație între cele două opțiuni.

Dar o combinație se poate face doar păstrând centralele de la Iernut (aproape gata) și Mintia (deja contractată și cu turbina programată a fi livrată de Siemens) și cu cele două grupuri noi (3 și 4) de la Cernavodă. Restul nu mai încape în cantitatea necesară și suficientă de energie produsă „în bandă”, pentru că România este deja cuprinsă de febra fotovoltaicelor și va avea, oricum, o cantitate uriașă de energie regenerabilă produsă de unele dintre cele mai mari câmpuri fotovoltaice din Europa.

Sigur, ar rămâne și varianta că investim în producția de energie, pe care apoi să o exportăm. Dar la ce prețuri se obțin și se pot obține la exportul de energie, am ajunge la concluzia că noi doar investim în siguranța energetică a altora. Dar atunci de ce să nu participe și vecinii noștri la cheltuielile de investiții în aceste uriașe proiecte?

Oameni buni, toate aceste investiții, mai puțin cele finanțate din bani europeni, se vor face cu bani împrumutați de guvern, bani pe care îi vom plăti chiar noi, prostimea care de abia aude aceste minunate noutăți din șoaptele ministrului Burduja. Pentru cei care cred că nu-i mare problemă să ne împrumutăm de vreo zece miliarde de euro, mai amintesc o dată situația datoriei noastre publice, dublate în doar trei ani: peste 750 de miliarde de lei (150 de miliarde de euro), la care plătim a doua cea mai mare dobândă din UE.

La asta mai trebuie adăugate două importante amănunte. România are cele mai mari rezerve de gaz exploatabile din Uniunea Europeană, iar consumul de gaze pentru electricitate este simplu de calculat: pentru o putere netă de 2000 MW „în bandă”, avem nevoie de două miliarde de metri cubi, cam jumătate din cât se va produce doar în zăcământul Neptun Deep; Și proiectele de centrale pe gaze în ciclu combinat din Oltenia și cel de la Mintia au finanțare europeană nerambursabilă, în vreme ce niciun proiect nuclear nu are finanțare nerambursabilă, ci doar împrumuturi din Statele Unite. Mai mult, astăzi, miliardul de metri cubi extras anual de firma americană Black Sea Oil & Gas din Marea Neagră merge direct și în totalitate la export în Bulgaria, în loc să fie folosit în energetica sau în industria noastră!

Și așa am ajuns, pe nesimțite, la (geo)politică și aici sunt două chestiuni importante. Prima se referă la combustibilul nuclear și poate nu este lipsit de interes să vedem de unde îl vom cumpăra. Cine îl produce în lume mai exact.

Producătorii mari de uraniu din lume sunt: Kazahstan (mai mult de 40% din producția mondială), Canada (12.6%), Australia (12.1%), Namibia (10%). Rusia este un jucător minor, cu doar 5%, din uraniul global, iar SUA și Uniunea Europeană au mai puțin de 1% din producția globală. Numai că, să vezi drăcie: uraniul extras este o pulbere cu doar 2% conținut de uraniu, care trebuie apoi transformat într-o așa-numită „pastă galbenă”, care se transformă într-un gaz, hexa-fluorid de uraniu și tot așa până se ajunge la combustibilul nuclear propriu-zis.

Iar uriașa cantitate de uraniu provenită din Kazahstan unde credeți că se procesează pentru a deveni hexa-fluorid de uraniu (UF6)? Păi, surpriză! Tocmai în Rusia, care este cel mai mare furnizor mondial, cu o treime din producția mondială. După ce s-a transformat în hexa-fluorid de uraniu, combustibilul nuclear trebuie „îmbogățit”, iar aici, oameni buni, Rusia deține 43% din capacitatea mondială de producție, urmată fiind de Europa (Franța, de fapt) cu 33%, China cu 16% și SUA cu doar 7%.

