Connect with us

Actualitate

Remember 21 noiembrie 1990 – Presa acum 30 de ani

Publicat

pe

Joia trecută, mitinguri şi demonstraţii in citeva dintre marile centre urbane ale tării. Nemulţumirea – firească – generată de liberalizarea haotică a preţurilor, asociată cu mai vechi revendicări şi cu mai noi manevre de culise, a explodat sub forma unei cereri radicale: JOS GUVERNUL!
Un guvern de sacrificiu, după cum au recunoscut-o majoritatea liderilor opoziţiei, aflat în faţa unei opţiuni radicale, în perspectiva necesităţii trecerii la o economie de piaţă.
Echipa guvernamentală a reacţionat cu întîrziere la atitudinea previzibilă de neînţelegere, mai mult sau mai puţin reală, in-cercînd să dreagă din mers ce ar fi trebuit să facă în avans: să precizeze, să avertizeze, să justifice mai temeinic şi mai organizat necesitatea acestui pas.    

Există perspectiva certă a amplificării – cu sprijinul diverselor alianţe şi forumuri – a acestei unde, al cărei efect ar putea fi, desigur, demisia actualului guvern şi înlocuirea lui cu o echipă compozită, formată la iuţeală de o parte a dreptei politice, în asociere cu personalităţi mai mult sau mai puţin apolitice din eventaiul extraparlamentar.
Un nou guvern care pe fondul deteriorării continue a situaţiei economice, a problemelor pe care le creează la noi, în mod tradiţional, venirea iernii, al lipsei de suport real, de masă în exersarea prerogativelor sate, nu va putea avea zile multe, cu atît cu cit tăvălugul liberalizării, odată pornit la vale nu mai poate fi oprit. Reacţia străzii s-ar putea să fie, de data aceasta, mai puternică, mai radicală şi mai clar direcţionată politic.
Rezultatul? Venirea la putere oricît de provizorie pentru început – a unei noi formaţiuni, populiste, marcat de stingă, decisă să aplice acele măsuri economice pe care le reclamă strada: locuri sigure de muncă, preţuri controlate, protecţionism social pronunţat.
Adică, în linii mari, elementele de care am crezut că ne despărţim, pentru totdeauna, la 22 decembrie. Cele care au dus societatea românească la impasul generalizat, şi la marea criză morală pe care o traversăm.
Va fi o reîntoarcere nostalgică în timp la epoca egalitarismului păguboşii ineficient din „anti-lumină“, la toate consecinţele de ordin socio-economic şi politic ce decurg de aici.
Este în logica politicii să ne aşteptăm ca pe fondul slăbirii guvernului de tehnocraţi suspectat de orientare de stinga, explozia necontolată a extremismului de dreapta să favorizeze contrabalansul extremismului roşu.
Nu vi se pare că „renaşterea” recentă a P.C.R.-ului sub masca fantomaticului Partid Socislist al Muncii este un simptom al acestui potential pericol?

Octavian ANDRONIC

 

Ziarul Libertatea din 21 noiembrie 1990 pag. 1-a ► Click pe imagine pentru mărire! 

Calea liberalizării

​Caricatură de ANDO

Anotimpul floretei

Scandal de proporţii şi în cameră după legalizarea reînfiinţării Partidului Comunist. Dezaprobarea a fost rostită pe un întreg evantai de tonuri de la delimitarea fermă pînă la indignarea violentă. Domnului Ion Raţiu apariţia înfricoşatei fantome i-a provocat o adevărată criză de umor, liderul ţărănist salutînd deschiderea – pentru adepţii marxist-leninismului – a posibilităţii de a se face de rîs. Domnul Raţiu a învăţat din bătăliile politice pierdute că floreta ironiei străpunge mai eficient acolo unde satirul vehemenţei ricoşează. Să nu uităm că una din armele de care s-a temut cel mai mult nomenclatura roşie a fost satira. Opoziţia nu se mai mulţumeşte doar cu scîntei. Duelul adevărat de-abia acum începe. E anotimpul floretei.

O.K. 

Aflăm că recenta vizită la Viena a ministrului de interne român se va solda şi cu o mai bună dotare a Poliţiei Române cu mijloace moderne de investigaţie. Era şi timpul, pentru că acum, bunăoară, „tehnica” tradiţională a descoperirii drogurilor disimulate te-miri-unde, este „criminalistul-Grivei-latră-la-borcan“. Evident, la cel cu „prafuri”.

HULIGANII DIN NOU lN ACŢIUNE

Comunicat din partea Frontului Salvării Naţionale

IERI a avut loc in Piaţa Aviatorilor din Capitală mitingul Frontului Salvării Naţionale, la care au participat zeci de mii de cetăţeni. Organizat în sprijinul Reformei guvernamentale şi al tendinţelor de înnoire ale întregii societăţi româneşti, mitingul s-a bucurat de o atmosferă paşnică, destinsă, incheindu-se cu un marş spre sediul guvernului.

Din păcate, în momentul cînd coloana s-a pus in mişcare de-a lungul bulevardului Aviatorilor, grupuri organizate, numărind citeva sute de persoane au inceput să agreseze demonstranţii, strigînd lozinci antiprezidenţiale şi antiguvernamentale, insultînd şi înjurînd participanţii, menţinindu-se permanent la cea 100 de metri în faţa coloanei. In zona Statuii Aviatorilor au început să arunce cu pietre, iar ajunşi în Piaţa Victoriei s-au grupat în centrul acesteia, aprinzind făclii, huiduind şi fluierind, deşi participanţii la miting începeau să se disperseze. Coloanele în retragere in zona Dorobanţi şi şoseaua Ştefan cel Mare, dar mai ales la Piaţa Romană şi pe bulevardul Bălcescu au fost atacate violent cu obiecte contondente, cu pietre de către adevăratele bande de huligani şi elemente declasate, unele în stare de ebrietate şi extrem de agresive. A început o adevărată vînătoare a adepţilor Frontului, mai ales pe străzile din zona centrală a Capitalei. Atacurile au provocat victime, răniri grave, unul dintre participanţii la miting, elev încă, aflîndu-se acum în stare gravă la spital. Printre agresori au fost recunoscuţi numeroşi pieţari de la Universitate din perioada aprilie iunie, august şi participanţi la mitingul Alianţei Civice – de acum cite va zile.

In faţa unor asemenea fapte de o deosebită gravitate Frontul Salvării Naţionale protestează energic, apreciind că nu în acest fel se poate edifica o societate democratică intr-un stat de drept. Frontul a respectat întotdeauna libertatea de exprimare a altor partide şi formaţiunii politice, niciodată nu a intervenit pentru a deranja sau conturba mitingurile sau manifestaţiile organizate de acestea. Membrii FSN şi simpatizanţii săi sînt profund jigniţi şi revoltaţi în faţa unor asemenea încercări de forţă, s-au săturat să fie victimele unei violenţe oarbe din partea acestor bande de huligani certaţi cu legea. Se intenţionează cumva instaurarea terorii stradale? De către cine şi mai ales în ce scop?

În acelaşi timp Frontul Salvării Naţionale îşi manifesta stupoarea şi indignarea faţă de imobilismul şl inactivitatea organelor de ordine, legal îndreptăţite să intervină pentru a proteja un miting aprobat şi a bloca manifestări care nu au nimic comun cu legea şi nici cu cel mai elementar bun simţ civic. Colegiul Director al FSN solicită un răspuns urgent din partea Ministerului de Interne şi a Poliţiei Capitalei şi cere în mod ferm luarea unor măsuri imediate împotriva celor ce se fac vinovaţi de asemenea stare de lucruri.

Prim-vicepreşedinte, Claudiu IORDACHE

La şase luni după alegeri, „majoritarii” îşi reafirma

Dorind poate, să-şi verifice sieşi şi electoratului „puterea de seducţie”, la şase luni după alegeri ..simţind nevoia unei strtngeri a ridurilor în faţa opoziţiei în plină afirmare, partidul de guvernămint a organizat ieri, un miting in Piaţa Aviatorilor. La ora anunţată, 15, erau deja prezenţi cîteva zeci de mii de susţinători şi simpatizanţi, fiiind aşteptate alte mii, dar vehiculîndu-se ideea că in unele zone, tramvaiele au fost blocate pentru a se împiedica accesul spre piaţă, iar în unele întreprinderi s-a interzis cu străşnicie, chiar prin blocarea porţilor, participarea la demonstraţie. Cu toate aceste piedici, reale sau nu, mitingul a beneficiat de o asistenţă numeroasă estimată de unii la 50 000. Un loc central ocupînd cei grupaţi sub deviza „Studenţimea F.S.N.“ Lozincile, realizate de profesionişti, sau improvizate stîngaci atrăgeau atenţia asupra punctelor fierbinţi ce preocupă populaţia ţării, unele din sloganuri conţinînd chiar critici subtile sau în orice caz îndemnuri la adresa guvernului FSN: „Reformă, privatizare, împroprietărire”, „Impulsionaţi măsurile de protecţie socială”, „Eliminaţi infrastructura compromisă”, „Pensiile nomenclaturii egale cu ale muncitorimii”, „Unitate, demnitate, responsabilitate”, „Dialog competent între guvern şi sindicate”. N-au lipsiit nici „aluziile” Ia formaţiuni şi asociaţii aflate în prezent în opoziţie „Forţa libertăţii contestă libertatea forţei”, „Alianţa civică – alianţa trădării”, „Jos Doina Cornea”, „Raţiu şi Cimpeanu, tot în „B“ la anul”, „Liga studenţilor nu reprezintă interesele studenţimii române ci ale fostului informator al securităţii, Marian Munteanu”, sau cele care clamau adeziunea totală faţă de actuala conducere „Doamne dacă ne iubeşti, pe Iliescu să-l păzeşti”, „Iliescu şi Roman binele pentru popor”, „La bine şi la greu alături de cei aleşi pentru renaşterea românilor”, Mereu prezent la datorie, Dan Iosif a declarat deschis mitingul, dînd cuvîntul d-lui deputat Liviu Mureşan care a subliniat că numai bazîndu-se pe un sprijin larg reforma iniţiată de guvern are şanse de reuşită. In continuare, au urcat la tribuna improvizată prim-vicepre-şedintele FSN Claudiu lordache şi studentul Laurenţiu Pricop. Bucurîndu-se de binecunoscuta popularitate în rîndul adepţilor politici şi nu numai a lor, a luat cuvîntul liderul FSN, premierul Petre Roman. El a reafirmat angajarea frontului în efortul de demontare a sistemului totalitar trecut, de reformare a structurilor social-economice, de democratizare, de reconstruire din temelii a unei ţări moderne, libere. Vorbitorul a făcut o disociere clară între actualul FSN şi fostul partid comunist, precizarea fiind urmată de scandarea îndelungată de către participanţii la miting a lozincii „Jos comunismul”. Dl. Roman a subliniat că formaţiunea majoritară este la rîndu-i interesată de aflarea adevărului în toate problemele ce frămîntă ţara, că nu are nimic de ascuns şi că se pronunţă pentru o informare promptă şi corectă a cetăţenilor ţării. Au mai vorbit deputatul de Prahova, Ioan Mihuţ şi actriţa Agatha Nicolau. Proclamaţia F.S.N. a fost prezentată de actorul Romeo Pop, în ea regăsindu-se principiile susţinute constant de FSN. S-a făcut apel la tinerii ce trebuie să se simtă datori să sprijine tînărul stat de drept, tînăra democraţie română. In încheiere a fost adus salutul minerilor de către liderul acestora, d-na Lazara Popescu.

Aplauze, flori (nu numai trandafiri), scandări, lozinci (chiar şi una mai „originală”, fluturată de la tribună „Don Pedro the best”)… Am fi putut încheia aici, dacă un grup de aproape 300 de opozanţi, extrem de activi – constituiţi de la început într-o contra demonstraţie – în imediata vecinătate a staţiei de metrou nu s-ar fi lansat într-o suită de sloganuri, cunoscute ale opoziţiei „Jos Iliescu”, „Demisia”.

Ole, ole, ole, frontuI ăsta ce mai e? P.C.R.. In acea parte a pieţei, staţia de amplificare nu îşi făcea simţită prezenţa (de unde se vede că şi formaţia politică de la putere stă prost cu capitolul sonorizare, nu numai cele minoritare) contramitingiştii au fost „contracaraţi” de o parte din mitingişti, fiecare „parte” scandînd pe „limba” sa.

Neli LUCHIAN

Întîlnirea de ieri cu purtătorul de cuvînt al Guvernului

Un dialog în premieră

Secretarul de stat Bogdan Baltazar, purtătorul de cuvînt al Guvernului a primit ieri „botezul focului”, organizind prima conferinţă de presă cu ziarişti români şi străini. O conferinţă limitată ca timp de desfăşurare, presa fiind – aşa cum spunea cu umor, dl. secretar de stat – „jertfită prieteniei româno-americane”, domnia sa fiind invitat la dineul organizat de ambasada S.U.A. cu ocazia sărbătoririi „zilei recunoştinţei”. Fire deschisă, comunicativă, „un caracter de negaţie” – cum s-a autoportretizat – purtătorul de cuvîn guvernamental a făcut apel la „fair-playul“ ambelor părţi, asigurîndu-ne de întregul său sprijin optînd, cum ne-a precizat, „nu pentru un mod pitiac ci unul… sinucigaş” în abordarea răspunsurilor la întrebările ce vor fi formulate.

A urmat un consistent expozeu din care am aflat multe lucruri interesante. Recentele întâlniri ale executivului cu misiunile F.M.I. şi B.I.R.D.) au evidenţiat acordul deplin al specialiştilor acestor prestigioase instituţii financiare cu programul de reforme al Guvernului român. În cadrul discuţiilor cu experţii străini au fost relevate atuurile avute de România în succesul înfăptuirii trecerii spre economia de piaţă: agricultura, existenţa unei dezvoltări industriale, existenţa unui corp de cadre tehnice bine pregătite, situaţia geografică a ţării. Aceeaşi specialişti – ni s-a spus – au fost de acord in a aprecia perspectivele bune avute de unele ramuri, cu condiţia „întăririi” lor rapide cu resurse externe: agricultura, turismul, chimia şl petrochimia, metalurgia feroaselor, aeronautica, construcţiile de nave, construcţia de autovehicule, industriile uşoară şi alimentară. Totodată, ei au menţionat necesitatea reajustării metalurgiei neferoase – ramură cu un consum mare şi ineficient de resurse. Guvernul acţionează intens pentru atragerea capitalului străin, apelînd cu chibzuinţă şi la credite externe pentru revigorarea sectoarelor economice cu „şansă” şi a realizării unor elemente de infrastructură strict necesare. Nu se va încuraja – a subliniat purtătorul de cuvînt -prin credite externe consumul, care urmează a fi asigurat, în cea mai mare parte, din producţia internă.

Trecerea in revista a liniilor de forţă ce ghidează activitatea guvernamentală a prilejuit şi alte referiri din care ani mai reţinut preocuparea pentru colaborarea cu sindicatele (a fost formată o comisie – în frunte cu ministrul de stat, Ion Aurel Stoica care va avea un dialog permanent cu sindicatele în curînd ur-mînd a fi semnată o Convenţie între acestea şi Guvern în legătură cu programul de reforme şi măsurile de protecţie socială).

S-a insistat, de asemenea, asupra faptului că procesul legislativ nu decurge întotdeauna aşa cum doreşte executivul, Parlamentului fiindu-i înaintate peste 49 de proiecte de legi (unele încă din iulie) care nu au fost încă adaptate. A fost menţionată, de asemenea, chestiunea vinzării locuinţelor, subliniindu-se că Guvernul presează pentru adoptarea legii construcţiei de locuinţe şi finanţării acesteia; dar că nu se urmăreşte stabilirea obligativităţii cumpărării apartamentelor, ci doar crearea posibilităţii încheierii unei asemenea tranzacţii de către locatari (dl. secretar de stat, care ne-a declarat că locuieşte într-o garsonieră în Balta Albă, a menţionat, în acest sens, că a cumpăra o locuinţă este cea mai sigură investiţie la ora actuală, în România).

Au urmat întrebările ziariştilor, unele, mai ales cele puse de corespondenţii de presă străini, destul, de naive. Altele, mai interesante. Făcînd, din motive de spaţiu, şi la acest capitol un rezumat am fost informaţi că purtătorul de cuvint guvernamental nu are încă un birou • că domnia sa nu are cunoştinţă despre criticile provenite din rindul F.S.N. la adresa programului guvernamental de protecţie socială, dar că oricum acest program se situează la nivelul celor similare din ţările cele mal dezvoltate, diferenţa constînd doar în nivelul resurselor materiale • că există o seamă de „organizaţii pirat” care se ocupă cu aranjarea emigraţiei românilor în diferite ţări (inclusiv in R.S.A.) şl că Guvernul deconseiază pe cetăţenii români să apeleze la serviciile acestora (problema eventualei e-migrări in R.S.A. va putea fi rezolvată de cetăţenii români Interesaţi odată cu deschiderea in România a consolatului ţării în discuţie) • că una dintre problemele discutate de premierul Romam cu delegaţia Bundestag-ului ce ne-a vizitat tara s-a referit la problema ţiganilor, germanii cerind guvernului român măsuri ferme de oprire a exodului acestora în Germania (primul-ministru a răspuns că Intr-un stat democratic guvernul nu se poate angaja în metode administrative în acest sens, exprimînd speranţa că populatia din această etnie – „subetnie“ ar fi susţinut un parlamentar german – obişnuită de secole cu emigraţia, va fi cointeresată să rămînă în ţară pe măsura sporirii nivelului de trai).

Premiera de ieri va deveni – am fost asiguraţi – o chestiune de rutină, în fiecare marţi, purtătorul de cuvint guvernamental stind la dispoziţia ziariştilor. Cu excepţia –    s-a menţionat – a unor împrejurări de forţă majoră. Să sperăm că acestea nu vor exista. În beneficiul ambelor părţi…

Val. VOICULESCU

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MÎNA ÎN FOC)

• DOINA CORNEA – STEREO!

Absentă la Cluj, dar prezentă la Braşov, doamna Doina Cornea, celebra noastră disidentă, a ţinut să comunice miilor de participanţi prezenţi la mitingul comemorativ un fapt cu valoare de simbol: domnia sa e născută la Braşov! Noutatea a fost difuzată in sistem stereo, prin intermediul a două gigafoane, stîrnind cum era de aşteptat entuziasmul publicului spectator. Bănuim că de acum înainte doamnei Cornea îi va fi foarte greu să se împartă între cele două oraşe de suflet, mai ales cînd mitingurile vor avea loc la Bucureşti. Deşi ceva ne face să bănuim că domnia sa optase iniţial pentru oraşul de sub Tîmpa. Şi anume faptul că, după încheierea mitingului a pornit, în fruntea a circa o sută de manifestanţi, pe la diverse întreprinderi braşovene, pentru a cere celor din schimbul trei să se alăture unui schimb doi al manifestaţiei. Dar după cum se zice că ar fi declarat postului de radioBudapesta domnul Dobre Costel, şoferul microbuzutui 1-B-7561, aparţinînd Televiziunii Române, secţia maghiară, cu care a făcut doamna Doina Cornea deplasarea, cei din schimbul trei s-au dovedit nereceptivi la apel, acţiunea incheindu-se prin plecarea animatorilor pe la casele lor. Se spune, de asemenea, că doamna Doina Cornea ar fi exclamat: „Nu mă meritaţi!”

• RECUPERARE    

Noua formaţie politică reieşită din îngemănarea Partidului Democrat al Muncii şi Partidul Comunist are probleme cu fondurile. Comuniştii de pildă fac diligenţe pentru recuperarea cotizaţiilor restante de la o serie de tovarăşi aflaţi azi în prima linie a anticomunismului. Se pare că se va recurge la administraţiile financiare în vederea constituirii de popriri pe beneficiile directe şl indirecte ale datornicilor. Păzea, contraatacă comuniştii!    

AMBIDEXTRU

Ziarul Libertatea din 21 noiembrie 1990 pag. a 2-a ► Click pe imagine pentru mărire! 

 

Ziarul Libertatea din 21 noiembrie 1990 pag. a 2-a ► Click pe imagine pentru mărire! 

Desfiinţarea CAER va reprezenta o factura prea încărcată pentru Europa de Est

Potrivit ultimelor estimări ale institutelor financiare internaţionale, cele şase ţări aflate în perioada „de tranziţie” din Europa de est vor suferi pierderi cumulate de ordinul a 12,5 – 15 miliarde dolari ca urmare a dublului efect al desfiinţării C.A.E.R. şi al crizei din Golf.
Bulgaria va fi cea mai puternic afectată de impactul combinat al acestor doi factori au informat cercuri financiare internaţionale. Un studiu rămas deocamdată confidenţial, citat de aceste surse, apreciază că efectul total asupra balanţei de plaţi a acestor ţări se va situa între 12,3,-18,8 la sută din produsul intern brut (P.I.B.).
Dublul „şoc extern” ar agrava, în opinia autorilor studiului, poziţia capacităţii financiare a celorlalte ţări membre ale grupului – Iugoslavia, Romania, Cehoslovacia şi Ungaria – în proporţie de 2,5 la sută pînă la 7,5 la sută din P.I.B.
Instituţii internaţionale ca Fondul Monetar Internaţional (F.M.I.) şi Banca Mondială (B.M.) apreciază că majorarea preţurilor la petrol în urma invaziei irakiene în Kuweit echivalează pentru ansamblul ţărilor în curs de dezvoltare în medie cu 1 la sută din P.I.B., ceea ce reprezintă aproximativ 30 miliarde dolari. Pentru cele şase ţări est-europene, impactul crizei din Golf va fi de trei ori mai mare, puţind ajunge la o medie de 3 la sută din P.I.B., subliniază studiul. În cazul acestor ţări, „şocul” se adaugă la costul direct al dispariţiei regimului preferenţial al schimburilor cu U.R.S.S. în cadrul C.A.E.R.
Acest regim a permis partenerilor U.R.S.S. să se aprovizioneze cu materii prime sovietice la preţuri inferioare faţă de cele mondiale, exportînd în acelaşi timp în U.R.S.S., la preţuri mai ridicate, produse manufacturate care nu îşi vor găsi uşor cumpărători în afara C.A.E.R. Pe de altă parte, arată sursele, începînd din luna ianuarie 1891, U.R.S.S. nu le va mai vinde partenerilor săi petrol la preţuri inferioare celor de pe piaţa internaţională, ci va solicita acestor ţări să achiziţioneze petrolul sovietic în monedă convertibilă.
Potrivit acestui studiu, desfiinţarea sistemului C.A.E.R. ar putea costa Bulgaria între 7 la sută şi 11,15 la sută din P.I.B. Anularea „subvenţiei” sovietice s-ar solda pentru Cehoslovacia cu o pierdere de 3-4,3 la sută din P.I.B., iar pentru Ungaria de aproximativ 2,9-4,3 la sută. Pentru Polonia şi Iugoslavia, costul ar fi de 1,5 Ia sută şi de respectiv 0,2-0,3 la sută, comerţul lor fiind mai mult orientat spre Vest. Efectul ar fi, totodată, minim pentru România – de aproximativ 0,7 la sută din P.I.B. – ca urmare a izolării economice de mai mulţi ani a acestei ţări.
Aceste estimări se bazau pe ipoteza unui preţ mondial de 17 dolari barilul în anul 1990, iar studiul a evaluat şi cheltuielile suplimentare pentru a-ceste şase ţări, ca urmare a creşterii preţurilor la petrol şi a ratei dobînzilor de la începutul crizei din Golf. 
Bulgaria ar fi astfel cea mai afectată, impactul asupra balanţei sale de plăţi fiind de 5,3 la sută din P.I.B. Efectul ar fi grav şi pentru alte ţări precum: Polonia şi Ungaria (3,3 la sută), Cehoslovacia (2,9 la sută), România (2,5 la sută) şi Iugoslavia (2,3 la sulă).
Efectul cumulat al acestor două şocuri ar reprezenta astfel pentru Bulgaria o pierdere de 12,3-16,8 la sută din P.I.B., pentru Ungaria de 6,1-7,5 la sută, iar pentru Cehoslovacia de 5,9-6,9 la sută. Polonia s-ar confrunta cu o pierdere de 4,7 la sută din P.I.B., în timp ce impactul ar fi relativ mai puţin grav pentru România (3,2 la sută), iar pentru Iugoslavia de 2,5-2,6 la sută.

(A.F.P.)

Ziarul Libertatea din 21 noiembrie 1990 pag. a 2-a ► Click pe imagine pentru mărire! 

Presa acum 50 de ani

• ANTONESCU LA ROMA. Sînt relatate vizitele făcute de Conducătorul Statului Român la Palatul Regal din capitala Italiei, la Pantheon, la Mormîntul Eroului Necunoscut şi la mormîntul italienilor căzuţi pentru fascism, de asemenea, primirea la M. S. Regele Împărat, întrevederile cu Contele Ciano şi cu Ducele Mussolini. „O zi bogată în aspecte şi evenimente, in schimburi de iederi şi vizite. Presa romană publică articole extrem de elogioase la adresa oaspeţilor români”. Bunăoară, „Messagero”: „În ziua de 6 Septembrie 1940, Mişcarea Legionară îşi află conducătorul său, iar România un bărbat de Stat. În întregime solidară cu Axa, eliberată de toate amestecurile britanice, România se îndreaptă sigur către noua ordine europeană călăuzită de neînfricatul şi marele om de stat pe care Roma îl primeşte astăzi cu suflet cordial” • „MEDICII ETNICI EVREI, de religie mozaica sau creştinaţi, ca şi medicii femei de origine etnica evreiască, fie că sunt sau nu creştinate sau căsătorite cu români etnici creştini sau arieni, nu sunt primiţi in Colegiul medicilor. (..) Medicii evrei, cari compun asociaţia lor profesională, vor îngrij numai bolnavi evrei, fie în particular, fie în sanatorii şi spitale evreieşti” • SITUAŢIA PE FRONTURILE DE LUPTĂ: „Noi atacuri ale aviaţiei germane împotriva Angliei”; „Avioane germane doborîte de englezi”; „Vapoare de comerţ britanice scufundate de un submarin german”; „Cheltuielile de război engleze”; „Precizări italiene în jurul acţiunii aviaţiei engleze la Tarente” • „SĂRBĂTORILE LEGALE CIND AUTORITĂŢILE PUBLICE VOR FI ÎNCHISE”. Sărbători religioase: 1 Ianuarie (Anul Nou); 6 Ianuarie (Boboteaza); 25 Martie (Buna Vestire); cinci zile de Paşti; 23 Aprilie (Sf. Gheorghe); două zile de Rusalii; 29 Iunie (Sf. Petru şi Pavel); 6 August (Schimbarea la Faţă), 15 August (Sf. Maria Mare); 8 Septembrie (Naşterea Maicii Domnului); 14 Septembrie (Înălţarea Sf. Cruci); 26 Octombrie (Sf. Dumitru); 6 Decembrie (Sf. Nicolae); patru zile de Crăciun. Comemorări naţionale: 24 Ianuarie (Ziua Unirii); 10 Mai (Proclamarea Independenţei şi a Regatului); …Mai (Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor). Aniversări ale familiei regale: 21 Mai; Sf. Constantin şi Elena (Onomastica M. S. Reginei Mame Elena); 8 Noiembrie; Sf. Mihail şi Gavril (Onomastica M.S. Regelui Mihai I-iu). În această zi se serbează şi ziua naşterii sale; 1 Mai; Sărbătoarea Muncii; 6 Septembrie; Ziua Libertăţii •”UNGARIA NU RESPECTĂ ANGAJAMENTELE DE LA VIENA”. Ce scrie presa germană şi ce declară contele Csaki. „Căci, ce a însemnat refuzul guvernului ungar de a se publica în presă apelul şefului minorităţii germane, d. Franz Basch, în chestia reluării numelor vechi germane de către germanii maghiarizaţi, dacă nu voinţa sa de a aplica şi de-acum înainte metodele atit de cunoscute din trecut pentru deznaţionalizarea forţată a elementelor etnice minoritare? În consecinţă, între pretenţiile teritoriale ale Ungariei figurează şi teritoriile ce aparţin de drept Germaniei şl Italiei – Burgenlandul şi Fiume – pe lingă celelalte ce aparţin de drept României, Iugoslaviei şi Slovaciei. În asemenea condiţii, politica Ungariei este în opoziţie, nu numai cu drepturile şi interesele naţionale ale tuturor vecinilor săi, dar şi cu politica de echilibru şi de destindere (…) bazată pe respectarea dreptului, care poate garanta pacea viitoare intre naţiuni”, scrie R. Şeişanu, în „Universul” din 17 noiembrie.

Rubrică redactată de Ion BUTNARU

Ultima oră • Ultima oră

CRONICA PARLAMENTARĂ

Legea finanţelor

În expunerea de motive a iniţiatorului (Guvernul României) se arată că proiectul a fost elaborat „în concepţia reflectării juridice a strategiei şi politicii Guvernului în domeniul finanţelor privind descentralizarea, autonomia unităţilor de stat, trecerea la economia de piaţă şi privatizarea”.

Comisia parlamentară sesizată în fond a amendat proiectul în multe situaţii, dovedind un studiu temeinic asupra acestei legi de mare importanţă. În esenţă, însă, elementele noi avute în vedere s-au păstrat. Dintre acestea semnalăm cîteva: sporirea autonomiei bugetare a organelor looale prin trecerea competenţei de aprobare a bugetelor la organele locale de decizie; restructurarea sistemului de cheltuieli publice, a procesului bugetar şi a clasiflcaţiei bugetare; autonomia în domeniul finanţelor asigurărilor sociale de stat, prin buget separat, dispoziţii privind rolul statului în finanţele generale.

Proiectul a devenit Lege în urma votului majorităţii parlamentarilor (doar 2 abţineri).

In partea a doua a şedinţei s-a hotărît amînarea discuţiilor pe marginea Proiectului de Lege de organizare a ministerelor precum şi a iniţiativei legislative a Grupului Parlamentar Ecologist si Social-Democrat privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.

În lipsă de teme legislative, deputaţii au luat cuvîntul despre diverse probleme: calomnia în presă, epurarea forului legislativ de foştii membrii ai C.C., conflictul religios de la Baia Mare.

Răzvan MITROI

 

 

Actualitate

Inchirierea unei masini este o solutie practica

Publicat

pe

De

In ultimii ani, serviciile de inchirieri auto au cunoscut o crestere semnificativa in Bucuresti, capitala Romaniei. Atat localnicii, cat si turistii straini au descoperit ca inchirierea unei masini nu este doar o solutie practica, ci si una extrem de avantajoasa pentru nevoile lor de transport. Acest articol exploreaza de ce aceste servicii sunt atat de populare, cum sa obtii cele mai bune oferte si ce avantaje ofera, in special pentru cei care ajung pe Aeroportul Otopeni. Daca aveti nevoie de o optiune avantajoasa de inchirieri auto Bucuresti companiile locale va pot oferii servicii de calitate de fiecare data.

Popularitatea in Crestere a Serviciilor de Inchirieri Auto

Bucurestiul, fiind un oras mare si aglomerat, poate reprezenta o provocare in ceea ce priveste transportul. Desi transportul public este o optiune, acesta nu este intotdeauna cea mai comoda sau rapida varianta. Din acest motiv, multi aleg sa inchirieze o masina, fie pentru deplasari zilnice, fie pentru excursii in afara orasului.

Flexibilitatea este unul dintre principalele avantaje ale serviciilor de inchirieri auto in Bucuresti. Indiferent daca ai nevoie de o masina pentru o zi, pentru un weekend sau pentru o perioada mai lunga, exista numeroase companii care ofera pachete personalizate pentru orice nevoie si buget.

Beneficiile Inchirierii unei Masini in Bucuresti

Unul dintre cele mai mari avantaje ale inchirierii unei masini este libertatea de miscare. Nu mai esti dependent de orarul mijloacelor de transport in comun sau de disponibilitatea taxiurilor. Poti pleca oricand doresti, poti face opriri spontane si poti explora zonele mai putin accesibile ale orasului si imprejurimilor.

In plus, serviciile de inchirieri auto ofera o gama larga de vehicule, de la masini economice si compacte, la SUV-uri spatioase si masini de lux. Astfel, poti alege exact ceea ce ti se potriveste cel mai bine, in functie de planurile tale si de numarul de pasageri.

Sfaturi pentru a Obține Cele Mai Bune Oferte

Pentru a beneficia de cele mai bune oferte, este esential sa te informezi in prealabil si sa compari mai multe optiuni. Iata cateva sfaturi utile:

  1. Rezerva din timp: Majoritatea companiilor ofera reduceri semnificative pentru rezervarile facute cu cateva saptamani sau luni inainte. De asemenea, in perioadele aglomerate, cum ar fi sarbatorile sau sezonul turistic, disponibilitatea masinilor poate fi limitata.
  2. Compara preturile: Exista numeroase site-uri si aplicatii care iti permit sa compari preturile si conditiile oferite de diferite companii. Astfel, poti gasi cea mai buna oferta in functie de bugetul tau.
  3. Citeste recenzii: Feedback-ul altor clienti poate fi extrem de util. Citind recenziile, poti afla daca o companie este de incredere, daca masinile sunt in stare buna si daca serviciul este profesionist.
  4. Verifica conditiile contractuale: Fiecare companie de rent a car bucuresti are propriile sale politici in ceea ce priveste asigurarile, limitele de kilometri si politica de combustibil. Asigura-te ca intelegi toate conditiile inainte de a semna contractul.

Inchirieri Auto la Aeroportul Otopeni

Pentru turistii straini care ajung in Bucuresti, inchirierea unei masini direct de la Aeroportul Otopeni poate fi cea mai convenabila solutie. Multe companii de inchirieri auto ofera serviciul de livrare a masinii direct in parcarea de la sosiri, ceea ce inseamna ca poti prelua masina imediat ce aterizezi si poti pleca fara a pierde timp. Serviciile de inchirieri auto otopeni aeroport sunt cele mai avantajoase si mai rapide optiuni.

Acest serviciu este extrem de apreciat de turistii care doresc sa evite aglomeratia transportului public sau taxiurile scumpe. In plus, majoritatea companiilor ofera asistenta 24/7, astfel incat poti avea linistea ca vei fi ajutat in cazul in care apar probleme.

Beneficiile Inchirierii unei Masini pentru Turistii Straini

Pentru turistii straini, inchirierea unei masini in Bucuresti ofera numeroase avantaje. In primul rand, acestia pot explora orasul si imprejurimile in ritmul lor propriu, fara a fi constransi de orarele stricte ale tururilor organizate.

De asemenea, inchirierea unei masini permite accesul la destinatii mai putin cunoscute si mai greu accesibile. De exemplu, poti vizita castelele medievale, satele pitoresti sau parcurile nationale din apropierea Bucurestiului, fara a fi nevoit sa te bazezi pe transportul public sau tururi ghidate.

Un alt avantaj important este costul. Desi poate parea mai scump la prima vedere, inchirierea unei masini poate fi mai economica pe termen lung, mai ales daca planuiesti sa calatoresti mult sau sa faci excursii de o zi in afara orasului.

Cum sa Alegi Compania Potrivita

Cu atat de multe companii de inchirieri auto pe piata, poate fi dificil sa alegi cea mai potrivita pentru nevoile tale. Iata cateva criterii pe care ar trebui sa le iei in considerare:

  1. Reputatia: Alege o companie cu o reputatie buna, care este cunoscuta pentru serviciile sale de calitate si pentru masinile bine intretinute.
  2. Preturile: Compara preturile intre mai multe companii pentru a te asigura ca obtii cea mai buna oferta. Nu uita sa iei in considerare si eventualele costuri ascunse, cum ar fi taxele de asigurare sau de combustibil.
  3. Flota de vehicule: Asigura-te ca compania ofera tipul de masina de care ai nevoie. Fie ca vrei o masina mica si economica sau un SUV spatios, este important sa ai de unde alege.
  4. Serviciul clienti: Un serviciu clienti bun poate face o mare diferenta in experienta ta de inchiriere. Alege o companie care ofera asistenta 24/7 si care este dispusa sa te ajute in orice situatie. Daca doriti o optiune cat se poate de avantajoasa de inchirieri auto otopeni fara garantie companiile sunt dispuse sa va ofere cele mai bune solutii cu asigurare full.

Inchirieri Auto pe Termen Lung

Pentru cei care au nevoie de o masina pentru o perioada mai lunga de timp, multe companii ofera pachete speciale de inchiriere pe termen lung. Acestea pot fi extrem de avantajoase, atat din punct de vedere financiar, cat si al flexibilitatii.

Inchirierea pe termen lung este o optiune excelenta pentru expati, pentru cei care sunt in Bucuresti pentru munca pe o perioada limitata sau pentru cei care pur si simplu nu doresc sa achizitioneze o masina. Aceste pachete includ de obicei asigurare, intretinere si asistenta rutiera, ceea ce inseamna ca nu trebuie sa te preocupe nimic altceva in afara de condus.

Siguranta si Confort

Un alt aspect important al inchirierii unei masini este siguranta si confortul. Majoritatea companiilor de inchirieri auto din Bucuresti ofera vehicule noi sau aproape noi, echipate cu toate dotarile moderne necesare pentru a te asigura ca calatoria ta este cat mai placuta si sigura.

De asemenea, multe companii ofera optiuni suplimentare, cum ar fi scaune pentru copii, sisteme GPS sau Wi-Fi, pentru a face experienta ta de inchiriere cat mai confortabila si convenabila.

Concluzie

Serviciile de inchirieri auto in Bucuresti reprezinta o solutie practica si avantajoasa pentru oricine are nevoie de transport in capitala Romaniei. Fie ca esti un localnic care are nevoie de o masina pentru cateva zile sau un turist strain care doreste sa exploreze orasul si imprejurimile sale, inchirierea unei masini ofera flexibilitate, confort si libertate de miscare.

Pentru a obtine cele mai bune oferte, este important sa te informezi in prealabil, sa compari optiunile disponibile si sa alegi o companie de inchirieri auto de incredere. Astfel, vei putea sa te bucuri de o experienta de calatorie fara griji, explorand tot ceea ce Bucurestiul si Romania au de oferit.

Indiferent de nevoile tale, exista cu siguranta o solutie de inchiriere auto care sa ti se potriveasca. Asa ca data viitoare cand ai nevoie de o masina in Bucuresti, ia in considerare serviciile de inchirieri auto si bucura-te de toate avantajele pe care acestea le ofera.

Citeste in continuare

Actualitate

Donald Trump: Transformarea după un semn divin – Analiza unui discurs politic impresionant

Publicat

pe

De

Se spune cu adevărat că un creștin care primește un semn de la Dumnezeu în viață devine mai bun, mai iertător, mai înțelegător față de cei din jur și față de adversarii săi. După ce a scăpat ca prin minune când un glonț i-a trecut pe lângă urechea stângă la un miting în Butler, Pennsylvania, fiind la doar jumătate de centimetru de moarte, Donald Trump a promis că își va schimba complet discursul la Conferința Republicanilor, potrivit analizei realizate de Marius Ghilezan.

Discursul său de la Milwaukee, în fața a zeci de mii de republicani, a fost plin de empatie, calm și extrem de convingător. Articularea cuvintelor a fost impresionantă. Introducerea detaliilor despre experiența și credința sa în timpul atentatului, îmbinate cu sentimentele față de victima evenimentului, cu accente de noblețe spirituală și o stăpânire de sine greu de obținut – demnă de un șarpe biblic – face ca discursul său să fie fie o pagină de poveste sau un exemplu de manual de comunicare politică.

În calitate de jurnaliști, discursul nu ne-a păcălit. A transmis aceleași mesaje: securizarea frontierelor, reducerea criminalității, revigorarea economiei, încheierea conflictelor internaționale și restabilirea puterii energetice americane, totul împachetat în lacrimi de crocodil. A moderat tonul pentru a nu răni sensibilitățile.

Nu putem ști cu certitudine, dar presupunem că, alături de elementele simbolice inserate din istoria Atenei, apariția sa în alb și proiecția feței sale umbrite în lumină au avut un rol de atractivitate și provocare a subconștientului celor deja convinși.

Mai pe înțelesul tuturor, discursul său a fost o tactică de a câștiga bunăvoința, însoțită de limbajul nonverbal care accentua mesajele transmise, cu unicul scop de a captiva publicul său.

Entuziasmul este greu de stârnit la nivel politic. Politicienii nu dețin abilitățile unui Travis Scott, care poate electriza sute de mii de fani.

Discursul său empatic și plin de compasiune – cu adevărat măreț, l-am putea spune, dacă l-am compara cu un discurs de rege – a avut ca obiectiv principal să cucerească publicul indecis, cel care poate răsturna echilibrul de forțe în final.

Inspirat, probabil, de Vargas Llosa, care a recunoscut că a greșit în alegerile din 1990 din Peru (unde a pierdut în fața lui Fujimori) segregându-și publicul, Donald Trump și-a modificat radical discursul, afirmând că o victorie nu poate fi obținută cu jumătate de Americă.

Deși a adoptat un ton mai îngăduitor, cu apeluri frecvente la reunirea poporului american și la încetarea luptei politice cu democrații, a atacat adversarii ca un viespe într-un stup de miere, fără ca acțiunea sa să fie înțeleasă de toată lumea.

Conform presei conservatoare americane, apropiații lui Donald Trump recunosc că liderul s-a temut de atac, vorbind în cercuri restrânse despre planurile adversarilor de a-l elimina. Aceștia afirmă că schimbarea sa de atitudine de la ultimul miting se datora experienței aproape de moarte. Nu a fost niciodată dominat de teamă, spun aceștia. Poate acesta este și motivul pentru care și-a ridicat pumnul imediat după rănire și a strigat „luptați, luptați, luptați!” Doar cei puternici știu cum să-și schimbe soarta în favoarea lor.

La ultimul discurs în fața celor mai importanți republicani, din expresia sa dispăruseră ironia și dezgustul, evident accentuate la aparițiile anterioare.

Resentimentele personale, impulsivitatea și dorința de autoritate au fost puse deoparte, ca o valiză lăsată în gară, printr-un semn de la Dumnezeu. De fapt, Trump a recunoscut că, fără intervenția divină, ar fi fost cu gândurile în altă parte.

A făcut apel la înțelegere pentru adversari, cu toate că nu s-a arătat prea milos cu rivalul său Joe Biden, care, între timp, a fost testat pozitiv cu COVID-19.

Există și un scop al blândeții și al falselor aparențe în comunicarea politică. Schimbarea de atitudine a unui individ poate fi o strategie câștigătoare. După cum spunea Machiavelli, scopul scuză mijloacele.

Campaniile electorale nu se reduc la gesturi draguțe pentru o participare ulterioară la festivități.

Fiind un veteran al politicii, Donald Trump a înțeles că o nouă abordare îl va ajuta să iasă învingător. Nu trebuie să credem că a devenit mai blând, mai puțin aspru, mai plin de căldură decât înainte! Este același luptător care, identificând oportunitatea, a adoptat o poziție nouă, conștient că o cursă prezidențială este altceva decât un show de pe Netflix.

A lovi adversarul cu cuvinte dulci poate fi tot o formă de agresiune?

În cele trei luni rămase până la alegerile prezidențiale, Trump nu trebuie să-și facă griji de atacul direct, ci să fie vigilent, deoarece Deep State-ul este într-o stare disperată. Nu dorește să-și împartă puterea cu un personaj imprevizibil. Unii avertizează că umbrele sunt pregătite să folosească chiar și violența pentru a-și atinge scopurile de dominare. Însă acești avertismente nu sunt luate în considerare de toată lumea.

Sunt mulți care cred în orice mesaj malefic al celor care doresc să-și mențină puterea și nu au fost favorizați cu un semn divin.

Realegerea lui Trump este despre cine va avea controlul asupra lumii, iar cei vicleni și periculoși sunt pregătiți să atace. Vigilența este cheia înțelepciunii, așa cum ne învățau la școală.

Citeste in continuare

Actualitate

Unitate în sprijinul lui Kamala Harris

Publicat

pe

De

Bill și Hillary Clinton își oferă susținerea pentru Kamala Harris în cursa pentru președinție. Fostul președinte Bill Clinton și fosta secretară de stat Hillary Clinton s-au alăturat președintelui Joe Biden în sprijinirea vicepreședintelui Kamala Harris pentru funcția de președinte.

„Suntem onorați să ne alăturăm președintelui în sprijinirea vicepreședintelui Harris și ne angajăm să o sprijinim în totalitate”, au declarat cei doi într-o declarație comună.

Joe Biden a exprimat, de asemenea, sprijinul său total și aprobarea pentru Kamala Harris ca candidat al partidului lor în acest an, după ce el însuși s-a retras din cursă.

„Astăzi vreau să îmi ofer sprijinul total și aprobarea pentru Kamala să fie candidatul partidului nostru în acest an. Democrați – este momentul să ne unim și să învingem pe Trump. Haideți să facem asta”, a scris Biden într-o postare pe [platforma X].

El a subliniat că alegerea lui Harris ca partener de cursă în 2020 a fost „cea mai bună decizie pe care am luat-o”.

 

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România. Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național? Garantăm confidențialitatea! Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503 Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com Departament Investigații - Secția Anticorupție

Știri calde

Exclusiv19 ore ago

Confruntările de putere în subteranele Administrației Locale din Neamț

Când Șoarecele se Crede Leu Un grav accident în județul Neamț l-a pus într-o situație dificilă pe prefectul interimar –...

Exclusiv19 ore ago

Controverse în Legislația Rutieră: Confuzie și Presiune Asupra Polițiștilor Rutieri, dezvăluite de Sindicatul Europol

Sindicatul Europol a atras atenția asupra unei situații tensionate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și IGPR, referitoare la neactualizarea procedurilor...

Exclusivo zi ago

Conflicte Sindicale și Lipsa Transparenței în Administrarea Financiară la SC Hale și Piețe SA Ploiești

Sindicatul Administrației Publice și Asistenței Sociale „Alexandru Ioan Cuza” (SAPAS), reprezentat legal de către Președinte – domnul Radu Florian Constantin,...

Exclusiv2 zile ago

„Alba neagra” privind drepturile și libertățile cetățenești/Intrigă la o Secție de Poliție dintr-un oraș din Prahova (V)

Avem informații detaliate conform cărora, pentru a acoperi posibile abuzuri ale agentului de poliție Picior Alexandru de la Poliția Boldesti-Scaieni,...

Exclusiv2 zile ago

Ancheta complexă: Scandalul implicării politice și economice la Șantierul Naval 2 Mai și cheltuielile bugetare sub semnul întrebării

Pe data de 04 iulie 2024, ziarul nostru, Incisiv de Prahova, a publicat un articol intitulat „Jocuri dubioase politico-economice: Oprea...

Exclusiv2 zile ago

Opacitatea sumelor: RetuRO și enigma mafiotă de spălare de bani a sistemului de Garanție-Returnare

Conform dezvăluirilor din serialul nostru de la Incisiv de Prahova (aici, aici, aici, si aici, ), Returo este o schemă subtilă...

Exclusiv2 zile ago

Clarificarea informațiilor despre rațiile militare etichetate în limba română și pregătirea pentru exercițiul național din septembrie

Contextul clarificărilor: Deputatul Dumitru Coarnă a adresat o interpelare Ministrului Apărării legată de informațiile apărute despre rațiile militare etichetate în...

Exclusiv2 zile ago

Semnalare de fapte suspecte în dosarul despăgubirilor imobilelor: se apelează la Integritatea Judiciară

D. Ș., cu domiciliul în Orașul Otopeni, ne atrage atenția noua si Inspectorului șef al Inspecției Judiciare asupra unor posibile...

Exclusiv2 zile ago

Turbulențe și incertitudini în privința aplicării ordonanțelor privind testările antidrog pentru polițiștii rutieri din România

In cadrul unei intervenții la Digi 24, Cosmin Andreica, reprezentant al Sindicatului EUROPOL, a subliniat încă o dată faptul că...

Exclusiv2 zile ago

Controverse și acuzații în mediul poliției Neamț: de la proteste la posibile acte de corupție

Se pare că verificările privind protestul considerat „neautorizat” în fața sediului IPJ Neamț sunt efectuate de către comisarul șef de...

Exclusiv3 zile ago

Despre comunicare și diferențiere în scrierea publică: o analiză a Comunicatului Poliției Române

Prin școala generală am învățat că există diferențe de limbaj – extindem termenul la noțiunea de ”comunicare” – pentru diverse...

Exclusiv3 zile ago

Nemulțumiri profunde ale Polițiștilor din Constanța: Protest major împotriva Reorganizării IPJ și a condițiilor de muncă

Polițiștii din Constanța anunță un protest masiv: nemulțumiri profunde privind reorganizarea IPJ și condițiile de muncă, dezvaluie Sindicatul Politistilor- Sidepol....

Exclusiv5 zile ago

Discuții la MAI privind acordarea sporului operațional: avertisment cu privire la evaluările semestriale

Reprezentanții Sindicatului Sidepol au participat la o ședință organizată la sediul Ministerului Afacerilor Interne pentru a discuta despre modalitatea de...

Exclusiv5 zile ago

Scandalul testelor antidrog: dezvăluiri explozive și critici aspre la adresa IGPR

Emil Pascut de la Sindicatul Diamantul a dezvăluit un atac nemilos al IGPR îndreptat împotriva lui Andreica, considerat a fi...

Exclusiv5 zile ago

Sporul de performanță în discuție: dezvăluiri din interiorul MAI

Astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc o ședință cu tema majorării pentru creșterea capacității operaționale Sindicatul Europol...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv