Connect with us

Administratie

Au fost date uitării vechile hotare ale Moldovei pe care le-a întregit Alexandru-cel-Bun, un alt „Domn de sine stătător”

Publicat

pe

Noi, săracii de legi, ca să păstrăm moştenirea aceasta, sau ca să o luăm înapoi, când ni s-a răpit, trebuie: o mare stăruinţă şi privighiere, jărtfe necurmate şi o unire strânsă între oamenii din acelaşi sânge… astfel, ca toţi să stea pentru unul, şi unul pentru toţi. Alecu RUSSO. Cântarea României.

Este statul Republica Moldova un stat care tinde nu numai spre siguranţă socială, ci şi spre dreptate socială, integrare socială? Provocatoare întrebare pentru o persoană demnă de sine şi responsabilă de faptele şi acţiunile sale. Utopia aşteptării răspunsului pozitiv descinde, prin excelență, din politica inconsecventă a politicienilor indigeni. Conceptul filosofic al noţiunii de putere spune că dacă ea devine un scop în sine, politica degenerează, adică devine murdară. Deoarece politica e materializată de personalitate, acest lucru înseamnă că nu politica ca atare este murdară, ci atitudinea personalităţii îi atribuie coloratura. Fiecare om se creează prin deciziile pe care le ia: dacă nu ştii încotro să mergi, vântul va bate mereu dintr-o direcţie nepotrivită. Tot aşa, fără un scop al prosperităţii comune, societatea moldovenească nu va progresa niciodată.

Când a fost să dispară imperiul răului, cei dintre Prut şi Nistru s-au ales cu o republicuţă, care: 1 –  nu posedă oarecare tradiţii statale; 2 – materializează consecinţa sechestrărilor abuzive de teritoriu ale Moldovei. Fiind însă poftele aleşilor – mari, iar posibilităţile materiale ale structurii statale ce le-a revenit – mici, s-a recurs la o stratagemă pentru alinarea auzului şi ambiţiei regale. În regim de urgenţă sursele mass-media au început a vesti despre întâlnirile dintre al nostru şi omologul său – englez, francez, german, rus, chinez, american etc. etc., omologi care nu-şi dădeau rând pentru a prinde fericita ocaziune.

Povestea nu se opreşte aici, căci delicata problemă şi-a găsit continuitate prin substituirea tot mai ferventă în timp şi spatiu a formulei Republica Moldova cu titlul Moldova (în sintagmă, Ţara Moldovei). Pe cât de adecvat e procedeul?

Greşeşte amar cel ce crede că durerea de rana pământului străbun a obsedat minţile luminoase ale liderilor de la Chişinău şi, ca printr-un miracol, aveau să demareze acţiuni orientate la consolidarea economică a republicii şi returnarea teritoriilor înstrăinate ale Basarabiei. Manevra nici pe departe n-a consemnat un motiv incipient pentru dezvoltarea şi intensificarea la o treaptă superioară, în condiţii interne şi internationale renovate, a luptei pentru întregirea pământului natal. Cu părere de rău, roata vremii nu s-a întors la începuturi – când fiul lui Petru Vodă Muşat, Roman Voievod, izbuti să împingă bourii în sud până la Mare şi să se întituleze cu mândrie ”mare de sine stătător Domn Ţării-Moldovei de la munţi până la ţermul mării[1].

Per contrario, prin eventuala descoperire a incoincidenței dintre idee şi acțiune Politicul a riscat, aplicaţia modernă afectând perisulos, mai degrabă, decalajul dintre mirajul insolent  şi virtute. Asemenea eroinei din povestea peştişorului de aur, deputaţii nu mai doresc să canducă doar cu Republica Moldova. Fără a mişca un deget ei vor să fie recunoscuţi drept reprezentanţi ai… Întregii Maldove. Deşi impertinentă din start ca formă şi ca caracter, îndeletnicirea cu grandomania a luat amploare, neglijând fățarnic învăţătura folcloristică: a fi domn – e o întâmplare, a fi Om – o cinste mare.

În fapt, la 23 mai 1991 denumirea de R.S.S.Moldovenească a fost abolită şi adoptată o denumire nouă, pe care o descoperim în titlul articolului 1 din Constituţie: Statul Republica Moldova. Opţiunile ce se impun vizavi de numele desemnat sunt două:

 1. Orice abatere de la formula determinată califică o culpă.
 2. Recurgerea samovolnică la titlul Moldova notifică o uzurpare.

Oricât de incredibil ar părea, exploatara vectorului vicios prevalează asupra bunului simţ şi a dreptăţii sociale. Nimeni şi nimic n-a împuternicit autorităţile de pe malul Bâcului să-și  asume ne-justificat titlul Moldova, dar pentru moldovenii cistâe nu contează considerentele de subminare a viitorului regiunii. Numărul celor ce se vor păcăliţi, manipulaţi, nu se micşorează. Pentru ei, Moldova toată s-ar fi înghemuit aci – la Cimişlia şi Nisporeni. În rest – Federaţia Rusă, Pridnestrovscaia Moldavscaia Respublica, Unităţi Teritorial – Autonome, căzăcime şi alte ciudăţenii nou – mioritice.

În fine, încetul cu încetul nu numai la generaţia obsedată de comunism s-a format o percepere strict regizată, inalienabilă oricărui regim totalitar. Asta ca şi cum n-ar exista în Univers planete precum Jupiter şi Saturn, sau alte galaxii. Asta ca şi cum Japonia ar renunţa, instantaneu, la cele 4 insule anexate de Rusia la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial şi, după ani de confruntare diplomatică, semnează Pacea. Ca şi cum n-ar fi căzut Zidul Berlinului. Au fost date uitării vechile hotare ale Moldovei pe care le-a întregit Alexandru-cel-Bun, un alt „Domn de sine stătător” [2] al Ţării. Şi perimat, totalmente, Testamentul Marelui Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt de a sta strajă la hotare. Florile depuse cu pioşenie de ocupanţii fotoliilor din pompoasele palate ale urbei Chişinăului la monumentul slăvitului domnitor nu reușesc să acopere tupeul afişat.

Cu voie sau fără de voie,  multă lume de prin părţile noastre s-a contaminat de molima efemerei măreţii, demonstrând în ultima vreme un super-patriotism venerat faţă de statul nostru rodnoi. Dar câteva semne de întrebare răsar pe marginea acestei aparente solidarizări. Ei uită, tranşant, că libertatea de opinie nu inseamna libertatea de a-şi urî sau de a-şi blama Patria, Istoria, Trecutul, Viitorul şi, la urma urmelor, Adevărul. Mase mari de oameni devin prizonierii propriilor complexe şi interpretări, ale egoismului şi ambiţiei proprii, căzând pradă mitului ce-l vor aievea – Ţara Moldovei, cu dimensiuni… mini-basarabene, ba chiar, chişinăuene. Păstrarea statalităţii Republicii, la care atâta sârguinţă depune clasa muncitoare din Parlament, Guvern și Președinție, dispare ca pretext în ultimă instanţă, împrăştiind pretutindeni minciuna şi scepticismul ca ceva deosebit.

Prin sine însăşi  Republica Moldova evocă culmea creaţiei sovieto-comuniste pe care nici în vis, probabil, nu şi-au închipuit-o răpitorii de pământ. Furtul teritoriului poate fi contestat orişicând, pe când să obţii  – aproape gratis, din el un briliant, e ceva. Ceea ce nu s-a reuşit prin teroare timp de aproape 200 de ani, se realizează lamentabil cu mâinile jertfei, în ultimii 20 de ani. Din care motive apare fireasca întrebare: cine se află în spatele fascinaţiei pe care o exercită aceste subiecte? Cine-i autorul declamației emfatice ce identifică infracţiunea uzului de fals – în declaraţii, în acte publice? Intervenţia juridică într-un stat de drept i-ar imputa, cu certitudine, acţiuni intenţionate îndreptate spre aţâţarea vrajbei sau dezbinării naţionale. Oricum, înainte de a căuta răspunsul, unii pot şi să insiste: face, oare, să discutăm despre nişte lucruri eronate?

Dacă luăm în consideraţie tendinţa umilitoare de a obişnui cetăţeanul cu ideea că Moldova e atât, cât ni se spune (!?), atunci face. Deciziile arbitrare ale ex-Uniunii Sovietice privitor la dezmembrarea Ţării, iar ulterior, cele de sfâşiere ruşinoasă a Basarabei, amplifică substanțial numărul loviturilor lumii slavone în spatele  românismului evoluţionist. Cel mai des sancțiunile înjositoare rămân fără ripostă, respectiv, aducerea Moldovei în albia sa naturală nu mai preocupă gândurile dacilor contemporani. La rândul său, măcar să mimeze tentativa de refacere a Basarabiei, răspunzătorul de ea – Chișinăul, nu se încumetă. Astfel, tratarea defectuoasă prin ignorarea, amputarea sau falsificarea adevărului despre Istoria Patriei reduce volumul de cunoştinţe în domeniu la nivelul unor hazarde aberaţii. Răul cel mare al frauduloasei speţe constă anume în exersarea permanentă a influenţei negative asupra conştiinţei celor dispersați. Este un raţionament simplu, corect şi marcant.

Spre regretul nostru, jocul compromițător atestă o vechime de circa 200 leaţi. Doar că în ultima vreme îmbracă haine mai mondene, sub vanitatea păstrării statalităţii. Promovată angro pe rămăşiţa basarabeană din jurul Chişinăului, această febrilitate sterilă constă în a îmbuiba mintea omului cu gândul că dacă iaşte el cetăţean al Respublicii Maldavia, atunce patria lui nu se mai cheamă răspublică, ci simplu de tot, Maldova. Din altă parte, e mare ispita şi pentru slugi în a se prezenta a lea un micro-Ştefan, decât canducătorul celei mai Suverane, celei mai Independente, celei mai Unitare, celei mai Indivizibile etc. etc. Ţeri de pe… globul Moldovei (așa a binevoit să se exprime unul din unșii țerii). Gradul ingenioasei deductibilităţi finisează cu întruchiparea întocmai a cunoscutului proverb: Fală goală, traistă uşoară. Cu toate că, intuim, în adâncul sufletului înţeleg şi ei (oare?) goliciunea epitetelor înşirate.

În lumea asta schimbătoare fenomenul înghesuie din ce în ce mai grav: sare ştrengăreşte – printre jurnalişti (care duc cuvântul); fâlfâie autoritar – la politicieni (cu veselia lor caracteristică); pâlpâie înflăcărat – la autorităţile publice (isonul politic – le revine lor); flutură pasionat – în creaţia oamenilor de ştiinţă (argumente… la comandă); poporaţia de jos, de ce nu?- unii dau din răsputeri din coate, că nu-i frumos să fii un retardat. Atâta zor, atâta zarvă şi atâta cheltuială, iar în final… o mizerabilă realitate amară. Produsul proiectează un nihilism banal, egal cu tabula rassa în ale respectului faţă de principiul obiectivitîţii ştiinţifice, istorice, politice, economice, biologice… i proceea, i proceea.

