Connect with us

Actualitate

EXCLUSIV/Plângere prealabilă împotriva statului Român și a instituțiilor sale profund corupte/coruptibile (conduse/cu agenți ai statului corupți, inculți)

Incisiv

Publicat

pe

Către,

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

SENATUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

și COMISIA PARLAMENTARĂ PENTRU MODIFICAREA LEGILOR JUSTIȚIEI

-domnului Președinte-

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A ROMÂNIEI

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

INSPECȚIA JUDICIARĂ

Președintele Curții de Apel bucurești

Curtea de Apel București (secția CAF-fără personalitate juridică)

PRIMUL MINISTRU AL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

 

Subsemnatul, Alexandru Firicel, președinte teritorial SPR „Diamantul” constituită la nivelul D.G.P.M.B.-secția 13 Politie, cu domiciliul ales pentru comunicarea răspunsului dvs. la sediul S.P.R. „Diamantul” din București, str. Ienăchiță Văcărescu nr 17 A, Sector 4, București, în temeiul art. 6.1 și 21 CEDO, formulez următoarea

 

SESIZARE

care are valoare și de plângere prealabilă

 

Prin care respectuos vă solicit:

 

I.

 1. Să îi destituiți pe „judecătorii” CAB-SCAF: Drăghici Daniel Marian; Cîrjan Raluca Maria, Podaru Corina, Spînu Ovidiu, Pătrașcu Horațiu și Florea Ionel;
 2. Să anulați
 3. a) decizia CAB-SCAF nr. 3188/2017;
 4. b) Să anulați decizia CAB-SCAF nr. 2667/2017;
 5. c) Să anulați decizia CAB-SCAF nr. 2669/2017;
 6. d) Să anulați decizia CAB-SCAF nr. 2670/2017;

și implicit amenzile acordate

Decizii care sunt date prin abuz de putere (de drept) al unor falși judecători (în drept, „inchizitori”), cu încălcarea art. 53 Constituție – nu există niciun text de Lege care să îți impună: cum să formulezi o cerere, câte cereri să formulezi de câte ori/în câte cauze să insiști asupra respectării Legii și a deciziilor CCR. DECIZII CARE SUNT O RUȘINE PENTRU ROMÂNIA (art. 1 Constituție) !

În cazul în care nu sunteți de acord cu măsura de la pct.-ul I, cu respect vă solicit să îndepliniți cererile de la pct.-ele II și III.

 

II.

 1. Să abrogați Legea nr. 47/1992 (în subsidiar, să desființați Curtea Constituțională a României);
 2. Să abrogați art. 97[1] 99 lit.) ș) și t) [2] din Legea nr. 303/2004
 3. Să abrogați: art. 26[3] din Legea nr. 51/1995 art. 36[4], art. 148 alin.(5)[5], art. 151[6], art. 162 alin.(1)[7], art. 163 alin.(7)[8], art. 219[9], art. 269-271[10], art. 282[11]
 4. Să abrogați art.22 alin.(7)[12] și art. 187 alin.(1) pct.-ul 1 lit.a) și b)[13] CPC

 

III

Să desființați secțiile de contencios administrativ și fiscal și să înființați Tribunalele specializate de administrativ și fiscal în conformitate cu prevederile art. 30[14] din legea nr. 554/2004.

 

IV.

În cazul în care nu sunteți de acord cu punctele II și III să abrogați: Legea nr. 544/2001 și Legea nr. 571/2004 respectiv art. 2 alin.(1)[15], art. 3[16], art. 24 alin.(5) și (6)[17] și art. 33[18] din Legea nr. 182/2002.

 

V.

În cazul în care nu sunteți de acord cu solicitările de la pct.-ele I-IV, să modificați Codul Civil și OG nr. 27/2002 sau să emiteți o nouă Lege în sensul instituirii, pentru fiecare: cetățean, ONG, societate comercială, instituție, autoritate din „statul de drept” România un număr maxim de cereri pe care le poate adresa, acdesta fiind instituit de CAB-SCAF prin „judecătorii”: Spânu, Pătrașcu și Oprea la nr. 128 (cauzele 2836/3/2016 și 34361/3/2016).

 

VI.

În cazul în care nu veți soluționa, prin admitere, toate cererile I-V, cu respect vă solicit să mă despăgubiți cu suma de 1.000.000.000 lei (un milliard lei).

 

MOTIVE GENERALE ÎN SUSȚINEREA CERERII:

 

 1. Potrivit art. 147 Constituție, deciziile CCR sunt obligatorii după publicare.
 2. Cu toate că aceste decizii, odată admise, sunt obligatorii după publicare, nici Constituția și nici Legea nr. 47/2002 nu prevăd vreo sancțiune pentru cei care nu respectă/încalcă deciziile CCR.
 3. Identitatea dintre părți și calitatea acestora respectiv anularea înscrisului anulabil privind calitatea reprezentantului sunt excepții de ordine publică (a se vedea în acest sens și cauza CEDO Văduva contra România[19] în care Curtea de la Strasbourg a sancționat România pentru încălcarea art. 6.1 CEDO prin ascunderea de către instanțele naționale a „investigatorilor acoperiți” față de reclamant – acesta nu le-a putut adresa întrebări/interogatorii, Curtea concluzionând că a fost încălcat dreptul la un proces echitabil).
 4. Prin Deciziile CCR nr. 172 și 244/2016 s-a statuat că este neconstituțional ca polițiștii să fie promovați în funcții de șef prin ordin al ministrului respectiv condițiile de modificare ale raportului de serviciu ale polițistului să fie modificate prin Ordinul MAI nr. 291/2011. Aceste 2 prevederi erau prevăzute în actele administrative unilaterale ale falșilor polițiști ce se erijau și continuă să se erijeze în consilier juridic-polițist respectiv „conducător” în fața instanțelor de judecată (Voicu marius, Jingan Eduard, Marin Lucian, Tatu Viorel etc.).
 5. Deși Legiuitorul a „dat mână liberă” instanțelor de judecată să stabilească identitatea dintre părți (cu respectarea Legii și a deciziilor CCR), CAB-SCAF (și nu numai) continuă să încalce aceste argumente pertinente de ordine publică: depunerea de către instituție a actului de numire în funcție a „reprezentanților”, anularea actelor administrative unilaterale vădit nelegale (cu prevederi de Lege asupra cărora Curtea Constituțională s-a aplecat declarându-le neconstituționale) – a se vedea și regimul incompatibilităților.
 6. Potrivit art. 4[20] din Legea nr. 303/2004 coroborat cu art. 8[21]CPC principiul egalității armelor consacrat de Convenția EDO ar trebui să fie respectat. În drept, secțiile de contencios administrativ (cu precădere CAB-SCAF ca și instanță de recurs) îl încalcă constant: „reprezentanții” din M.A.I . și structurile subordonate nu sunt obligați de instanță dat fiind și prevederile art.82 alin.(1)[22] CPC să depună actul administrativ unilateral de numire în funcție la dsoarul cauzei pentru a-și proba identitatea și calitatea pe care și-o arogă, „reprezentanții” MAI pot încălca deciziile CCR nr. 637/2015, 172 și 244/2016 respectiv 258/2017 și regimul incompatibilităților (polițist și consilier juridic în același timp, manager-polițist și consilier juridic), pentru judecătorii de contencios ai CAB-SCAF regimul incompatibilităților fiind unul „surd”… așa cum este și art. 22 alin.(2)[23] CPC coroborat cu art. 348[24] Cod penal și a art. 26 din Legea nr. 51/1995.
 7. Potrivit art.304[25] Cod penal intrarea în posesie și divulgarea de informații nepublice/clasificate (chiar dacă favorizează încălcări ale Legii) atrage sancțiunea penală. Chiar dacă, Curtea de la Strasbourg, a mai dat o palmă răsunătoare României în cauza Bucur și Toma contra României

 

O altă palmă usturătoare a mai primit România în cauza Feri Predescu contra România (primarul Mazăre) pentru încălcarea libertății de exprimare a unui jurnalist… Cu toate acestea, cei 6 judecători nominalizați urinează, la propriu, pe CEDO, CDFUE, Constituție, Lege pentru a îi proteja pe „infractorii cu epoleți” din M.A.I. ajutându-i pe aceștia (prin deciziile mai-sus menționate și nu numai) să îngrădească drepturi și libertăți fundamentale în spiritul statului  Stalinist.

 

MOTIVE SPECIALE ÎN SUSȚINEREA CERERII:

 

 1. Când vine vorba despre întâlniri ale clanurilor mafiote ale șefilor din M.A.I. cu grupări de crimă organizată căutate de Justiție (din care fac parte chiar și judecători CAB-SCAF, în opinia mea, cei 6 „judecători” sunt aserviți grupării de „interlopi” care conduce MAI-ul) imediat se aplică CEDO- dreptul la viață privată al „mafioților cu epoleți”…

Dacă un cetățean (administrator de societate/asociat, avocat, notar or simplu cetățean) semnează un document „cu bețișor” (este înscris numele și prenumele unei persoane dar semnează altcineva) imediat se aplică prevederile CPC și CP în materie de fals… La agenții statului care semnează ascuns, în fals („cu bețișor”) nu. Deși Legiuitorul (spre exemplu) a instituit în cuprinsul art. 40[26] din Legea nr. 218/2002 și ale art. 14[27] din HG nr. 991/2005 obligativitatea declinării identității polițistului, atât parchetul cât și Instanțele au „urinat” cu boltă pe aceste prevederi legale (a se vedea și ordonanța de clasare a PJS5 – dosar nr.1161/P/2016, dosarele 17750/3/2016 și 37313/3/2016).

Când unui „pârlit de sindicalist” precum subsemnatul, îmi este încălcat dreptul la viață privată, secretul corespondenței (dosar nr. 25598/3/2016) „miliția” are dreptul să intre „cu picioarele” în viața mea – o intruziune nejustificată dar în scop răzbunător pentru ca șefi frustrați din MAI și Poliție să „îmi pună botniță”. În schimb, dacă solicit instanței (CAB-SCAF în cauza 1728/3/2016) să oblige „miliția capitalei” să îmi comunice dacă „mahărul Voicu” a participat la chermeza organizată de unul dintre membrii „camorrei milițienești” sunt amendat și mi se spune că „am făcut abuz de drept”.

 

 1. Dacă soliciți instanței de judecată declasificarea informațiilor clasificate abuziv privind: „serviciile secrete” ale polițiștilor (cauza 34372/3/2016) d-na „judecător” Tănase zice că nu am interes… că cică nu mai ești polițist. Dacă ești polițist, instanța te trimite la „bibllioteca unității” să consulți documentul. Dacă ceri declasificarea OMAi S/107/2011 (cauza 41684/3/2015) prin care „camorra” din MAI își fabrică posturi și funcții după bunul plac devalizând Bugetul de Stat pentru a-și favoriza membrii obedienți („interlopi”), atunci acțiunea e „neînteeiată”… „e clasificate, dom-le și nu se poate declasifica, că așa vrea mulchiul meu de «judecător» corupt/leneș/incult!” Așadar, art. 13 din Legea 544/2001 și art. 3, 24 alin.(5)-(6), art. 33 din legea nr. 182/2002 „nu sunt temei legal” pentru instanță… Cât despre probe, nici nu mai vorbim: sunt eludate complet de judecători de contencios.

 

 1. Dacă ești un lider de/din sindicat onest și „te pui rău” cu „Mafia cu epoleți” din M.A.I. instanța te sancționează (a se vedea cele 5 amenzi judiciare).

Dacă în cauzele 2836/3/2016 și 34361/3/2016 cei trei „judecători” au copiat ca niște analfabeți funcționali inepțiile staliniste ale „gangsterilor cu epoleți” din miliția capitalei, în cauza 20979/3/2016 cei trei „magistrați” s-au oprit „bătând câmpii” – formulări vagi cum că … trebuie să mă amendeze. De ce? Fiindcă această cauză avea ca obiect obligarea „mafiei cu epoleți” din „miliția capitalei” să o oblige să îmi comunice cum se formulează acuzațiile la adresa „interlopilor cu epoleți”!

Așadar, în aceeași zi (13.06.2017), cauze distincte, aceleași soluții cu formulări distincte date de aceiași „iluștrii experți în drept”. Aceleași chestiuni „ilustre” din cauza 20979/3/2016 au fost preluate și în cauza nr. 1728/3/2017. Concret, cei 6 „judecători” mai-sus menționați au statuat că: în M.A.I. și „Miliție” nu se aplică Legea „ordinară” ci „legea specială”, a „Mafiei cu epoleți”!

 

 1. În cauza 43532/3/2015 am observat privirea „de expert” a președintei de complet CAB-SCAF și am recuzat întregul complet fiindcă nu vroia să o legitimeze pe „consigliera” juridică-milițiancă de la DGPMB conform art. 26 din Legea nr. 51/1995 și art. 90 din statutul profesiei de consilier juridic publicat cu modificări în M.O. nr. 452/2014.

Aceeași privire „ilustră”, de „expert” în drept, am observat-o și la completul învestit cu soluționarea cererii de recuzare care, la fila nr. 5 și-a exprimat cu durere neafilierea subsemantului la gruparea de crimă organizată care conduce și dispune în M.A.I. și instanțe: „In cauza de fata, dupa cum deja s-a aratat, deși petentul a formulat o cerere de recuzare, motivele dezvoltate in continutul sau nu au vizat, așa cum impunea textul legal, chestiunea impartialitatii membrilor completului de judecata, ci legalitatea și temeinicia unei solutii pronuntate in cursul recursului, sens in care dl. Firicel Alexandru a și urmarit sa readuca in discutie problema dovezii calitatii de reprezentant pentru partea adversa, reiterand aparari in referire la textele de lege privitoare la exercitarea functiilor publice de politist și consilier juridic, respectiv jurisprudenta pe care a apreciat-o ca fiind relevanta sub acest aspect.” Păi, dom’ judecător, dacă la art. 1 alin.(5) și art.16 alin.(2) Constiuție zice că trebuie să respectăm Legea, cu toții, indiferent de statut social”, de ce îi favorizați pe găinarii cu epoleți care, în loc să apere cetățeanul vin în fața instanței fluturând șpirifanțuri din ziare și mințind că sunt „consilier juridic”? De ce eu să fiu umil iar acești indivizi să fie protejați?

 

 1. Pentru a-mi îngrădi exercitarea activității sindicale și de avertizor public (implicit și jurnalistică, pe baza de dovezi), „judecătoarea” Tănase Andreea din CAB-SCAF mi-a respins acțiunea în cauza 34372/3/2016 ca fiind lipsită de interes.

Pentru a-mi îngrădi dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare, în cauza 1728/3/2016 am fost amendat. Mai mult, prin casarea sentinței TMB-SCAF cei 3 „judecători” (FĂRĂ NICIO PROBĂ) au urmărit ca cetățenii țării și angajații M.A.I. să nu afle cum le sunt clasate petițiile/sesizările la rubrica „divers” – CONCRET, DUPĂ MODELUL BOLȘEVIC, „MILIȚIENII” din structurile suport ale M.A.I. (cu precădere control intern) mușamalizează faptele de natură penală (cu precădere ale șefilor), prin clasare, FĂRĂ NICIUN TEMEI LEGAL invocând doar „caracterul divers”, născocit de mințile infractoare acoperite cu uniforma de poliție.

 

CONCLUZII:

La ordinul „mafiei cu epoleți” din M.A.I. și „Miliție”, CAB-SCAF a acționat precum un „Cerber” strict pentru a mă timora și inhiba (a se vedea și cauza CEDo Kudeskina contra Rusia – inhibarea unui judecător care evidențiază cazurile de corupție din dosarele aflate pe rolul instanțelor din Rusia) în a nu mai solicita instituțiilor abilitate  respectarea dreptului fundamental la informare (a se vedea și art. 27[28] CDFUE) și transparență decizională (a se vedea că potrivit art. 8 alin.(4)[29] din OMAI nr. 100/2011 Mai continuă să țină evidența unor norme nesecrete, non-militare, nepublicate prin care fraudează drepturile și libertățile fundamentale – inclusiv ale angajaților statului Român din M.A.I.

S-a urmărit limitarea activității mele sindicale, de avertizor public și jurnalistică în sensul distrugerii reputației mele de lider sindical onest, jurnalist și jurist (până la urmă, degeaba invoci texte de Lege, jurisprudență CEDO – a se vedea și cauza Bărbulescu contra România unde Curtea a statuat că reclamantului  i-a fost încălcat dreptul la viață privată dar, pentru că nu a supus această jurisprudență atenției instanțelor naționale, Curtea i-a respins acțiunea – căci instanțele naționale nu o iau în seamă… ca dealtfel Constituția… Legea… doar inepțiile „Mafiei cu epoleți” contează);

– instigarea subsemnatului la corupție: „să bat palma cu angajatorul” pentru „firimiturile” care acesta binevoiește să mi le arunce pe jos – să nu mai reprezint membrii de sindicat ci doar interese personale/de grup criminal organizat;

– șefii infractori din MAI și Poliție sunt protejați însăși de magistrați pentru a-și continua abuzurile și ilegalitățile (infracțiunile chiar) iar cetățenii onnești și liderii sindicali de bună-credință sunt puși la zid;

– DECIZIILE CCR NU AU VALOARE JURIDICĂ ÎN ROMÂNIA, CĂ AȘA VOR CAB-SCAF ȘI ÎCCJ SCAF!

 

În temeiul art. 41 alin.(1) și (2)[30] CDFUE coroborat cu art. 6.1 CEDO și art. 20[31], 21[32], 51[33] și 52[34] Constituție, vă rog să îmi comunicați punctual, pertinent, modul de soluționare al prezentei plângeri prealabile.

 

Probele (pe lângă decizile și încheierea indicată) sunt în spațiul public (articole de presă), astfel:

https://oglindadevest.ro/sesizare-privind-utilizarea-ilegala-a-politistilor-nedefinitivati-in-profesie/

https://oglindadevest.ro/sesizare-2-privind-indolenta-functionarilor-responsabili-privind-paza-obligatorie-a-obiectivului-strategic-colectiv/

https://oglindadevest.ro/sesizare-privind-lipsa-condi%C8%9Biilor-minime-de-igiena-%C8%99i-munca-post-paza-cu-poli%C8%9Bist-%E2%80%9Ecolectiv%E2%80%9D/

https://www.incisivdeprahova.ro/?s=FIRICEL (70 DE ARTICOLE)

https://oglindadevest.ro/sesizare-cu-modul-in-care-manageri-politisti-lasi-din-d-g-p-m-b-isi-acopera-deficitul-politistilor-din-strada-cu-treimi-la-domiciliu/

https://oglindadevest.ro/solicitare-de-cercetare-si-sanctionare-sefi-dgpmb-voicu-marius-si-jingan-eduard/

https://oglindadevest.ro/sesizare-privind-autospecialele-sectiei-25-politie-si-atestarea-politistilor-pentru-conducerea-acestora/

https://oglindadevest.ro/sesizare-privind-conditiile-de-munca-tip-ghetou-la-postul-de-politie-gherghita-din-jud-prahova/

https://oglindadevest.ro/petitie-pentru-respectarea-drepturilor-politistilor-romani-si-imbunatatirea-serviciului-politienesc-din-romania/

https://oglindadevest.ro/sesizare-privind-conditiile-inadecvate-in-care-este-asigurat-serviciul-politienesc-in-mediul-rural-in-jud-mehedinti/

https://oglindadevest.ro/sesizare-privind-autovehiculele-degradate-din-parcul-auto-al-biroului-ordine-publica-sectia-1-politie-ipj-cluj/

http://stiri.tvr.ro/un-politist-incomod–la-un-pas-de-concediere_72475.html#view

http://epochtimes-romania.com/news/premiera-in-romania-seful-politiei-capitalei-amendat-pentru-discriminarea-unui-politist—251478

http://www.vremeanoua.ro/un-lider-de-sindicat-din-politie-contesta-angajarile-de-personal-facute-cu-incalcarea-legii;

http://gazetadecluj.ro/un-sindicat-al-politistilor-dezvaluie-cum-se-ascunde-sub-pres-coruptia-din-politie/;

http://www.economica.net/sindicatul-politistilor-statul-plateste-mai-mult-pentru-salariile-unor-falsi-politisti-decat-pentru-paza-si-protectia-cetatenilor_137019.html

http://m.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/salarii-uriase-pentru-sefii-mai-pe-criterii-de-asa-vrea-muschii-mei-252238

https://www.youtube.com/watch?v=xIrk-YQRm3g – emisiunea „Cum se fură în M.A:I.” – Ora Polițistului, Nașul Tv (ș.a.)

http://www.mytex.ro/stiri/546-expres/539311-sindicalistul-firicel-ataca-iar-politistii-asigura-in-conditii-mizere-paza-obiectivului-strategic-de-o-deosebita-importanta-colectiv.html;

http://www.mytex.ro/stiri/546-expres/538260-autoturisme-noi-trase-pe-dreapta-in-curtea-politiei-rutiere-din-motive-birocratice-incredibile-ce-alte-acuzatii-aduce-sindicalistul-alexandru-firicel.html

http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politistul-care-a-filmat-un-gandac-la-serviciu-risca-sa-fie-demis-719248

http://www.ziarulnatiunea.ro/2015/04/21/primim-la-redactie-scrisoarea-unui-politist-criminalist/

https://www.stiripesurse.ro/petitie-pentru-reformarea-ministerului-de-interne-si-a-politiei-apel-disperat-al-sindicalistilor_1147870.html

https://infoalert.ro/2015/08/20/dupa-modelul-medicilor-si-politistii-vor-sa-ia-spaga-legala-iata-ce-cere-un-lider-din-politie/

http://ziaruldevalcea.ro/2017/01/07/un-politist-sindicalist-solicita-scoaterea-la-zapada-a-colegilor-din-birouri/

https://www.ziarulincomod.ro/dezvaluiri-socante-sobolani-si-mancare-alterata-la-scoala-de-politie-din-campina/

https://oglindadevest.ro/proasta-gestionare-a-resurselor-umane-financiare-si-logistice-la-ipj-gorj-turceni/

http://www.aktual24.ro/incepe-curatenia-si-in-randul-doctorilor-din-politia-romana-vrem-ca-escrocii-in-uniforma-sa-fie-identificati/

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/foto-sindicatul-a-diamantula-prezinta-rablele-politistilor-de-la-sectia-1–156612.html

https://www.libertatea.ro/stiri/situatie-rusinoasa-la-ipj-hunedoara-1833644

http://www.descoperamehedinti.ro/scandalos-doi-politisti-o-patrula-din-compartimentul-patrulare-ordine-si-siguranta-publica-asigura-linistea-severinului/

https://obiectiv.net/sectie-de-politie-romania-2017-foto-36135.html/

http://www.faptdivers.ro/social/16854-dezastru-la-postul-de-politie-din-comuna-prahoveana-bucov.html

http://www.faptdivers.ro/brigada-fapte-diverse/17001-seful-unei-sectii-de-politie-din-ploiesti-acuzat-de-comportament-abuziv.html

http://www.faptdivers.ro/social/16609-procurorul-negulescu-nu-e-unic-o-noua-alerta-de-comportament-abuziv-la-dna.html

http://www.faptdivers.ro/social/16431-scandalos-jeg-in-stare-avansata-la-postul-de-politie-din-gherghita-.html

http://www.faptdivers.ro/social/16070-dezvaluiri-uluitoare-din-culisele-politiei-rutiere.html

http://www.faptdivers.ro/social/16028-cosmar-la-scoala-de-politie-vasile-lascar-din-campina-dezvaluiri-cutremuratoare.html

http://ziuadecj.realitatea.net/eveniment/masinile-de-politie-pericol-pe-patru-roti-pericliteaza-atat-siguranta-politistilor-cat-si-a-cetatenilor–153988.html

http://www.ziareph.ro/2017/09/22/inca-2-palme-date-cu-piciorul-infumuratilor-din-m-a-i-si-i-g-p-r-de-catre-tmb-scaf-dom-sef-despescu-cand-va-publicati-capodopera-sustinuta-l/

http://oglindadevest.ro/cum-ii-obliga-sefii-pe-politisti-sa-nu-protejeze-viata-martorului-si-a-familiei-acestuia/

https://oglindadevest.ro/politistii-rutieri-din-ipj-hd-au-devenit-pericol-in-trafic-datorita-incompetentei-manageriale/

https://oglindadevest.ro/politistii-din-ipj-teleorman-continua-sa-ascunda-cazul-gandacului-din-dispecerat-si-mizeria-in-care-i-obliga-pe-angajati-sa-munceasca-incalcand-toate-prevederile-constitutionale-si-ale-legii/

https://oglindadevest.ro/cum-trebuie-sa-produca-activitati-politienesti-legale-politistii-din-sectia-4-politie-ipj-prahova-doar-pentru-satisfactia-manageriala-a-d-lui-comisar-smaranda/

https://oglindadevest.ro/proasta-gestionare-a-resurselor-umane-financiare-si-logistice-la-ipj-gorj-turceni/

https://oglindadevest.ro/solicitare-de-cercetare-judecatori-complet-9-cab-scaf-pentru-musamalizare-legitimare-ilegalitati-in-sedinta-publica-de-la-data-09-02-2017/

https://oglindadevest.ro/plangere-impotriva-d-nei-judecatoare-dutu-care-incalca-cedo-si-legea-pentru-a-i-proteja-pe-falsii-consilieri-juridici-din-i-g-p-r/

https://oglindadevest.ro/sesizare-de-musamalizare-a-deficitului-de-personal-si-imbolnavirea-politistilor-de-la-posturile-de-politie-rurala-din-ipj-olt-sectia-8/

Cu stimă,

Alexandru Firicel președinte teritorial SPRD, avertizor public și colaborator al presei libere

 

[1] Articolul 97(1) Orice persoana poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducătorii instanțelor ori ai parchetelor, în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor sau procurorilor, încălcarea obligațiilor profesionale în raporturile cu justițiabilii ori săvârșirea de către aceștia a unor abateri disciplinare.(2) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) nu poate pune în discuție soluțiile pronunțate prin hotărârile judecătorești, care sunt supuse căilor legale de atac.

[2] Articolul 99Constituie abateri disciplinare: ș) nerespectarea deciziilor Curții Constituționale ori a deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în soluționarea recursurilor în interesul legii;t) exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență.

[3] Articolul 26(1) Instanțele sunt obligate să verifice și să se pronunțe asupra calității de reprezentant al unei persoane care se prezintă ca avocat, exercitând acte specifice acestei profesii și folosind însemnele profesiei de avocat.(2) Exercitarea, fără drept, a oricărei activități specifice profesiei de avocat constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.(3) Fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de prezenta lege constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.(4) Actele specifice profesiei de avocat, efectuate în mod public de o persoană care nu a dobândit calitatea de avocat în condițiile prezentei legi, sunt nule.

[4] Articolul 36Calitatea procesualăCalitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecății. Existența sau inexistența drepturilor și a obligațiilor afirmate constituie o chestiune de fond.

[5] Articolul 148Condițiile generale (5) Dacă din orice motive, cererea nu poate fi semnată la termenul când a fost depusă sau, după caz, la primul termen ce urmează, judecătorul va stabili identitatea părții prin unul dintre mijloacele prevăzute de lege, îi va citi conținutul cererii și îi va lua consimțământul cu privire la aceasta. Despre toate acestea se va face mențiune în încheiere.

[6] Articolul 151Cererea formulată prin reprezentant (1) Când cererea este făcută prin mandatar, se va alătura procura în original sau în copie legalizată.(2) Avocatul și consilierul juridic vor depune împuternicirea lor, potrivit legii.(3) Reprezentantul legal va alătura o copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității sale.(4) Reprezentanții persoanelor juridice de drept privat vor depune, în copie, un extras din registrul public în care este menționată împuternicirea lor.(5) Organul de conducere sau, după caz, reprezentantul desemnat al unei asociații, societăți ori alte entități fără personalitate juridică, înființată potrivit legii, va anexa, în copie legalizată, extrasul din actul care atestă dreptul său de reprezentare în justiție.

[7] Articolul 162Înmânarea făcută altor persoane(1) Înmânarea citațiilor și a tuturor actelor de procedură în cazurile prevăzute la art. 155 alin. (1) pct. 1-5 și pct. 12 sau atunci când actul urmează să fie înmânat unui avocat, notar public ori executor judecătoresc se poate face funcționarului sau persoanei însărcinate cu primirea corespondenței, care va semna dovada. În lipsa acestora, înmânarea citației sau a actelor de procedură se va face administratorului clădirii, iar, în lipsă, paznicului sau agentului de pază, care va semna procesul-verbal întocmit în acest scop de către agent, după ce acesta din urmă a certificat în prealabil identitatea și calitatea sa.

[8] Articolul 163Procedura de comunicare (7) Când destinatarul locuiește într-un hotel sau într-o clădire compusă din mai multe apartamente și nu este găsit la această locuință a sa, agentul îi va comunica citația administratorului, portarului sau celui care, în mod obișnuit, îl înlocuiește. În aceste cazuri, persoana care primește citația va semna dovada de primire, agentul certificându-i identitatea și semnătura și încheind un proces-verbal cu privire la aceste împrejurări. Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

[9] Articolul 219Verificări privind prezentarea părților(1) Instanța verifică identitatea părților, iar dacă ele sunt reprezentate ori asistate, verifică și împuternicirea sau calitatea celor care le reprezintă ori le asistă.(2) În cazul în care părțile nu răspund la apel, instanța va verifica dacă procedura de citare a fost îndeplinită și, după caz, va proceda, în condițiile legii, la amânarea, suspendarea ori la judecarea procesului.

[10] Articolul 269Noțiune(1) Înscrisul autentic este înscrisul întocmit sau, după caz, primit și autentificat de o autoritate publică, de notarul public sau de către o altă persoană învestită de stat cu autoritate publică, în forma și condițiile stabilite de lege. Autenticitatea înscrisului se referă la stabilirea identității părților, exprimarea consimțământului acestora cu privire la conținut, semnătura acestora și data înscrisului.(2) Este, de asemenea, autentic orice alt înscris emis de către o autoritate publică și căruia legea îi conferă acest caracter.Articolul 270Putere doveditoare(1) Înscrisul autentic face deplină dovadă, față de orice persoană, până la declararea sa ca fals, cu privire la constatările făcute personal de către cel care a autentificat înscrisul, în condițiile legii.(2) Declarațiile părților cuprinse în înscrisul autentic fac dovadă, până la proba contrară, atât între părți, cât și față de oricare alte persoane.(3) Dispozițiile alin. (2) sunt aplicabile și în cazul mențiunilor din înscris care sunt în directă legătură cu raportul juridic al părților, fără a constitui obiectul principal al actului. Celelalte mențiuni constituie, între părți, un început de dovadă scrisă.Articolul 271Nulitatea și conversiunea înscrisului autentic(1) Înscrisul autentic întocmit fără respectarea formelor prevăzute pentru încheierea sa valabilă ori de o persoană incompatibilă, necompetentă sau cu depășirea competenței este lovit de nulitate absolută, dacă legea nu dispune altfel.(2) Înscrisul prevăzut la alin. (1) face însă deplină dovadă ca înscris sub semnătură privată, dacă este semnat de părți, iar dacă nu este semnat, constituie, între acestea, doar un început de dovadă scrisă.

[11] Articolul 282Noțiune(1) Când datele unui act juridic sunt redate pe un suport informatic, documentul care reproduce aceste date constituie instrumentul probator al actului, dacă este inteligibil și prezintă garanții suficient de serioase pentru a face deplină credință în privința conținutului acestuia și a identității persoanei de la care acesta emană.(2) Pentru a aprecia calitatea documentului, instanța trebuie să țină seama de circumstanțele în care datele au fost înscrise și documentul care le-a reprodus.

[12] Articolul 22 Rolul judecătorului în aflarea adevărului (7) Ori de câte ori legea îi rezervă judecătorului puterea de apreciere sau îi cere să țină seama de toate circumstanțele cauzei, judecătorul va ține seama, între altele, de principiile generale ale dreptului, de cerințele echității și de buna-credință.

[13] Articolul 187 Încălcarea obligațiilor privind desfășurarea procesului. Sancțiuni(1) Dacă legea nu prevede altfel, instanța, potrivit dispozițiilor prezentului articol, va putea sancționa următoarele fapte săvârșite în legătură cu procesul, astfel:1. cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei: a) introducerea, cu rea-credință, a unor cereri principale, accesorii, adiționale sau incidentale, precum și pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice; b) formularea, cu rea-credință, a unei cereri de recuzare sau de strămutare;

[14] Articolul 30 Dispoziții tranzitoriiPână la constituirea tribunalelor administrativ-fiscale, litigiile se soluționează de secțiile de contencios administrativ ale tribunalelor.

[15] Articolul 2 (1) Dreptul de a avea acces la informaţiile de interes public este garantat prin lege.

[16] Articolul 3Nici o prevedere a prezentei legi nu va putea fi interpretată în sensul limitării accesului la informaţiile de interes public sau al ignorării Constituţiei, a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, a pactelor şi a celorlalte tratate la care România este parte, referitoare la dreptul de a primi şi răspândi informaţii.

[17] Articolul 24 (5) Se interzice clasificarea ca secrete de stat a informaţiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii, erorilor administrative, limitării accesului la informaţiile de interes public, restrângerii ilegale a exerciţiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interese legitime.(6) Nu pot fi clasificate ca secrete de stat informaţiile, datele sau documentele referitoare la o cercetare ştiinţifică fundamentală care nu are o legătura justificată cu securitatea naţională.

[18] Articolul 33 Este interzisă clasificarea ca secrete de serviciu a informaţiilor care, prin natura sau conţinutul lor, sunt destinate să asigure informarea cetăţenilor asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludării legii sau obstrucţionarea justiţiei.

[19] 50. Considerentele de mai sus îi sunt suficiente Curţii pentru a concluziona că, prin condamnarea reclamantului în lipsa audierii nemijlocite a acestuia sau a martorilor şi în lipsa unei examinări corespunzătoare a cererilor acestuia pentru expertizarea înregistrărilor convorbirilor telefonice şi pentru audierea corespunzătoare a investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorului, autorităţile interne nu au oferit practic garanţiile corespunzătoare pentru a contrabalansa dificultăţile cauzate apărării prin limitarea drepturilor acesteia.

[20] Articolul 4(1) Judecătorii și procurorii sunt obligați ca, prin întreaga lor activitate, să asigure supremația legii, să respecte drepturile și libertățile persoanelor, precum și egalitatea lor în fața legii și să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanților la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor și să participe la formarea profesională continua.(2) Judecătorii nu pot refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă.

[21] Articolul 8EgalitateaÎn procesul civil părților le este garantată exercitarea drepturilor procesuale, în mod egal și fără discriminări.

[22] Articolul 82Lipsa dovezii calității de reprezentant(1) Când instanța constată lipsa dovezii calității de reprezentant a celui care a acționat în numele părții, va da un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor. Dacă acestea nu se acoperă, cererea va fi anulată.

[23] Articolul 22 Rolul judecătorului în aflarea adevărului (2) Judecătorul are îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greșeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor și prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunțării unei hotărâri temeinice și legale. În acest scop, cu privire la situația de fapt și motivarea în drept pe care părțile le invocă, judecătorul este în drept să le ceară să prezinte explicații, oral sau în scris, să pună în dezbaterea acestora orice împrejurări de fapt sau de drept, chiar dacă nu sunt menționate în cerere sau în întâmpinare, să dispună administrarea probelor pe care le consideră necesare, precum și alte măsuri prevăzute de lege, chiar dacă părțile se împotrivesc.

[24] Articolul 348Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţiExercitarea, fără drept, a unei profesii sau activităţi pentru care legea cere autorizaţie ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii penale, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

[25] Articolul 304Divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice(1) Divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii, de către cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.(2) Divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii, de către cel care ia cunoştinţă de acestea, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.(3) Dacă, urmare a faptei prevăzute în alin. (1) şi alin. (2), s-a săvârşit o infracţiune împotriva investigatorului sub acoperire, a martorului protejat sau a persoanei incluse în Programul de protecţie a martorilor, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani, iar dacă s-a comis cu intenţie o infracţiune contra vieţii, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani.

[26] Articolul 40(1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu poliţistul este obligat să prezinte insigna sau legitimaţia de serviciu, după caz, pentru a-şi face cunoscută, în prealabil, calitatea, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul intervenţiei sau siguranţa ulterioară a poliţistului ar fi periclitate.(2) Înainte de intrarea în acţiune sau efectuarea intervenţiei ce nu suferă amânare poliţistul este obligat să se prezinte verbal, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii, să se legitimeze şi să îşi declare funcţia şi unitatea de poliţie din care face parte.

[27] Articolul 14 Declinarea calităţii (1) Poliţistul în uniformă trebuie să poarte însemnele distinctive şi echipamentul prevăzute de lege, pentru a fi protejat şi recunoscut cu uşurinţă pe timpul misiunilor.(2) Poliţistul are obligaţia de a-şi face cunoscută identitatea în legătură cu îndatoririle profesionale ce îi revin, contribuind astfel la realizarea interesului public, asigurarea protecţiei proprii şi crearea premiselor necesare angajării răspunderii personale pentru acţiunile sau inacţiunile sale.

[28] Articolul 27 Dreptul lucrătorilor la informare și la consultare în cadrul întreprinderii Lucrătorilor sau reprezentanților acestora li se garantează, la nivelurile corespunzătoare, informarea și consultarea în timp util, în cazurile și în condițiile prevăzute de dreptul Uniunii și de legislațiile și practicile naționale.

[29] (4) Pe linie de evidenţă a actelor normative, direcţia generală are următoarele atribuţii principale:a) ţine evidenţa actelor normative nepublicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, comunicate ministerului, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne, cu excepţia celor de personal sau din domeniul organizatoric, a acordurilor colective şi a contractelor colective de muncă încheiate la nivelul ministerului, precum şi a proiectelor de acte normative elaborate sau avizate de minister;

[30] Articolul 41 Dreptul la bună administrare (1) Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. (2) Acest drept include în principal: (a) dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să îi aducă atingere; (b) dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime legate de confidențialitate și de secretul profesional și comercial; (c) obligația administrației de a-și motiva deciziile.

[31] ART. 20 Tratatele internationale privind drepturile omului

(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte.

(2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.

[32] ART. 21 Accesul liber la justitie

(1) Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept.

(3) Partile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.

[33] ART. 51 Dreptul de petitionare

(1) Cetatenii au dreptul sa se adreseze autoritatilor publice prin petitii formulate numai in numele semnatarilor.

(2) Organizatiile legal constituite au dreptul sa adreseze petitii exclusiv in numele colectivelor pe care le reprezinta.

(3) Exercitarea dreptului de petitionare este scutita de taxa.

(4) Autoritatile publice au obligatia sa raspunda la petitii in termenele si in conditiile stabilite potrivit legii.

[34] ART. 52 Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica

(1) Persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, este indreptatita sa obtina recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.

(2) Conditiile si limitele exercitarii acestui drept se stabilesc prin lege organica.

(3) Statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Raspunderea statului este stabilita in conditiile legii si nu inlatura raspunderea magistratilor care si-au exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta.

A
B
C
D
E
F
G
H

Citeste in continuare
Publicitate
Comenteaza si tu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

EXCLUSIV/Nori negrii se abat catre conducerea incompetenta a Politiei Locale Ploiesti … Vidatul sef al institutiei incearca sa scape de raspunderea penala aruncand vina pe altii

Incisiv

Publicat

pe

De

Reamintim faptul ca, timpul liber corespunzător orelor lucrate în zilele de sâmbete, duminci, sărbători legale ori, în lipsa acestuia, compensații în bani NU sunt atribuite politistilor locali, in mod ILEGAL (sens in care Incisiv de Prahova a sesizat organele de cercetare penala si ITM Prahova).

Vidatul sef al Politiei Locale Ploiesti, Adrian Vaida (Hartuitorul/Hartuitorul sexual) a recunoscut recent in fata unui subordonat ca situatia este reala si a incercat sa faca ce stie el mai bine…sa dea vina pe altii, pe contabilitate si/sau personal ca acestia trebuie sa raspunda penal si nu el.

Cum pe rol este un dosar penal si politistii locali au efectuat demersuri separate in acest sens, Adrian Vaida vrea sa scape si sa paseze responsabilitatea catre toti.

Planul prostesc al acestui vidat de la sefia Politiei Locale Ploiesti este sa disipeze raspunderea  penala atat catre cei de la contabilitate, personal cat si catre toti sefii de birouri si servicii (care intocmesc pontajele) doar sa scape el…Spera ca ii va mai merge cu minciunile ordinare…Il lasam sa spere…

La nivelul Poliției Locale Ploiești a fost conceput un program informatic pentru calculul venitului salarial al angajaților instituției în care nu sunt prevăzute zilele de: sâmbete, duminici sărbători legale deși planificarea polițiștilor locali în serviciu (ordine publică și rutieră) este efectuată și pentru aceste zile (sâmbete, duminici, sărbători legale) – o vădită încălcare a art.33 alin.(2)[1] din legea nr.188/1999 și 139-142[2] Codul Muncii, în opinia noastră dar, mai ales, o îngrădire nejustificată a dreptului la viață privată și a proprietății consacrate prin art.8 CEDO și art.1 din Protocolul Adițional nr.1 la Convenția EDO. Așadar, în zilele de: sâmbete, duminici și sărbători legale, polițiștii locali sunt planificați în servicii fără ca munca acestora să fie plătită ori compensată cu timp liber corespunzător întrucât programul informatic de calcul al veniturilor salariale „nu permite” decât calculul pentru zilele de: luni, marți, miercuri, joi și vineri ale fiecărei săptămâni.

Sporul pentru condiții vătămătoare și timpul liber ce se acordă pentru condițiile de lucru vătămătoare. Menționăm că, potrivit art. 147 alin.(1)[3] Codul Muncii polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Ploiești (ordine publică și rutieră) ar fi trebuit să primească cel puțin 3 zile libere pentru condițiile vătămătoare în care aceștia lucrează (lucrul cu stații de emisie recepție, lucrul în condiții meteo nefavorabile ș.a.m.d.). Din informațiile noastre, polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Ploiești (ordine publică și rutieră) nu au primit niciodată timp liber corespunzător condițiilor de muncă vătămătoare în care aceștia își desfășoară activitatea .

Potrivit art.119[4] Codul Muncii, angajatorul polițiștilor locali are obligația imperativă de a ține evidența orelor lucrate de angajați. Ups…jale mare, una este in pontaj, alta „iaste” de la contabilitate si personal…

Nori negrii se abat catre conducerea incompetenta a Politiei Locale Ploiesti incepand cu sfarsitul acestei saptamani…(Irinel I.).

 

Citeste in continuare

Actualitate

EXCLUSIV/DOVADA IREFUTABILĂ CĂ SE ÎNCEARCĂ MUȘAMALIZAREA EVENIMENTULUI RUTIER DE LA SECĂRIA, CU OAMENII IPJ PRAHOVA!

Incisiv

Publicat

pe

De

În seara zilei de 25 septembrie 2018 orele 18.00 am fost contactați de doamna T.E.A., victima evenimentului rutier petrecut la data de 19 septembrie 2018 orele 10 din Secăria, în care protagonistul principal e „Panarică” (șeful de post al localității Secăria, Manea Vladimir) să ne comunice că „a fost invitată la sediul I.P.J. Prahova pentru a fi audiată ca martor”.

Interesant este că victima este semi-deplasabilă (în cârje), medicul specialist curant interzicându-i acesteia „să pună piciorul în pământ”. Și, ca să fie sigur medicul specialist curant că pacienta se va însănătoși grabnic, i-a prescris și un medicament injectabil care deja „i-a înnegrit brațul”.

Numai că, niște „milițieni” din I.P.J. Prahova  s-au gândit ei, „în deșteptăciunea lor”, să pună în pericol sănătatea victimei că, deh, Articolul 77 Circumstanțe agravante Următoarele împrejurări constituie circumstanțe agravante: e) săvârșirea infracțiunii profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmității sau altor cauze coroborat cu articolul Articolul 203 Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate(1) Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a anunța de îndată autoritățile de către cel care a găsit o persoană a cărei viață, integritate corporală sau sănătate este în pericol și nu are putința de a se salva se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă Cod Penal sunt necunoscute acestor „oameni ai Legii”.

Victima T.E.A. a fost contactată telefonic la data de 25 septembrie 2018 ora 12.51 de agentul Piciorea de la Poliția Comarnic cum că „e musai să vină la sediul Poliției din Comarnic în data de 25 septembrie 2018, până în orele 16, pentru a-i înmâna un act” care, ulterior, s-a dovedit a fi o invitație emisă de controlorul intern Muntean Mihai Dorin din cadrul IPJ Prahova (revenim imediat și la acest „investigator intelijent”). Fiindcă victima nu dispune de „însoțitor permanent” și este în imposibilitate de a conduce un autovehicul, s-a deplasat la „marele stăpân-milițian Piciorea” cu transport privat de persoane (“microbus”). „Frumos” este și gestul cetățenilor din microbus/a celor care așteptau să urce în “microbus” că nu au ajutat-o la coborâre și nici la urcare din acest mijoc de transport privat.

Odată ajunsă la sediul Poliției Comarnic niște „polițiști educați” au invitat-o să rămână în picioare pe victima T.E.A. până la sosirea „caporalului de schimb” Piciorea. Bineânțeles că „marele tablagiu” Piciorea s-a lăsat așteptat… doar era 15.30 și ar fi trebuit demult să „părăsească locul faptei” (sediul secției Comarnic) iar „nesimțita asta de victimă care se preface că e lovită a venit atât de târziu”… După ce i-a înmânat invitația, „marele purtător de table” Piciorea i-a băgat repede sub nas un proves-verbal în care susținea că „s-a deplasat la locuința T.E.A. pentru a-i înmâna invitația emisă de IPJ Prahova (foto).

T.E.A. a refuzat să semneze procesul-verbal „pe genunchi”, așa cum îi cerea Piciorea și a cerut să îl citească înainte de a-l semna. În procesul-verbal scria că „stăpânul suprem al tablelor de miliție”, Piciorea, „și-a deranjat fizicu-i de chiparos” până la domiciliul victimei pentru a-i înmâna acesteia invitația (aspect total nereal, așa cum v-am prezentat mai sus). Victima a solicitat „marelui Piciorea” permisiunea de a modifica procesul verbal: să scrie victima că s-a deplasat ea la sediul Poliției Comarnic pentru a primi „depeșa urgentă” nicidecum că s-a deplasat Piciorea la domiciliul ei. Piciorea ținea morțiș „că nu se poate aduce nicio modificare capodoperei juridice pe care a      întocmit-o”…

Datorită gălăgiei de pe hol a ieșit și șeful Poliției Comarnic, Năstase Gabriel, care, auzind discuția contradictorie i-a transmis T.E.A. să modifice acel proces-verbal cu datele corecte și apoi să îl semneze. „Nu are rost să mai pierdem timpul” au fost vorbele de final ale șefului Poliției Comarnic.

Ulterior, T.E.A. a întrebat (așa cum era și firesc): „cine o ajută să se deplaseze la sediul IPJ Prahova?” (cine o va transporta dat fiind condiția precară a sănătății). Răspunsul de adevărat „milițian-bolșevic și securist incult” nu a întârziat să iasă din „gurița juridică” a purtătorului de uniformă Piciorea: „Nu știm și nici nu ne interesează! Întrebați la IPJ Prahova!”.

Nici despre dosarul penal în care victima a suferit o vătămare corporală nu a vrut să-i spună nimic „polițistul” Piciorea aceleiași victime. Și de această dată a intervenit șeful Poliției Comarnic, Năstase Gabriel, care a îndrumat-o pe T.E.A. către Parchetul Sinaia însă, numărul dosarului penal chiar era necunoscut Poliției Comarnic (Piciorea)? Sau trebuia să ajungă la Parchetul Sinaia pentru ca grefierul să o trimită înapoi la Poliția Comarnic pentru a afla numărul de înregistrare al dosarului penal (e informație deosebit de secretă numărul de înregistrare al dosarului penal și nu poate fi comunicată telefonic…hm!)…

Deci „tablagel” Piciorea s-a putut deplasa la Secăria pentru ca „martorul asistent” să semneze (contrar tuturor prevederilor legale penale), după 2 zile, procesul verbal de cercetare la fața locului… dar pentru victima T.E.A. nu s-a mai putut deplasa la domiciliul victimei. Doar „invitația” în cauză, a fost primită prin email (căci victima a primit o copie a acesteia nicidecum originalul).

CONTROLORUL MINTOS ȘI „MARE CUNOSCĂTOR DE DREPT”, MUNTEAN MIHAI DORIN a „omis” să menționeze în cuprinsul invitației, temeiul legal în baza căreia a fost emisă aceasta. În schimb, o amenință pe victima T.E.A. că o va amenda dacă „mort-copt” nu vine la tronul „marelui licurici tablagiu” în conformitate cu Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. Invocând ca și temei legal pentru sancționarea victimei în cazul în care nu se prezintă în 26.09.2018 la „marele licurici” Muntean, înțelegem că T.E.A. cu reavoință s-a autoaccidentat în data de 19 septembrie 2018 intrând (din și cu partea drepată a taximetrului – locație în care se afla) în autoturismul personal al lui „Panarică” și accidentându-l pe bietul polițist care ar fi „confundat apa cu niște zeamă de fructe de ceva mai multe grade”.

Că tot nu prea are Incisiv de Prahova treabă, s-a uitat „la mișto” în legea nr.61/1991 invocată de „expertul în stânga-dreapta” Muntean unde, legiuitorul a scris: Articolul 2 Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: 16) deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fără drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistică şi rutieră ori a celor care semnalează existenţa unui pericol pentru viaţa persoanelor; 31) refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu apoi s-a uitat în invitația „expertului în stânga-dreapta”… nu am găsit temeiul legal în acea „invitație” prin care T.E.A. să aibe vreo calitate sau „fapta” acesteia să intre sub incidența Legii nr.61/1991. Cumva „expertul” Muntean induce în eroare victima pentru a „nu se observa” că imixtionează în dosarul Parchetului Sinaia privind evenimentul rutier din 19.09.2018? Noi așa zicem: controlorul ăsta intern din I.P.J. Prahova, Muntean, ori „a primit ceva de la cineva” să fabrice (cu mânuța victimei, evident) niște noi probe care să-l scoată „din zeama de fructe” pe Panarică&co ori e mai „nepregătit decât noaptea”. În ambele situații acest individ NU ARE CE CĂUTA ÎN POLIȚIE!

(VA URMA, STIMABILILOR, CĂCI SUNTEM CU OCHII PE VOI, MAI ALES PE CAZUL ASTA!). (Cerasela N.).

 

 

 

 

Citeste in continuare

Actualitate

EXPLOZIV/Isarescu, penetrat de ”Paluga” SRI!/Partenerul ”Anacondei”

Incisiv

Publicat

pe

De

Cum prima dragoste securistica nu se uita niciodata, dupa ce a stat luni de zile cu dintii BNR infipti in beregata actualei guvernari Mugur Isarescu a facut o mutare halucinanta si l-a recuperat pe generalul Sorin Cozma, cunoscut in tot sistemul drept ”Paluga SRI” pentru ”boroboatele” facute atat la conducerea Directiei de informatii economice cat si in fruntea Directiei Generale Prevenire si Combatere Terorism. Pai daca tot ai ajuns sa-l iei pe Sorin Cozma consilier, atunci barem refa ”nea Mugurele” si ”cuplul de aur” de la SRI si trage-o langa ”Paluga” si pe partnerea acestuia,  generalul ”Anaconda” Elena Istode, unul dintre fostii sefi ai acoperitilor din perioada ”binomului ” Maior – Coldea.

Deci Sorin Gabriel Cozma a ajuns consilierul presedintelui Bancii Nationale a Romaniei, ”venerabilul” Mugur Isarescu! Si pentru ca ”omerta” impusa in institutia condusa de aproape trei decenii de catre Mugur Isarescu cu siguranta nu va fi sparta de ”fratiorii” de aici, exista totusi structuri contrainformative ale statului roman care sunt gata sa-i dea jos ”sortuletul” incluisv generalului despre care nu au disparut cu totul notele informative care indicau ”talpile” puse la ANAF, atunci cand Fiscul se apropia prea mult de niste ”oaze” financiare precum Oscar Downstream. Oricum, ”mapa profesionala” a celui intrat in SRI pentru ca  sotia sa de atunci, Pompilia Comsa era nepoata ”sarpelui” Virgil Magureanu retine inca nenumarate alte amanunte atat picante, cat si cu iz de anchete interne si nu numai al caror protagonist a fost actualul consilier al lui Isarescu. Mugur Isarescu. Guvernatorul care si-a tras consilier si un general SRI, asa, ca sa fie la curent cu toate problemele monetare probabil…

Partenerul ”Anacondei”

Dupa ce a fost admis in SRI, Sorin Cozma s-a bucurat  de avansarea fostei sale sotii ditamai directorul adjunct la Directia F, cea care se ocupa de asa-zisele ”sisteme informatice”.Ce-i drept, ”consortul” Cozma a cunoscut la randul sau o ascensiune absolut fulminanta si asta in ciuda nenumaratelor scandaluri in care a fost implicat, de la acuzele de deturnare a fondurilor operative la protejarea unor firme de controalele ANAF pe cand se afla la carma Directiei C- Economica si incheind cu achizitiile de la Aeroportul Otopeni care trebuiau girate musai de el pe cand era seful Antitero.Insa, de departe, cea mai mare performanta a lui Cozma in interiorul SRI a fost parteneriatul cu generalul Elena Istode, zisa si ”Anaconda” inca de pe vremea cand fosta secretara sindicalista urma cursurile intensive ale Scolii de la Gradistea. Iata insa ca dupa ”decaparea” lor din fruntea SRI de catre Eduard Hellvig, ”Paluga” a stat ceva vreme retrasa, dupa care, acum si-a gasit un loc caldut chiar langa Mugur Isarescu, fiind de mirare ca guvernatorul BNR nu si-a pus intrebarea ca se expune astfel unei posibile penetrari informative din partea  unui general SRI,fie trecut el si ”cu japca” in rezerva. Dar, poate, o fi girat cineva pentru seriozitatea lui…

Pandar la prune

Sau poate ”stapanul banilor” din Romania  l-o fi luat langa el pe fostul sef de la Anti-Tero din SRI sa-l ajute, in afara orelor obligatorii de program, la pazitul prunelor de pe domeniul familiei Isarescu de pe malul Lacului Snagov. Unde, dupa cum dezvaluiam si la trecuta recolta, guvernatorul BNR face rondul printre pomii fructiferi incepand cu ora 5 dimineata, dupa ce niste copii au indraznit sa ”fure” cateva prune, ”nemuritorul” Mugur Isarescu primind aceasta misiune de pandar chiar de la sotia sa, dupa ce amenintarile acesteia cu politia par sa nu fi avut niciun efect asupra micilor pofticiosi. Asa insa, cu ditamai ”Paluga” antiterorista SRI la dispozitie, altfel se poate combate si inflatia, si ROBOR-ul, dar mai ales furtul de prune si struguri…(Catalin Tache).

 

 

Citeste in continuare

Parteneri

Știri calde

Actualitate4 ore ago

EXCLUSIV/Nori negrii se abat catre conducerea incompetenta a Politiei Locale Ploiesti … Vidatul sef al institutiei incearca sa scape de raspunderea penala aruncand vina pe altii

Reamintim faptul ca, timpul liber corespunzător orelor lucrate în zilele de sâmbete, duminci, sărbători legale ori, în lipsa acestuia, compensații...

Actualitate5 ore ago

EXCLUSIV/DOVADA IREFUTABILĂ CĂ SE ÎNCEARCĂ MUȘAMALIZAREA EVENIMENTULUI RUTIER DE LA SECĂRIA, CU OAMENII IPJ PRAHOVA!

În seara zilei de 25 septembrie 2018 orele 18.00 am fost contactați de doamna T.E.A., victima evenimentului rutier petrecut la...

Actualitate5 ore ago

EXPLOZIV/Isarescu, penetrat de ”Paluga” SRI!/Partenerul ”Anacondei”

Cum prima dragoste securistica nu se uita niciodata, dupa ce a stat luni de zile cu dintii BNR infipti in...

Actualitate5 ore ago

EXCLUSIV/LEGATURI BOLNAVICIOASE/ACOPERITII DIN SISTEME

Zilele acestea asistam, in calitate de spectatori, la o piesa de teatru care va lasa urme adinci in economia Romaniei...

Actualitate5 ore ago

Cine cinta de 1 Decembrie?

COMENTARIU DE BOGDAN TIBERIU IACOB (PRELUARE INPOLITICS.RO): Eclipsa de soare din 1999 a fost un eveniment foarte frumos marcat de...

Actualitate13 ore ago

SGU este în faliment! Un alt director pleacă. Locul este asigurat deja

„Vinovații fără vină”, titreaza Republika News! În timp ce angajații SGU protestează pentru că nu își primesc banii la timp,...

Actualitate14 ore ago

EXCLUSIV/MANIPULAREA CETĂȚENILOR DIN BĂICOI PENTRU ASCUNDEREA ADEVĂRAȚILOR INFRACTORI (EPISODUL II)

Cineva din Băicoi și Prahova are tot interesul meschin să ascundă Adevărul în cazul „poluării cu hidrogen sulfurat”. Dar cine...

Actualitate1 zi ago

EXCLUSIV/IPJ PRAHOVA SE DELIMITEAZĂ DE SUSȚINĂTORII LUI „PANARICĂ” ȘI NĂSTASE GABRIEL ȘI ÎNCEPE O ANCHETĂ INTERNĂ!

Se pare că dezvăluirile ziarului Incisiv de Prahova au deschis „cutia Pandorei” în IPJ Prahova cu ocazia evenimentului rutier de...

Actualitate1 zi ago

EXCLUSIV/MANIPULARE CRASĂ LA BĂICOI!/OAMENII SUNT ȚINTA BATJOCURII AUTORITĂȚILOR IAR PRESA ESTE INDUSĂ ÎN EROARE!

În data de 23 septembrie 2018 canalul de știri ProTv arăta un „mare protest” din localitatea Băicoi, județul Prahova unde,...

Actualitate1 zi ago

EXPLOZIV/OFITERII MAI, LA MANA LUI MARIUS PETRESCU, SEFUL ORNISS/ANEXA SRI blocheaza MAI!

Greu de spus ce consilieri pe probleme de securitate nationala or avea liderii coalitiei de guvernare ca, in timp ce...

Actualitate1 zi ago

TOATE completele de 5 de la ICCJ care nu au avut TOTI judecatorii desemnati aleatoriu au incalcat CEDO si notiunea de „tribunal independent”

Nu stiu daca va dati seama, dar absolut toate completele de 5 judecatori de la ICCJ, care nu au avut...

Actualitate1 zi ago

Nu vi se pare ciudata comoția cerebrală de care a suferit Gărbovan?!/ “Unii nu suferim de emoții cu comotii”

“Nu am văzut interviul dat de șefa UNJR, Dana Gărbovan. Am analizat cu Ion Dedu (col ® SRI), după care...

Actualitate1 zi ago

Cine se merită, se împreunează!/Geometrie cu derbedei

Comentariu de Contele de Saint Germain (preluare blog): Se spune despre cerc că ar fi perfecțiunea bidimensională, așa cum sfera...

Actualitate1 zi ago

Pichetare Penitenciarele Ploiești și Târgșor (acțiune comună)/25 Septembrie ora 09.00.

Angajatii Penitenciarelor Ploiești și Târgșorul Nou protesteaza. LOCAȚIE – ÎN FAȚA PENITENCIARULUI PLOIEȘTI Sindicatele Equitas și Solidaritatea va invita pe...

Actualitate1 zi ago

Cutremur in Rusia: Gazprom s-a prabusit dramatic de pe locul intai in lume

COMENTARIU DE BOGDAN TIBERIU IACOB (PRELUARE INPOLITICS.RO): Kremlinul încasează o lovitură cumplită de imagine: conform topului anual întocmit de cea...

Top Articole Incisiv