Connect with us

Administratie

Hidronimia de origine daco-romană perpetuată până astăzi

Publicat

pe

Provincia a cunoscut vreme de cinci generaţii (cea 100-275 d.Hr.) un masiv şi intens proces de romanizare, în urma căruia autohtonii daco-geţi, ramura de nord a tracilor, au devenit latinofoni, aidoma coloniştilor veniţi în provincie. Împăratul Aurelianus (270-275), „văzând că Illyricum e devastat şi Moesia ruinată, a părăsit provincia transdanubiană întemeiată de Traian” şi, pentru a nu se spune că Imperiul Roman a pierdut Dacia, a întemeiat o nouă provincie cu acest nume, la sud de Dunăre, între cele două Moesii. În noua provincie, împărţită nu peste mult timp în două – Dacia Ripensis şi Dacia Mediteraneană -, au fost strămutate armata, administraţia, înalţii demnitari şi aristocraţi, precum şi o parte a populaţiei latinofone din Dacia nord-dunăreană. Evident, propaganda oficială romană, prin scriitorii puşi în slujba împăraţilor, a susţinut, în general, că întreaga populaţie a Daciei Traiane a fost retrasă la sud de fluviu, numai că acest lucru era imposibil din punct de vedere practic. Pe de altă parte, atitudinea oficialităţilor este normală: ele nu puteau recunoaşte că un mare număr de cetăţeni romani au rămas fără protecţie, în afara graniţelor imperiului. Populaţia Daciei la finele secolului III d.Hr. era de cea 800.000 de locuitori. Niciodată în decursul istoriei, nici măcar în perioada contemporană, nu se cunoaşte o strămutare de populaţie de o asemenea amploare. Este evident că nici romanilor, oameni practici prin excelenţă, nu le-a trecut prin cap că ar putea realiza aşa ceva. De altfel, există o mărturie indirectă în acest sens: cu mai bine de 150 de ani înainte de Aurelian, la moartea lui Traianus (117), se spune că noul împărat Hadrianus, având de gând să abandoneze Dacia, a fost sfătuit de prieteni să n-o facă pentru ca „să nu cadă în mâna barbarilor atâţia cetăţeni romani”. Este clar, deci, că la 271-275 au rămas la nord de Dunăre un mare număr de provinciali ai fostei Dacii. Nici măcar noua provincie sud-dunăreană – un teritoriu restrâns, cu propria reţea demografică – nu avea cum să absoarbă o populaţie atât de numeroasă. Pe de altă parte, cercetările ultimilor 70 de ani au adus argumente solide, de natură arheologică, epigrafică, numismatică şi lingvistică, în favoarea continuităţii, a prezenţei populaţiei latinofone daco-romane şi protoromâneşti la nord de Dunăre, după retragerea aureliană. În acest sens, stau mărturie zecile de aşezări şi cimitire de după secolul III, aparţinând dacoromânilor, mulţimea de monede şi tezaure postaureliene (cu precădere, circulaţia monedelor mărunte de bronz este semnificativă), inscripţiile în limba latină, prezenţa grupurilor de populaţie creştină latinofonă, evoluţia limbii române, hidronimia de origine daco-romană perpetuată până astăzi etc. Continuitatea de locuire în regiunile din sudul Banatului, Olteniei, din Dobrogea şi chiar din sudul Munteniei, adică de pe Valea Dunării pe ambele sale maluri, nu poate fi pusă la îndoială şi datorită faptului că în aceste zone stăpânirea romană şi apoi romano-bizantină a continuat până spre 602 d.Hr., consolidându-se sub împăraţi precum Constantin cel Mare (306-337) şi Iustinian (527-565).

