Connect with us

Actualitate

Un Curriculum Vitae dubios!

Publicat

pe

1995 – 2001 Vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene Teleorman a Partidului Democrat (PD)
Prefect, Judeţul Teleorman 1996 – 2000

 

 

Urmeaza un an “fantastic” de “dubios”!!!

Mai 1997 iniţierea, ca prefect al judeţului Teleorman, a constituirii primei regiuni de dezvoltare (Muntenia-Sud) şi înfiinţarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională;
Septembrie 1997 organizarea la Turnu Măgurele, sub egida Consiliului Europei, a „Seminarului privind cooperarea transfrontalieră a judeţelor riverane Dunării”, care a constituit debutul colaborării româno-bulgare;
Octombrie 1997 organizarea, sub genericul „România-Africa”, a unei vizite de documentare şi prietenie în judeţul Teleorman pentru şefii de misiuni diplomatice din şapte ţări africane, acreditaţi la Bucureşti. Vizita a avut ca scop iniţierea de relaţii economice între judeţul Teleorman şi ţările respective;
1997 Scoala Superioară de Administraţie Publică a Ministerului de Interne din Italia – curs intensiv

 

Fara alte comentarii in aceasta faza.

 

 

Nicolae-Liviu DRAGNEA
Presedintele Camerei Deputaţilor

Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mail presedinte@psd.ro
dragnea.liviu@gmail.com
Naţionalitate Română
Data nasterii 28 Octombrie 1962

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

1987 – 1991 Inginer stagiar
1991 – 1996 Administrator firme private
1996 – 2000 Prefect, judeţul Teleorman
2000 – 2012 Preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman
Decembrie 2012 – prezent Deputat, Parlamentul României
Decembrie 2012 – Mai 2015 Viceprim-ministru, Ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

ACTIVITATE SOCIALĂ ȘI POLITICĂ

Funcţii, activităţi într-un partid politic
1995 – 2001 Vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene Teleorman a Partidului Democrat (PD)
2001 – 2005 Preşedinte Executiv al Organizaţiei Judeţene Teleorman a Partidului Social Democrat (PSD), membru în Biroul Executiv Central
2005 – 2012 Preşedinte al Organizaţiei Judeţene PSD Teleorman, membru în Biroul Permanent Naţional (BPN) al PSD
2010 – 2013 Secretar General al PSD
2013 – 2015 Preşedinte Executiv al PSD
2015 – prezent Preşedinte al Partidului Social Democrat

 


Funcţii, activităţi într-o organizaţie din administraţia publică centrală sau locală
Iunie – Decembrie 1996 Consilier local – Consiliul Local, Turnu Măgurele
1996 – 2000 Prefect, Judeţul Teleorman
2000 – 2012 Preşedinte, Consiliul Judeţean Teleorman
Decembrie 2012 – prezent Deputat, Camera Deputaţilor, Parlamentul României
Decembrie 2012 – Mai 2015 Viceprim-ministru, Ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 


Funcţii, activităţi în alte organizaţii naționale
2004 – 2012 Preşedinte al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România

 


Funcţii, activităţi în organizaţii internaționale
2001 Membru în Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa (CPLRE)
2003 Raportor al CPLRE pentru proiectul „Managementul resurselor de apă din bazinele fluviale”
2004 Raportor al CPLRE pentru proiectul „Implicarea tinerilor în problemele dezvoltării durabile”

STUDII ȘI SPECIALIZĂRI

1987 Institutul Politehnic, Bucureşti – Facultatea de Transporturi, Inginer
1997 Scoala Superioară de Administraţie Publică a Ministerului de Interne din Italia – curs intensiv
2001 Managementul administraţiei publice locale, Academia de Studii Economice – Bucureşti – curs postuniversitar
2004 Universitatea Naţională de Apărare – Colegiul Naţional de Apărare

DISTINCȚII

 • Cetăţean de onoare al Leon County„, statul Florida, SUA, 2001, pentru contribuţia la reuşita „Misiunii internaţionale de cunoaştere a administraţiei publice locale şi guvernamentale din Statele Unite ale Americii”;
 • Oscarul pentru excelenţă 2003„, pentru recompensarea personalităţii anului în judeţul Teleorman, pentru activitate deosebită în slujba comunităţii;
 • Diplomă de Excelenţă 2004„, acordată de Federaţia Autorităţilor Locale din România, pentru recompensarea celui mai activ preşedinte de consiliu judeţean, pentru rezultate de excepţie în administraţia publică locală;
 • Medalia de Onoare „Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România„, acordată pentru înalta apreciere şi susţinere publică a contribuţiei evreilor la dezvoltarea economiei şi culturii româneşti, prietenia autentică faţă de evreii din România, sprijinul constant acordat unor proiecte importante privind moştenirea istorică iudaică din România, recunoaşterea nevoii de colaborare cu minorităţile naţionale din România
 • Compasul Ierusalimului” – Ianuarie 2016 – cea mai înaltă distincţie acordată de către Congresul Evreiesc European pentru contribuţia personală adusă promovării conceptului de toleranţă şi combaterea negaţionismului Holocaustului, pentru prietenia arătată faţă de Statul Israel şi sprijinul acordat Comunităţilor Evreieşti

ALTE ACTIVITĂȚI

Iniţierea si realizarea unor mari proiecte:
 • 2000 – 2003: restructurarea şi modernizarea bazei materiale pentru protecţia copilului în conformitate cu standardele Uniunii Europene; primul judeţ din România care a desfiinţat instituţiile de tip rezidenţial şi a asigurat condiţii de tip familial pentru toţi copiii instituţionalizaţi;
  • au fost implementate 13 proiecte cu finanţare nerambursabilă prin Programul « Copiii mai întâi » , în valoare de 1,3 milioane euro
 • Iunie 2002: iniţierea şi promovarea proiectului „Punct de trecere a frontierei cu bacul Turnu Măgurele-Nikopol„, finanţat din fonduri Phare-CBC
 • Octombrie 2002: realizarea primului sistem informatic integrat judeţean din România;
 • 2005: Iniţierea şi realizarea unui mare proiect de investiţii de care beneficiază judeţul Teleorman, „Sistem integrat de management a deşeurilor„, proiect inclus în programul „Teleormanul curat”;
 • Iniţierea şi realizarea celui mai mare proiect de investiţii în domeniul alimentării cu apă şi al canalizării în judeţul Teleorman – « Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare »
 • Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria,Teleorman
 • Alimentări cu apă în localităţile rurale pentru 300.000 locuitori ai judeţului Teleorman
 • Reabilitarea a 704 km drumuri judeţene
 • Construcţia de locuinţe sociale
 • Reabilitarea şcolilor din judeţ
 • Împăduriri anuale ale terenurilor degradate
 • Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud-Muntenia.

ALTE ACȚIUNI

Mai 1997 iniţierea, ca prefect al judeţului Teleorman, a constituirii primei regiuni de dezvoltare (Muntenia-Sud) şi înfiinţarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională;
Septembrie 1997 organizarea la Turnu Măgurele, sub egida Consiliului Europei, a „Seminarului privind cooperarea transfrontalieră a judeţelor riverane Dunării„, care a constituit debutul colaborării româno-bulgare;
Octombrie 1997 organizarea, sub genericul „România-Africa”, a unei vizite de documentare şi prietenie în judeţul Teleorman pentru şefii de misiuni diplomatice din şapte ţări africane, acreditaţi la Bucureşti. Vizita a avut ca scop iniţierea de relaţii economice între judeţul Teleorman şi ţările respective;
Iunie 1998 organizarea unei vizite de documentare în Teleorman a unor înalte oficialităţi din Comisia Europeană (responsabili din direcţiile generale de relaţii externe, politici regionale, dezvoltare rurală-agricultură-pescuit, angajarea forţei de muncă), în cadrul pregătirii accesului României la instrumentele financiare în vederea pre-aderării la Uniunea Europeană;
Iunie 1998 organizarea în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale şi cu Colegiul Naţional de Apărare a mesei rotunde cu tema „Problematica securităţii la sfârşitul mileniului al II-lea„, la care au participat ofiţeri români şi din ţări membre ale NATO;
1998-2000 iniţierea şi realizarea unor ample lucrări de modernizare a legăturii rutiere dintre Alexandria şi Bucureşti, care au dus la reclasificarea DN 6 în şoseaua europeană E 70;
Mai 1999 organizarea seminarului naţional „Agricultura-prioritate naţională”, la care au participat specialişti din Ministerul Agriculturii şi factorii de decizie (prefecţi şi preşedinţi de consilii judeţene din toate judeţele ţării);
2001 elaborarea noii strategii de reabilitare a drumurilor judeţene, care vizează modernizarea, repararea şi întreţinerea întregii reţele rutiere judeţene;
2002 – 2012 iniţierea unor contacte cu regiuni din ţările Uniunii Europene, în vederea realizării de acorduri de colaborare şi de înfrăţire: regiunile Gelderland, Overijssel (Olanda), Oise (Franţa), Stockholm (Suedia), Abruzzo, Toscana, Lazio, Veneto (italia); An Hui (China);
Octombrie 2002 iniţierea la CPLRE de la Strasbourg, în calitate de co-raportor a proiectului „Managementul apelor din Bazinul Dunării, pornind de la experienţa regiunilor din Bazinul Rhinului„;
Noiembrie 2002 înfiinţarea Biroului de reprezentare a judeţului Teleorman la Bruxelles – singurul judeţ din România reprezentat în capitala Europei;
2003 – 2012 activităţi de promovare a României şi a administraţiei publice locale la Comitetul Regiunilor de la Bruxelles;
Aprilie 2003 organizarea în calitate de raportor CPLRE a Conferinţei Europene privind managementul apelor din Bazinul Dunării, pe tema Raportului „Rolul autorităţilor regionale şi locale în managementul resurselor de apă”, la care au participat invitaţi din peste 20 de ţări europene, reprezentanţi ai Guvernului României şi ai instituţiilor Uniunii Europene;
Mai 2003 raportul întocmit a fost adoptat în unanimitate de către CPLRE ca Rezoluţie şi de către Consiliului Europei ca Recomandare
Mai 2003 organizarea la Bruxelles a primei manifestări de anvergură pentru promovarea şi cunoaşterea în ţările Uniunii Europene a unei regiuni din ţările candidate – „Teleorman-Open Day”;
Septembrie 2003 participarea la „Forumul româno-francez al autorităţilor publice locale”, ca membru al delegaţiei României;
Decembrie 2003 Înfiinţarea structurii de tineret « Consiliul Judeţean al elevilor », formată din reprezentanţii tuturor liceelor din judeţ, care funcţionează după structura şi organizarea Consiliului Judeţean Teleorman

 • membrii Consiliului Judeţean al Elevilor au participat la elaborarea manualului european „Educaţie pentru Dunăre”
Decembrie 2003 promovarea culturală a României şi a judeţului Teleormanului în ţările Uniunii Europene, realizata prin spectacolul „Teleormanul cultural” prezentat la Bruxelles de ansamblul de cântece şi dansuri „Burnasul” al Consiliului Judeţean;
Martie 2004 iniţierea procedurii de înfiinţare la Bruxelles a Biroului de reprezentare a UNCJR;
2005 iniţiator al „Strategiei dunărene” de dezvoltare a Teleormanului, prin implementarea proiectului de trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România)-Nikopol (Bulgaria);
Octombrie 2005 lansarea oficială a Biroului de reprezentare UNCJR de la Bruxelles;
Septembrie 2006 iniţiator al proiectului de modificare a legii administraţiei publice locale pentru promovarea descentralizării şi extinderea autonomiei regionale şi locale;
Ianuarie 2007 semnatar al Acordului de cooperare dintre judeţul Teleorman şi Departamentul Seine-et-Marne (Franţa);

Iniţiator al mai multor modificări de acte normative, pentru promovarea autonomiei locale şi descentralizarea finanţării administraţiei publice;

Iniţiator şi coordonator al Programul Naţional de Dezvoltare Locală, finanţat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă locală care susţin dezvoltarea regional;

Promotorul ideii de regionalizare şi descentralizare a României şi susţinerea proiectului prin organizarea unor ample dezbateri publice, vizând aducerea administraţiei publice locale şi centrale din România mai aproape de cetăţean.

15.09.2016

Actualitate

O noua promisiune devenită realitate!/Primii 50 de studenți medicinisti au început cursurile la Ploiesti

Publicat

pe

De

Moment special la Ploiesti. Primii pasi spre un sistem de sănătate modern a fost facut prin deschiderea noului an universitar 2023-2024 la Universitatea de Medicină Carol Davilla, sectia Ploiești.

Cei 50 de studenți care se vor specializa în asistență medicală au fost prezenți in sală. La deschidere au participat si senatorul Roberta Anastase, deputatul Mircea Rosca si viceprimarul Daniel Nicodim.

Iulian Dumitrescu, presedintele CJ Prahova, si-a indeplinit promisiunea de a aduce medicina la Ploiesti, astfel incat sistemul sanitar sa nu mai sufere din lipsa personalului specializat.

Iar vestea cea mai bună este că anul viitor, Palatul Culturii ar putea deveni sediul oficial al secției Ploiesti a Universității de Medicină Carol Davilla, iar numărul studenților ar putea creste la 500. (Cristina T.).

Citeste in continuare

Actualitate

O reglementare a ONU a determinat încălzirea oceanului cu 1,5%?

Publicat

pe

De

Afirmația nu îmi aparține. Este titlul unui articol relativ recent din revista Science – a se vedea numărul din 2 august 2023. Ce s-a întâmplat?

În anul 2020, Organizația Internațională Maritimă, care face parte din ONU, a emis o reglementare care a impus navelor comerciale reducerea cu 80%, în termen de maxim 3 ani, a poluării cu sulf. În mod neașteptat, această reducere a poluării cu sulf a determinat și rărirea sau chiar dispariția norilor intitulați „urme de nave”, adică a acelor dâre care se văd pe cer și care sunt lăsate nu numai de nave martime, ci și de avioane.

Acești nori erau creditați cu o contribuție importantă la răcirea atmosferei. Despre ei se „știe” sigur că au capacitatea de a reflecta lumina solară. Rărirea sau dispariția lor elimina această presupusă barieră în calea luminii solare. Sarcastic, oamenii de știința au constatat că dispariția acestor dâre duce la încălzirea apelor oceanelor și, evident, la mult trâmbițata „încălzeală globală”. Se susține în articol că oamenii de știința au calculat un minim de 50% a nivelului temperaturii atmosferei și a apei pe coridoarele cele mai circulate din Atlantic, de unde o creștere a temperaturii oceanului cu 1,5 grade.

Băi, stai așa, dar cum vine asta? O reglementare a ONU a determinat încălzirea oceanului cu 1,5%? Parcă era vorba de ordinea internațională liberală bazată pe reguli, care trebuie apărată cu orice preț! Dar : care reguli? Regulile de acest gen făcute și aplicate de dorei globali?

Un anume Michael Diamond a comparat dezastrul cu dispariția efectului de răcire a exploziei unui vulcan pe an.
Deși articolul din Science vrea să pară că prezintă cazul ca o mega-prostie a unui dorel birocratico-științific, în realitate este vorba de eficiența deosebită a geo-ingineriei, pusă în mod concret la treabă. Dacă dispariția norilor „urme de navă” duce la încălzirea rapidă a apei oceanului, înseamnă că prezervarea sau înmulțirea lor duce la răcirea globală, nu?

Ce sugerează Diamond?

Că trebuie ca navele acum să injecteze sare în nori, pentru a-i face mai reflectivi, adică, mai apți de răcire a climei … El susține că umanitatea ar putea răci atmosfera făcând norii mai strălucitori: „dacă vrei, poți”.

Deci, nu-i așa că și chestia asta cu dârele ciudate de pe cer este tot o teorie a conspirației, nu?

Păi, uite că nu … O probează revista Science.

De altfel, teoria conspirației este probată și de revista Nature.

Cea mai incredibilă constatare aparține unui grup de oameni de știință condus de Duncan Watson – Paris, într-un studiu apărut în revista Nature, ediția din 5 octombrie 2022:

Poluarea aerului ar putea cauza răcirea climei într-un ritm de două ori mai accelerat decât cel inițial calculat, înainte de apariția ideii injectării de sulf și sare în atmosferă!

Cu toate acestea, Duncan – Paris a arătat că, după înlăturarea a 80% din aerosolii injectați în atmosferă, s-a constatat că nu s-a reușit readucerea poluării și a emisiilor de gaze de seră nici măcar la niveluri apropiate de era industrială.

Există și oameni de știință sceptici sau îngrijorați de a această geo-inginerie a proștilor cu ștaif sau a nebunilor cu aere mesianice, menită a „schimba norii”.

Franziska Glassmaier arată că, la fel ca și clima, norii sunt extrem de imprevizibili – deci, nu ar fi prea indicat ca cineva sau ceva să se joace cu așa ceva.

Un alt om de știință citat de Science, Robert Wood, atrage atenția că injectarea de sulf și sare în atmosferă pentru a crea strălucire dârelor de navă/avion ar putea bloca … ploaia. În plus, norii mari ar putea să se amestece cu aerul uscat, cu consecința că reflectivitatea lor va fi mai redusă …

Dar ce nu acceptăm noi de dragul „Științei” și al ordinii „liberale” bazate pe reguli?

PS Din păcate, știința a ajuns să se comporte ca un cuțit: în mâinile unor bucătari pricepuți și raționali, cu intenția de a hrăni bine oamenii, poate fi un instrument benefic; în mâinile cuiva rău-intenționat poate deveni o armă.

Gheorghe Piperea

Citeste in continuare

Actualitate

Brânză de vaci făcută în casă: Mod de preparare și ingrediente necesare

Publicat

pe

Produsele lactate fac parte din tradițiile românești încă din cele mai vechi timpuri. Fie că vorbim de lapte, brânză sau smântână, cu toții am savurat, măcar o dată, brânză și smântână făcute în casă, după rețete tradiționale transmise din generație în generație. Și vestea bună este că poți simți din nou acel gust autentic al lactatelor tradiționale, întrucât ți-am pregătit în rândurile următoare atât lista cu ingredientele necesare, dar și etapele de preparare ale unei brânze de vaci autentice, făcută în casă. Iată cum poți prepara și tu brânză de vaci după rețeta tradițională!

De ce să facem brânză de vaci acasă?

Există numeroase motive pentru care să prepari brânză de vaci acasă, în mod tradițional este o alegere excelentă. În primul rând, preparând brânză de vaci acasă, ai posibilitatea de a controla în mod direct ingredientele folosite în procesul de preparare. Poți alege să folosești lapte de la vaci crescute organic, fără hormoni sau antibiotice. Astfel, te asiguri că produsul final este de o calitate superioară și sănătos pentru consum.

Prepararea brânzei de vaci în casă este și o opțiune economică. Chiar dacă efortul inițial poate fi mai mare, pe termen lung, costul per kilogram este semnificativ mai mic decât cel al brânzei cumpărate din magazine. Astfel, poți economisi bani și te poți bucura de un produs proaspăt și de calitate.

Mai mult decât atât, brânza de vaci este un aliment extrem de nutritiv, bogat în proteine, calciu și vitamine. Preparând-o în casă, vei avea garanția că beneficiezi de toate aceste elemente nutritive în forma lor naturală, fără aditivi sau conservanți. Astfel, poți contribui la menținerea unei alimentații sănătoase și echilibrate.

Prepararea brânzei de vaci acasă poate fi o activitate plăcută și satisfăcătoare. Este o modalitate excelentă de a petrece timpul într-un mod creativ, de a învăța o nouă abilitate și de a produce ceva de care întreaga familie se poate bucura. Prin această activitate, poți experimenta bucuria de a prepara un produs autentic românesc.

Ingrediente necesare pentru prepararea brânzei de vaci în casă

Pentru brânză de vaci făcută în casă vei avea nevoie de următoarele ingrediente:

 • lapte proaspăt de vacă, nepasteurizat;
 • zeamă de lămâie.

Laptele de vacă este ingredientul principal și de bază al brânzei de vaci. Este important să folosești lapte proaspăt și nepasteurizat, deoarece calitatea acestuia va influența direct gustul final al brânzei. Alege lapte de vaci de la producători locali pentru a obține o brânză de calitate superioară.

De asemenea, zeama de lămâie este esențială pentru grăbirea fermentării laptelui. Desigur, poți prepara brânză de vaci și fără zeamă de lămâie, însă pentru că nu există ceva care să determine laptele să se prindă, laptele va trebui lăsat la temperatura camerei timp de 36 de ore. Cu cât aerul din încăpere este mai cald, cu atât se va prinde mai repede.

Este important de menționat că ingredientele și cantitățile exacte necesare pot varia în funcție de rețeta pe care o urmezi. Este recomandat să consulți diverse surse și rețete de încredere pentru a obține rezultate optime. În general, este recomandat să folosești zeama de la o lămâie pentru 2 litri de lapte proaspăt.

Mod de preparare pentru brânza de vaci făcută în casă

Acum că ai ingredientele la îndemână, iată care sunt pașii de preparare pentru brânza de vaci făcută în casă, în mod tradițional!

 1. Pune laptele proaspăt la fiert, într-o cratiță cu fundul gros, pe foc mic.
 2. Când laptele a început să fiarbă, adaugă zeama de lămâie în două tranșe, amestecând rapid până ce zerul începe să se limpezească, iar materia solidă se adună sub formă de bulgărași.
 3. Ia laptele de pe foc și pune o pânză specială de strecurat brânza într-o strecurătoare așezată deasupra unui vas larg.
 4. Toarnă conținutul cratiței prin sită.
 5. Lasă brânza de vaci să se răcească, apoi împachetează strâns brânza în pânză și las-o să se scurgă bine, așezând eventual și o greutate deasupra acesteia.
 6. Brânza de vaci se poate păstra la frigider timp de o săptămână, depozitată într-un recipient etanș.

Sfaturi pentru reușita preparării brânzei de vaci

Pentru a obține o brânză de vaci de calitate este esențial să acorzi atenție următoarelor elemente cheie:

 • Calitatea ingredientelor

Pentru a obține o brânză delicioasă, este important să folosești lapte proaspăt de vacă, de la producători de încredere. Laptele proaspăt și de calitate va asigura gustul și textura preparatului final.

 • Temperatura și timpul de fierbere

Controlul temperaturii și timpului de fierbere este crucial în procesul de fabricare a brânzei de vaci. Fierberea la o temperatură prea ridicată sau pentru prea mult timp poate duce la o brânză tare și uscată. Este recomandat să se utilizeze un termometru pentru a te asigura că laptele este încălzit la temperatura corectă și să respecți timpul de fierbere specificat în rețeta folosită.

 • Tehnicile de drenare și presare

După coagulare, brânza trebuie drenată corect pentru a elimina zerul. Presarea ulterioară va ajuta la formarea texturii brânzei. Este important să folosești o pânză pentru brânză curată și să te asiguri că brânza este bine presată pentru a elimina excesul de lichid.

În concluzie, prepararea brânzei de vaci în casă nu este doar o modalitate de a te asigura de calitatea și prospețimea produsului, dar poate fi și o activitate plăcută și relaxantă. Odată cunoscute ingredientele necesare și pașii de urmat, poți obține o brânză de calitate superioară, personalizată după gustul tău. Te încurajăm să încerci rețeta de brânză de vaci făcută în casă și să ne împărtășești experiența ta!

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv14 ore ago

Pentru societatea românească polițistul român trebuie să fie organ de represiune, dar și funcționar care să umble cu mânuși de catifea, în funcție de preferințele populare

Orice eveniment negativ din țara asta trebuie să aibă anumiți vinovați de serviciu, iar pentru majoritatea cazurilor cei care răspund...

Exclusiv14 ore ago

Cam suspect “atacul” lui Nea Marcel la “industria pacanelelor”

Pe principiul ca “cea mai buna aparare e atacul”. Oare sa aiba legatura apararea asta a lui Ciolacu cu modul...

Exclusiv2 zile ago

Criminalii/torționarii/milițienii de la Secția 17 Poliție, așa cum au fost numiți de 2 săptămâni încoace, pot de astăzi să reacționeze public și să vorbească despre NEVINOVĂȚIA lor

Drama tânărului care se afla sub efectul a 5 substanțe psihoactive a fost generată de efectul drogurilor. Halucinații, stare de...

Actualitate2 zile ago

Clasamentul Anvelopelor – Top Super Anvelope 225 45 R17 în 2023

Alegerea anvelopelor potrivite pentru vehiculul dvs. nu este doar o chestiune de estetică sau de preț. Este o decizie care...

Exclusiv3 zile ago

MĂRUL STRICAT DIN PENTENCIARUL PLOIEȘTI – ZEUS! NEPRIHANITUL!!!

În dezvăluirile din articolul „TRIUMVIRATUL/Versiunea 2.0”  ă precizam la sfârșitul lui: „ Cu promisiunea că vom continua epopeea comisiilor de...

Exclusiv3 zile ago

Nu stăm să numărăm orele care au trecut de când ,,ministrul” Bogdan Despescu, chestor general cu 4 stele, a ,,ucis” fără să-și dea seama limba română

Nu putem, pentru că domnia sa a punctat niște lucruri ce ne-au facut să scormonim puțin achizițiile poliției, iar surprizele...

Exclusiv3 zile ago

Valer Kovacs – Polițistul avertizor, hărțuit din nou/”Se dorește aducerea mea la tăcere”

Valer Kovacs, polițist IPJ Timiș și lider de sindicat, care a vorbit public în mai multe rânduri despre problemele din...

Exclusiv3 zile ago

Un ofițer de poliție care și-a lovit soția, care a fost sub efectul a două ordine de protecție, nu mai poate fi lucrător control intern sub nicio formă

Suntem nevoiți să vă înștiințăm despre un caz, dacă nu nedeontologic, cel puțin grav, privitor la domnul comisar șef Ursache...

Exclusiv5 zile ago

Sistemul penitenciar zguduit din temelii datorita abuzurilor directorului general al A.N.P/”CONTINUĂM PROTESTELE!”

In timp ce alții deja s-au retras și s-au resemnat, Federația Polițiștilor de Penitenciare continuă seria protestelor vizând aplicarea integrală...

Exclusiv6 zile ago

Poliția lui Despescu și Mirițescu în acțiune/„De beți ce erau s-au urinat în curtea secției”/Doi politisti de la IPJ Timis, denunt penal impotriva inspectorului sef Alin Petecel/La IPJ Prahova lucrurile sunt si mai grave

Poliția lui Despescu și Mirițescu în acțiune. Petrecere în stil mare în sediul poliției din Nehoiu titreaza Stiri pe Surse...

Exclusiv6 zile ago

„Vă mulțumim pentru lecțiile de exprimare prin viu grai, domnule secretar de stat Despescu, pardon, domnule ministru!”

Am asistat la conferința de presă prezidată de către secretarul de stat din MAI, Bogdan Despescu, de fapt de către...

Exclusiv6 zile ago

Potrivit art.7 din legea 153 din 2017, solda de funcţie/salariul de funcţie reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Joi, Guvernul a aprobat o hotarare de guvern pentru creșterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată,...

Exclusiv7 zile ago

”Vă stăm la dispoziție cu întrebări la răspunsurile dumneavoastră…”/Tartorul MAI

Într-o funcție de secretar de stat e bine să nu stai mai mult de 4-5 ani, tocmai pentru că asta...

Exclusiv7 zile ago

Structurile  de criminalistică din Romania trec printr-un amplu proces de modernizare în această perioadă

Ramura bio-criminalisticii sau a geneticii judiciare, cum este ea cunoscută în limbajul de specialitate, se modernizează prin achiziția de către...

Exclusiv7 zile ago

Nu ne dam seama cum sprijina gimnastele si centrul cultural, activitatea de politie

Raspuns interesant de la CMDTA PLOIESTI! Sunt 56 medici pe functii de politist ( ofiter) si 46 asistenti pe functii...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!