Connect with us

Administratie

„El a dorit să construiască o Dacie ortodoxă, cei din Transilvania, împreună cu papa, visau la o Dacie catolică, iar turcii credeau în făurirea unei Dacii otomane tocmai pentru a putea stăpâni gurile Dunării”

Publicat

pe

Rolul marelui domnitor Mihai Viteazul în viaţa Bisericii a fost unul deosebit de important într-o perioadă istorică în care Ţările Române se găseau la intersectarea marilor interese politice şi religioase ale timpului. „El a dorit să construiască o Dacie ortodoxă, cei din Transilvania, împreună cu papa, visau la o Dacie catolică, iar turcii credeau în făurirea unei Dacii otomane tocmai pentru a putea stăpâni gurile Dunării. În acest context, Mihai Viteazul s-a dovedit a fi un apărător al Ortodoxiei.“ Despre importanţa prezenţei marelui domnitor în viaţa Ortodoxiei noastre strămoşeşti ne-a vorbit domnul prof. dr. Toma Rădulescu, şeful Secţiei de Istorie şi Arheologie din cadrul Muzeului de Istorie din Craiova.

Spuneţi-ne, domnule profesor, cum era legată activitatea banului Craiovei de viaţa Bisericii din Oltenia?

Avea rolul de a întări Ortodoxia prin misiunea sa de a răspunde atacurilor popoarelor migratoare. Banul era puterea laică ce trebuia să pună în aplicare normele Bisericii Ortodoxe prin mijloace specifice. În mod normal, în prestigiul acestei activităţi exista şi calitatea de ctitor, firesc fiind ca a doua demnitate după domn să aibă vocaţia ctitoricească. De fapt, toată elita boierească, toţi boierii mari ai timpului aveau această vocaţie de ctitor: ei donau moşii şi acordau privilegii Bisericii, în general.

În istorie există un episod inedit privind calitatea de ban a lui Mihai Viteazul, episod ce a fost folosit şi de vrednicul de pomenire mitropolitul Nestor în încercarea sa de a-l sanctifica pe voievod. Episodul se leagă de dorinţa domnitorului Alexandru cel Rau de a-l executa pe Mihai, acuzându-l de trădare. Pe când era purtat pe drumul spre execuţie, el a cerut să se închine la Biserica „Sfântul Nicolae“ din Bucureşti. Aici, în faţa sfântului altar, i-a promis Sfântului Nicolae că, dacă-l va scăpa de secure, va ctitori o biserică care să-i poarte hramul. După ce s-a rugat, a urmat acea scenă, redată nu numai de cronicari, în care gâdele, văzându-i privirea falnică, a aruncat securea, neputându-i tăia capul. După aceasta, domnitorul a fost nevoit să-l ierte în faţa presiunii publice. El a reprezentat o izbăvire pentru poporul din Ţara Românească, acesta sperând, încă de pe atunci, că el va fi cel care va sfărâma jugul asupririi otomane.

Imediat după instalarea sa în scaunul de domn, i-a îndepărtat pe toţi otomanii aflaţi în cetăţile Ţării Româneşti. Mihai a făcut acestea fiind sfătuit şi de mitropolitul Dionisie Ralli.

„Nu pentru mine şi poporul meu am luptat, ci pentru cauza creştinătăţii“

A fost domnitorul Mihai Viteazul un apărător al crucii şi al Bisericii strămoşeşti?

Aceasta se subînţelege, el a fost un european în adevăratul sens al cuvântului. Ca să vă dau un singur exemplu, Tratatul de la Târgovişte, din mai 1598, încheiat cu reprezentantul Imperiului Habsburgic, una din superputerile timpului, este o recunoaştere oficială a Bisericii Ortodoxe. Este o configurare internaţională a caracterului Bisericii noastre Ortodoxe şi a legalizării ei, pentru că Mihai luptase împotriva turcilor în calitate de cruciat. Într-o scrisoare scrisă în limba italiană pe care i-a trimis-o ducelui Ferdinanto de Medici în toamna anului 1599, spune foarte clar: „Nu pentru mine şi poporul meu am luptat, ci pentru cauza creştinătăţii“.

