Connect with us

Actualitate

EXCLUSIV/ FALSURILE SI CARACATITA DE LA I.S.J. PRAHOVA/SENTINTE CONTRADICTORII DOAR IN “REPUBLICA DE LA PLOIESTI” (III)

Publicat

pe

In articolul nostru din 25.08.2017, am demonstrat cum un procuror, un prim-procuror şi o judecătoare au emis ordonanţe  şi o sentinţă fără să aibă la baza lor contractul de munca pe durată determinată al prof. Utoiu Flotin prin care să dea valabilitate documentelor emise.

Contractul respectiv ,,exista”  în TARA LUI PINOCCHIO sau a FANTOMELOR, pentru că un astfel de document trebuie să apară în formă scrisă, în limba română, în baza acordului părţilor şi să fie semnatdin iniţiativa angajatorului!

Astfel inscrie Codul muncii la art. 16, 17, 41 si 82, domnilor procurori si doamna judecător!

Si totusi, există, dacă aşa spun cei trei Dumnezei ai justiţiei!

Profesorului Uţoiu Florin i-aţi furat  drepturi constituţionale, printr-o sentinţă de tipul celor relatate în ARHIPELAGUL GULAG!

Dacă ,,homo sovieticus” din ,, dumnezeirea” pe care o detineţi nu v-a lăsat să citiţi documentele si  rechizitoriul ne întrebăm justificat:                                             PE CÂŢI OAMENI NEVINOVAŢI I-ATI BĂGAT LA INSCHISOARE, VOI ,,DUMNEZEILOR” ???

Câti  oameni şi câte familii aţi distrus numai şi numai că nu citiţi documentele din dosare şi daţi crezare totală rechizitoriilor făcute de procurori?

 

Ne întrebăm şi noi: ,,DESCOPERITUL’’ INSPECTOR IANCU IN FIECARE LUNA DE SEPTEMBRIE A ANULUI CAND ATRIBUIE CATEDRE pentru odraslele si cocoanele domnilor SE OPRESTE PE LA TRIBUNAL si PARCHET sau LEGATURA SE FACE…PRIN ORDIN OPERATIONAL dispre stadionul lupilor???                               Au exisat mii de reclamaţii la adresa fărădelegilor săvârşite de ISJ PRAHOVA!

De ce nu s-a dat curs solicitărilor şi nu s-a mers la sediul acestei instituţii pentru a se vedea acte emise în fals, abuzuri de tip nazist, furt din banii publici!!!

Niciodată tagmele divine, înfrăţite într-un interes n-au cum să fie deranjate!

Aşa s-a format şi străluce grupul ,,DUMNEZEIRII”MINFRACTIONALE compus din: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALLE- ISJ PRAHOVA- AJOFM PRAHOVA-ITM PRAHOVA- CATIVA PROCURORI SI JUDECATORI!

Puneam atunci intrebarea pertinentă: dacă cei trei zei au dispus că profesorul în cauză are contract de muncă pe durată determinată şi documentele emise de director Sandu Laura sunt legale de ce CAS PRAHOVA si AJOFM PRAHOVA n-au vrut să acorde persoanei indemnizaţia de concediu medical, respective, indemnizaţia de şomaj?

Domnilor procurori, doamnă judecător, ştiţi care a fost motivaţia CAS şi AJOFM  PRAHOVA ? Că actele emise de “protejata” Sandu Laura sunt nelegale şi pentru că nu exista un contract individual de muncă pe durată determinată în formă fizică, adica aparţinând lumii de aici şi nu celeilalte, imaginare?

In ajutorul ,,dumnezeilor” din penal vin ,,dumnezeii”  din CIVIL!

In parte civilă există:

1.dosarul 5917/ 105/ 2015 privind anularea: Deciziei 17/ 2015 (incetarea contractului de muncă pe perioadă nedeterminată si incadrarea pe determinată) si a Deciziei  nr. 21/ 2015 (incetarea contractului de muncă pe durată determinată) emise de director Sandu Laura, in baza art.241, alin.6 -Legea 1/2011 şi art. 11, alin 4 si 5- OMEN 4802/ 2014.                         Conform acestora, deoarece prof. Utoiu NU PROMOVASE  EXAMENUL DE DEFINITIVAT TREBUIA SĂ I SE INCETEZE DE DREPT CONTRACTUL DE MUNCĂ PE DURATĂ NEDETERMINATĂ şi SĂ FIE INCADRAT CU CONTRACT PE DURARATĂ  DETERMINATĂ.

Argumente juridice ale prof. Utoiu  au fost:                                                1. Art.93 – Legea 1/2011 in care se arata ca disponibilizarea personalului didactic se face  de către consiliul de administraţie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor. Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administraţie.

 1. art 5- OMEN 5154/ 2013 in care se arată că eliberarea din funcţie a personalului didactic se dispune de către directorul unităţii, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţămân, la încetarea de drept a contractului individual de muncă, prin acordul părţilor, la solicitarea cadrului didactic, prin demisie, conform prevederilor art. 55 lit. a) şi b), art. 56 şi art. 81 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Si pentru un simplu om care citeşte şi are elementare noţiuni de logică este clar: CONSILIULIUL DE ADMINSITRATIE si DIRECTORUL EMIT DECIZIE DE INCETAREA A CONTRACTULUI  DE MUNCĂ.

De asemenea, angajatorul, prin reprezentantul său legal: director Sandu Laura TREBUIA SĂ INCHEIE cu prof. Utoiu  un nou contract de muncă pe durată determinată, in baza art 82- Codul Muncii.

Director SANDU LAURA de la sine putere emite DECIZIA NR. 17/ 18.08.2015 privind incetarea contractului de muncă pe durată nedeterminată fără a avea la baza O HOTĂRÂRE a CONSILIULUI de ADMINISTRATIE al SCOLII, aspect care ESTE IN CONTRADICTIE CU ART. 5- OMEN 5451/ 2013!

Directorul Sandu Laura nu încheie cu prof. Utoiu un contract de muncă pe durată determinată aşa cum prevede art. 82- CODUL MUNCII si art. 241, alin. 6, respectiv art. 11, alin.  4 si 5 din legislaţia invocată chiar de director Sandu Laura.

Mai mult, director Sandu Laura emite Decizia nr. 21/09.09.2015 care este o monstruozitate de document, în sensul că toată baza sa juridică este nelegală; conform acestui act, profesorului Utoiu îi încetează contractual de muncă pe perioadă determintă inexistent ( !!!) pentru că ERA PENSIONAR la 47 de ani!!!  

Director Sandu Laura este nevoită să emită un alt document, Decizia nr. 5/ 17.02.2016, la 6 luni de la încetarea contractului de muncă al prof. Utoiu!

Nici cu acest act profesorul Utoiu nu a beneficiat de drepturile constitutionale mentionate.

Doamna judecător, l-aţi  întrebat in timpul procesului pe aces tom ce a mâncat, cu ce şi-a plătit întreţinerea timp de opt luni?

Ştiaţi că aces tom nu numai că a fost furat de locul de muncă, dar nu a primit niciodată drepturile ce i se cuvin unui cetăţean roman, contribuabil, încălcându-i-se dreptul la ocrotirea sănătăţii şi la şomaj?

Dacă acest cetăţean pierde procesele in Romania, cine va plăti daunele pentru că CEDO îi va da câştig de cauză în faţa mascaradelor de sentinţe şi hotărâri judecătoreşti care nu numai că se contrazic si trec ca nelegale, dar nu au noimă, logică! N-ar fi indicat ca ,,DUMNEZEII JUSTITIEI” să plătească?

Incă din timpul sedinţei, doamna judecător:

 1. a arătat dezinteres faţă de ceea ce expunea avocata reclamantului, in sensul in care in timpul pledoariei sale judecătoarea vorbea cu o persoană X (ce nu apartinea completului) care se afla la uşa din lateral a sălii de judecată!
 2. a arătat că nici măcare nu cities dosarul pentru că l-a intrebat pe reclamantul Utoiu dacă a beneficiat sau nu de indemnizatie de somaj!

Ori la dosarul cauzei exista un astfel de document in care se arăta foarte clar că reclamantului nu i se acordase dreptul la indeminzatie de somaj pentru că Deciziil nr. 17/ 18.08.2015 si nr. 21/09.09.2015 nu erau legale, apect demonstrat si de documentele emise de CAS PRAHOVA si AJOFM PRAHOVA.

Inregistrarea video a şedinţei demonstrează că susţinerile noastre sunt reale.

Deliberand, curtea a considerat că Deciziile 17/ 18.08.2015 si 21/09.09.2015, emise de director Sandu Laura sunt legale pentru că nu era nevoie de o hotărâre a consiliului de administraţie al şcolii  privind încetarea de drept a contractului de muncă pe durată nedeterintată!!!

Este o încălcare grosolană, flagrantă şi deliberată a legii de către doamna judecător, pentru că:

 1. Această hotărâre intră în contradicţie cu sentinţa penală nr. 176/ 29.11.2016 in care se arată clar că Decizia nr. 17/18.08.2015 si Decizia nr. 21/ 09.09.2015 chiar dacă ,,nu reprezintă un real pericol pentru urmărirea acestora” ele au fost emise “fără a respecta prevederile legale in materie.” ( Ordonanta nr. 9743/ 08.03.2015 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiesti).
 2. Doamna Judecător nici măcar nu aminteşte in Hotărârea nr. 1247/ 29.03.2017 de existenţa art. 5 – OMEN 5451/ 2013 care arată explicit că încetarea de drept a contractului de muncă pe durată nedeterminată se face prin hotărârea Consiliului de administraţie al şcolii, urmată de o decizie a directorului, nicidecum precum indică hotărârea judecătorească, şi anume, că la încetarea contractului de muncă pe durată nedeterminată, directorul emite de la sine putere decizia de incetare de drept a contractului.
 3. Doamna judecător nu înscrie niciun cuvânt despre contractual de muncă pe durată determinată care nici nu există!

