Connect with us

Actualitate

EXCLUSIV/ SUB CONDUCEREA LUI MOTOTOLEA CORNEL, IPJ GALAȚI A AJUNS UN FOCAR DE ILEGALITĂȚI ȘI ABUZURI

Incisiv

Publicat

pe

Din sursele publice am aflat că, Mototolea Cornel (actualul șef al IPJ Galați) este nepotul fostului șef al aceluiași inspectoat, Lefter Dănuț (alții zic că Lefter  i-ar fii cumătru’), ceea ce demonstrează faptul că în M.A.I. și Poliție concursurile pentru ocuparea posturilor de „șef” sunt „de ochii lumii” întrucât „scaunul de șef se moștenește”.

Să vă mai spunem că Mototolea Cornel (dar și ceilalți doi candiați pentru ocuparea postului de șef al IPJ Galați: Dorin Colidiuc și Vasilescu Felician) au picat cu brio concursul pentru ocuparea postului de șef al IPJ Galați susținut de aceștia la finele lui 2016. Ulterior (din informațiile noastre), pentru a-și maximiza șansele de reușită la concursul din 2017 susținut de IGPR pentru ocuparea postului de șef IPJ Galați, Mototolea Cornel și-a eliminat „adversarii” prin niște dosare de cercetare (disciplinară și penală) fabricate de „mult-iubiții lui supuși” (cică, „polițiști” și ăia). Așadar, pentru „moștenirea tronului de mare-șef polițist”, se duc lupte crâncene între „mafioții cu epoleți” care conduc M.A.I.-ul și (prin) Poliția Română, Legea fiind o simplă facultate pentru acești indivizi.

Și, fiindcă suntem foarte interesați de conducerea IPJ Galați (dat fiind informațiile publice existente), am căutat și noi pe sitte-ul Poliției Române declarațiile de avere și de interese ale lui Mototolea și Miron. Însă nici până la această dată nu au fost publicate ceea ce ridică mari semne de întrebare cu privire la respectarea legii în această entitate a M.A.I.-ului de conducerea și funcționari ai acestui IPJ. Vă reamintim că, potrivit Legii nr.176/2010, termenul limită pentru publicarea declarațiilor de avere și de interese este de 15 iunie ale fiecărui an.

Doamna Carmen Dan, ministrul MAI și dl.Buda Ioan – actual șef IGPR, sunteți mândrii de specimenele care conduc IPJ Galați? Noi nu! Așa că, vă solicităm public să-i destituiți pe cei doi șefi (Mototolea și Miron) împreună cu funcționarii din subordine care au neglijat termenul limită 15 iunie pentru publicarea declarațiilor de avere și de interese ale angajaților M.A.I.-IPJ Galați!

(Vom reveni cu amănunte) Ec Adrian Radu

Nr. 9987345 din 10 iulie 2018

Către,

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Subscrisa, Ziarul Incisiv de Prahova, prin reprezentant legal Radu C.M. Adrian Ovidiu _____, in calitate de Director General al Ziarului Incisiv de Prahova,

În temeiul art. 6.1, 10 și 14 ale Convenției EDO coroborate cu art. 20, 21, 30, 31 și 51 Constituție formulăm următoarea

SESIZARE

Prin care, cu respect vă solicităm să cercetați, soluționați următoarele:

Potrivit art.4 alin.(2)[1] din legea nr.176/2010, până la data de 15 iunie 2018, instituțiile și autoritățile statului aveau obligația să afișeze pe sitte-urile proprii declarațiile de avere și de interese ale angajaților.

Arătăm în acest sens că Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative publicată în  Monitorul Oficial nr. 621 din 2 septembrie 2010 prevede la art.6[2] ca fiecare instituție respectiv autoritate să desemneze persoane care să gestioneze respectarea completării și publicării pe sitte-urile proprii a declarațiilor de avere și de interese ale angajaților instituției/autorității (menționăm că I.P.J. Galați este o instituție/autoritate de sine stătătoare, care angajează/reduce personal (angajator) respectiv atrage fonduri și cheltuie bani de la bugetul de stat după bunul plac al șefilor din această entitate a Poliției Române).