Sub conducerea sabiei sale au luptat şi ortodocşii din sudul Dunării, care au răspuns chemării adresate de domnitorul român fără a avea pretenţia de a fi plătiţi. Este şi cazul lui Baba Novac, luptător care, fiind originar de la sudul Dunării şi sârb la origine, s-a stabilit mai apoi în Ţara Românească. Mihai Viteazul este singurul domnitor român cântat în toţi Balcanii ca eliberator al Bizanţului, şi toţi sperau ca în „Sfânta Sofia“ să se mai poată face Sfânta Liturghie. Chiar patriarhul Constantinopolului din acea vreme îşi punea mari speranţe în domnitorul român.

Prin activitatea sa, a fost consolidată identitatea Bisericii Ortodoxe din Transilvania

Vorbiţi-ne despre rolul pe care l-a avut domnitorul român în conservarea poziţiei Ortodoxiei în faţa prozelitismului din acea perioadă?

În 1585 au trecut la greco-catolicism o parte din reprezentanţii bisericii kievene, aceştia vrând să-i atragă şi pe arhiereii din Transilvania. Atunci, Mihai Viteazul a luat toate măsurile pentru a evita această situaţie problematică. Prin activitatea sa, încercările uniate de pe teritoriul Transilvaniei au fost întârziate cu peste 100 de ani, iar acesta este un argument pentru caracterul şi direcţia luptei sale. După ce a ajuns şi domn al Transilvaniei, Mihai a impus şi construirea unei catedrale ortodoxe în marginea oraşului Alba Iulia, catedrală ce va fi subordonată Mitropoliei Ţării Româneşti.

Care era realitatea religioasă înainte şi în timpul domniei sale?

Era groaznică. Cei străini de neam erau impuşi în demnităţile bisericeşti de la noi. Acest lucru este subliniat şi de „Aşezământul“ lui Mihai Viteazul, care a fost păstrat la Mănăstirea Cozia, în care se spune că: „S-a constatat că de-a lungul timpului nu se alege stareţul în mănăstire după rânduială, ci sunt numiţi cei străini de neam care, după ce obţin titlul de stareţ, încep să risipească sau chiar să vândă averea mănăstirii“. Atunci s-a stabilit ca stareţul să fie ales din scaunul mănăstirii şi nu din afara ei, după ce a stat cel puţin 5 ani în mănăstire. Cel ce urma să fie stareţ trebuia să fie consacrat prin votul călugărilor din obşte.

„El a pus mai mult preţ pe credinţa sa decât pe propria viaţă“

Unirea celor trei Principate Româneşti, Ţara Românească, Moldova şi Transilvania, a însemnat şi unirea Bisericii?

Într-un fel da, deşi era unită într-o credinţă încă dinainte de acest eveniment. Dar ar trebui spus altceva înainte de a vorbi despre unitatea administrativă. Adunările eparhiale au fost prezidate după Unire de către însuşi Mihai Viteazul: de la 1 noiembrie 1599, de când a intrat în Alba Iulia, şi până la 1600.

În sec. al XIV-lea, regele Ludovic de Anjou îi înlăturase din viaţa politică pe ortodocşi, iar marii boieri transilvăneni au trecut la catolicism pentru a-şi putea păstra averile şi privilegiile. Acestă rânduială impusă în Transilvania de Ludovic a fost schimbată de Mihai, care a cerut de prima dată recunoaşterea Bisericii Ortodoxe, fapt privit de vechile autorităţi transilvănene ca un act de mare îndrăzneală.

Pentru ca să ajungă principe al Transilvaniei, candidatul la scaun trebuia să fie neaparat catolic. Deşi a fost sprijinit militar de papă şi de catolici, Mihai a trecut peste această condiţie arătând că şi noi, ortodocşii, suntem Biserică sobornicească şi universală, iar trecerea sa la catolicism ar fi fost lipsită de sens. El a pus mai mult preţ pe credinţa sa decât pe propria viaţă. Este, pe undeva, o comparaţie pe care o putem face între Mihai Viteazul şi Constantin Brâncoveanu, care nu a vrut să treacă la islam pentru a-şi păstra demnităţile. La fel ca şi Brâncoveanu, Mihai a luat cununa muceniciei, dar indirect, fiind mai apoi asasinat pe câmpia Turzii.