Doamna judecător,  inseamnă că dl Utoiu  a lucrat la negru în domeniul public, fără contract de muncă, pentru că ii incetase  contractul de muncă pe perioadă nedeterminată si nu avea contract de munca pe perioadă determinată!

4.Dacă hotărârea dvs este bună, de ce CAS Prahova n-a acordat indemnizaţia de concediu medical profesorului? De ce AJOFM Prahova n-a acordat aceluiasi om indemnizaţie de şomaj?

Dac-ati merge la CAS Prahova şi aţi întreba despre acest caz, sigur v-ar trimite la scoală inapoi, spunâdu-vă direct cum va permiteţi să vă bateti joc de oameni!!!

 1. Hotărârea judecătorească este partinică, deoarece din cele 120 de rânduri ale conţinutului ei:
 2. aproximativ 50 de rânduri sunt alocate susţinerilor formulate de director Sandu Laura, referitor la ART. 242. PROCENTAJ: 41/ %.

In schimb, doar 13 randuri  sunt alocate reclamantului, dar fără nicio referire la ART. 5 din OMEN 5451/ 2013 sau la ART. 63, 70 SI 75 din Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar înregistrat la M.M.F.P.S.P.V.-D.D.S. sub nr. 1483 din data de 13.11.2014; art. 16,17 41, si 82 din Codul Muncii! PROCENTAJ : 10%.

 1. de 10 ori se face referire la art. 242, alin. 2 din Legea Educatiei Nationale , invocata de DIRECTOR SANDU LAURA in apararea sa.

In schimb, art. 93 si 96 din Legea educaţiei pe care le utilizează reclamantul ca baza legala  sunt amintite o singură dată, iar la art. 5, OMEN 5451/ 2013 nu se face nicio referire!!!

6.La pag 19 sustine doamna judecător că profesorul Utoiu nu are studiile doctorale incheiate ceea ce este fals  pentru că la dosar există un astfel de document eliberat incă din anul 2010 de către Universitatea din Valladolid- Spania.

Domnul prof. Utoiu a fost retinut in a comenta mai mult asupra subiectului si asta pentru că aspectele acestea si nu numai fac obiectul unor anchete care nu se opresc la nivelul scontat de ,,descoperitul’’ domn!

In următorul material: dosar 154/105/2017, un nou deumnezeu… tot feminin! (Irinel I.).

 

 

 

 1. LEGEA 1/ 2011

       (6) Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învăţământ, în condiţiile prezentului articol, pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant

2.OMEN 4802/2014

Art. 11.                                                              (4) Cadrului didactic care are statut de titular și care nu dobândește definitivarea în învățământ în perioada prevăzută de lege i se desface contractul de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, pierzând calitatea de titular al sistemului de învățământ preuniversitar.                  (5) Cadrele didactice care nu obțin definitivarea în învățământ pot fi angajate în sistemul național de învățământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.

a. LEGILE din EDUCATIE

1.Legea  Educatiei Nationale nr. 1/ 2011:

art. 93                                                                       (1) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul de administraţie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor.                Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administraţie. angajatorul este unitatea de învăţământ.                                          art. 96                                                                              (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. în exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale

2. OMEN 5451/ 2013 pentru anul scolar 2014- 2015

art. 5                                                                                            Eliberarea din funcţie a personalului didactic angajat în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat se dispune de către directorul unităţii, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, iar la unităţile de învăţământ preuniversitar particulare de către persoana juridică angajatoare, la încetarea de drept a contractului individual de muncă, prin acordul părţilor, la solicitarea cadrului didactic, prin demisie, conform prevederilor art. 55 lit. a) şi b), art. 56 şi art. 81 din legea nr. 53/2003 – codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare sau ca efect al aplicării sancţiunii disciplinare, în temeiul prevederilor art. 280 alin. (2) lit. f)* din legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

3. OMEN 4895/ 2014 anul scolar 2015-2016

art. 5                                                                                                    Eliberarea din funcţie a personalului didactic angajat în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat se dispune de către directorul unităţii, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, iar la unităţile de învăţământ preuniversitar particulare de către persoana juridică angajatoare, la încetarea de drept a contractului individual de muncă, prin acordul părţilor, la solicitarea cadrului didactic, prin demisie, conform prevederilor art. 55 lit. a) şi b), art. 56 şi art. 81 din legea nr. 53/2003, republicată, codul muncii, cu modificările și completările ulterioare sau ca efect al aplicării sancţiunii disciplinare, în temeiul prevederilor art. 280 alin. (2) lit. f)* din legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare

 1. OMEN 4619/ 2014:

 

art. 2.                                                                                      Consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar, denumit în continuare, în cuprinsul prezentei metodologii, consiliu de administrație, este organul de conducere al unității de învățământ.

art.10. alin.(9)                                                                       Directorul unității de învățământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administrație. lipsa cvorumului de ședință și/sau cvorumului de vot conduce la nulitatea hotărârilor luate în ședința respectivă.

art. 15. -(1)                                                                                   Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

 1. r)aprobă modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă al personalului din unitate.

