Minciuna, haosul, ILEGALITATILE si incompetenta de la nivelul conducerii Politiei Locale Ploiesti/DOCUMENTE

1
3316

Către,

 1. POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI

Adresa:  B-dul Independentei nr. 21

 • ÎN ATENŢIA CONDUCERII –
 1. Primaria Municipiului Ploiesti

Spre stiinta:  Primar Adrian Dobre

PALATUL ADMINISTRATIV
Bd. Republicii nr.2-4, cod postal 100066

La adresa dv. cu nr. multiplu (recunoaştem că nu am mai văzut aşa ceva!), 145, 146, 151, 152 şi 162 din 07.07.2017, pe care am primit-o ca răspuns la cele  5 (cinci) sesizări recente ale ziarului nostru, pe teme total diferite, vă precizăm următoarele aspecte de ordin jurnalistic şi juridic:

 1. Cu regret, constatăm că onorata conducere a Poliţiei Locale Ploieşti se află într-o stare de ignoranţă în ceea ce priveşte Codul Deontologic al Jurnalistului, elaborat de Convenţia Organizaţiilor de Media în 9-11 iulie 2004, astfel încât nu cunoaşte noţiunea de „interes public” şi nici rolul jurnalistului, prevăzut în Statutul Jurnalistului, adoptat tot în 2004 la Sinia.

Ne facem datoria a vă aduce la cunoştinţă câteva din prevederile acestora pentru a vă putea raporta la demersurile noastre din Ziarul „Incisiv de Prahova”.

            “Interesul public

Noţiunea interes public va fi înţeleasă pornind de la următoarele premise:

 • Orice chestiune care afectează viaţa comunităţii, este de interes public. Aceasta nu se rezumă numai la aspectele politice, ci include orice altă împrejurare care prezintă interese pentru comunitate.
 • Interesul public nu priveşte doar ceea ce autorităţile consideră că este de interes public.
 • Modul în care funcţionează şi acţionează guvernul, autorităţile ori instituţiile publice, precum şi orice altă entitate care utilizează bani publici sau care afectează interesul comunităţii este de interes public major.
 • Toate acţiunile, omisiunile, gesturile şi cuvintele demnitarilor, politicienilor şi ale tuturor funcţionarilor publici legate de exercitarea funţiei lor sunt de interes public major. Viaţa privată a acestora este de interes public, atunci când are relevanţă pentru exercitarea funcţiei.
 • Având în vedere contribuţia autorităţilor la gestionarea puterii şi a serviciilor publice, critica adusă acestora se bucură de un interes public major.
 • Atunci când nu există un interes public evident, libertatea de exprimare nu poate fi limitată decât de interesul protejării unui alt drept fundamental.
 • Orice informaţii privind încălcarea drepturilor omului – aşa cum sunt acestea definite în documentele internaţionale ratificate de România – sunt de interes public major.

1. Rolul Jurnalistului

1.1. Jurnalistul este dator să exercite dreptul inviolabil la libera exprimare, în virtutea dreptului publicului de a fi informat. Jurnalistul se bucură de o protecţie sporită în exercitarea acestui drept datorită rolului vital, de apărător al valorilor democratice, pe care presa îl îndeplineşte în societate.

1.2. Jurnalistul este dator să caute să respecte şi să comunice faptele – aşa cum acestea pot fi cunoscute prin verificări rezonabile – în virtutea dreptului publicului de a fi informat.

1.3. Jurnalistul este dator să exprime opinii pe o bază factuală. În relatarea faptelor şi a opiniilor, jurnalistul va acţiona cu bună credinţă.

1.4. Jurnalistul este dator să semnaleze neglijenţa, injustiţia şi abuzul de orice fel.

 

Pe cale de consecinţă, redacţia a considerat că, în problematica Poliţiei Locale Ploieşti, instituţie publică pusă în slujba cetăţeanului, există indubitabil „interes public”. Complementar, am înţeles să semnalăm prejudicierea instituţiei şi, implicit, a bugetului public local, anumite abuzuri şi neglijenţe asupra cărora nu vom mai reveni în adresa de faţă, ele fiind tratate pe larg în articolele publicate.

Semnalările sunt făcute cu bună credinţă şi au la bază probe solide (înscrisuri, martori) pe care, de altfel, le-am şi prezentat în paginile ziarului şi le vom pune şi la dispoziţia instanţelor de judecată, asa cum le-am depus la organelor judiciare. Că dv. nu vă convin aceste realităţi, ori contestaţi anumite fapte ori susţineri care reies din dovezi,  este o problemă strict a dv.

