Connect with us

Actualitate

EXCLUSIV/DOVADA IMIXTIUNII ȘEFULUI I.P.J. SIBIU, IVANCEA TIBERIU, ÎN ACTUL MEDICAL ȘI SANCȚIONAREA DISCIPLINARĂ A AGENTULUI RĂDUINEA!

Incisiv

Publicat

pe

Dacă în data de 29.09.2018 șeful IPJ Sibiu, Ivancea Tiberiu, a refuzat să discute telefonic cazul agentului Răduinea pe care l-a sancționat disciplinar pentru fapte: prescrise, decăzute, fără prejudiciu (https://www.incisivdeprahova.ro/2018/09/30/exclusivrazbunarea-sefului-ipj-sibiu-ivancea-tiberiu-asupra-celor-care-il-deranjeaza-nu-limite-pedepse-uriase-pentru-fapte-fara-prejudiciu/), ei bine a sosit momentul să vă arătăm, cu probe, modul în care M.A.I.-ul înțelege să „scape medical/psihologic” de acei angajați dizidenți și să-i mențină în funcție pe cei bolnavi/dezadaptați (pericol pentru societate): prin imixtiunea șefului („telefonul roșu”) după modelul „fă-l p’ăla!” sau „lasă-l p’ăla!”.

Polițistul Răduinea a fost clasificat din punct de vedere medical ca făcând parte din categoria acelor angajați „apt limiptat” în baza unei decizii medicale a unei comisii de expertiză M.A.I. Potrivit art.5 alin.(1) lit.m) din Regulamentul comun din 25 august 2016 privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară publicat în Monitorul Oficial nr.708/2016: „Comisia de expertiză medico-militară are următoarele atribuţii:m) stabileşte, după caz, pentru personalul clasat „apt limitat” pe perioada clasării, următoarele scutiri medicale: scutire de aplicaţii, tabere de instrucţie, şedinţe de tragere, serviciu de zi pe unitate/serviciu interior, alte forme de pregătire specifică, portul de armament şi muniţie, scutire de efort fizic intens, ortostatism prelungit, interzicerea conducerii autovehiculelor şi orice alte activităţi care derivă din specificul activităţii militare/în poliţie/în sistemul administraţiei penitenciare. Totodată, dacă se impun scutiri ale unor activităţi care derivă din caracteristicile locului de muncă, atunci se consemnează pe decizia medicală recomandarea de evaluare prin cabinetul de medicina muncii. Pe perioada clasării de „apt limitat”, medicul de unitate/medicul de familie dispensarizează cadrul militar/poliţistul/funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare în vederea recuperării, urmărind respectarea recomandărilor terapeutice, igieno-dietetice, legislaţiei privind conducerea autovehiculelor pe drumurile publice, precum şi a celor privind solicitările locului de muncă, şi întocmeşte biletul de trimitere şi documentaţia specifică la termenul de revizuire stabilit de comisia de expertiză medico-militară”.

In ceea ce priveste aptitudinea conditionata a salariatului de a presta activitatea, art. 10 din HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede ca in conditiile in care medicul de medicina muncii face recomandari de tip medical, aptitudinea este conditionata de respectarea acestora, iar in fisa de aptitudine – anexa nr. 5, avizul medical va fi „apt conditionat”. Asadar, in momentul in care pe fisa de aptitudini medicul de medicina muncii a specificat ”apt conditionat”, inseamna ca aceasta persoana este apta de munca, insa numai cu respectarea recomandarii prevazute de medic.

În data de 29 ianuarie 2018 polițistul Răduinea Marian o sesiza pe ministra internelor Carmen Dan cu privire la o posibilă imixtiune a șefului IPJ Sibiu, Ivancea Tiberiu, în actul medical ce trebuia să aibe loc la Comisia de expertiză a M.A.I. la 30.01.2018. Sesizarea a fost trimisă prin fax la ora 17.20. nici până în ziua de azi polițistul Răduinea Marian nu a primit un răspuns din partea ministrei Dan ori a M.A.I. Cumva faxul trimis de polițistul Răduinea a fost aruncat la coșul de gunoi de falșii polițiști împopoțonați cu grade care-mai-de-care ce bănănăie toată ziulica pe holurile M.A.I.-ului neștiind motivele pentru care intră și ies din această instituție? Suntem convinși că așa s-a întâmplat, altfel, cel puțin secretarul de stat Arafat ar fi luat măsuri. Se pot spune multe despre Raed Arafat însă, atunci când necalificații vin să-i impună/ordone cum să își facă medicul treaba (băgătorii în seamă), Raed Arafat „dă cu ei de pereți”.

