EXCLUSIV/ NOI DEZVĂLUIRI DE LA UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI/CARACATITA UNIVERSITATII UPG-SRI (I)

1
1904

Plecând de la lista preluată de la https://pressone.ro/bugetarii-care-castiga- mai-bine-decat-presedintele-romaniei/ și publicată de ziarul nostru si cu următoarele date de intrare, se pot identifica nenumăratele nereguli (sub oblăduirea Ministerul Educației Naționale https://www.edu.ro/), cu iz penal de la această universitate.
1. Componenta Consiliul de administrație al UPG Hotărâri: https://www.upg-ploiesti.ro/node/127
Prof. univ. dr. ing. Mihai Pascu COLOJA – Rector
Prof. univ. dr. Anca Mihaela DOBRINESCU – Prorector Programe de studii și managementul calității
Prof. univ. dr. ing. Paul ROSCA – Prorector Cercetare științifică
Prof. univ. dr. ing. Mihail MINESCU – Prorector Relații internaționale, parteneriat cu mediul economico-social
Prof. univ. dr. ing. ec. Daniela BUZOIANU – Prorector Activitate socială și resurse umane
Prof. univ. dr. ing. Marius – Gabriel PETRESCU – Director Direcția GeneralăAdministrativă
Prof. univ. dr. ing. Iulian Nistor – Decan Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor
Conf. dr. ing. Ioan POPA – Decan Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică
Conf. univ. dr. ing. Daniela Popovici – Decan Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie
Prof. univ. dr. Arleen Nerissa IONESCU – Decan Facultatea de Litere și Științe
Conf. univ. dr. Aurelia PĂTRAȘCU – Decan Facultatea de Științe Economice
Vasile Bogdan TUDOSE – Student
2. Componența Senatului UPG
Hotărâri: https://www.upg-ploiesti.ro/node/102
Prof. univ. dr. Nicolae Paraschiv
PREȘEDINTE SENAT UNIVERSITAR
Componența senatului universitar
Prof. univ. dr. Stancu Adrian – Secretar Senat Universitar

Prof. univ. dr. Albu Gabriel – Membru Comisia pentru procesul de învățământ și informatizare Prof. univ. dr. Dobrinescu Anca Mihaela – Membru Comisia pentru procesul de învățământ și informatizare Prof. univ. dr. ing. Bolocan Ion – Membru Comisia pentru cercetare științifică Prof. univ. dr. ing. Ciuparu Dragoș Mihael – Președinte Comisia pentru cercetare științifică Prof. univ. dr. ing. Dinu Florinel – Membru Comisia pentru cercetare științ ifică Prof. univ. dr. ing. Dumitrescu Andrei – Președinte Comisia pentru strategii și dezvoltare Prof. univ. dr. Ionescu Arleen Nerissa – Membru Comisia pentru cercetare ș tiințifică Prof. univ. dr. Lazar Cornel Constantin – Membru Comisia pentru mediul de afaceri- relații publice și internaționale Prof. univ. dr. ing. Minescu Mihail – Membru Comisia pentru mediul de afaceri- relații publice și internaționale Prof. univ. dr. ing. Nae Ion – Secretar Comisia pentru procesul de învățământ și informatizare Prof. univ. dr. ing. Nistor Iulian – Membru Comisia pentru procesul de învăță mânt și informatizare Prof. univ. dr. ing. Pătrăscioiu Cristian – Membru Comisia pentru strategii și dezvoltare Prof. univ. dr. ing. Rîpeanu Răzvan George – Membru Comisia pentru cercetare științifică Prof. univ. dr. ing. Roșca Paul – Membru Comisia pentru procesul de învățămâ nt și informatizare Prof. univ. dr. ing. Stănica Ezeanu Dorin – Președinte Comisia pentru asigurarea calității Prof. univ. dr. Vasilescu Gabriela – Membru Comisia pentru mediul de afaceri- relații publice și internaționale Conf. univ. dr. Badea Mihaela – Secretar Comisia pentru activități educative non-formale Conf. univ. dr. ing. Batistatu Mihail Valentin – Membru Comisia pentru mediul de afaceri- relații publice și internaționale Conf. univ. dr. Buzoianu Daniela Angela – Membru Comisia pentru buget – finanțe și activități administrative Conf. univ. dr. Costea Diana – Membru Comisia pentru mediul de afaceri- relații

Conf. univ. dr. Costea Diana – Membru Comisia pentru mediul de afaceri- relații publice și internaționale

Conf. univ. dr. ing. Drumeanu Adrian – Membru Comisia pentru asigurarea calității Conf. univ. dr. Dulgheru Mirela – Președinte Comisia pentru activități educative non-formale Conf. univ. dr. Dușmănescu Dorel Mihail – Membru Comisia pentru cercetare științifică Conf. univ. dr. Marinoiu Cristian – Membru Comisia pentru mediul de afaceri- relații publice și internaționale Conf. univ. dr. ing. Moise Adrian – Membru Comisia pentru procesul de învăț ământ și informatizare Conf. univ. dr. Moise Gabriela – Președinte Comisia pentru procesul de învăță mânt și informatizare Conf. univ. dr. Nica Marius – Membru Comisia pentru asigurarea calității Conf. univ. dr. ing. Nicolescu Constantin – Membru Comisia pentru asigurarea calității Conf. univ. dr. ing. Nicolescu Șerban – Membru Comisia pentru strategii și dezvoltare Conf. univ. dr. ing. Popovici Daniela – Secretar Comisia pentru cercetare științ ifică Conf. univ. dr. Panait Mirela Clementina – Președinte Comisia pentru buget – finanțe și activități administrative Conf. univ. dr. Pătrașcu Aurelia – Membru Comisia pentru asigurarea calității Conf. univ. dr. ing. Vlădoiu Monica Mihaela – Membru Comisia pentru iniț iative studențești Lector univ. dr. Ungureanu Adrian – Membru Comisia pentru inițiative studențești Șef lucr. dr. Borsos Zoltan – Membru Comisia pentru cercetare științifică Șef lucr. dr. ing. Camenița Alexandru – Membru Comisia pentru buget – finanț e și activități administrative Șef lucr. dr. ing. Diniță Alin – Membru Comisia pentru buget – finanțe și activități administrative Student doctorand Roșca Cosmina Mihaela – Secretar Comisia pentru strategii și dezvoltare Student doctorand Vlăsceanu Costin Viorel – Membru Comisia pentru strategii și dezvoltare Student masterand Ion Andrei Nicolae – Membru Comisia pentru activități educative non-formale Student licență Cătănoiu Tudor – Membru Comisia pentru buget – finanțe și activități administrative

Student licență Mădălina Elena – Membru Comisia pentru procesul de învățământ și informatizare
Student licență Dumitru Veronica – Secretar Comisia pentru asigurarea calității
Student licență. Laslo (Dima) Viorica – Secretar Comisia pentru buget – finanțe și activități administrative
Student licență Mamaligă Tatiana – Secretar Comisia pentru inițiative studențești
Student licență Mușat Ana-Maria Raluca – Membru Comisia pentru activități educative non-formale
Student licență Pițui Samuel-Antonio – Membru Comisia pentru inițiative studențești
Student licență Postelnicu Mihai Ion – Membru Comisia pentru activități educative non-formale
Student licență Stan Laura Ioana – Membru Comisia pentru buget – finanțe și activități administrative
Student licență Stoian Ion – Președinte Comisia pentru inițiative studențești
Student licență Tonsciuc Mihai – Membru Comisia pentru activități educative non-formale
3. Nenumăratele denunțuri/sesizări de la adresa:
https://www.teiadna.ro/?do=Denunturi&judet=Prahova
În afară de studenții din componența CA al UPG și Senatul UPG, ce pot fi                                                         ușor manipulați (aceștia depind în mare măsură de profesorii ce i-au îndrumat să facă parte din cele două structuri – sunt chemați înainte de ședințe și li se spune ce trebuie să voteze), se pot identifica personajele (prorectori, decani,
prodecani) ce fac parte din ambele „găști” – adică, ei hotărăsc, ei aprobă.
De asemenea, marea lor majoritate pensionari, ce se regăsesc și pe lista bugetarilor de lux https://pressone.ro/bugetarii-care-castiga-mai-bine-decat- presedintele-romaniei/, cărora li s-a aprobat menținerea calității de titular, fapt ce are complicitatea Senatului UPG, totul bazat pe datorii si prietenii între membri din „gașcă”, tot reiese din Hotărârea numărul 8 din data de
22/07/2017 https://www.upg ploiesti.ro/sites/default/files/prezentare/hotari senat/2017/81. (08) Hotarare Senat – 22 iunie 2017.pdf

În această Hotărâre, ce le permite continuarea activității, ei având castitatea deosebită de tineri pensionari, avem grosul regăsim nume grele/renumite: Prof. univ. dr. ing. Coloja Pascu Mihai – colaborator SRI – salariu nesimțit pentru merite deosebite.

Prof. univ. dr. ing. Cristescu Tudora – promovată profesor în detrimentul altor colegi pentru că se află în grațiile conducerii Departamentului FSETH din care aceasta face parte

Prof. univ. dr. ing. Frunzescu Dumitru – renumit cadru didactic regăsit la adresa https://www.teiadna.ro/denunt/2030/Dumitru-Frunzescu
Prof. univ. dr. ing. Mălureanu Ion – prietenul rectorului și al prof. univ. dr. ing.
Iulian Nistor, acesta a fost președinte al Senatului în mandatul trecut.
Prof. univ. dr. ing. Minescu Florea – fratele prorectorului Prof. univ. dr. ing.
Mihail Minescu, acționar la ROVIT și POLITEH.
Prof. univ. dr. ing. Nistor Iulian – decan la Facultatea IPG – salariu nesimțit (fă
ră plata contribuțiilor către statul român, din motive medicale), tot pentru
merite deosebite.
Prof. univ. dr. ing. Grigore Niculae – profesor emerit al colectivului DMG cu
rude în Senat și la conducerea Departamentului din care face parte.
Prof. univ. dr. ing. Pupăzescu Alexandru – aici nu prea avem ce comenta, decâ
t grade de rudenie și prietenii în cele două structuri ale UPG.
Prof. univ. dr. ing. Zecheru Gheorghe – conducător de doctorat al unor
personaje deosebite Lața Ilie, Bârsan Florin (Trangaz), de la care a primit
contracte grase, Albulescu Cătălin (fiul Prof. univ. dr. ing. Albulescu Mihai),
Meșca Darius (Electrica) etc, cu prieteni în CA și Senat – salariu nesimțit
pentru merite deosebite.
Prof. univ. dr. ing. Cărtoje Vasile – prieten cu președintele Senatului

Prof. univ. dr. ing. Cărtoje Vasile – prieten cu președintele Senatului Prof. univ. dr. ing. Paraschiv Nicolae. Prof. univ. dr. ing. Paraschiv Nicolae – fost prorector, PREȘEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR (este singura persoana ce și-a scris titulatura cu majuscule – ține la importanța funcției de ÎMPĂRAT), Directorul Școlii Doctorale – salariu nesimțit pentru merite deosebite. De asemenea, dumnealui deține controlul Biroului Tehnologia Informației și Comunicații, fapt pentru care prin soția dumnealui (Gabriela Paraschiv) director la ASESOFT, acesta a făcut afaceri cu firma domnului Sebastian Ghiță (căruia i-a făcut și o Recomandare de bună colaborare la unul dintre dosarele pe care SG le are instrumentate la DNA), pe banii UPG (contracte de mentenanță a sistemului informatic și de închiriere de echipamente pe sume grase). Fina dumnealui Conf. univ. dr. ing. Popovici Daniela este Director al Departamentului Cercetare și Decan al Facultății TPP. Prof. univ. dr. ing. Bolocan Ion – fost prorector (demisionar) a distrus activitatea de cercetare din UPG – salariu nesimțit pentru merite deosebite. Acesta este artizanul multor metodologii și proceduri aplicabile în UPG. A fă cut modificări la metodologia de susținere a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice, favorizând saltul, doamnei prorector Buzoianu Daniela(cea mai faimoasă doamnă student care și-a fost profesor, notându-se fraudulos la unul dintre examene pentru propriile răspunsuri – aleasă de Rector pe sprânceană), de la conferențiar la profesor.
Prof. univ. dr. ing. Pântea Octav – cu prieteni și datorii la unii dintre membri CA și ai Senatului.
Prof. univ. dr. ing. Vasilescu Gabriela – cu datorii la Prof. univ. dr. Anca Mihaela DOBRINESCU și prieteni în CA și Senat.
Conf. univ. dr. Coculescu Mariana Steluța – cu prieteni și datorii la unii dintre membri CA și ai Senatului.
Prof. unv. Dr. Zaharia Marian – unul dintre protejații prorectorului Prof. univ. dr. ing. ec.Daniela BUZOIANU.
Cam așa stau lucrurile cu această LISTĂ A RUȘINII plină de incompatibilități și de rea credință.
Rectorul UPG/SRI a făcut ședințe cu toate facultățile spunând ca nu sunt bani și că trebuie să facem economii. Aceste economii se fac aprobând, cu complicitatea Consiliului de Administrație și Senatului, continuarea activității oamenilor, care din bun simț, trebuiau să iasă la pensie.
Dar NESIMȚIREA este mare și aceștia nu vor ieși din activitate decât cu picioarele înainte (cu numele pe șerparul acela, din holul mare al UPG,  înconjurat de flori).
Adevărul este crud și a fost și a fost subliniat de un profesor de la UPG încă
dinainte să se procedeze la aprobarea acestei hotărâri:
https://www.observatorulph.ro/social/80660-revolta-unui-profesor-din-upg-de-ce-promovati-tot pensionarii
Acestuia i s-a formulat de către un membru servil al „găștii” (numită ca urmașă de bază în funcție, de Prof. univ. dr. ing. Paraschiv Nicolae), prorector Prof. univ. dr. Anca Dobrinescu, Purtător de cuvânt al Universității Petrol-Gaze din Ploiești:
http://www.observatorulph.ro/social/80709-reactia-conducerii-upg-ploiesti-la-
acuzatiile-unui-profesor#ixzz4rtQkh500
Puteți să trageți singuri concluziile și să vă răspundeți de ce nu mai vin studenții la UPG! Ce să învețe ei de la acești pensionari?

Că totul este mandatat de SRI și personaje obscure din ME și că se poate să stai la catedră până mori și să sfidezi colegii și legile țării? Efortul financiar al UPG cu salariile nesimțite (pentru continuarea activității pensionarilor), este unul foarte mare. Acești așa-ziși oameni, ce fac parte din această caracatiță, ar putea, din bun simț, să iasă la pensie și să beneficieze de pensii substanțiale, dar nu-i interesează decât sumele uriașe ce le intră pe card, vrând astfel să ducă de râpă această instituție. Știm că există pericolul dacă pleacă capul, să pice tot castelul de cărți.

Unde ești TU, Țepeș Doamne să înlocuiești organele de control responsabile (Poliție, DNA)? VREM SĂ SE SCHIMBE CEVA! PLECAȚI LA PENSIE DINOZAURILOR! Vom revemi … cu dezvăluiri despre toți membri CA și Senat! (Cerasela N.).

N.R –Uram “bronzare” placuta “pisicutei” (zisa femeia de marmura sau Cruela) care se afla cu burta la “soare” pe plaja.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here