Connect with us

Administratie

Președintele Secției VI-a civilă de la Tribunalul București, judecător Mădălina Elena Dârdeci: Rugăciunea unui judecător

Avatar

Publicat

pe

Doamne, eu sunt unica fiinţă pe lume căreia Tu i-ai dat o părticică din atotputernicia Ta; putere de a condamna sau a achita pe semenii mei.
În faţa mea, persoanele se înclină; la cuvântul meu, ele aleargă; la vorbele mele, ele ascultă; poruncilor mele, ele se supun; la sfaturile mele, ele se împacă, se despart sau îşi părăsesc bunurile lor.
La semnul meu, uşile închisorilor se închid, în urma condamnatului, sau se deschid, pentru libertate. Sentinţa mea poate schimba sărăcia în belşug, iar bogăţia în mizerie.
De hotărârea mea depinde destinul multor vieţi. Înţelepţi sau ignoranţi, bogaţi sau săraci, bărbaţi sau femei, cei care se vor naşte, copiii, tinerii, nebunii şi muribunzii, toţi sunt supuşi, de la naştere şi până la moarte, legii pe care eu o reprezint şi justiţiei pe care eu o simbolizez.
Ce grea şi teribilă povară ai pus, Doamne, pe umerii mei !
Ajută-mă, Doamne, ca să fiu vrednic de această înaltă misiune!
Măreţia acestui oficiu să nu mă ispitească.
Orgoliul sau mândria să nu mă încânte şi măririle deşarte să nu mă încurajeze.
Unge, Doamne, mâinile mele; încurajează fruntea mea, o Duh al meu, pentru ca să fiu ministrul dreptăţii, pe care Tu ai creat-o, pentru societatea oamenilor.
Fă din toga mea o manta incoruptibilă!
Pana mea să nu fie un pumnal care răneşte, ci să fie săgeata care indică traiectoria Legii, pe drumul justiţiei.
Ajuta-mă, Doamne !
Fă-mă să fiu drept şi hotărât, cinstit şi curat, moderat şi blând, deschis şi umilit.
Să fiu necruţător faţă de greşeli, dar înţelegător cu cei care greşesc.
Prieten al Adevărului şi ghid pentru cei ce-l caută.
Să fiu cel ce aplică legea, dar, înainte de toate, acela care o împlineşte.
Nu-mi permite niciodată să-mi spăl mâinile, ca Pilat în faţa nevinovăţiei şi nici să arunc, ca Irod, pe umerii celui batjocorit, haina de ruşine.
Să nu mă tem de Cezar, de împărat, şi nici de frica lui să întreb poporul: Baraba sau Iisus?
Verdictul mea să nu fie o anatemă dureroasă, ci un mesaj care regenerează, un cuvânt care reconfortează, lumina care clarifică, apa care spală, sămânţa care încolţeşte, floarea care trăsneşte din amărăciunea unei inimi umane.
Sentinţa mea să poată aduce uşurare celui mâhnit şi curaj celui persecutat.
Ea să sece lacrimile văduvei şi să înceteze plânsul orfanilor.
Iar când vor trece prin faţa scaunului de judecată, pe care eu şed, zdrenţăroşii, mizerabilii, dezmoşteniţii, fără credinţă şi fără nici o speranţă în oameni, călcaţii în picioare, alungaţii, chinuiţii, a căror gură salivează, fără a avea pâine ca să mănânce, a căror faţă se spală cu lacrimi de durere, de umilinţă şi de dispreţ, ajută-mă, Doamne, să alin foamea şi să astâmpăr setea lor după dreptate.
Ajută-mă, Doamne !
Când momente din viaţa mea vor fi umbrite, când spini şi palamidă îmi vor răni picioarele, când răutatea oamenilor va fi mare, când flăcările urii se vor aprinde şi pumnul se va ridica să lovească; când machiavelismul şi înşelăciunea se vor întroduce în locul Binelui şi vor răsturna legile raţiunii; când ispita va întuneca gândirea mea şi va tulbura simţurile mele, ajută-mă, Doamne !
Când mă voi frământa în nesiguranţă, luminează-mi mintea; când voi ezita să iau o hotărâre, însufleţeşte-mă; când voi cădea, ridică-mă !
Şi, în sfârşit, când, într-o zi, voi muri, va trebui să apar în faţă Ta, pentru ultima judecată, priveşte cu milă spre mine, Pronunţă, Doamne, Sentinţa Ta !
Judecă-ma ca Dumnezeu. Eu am judecat ca om”…
N.R – Codul Iustinianus.

 

Administratie

Dezbatere pe marginea desființării SIIJ cu reprezentanții profesiei de avocat/Opinia avocaților este contrara proiectului propus de ministrul Justitiei si adoptat, in calitate de prima camera sesizată, de Camera Deputaților

Avatar

Publicat

pe

De

La Senat, ieri a fost dezbaterea pe marginea desființării SIIJ cu reprezentanții profesiei de avocat…Opinia avocaților – exprimata de Vicepreședintele UNBR si Decanul Baroului Alba, Av Mihai Baco, Decanul Baroului Timis, Av.dr Sergiu Stanila, Prodecanul Baroului București, Av Flavia Teodosiu si Consilierul UNBR, Av.dr Mihai Adrian Hotca- este contrara proiectului propus de ministrul Justitiei si adoptat, in calitate de prima camera sesizată, de Camera Deputaților ..In plus, reprezentanții profesiei exclud revenirea la soluțiile trecutului recent, la unitățile de elita, la modalitățile concrete de anchetare ce se regăsesc in rapoartele Inspecției Judiciare…Independenta judecătorului este esențială pentru statul de drept, pentru democrație si pentru increderea in Justitie!

Reamintim ca, reprezentantii Coaliției pentru Apărarea Statului de Drept a transmis Senatului României amendamente la Proiectul de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiției, pentru situația în care soluția majorității senatorilor este să se desființeze SIIJ

Ca urmare a opiniilor conturate cu privire Proiectul de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiției, potrivit cărora, atât desființarea SIIJ cu revenirea competenței la DNA pentru urmărirea penală a magistraților, cât și menținerea SIIJ, nu asigură independența judecătorilor și dreptul la un proces echitabil pentru cetățenii români,
la data de 29.03.2021, Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept (CASD) a transmis către toți senatorii României solicitarea ca în cazul în care decizia majorității este de a desființa SIIJ, atunci să se înființeze o nouă structură de parchet cu personalitate juridică, depolitizată, ai cărei procurori (inclusiv procurorul -șef) să fie desemnați de CSM, care să aibă numai competența exclusivă de a efectua urmărirea penală pentru infracțiunile săvârșite de magistrați, iar participarea la ședințele de judecată în cauzele de competența sa să fie asigurată de procurori din cadrul Secției Judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau de către procurorii din cadrul parchetului de pe lângă instanța investită cu judecarea cauzei.
„Legile se fac pentru cetățeni, iar Parlamentul trebuie să emită legi în conformitate cu Constituția României, legi care să garanteze drepturile fundamentale ale cetățenilor. În condițiile în care puterea judecătorească este singura abilitată să analizeze dacă legea a fost aplicată și/sau respectată de cetățeni, Guvern, instituții sau autorități publice, este necesar ca judecătorii să fie independenți, astfel încât să pronunțe soluțiile fără nicio influență politică sau de alt fel, iar cetățenii să aibă speranța că li se va face dreptate. În lipsa independenței judecătorilor, guvernanții vor putea să facă ce doresc, fără să existe vreun control al actelor pe care aceștia le emit”, a spus Elena Radu, președinte CASD. (Cristina T.).
Pentru informare atașăm in integralitate solicitarea transmisă Senatului României:
Stimate Domn/Doamnă,
Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, asociație fără scop patrimonial, non-guvernamentală, independentă, non-profit şi apolitică, înființată cu scopul de a apăra drepturile si libertățile constituționale ale cetățenilor, precum si ordinea constituțională și statul de drept în Romania, reprezentată legal de Elena Radu, în calitate de președinte,
Având în vedere următoarele:
1. Legea se adoptă de Parlamentul României pentru cetățeni, iar justiția se înfăptuiește tot pentru și în interesul cetățenilor.
Potrivit art. (3) –(5) din Constituția României:
”(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluției din decembrie 1989, şi sunt garantate.
(4) Statul se organizează potrivit principiului separației şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democrației constituționale.
(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.”
Potrivit art. 21 alin. (3) din Constituția României: ”Părțile au dreptul la un proces echitabil şi la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil.”
Potrivit art. 20 din Constituția României:
”(1) Dispozițiile constituționale privind drepturile şi libertățile cetățenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
(2) Dacă există neconcordanțe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.”
România a aderat la Convenția Europeană în anul 1994 .
Potrivit art. 6 parag 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului: ” Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public şi în termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligațiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptate împotriva sa. …”
Se poate observa, astfel, că pentru garantarea dreptului la un proces echitabil, cetățenii României au dreptul la o instanță independentă.
2. Referitor la Proiectul de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiției: expunerea de motive a inițiatorului Guvernul României, avizul Consiliului Superior al Magistraturii, precum și opiniile asociaților magistraților exprimate în cadrul ședinței Comisiei juridice a Camerei Deputaților din data de 18 martie 2021, au conturat existența unor opinii pro și contra SIIJ. Astfel:
a) varianta desființarea SIIJ și revenirea competenței la DNA pentru urmărirea penală a magistraților:
– opiniile pentru această variantă au fost fundamentate, în special, pe următoarele argumente: SIIJ este structură fără personalitate juridică, fără birouri teritoriale, SIIJ este nefuncțională și ineficientă, etc.
Camera Deputaților a introdus un amendament potrivit căruia magistrații pot fi trimiși în judecată numai cu încuviințarea CSM. Însă, această modificare a fost criticată, considerându-se că se acordă o ”super-imunitate” magistraților și i se oferă CSM -ului posibilitatea să blocheze dosarele la trimiterea în judecată cu un aviz negativ.
– opiniile împotriva acestei variante au fost fundamentate, în special, pe următoarele argumente: ar reveni competența la DNA, structură care ar avea astfel competența să cerceteze atât cetățenii, cât și judecătorii care se pronunță cu privire la solicitările DNA în privința cetățenilor, ceea ce a permis exercitarea de presiuni asupra judecătorilor, fiind afectate independența și imparțialitatea instanței și implicit dreptul la un proces echitabil.
b) varianta menținerea SIIJ pentru urmărirea penală a magistraților:
– opiniile pentru această variantă au fost fundamentate, în special, pe următoarele argumente: este o structură depolitizată, toți procurorii fiind desemnați de CSM în urma unei proceduri transparente, asigură un grad mai mare de independență a magistraților;
– opiniile împotriva acestei variante au fost fundamentate, în special, pe următoarele argumente: SIIJ este nefuncțională, nu are birouri teritoriale, nu a avut rezultate notabile în cei 2 ani de activitate.
Se observă astfel că în ambele variante (atât în cazul în care se aprobă proiectul de lege și se desființează SIIJ, cât și în cazul în care se respinge proiectul de lege și se menține SIIJ) independența magistraților este afectată, ceea ce afectează direct garantarea de către statul român a dreptului la un proces echitabil cetățenilor săi.
În urma analizării tuturor argumentelor invocate pro și contra proiectului de lege, în cazul în care soluția majorității senatorilor este să se desființeze SIIJ, atunci este necesar ca pentru garantarea dreptului la un proces echitabil cetățenilor României, prin respectarea independenței instanțelor, să se înființeze o nouă structură de parchet cu personalitate juridică, depolitizată, ai cărei procurori (inclusiv procurorul -șef) să fie desemnați de CSM, care să aibă numai competența exclusivă de a efectua urmărirea penală pentru infracțiunile săvârșite de magistrați, iar participarea la ședințele de judecată în cauzele de competența sa să fie asigurată de procurori din cadrul Secției Judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau de către procurorii din cadrul parchetului de pe lângă instanța investită cu judecarea cauzei.
În acest sens, vă transmitem atașat amendamentele formulate la Proiectul de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiției și solicităm ca acestea să fie analizate de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități şi validări a Senatului României.
Totodată, vă informăm că dorim să participăm la lucrările și dezbaterile Comisiei juridică, de numiri, disciplină, imunități şi validări a Senatului României privitoare la Proiectul de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiției .
Cu stima,
Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept
Președinte Elena Radu

Citeste in continuare

Administratie

Hagi si Popescu au fost umiliti, seful DNA Crin Nicu Bologa s-a lefait la VIP (Foto)

Avatar

Publicat

pe

De

Jenante si triste imaginile de pe National Arena, de la meciul Austria-Macedonia de Nord, disputat la Bucuresti in cadrul Campionatului European de Fotbal. Gica Hagi, Gica Popescu si Dorinel Munteanu, trei dintre cele mai mari valori ale Romaniei, au fost pur si simplu umiliti, in timp ce seful DNA Crin Nicu Bologa s-a lefait la VIP, beneficiind de protocolul de lux, care includea inclusiv un restaurant cu mancaruri alese. O poza publicata de Gazeta Sporturilor il prezinta pe seful DNA Crin Nicu Bologa in timp ce asista la meciul de fotbal din fotoliul de piele situat in zona VIP a stadionului, alaturi de mai-marii zilei, in frunte cu liderul PNL Ludovic Orban si alti politicieni de top (foto). Problema nu este ca Bologa a stat in zona VIP, ci faptul ca pentru cei mai mari fotbalisti ai Romaniei nu s-au gasit locuri in acelasi sector, fiind trimisi sa vada meciul de la Tribuna a II-a, impreuna cu spectatorii de rand. Repetam, nu este vina lui Bologa ca a stat acolo, intrucat acela era locul de pe invitatia primita. Jenant este totusi ca un procuror, chiar el si seful DNA, a ajuns sa fie considerat mai important decat niste oameni care intr-adevar au facut ceva pentru tara asta. Rusinos…, precizeaza cei de la Lumea Justitiei. (Irinel I.).

Citeste in continuare

Administratie

Când s-a lansat lozinca „România educată”, reacția cunoscătorilor a fost aspră/Un „moment trist” în educația din România

Avatar

Publicat

pe

De

Cine educă pe cine?Când s-a lansat lozinca „România educată”, reacția cunoscătorilor a fost aspră. Pretenția de proiect era fără acoperire, fiind vizibil o improvizație. Un profesor vorbea despre un „moment trist” în educația din România. Altul a emis un calificativ grav, încât nu-i de redat. Un dascăl spunea că „degeaba așteptați, nu este pricepere”. Personal, am fost izbit de ofensa din titlu (chiar întreaga Românie nu este educată?) și am pus întrebarea: „Cine educă pe cine?”.
Nu se poate cita vreo persoană competentă care să fi girat improvizația. Dar ea a fost plasată brusc în miliardele pe care România le preia, prin granturi cu cofinanțare și împrumuturi cu dobândă, în programul „Recovery and Resilience” al Uniunii Europene. Dacă tot nu a ieșit ceva în șapte ani de mandat, ce mai contează încă un abuz?

Desigur, este o întrebare de cetățeni maturi dacă trebuie cheltuiți bani pe o improvizație – nici măcar validată în vreo dezbatere publică, responsabilă. Sau dacă, nu cumva, cineva priceput ar trebui să dea oase, carne și viață unui proiect având ca temă Educația. În definitiv, nicio țară a Uniunii Europene nu aruncă miliarde pe vorbe.
In plus, acum se poate observa și ignoranța din spatele lozincii, trecută obsesiv în documentul „redresării și rezilienței” trimis de „guvernul meu” la Bruxelles. Nu mai insist pe erorile de traducere, deoarece sunt evidente.

Când vorbesc de prezența Educației în acest document nu trec, firește, peste constrângerile ce rezultă din scopul programului Uniunii Europene. Dar am în vedere câteva imperative. Primul este acela de a scoate educația națională din adânca criză în care a ajuns în ultimul mai bine de un deceniu, pe care pandemia a adâncit-o. Al doilea este de a servi o schimbare în bine – ceea ce de ani buni nu poate fi decât o nouă reformă. Admit că „guvernul meu” nu are capacitatea unei reforme, dar cred că s-ar cuveni ceva pe direcția ei. Al treilea are în vedere ca interesul public să fie servit. Din nefericire, în România actuală se ajunge la o păcălire astfel încât unii încasează banii, iar dezvoltarea în interes public râmâne spre zero. Al patrulea imperativ este acela ca democrația să înainteze.
Nimeni la Bruxelles nu ar contrazice aceste imperative. De altfel, Educația a rămas în competența națională. Ceea ce preconiza Spiru Haret în 1903 – o educație care să servească „dezvoltarea socială și nevoile sufletești” – se împiedică acum în incapacitatea decidenților autohtoni.
Dar să privim documentul „guvernului meu” la partea întitulată „România educată”. Scopul declarat este „creșterea capacității de reziliență a sistemului educational prin modernizarea infrastructurii și a dotării aferente”. Nu se poate contesta importanța infrastructurii moderne și a dotării corespunzătoare. În orice caz, eu nu o contest! Nu aș putea-o face, mai ales că în mandatul de ministru al educației naționale (deciziile sunt reunite în A. Marga, Anii reformei 1997-2000, 2006) s-au lansat programele cheie pe infrastructură, ca „Reabilitarea școlilor”, „Construcțiile universitare”, „Roedunet”, „Echiparea cercetării din universități”, „Informatizarea școlilor”, etc., care au continuat.
Dar, citind ce s-a trimis la Bruxelles, prima impresie este că cei care au scris partea Educație nu cunosc educația din România actuală. Dacă chiar vrei să o schimbi, nu poți ocoli întrebarea: care-i sunt lacunele?

Ca să fim sinceri, România se confruntă acum, și în Educație, cu neajunsuri mai grave ca oricând în secolul actual. Reducerea nivelului școlarizării și al studiilor, deprofesionalizarea accelerată a populației, inclusiv ca urmare a celei mai mari emigrații dintr-o țară în timp de pace, fraudarea masivă a certificatelor și diplomelor, slăbirea profesioniștilor de vârf în multe domenii, slaba formare continuă, nevoia reprofesionalizării pentru lumea postpandemică sunt doar câteva. Nu mai insist că multe țări se preocupă deja de „profesiile viitorului”.
Niciodată la elevii și studenții din România „fuga de sistemul national de educație” nu a fost mai mare, iar, acum, ia amploare trecerea elevilor de la școli publice, la „privat”. Sunt două rezultate ale degradării educației din țară și ale justificatei nemulțumiri a tineretului și părinților.
Peste toate, însă, poți moderniza infrastructura și dotările, dar, dacă nu schimbi organizarea, nu actualizezi conținuturile și nu institui selecția necoruptă a valorilor, nu iese ceva. În câte locuri dotarea este super, dar rezultatele sunt mici?
Îmi amintesc că după inaugurarea celei mai moderne construcții universitare din țară, care a fost în primul deceniu al actualului secol Facultatea de Științe Economice de la Universitatea „Babes-Bolyai”, rectorul Universității din Viena, care era oaspetele meu, văzând modernitatea la vârf a echipării din facultate, m-a întrebat dacă în ea se și lucrează. I-am răspuns, tot ironic, că nu l-am invitat doar la o expoziție. Privind azi retroactiv și văzând precaritatea nivelului din facultate, îi dau dreptate reputatului coleg. Într-adevăr, a fost o expoziție promițătoare, care a intrat, din păcate, în organizări corupte și pe mâini nepotrivite.

Programul pe Educație trimis de „guvernul meu” la Bruxelles este organizat pe șase teme: „educația timpurie”; „autonomia unităților de învățământ preuniversitar”; „reforma bacalaureatului”; „digitalizarea educației”; „standarde de siguranță și calitate în preuniversitar”; „reforma guvernanței în preuniversitar”. Nu discut proprietatea termenilor, căci, în general, în „România educată” noțiunile se amestecă precum alunele în sac. Ele nu sunt înțelese.
În treacăt fie spus, aici nu sunt reforme, ci, mai curând, reglementări, eventual ajustate. Or, nu se poate ocoli adevărul că România actuală are nevoie de reforme propriu-zise. Nici legislația generală a educației, nici decidenții și selecția personalului, nici funcționarea și prestația unităților și universităților, nici structura și folosirea calificărilor, nici alte chestiuni hotărâtoare nu mai sunt în regulă.

Desigur că „guvernul meu” nu poate tăinui situația în care a fost adusă educația din România în zilele noastre. De pildă, s-au ratat țintele din proiectul „Europa 2020″ al Uniunii Europene, înainte de pandemie. România a fost adusă la abandon școlar de 15,3%, la situația în care doar 37% dintre copiii de la țară urmează învățământul terțiar, 40% dintre copiii de 15 ani sunt „analfabeți functional”, foarte mulți absolvenți nu s-au putut angaja, abia în jur de 50% dintre cadrele didactice pot folosi online-ul, la ultimul loc la „educația timpurie”. Nici nu se amintește distrugerea unică „reușită” de decidenți în pandemie, când peste 300 de mii de elevi nu au învățat mai nimic vreme de un an. Nici faptul că cel puțin 30% dintre elevi fac acum meditații contracost. Sau că România are astăzi cel mai mic consum de carte pe cap de locuitor din Europa. Se poate adăuga, tot ca exemplu, situația din universități, care s-a deteriorat încât toate sunt întrecute, de pildă, de universitatea din Minsk.

Oricare cetățean are dreptul să întrebe: Cine a adus aici educația din România? Știm bine că de șapte ani s-a promis, s-au făcut abuzuri, s-a cerut dispariția de partide rivale, s-a recurs la condamnări politice, ca nicăieri în Europa! Iar acum se oferă dezastrul!? Decidenții actuali sunt diletanți și distrug, iar apoi forțează un program european ca să nu se vadă dauna! Oare România se împrumută nu pentru dezvoltare, ci ca să plătească incompetența?
Să parcurgem, însă cele șase „reforme”. Cu toată bunăvoința, nu se poate evita observația că fiecare are carențe profesionale care te pun pe gânduri. Iată câteva exemple.

Totul începe cu o autoflatare privind „educația timpurie”. Tema acesteia s-a pus demult, uneori în termeni precum „educație preșcolară” sau alții, care acopereau și „early childhood education” și „early child care”. Consiliera mea pe domeniu a și fost numită ulterior expert în sistemul ONU. A te ocupa de „educația timpurie” poate veni, firește, în întâmpinarea dorinței multor părinți. Numai că acest capitol putea fi altul dacă s-ar fi discutat cu practicienii din domeniu.
Optica rudimentară răzbate mereu din improvizația însăși. Ca să dau doar un exemplu: „lipsa de echitate” din învățământ nu se reduce la „diferențele de calitate și ratele ridicate de părăsire a școlii”, cum se spune în încropeala „guvernului meu”. De respectiva lipsă țin și corupția, nepotismul și deciziile eronate.

Sau, ca un alt exemplu, se dau ca obiective actuale ceea ce s-a rezolvat de multă vreme. De pildă, școala în schimburi s-a desființat oficial deja în 1998. Programul „Relansarea învățământului rural” (2000) ar fi trebuit continuat, mai ales că el începuse să folosească milioane de dolari din împrumut. „Învățământul Profesional și Tehnic” avea deja în 2000 o realizare salutată în Europa, iar responsabila domeniului din ministerul pe care l-am condus a fost numită în fruntea unui institut european. Cine a distrus realizări, încât acum trebuie reinventate, pentru alte împrumuturi?

A doua zisă „reformă” privește „autonomia unităților de învățământ”. Subiectul este vechi și a dus la reglementările din 1998-2000, care se pot citi și astăzi. Atunci s-a acordat nu doar autonomie universitară (despre care „guvernele mele” nici nu mai vorbesc!), ci și autonomie liceelor, școlilor profesionale și unităților de performanță. Dar și aici se dovedește că autorii nu stăpânesc noțiunile. Ei reduc autonomia la identificarea riscurilor! Ce scriu ei denotă incultură instituțională – mai larg, necunoaștere.
„Inovația” cu care se vine aici este înființarea „Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) – o altă găselniță pentru a pompa banii spre clientelă. Este ca și cum ai crea instituția numită Mecanismul de Stârnire a Vântului Prielnic! Nu mai vorbesc de abuzul finanțării substanțiale a unor instituții sterpe – eventual pentru a le dota cu jacuzzi sau alte năzbâtii!
Se vede bine că în România actuală se adâncește maladia angajării de programe în scop pecuniar, cu idei puține și cu realizări și mai puține. Totul este ca aceste programe să aducă bani cuiva – chiar dacă populația este cea care va plăti din greu. S-a întețit pasiunea pentru bani nemunciți, chiar fraudați. A scăzut însă pasiunea de a construi pentru societate!

A treia „reformă” privește „ruta profesională completă”. Aici, destul de repede, se susține cu aplomb ceea ce contrazice practica cvasiuniversală: „curriculumul școlar depinde de redefinirea standardelor profesionale, care este un proces greoi și de durată”. Or, curriculumul are oriunde o ancorare mult mai complexă.
Se pune acum accent pe „învățământul dual” – care este demult inițiat, fie și sub alți termeni. Chestiunea s-a pus în mișcare deja în 1999, având în vedere experiența reușită din alte țări. Se ridică aici întrebarea: de ce autoritățile nu l-au organizat deja? Germania a dovedit continuu utilitatea „învățământului dual”!

Se face caz de cele zece „consorții parteneriale regionale”, ce reunesc școli, licee, universități, unități productive. Nu este deloc o idee nouă! Ea a fost propusă de unii directori și rectori în 1999 și este soluția aplicată în regiuni din Franța. Întrebarea care se pune din capul locului este simplă: celelalte școli, licee și universități ce fac? Unde este „egalitatea de șanse”? Franța a putut face consorții cu succes căci nu are fracturile sociale și decalajele uluitoare din România de azi.
„Liceele agricole” au fost luate acum ca pivot al schimbării agriculturii. Ideea este de dinainte de 1989. S-a și lucrat în această direcție, cu intermitențe cauzate în ultimul deceniu și jumătate de nepriceperea decidenților. Dar este discutabil dacă liceele agricole pot să-și asume asemenea răspundere. Și nu are rost să se arunce acum praf în ochi, câtă vreme PNRR nu-i sprijină pe fermierii existenți.
În general, dotările din PNRR ar trebui să presupună dezvoltarea de industrii indigene. Numai că încropeala „guvernului meu” lasă șanse infime pentru aceasta. Dotările le transferă pe scară mare altor industrii.
A patra „reformă” este „digitalizarea educației”. Orice țară care se dezvoltă își pune în ordine digitalizarea. Dar și aici vine îngustimea abordării. De exemplu, „formarea continuă” este plasată în „programul de formare a competențelor digitale”, ca și cum s-ar reduce la aceasta. De fapt, ar trebui lucrat la formarea nu doar a competențelor, ci și a culturii abordării digitale. Altfel, degeaba ai competențe, dacă nu ai cultura digitală și pregătirea pentru a o fructifica creativ.

Universităților li se alocă domeniul „tehnologiilor emergente”. Am înființat, între altele, Institutul de Tehnologie (detaliat în A. Marga, Anii înnoirii. Reforma universității clujene, 2016) pentru că facultățile de științe care nu generează tehnologii, nu mai au cum să conteze. Dar, o privire doar „tehnologică” asupra educației nu dă rezultate. Iar dacă tot se vor „Centre Universitare pentru Transformare Digitală”, cum se preconizează, de ce nu se merge explicit până la capăt, cu o reorganizare universitară, de care România are nevoie?
La „reforma” a cincea este vorba de „standarde de siguranță și calitate”. Se poate ușor obiecta că siguranța și calitatea țin, totuși, de realități diferite. În plus, oricât de importantă este siguranța clădirilor, ea intră și în răspunderea altor instituții. Obiectivul explicit aici este „reziliența campusurilor”. Nu sunt, însă, și alte reziliențe?

A șasea „reformă” este „guvernanța în preuniversitar”. Era acum ocazia unei regândiri a sistemului – căci multe țări revăd aproape toate organizările în vederea unui nivel mai înalt de performanță. Dar, în limbajul încropelii, „guvernanța” este confundată cu administrația, ca apoi să fie redusă la adecvarea profesiilor la piață. Se vrea acum „management descentralizat”, dar acesta s-a aplicat începând cu 1998, doar că acum se redescoperă.

Nu există, la „guvernul meu”, nici cunoșterea educației și nici capacitatea de a o ameliora! Se și operează, de pildă, cu prejudecata demult infirmată că stabilirea standardelor rezolvă problemele. De cincisprezece ani se spune aceasta și nu s-a ajuns la rezultat. Problemele din educație sunt nu doar de standarde și aplicarea lor, ci și profesionale, juridice, sociale, etice.
În rezumat, osatura în încropeala „guvernului meu” o formează, de fapt, idei ciupite din reformele 1968, 1997-2000 și din măsuri ulterioare. Nimic nou! Toate au fost deja elaborate în programe de demult. Nu este în sine rău să se continue astfel de idei, după ce se pricep, căci sunt validate. Dar nu ar fi trebuit să se fi gândit ceva și în ultimii douăzeci de ani?

Desigur, se poate continua reforma din 1997-2000. Dar, în situația în care a fost adusă educația din România în zilele noastre, reparațiile și completările nu mai sunt rezolvări propriu-zise. O nouă abordare competentă este necesară, precum oxigenul.
Întrebarea cine educă pe cine se pune acut în România actuală. Numai că, odată cu degradarea sesizabilă a tot mai multor instituții din țară, la care asistăm de peste un deceniu, se pune și întrebarea: cine în România actuală decide pentru cine?

Fapt este că în educație se pregătesc inițiative îndrăznețe în Europa, în SUA și în China. Amintesc aici doar Raportul Back to the Future of Education. Four Scenarios for Schooling (OECD, Paris, 2020), care își asumă explicit premise neobișnuite. Anume, că nu este un singur drum spre viitor, că după Covid-19 trebuie văzute nu doar cele ce ar putea veni, ci și cele la care nu ne așteptăm și că educația are de legat optici ce vin dinspre patru nivele ale educației: „timpurie”, „școlară”, „a adulților” și „continuă”.

Documentul OECD este unul „tehnocratic”, așa cum lansează multe organizații internaționale. Încă se înțelege greu că ființa umană este cea care trebuie să conteze, iar educația nu este altceva decât a o cultiva pentru performanță. În accepțiunea internațională, însă, „tehnocratic” este, totuși, altceva decât înțeleg la noi inși care aruncă naivilor scientismul, ca un fel de nouă ideologie. De aceea, documentul Back to the Future, dar și altele, ar putea stimula o reflecție la noi, pentru a nu se rămâne la incultura improvizațiilor și încropelilor actuale pe Educație.

Andrei Marga

Citeste in continuare

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Partener special – probleme juridice

Știri calde

Exclusiv7 ore ago

Depresie, anxietate si atacuri de panica dupa arestarea primarul comunei Ciorani inculpat în dosarul de fraudă electorală/Protagonistii din dosarele similare documentate la nivelul judetului Prahova – au intrat in „vrie”

„Fraudarea alegerilor locale de la Ciorani nu este nici macar o stire/noutate/Profesionalismul celor din IPJ Prahova care au documentat astfel...

D.N.A.7 ore ago

Dan Barna, co-președinte USR PLUS, este anchetat de DNA/Șeful DNA stă cu potențialul suspect în tribună, la fotbal, cu invitație pe nașpa

Dan Barna, co-președinte USR PLUS, este anchetat de DNA. Șeful DNA stă cu potențialul suspect în tribună, la fotbal, cu...

Exclusiv1 zi ago

Prin PNRR-ul lor de cioace, incredintari directe si sifonari ale banului public, fundamentarea la misto a cheltuirii banului public a fost devoalata pe deplin de Comisia Europeana

Daca ei fundamenteaza la misto PNRR-ul (asa cum arata Comisia Europeana), va inchipuiti cum fundamenteaza si inventeaza ordonantarea cheltuielilor din...

Exclusiv2 zile ago

,,Dă dreapta” și ,,dă stânga”/Despre cei născuți din lup și care conduc Romania și AZI, la 73 de ani de la naționalizare

S-au implinit 73 de ani de la nationalizare. Am scris in urma cu 4 ani un articol, mertia sa il...

Exclusiv4 zile ago

O sa iasa Ghinea acum sa-i faca pe aia de la Bruxelles psd-isti ca nu-s in stare sa inteleaga profunzimea gandirii guvernului Citu!

S-a ales prafu’ si de PNRR! Ne-am batut singuri joc de noi! O sa iasa Ghinea acum sa-i faca pe...

Exclusiv5 zile ago

Adevarata fata/imagine a IPJ Prahova este data de profesionisti/Felicitari COMISARULUI ŞEF DE POLIŢIE MARIAN IORGA pentru profesionistii adusi in institutie si numirile efectuate/Document

La data de 12.08.2020, Incisiv de Prahova publica articolul „Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Prahova s-a...

Exclusiv5 zile ago

Fraudarea alegerilor locale de la Ciorani nu este nici macar o stire/noutate/Profesionalismul celor din IPJ Prahova care au documentat astfel de fraudari in peste 16 localitati din Prahova

“Cu ocazia alegerilor locale din data de 27.09.2020, membrii secţiilor de votare din comuna Ciorani au falsificat procesele verbale de...

Exclusiv5 zile ago

Astept in curand ca acelasi grup de comunicare strategica sa raporteze in zilele urmatoare in jur de 3-4 decese dar si eventual 7-8 invieri

Pe cand reinvierile la grupul de comunicare strategica? Privind cifrele de ieri, in care grupul de comunicare strategica a raportat...

Exclusiv6 zile ago

Ministrul rezist Claudiu Nasui dar si autoritatile publice in drept trebuie sa evalueze si sa analizeze informatiile in cauza avand in vedere relevanta publica a pozitiei executive a doamnei Alina Prahoveanu detinuta actualmente in cadrul Societatii Nationale a Sarii SA

Revenim cu date despre noul director general interimar al Societatii Nationale a Sarii SA – Salrom, doamna Alina Prahoveanu, unul...

Exclusiv1 săptămână ago

Atentat la siguranta nationala/Claudiu Nasui – ministrul #rezist MEAT – si noul CA Salrom dau cu flit Premierului Florin Citu si PNL-ului

Actiunile lui Claudiu Nasui – ministrul MEAT – si ale CA Salrom ce au ca efect destabilizarea uneia dintre puținele...

Exclusiv1 săptămână ago

Una dintre firmele care sunt anchetate de Consiliul Concurenței pentru „licitații trucate la MAI” obtine un contract prin incredintare directa, de la Primaria Floresti/Prahova, chiar in ziua anuntului privind anchetarea sa

Numarul de licitatii trucate sesizate Consiliului Concurentei este in crestere, iar institutia risca sa nu mai faca fata investigatiilor Care...

Exclusiv1 săptămână ago

Comunicat de presa a celor de la ECO BURN care infioara sistemele de siguranta nationala/Asemănările izbitoare între regulile mafiei care a actionat la asasinatul cu bombă de la Arad si incercarea de asasinat a ECO BURN SRL

Societatea ECO BURN S.R.L. nu a fost niciodată amendată pentru poluarea mediului, ci din motive organizatorice sau administrative, asta indiferent...

Exclusiv1 săptămână ago

EXCLUSIV/Sindicatele clocotesc, Claudiu Nasui – ministrul #rezist (USR) MEAT – se scufunda/la un pas de remaniere!

Actiunile lui Claudiu Nasui – ministrul MEAT – ce au ca efect destabilizarea uneia dintre puținele companii profitabile lăsate la...

Exclusiv2 săptămâni ago

De fapt, pretextand PNRR-ul, vor sa va taie voua, cei activi acum, pensiile cu 50%.

 Cum? Calculul este simplu: daca majoreaza varsta de pensionare la 70 de ani (multi dintre voi, nespecialii, vor munci pana...

Exclusiv2 săptămâni ago

Eco Burn SRL se confrunta, pe lângă incendiile produse de maini criminale …si cu atacuri (fake news) ale unor stiri false

Va redam, fara sa comentam, un comunicat de presa a celor de ECO Burn, privind atacuri (fake news) ale unor...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!