Nu în ultimul rând, cu privire la genul ziaristic abordat, vă rugăm a ne lăsa libertatea a ni-l alege singuri şi a nu căuta a ni-l cenzura şi pe acesta. Fiecare jurnalist / publicaţie are modalităţi diferite de abordare şi prelucrare a informaţiilor şi de prezentare a opiniilor (atitudinea, tonul, stilul, maniera de prezentare a faptelor și ideilor).

 1. În ceea ce priveşte avertizorul public, de integritate, îndrăznim să vă dăm un citat din alocuţiunea fostului ministru al Justiţiei, Raluca Prună, la Forumul Administraţiei Publice Locale (05 iulie 2016) „Avertizorul de integritate poate fi oricare dintre noi, indiferent că lucrăm în sectorul public sau în sectorul privat. (…) Nu e o profesie să fii avertizor, este un rol pe care ți-l asumi într-un anumit context în măsura în care acesta avertizează, se bucură de garanții pe care legea le oferă…”

În concluzie:

 • aveţi, în continuare, o atitudine neconstructivă, bazată pe negarea absolută a problemelor cu care vă confruntaţi şi la a căror rezolvare sunteţi chemaţi prin fişa postului în calitate de conducători ai instituţiei publice.
 • Clamaţi că noi recurgem la ameninţări cu chemarea în judecată, în timp ce chiar dv. procedaţi de această manieră (in speranta ca ne veti intimida sau cu dorinta de a stopa dezvaluirile), dovadă fiind recenta dv. acţiune.
 • Ne acuzaţi de rea credinţă, în condiţiile în care toate acţiunile dv. de funcţionari publici plătiţi din banii contribuabililor ploieşteni sunt caracterizate tocmai de rea credinţă şi încălcare a legii.

Ne rezervăm dreptul a răspunde şi proba punct cu punct acuzaţiile dv. în faţa instanţei de judecată şi a organelor judiciare competente carora ne-am adresat cu 4 (patru) plangeri penale si/sau denunturi pentru instaurarea legalitatii, plangeri/denunturi bazate pe documente si martori. De asemenea am sesizat si Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, pentru gravele infractiuni  savarsite de persoane din conducerea unitatii dumneavoastra (si, nu numai) prevazute de art. 31 – 33 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date si de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, a reglementarilor normative emise de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si a legislatiei comunitare (avand in vedere si jurisprudenta CEDO si CJUE).

Pentru cititori,  prezentam cele 4 (sesizari) efectuate de ziarul nostru si raspunsul „competent” care se vrea pentru acoperirea gravelor ilegalitati. (probele depuse/publicate si transmise catre Politia Locala Ploiesti).

Referitor la a patra solicitare, va aratam modul mincinos in care s-a raspuns (cazul referitor la politistul local, Craciun Laurentiu). Halucinant!

Noi in articolul din data de 06.07.2017 ( INTERPRETAREA LEGII DUPA BUNUL PLAC DE CATRE DIRECTORUL GENERAL, CARMEN GHEORGHE – SI IMPOSTOAREA Mocanu Gabriela Isabela, sefa “serviciului resurse umane, juridic, contracte, proceduri” ce ocupa postul ilegal, prin frauda/ DOMNULE PRIMAR ADRIAN DOBRE, chiar trebuie sa moara oameni ca sa luati masurile legale la Politia Locala Ploiesti?) am prezentat faptul ca, “numitul Crăciun Laurențiu Sebastian, a fost numit de către conducerea Poliției Locale Ploiești, în mod ilegal, coordonator al Biroului Ordine-Publică 3, în lipsa Șefului de birou Mihai Dimitrie Valentin, acesta nedeținând studiile necesare pentru ocuparea acestei funcții, Crăciun Laurențiu Sebastian fiind încadrat conform studiilor sale pe post de referent, clasa a III-a, încalcându-se astfel  prevederile legale în vigoare, respectiv Lg.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.10, alin.2, care prevede că un funcționar public încadrat în clasa a III-a referent nu poate deține atribuții de coordonare, control și îndrumare, activități care se subscriu atribuțiilor unui funcționar public de conducere conform adreselor cu nr. 49134/06.11.2016 și 54284/14.11.2016, adrese eliberate de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici la solicitarea unor politisti locali.