„Stareţul Serghie era, pentru Mihai Viteazul, la fel cum era Daniil Sihastrul pentru Ştefan cel Mare“

Care a fost legătura domnitorului cu feţele bisericeşti din timpului domniei sale?

Stareţul de la Tismana a fost pus de Mihai episcop la Mucaci, pentru a da o replică episcopiei greco-catolice înfiinţate acolo. Stareţul Serghie era, pentru Mihai Viteazul, la fel cum era Daniil Sihastrul pentru Ştefan cel Mare, el ţinând cont de sfaturile sale. Era un lucru extraordinar ca domnitorul ţării să ţină cont de sfaturile unui om cu viaţă îmbunătăţită, aşa cum era stareţul Serghie de la Tismana, episcopul de Mucaci. Acesta a revenit de la Mucaci la Tismana după pierderea Transilvaniei. De asemenea, înainte de a intra în Transilvania, în 1599, a trimis călugării în misiune, pe drumuri numai de ei ştiute, să vină şi să le spună românilor de peste munţi că va veni un principe ortodox care-i va elibera, ridicând astfel toată Transilvania în picioare. După moartea domnitorului român, Dieta transilvană a hotărât ca monahii din Ţara Românească să nu mai treacă hotarele Transilvaniei.

În groaznica toamnă a anului 1600, atunci când domnitorul Mihai a fost înfrânt şi trădat, mănăstirile din Ţara Românească au fost cele care l-au sprijinit financiar pentru a merge în audienţă la Rudolf al II-lea, la porţile Vienei. Atunci când el a fost gonit de toţi aici, în biserică a aflat sprijin.

„Fără Mihai Viteazul, Moldova şi Ţara Românească ar fi putut deveni paşalâcuri“

Cum descrieţi relaţia dintre Ortodoxie, catolicism şi mahomedanism din timpul domniei lui Mihai Viteazul?

La început nu a fost primit cu încredere de catolici, deoarece el fusese adus pe tron de Cantacuzini, familie cu înalte demnităţi în Imperiul Otoman. Era în pragul războiului de 13 ani (1593-1606) atunci când se încerca câştigarea Ortodoxiei la catolicism după reforma lui Martin Luther. În acest context, vine pe tron Mihai, în situaţia în care papa căuta să întemeieze Liga Sfântă pentru apărarea creştinătăţii. El a dorit să construiască o Dacie ortodoxă, cei din Transilvania, împreună cu papa, visau la o Dacie catolică, iar turcii credeau în făurirea unei Dacii otomane tocmai pentru a putea stăpâni gurile Dunării. În acest context, Mihai Viteazul s-a dovedit a fi un apărător al Ortodoxiei. A ajuns, până la urmă, să se impună ca un erou chiar în ochii otomanilor, iar în raport cu catolicii a reuşit să semneze tratat pe picior de egalitate, obţinând astfel recunoaşterea oficială a Bisericii Ortodoxe. Dacă nu era Mihai Viteazul, Moldova şi Ţara Românească ar fi putut deveni paşalâcuri.

Simbol al unităţii naţionale şi al Ortodoxiei noastre

Cum s-a păstrat imaginea domnitorului în conştiinţa Bisericii şi de ce capul său a fost aşezat la Mănăstirea Dealu?

Era normal să se păstreze la Mănăstirea Dealu, aceasta fiind ctitoria bunicului său, Radu cel Mare. Capul său a devenit după moarte un simbol, la Mănăstirea Dealu făcându-se foarte multe pelerinaje. A fost ţinut o vreme într-o biserică românească din Ucraina, la sfântul altar. A devenit simbolul unităţii naţionale şi al Ortodoxiei noastre. Este un simbol al jertfei. Mihai Viteazul ne-a arătat că putem să dobândim ceea ce nici măcar nu gândeam că se poate dobândi.

Conştiinţa lui se păstrează prin pomelnicele ctitoriceşti. Este pomenit alături de ctitori, iar în cazul Bisericii din Oltenia, cu atât mai mult, deoarece el fusese banul Craiovei. Valoarea sa pentru Biserica din Oltenia reiese din aplecarea oamenilor de cultură asupra vieţii sale, personalităţi laice şi importante feţe bisericeşti, precum: mitropolitul Nestor Vornicescu, pr. Ioan Popescu Cilieni, pr. Dumitru Bălaşa, episcopii de Râmnic, Gheorghe şi Barbu Ştirbei etc. Gheorghe Bibescu a organizat primele excursii cu caracter religios în concepţie modernă. El se îmbrăca în hainele domnitorului la zilele de sărbătoare.

Nu numai un mare războinic, ci şi om de mare cultură

De unde a moştenit Mihai Viteazul dragostea pentru valorile ţării şi ale Bisericii străbune?

În nici un moment nu s-a pus la îndoială credinţa sa, el fiind un Cantacuzin. Mama sa, Teodora, care se trăgea din neamul acesta al Cantacuzinilor, a fost îngropată la Mănăstirea Cozia, unde a murit ca monahie. Educaţia creştină pe care a primit-o din partea mamei l-a făcut pe Mihai nestrămutat în credinţa sa. Toţi îl văd pe Mihai Viteazul: doar ca un mare războinic, dar el a fost şi un om de o mare cultură. În timpul său, cronicarul de origine germană Baltazar Walter Silezian transcria cronica Buzeştilor, care ar fi fost scrisă la Biserica „Sfinţii Arhangheli“ din Craiova. În cronica sa, Baltazar descrie faptele de eroism ale domnitorului şi confirmă înflorirea culturii în timpul domniei sale. Cronica este deosebit de generoasă, arătând şi faptele boierilor din jurul său.

Mihai Viteazul, ctitor bisericesc

Vorbiţi-ne despre calitatea de ctitor a domnitorului român.

Mihai a sprijinit negreşit Biserica, fiind pictat în mai multe lăcaşuri de cult la locul închinat ctitorilor. Este reprezentat pe peretele Mănăstirii Călui, deşi aceasta era ctitoria Buzeştilor. De asemenea, este pictat şi la Biserica „Cuvioasa Parascheva“ din Râmnicu Vâlcea, unde tatăl său contribuise material. La Mănăstirea Călui, Mihai apare într-o ipostază inedită, aceea de domnitor împărat bizantin, ca fiind singurul care putea să conducă lupta creştină şi cauza ortodoxă spre biruinţă. Hramul Bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ din Craiova este dat de fraţii Buzeşti în cinstea domnitorului ţării Mihai Vodă, acesta fiindu-le chiar rudă.

În calitate de ban, a ctitorit Mănăstirea Mihai Vodă, înzestrând-o cu toate cele de trebuinţă. Această mănăstire a fost foarte importantă pentru apărarea Bucureştiului, fiind poziţionată strategic, pe Dealul Spirii. Mai târziu, acolo au fost adăpostite arhivele statului. Tot aici era locul de întâlnire al cavalerilor din Ordinul Mihai Viteazul, cei care luptaseră pentru ţară. Biserica mănăstirii a purtat hramul „Sfântul Nicolae“, fiind făcută de el ca mulţumire adusă de Dumnezeu pentru că a fost scăpat de securea călăului. În 1595, Mănăstirea Mihai Vodă a fost ocupată şi distrusă de trupele lui Sinan Paşa, mai apoi fiind refăcută şi înzestrată, tot de Mihai, cu mai multe moşii. (Ioniţă APOSTOLACHE).

 

Administratie

Pe teritoriul României s-a constituit un grup de criminalitate organizată transfrontalieră, cu arie de acțiune și componență internațională

Publicat

pe

De

La data de 21.09.2023, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au pus în aplicare, pe raza județului Suceava, 5 din cele 33 de mandate de percheziție domiciliară, efectuate alături de ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și  Direcției de Investigare a Infracțiunilor Economice ale Poliției Române, în județele Hunedoara, Maramureș, Teleorman Dolj și Timiș,  într-o cauză penală vizând săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, aderare la un grup infracțional organizat, contrabandă în formă continuată și spălare a banilor în formă continuată. De asemenea, polițiștii de frontieră pun în aplicare mai multe mandate de aducere la audieri. Pe parcursul activităţilor de procedură penală, poliţiştii de frontieră au desfăşurat acţiuni de monitorizare şi interceptare a transporturilor, precum şi percheziţii.