Dar, în Dacia nord-dunăreană, regiunea cu cea mai densă locuire, unde s-au păstrat cele mai numeroase mărturii ale prezenţei daco-romane după 275, este Podişul Transilvaniei. Faptul nu are de ce să mire pe nimeni, deoarece Transilvania a fost o zonă căreia autorităţile romane     i-au acordat o atenţie specială. De altfel, raţiunea economică principală pentru care Dacia a devenit parte a Imperiului Roman au fost resursele Transilvaniei: aurul, argintul, alte minereuri, sarea. Aceste resurse trebuiau exploatate în condiţii optime, fără incidente, opoziţii sau chiar răzvrătiri. Aceste incidente riscau să apară – iar romanii ştiau acest lucru – deoarece tocmai în Transilvania fusese nucleul statului dac liber, capitala religioasă şi politică a dacogeţilor, precum şi centrul rezistenţei antiromane. De aceea, în Transilvania a fost plasată capitala noii provincii – Ulpia Traiana Sarmizegetusa, aici au rezidat cele mai multe legiuni şi trupe auxiliare (legiunile a XIII-a Gemina şi a V-a Macedonica, care au staţionat cvasipermanent în Dacia, şi-au avut garnizoanele la Apulum şi, respectiv, la Potaissa), aici au funcţionat, raportat la teritoriu, cele mai multe colonii şi municipii, cu cea mai numeroasă populaţie, faptul atestând existenţa în zona intracarpatică a celei mai active vieţi urbane din provincie.

În Transilvania s-a făcut cea mai intensă colonizare cu populaţie latinofonă ex Toto Orbe Romano (Eutropius), pentru extragerea eficientă a minereurilor, prelucrarea lor, cultivarea ogoarelor etc. Romanitatea românilor, prioritar lingvistică şi spirituală, s-a manifestat însă în varii domenii, cum ar fi tehnicile de muncă sau structurile social-politice. Astfel, după 275, se perpetuează la nord de Dunăre vechile artefacte romane, continuă prelucrarea metalelor ca şi activitatea minieră, extragerea sării şi construcţiile din piatră. Contrar unor supoziţii, oraşele au continuat să fie locuite şi după retragerea aureliană, iar gradul de civilizaţie, inclusiv urbană, era net superior în raport cu barbarii. De asemenea, în Dacia s-au păstrat diferenţierile sociale, mai exact distincţia dintre honestiores şi hum/flores. Tezaurele în valoare de mii de sesterţi, personajele care dăruiesc candelabre bisericilor sau care poartă fibule cu inscripţii ca însemne ale puterii derivate din arsenalul funcţionarilor imperiali în secolul IV sunt suficiente mărturii în acest sens. Marea majoritate a acestor mărturii sunt concentrate în interiorul arcului carpatic, adică în Transilvania. Cu alte cuvinte, Transilvania a fost un nucleu al romanităţii orientale înainte de retragerea aureliană şi a rămas un asemenea nucleu şi ulterior. în aceste condiţii, era firesc ca Transilvania să fie centrul de formare a poporului neolatin, moştenitor al acestei romanităţi, anume poporul român.

Până la formarea deplină a acestui popor, însă, peste populaţia daco-romană, rămasă la nord de Dunăre fără scutul statului roman, sau abătut o serie de grave dificultăţi. Încă înainte de retragerea oficială a autorităţilor imperiale, în timpul crizei de sub Gailienus (253-268), carpii – un trib de daci liberi – pătrund în Transilvania şi se adaugă vechilor comunităţi daco-romane. După 275, aşezarea carpilor şi a altor daci liberi veniţi din Moldova, Crişana, Muntenia continuă în fosta provincie. În Banat, au intrat atunci grupuri de sarmaţi iazigi de la apus de Tisa. Contrar opiniei curente, goţii au pătruns mult mai târziu, în secolul IV, după 350, pe teritoriul provinciei. Descoperirile aparţinând lor, mai precis vizigoţilor, sunt mai numeroase la sud şi est de Carpaţi, ceea ce demonstrează că masa lor era situată în afara fostei provincii romane Dacia. Aici, unii dintre vizigoţi se vor creştina şi vor trece în imperiu, la sud de Dunăre. Ceilalţi, în 376, în regiunile est-carpatice, vor fi înfrânţi de năvălitorii huni şi vor trece şi ei, în mare măsură, la sud de fluviu sau, cei puţini rămaşi, se vor topi treptat în masa populaţiei băştinaşe. Ostrogoţii au trecut mai târziu peste teritoriile nord-dunărene, în drumul lor spre Apus (secolul V). Hunii, populaţie nomadă de neam turanic, venită din Asia, provoacă o perturbare generală printre germanicii din regiunea Dunării de Jos. După victoria lor din 376, hunii nu pătrund în vechea Dacie, ci trec prin păsurile Carpaţilor Păduroşi (Nordici) în Câmpia Panonică. De aici, mai ales sub „regele” lor Attila, vor organiza numeroase expediţii de jaf, unele şi asupra daco-românilor din Banat, Oltenia şi Transilvania. „Imperiul” hunilor dispare în 454, când ei sunt învinşi de germanicii gepizi la Nedao. Gepizii, stăpâni formali asupra Daciei timp de peste un secol, sunt prezentaţi ca o populaţie liniştită {quieta gens), trăitoare mai ales în părţile vestice, în Crişana şi pe valea Mureşului. Ei au convieţuit cu autohtonii, în 566, ei sunt zdrobiţi de către longobarzi şi avari. Cei din urmă, de neam turanic ca şi hunii, vor profita de victoria asupra gepizilor şi vor prelua dominaţia asupra unor regiuni din Europa Centrală, avându-şi centrul („ringurile avare”) în Câmpia Panonică. Unele descoperiri arheologice le atestă prezenţa modestă în Transilvania, în secolele VII-VIII. După expediţii de pradă în peninsulele Balcanică, Italică şi în Germania, avarii sunt înfrânţi în 796 de către franci şi bulgari, după care viitorul împărat Carol cel Mare le desfiinţează „khaganatul” (statul). Populaţiile barbare enumerate până în prezent – goţi, huni, gepizi, avari -, deşi au provocat mari bulversări pe teritoriul nord-dunărean prin jafurile şi distrugerile comise, nu au putut schimba în mod hotărâtor soarta populaţiei daco-romane din Dacia.

Există mărturii clare că această populaţie, rămasă în vechile aşezări sau retrasă din calea năvălitorilor în locuri mai ferite din zona colinară şi de munte, pe văile superioare ale râurilor, s-a adaptat situaţiei create şi a supravieţuit. Pe de altă parte, populaţiile migratoare şi-au avut centrele vremelnicelor lor stăpâniri în afara Daciei, de obicei în Pannonia, şi de acolo şi-au organizat expediţiile de pradă spre est. Lungi perioade de timp, însă, raporturile au fost paşnice, în sensul că şefii migratorilor percepeau o cotă-parte sub formă de tribut din roadele muncii autohtonilor. Uneori, grupuri de migratori s-au stabilit printre daco-romani, au convieţuit cu aceştia şi au sfârşit prin a fi asimilaţi. În raport cu toţi ceilalţi năvălitori, situaţia slavilor prezintă o serie de particularităţi. Ei au jucat în ţinuturile romanice dunărene rolul pe care l-au avut populaţiile germanice în apusul Europei. Izvoarele literare şi arheologice atestă prezenţa slavilor pe teritoriul de azi ai României, în anumite zone extracarpatice, în a doua jumătate a secolului VI. O bună parte a lor trec prin Moldova şi Muntenia spre Peninsula Balcanică, unde înaintează până în Grecia şi spre ţărmul Adriaticei. Şi la sud, ca şi ia nord de Dunăre, slavii au găsit o populaţie romanizată, peste care şi-au impus propria dominaţie, lordanes şi Procopius din Caesarea scriu despre atacurile slavilor împotriva Imperiului Bizantin. Pe teritoriul României, cei mai mulţi slavi au pătruns în secolul VII. Ei se ocupau cu creşterea animalelor, vânatul, pescuitul şi cu agricultura, cultivând mai ales mei şi ovăz. La nord de Dunăre, deşi destul de numeroşi în comparaţie cu alţi migratori, slavii au sfârşit prin a fi asimilaţi de daco-romani, protoromâni şi români, Până prin secolul XII, ei au exercitat însă asupra românilor anumite influenţe în domeniul vieţii materiale, al organizării social-politice şi al limbii. (Acad. Prof. Dr. Ioan Aurel Pop).

 

Administratie

Imagini incredibile surprinse în centrul oraşului/Aproape de Politia Locala Ploiesti? FOTO / VIDEO

Publicat

pe

De

Scenă jenantă surprinsă pe Bulevardul Independenței, cunoscut și ca Bulevardul Castanilor, aproape de Politia Locala Ploiesti.

In filmare se vede clar cum isi da jos „pantalonii” si arata „organul”, probabil autoritatilor, in plin centrul orasului Ploiesti.

”Bulevardul Independenței: în timp ce alții comentează, lucrurile SE ÎNTÂMPLĂ! Continuăm!”,  a publicat pe pagina personală de Facebook, Andrei Volosevici. 

Chiar continuam

Probabil, inainte de campania electorala, edilul PSD-ist si-a trimis, la inaintare, cel mai bun agent electoral al sau, pe cel din filmarea de mai jos. Nu intrebam unde era Politia Locala Ploiesti, ar fi in zadar! (Paul D.).

Citeste in continuare

Administratie

Polițiștii de frontieră au descoperit şi ridicat în vederea confiscării, aproximativ 40.000 de pachete de ţigări de provenienţă extracomunitară, în valoare de 460.000 de lei

Publicat

pe

De

Doi tineri suceveni sunt cercetați pentru contrabandă, iar trei autovehicule estimate la o valoare totală de 35.000 de lei au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor, sub directa supraveghere a procurorului competent din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava împreună cu lucrători ai Sectorul PF Brodina au desfășurat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări, în zona de responsabilitate.

Pe timpul misiunii de supraveghere în zona unui imobil de pe raza localității Straja, colegii noștri au identificat un autovehicul care a ieșit din curtea locuinței, demarând în trombă, moment în care s-a pornit în urmărirea acestuia. Ulterior, mijlocul de transport a fost descoperit abandonat, în interior fiind observate mai multe baxuri de țigări.

Au fost puse în executare două mandate de percheziție domiciliară în localitatea Straja, dintre care unul la locația de unde a ieșit autovehiculul cu țigări. În urma acestor percheziții au fost descoperite alte trei baxuri cu țigări, de aceeași proveniență extracomunitară și au fost ridicate diferite mijloace de probă.

În urma inventarierii celor 25 de colete cu țigări a rezultat cantitatea totală de 12.407 pachete țigări, în valoare de 145.162 lei, marfă ce a fost ridicată în vederea confiscării.

De asemenea, autoturismul folosit la transportul țigărilor, estimat la o valoare de 10.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției.

Pe timpul cercetărilor, au fost identificați doi suceveni, de 24, respectiv 25 de ani, care s-a constatat că sunt implicați în activitatea infracțională.

De asemenea, politistii din cadrul acelorași structuri, au descoperit în extravilanul localității Argel, comuna Moldovița, județul Suceava, două autovehicule de teren abandonate, iar în imediata apropiere a acestora ascunse în vegetație, au fost descoperite mai multe baxuri ce conțineau țigări.

S-a luat măsura conducerii mijloacelor de transport împreună cu baxurile de țigări la sediul Poliției de Frontieră, în vederea continuării cercetărilor. În urma inventarierii coletelor, a rezultat cantitatea de 26.840 pachete de ţigări în valoare de 314.000 lei.

Autoturismele, în valoare de 25.000 lei, au fost indisponibilizate la sediul instituției, iar întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea confiscării.

În ambele cazuri, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, precum și pentru documentarea întregii activități infracționale, sub directa supraveghere a procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, transmite sursa citata. (Paul D.).

Citeste in continuare

Administratie

Comandantul plutonului de cercetare din Compania 206 Cercetare a Brigăzii 2 Vânători de Munte Sarmizegetusa este absolvent de West Point

Publicat

pe

De

 A ocupat funcția cu o viziune modernă, un plan de acțiune bine stabilit și convingerea că lucrurile se pot schimba.

