Connect with us

Actualitate

EXCLUSIV/ I.S.J. Prahova a “trucat” concursurile pentru functiile de director la scolile din Prahova/ Falsurile de la I.S.J. Prahova/ DOCUMENTE

Publicat

pe

Acuzatii grave intr-o plangere inregistrata la D.N.A.-ST Ploiesti. Inspectoratul Judetean Prahova a “trucat” concursurile” pentru functiile de director la scolile din Prahova.

…., in temeiul art. 289-294 din Codul de procedură penală, formulez următoarea plȃngere impotriva Inspectoratului Scolar Judetean Prahova, cu sediul in Ploieşti, str. Democraţiei, nr. 35, cod 100559, respectiv impotriva doamnei inspector Georgescu Magdalena, care în calitate de preşedinte al Comisiei de concurs nr. 5, a influenţat evaluarea probei de interviu, din data de 19.07.2017, din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director si director adjunct din unităţile de invăţămȃnt preuniversitare.

Mai exact, in cadrul probei de interviu, doamna Georgescu Magdalena, in calitate de presedinte a comisiei de concurs, a influentat notele acordate de ceilalti patru membri. Deşi metodologia de concurs prevedea ca fiecare membru al comisiei să completeze grila de evaluare a interviului cu punctajul corespunzător fiecărui aspect vizat, aceştia, după completarea iniţială, în urma faptului că doamna presedinte a arătat calculul făcut de dumneaei, au revenit asupra punctajului si l-au modificat fără a mai respecta grila de evaluare. Menţionez, de asemenea, că evaluarea doamnei presedinte nu a urmat grila, ci  dumneaei a calcutat o notă care mi-ar fi necesară, astfel încȃt, contracandidata mea să recupereze punctajul de la celelalte probe, arătȃndu-le şi discutȃnd cu ceilalţi membri ce au de făcut. Mai mult, susţin şi faptul că biletele cu întrebările pentru proba orală nu au fost extrase în momentul intrării în sală la proba orală, cel puţin una din acestea fiind pusă de membrii comisiei, contrar procedurii.

Aceste aspecte vor fi clar sustinute de inregistrările audio-video, din intervalul orar 13.30-14.30.

În data de 20.07.2017, raportȃndu-mă la art. 22 din metodologia de concurs, am depus contestaţie la registratura Inspectoratului Scolar Judeţean Prahova, sub nr. 2397. Conform aceleiaşi metodologii (art. 21, alin. 5), lista candidaţilor care au depus contestaţii trebuie publicată la sfȃrsitul fiecărei zile în care se înregistrează contestaţii la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar. ISJ-Prahova nu a respectat nici această prevedere.

Depunctarea mea la proba de inteviu s-a făcut, deoarece interesele ISJ-Prahova sunt să nu am acces la funcţia de director, pentru că astfel aş vedea o parte din falsurile pe care le-au făcut atȃt la nivelul şcolii, cȃt şi in spaţiu mai larg. Tocmai pentru că nu am acceptat să fac lucruri pe care mi le impuneau in mod abuziv, in anul 2015, mi-am depus demisia din funcţia de director după un mandat de patru ani. Dovadă sunt dosarele civile şi penale îndreptate in anul 2016 impotriva unor fapte săvȃrşite de ISJ-Prahova: Dosar 197/105/2016 (la Tribunalul Prahova/Curtea de Apel Ploieşti), Dosar 1440/105/2017 (la Tribunalul Prahova), Dosarul 10258/P/2015, în care sunt martor.

Faptul că Inspectoratul Scolar Judeţean Prahova a încălcat Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului, publicată în OMEN 3969/2017 este dovedit şi prin lipsa declaraţiilor date de membrii comisiei şi de ISJ-Prahova că se află în conflict cu mine, în calitate de candidat, aşa cum cerea art. 30: “La organizarea şi desfăşurarea cncursului nu pot participa candidaţii sau persoanele care au in rȃndul candidaţilor soţ, soţie, rude sau afini… Preşedinţii, coordonatorii, membrii şi secretarii comisiilor implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului, precum şi persoanele desemnate ca observatori, înainte de desfăşurarea concursului, dau o declaraţie pe proprie răspundere că nu au în rȃndul candidaţilor soţ, soţie, rude, afini pȃnă la gradul IV inclusive ori relaţii conflictuale cu vreun candidat.”