 

Față de cele prezentate, vă rugăm să îi identificați pe funcționarii incompetenți din I.P.J. Galați și, împreună cu Mototolea Cornel (șeful I.P.J. Galați), să îi amendați în conformitate cu prevederile art.29[3] și 30[4] din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative publicată în  Monitorul Oficial nr.621 din 2 septembrie 2010 pentru nerespectarea termenului privind publicarea declarațiilor de avere și interese prevăzut de Legea nr.176/2010 (15 iunie 2018).

Totodată, vă rugăm să efectuați verificări amănunțite în rândurile personalului din I.P.J. Galați pentru o eventuală încălcare a prevederilor art.28[5] din Legea nr.176/2010 și, în cazul în care depistați încălcări ale Legii penale, să sesizați unitatea de Parchet competentă în vederea continuării verificărilor și înaintării instanței de judecată a dosarelor ce conțin verificările complete.

În susținere, atașăm video pertinente efectuate la data de 10 iulie 2018 orele 0210 și fotografie cu șeful IPJ Galați (Mototolea Cornel) și adjunctul acestuia (Miron Daniel).

Cu stimă,

 

Ec. Adrian Radu

Director General Incisiv de Prahova

 

[1] Articolul 4 (2) Persoanele prevăzute de prezenta lege au obligația să depună sau să actualizeze declarațiile de avere și declarațiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie. Declarațiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situația la data declarării pentru celelalte capitole din declarație, potrivit anexei nr. 1. Persoanele suspendate din exercițiul funcției sau al demnității publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declarațiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.

[2] Articolul 6(1) Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese îndeplinesc următoarele atribuții:a) primesc, înregistrează declarațiile de avere și declarațiile de interese și eliberează la depunere o dovadă de primire;b) la cerere, pun la dispoziția personalului formularele declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese;c) oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din declarații și pentru depunerea în termen a acestora;d) evidențiază declarațiile de avere și declarațiile de interese în registre speciale cu caracter public, denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese, ale căror modele se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției;e) asigură afișarea și menținerea declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, pe pagina de internet a instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii. Declarațiile de avere și declarațiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituției și a Agenției pe toată durata exercitării funcției sau mandatului și 3 ani după încetarea acestora și se arhivează potrivit legii;f) trimit Agenției, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, copii certificate ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese depuse și câte o copie certificată a registrelor speciale prevăzute la lit. d), în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora;g) întocmesc, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declarațiile de avere și declarațiile de interese în acest termen și informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;h) acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și evaluarea averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților și întocmesc note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese.(2) Lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declarațiile de avere și declarațiile de interese, însoțită de punctele de vedere primite, se transmite Agenției până la data de 1 august a aceluiași an.

[3] Articolul 29(1) Nedepunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese în termenele prevăzute de prezenta lege, precum și nedeclararea, în declarația întocmită potrivit anexei nr. 1, a cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Agenția poate declanșa din oficiu procedura de evaluare.(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 6 de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeași sancțiune se aplică și conducătorului entității respective, dacă acesta nu îndeplinește obligațiile prevăzute de prezenta lege.(3) Neaplicarea sancțiunii disciplinare sau neconstatarea încetării funcției publice, după caz, atunci când actul de constatare a rămas definitiv, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, dacă fapta nu constituie infracțiune.

[4] Articolul 30Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute de prezenta lege se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Agenției, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

[5] Articolul 28Fapta persoanelor care, cu intenție, depun declarații de avere sau declarații de interese care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals în declarații și se pedepsește potrivit Codului penal.

Actualitate

EXCLUSIV/Ziarul Incisiv de Prahova sesizează Comisia de Disciplină din cadrul Primăriei Ploiești cu privire la utilizarea ilegală a autospecialelor de la Poliția Locală Ploiesti de către Adrian Vaida

Incisiv

Publicat

pe

De

Tot mai mulți cetățeni din municipiul Ploiești ne-au informat că actualul șef al poliței Locale Ploiești, Adrian Vaida, utilizează autospecialele poliției locale în inters personal. Adică, în loc să facă muncă de patrulare, ordine publică, polițiștii locali fac pe „taximetriștii personali” ai lui Vaida Adrian, plimbându-l pe acesta oriunde are nevoie… pe banii noștrii (proveniți din taxele și impozitele locale), ai cetățenilor municpiului Ploiești.

Cum puteți susține public, o astfel de persoană (Vaida Adrian) într-o funcție de conducere, domnule primar Adrian Dobre? (Cerasela N.).

 

 

 

Citeste in continuare

Actualitate

MFC Ploiești – Naționala Artiștilor, sâmbătă, ora 19.00!

Incisiv

Publicat

pe

De

Deținătoarea trofeului Cupei Ligii de Minifotbal din Prahova, ediția 2018, MFC Ploiești se va reuni în vederea pregătirii noului sezon al Ligii A de Minifotbal,  sâmbătă, 21 iulie 2018, de la ora 19.00, pe terenul Academiei de Minifotbal Strejnic, cu ocazia unui meci amical împotriva Campioanei Mondiale la fotbal – Naționala Artiștilor, selecționata antrenata de ploieșteanul Daniel Chirita!

Partida va fi arbitrată de frații Piciu, Gabriel și Laurentiu acceptând fără a sta prea mult pe gânduri propunerea venită din partea lui Gabriel Georgescu. Alegerea făcută de acesta vine în urma prestației bune pe care au avut-o cei doi frați la Sibiu, atat în cadrul Cupei României, fiind remarcați și apreciați chiar de președintele Federației Romane de Minifotbal, Ioan Onicas, cât și la nivel local , acolo unde cei doi arbitrii sunt în topul celor mai apreciați cavaleri ai fluierului  !

Pentru MFC Ploiești ar fi al doilea amical de gală , după ce, înaintea sezonului 2017-2018, la București, pe terenul BSP Arena, băieții antrenați de Gabriel Georgescu au întâlnit echipa Pronostic Sportiv, ce îi avea în lot pe uefantasticii Petre Marin, Sorin Ghionea, Sorin Paraschiv, Stelian Stancu, Gigel Coman, Mirel Radoi și alte nume cunoscute din fotbalul romanesc.

Pentru Naționala Artiștilor vor evolua împotriva MFC-ului : Ghedi Kamara, Danut Lupu , Daniel Chirita, Alexandru Chirita și alți jucatori surpriza pe care organizatorii nu au vrut sa ii divulge !

 

 

Citeste in continuare

Actualitate

EXCLUSIV/ IN PLIN SCANDAL, “OMUL” PRIMARULUI PNL UTILIZEAZA MASINILE POLITIEI LOCALE IN INTERES PERSONAL/ADRIAN VAIDA VINE SI PLEACA DE LA SERVICIU PE BANII CONTRIBUABILILOR

Incisiv

Publicat

pe

De

Tocmai cand primarul Adrian Dobre si-a facut tinte din sefii de Servicii si Birouri din Politia Locala Ploiesti, hartuiti de Adrian Vaida, directorul interimar al Politiei Locale Ploiesti foloseste de cca 2 saptamani autoturismele din dotarea Politiei Locale Ploiesti în interes personal.

Astfel, autoturismele din dotarea Politiei Locale-serviciul Ordine Publica – sunt folosite de “omul” primarului Adrian Dobre pentru a fi adus la serviciu în fiecare dimineatã si dus acasã.  Acesta locuieste in zona Nord, pe langa Spitalul Judean Ploiesti, in acelasi bloc cu hartuita sa sexual, într-o zonã mai izolatã unde în mod normal autoturismele Politiei Locale Ploiesti  nu au ce sã caute. Si Dobre se plange de ineficienta serviciilor care isi fac treaba si inchide ochii la utilizarea banilor publici in mod fraudulos. Alti sefi de institutii au fost destituiti IMEDIAT pentru aceste abuzuri, dar asta s-a petrecut in administratii adevarate, cu primari adevarati. Nu este prima data cand Adrian Dobre demonstreaza ca nu ii pasa de banul public, mai mult….isi bate joc de el! (Cerasela N.).

Citeste in continuare

Parteneri

Știri calde

Actualitate8 ore ago

EXCLUSIV/Ziarul Incisiv de Prahova sesizează Comisia de Disciplină din cadrul Primăriei Ploiești cu privire la utilizarea ilegală a autospecialelor de la Poliția Locală Ploiesti de către Adrian Vaida

Tot mai mulți cetățeni din municipiul Ploiești ne-au informat că actualul șef al poliței Locale Ploiești, Adrian Vaida, utilizează autospecialele...

Actualitate12 ore ago

MFC Ploiești – Naționala Artiștilor, sâmbătă, ora 19.00!

Deținătoarea trofeului Cupei Ligii de Minifotbal din Prahova, ediția 2018, MFC Ploiești se va reuni în vederea pregătirii noului sezon...

Actualitate14 ore ago

EXCLUSIV/ IN PLIN SCANDAL, “OMUL” PRIMARULUI PNL UTILIZEAZA MASINILE POLITIEI LOCALE IN INTERES PERSONAL/ADRIAN VAIDA VINE SI PLEACA DE LA SERVICIU PE BANII CONTRIBUABILILOR

Tocmai cand primarul Adrian Dobre si-a facut tinte din sefii de Servicii si Birouri din Politia Locala Ploiesti, hartuiti de...

Actualitate14 ore ago

EXPLOZIV/”Culoar” la frontiera/Ponta si Oprea, protocol secret cu Patriarhul!

Iata ca in timp ce ramasitele binomului si-o iau tot mai vartos cu ranga in dinti din toate pozitiile, nu...

Actualitate14 ore ago

EXCLUSIV/PROPAGANDA „DIAMANTINĂ” NU ARE SUPORT ÎN DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE NR.794/2016!

Credem că v-ați convins cu toții, ieri, după apariția lui Păscuț la știrile postului România TV că sindicatul „Diamantul” nu...

Actualitate14 ore ago

EXPLOZIV/ACTUALITATEA PRAHOVEANA SI PH-ONLINE CONFIRMA DEZVALUIRILE ZIARULUI INCISIV DE PRAHOVA

In Actualitatea Prahoveana, sub semnatura jurnalistului Sebastian IGNAT, am descoperit  un articol foarte bun, bine documentat: “De ce tine neaparata...

Actualitate14 ore ago

EXCLUSIV/CAT DE DISPERAT SI PROST SA FII SA DAI INTERVIURI FAKE NEWS LA TELEVIZIUNEA DE CASA? ADRIAN VAIDA SI MINCIUNILE SALE

Intrat in gura majoritatii presei locale pentru actiunile sale dezaxate de la comanda Politiei Locale Ploiesti si/sau pentru actiunile de...

Actualitate14 ore ago

Coabitare în secret

Atât instituția prezidențială, cât și Guvernul dau dovadă de o transparență neobișnuită. Curat europeană. S-au întâlnit circa 40 de minute...

Actualitate14 ore ago

”Nazista” de la Cotroceni si revolutia sexuala

COMENTARIU DE BOGDAN TIBERIU IACOB PRELUARE INPOLITICS.RO: În 2011, un studiu realizat de consilierul prezidențial Sebastian Lăzăroiu făcea furori, acesta...

Actualitate14 ore ago

De cand a venit Iohannis, „noul” PNL a facut opozitie la PSD prin servicii si parchete

V-am spus de cateva luni ca Sica Mandolina e praf si a distrus PNL-ul, in interiorul partidului fiind o tensiune...

Actualitate2 zile ago

EXCLUSIV/PRIMARUL ADRIAN DOBRE INTRE AROGANTA SI O CRASA NECUNOASTERE A LEGII/IN ATENTIA VICEPRIMARULUI CRISTIAN GANEA

Aflam de la colegii din presa prahoveana ca, Adrian Dobre isi continua aberatiile si cu aroganta isi etaleaza crasa necunoastere...

Actualitate2 zile ago

EXCLUSIV/FERIȚI-VĂ DE „LIDERII DIAMANTINI”! SUNT DUPLICITARI!

Cu o veselie neînchipuită, Păscuț și Nedelcu&co (pensionarul Păscuț conduce SPR „Diamantul” prin intrermediul „marionetei polițiste” Nedelcu Cătălin) postează în...

Actualitate2 zile ago

EXPLOZIV/”Francezii”, indulciti cu elicoptere!/”Smen” cu contractele de inarmare in sedinta de Guvern!

Iata ca desi totul era pregatit pentru trecerea prin sedinta de guvern de marti, pe repede inainte, a hotararii ministrului...

Actualitate2 zile ago

EXPLOZIV/”Fac eu acum denunț … public … chemați cetățenii români martori … ei vor spune adevărul: vor sau nu să li se fure gazele moca”

Toată presa vuiește că vine uraganul Karina. Mâine, cu o falcă în cer și una în pământ, în regim de...

Actualitate2 zile ago

WERNER CEL INCET

A trecut peste o luna de cand CSM a avizat propunerea de numire la sefia DIICOT a procurorului Felix Oliver...

Top Articole Incisiv