Discuția cu el a fost ca o gură de aer proaspăt. Fără limbaj de lemn, fără răspunsuri stas, fără expresii devenite clișee. A lăudat și a criticat, deopotrivă, sistemul, în funcție de cum vede și simte lucrurile din mijlocul lor, fără frica de ce consecințe nedrepte ar putea avea adevărul, nepriceput sau netolerat de minți înguste și guri mari.

Ofițerul a absolvit Academia Militară West Point în 2021. Am căpătat o altă perspectivă asupra a ceea ce înseamnă o armată. Pe partea academică, își amintește că a fost greu, pentru că aveau și specialități civile și era foarte mult de învățat. Pe partea militară, de instrucție, deși pare complicat, ofițerul spune că nu e chiar așa.

Lucrul pe care l-am învățat e că nu contează cât ai, e foarte important să te folosești de ceea ce ai cât mai bineCa mentalitate, militarii americani sunt mult mai competitivi, asta pot să spun din start. Vor să fie primii tot timpul. Pentru ei, cel de pe locul doi e primul pierzător. Asta e mentalitatea.

A stat în State patru ani. Recunoaște că i-a fost foarte greu când s-a întors în țară și că s-a gândit, în repetate rânduri, să rămână acolo. Au fost mai mulți factori care au dus la decizia asta. Felul în care am văzut-o atunci a fost că armata română și statul român au investit în mine: bani, timp, energie, pentru a mă trimite acolo. Dacă mi-aș fi dat demisia, nu ar fi fost corect.

 

Bineînțeles că au cântărit în luarea deciziei și familia, prietenii, așa cum partea financiară atârna de partea cealaltă a balanței. Nu regret decizia. Dar nu pot să vă spun nici cât o să rămân în armată. Sună relativ simplu că vrea să dea înapoi pentru ceea ce i s-a oferit. Întrebarea e cât? Să rămân toată cariera în armată? Să stau cinci ani, ca un absolvent de West Point în armata americană? Să stau zece ani, cum stă un absolvent de AFT? Cât ar fi destul? Încă n-a găsit un răspuns. A mers pe ideea că atâta timp cât face ceea ce îi place, o să rămână. Și atâta timp cât simt că pot să fac o schimbare, că pot să îmbunătățesc mediul de lucru sau să ajut oamenii de lângă mine, de ce nu?

Când o să simt că nu mai pot și nici n-o să am speranță că o să se schimbe ceva, o să plec.

După absolvire, a fost comandant pluton cercetare la Brigada 282 Blindată Unirea Principatelor și s-a mutat la Compania 206 Cercetare pentru specificul de vânător de munte. Momentan, la compania de cercetare avem foarte multe activități, noi asigurăm și instructori pe partea de alpinism, schi, tactică, în toată țaraPentru a aduce oameni a fost bună măsura prin care se fac angajări direct la unitate. Ne-au venit soldați noi.

Sunt oameni buni, dornici de muncă, dar cu din ce în ce mai puțină motivație. Sunt anumite greutăți. În primul rând, ca stil de viață. Avem foarte multe tabere de instrucție, care implică a fi plecat de acasă. Pentru unele dintre ele, câte două săptămâni, și pentru altele, o săptămână.

 

Pentru militarii de 20-30 de ani, nu e o problemă. Pentru ceilalți, însă, începe să devină. Și din companie nu lipsesc oameni mai în vârstă, în special soldați. Apar greutăți care se corelează cu lipsa pe partea financiară, pentru că noi, deși facem activități în plus față de celelalte subunități, nu avem niciun beneficiu. Aici intervine rolul nostru, de a le arăta scopul și viziunea noastră, de ce facem toate lucrurile astea și de ce sunt benefice pentru noi, chiar dacă la nivel personal nu ne aduc nici un beneficiu. În primul rând, pentru coeziune.

Totodată, Cozmin are în plan să implementeze ce a învățat la West Point. Nu sunt proiecte majore, pentru că, în mare parte, lucrurile nu țin de el, la nivel de comandant pluton. Sunt foarte puține lucruri pe care le poți face, să aduci o schimbare sau să creezi o schimbare reală. Și am încercat să mă axez pe principiile simple. Să-mi pese de oamenii din subordine și să-i ajut cu ceea ce pot atât pe parte personală, cât și profesională.

Am încercat să le arăt că armata reprezintă o oportunitate, nu neapărat un loc în care te-ai blocatArmata pune mai mare preț pe specialiști, pe oameni cu cursuri în afară, care au făcut eforturi suplimentare să fie mai buni.

Chinurile cele mai mari, însă, sunt cu documentele. Birocrația mă omoară și nu pot s-o înțeleg. Prin acele documente doar adăugăm sarcini în plus, în timp ce noi suntem din ce în ce mai puțini.

Cursul de căpitan ar vrea să-l facă în Statele Unite, pentru că a fost obișnuit cu doctrina și cu stilul lor de a învăța, de a munci. Mi-ar fi mult mai ușor. La noi în țară situația e un pic gri cu cursurile și școlile de specializare, pentru că instructori sunt din ce în ce mai puțini și atunci nu știu cât mi-ar fi de benefic un curs în țară. Dar prioritatea este încadrarea unei funcții pentru participarea la misiuni, în teatre de operații. Și ar prefera ceva activ.

 

 

În acest moment, ofițerul încearcă să-și implementezeviziunea în structura pe care o conduce. O viziune legată de lucrurile simple. Din cauză că au foarte multe activități, ajung să fie neglijate aspectele simple ale vieții militare. Ar vrea să pună accent pe pregătirea fizică, asigurarea cu tehnică pe partea de specialitate (cățărări, instrucția alpină și instrucția schiului), comunicare/transmisiuni și supraviețuire/acordarea primului ajutor.

Și aici sunt mai multe calificări care s-ar putea obține, pe care străinii le-au implementat: măsuri de prim ajutor în caz de împușcare, tot felul de daune specifice câmpului de luptă și partea de supraviețuire în izolare, în mediu ostil.

Dacă s-ar putea face toate astea, am putea să vorbim de soldați, subofițeri și ofițeri profesioniști. Mi se pare că încercăm doar, nu suntem încă acolo.

Așa se naște următoarea întrebare – ar recomanda cariera militară? Din punct de vedere financiar, nu. Nu mi se pare că e bine plătită sau că oferă un salariu competitiv cu un alt job care să implice aceleași privațiuni ale vieții, același volum de muncă. Ca activități, depinde dacă este o persoană activă căreia îi place să fie afară, în natură. Atunci i-aș recomanda să vină într-o structură luptătoare, cum suntem noi. Pentru ceilalți, care vin să facă pază și să aibă zile libere, nu le-aș recomanda. Mi se pare o irosire de potențial. (A. Andries).

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv22 de ore ago

Un distins cetățean european cu drepturi și libertăți a tăiat anvelopa unei mașini de poliție.

Un distins cetățean european cu drepturi și libertăți, în timp ce se plimba pe străzile din orașul Lupeni, județul Hunedoara...

Exclusiv22 de ore ago

Ordinul ministrului bate fisa cadru de la DOP

Sunt IPJ-uri care au inteles ca ordinul MAI 62/2018 trebuie pus in executare, inclusiv pentru sefii de post, indiferent de...

Exclusiv2 zile ago

WHITE TOWER (XXXI – a)/Sub protectia politistilor corupti, gruparea de criminalitate economico-financiar organizata (din dosarul WHITE TOWER) a pus „laba” si pe Termo Ploiesti!/Cum au picat pe interceptări și cine plimba stick-ul cu caietul de sarcini cu preturi gata aranjate …?

De aproape un an, scandalul WHITE TOWER tine prima pagină a ziarelor locale și naționale, dar autoritățile par a închide...

Exclusiv2 zile ago

„Dorel” de la Dolj/DGF cloceste si livreaza inselaciunea

Nici  IPJ Dolj nu a auzit de expresia ” salariul de functie in plata”! DGF cloceste si livreaza inselaciunea iar...

