Connect with us

Actualitate

EXCLUSIV/DOVADA IMIXTIUNII ȘEFULUI I.P.J. SIBIU, IVANCEA TIBERIU, ÎN ACTUL MEDICAL ȘI SANCȚIONAREA DISCIPLINARĂ A AGENTULUI RĂDUINEA!

Incisiv

Publicat

pe

Dacă în data de 29.09.2018 șeful IPJ Sibiu, Ivancea Tiberiu, a refuzat să discute telefonic cazul agentului Răduinea pe care l-a sancționat disciplinar pentru fapte: prescrise, decăzute, fără prejudiciu (https://www.incisivdeprahova.ro/2018/09/30/exclusivrazbunarea-sefului-ipj-sibiu-ivancea-tiberiu-asupra-celor-care-il-deranjeaza-nu-limite-pedepse-uriase-pentru-fapte-fara-prejudiciu/), ei bine a sosit momentul să vă arătăm, cu probe, modul în care M.A.I.-ul înțelege să „scape medical/psihologic” de acei angajați dizidenți și să-i mențină în funcție pe cei bolnavi/dezadaptați (pericol pentru societate): prin imixtiunea șefului („telefonul roșu”) după modelul „fă-l p’ăla!” sau „lasă-l p’ăla!”.

Polițistul Răduinea a fost clasificat din punct de vedere medical ca făcând parte din categoria acelor angajați „apt limiptat” în baza unei decizii medicale a unei comisii de expertiză M.A.I. Potrivit art.5 alin.(1) lit.m) din Regulamentul comun din 25 august 2016 privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară publicat în Monitorul Oficial nr.708/2016: „Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii:m) stabileşte, după caz, pentru personalul clasat „apt limitat” pe perioada clasării, următoarele scutiri medicale: scutire de aplicaţii, tabere de instrucţie, şedinţe de tragere, serviciu de zi pe unitate/serviciu interior, alte forme de pregătire specifică, portul de armament şi muniţie, scutire de efort fizic intens, ortostatism prelungit, interzicerea conducerii autovehiculelor şi orice alte activităţi care derivă din specificul activităţii militare/în poliţie/în sistemul administraţiei penitenciare. Totodată, dacă se impun scutiri ale unor activităţi care derivă din caracteristicile locului de muncă, atunci se consemnează pe decizia medicală recomandarea de evaluare prin cabinetul de medicina muncii. Pe perioada clasării de „apt limitat”, medicul de unitate/medicul de familie dispensarizează cadrul militar/poliţistul/funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare în vederea recuperării, urmărind respectarea recomandărilor terapeutice, igieno-dietetice, legislaţiei privind conducerea autovehiculelor pe drumurile publice, precum şi a celor privind solicitările locului de muncă, şi întocmeşte biletul de trimitere şi documentaţia specifică la termenul de revizuire stabilit de comisia de expertiză medico-militară”.

In ceea ce priveste aptitudinea conditionata a salariatului de a presta activitatea, art. 10 din HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede ca in conditiile in care medicul de medicina muncii face recomandari de tip medical, aptitudinea este conditionata de respectarea acestora, iar in fisa de aptitudine – anexa nr. 5, avizul medical va fi „apt conditionat”. Asadar, in momentul in care pe fisa de aptitudini medicul de medicina muncii a specificat ”apt conditionat”, inseamna ca aceasta persoana este apta de munca, insa numai cu respectarea recomandarii prevazute de medic.

În data de 29 ianuarie 2018 polițistul Răduinea Marian o sesiza pe ministra internelor Carmen Dan cu privire la o posibilă imixtiune a șefului IPJ Sibiu, Ivancea Tiberiu, în actul medical ce trebuia să aibe loc la Comisia de expertiză a M.A.I. la 30.01.2018. Sesizarea a fost trimisă prin fax la ora 17.20. nici până în ziua de azi polițistul Răduinea Marian nu a primit un răspuns din partea ministrei Dan ori a M.A.I. Cumva faxul trimis de polițistul Răduinea a fost aruncat la coșul de gunoi de falșii polițiști împopoțonați cu grade care-mai-de-care ce bănănăie toată ziulica pe holurile M.A.I.-ului neștiind motivele pentru care intră și ies din această instituție? Suntem convinși că așa s-a întâmplat, altfel, cel puțin secretarul de stat Arafat ar fi luat măsuri. Se pot spune multe despre Raed Arafat însă, atunci când necalificații vin să-i impună/ordone cum să își facă medicul treaba (băgătorii în seamă), Raed Arafat „dă cu ei de pereți”.

În data de 30 ianuarie 2018, polițistul Răduinea s-a prezentat la Comisia Medicală a M.A.I. organizată la Centrul Medical al M.A.I. „N.Kretzulescu” pentru a fi investigat și a i se comunica rezultatul comisiei. Comisia era prezidată, ca deobicei, de doamna dr. Bunescu Simona, în biroul Comisiei fiind prezente și 2 asistente medicale (toți „polițiști”, evident). Atât dr. Bunescu Simona cât și celelalte două „polițiste” medicale au confirmat că președinta Comisiei de examinare a fost contactată de „șeful de la Sibiu pentru ca polițistul Răduinea să fie lăsat în activitate… să nu fie clasificat inapt medical… că e dorit de șef la Sibiu”. Păi ce să mai credem: pe de-o parte Ivancea sună la București că să nu-l claseze Comisia „inapt medical” pe Răduinea Marian dar, pe cealaltă parte, îl cercetează și sancționează drastic pe același Răduinea că nu s-a prezentat la comisia medicală? Să înțelegem că acest Ivancea Tiberiu e „Căniță, om sucit” (zicală din popor)? Una zice și alta face? (vedeți filmarea din biroul Comisiei medicale a M.A.I.).

Dar ceea ce nu știu nici cei de la Sibiu și nici cei de la București (la nivelul M.A.I. discutăm, evident) sunt prevederile Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului unde, se consfințește faptul că actul medical este confidențial, orice imixtiune între medic și pacient fiind interzisă. Evident că, această Lege nu se aplică în M.A.I. doar: „șeful e omni-potent și omni-prezent”, „atoatecunoscător”… „șeful e un Dumnezeu pe acest Pământ”. Medicul nefiind decât „o unealtă a lui Dumnezeu” care nu face nimic contra „Lui”. Vă reamintim că, în DGPMB numai chestorul-șofer, Voicu Marius, „are dreptul să se pronunțe asupra clasificărilor apt limitat/inapt psihologic”, individ care nu doar că nu are habar despre actul psihologic dar, mai ales, nu a finalizat studii de psihologie (https://www.incisivdeprahova.ro/2018/09/12/exclusivilegalitate-domnie-si-prostie-la-nivelul-conducerii-d-g-p-m-b/).

La Spitalul Militar din Sibiu s-a prezentat în data de 09.01.2018 polițistul Răduinea pentru a fi expertizat medical. Medicul șef de secție col.dr. Guția Alexandru (specializat în medicină internă) care cunoștea de la șeful IPJ Sibiu „problema Răduinea” a inserat în opinia sa medicală „o problemă cardiologică” pentru polițistul Răduinea și i-a recomandat acestuia „muncă de birou”. Despre „problema nerezolvată medical, Răduinea” avea cunoștință inclusiv șeful spitalului militar Sibiu, dr. col. Chelcea Daniel. Același dr. Chelcea era și președintele comisiei de expertiză medico-militară a spitalului Militar Sibiu care a menținut opinia medicală „ordonată de Ivancea” în privința agentului de poliție Răduinea Marian: să fie transferat/mutat/detașat etc. la birou.

La scurt timp de la „legitimarea opiniei medicale” de către dr. Chelcea Daniel, o comisie militară de la București l-a schimbat din funcția de șef al spitalului militar Sibiu cu un profesionist de la București.

În prezent, se pare că s-ar fi declanșat o nouă cercetare disciplinară împotriva polițistului Răduinea fiindcă „ar fi avut un comportament necorespunzător în fața Comisiei medicale”. Le aducem la cunoștință oficialilor din M.A.I. și Poliției (căci, evident, nu au angajat consilieri juridici și nu au contractat nici avocați specializați) că, prin decizia nr.225/2017, Curtea Constituțională a României a statuat, cităm: „21. Faptul că dispoziţiile legale criticate nu stipulează care sunt acele infracţiuni intenţionate pentru a căror săvârșire și, implicit, condamnare, avocatul este nedemn a mai exercita profesia în cauză, conduce la împrejurarea ca un aspect esenţial, care este de natură să influențeze gravitatea sancţiunilor disciplinare aplicate, să nu fie prevăzut în mod explicit prin lege, ci lăsat la aprecierea subiectivă a structurilor profesionale competente. Or, normele privind cercetarea disciplinară trebuie să respecte anumite cerinţe de stabilitate şi previzibilitate, în caz contrar fiind încălcat art.1 alin.(5) din Constituţie, în componenta sa referitoare la previzibilitatea legii, întrucât persoana vizată nu este în măsură să îşi adapteze conduita în mod corespunzător şi nici să aibă reprezentarea corectă a derulării procedurii disciplinare (a se vedea, în acest sens, Decizia nr.392 din 2 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.667 din 11 septembrie 2014). 22.  În acest context, în jurisprudenţa sa (exemplu fiind Decizia nr.1 din 10 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 19 februarie 2014), Curtea a reținut că o trăsătura esenţială a statului de drept o constituie supremaţia Constituţiei şi obligativitatea respectării legii, iar una dintre cerinţele principiului respectării legilor vizează calitatea actelor normative. În acest sens, Curtea a constatat că, de principiu, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de clar şi precis pentru a putea fi aplicat; astfel, formularea cu o precizie suficientă a actului normativ permite persoanelor interesate – care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist – să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanţele speţei, consecinţele care pot rezulta dintr-un act determinat.  23. Raportat la cele mai sus menționate, Curtea constată că legiuitorul are competenţa de a reglementa atât condiţiile pentru exercitarea unor profesii, cât şi de a stabili cazurile de încetare a acestora.  În exercitarea actului de legiferare, însă, așa cum a reținut Curtea și prin Decizia nr.405 din 15 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.517 din 8 iulie 2016, legiuitorului îi revine obligaţia ca, indiferent de domeniul în care îşi exercită această competenţă constituţională, să dea dovadă de o atenţie sporită în respectarea principiului clarităţii şi previzibilităţii legii. 24. În ceea ce privește art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995, republicată, Curtea constată că legiuitorul nu prevede în mod expres și limitativ care sunt acele infracţiuni intenţionate pentru a căror săvârșire și, implicit, condamnare, avocatul este nedemn a mai exercita profesia în cauză. Această împrejurare este de natură a da naștere abuzurilor și arbitrariului, având în vedere spectrul larg al infracțiunilor intenționate prevăzute de Codul penal și legile speciale. Din această perspectivă, Curtea reține, totodată, că pot exista situații în care, pentru săvârșirea aceleiași infracțiuni intenționate, să poată fi adoptate soluții diferite pronunțate de către structurile competente ale profesiei de avocat cu privire la decizia menținerii sau excluderii din profesia de avocat. 25. Așa fiind, Curtea constată că sintagma „de natură să aducă atingere prestigiului profesiei„ din cuprinsul art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, este neconstituțională și contravine dispozițiilor art.1 alin.(5) din Constituție, redactarea acesteia fiind lipsită de claritate și precizie, având în vedere că nu se precizează în mod clar acele infracțiuni intenționate care aduc atingere prestigiului profesiei de avocat. Prin urmare, necircumstanțierea expresă a infracțiunilor a căror săvârșire este de natură să aducă atingere prestigiului profesiei de avocat lasă loc arbitrariului, făcând posibilă aplicarea diferențiată a sancțiunii excluderii din profesie, în funcție de aprecierea subiectivă a structurilor profesiei de avocat competente să aprecieze asupra cazului de nedemnitate. Această lipsă de claritate, precizie şi previzibilitate a sintagmei „de natură să aducă atingere prestigiului profesiei” de avocat din cadrul art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995, republicată, creează, astfel, premisa aplicării acesteia în mod diferit, într-o manieră discriminatorie, ca rezultat al unor interpretări sau aprecieri arbitrare.

Așadar, acea presupusă atitudine ori presupus comportament necorespunzător al polițistului Răduinea este lăsat la îndemâna arbitrariului unor șefi ofuscați din Poliție că „nu-l au cu nimic la mână pe dizidentul Răduinea”, aspect care contravine Constituției României și Convenției EDO.

Doamna dr. Bunescu Simona, președinta Comisiei Medico-Militare de la M.A.I.-C.M.D.T.A. „N.Kretzulescu” este cunoscută în lumea „interlopilor cu epoleți” ca o „doamnă deosebită” în sensul că face orice i se spune „de sus” sau prin intermediul „plicului”. Mai exact, această doamnă dr. Bunescu emite avize de aptitudine/inaptitudine doar în funcție de interesele personale ale solicitanților nicidecum în baza unor acte medicale complete și veridice.

Deci, agentul Răduinea a mai deranjat o persoană influentă din „camorra cu epoleți” din M.A.I. și Poliție: dr. Bunescu Simona, persoana care rezolvă „orice solicitant, ce se conformează dedicației”. (Irinel I.).

 

N.R. În M.A.I. și Poliție se practică ad-literam „Capul ce se pleacă, paloșul nu-l taie” (Daniil Sihastrul de Dimitrie Bolintineanul). În fața șefilor, comisiilor, trebuie să mergi târâș, precum șarpele, cu lacrimi în ochi de căință. Ori că îți dorești o pensionare fictivă pe caz medical ori că mergi la comisie pentru a rămâne în activitate sau pentru simplul fapt că afecțiunile medicale chiar sunt grave și necesită intervenții medicale/pensionare pe caz de boală ș.a.m.d., trebuie „dinainte aranjat”. Cine se preezintă în fața acestor comisii „câine sur la vânătoare” este evident că deranjează și „și-o ia peste bot”. În M.A.I. și Poliție nu trebuie să existe angajați a căror conștiință să accepte versurile aceluiași poem: „Dar cu umilință, lanțu-l încovoaie!”… zic „mahării cu epoleți”.

Cazul Răduinea este similar cu cel al lui Alexandru Firicel, polițist care a enervat „mafia cu epoleți” din M.A.I. și Poliție și care trebuia „îmbolnăvit” cu orice preț pentru a se scăpa de el în baza articolului 61 litera c) Codul Muncii: „Articolul 61 Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în următoarele situaţii: c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat”. De ce? Fiindcă profesional nu aveau ce să  îi reproșeze lui Alexandru Firicel, așa cum, profesional, nu au ce să îi reproșeze nici polițistului Răduinea Marian ori lui Duță Radu și Paraschiv Adrian (ambii din D.G.P.M.B. dar care au deranjat și îi deranjează incompetenții din această structură a M.A.I. cu „ideile lor futuriste”: fără penali în funcții publice, respectarea legii, reformarea Poliției ș.a.m.d.) ș.a. cazuri, din păcate.

În concluzie, pentru că, polițistul Răduinea nu a ținut cont de „directivele șefilor” și nici de apropiații șefilor/șefii acestuia care încălcau legea și, odată „surprinși” de agentul Răduinea Marian, sufereau rigorile Legii, se caută orice „motiv” pentru „reducerea la tăcere” a acestui polițist onest și profesionist.

Avem nevoie de polițiști precum Răduinea Marian sau nu? Dacă avem nevoie de polițiști precum Răduinea Marian, îl lăsăm singur să se lupte cu sistemul putred și corupt din M.A.I. și Poliție sau îl ajutăm?

Actualitate

EXCLUSIV/POLITISTII DIN IPJ ILFOV LA PETRECERI IN TIMPUL PROGRAMULUI/FAZA OPINIILOR POLITICE SI TRANSMISIUNILOR LIVE DE LA VOLANUL MASINII DE SERVICIU (VII)

Incisiv

Publicat

pe

De

Sa continuăm seria de dezvăluiri cu privire la activitatea polițistului Anghel Mihai din cadrul Postului de Poliție Branesti, atunci când este în exercitarea atribuțiilor de serviciu, iar …..asa cum ne-am obișnuit deja, conducerea IPJ Ilfov nu stie, nu vede, nu aude căci de, este finul Primarului în functie de la Branesti. Oare acest domn polițist nu cunoaște statutul polițistului? Oare știe că polițistul nu își exprimă opinia personală în ceea ce privește clasa politică? Intr-adevar noi punem aceste întrebări retorice, răspunsul îl aflăm tot de la polițistul în cauză cu astfel de postari pe rețeaua publică de socializare Facebook. Privim aceste imagini și comentarii și ne minunam de ceea ce vedem, deoarece stim că domnia sa, polițistul, este vizat de o cercetare disciplinară precum și de o cercetare penală. Mândrie națională ce sa mai zicem, pe plan local acest polițist este intangibil.

Cu toate că, Poliția Română desfășoară o campanie de informare privind utilizarea telefonului mobil pentru toți participanții traficului rutier în ceea ce privește siguranta pe drumurile publice, acest domn polițist demonstrează contrariul prin faptul că posteaza live pe Facebook chiar din autospeciala MAI. Noi, cetățenii de rând ce să mai spunem? Ce exemplu oferă acest polițist tinerilor? Lăsăm așadar, opinia publică sa-si puna cuvântul…! Vom reveni. (Cristina T,).

N.R – Primarul din Branesti se lauda zilele trecute ca va interveni prin interpusi la ministra Carmen Dan pentru a ne stopa dezvaluirile. Bai, esti beat? Bai, esti nebun?….Ce treaba are MAI cu ziarul nostru? Tot ce s-a dezvaluit si ce se va dezvalui cu privire la acest subiect sunt aspecte din sesizarile penale care sunt intrumentate la diverse parchete din Bucuresti. Mare este „gradina”, continuarea poate sa o afle singur acest primar.

Citeste in continuare

Actualitate

EXPLOZIV/Sluga Lazar, fugarita de FSB!

Incisiv

Publicat

pe

De

Dezvaluirea in exclusivitate din urma cu doua zile a protocolului de cooperare semnat intre  Parchetul General al Romanie si Procuratura Generala a Federatiei Ruse a inflamat ca niciodata spiritele. La Moscova! Acolo unde devoalarea protocolului pe care il publicam azi integral si care cuporinde inclusiv intalniri punctuale cu privire la ”cooperarea in domeniul anticoruptiei” nu i-a picat deloc bine procurorului general Yuri Chaika, cel cunoscut si drept ”biciul lui Putin”. Astfel ca, dupa cum reiese din informatiile de ultima ora intrate in posesia noastra, de la Moscova s-a pus mana imediat pe telefon pentru a i se cere  direct socoteala lui Augustin Lazar. Cel care insa s-ar fi dat lovit de ceasul mortii, fugind cu o incapatanare demna de o cauza mai buna sa le raspunda emisarilor Moscovei si incercand sa paseze ”pisica moarta” a protocolului in curtea Serviciului de Cooperare Judiciara Internationala, Relatii Internationale si Programe.

Numai ca, baieti hotarati, fesebistii de la Moscova nu doar ca au insistat in ”fugarirea” lui Augustin Lazar, dar i-au mobilizat si pe colegii de la Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti in incercarea de a-l contacta in vreun fel pe procurorul general al Romaniei. Cel care intre timp era cautat si de partenerii americani, socati inca, dupa cum anuntam in urma cu doar cateva zeci de ore, de ”jocul dublu” al autoritatilor  romane. Si care la randul lor incercau sa afle de ce Augustin Lazar nu a avut ”bunavointa” de a anunta si partea americana atunci cand s-a apucat sa incheie protocolul de cooperare  tocmai cu Procuratura Generala a Federatiei Ruse! Astfel ca, disperat si prins intre ciocanul rusesc si nicovala americana, Augustin Lazar a avut o iesire publica personala fara precedent pentru aroganta cu care trimitea pana acum pe toata lumea la biroul de presa, recunoscand pe deplin existenta protocoalelor dezvaluite de noi!

”Nea Gusti”, raspunde-le, bre, la telefon!

Daca procurorul general al Romaniei ar avea vreun consilier mai de ”Doamne Ajuta” pe probleme internatioanle, cam acesta ar fi singurul sfat care ar trebui sa i-l dea! Pentru ca, atunci cand FSB-ul te cauta, fie si prin intermediul Procuraturii Generale de la Moscova sau a Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti, tot te gaseste pana la urma! Si de altfel este si normal ca ”partenerii” rusi ai lui Augustin Lazar sa fie lamuriti despre ”scurgerea” unui document pentru care initiati ai sistemului felicita deja structura contrainformativa romana implicata in aceasta operatiune, pe cand Procuratura Generala de la Moscova are desigur cu totul alte ipoteze! Si atunci sa-i spuna Augustin Lazar ”biciului lui Putin”, procurorul general Yuri Chaika exact ceea ce a declarat public la Bucuresti si anume ca ”nu este vorba despre un protocol secret, ci documentul vizeaza doar cooperarea internationala”! Si procurorul general al Romaniei sa i se planga tot procurorului general al Federatiei Ruse ca ”orice interpretare tendentioasa reprezinta un atac la adresa Ministerului Public”. Cu toate ca nici rusii nu mai cred in lacrimile autovictimizatilor care pun vechea placa ”dai in mine, dai in fabrici si in uzine”… Pentru ca protocolul este semnat strict de procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, ci nu la ”adeziunea maselor” de lista tuturor procurorilor din cadrul Parchetului General…

Si Departamentul de Stat vrea lamuriri!

Dar este strict treaba lui Augustin Lazar cand isi va face curaj sa-l lamureasca pe omologul rus cum de a aparut acest protocol, fie el ”strict secret” sau ”nesecret” in ”National”. Ca si decizia de a continua sau nu cu evenimentele comune si mesele rotunde prevazute in program, din care prima ”sueta”  este prevazuta chiar pentru luna martie a acestui an. Ca, de, sfatuitori mai buni in lupta anticoruptie decat procurorii lui Putin chiar ca nu putea gasi Augustin Lazar in toata lumea! Pana atunci insa, cert este doar ca aparitia acestor protocoale reprezinta o lovitura nu doar pentru imaginea unei lupte anticoruptii care, iata, in mod cel putin surprinzator se duce implicit cu sprijinul hulitei Moscove, dar mai ales pentru parteneriatul romano-american. Sursele noastre sustinand ca emisarii Washington-ului ar fi cerut deja lamuriri despre ”mersul pe burta” al procurorului general in semnarea acestui protocol cu Moscova, fara instiintarea prealabila sau barem ulterioara si a Departamentului de Stat al SUA! Ceea ce din pacate nu face decat sa ”legendeze” o data in plus ”gena de sluga” a demnitarilor romani, inca de pe timpul Imperiului Otoman. Caci acum nici macar de vreun ”joc dublu” nu se poate vorbi. Si cum Augustin Lazar nu este nici pe departe singurul demnitar roman cu astfel de apucaturi, cateodata parca iti vine sa recunosti ca ne meritam statutul de ”colonie”…

O acopera pe Kovesi!

Pe de alta parte insa trebuie recunoscut franc ca prin aceasta iesire publica prin care recunoaste si implicit isi asuma protocoalele cu Moscova dezvaluite de ”National”, Augustin Lazar face un nou gest de veritabil ”kamikaze” in incercarea disperata de a o acoperi pe Laura Codruta Kovesi. Cea care, iata, tocmai acum cand se joaca ”la rupere” in operatiune de numire a sa in functia de procuror general european, numai de aparitia acestui nou scandal international nu avea nevoie! Pentru ca nu este deloc comod sa dai explicatii de ce, pe cand erai procurorul general al Romaniei ai semnat ”Protocolul privind cooperarea intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei si Procuratura Generala a Federatiei Ruse , incheiat la Moscova, astazi, ziua 12, luna ianuarie, anul 2012, in doua exemplare, fiecare in limbile romana, rusa si engleza, toate exemplarele avand valoare de document original”.

Mai plecati la Moscova?

Dincolo de acest gest ”sinucigas”, Augustin Lazar trebuie sa raspunda totusi la telefoanele Moscovei! Nu de alta, dar in Protocolul asumat la Bucuresti in data de 18.12.2017 si la Moscova in data de 18.01.2018 , la punctul 3 privind anul 2019  se prevede clar organizarea unui ”seminar pe tema Competentele procurorilor  din Romania si Rusia in organizarea activitatii anchetatorilor si in supravegherea desfasurarii anchetelor. – Moscova, martie”. Nu de alta, dar ”biciul lui Putin” Yuri Chaika pare a fi  om serios si vrea probabil confirmarea pentru ”colaboratorii” romani de la Parchetul General care urmeaza sa ajunga peste nici o luna la Moscova, ca o fi rezervat camerele ”uninominal”… Ca altfel ce explicatie ar putea fi pentru nervozitatea emisarilor FSB care au inrosit firele cu Bucurestiul de alaltaieri incoace…? (Catalin Tache).

 

 

Citeste in continuare

Actualitate

Pentru “fratili” profesor de etica, don’ Florian “Corleone” (SRI), nu face nimeni și un serviciu de informații european?!

Incisiv

Publicat

pe

De

Nu înțeleg o chestie. De ce se zbate cineva sa înființeze un parchet european, căci asta înseamnă și legi penale europene, iar pentru “fratili” profesor de etica, don Florian “Corleone”, nu face nimeni și un serviciu de informații european?! Serviciu de informații care sa culeagă date pentru parchetul european condus de colega Laura “Nefertiti”?!
Apoi, dacă rețeta europeana ar lua modelul romanesc de succes, de ce nu fac ei și o Inaltă Curte de Casație și (In)justiție europeana, care sa fie condusa de un/o partenera de succes al celor doi “dottori”?!
Eu zic ca ar trebui sa inițiem înființarea acestor instituții rapid, cât mai suntem la conducerea UE, ca să nu așteptăm încă o suta de ani sau sa ne-o ia alții înainte?!, precizeaza cu umor englezesc, Mr® SRI, Florea Daniel. (Sava N.).
#iubescPatriotiiCareCopiazaLaDottorate

Citeste in continuare

Parteneri

Știri calde

Actualitate5 ore ago

EXCLUSIV/POLITISTII DIN IPJ ILFOV LA PETRECERI IN TIMPUL PROGRAMULUI/FAZA OPINIILOR POLITICE SI TRANSMISIUNILOR LIVE DE LA VOLANUL MASINII DE SERVICIU (VII)

Sa continuăm seria de dezvăluiri cu privire la activitatea polițistului Anghel Mihai din cadrul Postului de Poliție Branesti, atunci când...

Actualitate5 ore ago

EXPLOZIV/Sluga Lazar, fugarita de FSB!

Dezvaluirea in exclusivitate din urma cu doua zile a protocolului de cooperare semnat intre  Parchetul General al Romanie si Procuratura...

Actualitate5 ore ago

Pentru “fratili” profesor de etica, don’ Florian “Corleone” (SRI), nu face nimeni și un serviciu de informații european?!

Nu înțeleg o chestie. De ce se zbate cineva sa înființeze un parchet european, căci asta înseamnă și legi penale...

Actualitate16 ore ago

Adrian Dobre desfiintat de viceprim-ministrul Grațiela Gavrilescu: “Dacă vrei să nu te acoperi, definitiv, de ridicol, nu mai fi dobritoc!”

Viceprim-ministrul Grațiela Gavrilescu, președinte ALDE Prahova,  a scris, într-o postare pe Facebook, că Adrian Dobre “a plâns cu vorbe” la...

Actualitate17 ore ago

Audieri pe bandă rulantă la DNA Ploiești!

Audieri la Direcția Națională Anticorupție serviciul teritorial Ploiești într-un dosar care vizează foști și actuali directori ai Poliției Locale Ploiești!...

Actualitate17 ore ago

Andra Botez, preşedinta Curţii de Apel Ploieşti: „Trebuie să dăm semnalul că dorim ca justiţia să nu mai fie o problemă a societăţii româneşti!”

Curtea de Apel Ploiești și-a prezentat, în data de 18 februarie 2019, bilanțul activității pentru anul 2018, în prezența președintelui...

Actualitate1 zi ago

OPINIE/Incercarea de salvare de la pușcărie a penibilei Cristina Tarcea

Devine tot mai evident ca forte oculte incearca sa o salveze pe traficanta de influenta si santajista Tarcea de raspunderea...

Actualitate1 zi ago

EXCLUSIV/POLITISTII DIN IPJ ILFOV LA PETRECERI IN TIMPUL PROGRAMULUI/FAZA AGRESIUNILOR (VI)

Agent Șef Principal Anghel Mihai din cadrul Postului de Poliție Branesti, IPJ Ilfov (finul Primarului în functie) După cum se...

Actualitate1 zi ago

Daca Kovesi ajunge procuror sef european o ia consilier pe Monica Macovei. Dosar 40 de mil. euro pe numele lui Macovei la DNA a inchis de Kovesi

Zbaterea Monicai Macovei pentru a o avea pe Laura Codruta Kovesi in pozitia de procuror sef european vine ca urmare...

Actualitate1 zi ago

Jurnalistul Radu Teodor Soviani anunta dezvaluiri incendiare despre despre accidentul mortal produs Silviu Deatcu, fost șef al SRI Prahova, despre protocolul SRI-ASF și despre mersul anchetei

Soferul drogat și băut care l-a ucis duminică, 17 februarie 2019 pe Alin, un tânăr de 28 de ani, pe...

Actualitate1 zi ago

Raport de hartuire sexuala la ”mascati”!

Iata ca in ciuda ”autosesizarii” in ritm de melc a conducerii Ministerului de Interne cu privire la existenta unui serviciu...

Actualitate1 zi ago

Cum ar putea fi anchetată Kovesi, fără Kovesi

Iată o întrebare extrem de actuală. În calitate de suspectă pentru trei infracțiuni, Laura Codruța Kovesi nu a fost niciodată...

Actualitate2 zile ago

EXCLUSIV/JUDECATOAREA MIU LAVINIA NUSA DE LA TRIBUNALUL PRAHOVA STOPEAZA PRACTICILE DNA ST PLOIESTI/ MITA LA DGIPI/ COD ROSU

Iata ca dupa ce am laudat profesionalismul si curajul judecatoarei Savu Crsitia Alina de a stopa practicile DNA ST Ploiesti...

Actualitate2 zile ago

EXCLUSIV/Ginel Preda, adjunctul șefului Poliției Prahova, in echipa “Hashtag #rezist”

Comisarul șef Ginel Preda, actualul adjunct al comandantului Poliției Prahova Eduard Mirițescu, a fost împuternicit în această funcție pe data...

Actualitate2 zile ago

EXCLUSIV/POLITISTII DIN IPJ ILFOV LA PETRECERI IN TIMPUL PROGRAMULUI/FAZA ORGANIGRAMELOR “UMPUTE” CU RUDE (V)

In articolul din data de 11 februarie 2019, Incisiv de Prahova a dezvaluit cum politisti din IPJ Ilfov participa la...

Top Articole Incisiv