 

 1. Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar înregistrat la M.M.F.P.S.P.V.-D.D.S. sub nr. 1483 din data de 13.11.2014.

 

Art. 63.                                                              (1) Unitățile/instituțiile prevăzute în Anexa nr. 4 se obligă să aducă la cunoștința salariaților și organizațiilor sindicale afiliate la federațiile semnatare ale prezentului contract, în termen legal, posturile disponibile, precum și condițiile de ocupare a acestora.

(2) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, unitatea/instituția prevăzută în Anexa nr. 4 are obligația, sub sancțiunea prevăzută de art. 19 din Codul muncii, de a informa persoana care solicită angajarea ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice.

Art. 70                                                                      (1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul  părților.         (4) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:

 1. a)durata contractului;        (5) Orice modificare a unuia din elementele prevăzute la  (4) sau la art. 17 alin. (3) din Codul muncii, în timpul executării contractului individual de muncă, impune încheierea unui act adițional la acesta.                                                                  (7) În situația în care contractul individual de muncă este modificat prin acordul părților, actul adițional se încheie în termen de 20 zile lucrătoare de la data realizării acordului de voință al părților.                                                                                 (8) În situația excepțională în care contractul individual de muncă este modificat unilateral de către angajator, actul adițional se încheie în termen de 20 zile lucrătoare de la data încunoștințării în scris a salariatului despre elementul/elementele care se modifică.

Art. 75.                                                                            (1) Contractul individual de muncă poate înceta:                                       a) de drept;                                                                       b) ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea;                                  c) ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, potrivit legii.                     (2) Contractul individual de muncă încetează de drept în situațiile prevăzute de art. 56 din Codul muncii.

 1. CODULMUNCII

Art. 16.
(1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, anterior inceperii activitatii de catre salariat. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.
(2) Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.
(3) Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.
(4) Angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc..

 

Art. 17.
(1) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.
(2) Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii sau a salariatului se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii contractului individual de munca sau a actului aditional, dupa caz.
(3) Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la cel putin urmatoarele elemente:
a) identitatea partilor;
b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
i) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
j) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
k) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
m) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
n) durata perioadei de proba.
(4) Elementele din informarea prevazuta la alin. (3) trebuie sa se regaseasca si in continutul contractului individual de munca.
(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil.
(6) La negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual de munca, oricare dintre parti poate fi asistata de terti, conform propriei optiuni, cu respectarea prevederilor alin. (7).
(7) Cu privire la informatiile furnizate salariatului, prealabil incheierii contractului individual de munca, intre parti poate interveni un contract de confidentialitate.

 

Art. 41.                                                                            (1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.        (2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod.                       (3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:                                                                              a) durata contractului;

Art. 55.
Contractul individual de muncă poate înceta astfel:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.

 

Art. 56.
(1) Contractul individual de munca existent inceteaza de drept:
a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii;
b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica;
c) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II;
d) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;
e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;
f) ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;
g) de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;
h) ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;
i) la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata;
j) retragerea acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani.
(2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. c)-j), constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca se face in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea acestuia, in scris, prin decizie a angajatorului, si se comunica persoanelor aflate in situatiile respective in termen de 5 zile lucratoare.

 

Art. 57.
(1) Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia.
(2) Constatarea nulităţii contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor.
(3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condiţiilor impuse de lege.
(4) În situaţia în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabileşte drepturi sau obligaţii pentru salariaţi, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispoziţiile legale sau convenţionale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri.
(5) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.
(6) Constatarea nulităţii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul părţilor.
(7) Dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească.

 

Art. 82.
(1) Prin derogare de la regula prevazuta la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, in cazurile si in conditiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de munca pe durata determinata.
(2) Contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie.
(3) Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, in conditiile prevazute la art. 83, si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari.
(4) Intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata.
(5) Contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualitate

Teheranul a desfăşurat rachete balistice cu rază medie de acţiune Emad şi Kheibar Shekan în atac

Publicat

pe

De

Racheta Emad transportă o sarcină utilă de 750 kg la o distanţă de 1700 km cu o precizie de 10 m. A derivat din racheta Shahab-3, dar designul este puţin modificat pentru a permite şi o detonare a focosului deasupra unei ţinte, ceea ce o face potrivită şi pentru folosirea de arme de distrugere în masă (chimice, biologice, nucleare), sau chiar pentru un atac cu impulsuri electromagnetice nucleare.

Iranul a dezvoltat o serie de variante ale rachetei originale Shahab-3. Acestea au fost menţionate de diverse surse de informaţii şi mass-media ca Shahab-3A, Shahab-3B, Shahab-3D, Shahab-3M, Qadr-1 şi Emad. Shahab-3 a fost, de asemenea, folosit ca bază pentru un program spaţial iranian, iar aceste rachete au fost numite Kavoshgar-1, IRIS şi Safir.

Kheibar Shekan sau Kheibarshekan este o rachetă balistică iraniană cu combustibil solid cu rază medie de acţiune operată de Forţa Aerospaţială a Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice. Aceasta face parte din a treia generaţie de rachete IRGC şi a fost prezentată în 2022 în cadrul unei ceremonii la care au participat comandanţii militari iranieni cu ocazia celei de-a 43-a aniversări a Revoluţiei iraniene. Racheta are combustibil solid şi în faza de aterizare are manevrabilitate pentru a trece prin scutul antirachetă şi are capacitatea de a lovi ţinte pe o rază de 1.450 km.

Racheta Kheibar Shekan are o lungime de 11,4 metri, un diametru de 76 centimetri şi cântăreşte 6,3 tone cu o încărcătură explozivă de 550 de kilograme. Corpul rachetei Kheibar Shekan este fabricat din material compozit, la fel ca racheta Raad-500 şi prinde o viteză la impact apropiată de cea a rachetelor hipersonice, de cinci ori mai mare decât viteza sunetului.

Duminică dimineaţă, Iranul a lansat în jur de 350 de rachete şi drone spre Israel, ca răspuns la atacul Israelului asupra consulatului iranian din Siria, de pe 1 aprilie, care a rezultat în moartea a mai multor oficiali de rang înalt ai Gărzii Revoluţiei Islamice Iraniene.

Este vorba de peste 170 de drone Shahed şi 40 de rachete de croazieră Paveh care nici nu au ajuns în spaţiul aerian al Israelului, fiind doborâte de aeronave şi sisteme antiaeriene de pe nave. Acestea au avut rolul să acopere şi să ţină ocupată Armata Israelului pentru atacul cel mai important al Iranului, format din peste 120 de rachete balistice Emad şi Kheibar Shekan. Totodată, în presa iraniană au apărut imagini cu explozii ale unor obiecte aeriene, ceea ce înseamnă că au fost cazuri în care rachetele sau dronele nu au funcţionat şi s-au prăbuşit la puţin timp de la lansare.

Israelul susţine că armata israeliană şi aliaţii săi – SUA, Franţa, Germania, Marea Britanie şi Iordania – au interceptat 99% dintre rachete şi drone, însă unele rachete balistice au trecut de apărarea israeliană şi au lovit două baze aeriene din sudul Israelului.

Baza aeriană Nevatim, din Negev, a fost lovită de 5 rachete balistice, avariind pista principală, un avion de transport C-130 şi mai multe spaţii de depozitare. Baza aeriană Ramon, aflată tot în Negev, a fost lovită de 4 rachete balistice, provocând pagube nespecificate.

Israelul pregăteşte contraatacul

Tensiune maximă în Orientul Mijlociu, în condiţiile în care Israelul pregăteşte variantele de răspuns la atacul Iranului de duminică dimineaţă, astăzi fiind convocat pentru a treia oară Cabinetul de Război. Şeful Statului Major al Apărării, generalul Herzi Halevi, a declarat că Israelul va răspunde decisiv, dar nu a oferit detalii.

Statele Unite consideră că răspunsul Israelului va fi probabil limitat şi s-ar putea concentra pe lovirea unor ţinte cheie din afara Iranului. Se fac eforturi diplomatice uriaşe pentru calmarea situaţiei. Iranul a avertizat SUA că va răspunde „rapid şi decisiv” la orice atac al Israelului. Iranul a avertizat Iordania, Marea Britanie, Franţa şi Germania să nu mai susţină Israelul. Mariano Grossi, directorul AIEA, a avertizat Israelul să nu atace facilităţile nucleare ale Iranului. (F. Jipa).

Citeste in continuare

Actualitate

De ce sunt avantajoase serviciile de inchirieri masini

Publicat

pe

Autoturismele reprezintă bunuri indispensabile ce facilitează desfășurarea activităților zilnice și permit deplasări rapide dintr-un punct în altul. Ele sunt esențiale pentru a ajunge la locul de muncă, pentru călătoriile de vacanță și pentru diverse alte scopuri. Cu toate acestea, în situația în care mașina personală se defectează sau necesită reparații, locuitorii din capitală pot întotdeauna să apeleze la serviciile de închirieri auto din București pentru a-și menține mobilitatea. Cu o gamă largă de opțiuni disponibile, companiile de închirieri auto din București oferă clienților posibilitatea de a alege mașini în funcție de necesități și preferințe. De la mașini mici și economice, ideale pentru deplasările urbane, până la SUV-uri confortabile și limuzine elegante, oferta este variată și acoperă diversele nevoi ale clienților. Flexibilitatea serviciilor permite clienților să închirieze mașini pentru perioade scurte sau lungi, în funcție de necesitățile individuale. În plus, companiile de inchirieri auto Bucuresti ofera servicii suplimentare , cum ar fi asigurările complete și asistența rutieră, pentru a asigura o experiență lipsită de griji pentru clienți. De la rezervări online rapide și ușor de făcut până la livrarea mașinii la domiciliu sau la aeroport, serviciile de închirieri auto din București sunt concepute pentru a oferi conveniență și confort maxim clienților lor. Astfel, în situații neașteptate sau în perioade în care mașina personală nu este disponibilă, închirierea unei mașini reprezintă o soluție practică și eficientă pentru a rămâne mobil și pentru a continua să te bucuri de independența oferită de un autoturism. Daca ai nevoie de o oferta personalizata iata care sunt avantajele de care te vei bucura daca ii alegi ca parteneri pe cei de la Inchirieriauto-bucuresti.com

Costuri cat se poate de avantajoase

Indiferent dacă ești în căutarea unei mașini din clasa mică sau a uneia din clasa medie, închirierea pe o perioadă mai lungă de timp poate aduce avantaje financiare semnificative. Cu toate că tarifele de închiriere auto pot varia în funcție de diferiți factori, cum ar fi modelul mașinii, perioada închirierii și compania de închirieri auto aleasă, în general, închirierea pe termen lung poate fi mai rentabilă decât opțiunile pe termen scurt. Mulți furnizori de închirieri auto oferă tarife preferențiale pentru clienții care doresc să închirieze mașini pe o perioadă mai lungă, ceea ce poate reduce semnificativ costurile totale. În plus, închirierea pe termen lung poate aduce și alte beneficii, precum flexibilitatea în utilizare și accesul la o gamă mai largă de opțiuni de vehicule. Astfel, dacă ești în căutarea unei soluții de transport pe termen lung, închirierea unei mașini poate fi o opțiune economică și practică, oferindu-ți libertatea de mișcare fără a te angaja într-un angajament pe termen lung sau a investi într-un vehicul propriu.

Ai diverse optiuni de inchiriere

Când vine vorba de rent a car Bucuresti, ai o gamă largă de opțiuni disponibile, fie că îți dorești un model compact din clasa mică, un model premium sau chiar unul din gama de lux, în funcție de preferințele și bugetul personal. O mașină din clasa mică poate fi o alegere practică pentru deplasările urbane, oferindu-ți eficiență în consumul de combustibil și ușurință în manevrare în traficul aglomerat al orașului. Pe de altă parte, dacă îți dorești un nivel mai ridicat de confort și tehnologie, poți opta pentru un model premium, care vine echipat cu caracteristici și dotări superioare, precum sisteme avansate de asistență pentru șofer și materiale de înaltă calitate în interior. Pentru cei care doresc să se răsfețe cu luxul și rafinamentul absolut, mașinile din gama de lux sunt alegerea perfectă. Acestea oferă performanțe excepționale, design elegant și cele mai noi tehnologii disponibile pe piață, creând o experiență de conducere memorabilă și plină de satisfacții. Indiferent de opțiunea aleasă, companiile de închirieri auto sunt pregătite să satisfacă nevoile și preferințele fiecărui client, oferind o gamă variată de modele și servicii pentru a asigura o experiență de conducere de neuitat. Astfel, închirierea unei mașini devine nu doar o modalitate practică de a te deplasa, ci și o oportunitate de a experimenta confortul, luxul și rafinamentul oferite de diversele clase de vehicule disponibile pe piață.

Servicii de inchirieri masini avantajoase in aeroportul Otopeni

Turistii straini care viziteaza Romania au acum la dispozitie optiuni avantajoase de inchirieri auto Otopeni, care le ofera flexibilitate si comoditate in timpul sederii lor. Aceasta facilitate este deosebit de utila pentru cei care doresc sa exploreze tara pe cont propriu, sa viziteze locatii mai putin cunoscute sau sa calatoreasca in afara oraselor mari, unde mijloacele de transport in comun pot fi limitate. Unul dintre avantajele majore ale acestor servicii este posibilitatea de a livra masinile direct in parcarea aeroportului, facilitand astfel accesul rapid si eficient la vehiculul inchiriat imediat dupa sosirea in tara. Acest lucru elimina necesitatea de a cauta alternative de transport sau de a face fata complicatiilor legate de transportul bagajelor pana la o locatie de inchiriere auto situata in afara aeroportului. De asemenea, serviciile de inchirieri auto Otopeni sunt disponibile intr-o gama variata de optiuni, inclusiv masini compacte pentru cupluri sau calatorii solo, SUV-uri pentru familii sau grupuri mai mari si chiar vehicule de lux pentru cei care doresc o experienta mai exclusivista. Prin urmare, turistii straini au acum posibilitatea de a alege vehiculul care se potriveste cel mai bine nevoilor lor, indiferent de buget sau preferinte. Cu aceste optiuni de inchirieri auto convenabile si accesibile la dispozitie, turistii straini pot explora Romania cu mai multa libertate si confort, facand din calatoria lor o experienta memorabila si fara griji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citeste in continuare

Actualitate

„Burghelea- milițianul care umilește campioanele/VOLO, ia-ţi torționarul de la CSM!”/Acest militian a fost mana dreapta a procurorului „Portocala” pe cand lucra la SIC din IPJ PRAHOVA

