Connect with us

Administratie

NU trebuie sa lăsăm să se aştearnă uitarea peste suferinţele stră­moşilor noştri fiindcă ar fi o crimă de neiertat

Publicat

pe

Mult a suferit poporul român, mult sânge a curs, multe lacrimi s-au vărsat pentru consfinţirea dreptăţii pe vatra strămoşeasca.

Când zorii libertăţii s-au ivit, când eşafodajul şubred al imperiului austro-ungar din centru europei, care stăpânise autocrat peste 17 limbi – adevărat Babilon -, a început sa se năruie, popoarele îşi cereau drep­tul la viata naţionala, unele după altele începând din Octombrie 1918.

Prezicerile lui Octavian Goga din 19 Aprilie 1915 se adevereau: „în asemenea împrejurări se impune pentru orice gânditor adevărat ca po­poarele din Austro-Ungaria să trebuiască a fi dezrobite ca să poată şi ele să fie introduse în lumea senină a idealului; iată de ce zdrobirea împărăţiei habsburgice, curăţirea acestui cancer moral de pe trupul Eu­ropei este o adânca datorie de salubritate internaţionala. La aceasta îngropăciune suntem datori sa asistam si noi. Noi, popor românesc, suntem chemaţi sa aruncam cel dintâi bulgar de pământ pe acest sicriu vinovat. Noi, fiindcă noi avem un război mai mare al suferinţei si noi ne înfăţişăm la aceasta îngropare cu cea mai mare durere în suflet… Poporul român din Transilvania a slujit cu aur, a slujit cu sânge o ingratitudine milenara, o mie de ani ne-au minţit.”

De la aceasta prezicere mult n-a mai fost, în schimb mult sânge s-a vărsat de bietul iobag român. In vâltoarea încăierării unii au fost aruncaţi în temniţe, alţii executaţi, alţii duşi pe fronturi sa apere ca­uze ce nu erau ale lor ,în timp ce copii si nevestele munceau ca sclavii pe pământurile strămoşeşti furate de grofi, conţi, magnaţi.

Cu cât se apropia sfârşitul domniei sângeroase, cu atât asuprirea era si mai crunta. Lipsa braţelor îi făcuse pe latifundiarii unguri sa adu­că pentru lucru prizonieri de război italieni, sârbi si ruşi.

In Tara moţilor, la 35 Km. sud de Huedin, aproape de izvorul Someşului Cald, la Belis un magnat ungur, Ioan Urmanczy îsi făcuse un domeniu de 28.000 iugare, pe care clădise un castel monumental si o industrie pen­tru prelucrarea bradului. Pentru ca lucrul sa nu înceteze, si mai ales profitul, din cauza iobagilor români plecaţi pe fronturi, fuseseră aduşi prizonieri de război, câteva sute.

Veste haosului imperial era purtată de cei un sfert de milion de ostaşi imperiali, dezertori, ce cutreierau pământul fostei monarhii. Aşa a ajuns şi în creierul munţilor. Si când dezmembrarea dusese la izbucnirea revoluţiei pe 1 Noiembrie la Budapesta, frica a cuprins pe cei ce nu se ştiau stăpâni pe pământul lor, ci doar venetici asupritori.

Atunci, luni 4 Noiembrie 1918, jandarmii unguri cu vreo 60 de ţărani români din comunele Giurcuta de jos, Marisel şi Belis l-au condus pe Ioan Urmanczy până la Calatele de unde a plecat spre Budapesta unde avea un frate deputat în parlamentul ungar.

Prizonierii de război munceau din greu sub povara bătăilor si mureau de foame. Cei mai chinuiţi erau sârbii. După fuga stăpânului, prizonierii s-au răsculat lăsând lucru si au cerut administraţiei sa li se dea alimente de drum pentru a pleca acasă. Refuzându-li-se au spart magaziile, au omorât pe magazioner, si-au luat fiecare ce a putut si au plecat în diferite direcţii. Inspăimântaţi, jandarmii unguri au fugit la Huedin si au anunţat Budapesta.

Ioan URMANCZY a format un detaşament de 65 oameni, pe care i-a înarmat cu ajutorul ministerului de război, dotându-i cu arme, cartuşe din belşug si sase mitraliere. Puşi sub comanda căpitanului Antal Dietric au fost trimişi cu un tren special ca sa restabilească ordinea la Belis.

Pe urma fiarelor
In halta Bologa un grup de ţărani care mergea la pădure sa-si taie lemne pentru iarnă vazând un tren cu soldaţi, s-au oprit din curiozitate Trenul s-a oprit si el. Soldaţii unguri au sărit si cu baioneta la arma i-a înconjurat. Unii au reuşit sa fuga si sa se ascundă. Alţii au fost obligati sa se urce în tren. Printre ei, Ioan Molnar, Teodor Crisan, Ion Potra, Ignat Potra si Teodor Potra al Tifri.

In continuare trenul a trecut prin fata carierei de piatra de la Morlaca de pe valea pârâului Calatele unde se găsea un alt grup de ţărani români care priveau si ei din curiozitate .Trenul a oprit si aceiaşi soldaţi unguri au îndreptat mitralierele si au secerat mulţimea. Numeroşi ţărani români au căzut morţi, printre ei fiind recunoscuţi Iacob LUCACI, Maria BOCA,…iar trenul si-a continuat drumul pana la Huedin unde soldaţii unguri au fost primiţi cu muzi­că şi cor. Căpitanul Antal Ditrich a ordonat detaşamentului ca sa-i îm­puşte pe ţăranii luaţi din halta Bologa. La intervenţia unui avocat ungur din Huedin, după multe discuţii, li s-a cruţat viata, dar au fost rău bătuţi si desfiguraţi. Plini de sânge, abia mai putându-se tine pe picioare, li s-a dat drumul sa plece. In afara de tânărul Teodor Potra care a fost luat drept călăuza fiindcă ştia limba maghiara. Dintre cei „eliberaţi” ajunşi la Bologa, doi ţărani au murit din cauza groaznicei bătăi şi anume, bătrânul Ion POTRA al Tifri si Ioan MOLNAR.

Trenul groazei si-a continuat drumul pana la Calatele, iar pe parcurs, detaşamentul si-a îngroşat numărul cu unguri angajaţi din comunele Mânasturul unguresc, Sânceai, Huedin, Horlacea cărora pe lângă echipament li s-a oferit 300 Coroane pe zi.

De la Călăţele detaşamentul a plecat pe jos în direcţia castelului de la Beliş au întors din drum pe Mitrea TRIFON si Maria TRIF pe care i-au împuşcat la intrarea în comuna Belis, femeia rănită aruncându-se în Someş si scăpând cu viata.

Pe 7 Noiembrie 1917, spre prânz, detaşamentul s-a instalat la castel si ostaşii au plecat la vânătoarea ţăranilor români. Unsprezece bărbaţi si o femeie au fost aduşi si după ce i-au chinuit, au fost împuşcaţi. In sat au fost de asemenea foarte mulţi ţărani împuşcaţi. Casele le erau jefuite, vitele ridicate si aduse la castel unde porcii împuşcaţi erau topiţi iar untura trimisa la Budapesta cu trenul.

In ziua de Sf.Mihail si Gavril, pe 8 Noiembrie 1918 au fost omorâţi zeci de moţi.

In cursul acestei zile l-au luat pe moţul, Nicolae Neagu, fost îngrijitor la castel, ca sa strângă cu carul, morţii din sat si de pe drumuri. A rămas îngrozit găsind oameni sfârtecaţi cu baioneta si cu intestinele înşirate pe pământ, alţii rezemaţi de stâlpi, cu câte o sticla goală du­sa la gura-n bătaie de joc. După ce ţăranii au fost jefuiţi după ce fuseseră ucişi, au fost aruncaţi în foc.

Pe Todea Gheorghe Dodu, după ce a reparat firele telefonice, sub ameninţarea cu moartea, 1-a obligat să arunce morţii în jeratic. Peste 25 de cadavre în prima transe. Pe urma au mai continuat sa fie aruncaţi.

Peste 40 au pierit în flăcările pământene. Numărul a fost mult mai mare. Primăvara prin pădure erau găsite cadavre neridicate, poate şi ale ţăranilor răniţi si fugiţi. De fapt săptămâni de-a rândul moţii au stat ascunşi în munte din cauza fricii, dezbrăcaţi şi fără hrană.

Când a sosit comisia de la Cluj, pe 12 Noiembrie a rămas înmărmuri­tă. Capitanu, avocat Valentin Poroutiu spunea:”…Ni s-a înfăţişat cea mai înspăimântătoare scena a revoluţiei. Magazia de cartofi a fabricii era arsă până-n temelii. A rămas neatinsă numai pivniţa. In această pivniţă se ridica o grămadă de cadavre. Deasupra se găsea o ţiganca cu pumnii încleştaţi şi un tânăr militar de 18-19 ani. Ne-am urcat îngroziţi în automobile şi am alergat în goana spre Cluj.”

Aceasta se petrecea în timpul tratativelor de la Arad când ungurii mai încercau să obţină bunăvoinţa românească pentru continuarea convieţuirii. Masacrul de la Belis a dus la: DESFACEREA TOTALA.

Iată o parte din reconstituirea făcută cu cei martirizaţi pe 8 Noiembrie 1918 la Belis, comuna situată la împreunarea Someşului cald cu pârâul Belis.

Comuna BOLOGA
Ion POTRA al Tifri; Ioan MOLNAR

Comuna MORLACA
Maria BOCA a Petri Halamului; Iacob LUCACIU; Soia lui Teodor FORT

Comuna B E L I S
Ioan BÂLC de 36 ani ars pe rug, rămas după el un copilaş si soţia; Nicolae BÂLC al Luchii, de 24 ani ars pe rug, rămasa mama neajutorata; Gheorghe MIHUT al Vili, de 35 ani ars pe rug, au rămas soţia si trei copii: Pascu, Măria si Laura.; Simion MIHUT, al poştaşului, ars pe rug, de 60 ani;Varvara POP, născuta FORT, de 44 ani arsă pe rug, rămas soţul Vasile POP si 3 copii Teodor, Ilie si Justina; Maria MATIS, împuşcată şi arsă pe rug; Pascu POPA al Focutului, împuşcat la 24 ani; Alexandru PUICA, de 49 ani, fierar de meserie, împuşcat;Alexandru PUICA, soţia de 41 ani împuşcata; Dumitru TRIPON, de 26 ani ars pe rug, a rămas Ana Tripon (soţie) si un copil.

Comuna VĂLENI (Cluj )
Ion VLAIC al Cotrestilor, de 35 ani ars pe rug, rămas văduva soţia Caterina şi un fiu: Traian Vlaic.

Comuna TUFENI (Cluj)
Gavril DREVE, de 54 ani împuşcat pe Dâmbul Negri, a rămas fiica Floarea; Ioan DREVE, de 22 ani împuşcat cu tatăl, a rămas văduva Anuta Dreve, soţie.

Comuna MÂNASTIRENI
Petru CALO, fierar de 38 ani împuşcat, rămas un fiu: Petru; Ioan GOIA; Ioan NISTOR; Petru GIURGIU, împuşcat la 54 ani, rămas un fiu: Ioan; Ioan MICHILIE, împuşcat la 18 ani; Ioan MORAR, măcelar, împuşcat la 57 ani, au rămas 2 fii; Gavril VASAR, împuşcat la 6 ani, au rămas doi copii.

Comuna MARISEL(Cluj)
Avram COSTEA, ars pe rug. Sotia a murit la scurt timp. Fetita lor Maria a rămas orfana pe drumuri;

Dumitru Giurgiu, ars pe rug, soţia moarta, copii pe drumuri; Ioan LAZAR; Francisc MULLER.; Gheorghe MARIS, ars pe rug, au rămas soţia Silvia si doi copii orfani: Vasile si Avram.

Comuna ARADA(Cluj)

Ioan NEAGU, ars pe rug, rămas soţia Rafila si 3 copii: Ion, Vasile si Ana; PetruTODEA , ars pe rug, soţia rămasa văduva cu fetita Rafila; Nicolae RADAC ars pe rug, a rămas soţia Anuta si copilul Gheorghe; Neag SAVU, ars pe rug, a rămas soţia Ana si copiii Nicolae, Iosif, Mariuta; Sântioana STAN; Gheorghe NEAG al lui Jujiu; Ana LAZAR; Dumitru LAZAR; Gavril NEAG al Luchii; Rafila ONET; Dumitru NICOLA; Ana TODEA.

Crimele împotriva românilor se generalizează

În timp ce dorinţa de eliberare de sub jugul maghiar se manifesta ma­nifesta făţiş, asupra românilor se dezlănţuia cea mai crunta opresiune.

Jandarmii unguri trăgeau în carne vie asupra „cămăşii albe. Pe 5 Noiembrie când trenul groazei înainta spre Belis, şi jandarmii unguri au acţionat trăgând în carne vie şi omorând mai mulţi ţărani în com. Sânmartin.

La Mihalţ, urmaşii „Sf. Ştefan” au omorât 10 ţărani , iar pe alţi 28 i-a rănit. Primpretorul si notarul din Filea de Jos la întoarcere însoţit de 25 jandarmi unguri, pentru a-si asigura domeniu pe care-1 exploata, a în­tâlnit în apropierea comunei Filea de Sus ostaşi români ce se întorceau de pe front. A deschis foc asupra lor si a împuşcat 9 oameni.

In aceeaşi perioadă şi în aceeaşi regiune a moţilor, au mai fost împuşcaţi de jandarmii unguri alţi ţărani: la Cherelus (6 moţi),1a Covasinţi (3 moţi), la Tăuţi alţi trei, la Mândruloc alţii…peste tot.

Un alt act de barbarie săvârşit de detaşamentul unguresc ce acţionase la Beliş, s-a petrecut în gara Poieni, lângă Ciucea. În retragere, după masacrul săvârşit la castelul Urmanczy, au prins pe sublocotenentul român Tamas în gara Poieni si după ce l-au chinuit îngrozitor, i-au tăiat urechile, l-au pus sa-si sape groapa la 10 metri de linia ferata si după ce i-au scos ochii l-au omorât şi îngropat acolo.

In setea lor de sânge în comuna Sohodol au omorât şi doi preoţi, pe Leucuţia şi Popescu.

In acele zile de groaza abătute asupra ţăranilor transilvăneni, Iuliu MANIU nici nu putea lua o hotărâre mai înţeleaptă decât: DESFACERE TOTALA

Iar noi să nu lăsăm să se aştearnă uitarea peste suferinţele stră­moşilor noştri fiindcă ar fi o crimă de neiertat. ( Cicerone Ioniţoiu)

 

Administratie

A avut loc inaugurarea sediului destinat Unității Naţionale ETIAS – Sistemul European de Informații și de Autorizare privind Călătoriile, structură a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

Publicat

pe

De

Construcţia clădirii s-a realizat în cadrul proiectului ROFSIB2020OS2A13P05 – „Operaționalizarea Unității Naționale ETIAS”, proiect finanţat din Fondul pentru Securitate Internă, componenta Frontiere şi Vize.

Clădirea ETIAS reprezintă o construcţie modernă, administrativă, iar destinaţia încăperilor este de spaţii de birouri, tehnice si administrative pentru asigurarea condiţiilor optime de lucru pentru personal. Tot aici fiind locul unde îşi vor desfăşura activitatea şi Punctele Centrale de Acces EES-ETIAS.

Valoarea investiţiei a fost de aproximativ 27,3 milioane lei, clădire complet dotată, atât cu echipamente tehnice specifice, cât şi cu mobilier. Sursele de finanţare ale proiectului sunt reprezentate de contribuția financiară UE din fonduri europene nerambursabile şi de fonduri alocate de la bugetul de stat.
În urma procedurii de atribuire prin licitaţie publică organizate la nivelul instituţiei, imobilul a fost construit şi operaţionalizat în termenul stabilit conform contractului (17 luni de la data semnării).
Potrivit Regulamentului (UE) 2018/1240, ETIAS este un „sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile” pentru resortisanții țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză la trecerea frontierelor externe care permite să se evalueze dacă prezența pe teritoriul statelor membre a respectivilor resortisanți ai țărilor terțe ar constitui un risc în materie de securitate, un risc de imigrație ilegală, infracționalitate gravă sau un risc epidemic ridicat. Autorizația de călătorie ETIAS va reprezenta o nouă condiţie de intrare pe teritoriul Statelor Membre pentru cetăţenii statelor terţe exoneraţi de obligaţia de obţinere a vizei.

Călătorii trebuie să aplice pentru obţinerea autorizaţiei înainte de efectuarea călătoriei în UE şi să fie în posesia acesteia atunci când se prezintă la controlul de frontieră. Sistemul va pune la dispoziţie, în format online, un formular de cerere pe care solicitantul îl va completa cu informații referitoare la identitatea sa, documentul de călătorie, rezidenţa, datele de contact, precum şi cu răspunsuri la o serie de întrebări generale.
Fiecare stat membru își instituie o unitate națională a ETIAS, responsabilă de examinarea cererilor și de luare a deciziilor cu privire la eliberarea, refuzarea, anularea sau revocarea autorizațiilor de călătorie, atunci când acestea nu sunt eliberate în mod automat.
În România această unitate va fi instituită la nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Unitatea Națională a ETIAS va funcționa în regim de permanență (24/7) și va dispune de personal format din polițiști de frontieră, precum și de toate funcționalitățile necesare pentru asigurarea îndeplinirii la timp și în mod eficient a atribuțiilor specifice.
Solicitanţii cărora li s-a refuzat autorizaţia de călătorie vor avea dreptul la exercitarea unei căi de atac.
La nivel naţional, a fost adoptată Legea nr.300/2022, prin care Unitatea Națională ETIAS este desemnată ca autoritate competentă pentru îndeplinirea responsabilităților prevăzute în Regulamentul UE 2018/1240 de instituire a Sistemului european de informaţii şi de autorizare privind călătoriile (ETIAS).

În prezent, sunt derulate toate activităţile necesare pregătirii operaţionalizării ETIAS (încadrarea etapizată cu personal profesionalizat, elaborarea procedurilor de lucru operaţionale, întâlniri de lucru cu autorităţile şi instituţiile publice competente şi responsabile la nivel naţional, participarea la activităţile în domeniu derulate la nivel internațional, schimburi de experienţă etc.), urmând să fie operaţionalizat în baza calendarului de implementare al sistemului ETIAS stabilit la nivel european. (Paul D.).

Detalii suplimentare despre proiect: https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i-sistemul-european-de-informatii-si-de-autorizare-privind-calatoriile-etias-33821.html

Citeste in continuare

Administratie

Elevii Colegiului Național Militar Dimitrie Cantemir, din Breaza, și-au început prima zi de luni din octombrie cu vizita-surpriză a secretarului general adjunct al Alianței Nord-Atlantice

Publicat

pe

De

Mircea Geoană a ținut să îi cunoască îndeaproape, interacționând direct cu ei în timpul mesei de prânz, pe care a luat-o în mijlocul elevilor. Oficialul NATO le-a transmis cantemiriștilor să fie buni patrioți români, să se pregătească temeinic pentru cariera pe care și-au ales-o și să fie pregătiți pentru schimbările globale din următorul deceniu, de la inteligența artificială și biotehnologie până la impactul computerelor cuantice.

Secretarul general adjunct al NATO a vizitat, timp de aproximativ două ore, o bună parte a infrastructurii de învățământ, a avut o întâlnire cu corpul profesoral, în cancelaria colegiului, și a avut un dialog cu elevii militari, în sala de festivități.

De asemenea, a participat la un briefing de informare, în timpul căruia echipa de comandă a instituției, în frunte cu colonelul Aurel Constantin Neagu, a prezentat misiunea colegiului militar, tradițiile istorice, obiectivele propuse și dotările de care elevii dispun în procesul educațional.

Este un moment foarte important pentru noi, înseamnă o recunoaștere a muncii fiecăruia dintre noi, a declarat colonelul Neagu.

În timpul întâlnirii cu corpul didactic, Mircea Geoană le-a transmis profesorilor colegiului că au misiunea de a transforma sistemul de educație militară, pentru a se putea bate de la egal la egal cu instituțiile de învățământ nu numai din țară, dar și din străinătate.

Aici sunteți nu doar ca să-i învățați pe elevi, lucru pe care sunt convins că îl faceți foarte bine, ci ca să construiți caractere, pentru că le construiți baza a ceea ce vor fi ei, iar ei sunt cei care vor trebui să ducă mai departe ștafeta acestei națiuni, a subliniat secretarul general adjunct al NATO.

La întâlnirea cu elevii, din sala de festivități, Mircea Geoană le-a vorbit despre actualele provocări ale mediului de securitate, despre rolul Armatei României în NATO, dar și despre transformările din următorul deceniu, care le vor modela existența și cariera. Generația voastră va trebui să ducă mai departe ștafeta înaintașilor noștri.

Sunteți generația care va duce România acolo unde înaintașii noștri au visat de la început: o națiune unită, o națiune suverană, o națiune ancorată în Occidentul democratic, o națiune dezvoltată, prosperă, respectată și influentă, a afirmat Geoană, care a ținut să le precizeze elevilor cantemiriști că trebuie să fie patrioți români și să fie lideri, nu doar profesioniști.

Secretarul general adjunct al NATO le-a vorbit elevilor militari și despre tehnologiile cuantice, care ne pot îmbunătăți semnificativ performanța sau detectarea în sistemele de navigație și radar, însă, în același timp, pot ajuta adversarii să urmărească echipamentele aliate.

Noile tehnologii pot consolida securitatea cibernetică, dar o și pot sparge, rupând criptarea și compromițând comunicațiile secrete. Astfel, elevilor li s-a explicat că trebuie să ne asigurăm că aceste tehnologii funcționează pentru noi, și nu împotriva noastră, și trebuie dezvoltate și adoptate rapid și la scară largă.

Geoană: Profesia militară nu este ușoară

 Este o bucurie să vezi generația de tinere și tineri români care îmbrățișează cariera militară. Este important să le oferim cele mai bune condiții de educație, de învățământ, de pregătire, pentru că vom avea nevoie de ei, în condițiile în care contextul de securitate rămâne complicat, a declarat, pentru Observatorul militar, Mircea Geoană.

Știu că profesia militară, în România, nu a fost întotdeauna ușoară. Investind mai mult în apărare vom crea condiții foarte bune pentru o carieră militară de succes, predictibilă, pentru care statul român să-și onoreze angajamentele, a continuat secretarul general al NATO.

Masa de prânz, în mijlocul elevilor

La invitația gazdelor, Mircea Geoană a avut ocazia să ia masa de prânz alături de elevii Colegiului Național Militar Dimitrie Cantemir.

A profitat de ocazie ca să interacționeze și mai mult cu tinerii cantemiriști, mai ales că a preferat să aștepte la rând, la intrarea în sala de mese, și să-și ia tava cu mâncare până la una dintre mesele elevilor, cu care, de altfel, a discutat în timpul dejunului.

Ulterior, glumind, a spus că speră că mâncarea este mereu la fel de bună, nu doar în timpul vizitei unui înalt oficial NATO. (M. Batca).

Citeste in continuare

Administratie

Traficanții de droguri nu vor mai scăpa de închisoare! Legea „2 mai” a fost depusă în Parlament, în procedură de urgență

Publicat

pe

De

Măsurile propuse vizează combaterea traficului, iar rigorile noilor prevederi legislative vor fi suportate de traficanți!
Este răspunsul Partidul Naţional Liberal la tragediile din această vară. Prin acest proiect, traficanții de droguri de mare risc vor executa pedeapsa în închisoare! Nu vor mai exista traficanți de droguri cu pedepse suspendate, lăsați de fapt liberi să vândă în continuare substanțe psihoactive tinerilor.
Măsurile propuse vizează combaterea traficului, iar rigorile noilor prevederi legislative vor fi suportate de traficanți!
Este răspunsul Partidul Naţional Liberal la tragediile din această vară. Prin acest proiect, traficanții de droguri de mare risc vor executa pedeapsa în închisoare! Nu vor mai exista traficanți de droguri cu pedepse suspendate, lăsați de fapt liberi să vândă în continuare substanțe psihoactive tinerilor.
De asemenea, proiectul propune creșterea de la 2-7 ani la 3-10 ani a pedepselor pentru anumite fapte de efectuare de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.”, a precizat ministra liberală a Justiției, Alina Gorghiu.
Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv22 de ore ago

Pentru societatea românească polițistul român trebuie să fie organ de represiune, dar și funcționar care să umble cu mânuși de catifea, în funcție de preferințele populare

Orice eveniment negativ din țara asta trebuie să aibă anumiți vinovați de serviciu, iar pentru majoritatea cazurilor cei care răspund...

Exclusiv22 de ore ago

Cam suspect “atacul” lui Nea Marcel la “industria pacanelelor”

Pe principiul ca “cea mai buna aparare e atacul”. Oare sa aiba legatura apararea asta a lui Ciolacu cu modul...

Exclusiv2 zile ago

Criminalii/torționarii/milițienii de la Secția 17 Poliție, așa cum au fost numiți de 2 săptămâni încoace, pot de astăzi să reacționeze public și să vorbească despre NEVINOVĂȚIA lor

Drama tânărului care se afla sub efectul a 5 substanțe psihoactive a fost generată de efectul drogurilor. Halucinații, stare de...

Actualitate3 zile ago

Clasamentul Anvelopelor – Top Super Anvelope 225 45 R17 în 2023

Alegerea anvelopelor potrivite pentru vehiculul dvs. nu este doar o chestiune de estetică sau de preț. Este o decizie care...

Exclusiv3 zile ago

MĂRUL STRICAT DIN PENTENCIARUL PLOIEȘTI – ZEUS! NEPRIHANITUL!!!

În dezvăluirile din articolul „TRIUMVIRATUL/Versiunea 2.0”  ă precizam la sfârșitul lui: „ Cu promisiunea că vom continua epopeea comisiilor de...

Exclusiv3 zile ago

Nu stăm să numărăm orele care au trecut de când ,,ministrul” Bogdan Despescu, chestor general cu 4 stele, a ,,ucis” fără să-și dea seama limba română

Nu putem, pentru că domnia sa a punctat niște lucruri ce ne-au facut să scormonim puțin achizițiile poliției, iar surprizele...

Exclusiv3 zile ago

Valer Kovacs – Polițistul avertizor, hărțuit din nou/”Se dorește aducerea mea la tăcere”

Valer Kovacs, polițist IPJ Timiș și lider de sindicat, care a vorbit public în mai multe rânduri despre problemele din...

Exclusiv3 zile ago

Un ofițer de poliție care și-a lovit soția, care a fost sub efectul a două ordine de protecție, nu mai poate fi lucrător control intern sub nicio formă

Suntem nevoiți să vă înștiințăm despre un caz, dacă nu nedeontologic, cel puțin grav, privitor la domnul comisar șef Ursache...

Exclusiv5 zile ago

Sistemul penitenciar zguduit din temelii datorita abuzurilor directorului general al A.N.P/”CONTINUĂM PROTESTELE!”

In timp ce alții deja s-au retras și s-au resemnat, Federația Polițiștilor de Penitenciare continuă seria protestelor vizând aplicarea integrală...

Exclusiv6 zile ago

Poliția lui Despescu și Mirițescu în acțiune/„De beți ce erau s-au urinat în curtea secției”/Doi politisti de la IPJ Timis, denunt penal impotriva inspectorului sef Alin Petecel/La IPJ Prahova lucrurile sunt si mai grave

Poliția lui Despescu și Mirițescu în acțiune. Petrecere în stil mare în sediul poliției din Nehoiu titreaza Stiri pe Surse...

Exclusiv6 zile ago

„Vă mulțumim pentru lecțiile de exprimare prin viu grai, domnule secretar de stat Despescu, pardon, domnule ministru!”

Am asistat la conferința de presă prezidată de către secretarul de stat din MAI, Bogdan Despescu, de fapt de către...

Exclusiv6 zile ago

Potrivit art.7 din legea 153 din 2017, solda de funcţie/salariul de funcţie reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Joi, Guvernul a aprobat o hotarare de guvern pentru creșterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată,...

Exclusiv7 zile ago

”Vă stăm la dispoziție cu întrebări la răspunsurile dumneavoastră…”/Tartorul MAI

Într-o funcție de secretar de stat e bine să nu stai mai mult de 4-5 ani, tocmai pentru că asta...

Exclusiv7 zile ago

Structurile  de criminalistică din Romania trec printr-un amplu proces de modernizare în această perioadă

Ramura bio-criminalisticii sau a geneticii judiciare, cum este ea cunoscută în limbajul de specialitate, se modernizează prin achiziția de către...

Exclusiv7 zile ago

Nu ne dam seama cum sprijina gimnastele si centrul cultural, activitatea de politie

Raspuns interesant de la CMDTA PLOIESTI! Sunt 56 medici pe functii de politist ( ofiter) si 46 asistenti pe functii...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!