Connect with us

Actualitate

EXCLUSIV/RĂZBUNAREA ȘEFULUI IPJ SIBIU, IVANCEA TIBERIU, ASUPRA CELOR CARE ÎL DERANJEAZĂ NU ARE LIMITE/ PEDEPSE URIAȘE PENTRU FAPTE FĂRĂ PREJUDICIU!

Incisiv

Publicat

pe

În publicația Mesagerul de Sibiu a fost titrat, la data de 28.09.2018, articolul: Șeful Poliției, căutat de polițiști în care se poate observa că această publicație a expus articole publicate anterior de ziarul Incisiv de Prahova (https://www.incisivdeprahova.ro/2018/09/07/exclusivseful-ipj-sibiu-sta-la-fereastra-institutiei-si-da-dispozitii-subalternilor-sa-amendeze-pe-cei-care-parcheaza-pe-locul-lui-de-parcare/; https://www.incisivdeprahova.ro/2018/09/27/exclusivseful-ipj-sibiu-comisarul-sef-ivancea-tiberiu-fuge-precum-hotii-de-vardisti-sa-nu-fie-amendat-de-proprii-subalterni/).

Pe rețeaua de socializare FacebooK a fost postat acest articol de polițistul Răduinea Marian (încadrat la formațiunea rutieră din IPJ Sibiu) cu un comentariu: „Motiv pentru care am 3 sanctiuni disciplinare in 2 zile!!! Si amenintarea ca in „3 zile mă va destitui!”

  De fapt, după ce a fost amendat de polițistul Răduinea pentru că a parcat autoturismul personal chiar în poarta IPJ Sibiu, Ivancea Tiberiu a emis dispoziția de sancționare a polițistului Răduinea fiindcă „nu s-a prezentat la comisiile de medicină unde era obligat să meargă” începând cu anul 2013 și până în anul 2016. Interesant este (ca și dovadă a răzbunării șefului IPJ Sibiu, Ivancea Tiberiu pe polițistul Răduinea (cu care se află în conflicte mai vechi, inclusiv în instanță) în data de de 28.09.2018, prin dispoziția nr.55611, șeful IPJ Sibiu a schimbat recomandarea Consiliului de Disciplină de a-l sancționa pe polițistul Răduinea din: „mustrare scrisă” în trecerea într-o funcție inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deținut (a „sărit” inspectorul șef peste sancțiunea „amânării promovării în grad”). Adică, la amendă maximă pentru încălcarea legislației rutiere, polițistul Răduinea a primit, la rândul lui, „amendă maximă” (sancțiune disciplinară) din partea șefului IPJ Sibiu.

Se poate observa că șeful IPJ Sibiu a dorit „să-l pună la punct pe năbădăiosul Răduinea” prin aplicarea unei sancțiuni usturătoare chiar dacă încalcă art.60 alin.(1) din Legea nr.360/2002 unde legiuitorul a prevăzut clar că faptele cu o vechime mai mare de un an sunt „decăzute”: Articolul 60(1) Sancțiunile disciplinare se dispun în termen de cel mult 6 luni de la data la care persoana prevăzută la art. 59 alin. (2) a luat cunoștință despre comiterea faptei, dar nu mai târziu de un an de la data săvârșirii acesteia. Termenul de 6 luni este termen de prescripție, iar termenul de un an este termen de decădere.

L-am contactat telefonic pe inspectorul șef Ivancea Tiberiu ca să ne ofere opinia sa cu privire la  afirmația de pe faceBook a agentului Răduinea Marian. Nu a dorit să discute la telefon acest subiect (atașăm înregistrarea telefonică)… a început chiar să se plângă că „scriu urât despre el”… „că trebuia să discut cu el de la începutul conflictului”. Se pare că domnul Ivancea Tiberiu nu își asumă postarea polițistului Răduinea Marian unde acesta scrie că va fi destituit în 3 zile.

Am fi vrut să știm și noi, Redacția Incisiv de Prahova, de când „adresa”, „nota-raport” sunt înscrisuri dispozitive (imperative, precum ordinul sau dispoziția)? Căci, în motivarea Consiliului de Disciplină și a Dispoziției inspectorului șef al IPJ Sibiu i se reproșează agentului Răduinea că nu ar fi dat curs unor astfel de „documente dispozitive de înștiințare”… Un alt aspect pe care doream să îl aflăm de la șeful IPJ Sibiu, domnul Ivancea Tiberiu: de ce nu s-a luat în considerare faptul că, în urma discuțiilor dintre dr.Buric de la CMJ Sibiu și polițistul Răduinea aceștia au convenit ca Răduinea Marian să se prezinte în fața comisiei medicale în luna decembrie 2017. În luna noiembrie 2017 s-a dispus declanșarea cercetării polițistului Răduinea. Iar pentru faptul că polițistul s-a prezentat la comisia medicală în decembrie 2017 este evident că cercetarea disciplinară dispusă în luna noiembrie 2017 a rămas fără obiect.

Doctorul Buric din cadrul C.M.J. Sibiu a recunoscut faptul că polițiștii aflați în situația expertizării de către o comisie medicală (sunt în jur de cca 50 de astfel polițiști în IPJ Sibiu însă, până în prezent, numai polițistul Răduinea a fost cercetat și sancționat disciplinar pentru „neprezentarea la o comisie de expertiză medico-militară”) sunt obligați să meargă la comisiile medicale, primordial, pentru sănătatea polițistului. A mai recunoscut medicul Buric faptul că „nu există niciun prejudiciu din punct de vedere medical” pentru neprezentarea unui polițist la o comisie de expertiză medico-millitară, această sarcină fiind a „angajatorului”… „angajator” care, atât în încheierea de consiliu nr. 87637/21.09.2018 cât și în Dispoziția șefului IPJ Sibiu nr.55611/28.09.2018 a „omis” să îl precizeze.

Adresa Serviciului Resurse Umane semnată de doamna Bîrsan Anca este extraordinar de frumoasă: în perioada 2006-2017 nu au fost alocate fonduri pentru ca „angajatorul IPJ Sibiu” să achite efectuarea de controale periodice pentru acești angajați M.A.I.-Poliției Române unde s-ar fi putut afla dacă polițiștii care ar necesita evaluarea unei expertize medico-militare s-ar mai încadra la o astfel de expertiză medicală specială sau nu. Deci, IPJ Sibiu nu a întocmit fișa medicală de aptitudine în muncă a polițistului Răduinea și, dealtfel, niciunui alt polițist din IPJ Sibiu. Cine este vinovat? Ca deobicei nimeni, afară de „mandea Răduinea”.

Deci, „groaznica faptă” a polițistului Răduinea nu a adus nicio vătămare/prejudiciu vreunei persoane în schimb șeful IPJ Sibiu a hotărât să îl sancționeze prin scăderea salariului delegîndu-l prin Dispoziția șefului IPJ Sibiu nr.55162/28.09.2018, pe o perioadă de 2 luni, pe o funcție inferioară (agent IV)… adică, să îi scadă, drastic, venitul salarial lunar.

Numai că și această delegare a polițistului Răduinea în cadrul Biroului Drumuri Naționale pe funcția de agent IV este ilegală fiindcă legiuitorul a prevăzut la articolul 62^6 alineatul (1) din Legea nr. 360/2002 că: În perioada cercetării disciplinare, polițistul nu poate fi mutat, delegat, detașat, împuternicit pe o funcție de conducere și nici nu poate fi trimis la misiuni internaționale. Iar polițistul Răduinea se află în perioada de 10 zile în care poate depune Contestația la IPJ Sibiu urmând ca aceasta să îi fie comunicată inspectorului general al Poliției Române, domnul Buda Ioan (pe durata contestației sancțiunea este suspendată).

În decizia Curții Constituționale nr.818/2017 și, ulterior, decizia nr.166/2018, Curtea nu doar și-a reiterat jurisprudența anterioară în sensul că: funcționarului public nu i se pot modifica raporturile de serviciu prin norme infralegale (hotărâri de guvern, ordine, instrucțiuni, dispoziții) ci doar prin Lege. Însă, atât Consiliul de Disciplină cât și șeful IPJ Sibiu nu au ținut cont de jurisprudența CCR-ului (ca deobicei, dealtfel, așa cum se întâmplă cam în tot M.A.I.-ul) și „au aplicat prevederile HG nr.725/2015 privind premierea și sancționarea polițiștilor”.

Dar, pentru că șeful IPJ Sibiu, Ivancea Tiberiu „este mare și tare”, nici Decizia CCR-ului nr.172/2016 nu i-a fost aplicată acestuia, cităm din această decizie: 22. Totodată, Curtea reține că, potrivit dispozițiilor de lege criticate, se ajunge la situația ca un aspect esențial care vizează executarea raporturilor de serviciu să fie reglementat printr-un act administrativ. Or, normele privind ocuparea posturilor de conducere trebuie să respecte anumite cerințe de stabilitate și previzibilitate. Astfel, delegarea atribuției de a stabili aceste norme unui membru al Guvernului, prin emiterea unor acte cu caracter administrativ ce au caracter infralegal, determină o stare de incertitudine juridică, acest gen de acte având, de obicei, un grad sporit de schimbări succesive în timp. Considerentele reținute de Curte prin Decizia nr. 637 din 13 octombrie 2015, precitată, paragraful 31, și prin Decizia nr. 803 din 24 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 18 ianuarie 2016, paragraful 17, se aplică mutatis mutandis și în cauza de față, referitoare la normele privind ocuparea posturilor de conducere. Astfel, aceste norme trebuie să respecte anumite exigențe de stabilitate, previzibilitate și claritate, iar delegarea atribuției de a stabili aceste norme către un membru al Guvernului, prin emiterea unor acte administrative cu caracter normativ, de rang infralegal, determină o stare de incertitudine juridică.

  1. Așadar, pe fondul lacunei legislative evidențiate mai sus, Curtea mai reține că soluția legislativă prevăzută de art. 18din Legea nr. 360/2002 contravine normelor de tehnică legislativă, de vreme ce, potrivit Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare, ordinele cu caracter normativ se emit numai pe baza și în executarea legii, trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza și în executarea cărora au fost emise, fără ca prin acestea să poată fi completată legea, astfel cum s-a procedat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 69/2009.” În concluzie, de la data publicării deciziei CCR 172/2016, domnul Ivancea Tiberiu a fost menținut ilegal în funcția de inspector șef al IPJ Sibiu, cu încălcarea articolului 147 Constituție și ale articolului 4 din Legea contenciosului administrativ și fiscal nr.554/2004. Să mai spunem și că în anul 2015, aceeași Curte Constituțională a emis decizia nr.637 prin care Curtea a constatat neconstituțional textul articolului 26 alineatul 2 al legii nr.360/2002 prin care polițiștii erau evaluați în baza Ordinului MAI nr.300/2004, ordin nepublicat, inexistent juridic dar care l-a ajutat pe domnul Ivancea Tiberiu să fie „apt pentru funcția de șef IPJ Sibiu”? De ce nu?

Un alt aspect important este că polițistul Răduinea nu a fost citat în prezența unui avocat ales sau plătit de angajator. Un „viciu procedural” care încalcă atât articolul 24 din Constituție priind dreptul la apărare, Decizia Curții Constituționale nr.653/2017 în care Curtea a constatat că polițistului îi este îngrădit dreptul la apărare și nici articolul 58^3 alineatul (4) din legea nr.360/2002 (modificat prin OUG nr.53/28.06.2018). Dar, pentru a se scăpa cât mai grabnic de un „turbulent care are neobrăzarea de a se certa cu șeful suprem al poliției județene și de a-i arăta «stăpânului» că încalcă Legea” orice este posibil în M.A.I. și Poliție. Până când se va pronunța, definitiv, instanța de judecată în favoarea reclamantului Răduinea (dacă o va face), șeful va sta liniștit pe „tron” (cu încălcarea decizilor CCR) și îi va muștrului pe ceilalți dizidenți arătându-le ca  și „model netolerat de șefi”: polițistul Răduinea.

UPDATE AMENDAREA ȘEFULUI IPJ SIBIU DE CĂTRE POLIȚISTUL RĂDUINEA

În data de 27 septembrie 2018, același „dizident Răduinea” a întocmit conducătorului auto MiniCooper (al cărui proprietar figurează în bazele de date ca și șeful IPJ Sibiu, Ivancea Tiberiu) un înscris procedural Comunicare prin care solicită confirmarea/infirmarea datelor personale ale persoanei căreia i-a fost încredințat autoturismul MiniCooper în data de 04 septembrie 2018 (în cazul în care această persoană există, alta decât proprietarul MiniCooper).

Astfel că, în cazul în care și de această dată șeful IPJ Sibiu va refuza să răspundă solicitării agentului constatator, va fi sancționat contravențional. Să înțelegem că delegarea polițstului Răduinea pe o perioadă de 2 luni „e cu schepsis”: să se mușamalizeze, cu totul, amendarea șefului IPJ Sibiu ori a persoanei căreia domnul Ivancea i-a încredințat autoturismul personal? Tot ce se poate… vom reveni cu amănunte.

„Mingea” îi va fi pasată chestorului Buda Ioan, actualul șef al Poliției Române care are puterea legală de a constata că sancțiunea acordată polițistului Răduinea de către șeful IPJ Sibiu este nu doar aberantă ci contravine Legii. Așa cum am mai spus îi scade venitul polițistului Răduinea petnru fapte prescrie, rămase fără obiect prin prezentarea acestuia la comisia medicală dar, mai ales, fără să se fi putut stabili vreun prejudiciu chiar de către cei în drept.

(Alexandru Firicel – șef Departament Investigații)

N.R. Din păcate cazul polițistului Răduinea nu este singular în România „moderna”.

Însă, acest caz ne arată cât de nemernică este mentalitatea unor „mahări cu epoleți” care, din păcate, s-au înmulțit în acest Minister al Afacerilor Interne și Poliție: pe de o parte se suține că polițistul Răduinea ar fi bolnav (inapt medical/apt limitat medical) pe de cealaltă parte se urmărește destituirea acestuia din M.A.I. și Poliție ca să fie lipsit de orice venit și, astfel, să: nu mai poată plăti un avocat care să-l reprezinte, nu-și mai asigure hrana, medicația etc. Doar că, odată ce ți-au încetat raporturile de serviciu îți pierzi și calitatea de membru sindical (sentința Judecătoriei Sectorului 5 nr.19(PJ) din 06.08.2018 iar sindicatul la care ești afiliat (dacă ești afiliat la vreun sindicat) nu mai poate sprijini membrul aflat în impas https://www.incisivdeprahova.ro/2018/09/05/exclusivnuclearajudecatoria-sectorului-5-decis-pensionarii-m-nu-pot-detine-calitatifunctii-sindicale/).

Să ne mai mirăm de faptul că instanțele de judecată naționale, Curtea Constituțională a României, Curtea de la Strasbourg sunt pur și simplu asfixiate de dosare privind astel de măsuri disciplinare aberante ale „angajatorilor europeni” ? Nu are sens… căci totul pornește de la calitatea umană a unor indivizi care au ajuns să dețină vremelnicele funcții de conducere (și pe care le este frică că le vor pierde) ocupate mai ales prin intervențiile politicului și mai puțin pe competențe profesionale. Iar asta demonstreză, fără putință de tăgadă că „România modernă” luptă cu înverșunare să nu aibe oameni competenți, integrii în funcții publice de conducere și execuție.

 

 

Actualitate

EXCLUSIV/LEGĂTURILE ȘEFULUI IPJ SIBIU, IVANCEA TIBERIU, CU LUMEA POLITICĂ ȘI DE AFACERI

Incisiv

Publicat

pe

De

Apucăturile șeului IPJ Ivancea Tiberiu din ultima perioadă au înfuriat cetățeniii Sibiului care au început „să își aducă aminte” și să vorbească despre apropiații acestui „șef polițist” al Sibiului și afacerile pe care le întreprinde la nivel local.

Supărată pe „javrele care au început să vorbească”, soția șefului IPJ Sibiu, Ivancea Iulia, a postat o fotografie sugestivă pentru „sclavii” din Sibiu care au cutezat să se răzvrătească împotriva stăpânirii, a dominației tiranice a clanului Ivancea. La acea fotografie dedicată „prostimii” au început să își arate susținerea … oameni politici și apropiați ai familiei Ivancea…

Iulia Crăciun, viceprimar al comunei Șelimbăr, județul Sibiu este asociată cu familia Ivancea pentru construirea unei pensiuni în aceeași comună. Autorizația de construire „ca să nu bată la ochi”, a fost emisă pe numele socrului șefului IPJ Sibiu, Ionescu Cimmaron. Pentru construirea acestei pensiuni Uniunea Europeană a acordat finanțare… chiar dacă, din punct de vedere tehnic construcția în cauză nu îndeplinește toate cerințele

Familia Ivancea are relații apropiate și cu fostul primar din Șelimbăr, Daniel Maricuța, cel arestat de DNA in 2016 pt cea mai mare fraudă imobiliară din țara https://adevarul.ro/locale/sibiu/ce-intampla-mai-mare-dosar-coruptie-ardeal-prejudicii-uriase-principalul-urmarit-penal-umbla-liber-1_590709c55ab6550cb8b3dbd9/index.html.

În anul 2016, soții Ivancea au cununat religios pe fiica lui Gheorghe Aldea, președintele Redal Group dar și al Asociației Patronatelor din Sibiu. Aldea Alexandra s-a măritat cu Neamțiu Ciprian, fratele unui fost politist condamnat pentru fapte de corupție (trafic de influență și dare de mită, Neamțiu Lucian) https://m.adevarul.ro/locale/sibiu/comisarul-lucian-neamtiu-propus-destituirea-politie-fost-condamnat-definitiv-trafic-influenta-1_50e6b1bc596d720091706e9a/index.html?fbclid=IwAR1AHE1hdW6p1kqDtLhKTa2_Yh9wHHPD-mvKSZ2-PCid9h4EOQYYqMH4F6M.

Ascensiunea lui Neamțiu Lucian în Poliție (fost subofițer de poliție) este cel puțin frauduloasă: dacă în anul 2000 era sergent major de poliție abia ieșit de pe băncile Școlii Câmpina, în anul 2001 acesta deținea gradul militar de locotenent de poliție în anul 2013 acesta deținea gradul de comisar de poliție. Doar era nepotul fostului șef  al Poliției Municipiului Sibiu (Muciu Constantin, în prezent pensionar M.A.I.) dar și al deputatului Cindrea Ioan. În ceea ce îl privește pe Neamțiu Lucian, in prima sentința, cea de la Curtea de Apel Alba Iulia, a fost achitat pt faptele sale. La ICCJ, din spusele finului lui Ivancea, Adrian Barbu, Ivancea ar fi avut un rol important în sensul ca ar fi fost autorul moral al unor note informative trimise de catre S.I.P.I.-Sibiu acelei instanțe, decizia fiind de 3 ani de inchisoare cu suspendare … Fostul politist poate sa ceara instantei sa ii comunice daca au existat astfel de note la acel moment si ce institutie le-a emis…

Apropierea lui Ivancea de familia Aldea a fost in contextul in care Ivancea era detasat la Bucuresti dupa cazul ursului impuscat si dorea neaparat sa se reintoarca in functie. In acest context ar fi beneficiat de sprijinul politic al lui Aldea.

De asemenea, familia Ivancea petrece „clipe de neuitat” împreună cu șeful SRI Sibiu, badea Alexandru și soția acestuia în locații deloc ieftine și unde își rezolvă problemele (acoperă ilegalitățile/„decapitează” oponenții lor/apropiaților lor). cam tot așa cum petrece și cu Șebu Sebastian (fostul șef al SIPI Sibiu pensionat la vârsta de 42 de ani, în prezent șeful cancelariei prefectului Sibiu).

În prezent, același Ivancea Tiberiu „și-a întins antenele” și incearcă să obțină sprijinului politic din partea ministrului Turismului, Bogdan Trif, despre care se spune ca este nașul de cununie al „obedientului său subaltern”, inspectorul principal Paroș Ciprian , șeful Biroului Rutier Sibiu … cel căruia îi este frică de Ivancea Tiberiu …

Bogdan Trif ar avea sarcina „de partid” să discute cu ministra Carmen Dan să îl mențină în actuala funcție pe „cameleonul politic” Ivancea Tiberiu (fost apropiat și numit în funcție cu sprijinul senatorului Ioan Ariton – „nașul de funcție al lui Ivancea Tiberiu” – care l-a „montat” în scaunul de șef I.P.J. Sibiu) 

În Sibiu încep să se dezvăluie „balaurii” și capetele lor… metehnele lor, ilegalitățile și, până la urmă, crimele împotriva sibienilor pe care aceștia le comit nu sunt străine de oamenii simpli, „sclavii”. Iar oamenii vor să se elibereze de sub jugul „boierilor” care i-au încălecat și nu mai vor neam să le dea voie să respire. Am convingerea că, într-un final, Dreptatea va învinge iar justiția își va face treaba și-i va despovăra de sibieni de „calicii bugetari”.

 

Alexandru Firicel șef Departament Investigații

 

Citeste in continuare

Actualitate

EXCLUSIV/PROCURORUL GHIȚĂ DANIEL DE LA PARCHETUL SINAIA FUGE DE RĂSPUNDERE SAU MINTE CU NERUȘINARE PENTRU A-L PROTEJA PE „PANARICĂ”?

Incisiv

Publicat

pe

De

Se zice că pentru a fi admis în magistratură trebuie să treci prin examene dure, riguroase unde doar candidații foarte bine pregătiți au succes. E foarte posibil să fie adevărat căci, până la urmă, nu e greu să înveți ci să aplici ceea ce ai învățat. Doar pentru asta s-a inventat „școala”.

 

Se pare că procurorul Ghiță Daniel din cadrul Parchetului de pe Lângă Judecătoria Sinaia ori „a trecut precum gâsca prin apă” prin magistratură ori face tot posibilul să îl protejeze pe „omul lui Portocală-Zdreanță”, Manea Vladimir cunoscut și sub porecla „Panarică” căci nu vrea, nici în ruptul capului, să își corecteze „eroarea materială” https://www.incisivdeprahova.ro/2018/10/16/exclusivextraterestrii-prahova-evenimentul-rutier-de-la-secaria-este-anchetat-de-procurorii-de-la-sinaia-ca-si-frauda-la-votul-electronic/.

Mai susține acest „procuror” că dosarul este foarte bine întocmit și că Parchetul de pe Lângă Tribunalul Prahova „va sesiza și va corecta din oficiu eroarea materială” … aha! Dar de ce nu o corectezi dumneata, domnule Ghiță? Că tot susții că „dosarul e beton”. Din aceleași considerente pentru care nu ați vrut să-i comunicați părții vătămate: numărul dosarului, copii după actele dosarului ș.a.m.d. pentru că dosarul e „varză” și aveți ordin (ori, mai grav, ați primit șpagă/sunteți șantajați) ca să-l „ascundeți pe Panarică”… să-l „spălați”.

După ce „i-a dat flit” victimei evenimentului de la Secăria, T.E.A., în data de 17.10.2018 pe motiv că „nu avea program de audiențe” (doar marțea și joia are un astfel de program), procurorul Ghiță a catadicsit să stea de vorbă cu T.E.A. în data de 18.10.2018 (în jurul orei 09.50 … ce dacă orarul de audiențe începe de la 09.30) și să-i comunice victimei evenimentului rutier de la Secăria că „totul e în regulă, doar încadrarea juridică eronată a faptei nu este motiv de clasare/mușamalizare a unei cauze penale”. Cu așa procuror, domnu’ Ghiță, nu ne surprinde faptul că e țara plină de infractori.

Căci, dacă erați corecți, domnu’ procuror Ghiță, spuneați și ce fel de cercetări efectuați pentru a-l „spăla” pe Panarică. Nu de alta dar statutul polițistului zice „la mișto” că, dacă s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, polițistul este pus la dispoziție și îndeplinește alte atribuții care să nu impieteze cercetarea penală.

Până la urmă, nu e o faptă chiar așa de gravă să fugi de la locul accidentului (mai ales ca polițist aflat în timpul programului de lucru) și/sau să conduci autovehicule în stare de ebrietate/sub influența băuturilor alcoolice, așa-i dom’ procuror Ghiță? Doar toți „bem alcool când și pe unde apucăm” și, dacă e mocca, mai „tragem și pe nas” ceva ierburi. Doar munca la stat înseamnă „să stai” nicidecum să muncești. (Cerasela N.).

N.R. Oare procurorul Stasie Eduard din cadrul Parchetului de pe Lângă Tribunalul Prahova o fi observat „eroarea materială”? Oare domnul chestor Mirițescu (șeful IPJ Prahova), l-a pus la dispoziție pe acest Manea Vladimir? întrebăm și noi pentru niște prieteni…

Citeste in continuare

Actualitate

EXCLUSIV/OARE CUM PUTEM AVEA NOI, OAMENII SIMPLII, PRETENȚIA CA MAGISTRAȚII SĂ NE RESPECTE DREPTURILE CÂND EI NU AU DREPTURI?

Incisiv

Publicat

pe

De

Pe zi ce trece observ că știința dreptului este un basm S.F. Dreptul, Legea, cea care ar trebuie să ne guverneze viețile este o iluzie. O recunoaște chiar Consiliul Superior al Magistraturii, garantul independenței justiției. Instituția constituțională care susține cu vehemență că „magistrații sunt și trebuie să rămână independenți, opiniile acestora fiind inviolabile” este chiar cea care nu acordă dreptul la apărare magistraților în conformitate cu articolul 24 Constituție.

Numai că și dreptul, legea s-au născut din contradicție pornindu-se de la întrebarea: „ceea ce facem trebuie să fie benefic doar pentru un individ/grup de indivizi sau pentru toți indivizii și mediul ambiant?” Deci, până și opiniile magistraților sunt supuse dezbaterilor, contradictorialității, atât public cât și în fața instanțelor superioare, Curții Constituționale a României, Curții de Justiție a Uniunii Europene sau Curții de la Strasbourg.

 

Ei bine, dreptul la apărare în orice proces este un drept fundamental despre care am vorbit și în articolele anterioare și despre care Curtea Constituțională a considerat ca fiind încălcat în cazul polițstilor prin Decizia nr.653/2017. Deși Deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României și ar trebui să fie aplicabile și în situații similare (mutatis mutandis), acest aspect este refuzat de instanțele de judecată ordinare. Ca exemplu, M.A.I.-ul și structurile sale continuă să invoce în instanță prevederile ordinului nr.600/2005, nesecret, nepublicat, inexistent juridic iar judecătorii să admită această „probă” nedovedită prin depunerea acesteia la dosarul cauzei ci doar în baza alegațiilor „interlopilor cu epoleți” ce se erijează în „consilier juridic” și „reprezentant legal al ministrului”.

Numai că, dacă în cazul polițiștilor Curtea Constituțională a reparat „eroarea” legiuitorului (de fapt, legile se nasc în birourile ministerelor, parlamentarii și președintele fiind marionetele funcționărimii care adoptă toate inepțiile), în cazul magistraților aceștia sunt lipsiți de dreptul la apărare în conformitate cu articolul 24 Constituție (dreptul de a fi apărat de un avocat pe durata cercetării disciplinare). Păi, cum rămâne cu independența opiniilor juridice și afectarea reputației magistraților când tocmai magistrații „nu au opinii” pe durata cercetării disciplinare, dreptul la aprăare fiind iluzoriu? Cum rămâne cu dreptul fundamental la apărare consacrat de articolul 6 al Convenției EDO?

Un alt exemplu este cel dat de articolele care guvernează abatera dsiciplinară a categoriilor bugetare: comportare necorespunzătoare în societate, familie sau la locul de muncă de natură să aducă atingere profesiei. Adică, orice faci și nu este plăcut unuia sau altuia constituie abatere disciplinară și se sancționează. Deci agentul statului trebuie mereu să fie „în gardă” să nu supere pe nimeni niciodată fiindcă „constituie abatere disciplinară”. Curtea Constituțională a României a statuat prin Decizia nr.225/2017 că această sintagmă contravine Constituției României, legiuitorului revenindu-i obligația să stabilească, concret, în ce constă „comportarea necorespunzătoare care aduce atingere profesiei”.

Este evident că între categoriile socio-profesionale legea și drepturile se aplică discreționar, ajungându-se în situația în care însăși magistrații români să devină frustrați și să aplice C.E.D.O., Constituția și Legea în cauzele pe care le au spre soluționare pe rolul Parchetelor și Instanțelor, în mod părtinitor (de fapt, să le eludeze) tocmai fiindcă magistrații români au fost privați de drepturile fundamentale chiar de către legiuitorul (exact ca militarii, după cum ne spunea Inspectoratul Gemeral de Aviație al M.A.I. – https://www.incisivdeprahova.ro/2018/10/17/exclusivinspectoratul-general-de-aviatie-al-m-militarii-nu-au-drepturi-fundamentale/).

Din moment ce însuși magistraților români le este îngrădit dreptul fundamental la apărare, actul de Justiție este unul fragil, utopic, iluzoriu, iar independența magistraților este un vis frumos care „dă bine pe sticlă” (atunci când politicieni și reprezentanți ai magistraților discută aprins) și care continuă să distrugă: viețile justițiabililor, Constituția, Legea, Convenția EDO și toate acele „principii revoluționare, anticomuniste” consacrate prin articolul 1 Constituție.

 

       Alexandru Firicel – șef Departament Investigații

decizia_225_din_4_aprilie_2016_ADMITERE
Decizie_653_2017

Citeste in continuare

Parteneri

Știri calde

Actualitate19 ore ago

EXCLUSIV/LEGĂTURILE ȘEFULUI IPJ SIBIU, IVANCEA TIBERIU, CU LUMEA POLITICĂ ȘI DE AFACERI

Apucăturile șeului IPJ Ivancea Tiberiu din ultima perioadă au înfuriat cetățeniii Sibiului care au început „să își aducă aminte” și...

Actualitate19 ore ago

EXCLUSIV/PROCURORUL GHIȚĂ DANIEL DE LA PARCHETUL SINAIA FUGE DE RĂSPUNDERE SAU MINTE CU NERUȘINARE PENTRU A-L PROTEJA PE „PANARICĂ”?

Se zice că pentru a fi admis în magistratură trebuie să treci prin examene dure, riguroase unde doar candidații foarte...

Actualitate19 ore ago

EXCLUSIV/OARE CUM PUTEM AVEA NOI, OAMENII SIMPLII, PRETENȚIA CA MAGISTRAȚII SĂ NE RESPECTE DREPTURILE CÂND EI NU AU DREPTURI?

Pe zi ce trece observ că știința dreptului este un basm S.F. Dreptul, Legea, cea care ar trebuie să ne...

Actualitate19 ore ago

EXCLUSIV/ZIARUL INCISIV DE PRAHOVA ÎNCEPE O CAMPANIE A DEZVĂLUIRILOR DIN LUMEA INTERLOPĂ IALOMIȚEANĂ.

M.A.I. ȘI I.G.P.R. ȘTIU ȘI NU FAC ABSOLUT NIMIC! (EPISODUL II)        Cazul ialomițeanului Lecatzas Georgesz „a lăsat cu gura...

Actualitate19 ore ago

EXCLUSIV/M.A.I. RECUNOAȘTE ȘI SE MÂNDREȘTE CĂ ÎNCALCĂ DECIZIILE CURȚII CONSTITUȚIONALE ȘI LEGEA

E supărare mare în Ministerul Afacerilor Interne că ziarul Incisiv de Prahova nu îi laudă, zilnic, pe acei funcționărași de...

Actualitate19 ore ago

EXCLUSIV/M.A.I. „ȚINE CU DINȚII” DE „ȘNAPANII” SINDICALI!

Se zice că, în Constituția României, la articolul 1 alineatul 5, în România ar fi obligatorie respectarea Constituției și a...

Actualitate19 ore ago

EXPLOZIV/”Iti tai p… si ti-o bag pe gat”!/Raportul cu amenintarile si insultele pornografice proferate de adjunctul IPJ Arad, comisarul sef Nicolae Dorin Batrin, arunca in aer Politia Romana!

Multe scandaluri a mai cunoscut incercatul Minister de Interne, dar poate precum cel cuprins in raportul pur si simplu incendiar...

Actualitate1 zi ago

Sondaj de Opinie/Credeti ca seful Politiei Locale Ploiesti, Adrian Vaida, a fost prins iar cu minciuna in instanta si se va mai alege cu un nou dosar penal?

Sondaj de opinie: Credeti ca seful Politiei Locale Ploiesti, Adrian Vaida,  a fost prins iar cu minciuna in instanta in...

Actualitate1 zi ago

Recepția dedicată aniversării a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Rusia și România la Ambasada Rusiei, receptie la care a participat si ziarul Incisiv de Prahova

La 15 octombrie la Ambasada Rusiei în România a avut loc o recepție cu prilejul împlinirii celor 140 de ani...

Actualitate2 zile ago

EDITORIAL/Nouă tendință – judecătorii psihologi si uneori chiar psihiatri

E clar care e noua “fita” la ICCJ! Dacă tot nu te obosești cu noile prevederi legale, Decizii CCR ca...

Actualitate2 zile ago

EXCLUSIV/NUCLEARA/ADEVĂRUL ASCUNS DIN SPATELE DESTITUIRII POLIȚISTULUI RĂDUINEA MARIAN

ÎN SIBIU POLIȚIȘTII TREBUIE SĂ FRATERNIZEZE CU INTERLOPII! ALTFEL, SUNT ELIMINAȚI DE „INTERLOPII BUGETARI” ! Într-o noapte de aprilie 2016...

Actualitate2 zile ago

EXCLUSIV/I.P.J. IALOMIȚA A RĂMAS FĂRĂ CONDUCERE!

  „Febra” împuternicirilor ce a îmbolnăvit întreg sistemul polițienesc din M.A.I. nu a rămas fără repercusiuni. După perioada expirării unui...

Actualitate2 zile ago

EXCLUSIV/INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAȚIE AL M.A.I.: „MILITARII NU AU DREPTURI FUNDAMENTALE!”

   Pentru cei mai mulți dintre cetățeni haina militară, misiunile militarilor și viața cazonă a acestora sunt un model de...

Actualitate2 zile ago

EXPLOZIV/SUA si UE-BATALIA PENTRU SUBJUGAREA ROMANIEI!!!/PARADITI DNA-UL!!!

DENUNTATI UNILATERAL MCV-UL ILEGAL!!! Nu este pentru prima oara cand afirm, cu argumente temeinice, ca Romania a fost si este...

Actualitate2 zile ago

EXPLOZIV/Emisiune Nasul Special Tv, EXPLOZIVA, “Stop abuzurilor – Fiat Justitia”

Așa cum am anunțat, în cadrul emisiunii Nasul Special, împreună cu Nicoleta Lavinia Coțofană, o să pun bazele unei asociații...

Top Articole Incisiv