Connect with us

Actualitate

EXCLUSIV/Judecatoarea Lavinia Cotofana solicita DIRECTORULUI S.R.I identificarea persoanele care au colaborat pe “Protocol” cu C,S.M. si INSPECTIA JUDICIARA si au savarsit infractiuni care au dus la eliminarea sa din sistem

Publicat

pe

Judecatorul Nicoleta Lavinia Cotofana este singurul magistrat exclus din magistratura pentru faptul ca a aplicat legea in integralitatea ei si a sesizat organelor de cercetare penala, conform legii, suspiciunile de deturnare de fonduri publice facute de avocati cu sprijinul unor magistrati de la Judecatoria Arad, fapte/indicii pe care le-a constatat in exercitarea functiei publice de judecator.

Va precizam in articolele anterioare ca, la baza executarii ilegale a magistratului au stat la baza “informari” ale SRI Arad (structura implicate in musamalizarea ilegalitatilor sesizate de magistrat) catre CSM, informari pe care SRI Central, SRI-ul condus acum de Eduard Hellvig si le-au asumat printr-o adresa catre judecatoarea Lavinia Cotofana.

De aici, triunghiul „Bermudelor” s-a instalat la CSM si la Cristina Tarcea, presedinta ICCJ.

Va prezentam in numerele trecute ca, judecatoarea Lavinia Cotofana i-a da sah mat Presedintei ICCJ, Cristina Iulia Tarcea.

Astfel, intr-o adresa inaintata de judecatoare conducerii ICCJ, judecatoarea o acuza cu subiect si predicat pe Crsitina Tarcea ca a incalcat din nou flagrant legea si atrage atentia unei posibile vulnerabilitati de securitate la varful acestei institutii, respectiv la cei patru adjuncți – vicepreședinții ai Î.C.C.J.

https://www.incisivdeprahova.ro/2018/11/15/exclusivcristina-tarcea-prinsa-din-nou-cu-mata-sacvulnerabilitati-de-securitate-la-cei-patru-adjuncti-vicepresedintii-ai-c-c-j/

In fapt, judecatoarea Lavinia Cotofana revine cu o solicitare pertinenta catre Directorul S.R.I pentru a se identifica persoanele din ICCJ, Inspectia Judiciara si CSM care au colaborat pe “Protocol” cu SRI si incalcand flagrant legea au savarsit infractiuni si abuzuri care au dus la eliminarea magistratului din sistem si acoperirea mafiotilor. (Irinel I.).

Atasat alaturam adresa (solicitarea) catre Directorul S.R.I.:

Către

Serviciul Român de Informații

Domnule Director,

Subsemnata Lavinia-Nicoleta Coțofană, domiciliată în orașul____, vă solicit următoarele:

Cu titlu preliminar vă solicit ca răspunsul la solicitarea subsemnatei să fie însușit prin semnătură de reprezentantul legal al instituției, respective directorul acesteia.

Tot cu titlu preliminar, precizez că prezenta cerere este întemeiată atât pe art. 24 din Constituția României, art. 13 din Codul de procedură civilă, art. 3, art. 20 și art. 33 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, având în vedere litigiile civile în care sunt implicată generate de utilizarea în procedura disciplinară derulată împotriva subsemnatei a unor informații clasificate (fapt admis atât de către Serviciul Român de Informații cât și de Inspecția Judiciară) cât și pe Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public.

Vă învederez, Domnule Director, prevederile exprese ale art. 3 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate potrivit cărora ”nicio prevedere a prezentei legi nu va putea fi interpretată în sensul limitării accesului la informațiile de interes public sau al ignorării Constituției, a Declarației Universale a Drepturilor Omului, a pactelor și a celorlalte tratate la care România este parte, referitoare la dreptul de a primi și răspândi informații” și ale art. 33 din aceeași lege, conform cărora ”este interzisă clasificarea ca secrete de serviciu a informațiilor care, prin natura sau conținutul lor sunt destinate să asigure informarea cetățenilor asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludării legii sau obstrucționarea justiției”.

Subsemnata am în vedere, prin prezenta cerere, în special dreptul la apărare, prevăzut inclusiv de legea fundamentală în art. 24 și dreptul subsemnatei la a cunoaște conținutul informărilor SRI privind încălcarea legii în materia asistenței judiciare din oficiu la Judecătoria Arad, Tribunalul Arad și Baroul Arad, deturnarea de fonduri aparținând Ministerului Justiției, sesizată de subsemnata Ministerului Public, fapte penale în care sunt implicate inclusive surse ale SRI, informările transmise de SRI cu privire la pretinse vulnerabilități pe care le-aș prezenta, toate clasificate și transmise, susțin pentru a favoriza

niște infractori, încălcând chiar și dispozițiile exprese ale art. 33 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate.

Ținând cont de dispozițiile exprese ale art. 17 din Legea nr. 182/2002, care enumeră limitativ categoria informațiilor secrete de stat, printre care nu se regăsesc cele din domeniul Justiției, vă solicit să clarificați rațiunea existenței protocoalelor secrete încheiate de către Serviciul Român de Informații cu Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul Public. Solicitarea vă este adresată dumneavoastră având în vedere prevederile art. 25 alin. 2) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor.

Totodată, subliniez că nici în Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României sau Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații nu sunt prevăzute atribuții ale Serviciului în domeniul Justiției.

Vă solicit să precizați numărul Hotărârii Guvernului prin care s-a dispus declasificarea, în conformitate cu art. 24 alin. 4) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, a Protocolului încheiat între Serviciul

Român de Informații și Consiliul Superior al Magistraturii.

Totodată, vă solicit să-mi comunicați numerele hotărârilor Guvernului prin care s-a dispus declasificarea, în conformitate cu art. 24 alin. 4) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, a Protocolului încheiat între Serviciul Român de Informații și Inspecția Judiciară și a celui încheiat între Serviciul Român de Informații, Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Vă solicit să clarificați modalitatea în care doamna judecător Tarcea Iulia Cristina a fost desemnată/s-a desemnat Șefă a Structurii de Securitate din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție date fiind prevederile exprese ale art. 29 alin. 4) din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România din 13.06.2002 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 potrivit cărora șeful Structurii de

Securitate, respectiv funcționarul de Securitate, este un adjunct al conducătorului persoanei juridice sau un membru al consiliului de administrație al unității.

Totodată, vă solicit să precizați cine a făcut verificările de Securitate în cazul doamnei Tarcea și a celor patru vicepreședinți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, dacă au existat motive pentru care niciunul dintre adjuncți nu a

putut să îndeplinească cerințele minime – vulnerabilitățile prezentate, dacă aceastea au fost concretizate într-un rezultat urmare a verificărilor de Securitate, respectiv dacă celor patru adjuncți – vicepreședinții Î.C.C.J. li s-a retras autorizația de acces la documente clasificate și dacă da, care au fost consecințele, dintre cele stipulate de art. 39 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate.

Vă solicit să-mi remiteți câte o copie a Ghidurilor întocmite în conformitate cu art. 24 alin. 7) din Legea nr. 182/2002 de către Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, și să precizați care sunt persoanele care le-au aprobat conform alin. 8) al art. 24 din legea anterior menționată. Solicitarea subsemnatei se întemeiază pe art. 25 alin. 1) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate.

Vă solicit să-mi comunicați numerele Hotărârilor de Guvern privind aprobarea listelor cuprinzând informațiile secrete de stat întocmite de șefii

Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, Inspecției Judiciare și Înaltei Curți de Casație și Justiție conform art. 86 alin. 1) lit. e) și f) din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România din

13.06.2002 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 și comunicate, conform art. 22 alin. 3) din Legea nr. 182/2002 Serviciului Român de Informații.

Vă solicit să-mi comunicați măsurile concrete luate de dumneavoastră pentru clarificarea modului în care au funcționat Protocoalele încheiate între Serviciul Român de Informații și instituțiile din domeniul justiției, inclusiv în legătură cu fluxul de informații care a avut loc între instituțiile anterior menționate (Ministerul Justiției, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii și Inspecția Judiciară).

Vă solicit să efectuați verificări pentru a stabili care sunt persoanele care au avut acces la informațiile transmise de Serviciul

Român de Informații Inspecției Judiciare, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Ministerului Justiției care au orice legătură directă sau indirectă cu subsemnata întrucât doresc să mă îndrept împotriva acestora.

Solicitarea subsemnatei are în vedere prevederile art. 10 alin. 1) din Legea nr. 182/2002 potrivit cărora instituțiile care dețin sau utilizează informații clasificate vor ține un registru de evidență a autorizațiilor acordate

personalului și art. 41 din Legea nr. 182/2002 conform cărora compartimentele speciale pentru evidența, prelucrarea, procesarea, păstrarea, manipularea și multiplicarea acestora din cadrul autorităților, instituțiilor publice care dețin informații clasificate se subordonează conducătorului autorității sau instituției publice, deci președinților ÎCCJ, CSM,

inspectorului șef al Inpecției Judiciare și Ministrului Justiției și evident directorul SRI.

Vă solicit să-mi aduceți la cunoștință identitatea persoanelor din cadrul Ministrului Justiției, Inspecției Judiciare, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție care au asigurat relația cu Serviciul Român

de Informații conform art. 29 alin. 1) și art. 31 alin. 1) lit. d) din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România din 13.06.2002 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002.

Având în vedere prevederile art. 58 din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România din 13.06.2002 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 vă solicit să efectuați demersuri pentru a fi în măsură să precizați unde se găsesc informațiile clasificate transmise deServiciul Român de Informații care au orice legătură directă sau indirectă cu subsemnata.

Totodată, vă solicit să mă informați când mi-a fost retrasă autorizația de acces la documente clasificate de care dispuneam în temeiul art. 7 alin. 4) lit. f) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor. Solicitarea mea survine ca urmare a faptului că deși în procedura disciplinară derulată împotriva subsemnatei au fost utilizate informații clasificate, acestea nu mi-au fost puse la dispoziție, fiindu-mi încălcat dreptul constitutional la apărare.

Vă solicit să precizați dacă subsemnata am făcut obiectul verificărilor prevăzute de art. 7 alin. 4) lit. f) și alin. 5) din Legea nr. 182/2002 și dacă au fost comunicate pretinse vulnerabilități pe care le-aș prezenta vreunei instituții

din domeniul Justiției, în special Inspecției Judiciare, Consiliului Superior al Magistrurii, Ministerului Justiției sau Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În temeiul art. 20 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate vă solicit să dispuneți verificări dacă informațiile transmise de SRI instituțiilor din domeniul justiției, informații care au au orice legătură directă

sau indirectă cu subsemnata sunt conforme cu prevederile art. 11, art. 12 alin. 1), art. 13, art. 16, art. 17 alin. 1) și 2) din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România din 13.06.2002 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002.

În referire la art. 16 din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România din 13.06.2002 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 vă solicit să aveți în vedere prevederile art. 33 din Legea nr. 182/2002 potrivit cărora ”este interzisă clasificarea ca secrete de serviciu a informațiilor care, prin natura sau conținutul lor sunt destinate să asigure informarea cetățenilor asupra unor probleme de interes public sau

personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludării legii sau obstrucționarea justiției”.

În temeiul temeiul art. 20 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate coroborat cu art. 19 din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România din 13.06.2002 aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 vă adresez rugămintea să solicitați Guvernului României declasificarea informațiilor care au au orice legătură directă sau indirectă cu subsemnata transmise de SRI instituțiilor din domeniul Justiției, în special Inspecției Judiciare, Consiliului Superior al Magistrurii, Ministerului Justiției sau Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În temeiul art. 21 din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România din 13.06.2002 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 vă solicit să vă precizați punctul de vedere în legătură cu posibilitatea declasificării nformațiilor care au au orice legătură direct sau indirectă cu subsemnata transmise de SRI instituțiilor din domeniul Justiției, în special Inspecției Judiciare, Consiliului Superior al Magistrurii, Ministerului Justiției sau Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Vă solicit să mă informați dacă în legătură cu subsemnata au fost semnalate SRI, în temeiul ar. 28 din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România din13.06.2002 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 de către președintele Judecătoriei Arad din anul 2016, Bradin Flavius-Virgiliu ”indicia din care pot rezulta premise de insecuritate pentru informațiile clasificate” gestionate.

Totodată, vă solicit să precizați dacă SRI a primit în legătură cu subsemnata informații în temeiul art. 140 din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România din 13.06.2002 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002.

Fac precizarea Domnule Director că subsemnata am lucrat în Direcția ”A” – Apărarea Constituției peste peste 11 ani.