Atitudinea conflictuală este dovedită prin actele depuse la dosare şi prin adresele trimise la Ministerul Educaţiei Naţionale (Anexa 1). Mai exact, în Dosarul 197/105/2016, am reclamat faptul că această instituţie a refuzat să îmi pună la dispoziţie Adresa 785/2015, trimisă de Scoala Gimnazială “Anton Pann”, Municipiul Ploieşti, reprezentată de mine, în calitate de director, prin care se cerea consultanţă juridică în cazul unui litigiu de muncă. Reprezentanţii Inspectoratului au negat iniţial existenţa unei astfel de adrese, pentru ca în urma mai multor termene date în procesul civil să depună o copie a acesteia la dosar.

Falsurile Inspectoratului Scolar Judeţean Prahova se văd şi în documente trimise către Scoala Gimnazială “Anton Pann”, Municipiul Ploieşti, cȃt şi în cele depuse în alte dosare civile şi penale.

In primul rȃnd, ISJ-Prahova a trimis un e-mail pe adresa Şolii Gimnaziale “Anton Pann”, Municipiul Ploieşti, prin care imi cerea să dau o decizie de de încetare a contractului de muncă pe durată nedeterminată a unui cadru didactic şi să-l încadrez pe acesta cu un contract pe durată determinată, în timp ce persoana se afla în concediu medical şi fără a se preciza niciun articol din Codul muncii; modelul de decizie este dat abuziv şi presionar de juristul inspectoratului, Mănăilă Paula, fiind deja înscris în cuprinsul ei numele cadrului didactic şi al meu, ca director (Anexa 2). Mai mult, in e-mail mi se cerea să dau o altă dată deciziei şi să încadrez profesorul cu un contract de muncă pe perioadă determinată, fără a avea acceptul persoanei respective. Toate acestea mi se cereau, deoarece cadrul didactic chemase în judecată Inspectoratul Scolar Judeţean Prahova pentru necompletarea normei didactice. In acest proces, ISJ-Prahova a mintit instanţa de judecată că profesorul era incadrat ca suplinitor, adică ar fi avut un contract pe durată determinată. (Anexa 3)

Deoarece am ezitat să pun în aplicare directivele ISJ-Prahova, dna jurist şi inspectorii şcolari Năchilă Petre, Iancu Tudor, Toma Horia Victor, Georgescu Magdalena m-au chemat la sediul institutiei şi mi-au cerut imperios să încadrez profesorul cu un contract pe durată determinată, fără a-mi da baza legală care ar susţine acest act, deşi cerusem în scris un răspuns pentru a fi edificată în aplicarea a ceea ce mi se cerea.

În data de 29.06.2015, mi-am depus demisia din funcţia de director, iar persoana numită în funcţie (care nu făcea parte din corpul de experţi în management educaţional, desi legea cerea aceasta) a pus în aplicare ceea ce a cerut ISJ-Prahova. Însă ISJ-Prahova a continuat cu falsurile şi abuzurile, dȃnd afară din sistem profesorul căruia i-au încetat contractul de muncă, încălcȃnd flagrant Codul muncii (art 16, 17, 82, 86), precum şi Contractul colectiv de muncă la nivel naţional pentru învăţămȃntul preuniversitar 1445/2014 (art. 63 şi 75), aspecte dovedite de procesele-verbale încheiate în urma inspecţiei realizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova, aflate la sediul unităţii şcolare.

În urma unui control efectuat de compartimentul Audit al ISJ-Prahova, s-au identificat o serie de erori grave în privinţa executării contractului de muncă al profesorului dat abuziv afară din sistem, obligat să presteze altfel de muncă. Inspectorul Scolar General a dat postul respectiv vacant încălcȃnd legislaţia în vigoare, fără a avea acordul consiliului de administraţie al şcolii.