Publicat

pe

De

Un comunicat al PNL Ploiesti despre Dan Burghelea:
„Dan Burghelea, miliţianul pensionar, este de fapt consilierul personal al lui Andrei Volosevici. De pe această funcţie a fost numit (prin decizia unilaterală a primarului) director al CSM, pentru a proteja interesele materiale ale unui grup de interlopi.
Fără discernământ şi fără nicio urmă de cunoştinţă despre modul de administrare a bugetului public, Burghelea a transformat CSM-ul într-o afacere privată.
Strigătul de disperare al mamei unei campioane naţionale a dezvăluit modul discreționar al aşa-zisului management făcut de acest milițian care nu are nicio legătură cu sportul sau performanța.
Volosevici, ia-ţi torționarul de la CSM!
Dacă nu te-au impresionat lacrimile mamelor gimnastelor cărora le este foame în turnee, dacă nu te simți vinovat că te- ai opus construcției unei săli polivalente în Parcul Municipal Vest, care să asigure condiţii decente de antrenament, fă măcar acest gest de minimă decenţă: ia-ţi milițianul înapoi pe cabinetul tău personal şi lasă tinerii sportivi să-şi urmeze visurile şi să aducă medalii şi recunoaştere pentru Ploieşti!
Mai ai doar câteva zile să faci acest gest de minimă decenţă, pentru că pe 9 iunie oricum te vor revoca ploieştenii, alături de toată caracatiţa de la CSM pe care o conduci.
Organizaţia PNL Ploieşti”

Si Președintele AUR Prahova, Alexandru Săraru, consideră că Burghelea trebuie să plece din funcție, pentru „disprețul” și „lipsa de considerație” cu care a tratat-o pe Sabina Enache.

„Dan Burghelea trebuie să-și dea demisia din funcția de director al CSM Ploiești!

Cu consternare, ieri, am fost martorii unui act de nedreptate și umilire fără precedent în lumea sportului din Ploiești. Sabina Enache, campioană națională la gimnastică, mândria tuturor ploieștenilor, dar și mândria României, a fost ținta unui gest incalificabil din partea directorului Clubului Sportiv Municipal Ploiești (CSM).

În ciuda tuturor eforturilor sale de a aduce prestigiu orașului nostru prin performanțele remarcabile în gimnastică, Sabina Enache a fost tratată cu dispreț și lipsă de considerație de către directorul CSM, Dan Burghelea. Un fost polițist, pensionar, care nu are nicio legătură cu sportul.

Dan Burghelea a propus tăierea la jumătate a indemnizației modeste pe care Sabina o primește de la Clubul Municipal, cu toate că această sumă este oricum insuficientă și nu acoperă nici pe departe cheltuielile necesare pentru deplasările, turneele și pregătirea sportivei.

Sabina Enache este un simbol al perseverenței și excelenței în sportul românesc și ploieștean, iar gestul directorului CSM este inacceptabil și incalificabil. În calitate de simplu cetățean, dar și în calitate de președinte AUR Prahova și de candidat la Primăria Ploiești, condamn ferm această acțiune nedreaptă și umilitoare și îi solicit primarului Andrei Volosevici să ia măsuri urgente și să-l demită pe directorul CSM Ploiești, Dan Burghelea.

Ploieștiul nostru are zeci de campioni la diverse discipline sportive, iar aceștia merită întreg sprijinul și recunoașterea autorităților locale. Este imperativ ca sportivii noștri să fie susținuți și finanțați corespunzător, pentru a putea performa la cel mai înalt nivel.

Totodată, considerăm că ar fi un gest de onoare și responsabilitate ca Dan Burghelea să-și dea demisia din funcția de director al CSM Ploiești și să-și ceară scuze public pentru comportamentul său deplorabil față de o campioană națională.

Sabina Enache merită respectul și susținerea întregii comunități, iar noi, reprezentanții acestei urbe, trebuie să ne asigurăm că drepturile și demnitatea ei sunt protejate și apreciate așa cum se cuvine” a transmis, într-un comunicat de presă, Alexandru Săraru, președintele AUR Prahova.

Reamintim ca, militianul tortionar este din aceeasi grupare de criminalitate economico-financiar organizata patronata de fostul procuror Negulescu Mircea, zis si „Portocola”.
Burghelea- milițianul care umilește campioanele 

Acest militian a fost mana dreapta a procurorului „Portocala” pe cand lucra la SIC din IPJ PRAHOVA, instrument al unei institutii cu care procurorul de trista amintire prin interpusi ameninta si santaja diversi oameni de afaceri din judetul Prahova, pentru obtinerea de foloase necuvenite, unii cu santajul „bratarilor”, altii cu santajul denigrarilor in media. La fosta Secție pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție au fost destule dosare penale, plangeri si declaratii dar totul s-a musamalizat cu ajutorul chesteorului Eduard Miritescu si al celebrului chestor Ginel Preda, cunoscut ca si sifonul acestei grupari de criminalitate economico-financiar organizata care a santajat si speriat judetul inca de pe vremea acestui procuror. De aici s-a ajuns la aceasta afacere murdara, a tunului imobiliar care a dat pe „tavalug” intreaga caracatita si la ce se intampla in prezent in judet (aici). (Sava N.).

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv21 de ore ago

Un distins cetățean european cu drepturi și libertăți a tăiat anvelopa unei mașini de poliție.

Un distins cetățean european cu drepturi și libertăți, în timp ce se plimba pe străzile din orașul Lupeni, județul Hunedoara...

