SOLICITARI PENTRU ACTUALA CONDUCERE A C.S.M. PLOIESTI SI ADMINISTRATIA LOCALA

0
1578

In temeiul art.51 din Constitutia Romaniei, a Ordonantei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public va rugam sa ne comunicati in termenul legal urmatoarele date de interes public (o parte solicitate si de Observatorul Prahovean, solicitare pe care o sustinem):

1.Clubul Sportiv Municipal Ploiești (CSM) a avut mai multe litigii în instanță cu sportivi și antrenori, litigii câștigate de către aceștia. Drept urmare, CSM trebuie să le plătească câștigătorilor despăgubiri. Despre această situație, vă rugăm să ne comunicați următoarele:

  1. a) lista cu persoanele – sportivi, antrenori și/sau alte tipuri de încadrări, care au câștigat definitiv și irevocabil dreptul de primi sume de bani de la CSM, și valoarea netă a sumei pentru fiecare în parte.
  2. b) vă rugăm să ne comunicați numele persoanei fizice sau juridice – jurist, avocat cabinet de avocatură – care a reprezentat CSM în instanță în aceste litigii. Dacă procesele se află în derulare, vă rugăm să ne comunicați stadiul pentru fiecare persoană în parte.
  3. c) în cazul în care CSM nu a fost reprezentat în instanță, vă rugăm să ne comunicați cine a luat decizia de nereprezentare și care au fost argumentele care au stat la baza acestei decizii.
  4. d) dacă au fost făcute, care au fost demersurile concrete de identificare a persoanelor care au luat deciziile ce au dus la pierderea proceselor și producerea prejudiciilor.

Prin HCL nr. 330/25.09.2015 a fost aprobată constituirea Consiliului Administrativ al CSM, organism care are drept scop principal avizarea întregii activități a insituției. Pin HCL 430/21.12.2016 a fost aprobată continuarea funcționării acestui organism. Referitor la activitatea fiecăruia dintre cele două Consilii Administrative (cel constituit conform HCL 330 și cel constituit conform HCL 430) vă rugăm să ne comunicați următoarele:

  1. a) copii după procesele verbale rezultate în urma fiecărei întâlniri a fiecăruia dintre Consilii,
  2. b) copii după documentele comerciale (achizitii) avizate de către fiecare Consiliu, conform prevederilor HCL citate și ROF al CSM,
  3. c) copii după deciziile de avizare ale cuantumurilor minime și maxime ale onorariilorce au fost (sunt) acordate sportivilor, antrenorilor, altor persoane cu convenție civilă de prestări servicii, conform prevederilor HCL citate și ROF al CSM,
  4. d) copii după notele de control (procese verbale, notificări etc) care au rezultat în urma controalelor de către Consiliul Administrativ a managementului CSM, conform prevederilor HCL citate și ROF al CSM,
  5. e) copii după avizele Consiliului Administrativ vizând transferurile sportivilor,

Pentru fiecare dintre anii 2015, 2016 și 2017 vă rugăm să ne comunicați numele sportivilor care au primit din partea CSM prime sau bonificații, menționând pentru fiecare în parte motivul pentru care a fost acordată și valoarea netă.

Vă rugăm ssă ne comunicați numele persoanelor care dețin funcția de ”coordonator sportiv”. Pentru fiecare în parte că rugăm să menționați domeniul pe care îl coordonează, tipul de relație contractuală pe care o are cu CSM – carte de muncă, contract de prestări servicii etc -, data începerii relației contractuale cu CSM și valoarea netă a retribuției/sumei lunare pe care CSM i-o plătește.

Copii după toate contractele încheiate prin metodele: încredințare directă, negociere, selecție de oferte sau procedură off line în anii 2015, 2016 și 2017. Pentru fiecare contract, vă rugăm să ne transmiteți și eventualele acte adiționale, dacă au fost încheiate astfel de documente.

Pentru fiecare dintre anii 2015, 2016 și 2017 vă rugăm să ne transmiteți copii după contractele care reglementează prestările de serivicii medicale de orice tip. Pentru fiecare contract în parte, vă rugăm să ne comunicați valoarea netă, durata, denumirea beneficiarului și, dacă a fost cazul, actele adiționale încheiate.

Care este procentul achizițiilor făcute pe e-licitaite.ro de către instituția dvs pentru fiecare dintre anii 2015, 2016 și 2017 din total achiziții derulate.

Pentru fiecare anii 2015, 2016 și 2017, care au fost bugetele alocate de CSM cheltuielilor de imagine: contracte de publicitate, contracte de prestări servicii în domeniile publicitate, marketing, comunicare, relații publice etc. Pentru fiecare contract în parte vă rugăm să ne comunicați tipul acestuia și durata pe care a fost încheiat, denumirea persoanei fizice și/sau juridice cu care a fost încheiat.

Dacă au fost încheiate acte adiționale și/sau prelungiri – durata și valorile acestora.

Totodata, avand in vedere faptul ca exista indicii temeinice de prejudiciere a bugetului sub conducerea lui Stoichiciu Cezar Dan, prin “achizitionarea” de știri, interviuri și emisiuni sub acoperirea promovării, folosind ”schema Ridzi, va rugam sa ne puneti la dispozitie, in copie, toate contractele de publicitate incheiate in anii 2015, 2016 si 2017 cu toate publicatiile din tara (inclusiv cu actele aditionale incheiate).

http://www.gsp.ro/sporturi/handbal/update-schema-ridzi-si-la-ploiesti-ajuns-in-pragul-desfiintarii-csm-ploiesti-si-a-tras-oficioase-de-presa-cu-16-000-de-euro-493082.html)

 

Dorim ca informațiile solicitate să ne fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail:  incisivprahova@gmail.com.

Data: 02.08.2017

Va multumim

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here