Connect with us

Actualitate

RAPORT ACTIVITATE RASP 2019/ Raul Petrescu – la doi ani de la preluarea mandatului

Incisiv

Publicat

pe

Ieri, intr-o Conferinta de Presa, Raul Petrescu – directorul general al RASP, a prezentat raportul activitatii la doi ani de la preluarea mandatului.

    Activitatea desfasurata de Serviciile/ Birourile/ Compartimentele specializate din cadrul Regiei este orientata in directia realizarii sarcinilor rezultate din obiectul de activitate, cu accent pe urmarirea realizarii atributiilor si raspunderilor ce revin Autoritatilor Administratiei Publice Locale, definite prin Legea 326/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conferința de Presă la RASP

Publicată de Ziarul Incisiv DE Prahova pe Marţi, 12 noiembrie 2019

I.ACTIVITĂŢI CURENTE

 • monitorizarea derularii activitatii operatorilor de servicii publice privind:
  • respectarea obligatiilor contractuale asumate de operatori;
  • respectarea cerintelor din regulamentele serviciilor publice;
  • performanta si calitatea serviciilor publice furnizate/prestate;
  • asigurarea parametrilor utilitatilor publice, in scopul realizarii exigentelor consumatorilor pe intreaga durata a exploatarii ;
  • modul de exploatare si mentinerea in exploatare normala a sistemelor publice;
  • implementarea programelor de investitii legate de modernizarea sau extinderea serviciilor publice;
  • propunerile de ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciile publice ;
  • monitorizare transport public urban (incepand cu luna august 2015).

 

 • monitorizarea calitatii factorilor de mediu, precum si respectarea legislatiei de protectia mediului in municipiul Ploiesti;
 • administrarea statiei de epurare si operarea serviciului public de epurare ape uzate;
 • prestari servicii catre asociatii de proprietari privind defalcarea consumurilor de energie termica si implicit a costurilor pentru incalzire.;
 • monitorizarea implementarii proiectului investitional „Modernizarea sistemului de  colectare si epurare a apelor uzate din municipiul Ploiesti”;
 • prestari servicii de vidanjare ale puturilor absorbante pentru persoane fizice si juridice.

 

 1. ACTIVITATI DE RELATII CU PUBLICUL:
 • inregistrarea, investigarea, solutionarea sesizarilor si reclamatiilor cetatenilor privind calitatea serviciului si informarea acestora de termenele si modul de rezolvare a problemelor aparute;
 • organizarea de programe de audiente cu persoane fizice si juridice;
 • punerea la dispozitia publicului, in conditiile legii, a informatiilor de interes public privind domeniul specific serviciilor publice;
 • organizarea de actiuni de educare si constientizare a cetatenilor privind protectia mediului;
 • prestari servicii de dispecerat, prin preluarea si monitorizarea reclamatiilor.

 

DATE FINANCIARE

ANUL 2018:

CIFRA DE AFACERI : 11.515.287 LEI

VENITURI PROPRII :     357.282 LEI

PROFIT NET :                 164.944 LEI

 

30 SEPTEMBRIE 2019:

CIFRA DE AFACERI: 8.507.585 LEI

VENITURI PROPRII :      212.792 LEI

PROFIT NET:                    66.280 LEI

La nivelul anului 2019, realizarea majora a RASP o constituie Hotararea Curtii de Apel din data de 02.10.2019, prin care a fost respins recursul formulat de catre ABAB – BUZAU – Ialomita , impotriva RASP si astfel se mentine Hotararea Tribunalului Prahova, de anulare a  autorizatiilor de gospodarire a apelor emise de catre aceasta pentru statia de epurare  a apelor uzate Ploiesti.

Astfel, au fost anulate amenzi in suma de 3.276.316 lei, din care regia a efectuat plati in valoare de 1.164.806 lei, suma ce urmeaza a fi recuperata pe calea instantei;

La nivelul Biroului Juridic penalitatile inregistrate pe parcursul perioadei 2016-2018 au fost contestate in instanta.   