In fapt,  din aceste adrese rezultâ fara dubiu faptul că, numitul Crăciun Laurențiu Sebastian nu avea dreptul de a deține atribuții de coordonare, îndrumare și control, chiar dacă acestea i-au fost inserate în fișa postului de către conducerea Poliției Locale Ploiești, conform adresei Agenției Naționale a Funcționarului Public cu nr.68795/31.01.2017 către conducerea instituției, respectiv doamnei Carmen Daniela Gheorghe, Director General, prin care se solicita că atribuțiile de coordonare, îndrumare și control, inserate în fișa postului numitului Crăciun Laurențiu Sebastian, sunt necesar a fi  înlăturate, acest lucru întâmplându-se datorită demersurilor Agenției Naționale a Funcționarilor Publici la data de 15.03.2017, conform adresei cu nr.16503/16418/19.04.2017 emisă către un politist local (confirmand dezvaluirile noastre pe care le-ati ignorat).

Dupa intrarea in asa zisa legalitate urmare a somarile repetate ale A.N.F.P, ilegalitatile au continuat la nivelul institutiei si Crăciun Laurențiu Sebastian l-a înlocuit,pana recent, la conducerea Biroului Ordine Publică 3, pe Șeful de birou Mihai Dimitrie Valentin, a efectuat instruirea, repartizarea și control asupra polițiștilor locali care își desfășoara activitate în cadrul acestui birou. In caietele de instructaj si in Rapoartele de Activitate se regaseste proba (unde Craciun Laurentiu figureaza ca a fost pe control si coordonare), chiar daca sunt indicii temeinice ca, probabil, s-a falsificat FISA POSTULUI (pe Fisa Originala nu EXISTA SEMNATURA SEFULUI DE SERVICIU, Catalin Anton, semnand doar Carmen Gheorghe si Adrian Vaida si, eventual seful de birou, Dimitrie Valentin!). Mai mult, conducerea Politiei Locale Ploiesti a remis un raspuns catre angajati prin care recunoaste ca, Craciun Laurentiu are in continuare atributii de coordonare, cu toate ca in lege se specifica express ca aceste activitati sunt ilegale pentru studiile acestuia, dupa ultima somare a A.N.F.P.

Carmen Gheorghe
Mocanu Gabriela Isabela

Interpretarea legii dupa bunul plac de catre conducerea Politiei Locale Ploiesti prin Directorul General, Carmen Gheorghe si prin Mocanu Gabriela Isabela, sefa “serviciului resurse umane, juridic, contracte, proceduri” din cadrul Politiei Locale Ploiesti ce ocupa postul ilegal, prin frauda, inca din 21.01.2014 (conform propriilor declaratii date in fata procurorilor, Mocanu Gabriela Isabela a dat spaga 1000 de euro pentru ocuparea acestui post), au facut ca tensiunile din cadrul acestei institutii sa escaladeze si pe numele conducerii Politiei Locale Ploiesti si al lui Crăciun Laurențiu Sebastian sa fie inregistrate doua plangeri penale. Aceste ilegalitati fiind sesizate in repetate randuri de ziarul nostru dar nu s-au luat masurile legale care se impun si intrarea in legalitate, plangerile penale CONFIRMAND IN TOTALITATE toate dezvaluirile noastre.  Reamintim faptul ca, Crăciun Laurențiu Sebastian este personajul care este protejatul Directorului General, Carmen Gheorghe, personaj care consuma bauturi alcoolice in institutie, personaj care are un vocabular de golan si vagabond deoarece isi injura COLEGELE/COLEGII (aspecte care pot fi probate cu multi martori din cadrul Politiei Locale Ploiesti).

Crăciun Laurențiu Sebastian

Mai mult, acest personaj este foarte periculos deoarece a produs mai multe evenimente GRAVE (penale) privind incarcarea armamentului, acesta efectuand aceasta operatiune pentru intimidare, in fata colegilor care l-au denuntat si nu in camera speciala amenanjata-pe acest caz vom sesizata noi organele de cercetare penala, ASPECTUL NEFIIND PRINS DEOCAMDATA IN CELE DOUA PLANGERI PENALE depuse pe numele lui Crăciun Laurențiu Sebastian si conducerii Politiei Locale Ploiesti. DOMNULE PRIMAR ADRIAN DOBRE, chiar trebuie sa moara oameni ca sa luati masurile legale la Politia Locala Ploiesti? Daca se intampla acest eveniment cand si-a incarcat arma Craciun Laurentiu Sebastian? Ne jucam cu viata si integritatea unor angajati aflati intr-o institutie din subordinea dumenavoastra?