Vă solicit, Domnule Director, să dispuneți soluționarea de îndată a cererii mele legitime și totodată să analizați necesitatea de a da eficiență art. 267 Cod penal și art. 291 Cod procedură penală în legătura cu incidența art. 297 Cod penal în cazul șefilor insituțiilor din domeniul justiției și a celor din cadrul Serviciului Român de Informații.

Solicit comunicarea răspunsului la adresa de e-mail

____________________________

Vă mulțumesc!

19.11.2018 Lavinia-Nicoleta Coțofană

Avertizor de integritate

Conform Hotărârii unanime din 24.11.2017 a Comisiei pentru

cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din cadrul Senatului

României

 

Actualitate

Mamasisotie.ro: Ghidul Complet pentru o Mamă și Soție Modernă din România

Publicat

pe

De

blog mamamasisotie.ro

Descoperă Universul Mamelor și Soțiilor pe Mamasisotie.ro: O Sursă Inovatoare de Inspirație și Sfaturi

Femeile din România, coloana vertebrală a societății, navighează cu dexteritate prin multiple roluri: mamă, soție, carieristă și membru activ al comunității. În universul lor plin de provocări și satisfacții, un spațiu virtual se remarcă prin lumină și sprijin: mamasisotie.ro. Mai mult decât o platformă, este un univers în sine, unde femeile găsesc nu doar informații, ci și o comunitate empatică, înțelegătoare și solidară.

blog mamamasisotie.ro

O oază creată de femei, pentru femei

Mamasisotie.ro se distinge în peisajul digital prin conținutul autentic și relevant pentru femeile din România. Abordând o varietate de subiecte care acoperă toate aspectele vieții femeii moderne, blogul devine o sursă de inspirație și informație, susținând și educând cititoarele sale într-un mod inedit și personalizat.

Darul Mamasisotie.ro pentru comunitatea femeilor din România:

1. Sfaturi Pragmatice pentru Mamă și Soție:

Mamasisotie.ro nu doar oferă sfaturi, ci construiește conexiuni autentice cu cititoarele. Fie că este vorba despre gestionarea timpului, organizarea familială sau rezolvarea conflictelor, blogul oferă soluții practice și aplicabile în viața de zi cu zi.

2. Articole Inspirationale despre Viața de Familie:

De la articole motivaționale la povești de succes ale mamelor și soțiilor, mamasisotie.ro hrănește sufletele cititoarelor cu încredere și determinare. Fiecare articol este o rază de lumină care le încurajează să-și urmeze visurile și aspirațiile, indiferent de obstacolele vieții.

3. Recenzii și Recomandări Utile:

În lumea dinamică a produselor și serviciilor dedicate femeilor, mamasisotie.ro este un ghid de încredere. Recenziile obiective și recomandările informate ajută cititoarele să ia decizii inteligente în privința sănătății, frumuseții, parenting-ului și multe altele.

4. Comunitate Empatică și Solidară:

Unul dintre cele mai valoroase aspecte ale mamasisotie.ro este comunitatea sa. Aici, femeile găsesc sprijin emoțional, consiliere și încurajare în momente dificile sau în luarea unor decizii importante.

Impactul Mamasisotie.ro:

Mamasisotie.ro nu este doar un blog, ci o forță care influențează și transformă viețile femeilor din România. Prin conținutul său autentic și diversificat, site-ul contribuie la ridicarea standardelor și la emanciparea femeilor în societatea contemporană.

1. Informație și Educație:

Cu articole bine documentate și expertiză autentică, mamasisotie.ro este o sursă de învățare continuă pentru femeile din toate domeniile vieții.

2. Solidaritate și Empatie:

Comunitatea mamasisotie.ro oferă un spațiu sigur și empatic unde femeile se simt acceptate, înțelese și susținute în drumul lor către echilibru și fericire personală.

3. Inspirație și Motivație:

Fie că este vorba despre carieră, creșterea copiilor sau echilibrul dintre viața profesională și cea personală, mamasisotie.ro oferă modele și exemple de succes care inspiră și motivează cititoarele să-și atingă potențialul maxim.

Mamasisotie.ro – Sursa de Putere și Inspirație pentru Femeile din România

Într-o lume plină de provocări și oportunități, femeile din România găsesc în mamasisotie.ro un aliat de nădejde și o sursă inepuizabilă de cunoștințe, inspirație și solidaritate. Prin conținutul său autentic și divers, blogul devine o voce puternică care împuternicește și transformă viețile femeilor, aducând lumină și speranță în fiecare zi.

Citeste in continuare

Actualitate

Simona Dolniceanu, candidatul surpriză la Primăria Ploiesti

Publicat

pe

Partidul România în Acțiune a produs soc în lumea politica ploiesteană prin anunțarea candidatului la funcția de primar al municipiului Ploiesti.

Simona Dolniceanu, directorul SPFL Ploiesti, va intra în cursa pentru sefia primăriei condusă în prezent de Andrei Volosevici.

Om cu o vastă experiență în administrația locală, dar si foarte pricepută în campaniile electorale, Dolniceanu spune că avantajul ei este că va putea lucra încă din prima zi. „Eu nu am nevoie să învăț, să înțeleg cum merg lucrurile. Eu voi putea munci pentru ploiesteni încă din prima zi”, a afirmat Simona Dolniceanu.

România în Acțiune este partidul înființat de profesorul universitar Mihai Apostolache, înaintea alegerilor trecute, fiind prima formațiune locală din țară care a reusit să prindă mai multe mandate de consilier judetean.

Citeste in continuare

Actualitate

Messi și Djokovic în cursa pentru prestigiosul premiu Laureus 2024: Cine va domina la Oscarul Sportiv?

Publicat

pe

De

Lionel Messi, Novak Djokovic, și Max Verstappen sunt printre elitele nominalizate la Premiul Laureus, adesea etichetat ca Oscarul sportiv. Această distinsă ceremonie de premii va fi ospătată în Madrid pe 22 aprilie. Să explorăm candidații pe categorii:

Sportivul Anului:

  • Lionel Messi: Starul argentinian a triumfat cu Cupa Mondială în 2022, a obținut cel de-al optulea Balon d’Or în 2023, și a ghidat Inter Miami spre succes în Leagues Cup, marcând trofeul său cu numărul 44, un nou record.
  • Erling Haaland: Formidabilul atacant al Manchester City, originar din Norvegia.
  • Novak Djokovic: Magnatul tenisului sârb, cu trei titluri de Grand Slam în 2023, egalând recordul istoric de 24 de titluri majore al lui Margaret Court.
  • Max Verstappen: Pilotul de Formula 1 din Olanda, renumit pentru cele 10 victorii consecutive la Marele Premiu în 2022 și 19 victorii într-un sezon, înregistrând al treilea său titlu de campion.
  • Mondo Duplantis: Deținătorul recordului mondial la săritura cu prăjina.
  • Noah Lyles: Campion mondial la sprint, victorios la probele de 100m, 200m, și 4x100m.

Atleta Femeie a Anului:

  • Aitana Bonmati: Fotbalistă de excepție.
  • Mikaela Shiffrin: Stea a schiului alpin.
  • Iga Swiatek: Campioană la tenis, cu al treilea titlu la Roland Garros în 2023.
  • Sherika Jackson, Sha’Carri Richardson, și Faith Kipyegon: Ilustre alergătoare.

Alte distincții includ Echipa Anului, Descoperirea Anului, Revenirea Anului, Sportivul Anului cu Dizabilități, Sport for Good și Atletul Anului cu Sporturi Extreme.

Premiul Laureus se acordă din 2000, iar laureații sunt onorați cu o statuetă de 30 de centimetri de la Cartier, confecționată din aur și argint. Printre sportivii de seamă distinși se numără Roger Federer, care a acumulat mai multe premii Laureus, incluzând Sportivul Anului și Revenirea Anului.

Sursa informatii si foto: F5XMedia.ro

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Actualitate10 ore ago

Simona Dolniceanu, candidatul surpriză la Primăria Ploiesti

Partidul România în Acțiune a produs soc în lumea politica ploiesteană prin anunțarea candidatului la funcția de primar al municipiului...

statuete personalizate statuete personalizate
Exclusiv18 ore ago

Cele mai potrivite idei de cadouri pentru șeful și colegii tăi de muncă

Cadourile reprezintă nu doar gesturi de generozitate, ci și modalități de a consolida relațiile profesionale și de a întări legăturile...

scoatere nerv masea scoatere nerv masea
Exclusiv18 ore ago

Cariile dentare: Simptome, cauze și opțiuni de tratament

Cariile dentare sunt una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate orală cu care se confruntă oamenii din întreaga lume....

Exclusiv22 de ore ago

UPDATE/CARACATIȚA WHITE TOWER (XVI)/Hidra care a terorizat Ploieștiul și care continuă să distrugă vieți/Totul sub acoperirea politistilor corupti din varful IPJ Prahova si varful M.A.I.

Gruparea infracțională care a terorizat Ploieștiul în perioada pseudo-procurorului Portocală, continuă și astăzi să distrugă viețile oamenilor. Șantaj, mită, mașini...

Exclusiv22 de ore ago

Cum a „facut” Statescu Ciprian Gh. primul milion de euro cand era primar al orasului Baicoi? (III)/PROMO/IN CURAND

Cum a „facut” Statescu Ciprian Gh. primul milion de euro cand era primar al orasului Baicoi? (III)/PROMO/IN CURAND Cum a...

Exclusiv22 de ore ago

Caracatita din sistemul penitenciar (I)/SERIAL

STEFAN TEOROC LIDER PENTRU EL! Din acest numar, ziarul Incisiv de Prahova va deschide, cu o serie de cateva articole,...

Exclusiv22 de ore ago

„Exista si principiul potrivit caruia un drept necontestat se prezuma ca a fost acordat corect”

“Ironia sortii este ca astia cu salarii de excelenta nu au fost niciodata in tabara ta. In randul suporterilor tai...

Exclusiv22 de ore ago

Polițiștii i-au identificat pe cei doi autori ai acestor acte de o cruzime inimaginabilă, documentându-le activitatea în cadrul dosarului penal constituit, fiind reținuți pentru rănirea cu intenție a animalelor

În epocile în care oamenii traversau procesul de evoluție, trebuiau să fie precauți pentru a nu fi atacați de animalele...

salon frizerie Bucuresti salon frizerie Bucuresti
Exclusiv3 zile ago

Cum să îți alegi tunsoarea perfectă pentru forma feței tale

Alegerea unei tunsori potrivite este esențială pentru exprimarea personalității și pentru îmbunătățirea aspectului general. La fel ca în cazul femeilor,...

Exclusiv3 zile ago

„Avem si noi la MAI, un Coldea mai mititel”

Referitor la subiectul excelentei, asa cum am banuit, Ministerul Muncii a fost sensibilizat sa tergiverseze comunicarea informatiilor solicitate prin petitiile...

Exclusiv3 zile ago

Șeful IPJ Neamț, comisar șef de poliție Osoianu Mihai Iulian, refuză să aplice prevederile acordului privind contracte de asigurare facultativă pentru mijloacele de mobilitate navală și terestră din dotarea IPJ Neamț.

Sindicatul Europol Neamț „Către, Ministerul Afacerilor Interne, Domnule Ministru, Conform Acordului Colectiv privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu...

Exclusiv4 zile ago

UPDATE/CARACATIȚA WHITE TOWER (XV)/Putregaiul acoperit de șefii poliției care stau la băute cu infractorii

Curg tone de cerneală dezvăluind mizeriile ascunse într-o afacere care dacă s-ar fi întâmplat într-un stat civilizat am fi avut...

Exclusiv4 zile ago

Sefii sunt obligați să raporteze până azi – 23 februarie (coincidența face că e chiar sărbătoarea Armatei Roșii) numărul polițiștilor care dețin pașapoarte

Am primit o semnalare și am simțit mâncărimi în palme, chiar dacă Emil Păscuț – și el incitat de subiect...

Exclusiv4 zile ago

Se conturează informatia ca SOLDA DE GRAD ȘI NORMĂ DE HRANĂ va fi cu aplicare de la 01.04.2024 si cu plată pe 10.05.2024!

La data de 23.01.2024, la intâlnirea dintre prim-ministrul României, ministra jusțiției și președinții federațiilor reprezentative din sistemul penitenciar, politicienii s-au...

Exclusiv5 zile ago

Caracatita WHITE TOWER (XIV) /Neregurile de la Urbanismul Primariei cunoscute de primarul PSD-ist Andrei Volosevici

Țeapa imobiliară de la WHITE TOWER nu înseamnă doar cea mai mare fraudă din istoria Ploieștiului, acoperita de politisti corupti...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!