În concluzie, guvernul și ministrul Burduja vor să renunțăm la centralele pe cărbune, al căror combustibil îl producem noi, și la centrale pe gaz (un combustibil unde Rusia deține doar vreo 10% din producția mondială și este net depășită de Statele Unite) cu centrale la care combustibilul este produs pe glob în proporție de 60% în Rusia și China! Curat reziliență, n-am ce să zic…

Este locul să pigmentăm această serioasă analiză cu două mici informații de can-can: Doar în primele 6 luni din 2023, SUA au importat o cantitate dublă de combustibil nuclear din Rusia față de primul semestru din anul trecut, adică 416 tone, în valoare de 700 de milioane de dolari, crescându-și dependența de Moscova în ceea ce privește U235 (uraniu îmbogățit); Astăzi, SUA au o pondere de doar 20% din energia sa electrică provenită din centrale atomice. Și ca și cum totul nu era suficient de sumbru, să îl mai informăm pe ministrul Burduja și despre faptul că noua armă energetică a Kremlinului, „noul gaz” cum i se mai spune, sunt exporturile de combustibil nuclear, care au explodat în ultima perioadă.

Iar cea mai bună concluzie este, totuși, o întrebare către tânărul și promițătorul Sebastian Burduja: de ce nu se grăbește Polonia să își construiască centrale nucleare, deși este o prietenă a Americii mai bună decât România? Căci planurile poloneze vorbesc despre vreo șase reactoare, tot printr-un contract cu americanii, care urmează a fi construite undeva prin 2033-2040.

Petrisor Peiu

Citeste in continuare

Actualitate

O noua promisiune devenită realitate!/Primii 50 de studenți medicinisti au început cursurile la Ploiesti

Publicat

pe

De

Moment special la Ploiesti. Primii pasi spre un sistem de sănătate modern a fost facut prin deschiderea noului an universitar 2023-2024 la Universitatea de Medicină Carol Davilla, sectia Ploiești.

Cei 50 de studenți care se vor specializa în asistență medicală au fost prezenți in sală. La deschidere au participat si senatorul Roberta Anastase, deputatul Mircea Rosca si viceprimarul Daniel Nicodim.

Iulian Dumitrescu, presedintele CJ Prahova, si-a indeplinit promisiunea de a aduce medicina la Ploiesti, astfel incat sistemul sanitar sa nu mai sufere din lipsa personalului specializat.

Iar vestea cea mai bună este că anul viitor, Palatul Culturii ar putea deveni sediul oficial al secției Ploiesti a Universității de Medicină Carol Davilla, iar numărul studenților ar putea creste la 500. (Cristina T.).

Citeste in continuare

Actualitate

O reglementare a ONU a determinat încălzirea oceanului cu 1,5%?

Publicat

pe

De

Afirmația nu îmi aparține. Este titlul unui articol relativ recent din revista Science – a se vedea numărul din 2 august 2023. Ce s-a întâmplat?

În anul 2020, Organizația Internațională Maritimă, care face parte din ONU, a emis o reglementare care a impus navelor comerciale reducerea cu 80%, în termen de maxim 3 ani, a poluării cu sulf. În mod neașteptat, această reducere a poluării cu sulf a determinat și rărirea sau chiar dispariția norilor intitulați „urme de nave”, adică a acelor dâre care se văd pe cer și care sunt lăsate nu numai de nave martime, ci și de avioane.

Acești nori erau creditați cu o contribuție importantă la răcirea atmosferei. Despre ei se „știe” sigur că au capacitatea de a reflecta lumina solară. Rărirea sau dispariția lor elimina această presupusă barieră în calea luminii solare. Sarcastic, oamenii de știința au constatat că dispariția acestor dâre duce la încălzirea apelor oceanelor și, evident, la mult trâmbițata „încălzeală globală”. Se susține în articol că oamenii de știința au calculat un minim de 50% a nivelului temperaturii atmosferei și a apei pe coridoarele cele mai circulate din Atlantic, de unde o creștere a temperaturii oceanului cu 1,5 grade.

