Connect with us

Featured

Încotro se îndreaptă SUA este o chestiune în mare parte deschisă

Publicat

pe

DISTRIBUIE Articolul....
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
În fiecare moment, anumite abordări și idei sunt dominante. Ele fasonează mentalități și realități și marchează lumea. Ele se schimbă, dar în fiecare moment unele prevalează. Deja de mult timp, ceea ce se petrece în Statele Unite ale Americii influențează lumea. Azi, influența are loc în condițiile emergenței nu doar a istoriei universale (Herder), ci și a societății mondiale (Luhmann), în care valorile se reașează.Nu evoc aici evoluția relației europene cu Statele Unite. Dar, spre a o face intuitivă, amintesc faptul că romantismul german, cu Schlegel, s-a înșelat socotind că America este doar loc de refugiu pentru europeni inadaptabili. S-a înșelat mai târziu și reacția neoromantică, prin Matthew Arnold și Oswald Spengler, care a înțeles prin americanism un simplu expedient. La timpul său, Goethe a fost ezitant. Hegel însă a fost cel care a întrevăzut „noua auroră”, fără să o descrie.

Heidegger a vrut să dea o alternativă la americanism. Iar succesorii săi, Apel și Habermas, au arătat că înțelegerea lumii presupune cunoașterea experienței americane. Ei au dovedit că edificiul filosofiei nu mai are temelie durabilă decât pe piloni înfipți pe ambele maluri ale Atlanticului. În ceea ce mă privește, venind dintr-o nouă generație, am îmbrățișat propunerea. Am și articulat, pe bazele culturii euro-americane, filosofia pragmatismului reflexiv pentru a face față complexității cunoașterii și vieții de azi.

Suntem, la sfârșitul anului 2022, după o nouă confruntare la urne a democraților și republicanilor, care, se știe, imprimă direcții vieții americane de multă vreme. A fost confruntarea, de această dată, dintre apelul la vot eminamente ideologizat și chemarea la vot primordial economic. Confruntarea nu rămâne între granițele Statelor Unite. Ea se regăsește în multe țări.

Este clar că și în anii ce vin, abordări și idei din Statele Unite ale Americii vor avea cuvânt greu de spus, dată fiind ponderea economică, tehnologico-științifică, militară și culturală a țării care a devenit supraputere hegemonică. Din viața ei politică, cu partide ce au azi viziuni incomparabil mai profilate, se ridică abordări și idei care influențează evoluția lumii.

Ca țară, poți profita de abordările și ideile americane cunoscându-le exact, prelucrând cu pricepere opțiunile lor pe terenul realităților proprii și adoptând decizii adecvate. Cu condiția să ai cunoscători cultivați și inovativi ai Americii și ai propriei țări și decidenți capabili. Altfel, cum se observă ușor în jur, în zilele noastre superficialitatea și sfertodocția unor mijlocitori doar alimentează, direct și indirect, regimuri prostocratice.

În orice caz, viziunile amintite au impact major în viața actuală. Ce rezultă pentru ordinea viitoare a lumii din recenta confruntare americană la urne? La ce ne putem aștepta? Iată doar câteva reflecții.

Cel mai bun cunoscător de azi al economiilor de pe cele două maluri ale Atlanticului, Thomas Piketty, a studiat viziunile din ultimele decenii sub aspectul statutului social al adepților formațiunilor politice, care, se poate admite, este în mare măsură decisiv pentru orientarea societăților. Cunoscutul economist a identificat „sistemul elitelor multiple”, ce s-a creat în perioada 1990-2020 în Franța, dar și în SUA. În sânul acestui sistem, „partidul celor mai înzestrați cu diplome (stânga brahmană)” și „partidul celor cu cele mai înalte venituri și patrimoniu (dreapta comercială)” alternează la putere. Spre finalul perioadei, cele două tind să formeze un „bloc”.

Aceste partide fac, într-adevăr, sub multe aspecte și din când în când, un „bloc”, cum spune Thomas Piketty. Se poate adăuga, „blocul” este astăzi în fața a ceea ce multe analize stigmatizează grăbit, în termeni plini de ambiguitate, ca fiind doar „populism” sau „naționalism” desuete. Există, firește, și așa ceva în viața politică. Dar când nu au fost asemenea -isme în condițiile democrației? Astăzi, însă, e mai curând vorba de altceva.

Nu se poate contesta că în mișcări din țări europene, stigmatizate și reduse în unele analize la „populism” și „naționalism”, este și un protest față de ceea ce se petrece. Guvernările pe cont propriu, precum cele din Ungaria, Polonia, sunt, așișderea, greșit înțelese reducându-le la anateme polemice, din capul locului discutabile. În fond, este vorba de un protest, destul de popular și de eterogen, față de conversiunea oligarhică a democrației și, odată cu aceasta, față de trecerea în simpli propagandiști a unor „democrați”.

În orice caz, în condițiile „sistemului elitelor multiple”, nu se poate stabili cu exactitatea dorită ceea ce va urma. Thomas Piketty, la rândul său, își dă seama de aceasta. El privește evoluția probabilă a societăților moderne, franceză și americană, explorând posibilitatea unei „forme de federalism-social și socialism participativ” (Capital et ideologie, Seuil, Paris, 2019, p.933), bazate pe politici fiscale mai severe față de marile averi. El întreprinde o analiză de capital spre a degaja o perspectivă plauzibilă. În volumul Vivement le socialisme! Croniques 2016-2020 (Seuil, Paris, 2020) ce cuprinde cronicile sale din prestigiosul ziar Le Monde, Thomas Piketty și-a detaliat perspectiva configurând o societate cu „multiple coloane de susținere: egalitatea formării și statul social; circulația permanentă a puterii și proprietății; federalismul social; globalizare sustenabilă și dreaptă” (p. 28). În plan international, „fiecare țară, fiecare unitate politică trebuie să pună condiții pentru comerț cu restul lumii, fără a aștepta aprobarea unanimă a partenerilor”, dar acest „suveranism” va trebui diferențiat de „șovinism”.

Baza de analiză de pe care face considerații Thomas Piketty este statistica ce poate fi găsită în analizele postelectorale din SUA. Aceasta, conchide el, dovedește că „în anii ’60, votul democrat scade când nivelul diplomei crește. Clivajul educativ începe să se aplatizeze în anii 1970 și 1980. Apoi, începând cu anii 1990 și 2000, profilul votului democrat devine din ce în ce mai mult net crescător în funcție de diplomă, în particular, de nivelul diplomelor elevate ale învățământului superior”(p. 935). În 2016, cei cu doctorat, care sunt în jur de 2% dintre alegătorii americani, au votat, în proporție de peste 75% , cu Hilary Clinton. Această tendință se verifică pe parcursul deceniilor menționate.

După ce, decenii la rând, „cei cu diplome” au votat republican, tendința s-a schimbat. În anii 2000-2010, cei cu „licență (bachelor)” i-au votat mai mult pe democrați, decât cei doar cu „high school degree”, chiar dacă nu cu mare entuziasm. Fapt este că partidul democrat din SUA a trecut în timpul unei jumătăți de secol „de la un partid al muncitorilor cei mai modești, la un nou echilibru, în care a devenit partidul celor mai înzestrați cu diplome” (p.938). Educația în SUA era de nivel mai bun decât în Europa, dar, multă vreme, ponderea „celor cu diplome” în viața americană nu era mare. „Cei fără diplome” se regăseau, oricum, în partidul democrat.

Acum, situația este schimbată. Copiii și nepoții „celor fără diplome”, odată deveniți „cu diplome (diplomați)” și, cu aceasta, beneficiari ai unei mobilități sociale ascendente, au votat cu democrații. Restul au votat republican. Partidul democraților a devenit un partid al „celor cu diplome”. Având în vedere că veniturile însoțesc azi diplomele, nu este de mirare că în 2016, „pentru prima oară în istoria americană, partidul democrat a făcut un scor mai bun decât partidul republican pentre cei 10% alegători cu veniturile cele mai mari” (p.939). Căci diplomele elevate au dus la venituri înalte.

Ceea ce nu este, oricum, totul. Vor deveni democrații americani câștigătorii globalizării ce are loc?, se întreabă Thomas Piketty. Posibil, dar nu necesar. „Aceste transformări politico-ideologice depind înainte de toate de raporturile de forță și de capacitățile de mobilizare ale diferitelor grupuri existente. Nimic nu justifică a le analiza ca procese deterministe” (p. 939-940). Rădăcinile tendințelor rămân plurifactoriale.

În viața politică americană se vor confrunta „categoriile celor mai diplomați cu categoriile celor cu cele mai înalte venituri” (p. 940). Dar și cei cu diplome înalte și cei cu venituri mari se combină, încât se alimentează continuu o dinamică a distribuției politice. „În 1990-2020, sistemul de partide politice din Statele Unite se apropie în mod net de un sistem de elite multiple, cu o elită de diplome înalte mai apropiată de democrați (<stânga brahmană>) și o elită de înalți proprietari și venituri înalte mai apropiată de republicani (). Acest regim poate fi în curs de basculare spre un sistem de clasă (clasist), în care elitele de diferite dimensiuni vor fi reunite în sânul partidului democrat , dar acest proces este încă departe a a ajunge la capăt și își poate schimba direcția din rațiuni multiple” (p.941). Multe pot interveni, însă, de acum înainte.

Poate interveni, bunăoară, apropierea celor două elite având în vedere creșterea veniturilor celor cu diplome. Poate interveni finanțarea partidelor. Evoluția depinde și de abilitățile campaniilor electorale. În plus, însă, este fapt că partidul democrat nu mai poate întruchipa valorile egalitarismului de la origini – ceea ce îl va despărți de unii votanți și poate aduce surprize.

De altfel, partidul democrat a devenit „partidul celor cu diplome înalte, dar în sânul unui sistem hiperstratificat și inegalitar” (p. 968). Democrații nici nu caută să schimbe situația. Poate interveni, ca urmare, o nouă exploatare politică a „clivajului rasial”. Democrații au fost la origine segregaționiști, iar republicanul Abraham Lincoln a fost cel care a desființat sclavia negrilor. Dar când președinții Kennedy și Johnson au inițiat legislația emancipării populației de culoare, unii democrați sudiști s-au mutat la republicani.

Structura electoratului american s-a schimbat și sub un alt aspect de importanță crucială – acum, în jur de 30% dintre alegători (11% de culoare, 19% latinos) sunt minorități, iar 70% albi. Ultimii, albii, îi votează predominat pe republicani, minoritățile îi votează masiv pe democrați.

Dar și aceste proporții sunt în continuă mișcare. Ceea ce rămâne în vigoare este diferențierea pe identități, care are impact electoral. Chestiunile identității s-au pus mai acut „în consecința căderii comunismului, ascensiunii fatalismului identitar și pierderii oricărei speranțe de transformare socio-economică fundamentală. Numai o redeschidere a dezbaterii asupra justiției și asupra modelului economic poate permite revenirea chestiunii proprietății și inegalității în fața celei a frontierei și identității” (p.959). În orice situație, compunerea tabloului identităților afectează într-un frel sau altul politica americană.

Încotro se îndreaptă SUA este o chestiune în mare parte deschisă. „Logicile intelectuale și ideologice pe termen lung sunt importante, dar există în aceeași măsură multiple puncte de bifurcare care ar putea face loc la traiectorii diferite” (p.965). Chiar în America apar evenimente neașteptate, cum a fost, de pildă, „revolta fiscală” din California anului 1978, care a prefigurat victoria lui Ronald Reagan. Ne putem aștepta oricând la schimbări ale tendinței majore.

În orice caz, anticiparea a ceea ce survine în societatea americană și din partea supraputerii hegemonice nu este la îndemână, chiar dacă este mai mult decât utilă. Așa cum arată tabloul votanților, calibrul liderilor și anvergura problemelor, votul din 2022 se consumă ca urmare a faptului că decidenții de astăzi vor fi confruntați cu o agendă internă a Statelor Unite mai complicată decât în toată perioada postbelică. Ea ține, în plus, de nevoia ca America să-și optimizeze, cum spune Henry Kissinger, relația dintre vasta ei putere și principiile de conduită ce vin din propria istorie. Sau, cum spun tot mai mulți analiști de prim plan (de pildă, Perry Anderson, American Foreign Policy and its Thinkers, Verso, London, New York, 2015) dintre a rămâne în format de republică sau a organiza un imperiu.

În anii imediați, va avea încă greutate coaliția neobișnuit de eterogenă, care a creat deja dificultăți lumii cu teme ca dislocarea familiei tradiționale, relativizarea diviziunii sexuale, revizuirea istoriei, abandonarea surselor de energie clasice și pe care se sprijină președinția Joe Biden. Erodarea coaliției este lentă. Nu avem încă toate datele, dar se pare că republicanii și-au adăugat votanți, chiar dacă nu au răsturnat raportul de forțe din Senat. Multe depind de acum de ceea ce democrații și republicanii scot la înaintare ca personalități convingătoare. (Din volumul Andrei Marga, Ordinea viitoare a lumii, ediția a doua)

Andrei Marga

Citeste in continuare

Featured

Brazilia a scufundat un portavion dezafectat în Oceanul Atlantic, în largul coastei sale de nord-est

Publicat

pe

De

DISTRIBUIE Articolul....
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Portavionul de 32.000 de tone plutea în larg de trei luni de când Turcia i-a refuzat intrarea pentru a fi casat acolo pentru că era un pericol pentru mediu, iar nava a fost remorcată înapoi în Brazilia.

Portavionul Sao Paulo a fost scufundat, vineri, în apele teritoriale braziliene la 350 de kilometri în largul coastei, unde adâncimea Oceanului Atlantic este de 5.000 de metri, un loc ales pentru a atenua impactul asupra pescuitului şi ecosistemelor, a declarat Marina Brazilei.

Greenpeace a condamnat acţiunea deoarece la bordul navei erau 9 tone de azbest, dar şi materiale periculoase toxice precum mercur.

Portavionul Foch din clasa Clemenceau a servit marina franceză timp de patru decenii, fiind capabil să transporte 40 de avioane. Nava a fost cumpărată de marina braziliană pentru doar 12 milioane de dolari în 1998, dar a avut nevoie de o modernizare de 80 de milioane de dolari care nu a fost niciodată realizată.

După dezafectarea portavionului, compania turcă de reciclare marină Sök Denizcilik a cumpărat coca pentru 10,5 milioane de dolari, dar a trebuit să o tracteze înapoi peste Atlantic, când Turcia a interzis intrarea în şantierul său naval, arată Reuters.

Într-un clasament al puterilor militare realizat de Global Fire Power, Brazilia se situează pe locul 12, după Turcia.

Marina Braziliei mai are acum în dotare o navă de desant portelicopter, 6 fregate, 2 corvete, 7 submarine şi 22 de nave de patrulare. (F. Jipa).

Sursă foto: Twitter

Citeste in continuare

Featured

Trei baloane de spionaj chineze au intrat în SUA în timpul administraţiei Trump

Publicat

pe

De

DISTRIBUIE Articolul....
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Trei baloane de spionaj chineze au intrat în SUA în timpul administraţiei Trump, dar nu au fost niciodată doborâte sau făcute publice, arată Daily Mail. Pentagonul a comunicat, sâmbătă, că alte trei astfel de dispozitive aeriene „au tranzitat pentru scurt timp Statele Unite continentale de cel puţin trei ori în timpul administraţiei anterioare”.

Departamentul Apărării a comunicat numărul de violări anterioare ale spaţiului aerian american, după ce un parlamentar republican, Marjorie Taylor Greene, a postat pe o reţea de socializare că „preşedintele Trump niciodată nu ar fi lăsat China să folosească baloane deasupra Americii şi le-ar fi doborât.”

Şi fostul preşedinte Donald Trump a postat pe o reţea de socializare: „Doboară balonul!” El a continuat că atunci când va ajunge din nou preşedinte va vâna spionii chinezi.

Dar astfel de incidente cu baloane spion chinezeşti s-au întâmplat şi în alte locuri.

Un balon similar a fost observat zburând deasupra Americii Latine cu rapoarte că a traversat Costa Rica şi Columbia. „Există dovezi circumstanţiale foarte puternice că acestea sunt baloane spion, legate de armată şi că există un model de operare care datează de cel puţin un an”, arată expertul HI Sutton de la Naval News.

În urmă cu un an, un balon practic identic a fost observat anterior la înălţime peste o bază navală importantă din India. Şi încă unul, în iunie 2000, peste Japonia, precizează Naval News.

În ianuarie 2022, unul dintre baloane a fost fotografiat survolând Port Blair, o bază a Marinei Indiei situată strategic în Insulele Andaman şi Nicobar din Oceanul Indian. (F. Jipa).

 

Sursă foto: Twitter

Citeste in continuare

Exclusiv

De la „Bomba ecologica de la Pleasa” la pacura si …dosarul penal de la Parchetul General

Publicat

pe

De

DISTRIBUIE Articolul....
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Ieri, peste 60 de percheziții au fost desfășurate de polițiștii economici de la sectorul 2 al Capitalei în București Ilfov Prahova și alte patru județe din țară, printre care si Galati. În total, la audieri au fost aduse 40 de persoane care se presupune că știau de această afacere dar nu au spus nimic polițiștilor.

Printre cei audiați se numără și celebrul nostru patron de la „Bomba ecologica de la Pleasa”, adica de la Recop Recycling SRL coordonata de Muresan Catalin.

Inca o data Incisiv de Prahova a avut dreptate iar cei care protejau aceasta grupare ar trebui sa raspunda penal.

In depozitul uriaş de combustibil, ascuns într-o zonă împădurită din Prahova, chiar langă Ploiești, anchetatorii au găsit peste 300 de tone de păcură și produse petroliere, în trei bazine îngropate şi în șapte rezervoare de suprafață.

Proprietarul nu le-a spus deocamdată poliţiştilor de unde a făcut rost de combustibilul pe care îl vindea mai multor benzinării. Ar fi câştigat până acum peste cinci milioane de euro.

Depozitul ferit de ochii lumii este într-o pădurice aflată în spatele mănăstirii Ghighiu de langă Ploiești. Săptămânal, cisternele încărcau de acolo combustibil (CLU sub denumirea de motorina).

Depozitul era amplasat strategic în apropierea Drumului Național 1 și de autostrada A3.     Dintr-o curte pleca produsul petrolier cu documente întocmite fictiv către cumpărători de bună credință, potrivit anchetatorilor.

În realitate, presupusul proprietar ar fi cumpărat la negru o cantitate impresionantă de combustibil petrolier pe care l-ar fi vândut apoi către benzinării mici din toată țara.

In fapt, acesta a dezvoltat o mica rafinarie unde transforma rezidurile petroliere achizitionate ca deseuri si rafinau sub forma de CLU, CLU care era vandut la cumparatori de buna credinta.

Celebrul nostru patron de la „Bomba ecologica de la Pleasa”, impreuna cu „prietenii” sai din Galati ar fi vandut rezidurile petroliere spre rafinare.

Cum mentionam, gruparea intentiona sa obtina CAF 7 pentru TERMIA lui Andrei Volosevici, pentru asa zise piese de schimb dar vizau produsele petroliere din acesta si cu fierul vechi obtineau cca 2 milioane de euro.

 Acum se leaga toata reteaua de infractori cu trompetele edilului. In ecuatie apare si fostul procuror Negulescu Mircea. Vom reveni cu dezvaluiri senzationale si despre dosarul disjuns cu spalarea de bani si cu „paletii” buclucasi. (Cerasela N.).

 

 

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, reactioneaza prin I.G.P.R si sesizeaza organele de cercetare penala cu privire la „Bomba ecologica de la Pleasa” si atentatul la siguranta nationala

 

 

 

Citeste in continuare

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Actualitate10 ore ago

4 sfaturi utile pentru sustinerea sanatatii mintale in timpul pandemiei de COVID-19 și după aceasta perioada

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinPandemia care a aparut inca de la inceputul anului 2019, a generat multa panica in randul oamenilor, care au...

Exclusiv1 zi ago

De la „Bomba ecologica de la Pleasa” la pacura si …dosarul penal de la Parchetul General

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinIeri, peste 60 de percheziții au fost desfășurate de polițiștii economici de la sectorul 2 al Capitalei în București...

Exclusiv2 zile ago

O dovada de tampenie institutionala este secretizarea ROF-urilor unitatilor de politie

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedin Potrivit, art.5 (1) litera a) din Legea 544/2001 (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice...

Exclusiv2 zile ago

E posibil MODIFICARE RSLD ( OMJ 4800/2018)?

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinZilele acestea ne aflăm la finalul unui alt demers, acela de modificare a RSLD-ului, fapt ce va putea face...

Exclusiv2 zile ago

După ce contrabandiștii cu țigări au constatat că folosirea dronelor sau a elicopterelor nu este una eficienta pe timp de iarnă, au trecut la un nivel rudimentar – low level

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedin Pe principiul „di, di, di murgule, di”, aceștia au legat mai multe crengi de brad în spatele unui...

Exclusiv3 zile ago

Inregistrari audio – video/stenograme senzationale cu si despre un ales “local” (II)/”Bai vino maine cand esti treaz ca deja ai venit beat si esti prost”

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinIn acest serial, asa cum am precizat ca vom publica inregistrari audio urmate de documente pentru ca opinia publica sa...

Actualitate4 zile ago

Noi inregistrari audio – video/stenograme senzationale cu si despre un ales “local” (II)/ Maine, 03.02.2023, orele 12.00

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinIncisiv de Prahova demasca fata hadra a unui ales local si a unei grupari de criminalitate economico-financiara organizata, intr-un serial, în ...

Exclusiv4 zile ago

Inregistrari audio – video/stenograme senzationale cu si despre un ales “local” (I)/”Am vorbit cu asta care-i sef la Politia Locala, cu Albu…”

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinIncisiv de Prahova demasca fata hadra a unui ales local si a unei grupari de criminalitate economico-financiara organizata, intr-un...

Exclusiv4 zile ago

Inregistrari audio – video/stenograme senzationale cu si despre un ales “local”/Azi, orele 12.00

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedin  Incisiv de Prahova demasca fata hadra a unui ales local si a unei grupari de criminalitate economico-financiara organizata,...

Exclusiv4 zile ago

Ce fel de morala sa fie, atunci cand in comisie, pe functia de lei au fost instalati magari?

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinIntr-o padure ursul lucra pe functie de iepure. Cum s-a intamplat asta: padurea avea nevoie de urs dar era...

Exclusiv5 zile ago

PROMO/In curand, inregistrari audio – video/stenograme senzationale cu si despre un ales “local”

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinIn curand, Incisiv de Prahova demasca fata hadra a unui ales local si a unei grupari de criminalitate economico-financiara...

Exclusiv5 zile ago

“SECRETUL LUI POLICHINELLE” si gasca de criminalitate economico-financiara organizata din Prahova

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinDefilarea pe care o face DNA de trei zile in dosarul mastilor achizitionate pe vremea Covid in care sunt...

Exclusiv5 zile ago

Acest mod de repartizare specific ”roții țigănești” ce are la bază principiul ”cine împarte, parte-și face” nu reprezintă decât o vulnerabilitate a MAI

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinÎn modul caracteristic discreționar, Ministerul Afacerilor Interne are mari lapsusuri când vine vorba de echitate și recompensarea personalului pe...

Exclusiv5 zile ago

Ati auzit ca se face serviciul de zi pe unitate, de acasa?

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedin Ca sa va poata pacali cu permanenta la domiciliu, au secretizat ordinul S/108/2011 si dispozitia IGPR S/51/2011, dezvaluie...

Exclusiv6 zile ago

Comandamentul de iarna, bachus, zapada si termia

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinNinsoarea de vineri a dat peste cap circulația auto din Ploiești, ploieștenii remarcând lipsa implicării autorităților locale în activitatea...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!