 

ISJ-Prahova se sustrage hotărȃrilor judecătoreşti, deoarece în urma unui proces civil privind liberal acces la informaţie această instituţie ar fi trebuit “să furnizeze petentului urmatoarele informatii de interes public: care au fost cursurile de formare profesionala a cadrelor didactice finantate din venituri publice, organizate si monitorizate de intimat in temeiul art.16 alin.3 lit.h) din OMEN, pentru perioada 2014-2015; numele si prenumele cadrelor didactice din judetul Prahova, care sunt formatori, care pot sustine cursuri cu fonduri europene pentru alti formabili din invatamant ; numele si prenumele cadrelor didactice din judetul Prahova care sunt formatori si care au fost invitati sa sustina cursuri cu fonduri europene pentru alti formabili din invatamant. (Document: Hotarâre  64/2016  21.01.2016). Niciodată ISJ-Prahova nu a dus la îndeplinire această hotărȃre.

 Dovada săvȃrşirii infracţiunilor la Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunt pentru unităţile de învăţămȃnt preuniversitar, din data de 19.07.2017, este inregistrarea audio-video, din timpul concursului, care s-a desfăşurat la sediul Colegiului Tehnic “Toma Socolescu”, Ploieşti, înregistrare la care, în calitate de candidat, nu am avut acces. Menţinȃnd aceeaşi atitudine de sfidare a legii, ISJ-Prahova a numit o comisie de rezolvare a contestatiilor condusă de inspectorul şcolar general adjunct Horia Victor Toma, care se afla în conflict juridic cu mine, dumnealui fiind acela care a semnat mai multe intȃmpinări care contin falsuri în Dosarul 197/105/2016. Aşadar, nici reevaluarea nu a fost obiectivă şi corectă, asa cum cere legislatia în domeniu.

Celelalte aspecte la care am făcut referire sunt susţinute prin acte.

“La proba a), testul grilă, susţinută în data de 17.07.2017, eu am obţinut 46,250 de puncte, iar contracandidata mea, Tăsică Călina, a obţinut un punctaj egal cu 40,000.

La proba b) privind evaluarea CV-ului, atȃt eu, cȃt şi contracandidata mea, Tăsică Călina, am primit acelaşi punctaj, si anume, 46,250 (nota 9,25), deşi conform datelor dintr-una din întȃmpinările depuse la dosarul 1440/105/2017, ISJ-Prahova afirmă că aceasta are gradul didactic II, eu avȃnd gradul didactic I, iar gradul didactic I este un criteriu de departajare al candidaţilor. Mai mult, eu am depus la dosar adeverinţe şi diplome care atestă faptul că am participat la 13 simpozioane şi conferinţe, deci ar fi trebuit să primesc punctaj maxim la această rubrică. Contracandidata mea nu are nici atȃtea simpozioane, nici articole publicate ca şi mine. Solicit reevaluarea CV-urilor, deoarece la concursul din octombrie 2016, doamna Tăsică Călina, a obţinut la proba de evaluare a CV-ului un punctaj de 36,250, adică nota 7,25. Cum a putut doamna Tăsică să acumuleze într-un interval atȃt de scurt puncte pentru a obţine nota 9,25? (CV-ul presupune prezentarea de adeverinţe, diplome, certificate care dovedesc activitatea de formare profesională prin cursuri, publicaţii, participare la simpozioane sau conferinţe etc).

In documentul atasat, la pozitia 309 se vede punctajul din octombrie obtinut la CV de dna Tasica Calina”.

nr 3 e

 

[pdf-embedder url=”https://www.incisivdeprahova.ro/wp-content/uploads/2017/07/anexa1a.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://www.incisivdeprahova.ro/wp-content/uploads/2017/07/anexa-1.pdf” title=”anexa 1″]

[pdf-embedder url=”https://www.incisivdeprahova.ro/wp-content/uploads/2017/07/anexa2.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://www.incisivdeprahova.ro/wp-content/uploads/2017/07/anexa3.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://www.incisivdeprahova.ro/wp-content/uploads/2017/07/anexa4.pdf”]

Vom reveni si cu alte cazuri pe aceasta tema.