Fără îndoială, Republica Moldova reprezintă de facto o parte din moştenirea trudită a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. În acest context, signatura Republica Moldova îşi păstrează corespondenţa ideală cu toponimul Moldova în uzul cotidian, popular. Categoric, însă, transferul nu poate fi acceptat, dar nici tolerat, în uzanţa social – politică. Că n-o fi fărâmitura de pământ, numită Republica Moldova, mai moldovenească decât Bucovina, cu Cernăuţii şi Hotinul; mai moldovenească decât Transnistria, cu Balta şi Tiraspolul; mai moldovenească decât Bugeacul, cu Cetatea Albă şi Ismailul; mai moldovenească decât insula Şerpilor, cu o parte a deltei Dunării; mai moldovenească decât Moldova istorică.

Nedreptatea săvârşită de U.R.S.S. în problemele teritoriale ale Basarabiei, ca reflecţie a modificărilor abuzive ale frontierelor României, constituie o probă elocventă – oferită chiar de imperiu, a originii guberniei:

 1. Tratatul de Pace semnat la Paris la 10 februarie 1947 între România şi Puterile Aliate şi Asociate, stipulează în art.1alin.(2): Frontiera sovieto-română este astfel fixată în conformitate cu acordul sovieto-român din 28 iunie 1940 [3]

Ponderea tezei menționate scoate exhaustiv în evidenţă încălcarea flagrantă de către U.R.S.S. a normelor dreptului international, căci nu există nici un acord încheiat în acest sens! Raptul Basarabiei şi nordului Bucovinei din 28 iunie 1940 s-a efectuat în forță, sub ameninţarea armelor. Rezultă că din punct de vedere al dreptului istoric și al legalității internationale, cererea reintegrării teritoriale întârzie pe zi ce trece și deloc nu face onoare celor ce păstrează în memorie legenda despre descălecatul lui Bogdan-vodă. Bucovina de nord, ținutul Herța si Basarabia de sud  au fost completamente parte a Principatului Moldovei timp de secole si mai tarziu a Romaniei. Pe Piața Roșie provincia română n-a încăput și nu încape, locul ei menit de soartă e să fie sub Carpați.

 1. Procesul-verbal cu privire la Insula Şerpilor – Anul 1948, luna Mai, ziua 23 – e întemeiat pe grosolana minciună referitor la înapoiere (?): …insula Şerpilor sau Zmeinâi… a fost înapoiată Uniunii Sovietice de către Republica Populară Română şi încadrată în teritoriul Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice [4].

Nota bene: Stipulările Dreptului internaţional consacră, dintotdeauna,  o anumită porţiune din marea teritorială statului riveran. Iată că Insula Serpilor e legată geografic de coasta maritimă a Principatelor, fapt ce ne conferă dreptul de posesie. Stăpânind litoralul Mării Negre între Dunăre şi râul Nistru, Moldova medievală mărginea în largul orizontului Insula Şerpilor. Acapararea  Basarabiei în 1940 a eclipsat şi Insula, după plăcerea U.R.S.S., comportamentul căreia aminteşte de exclamaţia lui Brennus, conducătorul unui trib galic, ce a  jefuit Roma în anul 390 î.e.n. În timp ce se cântărea aurul dat pentru răscumpărarea libertăţii, romanii s-au plâns că galii folosesc greutăţi false. Atunci Brennus a aruncat în cumpănă sabia sa, foarte grea, rostind cuvintele: Vae victis! – “Vai celor învinşi”, pecetluind abuzul de putere. Insula Serpilor a fost pretinsă pe rând de aleatorul ”eliberator”. Desele fluctuaţii un stabilirea hotarelor autohtone, aruncă pe nedrept  Insula,  împreună cu alte insule ale Deltei Dunarii,  în braţele celui mai puternic; ultimul invadator- Imperiul sovietic.  Dat fiind că Uniunea Sovietică și-a ajuns sfârșitul, unul cu totul rușinos, constatăm că din acel moment deja Ucraina deţine nelegitim Insula (şi alte teritorii româneşti). Anevoioasele negocieri de la Haga vin să confirme că platoul continental din jurul Insulei Şerpilor  face parte din marea teritorială românească.  Aruncată în stihia valurilor politice, modesta Insulă înălbeşte subit şi priveşte cu disperare  la Curtea Internationala de Justitie: până când şi până unde, Doamne?

Sensul politic al ecuaţiilor de mai sus demonstrează cu brio că statul incropit de tovarăşii Molotov-Ribbentrop singularizează doar o mică părticică a Principatului Moldova. Prin urmare, aşa cum nu se poate concepe renaşterea Moldovei fără Unitate şi Dreptate, la fel nu se poate interpreta fictiv denumirea statului. Pe cât de corect e, atunci, să redai de iure ciuntirea, drept ceva, chipurile, cu integritatea neatinsă? Deprinderea de a trăi sub stapinire straină a anihilat, pesemne, simțul demnității basarabenilor și nu-ţi vine să crezi că se poate merge aşa de departe în tragedia lor.

