Connect with us

Featured

Tema „multilateralismului și a inițiativei chineze privind dezvoltarea globală”

Publicat

pe

La sfârșitul lunii martie (2023), am fost invitat să prezint un punct de vedere pe tema „multilateralismului și a inițiativei chineze privind dezvoltarea globală”, în cadrul unei dezbateri privind creșterea prezenței și influenței chineze în Orientul Mijlociu, organizată de Institutul pentru studii regionale (Islamabad, Pakistan) și Institutul pentru studiul politicii și economiei Orientului Mijlociu (București, România).
Desigur, subiectul pus în discuție și cel al contribuției mele nu pot rivaliza cu teme de adevărat interes galactic precum misterele apariției lui Bogdan Aurescu la BBC, umbra lui Rareș Bogdan la magazinele Duty Free, „anexarea directă” de către doamna Șoșoacă a teritoriilor istorice românești „cedate fără luptă” în 1997, șansele lui Mircea Geoană de a fi numit guvernator general al României, rocada mare Ciucă-Cioloș sub deviza „alte măști aceeași piesă” și altele asemenea.Cu toate acestea, mă încumet să prezint și publicului românesc opiniile pe marginea subiectului amintit, măcar pentru faptul că el este de interes pentru principalii actori regionali și globali, fiind dezbătut atât de actualii cât și de foștii noștri aliați, precum și de cei pe care, chiar dacă nu sunt sau nu ne-au fost aliați, nu dorim să îi avem ca adversari sau ca stăpâni. Tuturor trebuie să le oferim, în afara obedienței, ofenselor sau ignorării noastre, după caz, și ideile noastre. Doar așa putem spera să le recăpătăm respectul și să contribuim, în secolul Asiei, la construcția unei ordini post-americane în care va trebui să trăim și noi, pe cât se poate, în libertate, pace, siguranță, prosperitate și demnitate.În spatele iresponsabilei hârjoane politice de la noi, care deocamdată se va soluționa nu prin pseudo-analizele gongorice ale presei miluite, ci prin dictat extern, precum și în spatele aberantelor noastre sacrificii externe, ordonate din afara țării, se ridică, fără ca noi să băgăm de seamă, o nouă ordine mondială. Aceasta este și treaba noastră, nu doar a americanilor, vest-europenilor, rușilor, chinezilor etc. Este treaba noastră cea mai importantă și de felul în care ne-o facem depinde viitorul națiunii noastre și a urmașilor noștri.

Lumea asta este și a noastră, nu numai a lor. Vom trăi în ea așa cum ne așternem. O vom avea așa cum vom ști să participăm la proiectarea și edificarea ei. Cei care susțin că nu este cazul să intrăm în vorbă fiindcă noi nu contăm sau că merge oricum întrucât la noi berzei chioare îi face Dumnezeu cuib, greșesc profund. Nu merge oricum și putem conta mai mult decât credem. Ca să fim luați în serios de alții trebuie, însă, ca mai întâi să ne luăm noi înșine în serios. Așadar…

Puțină istorie și puțin context global

1. Ultimele câteva secole au consemnat dominația Europei, urmată de cea a Americii în ordinea mondială. Cel mai recent sistem de organizare a păcii la nivel mondial a fost cunoscut sub numele de pax americana.

Pax americana a fost un sistem de putere unipolar și în consecință asimetric care s-a bazat pe trei piloni: i. supremația puterii militare americane; ii. unitatea și universalismul drepturilor omului (și în general a regulilor de organizare a societății adoptate în Europa occidentală și SUA); iii. libertatea comerțului în condițiile în care economia americană era cea mai competitivă economie a lumii (adică cea mai în măsură să profite de avantajele liberului schimb).

2. În acest context, care a avut meritul eliminării vechiului sistem colonial practicat de națiunile imperiale europene, precum și la umbra Războiului Rece dintre blocul capitalist și cel comunist, popoarele din Asia, Africa și America Latină, în ciuda dominației externe, s-au putut emancipa până când, unele dintre ele (în special China, dar nu numai) au ajuns în situația de a fi percepute ca rivali strategici ai SUA și ai fostelor puteri coloniale europene. Ele sunt superputerile globale emergente care cer înlocuirea ordinii americane cu o ordine mondială post-americană.

Principalul conflict al momentului prezent la nivel global este acela între ordinea americană și ordinea post-americană. SUA sunt gata să sacrifice totul (inclusiv „valorile americane” / „visul american”) pentru păstrarea vechii ordini. Întrebarea este dacă mai are resursele pentru a ieși victorioasă din această confruntare?

3. Ca lider al lumii euro-atlantice și gardian suprem sau garant absolut al pax americana, SUA se vede confruntată acasă și în lume cu un complex de crize și anume: i. criza democrației (de tip american); ii. criza capitalismului neoliberal; iii. criza capitalismului neoconservator; iv. criza dreptului internațional (a „relațiilor internaționale bazate pe reguli”). Gestionarea greșită a acestor crize (inclusiv sub impactul politicii „dublelor standarde”) a condus la apariția altor crize, respectiv: i. criza de credibilitate; ii. criza de legitimitate; iii. criza de autoritate; iv. criza de leadership.