ADRIAN VAIDA

Totodata, nu intamplator, aceste ilegalitati si haosul de la Ordinea Publica este posibila si datorita faptului ca, acest Serviciu se afla in coordonarea stricta a lui ADRIAN VAIDA, director general adjunct al acestei institutii (persoana pe numele caruia este inregistrata o plangere penala pentru hartuire sexuala; persona pe numele caruia este inregistrata o plangere penala pentru marturie mincinoasa in declaratii si inducerea in eroare a organelor de cercetare penala; persoana pe numele caruia sunt inregistrate mai multe plangeri la Consiliul Discriminarii; persoana pe numele caruia, Comisia de Disciplina din cadrul Primariei Ploiesti a deschis doua actiuni disciplinare; persoana pe numele caruia sunt mai multe sesizari la A.N.F.P; PERSOANA CARE A PREJUDICIAT BUGETUL POLITIEI LOCALE, IMPLICIT BUGETUL LOCAL).

 

In ipoteza neverosibila ca nu stiati de aceste ilegalitati (Incisiv de Prahova a avertizat public, IN REPETATE RANDURI, despre toate aceste ilegalitati savarsite la nivelul Politiei Locale Ploiesti, cu alte ilegalitati rezervandu-ne dreptul de a reveni pentru intocmirea de sesizari penale pentru a se intra in legalitate), va rugam sa va expuneti punctul de vedere legal la cele sesizate si luarea masurilor legale care se impun (raspunsurile institutiilor sesizate fiind necesar pentru sesizarea penala ce o vom intocmi, in calitate de avertizor public si pentru a se instala legalitatea).

Speram ca, Primarul Adrian Dobre  – sa nu mai “re-trimita” sesizarea catre Politia Locala pentru un punct de vedere pe care sa isi puna semnatura , asa cum face cu majoritatea sesizarilor ce au legatura cu acesta institutie, fiind, in fapt un factor care a perpetuat  ilegalitatile savarsite la Politia Locala Ploiesti –si, sa isi intemeieze raspunsul legal pe propriile controale – nu sa raspunda “Lupul paznic la oi”.

Totodata, atragem atentia ca, faptele sesizate de noi implica raspunderea penala

Rugam oficial  (si prin adresa) A.N.F.P sa efectueze de urgenta un control la aceasta institutie pentru a se intra in legalitate si a evita eventuale evenimente tragice, PRECUM si modul cum/ cand s-a conformat aceasta institutie somarilor dumneavoastra. Va rugam sa ne comunicati in scris raspunsul privind rezultatul controlului”.

***

In raspunsul “competent” (se cunoaste ca Politia Locala Ploiesti are ca sef la Oficiul Juridic o persoana care a ocupat postul prin frauda, la comunicare o persoana care a prejudiciat bugetul politiei locale si, ca directori adjuncti –alte doua persoane care au prejudiciat bugetul Politiei Locale –conform Raportuui de Control al Curtii de Conturi), Politia Locala afirma ca numitul Craciun Laurentiu “ocupa un post de executie, neavand atributii de coordonare si control”.

Raspuns solicitari Incisiv de Prahova

 

Stim ca limba romana este “grea” pentru multi, dar nu ne asteptam sa fie si pentru functionarii publici cu functii de conducere in cadrul Politiei Locale Ploiesti (sau, poate asteptam o noua confirmare!).

Noi am specificat in solicitarea noastra ca, politistul local, Craciun Laurentiu, a indeplinit o functie de coordonare si control, in mod ilegal, pana recent, chiar daca conducerea Politiei Locale Ploiesti a fost atentionata in repetate randuri sa intre in legalitate.

Nu are gusturi „rele” doamna Director General! Nu este asa?

Atasam ca probe o adresa semnata de doamna Director General care confirma cele sesizate de noi, semnata de “manuta “ ei credem – dar, de care se FACE ca a “uitat” brusc (probabil de la prea multa „sauna” facuta cu o consiliera locala P.N.L. la Sala Sporturilor, care, probabil face un mic-mare trafic de influenta pe langa primarul P.N.L. sa o mentina in functie pe „prietena” sa care este trimisa in judecata in dosarul Primarului de la Campina), precum si o adresa a A.N.F.P prin care Politia Locala Ploiesti este somata sa intre in legalitate, cu siguranta A.N.F.P nu stia ca la Politia Locala legea se interpreteaza dupa bunul plac al unora care au prejudicat bugetul local si/sau au ocupat postul prin frauda –celelalte probe, adrese au fost depuse la organele de cercetare penala.

