Connect with us

Featured

Cooperarea SUA-China nu are alternativă

Avatar

Publicat

pe

Cooperarea SUA-China nu are alternativăPână în 2020 s-au trăit în lume consecințele la distanță ale înțelegerilor Nixon-Kissinger-Mao Zedong-Zhou-Enlai din 1972, apoi, ale acordurilor de la Helsinki din 1975.
Acestea au dat prioritate recunoașterii reciproce, ca subiecți de drept, a statelor existente și respectării drepturilor omului. Înțelegerile de mai târziu, Reagan-Bush-Gorbaciov și Kohl-Gorbaciov, le-au reafirmat. Cooperarea a înlocuit astfel „războiul rece”. Economia de piață nu a mai rămas doar în Vest, intervenția statului în economie nu a mai fost rezervată Estului, iar părțile s-au revendicat din drepturile omului.

Pe acest fundal, studiile strategice, adică cercetări ale organizării și evoluțiilor din societatea mondială, au luat avânt. Nu mai este posibilă înțelegerea lumii fără a arunca o privire în studiile strategice.

La noi, în mediul amatorismului la decizii din ultimul deceniu, abia dacă se poate înjgheba o dezbatere. Și cei pricepuți renunță, văzând cât se vorbește pe lângă subiect și cât de simplist se judecă. După ce România a ajuns în 2019 să bată recordul european cu cel mai mic consum de cărți pe persoană, cu cele mai puține zile de călătorie pe cap de locuitor și, mai nou, cu cele mai multe reclamații privind abuzurile din justiție!

Din nepricepere rezultă aberații. Cum s-a văzut și în recenta hotărâre a Guvernului – unică în Europa actuală – de a interzice cooperarea cu firme chineze! Într-o lume în schimbare, în care se cere creativitate, obtuzitatea creează handicapuri durabile.

M-am ocupat constant de studii strategice. Am dat la noi prima examinare sociologico-filosofică a cotiturii din jurul anului 1990, când, la invitația universităților „Ludwig Maximillians” din München și Viena, am explicat prăbușirea „socialismului răsăritean” sub eșecul triplu al economiei etatizate, al monopolizării puterii politice și al dogmatismului (Die kulturelle Wende, 2004). Am pus în relief fundamente ale Europei (Filosofia unificării europene, 1998; The Destiny of Europe, 2011), ale Statelor Unite (Reconstrucția pragmatică a filosofiei. Profilul Americii clasice, 2017), ale Chinei (Ascensiunea globală a Chinei, 2015) și ale Israelului (Europa și Israelul, 2020). Am examinat alunecarea unor tinere democrații în „democrații cu conducător” (România actuală. O diagnoză, 2009). Am sesizat intrarea modernității târzii în nesiguranțe noi (Societatea nesigură, 2016) și am formulat o viziune asupra ordinii internaționale (Ordinea viitoare a lumii, 2017), având ca nucleu teza „geometriei variabile a supraputerilor”.

Evenimentele mi-au confirmat anticipările. Le-am amintit aici pentru a nu mai repeta analize. Lumea formată în 1989 – cu globalizare comercială, extinderea democrației liberale, deschiderea frontierelor, o supraputere solitară – a intrat demult în schimbare. În jurul lui 2010, s-a intrat într-o lume diferită. China a urcat la statutul de supraputere – fapt socotit cea mai profundă schimbare de după „războiul rece”. Statul național reintră mai explicit în rol. Suveranitatea statală tinde să revină în poziția de reper al relațiilor internaționale. Democrația s-a pluralizat din nou.

Sub lovitura neașteptată a pandemiei, în 2020 a început o altă schimbare a lumii. În multe țări, polarizările sociale sporesc. Economiile lumii revin acum dinspre servicii, la producție. Robotizarea promite să fie a patra revoluție industrială.

Deocamdată, însă, abia câteva țări ating nivele anterioare de producere. China, de pildă, a declarat că în realizarea Drumului Mătăsii, în care a reunit peste o sută de țări, a pierdut în pandemie în jur de 20% din resurse. Se reevaluează importanța controlului public al activităților. Mobilitățile internaționale s-au restrâns. Cum a arătat Apelul Vigano, guvernări incapabile să combată epidemia, strâng șurubul. Nici pandemiei nu i se face față fără cooperare.

Astăzi, relațiile internaționale contează și mai mult în viața națiunilor, iar raporturile dintre supraputeri le imprimă direcția. Din interacțiunea supraputerilor economice (SUA, China, UE), militare (SUA, Rusia, China), politice (SUA, China), culturale (SUA, China, Europa), a supraputerilor emergente (Germania, Marea Britanie, India) și a puterilor noi (Turcia, Israel, Iran, Polonia și altele) se imprimă de fapt sensul istoriei actuale.

Ce avem în aceste raporturi acum? Înțelegere nu este, căci divergențe izbucnesc cotidian. La confruntare armată nu s-a ajuns, căci frica de război, cum spunea deja Richard Nixon, descurajează atacul. Avem însă o criză, ce constă în aceea că de la o zi la alta se aruncă acuzații: pe drepturile omului, pe depășirea granițelor de la sfârșitul „războiului rece”, pe intervenția în alegeri, pe amestecul în treburi interne.

Criza ce are loc sub ochii noștri angajează principalele supraputeri – SUA și China. Ea atrage în confruntare și alte țări. Respingerea „războiului rece” este și ea prezentă. În Europa, Germania, Italia și Ungaria au semnalat-o deja. În orice caz, criza permite observații noi.

Această criză are loc într-un context nou. Proliferarea nucleară nu a putut fi oprită. Unele țări au dobândit capacități amenințătoare, încât nici o putere nucleară nu mai este singură. Nu mai contează câte focoase deții, ci faptul că propriul teritoriu este expus. Teorismul a fost înfrânt, dar resuscitarea lui nu se exclude.

Lumea s-a umplut de disparități. De pildă, este o disparitate economică. Statele Unite au cea mai mare acumulare istorică de capacități, un produs național brut de mai mult de 18.000 de miliarde de dolari, cu ridicată productivitate a muncii și pondere de peste 20% din economia mondială. China are un număr incomparabil de lucrători (peste 780 de milioane), cu o bună pregătire și motivație și o economie în creștere – acum la peste 15.000 de miliarde dolari și pondere de în jur de 15%. Este apoi o disparitate financiară. Marile tranzacții din lume sunt în dolari SUA, dar cele mai mari rezerve de devize le are China – după unii, în jur de 4.000 de miliarde de dolari. Este, de asemenea, o disparitate investițională. Centrul de greutate al economiei mondiale s-a mutat în Asia de Răsărit, încât continuă fuga de capitaluri spre acea zonă. Este și o disparitate sanitară. Statele Unite au cea mai inovativă cercetare științifică și industrie farmaceutică, dar sunt lovite de pandemie. China, cu tradiția cea mai veche în medicină, a luat sub control pandemia și și-a refăcut nivelul de producere prepandemic.

După 1978, China a aplicat economia de piață și are astăzi o altă înfățișare. Statele Unite dețin avansul tehnologic, dar China a pătruns în avangarda inovației tehnice. Peste toate, China a arătat că istoria nu se lasă epuizată de alternativa capitalism sau socialism răsăritean. Dacă este să ne exprimăm în termeni accesibili, China ilustrează un capitalism al producției, combinat cu un socialism al distribuției și o conducere de către comuniști care preconizează democratizări în țara cu cea mai mare populație și o altă ordine mondială. Cum observa un secretar de stat american, politica axată pe „armonie” atrage. China se alimentează dintr-o moștenire culturală care abia se dezvăluie.

Dar China a anunțat un proiect care stârnește apele. Afirmarea Chinei potrivit ponderii ei demografice și culturale este miezul „reîntineririi (rejuvenation)” anunțate de președintele Xi Jinping (The Governance of China,2014). Calea aleasă constă în „luminarea minților” și „reforme”. Helmut Schmidt a sesizat primul importanța proiectului când a prezentat cartea liderului chinez la târgul de la Frankfurt am Main.

La prima sa conferință de presă ca președinte al SUA, Joe Biden constata nu de mult: „China are un obiectiv general. Eu nu îi critic pentru obiectiv, dar ei au ca obiectiv general să devină țara conducătoare (the leading country) în lume, cea mai bogată și cea mai puternică în lume. Aceasta nu se va petrece sub privirile mele deoarece Statele Unite vor continua să crească și să se extindă”. Faptele pe care le-am rezumat pot fi pretext de confruntare. Depinde și ce viziune se folosește în a privi lumea.

China aplică învățăturile lui Confucius și tradiția proprie de reflecție asupra istoriei. Timpul este aici perceput plecând de la timpul lung, iar atitudinea ce se cultivă este favorabilă muncii stăruitoare, inovației, răbdării. Recenta investigație realizată în SUA în rândul studenților din alte țări a atestat faptul că încrederea studenților chinezi în patria lor este profundă.

În unele țări, s-a asumat în politica externă distincția, datorată lui Karl Popper, între „societatea deschisă” și „societatea închisă”, preluată prin intermediul lui George Soros, care a redus-o la „democrație versus autocrație”. Numai că istoria factuală arată un peisaj mai divers. Chiar analize ale armatei americane (Sarah Chayez, The Thieves of State, 2014) au arătat că unii „democrați” din democrațiile emergente sunt doar corupți. Alte analize (Dorothea Gädeke, Politik der Beherrschung, 2017) au arătat că intervenții din afară pentru „democratizare” pot strivi democrația însăși și că numai pe fondul autodeterminării fiecărei națiuni se poate atinge democratizarea.

Peste orice, este clar că nu se va putea continua indefinit cu confruntările la „rece” de astăzi. Poate fi periculos și, de fapt, nu se rezolvă nimic. Din capul locului, nu pot fi învingători într-o asemenea confruntare. De aceea, Joe Biden a repetat că nu vrea conflict.
Lege pentru ruperea acordurilor petroliere cu țări/companii „indezirabile”

Nu știm ce va face concret un actor sau altul. Fiind vorba de supraputeri, acțiunile se croiesc diferit. Dar, mai presus de toate, avem principiul unei ordini pacificate prin înțelegerile de la Beijing (1972) și Helsinki (1975), care încurajează cooperarea. Nu se întrevede în relațiile dintre supraputeri altceva, care să convină fiecăreia.

SUA domină economia mondială cu performanțe greu de egalat. Cum s-a spus, „China joacă în economia lumii rolul hotărâtor în toate domeniile imaginabile. Nivelul de salarii, dobânzile, ratele inflației, prețul materiilor prime și chiar al benzinei depind de date conjuncturale și de politica economică a Chinei” (Jean-Francois Susbielle, China-USA. Der programmierte Krieg, 2007, p.69). Pe agenda relațiilor celor două supraputeri rămân de luat decizii complicate. Dar nu ar fi rezonabilă ridicarea chestiunilor concrete la rang de chestiuni tactice, a acestora la rang de strategie și transformarea iarăși a strategiei în doctrină. Asemenea demersuri de obicei nu duc departe!

Nu este viabilă oprirea comerțului. Se poate reforma sistemul schimburilor internaționale, dar nu dă rezultate oprirea investițiilor și schimburilor. „Economia americană și cea chineză sunt strâns imbricate” (Susbielle) și prezintă azi „o împletire fără seamăn” (Theo Sommer, Die Welt auf dem Weg ins chinesische Jahrhundert, 2019 p.446), încât acțiunile unilaterale sunt contraproductive pentru cel care le inițiază. S-a și estimat că, în cazul unei răciri a relațiilor dintre SUA și China, fiecare parte ar pierde pe puțin 10% din produsul național brut. Revista Der Spiegel scria deunăzi că restricțiile comerciale ce se aplică deja în raport cu China vor avea efectul unui „bumerang”.

Altădată, China depindea strict de exporturi. Și acum depinde masiv, fiind „fabrica lumii”. Dar ea are, pe lângă rețeaua internațională creată în ultimele decenii, și rezerva uriașei ei piețe interne. Fie și cu o ușoară ridicare a veniturilor populației în China se creează o stimulare fără seamăn în societate.

Fostul secretar de stat John Kerry a și pledat zilele trecute pentru a se încuraja cooperarea cu China. Nu știu dacă atât de pătrunzătorul Pat Buchanan (Why is Biden creating his own crises?, 24 martie 2021), care propunea să ne acomodăm cu un fel de „război rece” pe patru ani, are acum dreptate. Rămân la opinia că interesul mutual ar fi să se ajungă la cooperare, iar acest interes poate prevala la orice oră.

Un fapt nu poate fi contestat. Privind istoric, înțelegerile Nixon-Kissinger-Mao Zedong-Zhou-Enlai, care au îmbrățișat strategia cooperării, au rezolvat mult mai mult decât strategia conflictului. De aceea, debutul discuției de la Anchorage (Alaska), dintre responsabilii de politică externă ai SUA și Chinei, a putut fi aspru în deschidere, din calcule ce se pot bănui. Dar concluzia de cele două părți a fost netă. Reprezentantul american a spus „nu vrem conflict cu China”, iar partea chineză a precizat că cele două supraputeri au găsit „domenii de conlucrare (working together)”.

Începe sub ochii noștri, totuși, o eră nouă în relația supraputerilor SUA și China. Ele se vor socoti explicit în competiție. Vor fi aplicate tactici și măsuri noi. Dar, din punct de vedere strategic, nu va fi alternativă la cooperare. Va fi competiție, chiar pe liniamente surprinzătoare: SUA au anunțat că vor să creze alternativă la Drumului Mătăsii, China a anunțat că se ocupă de stingerea conflictului din Orientul Apropiat.

Nu este deloc nouă diferența de abordare a ordinii internaționale dintre cele două supraputeri. Se știe că SUA iau acordurile de după Al Doilea Război Mondial ca bază a ordinii. Președintele Joe Biden cere Chinei „să joace conform regulilor internaționale: fair competition, fair practices, fair trade”. China a spus deja cu câțiva ani în urmă, prin președintele ei, în grădina Casei Albe, că nu a participat la crearea acestei ordini, dar o respectă, promovându-și, totodată, opțiunile.

De fapt, Marea Chinei de Sud pare să fie nucleul discuției – după ce Congresul SUA a proclamat zona ca una de „national interest”, iar Parlamentul Chinei a declarat-o una de „core interest”. Soluția nu poate fi alta decât aplicarea acordurilor și înnoirea lor prin negociere.

Discuția despre valori este complexă și nu avem aici spațiu pentru ea. Asiaticii s-au întrebat demult: preluând tehnologiile și modul de producție din Vest, trebuie preluat și individualismul din societate? Între timp, japonezii, chinezii și alții au arătat că pot atinge eficiență economică mare, datorită mentalităților. Acum țările occidentale se întreabă dacă trebuie ca, de dragul eficienței, să slăbească democrația. Sunt de părere că discuția trebuie purtată, dar în termeni mai preciși, luând în seamă faptele.

Cum observă tot mai mulți cercetători, democrațiile, în forma de astăzi, au în unele țări dificultăți: „democrații au de luptat cu un handicap enorm la alegerea personalului de conducere. Stabilirea de candidați, campania electorală și alergarea după votul alegătorilor – aceste faze obligatorii ale unei alegeri democratice sunt supuse prea mult întâmplării. Opinia publică, adesea volubilă, este ea în situația să aleagă între competitori pe cel mai adecvat să conducă o țară?” (Jean-Francois Susbielle, op.cit., p.106-107). Unii apără o democrație ce a învățat din meritocrație (Helmut Willke, Demokratie in Zeiten de Konfusion, 2014). Am pledat pentru consolidarea controlului aleșilor de către alegători.

Opinia mea este că valorile democrației se cer apărate, dar și promovate consecvent. Nu valorile sunt în dificultate – nici nu sunt alternative mai bune. Dar sub haina democrației nu trebuie tolerat orice – sub nici un pretext. Spus fără ocolișuri, este de lucrat la rafinarea regulilor democrației, ținând seama de derapajele care au loc astăzi spre „postdemocrație” și, mai grav, spre penibilele „democrație cu conducător” și „stat de drept cu șef”, cum ilustrează România de azi. Fapt este că democrația este acum sfidată de inși rudimentari ajunși la decizii, înainte de a fi provocată de adversari. De aceea, formula „democrație versus autoritarism” nu epuizează alternativele: mai este și democrația propriu-zisă, ca formă de viață.

Se știe bine că SUA au tradiție eminamente individualistă, în China este o societate cu tradiție colectivistă. Ambele supraputeri se revendică din democrație și fiecare declară că cealaltă mai are de lucrat. Dar dincolo de polemica generală individualism-colectivism, care rămâne oricum deschisă, chestiunea valorilor este firesc să se discute.

Statele Unite reprezintă în continuare libertatea individuală și democrația liberală la propriu. China actuală vine cu valori originate în lunga ei istorie – practicalitate a vieții, sprijinire pe rațiune, încredere în știință, meritocrație și integritate. Așa stând lucrurile, premisele cooperării celor mai mari puteri ale zilelor noastre sunt acum mai promițătoare decât altădată.

În ultimii ani, se discută tot mai intens amestecul în alegeri. Democrații americani cred că a fost amestec străin în alegerile din 2016, deși s-a stabilit că nu s-a influențat decizia alegătorilor. Republicanii spun că s-au falsificat alegerile din 2020, dar probe nu au apărut. Alegerile dintr-o țară, după părerea mea, nu ar trebui să fie temă de politică internațională, câtă vreme fiecare țară își apără acuratețea alegerilor.

După Al Doilea Război Mondial, John F.Dulles a preconizat strategia „rollback” (împingerii înapoi), George Kennan a venit apoi cu strategia „containment” (indiguirii) față de China. Care este rezultatul? Cum a observat cel mai bun specialist german în temă Eberhard Sandschneider (Globale Rivalen. Chinas unheimlicher Aufstieg und die Ohnmacht des Westens, 2007), „politica confruntării nu oprește ascensiunea Chinei”.

Theo Sommer observa nu demult că sunt în fața noastră două alternative în relația cu China: „confruntare-criză-conflict” sau „comunicare-cooperare-coexistență”. El conchide că „în ciuda concurenței, în pofida coliziunii ocazionale și a ideologiilor complet diferite, coexistența și cooperarea sunt posibile” (p.434). Altfel, dacă astăzi privești China ca dușman, atunci mâine o vei avea ca dușman.

Soluția nu este, așadar, nici „împingere înapoi”, nici „indiguire”, ci „includere (Einbinden)” în ordinea lumii. Această „includere” oferă oricum avantajul, asigurat și de China, al unei stabilizări a lumii contra unor particularisme ce pot fi devastatoare. Lumea rămâne fundamental diversă, încât „scopul trebuie să fie un echilibru al puterii, care asigură pacea și bunăstarea tuturor. Together first” (p.458). Pe acest fundal relațiile în care se angajează diferitele țări sunt cele decisive.

În 1972, schimbarea în relația SUA-China și, odată cu ea, schimbarea lumii, au venit din noi aranjamente strategice. În materie comercială, s-a ajuns cel mai recent la înțelegerea Trump-Xi Jinping, care a dus la semnarea primei treimi a acordului vamal. Prin acest acord, cele două supraputeri urmau să-și deschidă mai mult ca oricând, în reciprocitate, vastele și râvnitele lor piețe. Va fi dus la capăt noul acord vamal? Va fi un nou acord strategic SUA-China? Sunt de părere că ambele se apropie, dar ia încă timp reașezarea pe direcția cooperării. (Din volumul Andrei Marga, Viitorul democrației, în curs de publicare)

Andrei Marga

Citeste in continuare
Comenteaza si tu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Exclusiv

Cine din conducerea actualula a CJ Prahova si ce politicieni garanteaza mentinerea in functie a unui director care și-a trecut pe persoana fizica administrarea S.C. Brazi Industrial Parc S.A. Negoieşti Negoieşti, in afara legii – si se considera deasupra legii ignorand autoritatea institutiilor statului roman!?

Avatar

Publicat

pe

De

Aflăm din ce în ce mai multe detalii (cu probe, documente si inregistrari audio/video)  despre ce   s-a întâmplat si se intampla sub aspect penal la S.C. Brazi Industrial Parc S.A. Negoieşti Negoieşti si ne ingrozeste cum autoritatile in drept raman „inerte”.

Ne intrebam, pe buna dreptate, cine din conducerea actuala a CJ Prahova si ce politicieni garanteaza mentinerea in functie a unui director care și-a trecut pe persoana fizica administrarea S.C. Brazi Industrial Parc S.A. Negoieşti Negoieşti, in afara legii – si se considera  deasupra legii ignorand autoritatea institutiilor statului roman!?

Este vorba despre celebrul director Stoica Ion!

Asa cum am promis in articlolul din data de 10.04.2021, <<Acțiunea „mafiei gunoaielor” de eliminare a unor agenti economici de pe piata autohtona a trecut la o adevarata „mascaradă”/Se situează la un nivel semnificativ mai ridicat decât cel la care ar trebui să fie si a intrat in „monitorizarea” mai multor servicii secrete>>, revenim cu documente si dezvaluiri senzationale.

Acțiunea „mafiei gunoaielor” de eliminare a unor agenti economici de pe piata autohtona a trecut la o adevarata „mascaradă”/Se situează la un nivel semnificativ mai ridicat decât cel la care ar trebui să fie si a intrat in „monitorizarea” mai multor servicii secrete

Asa cum dezvaluiam inca din anul 2018, in iulie 2014, doi locotenenti ai mafiei siciliene Cosa Nostra au fost arestati la Bucuresti.

„Mafia gunoaielor” va prezinta filmul „Greu de ucis 2” – in varianata romaneasca de proasta calitate/Aspecte penale de o gravitate maxima in actiunile intreprinse de conducerea Parcului Industrial Brazi

Ceea ce se vorbea pe la colturi inca de acum 15 ani, faptul ca mafia italiana a spalat sute de milioane de euro prin afaceri cu gunoaie in Romania, este dezvaluit public. Astfel, italianul Sergio Pileri si romanul Victor Dombrovschi au fost arestati in baza unui mandat emis de procuratura italiana pentru acuzatii de spalare de bani in favoarea mafiei italiene. Pileri si Dombrovschi erau administratorii gropii de gunoi de la Glina, de langa Bucuresti, cel mai mare depozit de deseuri din Europa, intins pe 150 de hectare. Povestea din spatele afacerii Glina este demna de un film cu mafioti turnat la Holywood. In groapa de la Glina au fost depozitate de ani de zile gunoaiele aduse din intreaga Italie de mafia Siciliana, tot acolo a fost spalata averea marelui cap al Cosei Nostra, Don Vito Ciancimino. Ciancimino era colaboratorul numarul 1 al lui Bernardo Provenzano, ultimul sef absolut, il capo di tutii capi din Cosa Nostra.

Cum a ajuns mafia italiana sa spele bani tocmai in Romania? Evident, prin intermediul unor politicieni romani si a unor generali din serviciile de informatii. In anul 2002 la Ploiesti. Aici isi avea cartierul general italianul Sergio Pileri si cei doi frati ai sai, trimisi in Romania de mafie. Pileri isi desfasura linistit mai multe tipuri de afaceri, de la restaurante, pana la firme de salubritate. El a devenit in scurt timp unul dintre reprezentantii de vaza ai comunitatii italienilor din Romania. Initial, Sergio Pileri a intrat in atentia Serviciului Roman de Informatii – SRI pentru ca se afla in anturajul fostul sef al SRI Prahova Corneliu Paltanea, in prezent decedat.

Acest Pileri beneficia de protectia colonelului Paltanea, care era supravegheat pentru afaceri dubioase cu petrol. Pileri incepuse sa dezvolte in Romania un grup de companii in domeniul salubritatii, a ecologizarii si a rampelor de gunoi.

Numele sau a aparut public la conducerea companiei SALUB din Ploiesti. La randul ei, SALUB era detinuta de un SRL numit Agenda 21. In fine, in spatele acestei firmei se afla familia mafiota Ciancimino, condusa de Masimo Ciancimino, arestat si el in 2011, fiul lui Don Vito. Interesant este ca familia Ciancimino este originara din localitatea siciliana Corleone, exact ca si in celebrul film de Oscar, Nasul. Initial, mafiotii au finantat cu 9 milioane de euro activitatea firmei Agenda 21 din Romania. Agenda 21, condusa de unul dintre membrii familiei si era detinuta de SIRCO, pe care anchetatorii italieni pusesera sechestru. Printre cei anchetati era si avocatul Giorgio Ghiron, aparatorul nasului Vito Ciancimino. Un alt anchetat a fost si Gianni Lapis, care a incercat sa incheie un contract cu Gazprom pentru piata europeana, prin intermediul unui fost colonel KGB, Alexander Medvedev. Printre persoanele de incredere ale mezinului Ciancimino se numarau si fratii Sergio si Giorgio Pileri, care au in Romania multe afaceri in Bucuresti, Tulcea, Ploiesti, Targu-Mures. Firmele italienilor, pe langa Agenda 21, care se ocupa de reciclarea gunoaielor, sunt Ecorec, Salub si Ecologica SA. Fratii Pileri au mai investit si in Hipodromul de la Ploiesti, in „”Il Toscanino””, un bistro din Bucuresti. Ei au mai infiintat in Romania si societati financiare: General Consulting si Agentia Obiettivo Lavoro. Pe langa acestea se pot mandri si cu Agentia de Investigatii A&D. Repetam: legaturile dintre Sergio Pileri si fostul sef al SRI Prahova (decadat, in prezent), Corneliu Paltanea, sunt de notorietate.

Provenzano, prin intermediul romano-italianului Paul Brener, a deschis mai multe firme in tara noastra. Cu Brener au intrat in contact Gheorghe Fulga, seful Serviciului de Informatii Externe, dar si cativa pesedisti: Ion Moucha si Constantin Nita.

Bottom of Form

Apoi, au inceput sa traga sforile pentru a obtine autorizatii de deschidere a unor gropi de gunoi. Prima lovitura majora au dat-o in 2004, cand au cumparat firmele de salubritate ECOREC din Bucuresti si SALUB din Ploiesti. Din nefericire pentru mafioti, colonelul Paltanea, protectorul lor de la Prahova, a fost arestat in 2005 pentru coruptie de colonelul magistrate Vasile Doana, procuror militar in structura DNA Centrala. Sergio Pileri avea insa deja deschisa calea in politica din Romania si in zona serviciilor de informatii prin intermediul aceluiasi colonel Paltanea. Sergio Pileri a cumparat 80 la suta din firma ECOREC – care detinea groapa de gunoi de la Glina de la generalul Victor Dombrovschi, cel care a lucrat in Serviciul de Informatii Externe. Cand Paltanea a fost trecut in rezerva, a fost pus de Pilieri director la una din firmele sale, Salub. Asa cum va spuneam, acest Dombrovschi si mafiotul Pileri sunt acum arestati. Dombrovschi a devenit apoi paravanul si partenerul de afaceri al mafiei italiene.

Tranzactia prin care mafia a preluat groapa de gunoi ar fi fost evaluata la circa 100 de milioane de euro. Banii reprezentau averea ascunsa a marelui cap mafiot Don Vito Ciancimino. Banii insa nu au ajuns doar la generalul Dombrovschi, ci si in conturile fostului senator PDL Mircea Andrei, protejatul Elenei Udrea din guvernarea Boc. Acest Mircea Andrei, fost procuror, un personaj extrem de influent si bogat este cheia politica a afacerilor facute de Sergio Pileri in Romania. Despre Mircea Andrei nu ati auzit mare lucru, pentru ca ani de zile a fost protejat in mass media de mogulul Sorin Ovidiu Vantu, fostul patron de trust de presa, prietenul fostului director al SRI, Radu Alexandru Timofte.

Mircea Andrei a fost şi avocatul ofiţerilor SRI  Ovidiu Soare şi  Gheorghe Dumitrache, condamnaţi definitiv pentru  luare de mită.

Condamnatul Gheorghe Dumitrache nu este nici el un oarecare, fiind chiar cuscrul lui Liviu Luca, partenerul de afaceri al lui SOV.

Insa in momentul in care fostul senator Mircea Andrei si Dombrovschi incasau banii mafiei italiene, procurorii italieni au prins firul tranzactiilor si in 2006 au deschis un mega dosar de spalare de bani. Masimo Ciancimino, fiul lui Don Vito, se saturase sa tina ascunsi banii tatalui sau si i-a trimis in Romania sa fie spalati in groapa de la Glina!

Sa speram ca de data aceasta nu-i vorba de colonei si generali SRI sau/si SIE, cu insertie de GRU, adica de un nou oamenii lui Paltanea de la SRI si alti frati italieni.

In articolul din 07.04.2021, ziarul nostru publica articolul <<„Mafia gunoaielor” va prezinta filmul „Greu de ucis 2” – in varianata romaneasca de proasta calitate/Aspecte penale de o gravitate maxima in actiunile intreprinse de conducerea Parcului Industrial Brazi>>, prin care precizam ca, in timp ce au fost descoperite deșeuri medicale aruncate la întâmplare ca urmare a unei anchete derulate de Parchetul de pe lână Tribunalul Mureș, instituțiile statului rămân pasive la acțiunile administratorului parcului Brazi, societatea Brazi Industrial Parc S.A., de a sista utilitățile subscrisei în mod abuziv, fapt ce a împiedicat aceasta societate sa preia deșeurile de la spitalele și societățile pe care le deservea, pe piata aparand din neant un alt „jucator”.

Mai mult,  actualmente există spitale/comercianți ’’blocate/blocați’’ de deșeurile ce nu mai pot fi predate pentru incinerare-„jucatorul” aparut pe piata acaparand doar judetul Prahova, nereusind sa preia si contractele Eco Burn de la nivel national.

De asemenea, in data de 12.03.2021, ziarul nostru publica, asumat, articolul <<<„Macelul” de la varful M.A.I din razboiul chestorilor/Judetul Prahova și „Triunghiul Morții”/Faza pe bani si „mafia gunoaielor” din Prahova>>.

„Macelul” de la varful M.A.I din razboiul chestorilor/Judetul Prahova și „Triunghiul Morții”/Faza pe bani si „mafia gunoaielor” din Prahova (II)/PROMO-29.03.2021

Toate aceste articole au legatura intre ele si fac parte, ca un tot, din intregul „miezului” dezvaluirilor noastre, investigatii ce s-au derulat pe parcursul a minim 3 ani de zile, jucatorii noi si politicienii fiind din trecut pana in prezent aceeasi jucatori, chiar daca s-au mai schimbat ca denumire dar au „mostenit” parca „afacerea” in „familie”.

In acest articol va prezentam cum Directorul Parcului Industrial Brazi se considera mai presus de lege prin neaducerea la indeplinire a hotarârii deciziei Curții de Conturi Prahova cu nr 8/10.04.2019

Directorul Stoica Ion,   se pare, ca cu buna stiinta isi permite luxul să nu puna in aplicare decizia nr 8/10.04.2019 , chiar daca prin fiecare zi de intarziere aduce la prejudicii imense parcului industrial Brazi. Nu ne referim aici doar la banii pe care ii sifoneaza in interes personal si nici la prejudiciile aduse investitotilor din parc, precum nici nu aducem in dicutie modalitatea frauduloasa prin care a ocupat acest post – actiune demna de orice manual al unor parchete.

Mai exact din 14 masuri dispuse de curtea de conturi acesta nu a dus la infeplinire decat 3 .

Cu toate acestea este mentinut in continuare pe pozitie/functie, probabil făra ca acționarul unic al parcului sa aiba la cunostință de aceste lucruri si/sau doar pentru aceste „abilitati”. (Pe aceasta tema vom reveni!).

Masuri amanate si neaduse la indeplinire 2,3,4,6,7,8,10 si 11!

Toate acestea aduce grave prejudicii societatii Brazi Industrial Parc S.A. Negoieşti Negoieşti si folase necuvenite insemnate domnului director Stoica Ion.

Si revenim cu intrebarea: cine din actuala conducere a CJ Prahova isi perimite sa il mentina in functie? Pe un director care se considera deaspura legii? (Crsitina T.).

N.R. – Si pe aceasta tema vom reveni, ca aceasta actiune face parte din mafia gunoialelor.

Parc Industrial Brazi -Curtea de conturi . Masuri-20210411210644

 

 

 

 

Citeste in continuare

Featured

,,Sustinem pe Vlad Voiculescu”/VV a ascuns ca este baietel de turnator la Securitate pana cand s-a aflat/Vlad Voiculescu s-a catarat pe tragedia celor de la Colectiv, devenind starleta de Oscar

Avatar

Publicat

pe

De

,,Sustinem pe Vlad Voiculescu”. Vlad Voiculescu s-a catarat pe tragedia celor de la Colectiv, devenind starleta de Oscar (in film apare vorbind cu taica-sau, turnatorul securitatii cu verdict de politie politica). Nicio problema. Sustinem pe Vlad Voiculescu. VV a ascuns ca este baietel de turnator la Securitate pana cand s-a aflat. Nicio probelma, sustinem Vlad Voiculescu. VV a vrut a candidat la Bucuresti sa devina viceprimar in tandem cu abulicul Nicusor Dan, sperand sa devina responsabil pe bugetele spitalelor. Nicio problema, sustinem VV. Vlad Voiculescu infiera emisiunea de revelion a TVR1 pentru ca ar fi subminat ideea de purtat masca. Un pic mai tarziu, el arata ca nu da doi bani pe lege si statea fara masca, fiind si amendat cand s-a vazut. Nicio problema, sustinem VV. Vlad Voiculescu s-a inscaunat ministru la sanatate, la ceva timp dupa tragedia de la Piatra Neamt. Starleta din Colectiv a fost insa protagonist la carnagiu din propriul fotoliu ministerial, la Bals autoritatile reusind performanta de a nu gasi un pacient carbonizat in spital, timp de mai multe ore. Nicio problema, sustinem VV. Vlad Voiculescu a asistat in mandatul sau la vaccinarea pe pile, peste rand, pana cand nu a mai putut fi ascuns fenomentul. Nicio problema, sustinem VV. Vlad Voiculescu a incercat sa minta populatia, ca Japonia nu are acces la vaccinuri (in timp ce adevarul era ca Japonia era in proces de acreditare proprie, iar situatia nu suporta comparatie). Nicio problema, sustinem VV. Vlad Voiculescu a mintit presa in legatura cu procedurile de inmormantare ale pacientilor decedati COVID. Nicio problema, sustinem VV. Vlad Voiculescu a contrasemnat ordinul lui Arafat, de evacuare intempestiva a spitalului Foisor, trimitand pacientii in strada. Nicio problema, sustinem VV. Vlad Voiculescu nu a miscat niciun muschi atunci cand autoritatile au mintit repetat ca sunt suficiente locuri la terapie intensiva (spre 4.000), dar cand pacientii au ajuns la sub 1500, nu mai sunt locuri. Nicio problema, sustinem Vlad Voiculescu. Eu cred ca este momentul ca toti adeptii neconditionat (si nu cei de buna credinta) al baietelului de turnator sa realizeze ca greseala este umana, dar perseverarea in greseala este diabolica, dezvaluie analistul Radu Teodor Soviani. (Cerasela N.).

#ghinion. #aschianusaredepartedetrunchi.

Citeste in continuare

Featured

Procurori ”drogați” de prostituate/”Târfe și cocaină”!/”Cura de slăbire” a generalului Coșneanu, documentată în Dosarul Brașov 2

Avatar

Publicat

pe

De

Unda de șoc subterană a ”loviturii” din 1 aprilie, atunci când publicam atât raportul informativ privind deconturile ”fake” ale procurorului militar Bogdan Pîrlog, cât și documentele oficiale probatorii se dovedește una devastatoare. Cel puțin la nivelul anumitor structuri de Parchet. Acolo unde, de ani de zile se știa că procurorii aflați sub ”înaltul patronaj” al generalului Marian Hăpău sunt la adăpost de orice eventuală anchetă. Numai că, după arestarea generalului Gherghe, nici măcar seiful unde sunt păstrate cele mai sensibile rapoarte informative ale ofițerilor de contrainformații ai Direcției Generale de Informații a Armatei nu mai este ”save”!

Procurori ”drogați” de prostituate

Astfel că este pe deplin de înțeles panica nebună care i-a cuprins pe procurorii militari, anticorupție sau de la alte structuri care erau cunoscuți în sistem ca fiind pur și simplu ”intagibili”. Ei fiind protejați de generalul Hăpău, șeful DGIA fiind de altfel cel mai bine conectat om din sistem la ”culoarele paralele” din Justiție, chiar și după destrămarea ”Binomului”. Iată însă că Hăpău nu se mai poate proteja nici măcar pe sine! Astfel că procurorii săi de casă au tot dreptul să se întrebe dacă nu cumva și cele mai tenebroase secrete păstrate de Hăpău vor putea fi acum ”scurse controlat”, atunci când dinamica operativă o va impune.

După deconturile lui Pîrlog, un nou scandal zguduie Justiția

Pentru că până și procurorii- mai ales cei militari, cu dublă comandă oficială !- sunt conștienți că, dacă ”s-a umbat” la seiful structurii de securitate, atunci și contrainformațiile DGIA sunt pur și simplu în genunchi! Da, da, alea unde activează inclusiv soția ministrului Apărării! Astfel că există teama – pe deplin justificată, de altfel! – ca deconturile lui Pîrlog să nu fi făcut decât să deschidă ”balul” dezvăluirilor… Procurorii acoperiți DGIA temându-se că au fost ”penetrate” nu doar aceste acte administrative, dar și că s-a ”luat totul” din seif!

”Cura de slăbire” a generalului Coșneanu, documentată în Dosarul Brașov 2

Numai că scenariul este și mai negru decât se așteaptă! Astfel că deja suntem în măsură să dezvăluim că a fost identificată până și lista cu procurorii care se droghează! Și care cuprinde inclusiv procurori cu funcții de conducere, documentați că ”trag pe nas”, la propriu! Astfel că generalii care figurează doar în ”Lotul Ayahuasca 2 – Brașov”, cel care a fost ”păstrat – disjuns” din dosarul foștilor șefi de servicii secrete Gelu Oltean și Gabi Crețu chiar că se pot considera norocoși. Cu toate că nici justificările lor cu ”curele de slăbit” nu au cum să reziste în fața vreunei instanțe de judecată. În schimb, situația procurorilor trecuți pe lista lui Hăpău ca ”răciți” se complică serios odată cu identificarea prostituatelor alături de care aceștia ”trăgeau pe nas”!

Crețu, Gherghe, tic-tac…

După cum dezvăluiam chiar zilele trecute, generalul Gabi Crețu, fostul număr doi al Serviciului de Protecție și Pază este ferm convins că atât colonelul Dumitru Voroneanu, șeful contrainformațiilor care tocmai se pensionează și generalul Lucian Pahonțu știau de ”ceiuțurile” cu Ayahusca bătute la Răcari. Au știut, l-au documentat, dar l-au lăsat să își rupă capul… La fel după cum și fostul număr doi din Direcția Generală de Informații a Armatei, generalul Iulian Gherghe știe că Hăpău ”veghea” informativ ce face cu banii sustrași. Dar l-ar fi lăsat să își rupă capul. Cu toate că mult mai plauzibilă pare varianta de lucru a ”autocurățirii” declanșate în justiția militară. Și a faptului că generalului Hăpău chiar nu i-ar fi venit să creadă că un procuror militar ar putea propune iar niște judecători militari să accepte arestarea ”mâinii sale drepte”.

Generalul Hăpău mai pierde o ”armă secretă”!

Adică exact a omului care răspundea de toată ”logistica operativă” a DGIA. Și care acum este dispus la orice formă de ”ARV”, doar pentru a nu fi apoi strivit în picioare de teribila progandă DGIA. Cea care ar vrea să impună varianta că Hăpău însuși a fost cel care ar fi pus capăt jafului generalizat din fondurile operative ale Informațiilor Militare. Însă, pe lângă arestarea ”din prima” a generalului Gherghe, cea mai bună dovadă că ”Justiția lui Hăpău” se zdruncină este faptul că analiștii militari plătiți tocmai din aceste fonduri operative s-au codit să mai îndeplinească ordinele pe unitate privind ”focul de voie” concentrat doar pe Gherghe și ”mâna GRU”! Ceea ce nu s-a mai întîmplat niciodată până acum!

Generalul Coșneanu ”îmbătrânește urât”…

După cum dezvăluiam și pe 1 aprilie, rapoartele procurorului militar Bogdan Pîrlog erau invariabil semnate de fostul șef al Secției Parchetelor Militare, generalul Gheorghe Coșneanu, ”în virtutea relațiilor de prietenie dintre aceștia”. Numai că generalul Coșneanu mai are și alte temeri de înfruntat că ar putea ”îmbătrîni urât”… Mai ales că Dosarul ”Ayahuasca”, cel care a luat deja drumul instanței de judecată este doar o ”ciozvârtă” din cel care ar putea ”să doară” mult mai rău. Și pe care nu îl vor mai instrumenta procurorii DIICOT, ci chiar procurorii militari. Adică unii dintre foștii subalterni ai generalului Gheorghe Coșneanu! Cel al cărui nume, după cum rezultă din informațiile intrate în posesia noastră, ar figura pe lista neagră din Dosarul Ayahuasca 2 – Lotul Brașov”! Și chiar dacă în cele din urmă generalul Coșneanu a făcut pasul înapoi în rezervă, deși fără prea mare tragere de inimă, acestuia totuși s-ar putea să îi ”tremure mustața” mai mult decât oricând! Pentru că, până acum, cel puțin știa că se află doar la mâna generalului Hăpău. Cel care, ce-i drept, s-a dovedit un ”om de onoare” față de oamenii săi din Justiție. Numai că, de această dată, nici Coșneanu, nici alți foști sau actuali procurori, judecători sau ofițeri de informații nu mai sunt doar la mâna lui Hăpău! Însă trebuie insistat că Lotul Brașov 2, cu tot cu a lor ”cură de slăbire” este ”pistol cu apă” față de cei care au constituit până acum cea mai temută ”armă secretă” a DGIA! Procurorii documentați a fi cedat atât ”ispitelor”, cât și inevitabilelor racolări ale ofițerilor acoperiți din cadrul Contrainformațiilor Militare. Numai că de acum aceștia nu mai sunt singurii păstrători ai teribililului sceret care făcea din ditamai procurorii niște ”simpli executanți” ai ordinelor, fără să își mai pemită barem să regrete că astfel ”paradesc destine”… Așa că, ”dacă vorbește Moșul”, chiar că se ”sparge buboiul” SPM!

”Târfe și cocaină”!

Nu, nu este titlul unei noi piese BUG Mafia. Ci capitolul la care se află încadrați unii procuori documentați de-a lungul anilor că au călcat deja ”pe becul” acestor vicii. Și chiar dacă, prin prisma fișei postului, și alte structuri au deținut de-a lungul ultimilor ani aceste informații, nimeni nu și-a permis totuși să treacă la ”next level”. Mai ales că niciun polițist sau procuor civil nu avea chef să cale astfel pe ”bătătura” DGIA. Ceea ce nu înseamnă însă că ofițerii implicați în aceste documentări nu au păstrat inforrmații care s-ar putea dovedi vreodată de folos. Mai ales pe persoană fizică… Ceea ce face și mai imperios necesară accelerarea operațunii de ”auto-curățire” declanșată de la începutul acestui an și care își propune ca procurorii șantajabili să fie ejectați de îndată din sistem. Desigur, cel puțin cei aparținând unei anume grupări ”ostile”… Unii cu respectarea cutumei acceptării ”ofertei de nerefuzat” a retragerii la pensiile speciale. Sau, în cazul celor care încă mai visează că li se va permite să rămână la ”butoanele operative” ale structurilor de Parchet din care fac parte, prin crearea unui ”disconfort”, vorba lui Raed, de genul celui resimțit în aceste zile de generalul Gherghe. Astfel că, dacă de acum tot se știe că ”Lista drogaților” din Parchete a fost scoasă din ”seiful DGIA”, poate le dă bunul Dumnezeu unor magistrați mintea cea de pe urmă…

Citeste in continuare

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Partener special – probleme juridice

Știri calde

Exclusiv24 de ore ago

Cine din conducerea actualula a CJ Prahova si ce politicieni garanteaza mentinerea in functie a unui director care și-a trecut pe persoana fizica administrarea S.C. Brazi Industrial Parc S.A. Negoieşti Negoieşti, in afara legii – si se considera deasupra legii ignorand autoritatea institutiilor statului roman!?

Aflăm din ce în ce mai multe detalii (cu probe, documente si inregistrari audio/video)  despre ce   s-a întâmplat si se...

Exclusiv3 zile ago

Acțiunea „mafiei gunoaielor” de eliminare a unor agenti economici de pe piata autohtona a trecut la o adevarata „mascaradă”/Se situează la un nivel semnificativ mai ridicat decât cel la care ar trebui să fie si a intrat in „monitorizarea” mai multor servicii secrete

Una din monitorizari (in afara de SC Rosal) este cum Garda de Mediu a amendat Eco Burn, după incendiul care...

Aveti un Pont3 zile ago

Ceea ce se intampla in Bucuresti, respectiv evacuarea intempestiva a spitalului Foisor (multi pacienti operati sau care asteaptau operatia), scosi in strada, trimisi acasa sau transferati la alte spitale, subliniez, intempestiv, nu imi arata numai incompetenta autoritatilor

 Evacuarea Foisor este motivata de nevoia de cele 21 de paturi de la terapie intensiva. Dar mie imi mai sugereaza...

Actualitate4 zile ago

HUAWEI FreeBuds 4i a înregistrat vânzări peste așteptări în prima săptămână de precomandă

Căștile sunt în continuare disponibile împreună cu HUAWEI Band 4 București, 9 aprilie 2021 – În prima săptămână de la startul...

Exclusiv4 zile ago

Stoica Ion și-a trecut pe persoana fizica administrarea S.C. Brazi Industrial Parc S.A. Negoieşti Negoieşti – sursa de sifonat bani publici si de actiuni cu relevenata in Codul Penal/Cine il tine in brate din CJ Prahova? (I)

Pentru a nu fi acuzati de partipriuri cu o formatiune politica sau alta, Incisiv de Prahova va prezinta modelul de...

Exclusiv6 zile ago

„Mafia gunoaielor” va prezinta filmul „Greu de ucis 2” – in varianata romaneasca de proasta calitate/Aspecte penale de o gravitate maxima in actiunile intreprinse de conducerea Parcului Industrial Brazi

Incendiu la incineratorul de deșeuri periculoase din satul Negoiești, comuna Brazi! Incendiul a izbucnit la societatea Eco Burn, din Parcul...

Exclusiv7 zile ago

Întâi au stabilit cine ia concursul și după aceea au făcut concursul/Camus spunea bine că prostia are talentul de a fi insistentă

Întâi au stabilit cine ia concursul și după aceea au făcut concursul  Camus spunea bine că prostia are talentul de...

Exclusiv1 săptămână ago

Proffessore Nicu Marcu. Ce au în comun starul porno Ron Jeremy, Nicu Marcu de la ASF, Borat, Goofy și Plăcinta Americană? Nimic. Doar că apar în aceeași revistă ,,ciumă științifică” folosită de Nicu Marcu pentru a lua titlul de profesor universitar. La o ,,universitate” JUNK.

Chiar așa. Ce au în comun un star din filme pentru adulți, Nicu Marcu de la ASF, Borat sau Stifler...

Exclusiv1 săptămână ago

La urechile șefului IPJ Prahova au ajuns anumite rapoarte ale unor structuri din MAI care devoaleaza aspecte cu conotații penale ale unor subordonati

Șeful IPJ Prahova, comisarul şef de poliţie Marian IORGA, nu-și dezminte competența profesională și caracterul integru. Adică, în haţisul de...

Exclusiv1 săptămână ago

Priviti-l pe prefectul Bucurestiului care cu toate ca este avocat ignora faptul ca hotararile dansului trebuie sa fie doar in aplicarea legii

Priviti-l pe prefectul Bucurestiului care cu toate ca este avocat ignora faptul ca hotararile dansului trebuie sa fie doar in...

Exclusiv2 săptămâni ago

E groasa cu Arafat care da restrictii mult mai mari decat prevede legea si HG!/Se incalca art.53 din Constitutie!

Constat ca sarabanda Ordinelor sefului DSU privind carantinarea zonala a localitatilor continua cu restrictii mult mai mari decat ceea ce...

Exclusiv2 săptămâni ago

Oare asa procedeaza organele investite cu exercitarea autoritatii publice in cazul interventiilor sau misiunilor stabilite?/Legea nr.192/2019… „7”, la articolul 31

Poate e de interes, precizeaza in acest context complicat, expertul SRI, col (R) Ion Dedu: Extras din Legea nr.192/2019… „7....

Exclusiv2 săptămâni ago

V-au păcălit că ei știu să gestioneze economia?/Bine ati venit și la 4,919 lei pentru un Euro

Pentru prima dată, și la oficial, cursul BNR a fost comunicat la peste 4,9 lei, respectiv 4,9156 lei. Maximul Euro...

Exclusiv2 săptămâni ago

Vestele din blana naturala, vedetele sezonului: afla cum sa le asortezi in tinute chic

Vedetele sezonului, vestele din blana naturala, au un farmec atemporal. Aceste articole vestimentare se pot purta intr-o multime de combinatii,...

Exclusiv2 săptămâni ago

Cateva obiective strategice sunt vizate de formula Tudone Dumitru – Dorin Tudora/ Perpetuarea actiunilor oculte pe linia gropilor de gunoi

Exportul de cadre de la Calarasi, dauneaza grav mediului din Prahova Increngatura de personaje sosite cu “pasaport” de Calarasi isi...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!