S-a reținut  că, la finele anului 2022, pe teritoriul României s-a  constituit un grup de criminalitate organizată transfrontalieră, cu arie de acțiune și componență internațională, format din cetățeni ucraineni și români, specializat în activități de comercializare și transport a unor cantități importante de produse accizabile (țigarete), atât pe teritoriul României cât și pe cel al Uniunii Europene.

Țigările achiziţionate din Ucraina și Republica Moldova, au fost încărcate în autotrenuri aparţinând unor societăţi de transport controlate de segmentul extern al grupării (cetăţeni ucraineni), fiind disimulate în alte categorii de mărfuri (bomboane, dulciuri etc.), iar după introducerea în România, transportate către depozite intermediare (deținute de membrii grupării care se ocupau de comercializarea țigaretelor), descărcate, reîncărcate în alte vehicule și transportate către alti clienți.

Țigaretele au fost introduse în România prin puncte de trecere a frontierei din județele Suceava și Tulcea, fie cu titlu de import, sub paravanul altor mărfuri legal transportate destinate unor societăţi din România, fie în regim de tranzit către ţări din afara spaţiului comunitar.

Segmentul intern al grupului infracțional  format din cetățeni români, a avut ca principale atribuții identificarea și punerea la dispoziție a unor spații necesare pentru transbordarea țigărilor din automarfare și depozitarea lor  temporară în condiții de maximă securitate, precum și identificarea unor clienți cu posibilități de distribuție semnificativă.

În cursul investigațiilor au fost realizate  prinderi în flagrant și  efectuate percheziții domiciliare în urma cărora au fost confiscate aproximativ 10 milioane de țigarete  provenite din contrabandă.

Audierile urmează să se desfășoare la sediul DIICOT – Structura Centrală.

La activităţile de ieri, poliţiştii de frontieră ai ITPF Iaşi au beneficiat de sprijin din partea jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobile Bacău “Alexandru cel Bun”.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Biroul Tehnic şi de Criminalistică din cadrul D.I.I.C.O.T., Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Poliției Române şi Autoritatea Vamală Română.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și prezumția de nevinovăție, mai precizeaza sursa citata. (Sava N.).

Citeste in continuare

Administratie

Poliţiştii de frontieră au descoperit și indisponibilizat, până la finalizarea cercetărilor, un autoturism estimat la o valoare de 300.000 lei, aflat în atenția autorităților din Germania

Publicat

pe

De

In Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, s-a prezentat la control, un cetățean bulgar, în vârstă de 48 de ani, aflat la volanul unei autoplatforme, înmatriculată în Bulgaria, care circula pe ruta Germania-Bulgaria.

Cu ocazia efectuării verificărilor, polițiștii de frontieră doljeni au constatat faptul că autoturismul aflat pe platformă, marca Ford, model Ranger, an de înmatriculare 2023, figura ca bun căutat pentru confiscare, alertă emisă de către autoritățile din Germania în urmă cu câteva zile.

Șoferul autoplatformei a declarat poliţiştilor că nu avea cunoştinţă despre faptul că autoturismul se afla în litigiu.

Mijlocul de transport, estimat la o valoare de 300.000 lei, a fost indisponibilizat până la finalizarea cercetărilor.

În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire la infracțiunea de furt, faptă prevăzută de art. 270, alin. 1 din Codul Penal, conform celor transmise de sursa citata. (Paul D.).

Citeste in continuare

Administratie

Poliţiştii de frontieră au depistat 100 de cetăţeni din diverse state care au încercat să treacă ilegal frontiera în Ungaria, ascunşi în cinci mijloace de transport sau pe jos

Publicat

pe

De

La Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, ITPF Timişoara, polițiștii de frontieră au efectuat formalităţile de frontieră, pe sensul de ieşire din ţară, pentru un cetăţean sârb în vârstă de 46 de ani. Bărbatul conducea o autoutilitară, înmatriculată în Germania și ar transporta, conform documentelor, canturi de plastic cu destinația Germania.