Actualitate

Gama de Conveioare și Lifturi Hidraulice de la SKBS România: Calitate și Performanță Garantată

Publicat

pe

conveioare romania

SKBS România se afirmă pe piața echipamentelor industriale printr-o diversificată gamă de conveioare și lifturi hidraulice, proiectate pentru a îmbunătăți eficiența operațiunilor de logistică și producție. În acest articol, vom analiza avantajele și caracteristicile acestor echipamente, explicând de ce SKBS România este partenerul de încredere pentru afacerea ta.

De ce să Alegi Gama de Conveioare și Lifturi Hidraulice de la SKBS România?

Fiabilitate și Rezistență

Produsele SKBS România sunt recunoscute pentru durabilitatea lor, fiind fabricate din materiale de înaltă calitate. Aceste echipamente sunt concepute să reziste în condiții de utilizare intensivă, garantând o funcționare pe termen lung fără probleme.

Eficiență Operațională Superioară

Gama de conveioare și lifturi hidraulice de la SKBS România este optimizată pentru performanță maximă. Datorită tehnologiei avansate, aceste echipamente permit manipularea rapidă și eficientă a materialelor, reducând timpul de operare și costurile asociate.

Adaptabilitate și Versatilitate

Indiferent de dimensiunea și tipul materialelor transportate, gama de conveioare și lifturi hidraulice oferită de SKBS România poate fi personalizată pentru a satisface nevoile specifice ale fiecărei afaceri. Aceste soluții flexibile maximizează eficiența și productivitatea.

Tipuri de Conveioare Disponibile la SKBS România

Conveioare cu Bandă

Concepute pentru transportul produselor de dimensiuni variate și forme diverse, conveioarele cu bandă oferite de SKBS România asigură o mișcare lină și continuă a materialelor. Acestea sunt ideale pentru diverse aplicații industriale.

Conveioare cu Role

Aceste conveioare sunt perfect adaptate pentru transportul produselor grele sau voluminoase. Sistemele cu role de la SKBS România sunt robuste și eficiente, capabile să manipuleze sarcini mari fără dificultăți.

Conveioare Modulare

Pentru flexibilitate maximă, conveioarele modulare sunt alegerea perfectă. Acestea permit configurarea și extinderea sistemului în funcție de cerințele specifice ale fiecărui proiect. SKBS România oferă conveioare modulare care pot fi integrate cu alte echipamente pentru soluții personalizate.

Lifturi Hidraulice de la SKBS România

Lifturi Scissor (Foarfecă)

Aceste lifturi sunt ideale pentru ridicarea și poziționarea precisă a încărcăturilor. SKBS România oferă lifturi scissor cu capacități variate de ridicare, adaptabile pentru diverse aplicații industriale.

Lifturi cu Platformă

Proiectate pentru ridicarea materialelor la diferite niveluri, lifturile cu platformă sunt echipate cu sisteme de siguranță avansate, asigurând o operare sigură și eficientă.

Lifturi Verticale

Pentru transportul materialelor pe verticală în spații limitate, lifturile verticale sunt soluția ideală. SKBS România oferă lifturi verticale fiabile și eficiente, potrivite pentru depozite și unități de producție.

De ce să Colaborezi cu SKBS România?

Expertiză și Profesionalism

Echipa de specialiști de la SKBS România, cu vastă experiență în domeniu, se angajează să ofere soluții personalizate și suport tehnic de înaltă calitate.

Tehnologie de Vârf

Utilizând tehnologii de ultimă generație, SKBS România asigură performanța și fiabilitatea echipamentelor sale. Investițiile constante în inovație permit companiei să ofere produse de top, adaptate nevoilor pieței.

Servicii Complete

SKBS România oferă nu doar echipamente de calitate, ci și servicii complete de instalare, mentenanță și suport tehnic. Astfel, fiecare client beneficiază de soluții integrate și eficiente.

Concluzie

SKBS România se remarcă prin gama sa variată de conveioare și lifturi hidraulice de înaltă performanță. Cu o combinație de fiabilitate, eficiență și flexibilitate, aceste echipamente sunt alegerea ideală pentru orice afacere care dorește să-și optimizeze operațiunile. Alegând SKBS România, investiți în calitate și profesionalism, asigurând succesul pe termen lung al afacerii dumneavoastră.

Pentru mai multe detalii despre gama de conveioare și lifturi hidraulice de la SKBS România, vizitați site-ul nostru oficial și descoperiți soluțiile adaptate nevoilor dumneavoastră.

Citeste in continuare

Actualitate

Cum să alegi o pompă de stropit de calitate? 6 criterii de luat în considerare

Publicat

pe

O pompă de stropit este esențială pentru întreținerea eficientă a grădinii sau culturilor tale, asigurând distribuția uniformă a pesticidelor, fertilizanților sau a apei. Iată care sunt principalele criterii pe care ar trebui să le iei în considerare pentru a face cea mai bună alegere!

1. Tipul pompei

Pe piață există diferite tipuri de pompe de stropit, iar printre cele mai cunoscute se numără cele cu acțiune manuală și versiunile cu acumulator. Cele dintâi sunt compacte și ușor de transportat, fiind ideale pentru grădini mici și plante de interior. Cu toate acestea, acestea pot necesita un efort fizic semnificativ, ceea ce le face mai puțin potrivite pentru suprafețe mari sau pentru persoanele cu probleme de mobilitate. Pe de altă parte, modelele cu acumulator sunt mai puternice și pot acoperi suprafețe mai mari, dar sunt, de asemenea, mai costisitoare și pot necesita întreținere specializată.

2. Capacitatea rezervorului

Acesta influențează cât de mult poate stropi pompa într-o singură încărcare, devenind astfel un factor cheie în funcționarea eficientă a sistemului de irigare. Factorii care influențează alegerea capacității rezervorului includ dimensiunea și tipul grădinii, frecvența de udare necesară și disponibilitatea apei. Dacă ai o grădină mare sau o livadă, vei avea nevoie de o pompă cu un rezervor de capacitate mare.

Un rezervor prea mic poate necesita umpleri frecvente, consumând timp prețios și creând inconveniențe. Alegerea echilibrului dintre capacitate și greutate este o altă considerație importantă. În timp ce un rezervor de capacitate mai mare poate stoca mai multă apă, acesta poate deveni dificil de transportat.

3. Materialul pompei

Plasticul, de exemplu, are avantajul de a fi mai ușor și mai ieftin comparativ cu alte materiale. Cu toate acestea, este puțin durabil decât oțelul inoxidabil sau aliajele de aluminiu. Pe de altă parte, oțelul inoxidabil este cunoscut pentru rezistența sa la coroziune și uzură. Totuși, aceste versiuni sunt mai grele.

Materialul pompei poate avea, de asemenea, un impact asupra considerațiilor de mediu și de sănătate. Unele materiale pot fi mai ecologice decât altele. De exemplu, o pompă de stropit din plastic este potrivită pentru stropirea plantelor comestibile, în timp ce un model din oțel inoxidabil este adecvat pentru utilizarea de substanțe chimice puternice.

4. Presiunea de lucru

Reprezintă forța cu care apa este împinsă prin furtunul pompei. Acesta este un parametru esențial în funcționarea și performanța pompei, având un impact direct asupra vitezei și distanței la care apa poate fi stropită. Presiunea determină viteza și distanța la care apa poate fi stropită. Pentru aplicații de stropire la distanță mare sau pentru distribuirea apei la înălțimi mai mari, va fi necesară o pompă cu o presiune de lucru mai mare.

Cu toate acestea, presiunea prea mare poate duce la irosirea apei și la deteriorarea plantelor, în timp ce o presiune prea scăzută poate duce la o udare ineficientă. Unele modele permit reglarea presiunii, oferindu-ți astfel mai multă flexibilitate în utilizare. Această caracteristică poate fi deosebit de utilă în cazul grădinilor cu plante de diferite tipuri și dimensiuni, permițându-ți să ajustezi presiunea în funcție de nevoile specifice ale fiecărei plante.

5. Ușurința în utilizare și ergonomia

Designul ergonomic al unei pompe de stropit este esențial pentru a asigura manevrabilitatea acesteia. O pompă de stropit de înaltă calitate ar trebui să vină cu un manual ce oferă instrucțiuni clare și precise despre montarea, utilizarea corectă și sigură, precum și despre întreținerea și depozitarea acesteia. Funcțiile automate sau semi-automate pot îmbunătăți semnificativ experiența utilizatorului. Acestea pot include setări prestabilite pentru diferite tipuri de irigare, un sistem de auto-curățare sau un mecanism de oprire automată.

6. Accesoriile incluse

Poți găsi pompe de stropit ce vin dotate cu duze suplimentare și alte unelte care ajută la întreținere sau îmbunătățesc funcționalitatea pompei. Accesoriile de calitate superioară vor rezista mai mult timp la uzură și vor contribui la o performanță optimă a pompei. Alegerea unei pompe de stropit care vine cu un kit complet de accesorii îți va economisi timp și efort.

 

Ținând cont de criteriile enumerate mai sus, vei putea să faci o alegere informată și să te bucuri de o grădină bine întreținută și sănătoasă. Nu uita să alegi un model de pompă de stropit care să fie calitativ!

Citeste in continuare

Actualitate

România preia conducerea grupării navale NATO SNMCMG-2 din Mediterană

Publicat

pe

De

Forţele Navale Române vor asigura pentru o perioadă de şase luni comanda grupării navale permanenta a NATO din Mediterană, de luptă contra minelor, prin comandorul Sebastian Barote, locţiitorul comandantului Divizionului 146 Nave Minare-Deminare.

Ofiţerul român se va afla la bordul Puitorului de mine şi plase 274, care va pleca joi, 20 iunie, din Portul militar Constanţa, anunţă MApN.

În perioada iulie – decembrie 2024, gruparea navală permanentă a NATO de luptă contra minelor, sub comandă românească, va executa misiuni specifice în bazinul Mării Mediterane.

La bordul navei vor fi 85 de militari români şi străini. La misiunea Standing NATO Mine Countermeasures Group Two mai participă nave din Italia, Spania şi Turcia.

Puitorul de mine şi plase „Viceamiral Constantin Bălescu”, număr de bordaj 274, a intrat în serviciul Marinei Române în 1981 şi a fost reparat ultima oară la începutul acestui an, la Şantierul Damen din Mangalia, pentru aproape 10 milioane lei.

Anul trecut, România a cumpărat două nave britanice „vânător de mine”, HMS Blyth (lansată la apă în 2000) şi HMS Pembroke (lansată la apă în 1997), la mâna a doua, pentru 150 milioane euro.

Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”, fost HMS Blyth în Marina Regală Britanică, a intrat de anul trecut în dotarea Marinei României, urmând ca anul acesta să vină şi a doua navă. (F. Jipa).

Sursă foto: SMFN

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv17 ore ago

Sefa SRU de la IPJ Vaslui a incalcat de mai multe ori un text foarte clar dintr-o lege in vigoare

Abuzatoarea de la IPJ Vaslui, dezvaluie Emil Pascut de la Sindicatul Diamantul! Conduita abuziva a sefei de resurse umane de...

Exclusiv2 zile ago

„La IPJ Galati au nevoie de timp suplimentar, ca sa activeze fiecare, cate doua celule nervoase”

La Galati, exista sefi cu creier de broasca testoasa, dezvaluie cei de la Sindicatul Diamantul! Desi termenul limita de actualizare...

Exclusiv3 zile ago

Sună toaca prin toată armata

Conform promisiunilor făcute de un reprezentant al guvernului delegației protestatarilor din data de 07.06.2024 din fața Palatului Victoria, Guvernul urma...