Exclusiv3 zile ago

WHITE TOWER (XXXI)/Modalitatea cum pseudo-ziarisul narcoman, santajist si spagar, Catalin Stavri, locotenenul procurorului „Portocala” a incercat sa il pacaleasca pe procurorul de caz, dupa ce primise MITA mai multe apartamente, prin sotia si mama sa

Scandalul WHITE TOWER este departe de a se termina prea curând. Procurorii fac audieri pe bandă rulantă, iar surse judiciare...

Exclusiv3 zile ago

Avem și noi Mafie?/Fostul politist Frangulea Alexandru – alias „Capitan la 15 ani” a protejat afacerile murdare ale sefilor SRI Prahova

Realitatea este insa ca in nici o tara din lume lupta impotriva infractorilor nu se poate duce cu politisti si...

Exclusiv3 zile ago

Garda de Mediu Prahova si IPJ Prahova nu sunt interesate de sănătatea populației!?/Este o problema de siguranta nationala, de SRI!

In parcarea de la Kaufland Comarnic stationeaza autoturisme cu deseuri periculoase în ele, mai exact cu deseuri medicale? Ce rețele...

Exclusiv3 zile ago

Administrația Națională a Penitenciarelor contabilizează, controlează, sancționează și pe alocuri delirează !

ANP are  un  director al Direcției de Siguranță și Regim Penitenciar capabil să gestioneze situațiile de criză? https://youtu.be/MuYmQpRkw6Q?t=3 Din câte...

Exclusiv3 zile ago

Conform DGF, excelenta a crescut in ianuarie 2024 prin magie, fara sa fie implicat programul de salarizare MAISAL. Asta probabil ca au auzit ei prin targ ca niste fosti sefi BCCO ii ameninta cu plangeri penale pentru modificarea ilegala a programului informatic

Daca nu poti sa-i convingi, zapaceste-i! Un fost sef de financiar mi-a explicat magistral, in cateva cuvinte, tehnica lui Grecu,...

Exclusiv3 zile ago

„Șefii din poliție au imunitate/Îi sfătuim pe agenții de siguranță să refuze să mai semneze procesele-verbale de instruire! Și așa spun procurorii și judecătorii că n-au nicio valoare juridică”

Un procuror și un judecător au „legiferat” falsul intelectual la Poliția Roman! S-a creat un precedent extrem de grav, dezvaluie...

Exclusiv3 zile ago

USR-iștii și toți confrații lor au pentru polițiști și militari o ”vitrină” goală, din care străbate un miros urât de medicamente netestate suficient și înghițite odinioară

USR-iștii au fost cei mai nerăbdători să se arunce în cursa euro-parlamentarelor, de departe un soi de pizdulicea măcelarului (pentru...

Exclusiv5 zile ago

Breaking News/Dupa ce a fost bătut cu simț de răspundere, coruptul putinist „Capitan la 15 ani”,  a stabilit un nou record mondial la…fuga

Politist corupt pensionar, fost sef al SERVICIULUI ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE si fost sef al Serviciul Județean Anticorupție Prahova a...

Exclusiv6 zile ago

Capii rautatilor sunt in aparatul central iar DOP si comisiile de la IPJ, doar pionii dirijati sa va faca paguba!

Din greseala in greseala, spre victoria ( paguba) finala, dezvaluie Emil Pascut de la sindicatul Diamantul. Sau cum s-au transformat...

Exclusiv7 zile ago

In 2018 și 2019 numărul pensionărilor în Poliție, Jandarmerie, ISU este vădit insignifiant în raport cu creșterile bruște din anii următori, 2020, 2021, 2022, 2023!

Am extins investigațiile vizând dinamica pensionărilor de la Poliția Română, la Jandarmeria Română și Pompieri. Trebuie să mărturisesc întâi că...

Exclusiv7 zile ago

De ce le este rușine unor șefi din Poliția Română să poarte uniforma?

O simplă poză la prima vedere cu o oarecare activitate a Carabinierilor italieni la care sunt prezenți la fața locului...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!