1.BIROUL IMPLEMENTARE PROIECT STATIE DE EPURARE :

Continua in 2019 activitatile privind administrarea si exploatarea Statiei de Epurare Ape Uzate din Municipiul Ploiesti;

 • participarea in cadrul comisiilor pentru expertiza tehnica pentru Statia de Epurare pentru a se identifica modul cum s-a relizat obiectvul tinand cont de stadiul lucrarilor realizate in proportie de 80%.
 • Intalnire cu C.F. Thymian Holding G.m.b.H. in vederea emiterii autorizatiei de constructie de la Consiliul Judetean Prahova.

Corespondenta cu UAT Ploiesti :

 • Participarea la sedinta de lucru organizata la sediul U.A.T. Ploiesti, in vederea reluarii lucrarilor pentru obiectivul de investitii: ”Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din municipiul Ploiesti”.
 • Participarea la sedinta de lucru organizata la sediul Prefecturii Prahova, cu Comisia de Dialog Social in vederea prezentarii stadiului obiectivul de investitii: ”Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din municipiul Ploiesti”.
 • privind deblocarea garantiei de buna executie catre constructorul C.F. THYMIAN HOLDING G.m.b.H. pentru lucrari executate in proportie de 100% din cadrul proiectului;

 

 1. BIROUL PROTECTIA MEDIULUI SI MONITORIZARE POSTINCHIDERE RAMPA TELEAJEN

2018

 • actiunile eco-civice:

-“Scoate deseurile din casa ta”, distrubuire premii castigatorilor la tombola – in urma campaniei de colectare a  deseurilor de echipamente electrice si electronice, precum si

– “Festivalul de Film” pentru a marca Ziua mondiala a mediului in data de 5 iunie;

-Scoala Reciclarii” program la care participa  unitatile de invatamant;

 • seminarii realizate la Centrul Municipal din str. Ciprian Porumbescu si la scoli cu tema “Protectia Mediului in contextul prevenirii si combaterii poluarii”
 • pentru cresterea eficientei energetice la sfarsitul anului au fost achizitionate si montate repartitoarele;
 • au fost initiate demersurile pentru asigurarea fondurilor bugetare necesare realizare Planului de calitate aer la nivelul municipiului Ploiesti;
 • au fost gestionate conform Acordului de Mediu, activitatile postinchidere Rampa Teleajen;

pentru conformarea cu cerintele legale este necesar sa se actualizeze hartile de zgomot, astfel au fost finalizate  hartile strategice de zgomot si avizate de catre Agentia de Protectia Mediului in anul 2018, iar in prezent, exista proiect de hotarare pentru aprobarea aprobarea Planului de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban pentru Municipiul Ploiești și aprobarea măsurii privind declararea unei zone liniștite în interiorul Parcului Regele Mihai I al României

 • 2019
 • continua activitatile eco-civice pentru constientizarea elevilor dar si a cetatenilor pentru protejarea mediului;
 • referitor la conformarea cu cerintele legale pentru realizarea Planului de calitate aer la nivelul municipiului Ploiesti, in trim II, RASP a avut in inspectie comisarii Garzii Nationale de Mediu Comisariatul General in legatura cu stadiul de elaborare a Planului anterior mentionat ;
 • s-a purtat corespondenta cu CEPROCIM SRL pentru elaborarea Planului integrat de calitate a aerului, se pun la dispozitie datele de intrare, solicitate de se monitorizeaza si se evaluaza zilnic nivelul de poluare atmosferica – consultare site http://apmph.anpm.ro/articole/buletine_calitate_aer; Centralizarea datelor receptionate de la Agentia pentru Protectia Mediului Prahova cu referire la calitatea aerului din municipiul Ploiesti si intocmire grafice pentru indicatorii monitorizati, in diferite puncte de masurare din municipiul Ploiesti;
 • s-a participat la dezbatere publica pe proble de calitate a aerului la invitatia ONG – Fundatia Pancuantic, dezbatere organizata in cadrul Primariei;
 • s-a purtat corespondenta cu Primaria in vederea realizarii reparatiilor/investitiilor la Digul de Gabioane, deteriorat in perioada ploilor din primavara. In acest sens, suma de 240.000 lei considerata de OMNIASIG, despagubire, a fost virata in contul Primariei, pentru a fi utilizata tocmai in acest scop;

 

 1. BIROUL SALUBRITATE VERIFICARE CAI PUBLICE

la fel ca in anul 2018 :

 • se monitorizeaza derularea contractelor incheiate cu operatorul de salubritate, dar si functionalitatea si calitatea serviciilor prestate :
 • Contractul avand ca obiect delegarea gestiunii servciului de salubrizare pentru activitatile de curatenie cai publice si deszapezire in municipiul Ploiesti ;

Activitatea se desfasoara conform unui program de salubritate intocmit de comun  acord cu operatorul.

 • Contractul avand ca obiect delegarea prin concesiune a gestiunii a activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale si calitatea municipoului Ploiesti de membru in ADI Deseuri PRAHOVA.

In anul 2019, referitor la problemele intampinate de operator, din cauza grevelor spontane organizate de salariatii Rosal, pentru nerespectarea programului de ridicare a deseurilor municipale de la utilizatori, au fost aplicate sanctiuni, conform cu procesele verbale incheiate de inspectorii din cadrul biroului.

Desemeni prin actiuni intreprinse impreuna cu Politia Locala au fost aplicate sanctiuni conform prevederilor HCL nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea unor masuri pentru gospodarirea localitatii si constatarea faptelor ce constituie contraventii .

 • Contractul avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, dezinsectie si deratizare in municipiul Ploiesti ;
 • In anul 2019 a fost intocmit proiectul de hotarare pentru instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari si acestui serviciu care nu au incheiat contract de salubrizare si beneficiaza de acest serviciu ; In acest sens s-au indentificat in cadrul unui program comun cu Serviciul Public Finante Locale, nr de pesoane care nu figureaza cu contract de salubrizare sau care nu sunt declarate .

 

 1. BIROUL ILUMINAT PUBLIC

la fel ca in anul 2018 :

 • se monitorizeaza activitatea operatorului serviciului public de iluminat ;
 • citirea contorilor de energie electrica ;
 • monitorizarea contractului de service ceasuri ;

in aceasta perioada, operatorul serviciului de iluminat public monteaza instalatii de iluminat ornamental festiv

 • Activitatea va fi imbunatatita fata de 2018 prin cuprinderea mai multor locatii tinand cont de participarea si altor operatori de utilitati publice care oun la dispozitie componente de iluminat festiv : CORAL IMPEX, VEOLIA ENERGIE PRAHOVA ;
 • Pe langa aceste aspecte, anul acesta « Oraselul Copiilor » va fi anul acesta organizat in Parcul Municipal Vest, care va avea specific feeric.

 

 1. BIROU MONITORIZARE TRANSPORT PUBLIC URBAN

Prin specificul activitatii de monitorizare si control, Biroul Monitorizare Transport Public Urban din cadrul RASP Ploiesti, infiintat in baza HCL 265/2015, urmareste modul de efectuare si conformitatea serviciului de transport public local de persoane, efectuat de catre SC TCE SA Ploiesti in baza contractului de delegare.

 

 

ACTUAL – Contract  NOU de delegare de gestiune aliniat la Reg. 1370/2007 al C.E. (2019-2024)

Activitatea de monitorizare cuprinde:

 • evaluarea modului in care Operatorul de transport executa serviciul de utilitate publica incredintat, a modului de utilizare si administrare a sistemului tehnico-edilitar(infrastructura si mijloace de transport)concesionat catre acesta.(verificari teren);
 • verificarea si certificarea cheltuielior inregistrate in urma acordarii subventiilor la transportul public local de persoane pentru categoriile sociale beneficiare in conformitate cu legislatia si normativele in vigoare.(verificari teren);
 • verificarea si analiza documentelor tehnice inaintate lunar si asumate de catre Operator
 • analiza gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti prin contract, raportati bianual de catre Operator;
 • analiza propunerilor de imbunatatire a calitatii serviciului de transport persoane, de stabilire , ajustare și modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, a sesizarilor inaintate spre rezolvare, participarea in cadrul comisiilor tehnice infintate la nivelul UAT Ploiesti pentru proiectele ce implica transportul in comun la nivelul municipiului Ploiesti, etc;
 • actiuni de control a modului de indeplinirea a atributiilor de serviciu a echipelor de controlori de  bilete ale TCE;
 • Totodata la momentul prezentei BMTPU analizeaza si propunerea Operatorului de ajustare a tarifelor la titlurile de calatorie ptr transportul public local de persoane – stadiul – au fost solicitate in completare documente justificative.

 

 1. 6. BIROUL APA CANAL

      Pentru specificul activitatii,  BAC monitorizeaza si controleaza modul cum operatorul APA NOVA gestioneaza Serviciul Public de alimenatre cu apa si canalizare in municipiul Ploiesti, vizand urmatoarele:

 • Exista procedura de renegociere a contractului privind posibilitatea realizarii de catre operatorul APA NOVA a lucrarilor ample de “strapungere” in Cartierul Mitica Apostol, prin realizarea de bransamente, etc in acest cartier.
 • Respectarea a prevederilor contractului de concesiune si a Regulametului de organizare si functionare a a serviciul;ui public de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Ploiesti;

In acest sens, se analizeaza si promoveaza programul anual de eficientizare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, concretizat in programul anual de investitii pe anul 2019, propus de APA NOVA si aprobat in HCL NR. 26/18.02.2019:

EXEMPLU :

 • in perioada iulie-septembrie au fost verificate obiective aprobate in programul 2019:
 • INLOCUIRE RETEA SI RACORDURI : STR Berzei, str. Malu Rosu, str. Bdul Republicii nr. 13A, B-E5;
 • INLOCUIRE RETEA DE APA SI BRANSAMENTE: str. Poienitei, Islazului, Traian Savulescu, Lanului, Trenului etc.

–    alaturi de detinatorii de retele reprezentanti BAC participa la predarea de amplasament/receptie         pentru investitie de reabilitatrea a retelei de apa, reabilitare retea de canalizare prevazute in programul de investii al PMP sau al operatorului: str Nicopole, str. Traian, str Sudorului, str Libertatii, str. Spatari SI Poienitei ( finalizate in trim III ).

Pe parcursul trim III s-a intocmit situatie cu identificarea gospodariilor/persoanelor juridice neracordate la sistemul public de canalizare, astfel cum ste cerinta prevazuta de legislatia in vigoare;

 1. BIROUL RETELE REPARTITOARE COSTURI

In perioada de extrasezon (iunie – octombrie), in baza cererilor de verificare gratuita a echipamentelor de la asociatiile de proprietari care au incheiate cu RASP contracte de repartizare a costurilor pentru incalzire, sunt planificate inspectii in teren. Procedura respecta dispozitiile ordinelor ANRSC nr. 233/2004 si 343/2010;

Vor exista discutii cu furnizorul de echipamente pentru realizarea de campanii ample de constientizare pentu implementarea sistemului de montare repartitoare de calitate mai buna (precizie citire etc.)

In acest sens, se vor stabili intalniri cu persoane fizice si juridice, organizate la nivel de Primarie.

 1. COMPARTIMENT INCALZIRE URBANA

Prin specificul activitatii de monitorizare si control, Compartimentul Incalzire Urbana din cadrul RASP Ploiesti urmareste monitorizarea derularii activitatii serviciului public de alimentare cu energie termica.

-La nivelul anului 2019, in luna aprilie,  a fost intocmit Raportul tehnic de specialitate pentru proiectul de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 4 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public a judetului Prahova de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie pt municipiul Ploiesti ( HCL 128/aprilie 2019), pentru prelungirea contractului cu VEOLIA pe o perioada de  3 ani . (15 mai 2022)

-In vederea elaborarii Strategiei nationale pentru accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice, la nivelul trim II s-a cules date de la operatorii serviciillor publice.

A fost actualizata strategia de termie, in trim  III la nivelul Municipiului Ploiesti prin posibilitatea accesarii de fonduri in programul operatorului 2020 – 2027, tinanad cont de optiunea Consiliului Local de a prelua sistemul  de productie de la  Brazi in administrarea municipiului .

In prezent se actualizeaza contractul, respectiv Actul aditional nr. 4 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public cu posibilitatea includerii de prevederi conform Ordonantei nr.53/2019 .

 1. SERVICIUL DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT – Monitorizarea activitatii operatorului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat s-a facut urmarind obiectivele prezaute in contractele de delegare, astfel :
 • Amenajarea parcurilor gradinilor si a zonelor verzi pe teritoriul municipiului Ploiesti
 • Administrarea cimitirelor pe teritoriul municipiului Ploiesti;
 • Servicul Tehnic;

Pentru eliminarea disconfortului si constientizarea populatiei de a pastra curatenia in zona paraului Dambu, au fost organizate activitati de igienizare si salubrizare unde au participat reprezentanti ASSC, SGU, ROSAL si RASP care a monitorizat activitatea. Actiunea s-a desfasurat in luna august, paraul Dambu :1) zona str Namaloasa;

2) zona cuprinsa intre str. Mihai Bravu – str. Apelor;

Exista program la nivel RASP, in functie de necesitatile si cerintele cetatenilor pe zone , fomate din echipe  mobile mixte pentru realizarea de activitati specifice ( strans deseuri, toaletat copaci, etc) Programul este comunicat SGU pentru a fi pus in aplicare .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualitate

Ședința de Guvern: proiectele de acte normative adoptate

Incisiv

Publicat

pe

De

Proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 14 august 2020.

I. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE ÎN ANALIZĂ

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind Programul IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor asociată programului

3.. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unor măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii

4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011

5. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri referitoare la susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri temporare de sprijin ale acestora

6. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență

7. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-Cov-2

8. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezenta față în față în unitățile de învățământ și în unitățile de educație antepreșcolară ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea procedurii de decontare a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132 / 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

1. PROIECT DE LEGE privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 271/2020 privind „Majorarea selectivă de capital 2018” și Rezoluţia nr. 272/2020 privind „Majorarea generală de capital 2018”, adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporaţiei Financiare Internaţionale

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE

5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea termenului pentru depunerea declaraţiei privind beneficiarul real prevăzute în sarcina persoanelor juridice fără scop lucrativ

6. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății Comerciale “Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM” S.A., respectiv, Societății Comerciale Blue Air Aviation S.A pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19

IV. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

2. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020

4. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

5. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

6.. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere la 4 benzi a drumului de circulație existent între Poarta 10 Bis și Poarta 10”

7. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ – S.A. – Sucursalele Regionale CF Craiova, Timişoara, Cluj şi Constanţa, în vederea scoa

Citeste in continuare

Actualitate

Numărul cazurilor cu coronavirus explodează din nou în Romania. În ultimele 24 de ore, Romania a raportat 1328 de cazuri noi de îmbolnăvire cu coronavirus/ Peste 200 de noi cazuri cu Covid-19, înregistrate în ultimele 24 de ore în Municipiul București

Incisiv

Publicat

pe

De

În ultimele 24 de ore, Romania a raportat 1328 de cazuri noi de îmbolnăvire cu coronavirus din 23.986 de teste efectuate în ultimele 24 de ore. Au fost înregistrate 50 de decese. Până astăzi, 15 […]

Citeste in continuare

Actualitate

Congres on line de fuziune: USR „înghite” PLUS

Incisiv

Publicat

pe

De

Un Congres al USR şi o Convenţie extraordinară a PLUS are loc sâmbătă dimineaţă, iar după-amiază se desfăşoară un congres online reunit USR şi PLUS, în vederea fuzionării celor două partide, au declarat surse politice.

Potrivit protocolului de fuziune noul partid se va numi USRPLUS, va avea timp de trei luni de la rămânerea definitivă a fuziunii doi copreședinți, iar fuziunea va aduce și unele modificări de statut.

Potrivit documentului, este vorba despre o fuziune prin absorbție, partidul lui Dacian Cioloș urmând să-și înceteze existența. Membrii PLUS devin astfel membri ai USR. Membrii unuia dintre cele două partide care au fost excluși din celălalt partid sunt excluși automat și din noul partid. Cei care nu au fost primiți într-un partid, dar au devenit membri în celălalt partid sunt suspendați automat, urmând să se reanalizeze situația lor.

USRPLUS va avea doi copreședinți, iar organele de conducere se contopesc. Această situația va dura însă doar 120 de zile de la rămânerea definitivă a deciziei judecătorești de înregistrare a fuziunii. După această perioadă, se va organiza un nou Congres.

La alegerile parlamentare, USR și PLUS, reunite în noua formațiune, vor susține candidați comuni. Alegerea acestora se va face potrivit unor scenarii.

Scenariul A – listă comună negociată.:Birourile județene au două săptămâni pentru a decide împreună cu birourile PLUS dacă merg pe o formulă negociată între partide (Ex: Locul X merge la USR, locul Y la PLUS). În acest caz, fiecare partid organizează alegeri separat, pentru a desemna candidații pe locurile fiecăruia, pre-agreate

Scenariul B – alegeri în comun: Dacă birourile USR și PLUS decid astfel (sau nu se înțeleg pe o formulă de distribuție a locurilor și intră automat în acest al doilea scenariu) se organizează alegeri în comun. Exact pe statutul și metoda USR actuale: filialele desemnează candidații la nivel județean, prin Conferințe Județene, unde participă delegați aleși de către membri în fiecare filială locală (ponderea filialelor în CJ fiind dată de performanța electorală). Membrii USR și PLUS participă deci la adunările generale, ale filialelor locale . Se respectă astfel principiul autonomiei filialei județene și alegerea prin Conferințe Județene, adică statutul USR actual. Acest mecanism de alegeri va fi prevăzut în protocolul de fuziune ca prevedere tranzitorie de – rogatorie de la Statutele celor două partide, pentru a integra toate aspectele juridice legate de alegerea candidaților pentru mandatele parlamentare din 2020.

Echipele de negociere au convenit să includă în protocol următoarele direcții ca fiind prioritare la această modificare:

a) criteriile de integritate, incompatibilitate și dispozițiile privind cumulul de funcții;

b) modalități de dezvoltare a organizării teritoriale a partidului;

c) instituirea unei struc – turi responsabile cu elaborarea de politici publice ce vor fi însușite de către partid, precum și cu asistarea reprezentanților partidului în elaborarea unor astfel de politici;

d) modificarea denumirii partidului în USRPLUS;

e) dezvoltarea mecanismelor de promovare a competenței și principiului meritocrației în alegerea/nominalizarea candidaților pentru funcții publice din partea partidului;

f) organizarea integrării filialelor USR Tineret și Generația PLUS într-o structură comună.

g) reorganizarea activității membrilor din Diaspora având la bază o structură care include mai multe filiale care acoperă fiecare o țară sau grupuri de țări.

Citeste in continuare

ParteneriHarmony Beauty Salon Ploiesti

Salon HARMONY, str Cantacuzino din Ploiești (intersecția Moș Craciun )
Servicii oferite :
- micropigmentare sprâncene
-extensii gene
- coafor
-unghii gel
-Cosmetica / tratamente cosmetice
- sala Fitness pt femei
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Harmony-Beauty-Salon-278929815636909/

Partener special – probleme juridice

Știri calde

Aveti un Pont15 ore ago

„Portocala” va incepe atacul media prin „oamenii” sai din gasca penala

In seara asta, au avut loc mai multe intalniri de taina. Prima intalnire a avut loc intre un subordonat al...

Aveti un Pont1 zi ago

Staţia de epurare a municipiului Ploiești, reteaua prin care s-au sifonat zeci de milione de euro, politicieni locali implicati/17.08.2020

Se împlinesc sapte ani de când stația de epurare zace nefinalizată în zona de est a municipiului Ploiești. Clădirea care...

Aveti un Pont1 zi ago

Cu explozia datoriei publice in perioada pandemiei (bani imprumutati la cele mai mari costuri din toata Uniunea Europeana), autoritatile au fost consecvente: nimic pentru populatie, nimic pentru companii

Apoi au insirat o maculatura privind un program guvernamental de 100 de miliarde de Euro. Desene pe asfalt. O mare...

Aveti un Pont1 zi ago

Ionut Matei, probably the best judge in the world…/Urmeaza dosare grele, alea cu „coco”/ Ușor cu pianul pe scări!

Mare dreptate a avut Floriana Jucan de la Qmagazine, care a anuntat ca judecatorul suprem Ionut Matei il va elibera...

Aveti un Pont2 zile ago

Legenda scheletilor din dulapul unui candidat la Consiliul Local Ploiesti: privatizarea Societatii Salub si concesionarea Hipodromului/Se ofera un adevarat „model” de administrare

O cooperativă a hoţiei instituţionalizate – asta a fost o parte a SRI-ului incă de la fondare. Asta nu o...

Aveti un Pont3 zile ago

UE a anticipat pandemia generată de coronavirus: l-a finanțat pe PINTOIU de România cu fonduri europene pentru lumânări, coșciuge și colivă/Nu a anticipat panica si boala ce se propaga cu repeziciune in jurul Grațielei Gavrilescu, incepand chiar cu Pintoiu Toma

În condițiile în care, în România, corupția e un fenomen generalizat, iar corupții sunt mai numeroși decât ciupercile după ploaie,...

Aveti un Pont4 zile ago

Du-te, bre, Raede și te caută!/ Oprește-te odată, ești ridicol!

Du-te, bre, Raede și te caută! Auzi voci, simți respirația vrăjmașului în ceafă, te persecută oamenii răi. Vorbești despre tine...

Actualitate5 zile ago

Patru ani de la reluarea aparitiei in mediul on-line a Ziarului „Incisiv de Prahova”

Cu cerbicie, am zice, am reusit sa reconstruim Ziarul „Incisiv de Prahova” in august 2016, pe ruinele fostei publicatii si...

Aveti un Pont1 săptămână ago

Oare așa a negociat și la Bruxelles miliardele alea multe și de hârtie?

Pentru milioane de copii si părinți, redeschiderea școlilor în pademie este o chestiune vitală. Și totuși… ,,Formula de calcul nu...

Aveti un Pont1 săptămână ago

Modelul de administratie liberala/Slanic – Prahova

Domnul Rizea Cocuță din Slănic, Str Piatra Verde, este in greva foamei în fața Primăriei! Rizea Cocuța susține că a...

intalnire-de-afaceri intalnire-de-afaceri
Actualitate1 săptămână ago

Nuanta unui costum barbatesc de brand

Tendintele din lumea modei pentru barbati sunt destul de stabile. Prin urmare, timp de multe decenii, s-au format idei clare despre...

Aveti un Pont1 săptămână ago

Modelul de candidat PNL la primarie/ Dorian Botoaca – „omul” lui „Portocala” si Kovesi – falsuri si furturi grosolane din bani publici/Inregistrari audio-video/documente (II)

In articolul anterior precizam ca NU putem incepe dezvaluirile din serialul „Operatiunea BOLOVANUL „PIETROS” de pe strada Malul Luncii/Amantul, serviciile...

Aveti un Pont2 săptămâni ago

O noua eroare juridica!/Nu exista nicio norma expresa in Legea nr.55/2020 prin care se sanctioneaza nepurtarea mastii! Avocatul Poporului ar trebui sa sesizeze CCR

Poate cineva sa spuna care este articolul si din ce lege un cetatean poate fi amendat pentru nepurtarea mastii de...

Aveti un Pont2 săptămâni ago

Modelul de candidat PNL la primarie/ Dorian Botoaca – „omul” lui „Portocala” si Kovesi – falsuri si furturi grosolane din bani publici/Inregistrari audio-video

Nu putem incepe dezvaluirile din serialul „Operatiunea BOLOVANUL „PIETROS” de pe strada Malul Luncii/Amantul, serviciile secrete, barlogul „Zeitei” de unde...

Aveti un Pont2 săptămâni ago

PROMO/Luni, Incisiv de Prahova va va dezvalui cine este „Tura”, „regele din spatele PNL Prahova”, „marionetele” procurorului Negulescu Mircea si „cetatenii” din PNL Prahova (oameni de afaceri, „formatori de opinie” de proasta calitate, sefi din administratia locala ai PNL) – din spatele denunturilor si elimnarii concurentilor politici si/sau economici

ASALT LA JUSTITIE, la „baioneta” a gruparii Nergulescu  Mircea – DNA ST Ploiesti. Crima organizata ataca magistratii….in curand „Rocada” smecherilor...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!