Exclusiv3 zile ago

Hora șmecheriei/Mafia deșeurilor și statul paralel/Mafia deșeurile prin turnătorul șef reușește sa închidă firma Gentoil/Care este legătura între firma Geodis și Recop?

Returo este un mecanism sofisticat, profitabil pentru unii, complicat pentru alții, care învîrte bani și adună ambalaje. SGR Returo au...

Exclusiv3 zile ago

„Alba neagra” cu drepturile si libertatile cetatenesti/Amantlâc la o Sectie de poliţie dintr-un oras din Prahova (III)

Ziarul Incisiv de Prahova continua sa dezvaluie o investigatie complexa, in mai multe episoade, pentru a deslusi impreuna cu dumneavoastra...

Exclusiv4 zile ago

Maurul – Gerard Georgescu- și-a făcut datoria, inca o data!/Semnal de alarma privind razbunarea „Wlăduț & Volosevici” si Organigrama Politiei Locale Ploiesti

Maurul – Gerard Georgescu, pe pagina sa de socializare: „Eu am fost bucuros că Volosevici a plecat, dar bucuria a...

Exclusiv7 zile ago

Paraciosul si sifonul politistilor corupti din IPJ Prahova a facut un accident grav azi in Ploiesti/Solicitam oficial testul antidrog pentru Catalin Muresan cel din mafia deseurilor

Mureșan Catalin de la Recop Pleasa care este implicat în mafia deseurilor a accidentat pe trecerea de pietoni o persoana,...

Exclusiv7 zile ago

Cum ajunge la Vaslui, sef serviciu resurse, o incompetenta si ” sora” de incompetenta, la IPJ Braila

Cum ajunge la Vaslui, sef serviciu resurse, o incompetenta? Se numeste Sandu Monica, comisar sef, dezvaluie Emil PASCUT de la...

Exclusivo săptămână ago

„Alba neagra” cu drepturile si libertatile cetatenesti/Amantlâc la o Sectie de poliţie dintr-un oras din Prahova (II)

Comportamentul abuziv al politistilor fata de cetateni care in general respecta legea si comportamentul favorabil fata de infractori! Despre politisti corupti din...

Exclusivo săptămână ago

Mafia deșeurilor, statul paralel și politicienii

Mai multe spitale din Prahova dau contractele, la troc, unui personaj controversat Amenință șantajează sau mituiesc pe cei ce nu...

Exclusivo săptămână ago

De ce ai nevoie de sefi sa propuna cand e clar ca beneficiarii sunt personalul de conducere si consilierii de integritate?

S-a emis ordinul MAI nr. S/84/31.05.2024 pentru completarea OMAI S /7/2018 cu reglementari privind acordarea majorarii anticoruptie de 12.5% din...

Exclusivo săptămână ago

PROMO/Amantlâc la o Sectie de poliţie dintr-un oras din Prahova. Soţul înşelat a utilizat iar politia si subordonatii in scop de razbunare (I)

Comportamentul abuziv al politistilor fata de cetateni care in general respecta legea si comportamentul favorabil fata de infractori! Despre politisti corupti din...

Exclusivo săptămână ago

Coruptul putinist „Capitan la 15 ani” si un nou comportament deviant/Simte ca are politia pe urmele sale?

Reamintim ca, coruptul putinist „Capitan la 15 ani” s-a autoinvitat, acum ceva timp, la o petrecere a politistilor din activitate,...

Exclusivo săptămână ago

Sindicatul Europol face apel către conducerile armelor, să ia de URGENȚĂ toate măsurile pentru înlocuirea politistilor care se află în aceste momente în așteptare pentru predarea sacilor cu buletinele de voturi!

Tocmai s-au făcut 24 de ore de când zeci de mii de polițiști, polițiști de frontieră, jandarmi și pompieri, sunt...

Exclusivo săptămână ago

Sindicatul Diamantul a reusit declasificarea ROF-urilor IPJ. Test rapid de incompetenta

Sindicatul Diamantul a reusit declasificarea ROF-urilor IPJ. Test rapid de incompetenta la responsabilii cu aplicarea legii 544/2001.   ROF declasificat...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv