Connect with us

Actualitate

EXCLUSIV/Plângere prealabilă împotriva statului Român și a instituțiilor sale profund corupte/coruptibile (conduse/cu agenți ai statului corupți, inculți)

Incisiv

Publicat

pe

Către,

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

SENATUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

și COMISIA PARLAMENTARĂ PENTRU MODIFICAREA LEGILOR JUSTIȚIEI

-domnului Președinte-

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A ROMÂNIEI

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

INSPECȚIA JUDICIARĂ

Președintele Curții de Apel bucurești

Curtea de Apel București (secția CAF-fără personalitate juridică)

PRIMUL MINISTRU AL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

 

Subsemnatul, Alexandru Firicel, președinte teritorial SPR „Diamantul” constituită la nivelul D.G.P.M.B.-secția 13 Politie, cu domiciliul ales pentru comunicarea răspunsului dvs. la sediul S.P.R. „Diamantul” din București, str. Ienăchiță Văcărescu nr 17 A, Sector 4, București, în temeiul art. 6.1 și 21 CEDO, formulez următoarea

 

SESIZARE

care are valoare și de plângere prealabilă

 

Prin care respectuos vă solicit:

 

I.

 1. Să îi destituiți pe „judecătorii” CAB-SCAF: Drăghici Daniel Marian; Cîrjan Raluca Maria, Podaru Corina, Spînu Ovidiu, Pătrașcu Horațiu și Florea Ionel;
 2. Să anulați
 3. a) decizia CAB-SCAF nr. 3188/2017;
 4. b) Să anulați decizia CAB-SCAF nr. 2667/2017;
 5. c) Să anulați decizia CAB-SCAF nr. 2669/2017;
 6. d) Să anulați decizia CAB-SCAF nr. 2670/2017;

și implicit amenzile acordate

Decizii care sunt date prin abuz de putere (de drept) al unor falși judecători (în drept, „inchizitori”), cu încălcarea art. 53 Constituție – nu există niciun text de Lege care să îți impună: cum să formulezi o cerere, câte cereri să formulezi de câte ori/în câte cauze să insiști asupra respectării Legii și a deciziilor CCR. DECIZII CARE SUNT O RUȘINE PENTRU ROMÂNIA (art. 1 Constituție) !

În cazul în care nu sunteți de acord cu măsura de la pct.-ul I, cu respect vă solicit să îndepliniți cererile de la pct.-ele II și III.

 

II.

 1. Să abrogați Legea nr. 47/1992 (în subsidiar, să desființați Curtea Constituțională a României);
 2. Să abrogați art. 97[1] 99 lit.) ș) și t) [2] din Legea nr. 303/2004
 3. Să abrogați: art. 26[3] din Legea nr. 51/1995 art. 36[4], art. 148 alin.(5)[5], art. 151[6], art. 162 alin.(1)[7], art. 163 alin.(7)[8], art. 219[9], art. 269-271[10], art. 282[11]
 4. Să abrogați art.22 alin.(7)[12] și art. 187 alin.(1) pct.-ul 1 lit.a) și b)[13] CPC

 

III

Să desființați secțiile de contencios administrativ și fiscal și să înființați Tribunalele specializate de administrativ și fiscal în conformitate cu prevederile art. 30[14] din legea nr. 554/2004.

 

IV.

În cazul în care nu sunteți de acord cu punctele II și III să abrogați: Legea nr. 544/2001 și Legea nr. 571/2004 respectiv art. 2 alin.(1)[15], art. 3[16], art. 24 alin.(5) și (6)[17] și art. 33[18] din Legea nr. 182/2002.

 

V.

În cazul în care nu sunteți de acord cu solicitările de la pct.-ele I-IV, să modificați Codul Civil și OG nr. 27/2002 sau să emiteți o nouă Lege în sensul instituirii, pentru fiecare: cetățean, ONG, societate comercială, instituție, autoritate din „statul de drept” România un număr maxim de cereri pe care le poate adresa, acdesta fiind instituit de CAB-SCAF prin „judecătorii”: Spânu, Pătrașcu și Oprea la nr. 128 (cauzele 2836/3/2016 și 34361/3/2016).

 

VI.

În cazul în care nu veți soluționa, prin admitere, toate cererile I-V, cu respect vă solicit să mă despăgubiți cu suma de 1.000.000.000 lei (un milliard lei).

 

MOTIVE GENERALE ÎN SUSȚINEREA CERERII:

 

 1. Potrivit art. 147 Constituție, deciziile CCR sunt obligatorii după publicare.
 2. Cu toate că aceste decizii, odată admise, sunt obligatorii după publicare, nici Constituția și nici Legea nr. 47/2002 nu prevăd vreo sancțiune pentru cei care nu respectă/încalcă deciziile CCR.
 3. Identitatea dintre părți și calitatea acestora respectiv anularea înscrisului anulabil privind calitatea reprezentantului sunt excepții de ordine publică (a se vedea în acest sens și cauza CEDO Văduva contra România[19] în care Curtea de la Strasbourg a sancționat România pentru încălcarea art. 6.1 CEDO prin ascunderea de către instanțele naționale a „investigatorilor acoperiți” față de reclamant – acesta nu le-a putut adresa întrebări/interogatorii, Curtea concluzionând că a fost încălcat dreptul la un proces echitabil).
 4. Prin Deciziile CCR nr. 172 și 244/2016 s-a statuat că este neconstituțional ca polițiștii să fie promovați în funcții de șef prin ordin al ministrului respectiv condițiile de modificare ale raportului de serviciu ale polițistului să fie modificate prin Ordinul MAI nr. 291/2011. Aceste 2 prevederi erau prevăzute în actele administrative unilaterale ale falșilor polițiști ce se erijau și continuă să se erijeze în consilier juridic-polițist respectiv „conducător” în fața instanțelor de judecată (Voicu marius, Jingan Eduard, Marin Lucian, Tatu Viorel etc.).
 5. Deși Legiuitorul a „dat mână liberă” instanțelor de judecată să stabilească identitatea dintre părți (cu respectarea Legii și a deciziilor CCR), CAB-SCAF (și nu numai) continuă să încalce aceste argumente pertinente de ordine publică: depunerea de către instituție a actului de numire în funcție a „reprezentanților”, anularea actelor administrative unilaterale vădit nelegale (cu prevederi de Lege asupra cărora Curtea Constituțională s-a aplecat declarându-le neconstituționale) – a se vedea și regimul incompatibilităților.
 6. Potrivit art. 4[20] din Legea nr. 303/2004 coroborat cu art. 8[21]CPC principiul egalității armelor consacrat de Convenția EDO ar trebui să fie respectat. În drept, secțiile de contencios administrativ (cu precădere CAB-SCAF ca și instanță de recurs) îl încalcă constant: „reprezentanții” din M.A.I . și structurile subordonate nu sunt obligați de instanță dat fiind și prevederile art.82 alin.(1)[22] CPC să depună actul administrativ unilateral de numire în funcție la dsoarul cauzei pentru a-și proba identitatea și calitatea pe care și-o arogă, „reprezentanții” MAI pot încălca deciziile CCR nr. 637/2015, 172 și 244/2016 respectiv 258/2017 și regimul incompatibilităților (polițist și consilier juridic în același timp, manager-polițist și consilier juridic), pentru judecătorii de contencios ai CAB-SCAF regimul incompatibilităților fiind unul „surd”… așa cum este și art. 22 alin.(2)[23] CPC coroborat cu art. 348[24] Cod penal și a art. 26 din Legea nr. 51/1995.
 7. Potrivit art.304[25] Cod penal intrarea în posesie și divulgarea de informații nepublice/clasificate (chiar dacă favorizează încălcări ale Legii) atrage sancțiunea penală. Chiar dacă, Curtea de la Strasbourg, a mai dat o palmă răsunătoare României în cauza Bucur și Toma contra României

 

O altă palmă usturătoare a mai primit România în cauza Feri Predescu contra România (primarul Mazăre) pentru încălcarea libertății de exprimare a unui jurnalist… Cu toate acestea, cei 6 judecători nominalizați urinează, la propriu, pe CEDO, CDFUE, Constituție, Lege pentru a îi proteja pe „infractorii cu epoleți” din M.A.I. ajutându-i pe aceștia (prin deciziile mai-sus menționate și nu numai) să îngrădească drepturi și libertăți fundamentale în spiritul statului  Stalinist.

 

MOTIVE SPECIALE ÎN SUSȚINEREA CERERII:

 

 1. Când vine vorba despre întâlniri ale clanurilor mafiote ale șefilor din M.A.I. cu grupări de crimă organizată căutate de Justiție (din care fac parte chiar și judecători CAB-SCAF, în opinia mea, cei 6 „judecători” sunt aserviți grupării de „interlopi” care conduce MAI-ul) imediat se aplică CEDO- dreptul la viață privată al „mafioților cu epoleți”…

Dacă un cetățean (administrator de societate/asociat, avocat, notar or simplu cetățean) semnează un document „cu bețișor” (este înscris numele și prenumele unei persoane dar semnează altcineva) imediat se aplică prevederile CPC și CP în materie de fals… La agenții statului care semnează ascuns, în fals („cu bețișor”) nu. Deși Legiuitorul (spre exemplu) a instituit în cuprinsul art. 40[26] din Legea nr. 218/2002 și ale art. 14[27] din HG nr. 991/2005 obligativitatea declinării identității polițistului, atât parchetul cât și Instanțele au „urinat” cu boltă pe aceste prevederi legale (a se vedea și ordonanța de clasare a PJS5 – dosar nr.1161/P/2016, dosarele 17750/3/2016 și 37313/3/2016).

Când unui „pârlit de sindicalist” precum subsemnatul, îmi este încălcat dreptul la viață privată, secretul corespondenței (dosar nr. 25598/3/2016) „miliția” are dreptul să intre „cu picioarele” în viața mea – o intruziune nejustificată dar în scop răzbunător pentru ca șefi frustrați din MAI și Poliție să „îmi pună botniță”. În schimb, dacă solicit instanței (CAB-SCAF în cauza 1728/3/2016) să oblige „miliția capitalei” să îmi comunice dacă „mahărul Voicu” a participat la chermeza organizată de unul dintre membrii „camorrei milițienești” sunt amendat și mi se spune că „am făcut abuz de drept”.

 

 1. Dacă soliciți instanței de judecată declasificarea informațiilor clasificate abuziv privind: „serviciile secrete” ale polițiștilor (cauza 34372/3/2016) d-na „judecător” Tănase zice că nu am interes… că cică nu mai ești polițist. Dacă ești polițist, instanța te trimite la „bibllioteca unității” să consulți documentul. Dacă ceri declasificarea OMAi S/107/2011 (cauza 41684/3/2015) prin care „camorra” din MAI își fabrică posturi și funcții după bunul plac devalizând Bugetul de Stat pentru a-și favoriza membrii obedienți („interlopi”), atunci acțiunea e „neînteeiată”… „e clasificate, dom-le și nu se poate declasifica, că așa vrea mulchiul meu de «judecător» corupt/leneș/incult!” Așadar, art. 13 din Legea 544/2001 și art. 3, 24 alin.(5)-(6), art. 33 din legea nr. 182/2002 „nu sunt temei legal” pentru instanță… Cât despre probe, nici nu mai vorbim: sunt eludate complet de judecători de contencios.

 

 1. Dacă ești un lider de/din sindicat onest și „te pui rău” cu „Mafia cu epoleți” din M.A.I. instanța te sancționează (a se vedea cele 5 amenzi judiciare).

Dacă în cauzele 2836/3/2016 și 34361/3/2016 cei trei „judecători” au copiat ca niște analfabeți funcționali inepțiile staliniste ale „gangsterilor cu epoleți” din miliția capitalei, în cauza 20979/3/2016 cei trei „magistrați” s-au oprit „bătând câmpii” – formulări vagi cum că … trebuie să mă amendeze. De ce? Fiindcă această cauză avea ca obiect obligarea „mafiei cu epoleți” din „miliția capitalei” să o oblige să îmi comunice cum se formulează acuzațiile la adresa „interlopilor cu epoleți”!

Așadar, în aceeași zi (13.06.2017), cauze distincte, aceleași soluții cu formulări distincte date de aceiași „iluștrii experți în drept”. Aceleași chestiuni „ilustre” din cauza 20979/3/2016 au fost preluate și în cauza nr. 1728/3/2017. Concret, cei 6 „judecători” mai-sus menționați au statuat că: în M.A.I. și „Miliție” nu se aplică Legea „ordinară” ci „legea specială”, a „Mafiei cu epoleți”!

 

 1. În cauza 43532/3/2015 am observat privirea „de expert” a președintei de complet CAB-SCAF și am recuzat întregul complet fiindcă nu vroia să o legitimeze pe „consigliera” juridică-milițiancă de la DGPMB conform art. 26 din Legea nr. 51/1995 și art. 90 din statutul profesiei de consilier juridic publicat cu modificări în M.O. nr. 452/2014.

Aceeași privire „ilustră”, de „expert” în drept, am observat-o și la completul învestit cu soluționarea cererii de recuzare care, la fila nr. 5 și-a exprimat cu durere neafilierea subsemantului la gruparea de crimă organizată care conduce și dispune în M.A.I. și instanțe: „In cauza de fata, dupa cum deja s-a aratat, deși petentul a formulat o cerere de recuzare, motivele dezvoltate in continutul sau nu au vizat, așa cum impunea textul legal, chestiunea impartialitatii membrilor completului de judecata, ci legalitatea și temeinicia unei solutii pronuntate in cursul recursului, sens in care dl. Firicel Alexandru a și urmarit sa readuca in discutie problema dovezii calitatii de reprezentant pentru partea adversa, reiterand aparari in referire la textele de lege privitoare la exercitarea functiilor publice de politist și consilier juridic, respectiv jurisprudenta pe care a apreciat-o ca fiind relevanta sub acest aspect.” Păi, dom’ judecător, dacă la art. 1 alin.(5) și art.16 alin.(2) Constiuție zice că trebuie să respectăm Legea, cu toții, indiferent de statut social”, de ce îi favorizați pe găinarii cu epoleți care, în loc să apere cetățeanul vin în fața instanței fluturând șpirifanțuri din ziare și mințind că sunt „consilier juridic”? De ce eu să fiu umil iar acești indivizi să fie protejați?

 

 1. Pentru a-mi îngrădi exercitarea activității sindicale și de avertizor public (implicit și jurnalistică, pe baza de dovezi), „judecătoarea” Tănase Andreea din CAB-SCAF mi-a respins acțiunea în cauza 34372/3/2016 ca fiind lipsită de interes.

Pentru a-mi îngrădi dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare, în cauza 1728/3/2016 am fost amendat. Mai mult, prin casarea sentinței TMB-SCAF cei 3 „judecători” (FĂRĂ NICIO PROBĂ) au urmărit ca cetățenii țării și angajații M.A.I. să nu afle cum le sunt clasate petițiile/sesizările la rubrica „divers” – CONCRET, DUPĂ MODELUL BOLȘEVIC, „MILIȚIENII” din structurile suport ale M.A.I. (cu precădere control intern) mușamalizează faptele de natură penală (cu precădere ale șefilor), prin clasare, FĂRĂ NICIUN TEMEI LEGAL invocând doar „caracterul divers”, născocit de mințile infractoare acoperite cu uniforma de poliție.

 

CONCLUZII:

La ordinul „mafiei cu epoleți” din M.A.I. și „Miliție”, CAB-SCAF a acționat precum un „Cerber” strict pentru a mă timora și inhiba (a se vedea și cauza CEDo Kudeskina contra Rusia – inhibarea unui judecător care evidențiază cazurile de corupție din dosarele aflate pe rolul instanțelor din Rusia) în a nu mai solicita instituțiilor abilitate  respectarea dreptului fundamental la informare (a se vedea și art. 27[28] CDFUE) și transparență decizională (a se vedea că potrivit art. 8 alin.(4)[29] din OMAI nr. 100/2011 Mai continuă să țină evidența unor norme nesecrete, non-militare, nepublicate prin care fraudează drepturile și libertățile fundamentale – inclusiv ale angajaților statului Român din M.A.I.

S-a urmărit limitarea activității mele sindicale, de avertizor public și jurnalistică în sensul distrugerii reputației mele de lider sindical onest, jurnalist și jurist (până la urmă, degeaba invoci texte de Lege, jurisprudență CEDO – a se vedea și cauza Bărbulescu contra România unde Curtea a statuat că reclamantului  i-a fost încălcat dreptul la viață privată dar, pentru că nu a supus această jurisprudență atenției instanțelor naționale, Curtea i-a respins acțiunea – căci instanțele naționale nu o iau în seamă… ca dealtfel Constituția… Legea… doar inepțiile „Mafiei cu epoleți” contează);

– instigarea subsemnatului la corupție: „să bat palma cu angajatorul” pentru „firimiturile” care acesta binevoiește să mi le arunce pe jos – să nu mai reprezint membrii de sindicat ci doar interese personale/de grup criminal organizat;

– șefii infractori din MAI și Poliție sunt protejați însăși de magistrați pentru a-și continua abuzurile și ilegalitățile (infracțiunile chiar) iar cetățenii onnești și liderii sindicali de bună-credință sunt puși la zid;

– DECIZIILE CCR NU AU VALOARE JURIDICĂ ÎN ROMÂNIA, CĂ AȘA VOR CAB-SCAF ȘI ÎCCJ SCAF!

 

În temeiul art. 41 alin.(1) și (2)[30] CDFUE coroborat cu art. 6.1 CEDO și art. 20[31], 21[32], 51[33] și 52[34] Constituție, vă rog să îmi comunicați punctual, pertinent, modul de soluționare al prezentei plângeri prealabile.

 

Probele (pe lângă decizile și încheierea indicată) sunt în spațiul public (articole de presă), astfel:

https://oglindadevest.ro/sesizare-privind-utilizarea-ilegala-a-politistilor-nedefinitivati-in-profesie/

https://oglindadevest.ro/sesizare-2-privind-indolenta-functionarilor-responsabili-privind-paza-obligatorie-a-obiectivului-strategic-colectiv/

https://oglindadevest.ro/sesizare-privind-lipsa-condi%C8%9Biilor-minime-de-igiena-%C8%99i-munca-post-paza-cu-poli%C8%9Bist-%E2%80%9Ecolectiv%E2%80%9D/

https://www.incisivdeprahova.ro/?s=FIRICEL (70 DE ARTICOLE)

https://oglindadevest.ro/sesizare-cu-modul-in-care-manageri-politisti-lasi-din-d-g-p-m-b-isi-acopera-deficitul-politistilor-din-strada-cu-treimi-la-domiciliu/

https://oglindadevest.ro/solicitare-de-cercetare-si-sanctionare-sefi-dgpmb-voicu-marius-si-jingan-eduard/

https://oglindadevest.ro/sesizare-privind-autospecialele-sectiei-25-politie-si-atestarea-politistilor-pentru-conducerea-acestora/

https://oglindadevest.ro/sesizare-privind-conditiile-de-munca-tip-ghetou-la-postul-de-politie-gherghita-din-jud-prahova/

https://oglindadevest.ro/petitie-pentru-respectarea-drepturilor-politistilor-romani-si-imbunatatirea-serviciului-politienesc-din-romania/

https://oglindadevest.ro/sesizare-privind-conditiile-inadecvate-in-care-este-asigurat-serviciul-politienesc-in-mediul-rural-in-jud-mehedinti/

https://oglindadevest.ro/sesizare-privind-autovehiculele-degradate-din-parcul-auto-al-biroului-ordine-publica-sectia-1-politie-ipj-cluj/

http://stiri.tvr.ro/un-politist-incomod–la-un-pas-de-concediere_72475.html#view

http://epochtimes-romania.com/news/premiera-in-romania-seful-politiei-capitalei-amendat-pentru-discriminarea-unui-politist—251478

http://www.vremeanoua.ro/un-lider-de-sindicat-din-politie-contesta-angajarile-de-personal-facute-cu-incalcarea-legii;

http://gazetadecluj.ro/un-sindicat-al-politistilor-dezvaluie-cum-se-ascunde-sub-pres-coruptia-din-politie/;

http://www.economica.net/sindicatul-politistilor-statul-plateste-mai-mult-pentru-salariile-unor-falsi-politisti-decat-pentru-paza-si-protectia-cetatenilor_137019.html

http://m.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/salarii-uriase-pentru-sefii-mai-pe-criterii-de-asa-vrea-muschii-mei-252238

https://www.youtube.com/watch?v=xIrk-YQRm3g – emisiunea „Cum se fură în M.A:I.” – Ora Polițistului, Nașul Tv (ș.a.)

http://www.mytex.ro/stiri/546-expres/539311-sindicalistul-firicel-ataca-iar-politistii-asigura-in-conditii-mizere-paza-obiectivului-strategic-de-o-deosebita-importanta-colectiv.html;

http://www.mytex.ro/stiri/546-expres/538260-autoturisme-noi-trase-pe-dreapta-in-curtea-politiei-rutiere-din-motive-birocratice-incredibile-ce-alte-acuzatii-aduce-sindicalistul-alexandru-firicel.html

http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politistul-care-a-filmat-un-gandac-la-serviciu-risca-sa-fie-demis-719248

http://www.ziarulnatiunea.ro/2015/04/21/primim-la-redactie-scrisoarea-unui-politist-criminalist/

https://www.stiripesurse.ro/petitie-pentru-reformarea-ministerului-de-interne-si-a-politiei-apel-disperat-al-sindicalistilor_1147870.html

https://infoalert.ro/2015/08/20/dupa-modelul-medicilor-si-politistii-vor-sa-ia-spaga-legala-iata-ce-cere-un-lider-din-politie/

http://ziaruldevalcea.ro/2017/01/07/un-politist-sindicalist-solicita-scoaterea-la-zapada-a-colegilor-din-birouri/

https://www.ziarulincomod.ro/dezvaluiri-socante-sobolani-si-mancare-alterata-la-scoala-de-politie-din-campina/

https://oglindadevest.ro/proasta-gestionare-a-resurselor-umane-financiare-si-logistice-la-ipj-gorj-turceni/

http://www.aktual24.ro/incepe-curatenia-si-in-randul-doctorilor-din-politia-romana-vrem-ca-escrocii-in-uniforma-sa-fie-identificati/

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/foto-sindicatul-a-diamantula-prezinta-rablele-politistilor-de-la-sectia-1–156612.html

https://www.libertatea.ro/stiri/situatie-rusinoasa-la-ipj-hunedoara-1833644

http://www.descoperamehedinti.ro/scandalos-doi-politisti-o-patrula-din-compartimentul-patrulare-ordine-si-siguranta-publica-asigura-linistea-severinului/

https://obiectiv.net/sectie-de-politie-romania-2017-foto-36135.html/

http://www.faptdivers.ro/social/16854-dezastru-la-postul-de-politie-din-comuna-prahoveana-bucov.html

http://www.faptdivers.ro/brigada-fapte-diverse/17001-seful-unei-sectii-de-politie-din-ploiesti-acuzat-de-comportament-abuziv.html

http://www.faptdivers.ro/social/16609-procurorul-negulescu-nu-e-unic-o-noua-alerta-de-comportament-abuziv-la-dna.html

http://www.faptdivers.ro/social/16431-scandalos-jeg-in-stare-avansata-la-postul-de-politie-din-gherghita-.html

http://www.faptdivers.ro/social/16070-dezvaluiri-uluitoare-din-culisele-politiei-rutiere.html

http://www.faptdivers.ro/social/16028-cosmar-la-scoala-de-politie-vasile-lascar-din-campina-dezvaluiri-cutremuratoare.html

http://ziuadecj.realitatea.net/eveniment/masinile-de-politie-pericol-pe-patru-roti-pericliteaza-atat-siguranta-politistilor-cat-si-a-cetatenilor–153988.html

http://www.ziareph.ro/2017/09/22/inca-2-palme-date-cu-piciorul-infumuratilor-din-m-a-i-si-i-g-p-r-de-catre-tmb-scaf-dom-sef-despescu-cand-va-publicati-capodopera-sustinuta-l/

http://oglindadevest.ro/cum-ii-obliga-sefii-pe-politisti-sa-nu-protejeze-viata-martorului-si-a-familiei-acestuia/

https://oglindadevest.ro/politistii-rutieri-din-ipj-hd-au-devenit-pericol-in-trafic-datorita-incompetentei-manageriale/

https://oglindadevest.ro/politistii-din-ipj-teleorman-continua-sa-ascunda-cazul-gandacului-din-dispecerat-si-mizeria-in-care-i-obliga-pe-angajati-sa-munceasca-incalcand-toate-prevederile-constitutionale-si-ale-legii/

https://oglindadevest.ro/cum-trebuie-sa-produca-activitati-politienesti-legale-politistii-din-sectia-4-politie-ipj-prahova-doar-pentru-satisfactia-manageriala-a-d-lui-comisar-smaranda/

https://oglindadevest.ro/proasta-gestionare-a-resurselor-umane-financiare-si-logistice-la-ipj-gorj-turceni/

https://oglindadevest.ro/solicitare-de-cercetare-judecatori-complet-9-cab-scaf-pentru-musamalizare-legitimare-ilegalitati-in-sedinta-publica-de-la-data-09-02-2017/

https://oglindadevest.ro/plangere-impotriva-d-nei-judecatoare-dutu-care-incalca-cedo-si-legea-pentru-a-i-proteja-pe-falsii-consilieri-juridici-din-i-g-p-r/

https://oglindadevest.ro/sesizare-de-musamalizare-a-deficitului-de-personal-si-imbolnavirea-politistilor-de-la-posturile-de-politie-rurala-din-ipj-olt-sectia-8/

Cu stimă,

Alexandru Firicel președinte teritorial SPRD, avertizor public și colaborator al presei libere

 

[1] Articolul 97(1) Orice persoana poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducătorii instanțelor ori ai parchetelor, în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor sau procurorilor, încălcarea obligațiilor profesionale în raporturile cu justițiabilii ori săvârșirea de către aceștia a unor abateri disciplinare.(2) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) nu poate pune în discuție soluțiile pronunțate prin hotărârile judecătorești, care sunt supuse căilor legale de atac.

[2] Articolul 99Constituie abateri disciplinare: ș) nerespectarea deciziilor Curții Constituționale ori a deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în soluționarea recursurilor în interesul legii;t) exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență.

[3] Articolul 26(1) Instanțele sunt obligate să verifice și să se pronunțe asupra calității de reprezentant al unei persoane care se prezintă ca avocat, exercitând acte specifice acestei profesii și folosind însemnele profesiei de avocat.(2) Exercitarea, fără drept, a oricărei activități specifice profesiei de avocat constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.(3) Fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de prezenta lege constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.(4) Actele specifice profesiei de avocat, efectuate în mod public de o persoană care nu a dobândit calitatea de avocat în condițiile prezentei legi, sunt nule.

[4] Articolul 36Calitatea procesualăCalitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecății. Existența sau inexistența drepturilor și a obligațiilor afirmate constituie o chestiune de fond.

[5] Articolul 148Condițiile generale (5) Dacă din orice motive, cererea nu poate fi semnată la termenul când a fost depusă sau, după caz, la primul termen ce urmează, judecătorul va stabili identitatea părții prin unul dintre mijloacele prevăzute de lege, îi va citi conținutul cererii și îi va lua consimțământul cu privire la aceasta. Despre toate acestea se va face mențiune în încheiere.

[6] Articolul 151Cererea formulată prin reprezentant (1) Când cererea este făcută prin mandatar, se va alătura procura în original sau în copie legalizată.(2) Avocatul și consilierul juridic vor depune împuternicirea lor, potrivit legii.(3) Reprezentantul legal va alătura o copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității sale.(4) Reprezentanții persoanelor juridice de drept privat vor depune, în copie, un extras din registrul public în care este menționată împuternicirea lor.(5) Organul de conducere sau, după caz, reprezentantul desemnat al unei asociații, societăți ori alte entități fără personalitate juridică, înființată potrivit legii, va anexa, în copie legalizată, extrasul din actul care atestă dreptul său de reprezentare în justiție.

[7] Articolul 162Înmânarea făcută altor persoane(1) Înmânarea citațiilor și a tuturor actelor de procedură în cazurile prevăzute la art. 155 alin. (1) pct. 1-5 și pct. 12 sau atunci când actul urmează să fie înmânat unui avocat, notar public ori executor judecătoresc se poate face funcționarului sau persoanei însărcinate cu primirea corespondenței, care va semna dovada. În lipsa acestora, înmânarea citației sau a actelor de procedură se va face administratorului clădirii, iar, în lipsă, paznicului sau agentului de pază, care va semna procesul-verbal întocmit în acest scop de către agent, după ce acesta din urmă a certificat în prealabil identitatea și calitatea sa.

[8] Articolul 163Procedura de comunicare (7) Când destinatarul locuiește într-un hotel sau într-o clădire compusă din mai multe apartamente și nu este găsit la această locuință a sa, agentul îi va comunica citația administratorului, portarului sau celui care, în mod obișnuit, îl înlocuiește. În aceste cazuri, persoana care primește citația va semna dovada de primire, agentul certificându-i identitatea și semnătura și încheind un proces-verbal cu privire la aceste împrejurări. Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

[9] Articolul 219Verificări privind prezentarea părților(1) Instanța verifică identitatea părților, iar dacă ele sunt reprezentate ori asistate, verifică și împuternicirea sau calitatea celor care le reprezintă ori le asistă.(2) În cazul în care părțile nu răspund la apel, instanța va verifica dacă procedura de citare a fost îndeplinită și, după caz, va proceda, în condițiile legii, la amânarea, suspendarea ori la judecarea procesului.

[10] Articolul 269Noțiune(1) Înscrisul autentic este înscrisul întocmit sau, după caz, primit și autentificat de o autoritate publică, de notarul public sau de către o altă persoană învestită de stat cu autoritate publică, în forma și condițiile stabilite de lege. Autenticitatea înscrisului se referă la stabilirea identității părților, exprimarea consimțământului acestora cu privire la conținut, semnătura acestora și data înscrisului.(2) Este, de asemenea, autentic orice alt înscris emis de către o autoritate publică și căruia legea îi conferă acest caracter.Articolul 270Putere doveditoare(1) Înscrisul autentic face deplină dovadă, față de orice persoană, până la declararea sa ca fals, cu privire la constatările făcute personal de către cel care a autentificat înscrisul, în condițiile legii.(2) Declarațiile părților cuprinse în înscrisul autentic fac dovadă, până la proba contrară, atât între părți, cât și față de oricare alte persoane.(3) Dispozițiile alin. (2) sunt aplicabile și în cazul mențiunilor din înscris care sunt în directă legătură cu raportul juridic al părților, fără a constitui obiectul principal al actului. Celelalte mențiuni constituie, între părți, un început de dovadă scrisă.Articolul 271Nulitatea și conversiunea înscrisului autentic(1) Înscrisul autentic întocmit fără respectarea formelor prevăzute pentru încheierea sa valabilă ori de o persoană incompatibilă, necompetentă sau cu depășirea competenței este lovit de nulitate absolută, dacă legea nu dispune altfel.(2) Înscrisul prevăzut la alin. (1) face însă deplină dovadă ca înscris sub semnătură privată, dacă este semnat de părți, iar dacă nu este semnat, constituie, între acestea, doar un început de dovadă scrisă.

[11] Articolul 282Noțiune(1) Când datele unui act juridic sunt redate pe un suport informatic, documentul care reproduce aceste date constituie instrumentul probator al actului, dacă este inteligibil și prezintă garanții suficient de serioase pentru a face deplină credință în privința conținutului acestuia și a identității persoanei de la care acesta emană.(2) Pentru a aprecia calitatea documentului, instanța trebuie să țină seama de circumstanțele în care datele au fost înscrise și documentul care le-a reprodus.

[12] Articolul 22 Rolul judecătorului în aflarea adevărului (7) Ori de câte ori legea îi rezervă judecătorului puterea de apreciere sau îi cere să țină seama de toate circumstanțele cauzei, judecătorul va ține seama, între altele, de principiile generale ale dreptului, de cerințele echității și de buna-credință.

[13] Articolul 187 Încălcarea obligațiilor privind desfășurarea procesului. Sancțiuni(1) Dacă legea nu prevede altfel, instanța, potrivit dispozițiilor prezentului articol, va putea sancționa următoarele fapte săvârșite în legătură cu procesul, astfel:1. cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei: a) introducerea, cu rea-credință, a unor cereri principale, accesorii, adiționale sau incidentale, precum și pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice; b) formularea, cu rea-credință, a unei cereri de recuzare sau de strămutare;

[14] Articolul 30 Dispoziții tranzitoriiPână la constituirea tribunalelor administrativ-fiscale, litigiile se soluționează de secțiile de contencios administrativ ale tribunalelor.

[15] Articolul 2 (1) Dreptul de a avea acces la informaţiile de interes public este garantat prin lege.

[16] Articolul 3Nici o prevedere a prezentei legi nu va putea fi interpretată în sensul limitării accesului la informaţiile de interes public sau al ignorării Constituţiei, a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, a pactelor şi a celorlalte tratate la care România este parte, referitoare la dreptul de a primi şi răspândi informaţii.

[17] Articolul 24 (5) Se interzice clasificarea ca secrete de stat a informaţiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii, erorilor administrative, limitării accesului la informaţiile de interes public, restrângerii ilegale a exerciţiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interese legitime.(6) Nu pot fi clasificate ca secrete de stat informaţiile, datele sau documentele referitoare la o cercetare ştiinţifică fundamentală care nu are o legătura justificată cu securitatea naţională.

[18] Articolul 33 Este interzisă clasificarea ca secrete de serviciu a informaţiilor care, prin natura sau conţinutul lor, sunt destinate să asigure informarea cetăţenilor asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludării legii sau obstrucţionarea justiţiei.

[19] 50. Considerentele de mai sus îi sunt suficiente Curţii pentru a concluziona că, prin condamnarea reclamantului în lipsa audierii nemijlocite a acestuia sau a martorilor şi în lipsa unei examinări corespunzătoare a cererilor acestuia pentru expertizarea înregistrărilor convorbirilor telefonice şi pentru audierea corespunzătoare a investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorului, autorităţile interne nu au oferit practic garanţiile corespunzătoare pentru a contrabalansa dificultăţile cauzate apărării prin limitarea drepturilor acesteia.

[20] Articolul 4(1) Judecătorii și procurorii sunt obligați ca, prin întreaga lor activitate, să asigure supremația legii, să respecte drepturile și libertățile persoanelor, precum și egalitatea lor în fața legii și să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanților la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor și să participe la formarea profesională continua.(2) Judecătorii nu pot refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă.

[21] Articolul 8EgalitateaÎn procesul civil părților le este garantată exercitarea drepturilor procesuale, în mod egal și fără discriminări.

[22] Articolul 82Lipsa dovezii calității de reprezentant(1) Când instanța constată lipsa dovezii calității de reprezentant a celui care a acționat în numele părții, va da un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor. Dacă acestea nu se acoperă, cererea va fi anulată.

[23] Articolul 22 Rolul judecătorului în aflarea adevărului (2) Judecătorul are îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greșeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor și prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunțării unei hotărâri temeinice și legale. În acest scop, cu privire la situația de fapt și motivarea în drept pe care părțile le invocă, judecătorul este în drept să le ceară să prezinte explicații, oral sau în scris, să pună în dezbaterea acestora orice împrejurări de fapt sau de drept, chiar dacă nu sunt menționate în cerere sau în întâmpinare, să dispună administrarea probelor pe care le consideră necesare, precum și alte măsuri prevăzute de lege, chiar dacă părțile se împotrivesc.

[24] Articolul 348Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţiExercitarea, fără drept, a unei profesii sau activităţi pentru care legea cere autorizaţie ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii penale, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

[25] Articolul 304Divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice(1) Divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii, de către cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.(2) Divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii, de către cel care ia cunoştinţă de acestea, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.(3) Dacă, urmare a faptei prevăzute în alin. (1) şi alin. (2), s-a săvârşit o infracţiune împotriva investigatorului sub acoperire, a martorului protejat sau a persoanei incluse în Programul de protecţie a martorilor, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani, iar dacă s-a comis cu intenţie o infracţiune contra vieţii, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani.

[26] Articolul 40(1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu poliţistul este obligat să prezinte insigna sau legitimaţia de serviciu, după caz, pentru a-şi face cunoscută, în prealabil, calitatea, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul intervenţiei sau siguranţa ulterioară a poliţistului ar fi periclitate.(2) Înainte de intrarea în acţiune sau efectuarea intervenţiei ce nu suferă amânare poliţistul este obligat să se prezinte verbal, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii, să se legitimeze şi să îşi declare funcţia şi unitatea de poliţie din care face parte.

[27] Articolul 14 Declinarea calităţii (1) Poliţistul în uniformă trebuie să poarte însemnele distinctive şi echipamentul prevăzute de lege, pentru a fi protejat şi recunoscut cu uşurinţă pe timpul misiunilor.(2) Poliţistul are obligaţia de a-şi face cunoscută identitatea în legătură cu îndatoririle profesionale ce îi revin, contribuind astfel la realizarea interesului public, asigurarea protecţiei proprii şi crearea premiselor necesare angajării răspunderii personale pentru acţiunile sau inacţiunile sale.

[28] Articolul 27 Dreptul lucrătorilor la informare și la consultare în cadrul întreprinderii Lucrătorilor sau reprezentanților acestora li se garantează, la nivelurile corespunzătoare, informarea și consultarea în timp util, în cazurile și în condițiile prevăzute de dreptul Uniunii și de legislațiile și practicile naționale.

[29] (4) Pe linie de evidenţă a actelor normative, direcţia generală are următoarele atribuţii principale:a) ţine evidenţa actelor normative nepublicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, comunicate ministerului, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne, cu excepţia celor de personal sau din domeniul organizatoric, a acordurilor colective şi a contractelor colective de muncă încheiate la nivelul ministerului, precum şi a proiectelor de acte normative elaborate sau avizate de minister;

[30] Articolul 41 Dreptul la bună administrare (1) Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. (2) Acest drept include în principal: (a) dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să îi aducă atingere; (b) dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime legate de confidențialitate și de secretul profesional și comercial; (c) obligația administrației de a-și motiva deciziile.

[31] ART. 20 Tratatele internationale privind drepturile omului

(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte.

(2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.

[32] ART. 21 Accesul liber la justitie

(1) Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept.

(3) Partile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.

[33] ART. 51 Dreptul de petitionare

(1) Cetatenii au dreptul sa se adreseze autoritatilor publice prin petitii formulate numai in numele semnatarilor.

(2) Organizatiile legal constituite au dreptul sa adreseze petitii exclusiv in numele colectivelor pe care le reprezinta.

(3) Exercitarea dreptului de petitionare este scutita de taxa.

(4) Autoritatile publice au obligatia sa raspunda la petitii in termenele si in conditiile stabilite potrivit legii.

[34] ART. 52 Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica

(1) Persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, este indreptatita sa obtina recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.

(2) Conditiile si limitele exercitarii acestui drept se stabilesc prin lege organica.

(3) Statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Raspunderea statului este stabilita in conditiile legii si nu inlatura raspunderea magistratilor care si-au exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta.

A
B
C
D
E
F
G
H

Citeste in continuare
Publicitate
Comenteaza si tu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

EXCLUSIV/Terorismul intelectual este adevaratul atentat la adresa sigurantei nationale si nu Rosia Montana, eco-anarhisti sau Pungesti

Incisiv

Publicat

pe

De

“Datoram loialitate neconditionata doar Patriei noastre si nu persoanelor trecatoare la conducerea unor institutii,  si ele vremelnice, si cu care unii dintre conducatorii acesto ra nu sunt capabili sa se identifice. […]. Secretizarea                  informatiilor cu scopul de a se ascunde abuzul de putere, acte administrative ilegale ori infractiuni este interzisa”!!!

Noilor generatii de sereisti nu le va veni sa creada, luand de bune textele constitututionale, ale Legii nr. 14/1992, Legii nr. 51/1991 si ale noianului de acte (ordine) normative interne, pe care, probabil le considera „sfinte”, ca – de-a lungul vremii – activitatea unor cadre SRI (si nu putine!) a fost complet paralela si cu legalitatea si cu menirea aceastei institutii de securitate nationala.

Ne-am propus, in masura posibilitatilor noastre modeste, sa restituim tinerelor generatii mici fragmente din istoria imunda lasata de cateva personaje sinistre care au populat SRI-ul, relatandu-le intr-un stil pe cat posibil interesant, avand ferma certitudine ca trebuie stiute de toti, deoarece fac parte din memoria organizatiei, cu atat mai mult cu cat unele din acestea sunt condamnate penale la pedepse cu inchisoarea (cu sau fara executare), ori au un vraf ce sesizari penale (plangeri si denunturi la diferite unitati de parchet, indeosebi DNA), care au fost inmormantate, dar o spun cu toata sinceritatea si responsabilitatea, solutiile de clasare au fost impuse de binomul Coldea-Kovesi, iar la instantele militare la mentinerea solutiilor de clasare a intervenit direct si impostorul general de justitie izmana, Oprea Gabriel, vicepremier.

Acum, eu nu stiu ce vorbe frumos invelite in staniol le-au spus recrutorii de la serviciile de personal care merg anual prin licee si colegii pentru a convinge si indruma pe tinerii absolventi sa urmeze mai departe cursurile facultatilor Academiei Nationale de Informatii „Mihai Viteazul” (parazitata de exemplu, de un impostor ca generalul izmenar Oprea Gabriel, fost cadru universitar la aceasta institutie si coordonator de doctorat) si mi-e greu sa-mi inchipui de la cine si ce aud cei care aplica la cursurile universitare de masterat, despre munca in interiorul SRI, care ar fi un fel de nesfarsita actiune „a la James Bond”, ori consta numai in operatiuni spectaculoase gen CIA ori FBI, asa cum au vazut ei in filme. Cert este ca, dupa un timp, marea majoritate are un mare soc cand se vad inauntru in cazul in care au devenit ofiteri SRI si-si dau seama cum devine, de fapt, chestiunea. Sigur, pentru ei primeaza acel sentiment de siguranta, stabilitate in viata pe care ti-l da angajarea intr-o institutie militara, si nu oricare, ci una de elita, chipurile, desi salariile debutantilor sunt putin mai mari decat cele ale unui functionar public de la Politia Locala, si asta datorita unor sporuri mai consistente.

Multi, foarte multi s-au pacalit si, pot sa va spun, neavand desigur o statistica, ca dintr-o estimare aproximativa, bazata pe propriile constatari, rezulta ca in primii cinci ani cam 30% din ei pleaca, negasind ceea ce se asteptau, asta pe promisiunile si cuvintele frumos impachetate ale celor de la personal care, efectiv, nu au curajul sa spuna din start adevarul acestor aspiranti. Mai este categoria fiilor, nepotilor, afinilor etc. indemnati si indrumati de fostii securisti sa dea examenele corespunzatoare la SRI, mai punand si ei o vorba, mai dand o recomandare…

Am auzit, cu stupoare, ca in 2014, la 25 de ani de la Revolutie, un specimen din SRI, ramas anchilozat inainte de 1989 mai rau decat multi alti comunisti cocliti, avea in vedere ca si conditie prioritara la recrutarea candidatilor care aplicau pentru incadrarea in SRI, ca acestia sa aiba o legatura, cat de mica, prin ascendenti, rude colaterale etc., cu fosti ofiteri de securitate sau, cel putin, sa fie recomandati de un securist. Asadar, pentru acest semidoct prafuit, supremul reper valoric a ramas Securitatea! Problema este ca nu acesta este de vina, ci sistemul ca il suporta si nu-l ejecteaza. Dinozaurul se numeste col. BALAN MARCEL – sef sector in Directia Generala „Y” (Managementul Resurselor Umane, Organizare).

Generatiilor care nu au prins perioada romantica a SRI, cu directoratul lui Magureanu, cu Gioni Popescu adjunct, cu Paltanea, Bucur si Dumitrache sefi la Prahova etc., cu Malureanu, Badescu, Apolzan, Olaru, Candea, Tonescu sau Ciceo pe la Bucuresti, cu Costin Georgescu si Alexandru Radu Timofte directori, nu le ramane decat sa citeasca cate un articol din presa vremii ori unul ca acesta, in care incerc sa adun momente de „glorie” din istoria SRI.

Inca din introducere se cere semnalat, din onestitate, pentru respectarea adevarului, ca, de altfel, la testul psihologic prealabil si la interviu, desi declarativ SRI clameaza ca vizeaza oameni inteligenti si de o anumita tinuta intelectuala, in realitate tocmai astia sunt respinsi (mai sunt si exceptii care nu stiu cum se strecoara), deoarece viitorul ofiter nu trebuie sa aiba initiativa, inventivitatea sa fie cat mai mica, nu trebuie sa fie mai destept decat viitorul sef si, nu in ultimul rand, trebuie sa fie supus, bun executant, adica sa prezinte un perfect profil de sluga. O personalitate puternica, dominanta, stapana pe propriile fapte si vorbe, cu o atitudine ferma, coerenta si bine argumentata, deranjeaza la maxim. SRI are nevoie, jos, la baza, de albinute lucratoare, de niste robotei nu prea bine dotati la mansarda, care sa adune tot felul de date si informatii de pe teren (desigur, dupa un plan de cautare, de regula greu de respectat), si, intr-un final, cu chinurile groaznice ale ofiterilor de la analiza-sinteza, sa se incerce zilnic sa se incropeasca ceva bun de raportat din „balariile” si „varza” culeasa de acestia. Avantajul este ca, fiind multi, SRI este perceput ca omniprezent, lumea se simte controlata, monitorizata, aceasta legenda falsa convenindu-i de minune SRI.

Sincer, ma asteptam ca, pe partea de prostie, SRI sa se dezminta. Dumneavoastra cunoasteti ca este si mai dezarmant cand gasesti multa prostie intr-o entitate care se doreste a fi de elita, cum clameaza a fi SRI-ul (cand ii aud ca bat moneda pe intelligence, ma topesc de ras!).

Prioritizarea prostiei este politica de stat in Romania. Terorismul intelectual este adevaratul atentat la adresa sigurantei nationale si nu Rosia Montana, eco-anarhisti sau Pungesti. Prioritizarea prostiei acopera toate sferele socialului – de la politica la nivel inalt si pana la cea mai mica companie, dar in primul rand institutiile militare. ‘Tara te vrea prost’ – suna cantecul baietilor de la Sarmalele Reci. Mai tineti minte? Prost si usor alienat, as completa. Care e scopul? Manipularea! Cu cat esti mai prost, cu atat esti mai usor de manipulat! E simplu! Ba, unde e prostie, e si multa rautate. Prostia si rautatea sunt surori gemene. Rautatea foloseste intotdeauna conducatorilor atunci cand cativa obedienti sunt asmutiti asupra unui coleg devenit incomod, pentru a-l face praf!

Una dintre cele mai teribile arme de distrugere a unui popor.
Îndobitocirea populaţiei, prin slăbirea sistemului naţional de educaţie, trecerea în umbră a valorilor umane şi mediatizarea unor nonvalori umane ca modele de viaţă pentru toate segmentele de vârstă, ingaduita mediocrilor de genul „lasa ca e cuminte, e baiat bun”, in conditiile in care ala, saracul, este o catastrofa vizibila….

Dupa ce, la cea de-a cincea aniversare a infiinţării Serviciului Roman de Informaţii, a declarat public reformarea şi punerea pe baze noi a activităţii, VIRGIL MĂGUREANU a tras reforma “pe dreapta”.

Un pas timid, care a dat unele sperante noilor ofiteri SRI, s-a incercat in 2006, cand unii securistii au fost dati afara din SRI tot de … securisti. A fost halimaiul dracu! S-au injurat si scuipat unul pe celalalt, ordinele pentru ca unul sau altul sa-si dea demisia au fost transmise verbal, telefonic (nimeni neluandu-si responsabilitatea deciziei). O linie directoare tot s-a intrevazut in operatiunea asta de epurare: securistii vroiai sa scape de colegii lor care activasera pe liniile de munca ale fostelor Directii I, V si VI, care au si fost trecuti in rezerva pur si simplu, la gramada, fara nicio justificare. Acuzatia: au facut politie politica! Stiti care este culmea? Multi dintre cei ramasi, facusera mai multa politie politica si incalcasera si mai grosolan drepturile si libertatile fundamentale ale omului, decat ceilalti trecuti „ergo subit” in rezerva de pe o zi pe alta!

O mare gafa pe linie de personal a lui MAGUREANU a fost numirea unei caricaturi intr-una din functiile de adjunct al sau: Dumitru Cristea. Psiholog de formaţie, una dintre cele mai păguboase achiziţii pe care Virgil Măgureanu le-a operat din viaţa civilă. Ca adjunct al directorului SRI şi rector al Institutului Naţional de Informaţii, a fost rapid avansat la gradul de general, însă nişte relaţii suspecte cu studente din subordinea sa l-au descalificat moral şi a fost nevoit să renunţe la funcţie.

Dar, si mai veros si periculos  a fost generalul Victor Marcu. Cadru activ al fostei Securităţi, şef de sector în cadrul fostului Centru de Informaţii Externe, responsabil cu problemele emigraţiei române, transferat apoi în Serviciul Român de Informaţii. O scurtă perioadă de timp a fost prim adjunct al directorului VIRGIL MĂGUREANU. Intrând în conflict cu acesta, VICTOR MARCU a fost îndepărtat din funcţie şi din SRI, în 1995, pentru legături de afaceri cu mafia arabă. În palmaresul său se înscrie coordonarea ocultă a afacerilor dubioase ale firmei SC Macons & Co SA, înregistrată în Belgia, al cărei principal acţionar era fiica sa, Anca Steliana Marcu. Totuşi, a rămas om de casă al Palatului Cotroceni. La un moment dat, sprijinit de forţe obscure, a reuşit să înfiinţeze un punct de vamă în zona centrală a Bucureştilor, urmând să-l administreze împreună cu acoliţii lui. Când presa a semnalat malversaţiunea, punctul de vamă a dispărut, pur şi simplu, ca şi cu nu ar fi fost.

De fapt, asa cum vom vedea, MAGUREANU avea cu Paltanea Corneliu de la Prahova – pe unele segmente, altele decat cele profesioanale – multe alte treburi si afaceri care nu aveau absolut nicio tangenta cu Serviciul Roman de Informatii.

A urmat COSTIN GEORGESCU (1997-decembrie 2000), de departe cel mai slab si tembel director al SRI-ului. Ramai siderat cum isi da el cu parerea, acum, despre toti si toate: „Eu am fost la SRI si stiu aia si aia…”. Costin Georgescu nu a facut nimic constructiv si folositor la nivelul SRI-ului, astfel incat aceasta sa-i justifice ca tot timpul sa apara acum la televizor si sa isi faca publicitate pe spatele a mii de ofiteri. E de o nesimtire maxima! De altfel, daca urmariti emisiunile in care este invitat, spune ori platitudini, ori enormitati. El nu sufla nici in fata lui Paltanea, nici a prim-adjunctului VASILE LUPU, nici a consilierului prezidential Dorin Marian si nici a secretarului general Remus Opris al PNT-cd din CDR ori a lui Vlad Rosca de la PNTCD! De altfel, ca o picanterie, consilierul juridic al SRI Prahova, Andronache Cristina, una din amantele lui Păltânea Cornel din unitatea SRI Prahova, cu care are chiar un copil (desi e recunoscut in cunostinta de cauza ca nu este al lui de fostul sot, faimosul ofiter SRI Andronache Florian Teodor, fost consilier pe problematica informatiilor clasificate al ministrului justitiei Cazanciuc Robert, nasul sau din a doua casatorie si coleg de liceu), a fost ajutată să dezvolte o carieră spectaculoasă incepand cu 1997. Atât de mare a fost influenţa lui Păltânea, încât a reuşit, la un moment dat, să o plaseze pe Cristina noastră în postura de consilier al Directorului Serviciului Român de Informaţii Bucureşti, Costin Georgescu, in al carui pat a si intrat curand (prietenii de la Directia Juridica stiu de ce!).

După ce s-a declanşat scandalul SRI Prahova, Cristina Andronache a fost dată afară din Serviciu, cu jartieră şi cu portjartieră cu tot.

Castigandu-si, deja, o pozitie buna in lumea mondena si de afaceri a Bucurestiului, a fost numita de tribunal, pe 07.12.2012, administrator judiciar si lichidator, fiind practician in insolventa, al Clubului de Fotbal Rapid Bucuresti detinut de cetateanul moldovean VALERII MORARU, aici contribuind si nasul ei din prima casatorie, Doru Viorel Ursu. In 26.09.2014, a fost nevoita sa demisioneze, filiera moldoveneasca nefiindu-i atat de familiara si prietenoasa pe cat ii era lui Paltanea, asa cum vom vedea.

Paltanea a reusit sa-l corupa pana si pe prim-adjunctul directorului SRI, generalul VASILE LUPU. Paltanea i-a dat un autoturism BMW din alea furate si-i procura droguri fiului acestuia, dependent de stupefiante. Cauza prim adjunctului directorului SRI, generalul Vasile Lupu, s-a disjuns din dosarul lui Paltanea si a fost declinata sub aspectul competentei in favoarea Sectiei Parchetelor Militare, pentru continuarea cercetarilor.

Cred ca aici ar fi momentul sa punctam o concluzie intermediara, dramatic: sub ochii lui Păltânea au dispărut – prin falimentare sau preluare ostilă – o serie de coloşi din industria energetică şi petrochimică. După 2005, procurorii au scos la iveală că în perioada în care a condus SRI Prahova, Păltânea a fost implicat în numeroase afaceri ilegale de la organizarea furturilor de combustibili până la folosirea unor ofiţeri acoperiţi pentru crearea unor firme cu scopul devalizării rafinăriilor prahovene.

Lui COSTIN GEORGESCU i-a urmat ALEXANDRU RADU TIMOFTE, al carui merit (altele nu stiu, dar si acesta ar fi fost suficient), este ca a inteles exact ce se intampla in SRI, indeosebi la SJI Prahova si, intr-o sedinta fulger prin primavara anului 2001 tinuta intempestiv la Ploiesti, l-a eliberat din functie pe Paltanea si l-a trecut in rezerva, acestuia urmandu-i, la scurt timp, alti securisti de marca precum col. Bucur Daniel, prim loctiitorul lui Paltanea, col. Nita Grigoras, seful Sectorului Contraspionaj, col. Dumitrache Gheorghe, seful Sectorului Apararea Constitutiei etc.

Nu stim cat de real este, dar avand in vedere adversitatea fatisa a lui Paltanea fata de Talpes, inclin sa cred ca asa a fost. Talpes, fost director SIE, consilier al Presedintelui pe problem de securitate nationala, când a fost întrebat despre directorul Centrului de Afaceri Romano-Rus, Corneliu Păltănea (fost şef al SRI Prahova), şi despre relaţiile acestuia cu foşti ofiţeri KGB care operează în economia românească,  Talpeş  a fost extrem de precis.  „La ei, ca şi la noi, sunt ofiţeri sau foşti ofiţeri de informaţii care operează în economie, inclusiv în economia subterană. La noi,  fostul ofiţer Corneliu Păltânea, implicat atât în economia legală, cât şi în cea  subterană,  a slujit doar propriile interese sau interese de grup, nu a slujit ţara, de aceea eu i-am şi cerut lui Radu Timofte să-l dea afară şi el l-a dat afară. Era evident că Păltânea era în relaţii cu firme din Rusia  şi cu foşti ofiţeri corupţi de acolo. Diferenţa dintre România şi Rusia în materie de servicii este că la ei serviciile îi controlează pe ofiţerii care au  ieşit din sistem, incluviv pe cei trecuţi în rezervă şi care acţionează în economia subterană, dar la noi  ofiţerii care au plecat aproape că au reuşit să controleze  nu numai economia, ci şi serviciile , ceea ce este mult mai grav. Ei n-au slujit statul român, ei s-au slujit pe ei şi la ora actuală fac tot posibilul să distrugă statul” spunea Talpeş. Relevant este urmatorul exemplu dat de Talpes: „Blocarea finanţării Oltchim s-a făcut cu concursul unor personaje dintr-o reţea transnaţională, de care PĂLTÂNEA nu este străin”.

Lui Timofte i-a fost bagat in coasta generalul IANCU VASILE din 2001.  Iancu il inlocuia, ca prim-adjunct SRI, pe generalul Vasile Lupu, care a fost trecut in rezerva de CSAT la cererea sa, dupa ce a fost acuzat de implicare in scandalul „Timofte-KGB”, Lupu fiind fost sef al faimoasei UM 0110, despre care unii colegi de dinainte de 1989 aveau demult banuieli ca a tradat (ex. col. Minoiu Nicolae si col. Stanciu Eugen).

Despre el se cunoaste ca a fost colonel de Securitate, lucrand in cadrul unitatii de contrainformatii externe UM 0195, unitate infiintata dupa fuga generalului Pacepa, precum si in UM 0544, de informatii externe. Lucru pe care oficialii NATO nu prea il agreeaza. Dupa Revolutie, Iancu a devenit primul sef al Diviziunii de contrainformatii din SRI, seful Centrului Operativ Zonal Muntenia, sef al Corpului de control al SRI si, in final, prim-adjunct de director, din care a demisionat pe 01.09.2003.

 

 

Unitatea SRI Prahova reprezinta, dupa Bucuresti, cea mai mediatizata directie din tara. A fost condusa din 1990 pana in 2001, pana cand fostul director ALEXANDRU RADU TIMOFTE a rupt pisica in doua, de o gasca de infractori securisti: Paltanea, Bucur, Dumitrache, cu acoliti recrutati din sectie, care – prin mai multe metode si mijloace, inclusiv ofiteri acoperiti (cititi articolele cu Marian Breajen!) au preluat sub control tot judetul si au cumparat tot ce se putea cumpara din conducerea SRI, pe directori, prim-adjuncti, Directia „E”, Corpul de Control, conducerile unitatilor centrale, iar in mediul politic: prim-ministri, secretari generali de partide, consilieri prezidentiali pe probleme de securitate nationala, prefecti de Prahova, presedintii Consiliului Judetean Prahova…. etc.

Ar fi redundant sa reluam, in prezentul material, toate povestile cu:

 • Vilele „Caprioara” si „Vanatoru” de la Cheia, cearta dintre Breajen si Ninel Popescu, doi ofiteri acoperiti facuti de Paltanea si chiolhanurile de acolo;
 • Incendierea „Vanatorului” pentru a se incasa polita de asigurare;
 • Vila de la Cheia cu materialele şi forţa de muncă necesare ridicării construcţiei suportate financiar de către APASCO Măneciu, fără care Păltânea să achite contravaloarea lucrărilor. Din dosarul procurorului militar rezultă că Păltânea i-a asigurat lui Sterian „protecţia” prin neîntocmirea şi nedifuzarea pe cale legală a unor informaţii pe care colonelul Păltânea, şeful SRI Prahova, le deţinea despre anumite activităţi ilegale sau deficitare în raport cu legea ale SC APASCO SA Măneciu;
 • Incalcarea embargoului ONU asupra fostei Iugoslavii sub aspectul aprovizionarii cu titei si produse petroliere, incalcat fluierand de Paltanea cu Astra, Teleajen si Vega (povestea cu Solventul, cu garniturile de tren, cu fratii Gardean etc.).;
 • Chiolhanurile cu italieni in Muntii Buzaului, la cabane de vanatoare, cu bautura, mancare, femei etc., prostilor din unitate soptindu-li-se complice la ureche, de raspandaci atoatestiutori: „Domnul comandant este in misiune. Stie si domnul Magureanu!”;
 • Blind Romana, Salub, Hipodromul, mascarada lui Paltanea cu cipriotii la cumpararea si reabilitarea Hotelului „New Montana” din Sinaia;
 • Centru de Afaceri Romano-Rus, lansat cu surle si trambite in vara lui 2003, la pachet cu Nova Bank, constituita pe scheletul defunctei Banci Unirea (preluata cu scandal de aceiasi rusi). Pretextul suna pompos: echilibrarea schimburilor comerciale romano-ruse. CARR are rol de firma de lobby, consultanta si intermediere. Sistemul integrat gandit de rusi era simplu, iar infrastructura, deja creata. Sa mai spunem doar ca Potrivit lui Constantin Samson, discuţiile despre înfiinţarea Centrului de Afaceri Româno-Rus ca loc  pentru intermedieri în comerţul cu combustibili, minerale şi produse chimice pentru industrie, au început în toamna anului 2002 , la Restaurantul „La Fitze” din Herăstrău, exact în perioada în care integrarea României în NATO devenise previzibilă (după atentatele teroriste din SUA din 11 septembrie 2001). La acest restaurant s-au întâlnit Constantin Samson, Iurie Cecan (cetăţean moldovean) şi Liviu Niţă (implicat în scandalul SUNOIL,  atunci abia ieşit din închisoare). Iniţiativa înfiinţării centrului i-ar fi aparţinut lui Iurie Cecan, la solicitarea şefului său Anatoli Patron , preşedintele Nova Bank (fosta Bancă Unirea). La rândul său, Patron ar fi fost executantul ordinelor lui Arkadie Volski, pe atunci consilierul preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin. Samson ne-a spus că a fost  ales de ruşi pentru înfiinţarea „Centrului” deoarece ” avea susţinere la autorităţi”. Surse autorizate susţin că Anatoli Patron  şi Arkadie Volski ar fi fost înalţi ofiţeri KGB.

Cert este ca, de altfel, la Prahova a existat, cel putin pana la 01.07.2014, „cea mai nocivă filiala a SRI[1], fie si numai pentru simplul motiv ca, timp de 25 ani, a fost condusa numai de ofiteri de securitate.

Penultimul tinde a-i intrece pe toti: col. MARIN CONSTANTIN (un demn urmas al lui Paltanea in activitatea infractionala, un epigon al acestuia din punct de vedere al inteligentei si profesionalismului), culmea, mutat la DJI Dambovita, fara a fi indepartat din sistem, ulterior pensionat chiar daca facuse politie politica!!!

Dar saga nu s-a oprit in 2001. Scandalurile au continuat pana in 2014, momentul mutarii discipolului lui Paltanea la DJJI Dambovita. Deoarece la comanda SRI Prahova au fost numai securisti, era inevitabil conflictul de mentalitati si generatii si avalansa de scandaluri, in conditiile in care nimeni nu avea habar de ceea ce cu pompa directori SRI numeau „management” (vax!).

Sa revenim, insa, in epoca Paltanea! Ca sa nu aveti impresia ca presa centrala sau locala delireaza colac peste pupaza aflam de la colegii de la Catavencii ca un fost membru al CSM, care i-a fost si sef ,care ar trebui sa vegheze la mersul normal si fara derapaje a justitiei din Romania ….dl Adrian Bordea este un fost judecator de Tribunal, corupt pana in maduva oaselor…

Bordea provine dintr-o familie de securist !

El  este fiul lui generalului-maior Aron Bordea, fostul șef al Direcției I a DSS, adică al poliției politice,  Aron Bordea a fost șeful Direcției I a DSS între 1980-1986. Între 1986-1989 a fost șeful Direcției pentru pașapoarte, evidența străinilor și controlul trecerii frontierei a Ministerului Afacerilor Interne. Adrian Bordea a fost desemnat să judece un dosar extrem de sensibil, în care a dat o soluție de eliberare din arest a generalului SRI Ovidiu Soare și a colonelului Gheorghe Dumitrache, anchetați pentru o mulțime de fapte de corupție și de legături cu mafia italiană, căreia i-au protejat afacerile din Prahova. În acest dosar au mai fost cercetați colonelul Corneliu Păltânea, fostul șef al SRI Prahova, și adjunctul acestuia, colonelul Daniel Bucur. Vina coloneilor Păltânea și Dumitrache este aceea că ar fi intervenit la Președintele Tribunalului Dâmbovița pentru ca acesta să dea câștig de cauză unor mafioți italieni, aparținând organizației “Cosa Nostra”, urmăriți penal pentru o serie de infracțiuni grave. Mafioții i-au dat șpagă colonelului Păltânea:  -2 autoturisme Alfa Romeo,    -2 BMW,  -2 Mercedes,    -1 rulotă Fiat Ducato, -1 jeep Mitsubishi Pajero, +1 jeep Mitsubishi Sport +1 Mitsubishi Eclipse, -1  jeep Toyota Land Cruiser +1 jeep Toyota +1 Toyota Corola și o Toyota Carina.

E greu sa le si numeri nu-I asa, deci total  14 autoturisme, un adevarat show-room…

Partea proastă este că președintele Tribunalului Dâmbovița din acea perioadă a fost Adrian Bordea, ulterior președinte al CSM. Partea nasoală, este că Bordea i-a eliberat din arest pe generalul Ovidiu Soare și pe colonelul Gheorghe Dumitrache, în calitate de magistrat la ÎCCJ. Partea sinistră a problemei este că, pentru faptade trafic de influență în favoarea mafiei italiene (frații Pilleri și Pizzatto), magistratul Adrian Bordea a fost anchetat de procurorul Vasile Doană de la DNA și de inspecția judiciară a CSM. Apoi, Bordea nu putea să semneze un act de eliberare din arest a unor învinuiți, în dosarul în care el însuși apare ca făptuitor, chiar dacă a semnat respectivul document ca judecător la ÎCCJ, calitate în care a fost avansat prin semnătura șefului statului de atunci, Ion Iliescu. Situația catastrofală în care a ajuns Justiția română este că CSM, instituție care se ocupă de apărarea demnității magistraților, ca și de nelegiuirile înfăptuite de magistrați, a ajuns să fie condus de un giga-nelegiuit, controlat de serviciile de informații. Majoritatea sefilor din justitia post decembrista sunt scule șantajate și ținute sub un permant control de noua Securitate. În altă ordine de idei, coloneii SRI Corneliu Păltânea, Gheorghe Dumitrache și Daniel Bucur, ajutați prin traficul de influență al judecătorului Adrian Bordea, au fost subalternii generalului-maior Aron Bordea, tatăl magistratului, în cadrul Securității Judetului Dâmbovița. În calitate de șef al poliției politice, generalul Bordea s-a ocupat de disidenții Paul Goma, Doinea Cornea și Andrei Pleșu. CNSAS a decis că generalul Aron Bordea a comis acte de poliție politică. Decizia a fost publicată în MO nr. 924, partea a III-a, din 28 decembrie 2005. O morisca de relatii de afaceri ametitoare ce pornesc de la Cluj si se inchid in poarta rafinariei Astra Ploiesti. Politisti, fosti ofiteri SRI si oameni de afaceri sifonati in scandaluri sunt legati cu fire nevazute, la un loc, sub semnul banilor negri. Specialitatea casei sunt operatiunile cu produse petroliere, splarea de bani si complicate scheme financiare ce au ca punct final societati din paradisuri fiscale.

In legatura cu CENTRUL ROMAN PENTRU EXPANSIUNE ECONOMICA RAPIDA SRL J40/5294/1993  BDUL. MAGHERU 7 C, CUI 3683293 DIZOLVATA CU LICHIDARE / RADIERE IN 14.04.2006, desi nu reprezenta la vedere interesele vreunui oligarh, cativa afaceristi rusi proveniti din serviciile sovietice de spionaj militar au infiintat in Romania un organism hibrid, cu rol de ONG, dar si de societatate comerciala. Se numeste Centrul de Afaceri Romano-Rus (CARR) si a atras in randurile sale ofiteri de informatii controversati, precum si personaje care au avut probleme cu legea.

Revenim la vila de nebunii din Cheia. În data de 16 mai 1997, între Nicolae Popescu şi Corneliu Păltânea (adică între doi prieteni buni) a fost încheiat contractul privind execuţia lucrării structură de rezistenţă locuinţă Cheia, în baza căruia executantul se obliga să construiască imobilul situat în Cheia, comuna Măneciu, fiind menţionat în contact numai avansul pentru lucrare, în cuantum de 17 milioane de lei vechi (an 1997). Verificările financiar-contabile efectuate de către specialistul financiar al DNA au concluzionat că  obiectivul casă de vacanţă Valea Neagră Cheia, beneficiari Păltânea şi Popescu, a fost executat de firma NICONS SRL, efectuându-se cheltuieli şi de către celebra APASCO SA Măneciu care nu au putut fi cuantificate cu exactitate. Lucrările executate de NICONS au fost cuantificate la suma de 117 milioane lei vechi, din care 17 milioane au fost încasaţi în avans, cu sprijinul SC APASCO SA Măneciu, contravaloarea materialelor de construcţie cumpărate de APASCO fiind compensată cu lucrări executate de NICONS, existând la APSCO procese verbale de compensare.
Achitarea banilor de către beneficiarii Păltânea şi Popescu a fost argumentată de către aceştia prin prezentarea unor facturi fiscale emise de NICONS către SC MESTEACĂNUL SRL Bucureşti, dar şi facturi emise de către NICONS către HOLDING CREER INVESTIŢII SA Bucureşti, dar şi de chitanţe emise de către NICONS pe numele lui Păltânea Corneliu. Referitor la sumele înscrise în cele două facturi fiscale menţionate, despre care procurorii DNA Bucureşti susţin că ar reprezenta obiectul infracţiunii de mită pretinsă de către Corneliu Păltânea de la Giosu Ion, administrator al SC HOLDING CREER INVESTIŢII SA şi Creştin Vasile, prin intermediarul Iordănescu Toma Lucian, în scopul neîndeplinirii obligaţiilor de serviciu, cercetările efectuate au confirmat remiterea acestor sume în virtutea unor relaţii personale între cei arătaţi (ultima parte, după cum bănuiţi, reprezintă argumentarea procurorului de caz de la DNA PLOIEŞTI). Giosu Ion a menţionat că în cursul lui 1997 s-a întâlnit cu Corneliu Păltânea, la solicitarea şefului SRI Prahova, chiar la sediul instituţiei, împrejurare în care Giosu a aflat că Păltânea îşi cosntruieşte o vilă la Cheia cu ajutorul unei firme din Lipăneşti, respectiv NICONS SRL. Giosu spune că „i-a dat o mână de ajutor să achite 50 de milioane de lei societăţii NICONS”. Îl invidiem pe Păltânea pentru relaţiile sale de prietenie, mai ales când aflăm că Giosu recunoaşte că a fost de acord să achite aceşti bani, fără să stabilească la momentul respectiv vreun termen de contraserviciu sau restituire a banilor. Cităm o propoziţie din declaraţia lui Giosu: „Am acceptat să fac această plată de bunăvoie, întrucât Păltânea Corneliu mi-a spus să o fac”. Amuzant, nu?

Printre altele, procurorul militar a reţinut că fostul şef al secţiei de informaţii Prahova, Corneliu Păltânea, a primit un „sprijin” material din partea lui Marian Sterian, învinuit în dosar, ce ocupa funcţia de administrator al celebrei APASCO SA Măneciu.
Mica atenţie a lui Sterian faţă de prietenul său Păltânea a constat în construcţia de către societatea acestuia a unei vile în Cheia, acolo unde aerul curat şi privighetorile îi asigură lui Păltânea pensia asta liniştită, după o viaţă de trudit la stat.
Procurorul a concluzionat în dosar că materialele şi forţa de muncă necesare ridicării construcţiei au fost suportate financiar de către APASCO Măneciu, fără care Păltânea să achite contravaloarea lucrărilor. Din dosarul procurorului militar rezultă că Păltânea i-a asigurat lui Sterian „protecţia” prin neîntocmirea şi nedifuzarea pe cale legală a unor informaţii pe care colonelul Păltânea, şeful SRI Prahova, le deţinea despre anumite activităţi ilegale sau deficitare în raport cu legea ale SC APASCO SA Măneciu. Despre „deficitarele” amintite în dosarul procurorului militar în ceea ce priveşte APASCO Măneciu ar fi multe de povestit, ne vom rezuma la câteva aspecte la finalului prezentului material. Deocamdată să continuăm cu faptele sesizate de procurorul militar bucureştean, în urma cărora DNA Ploieşti consideră că NUP-ul este binemeritat în cazul Păltânea Corneliu. Suveica evazionistă Una dintre activităţile pentru care Marian Sterian era ţinut sub papuc de către Păltânea, care stăpânea informaţii compromiţătoare despre acesta, era un sistem de evaziune fiscală care este amintit în dosarul procurorului de caz: Sterian, împreună cu alte persoane din conducerea APASCO, au conturat o metodă de păcălire a statului, prin înfiinţarea unui grup de firme de plimbat banii, pentru a eluda taxele şi impozitele datorate către bugetul de stat. Aşa au apărut la registrul ccomerţului SC SIBET SRL, SC ARAGEX SRL, SC CERNADIAN SRL şi SC DAP SRL, în care s-au „vărsat” banii datoraţi la buget, pentru degrevarea firmei – mamă de la obligaţiile de plată privind impozitele şi taxele bugetare. Firmele respective încărcate cu datoriile APASCO au fost vândute unor persoane inexistente, a căror acte de identitate specificate în contractele de vânzare-cumpărare a societăţilor s-au constatat a fi false. 30 de miliarde de lei vechi a reuşit să salveze grupul Sterian prin manevrarea banilor între firme, sumă ce trebuia plătită la bugetul de stat.Tot în dosarul instrumentat de procurorul militar al DNA Bucureşti Vasile Doană, apare un nume interesant:

Cesionările de firme către persoanele fantomă au fost „legalizate” prin cabinetul notarului public Eugenia Codescu. Un alt nume de la un afacerist care apare în dosarul Păltânea este Vasile Creştin, administratorul societăţii Mesteacănul Agricultura SRL. Într-o altă cauză, Creştin a formulat un autodenunţ în care a precizat că i-a plătit lui Corneliu Păltânea suma de cinci milioane de lei vechi, la nivelul anului 1999, la cererea lui Lucian Toma Iordănescu, în contul firmei constructoare SC NICONS SRL, din Lipăneşti. Un alt denunţ care l-a vizat pe Păltânea a fost făcut de Ion Giosu, patronul SC HOLDING CREER SRL, care a fost obligat să-i plătească lui Păltânea 50 de milioane de lei vechi în contul aceleiaşi NICONS SRL, firma care a participat la construcţia vilei lui Păltânea.
În acelaşi dosar instrumentat de DNA Bucureşti se aminteşte că Păltânea l-a obligat pe Giosu să plătească suma amintită mai devreme, în schimbul protecţiei oferite de şeful SRI Prahova, Giosu reprezentând interesele unor italieni veniţi cu afaceri în România, despre care Păltânea a „uitat” să amintească în sistemul informaţional al SRI, asupra unor pretinse activităţi infracţionale desfăşurate de italieni pe meleagurile noastre.

Si alte fapte au fost in acelasi stil si nu vrem sa va plictisim. Dar vedeti ce inseamna Un Centru de Expansiune economica Rapida?! Dar un Centru de Afaceri Romano –Rus?! Mine de aur, nu alta!! Eu stau si ma intreb ce au pazit 10 ani aia de la Directia “E”- Securitate interna a SRI???!!!! (Ec Adrian Radu).

 

[1] Ondine Ghergut, “Secretul reformarii SRI”, Romania Libera din 26 martie 2014, editia electronica.

Citeste in continuare

Actualitate

EXPLOZIV/ Generalul Ion Oprisor, alt “ficus” din C.S.A.T

Incisiv

Publicat

pe

De

In aceste zile in care ”marele sef” care va zdruncina zdravan sistemul romanesc si-a intrat deja in paine se pun cap la cap toate informatiile oficiale sau alternative pentru ca liderii serviciilor secrete de la noi sa poata indeplini rugamintea expresa a partenerilor strategici de a se reseta din temelii activitatea structurilor. Totul in vederea declansarii iminentei operatiuni de recastigare a increderii publice, politice si externe in acestea. Iar dincolo de taberele adverse in care inca se zbat serviciile de la noi, prima concluzie este ca principala ”veriga slaba” a sistemului la ora actuala este chiar generalul Ion Oprisor. Cel care, din postura de consilier prezidential pe probleme de securitate al sefului statului Klaus Iohannis ar trebui sa fie ”liantul” care sa ”unga” intregul si atat de complicatul mecanism informativ de la noi.

Numai ca lucrurile stau exact pe dos, activitatea in acest sens a ”rezervistului reactivat” Oprisor fiind una sublima, dar lipsind pur si simplu cu desavarsire! Pentru ca sefii serviciilor secrete, indiferent de barca politica in care se afla, nici macar nu-si mai amintesc de cand le-a cerut parerea Oprisor, ca sa nu mai vorbim de vreo eventuala initiativa personala a acestuia in vederea deblocarii sau a negocierii unor subiecte sensibile pe tema securitatii nationale. Cum ar fi fost, de exemplu, asigurarea unui flux informational institutionalizat sau chiar mai putin oficial pentru ca Armata Romana sa nu mai fie atrasa in ”mocirla” de la Statul Major General. Iar aceasta pasivitate deja proverbiala a consilierului prezidential Ion Oprisor despre care aproape ca mai multe amanunte  poti afla de la comeseanul chestor Ioan Buda, decat din agenda sa zilnica nici macar nu poate fi pusa pe seama personalei ”vulnerabilitati de la Prahova”…. In schimb, singura grija a consilierului Oprisor pare a fi blocarea oricarui raport informativ catre la fel de pasivul Klaus Iohannis, insotita insa totusi de fiecare data de o ”misterioasa” deschidere a plicurilor galbene de la servicii… Si cum nici directorul Oficiului pentru Informatii Integrate din cadrul Comunitatii Nationale de Informatii nu mai da semne de ”trezire” in ultimii ani, uite cum presedintele Iohannis vrea sa fie ”mare jucator” in servicii, bazandu-se insa doar pe doua ”mumii informative” precum Ion Oprisor si Constantin Dudu Ionescu! Ceea ce s-ar putea sa-i fie fatal, intrucat ”iohanistii” din sistem nu au uitat inca sa danseze traditionalul ”paso doble” din servicii, doar partenerul sa vina cu o ”oferta de nerefuzat”…

Asta-i presedinte?

Culmea este ca astfel de anomalii nu au fost inregistrate nici macar pe cand ”somnorosul” Dan Mihalache era ”eminenta cenusie” de la Cotroceni, nici in scurtul mandat al lui George Scutaru, asta ca sa nu mai vorbim de ”efervescenta” din vremea fostului consilier prezidential Daniel Moldoveanu. Si daca tot a venit vorba de George Scutaru, cel care, desi ”profan” in ale dedesubturilor informative isi intrase totusi extrem de serios in fisa postului, ceea ce i-a si adus ”decaparea” de altfel, sa nu uitam ca toti adevaratii lideri din servicii, indiferent de orientarea politica a acestora s-au intrebat sictiriti daca ”asta e presedinte”, atunci cand Klaus Iohannis a acceptat sa-i fie umilit consilierul pe probleme de securitate intr-un dosar care s-a dovedit a fi o facatura chiar si in instanta. Astfel ca prea putini dintre cei trecuti la ”iohannisti” in sistem fac zid in jurul ”neamtului” chiar pentru Iohannis, ci mai degraba pentru apararea propriilor interese. Astfel ca daca intra intr-o campanie prezidentiala care se anunta mai dura decat oricand si daca tot a dat semnalul ca vrea ”sange pe peretii” sistemului, poate ca ar fi mai bine pentru el ca Iohannis sa nu se bazeze doar pe ”duri” ca Hellvig, Dudu Ionescu si mai ales Ion Oprisor… Bineinteles, asta daca intre timp nu ia chiar consilierul prezidential oportuna decizie de a se reintoarce la pensie. Pentru ca altfel, daca va fi aprins  ”fitilul” Oprisor, ”bomba” va exploda chiar sub scaunul lui Iohannis si nici macar BND-ul nu va mai putea stinge apoi ”incendiul informativ” care va urma…(Catalin Tache).

 

 

 

Citeste in continuare

Actualitate

„Sper sa se trezeasca judecatorii si sa aiba o reactie dura fata de afirmatiile tendentioase ale lui Lazar”

Incisiv

Publicat

pe

De

Minunati-va de discursul gol si fara responsabilitate al lui Augustin Lazar, persoana care nu are demnitatea unui om de stat de a recunoaste vinovatia trecuta si actuala a MP, in legatura cu odiosenia protocoalelor clasificate impuse de catre SRI, in mod nelegal, sistemului judiciar! Interesant este ca dansul spune in mod public ca “vom urmari atent motivarea care se va realiza”. In afara ca este un plagiat din discursurile patetice ale presedintelui KWI, ar trebui sa ne spuna cum va reusi sa urmareasca redactarea motivarii CCR? Dispune MP si dansul de surse secrete in interiorul CCR, primeste secvential parti din motivare sau dispune de alte cai obscure in scopul de a “urmari atent motivarea”? Pentru dansul nu are importanta daca in activitatea de urmarire penala s-au utilizat protocoale intrucat “cu sau fara protocol judecatorul constata…” , deci acum procurorul general arunca vina asupra profesionalismului judecatorilor care aveau obligatia legala sa analizeze in camera preliminara sau in fond (pana in 2014), legalitatea si temeinicia mijloacelor de proba si procedeelor probatorii administrate in dosare penale! Astfel, dupa cum eu si Daniel Florea spuneam in emisiuni tv ca judecatorii, in final, sunt cei ce au permis abuzurile grave prin aplicarea protocoalelor, domnul Lazar muta centrul de greutate al vinovatiei asupra judecatorilor si nu asupra procurorilor primii vinovati alaturi de cadrele SRI implicate! Sper sa se trezeasca judecatorii si sa aiba o reactie dura fata de afirmatiile tendentioase ale lui Lazar, inclusiv CSM!, precizeaza expertul SRI, col ® Ion Dedu. (Cerasela N.).

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqxY-N-PXfAhXL3KQKHXVdAnUQxfQBMAB6BAgAEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.stiripesurse.ro%2Faugustin-lazar–noi-precizari-dupa-decizia-ccr-referitoare-la-protocoalele-cu-sri—judecatorul-verifica-legalitatea-probelor-in-camera-preliminara_1318542.html&usg=AOvVaw3JE1jOfnutl-_7Mr2tf3VL

Citeste in continuare

Parteneri

Știri calde

Actualitate18 ore ago

EXCLUSIV/Terorismul intelectual este adevaratul atentat la adresa sigurantei nationale si nu Rosia Montana, eco-anarhisti sau Pungesti

“Datoram loialitate neconditionata doar Patriei noastre si nu persoanelor trecatoare la conducerea unor institutii,  si ele vremelnice, si cu care...

Actualitate18 ore ago

EXPLOZIV/ Generalul Ion Oprisor, alt “ficus” din C.S.A.T

In aceste zile in care ”marele sef” care va zdruncina zdravan sistemul romanesc si-a intrat deja in paine se pun...

Actualitate18 ore ago

„Sper sa se trezeasca judecatorii si sa aiba o reactie dura fata de afirmatiile tendentioase ale lui Lazar”

Minunati-va de discursul gol si fara responsabilitate al lui Augustin Lazar, persoana care nu are demnitatea unui om de stat...

Actualitate18 ore ago

“Aceasta tehnica stalinista a fost aplicata peste tot in Romania de procurori in cardasie cu ofiteri SRI”

Nela Secara din Oradea a fost imbolnavita de cancer in urma abuzurilor din ancheta penala facuta de procurorul Cristian Ardelean,...

Actualitate18 ore ago

EXCLUSIV/MINISTERUL AFACERISTILOR INTERNI RECUNOASTE CA ANGAJEAZA PERSOANE CERTATE CU LEGEA!

În urma dezvăluirilor ziarului Incisiv de Prahova referitoare la „actrita” din filme pentru adulți, Borovina Florentina, dar si „mare politista...

Actualitate18 ore ago

Scandal pe recursul compensatoriu

Nu se face o lege pentru un om sau pentru un caz. Și nici nu se desface o lege pentru...

Actualitate18 ore ago

Model: cum lupta partidele germane impotriva supravegherii de catre servicii

COMENTARIU DE BOGDAN TIBERIU IACOB (PRELUARE INPOLITICS.RO): În timp ce la noi explodează scandalul declarării ca ilegale a protocoalelor dintre...

Actualitate2 zile ago

EXCLUSIV/MEMORIU DE FUNDAMENTARE A SESIZARII PENALE INTOCMITE DE OFITERUL SRI PERCHEZITIONAT ILEGAL DE NEGULESCU MIRCEA

Acuzațiile grave ale unui fost șef la contraspionaj Kovesi și Coldea au încălcat legislația UE și o hotărâre CEDO pentru...

Actualitate2 zile ago

EXCLUSIV/DOVADA CA INSPECTIA JUDICIARA A EXERCITAT ACTIUNEA DISCIPLINARA FATA DE PROCURORII MILITARI IN URMA SESIZARII INCISIV DE PRAHOVA

”Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară faţă de procurorii Cosneanu Gheorghe, şeful Secţiei Parchetelor Militare din cadrul PÎCCJ („SPM”), Mihalache...

Actualitate2 zile ago

EXCLUSIV/IN URMA DEZVALUIRILOR ZIARULUI INCISIV DE PRAHOVA, „FAMIGLIA” NEDELCU A INTRAT IN FIBRILATII

Maria Nedelcu, mama fraților Nedelcu Cătălin („mare politist” si „mare sindicalist” care nici macar la telefonul mobil nu raspunde) si...

Actualitate2 zile ago

Subsemnata Kovesi Codruța Laura

Nu mai poate dura mult până când Secția specială pentru procurori o va ancheta pe și pe doamna Laura Codruța...

Actualitate2 zile ago

EXPLOZIV/ Noua grupare de ”lupi tineri” din SRI chiar apara interesele economice ale statului roman

Dincolo de harmalaia din politica si justitie, mult hulitul sistem tocmai ce este pe cale sa spele o parte din...

Actualitate2 zile ago

Cum e dirijat presedintele de servicii

COMENTARIU DE BOGDAN TIBERIU IACOB (PRELUARE INPOLITICS.RO): Scriam zilele trecute că administrația prezidențială este o mare necunoscută pentru români, informațiile...

Actualitate2 zile ago

Protest sindicat EQUITAS singurul penitenciar de femei din România

Comunicat de presă. Sindicatul EQUITAS din Penitenciarul   de Femei Ploiești  Târgșorul Nou se pregătește de protest Adrian Grigoroiu reprezentantul lucrătorilor...

Actualitate2 zile ago

EXPLOZIV/Inca o mostra de competenta a tandemului Vaida-Dobre pentru care legea este facultativa

După ce au rămas fără obiectul muncii, prin mutarea sediului primăriei, directorul Adrian Vaida a încercat să le găsească salariaților...

Top Articole Incisiv