În data de 30 ianuarie 2018, polițistul Răduinea s-a prezentat la Comisia Medicală a M.A.I. organizată la Centrul Medical al M.A.I. „N.Kretzulescu” pentru a fi investigat și a i se comunica rezultatul comisiei. Comisia era prezidată, ca deobicei, de doamna dr. Bunescu Simona, în biroul Comisiei fiind prezente și 2 asistente medicale (toți „polițiști”, evident). Atât dr. Bunescu Simona cât și celelalte două „polițiste” medicale au confirmat că președinta Comisiei de examinare a fost contactată de „șeful de la Sibiu pentru ca polițistul Răduinea să fie lăsat în activitate… să nu fie clasificat inapt medical… că e dorit de șef la Sibiu”. Păi ce să mai credem: pe de-o parte Ivancea sună la București că să nu-l claseze Comisia „inapt medical” pe Răduinea Marian dar, pe cealaltă parte, îl cercetează și sancționează drastic pe același Răduinea că nu s-a prezentat la comisia medicală? Să înțelegem că acest Ivancea Tiberiu e „Căniță, om sucit” (zicală din popor)? Una zice și alta face? (vedeți filmarea din biroul Comisiei medicale a M.A.I.).

Dar ceea ce nu știu nici cei de la Sibiu și nici cei de la București (la nivelul M.A.I. discutăm, evident) sunt prevederile Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului unde, se consfințește faptul că actul medical este confidențial, orice imixtiune între medic și pacient fiind interzisă. Evident că, această Lege nu se aplică în M.A.I. doar: „șeful e omni-potent și omni-prezent”, „atoatecunoscător”… „șeful e un Dumnezeu pe acest Pământ”. Medicul nefiind decât „o unealtă a lui Dumnezeu” care nu face nimic contra „Lui”. Vă reamintim că, în DGPMB numai chestorul-șofer, Voicu Marius, „are dreptul să se pronunțe asupra clasificărilor apt limitat/inapt psihologic”, individ care nu doar că nu are habar despre actul psihologic dar, mai ales, nu a finalizat studii de psihologie (https://www.incisivdeprahova.ro/2018/09/12/exclusivilegalitate-domnie-si-prostie-la-nivelul-conducerii-d-g-p-m-b/).

La Spitalul Militar din Sibiu s-a prezentat în data de 09.01.2018 polițistul Răduinea pentru a fi expertizat medical. Medicul șef de secție col.dr. Guția Alexandru (specializat în medicină internă) care cunoștea de la șeful IPJ Sibiu „problema Răduinea” a inserat în opinia sa medicală „o problemă cardiologică” pentru polițistul Răduinea și i-a recomandat acestuia „muncă de birou”. Despre „problema nerezolvată medical, Răduinea” avea cunoștință inclusiv șeful spitalului militar Sibiu, dr. col. Chelcea Daniel. Același dr. Chelcea era și președintele comisiei de expertiză medico-militară a spitalului Militar Sibiu care a menținut opinia medicală „ordonată de Ivancea” în privința agentului de poliție Răduinea Marian: să fie transferat/mutat/detașat etc. la birou.

La scurt timp de la „legitimarea opiniei medicale” de către dr. Chelcea Daniel, o comisie militară de la București l-a schimbat din funcția de șef al spitalului militar Sibiu cu un profesionist de la București.