A
NR B

Mai mult, in solicitare si articol am specificat faptul ca, din cauza abuzului efectuat de conducerea Politiei Locale Ploiesti, tensiunile au escaladat si s-au soldat cu doua plangeri penale efectuate de doi politisti locali pe numele conducerii si ale politistului local, Craciun Laurentiu.

Aceasta escaladare a tensiunilor s-a datorat mentinerii ILEGALE a politistului local, Craciun Laurentiu,  cu atributii de coordonare si control si dupa somarile repetate ale A.N.F.P, dar si dupa dezvaluirile repetate ale ziarului nostru, Incisiv de Prahova (va prezentam un Raport de activitate in care politistul local Craciun Laurentiu este mentionat ca a fost in control la colegii sai din tura, in mod ilegal, chiar dupa somarile A.N.F.P.-celelate rapoarte au fost depuse la organele de cercetare penala).

NR C

Totodata, am atras atentia asupra faptului ca, pentru intimidarea colegilor care l-au denuntat, politistul local, Craciun Laurentiu, a produs un eveniment deosebit care se putea solda cu ranirea si/sau moartea celor doi colegi ai sai, acesta, in data de 27.o5.2017, in jurul orelor 14,  incarcandu-si pistolul din dotare in mod ilegal (repetam, pentru intimidare), in fata colegilor sai si nu in locul special amenajat pentru aceasta operatiune.

Din probele prezentate, precum si din raspunsul “competent” emis cu numere multiple de Politia LOCALA Ploiesti, cititorii si toti ploiestenii pot realiza minciuna, haosul si INCOPETENTA de la Politia Locala Ploiesti, totul pe banii publici, pe banii dumneavoastra, pe banii nostri. Felicitari ADRIAN DOBRE!

Mai mult, prin raspunsul “competent” emis cu numere multiple, atat conducerea Politiei Locale Ploiesti, cat si sefa oficiului juridic care ocupa postul prin frauda au demonstrat ca habar nu au nici macar de legislatia cu care ar trebui sa actioneze pe domeniul de activitate. Astfel, cei sus mentionati au demonstrat ca habar nu au de prevederile OG 27/2002 actualizata in 2016 ( in care se specifica in art 10, (1) “In cazul in care un petitionar adreseaza aceleasi autoritati sau institutii publice mai multe petitii, sesizand aceeasi problema, acestea se vor conexa, petentul urmand sa primeasca un singur raspuns care trebuie sa faca referire la toate petitiile primite”. Incisiv de Prahova a trimis mai multe solicitari/sesizari catre aceeasi institutie dar, fiecare cu continut diferit, semnaland ilegalitati diferite – pe teme diferite.  Bravo domnule primar Adrian Dobre! Inca o dovada a haosului si incompetentei de la Politia Locala Ploiesti.

Mai jos va prezentam celelalte 3 (trei) sesizari si probele atasate pe care le-am si publicat si lasam cititorii/ploiestenii, precum si pe primarul Adrian Dobre sa analizeze in paralel cu raspunsul “competent” al institutiei pe care o patroneaza. (Redactia Incisiv de Prahova).

Deci, „dragilor” – sa va intre bine in partea „superioara” a corpului: Incisiv de Prahova a PUBLICAT articole doar in baza unor probe solide (DOCUMENTE), precum si in baza verificarilor prin mai multe surse  – nu cum rau-intentionat declarati dumneavoastra pentru a va acoperi ILEGALITATILE!

Prima sesizare

“Omul” lui “PORTOCALA”, Mocanu Gabriela Isabela, sefa “serviciului resurse umane, juridic, contracte, proceduri” din cadrul Politiei Locale Ploiesti, ocupa postul ilegal, prin frauda, inca din 21.01.2014/ Toate actele contrasemnate de catre aceasta pe numele institutiei (Politia Locala Ploiesti) sunt lovite de nulitate absoluta

A doua sesizare

EXCLUSIV/ VASILESCU IOAN – GABRIEL, “secretara” Politiei Locale Ploiesti, ocupa postul ilegal, prin frauda/DOCUMENTE

A treia sesizare

PRADUITORII BUGETULUI LOCAL PLOIESTI/ PRADUITORII POLITIEI LOCALE PLOIESTI/PLOIESTENI, AICI SUNT „BANII DUMNEAVOASTRA”/DOCUMENTE