4. Aceste crize explică revoltele populare care au cuprins cele mai importante state ale lumii euro-atlantice, pe planul politicii interne, și războiul mondial (deopotrivă hibrid și convențional, cu perspectiva de a aduce în joc și armele nucleare sau alte arme de distrugere în masă) în care SUA luptă cu mijloace militare, economice, culturale și de altă natură, pe planul politicii externe. Principalele fronturi ale acestui război sunt acum la Marea Neagră și în Marea Chinei. Implicarea Americii și aliaților ei, deocamdată cu intensități diferite, pe aceste fronturi principale a făcut ca prezența și presiunea americană (și euro-atlantică) în Orientul Mijlociu să scadă.

5. Teoretic și în conformitate cu precedentele istorice, SUA poate ieși din criză fie prin război fie prin integrare economică la nivel global. Câștigând războiul, SUA poate păstra unipolarismul. Integrarea economică presupune acceptarea multipolarismului.

6. Pentru moment SUA pare a fi adoptat prima soluție. Această opțiune ignoră faptul că în condițiile actualelor raporturi de putere la nivel global, SUA nu poate câștiga decât cel mult războaie locale și asta numai din punct de vedere militar, fără a putea impune și ordinea de după victoria militară. SUA mai poate câștiga războaie, dar nu poate câștiga pacea.

7. Totodată, SUA a devenit dependentă din punct de vedere economic de resursele, forța de muncă și piețele puterilor emergente. În acest context pe primul loc se află China. Cu aceasta, precum și cu alte state asiatice, SUA a pierdut sau este pe punctul de a pierde și cursa creației științifice și tehnologice.

8. Izolarea Chinei, deocamdată prin sancțiuni economice, este, de fapt, o formă de autoizolare, care subminează șansele SUA de a-și rezolva problemele economice interne și a reduce nivelul de sărăcie domestică în creștere. În acest context, trecerea la schimburi comerciale plătite în yuani și în special tranzacționarea petrolului în altă monedă decât dolarul, va duce la eliminarea dolarului ca monedă de rezervă globală, la dedolarizarea economiei mondiale și la colapsul economiei americane.

Alternativa chineză

1. Pe acest fundal se produce ridicarea Chinei ca super-putere mondială emergentă. Aceasta nu înseamnă sfârșitul globalizării, ci înlocuirea globalizării unipolare de tip american, cu o globalizare multipolară, în cadrul căreia pacea este asigurată nu de puterea militară a unui jandarm global suprem, ci de echilibrul polilor din punctul de vedere al dezvoltării economice. „Echilibrul terorii”, care a caracterizat sistemul ordinii mondiale bipolare și a asigurat pacea între puterile Nordului pe timpul Războiului rece (desigur, cu prețul unor războaie locale purtate, în special prin interpuși, în Sudul post-colonial), ar urma să fie înlocuit de „echilibrul dezvoltării” (și al șanselor de dezvoltare), experimentat deja cu succes ca factor al păcii în Europa Occidentală, de la crearea Comunității europene a cărbunelui și oțelului, până la constituirea Uniunii Europene.

2. China se profilează ca o superputere soft. Ceea ce nu înseamnă o putere fără dinți. O putere soft este puterea care, spre deosebire de puterea hard, promovează: i. pacea prin dezvoltare; ii. dezvoltarea prin proiecte comune; iii. proiectele comune prin solidaritatea intereselor; iv. solidaritatea intereselor prin respectul diversității; v. respectul diversității prin dezideologizarea relațiilor internaționale. Politica unei asemenea puteri este esențialmente economică și socială, deci demilitarizată. Soluția militară nu este exclusă dar este ultimul recurs și are caracter subsidiar.

3. Spre deosebire de SUA, China este o putere asiatică și înțelege din interior cultura celorlalte popoare asiatice, indiferent cât de mari ar fi diferențele dintre ele. De asemenea, China împărtășește cu celelalte popoare asiatice sentimentul umilinței generate de dominația europeană și americană din secolele precedente, precum și setea lor de demnitate și măreție înrădăcinată atât în amintirea acelei umilințe cât și în aceea a vechilor lor vremuri de glorie pre-coloniale. Acesta poate fi un criteriu al federalizării asiatice / orientale sau, mai mult, a unui Sud colectiv (care include și Africa și America Latină, cu tot cu Mexicul) capabile să conteste cu succes supremația Occidentului colectiv euro-atlantic.

4. Dacă SUA și-a legat securitatea de investițiile în complexul militar-industrial, China a încercat emanciparea prin investiții durabile în sectorul economic. De aceea, proiectul său de ordine mondială este unul economic, iar nu unul militar. Chiar în ultimii ani, SUA a cheltuit, în termeni relativi, pentru consolidarea puterii sale militare cam tot atâtea resurse cât a cheltuit China pentru consolidarea puterii sale economice. În acest sens avem de a face cu competiția între ordinea militară și ordinea economică, între strategia escaladării războaielor și strategia consolidării păcii, între geo-politică și geo-economie.

5. În secolul XX, SUA și-a folosit puterea pentru a corecta dezechilibrele între puterile europene și astfel a reinstaura și menține pacea în Europa. În schimb, în Orientul Mijlociu și, în general, în Orientul asiatic a recurs la strategia „dezbină și stăpânește”. Nesfârșitele războaie care încă mai devastează Asia sunt rezultatul acestei strategii. Cu caracteristici proprii ținând de tradițiile sale culturale, China își folosește puterea la care a ajuns pentru a face în Asia ceea ce a făcut altădată SUA în Europa cu Planul Marshall și încurajarea reconcilierii germano-franceze. Normalizarea relațiilor dintre Arabia Saudită și Iran mediată de China este un exemplu în acest sens.

6. Diferența esențială este aceea că SUA a acționat în logica asimetrică a unilateralismului, în timp ce China acționează în logica multilateralismului / multipolarismului simetric. Aceasta își are originea în diferențe culturale, precum și în cele ținând de modul de constituire și structura puterii lor.

7. Așa stând lucrurile, China este, sub aspect geopolitic, o apărătoare a status-quo-ului. (SUA a fost, cel puțin în perioada sa de ascensiune către statutul de putere globală, o putere revizionistă.) De aceea, China nu vine în Orientul Mijlociu cu garanții privind securitatea militară. În schimb, ea oferă garanții privind securitatea economică. Ea nu exportă ideologii și nu pune condiții politice.

8. Astfel China poate facilita depășirea conflictelor cronice dintre statele Orientului Mijlociu. Sub influența Chinei acestea au început să înțeleagă că pot avea mai multe profituri din securitatea colectivă și cooperativă, decât din războiul purtat cu mijloacele „generos” puse la dispoziție de puterile euro-atlantice.

9. Consolidarea păcii prin dezvoltare este concepută și prin inițiative regionale și globale care implică realizarea unor mari proiecte de interconectare infrastructurală, precum Road and Belt Initiative. Desigur succesul unor asemenea proiecte va depinde și de participarea celorlalte state din Asia, ceea ce le va face coproprietari ai rezultatelor.

Riscurile escaladări conflictului chino-american

1. Alternativa chineză descrisă mai înainte, rămâne deocamdată, în cea mai mare parte la nivel de potențial. Ea oferă Orientului Mijlociu, dar și Asiei Centrale și de Sud, statelor Golfului, dar și statelor sud-est asiatice și celor ale Extremului Orient, o perspectivă cu mult mai atrăgătoare decât cea oferită, în „secolul Asiei”, de unilateralismul pax americana. Procesul instaurării unei pax sinica sau a unei pax asiatica cel puțin la nivelul continentului asiatic a început, dar el nu a ajuns la deplina maturitate și nu este ireversibil.

2. Riscul principal este acela ca, în proces, China să se transforme dintr-o putere soft într-o putere hard, dintr-o putere pacifistă într-una războinică, dintr-o putere multilateralistă într-una unilateralistă, dintr-o putere integratoare într-una exclusivistă, dintr-o putere egalitară într-una inegalitară, dintr-o putere tolerantă într-o putere intolerantă, dintr-o putere dezideologizată într-o putere ideologizată, dintr-o putere conservatoare într-o putere revizionistă, dintr-o putere legitimistă într-o putere revoluționară. Toate aceste afirmații și caveaturi se referă la China ca putere globală (care nu mai exportă revoluție) și la comportamentul ei în această calitate (care este dezideologizat), iar nu la regimul ei politic intern, deși cele două se află, inevitabil, într-o anumită interdependență.

3. La o asemenea nefericită transformare, periculoasă pentru întreaga lume, iar nu numai pentru Asia, se poate ajunge prin escaladarea conflictului chino-american (care antrenează de partea SUA și statele UE).

4. Evoluția Chinei către statutul de superputere globală are ritmurile ei naturale, corelate cu ritmurile transformărilor sale sociale și economice interne, dependente de capacitatea poporului de a asimila schimbările impuse deopotrivă de factori interni și externi cu caracter obiectiv. Această evoluție este congruentă cu tradițiile istorice, cultura și mentalitatea chinezilor. Orice accelerare forțată de nevoia de a face față unor provocări externe arbitrare cu caracter geopolitic corupe aceste ritmuri putând duce la modificarea caracterului destinației finale. Astfel, drumul care ducea spre un anumit tip de putere (puterea pacifică) va duce tot către statutul global vizat, dar la un alt tip de putere (puterea războinică). China nu trebuie să ajungă la statutul de superputere globală înainte de a fi complet pregătită pentru aceasta.

5. Implicarea Chinei în conflicte cu caracter militar sau cvasi-militar poate induce mutații în politica acesteia determinând-o să părăsească drumul dezvoltării economice pentru a-l apuca pe acela al confruntării războinice. Pe un asemenea drum armonia socială internă, aptă a se transfera într-o ordine a armoniei globale, poate fi pierdută în favoarea militarismului, iar universalismul chinez se poate transforma într-un național-populism care să meargă până la formele de expresie ale șovinismului.

6. O super-putere chineză șovină militarizată ar reprezenta un pericol global. La ea se poate ajunge ca fenomen de reacție față de sinofobia militantă a SUA și a aliaților ei (grupul AUKUS, precum și Japonia și Coreea de sud), care încearcă a promova o „strategie indo-pacifică” (altminteri fără șanse de succes) având ca scop încercuirea armată și izolarea economică a Chinei.

7. Atât timp cât ascensiunea Chinei către statutul de putere globală nu poate fi oprită, preferabil este ca aceasta să aibă loc cu acceptul și asistența vechilor superputeri globale, aflate în prezent în declin (SUA și Rusia), decât împotriva lor (și implicit, a aliaților lor). Rusia se pare că a adoptat formula asocierii, după ce timp de decenii s-a opus Chinei. SUA a optat pentru opoziția armată, după câteva decenii în care și-a asociat China în încercarea de a contrabalansa puterea Rusiei.

Ce poate face Orientul Mijlociu pentru evitarea riscului?

1. Statele Orientului Mijlociu (dar și cele ale Asiei de Sud sau ale Asiei Centrale) trebuie să își definească interesele și să își planifice viitorul în contextul unei noi ordini mondiale multipolare. În acest sens ele ar urma să își revizuiască strategiile și să își reformeze instituțiile, profitând atât de respiroul politic oferit de reducerea prezenței americane în regiune, cât și de ofertele economice chineze. La acești factori favorizanți ar mai fi de adăugat normalizarea relațiilor cu Israelul și garanțiile oferite de parteneriatul strategic ruso-chinez.

2. Totodată, statele menționate trebuie să își soluționeze disputele, controversele și conflictele, inclusiv prin adoptarea neutralității în raport cu războaiele purtate în regiunea lor de către puteri din afara acesteia sau prin refuzul de a intra în asemenea confruntări. În acest scop lor li se deschide șansa de a valorifica garanțiile pe care chiar dacă singură China nu le poate oferi, aceasta le poate furniza împreună cu Rusia, ca efect al alianței lor aprofundate, comprehensive și multi-vectoriale.

3. De asemenea, statele respective trebuie să își asume integral identitatea de actori regionali, capabili să propună, individual și împreună, soluții pentru securitatea regiunii; securitate ce trebuie văzută / concepută ca fiind indivizibilă. Aceasta implică refuzul de a acționa ca purtători de cuvânt sau ca intermediari (proxy) ai puterilor globale din afara regiunii.

4. În fine, statele Orientului Mijlociu, împreună cu statele celorlalte regiuni asiatice, fiecare în parte și toate la un loc, trebuie să folosească relațiile lor cu SUA și întreaga influență pe care o pot exercita asupra SUA, pentru a avertiza administrațiile americane în legătură cu erorile lor de percepție și de judecată în relația cu ele (în special cu China) în noul „secol al Asiei”, atrăgând atenția că politicile americane greșite nu creează probleme numai statelor-țintă și vecinilor acestora, ci sunt de natură ca în cele din urmă să explodeze chiar în fața celor care le promovează. Un dialog structurat și consistent pe asemenea teme, menit a stimula bunul simț al Americii și a o face să accepte realist o nouă ordine mondială multipolară, în care ea ar putea fi unul dintre poli, se impune.

Adrian Severin

Featured

Doar 5% dintre români locuiesc cu chirie

Publicat

pe

De

Ultimele date de la Eurostat arată că România se menține pe primul loc în UE, cel mai probabil și în lume, la numărul de proprietari de locuințe. La polul opus se află, culmea, cel mai puternic stat din Uniunea Europeană, Germania, în care doar 47% din populație deține locuințe proprii. În schimb, țara noastră ocupă același prim loc, la distanță mare de celelalte state, la numărul de case fără baie și WC-uri în interiorul locuințelor.

(Preluare National – Claudia Marcu):

Românii au devenit, după 1989, în masă, proprietari de locuințe, acesta fiind, probabil, singurul efect pozitiv resimțit de întreaga populație după căderea comunismului. Un efect deloc neglijabil, având în vedere că, nefiind nevoiți să plătească chirie, oamenii au reușit să reziste în fața tuturor crizelor economice.

În UE, în 2022, 69% din populație locuia în propria gospodărie, în timp ce restul de 31% locuia în chirie, potrivit Eurostat. Cea mai mare pondere a proprietății a fost observată în România (95% din populație locuia într-o gospodărie în care își deținea locuința), Slovacia (93%), Croația (91%) și Ungaria (90%). În Germania, închirierea a fost ceva mai obișnuită, 53% din populație fiind chiriași, urmată de Austria (49%) și Danemarca (40%).

