Connect with us

Actualitate

EXCLUSIV/RĂZBUNAREA ȘEFULUI IPJ SIBIU, IVANCEA TIBERIU, ASUPRA CELOR CARE ÎL DERANJEAZĂ NU ARE LIMITE/ PEDEPSE URIAȘE PENTRU FAPTE FĂRĂ PREJUDICIU!

Incisiv

Publicat

pe

În publicația Mesagerul de Sibiu a fost titrat, la data de 28.09.2018, articolul: Șeful Poliției, căutat de polițiști în care se poate observa că această publicație a expus articole publicate anterior de ziarul Incisiv de Prahova (https://www.incisivdeprahova.ro/2018/09/07/exclusivseful-ipj-sibiu-sta-la-fereastra-institutiei-si-da-dispozitii-subalternilor-sa-amendeze-pe-cei-care-parcheaza-pe-locul-lui-de-parcare/; https://www.incisivdeprahova.ro/2018/09/27/exclusivseful-ipj-sibiu-comisarul-sef-ivancea-tiberiu-fuge-precum-hotii-de-vardisti-sa-nu-fie-amendat-de-proprii-subalterni/).

Pe rețeaua de socializare FacebooK a fost postat acest articol de polițistul Răduinea Marian (încadrat la formațiunea rutieră din IPJ Sibiu) cu un comentariu: „Motiv pentru care am 3 sanctiuni disciplinare in 2 zile!!! Si amenintarea ca in „3 zile mă va destitui!”

  De fapt, după ce a fost amendat de polițistul Răduinea pentru că a parcat autoturismul personal chiar în poarta IPJ Sibiu, Ivancea Tiberiu a emis dispoziția de sancționare a polițistului Răduinea fiindcă „nu s-a prezentat la comisiile de medicină unde era obligat să meargă” începând cu anul 2013 și până în anul 2016. Interesant este (ca și dovadă a răzbunării șefului IPJ Sibiu, Ivancea Tiberiu pe polițistul Răduinea (cu care se află în conflicte mai vechi, inclusiv în instanță) în data de de 28.09.2018, prin dispoziția nr.55611, șeful IPJ Sibiu a schimbat recomandarea Consiliului de Disciplină de a-l sancționa pe polițistul Răduinea din: „mustrare scrisă” în trecerea într-o funcție inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deținut (a „sărit” inspectorul șef peste sancțiunea „amânării promovării în grad”). Adică, la amendă maximă pentru încălcarea legislației rutiere, polițistul Răduinea a primit, la rândul lui, „amendă maximă” (sancțiune disciplinară) din partea șefului IPJ Sibiu.

Se poate observa că șeful IPJ Sibiu a dorit „să-l pună la punct pe năbădăiosul Răduinea” prin aplicarea unei sancțiuni usturătoare chiar dacă încalcă art.60 alin.(1) din Legea nr.360/2002 unde legiuitorul a prevăzut clar că faptele cu o vechime mai mare de un an sunt „decăzute”: Articolul 60(1) Sancțiunile disciplinare se dispun în termen de cel mult 6 luni de la data la care persoana prevăzută la art. 59 alin. (2) a luat cunoștință despre comiterea faptei, dar nu mai târziu de un an de la data săvârșirii acesteia. Termenul de 6 luni este termen de prescripție, iar termenul de un an este termen de decădere.

L-am contactat telefonic pe inspectorul șef Ivancea Tiberiu ca să ne ofere opinia sa cu privire la  afirmația de pe faceBook a agentului Răduinea Marian. Nu a dorit să discute la telefon acest subiect (atașăm înregistrarea telefonică)… a început chiar să se plângă că „scriu urât despre el”… „că trebuia să discut cu el de la începutul conflictului”. Se pare că domnul Ivancea Tiberiu nu își asumă postarea polițistului Răduinea Marian unde acesta scrie că va fi destituit în 3 zile.

Am fi vrut să știm și noi, Redacția Incisiv de Prahova, de când „adresa”, „nota-raport” sunt înscrisuri dispozitive (imperative, precum ordinul sau dispoziția)? Căci, în motivarea Consiliului de Disciplină și a Dispoziției inspectorului șef al IPJ Sibiu i se reproșează agentului Răduinea că nu ar fi dat curs unor astfel de „documente dispozitive de înștiințare”… Un alt aspect pe care doream să îl aflăm de la șeful IPJ Sibiu, domnul Ivancea Tiberiu: de ce nu s-a luat în considerare faptul că, în urma discuțiilor dintre dr.Buric de la CMJ Sibiu și polițistul Răduinea aceștia au convenit ca Răduinea Marian să se prezinte în fața comisiei medicale în luna decembrie 2017. În luna noiembrie 2017 s-a dispus declanșarea cercetării polițistului Răduinea. Iar pentru faptul că polițistul s-a prezentat la comisia medicală în decembrie 2017 este evident că cercetarea disciplinară dispusă în luna noiembrie 2017 a rămas fără obiect.

Doctorul Buric din cadrul C.M.J. Sibiu a recunoscut faptul că polițiștii aflați în situația expertizării de către o comisie medicală (sunt în jur de cca 50 de astfel polițiști în IPJ Sibiu însă, până în prezent, numai polițistul Răduinea a fost cercetat și sancționat disciplinar pentru „neprezentarea la o comisie de expertiză medico-militară”) sunt obligați să meargă la comisiile medicale, primordial, pentru sănătatea polițistului. A mai recunoscut medicul Buric faptul că „nu există niciun prejudiciu din punct de vedere medical” pentru neprezentarea unui polițist la o comisie de expertiză medico-millitară, această sarcină fiind a „angajatorului”… „angajator” care, atât în încheierea de consiliu nr. 87637/21.09.2018 cât și în Dispoziția șefului IPJ Sibiu nr.55611/28.09.2018 a „omis” să îl precizeze.

Adresa Serviciului Resurse Umane semnată de doamna Bîrsan Anca este extraordinar de frumoasă: în perioada 2006-2017 nu au fost alocate fonduri pentru ca „angajatorul IPJ Sibiu” să achite efectuarea de controale periodice pentru acești angajați M.A.I.-Poliției Române unde s-ar fi putut afla dacă polițiștii care ar necesita evaluarea unei expertize medico-militare s-ar mai încadra la o astfel de expertiză medicală specială sau nu. Deci, IPJ Sibiu nu a întocmit fișa medicală de aptitudine în muncă a polițistului Răduinea și, dealtfel, niciunui alt polițist din IPJ Sibiu. Cine este vinovat? Ca deobicei nimeni, afară de „mandea Răduinea”.

Deci, „groaznica faptă” a polițistului Răduinea nu a adus nicio vătămare/prejudiciu vreunei persoane în schimb șeful IPJ Sibiu a hotărât să îl sancționeze prin scăderea salariului delegîndu-l prin Dispoziția șefului IPJ Sibiu nr.55162/28.09.2018, pe o perioadă de 2 luni, pe o funcție inferioară (agent IV)… adică, să îi scadă, drastic, venitul salarial lunar.

Numai că și această delegare a polițistului Răduinea în cadrul Biroului Drumuri Naționale pe funcția de agent IV este ilegală fiindcă legiuitorul a prevăzut la articolul 62^6 alineatul (1) din Legea nr. 360/2002 că: În perioada cercetării disciplinare, polițistul nu poate fi mutat, delegat, detașat, împuternicit pe o funcție de conducere și nici nu poate fi trimis la misiuni internaționale. Iar polițistul Răduinea se află în perioada de 10 zile în care poate depune Contestația la IPJ Sibiu urmând ca aceasta să îi fie comunicată inspectorului general al Poliției Române, domnul Buda Ioan (pe durata contestației sancțiunea este suspendată).

În decizia Curții Constituționale nr.818/2017 și, ulterior, decizia nr.166/2018, Curtea nu doar și-a reiterat jurisprudența anterioară în sensul că: funcționarului public nu i se pot modifica raporturile de serviciu prin norme infralegale (hotărâri de guvern, ordine, instrucțiuni, dispoziții) ci doar prin Lege. Însă, atât Consiliul de Disciplină cât și șeful IPJ Sibiu nu au ținut cont de jurisprudența CCR-ului (ca deobicei, dealtfel, așa cum se întâmplă cam în tot M.A.I.-ul) și „au aplicat prevederile HG nr.725/2015 privind premierea și sancționarea polițiștilor”.

Dar, pentru că șeful IPJ Sibiu, Ivancea Tiberiu „este mare și tare”, nici Decizia CCR-ului nr.172/2016 nu i-a fost aplicată acestuia, cităm din această decizie: 22. Totodată, Curtea reține că, potrivit dispozițiilor de lege criticate, se ajunge la situația ca un aspect esențial care vizează executarea raporturilor de serviciu să fie reglementat printr-un act administrativ. Or, normele privind ocuparea posturilor de conducere trebuie să respecte anumite cerințe de stabilitate și previzibilitate. Astfel, delegarea atribuției de a stabili aceste norme unui membru al Guvernului, prin emiterea unor acte cu caracter administrativ ce au caracter infralegal, determină o stare de incertitudine juridică, acest gen de acte având, de obicei, un grad sporit de schimbări succesive în timp. Considerentele reținute de Curte prin Decizia nr. 637 din 13 octombrie 2015, precitată, paragraful 31, și prin Decizia nr. 803 din 24 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 18 ianuarie 2016, paragraful 17, se aplică mutatis mutandis și în cauza de față, referitoare la normele privind ocuparea posturilor de conducere. Astfel, aceste norme trebuie să respecte anumite exigențe de stabilitate, previzibilitate și claritate, iar delegarea atribuției de a stabili aceste norme către un membru al Guvernului, prin emiterea unor acte administrative cu caracter normativ, de rang infralegal, determină o stare de incertitudine juridică.

  1. Așadar, pe fondul lacunei legislative evidențiate mai sus, Curtea mai reține că soluția legislativă prevăzută de art. 18din Legea nr. 360/2002 contravine normelor de tehnică legislativă, de vreme ce, potrivit Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare, ordinele cu caracter normativ se emit numai pe baza și în executarea legii, trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza și în executarea cărora au fost emise, fără ca prin acestea să poată fi completată legea, astfel cum s-a procedat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 69/2009.” În concluzie, de la data publicării deciziei CCR 172/2016, domnul Ivancea Tiberiu a fost menținut ilegal în funcția de inspector șef al IPJ Sibiu, cu încălcarea articolului 147 Constituție și ale articolului 4 din Legea contenciosului administrativ și fiscal nr.554/2004. Să mai spunem și că în anul 2015, aceeași Curte Constituțională a emis decizia nr.637 prin care Curtea a constatat neconstituțional textul articolului 26 alineatul 2 al legii nr.360/2002 prin care polițiștii erau evaluați în baza Ordinului MAI nr.300/2004, ordin nepublicat, inexistent juridic dar care l-a ajutat pe domnul Ivancea Tiberiu să fie „apt pentru funcția de șef IPJ Sibiu”? De ce nu?

Un alt aspect important este că polițistul Răduinea nu a fost citat în prezența unui avocat ales sau plătit de angajator. Un „viciu procedural” care încalcă atât articolul 24 din Constituție priind dreptul la apărare, Decizia Curții Constituționale nr.653/2017 în care Curtea a constatat că polițistului îi este îngrădit dreptul la apărare și nici articolul 58^3 alineatul (4) din legea nr.360/2002 (modificat prin OUG nr.53/28.06.2018). Dar, pentru a se scăpa cât mai grabnic de un „turbulent care are neobrăzarea de a se certa cu șeful suprem al poliției județene și de a-i arăta «stăpânului» că încalcă Legea” orice este posibil în M.A.I. și Poliție. Până când se va pronunța, definitiv, instanța de judecată în favoarea reclamantului Răduinea (dacă o va face), șeful va sta liniștit pe „tron” (cu încălcarea decizilor CCR) și îi va muștrului pe ceilalți dizidenți arătându-le ca  și „model netolerat de șefi”: polițistul Răduinea.

UPDATE AMENDAREA ȘEFULUI IPJ SIBIU DE CĂTRE POLIȚISTUL RĂDUINEA

În data de 27 septembrie 2018, același „dizident Răduinea” a întocmit conducătorului auto MiniCooper (al cărui proprietar figurează în bazele de date ca și șeful IPJ Sibiu, Ivancea Tiberiu) un înscris procedural Comunicare prin care solicită confirmarea/infirmarea datelor personale ale persoanei căreia i-a fost încredințat autoturismul MiniCooper în data de 04 septembrie 2018 (în cazul în care această persoană există, alta decât proprietarul MiniCooper).

Astfel că, în cazul în care și de această dată șeful IPJ Sibiu va refuza să răspundă solicitării agentului constatator, va fi sancționat contravențional. Să înțelegem că delegarea polițstului Răduinea pe o perioadă de 2 luni „e cu schepsis”: să se mușamalizeze, cu totul, amendarea șefului IPJ Sibiu ori a persoanei căreia domnul Ivancea i-a încredințat autoturismul personal? Tot ce se poate… vom reveni cu amănunte.

„Mingea” îi va fi pasată chestorului Buda Ioan, actualul șef al Poliției Române care are puterea legală de a constata că sancțiunea acordată polițistului Răduinea de către șeful IPJ Sibiu este nu doar aberantă ci contravine Legii. Așa cum am mai spus îi scade venitul polițistului Răduinea petnru fapte prescrie, rămase fără obiect prin prezentarea acestuia la comisia medicală dar, mai ales, fără să se fi putut stabili vreun prejudiciu chiar de către cei în drept.

(Alexandru Firicel – șef Departament Investigații)

N.R. Din păcate cazul polițistului Răduinea nu este singular în România „moderna”.

Însă, acest caz ne arată cât de nemernică este mentalitatea unor „mahări cu epoleți” care, din păcate, s-au înmulțit în acest Minister al Afacerilor Interne și Poliție: pe de o parte se suține că polițistul Răduinea ar fi bolnav (inapt medical/apt limitat medical) pe de cealaltă parte se urmărește destituirea acestuia din M.A.I. și Poliție ca să fie lipsit de orice venit și, astfel, să: nu mai poată plăti un avocat care să-l reprezinte, nu-și mai asigure hrana, medicația etc. Doar că, odată ce ți-au încetat raporturile de serviciu îți pierzi și calitatea de membru sindical (sentința Judecătoriei Sectorului 5 nr.19(PJ) din 06.08.2018 iar sindicatul la care ești afiliat (dacă ești afiliat la vreun sindicat) nu mai poate sprijini membrul aflat în impas https://www.incisivdeprahova.ro/2018/09/05/exclusivnuclearajudecatoria-sectorului-5-decis-pensionarii-m-nu-pot-detine-calitatifunctii-sindicale/).

Să ne mai mirăm de faptul că instanțele de judecată naționale, Curtea Constituțională a României, Curtea de la Strasbourg sunt pur și simplu asfixiate de dosare privind astel de măsuri disciplinare aberante ale „angajatorilor europeni” ? Nu are sens… căci totul pornește de la calitatea umană a unor indivizi care au ajuns să dețină vremelnicele funcții de conducere (și pe care le este frică că le vor pierde) ocupate mai ales prin intervențiile politicului și mai puțin pe competențe profesionale. Iar asta demonstreză, fără putință de tăgadă că „România modernă” luptă cu înverșunare să nu aibe oameni competenți, integrii în funcții publice de conducere și execuție.

 

 

Actualitate

EXCLUSIV/POLITISTII DIN IPJ ILFOV LA PETRECERI IN TIMPUL PROGRAMULUI/FAZA OPINIILOR POLITICE SI TRANSMISIUNILOR LIVE DE LA VOLANUL MASINII DE SERVICIU (VII)

Incisiv

Publicat

pe

De

Sa continuăm seria de dezvăluiri cu privire la activitatea polițistului Anghel Mihai din cadrul Postului de Poliție Branesti, atunci când este în exercitarea atribuțiilor de serviciu, iar …..asa cum ne-am obișnuit deja, conducerea IPJ Ilfov nu stie, nu vede, nu aude căci de, este finul Primarului în functie de la Branesti. Oare acest domn polițist nu cunoaște statutul polițistului? Oare știe că polițistul nu își exprimă opinia personală în ceea ce privește clasa politică? Intr-adevar noi punem aceste întrebări retorice, răspunsul îl aflăm tot de la polițistul în cauză cu astfel de postari pe rețeaua publică de socializare Facebook. Privim aceste imagini și comentarii și ne minunam de ceea ce vedem, deoarece stim că domnia sa, polițistul, este vizat de o cercetare disciplinară precum și de o cercetare penală. Mândrie națională ce sa mai zicem, pe plan local acest polițist este intangibil.

Cu toate că, Poliția Română desfășoară o campanie de informare privind utilizarea telefonului mobil pentru toți participanții traficului rutier în ceea ce privește siguranta pe drumurile publice, acest domn polițist demonstrează contrariul prin faptul că posteaza live pe Facebook chiar din autospeciala MAI. Noi, cetățenii de rând ce să mai spunem? Ce exemplu oferă acest polițist tinerilor? Lăsăm așadar, opinia publică sa-si puna cuvântul…! Vom reveni. (Cristina T,).

N.R – Primarul din Branesti se lauda zilele trecute ca va interveni prin interpusi la ministra Carmen Dan pentru a ne stopa dezvaluirile. Bai, esti beat? Bai, esti nebun?….Ce treaba are MAI cu ziarul nostru? Tot ce s-a dezvaluit si ce se va dezvalui cu privire la acest subiect sunt aspecte din sesizarile penale care sunt intrumentate la diverse parchete din Bucuresti. Mare este „gradina”, continuarea poate sa o afle singur acest primar.

Citeste in continuare

Actualitate

EXPLOZIV/Sluga Lazar, fugarita de FSB!

Incisiv

Publicat

pe

De

Dezvaluirea in exclusivitate din urma cu doua zile a protocolului de cooperare semnat intre  Parchetul General al Romanie si Procuratura Generala a Federatiei Ruse a inflamat ca niciodata spiritele. La Moscova! Acolo unde devoalarea protocolului pe care il publicam azi integral si care cuporinde inclusiv intalniri punctuale cu privire la ”cooperarea in domeniul anticoruptiei” nu i-a picat deloc bine procurorului general Yuri Chaika, cel cunoscut si drept ”biciul lui Putin”. Astfel ca, dupa cum reiese din informatiile de ultima ora intrate in posesia noastra, de la Moscova s-a pus mana imediat pe telefon pentru a i se cere  direct socoteala lui Augustin Lazar. Cel care insa s-ar fi dat lovit de ceasul mortii, fugind cu o incapatanare demna de o cauza mai buna sa le raspunda emisarilor Moscovei si incercand sa paseze ”pisica moarta” a protocolului in curtea Serviciului de Cooperare Judiciara Internationala, Relatii Internationale si Programe.

Numai ca, baieti hotarati, fesebistii de la Moscova nu doar ca au insistat in ”fugarirea” lui Augustin Lazar, dar i-au mobilizat si pe colegii de la Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti in incercarea de a-l contacta in vreun fel pe procurorul general al Romaniei. Cel care intre timp era cautat si de partenerii americani, socati inca, dupa cum anuntam in urma cu doar cateva zeci de ore, de ”jocul dublu” al autoritatilor  romane. Si care la randul lor incercau sa afle de ce Augustin Lazar nu a avut ”bunavointa” de a anunta si partea americana atunci cand s-a apucat sa incheie protocolul de cooperare  tocmai cu Procuratura Generala a Federatiei Ruse! Astfel ca, disperat si prins intre ciocanul rusesc si nicovala americana, Augustin Lazar a avut o iesire publica personala fara precedent pentru aroganta cu care trimitea pana acum pe toata lumea la biroul de presa, recunoscand pe deplin existenta protocoalelor dezvaluite de noi!

”Nea Gusti”, raspunde-le, bre, la telefon!

Daca procurorul general al Romaniei ar avea vreun consilier mai de ”Doamne Ajuta” pe probleme internatioanle, cam acesta ar fi singurul sfat care ar trebui sa i-l dea! Pentru ca, atunci cand FSB-ul te cauta, fie si prin intermediul Procuraturii Generale de la Moscova sau a Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti, tot te gaseste pana la urma! Si de altfel este si normal ca ”partenerii” rusi ai lui Augustin Lazar sa fie lamuriti despre ”scurgerea” unui document pentru care initiati ai sistemului felicita deja structura contrainformativa romana implicata in aceasta operatiune, pe cand Procuratura Generala de la Moscova are desigur cu totul alte ipoteze! Si atunci sa-i spuna Augustin Lazar ”biciului lui Putin”, procurorul general Yuri Chaika exact ceea ce a declarat public la Bucuresti si anume ca ”nu este vorba despre un protocol secret, ci documentul vizeaza doar cooperarea internationala”! Si procurorul general al Romaniei sa i se planga tot procurorului general al Federatiei Ruse ca ”orice interpretare tendentioasa reprezinta un atac la adresa Ministerului Public”. Cu toate ca nici rusii nu mai cred in lacrimile autovictimizatilor care pun vechea placa ”dai in mine, dai in fabrici si in uzine”… Pentru ca protocolul este semnat strict de procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, ci nu la ”adeziunea maselor” de lista tuturor procurorilor din cadrul Parchetului General…

Si Departamentul de Stat vrea lamuriri!

Dar este strict treaba lui Augustin Lazar cand isi va face curaj sa-l lamureasca pe omologul rus cum de a aparut acest protocol, fie el ”strict secret” sau ”nesecret” in ”National”. Ca si decizia de a continua sau nu cu evenimentele comune si mesele rotunde prevazute in program, din care prima ”sueta”  este prevazuta chiar pentru luna martie a acestui an. Ca, de, sfatuitori mai buni in lupta anticoruptie decat procurorii lui Putin chiar ca nu putea gasi Augustin Lazar in toata lumea! Pana atunci insa, cert este doar ca aparitia acestor protocoale reprezinta o lovitura nu doar pentru imaginea unei lupte anticoruptii care, iata, in mod cel putin surprinzator se duce implicit cu sprijinul hulitei Moscove, dar mai ales pentru parteneriatul romano-american. Sursele noastre sustinand ca emisarii Washington-ului ar fi cerut deja lamuriri despre ”mersul pe burta” al procurorului general in semnarea acestui protocol cu Moscova, fara instiintarea prealabila sau barem ulterioara si a Departamentului de Stat al SUA! Ceea ce din pacate nu face decat sa ”legendeze” o data in plus ”gena de sluga” a demnitarilor romani, inca de pe timpul Imperiului Otoman. Caci acum nici macar de vreun ”joc dublu” nu se poate vorbi. Si cum Augustin Lazar nu este nici pe departe singurul demnitar roman cu astfel de apucaturi, cateodata parca iti vine sa recunosti ca ne meritam statutul de ”colonie”…

O acopera pe Kovesi!

Pe de alta parte insa trebuie recunoscut franc ca prin aceasta iesire publica prin care recunoaste si implicit isi asuma protocoalele cu Moscova dezvaluite de ”National”, Augustin Lazar face un nou gest de veritabil ”kamikaze” in incercarea disperata de a o acoperi pe Laura Codruta Kovesi. Cea care, iata, tocmai acum cand se joaca ”la rupere” in operatiune de numire a sa in functia de procuror general european, numai de aparitia acestui nou scandal international nu avea nevoie! Pentru ca nu este deloc comod sa dai explicatii de ce, pe cand erai procurorul general al Romaniei ai semnat ”Protocolul privind cooperarea intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei si Procuratura Generala a Federatiei Ruse , incheiat la Moscova, astazi, ziua 12, luna ianuarie, anul 2012, in doua exemplare, fiecare in limbile romana, rusa si engleza, toate exemplarele avand valoare de document original”.

Mai plecati la Moscova?

Dincolo de acest gest ”sinucigas”, Augustin Lazar trebuie sa raspunda totusi la telefoanele Moscovei! Nu de alta, dar in Protocolul asumat la Bucuresti in data de 18.12.2017 si la Moscova in data de 18.01.2018 , la punctul 3 privind anul 2019  se prevede clar organizarea unui ”seminar pe tema Competentele procurorilor  din Romania si Rusia in organizarea activitatii anchetatorilor si in supravegherea desfasurarii anchetelor. – Moscova, martie”. Nu de alta, dar ”biciul lui Putin” Yuri Chaika pare a fi  om serios si vrea probabil confirmarea pentru ”colaboratorii” romani de la Parchetul General care urmeaza sa ajunga peste nici o luna la Moscova, ca o fi rezervat camerele ”uninominal”… Ca altfel ce explicatie ar putea fi pentru nervozitatea emisarilor FSB care au inrosit firele cu Bucurestiul de alaltaieri incoace…? (Catalin Tache).

 

 

Citeste in continuare

Actualitate

Pentru “fratili” profesor de etica, don’ Florian “Corleone” (SRI), nu face nimeni și un serviciu de informații european?!

Incisiv

Publicat

pe

De

Nu înțeleg o chestie. De ce se zbate cineva sa înființeze un parchet european, căci asta înseamnă și legi penale europene, iar pentru “fratili” profesor de etica, don Florian “Corleone”, nu face nimeni și un serviciu de informații european?! Serviciu de informații care sa culeagă date pentru parchetul european condus de colega Laura “Nefertiti”?!
Apoi, dacă rețeta europeana ar lua modelul romanesc de succes, de ce nu fac ei și o Inaltă Curte de Casație și (In)justiție europeana, care sa fie condusa de un/o partenera de succes al celor doi “dottori”?!
Eu zic ca ar trebui sa inițiem înființarea acestor instituții rapid, cât mai suntem la conducerea UE, ca să nu așteptăm încă o suta de ani sau sa ne-o ia alții înainte?!, precizeaza cu umor englezesc, Mr® SRI, Florea Daniel. (Sava N.).
#iubescPatriotiiCareCopiazaLaDottorate

Citeste in continuare

Parteneri

Știri calde

Actualitate5 ore ago

EXCLUSIV/POLITISTII DIN IPJ ILFOV LA PETRECERI IN TIMPUL PROGRAMULUI/FAZA OPINIILOR POLITICE SI TRANSMISIUNILOR LIVE DE LA VOLANUL MASINII DE SERVICIU (VII)

Sa continuăm seria de dezvăluiri cu privire la activitatea polițistului Anghel Mihai din cadrul Postului de Poliție Branesti, atunci când...

Actualitate5 ore ago

EXPLOZIV/Sluga Lazar, fugarita de FSB!

Dezvaluirea in exclusivitate din urma cu doua zile a protocolului de cooperare semnat intre  Parchetul General al Romanie si Procuratura...

Actualitate5 ore ago

Pentru “fratili” profesor de etica, don’ Florian “Corleone” (SRI), nu face nimeni și un serviciu de informații european?!

Nu înțeleg o chestie. De ce se zbate cineva sa înființeze un parchet european, căci asta înseamnă și legi penale...

Actualitate16 ore ago

Adrian Dobre desfiintat de viceprim-ministrul Grațiela Gavrilescu: “Dacă vrei să nu te acoperi, definitiv, de ridicol, nu mai fi dobritoc!”

Viceprim-ministrul Grațiela Gavrilescu, președinte ALDE Prahova,  a scris, într-o postare pe Facebook, că Adrian Dobre “a plâns cu vorbe” la...

Actualitate16 ore ago

Audieri pe bandă rulantă la DNA Ploiești!

Audieri la Direcția Națională Anticorupție serviciul teritorial Ploiești într-un dosar care vizează foști și actuali directori ai Poliției Locale Ploiești!...

Actualitate16 ore ago

Andra Botez, preşedinta Curţii de Apel Ploieşti: „Trebuie să dăm semnalul că dorim ca justiţia să nu mai fie o problemă a societăţii româneşti!”

Curtea de Apel Ploiești și-a prezentat, în data de 18 februarie 2019, bilanțul activității pentru anul 2018, în prezența președintelui...

Actualitate1 zi ago

OPINIE/Incercarea de salvare de la pușcărie a penibilei Cristina Tarcea

Devine tot mai evident ca forte oculte incearca sa o salveze pe traficanta de influenta si santajista Tarcea de raspunderea...

Actualitate1 zi ago

EXCLUSIV/POLITISTII DIN IPJ ILFOV LA PETRECERI IN TIMPUL PROGRAMULUI/FAZA AGRESIUNILOR (VI)

Agent Șef Principal Anghel Mihai din cadrul Postului de Poliție Branesti, IPJ Ilfov (finul Primarului în functie) După cum se...

Actualitate1 zi ago

Daca Kovesi ajunge procuror sef european o ia consilier pe Monica Macovei. Dosar 40 de mil. euro pe numele lui Macovei la DNA a inchis de Kovesi

Zbaterea Monicai Macovei pentru a o avea pe Laura Codruta Kovesi in pozitia de procuror sef european vine ca urmare...

Actualitate1 zi ago

Jurnalistul Radu Teodor Soviani anunta dezvaluiri incendiare despre despre accidentul mortal produs Silviu Deatcu, fost șef al SRI Prahova, despre protocolul SRI-ASF și despre mersul anchetei

Soferul drogat și băut care l-a ucis duminică, 17 februarie 2019 pe Alin, un tânăr de 28 de ani, pe...

Actualitate1 zi ago

Raport de hartuire sexuala la ”mascati”!

Iata ca in ciuda ”autosesizarii” in ritm de melc a conducerii Ministerului de Interne cu privire la existenta unui serviciu...

Actualitate1 zi ago

Cum ar putea fi anchetată Kovesi, fără Kovesi

Iată o întrebare extrem de actuală. În calitate de suspectă pentru trei infracțiuni, Laura Codruța Kovesi nu a fost niciodată...

Actualitate2 zile ago

EXCLUSIV/JUDECATOAREA MIU LAVINIA NUSA DE LA TRIBUNALUL PRAHOVA STOPEAZA PRACTICILE DNA ST PLOIESTI/ MITA LA DGIPI/ COD ROSU

Iata ca dupa ce am laudat profesionalismul si curajul judecatoarei Savu Crsitia Alina de a stopa practicile DNA ST Ploiesti...

Actualitate2 zile ago

EXCLUSIV/Ginel Preda, adjunctul șefului Poliției Prahova, in echipa “Hashtag #rezist”

Comisarul șef Ginel Preda, actualul adjunct al comandantului Poliției Prahova Eduard Mirițescu, a fost împuternicit în această funcție pe data...

Actualitate2 zile ago

EXCLUSIV/POLITISTII DIN IPJ ILFOV LA PETRECERI IN TIMPUL PROGRAMULUI/FAZA ORGANIGRAMELOR “UMPUTE” CU RUDE (V)

In articolul din data de 11 februarie 2019, Incisiv de Prahova a dezvaluit cum politisti din IPJ Ilfov participa la...

Top Articole Incisiv