Băi, stai așa, dar cum vine asta? O reglementare a ONU a determinat încălzirea oceanului cu 1,5%? Parcă era vorba de ordinea internațională liberală bazată pe reguli, care trebuie apărată cu orice preț! Dar : care reguli? Regulile de acest gen făcute și aplicate de dorei globali?

Un anume Michael Diamond a comparat dezastrul cu dispariția efectului de răcire a exploziei unui vulcan pe an.
Deși articolul din Science vrea să pară că prezintă cazul ca o mega-prostie a unui dorel birocratico-științific, în realitate este vorba de eficiența deosebită a geo-ingineriei, pusă în mod concret la treabă. Dacă dispariția norilor „urme de navă” duce la încălzirea rapidă a apei oceanului, înseamnă că prezervarea sau înmulțirea lor duce la răcirea globală, nu?

Ce sugerează Diamond?

Că trebuie ca navele acum să injecteze sare în nori, pentru a-i face mai reflectivi, adică, mai apți de răcire a climei … El susține că umanitatea ar putea răci atmosfera făcând norii mai strălucitori: „dacă vrei, poți”.

Deci, nu-i așa că și chestia asta cu dârele ciudate de pe cer este tot o teorie a conspirației, nu?

Păi, uite că nu … O probează revista Science.

De altfel, teoria conspirației este probată și de revista Nature.

Cea mai incredibilă constatare aparține unui grup de oameni de știință condus de Duncan Watson – Paris, într-un studiu apărut în revista Nature, ediția din 5 octombrie 2022:

Poluarea aerului ar putea cauza răcirea climei într-un ritm de două ori mai accelerat decât cel inițial calculat, înainte de apariția ideii injectării de sulf și sare în atmosferă!

Cu toate acestea, Duncan – Paris a arătat că, după înlăturarea a 80% din aerosolii injectați în atmosferă, s-a constatat că nu s-a reușit readucerea poluării și a emisiilor de gaze de seră nici măcar la niveluri apropiate de era industrială.

Există și oameni de știință sceptici sau îngrijorați de a această geo-inginerie a proștilor cu ștaif sau a nebunilor cu aere mesianice, menită a „schimba norii”.

Franziska Glassmaier arată că, la fel ca și clima, norii sunt extrem de imprevizibili – deci, nu ar fi prea indicat ca cineva sau ceva să se joace cu așa ceva.

Un alt om de știință citat de Science, Robert Wood, atrage atenția că injectarea de sulf și sare în atmosferă pentru a crea strălucire dârelor de navă/avion ar putea bloca … ploaia. În plus, norii mari ar putea să se amestece cu aerul uscat, cu consecința că reflectivitatea lor va fi mai redusă …

Dar ce nu acceptăm noi de dragul „Științei” și al ordinii „liberale” bazate pe reguli?

PS Din păcate, știința a ajuns să se comporte ca un cuțit: în mâinile unor bucătari pricepuți și raționali, cu intenția de a hrăni bine oamenii, poate fi un instrument benefic; în mâinile cuiva rău-intenționat poate deveni o armă.

Gheorghe Piperea

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv23 de minute ago

Dacă cineva crede că niște polițiști încadrați în 2017-2019 au intrat în sistem pentru a omorî drogați prin parcări sau pentru a intra în pușcărie pentru astfel de fapte, se înșală amarnic

Este frustrant să nu poți vorbi. Este frustrant să nu te poți apăra când ești acuzat că “l-ai omorât în...

Exclusiv23 de ore ago

Pentru societatea românească polițistul român trebuie să fie organ de represiune, dar și funcționar care să umble cu mânuși de catifea, în funcție de preferințele populare

Orice eveniment negativ din țara asta trebuie să aibă anumiți vinovați de serviciu, iar pentru majoritatea cazurilor cei care răspund...

Exclusiv23 de ore ago

Cam suspect “atacul” lui Nea Marcel la “industria pacanelelor”

Pe principiul ca “cea mai buna aparare e atacul”. Oare sa aiba legatura apararea asta a lui Ciolacu cu modul...

Exclusiv2 zile ago

Criminalii/torționarii/milițienii de la Secția 17 Poliție, așa cum au fost numiți de 2 săptămâni încoace, pot de astăzi să reacționeze public și să vorbească despre NEVINOVĂȚIA lor

Drama tânărului care se afla sub efectul a 5 substanțe psihoactive a fost generată de efectul drogurilor. Halucinații, stare de...

Actualitate3 zile ago

Clasamentul Anvelopelor – Top Super Anvelope 225 45 R17 în 2023

Alegerea anvelopelor potrivite pentru vehiculul dvs. nu este doar o chestiune de estetică sau de preț. Este o decizie care...

Exclusiv3 zile ago

MĂRUL STRICAT DIN PENTENCIARUL PLOIEȘTI – ZEUS! NEPRIHANITUL!!!

În dezvăluirile din articolul „TRIUMVIRATUL/Versiunea 2.0”  ă precizam la sfârșitul lui: „ Cu promisiunea că vom continua epopeea comisiilor de...

Exclusiv3 zile ago

Nu stăm să numărăm orele care au trecut de când ,,ministrul” Bogdan Despescu, chestor general cu 4 stele, a ,,ucis” fără să-și dea seama limba română

Nu putem, pentru că domnia sa a punctat niște lucruri ce ne-au facut să scormonim puțin achizițiile poliției, iar surprizele...

Exclusiv3 zile ago

Valer Kovacs – Polițistul avertizor, hărțuit din nou/”Se dorește aducerea mea la tăcere”

Valer Kovacs, polițist IPJ Timiș și lider de sindicat, care a vorbit public în mai multe rânduri despre problemele din...

Exclusiv3 zile ago

Un ofițer de poliție care și-a lovit soția, care a fost sub efectul a două ordine de protecție, nu mai poate fi lucrător control intern sub nicio formă

Suntem nevoiți să vă înștiințăm despre un caz, dacă nu nedeontologic, cel puțin grav, privitor la domnul comisar șef Ursache...

Exclusiv5 zile ago

Sistemul penitenciar zguduit din temelii datorita abuzurilor directorului general al A.N.P/”CONTINUĂM PROTESTELE!”

In timp ce alții deja s-au retras și s-au resemnat, Federația Polițiștilor de Penitenciare continuă seria protestelor vizând aplicarea integrală...

Exclusiv6 zile ago

Poliția lui Despescu și Mirițescu în acțiune/„De beți ce erau s-au urinat în curtea secției”/Doi politisti de la IPJ Timis, denunt penal impotriva inspectorului sef Alin Petecel/La IPJ Prahova lucrurile sunt si mai grave

Poliția lui Despescu și Mirițescu în acțiune. Petrecere în stil mare în sediul poliției din Nehoiu titreaza Stiri pe Surse...

Exclusiv6 zile ago

„Vă mulțumim pentru lecțiile de exprimare prin viu grai, domnule secretar de stat Despescu, pardon, domnule ministru!”

Am asistat la conferința de presă prezidată de către secretarul de stat din MAI, Bogdan Despescu, de fapt de către...

Exclusiv6 zile ago

Potrivit art.7 din legea 153 din 2017, solda de funcţie/salariul de funcţie reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Joi, Guvernul a aprobat o hotarare de guvern pentru creșterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată,...

Exclusiv7 zile ago

”Vă stăm la dispoziție cu întrebări la răspunsurile dumneavoastră…”/Tartorul MAI

Într-o funcție de secretar de stat e bine să nu stai mai mult de 4-5 ani, tocmai pentru că asta...

Exclusiv7 zile ago

Structurile  de criminalistică din Romania trec printr-un amplu proces de modernizare în această perioadă

Ramura bio-criminalisticii sau a geneticii judiciare, cum este ea cunoscută în limbajul de specialitate, se modernizează prin achiziția de către...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!