Connect with us

Actualitate

EXCLUSIV/Statul Român plătește salarii uriașe unor agenți ai statului din M.A.I. – Academia de Poliție „A.I.Cuza” pentru activități de „miliție bolșevică”!

Incisiv

Publicat

pe

Fie că ne place fie că nu trebuie să începem să recunoaștem că degeaba avem legi drepte, constituție europeană, CEDO, Declarație universală a Drepturilor Omului ș.a.m.d. fiindcă, în M.A.I., acestea nu se aplică. „Fac ce vreau eu!” este singura lege” care guvernează mințile întunecate ale unor controlori interni din Academia de Poliție „A.I.Cuza”.

De fapt, acești „slujbași ai statului”, controlorii interni din M.A.I. nu sunt altceva decât „dulăii de pază ai șefului și pilelor acestuia”. Sunt în stare de orice aceste nevertebrate doar-doar „șefu’ să fie mulțumit!”.

Dacă ieri v-am prezentat „necunoașterea Legii” chiar de către un profesor universitar doctor și rector al Academiei de Poliție A.I.Cuza (dl.Torje) – https://www.incisivdeprahova.ro/2018/01/11/exclusivcum-oare-sa-avem-politsti-care-sa-cunoasca-drepturile-fundamentale-ale-cetateanului-constitutia-cand-insasi-academia-de-politie-cuza-prin-rectorul-ei-le-suprima/ -, azi a venit rândul să vă prezentăm modalitățile prin care sunt reduși la tăcere polițiștii Academiei, pentru ca abuzurile și ilegalitățile din această instituție de învățământ a M.A.I. să nu „răsufle” în afara zidurilor.

Așadar, după ce a fost publicat articolul de mai sus, 3 (TREI BUCATI) indivizi „îngalonați” pentru atribuții de poliție inexistente dar cu mentalitate de inchizitor     s-au sesizat/au fost „montați” de rector/alte personaje dubioase să îl „ia la 3 (trei) păzește” pe agentul de poliție Stănescu. Doar „agentul ăsta”, în opinia unora, e un „pârlit pe care-l facem imediat”. Cei 3 inchizitori i-au cerut „pârlitului” să scrie „după dictare”, ce vor mușchii lor de „polițist”: de ce au apărut documente în Incisiv de Prahova, de ce s-a adresat SPR „Diamantul” că „și-a pus pe toți în cap”. Mai mult, ăștia 3 (trei) se credeau în filme americane polițiste or pe scenă, când nenea Torje era mare actor de comedie – jucau rol de: șmecher, cumințel și sfătos. Păi voi știți să jucați aceste roluri exact cum știți să vă legitimați: adică, deloc. Cine v-a învățat pe voi „stimabililor” că să nu vă declinați identitatea, calitatea oficială? Vă credeți în filme polițiste în care „filați gușterul” apoi îl intimidați să vă zică ce vor „urechiușelor voastre de milițian-securist fin” să audă?

Cine v-a învățat pe voi să luați apărarea șefului (voi, subalterni direcți ai rectorului Torje) să îl cercetați pe membrul nostru de sindicat pentru o sesizare a SPRD care vă viza „stăpânul”) cu încălcarea Legii? Vă spunem noi: incultura, lipsa logicii și a rațiunii, obediența pe care le-ați dovedit prin „invitarea membrului nostru” în „celula” voastră care pute, la propriu, de incultură juridică și „mizerie milițieneasco-bolșevică”!

Acești trei „polițiști” sunt plătiți lunar, de statul Român pentru… ce? Miliție bolșevică? Să ascundeți mizeriile incompetenților și inculților care au ajuns să domine Academia de Poliție „A.I.Cuza”, falși polițiști din structura de suport resurse-umane respectiv conducere a Academiei? Să ascundă încălcările Legii și ale drepturilor fundamentale? Ei bine, da! Aceasta este misiunea acestor 3 „controlori interni”: să încalce legea pentru ca „stăpânul și pilele lui să trăiască fericite până la adânci bătrâneți!”.