Memoriu pentru necredincioşi. Pământurile hărăzite nouă de Dumnezeu au completat trupul Daciei din antichitate până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. După unirea celor două ţări româneşti, Moldova şi Muntenia, în locul anticii denumiri Dacia s-a ales cu precădere numele comun de România. Numele de Dacia, dacă tot n-a dispărut în succedarea a 2.000 de ani, aparține veşniciei, ca expresie a memoriei daco-geţilor strămoși, alături de cea mai virtuoasă, interesantă si plină de demnitate Istorie pe care un popor a avut-o cândva. Suntem noi, cei de azi, atât de lași, ca să ne dezicem de trecutul bogat ce ne aparține?  Dacă nu, când vine ceasul –

– să înălțăm Istoria noastră pe altarul omenirii?

– să spunem cine suntem și cine ne sunt strămoșii?

– să educăm în noi mândria de Neamul de care aparținem?

Încă un semn de întrebare: pe lângă faptul că şi sub alte aspecte Republica Moldova relevă o politică dezechilibrată în sfera de asigurare a securităţii şi stabilităţii în Europa de Sud-Est şi în întreaga regiune a Dunării şi a Mării Negre, câte Moldove ar fi pe hartă, dacă fiecare din fragmentele violent înstrăinate s-ar proclama Moldova? Dacă Constituțiile lor ar stabili principii fundamentale de instituire a unei serii de Moldove și mai Suverane, și mai Independente, și mai Unitare, și mai Indivizibile ca cea din Chișinău (depășind aprioric alte state înapoiate din Evropa)? Basarabia e trunchiată, părți din ea – răpite; incontestabil este, deci, că Republica Moldova nicidecum nu profilează măcar Basarabia  întreagă, darămite Moldova? Înainte de a consacra vinovatul, reținem că nu numai la momente de răscruce o țară funcționabilă are nevoie de potențialul său uman, teritorial, spiritual etc. – neștirbit, nevătămat.  Ori, dându-și aere prin mimarea Moldovei ca Țară (-?), realmente, bălăcind în mocirla Bâcului cu aiureli din basme și fără a se cupla la panorama crudă ce ne-înconjoară, basarabenii centrali etalonează căderea în păcatul cel mare al satanei: ei degajă în primul rând  un elementar separatism. În loc să declanșeze unificarea națiunii, ca apoi tumultul protestului să devină național, ei împing încăpăţinaţi tăvălugul egocentrismului, reiterând întru totul sforțările lui Sisif.

Generat cu aroganță de vârfuri, procesul a molipsit întreaga societate. Pentru a contura  roadele aparent nevinovatei, dar foarte înţeleptei ocupaţii a delegaţilor, selectăm ocazional unele surse oficiale, accesibile orișicui.

 1. Mai recent, autorităţile publice centrale ale republicii se întitulează cu seninătate – a, al, din… Moldova. Pe cât de mult sau pe cât de puţin contravin inserările vizate stipulărilor constituţionale despre aceea că în Statul Republica Moldova (art.1) … Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică (art.7)? De ce nu se respectă Constituţia [5]?
 2.  Cu o râvnă demnă de invidiat, ştafeta e preluată în discernământ de Instituţii statale inferioare şi non-guvernamentale. Într-adevăr, să lăsăm modestia la o parte. Că n-o să zicem a, al, din… undeva, de acolo. Imediat sar aceia şi ne bat. Dar, aşa, rumânii tac.
 3. Reducându-se în conţinutul perceptibil la expuneri locale – vezi bine, n-ai încotro! – o avalanșă crescândă de publicaţie (fie cu tentă ştiinţifică sau din domeniul educaţiei, din sfera turismului, transportului şi a.m.d.) se întinde aberant… a, al, din Moldova.
 4. Ba chiar, ce ni-i nouă conţinutul? Şi aici putem trişa. Îndrăzneala e de invidiat. Şi nepedepsită. Manualul de Istorie, cl.a IV-a, scoate din întunericul rătăcirilor o informaţie inedită: “Teritoriul Moldovei este cuprins între rîurile Prut, Nistru şi Marea Neagră[6]. Detalii pe adresa –

http:// juriscult.ucoz.com/publ/un_manual_de_istorie_debusolata/1-1-0-6

Atenţie la toată lumea derutată: prindeţi momentul şi contemplaţi ”legea universală a imponderabilităţii”, producție a ideologilor teoriei moldovenismului pur.  Adică, renunţăm la Antarctida. Nu ne mai trebuiesc Insulele Comore… Conchidem, cu ferocitate, că după teritoriu Moldova cuprinde cam atât, cât ne permit… circumstanţele de oră, de clipă. În lipsa totală a Conştiinţei – dacă o mai fi pe undeva.

Mare minune! Cum n-ai sta, nu te-ai uita, dai în bară: dincolo de Prut mai e o Moldova, Marea  ni-i furată. Ce informaţie oferiţi, dlor autori, copilului? Au, Parlamentul Republicii Moldova, a certificat noutatea? Io, de pildă, înlocuiesc enunţul: Teritoriul Moldovei este cuprins în perimetrul a 200 m de-a lungul ambelor malurii ale pârăului Nârnova, până la confluenţa sa cu râul Prut. Tot e mai aproape de casa mea. Principalul e că am spus adevărul curat, prin ce n-am supărat – cumva? – pe nimeni. Toţi se bucură. Şi eu, asemenea.

 1. Anul 2007, s-au constituit Comisia naţională pentru pregătirea editării Enciclopediei Moldovei (nu a republicii – bine, mersi!) şi Instituţia Publică Enciclopedia Moldovei (de ce nu, a Euroasiei?).
 2. Mijloacele mass-media au stabilit, de regulă, să indice iniţial temperatura –în ţeară, adică la Bubueci, Durleşti, Ghidighici (localităţi incorporate mun.Chişinău), apoi pe cea din capitala – ţerii. Comentariu: cuvântul ţeară întotdeauna se scrie cu majusculă, deoarece ţeara-i mare. Atât de mare, încât ecranul televizorului s-a segmentat în părţi – nord, centru, sud. Cea de-a patra, e bucata capitalei.
 3. Chiar dacă include în conturul său doar mahalaua unui sat, orice hartă de la noi se intitulează vajnic – harta Moldovei. Adesea, cu frontispiciul amplasat pe teritoriul moldovenesc de dincolo de Prut. Nu e asta o blasfemie în adresa cumsecădeniei? Sau așteptăm ca râul Moldova să se întoarcă îndărăt?
 4. Aliniamentul ziarului ”Moldova Suverană” mai puțin ne străduie în față. Importantă e indicația la suveranitatea țării. Acolo vreau să trăiesc eu – într-o Țară integrală, cu cetățeni care-și iubesc patria, dar nu scuipă a dezgust, descoperind îndată eliberatorul de suflet, de mamă, de tată, de casă, de pământ, de grai, de flori, de cântec … Chestia e că statuia din marmoră de Carrara amplasată în parcul castelului Furstenberg și care înfățișează două femei, simbolizând una  Europa -mamă și alta Dunărea – fiică, nu reperează   misterioasa Moldova Suverană – apele tulbure ale bătrânului Danubius o fac invizibilă. Cine tulbură apele în Dunai?
 5. Mitropolia de la noi se întitulează, iarăşi, – a Întregii Moldove! Iată că la scurgerea a 2 secole vitregiile moldovenilor s-au sfârşit. Braţul vânjos al ÎPS Vladimir a întregit Ţara Moldovei. După Alexandru-cel-Bun şi Ştefan Cel Mare, părintele Cantarean este al treilea întregitor de ţară. Bucurie mare în Evropa; în toată lumea, încă; şi-n Rusia, mai ales. Sărbătoarea durează 123 de zile. Slavă ţie, Doamne. Vezi poezia la temă –http://juriscult.ucoz.com/publ/expunere_asupra_unor_ipoteze_ale_managementului_bisericesc_in_conditiile_crizei_economice_din_republica_moldova/1-1-0-4

Capitol următor: ce-ai semănat, aceea culegi. Secvenţe de ultimă oră din sfera plebei, cu dezvăluirea efectelor tâmpite ale jocului de-a prea-mărirea.

 1. Iubitorul de nemărginita sa republică, moldoveanul get-beget, intră inocent în joc ofensator, încurcând pe căt poate iţele. În viziunea unora din băştinaşi Moldova se  reduce la hotarele Chişinăului, cu un hat la 200 metri distanţă, adică graniţă. Mai mult, imperios necesar este ca dinspre Băcioi graniţa să fie întărită cu sârma ghimpată – să nu treacă cumva rumânii. Concluzie: individul devotat e atestat ca patriot – statalist al Imperiului Moldav.
 2. Spălarea intensă a creierilor basarabenilor a întărit chiar pe cei născuţi pe vremea României Mari să spună: dincolo de Prut trăiesc românii ţigani. Asta-i.
 3. Derulează la radio Moldova-1 (sic!) una din emisiunile Meridian turistic. O persoană de prin Anenii-Noi, aflându-se sub coastele Carpaţilor Răsăriteni – o fi fost munţii Ceahlăului sau ai Bistriţei, declară sentimental că aşa munţi frumoşi la noi… în Moldova (!?) nu există.

Sireaca Ţară a Moldovei, la câtă batjocură ai ajuns. Se ştie că prostia omenească n-are margini. Totuşi, să stai lângă Munţii ce ţin în braţe leagănul Moldovei şi să afirmi, fără pic de ironie, că aşa munţi Moldova n-are, este culmea.  Într-o societatea civilizată un asemenea eveniment ar fi atras alarma cel puţin din partea jurnaliştilor, chiar de-o fi fost vorba despre un caz unic. Interviul era luat, însă, tocmai de jurnalişti, care au însuşit de-a binelea lecţia psihologică – de ezoterie şi misticism.

 1. Implantarea sistematică, cu ţintă lungă, a trucurilor ţaristo-comuniste a finalizat, într-un caz concret, cu fermecătoarea concluzie a unui grozăştean, Nisporeni, căsătorit cu o fată de pe celălalt mal al Prutului: „Erau fete şi la noi în sat, dar româncele sunt mai frumoase ca moldovencele!” Consecinţa directă a înșelăciunei ”enciclopedice” precum că moldoveanul dintre Carpaţi şi Prut e altcineva decât moldoivanul dintre Prut şi Nistru.

Pentru buna savurare a perlei poporale mă pronunţ şi eu: „Erau fete şi la noi, dar chişinăuencele sunt mai frumoase ca fetele de la Botanica!” (Botanica fiind un sector al Chişinăului). Făcând naveta pe drumurile hopuroase ale unui prezent tumultos, celebrul Păcală n-are sorți de izbândă și rămâne mut la soiul ăsta de poante sofisticate, izvorâte din lacrimile Moldovei orientale.