În prezent, se pare că s-ar fi declanșat o nouă cercetare disciplinară împotriva polițistului Răduinea fiindcă „ar fi avut un comportament necorespunzător în fața Comisiei medicale”. Le aducem la cunoștință oficialilor din M.A.I. și Poliției (căci, evident, nu au angajat consilieri juridici și nu au contractat nici avocați specializați) că, prin decizia nr.225/2017, Curtea Constituțională a României a statuat, cităm: „21. Faptul că dispoziţiile legale criticate nu stipulează care sunt acele infracţiuni intenţionate pentru a căror săvârșire și, implicit, condamnare, avocatul este nedemn a mai exercita profesia în cauză, conduce la împrejurarea ca un aspect esenţial, care este de natură să influențeze gravitatea sancţiunilor disciplinare aplicate, să nu fie prevăzut în mod explicit prin lege, ci lăsat la aprecierea subiectivă a structurilor profesionale competente. Or, normele privind cercetarea disciplinară trebuie să respecte anumite cerinţe de stabilitate şi previzibilitate, în caz contrar fiind încălcat art.1 alin.(5) din Constituţie, în componenta sa referitoare la previzibilitatea legii, întrucât persoana vizată nu este în măsură să îşi adapteze conduita în mod corespunzător şi nici să aibă reprezentarea corectă a derulării procedurii disciplinare (a se vedea, în acest sens, Decizia nr.392 din 2 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.667 din 11 septembrie 2014). 22.  În acest context, în jurisprudenţa sa (exemplu fiind Decizia nr.1 din 10 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 19 februarie 2014), Curtea a reținut că o trăsătura esenţială a statului de drept o constituie supremaţia Constituţiei şi obligativitatea respectării legii, iar una dintre cerinţele principiului respectării legilor vizează calitatea actelor normative. În acest sens, Curtea a constatat că, de principiu, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de clar şi precis pentru a putea fi aplicat; astfel, formularea cu o precizie suficientă a actului normativ permite persoanelor interesate – care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist – să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanţele speţei, consecinţele care pot rezulta dintr-un act determinat.  23. Raportat la cele mai sus menționate, Curtea constată că legiuitorul are competenţa de a reglementa atât condiţiile pentru exercitarea unor profesii, cât şi de a stabili cazurile de încetare a acestora.  În exercitarea actului de legiferare, însă, așa cum a reținut Curtea și prin Decizia nr.405 din 15 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.517 din 8 iulie 2016, legiuitorului îi revine obligaţia ca, indiferent de domeniul în care îşi exercită această competenţă constituţională, să dea dovadă de o atenţie sporită în respectarea principiului clarităţii şi previzibilităţii legii. 24. În ceea ce privește art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995, republicată, Curtea constată că legiuitorul nu prevede în mod expres și limitativ care sunt acele infracţiuni intenţionate pentru a căror săvârșire și, implicit, condamnare, avocatul este nedemn a mai exercita profesia în cauză. Această împrejurare este de natură a da naștere abuzurilor și arbitrariului, având în vedere spectrul larg al infracțiunilor intenționate prevăzute de Codul penal și legile speciale. Din această perspectivă, Curtea reține, totodată, că pot exista situații în care, pentru săvârșirea aceleiași infracțiuni intenționate, să poată fi adoptate soluții diferite pronunțate de către structurile competente ale profesiei de avocat cu privire la decizia menținerii sau excluderii din profesia de avocat. 25. Așa fiind, Curtea constată că sintagma „de natură să aducă atingere prestigiului profesiei„ din cuprinsul art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, este neconstituțională și contravine dispozițiilor art.1 alin.(5) din Constituție, redactarea acesteia fiind lipsită de claritate și precizie, având în vedere că nu se precizează în mod clar acele infracțiuni intenționate care aduc atingere prestigiului profesiei de avocat. Prin urmare, necircumstanțierea expresă a infracțiunilor a căror săvârșire este de natură să aducă atingere prestigiului profesiei de avocat lasă loc arbitrariului, făcând posibilă aplicarea diferențiată a sancțiunii excluderii din profesie, în funcție de aprecierea subiectivă a structurilor profesiei de avocat competente să aprecieze asupra cazului de nedemnitate. Această lipsă de claritate, precizie şi previzibilitate a sintagmei „de natură să aducă atingere prestigiului profesiei” de avocat din cadrul art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995, republicată, creează, astfel, premisa aplicării acesteia în mod diferit, într-o manieră discriminatorie, ca rezultat al unor interpretări sau aprecieri arbitrare.

Așadar, acea presupusă atitudine ori presupus comportament necorespunzător al polițistului Răduinea este lăsat la îndemâna arbitrariului unor șefi ofuscați din Poliție că „nu-l au cu nimic la mână pe dizidentul Răduinea”, aspect care contravine Constituției României și Convenției EDO.

Doamna dr. Bunescu Simona, președinta Comisiei Medico-Militare de la M.A.I.-C.M.D.T.A. „N.Kretzulescu” este cunoscută în lumea „interlopilor cu epoleți” ca o „doamnă deosebită” în sensul că face orice i se spune „de sus” sau prin intermediul „plicului”. Mai exact, această doamnă dr. Bunescu emite avize de aptitudine/inaptitudine doar în funcție de interesele personale ale solicitanților nicidecum în baza unor acte medicale complete și veridice.

Deci, agentul Răduinea a mai deranjat o persoană influentă din „camorra cu epoleți” din M.A.I. și Poliție: dr. Bunescu Simona, persoana care rezolvă „orice solicitant, ce se conformează dedicației”. (Irinel I.).

 

N.R. În M.A.I. și Poliție se practică ad-literam „Capul ce se pleacă, paloșul nu-l taie” (Daniil Sihastrul de Dimitrie Bolintineanul). În fața șefilor, comisiilor, trebuie să mergi târâș, precum șarpele, cu lacrimi în ochi de căință. Ori că îți dorești o pensionare fictivă pe caz medical ori că mergi la comisie pentru a rămâne în activitate sau pentru simplul fapt că afecțiunile medicale chiar sunt grave și necesită intervenții medicale/pensionare pe caz de boală ș.a.m.d., trebuie „dinainte aranjat”. Cine se preezintă în fața acestor comisii „câine sur la vânătoare” este evident că deranjează și „și-o ia peste bot”. În M.A.I. și Poliție nu trebuie să existe angajați a căror conștiință să accepte versurile aceluiași poem: „Dar cu umilință, lanțu-l încovoaie!”… zic „mahării cu epoleți”.

Cazul Răduinea este similar cu cel al lui Alexandru Firicel, polițist care a enervat „mafia cu epoleți” din M.A.I. și Poliție și care trebuia „îmbolnăvit” cu orice preț pentru a se scăpa de el în baza articolului 61 litera c) Codul Muncii: „Articolul 61 Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în următoarele situaţii: c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat”. De ce? Fiindcă profesional nu aveau ce să  îi reproșeze lui Alexandru Firicel, așa cum, profesional, nu au ce să îi reproșeze nici polițistului Răduinea Marian ori lui Duță Radu și Paraschiv Adrian (ambii din D.G.P.M.B. dar care au deranjat și îi deranjează incompetenții din această structură a M.A.I. cu „ideile lor futuriste”: fără penali în funcții publice, respectarea legii, reformarea Poliției ș.a.m.d.) ș.a. cazuri, din păcate.

În concluzie, pentru că, polițistul Răduinea nu a ținut cont de „directivele șefilor” și nici de apropiații șefilor/șefii acestuia care încălcau legea și, odată „surprinși” de agentul Răduinea Marian, sufereau rigorile Legii, se caută orice „motiv” pentru „reducerea la tăcere” a acestui polițist onest și profesionist.

Avem nevoie de polițiști precum Răduinea Marian sau nu? Dacă avem nevoie de polițiști precum Răduinea Marian, îl lăsăm singur să se lupte cu sistemul putred și corupt din M.A.I. și Poliție sau îl ajutăm?

Actualitate

EXCLUSIV/LEGĂTURILE ȘEFULUI IPJ SIBIU, IVANCEA TIBERIU, CU LUMEA POLITICĂ ȘI DE AFACERI

Incisiv

Publicat

pe

De

Apucăturile șeului IPJ Ivancea Tiberiu din ultima perioadă au înfuriat cetățeniii Sibiului care au început „să își aducă aminte” și să vorbească despre apropiații acestui „șef polițist” al Sibiului și afacerile pe care le întreprinde la nivel local.

Supărată pe „javrele care au început să vorbească”, soția șefului IPJ Sibiu, Ivancea Iulia, a postat o fotografie sugestivă pentru „sclavii” din Sibiu care au cutezat să se răzvrătească împotriva stăpânirii, a dominației tiranice a clanului Ivancea. La acea fotografie dedicată „prostimii” au început să își arate susținerea … oameni politici și apropiați ai familiei Ivancea…

Iulia Crăciun, viceprimar al comunei Șelimbăr, județul Sibiu este asociată cu familia Ivancea pentru construirea unei pensiuni în aceeași comună. Autorizația de construire „ca să nu bată la ochi”, a fost emisă pe numele socrului șefului IPJ Sibiu, Ionescu Cimmaron. Pentru construirea acestei pensiuni Uniunea Europeană a acordat finanțare… chiar dacă, din punct de vedere tehnic construcția în cauză nu îndeplinește toate cerințele

Familia Ivancea are relații apropiate și cu fostul primar din Șelimbăr, Daniel Maricuța, cel arestat de DNA in 2016 pt cea mai mare fraudă imobiliară din țara https://adevarul.ro/locale/sibiu/ce-intampla-mai-mare-dosar-coruptie-ardeal-prejudicii-uriase-principalul-urmarit-penal-umbla-liber-1_590709c55ab6550cb8b3dbd9/index.html.

În anul 2016, soții Ivancea au cununat religios pe fiica lui Gheorghe Aldea, președintele Redal Group dar și al Asociației Patronatelor din Sibiu. Aldea Alexandra s-a măritat cu Neamțiu Ciprian, fratele unui fost politist condamnat pentru fapte de corupție (trafic de influență și dare de mită, Neamțiu Lucian) https://m.adevarul.ro/locale/sibiu/comisarul-lucian-neamtiu-propus-destituirea-politie-fost-condamnat-definitiv-trafic-influenta-1_50e6b1bc596d720091706e9a/index.html?fbclid=IwAR1AHE1hdW6p1kqDtLhKTa2_Yh9wHHPD-mvKSZ2-PCid9h4EOQYYqMH4F6M.

Ascensiunea lui Neamțiu Lucian în Poliție (fost subofițer de poliție) este cel puțin frauduloasă: dacă în anul 2000 era sergent major de poliție abia ieșit de pe băncile Școlii Câmpina, în anul 2001 acesta deținea gradul militar de locotenent de poliție în anul 2013 acesta deținea gradul de comisar de poliție. Doar era nepotul fostului șef  al Poliției Municipiului Sibiu (Muciu Constantin, în prezent pensionar M.A.I.) dar și al deputatului Cindrea Ioan. În ceea ce îl privește pe Neamțiu Lucian, in prima sentința, cea de la Curtea de Apel Alba Iulia, a fost achitat pt faptele sale. La ICCJ, din spusele finului lui Ivancea, Adrian Barbu, Ivancea ar fi avut un rol important în sensul ca ar fi fost autorul moral al unor note informative trimise de catre S.I.P.I.-Sibiu acelei instanțe, decizia fiind de 3 ani de inchisoare cu suspendare … Fostul politist poate sa ceara instantei sa ii comunice daca au existat astfel de note la acel moment si ce institutie le-a emis…

Apropierea lui Ivancea de familia Aldea a fost in contextul in care Ivancea era detasat la Bucuresti dupa cazul ursului impuscat si dorea neaparat sa se reintoarca in functie. In acest context ar fi beneficiat de sprijinul politic al lui Aldea.

De asemenea, familia Ivancea petrece „clipe de neuitat” împreună cu șeful SRI Sibiu, badea Alexandru și soția acestuia în locații deloc ieftine și unde își rezolvă problemele (acoperă ilegalitățile/„decapitează” oponenții lor/apropiaților lor). cam tot așa cum petrece și cu Șebu Sebastian (fostul șef al SIPI Sibiu pensionat la vârsta de 42 de ani, în prezent șeful cancelariei prefectului Sibiu).

În prezent, același Ivancea Tiberiu „și-a întins antenele” și incearcă să obțină sprijinului politic din partea ministrului Turismului, Bogdan Trif, despre care se spune ca este nașul de cununie al „obedientului său subaltern”, inspectorul principal Paroș Ciprian , șeful Biroului Rutier Sibiu … cel căruia îi este frică de Ivancea Tiberiu …

Bogdan Trif ar avea sarcina „de partid” să discute cu ministra Carmen Dan să îl mențină în actuala funcție pe „cameleonul politic” Ivancea Tiberiu (fost apropiat și numit în funcție cu sprijinul senatorului Ioan Ariton – „nașul de funcție al lui Ivancea Tiberiu” – care l-a „montat” în scaunul de șef I.P.J. Sibiu) 

În Sibiu încep să se dezvăluie „balaurii” și capetele lor… metehnele lor, ilegalitățile și, până la urmă, crimele împotriva sibienilor pe care aceștia le comit nu sunt străine de oamenii simpli, „sclavii”. Iar oamenii vor să se elibereze de sub jugul „boierilor” care i-au încălecat și nu mai vor neam să le dea voie să respire. Am convingerea că, într-un final, Dreptatea va învinge iar justiția își va face treaba și-i va despovăra de sibieni de „calicii bugetari”.

 

Alexandru Firicel șef Departament Investigații

 

Citeste in continuare

Actualitate

EXCLUSIV/PROCURORUL GHIȚĂ DANIEL DE LA PARCHETUL SINAIA FUGE DE RĂSPUNDERE SAU MINTE CU NERUȘINARE PENTRU A-L PROTEJA PE „PANARICĂ”?

Incisiv

Publicat

pe

De

Se zice că pentru a fi admis în magistratură trebuie să treci prin examene dure, riguroase unde doar candidații foarte bine pregătiți au succes. E foarte posibil să fie adevărat căci, până la urmă, nu e greu să înveți ci să aplici ceea ce ai învățat. Doar pentru asta s-a inventat „școala”.

 

Se pare că procurorul Ghiță Daniel din cadrul Parchetului de pe Lângă Judecătoria Sinaia ori „a trecut precum gâsca prin apă” prin magistratură ori face tot posibilul să îl protejeze pe „omul lui Portocală-Zdreanță”, Manea Vladimir cunoscut și sub porecla „Panarică” căci nu vrea, nici în ruptul capului, să își corecteze „eroarea materială” https://www.incisivdeprahova.ro/2018/10/16/exclusivextraterestrii-prahova-evenimentul-rutier-de-la-secaria-este-anchetat-de-procurorii-de-la-sinaia-ca-si-frauda-la-votul-electronic/.

Mai susține acest „procuror” că dosarul este foarte bine întocmit și că Parchetul de pe Lângă Tribunalul Prahova „va sesiza și va corecta din oficiu eroarea materială” … aha! Dar de ce nu o corectezi dumneata, domnule Ghiță? Că tot susții că „dosarul e beton”. Din aceleași considerente pentru care nu ați vrut să-i comunicați părții vătămate: numărul dosarului, copii după actele dosarului ș.a.m.d. pentru că dosarul e „varză” și aveți ordin (ori, mai grav, ați primit șpagă/sunteți șantajați) ca să-l „ascundeți pe Panarică”… să-l „spălați”.

După ce „i-a dat flit” victimei evenimentului de la Secăria, T.E.A., în data de 17.10.2018 pe motiv că „nu avea program de audiențe” (doar marțea și joia are un astfel de program), procurorul Ghiță a catadicsit să stea de vorbă cu T.E.A. în data de 18.10.2018 (în jurul orei 09.50 … ce dacă orarul de audiențe începe de la 09.30) și să-i comunice victimei evenimentului rutier de la Secăria că „totul e în regulă, doar încadrarea juridică eronată a faptei nu este motiv de clasare/mușamalizare a unei cauze penale”. Cu așa procuror, domnu’ Ghiță, nu ne surprinde faptul că e țara plină de infractori.

Căci, dacă erați corecți, domnu’ procuror Ghiță, spuneați și ce fel de cercetări efectuați pentru a-l „spăla” pe Panarică. Nu de alta dar statutul polițistului zice „la mișto” că, dacă s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, polițistul este pus la dispoziție și îndeplinește alte atribuții care să nu impieteze cercetarea penală.

Până la urmă, nu e o faptă chiar așa de gravă să fugi de la locul accidentului (mai ales ca polițist aflat în timpul programului de lucru) și/sau să conduci autovehicule în stare de ebrietate/sub influența băuturilor alcoolice, așa-i dom’ procuror Ghiță? Doar toți „bem alcool când și pe unde apucăm” și, dacă e mocca, mai „tragem și pe nas” ceva ierburi. Doar munca la stat înseamnă „să stai” nicidecum să muncești. (Cerasela N.).

N.R. Oare procurorul Stasie Eduard din cadrul Parchetului de pe Lângă Tribunalul Prahova o fi observat „eroarea materială”? Oare domnul chestor Mirițescu (șeful IPJ Prahova), l-a pus la dispoziție pe acest Manea Vladimir? întrebăm și noi pentru niște prieteni…

Citeste in continuare

Actualitate

EXCLUSIV/OARE CUM PUTEM AVEA NOI, OAMENII SIMPLII, PRETENȚIA CA MAGISTRAȚII SĂ NE RESPECTE DREPTURILE CÂND EI NU AU DREPTURI?

Incisiv

Publicat

pe

De

Pe zi ce trece observ că știința dreptului este un basm S.F. Dreptul, Legea, cea care ar trebuie să ne guverneze viețile este o iluzie. O recunoaște chiar Consiliul Superior al Magistraturii, garantul independenței justiției. Instituția constituțională care susține cu vehemență că „magistrații sunt și trebuie să rămână independenți, opiniile acestora fiind inviolabile” este chiar cea care nu acordă dreptul la apărare magistraților în conformitate cu articolul 24 Constituție.

Numai că și dreptul, legea s-au născut din contradicție pornindu-se de la întrebarea: „ceea ce facem trebuie să fie benefic doar pentru un individ/grup de indivizi sau pentru toți indivizii și mediul ambiant?” Deci, până și opiniile magistraților sunt supuse dezbaterilor, contradictorialității, atât public cât și în fața instanțelor superioare, Curții Constituționale a României, Curții de Justiție a Uniunii Europene sau Curții de la Strasbourg.

 

Ei bine, dreptul la apărare în orice proces este un drept fundamental despre care am vorbit și în articolele anterioare și despre care Curtea Constituțională a considerat ca fiind încălcat în cazul polițstilor prin Decizia nr.653/2017. Deși Deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României și ar trebui să fie aplicabile și în situații similare (mutatis mutandis), acest aspect este refuzat de instanțele de judecată ordinare. Ca exemplu, M.A.I.-ul și structurile sale continuă să invoce în instanță prevederile ordinului nr.600/2005, nesecret, nepublicat, inexistent juridic iar judecătorii să admită această „probă” nedovedită prin depunerea acesteia la dosarul cauzei ci doar în baza alegațiilor „interlopilor cu epoleți” ce se erijează în „consilier juridic” și „reprezentant legal al ministrului”.

Numai că, dacă în cazul polițiștilor Curtea Constituțională a reparat „eroarea” legiuitorului (de fapt, legile se nasc în birourile ministerelor, parlamentarii și președintele fiind marionetele funcționărimii care adoptă toate inepțiile), în cazul magistraților aceștia sunt lipsiți de dreptul la apărare în conformitate cu articolul 24 Constituție (dreptul de a fi apărat de un avocat pe durata cercetării disciplinare). Păi, cum rămâne cu independența opiniilor juridice și afectarea reputației magistraților când tocmai magistrații „nu au opinii” pe durata cercetării disciplinare, dreptul la aprăare fiind iluzoriu? Cum rămâne cu dreptul fundamental la apărare consacrat de articolul 6 al Convenției EDO?

Un alt exemplu este cel dat de articolele care guvernează abatera dsiciplinară a categoriilor bugetare: comportare necorespunzătoare în societate, familie sau la locul de muncă de natură să aducă atingere profesiei. Adică, orice faci și nu este plăcut unuia sau altuia constituie abatere disciplinară și se sancționează. Deci agentul statului trebuie mereu să fie „în gardă” să nu supere pe nimeni niciodată fiindcă „constituie abatere disciplinară”. Curtea Constituțională a României a statuat prin Decizia nr.225/2017 că această sintagmă contravine Constituției României, legiuitorului revenindu-i obligația să stabilească, concret, în ce constă „comportarea necorespunzătoare care aduce atingere profesiei”.

Este evident că între categoriile socio-profesionale legea și drepturile se aplică discreționar, ajungându-se în situația în care însăși magistrații români să devină frustrați și să aplice C.E.D.O., Constituția și Legea în cauzele pe care le au spre soluționare pe rolul Parchetelor și Instanțelor, în mod părtinitor (de fapt, să le eludeze) tocmai fiindcă magistrații români au fost privați de drepturile fundamentale chiar de către legiuitorul (exact ca militarii, după cum ne spunea Inspectoratul Gemeral de Aviație al M.A.I. – https://www.incisivdeprahova.ro/2018/10/17/exclusivinspectoratul-general-de-aviatie-al-m-militarii-nu-au-drepturi-fundamentale/).

Din moment ce însuși magistraților români le este îngrădit dreptul fundamental la apărare, actul de Justiție este unul fragil, utopic, iluzoriu, iar independența magistraților este un vis frumos care „dă bine pe sticlă” (atunci când politicieni și reprezentanți ai magistraților discută aprins) și care continuă să distrugă: viețile justițiabililor, Constituția, Legea, Convenția EDO și toate acele „principii revoluționare, anticomuniste” consacrate prin articolul 1 Constituție.

 

       Alexandru Firicel – șef Departament Investigații

decizia_225_din_4_aprilie_2016_ADMITERE
Decizie_653_2017

Citeste in continuare

Parteneri

Știri calde

Actualitate20 de ore ago

EXCLUSIV/LEGĂTURILE ȘEFULUI IPJ SIBIU, IVANCEA TIBERIU, CU LUMEA POLITICĂ ȘI DE AFACERI

Apucăturile șeului IPJ Ivancea Tiberiu din ultima perioadă au înfuriat cetățeniii Sibiului care au început „să își aducă aminte” și...

Actualitate20 de ore ago

EXCLUSIV/PROCURORUL GHIȚĂ DANIEL DE LA PARCHETUL SINAIA FUGE DE RĂSPUNDERE SAU MINTE CU NERUȘINARE PENTRU A-L PROTEJA PE „PANARICĂ”?

Se zice că pentru a fi admis în magistratură trebuie să treci prin examene dure, riguroase unde doar candidații foarte...

Actualitate20 de ore ago

EXCLUSIV/OARE CUM PUTEM AVEA NOI, OAMENII SIMPLII, PRETENȚIA CA MAGISTRAȚII SĂ NE RESPECTE DREPTURILE CÂND EI NU AU DREPTURI?

Pe zi ce trece observ că știința dreptului este un basm S.F. Dreptul, Legea, cea care ar trebuie să ne...

Actualitate20 de ore ago

EXCLUSIV/ZIARUL INCISIV DE PRAHOVA ÎNCEPE O CAMPANIE A DEZVĂLUIRILOR DIN LUMEA INTERLOPĂ IALOMIȚEANĂ.

M.A.I. ȘI I.G.P.R. ȘTIU ȘI NU FAC ABSOLUT NIMIC! (EPISODUL II)        Cazul ialomițeanului Lecatzas Georgesz „a lăsat cu gura...

Actualitate20 de ore ago

EXCLUSIV/M.A.I. RECUNOAȘTE ȘI SE MÂNDREȘTE CĂ ÎNCALCĂ DECIZIILE CURȚII CONSTITUȚIONALE ȘI LEGEA

E supărare mare în Ministerul Afacerilor Interne că ziarul Incisiv de Prahova nu îi laudă, zilnic, pe acei funcționărași de...

Actualitate20 de ore ago

EXCLUSIV/M.A.I. „ȚINE CU DINȚII” DE „ȘNAPANII” SINDICALI!

Se zice că, în Constituția României, la articolul 1 alineatul 5, în România ar fi obligatorie respectarea Constituției și a...

Actualitate20 de ore ago

EXPLOZIV/”Iti tai p… si ti-o bag pe gat”!/Raportul cu amenintarile si insultele pornografice proferate de adjunctul IPJ Arad, comisarul sef Nicolae Dorin Batrin, arunca in aer Politia Romana!

Multe scandaluri a mai cunoscut incercatul Minister de Interne, dar poate precum cel cuprins in raportul pur si simplu incendiar...

Actualitate1 zi ago

Sondaj de Opinie/Credeti ca seful Politiei Locale Ploiesti, Adrian Vaida, a fost prins iar cu minciuna in instanta si se va mai alege cu un nou dosar penal?

Sondaj de opinie: Credeti ca seful Politiei Locale Ploiesti, Adrian Vaida,  a fost prins iar cu minciuna in instanta in...

Actualitate1 zi ago

Recepția dedicată aniversării a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Rusia și România la Ambasada Rusiei, receptie la care a participat si ziarul Incisiv de Prahova

La 15 octombrie la Ambasada Rusiei în România a avut loc o recepție cu prilejul împlinirii celor 140 de ani...

Actualitate2 zile ago

EDITORIAL/Nouă tendință – judecătorii psihologi si uneori chiar psihiatri

E clar care e noua “fita” la ICCJ! Dacă tot nu te obosești cu noile prevederi legale, Decizii CCR ca...

Actualitate2 zile ago

EXCLUSIV/NUCLEARA/ADEVĂRUL ASCUNS DIN SPATELE DESTITUIRII POLIȚISTULUI RĂDUINEA MARIAN

ÎN SIBIU POLIȚIȘTII TREBUIE SĂ FRATERNIZEZE CU INTERLOPII! ALTFEL, SUNT ELIMINAȚI DE „INTERLOPII BUGETARI” ! Într-o noapte de aprilie 2016...

Actualitate2 zile ago

EXCLUSIV/I.P.J. IALOMIȚA A RĂMAS FĂRĂ CONDUCERE!

  „Febra” împuternicirilor ce a îmbolnăvit întreg sistemul polițienesc din M.A.I. nu a rămas fără repercusiuni. După perioada expirării unui...

Actualitate2 zile ago

EXCLUSIV/INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAȚIE AL M.A.I.: „MILITARII NU AU DREPTURI FUNDAMENTALE!”

   Pentru cei mai mulți dintre cetățeni haina militară, misiunile militarilor și viața cazonă a acestora sunt un model de...

Actualitate2 zile ago

EXPLOZIV/SUA si UE-BATALIA PENTRU SUBJUGAREA ROMANIEI!!!/PARADITI DNA-UL!!!

DENUNTATI UNILATERAL MCV-UL ILEGAL!!! Nu este pentru prima oara cand afirm, cu argumente temeinice, ca Romania a fost si este...

Actualitate2 zile ago

EXPLOZIV/Emisiune Nasul Special Tv, EXPLOZIVA, “Stop abuzurilor – Fiat Justitia”

Așa cum am anunțat, în cadrul emisiunii Nasul Special, împreună cu Nicoleta Lavinia Coțofană, o să pun bazele unei asociații...

Top Articole Incisiv