Oare ăștia 3 „polițiști„ AU FOST TESTAȚI PSIHOLOGIC CU ACELEAȘI TESTE COMUNISTE, EXPIRATE PE CARE M.A.I. ÎNCĂ LE UZITEAZĂ? NOI AȘA CREDEM, CĂCI NU NE EXPLICĂM ÎN ALT MOD COMPORTAMENTUL ACESTOR INDIVIZI

Doamna ministru Dan, mai aveți mulți „polițiști” d’ăștia, „după chipul și asemănarea șefului”?

Alexandru Firicel – președinte teritorial SPR „Diamantul”-secția 13 Poliție

 

SINDICATUL POLITISTILOR DIN ROMANIA

“D I A M A N T U L”

                                                       www.sprdiamantul.ro

str. Ienachita Vacarescu, nr.17 A, Sector 4 Bucuresti

Tel/fax:021.315.28.26

petitii.sprdiamantul@yahoo.com

 

 

 

Doamnei Carmen Daniela DAN

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Subscrisa Sindicatul Politistilor din Romania „Diamantul”, persoana juridica cu personalitate legal dobândita conform sentintei civile nr. 22(PJ)/23.11.2006, pronuntata în dosarul nr. 15033/302/2006 al Judecatoriei   sectorului 5, cu sediul in Bucuresti, strada Ienachita Vacarescu nr. 17A, sector 4,

În temeiul art.9[1], art. 25[2] alin.(1), art.51[3] Constituție, art.28[4] din Legea nr.62/2011, Legii nr.571/2004 și a împuternicirii membrului nostru de sindicat, dl.STĂNESCU MIHAIL, formulăm următoarea SESIZARE prin care respectuos vă solicităm să cercetați, soluționați următoarele:

La data de 08.01.2017, prin abuz de putere, dl. prof.univ.dr. Torje Daniel-Costel a semnat adresa nr.6991/04 ianuarie 2018 (atașată) prin care comunică institutului de Studii pentru Ordine publică un refuz nemotivat, fără temei în Lege, cu privire la mutarea membrului nostru de sindicat din Academia de Poliție în cadrul I.S.O.P.

Potrivit art.27^33[5] și a art. 27^34 lit.b)[6] din legea nr. 360/2002 postul vacant de execuție poate fi ocupat prin mutare, la cerere sau în interesul serviciului. În acest sens, atât Academia de Poliție cât și Institutul de Studii pentru Ordine Publică și-au exprimat acordul pentru schimbarea unității M.A.I. potrivit raportului nr.50579401/13.12.2017 (ISOP) respectiv  nr.6904/14.12.2017 (Academia de Poliție) – atașat.

Cu încălcarea art. 25 alin.(1) Constituție și a art. 18[7] din Secţiunea a 2-a Modificarea și suspendarea raportului de serviciu la OMAI nr.140/2016, după ce a aprobat mutarea membrului nostru de sindicat dl. STĂNESCU MIHAIL, dl. prof.univ.dr. Torje Daniel-Costel, nemotivat, ilegal (o vădită încălcare a art. 2 lit.n)[8] din Legea nr. 554/2004), a emis adresa nr.6991/04 ianuarie 2018 prin care înștiințează ISOP că „își retrage avizul favorabil mutării”. Or, acest refuz, dl. prof.univ.dr. Torje Daniel-Costel trebuia să îl emită anterior nicidecum după ce a avizat raportul nr.6904/14.12.2017.

Față de cele prezentate, cu respect vă solicităm:

  1. să anulați adresa ilegală de refuz nr.6991/04 ianuarie 2018 și să aprobați mutarea membrului nostru de sindicat în cadrul ISOP conform raportului nr.50579401/13.12.2017 (ISOP) respectiv 6904/14.12.2017 (Academia de Poliție);
  2. să îl cercetați pe dl. prof.univ.dr. Torje Daniel-Costel pentru exercitarea abuzivă a funcției în scopul de a îngrădi un drept fundamental al membrului nostru de sindicat (libertatea de mișcare);
  3. în subsidiar cererii noastre de la pct.-ul 2, să îi identificați pe funcționarii incompetenți din Academia de poliție care au redactat proiectul adresei nr.6991/04 ianuarie 2018 și să îi cercetați.

Vă rugăm să ne comunicați modul în care ați înțeles soluționarea prezentei și sancțiunea/sancțiunile acordate funcționarilor incompetenți din cadrul Academiei de Poliție „A.I.Cuza”.

Cu stimă,

Secretar General SPR „Diamantul”

Marin ȘERBĂNESCU

[1] ART. 9 Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale

Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale se constituie si isi desfasoara activitatea potrivit statutelor lor, in conditiile legii. Ele contribuie la apararea drepturilor si la promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor lor.

[2] ART. 25 Libera circulatie (1) Dreptul la libera circulatie, in tara si in strainatate, este garantat. Legea stabileste conditiile exercitarii acestui drept.

[3] ART. 51 Dreptul de petitionare (2) Organizatiile legal constituite au dreptul sa adreseze petitii exclusiv in numele colectivelor pe care le reprezinta. (3) Exercitarea dreptului de petitionare este scutita de taxa. (4) Autoritatile publice au obligatia sa raspunda la petitii in termenele si in conditiile stabilite potrivit legii.

[4] Articolul 28(1) Organizațiile sindicale apără drepturile membrilor lor, ce decurg din legislația muncii, statutele funcționarilor publici, contractele colective de muncă și contractele individuale de muncă, precum și din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, în fața instanțelor judecătorești, organelor de jurisdicție, a altor instituții sau autorități ale statului, prin apărători proprii sau aleși.(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), organizațiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acțiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acțiune în justiție în numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora. Acțiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizația sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunță la judecată în mod expres.(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de alin. (1) și (2), organizațiile sindicale au calitate procesuală activă.

[5] Articolul 27^33Postul vacant se ocupă de polițistul care îndeplinește condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, precum și condițiile prevăzute de prezenta secțiune.

[6] Articolul 27^34Postul de execuție vacant se ocupă prin: b) mutare, la cerere sau în interesul serviciului;

[7] Articolul 18(1) Mutarea polițistului la cerere în cadrul altei unități din MAI se solicită de către polițist, prin raport scris adresat șefului unității cesionare. Raportul se înregistrează la secretariatul acestei unități.(2) Șeful unității cesionare poate solicita șefului unității cedente acordul de principiu, precum și transmiterea dosarului personal al polițistului.(3) În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, șeful unității cesionare/șeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaștere a polițistului.(4) În situația în care a fost adoptată decizia privind mutarea polițistului, șeful unității cesionare transmite unității cedente raportul de mutare al polițistului și solicită acordul șefului unității cedente.(5) Unitatea cedentă, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea raportului de mutare în condițiile alin. (4), întreprinde demersurile necesare în vederea emiterii actului administrativ de mutare sau, după caz, comunică unității cesionare motivele care au stat la baza refuzului mutării.

[8] Articolul 2 n) exces de putere – exercitarea dreptului de apreciere al autorităților publice prin încălcarea limitelor competenței prevăzute de lege sau prin încălcarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

Citeste in continuare
Publicitate
1 Comentariu

Actualitate

EXCLUSIV/LEGĂTURILE ȘEFULUI IPJ SIBIU, IVANCEA TIBERIU, CU LUMEA POLITICĂ ȘI DE AFACERI

Incisiv

Publicat

pe

De

Apucăturile șeului IPJ Ivancea Tiberiu din ultima perioadă au înfuriat cetățeniii Sibiului care au început „să își aducă aminte” și să vorbească despre apropiații acestui „șef polițist” al Sibiului și afacerile pe care le întreprinde la nivel local.

Supărată pe „javrele care au început să vorbească”, soția șefului IPJ Sibiu, Ivancea Iulia, a postat o fotografie sugestivă pentru „sclavii” din Sibiu care au cutezat să se răzvrătească împotriva stăpânirii, a dominației tiranice a clanului Ivancea. La acea fotografie dedicată „prostimii” au început să își arate susținerea … oameni politici și apropiați ai familiei Ivancea…

Iulia Crăciun, viceprimar al comunei Șelimbăr, județul Sibiu este asociată cu familia Ivancea pentru construirea unei pensiuni în aceeași comună. Autorizația de construire „ca să nu bată la ochi”, a fost emisă pe numele socrului șefului IPJ Sibiu, Ionescu Cimmaron. Pentru construirea acestei pensiuni Uniunea Europeană a acordat finanțare… chiar dacă, din punct de vedere tehnic construcția în cauză nu îndeplinește toate cerințele

Familia Ivancea are relații apropiate și cu fostul primar din Șelimbăr, Daniel Maricuța, cel arestat de DNA in 2016 pt cea mai mare fraudă imobiliară din țara https://adevarul.ro/locale/sibiu/ce-intampla-mai-mare-dosar-coruptie-ardeal-prejudicii-uriase-principalul-urmarit-penal-umbla-liber-1_590709c55ab6550cb8b3dbd9/index.html.

În anul 2016, soții Ivancea au cununat religios pe fiica lui Gheorghe Aldea, președintele Redal Group dar și al Asociației Patronatelor din Sibiu. Aldea Alexandra s-a măritat cu Neamțiu Ciprian, fratele unui fost politist condamnat pentru fapte de corupție (trafic de influență și dare de mită, Neamțiu Lucian) https://m.adevarul.ro/locale/sibiu/comisarul-lucian-neamtiu-propus-destituirea-politie-fost-condamnat-definitiv-trafic-influenta-1_50e6b1bc596d720091706e9a/index.html?fbclid=IwAR1AHE1hdW6p1kqDtLhKTa2_Yh9wHHPD-mvKSZ2-PCid9h4EOQYYqMH4F6M.

Ascensiunea lui Neamțiu Lucian în Poliție (fost subofițer de poliție) este cel puțin frauduloasă: dacă în anul 2000 era sergent major de poliție abia ieșit de pe băncile Școlii Câmpina, în anul 2001 acesta deținea gradul militar de locotenent de poliție în anul 2013 acesta deținea gradul de comisar de poliție. Doar era nepotul fostului șef  al Poliției Municipiului Sibiu (Muciu Constantin, în prezent pensionar M.A.I.) dar și al deputatului Cindrea Ioan. În ceea ce îl privește pe Neamțiu Lucian, in prima sentința, cea de la Curtea de Apel Alba Iulia, a fost achitat pt faptele sale. La ICCJ, din spusele finului lui Ivancea, Adrian Barbu, Ivancea ar fi avut un rol important în sensul ca ar fi fost autorul moral al unor note informative trimise de catre S.I.P.I.-Sibiu acelei instanțe, decizia fiind de 3 ani de inchisoare cu suspendare … Fostul politist poate sa ceara instantei sa ii comunice daca au existat astfel de note la acel moment si ce institutie le-a emis…

Apropierea lui Ivancea de familia Aldea a fost in contextul in care Ivancea era detasat la Bucuresti dupa cazul ursului impuscat si dorea neaparat sa se reintoarca in functie. In acest context ar fi beneficiat de sprijinul politic al lui Aldea.

De asemenea, familia Ivancea petrece „clipe de neuitat” împreună cu șeful SRI Sibiu, badea Alexandru și soția acestuia în locații deloc ieftine și unde își rezolvă problemele (acoperă ilegalitățile/„decapitează” oponenții lor/apropiaților lor). cam tot așa cum petrece și cu Șebu Sebastian (fostul șef al SIPI Sibiu pensionat la vârsta de 42 de ani, în prezent șeful cancelariei prefectului Sibiu).

În prezent, același Ivancea Tiberiu „și-a întins antenele” și incearcă să obțină sprijinului politic din partea ministrului Turismului, Bogdan Trif, despre care se spune ca este nașul de cununie al „obedientului său subaltern”, inspectorul principal Paroș Ciprian , șeful Biroului Rutier Sibiu … cel căruia îi este frică de Ivancea Tiberiu …

Bogdan Trif ar avea sarcina „de partid” să discute cu ministra Carmen Dan să îl mențină în actuala funcție pe „cameleonul politic” Ivancea Tiberiu (fost apropiat și numit în funcție cu sprijinul senatorului Ioan Ariton – „nașul de funcție al lui Ivancea Tiberiu” – care l-a „montat” în scaunul de șef I.P.J. Sibiu) 

În Sibiu încep să se dezvăluie „balaurii” și capetele lor… metehnele lor, ilegalitățile și, până la urmă, crimele împotriva sibienilor pe care aceștia le comit nu sunt străine de oamenii simpli, „sclavii”. Iar oamenii vor să se elibereze de sub jugul „boierilor” care i-au încălecat și nu mai vor neam să le dea voie să respire. Am convingerea că, într-un final, Dreptatea va învinge iar justiția își va face treaba și-i va despovăra de sibieni de „calicii bugetari”.

 

Alexandru Firicel șef Departament Investigații

 

Citeste in continuare

Actualitate

EXCLUSIV/PROCURORUL GHIȚĂ DANIEL DE LA PARCHETUL SINAIA FUGE DE RĂSPUNDERE SAU MINTE CU NERUȘINARE PENTRU A-L PROTEJA PE „PANARICĂ”?

Incisiv

Publicat

pe

De

Se zice că pentru a fi admis în magistratură trebuie să treci prin examene dure, riguroase unde doar candidații foarte bine pregătiți au succes. E foarte posibil să fie adevărat căci, până la urmă, nu e greu să înveți ci să aplici ceea ce ai învățat. Doar pentru asta s-a inventat „școala”.

 

Se pare că procurorul Ghiță Daniel din cadrul Parchetului de pe Lângă Judecătoria Sinaia ori „a trecut precum gâsca prin apă” prin magistratură ori face tot posibilul să îl protejeze pe „omul lui Portocală-Zdreanță”, Manea Vladimir cunoscut și sub porecla „Panarică” căci nu vrea, nici în ruptul capului, să își corecteze „eroarea materială” https://www.incisivdeprahova.ro/2018/10/16/exclusivextraterestrii-prahova-evenimentul-rutier-de-la-secaria-este-anchetat-de-procurorii-de-la-sinaia-ca-si-frauda-la-votul-electronic/.

Mai susține acest „procuror” că dosarul este foarte bine întocmit și că Parchetul de pe Lângă Tribunalul Prahova „va sesiza și va corecta din oficiu eroarea materială” … aha! Dar de ce nu o corectezi dumneata, domnule Ghiță? Că tot susții că „dosarul e beton”. Din aceleași considerente pentru care nu ați vrut să-i comunicați părții vătămate: numărul dosarului, copii după actele dosarului ș.a.m.d. pentru că dosarul e „varză” și aveți ordin (ori, mai grav, ați primit șpagă/sunteți șantajați) ca să-l „ascundeți pe Panarică”… să-l „spălați”.

După ce „i-a dat flit” victimei evenimentului de la Secăria, T.E.A., în data de 17.10.2018 pe motiv că „nu avea program de audiențe” (doar marțea și joia are un astfel de program), procurorul Ghiță a catadicsit să stea de vorbă cu T.E.A. în data de 18.10.2018 (în jurul orei 09.50 … ce dacă orarul de audiențe începe de la 09.30) și să-i comunice victimei evenimentului rutier de la Secăria că „totul e în regulă, doar încadrarea juridică eronată a faptei nu este motiv de clasare/mușamalizare a unei cauze penale”. Cu așa procuror, domnu’ Ghiță, nu ne surprinde faptul că e țara plină de infractori.

Căci, dacă erați corecți, domnu’ procuror Ghiță, spuneați și ce fel de cercetări efectuați pentru a-l „spăla” pe Panarică. Nu de alta dar statutul polițistului zice „la mișto” că, dacă s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, polițistul este pus la dispoziție și îndeplinește alte atribuții care să nu impieteze cercetarea penală.

Până la urmă, nu e o faptă chiar așa de gravă să fugi de la locul accidentului (mai ales ca polițist aflat în timpul programului de lucru) și/sau să conduci autovehicule în stare de ebrietate/sub influența băuturilor alcoolice, așa-i dom’ procuror Ghiță? Doar toți „bem alcool când și pe unde apucăm” și, dacă e mocca, mai „tragem și pe nas” ceva ierburi. Doar munca la stat înseamnă „să stai” nicidecum să muncești. (Cerasela N.).

N.R. Oare procurorul Stasie Eduard din cadrul Parchetului de pe Lângă Tribunalul Prahova o fi observat „eroarea materială”? Oare domnul chestor Mirițescu (șeful IPJ Prahova), l-a pus la dispoziție pe acest Manea Vladimir? întrebăm și noi pentru niște prieteni…

Citeste in continuare

Actualitate

EXCLUSIV/OARE CUM PUTEM AVEA NOI, OAMENII SIMPLII, PRETENȚIA CA MAGISTRAȚII SĂ NE RESPECTE DREPTURILE CÂND EI NU AU DREPTURI?

Incisiv

Publicat

pe

De

Pe zi ce trece observ că știința dreptului este un basm S.F. Dreptul, Legea, cea care ar trebuie să ne guverneze viețile este o iluzie. O recunoaște chiar Consiliul Superior al Magistraturii, garantul independenței justiției. Instituția constituțională care susține cu vehemență că „magistrații sunt și trebuie să rămână independenți, opiniile acestora fiind inviolabile” este chiar cea care nu acordă dreptul la apărare magistraților în conformitate cu articolul 24 Constituție.

Numai că și dreptul, legea s-au născut din contradicție pornindu-se de la întrebarea: „ceea ce facem trebuie să fie benefic doar pentru un individ/grup de indivizi sau pentru toți indivizii și mediul ambiant?” Deci, până și opiniile magistraților sunt supuse dezbaterilor, contradictorialității, atât public cât și în fața instanțelor superioare, Curții Constituționale a României, Curții de Justiție a Uniunii Europene sau Curții de la Strasbourg.

 

Ei bine, dreptul la apărare în orice proces este un drept fundamental despre care am vorbit și în articolele anterioare și despre care Curtea Constituțională a considerat ca fiind încălcat în cazul polițstilor prin Decizia nr.653/2017. Deși Deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României și ar trebui să fie aplicabile și în situații similare (mutatis mutandis), acest aspect este refuzat de instanțele de judecată ordinare. Ca exemplu, M.A.I.-ul și structurile sale continuă să invoce în instanță prevederile ordinului nr.600/2005, nesecret, nepublicat, inexistent juridic iar judecătorii să admită această „probă” nedovedită prin depunerea acesteia la dosarul cauzei ci doar în baza alegațiilor „interlopilor cu epoleți” ce se erijează în „consilier juridic” și „reprezentant legal al ministrului”.

Numai că, dacă în cazul polițiștilor Curtea Constituțională a reparat „eroarea” legiuitorului (de fapt, legile se nasc în birourile ministerelor, parlamentarii și președintele fiind marionetele funcționărimii care adoptă toate inepțiile), în cazul magistraților aceștia sunt lipsiți de dreptul la apărare în conformitate cu articolul 24 Constituție (dreptul de a fi apărat de un avocat pe durata cercetării disciplinare). Păi, cum rămâne cu independența opiniilor juridice și afectarea reputației magistraților când tocmai magistrații „nu au opinii” pe durata cercetării disciplinare, dreptul la aprăare fiind iluzoriu? Cum rămâne cu dreptul fundamental la apărare consacrat de articolul 6 al Convenției EDO?

Un alt exemplu este cel dat de articolele care guvernează abatera dsiciplinară a categoriilor bugetare: comportare necorespunzătoare în societate, familie sau la locul de muncă de natură să aducă atingere profesiei. Adică, orice faci și nu este plăcut unuia sau altuia constituie abatere disciplinară și se sancționează. Deci agentul statului trebuie mereu să fie „în gardă” să nu supere pe nimeni niciodată fiindcă „constituie abatere disciplinară”. Curtea Constituțională a României a statuat prin Decizia nr.225/2017 că această sintagmă contravine Constituției României, legiuitorului revenindu-i obligația să stabilească, concret, în ce constă „comportarea necorespunzătoare care aduce atingere profesiei”.

Este evident că între categoriile socio-profesionale legea și drepturile se aplică discreționar, ajungându-se în situația în care însăși magistrații români să devină frustrați și să aplice C.E.D.O., Constituția și Legea în cauzele pe care le au spre soluționare pe rolul Parchetelor și Instanțelor, în mod părtinitor (de fapt, să le eludeze) tocmai fiindcă magistrații români au fost privați de drepturile fundamentale chiar de către legiuitorul (exact ca militarii, după cum ne spunea Inspectoratul Gemeral de Aviație al M.A.I. – https://www.incisivdeprahova.ro/2018/10/17/exclusivinspectoratul-general-de-aviatie-al-m-militarii-nu-au-drepturi-fundamentale/).

Din moment ce însuși magistraților români le este îngrădit dreptul fundamental la apărare, actul de Justiție este unul fragil, utopic, iluzoriu, iar independența magistraților este un vis frumos care „dă bine pe sticlă” (atunci când politicieni și reprezentanți ai magistraților discută aprins) și care continuă să distrugă: viețile justițiabililor, Constituția, Legea, Convenția EDO și toate acele „principii revoluționare, anticomuniste” consacrate prin articolul 1 Constituție.

 

       Alexandru Firicel – șef Departament Investigații

decizia_225_din_4_aprilie_2016_ADMITERE
Decizie_653_2017

Citeste in continuare

Parteneri

Știri calde

Actualitate19 ore ago

EXCLUSIV/LEGĂTURILE ȘEFULUI IPJ SIBIU, IVANCEA TIBERIU, CU LUMEA POLITICĂ ȘI DE AFACERI

Apucăturile șeului IPJ Ivancea Tiberiu din ultima perioadă au înfuriat cetățeniii Sibiului care au început „să își aducă aminte” și...

Actualitate19 ore ago

EXCLUSIV/PROCURORUL GHIȚĂ DANIEL DE LA PARCHETUL SINAIA FUGE DE RĂSPUNDERE SAU MINTE CU NERUȘINARE PENTRU A-L PROTEJA PE „PANARICĂ”?

Se zice că pentru a fi admis în magistratură trebuie să treci prin examene dure, riguroase unde doar candidații foarte...

Actualitate19 ore ago

EXCLUSIV/OARE CUM PUTEM AVEA NOI, OAMENII SIMPLII, PRETENȚIA CA MAGISTRAȚII SĂ NE RESPECTE DREPTURILE CÂND EI NU AU DREPTURI?

Pe zi ce trece observ că știința dreptului este un basm S.F. Dreptul, Legea, cea care ar trebuie să ne...

Actualitate19 ore ago

EXCLUSIV/ZIARUL INCISIV DE PRAHOVA ÎNCEPE O CAMPANIE A DEZVĂLUIRILOR DIN LUMEA INTERLOPĂ IALOMIȚEANĂ.

M.A.I. ȘI I.G.P.R. ȘTIU ȘI NU FAC ABSOLUT NIMIC! (EPISODUL II)        Cazul ialomițeanului Lecatzas Georgesz „a lăsat cu gura...

Actualitate19 ore ago

EXCLUSIV/M.A.I. RECUNOAȘTE ȘI SE MÂNDREȘTE CĂ ÎNCALCĂ DECIZIILE CURȚII CONSTITUȚIONALE ȘI LEGEA

E supărare mare în Ministerul Afacerilor Interne că ziarul Incisiv de Prahova nu îi laudă, zilnic, pe acei funcționărași de...

Actualitate19 ore ago

EXCLUSIV/M.A.I. „ȚINE CU DINȚII” DE „ȘNAPANII” SINDICALI!

Se zice că, în Constituția României, la articolul 1 alineatul 5, în România ar fi obligatorie respectarea Constituției și a...

Actualitate19 ore ago

EXPLOZIV/”Iti tai p… si ti-o bag pe gat”!/Raportul cu amenintarile si insultele pornografice proferate de adjunctul IPJ Arad, comisarul sef Nicolae Dorin Batrin, arunca in aer Politia Romana!

Multe scandaluri a mai cunoscut incercatul Minister de Interne, dar poate precum cel cuprins in raportul pur si simplu incendiar...

Actualitate1 zi ago

Sondaj de Opinie/Credeti ca seful Politiei Locale Ploiesti, Adrian Vaida, a fost prins iar cu minciuna in instanta si se va mai alege cu un nou dosar penal?

Sondaj de opinie: Credeti ca seful Politiei Locale Ploiesti, Adrian Vaida,  a fost prins iar cu minciuna in instanta in...

Actualitate1 zi ago

Recepția dedicată aniversării a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Rusia și România la Ambasada Rusiei, receptie la care a participat si ziarul Incisiv de Prahova

La 15 octombrie la Ambasada Rusiei în România a avut loc o recepție cu prilejul împlinirii celor 140 de ani...

Actualitate2 zile ago

EDITORIAL/Nouă tendință – judecătorii psihologi si uneori chiar psihiatri

E clar care e noua “fita” la ICCJ! Dacă tot nu te obosești cu noile prevederi legale, Decizii CCR ca...

Actualitate2 zile ago

EXCLUSIV/NUCLEARA/ADEVĂRUL ASCUNS DIN SPATELE DESTITUIRII POLIȚISTULUI RĂDUINEA MARIAN

ÎN SIBIU POLIȚIȘTII TREBUIE SĂ FRATERNIZEZE CU INTERLOPII! ALTFEL, SUNT ELIMINAȚI DE „INTERLOPII BUGETARI” ! Într-o noapte de aprilie 2016...

Actualitate2 zile ago

EXCLUSIV/I.P.J. IALOMIȚA A RĂMAS FĂRĂ CONDUCERE!

  „Febra” împuternicirilor ce a îmbolnăvit întreg sistemul polițienesc din M.A.I. nu a rămas fără repercusiuni. După perioada expirării unui...

Actualitate2 zile ago

EXCLUSIV/INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAȚIE AL M.A.I.: „MILITARII NU AU DREPTURI FUNDAMENTALE!”

   Pentru cei mai mulți dintre cetățeni haina militară, misiunile militarilor și viața cazonă a acestora sunt un model de...

Actualitate2 zile ago

EXPLOZIV/SUA si UE-BATALIA PENTRU SUBJUGAREA ROMANIEI!!!/PARADITI DNA-UL!!!

DENUNTATI UNILATERAL MCV-UL ILEGAL!!! Nu este pentru prima oara cand afirm, cu argumente temeinice, ca Romania a fost si este...

Actualitate2 zile ago

EXPLOZIV/Emisiune Nasul Special Tv, EXPLOZIVA, “Stop abuzurilor – Fiat Justitia”

Așa cum am anunțat, în cadrul emisiunii Nasul Special, împreună cu Nicoleta Lavinia Coțofană, o să pun bazele unei asociații...

Top Articole Incisiv