Acționând în baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunțit al mijlocului de transport în urma căruia, polițiștii de frontieră au descoperit, în compartimentul pentru marfă 25 de cetățeni străini.

Persoanele în cauză au fost conduse la sediul sectorului poliţiei de frontieră pentru cercetări. În cadrul verificărilor, colegii noștri au stabilit că persoanele sunt cetățeni din Pakistan, India și Vietnam cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani, intrați legal pe teritoriul României. Aceștia au declarat că intenţionau să ajungă ilegal întrun stat din vestul Europei.

Având în vedere aspectele constatate, poliţiştii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățenii străini ascunşi în autoutilitară. Totodată, șoferul este cercetat pentru infracţiunea de trafic de migranţi, faţă de care judecătorul de dreptul si libertăţi din cadrul Tribunalului Timiş a admis propunerea procurorului de caz, fiind dispusă cercetarea în stare de arest preventiv pentru 30 de zile, pentru cetățeanul sârb.

De asemenea, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectoarelor Poliţiei de Frontieră Jimbolia și Lunga au depistat în apropierea frontierei cu Serbia, paisprezece cetățeni străini care se deplasau pe jos și nu își justificau prezența în zone.

În cadrul verificărilor preliminare, polițiștii de frontieră au stabilit că cetățenii străini sunt din Nepal şi au vârste cuprinse între 20 și 44 de ani. Din primele declarații a rezultat că aceștia au încercat să treacă ilegal frontiera din România în Serbia, cu intenţia de a ajunge în vestul Europei.

În ambele situații, cetățenii străini au intrat legal în țară, în baza unor vize de muncă. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale care se impun.

În aceeași zi, la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II, s-au prezentat pentru efectuarea formalităţilor de frontieră pe sensul de ieşire din țară, un cetățean turc, un bulgar și un ceh aflați la volanul a două ansambluri rutiere înmatriculate în Turcia, respectiv Bulgaria și a unei autoutilitare înmatriculate în Cehia. Șoferii transportau un container modular, gresie și piese auto pentru  societăți comerciale din Germania, Ungaria și Austria.

În urma efectuării controlului amănunţit asupra mijloacelor de transport, au fost descoperiţi, ascunşi în compartimentele pentru marfă, în total, 59 de cetăţeni străini.

Persoanele au fost preluate și transportate la sediul sectorului pentru cercetări unde, în urma verificărilor, poliţiştii de frontieră au stabilit că sunt cetăţeni din  Siria, Turcia, Irak, Bangladesh, Nepal, Pakistan și Etiopia, intrați legal în România.

De asemenea, la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac I, politistii au efectuat controlul asupra unui automarfar înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean turc și au descoperit, în compartimentul destinat odihnei șoferului, două persoane. În cadrul verificărilor preliminare, polițiștii de frontieră au stabilit că sunt cetățeni din Siria.

Având în vedere aspectele constatate, poliţiştii de frontieră arădeni au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de migranți pentru șoferi și tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățenii depistați ascunși, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun. (Paul D.).

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv2 zile ago

Sistemul penitenciar zguduit din temelii datorita abuzurilor directorului general al A.N.P

Sindicatele reprezentative și-au dat mâna și atacă pe toate fronturile. Sistemul penitenciar zguduit din temelii!  Polițiștii din penitenciarele Târgșor...

Exclusiv2 zile ago

Profit curat: peste cinci milioane de lei anul trecut, din alimente expirate, rugină și lipsă de igienă la fițe în Herăstrău

Ce tupeu are celebrul Pescobar! Taverna Racilor, închisă după ce a ”plouat” cu amenzi. Pe toate le-a ignorat, iar acum...

Exclusiv2 zile ago

Minți „luminate” de întunericul provocat de scurtcircuitul neuronal!/Trăiască abuzurile, trăiască abuzatorii

S-a scurs aproape un an de când agentul de poliție Cănărău Ioan a fost abuzat chiar în sediul Poliției Roman...

Exclusiv3 zile ago

Cat costa ascunderea unei hotarari de guvern care reglementa diurna pentru politistii si jandarmii trimisi in misiuni internationale?

Va este cunoscut subiectul ascunderii HG 1086/2004 ( emisa de guvernul Nastase, nesecreta, nepublicata), de catre MAI, politistilor si jandarmilor...

Exclusiv4 zile ago

Cam atata se poate face, cand te confrunti cu rechini in roba de magistrat

Ce concluzii se pot trage din lectura acestui articol luju? .luju.ro/tentativa-de-compromitere-a-judecatorului-nicolescu-ij-a-finalizat-verificarile-in-cazul-politistului-dga-care-acuza-ca-ar-fi-fost-jignit-si-intimidat-de-judecatorul-iccj-alin-nicolescu-la-un-examen-atitudinea-necorespunzatoare-a-studentului-care-pentru-a?fbclid=IwAR0rNx0rRy2YsCSLC1z1PWvzCVdyGUXAliNodW-Z2l20htuTAS4kofJxVKg Pai una evidenta ar fi ca Inspectia Judiciara este...

Exclusiv4 zile ago

Imediat după moartea Sharei, polițiștii din Dumbrava Roșie, intenționat sau nu, au compromis grav ancheta

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat duminică seară, că a trimis Corpul de Control la IPJ Neamț. Corpul de...

Exclusiv4 zile ago

Ce impact vor avea măsurile de austeritate asupra polițiștilor?

– tăierea sporului pentru munca prestată în weekend și în sărbători legale (minus 300 -1000 lei); – eliminarea plății pentru...

Exclusiv4 zile ago

A patra federație din sistemul penitenciar intră in joc și toate cele 4 federații din sistemul penitenciar sunt de azi in actiune/proteste

Oamenii simpli ,care nu respectă legile, sunt trași la răspundere și plătesc pentru asta, guvernanții care nu iși respectă propriile...

Exclusiv6 zile ago

Un nou scandal in IPJ Prahova a izbucnit si a ajuns pe masa ministrului si a organelor de cercetare penala

La IPJ Prahova lucrurile s-au cam imputit si politistii corupti care au sustinut o grupare de criminalitate economico-financiara organizata ar fi trebuit s-o...

Exclusiv6 zile ago

Directorul medical din cadrul Penitenciarului Spital Rahova a schimbat halatul medical cu cel de abuzator

Debandada din Penitenciarul Spital Rahova După ce tolerează tratamentele inumane și degradante, furturile, absențele de la serviciu și întârzierile repetate...

Exclusivo săptămână ago

Panica in IPJ Prahova

”Capitan la 15 ani” a facut furori printre fostii colegi care s-au grabit sa isi piteasca pistoalele si lucrurile de...

Exclusivo săptămână ago

Ploieștiul este un oraș eșuat unde functiile de conducere din administratia locala se negociaza ca la piata si se stabilesc pe la „gratare”

Ploieștiul sub mandatul PSD-istului Andrei Volosevici a devenit un oras problema ce figurează la multe capitole pe ultimele locuri în...

Exclusivo săptămână ago

CCR continua seria amanarilor privind judecata exceptiei de neconstitutionalitate a OUG 59/2017 ( prin care s-a stabilit limitarea pensiei nete la nivelul mediei salariilor/soldelor nete)!

Termen nou, 21.09.2023. Amanarea asta nesfarsita a judecatii exceptiei OUG 59/2017 este o situatie nemaivazuta vreodata in istoria CCR si...

Exclusivo săptămână ago

Cum rămâne cu ,,nu încercăm să îl absolvim de rigorile legii”? Și cu ,,nu încercăm să îl ferim de răspunderea pentru faptele sale”?

Mai tineti minte prima reactie (cu intarziere) a familiei criminalului de la 2 Mai, si ceea va scriam atunci –...

Exclusivo săptămână ago

Numirile politice făcute de Bogdan Despescu au distrus Poliția Română/”-Tu știi cine sunt eu? Sunt „moșul” (nașul) lui…”

V-ați întreba cine sunt cei din fotografie și ce legătură există între ei. Păi, cel tinerel este Robert Popa îl...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!