 1. Aspirând adierile fantasmogorice, în discuţii aprinse mulţi dintre homos- moldovenii ex-sovietici susţin convingător: capitala Moldovei este oraşul Chişinău. Cât sună de romantic. Şi-i adevărul curat. Că n-or fi Nisporenii plini de colb, capitala Moldovei. Sau oraşul Antananarivu. De Târgul Iaşului nici să amintim, nu se merită. O mică paranteză mai deschidem. Prin Pacea ruso-turcă de la București (16 mai 1812) la Imperiul Țarist a fost anexat teritoriul Moldovei cuprins între Prut si Nistru. În 1818 Chișinaul devine capitala acestei porțiuni de teritoriu, nu a Moldovei. Falnica Moldovă de odinioară, acum părăsită și uitată, își așteaptă cu răbdare ceasul refacerii.
 2. Nu mai vorbim de mustrarea ce ne revine, adesea, prin obraznica nedumerire a conaţionalilor noştri: Jiveoşi v Moldavii i ne znaeşi russchii? Ceea ce înseamnă – Locuieşti în Moldova şi nu cunoşti rusa? Se vede clar că undeva departe, departe, peste 7 mări, peste 7 ţări, se aplică o axiomă inversă: locuieşti… să zicem, în Rusia şi nu ştii româna? Jiveoşi v Rossii i oceni daje znaeşi rumânschii! Maladeţ!

Rabdă, Moldovă, și taci. Are cineva vreo ușoară satisfacție că n-a făcut umbră Pământului degeaba în clipa prescrisă de Creator pe această parte a vieții?

P.S. Arabii au o poveste care spune că o cămilă a stat înaintea unui cort şi şi-a vârât nasul în lăuntrul cortului. Întrucât n-a întâmpinat nici un fel de rezistenţă şi-a vârât şi piciorul, dar pentru că nu fusese alungată, cămila pânâ la urmă a pătruns cu totul în cortul arabului. Atunci arabul a spus cămilei: Pentru doi locatari cortul acesta e prea mic. La ce cămila a răspuns: Dacă acesta este adevărul, atunci ai face bine să părăseşti cortul.

Răspunsul naturii la starea de spirit învolburată a moldovenilor: Cine eşti, de unde vii, Omule, te rog să-mi spui? ( Mihai Dascălu).

Note:

[1] „Istoria Basarabiei”. Ion Nistor. Chişinău. Cartea moldovenească. 1991. Pag.32.

[2] „Istoria românilor”. Nicolae Iorga. Chişinău. Universitas.1992. Pag.82.

[3] „Teritoriul şi frontierele în istoria României”. Sever Neagoe. Editura Ministerului de Interne. 1995. Pag.205.

[4] ibidem, pag.206.

[5] Constituția Republicii Moldova adoptată la 29.07.1994.

[6] ,,Istorie. Manual pentru clasa a IV – a, Editura Univers Pedagogic, 2006Pag.22.

 

Administratie

A fost prins în flagrant delict, în timp ce ar fi comercializat aproximativ 70 de grame de canabis (drog de risc), pentru 3.000 de lei.

Publicat

pe

De

La data de 10 aprilie 2024, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța, au efectuat o percheziție domiciliară, la locuința unui bărbat, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de risc.
În fapt, în aceeași zi, acesta a fost prins în flagrant delict, în timp ce ar fi comercializat aproximativ 70 de grame de canabis (drog de risc), pentru 3.000 de lei.
Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada februarie-aprilie 2024, în baza aceleași rezoluții infracționale, bărbatul ar fi deținut și comercializat, în mod repetat, către consumatori din județul Constanța, diferite cantități de canabis, pentru sume între 300 și 3.000 de lei.
În urma percheziției domiciliare, au fost descoperite și ridicate aproximativ 150 de grame de canabis, cântare electronice, 40 de plicuri din material plastic destinate ambalării drogurilor, precum și alte mijloace de probă.
La data de 10 aprilie a.c., procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea bărbatului, pentru 24 de ore.
Ieri, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța, cu propunerea de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile, transmite sursa citata. (Sava N.).
Citeste in continuare

Administratie

Poliţiştii de frontieră au descoperit în Portul Constanţa peste 7.000 perechi de încălțăminte și 35 de containere încărcate cu tablă profilată, în valoare totală de 8,5 milioane de lei, bunuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală

Publicat

pe

De

O echipa comună formată din polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă şi inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța a efectuat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri, sosit din China, având ca destinație o societate comercială din Ucraina.

În urma verificărilor amănunţite s-a constatat că în interiorul containerului se aflau 7.248 perechi de încălțăminte, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unei mărci cunoscute.

Bunurile, cu o valoare de aproximativ 6.000.000 lei dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea expertizării şi continuării cercetărilor.

În aceeași zi, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate.

O echipa comună formată din polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă şi inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud Agigea a efectuat controlul fizic asupra unui număr de 35 containere încărcate cu tablă profilată din oțel aliat, sosite din China, având ca destinație o societate comercială din România.

În urma verificărilor amănunţite s-a constatat că bunurile sunt susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unei mărci cunoscute.

Bunurile, cu o valoare de aproximativ 2,6 milioane lei, au fost ridicate în vederea expertizării şi continuării cercetărilor, transmite sursa citata. (Paul D.).

Citeste in continuare

Administratie

Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic (NATO) este o alianţă formată din 32 de state din Europa şi America de Nord care au aderat la Tratatul Nord-Atlantic

Publicat

pe

De

Scopul esenţial al NATO este acela de a asigura libertatea şi securitatea tuturor membrilor săi prin mijloace politice şi militare, în conformitate cu Tratatul Nord-Atlantic şi cu principiile Cartei Naţiunilor Unite. Tratatul Nord-Atlantic a fost semnat la 4 aprilie 1949. Acesta reprezintă baza legală şi contractuală a Alianţei şi a fost stabilit în cadrul Articolului 51 al Cartei Naţiunilor Unite, care reafirmă dreptul inalienabil al statelor independente la apărarea individuală sau colectivă.

Încă de la începuturile sale, Alianţa a depus eforturi pentru stabilirea unei ordini juste şi durabile de pace în Europa, bazată pe valorile comune ale democraţiei, drepturilor omului şi în conformitate cu litera legii.

Principiul fundamental care stă la baza Alianţei este un angajament comun faţă de cooperarea mutuală între statele membre, axat pe indivizibilitatea securităţii acestora.

Solidaritatea şi coeziunea din cadrul Alianţei susţin faptul că nicio ţară membră nu poate fi forţată să se bazeze doar pe propriile eforturi naţionale în cazul apariţiei unor ameninţări asupra securităţii sale. Fără a priva statele membre de drepturile şi obligaţiile de a-şi asuma responsabilităţile suverane în domeniul apărării, Alianţa le ajută să-şi atingă obiectivele de securitate naţională în urma unui efort colectiv.

Pe scurt, Alianţa este o asociere de state libere, unite în hotărârea lor de a-şi menţine securitatea prin garanţii comune şi prin relaţii stabile cu alte ţări. Articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord permite aliaților să se consulte și să coopereze în domenii care țin de securitate și apărare, în timp ce articolul 5 consacră sarcina fundamentală a NATO, și anume apărarea colectivă, astfel: un atac armat împotriva unui aliat din Europa sau America de Nord este considerat un atac împotriva tuturor.

Structurile create în cadrul NATO permit ţărilor membre să-şi coordoneze politicile, în scopul îndeplinirii acestor sarcini fundamentale. Ele asigură o permanentă conlucrare şi cooperare în domeniul politic, economic, ca şi în alte domenii non-militare, precum şi formularea de planuri comune de apărare; stabilirea infrastructurii, a echipamentelor şi facilităţilor de bază, necesare operaţiunilor forţelor militare şi aranjamentele pentru programe şi exerciţii comune de instrucţie.

La baza acestor activităţi se află o structură militară şi civilă complexă, care implică un personal administrativ bugetar şi de planificare, precum şi agenţii desemnate de către ţările membre ale Alianţei, în scopul de a coordona lucrul pe domenii de specialitate – de exemplu, sistemul de comunicaţii necesar în facilitarea consultării politice, comanda şi controlul forţelor militare şi suportul logistic în susţinerea acestora.

Sistemul colectiv de apărare este şi va rămâne principala sarcină a NATO. Începând cu 2014, ca răspuns la schimbările majore produse în mediul de securitate după anexarea ilegală și nelegitimă a Crimeii de către Rusia, precum şi deteriorarea situaţiei din vecinătatea imediată a Alianţei, NATO a început un amplu proces de adaptare a posturii sale defensive. Acest proces vizează creșterea eficienței și capacității de reacție a NATO, printr-o abordare omnidirecțională, de tip 360 de grade.

 

Cele mai importante prevederi ale Tratatului Nord-Atlantic, semnat la Washington, în 1949

Statele care sunt parte a prezentului Tratat își reafirmă credința în obiectivele și principiile Cartei Națiunților Unite, precum și dorința lor de a conviețui în pace cu toate popoarele și guvernele. Ele sunt angajate în salvgardarea libertății, a moștenirii comune și a civilizațiilor popoarelor pe care le reprezintă, pe baza principiilor democrației, libertății individuale și a literei legii. Ele caută să promoveze stabilitatea și bunăstarea zonei nord-atlantice. Ele sunt hotărâte să-și unească eforturile în scopul apărării colective și al păstrării păcii și securității.

ARTICOLUL 3

Pentru a îndeplini mai eficient obiectivele acestui Tratat, Părțile, separat sau împreună, prin intermediul auto-ajutorării și al sprijinului reciproc continue, își vor menține și își vor dezvolta capacitatea individuală și cea colectivă de rezistență în fața unui atac armat.

ARTICOLUL 4

Părțile vor avea consultări comune ori de câte ori vreuna dintre ele va considera că este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea vreuneia dintre Părți.

ARTICOLUL 5

Părțile convin că un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele, în Europa sau în America de Nord, va fi considerat un atac împotriva tuturor și, în consecință, sunt de acord ca, dacă are loc un asemenea atac armat, fiecare dintre ele, în exercitarea dreptului la autoapărare individuală sau colectivă recunoscută prin Articolul 51 din Carta Națiunilor Unite, va sprijini Partea sau Părțile atacate prin efectuarea imediată, individual sau de comun acord cu celelalte Părți, a oricărei acțiuni pe care o consideră necesară, inclusiv folosirea forței armate, pentru restabilirea și menținerea securității zonei nord-atlantice.

Orice astfel de atac armat și toate măsurile adoptate ca rezultat al acestuia vor trebui raportate imediat Consiliului de Securitate. Aceste măsuri vor înceta după ce Consiliul de Securitate va adopta măsurile necesare pentru restabilirea și menținerea păcii și securității internaționale. (M. Batca).

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv5 ore ago

Breaking News/Dupa ce a fost bătut cu simț de răspundere, coruptul putinist „Capitan la 15 ani”,  a stabilit un nou record mondial la…fuga

Politist corupt pensionar, fost sef al SERVICIULUI ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE si fost sef al Serviciul Județean Anticorupție Prahova a...

Exclusivo zi ago

Capii rautatilor sunt in aparatul central iar DOP si comisiile de la IPJ, doar pionii dirijati sa va faca paguba!

Din greseala in greseala, spre victoria ( paguba) finala, dezvaluie Emil Pascut de la sindicatul Diamantul. Sau cum s-au transformat...

Exclusiv2 zile ago

In 2018 și 2019 numărul pensionărilor în Poliție, Jandarmerie, ISU este vădit insignifiant în raport cu creșterile bruște din anii următori, 2020, 2021, 2022, 2023!

Am extins investigațiile vizând dinamica pensionărilor de la Poliția Română, la Jandarmeria Română și Pompieri. Trebuie să mărturisesc întâi că...

Exclusiv2 zile ago

De ce le este rușine unor șefi din Poliția Română să poarte uniforma?

O simplă poză la prima vedere cu o oarecare activitate a Carabinierilor italieni la care sunt prezenți la fața locului...

Exclusiv3 zile ago

WHITE TOWER 30/Primele „victime” din IPJ Prahova incep sa apara in urma dezvaluirilor ziarului Incisiv de Prahova

Țeapa imobiliară de la WHITE TOWER nu înseamnă doar cea mai mare fraudă din istoria Ploieștiului, acoperita de politisti corupti...

Exclusiv3 zile ago

Ipocrizia lui Ciolacu sau cum trecutul urmareste pe oricine

In 27.11.2023, Marcel Ciolacu declara la o conferinta ca el, ca prim-ministru, nu are informatiile atat de repede, ca sa...

Exclusiv4 zile ago

Unele  perle sunt generate la mari adancimi, in cazul de fata „in putul gandirii”/Viceprimarul Mihai Savu – fost Presedinte PSD Comarnic -raspunde presiunilor la care este supus

Va dezvaluiam cum primarul și viceprimarul din Comarnic au anunțat intenția de a renunța la PSD și de a candida...

Exclusiv4 zile ago

B.A.O.L.P./Poliția Română a rămas de peste 25 de ani singura instituție de poliție din Europa căreia i-a fost „amputat cel mai puternic braț” în lupta cu infracționalitatea și fenomenul violenței urbane

Brigada de Asigurare a Ordinii și Liniștii Publice a fost unitatea specializată din cadrul D.G.P.M.B. responsabila cu asigurarea și restabilirea...

Exclusiv4 zile ago

Asistăm neputincioși la eutanasierea Poliției Române!/G-ral maior rez Cristian Marian Gomoi: România nu își merită polițiștii!

„POLIṬIA ROMÂNĂ MACELĂRITĂ DE CLASA POLITICĂ , ATENTAT LA SIGURANȚA NAȚIONALĂ! De ani buni asistăm la distrugerea controlată a Poliției...

Exclusiv5 zile ago

WHITE TOWER (XXVIV)/Realitățile scandalului WHITE TOWER scoate la iveala infioratoarea mafie de la IPJ Prahova/SE SPARGE BUBA?/Politisti corupti utilizati pentru protejarea „TEPARILOR”

Ce rețele mafiote ar fi trebuit să beneficieze de protecție? Raspunsul il gasim la IPJ Prahova!  Gruparea infracțională care a...

Exclusiv6 zile ago

Polițiștii au dreptul la decontarea/asigurarea de către angajator a unor dispozitive de corecție a vederii

Conform legislației interne în vigoare polițiștii au dreptul la decontarea/asigurarea de către angajator a unor dispozitive de corecție a vederii,...

Exclusivo săptămână ago

DEBANDADĂ TOTALA LA PENITENCIARUL PLOIESTI DIN PRAHOVA!/Spectacolul continua la pușcăria din urbea lui Caragiale.

După ce acum câteva zile, un angajat a sărit la gâtul directoarei economice, gravida in cinci luni, pentru anumite nemulțumiri,...

Exclusivo săptămână ago

FOTO /WHITE TOWER (XXVIII)/Cătălin STAVRI îl denunță pe Mihai LUPU, deși nevasta și mama sa primiseră apartamente- șpagă!

Scandalul WHITE TOWER este departe de a se termina prea curând. Procurorii fac audieri pe bandă rulante, iar surse judiciare...

Exclusivo săptămână ago

Ce ciolaceli mai face Doloiu/Curtea de Apel Ploiesti nu a tinut cont de autoritatea lucrului judecat de cea mai inalta instanta de judecata din Romania, Inalta Curte de Casatie si Justitie – ICJJ, instanta superiora ierarhic CA Ploiesti

Revenim cu noi informatii, ce ne-au parvenit la redactie, despre vrajelile lui Doloiu Gheorghe in piata imobiliara buzoiana, uzand de...

Exclusivo săptămână ago

In noul acord de serviciu la MAI, o taxa de smecherie, un bir asupra neafiliatilor sindicali, de 0,5% din salariul lunar, care sa fie impartita intre federatii?

Cum s-a transformat FSNPPC-ul lui Zelca in Federatia Haiducilor din MAI, dezvaluie Emil Pascut de la sindicatul Diamantul. „Zelca si...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!