Connect with us

Actualitate

NEWS ALERT/ Legea raspunderii magistratilor/ Modificari ale articolele privitoare la raspunderea judecatorilor si procurorilor din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor

Publicat

pe

Senatorul PSD Serban Nicolae  revine cu cele mai concrete amendamente la Legea raspunderii magistratilor, printr-o serie de modificari ale articolele privitoare la raspunderea judecatorilor si procurorilor din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor.

Serban Nicolae

Procurorii nu vor mai avea acelasi statut cu judecatorii in cazul anchetelor penale, necesitatea existentei incuviintarii CSM pentru retinere, arestare ori perchezitie fiind doar pentru judecatori. Cele mai importante amendamente vizeaza raspunderea pecuniara a judecatorilor si procurorilor care comit nu doar erori judiciare, ci si fapte de natura sa cauzeze prejudicii, in sensul ca statul prin Ministerul Finantelor, va avea obligatia – sub sanctiunea angajarii raspunderii penale a persoanelor responsabile, sa se indrepte cu o actiune in despagubiri impotriva judecatorului sau procurorului care a savarsit, in exercitarea atributiilor, fapta cauzatoare de prejudiciu – sa se indrepte cu actiune in regres impotriva magistratului aflat in culpa. Pana in prezent statul “se poate” indrepta cu actiune in regres, alternativa care a facut ca niciun functionar al statului sa nu initieze vreodata o asemenea actiune precizeaza luju.ro.

Modificari importante au fost gandite si la categoria abaterilor disciplinare din celebrul art. 99 al Legii 303/2004, in care judecatorii si procurorii vor raspunde explicit daca vor mai indrazni sa-si manifeste public convingerile politice, daca vor interveni pentru nerespectarea principiului repartizarii aleatorii a dosarelor ori daca vor avea manifestari necuviincioase fata de justitiabili.

Iata amendamentele senatorului Serban Nicolae la Legea 303/2004:

Titlul IV Raspunderea judecatorilor si procurorilor

Cap. I Dispozitii generale

Art. 94

Judecatorii si procurorii raspund civil, disciplinar si penal, in conditiile legii.

Art. 95

(1) Judecatorii pot fi perchezitionati, retinuti, arestati la domiciliu sau arestati preventiv numai cu incuviintarea Consiliului Superior al Magistraturii. (n.n. – s-a eliminat protectia acordata procurorului)

(2) In caz de infractiune flagranta, judecatorii pot fi retinuti si supusi perchezitiei potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii fiind informat de indata de organul care a dispus retinerea sau perchezitia.

Art. 96

(1) Vatamarea drepturilor ori a intereselor legitime ale unei persoane, prin incalcarea dispozitiilor Conventiei Europene a Drepturilor Omului, a drepturilor si libertatilor fundamentale prevazute de Constitutia Romaniei sau a normelor procesuale, ori prin erori judiciare, atrage raspunderea patrimoniala a statului pentru prejudiciile cauzate.

(2) Orice persoana ale carei drepturi ori interese legitime au fost vatamate in conditiile aratate la alineatul precedent, constatate printr-o hotarare judecatoreasca, are dreptul la repararea prejudiciilor.

(3) Raspunderea patrimoniala  a statului, in conditiile legii, nu inlatura raspunderea judecatorilor si procurorilor care si-au exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta, ori care, in exercitarea atributiilor, au produs vatamarea mentionata la alineatele (1) si (2).

(4)  Nu este indreptatita la repararea pagubei persoana care, in cursul procesului, a contribuit in orice mod la savarsirea erorii judiciare de catre judecator sau procuror.

Art. 96.1

In caz de eroare judiciara, se procedeaza dupa cum urmeaza:

 1. a) Cand vatamarea e cauzata de eroare judiciara savarsita in proces penal, cazurile si repararea prejudiciului sunt cele stabilite de Codul de procedura penala.
 2. b) Cand vatamarea e cauzata de eroare judiciara savarsita in alte procese decat cele penale, dreptul la repararea prejudiciilor nu se va putea exercita decat in cazul in care s-a stabilit, in prealabil, printr-o hotarare definitiva, raspunderea penala sau disciplinara, dupa caz, a judecatorului sau procurorului pentru o fapta savarsita in cursul judecatii procesului si daca aceasta fapta este de natura sa determine o eroare judiciara.

Art. 96.2

(1) Pentru repararea prejudiciului, persoana vatamata se poate indrepta cu actiune impotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.

(2) Dupa ce prejudiciul a fost acoperit de stat in temeiul hotararii definitive date cu respectarea prevederilor alineatului precedent, statul, prin Ministerul Finantelor Publice, are obligatia, sub sanctiunea angajarii raspunderii penale a persoanelor responsabile, sa se indrepte cu o actiune in despagubiri impotriva judecatorului sau procurorului care a savarsit, in exercitarea atributiilor, fapta cauzatoare de prejudiciu.

(3) Termenul de prescriptie a dreptului la actiune al statului, in toate cazurile prevazute de prezentul capitol este de un an, de la data cand a fost achitat prejudiciul. Daca achitarea prejudiciului s-a realizat in mai multe transe, termenul de prescriptie curge de la data ultimei plati.

Art. 97

(1) Orice persoana poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducatorii instantelor ori ai parchetelor, in legatura cu activitatea sau conduita necorespunzatoare a judecatorilor sau procurorilor, incalcarea obligatiilor profesionale in raporturile cu justitiabilii ori savarsirea de catre acestia a unor abateri disciplinare.

(2) Exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) nu poate pune in discutie solutiile pronuntate prin hotararile judecatoresti, care sunt supuse cailor legale de atac.

Cap. II Raspunderea disciplinara a judecatorilor si procurorilor

Art. 98

(1) Judecatorii si procurorii raspund disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu, precum si pentru faptele care afecteaza prestigiul justitiei.

(2) Raspunderea disciplinara a judecatorilor si procurorilor militari poate fi angajata numai potrivit dispozitiilor prezentei legi si nu inlatura raspunderea civila sau penala a acestora.

Art. 99 – Constituie abateri disciplinare:

 1. a) manifestarile care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu;
 2. b) incalcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitati si interdictii privind judecatorii si procurorii;
 3. c) atitudinile nedemne in timpul exercitarii atributiilor de serviciu fata de justitiabili, colegi, personalul instantei sau al parchetului in care functioneaza, inspectori judiciari, avocati, experti, martori ori reprezentantii altor institutii;
 4. d) desfasurarea de activitati publice cu caracter politic sau manifestarea publica aconvingerilor politice;
 5. e) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de partile din proces;
 6. f) refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire de serviciu;
 7. g) nerespectarea de catre procuror a dispozitiilor procurorului ierarhic superior, date in scris si in conformitate cu legea;
 8. h) nerespectarea in mod repetat si din motive imputabile a dispozitiilor legale privitoare la solutionarea cu celeritate a cauzelor ori intarzierea repetata in efectuarea lucrarilor, din motive imputabile;
 9. i) nerespectarea indatoririi de a se abtine atunci cand judecatorul sau procurorul stie ca exista una din cauzele prevazute de lege pentru abtinerea sa, precum si formularea de cereri repetate si nejustificate de abtinere in aceeasi cauza, care are ca efect tergiversarea judecatii;
 10. j) nerespectarea secretului deliberarii sau a confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter, precum si a altor informatii de aceeasi natura de care a luat cunostinta in exercitarea functiei, cu exceptia celor de interes public, in conditiile legii;
 11. k) absente nemotivate de la serviciu, in mod repetat sau care afecteaza in mod direct activitatea instantei ori a parchetului;
 12. l) imixtiunea in activitatea altui judecator sau procuror;
 13. m) nerespectarea in mod nejustificat a dispozitiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse in conformitate cu legea de conducatorul instantei sau al parchetului ori a altor obligatii cu caracter administrativ prevazute de lege sau regulamente;
 14. n) folosirea functiei detinute pentru a obtine un tratament favorabil din partea autoritatilor sau interventiile pentru solutionarea unor cereri, pretinderea ori acceptarea rezolvarii intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decat in limita cadrului legal reglementat pentru toti cetatenii;
 15. o) deturnarea distribuirii aleatorii a cauzelor, ori nerespectarea in mod grav sau repetat a dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor;
 16. p) obstructionarea activitatii de inspectie a inspectorilor judiciari, prin orice mijloace;
 17. q) participarea directa sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investitii pentru care nu este asigurata transparenta fondurilor;
 18. r) lipsa totala a motivarii hotararilor judecatoresti sau a actelor judiciare ale procurorului, in conditiile legii;
 19. s) utilizarea unor expresii inadecvate in cuprinsul hotararilor judecatoresti sau al actelor judiciare ale procurorului ori motivarea in mod vadit contrara rationamentului juridic, de natura sa afecteze prestigiul justitiei sau demnitatea functiei de magistrat;
 20. s) nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale ori a deciziilor pronuntate de inalta Curte de Casatie si Justitie in solutionarea recursurilor in interesul legii;
 21. t) exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta.

Art. 99.1

(1) Exista rea-credinta atunci cand judecatorul sau procurorul incalca cu stiinta normele de drept material ori procesual, urmarind sau acceptand vatamarea unei persoane.

(2) Exista grava neglijenta atunci cand judecatorul sau procurorul nesocoteste din culpa, in mod grav, neindoielnic si nescuzabil, normele de drept material ori procesual.

Art. 100 – Sanctiunile disciplinare care se pot aplica judecatorilor si procurorilor, proportional cu gravitatea abaterilor, sunt:

 1. a) avertismentul;
 2. b) diminuarea indemnizatiei de incadrare lunare brute cu pana la 20% pe o perioada de pana la 6 luni;
 3. c) mutarea disciplinara pentru o perioada de pana la un an la o alta instanta sau la un alt parchet, situate in circumscriptia altei curti de apel ori in circumscriptia altui parchet de pe langa o curte de apel;
 4. d) suspendarea din functie pe o perioada de pana la 6 luni;
 5. e) excluderea din magistratura.

Art. 101 

(1)  Pentru abaterile prevazute la art. 99 lit. b), n), o), q), si s)-t) se pot aplica doar sanctiunile prevazute la art. 100 lit. d) si e).

(2)  Abaterile prevazute la art. 99 lit. b) si n) atrag in mod obligatoriu raspunderea penala, in conditiile legii.

Art. 101 – Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 100 se aplica de sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii sale organice.

 

 

Citeste in continuare

Actualitate

Deși au existat peste 40 de întâlniri la ce mai înalt nivel China-Rusia, cea care are loc acum pe parcursul a două zile este cu siguranță cea mai importantă

Publicat

pe

De

Cu ce intenții vine Xi Jinping la Moscova? Ce îi va cere acesta lui Vladimir Putin? Ce este pregătit să ofere liderul Federației Ruse? În ce direcție se poate schimba istoria dramatică pe care o traversăm?

Se fac speculații de tot felul. Cele mai șocante sunt lansate de pe malul Potomacului. Speculațiile sunt în același timp alarmiste. Cum că între Moscova și Beijing se trasează în aceste zile o axă a răului. Iar China va consimți să furnizeze Rusiei echipamentele militare necesare pentru succesul războiului pe care l-a declanșat împotriva Ucrainei. La schimb, Moscova va susține fără rezerve demersurile expansioniste ale Beijingului în Marea Chinei de Sud și anexarea Taiwanului, probabil nu pe cale pașnică. Sunt oare motivate aceste semnale de alarmă?

O primă încercare de răspuns o putem face pornind de la o premieră absolută. Un amplu articol publicat în ziarul „Zhenmin Jibao” sub semnătura lui Vladimir Putin. Acesta face un bilanț al relațiilor pozitive dintre cele două state, începând cu cele economice. Și, oricât ar părea de straniu, măsoară rezultatele nu în vreuna dintre monedele celor două state, ci în dolari. Obiectivul urmărit ar fi ca, până în 2024, volumul schimburilor comerciale să atingă 200 de miliarde de dolari. Poate că pentru Federația Rusă e mult, pentru că PIB-ul acesteia este doar la nivelul PIB-ului Italiei. În mod cert însă, pentru China e puțin. În a doua parte a articolului, Putin se referă la războiul din Ucraina, care, așa cum susține, ar fi fost provocat și alimentat de Occident. Nu uită să precizeze că Federația Rusă vrea să încheie un tratat de pace. Și că Moscova apreciază eforturile făcute de China în acest sens.

Cum am putea să traducem aceste ultime considerente formulate de Putin? Obiectiv vorbind, într-un singur fel. Liderul Federației Ruse știe – și așa este și normal – cu ce intenții vine la Moscova Xi Jinping. Întotdeauna la întâlnirile care au loc la un asemenea nivel, în prealabil este elaborat un punctaj al discuțiilor. Cel mai important obiectiv urmărit de ambele state este resetarea relațiilor internaționale. În sensul abandonării sistemului de putere unipolar adjudecat de Statele Unite și trecerii la un regim multipolar sau, dacă nu se poate, măcar bipolar. Din această perspectivă, putem afirma cu certitudine că Rusia și China au un obiectiv comun. Dincolo de cel al cooperării economice, măsurată în dolari americani.

Ce mai știm este că Xi Jinping, după ce a dat o lovitură diplomatică de mari proporții, reconciliindu-i pe iranieni cu saudiții, se pregătește în mod asiduu să forțeze încheierea unui armistițiu sau chiar a unui tratat de pace legat de situația din Ucraina. Tocmai în acest scop, Beijingul a elaborat faimosul plan de pace în 12 puncte. Cu care până în prezent cele două părți implicate, Federația Rusă și Ucraina, nu au fost de acord. La fel cum nici Washingtonul nu împărtășește strategia de pace desenată la Beijing. Dar China va insista în acest sens. Chiar dacă la acest capitol Moscova este în defensivă, așa cum reiese din conținutul articolului semnat de Vladimir Putin.

După acest demers, care se desfășoară acum în capitala Federației Ruse, va urma cu siguranță și o inițativă diplomatică de mare anvergură pe lângă liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski. Din acestă perspectivă, convorbirile de la Moscova reprezintă doar primul act al unei piese istorice care se joacă în aceasă primăvară.

În concluzie, pariez fără teama de a greși că: 1. China nu va înarma Federația Rusă; 2. Xi Jinping va insista ca Rusia să accepte cele mai importante puncte din planul de pace al Chinei; 3. Relațiile economice dintre cele două state precum și relațiile politice se vor consolida, dar în niciun caz nu va exista o axă Moscova-Beijing, eforturile Chinei concentrându-se asupra unor alianțe mai largi cu state relativ independente față de Washington; 4. China nu defășoară în prezent acțiuni ostile Washingtonului, alianței NATO sau Uniunii Europene.

Sorin Rosca Stanescu

Citeste in continuare

Actualitate

”Cine seamănă vânt, culege furtună!”

Publicat

pe

De

Pax Americana este un concept prin care geopoliticienii descriu perioada de dominație a SUA asupra lumii, începută imediat după al doilea război mondial, cu o durată de aproape opt decenii.

Până în 1991, anul destrămării URSS, termenul era contestat mai ales în țările comuniste, dar unul dintre opozanții folosirii sale în retorica diplomatică a fost vizionarul J.F.Kennedy (JFK), fostul președinte american ce-a plătit cu viața inclusiv din pricina acestei opoziții ce strica socotelile ”uliilor războiului” din acele vremuri. În timpul mandatului său, simțind că SUA nu sunt încă pregătite de confruntarea militară cu comuniștii, iscată de Războiul din Vietnam, Kennedy zicea așa: ”Și acesta este cel mai important subiect de pe pământ: pacea. La ce fel de pace vreau să spun și ce fel de pace căutăm? Nu o Pax Americana impusă lumii de armele de război americane. Nu pacea mormântului sau siguranța sclavului. Vorbesc despre pacea autentică, genul de pace care face ca viața pe pământ să merite trăită și genul care permite oamenilor și națiunilor să crească, să spere și să construiască o viață mai bună pentru copiii lor – nu doar pace pentru americani, ci pace pentru toți bărbații și femeile, nu doar pace în timpul nostru, ci pace în toate timpurile.”

Am reamintit acest text acum deoarece sintetizează corect o strategie umanistă care n-a fost aplicată de nici un președinte american de după Kennedy, aceștia preferând implementarea a ceea ce eu numesc ”geopolitica dezordinii”, bazată pe impunerea forței militare și iscarea de războaie ce să altereze coeziunea între America și restul lumii.

După deceniile de glorie politico-economică, dar și pe fondul elevării geopolitice a Chinei și Rusiei, sprijinite ambele din calculul prost american de-a lungul deceniilor trecute, SUA au ajuns în ultimii 10 ani la momentul decontului dinaintea decăderii inevitabile. Trump, beneficiind de asistența câtorva înțelepți care l-au și sprijinit în luarea puterii, a încercat o amenajare a situației Americii, o reconsolidare internă ce viza o renaștere ulterioară, dar care strica toate calculele lacome ale corporațiilor multinaționale. Acestea au sprijinit astfel fraudarea alegerilor din 2020 și impunerea unei conduceri de marionete politice, unde tronează de doi ani cineva ca Joe Biden, acesta devenind astfel chiar mascota procesului de decădere americană.

Se cunoaște deja agenda întâlnirii de la Moscova dintre Putin și Xi, și chiar înaintea evenimentelor de luni și marți, se poate concluziona că Rusia și China vor marca într-un mod indubitabil sfârșitul Pax Americana. Mișcările occidentale din ultimele zile, de tip provocare cu drona în Marea Neagră sau mandatul de arestare pentru Putin emis de Curtea Penală Internațională, sunt prost calculate din nou, de natură să augmenteze semnificațiile întâlnirii Putin-Xi doar în favoarea axei Moscova-Beijing. Treaba cu drona-spion putea fi interesantă doar dacă ne-ar fi dezvăluit niște orori săvârșite de ruși, eventual sabotarea unor vase cu cereale, altfel acțiunea comandată de americani de pe teritoriul României apare ca o lamentabilă acțiune de război din lumea a treia. Mandatul de arestare pe numele lui Putin ar fi fost o șmecherie geopolitică eficientă doar dacă ar fi dus la anularea vizitei lui Xi, altfel e lipsită de orice valoare și va duce la discreditarea în plus a Curții Penale Internaționale, ale cărei decizii sunt invalidate în mod oficial chiar de către americani. Pe acest fond e limpede că țările lumii vor pricepe începând cu săptămâna viitoare că balanța de putere a lumii s-a înclinat în defavoarea lumii occidentale, conduse de SUA într-un mod amatoristic, ba chiar haotic, iar de-aici vor apărea regrupări rapide în favoarea noii axe de putere ruso-chineză.

Americanii vor experimenta așadar valabilitatea vechii pilde ce zice că ”Cine seamănă vânt, culege furtună!”, dar asta nu va fi în folosul nimănui. Nivelul politico-intelectual al celor ce conduc azi SUA și lumea occidentală este scăzut, dublat fiind de o disperare pe măsură, deci e previzibil că prostiile geopolitice implementate de la Washington se vor înmulți și vor duce la inflamarea războiului, cu consecințe tragice, greu de bănuit azi de către oricine. Imperiile mor greu, dar implică catastrofe umanitare pe durata procesului, nici decăderea Imperiului American nu va fi vreo excepție de la această regulă.

Cozmin Gușă

Citeste in continuare

Actualitate

Este vremea ca imperiile să cadă! A venit vremea!

Publicat

pe

De

E vremea ca sistemele să moară. E vremea ca Adevărul să fie spus. E vremea ca Adevărul să fie înțeles. E vremea ca Adevărul să facă minciuna de râs. E vremea Eliberării.

Istoria ne-a învățat că atunci când imperiile încep sa cadă, să moară, legile deveneau nebune. Azi, trăim din plin această vreme. Mor pe rând. Sistemele bancare sunt primele care se prăbușesc în zgomotele media. În fiecare zi aflăm că a mai falimentat o bancă! Pentru că sunt interconectate, pentru că au furnizat material pentru rău. Pentru că de la ele au fost platiți cei care au încercat să stăpânească lumea și să o arunce în întuneric. Ele, băncile, cu oamenii lor de decizie, s-au văzut pe cai mari. Ca cei patru călăreți ai Apocalipsei. Nu au înțeles nici acum că Apocalipsa înseamnă Revelație. Abia acum oamenii înțeleg cât rău au făcut aceste carteluri mafiote.

După ele, vor începe să crape cu mare zgomot guvernele. Bine, astea nu au fost guverne. Au fost doar niște adunături de cozi de topor, înfipte de niște indivizi care s-au crezut dumnezei. Care, în nebunia lor, au crezut că dacă își slujesc stăpânii, vor scăpa. Nicicum! Drumul cozilor de topor este focul! Pentru că stăpânii lor, nu vor vrea decât să-și scape pielea. Dar ce să vezi? Vor rămâne singuri, precum pietrele ce rămân descoperite când apa se retrage. Goi! În fața mulțimilor furioase. Și nu-i va mai putea acoperi nimeni. Vor rămâne la mâna mulțimilor care cer dreptate. Este evident că mulțimile nu se vor da la o parte de la orice. Paharul s-a umplut și dă pe dinafară!

În trei ani, s-a încercat să se distrugă o lume. O lume și istoria ei. Prin legi demente. Cu cât legile vor devani mai nebune, fără noimă, cu atât mai repede se vor prăbuși sistemele. Să ne bucurăm! Drumul este clar. Nimic nu mai poate fi întors! Ei au jucat jocul și acum vor plăti cu vârf și îndesat!

A venit vremea! Europa fierbe! Și nu, numai! Imperiile se clatină, legile sunt de neaplicat, nimeni nu mai înțelege încotro ne îndreptăm ca umanitate. Înainte să fie pace, trebuie să fie haos. Haosul a fost adus de ei. Hrănit, susținut, adulat, implementat. În orice colț al lumii. Se vor democrați. Doar că democrația a murit de multă vreme. Se vede, se simte, se trăiește! Înaintea oricărei prăbușiri sistemice, a apărut cenzura. Ne scăldăm în ea.

Nu ai voie să zici nimic. Orice afirmație care contrazice minciuna autorităților este amendată! Fizic, financiar, social. Dacă îndrăznești să spui un adevăr, zeci de apostoli ai minciunii se trezesc ca niște haite de hiene și năvălesc peste tine. Cel mai ușor virtual! Sub anonimat, de preferat! Pentru că așa sunt obișnuiți! Să atace din întuneric! Lumina îi arde! Se va termina și cu ei. Din ce vor mai fi plătiți dacă sistemele financiare colapsează? Ce vor spune atunci?! Că așa au crezut ei! Că ei au fost responsabili și au ascultat de autorități! Niște idioți! Le vine și lor vremea!

Pentru că noi știm că e vreme pentru toate! A fost vremea când noi am strâns pietre și ei le-au aruncat. A fost vremea când ei au darâmat și noi va trebui să construim. A fost vremea urii, dar va veni și vremea iubirii! Este vreme de război, dar este și vreme de pace. Așa ne spune Ecleziastul! Nu deznădăjduiți! Orânduiala este de la Facerea Lumii! Întotdeauna Adevărul își va găsi Calea! Nimeni și nimic nu-l poate opri! Este doar o chestiune de vreme! În fața veșniciei ce înseamnă trei ani? Sau patru?! Cât o clipire de gene! Și ce se va dărâma, se va îngropa pentru totdeuna! Cu oamenii sistemelor sub pietrele ce le-au aruncat în noi și din care, noi ne-am construit zid! Zid de apărare, zid de Credință, zid de nădejde, zid de Lumină! Din pietrele lor! Doar că ei nu au înțeles niciodată! Și poate că e mai bine! Pentru noi! Nu pentru ei!

Zoe Dantes

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv3 ore ago

Cutia Pandorei!/Halchin centrează si Zeus da cu capul!

       Ca pe Zeus, Neprihănitul!!! Matei Valentin, un director împuternicit de la Penitenciarul Ploiesti il protejeaza mafia M.J. via A.N.P....

Exclusiv3 ore ago

Complicitatea ASF la dimensiunea fraudei de la City Insurance/Intrebarea senatorului Ivan care l-a facut pe Presedintele ASF sa se bâlbâie si sa se inrosească.

Nu mai există nicăieri în lume un caz in care instituția desemnata de stat sa supravegheze vreo piata financiara bancara...

Exclusivo zi ago

Replica ,, Caracatiței”

          Urmare a articolelor noastre de investigații privind activitățile ilegale, conduse de  Mafia din Penitenciarul Ploiești, vă reamintim: suținută de...

Exclusivo zi ago

Don Quijote de la Mancha VS. Cei trei muschetari/Cavalerul tristei figuri VS. Cei trei mușca-tare/Ep.3: ÊTES-VOUS PRÊT(E)S ?

Personajul următor al serialului nostru nu a venit ca o surpriză pentru redacție când a fost făcută schema aceasta de...

Exclusivo zi ago

1 oră au avut la dispoziție șefii să propună polițiștii care vor fi avansați înainte de termen

Știm cu toții că pilele și cei cu “blazon” sunt deja cunoscuți și nu erau surprize, dar problema e că...

Exclusivo zi ago

Despre dreptul la compensatia de chirie pentru politistii care au achizitionat locuinte anterior legii 288/2018!

Pe 03.04.2023, intr-un dosar al sindicatului Diamantul, ICCJ ( complet dcd) este investita sa lamureasca daca politistii care au incheiat...

Exclusiv4 zile ago

,, Noaptea Minții” sau ,,Cum calculează Mafia”!!!/Episodul IV

În data de 02.06.2020 în Tabelul cu calculul perisabilităților legal admise întocmit de Logistică ,la nr.crt.7,  Rățușca cea urâtă trece...

Exclusiv4 zile ago

Un focar de infecție ce se dorește a fi o locuință de serviciu atribuită de IPJ Alba unui polițist în anul de grație 2023

Pereți scorojiți și murdari, geamuri care nu se închid și care nu au feronerie, parchet putrezit, camera de baie cu...

Exclusiv5 zile ago

Instituția ar trebui să manifeste atenție sporită cu privire la echipamentele pe care le achiziționează pentru proprii angajați

Se pare că toate întâmplările din ultima perioadă cu privire la calitatea noii uniforme de poliție, amplu dezbătute atât în...

Exclusiv6 zile ago

  Zeus transformat in Hades!!!

Acum când știm ca lucrurile încep sa intre pe un făgaș normal in dosarul in care mai multe cadre ale...

Exclusiv6 zile ago

Special pentru Maica Stareță!/De la Nașu să trăiască!!!/Episodul III

 De la Maica Stareță citire:  ,,Nu-mi place minciuna. Poate e și un defect profesional că reușesc să o identific imediat....

Exclusiv6 zile ago

„Un sepuku politic ar fi minunat, zic eu!”

Primăria Ploiești a publicat adresa transmisă de Prefectura Prahova prin care solicită revocarea hotărârii Consiliului Local Ploiești privind trecerea Parcului...

Exclusiv7 zile ago

Bomba zilei/Observatorul Prahovean dezvăluie minciunile Primăriei Ploiești/A ratat fondurile Băncii Mondiale pentru tratarea bolnavilor de cancer

Sub semnatura lui Marius Nica , Observatorul Prahovean dezvăluie o noua minciuna a Primăriei Ploiești si prezinta un document oficial...

Exclusiv7 zile ago

Lume!Lume! Știri de ultimă oră de la Mînăstirea Ploiesti

Să vezi și să nu crezi, urmare a demersurilor noastre jurnalistice s-au supărat nevoie mare Măria sa Zeus din Olimp,...

Exclusivo săptămână ago

PROSTIA SI SMECHERIA….DE FAPT AU VRUT SA ACOPERE ILEGALITATILE FACUTE DE EL ȘI CEI CARE AU SEMNAT…

Scandalul privind de prelungirea contractului cu BCR, care ar trebui să asigure cofinanțarea proiectelor europene la Ploiești este departe de...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!