EXCLUSIV/Statul Român plătește salarii uriașe unor agenți ai statului din M.A.I. – Academia de Poliție „A.I.Cuza” pentru activități de „miliție bolșevică”!

1
3262

Fie că ne place fie că nu trebuie să începem să recunoaștem că degeaba avem legi drepte, constituție europeană, CEDO, Declarație universală a Drepturilor Omului ș.a.m.d. fiindcă, în M.A.I., acestea nu se aplică. „Fac ce vreau eu!” este singura lege” care guvernează mințile întunecate ale unor controlori interni din Academia de Poliție „A.I.Cuza”.

De fapt, acești „slujbași ai statului”, controlorii interni din M.A.I. nu sunt altceva decât „dulăii de pază ai șefului și pilelor acestuia”. Sunt în stare de orice aceste nevertebrate doar-doar „șefu’ să fie mulțumit!”.

Dacă ieri v-am prezentat „necunoașterea Legii” chiar de către un profesor universitar doctor și rector al Academiei de Poliție A.I.Cuza (dl.Torje) – https://www.incisivdeprahova.ro/2018/01/11/exclusivcum-oare-sa-avem-politsti-care-sa-cunoasca-drepturile-fundamentale-ale-cetateanului-constitutia-cand-insasi-academia-de-politie-cuza-prin-rectorul-ei-le-suprima/ -, azi a venit rândul să vă prezentăm modalitățile prin care sunt reduși la tăcere polițiștii Academiei, pentru ca abuzurile și ilegalitățile din această instituție de învățământ a M.A.I. să nu „răsufle” în afara zidurilor.

Așadar, după ce a fost publicat articolul de mai sus, 3 (TREI BUCATI) indivizi „îngalonați” pentru atribuții de poliție inexistente dar cu mentalitate de inchizitor     s-au sesizat/au fost „montați” de rector/alte personaje dubioase să îl „ia la 3 (trei) păzește” pe agentul de poliție Stănescu. Doar „agentul ăsta”, în opinia unora, e un „pârlit pe care-l facem imediat”. Cei 3 inchizitori i-au cerut „pârlitului” să scrie „după dictare”, ce vor mușchii lor de „polițist”: de ce au apărut documente în Incisiv de Prahova, de ce s-a adresat SPR „Diamantul” că „și-a pus pe toți în cap”. Mai mult, ăștia 3 (trei) se credeau în filme americane polițiste or pe scenă, când nenea Torje era mare actor de comedie – jucau rol de: șmecher, cumințel și sfătos. Păi voi știți să jucați aceste roluri exact cum știți să vă legitimați: adică, deloc. Cine v-a învățat pe voi „stimabililor” că să nu vă declinați identitatea, calitatea oficială? Vă credeți în filme polițiste în care „filați gușterul” apoi îl intimidați să vă zică ce vor „urechiușelor voastre de milițian-securist fin” să audă?

Cine v-a învățat pe voi să luați apărarea șefului (voi, subalterni direcți ai rectorului Torje) să îl cercetați pe membrul nostru de sindicat pentru o sesizare a SPRD care vă viza „stăpânul”) cu încălcarea Legii? Vă spunem noi: incultura, lipsa logicii și a rațiunii, obediența pe care le-ați dovedit prin „invitarea membrului nostru” în „celula” voastră care pute, la propriu, de incultură juridică și „mizerie milițieneasco-bolșevică”!

Acești trei „polițiști” sunt plătiți lunar, de statul Român pentru… ce? Miliție bolșevică? Să ascundeți mizeriile incompetenților și inculților care au ajuns să domine Academia de Poliție „A.I.Cuza”, falși polițiști din structura de suport resurse-umane respectiv conducere a Academiei? Să ascundă încălcările Legii și ale drepturilor fundamentale? Ei bine, da! Aceasta este misiunea acestor 3 „controlori interni”: să încalce legea pentru ca „stăpânul și pilele lui să trăiască fericite până la adânci bătrâneți!”.

Oare ăștia 3 „polițiști„ AU FOST TESTAȚI PSIHOLOGIC CU ACELEAȘI TESTE COMUNISTE, EXPIRATE PE CARE M.A.I. ÎNCĂ LE UZITEAZĂ? NOI AȘA CREDEM, CĂCI NU NE EXPLICĂM ÎN ALT MOD COMPORTAMENTUL ACESTOR INDIVIZI

Doamna ministru Dan, mai aveți mulți „polițiști” d’ăștia, „după chipul și asemănarea șefului”?

Alexandru Firicel – președinte teritorial SPR „Diamantul”-secția 13 Poliție

 

SINDICATUL POLITISTILOR DIN ROMANIA

“D I A M A N T U L”

                                                       www.sprdiamantul.ro

str. Ienachita Vacarescu, nr.17 A, Sector 4 Bucuresti

Tel/fax:021.315.28.26

petitii.sprdiamantul@yahoo.com

 

 

 

Doamnei Carmen Daniela DAN

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Subscrisa Sindicatul Politistilor din Romania „Diamantul”, persoana juridica cu personalitate legal dobândita conform sentintei civile nr. 22(PJ)/23.11.2006, pronuntata în dosarul nr. 15033/302/2006 al Judecatoriei   sectorului 5, cu sediul in Bucuresti, strada Ienachita Vacarescu nr. 17A, sector 4,

În temeiul art.9[1], art. 25[2] alin.(1), art.51[3] Constituție, art.28[4] din Legea nr.62/2011, Legii nr.571/2004 și a împuternicirii membrului nostru de sindicat, dl.STĂNESCU MIHAIL, formulăm următoarea SESIZARE prin care respectuos vă solicităm să cercetați, soluționați următoarele:

La data de 08.01.2017, prin abuz de putere, dl. prof.univ.dr. Torje Daniel-Costel a semnat adresa nr.6991/04 ianuarie 2018 (atașată) prin care comunică institutului de Studii pentru Ordine publică un refuz nemotivat, fără temei în Lege, cu privire la mutarea membrului nostru de sindicat din Academia de Poliție în cadrul I.S.O.P.

Potrivit art.27^33[5] și a art. 27^34 lit.b)[6] din legea nr. 360/2002 postul vacant de execuție poate fi ocupat prin mutare, la cerere sau în interesul serviciului. În acest sens, atât Academia de Poliție cât și Institutul de Studii pentru Ordine Publică și-au exprimat acordul pentru schimbarea unității M.A.I. potrivit raportului nr.50579401/13.12.2017 (ISOP) respectiv  nr.6904/14.12.2017 (Academia de Poliție) – atașat.

Cu încălcarea art. 25 alin.(1) Constituție și a art. 18[7] din Secţiunea a 2-a Modificarea și suspendarea raportului de serviciu la OMAI nr.140/2016, după ce a aprobat mutarea membrului nostru de sindicat dl. STĂNESCU MIHAIL, dl. prof.univ.dr. Torje Daniel-Costel, nemotivat, ilegal (o vădită încălcare a art. 2 lit.n)[8] din Legea nr. 554/2004), a emis adresa nr.6991/04 ianuarie 2018 prin care înștiințează ISOP că „își retrage avizul favorabil mutării”. Or, acest refuz, dl. prof.univ.dr. Torje Daniel-Costel trebuia să îl emită anterior nicidecum după ce a avizat raportul nr.6904/14.12.2017.

Față de cele prezentate, cu respect vă solicităm:

  1. să anulați adresa ilegală de refuz nr.6991/04 ianuarie 2018 și să aprobați mutarea membrului nostru de sindicat în cadrul ISOP conform raportului nr.50579401/13.12.2017 (ISOP) respectiv 6904/14.12.2017 (Academia de Poliție);
  2. să îl cercetați pe dl. prof.univ.dr. Torje Daniel-Costel pentru exercitarea abuzivă a funcției în scopul de a îngrădi un drept fundamental al membrului nostru de sindicat (libertatea de mișcare);
  3. în subsidiar cererii noastre de la pct.-ul 2, să îi identificați pe funcționarii incompetenți din Academia de poliție care au redactat proiectul adresei nr.6991/04 ianuarie 2018 și să îi cercetați.

Vă rugăm să ne comunicați modul în care ați înțeles soluționarea prezentei și sancțiunea/sancțiunile acordate funcționarilor incompetenți din cadrul Academiei de Poliție „A.I.Cuza”.

Cu stimă,

Secretar General SPR „Diamantul”

Marin ȘERBĂNESCU

[1] ART. 9 Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale

Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale se constituie si isi desfasoara activitatea potrivit statutelor lor, in conditiile legii. Ele contribuie la apararea drepturilor si la promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor lor.

[2] ART. 25 Libera circulatie (1) Dreptul la libera circulatie, in tara si in strainatate, este garantat. Legea stabileste conditiile exercitarii acestui drept.

[3] ART. 51 Dreptul de petitionare (2) Organizatiile legal constituite au dreptul sa adreseze petitii exclusiv in numele colectivelor pe care le reprezinta. (3) Exercitarea dreptului de petitionare este scutita de taxa. (4) Autoritatile publice au obligatia sa raspunda la petitii in termenele si in conditiile stabilite potrivit legii.

[4] Articolul 28(1) Organizațiile sindicale apără drepturile membrilor lor, ce decurg din legislația muncii, statutele funcționarilor publici, contractele colective de muncă și contractele individuale de muncă, precum și din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, în fața instanțelor judecătorești, organelor de jurisdicție, a altor instituții sau autorități ale statului, prin apărători proprii sau aleși.(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), organizațiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acțiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acțiune în justiție în numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora. Acțiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizația sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunță la judecată în mod expres.(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de alin. (1) și (2), organizațiile sindicale au calitate procesuală activă.

[5] Articolul 27^33Postul vacant se ocupă de polițistul care îndeplinește condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, precum și condițiile prevăzute de prezenta secțiune.

[6] Articolul 27^34Postul de execuție vacant se ocupă prin: b) mutare, la cerere sau în interesul serviciului;

[7] Articolul 18(1) Mutarea polițistului la cerere în cadrul altei unități din MAI se solicită de către polițist, prin raport scris adresat șefului unității cesionare. Raportul se înregistrează la secretariatul acestei unități.(2) Șeful unității cesionare poate solicita șefului unității cedente acordul de principiu, precum și transmiterea dosarului personal al polițistului.(3) În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, șeful unității cesionare/șeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaștere a polițistului.(4) În situația în care a fost adoptată decizia privind mutarea polițistului, șeful unității cesionare transmite unității cedente raportul de mutare al polițistului și solicită acordul șefului unității cedente.(5) Unitatea cedentă, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea raportului de mutare în condițiile alin. (4), întreprinde demersurile necesare în vederea emiterii actului administrativ de mutare sau, după caz, comunică unității cesionare motivele care au stat la baza refuzului mutării.

[8] Articolul 2 n) exces de putere – exercitarea dreptului de apreciere al autorităților publice prin încălcarea limitelor competenței prevăzute de lege sau prin încălcarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

1 COMENTARIU

  1. […] călăi ai unor „polițiști” oculți din structura de control intern a Academiei de Poliție (https://www.incisivdeprahova.ro/2018/01/12/exclusivstatul-roman-plateste-salarii-uriase-unor-agenti-…), ei bine, azi, vă arătăm cât de lipsiți de scrupule și inculți juridic sunt aceste […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here