Exclusiv21 de ore ago

Ordinul ministrului bate fisa cadru de la DOP

Sunt IPJ-uri care au inteles ca ordinul MAI 62/2018 trebuie pus in executare, inclusiv pentru sefii de post, indiferent de...

Exclusiv2 zile ago

WHITE TOWER (XXXI – a)/Sub protectia politistilor corupti, gruparea de criminalitate economico-financiar organizata (din dosarul WHITE TOWER) a pus „laba” si pe Termo Ploiesti!/Cum au picat pe interceptări și cine plimba stick-ul cu caietul de sarcini cu preturi gata aranjate …?

De aproape un an, scandalul WHITE TOWER tine prima pagină a ziarelor locale și naționale, dar autoritățile par a închide...

Exclusiv2 zile ago

„Dorel” de la Dolj/DGF cloceste si livreaza inselaciunea

Nici  IPJ Dolj nu a auzit de expresia ” salariul de functie in plata”! DGF cloceste si livreaza inselaciunea iar...

Exclusiv3 zile ago

WHITE TOWER (XXXI)/Modalitatea cum pseudo-ziarisul narcoman, santajist si spagar, Catalin Stavri, locotenenul procurorului „Portocala” a incercat sa il pacaleasca pe procurorul de caz, dupa ce primise MITA mai multe apartamente, prin sotia si mama sa

Scandalul WHITE TOWER este departe de a se termina prea curând. Procurorii fac audieri pe bandă rulantă, iar surse judiciare...

Exclusiv3 zile ago

Avem și noi Mafie?/Fostul politist Frangulea Alexandru – alias „Capitan la 15 ani” a protejat afacerile murdare ale sefilor SRI Prahova

Realitatea este insa ca in nici o tara din lume lupta impotriva infractorilor nu se poate duce cu politisti si...

Exclusiv3 zile ago

Garda de Mediu Prahova si IPJ Prahova nu sunt interesate de sănătatea populației!?/Este o problema de siguranta nationala, de SRI!

In parcarea de la Kaufland Comarnic stationeaza autoturisme cu deseuri periculoase în ele, mai exact cu deseuri medicale? Ce rețele...

Exclusiv3 zile ago

Administrația Națională a Penitenciarelor contabilizează, controlează, sancționează și pe alocuri delirează !

ANP are  un  director al Direcției de Siguranță și Regim Penitenciar capabil să gestioneze situațiile de criză? https://youtu.be/MuYmQpRkw6Q?t=3 Din câte...

Exclusiv3 zile ago

Conform DGF, excelenta a crescut in ianuarie 2024 prin magie, fara sa fie implicat programul de salarizare MAISAL. Asta probabil ca au auzit ei prin targ ca niste fosti sefi BCCO ii ameninta cu plangeri penale pentru modificarea ilegala a programului informatic

Daca nu poti sa-i convingi, zapaceste-i! Un fost sef de financiar mi-a explicat magistral, in cateva cuvinte, tehnica lui Grecu,...

Exclusiv3 zile ago

„Șefii din poliție au imunitate/Îi sfătuim pe agenții de siguranță să refuze să mai semneze procesele-verbale de instruire! Și așa spun procurorii și judecătorii că n-au nicio valoare juridică”

Un procuror și un judecător au „legiferat” falsul intelectual la Poliția Roman! S-a creat un precedent extrem de grav, dezvaluie...

Exclusiv3 zile ago

USR-iștii și toți confrații lor au pentru polițiști și militari o ”vitrină” goală, din care străbate un miros urât de medicamente netestate suficient și înghițite odinioară

USR-iștii au fost cei mai nerăbdători să se arunce în cursa euro-parlamentarelor, de departe un soi de pizdulicea măcelarului (pentru...

Exclusiv5 zile ago

Breaking News/Dupa ce a fost bătut cu simț de răspundere, coruptul putinist „Capitan la 15 ani”,  a stabilit un nou record mondial la…fuga

Politist corupt pensionar, fost sef al SERVICIULUI ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE si fost sef al Serviciul Județean Anticorupție Prahova a...

Exclusiv6 zile ago

Capii rautatilor sunt in aparatul central iar DOP si comisiile de la IPJ, doar pionii dirijati sa va faca paguba!

Din greseala in greseala, spre victoria ( paguba) finala, dezvaluie Emil Pascut de la sindicatul Diamantul. Sau cum s-au transformat...

Exclusiv7 zile ago

In 2018 și 2019 numărul pensionărilor în Poliție, Jandarmerie, ISU este vădit insignifiant în raport cu creșterile bruște din anii următori, 2020, 2021, 2022, 2023!

Am extins investigațiile vizând dinamica pensionărilor de la Poliția Română, la Jandarmeria Română și Pompieri. Trebuie să mărturisesc întâi că...

Exclusiv7 zile ago

De ce le este rușine unor șefi din Poliția Română să poarte uniforma?

O simplă poză la prima vedere cu o oarecare activitate a Carabinierilor italieni la care sunt prezenți la fața locului...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!