Statisticile arată că 52% din populația Uniunii Europene locuia într-o casă, în timp ce 47,5% locuia într-un apartament (0,5% locuia în alte locuri de cazare, cum ar fi casele și furgonetele). Casele sunt cele mai comune în două treimi din statele membre. Irlanda (89%) a înregistrat cea mai mare pondere a populației care locuiește într-o casă, urmată de Olanda (79%), Croația și Belgia (ambele 77%). În România, 65% din populație locuia în case, iar 34,9% în apartamente. Cele mai mari cote pentru apartamente au fost observate în Spania (66%), Letonia (65%), Germania (63%) și Estonia (61%).

1,1 camere de persoană

În ce privește mărimea locuințelor în UE, în medie erau 1,6 camere de persoană în 2022. Dintre statele membre, cel mai mare număr a fost înregistrat în Malta (2,3 camere de persoană), urmată de Luxemburg (2,2 camere), Belgia, Irlanda și Olanda (toate 2,1 camere). La celălalt capăt al scalei se aflau Polonia, România și Slovacia (toate 1,1 camere), precum și Letonia și Croația (ambele cu 1,2 camere în medie per persoană).

Totodată, în UE erau în medie 2,3 persoane pe gospodărie în 2022. În statele membre, acest număr a variat de la 3,1 persoane în Slovacia, 2,9 în Polonia și 2,7 în Croația până la 2,0 persoane. în Danemarca, Germania, Lituania și Suedia și 1,9 persoane în Finlanda. În România, media era de 2,5 persoane în gospodărie. În case supraaglomerate locuia aproximativ 17% din populația UE, cele mai mari rate de supraaglomerare fiind observate în Letonia (41,7%), România (40,5%) și Bulgaria (36,2%), iar cele mai scăzute, în Cipru (2,2%), Malta (2,8%) și Olanda (2,9%). De cealaltă parte, 33,6% din populația UE lucuia într-o casă sub-ocupată, cele mai mari procente înregistrându-se în Malta (72,3%), Cipru (70,9%) și Irlanda (67,3%), iar cele mai scăzute, în România (7,3%), Letonia (9,4%) și Grecia ( 11,3%).

Indicator rușinos

21,2% din populația României nu avea în gospodărie nicio toaletă interioară, niciun duș și nicio baie, la o distanță apreciabilă de următoarea clasată, Bulgaria, cu 7%. Procentul ne situează, în mod jenant, pe primul loc în UE, iar responsabilitatea aparține, exclusiv, autorităților. Abia după explozia prețurilor la materialele de construcții, statul român s-a gândit să schimbe legislația și să permită construirea toaletelor fără autorizație de construcție și proiecte costisitoare. Însă, în acest moment, pe fondul unei sărăciri tot mai accentuate a populației, puțini sunt cei care își mai permit luxul. În plus, finalizarea canalizărilor în mediul rural este departe de a se realiza, în condițiile în care Guvernul nu are bani pentru aceste investiții. Pentru că o parte importantă din bugetul României a fost alocată cumpărării de armament din SUA și sprijinirii Ucrainei.

Citeste in continuare

Anchete

Mircea Cretu si-a inaintat demisia de la conducerea instantei

Publicat

pe

De

Oare ce o fi patit judecatorul Mircea Cretu, presedintele Curtii de Apel Timisoara?

Gestul sau este unul neasteptat, avand in vedere ca participa la concursul pentru functii de conducere, dorind deci inca un mandat de trei ani ca presedinte al Curtii de Apel Timisoara, dezvaluie Lumea Justitiei. Cert este ca cererea de eliberare din functia de presedinte a Curtii de Apel Timisioara, prin demisie, formulata de Mircea Cretu va fi discutata de Sectia pentru judecatori a CSM in sedinta de joi, 7 decembrie 2023. (Irinel I.).

 

Citeste in continuare

Exclusiv

Fapte care nu pot fi acceptate într-un stat care se vrea a fi „de drept”, „nu de drepți”

Publicat

pe

De

Deoarece lista judecătorilor din cadrul Tribunalului București care ignoră cu o nonșalanță demnă de o cauză mai bună drepturile fundamentale ale inculpaților la apărare și la un proces echitabil este, din păcate, lungă, pentru a spulbera rapid suspansul, menționez încă de la început că mă refer la domnul judecător ALEXANDRU NICOLAE VOLINTIRU și la judecătorul care a respins solicitările de recuzare formulate împotriva acestuia.

Cu toate că și cele întâmplate înaintea momentului disjungerii din Dosarul nr. 14300/3/2019 merită a fi semnalat, inclusiv Inspecției Judiciare, ceea ce s-a întâmplat de la primul termen când s-a schimbat, în sfârșit, judecătorul după disjungere, în Dosarul nou format (9992/3/2023) este, cu adevărat, halucinant.

În urma repartizării aleatorii după ce doamna judecător IVĂNCIOIU FLORENTINA nu a mai intrat în sală pentru continua judecata în Dosarul nr. 9992/3/2023, după disjungerea din Dosarul 14300/3/2019, dosar pe care tot dumneaei l-a soluționat, a fost desemnat domnul judecător ALEXANDRU NICOLAE VOLINTIRU.

Primul termen la care domnul judecător a intrat în acest dosar (9992/3/2023), respectiv termenul din 09.11.2023, a coincis cu prima cerere de amânare formulată de către domnul VASILESCU VALENTIN, precum și de avocata acestuia, cerere solid motivată și dovedită cu înscrisuri medicale.

Deși în ambele cereri de amânare, atât ale domnului VASILESCU VALENTIN, precum și a doamnei ADRIANA ANCA BOGHIU, avocatul ales al acestuia, s-a învederat, atât faptul că domnul VASILESCU VALENTIN trebuie să fie prezent, exact în aceeași zi de 9 noiembrie 2023, la o programare mai veche la o clinică de prestigiu din Cluj, în vederea unor investigații amănunțite de specialitate, iar următoarea programare este posibilă cel mai devreme în luna martie 2024, precum și faptul că este prima cerere de amânare formulată în acest dosar de către acest inculpat care, trebuie subliniat, a participat activ la absolut toate ședințele de judecată anterioare, domnul judecător ALEXANDRU NICOLAE VOLINTIRU a respins cererea de amânare formulată de domnul VASILESCU VALENTIN.

La abuzul domnului judecător a pus vârtos umărul și doamna avocat CHIRCA OANA COSMINA, avocatul din oficiu menținut în cauză pentru domnul VASILESCU VALENTIN, în pofida dispozițiilor legale care prevăd expres faptul că mandatul avocatului din oficiu încetează la prezentarea avocatului ales.
În speța de față, deși domnul VASILESCU VALENTIN a fost prezent și asistat de către doamna avocat ADRIANA ANCA BOGHIU la fiecare termen de judecată, în mod nelegal a fost menținută delegația avocatului din oficiu, doamna CHIRCA OANA COSMINA.

La interpelarea domnului judecător, după ce a menționat expres că este foarte bine pregătită având absolvite două facultăți, absolvind și ASE-ul, nu doar Facultatea de Drept, doamna avocat CHIRCA OANA COSMINA a pus concluzii ÎMPOTRIVA INTERESULUI CLIENTULUI pe care a fost desemnată să-l asiste din oficiu solicitând RESPINGEREA CERERII DE AMÂNARE FORMULATE DE CLIENTUL SĂU DIN MOTIVE MEDICALE !?!

Mărturisesc că, în 26 de ani de practică, nu am văzut nici un avocat desemnat din oficiu care să pună concluzii contrare interesului inculpatului pentru care a fost desemnat, solicitând expres respingerea unei cereri formulate de către inculpatul pe care îl asita/reprezenta.

Profitând de concursul ilegal și imoral acordat de către avocata din oficiu desemnată pentru domnul VASILESCU VALENTIN, domnul judecător ALEXANDRU NICOLAE VOLINTIRU a respins cererea de amânare formulată de către domnul VASILESCU VALENTIN, trecând la discutarea și administrarea probelor.

Văzând că avocata din oficiu a domnului VASILESCU VALENTIN nu a solicitat pentru acesta nicio probă în afara probelor pe care eu le-am solicitat pentru clientul meu, domnul GLIGĂNEANU GABRIEL, am formulat o cerere de recuzare împotriva domnului judecător ALEXANDRU NICOLAE VOLINTIRU, fiind mai presus de orice dubiu că-i încalcă inculpatului VASILESCU VALENTIN dreptul la apărare și dreptul la un proces echitabil.

Deși era primul termen de judecată la care domnul judecător ALEXANDRU NICOLAE VOLINTIRU a intrat în acest dosar complex, termen la care s-a întâmplat și o premieră nedorită, respectiv validarea de către judecător a concluziilor avocatului din oficiu, concluzii formulate împotriva intereselor clientului pentru care a fost desemnat, judecătorul care a soluționat cererea de recuzare a respins-o, considerând că domnul judecător ALEXANDRU NICOLAE VOLINTIRU nu i-a încălcat domnului VASILESCU VALENTIN dreptul la apărare și dreptul la un proces echitabil.

La termenul următor, respectiv cel din data de 20.11.2023, domnul judecător ALEXANDRU NICOLAE VOLINTIRU a spulberat orice dubiu cu privire la faptul că, din păcate, judecă acest dosar după reguli de procedură de uz intern, lipsa de imparțialitate a acestuia devenind mai mult decât evidentă.

La acest termen, s-au întâmplat 3 lucruri notabile :

1. Doamna avocat ADRIANA ANCA BOGHIU a formulat cerere de recuzare, atât a domnului judecător, precum și a doamnei procuror de ședință, motivat de faptul că ambii și-au însușit și validat la termenul anterior, punctul nelegal exprimat de către avocata din oficiu împotriva intereselor clientului pe care a fost desemnată să-l asiste/reprezinte.

Evident, și această cerere prin care se solicita (și) recuzarea domnului judecător ALEXANDRU NICOLAE VOLINTIRU a fost considerată neîntemeiată de judecătorul care a soluționat-o, motiv pentru care a respins-o.

2. În mod abuziv domnul judecător ALEXANDRU NICOLAE VOLINTIRU a respins prima mea cerere de amânare formulată în acest dosar, deși am depus înscrisuri din care am dovedit faptul că, la data de 20.11.2023, ora 11,00, eram prezent la Curtea de Apel Brașov în calitate de avocat ales al unei persoane care se afla în arest preventiv de peste 6 luni, la acel termen discutându-se contestația împotriva încheierii prin care s-a dispus prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile.

Nici nu contează faptul că am fost prezent cu folos în acel dosar în fața Curții de Apel Brașov, clientului meu fiindu-i admisă contestația și fiind plasat în arest la domiciliu.

Ceea ce contează este faptul că, deși nici clientul meu, nici eu nu am mai formulat anterior vreo cerere de amânare, iar prezenta cerere de amânare era temeinic motivată și dovedită, domnul judecător a respins-o considerând-o a fi nefondată.

Respingerea cererii de amânare este cu atât mai nefondată cu cât, în cuprinsul ei, am învederat nu doar că este prima cerere de amânare pe care o formulez în acest dosar, dar este și ultima cerere de amânare care va fi formulată în acest dosar pentru domnii VASILESCU VALENTIN și GLIGĂNEANU GABRIEL, având în vedere faptul că am stabilit cu doamna avocat ADRIANA ANCA BOGHIU ca, de la termenul următor, în eventualitatea în care unul dintre noi lipsește, celălalt să-l substituie.

Cu toate aceste, deși doamna avocat desemnată din oficiu pentru domnul GLIGĂNEANU GABRIEL nu a răspuns prea hotărât că este pregătită să pună concluzii, domnul judecător ALEXANDRU NICOLAE VOLINTIRU a respins cererea mea și a dispus continuarea judecății.

Sesizând că nu este apărat corespunzător, clientul meu a formulat o cerere de recuzare a domnului judecător din cauza faptului că-i ignoră sistematic dreptul la apărare.

Deși dispozițiile legale îl obligau să suspende judecată și să înainteze dosarul conducerii instanței în vederea soluționării cererii de recuzare, domnul judecător ALEXANDRU NICOLAE VOLINTIRU a ignorat, din nou, dispozițiile legale incidente și a purces la audierea martorilor, înaintând dosarul în vederea soluționării cererii de recuzare ulterior finalizării ședinței de judecată.

Din nou, judecătorul investit cu soluționarea cererii de recuzare a considerat faptul că domnul judecător ALEXANDRU NICOLAE VOLINTIRU respectă în totalitate drepturile care îi garantează clientului meu că are parte de un proces echitabil.

3. Dovada irefutabilă a faptului că principiile care guvernează corecta desfășurare a procesului penal sunt absolut aleatorii pentru domnul judecător ALEXANDRU NICOLAE VOLINTIRU, este dată de faptul că, după ce a ignorat cu o grație demnă de o cauză mai bună cererea de recuzare formulată de clientul meu și după ce a audiat martorii prezenți, a dispus citarea pentru termenul următor a tuturor martorilor menționați în rechizitoriu.

Grozăvia deciziei este dată de numărul martorilor care, în opinia domnului judecător ALEXANDRU NICOLAE VOLINTIRU ar trebui audiați la termenul de mâine, 05.12.2023 : 28 de martori !

Este mai presus de orice dubiu faptul că, resortul dispoziției de a fi citați pentru termenul de mâine a tuturor celor 28 de martori menționați în rechizitoriu este dat de dorința domnului judecător de a termina cât mai rapid această mascaradă judiciară pentru a nu interveni și prescripția răspunderii penale pentru infracțiunea de evaziune fiscală după ce deja a intervenit prescripția pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani.

După ce organele de urmărire penală și instanțele de judecată au lăsat în nelucrare acest dosar sau au acordat termene din cauza grevei magistraților, domnul judecător ALEXANDRU NICOLAE VOLINTIRU dorește „să remedieze” această problemă și să pronunțe cât mai rapid, în orice condiții, sentința în acest dosar, fapt care nu poate fi acceptat într-un stat care se vrea a fi „de drept”, „nu de drepți”.

Av. Florin Constantin Durgheu

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv15 ore ago

Fapte care nu pot fi acceptate într-un stat care se vrea a fi „de drept”, „nu de drepți”

Deoarece lista judecătorilor din cadrul Tribunalului București care ignoră cu o nonșalanță demnă de o cauză mai bună drepturile fundamentale...

Exclusivo zi ago

Reeditarea mafiei lui „Portocala”/Noi detalii despre actuala mafie a procurorului ”Portocală” ies la iveală!(I)

„Jurnalistul” de șantaje Catalin Stavri, purtătorul de cuvânt pe afaceri murdare al primarului Volosevici/DOCUMENTE/Inregistrari audio (IV) Boși, locotenenți, soldați: Mafia...

Exclusiv2 zile ago

SANTAJELE MAFIEI CU AUTORITATI ale statului roman/Grupul de crima financiar – organizata locala cu sprijinul politistilor corupti si cu sprijinul parchetelor si instantelor/Documente si inregistrari audio, in exclusivitate/Azi, orele 13.00

Noua mafie a lui Portocală, prejudicii de milioane de euro! Noi detalii despre mafia procurorului ”Portocală” ies la iveală! Contractele...

Exclusiv2 zile ago

Demersul studenților de la Academia de Poliție „A. I. Cuza”- continuă!!!

În urma ultimului incident declanșat de focarul de toxiinfecție alimentară ce a durat mai bine de 10 zile, timp în...

Exclusiv3 zile ago

Cel mai mare secret al Mafiei din adevarata „mafie a gunoaielor din Prahova” va fi deconspirat, luni, 04.12.2023, orele 13.00/Politisti corupti cu functie de conducere din MAI si I.P.J. Prahova – complici la santajele gruparii de criminalitate economico-financiar organizata pe care o acopera in acest judet/DOCUMENTE SI INREGISTRARI AUDIO –  IN EXCXLUSIVITATE

Articol pentru cititori dar, in special, O SCRISOARE DESCHISA pentru: Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu precum si pentru si/sau in...

Exclusiv3 zile ago

Mai poti sa respecti un grad de chestor, cand vezi ca un necunoscut e facut chestor, la 34 ani?

Purtatorul de vorbe al IGPR a fost avansat la gradul de chestor, la 34 ani. Nascut in ’89, cu Academia...

Exclusiv3 zile ago

Nici în 2023, cei care conduc MAI nu au fost capabili să creeze un sistem de recrutare la județul de înscriere/Incompetența a ucis un polițist la Constanța

Remus, un tânăr de 22 de ani, din Vâlcea, care a absolvit Școala de Agenți de Poliție Câmpina, promoție 2023,...

Exclusiv7 zile ago

Caracatita BUZATU si Justitia Sa Privata: TRIBUNALUL VASLUI, ultima veriga de lupta impotriva coruptiei generalizate, inainte de Consiliul JAI

Dupa acuzele aduse de la nivelul conducerii aliantei Nord-Atlantice, prin pozitia ferm si autoritar exprimata de secretarul general adjunct NATO,...

Exclusiv7 zile ago

VICTORIE ZDROBITOARE ÎN INSTANȚĂ, A POLIȚISTULUI CĂNĂRĂU ÎMPOTRIVA POLIȚIEI NEAMȚ. FIȘE DE EVALUARE ANULATE DE JUDECĂTORI pe bandă rulantă

Unul dintre cei mai cunoscuți (și cei mai hărțuiți) polițiști din Neamț, lider al Sindicatului Europol, Ioan Cănărău, a obținut...

Exclusivo săptămână ago

Putem discuta despre managementul defectuos în ceea ce privește planificarea polițiștilor în serviciu și de tronsoane de drumuri naționale neacoperite

Polițiștii giurgiuveni au protestat ieri pentru a opta oară în fața sediului IPJ Giurgiu față de decizia de modificare a...

Exclusivo săptămână ago

Consiliul de administrație și Senatul Academiei de Poliție “A. I. Cuza” au luat decizia: Academia de Poliție “A. I. Cuza” a fost închisă până la finalul anului

Academia de Poliție “A. I. Cuza” a fost închisă până la finalul anului, dezvaluie cei de la sindicatul Europol. După...

Exclusiv2 săptămâni ago

Gruparea de crima organizata locala acoperita de mafia din IPJ Prahova si de la varful MAI a fost devoalata pana si de avocati, in instanta

Ploiești: „Jurnalist” de șantaje, purtătorul de cuvânt pe afaceri murdare al primarului Volosevici/Inregistrari audio (IV) Ticăloșie deghizată în bune intenții!/Masca...

Exclusiv2 săptămâni ago

Care este asemănarea dintre un penitenciar și Academia de Poliție „A. I. Cuza”?/Umilințe, nerespectarea stimei de sine, înjosire și căprărie pana si pentru studentele din Academie

Întrebare de Radio Erevan: Care este asemănarea dintre un penitenciar și Academia de Poliție „A. I. Cuza”? Răspuns corect: paturile...

Exclusiv2 săptămâni ago

Ploiești: „Jurnalistul” de șantaje Catalin Stavri, purtătorul de cuvânt pe afaceri murdare al primarului Volosevici/Inregistrari audio (III)

Boși, locotenenți, soldați: Mafia din interiorul Poliției Române, filiala Prahova Poluarea și corupția au fost mereu în topul problemelor din...

Exclusiv2 săptămâni ago

Un pericol zilnic la sănătatea studenților și angajaților de la Academiei de Poliție „A. I. Cuza” din București

Dacă aceste imagini vi se par că seamănă cu secvențele de Gaza, pe care le-am văzut în ultimele săptămâni la...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv