Connect with us

Actualitate

EXCLUSIV/Statul Român plătește salarii uriașe unor agenți ai statului din M.A.I. – Academia de Poliție „A.I.Cuza” pentru activități de „miliție bolșevică”!

Incisiv

Publicat

pe

Fie că ne place fie că nu trebuie să începem să recunoaștem că degeaba avem legi drepte, constituție europeană, CEDO, Declarație universală a Drepturilor Omului ș.a.m.d. fiindcă, în M.A.I., acestea nu se aplică. „Fac ce vreau eu!” este singura lege” care guvernează mințile întunecate ale unor controlori interni din Academia de Poliție „A.I.Cuza”.

De fapt, acești „slujbași ai statului”, controlorii interni din M.A.I. nu sunt altceva decât „dulăii de pază ai șefului și pilelor acestuia”. Sunt în stare de orice aceste nevertebrate doar-doar „șefu’ să fie mulțumit!”.

Dacă ieri v-am prezentat „necunoașterea Legii” chiar de către un profesor universitar doctor și rector al Academiei de Poliție A.I.Cuza (dl.Torje) – https://www.incisivdeprahova.ro/2018/01/11/exclusivcum-oare-sa-avem-politsti-care-sa-cunoasca-drepturile-fundamentale-ale-cetateanului-constitutia-cand-insasi-academia-de-politie-cuza-prin-rectorul-ei-le-suprima/ -, azi a venit rândul să vă prezentăm modalitățile prin care sunt reduși la tăcere polițiștii Academiei, pentru ca abuzurile și ilegalitățile din această instituție de învățământ a M.A.I. să nu „răsufle” în afara zidurilor.

Așadar, după ce a fost publicat articolul de mai sus, 3 (TREI BUCATI) indivizi „îngalonați” pentru atribuții de poliție inexistente dar cu mentalitate de inchizitor     s-au sesizat/au fost „montați” de rector/alte personaje dubioase să îl „ia la 3 (trei) păzește” pe agentul de poliție Stănescu. Doar „agentul ăsta”, în opinia unora, e un „pârlit pe care-l facem imediat”. Cei 3 inchizitori i-au cerut „pârlitului” să scrie „după dictare”, ce vor mușchii lor de „polițist”: de ce au apărut documente în Incisiv de Prahova, de ce s-a adresat SPR „Diamantul” că „și-a pus pe toți în cap”. Mai mult, ăștia 3 (trei) se credeau în filme americane polițiste or pe scenă, când nenea Torje era mare actor de comedie – jucau rol de: șmecher, cumințel și sfătos. Păi voi știți să jucați aceste roluri exact cum știți să vă legitimați: adică, deloc. Cine v-a învățat pe voi „stimabililor” că să nu vă declinați identitatea, calitatea oficială? Vă credeți în filme polițiste în care „filați gușterul” apoi îl intimidați să vă zică ce vor „urechiușelor voastre de milițian-securist fin” să audă?

Cine v-a învățat pe voi să luați apărarea șefului (voi, subalterni direcți ai rectorului Torje) să îl cercetați pe membrul nostru de sindicat pentru o sesizare a SPRD care vă viza „stăpânul”) cu încălcarea Legii? Vă spunem noi: incultura, lipsa logicii și a rațiunii, obediența pe care le-ați dovedit prin „invitarea membrului nostru” în „celula” voastră care pute, la propriu, de incultură juridică și „mizerie milițieneasco-bolșevică”!

Acești trei „polițiști” sunt plătiți lunar, de statul Român pentru… ce? Miliție bolșevică? Să ascundeți mizeriile incompetenților și inculților care au ajuns să domine Academia de Poliție „A.I.Cuza”, falși polițiști din structura de suport resurse-umane respectiv conducere a Academiei? Să ascundă încălcările Legii și ale drepturilor fundamentale? Ei bine, da! Aceasta este misiunea acestor 3 „controlori interni”: să încalce legea pentru ca „stăpânul și pilele lui să trăiască fericite până la adânci bătrâneți!”.

Oare ăștia 3 „polițiști„ AU FOST TESTAȚI PSIHOLOGIC CU ACELEAȘI TESTE COMUNISTE, EXPIRATE PE CARE M.A.I. ÎNCĂ LE UZITEAZĂ? NOI AȘA CREDEM, CĂCI NU NE EXPLICĂM ÎN ALT MOD COMPORTAMENTUL ACESTOR INDIVIZI

Doamna ministru Dan, mai aveți mulți „polițiști” d’ăștia, „după chipul și asemănarea șefului”?

Alexandru Firicel – președinte teritorial SPR „Diamantul”-secția 13 Poliție

 

SINDICATUL POLITISTILOR DIN ROMANIA

“D I A M A N T U L”

                                                       www.sprdiamantul.ro

str. Ienachita Vacarescu, nr.17 A, Sector 4 Bucuresti

Tel/fax:021.315.28.26

petitii.sprdiamantul@yahoo.com

 

 

 

Doamnei Carmen Daniela DAN

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Subscrisa Sindicatul Politistilor din Romania „Diamantul”, persoana juridica cu personalitate legal dobândita conform sentintei civile nr. 22(PJ)/23.11.2006, pronuntata în dosarul nr. 15033/302/2006 al Judecatoriei   sectorului 5, cu sediul in Bucuresti, strada Ienachita Vacarescu nr. 17A, sector 4,

În temeiul art.9[1], art. 25[2] alin.(1), art.51[3] Constituție, art.28[4] din Legea nr.62/2011, Legii nr.571/2004 și a împuternicirii membrului nostru de sindicat, dl.STĂNESCU MIHAIL, formulăm următoarea SESIZARE prin care respectuos vă solicităm să cercetați, soluționați următoarele:

La data de 08.01.2017, prin abuz de putere, dl. prof.univ.dr. Torje Daniel-Costel a semnat adresa nr.6991/04 ianuarie 2018 (atașată) prin care comunică institutului de Studii pentru Ordine publică un refuz nemotivat, fără temei în Lege, cu privire la mutarea membrului nostru de sindicat din Academia de Poliție în cadrul I.S.O.P.

Potrivit art.27^33[5] și a art. 27^34 lit.b)[6] din legea nr. 360/2002 postul vacant de execuție poate fi ocupat prin mutare, la cerere sau în interesul serviciului. În acest sens, atât Academia de Poliție cât și Institutul de Studii pentru Ordine Publică și-au exprimat acordul pentru schimbarea unității M.A.I. potrivit raportului nr.50579401/13.12.2017 (ISOP) respectiv  nr.6904/14.12.2017 (Academia de Poliție) – atașat.

Cu încălcarea art. 25 alin.(1) Constituție și a art. 18[7] din Secţiunea a 2-a Modificarea și suspendarea raportului de serviciu la OMAI nr.140/2016, după ce a aprobat mutarea membrului nostru de sindicat dl. STĂNESCU MIHAIL, dl. prof.univ.dr. Torje Daniel-Costel, nemotivat, ilegal (o vădită încălcare a art. 2 lit.n)[8] din Legea nr. 554/2004), a emis adresa nr.6991/04 ianuarie 2018 prin care înștiințează ISOP că „își retrage avizul favorabil mutării”. Or, acest refuz, dl. prof.univ.dr. Torje Daniel-Costel trebuia să îl emită anterior nicidecum după ce a avizat raportul nr.6904/14.12.2017.

Față de cele prezentate, cu respect vă solicităm:

  1. să anulați adresa ilegală de refuz nr.6991/04 ianuarie 2018 și să aprobați mutarea membrului nostru de sindicat în cadrul ISOP conform raportului nr.50579401/13.12.2017 (ISOP) respectiv 6904/14.12.2017 (Academia de Poliție);
  2. să îl cercetați pe dl. prof.univ.dr. Torje Daniel-Costel pentru exercitarea abuzivă a funcției în scopul de a îngrădi un drept fundamental al membrului nostru de sindicat (libertatea de mișcare);
  3. în subsidiar cererii noastre de la pct.-ul 2, să îi identificați pe funcționarii incompetenți din Academia de poliție care au redactat proiectul adresei nr.6991/04 ianuarie 2018 și să îi cercetați.

Vă rugăm să ne comunicați modul în care ați înțeles soluționarea prezentei și sancțiunea/sancțiunile acordate funcționarilor incompetenți din cadrul Academiei de Poliție „A.I.Cuza”.

Cu stimă,

Secretar General SPR „Diamantul”

Marin ȘERBĂNESCU

[1] ART. 9 Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale

Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale se constituie si isi desfasoara activitatea potrivit statutelor lor, in conditiile legii. Ele contribuie la apararea drepturilor si la promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor lor.

[2] ART. 25 Libera circulatie (1) Dreptul la libera circulatie, in tara si in strainatate, este garantat. Legea stabileste conditiile exercitarii acestui drept.

[3] ART. 51 Dreptul de petitionare (2) Organizatiile legal constituite au dreptul sa adreseze petitii exclusiv in numele colectivelor pe care le reprezinta. (3) Exercitarea dreptului de petitionare este scutita de taxa. (4) Autoritatile publice au obligatia sa raspunda la petitii in termenele si in conditiile stabilite potrivit legii.

[4] Articolul 28(1) Organizațiile sindicale apără drepturile membrilor lor, ce decurg din legislația muncii, statutele funcționarilor publici, contractele colective de muncă și contractele individuale de muncă, precum și din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, în fața instanțelor judecătorești, organelor de jurisdicție, a altor instituții sau autorități ale statului, prin apărători proprii sau aleși.(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), organizațiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acțiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acțiune în justiție în numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora. Acțiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizația sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunță la judecată în mod expres.(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de alin. (1) și (2), organizațiile sindicale au calitate procesuală activă.

[5] Articolul 27^33Postul vacant se ocupă de polițistul care îndeplinește condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, precum și condițiile prevăzute de prezenta secțiune.

[6] Articolul 27^34Postul de execuție vacant se ocupă prin: b) mutare, la cerere sau în interesul serviciului;

[7] Articolul 18(1) Mutarea polițistului la cerere în cadrul altei unități din MAI se solicită de către polițist, prin raport scris adresat șefului unității cesionare. Raportul se înregistrează la secretariatul acestei unități.(2) Șeful unității cesionare poate solicita șefului unității cedente acordul de principiu, precum și transmiterea dosarului personal al polițistului.(3) În vederea fundamentării deciziei privind mutarea, șeful unității cesionare/șeful nemijlocit poate realiza un interviu de cunoaștere a polițistului.(4) În situația în care a fost adoptată decizia privind mutarea polițistului, șeful unității cesionare transmite unității cedente raportul de mutare al polițistului și solicită acordul șefului unității cedente.(5) Unitatea cedentă, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea raportului de mutare în condițiile alin. (4), întreprinde demersurile necesare în vederea emiterii actului administrativ de mutare sau, după caz, comunică unității cesionare motivele care au stat la baza refuzului mutării.

[8] Articolul 2 n) exces de putere – exercitarea dreptului de apreciere al autorităților publice prin încălcarea limitelor competenței prevăzute de lege sau prin încălcarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

Citeste in continuare
Publicitate
1 Comentariu

Actualitate

EXCLUSIV/UPG – SRI condusa de ramasitele incompetentei/”SCHELETELE” DIN FISETELE SRI

Incisiv

Publicat

pe

De

Am trecut, in acest week-end, pe la UPG – SRI din Ploiesti sa vedem cum decurge procesul de inscriere la sesiunea de admitere din iulie 2018.

La prima vedere un vant al incompetentei manageriale ne-a facut sa credem ca am intrat in pustiu.

In fata intrarii, langa panourile de afisare, doua doamne serveau cate o cafeluta si isi oxigenau plamanii tragand tacticoase din tigari si discutau in liniste. Am aplecat urechea si am auzit cateva relici din discutiile dumnealor.

Prima se referea la lipsa studentilor la procesul de inscriere din aceasta sesiune de admitere. Doamna cocheta susoteste catre cealalta doamna ca este din cauza conducerii (grija dumnealor pentru a-si asigurara salarii imense si, interes ce tinde la zero pentru bunul mers al institutiei), care nu mai are niciun interes, majoritatea gandindu-se la cum sa faca sa mai stea inca un an pe la, vaca de muls, UPG – SRI. Tot doamna ii povestea celeilalte ca s-au facut angajari pe spranceana, aici s-a auzit numele tanarului pensionar de la SRI, domnul Rizea. Apropo’, don’ Corleone’,  profesor Rizea, mai usor cu “pianul pe scari” si cu acte de vitejie precum cele cu actionarea in judecata sau cu denigrarea!  Pianul daca il scapati pe scari se sparge rau de tot. O “pasarica” ne sopteste prin castile de la SRI ca, asa-zisul dumneavoastra denunt si inregistrarea pe care cu succes ati realizat-o chiar pe holurile UPG cu Corneliu Paltanea (fostul sef al SRI Prahova) care a condus la retinerea acestuia  nu va tine de cald sau va exonereaza de “scheletele” din dulap. Cu aceste actiuni “maestre” doar ati scapat atunci din urmarirea penala. Deci, atentie cu amenintarile securiste pe ziar, atentie cu “pianul pe scari”. E o perioada foarte alunecoasa dom’ “Corleone”…Ce ziceti, “de legal e legal, dar o fi moral”? Va spune ceva? La dumneavoastra a fost legal sa faceti denunt sa scapati, cu toate ca nu era moral dar…faptele nu s-au prescris, nici la DJI Prahova, nici la DJI Dambovita. Fisteul este plin! Gata cu telefoanele pe la fostii dumneavostra colegi dar si ai directorului general al ziarului nostru., Va spunem noi, nu este si nu va fi impresionat!

Asta nu a fost tot! Ma uitam linistita pe listele cu ofertele facultatilor din cadrul universitatii si am ascultat si opinia celeilalte doamne, ce gusta din cafeluta. Doamna isi exprima nemultumirea fata de strategia de concedieri ce se va vota marti 17.07.2018, in pseudosedinta Senatului. Doamna ii spune celeilalte ca, astia din conducere, in loc sa plece la pensie  au strategia de a disponibiliza, fara sa respecte nici o prevedere legala, tehnicieni de la toate departamentele. Tot dumneaei sublinia ca din cuantumul salariilor membrilor supradimensionatei echipe manageriale (Coloja, Buzoianu, Minescu, Paraschiv, Nistor, Rosca) sau a personajelor din anturajul lor (Minescu Florea, Cristescu, Vasilescu etc.), se pot plati fara probleme un sfert din salariile angajatilor UPG – SRI (n.r.: ne-a bucurat nespus, faptul ca, tot ceea ce v-am facut cunoscut in toate articolele de pana acum se confirma).

Cealalta doamna, intrand in speranta aparitiei vreunui candidat ratacit, aproba si spune soptit:  Nu-i mai satura Dumnezeu, nu vad cat rau fac universitatii?

Amandoua merg agale spre salile de admitere cu zambete triste pe fata!

Domnilor si doamnelor din echipa manageriala, de mare succes, aceasta este eticheta pe care o aveti printre angajatii UPG – SRI si acestea sunt rezultatele activitatilor pe care le prestati la tarife indecente (cu avantaje deosebite: norme micsorate, salarii nesimtit de mari, continuare de activitate in loc de pensie etc).

Domnilor si doamnelor din Senatul UPG – SRI aveti grija ce votati maine, pentru ca din nou sunteti pasibili de actiuni penale. O sa urmarim cu interes ce se va intampla azi si cum veti vota! Vom reveni! (Cerasela N.).

Citeste in continuare

Actualitate

EXPLOZIV/ SPP-ul si DGPI dau tarcoale magistratilor/SPP si ”Doi s un sfert” au protocoale secrete!

Incisiv

Publicat

pe

De

Iata ca in timp ce toate tunurile sunt puse pe protocoalele secrete ale SRI-ului, alte structuri merg pe burta, de parca nici usturoi nu au mancat si, drept urmare, nici gura nu le miroase. Insa cum aceste protocoale deviante de la cele mai elementare reguli ale democratiei si independentei Justitiei deopotriva trebuie tratate cu aceeasi masura, cu siguranta se vor face sapaturi suplimentare pentru a se da si de urma acestor protocoale secrete semnate intre doua servicii secrete si trei institutii etalon ale Justitiei. Este vorba, dupa cum reiese din informatiile de ultima ora intrate in posesia noastra, despre depistarea unor piste incendiare privind existenta unor astfel de protocoale secrete care ar fi fost semnate ” pe sestache” de-a lungul anilor de glorie ai statului paralel intre Serviciul de Protectie si Paza si  Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Ciurte de Casatie si Justitie si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Generalul Pahontu s-a ”intarit” mereu cu cadre ale DGPI

Iar astfel de intelegeri oculte ar fi fost parafate si de catre serviciul secret al Ministerului de Interne, actuala Directie Generala de Protectie Interna si aceleasi trei institutii reprezentative ale Justitiei: CSM, ICCJ si PICCJ. Mai mult chiar, din cate sustin sursele noastre in ceea ce priveste interconectarea controversatei unitati ”Doi s un sfert” la ”fratiile” din ”oculta” care a clonat statul de drept atata amar de vreme, lucrurile sunt mult mai avansate, luandu-se deja urma respectivelor documente. Ceea ce nu poate fi decat un semnal pozitiv ca ministrul Carmen Dan chiar incearca sa-si faca ”luna” in propria ograda, in ciuda ”hemoragiei” informative recent identificata, dar despre care vom reveni cu alta ocazie.

CSM, ”regina” protocoalelor secrete

Asadar, cat de curand este posibil ca sistemul sa fie zguduit de un nou scandal monstru, mai ales ca generalul Lucian Pahontu va trebui sa dea cu subsemnatul mai curand decat se asteapta, in fata comisiilor parlamentare – atat cea speciala, cat si cea de profil! – cu privire inclusiv la aceasta noua ”boroboata” comisa de seful SPP pe vremea cand nu se gandea ca roata se va invarti chiar atat de repede…

”Big brother” Pahontu!

Pe vremea cand Traian Basescu era inca ”jupanul” de necontestat al ”sistemului ticalosit” pe care l-a creat si pe care apoi l-a infierat public, dupa ce a simtit ca se depaseste linia rosie a imunitatii familiei, generalul Lucian Pahontu si-a tinut in frau ambitiile de a fi la randul sau un adevarat jucator pe tabla de sah a sistemului. Asa ca s-a multumit sa stea cu cascheta la cutie, sa fie baiatul bun la toate si sa astepte un moment precum cel al venirii ”autistului politic” Klaus Iohannis la Cotroceni, cand a putut face, in sfarsit, tot ce vrea. Astfel ca daca alt serviciu a semnat protocoale cu Justitia, chiar nu ar avea de ce sa ne mire daca si Serviciul de Protectie si Paza ar fi facut la fel. Oricum, exista deja ”suspiciuni rezonabile” ca astfel de protocoale secrete la nivelul SPP-ului exista, ele parafand ”colaborarea” – ramane de vazut de ce fel!- cu Consiliul Superior al Magiostraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

SPP-ul si DGPI dau tarcoale magistratilor

Oricum, acest nou caz de imixtiune informativa la adresa independentei Justitiei fiind deja minutios ”instrumentat” incepand  chiar cu aceste zile este clar ca se va cere in curand si desecretizarea acestora. Insa revenind la generalul Pahontu nu trebuie uitat ca acesta si-a ”impanat” organigrama de conducere, mai ales a propriilor structuri de protectie interna cu ofiteri provenind atat din cadrul DGIA, dar mai ales de la ”Doi s un sfert”-ul Ministerului de Interne. Ceea ce nu a facut decat sa-i zgandare orgoliul de ”fratior mai mare” pe care Pahontu si l-a autoasumat fata de serviciul secret al MAI. Oricum, identificarea oamenilor lui Pahontu de pe langa magistrati, plasati sau nu in cadrul permis de aceste protocoale secrete despre care se vorbeste tot mai mult la varful sistemului  este in aceste zile o prioritate absoluta a celor care pregatesc asaltul final si destramarea uneia dintre ultimele ”redute” ale structurilor de filaj paralel.

Trei dintr-o lovitura

Extrem de interesant este ca, din cate s-a putut stabili pana acum, aceleasi trei institutii de varf ale Justitiei au fost ”tintele” si fostei Directii Generale de Informatii si Protectie Interna. Iar dezgroparea ”scheletilor” din seifurile ”Doi s un sfert”, fie si doar pentru scoaterea la lumina a protocoalelor semnate cu CSM, ICCJ si PICCJ  nu face decat sa legendeze si mai tare iminenta clatinare a ceea ce a mai ramas din actuala structura sau chiar varianta de lucru ca ”sandramaua” sta sa se prabuseasca si aici, nu doar la partenerul neoficial SPP…(Catalin Tache).

 

 

 

Citeste in continuare

Actualitate

EXPLOZIV/Coldea – asa cum nu l-ati mai vazut!/INTREBAREA NOASTRA: DE UNDE “MAMA DRACULUI” ARE BANI PENTRU ASTFEL DE DEPLASARI SI/SAU CINE IL TINE IN “PRIZA”

Incisiv

Publicat

pe

De

COMENTARIU DE BOGDAN TIBERIU IACOB (PRELUARE INPOLITICS.RO)

Fostul nr.2 din SRI, generalul Florian Coldea, acordînd o declarație în limba engleză la recentul Forum Crans Montana de la Bruxelles, despre provocările de securitate din sud-estul Europei. Mai relaxat după ieșirea din serviciu, Coldea pare să-și fi pierdut în bună măsură legendarele lui ticuri nervoase….(B.I.)

N.R. – Intreabarea noastra de bun simt:

De unde “mama dracului” are bani de aceste deplasari si/sau cine din exterior il tine in “priza”. Cine are interes sau cine vrea s ail stoarca de informatii? Directia E din SRI are un raspuns? (Ec Adrian Radu).

Citeste in continuare

Parteneri

Știri calde

Actualitate7 ore ago

EXCLUSIV/UPG – SRI condusa de ramasitele incompetentei/”SCHELETELE” DIN FISETELE SRI

Am trecut, in acest week-end, pe la UPG – SRI din Ploiesti sa vedem cum decurge procesul de inscriere la...

Actualitate7 ore ago

EXPLOZIV/ SPP-ul si DGPI dau tarcoale magistratilor/SPP si ”Doi s un sfert” au protocoale secrete!

Iata ca in timp ce toate tunurile sunt puse pe protocoalele secrete ale SRI-ului, alte structuri merg pe burta, de...

Actualitate7 ore ago

EXPLOZIV/Coldea – asa cum nu l-ati mai vazut!/INTREBAREA NOASTRA: DE UNDE “MAMA DRACULUI” ARE BANI PENTRU ASTFEL DE DEPLASARI SI/SAU CINE IL TINE IN “PRIZA”

COMENTARIU DE BOGDAN TIBERIU IACOB (PRELUARE INPOLITICS.RO) Fostul nr.2 din SRI, generalul Florian Coldea, acordînd o declarație în limba engleză...

Actualitate7 ore ago

Colonialismul colectiv vest-european și colaboraționismul trădător intern

Când, la mijlocul anului 2018, a ajuns să se discute în Parlament problema gazului din Marea Neagră, deja nu mai...

Actualitate7 ore ago

Monica Macovei – travestiul diavolului

Comentariu de Contele de Saint Germain (preluare blog):  Nu cred că există perioadă mai neagră în istoria modernă a României...

Actualitate24 de ore ago

EXPLOZIV/Tandemul Adrian Dobre – Eugen Prună din nou in vizorul viceprimarului Cristian Ganea: “Sunt de pomană aici dacă domnul primar ia decizii pe la spatele meu”

Viceprimarul Cristian Ganea îi atacă pe primarul Adrian Dobre și pe consilierul personal al acestuia, Eugen Prună, spunând că cei...

Actualitate1 zi ago

ZIARUL INCOMOD CONFIRMA DEZVALUIRILE NOASTRE/VIDEO. Viceprimarul Cristian Ganea i-a cerut directorului Poliției Locale să demisioneze

In articolele din 13.07.2018 si 14.07 2018, dezvaluiam faptul ca, incompetenta directorului “interimar” al Politiei Locale Ploiesti l-a determinat pe...

Actualitate1 zi ago

EXCLUSIV/FERIȚI-VĂ DE „APROPIATA” FOSTULUI PROCUROR „PORTOCALĂ”, AGENTUL DE POLIȚIE POPESCU ANA MARIA DIN IPJ PRAHOVA!

Ca urmare a informațiilor primite de la colegii noștrii ph-online.ro, în data de 10 iunie 2018 am publicat articolul: https://www.incisivdeprahova.ro/2018/06/10/exclusiv-negulescu-portocala-prins-cu-amanta-poiana-brasovamanta-este-politista-la-ipj-prahova/. ...

Actualitate1 zi ago

EXCLUSIV/CARACTERUL DUPLICITAR AL „LIDERULUI DIAMANTIN” NEDELCU CĂTĂLIN ESTE DOVEDIT!

De aproape un an de zile se tot încearcă să fie impus în spațiul public ca și „el lidero maximo”...

Actualitate1 zi ago

EXCLUSIV/ Preluand dezinformarile PG, DNA si FJR, Comisia de la Venetia spune ca adaugarea sintagmei cu „temeinicia” ar afecta independenta procurorilor

Daca raportului Comisiei de la Venetia ramane asa in forma finala, se vor anula toate rechizitoriile din instanta iar cei...

Actualitate1 zi ago

EXCLUSIV/CARMEN DAN DĂ SEMNALUL ÎN RÂNDURILE SINDICALIȘTILOR M.A.I.: „CINE NU-I CU NOI (PUTEREA) E ÎMPOTRIVA NOASTRĂ!”

A fii sindicalist, în termeni ideologici, înseamnă să „îți pui pielea pe băț” pentur respectarea drepturilor celorlalți. Asta, în teorie…în...

Actualitate1 zi ago

EXPLOZIV/”Germanizarea” Departamentului de Armamente/ Bataie pe bateriile de coasta!/Fifor, calcat de DNA!

Informatiile de ultima ora intrate in posesia noastra arata ca procurorii militari anticoruptie au descins la Ministerul Apararii Nationale, ridicand...

Actualitate2 zile ago

EXCLUSIV/Judecătorul Adrian Bordea, SECURITATEA si MAFIA S.R.I

Ne-am propus, in masura posibilitatilor noastre modeste, sa restituim tinerelor generatii mici fragmente din istoria imunda lasata de cateva personaje...

Actualitate2 zile ago

EXCLUSIV/ CARACATITA MUSAMALIZARILOR DIN PARCHETE PE AXA COLDEA-KOVESI

Memoriul a însoţit sesizarea penala propriu zisa întocmită şi depusă, în baza art. 289 şi 290 C. pr. pen., la...

Actualitate2 zile ago

Sotia jurnalistului Oreste Teodorescu (cercetat de DIICOT Ploiesti in scandalul drogurilor) este consiliera la SRI

Știați unde lucreaza doamna lui Oreste?! La un moment dat cineva imi spunea ca era mare pe la SRI. Consiliera….pe...

Top Articole Incisiv