Connect with us

Administratie

Audierile din comisii NU pot asigura o supraveghere efi­cace a Serviciilor Secrete /  Metodă inadecvată

Publicat

pe

Sa invatam din democratiile autentice cum se face un control si o supraveghere eficace a SERVICIILOR SECRETE.

Cel mai important impediment pentru o supraveghere eficace este reţinerea legislatorilor în a adopta şi aplica măsuri pentru tragerea la răspundere a ra­murii executive. În statele în tranziţie, unde, anterior, ramura executivă nu a fost trasă la răspundere, de regulă, legislatorii trebuie să experimenteze o di­versitate de abordări înainte de a stabili care e metoda cea mai bună pentru ei. A se baza numai pe audierile din comisii pentru a asigura o supraveghere efi­cace se va dovedi, probabil, o metodă inadecvată. Experienţa a arătat că sunt, de asemenea, necesare munca staffului, studiile de cercetare, vizitele pe teren şi audierile in camera.

UN PROCES DIFICIL DE ÎNVĂŢARE

Activităţile din domeniile securităţii şi intelligence diferă de majoritatea celor­lalte funcţii ale guvernului prin aceea că afectează şi/sau implică aproape toate departamentele sau ministerele. Deoarece o supraveghere corespunzătoare necesită un grad ridicat de familiarizare cu funcţiile şi practicile serviciilor de informaţii şi cu modalităţile complexe în care ele interacţionează cu alte agenţii guvernamentale, procesul de învăţare este lent şi, deci, dificil pentru legislatori, care au de rezolvat multe alte solicitări, ce le ocupă timpul şi aten­ţia. Dezvoltarea expertizei necesare ia timp, în special dacă avem în vedere reticenţa generală a ofiţerilor de informaţii în a-şi împărtăşi în detaliu cunoştinţele.

LIPSA DE ÎNCREDERE

Dacă serviciile de informaţii şi organismele de supraveghere a acestor servicii nu au încredere unele în altele, nu pot exista discuţii sincere, schimburi semni­ficative de informaţii şi nici o supraveghere eficace. Pentru construirea unor relaţii de încredere, organismele externe de supraveghere (în special comisiile legislative) trebuie să evite să se concentreze exclusiv pe respectarea legii. Li­mitarea în acest fel a supravegherii generează un mediu conflictual, pe princi­piul „noi împotriva lor” şi descurajează personalul din domeniul intelligence să vadă vreun beneficiu pe care i l-ar putea aduce procesul de supraveghere. Dimpotrivă, cel puţin în faza iniţială, el percepe doar dificultăţi considerabile.

Pentru ca o supraveghere să fie eficace, e necesar ca serviciile de informaţii să cunoască şi beneficiile acesteia. De exemplu, un accent pe eficacitate poate aduce beneficii unui serviciu prin recomandări care încurajează executivul să-i pună la dispoziţie mai multe resurse. Serviciul poate, de asemenea, să vadă beneficiile supravegherii atunci când o comisie legislativă sau un organism specializat de supraveghere corectează o relatare de presă, care acuză în mod eronat membri ai serviciului de conduită incorectă sau pune sub semnul între­bării eficacitatea lor.

REFUZAREA ACCESULUI LA PERSOANE, LOCURI, DOCUMENTE ŞI ÎNREGISTRĂRI

Cel mai important obstacol în calea unei supravegheri eficace este refuzarea accesului la persoane, locuri, documente şi înregistrări. Fără un asemenea ac­ces, organismele de supraveghere nu pot funcţiona în mod adecvat (a se ve­dea şi Nathan – Instrumentul 3). Ele nu pot verifica dacă informaţiile pe care le primesc din partea executivului sunt exacte şi nici nu pot să dezvolte un plan corespunzător de investigare pe o anumită temă. Dimpotrivă, se pot baza nu­mai pe ceea ce li se spune şi pe ceea ce obţin din surse deschise.

PRESIUNEA TIMPULUI ŞI EFECTUL EI ASUPRA VERIFICĂRII

Presiunea timpului, resimţită de legislatori, poate avea un efect negativ asupra tipului de examinare pe care o întreprind. Studiile comisiilor de supraveghere din Congresul SUA au arătat că legislatorii, în loc să identifice ei înşişi proble­mele, sunt înclinaţi mai degrabă să preia probleme care au atras deja atenţia opiniei publice – şi au motive întemeiate să procedeze astfel. Deoarece legislatorii sunt oameni ocupaţi, cu multe responsabilităţi (inclusiv propria lor realegere), ei au tendinţa să urmărească acele probleme care le oferă, cu cea mai mare probabilitate, un beneficiu politic personal. Verificarea serviciilor de informaţii, dat fiind că se desfăşoară arareori în public, le oferă prea puţine oportunităţi de beneficii politice.

Capacitatea legislatorilor de a supraveghea serviciile de informaţii este obstrucţionată şi de însăşi natura ramurii legislative. Timpul disponibil pentru supraveghere este limitat nu numai de munca pe care toţi legislatorii trebuie să o desfăşoare, ci şi de şedinţele forului legislativ. În cele mai multe jurisdicţii, activitatea legislativă se opreşte atunci când forul legislativ nu e în sesiune şi în perioada alegerilor. O soluţie parţială la această problemă este încredinţarea responsabilităţii de supraveghere unui organism specializat.

PARTIZANATUL

Procesul de supraveghere poate fi mult prea uşor obstrucţionat de partizanat. De pildă, în SUA, când partizanatul devine excesiv, el poate zădărnici eforturile opoziţiei de a verifica un serviciu de informaţii prin amânarea sau controlarea activităţii comisiilor de supraveghere din Congres.[1] În mod asemănător, în cele mai multe sisteme parlamentare, partidul aflat la guvernare controlează agenda tuturor comisiilor legislative prin intermediul reprezentării majoritare. Pentru a contracara această dominaţie, ce reprezintă regula generală, unele sisteme solicită ca preşedintele comisiei pentru supravegherea informaţiilor să fie un membru al unui partid de opoziţie.

Alternarea preşedinţiei în acest mod şi selectarea membrilor comisiei pe baza echilibrului corect între guvern şi opoziţie sunt modalităţi importante prin care partizanatul poate fi diminuat, iar cooperarea – promovată. În general, supra­vegherea funcţionează cel mai bine atunci când membrii comisiilor de supra­veghere colaborează într-un efort colectiv de obţinere a unor rezultate ce slu­jesc interesului naţional.

RAPOARTE PREZENTATE CU ÎNTÂRZIERE DE ORGANISMELE SPECIALIZATE DE SUPRAVEGHERE

În situaţia în care sunt înfiinţate organisme specializate pentru a efectua dife­rite forme de verificare, proactive şi de rutină, este foarte important ca ra­poartele şi analizele lor să fie puse la dispoziţia legislatorilor la momentul oportun. Indiferent care sunt aspectele concrete din sfera intelligence pe care legislatorii le examinează ei înşişi, aceştia au totuşi nevoie să-şi facă o imagine cât mai cuprinzătoare posibil pentru a duce la îndeplinire responsabilităţi ex­trem de importante, precum alocarea fondurilor publice şi examinarea legisla­ţiei în vigoare. Dacă legislatorii nu pot primi rapoarte la momentul oportun şi nu-i pot chestiona pe membrii organismelor specializate cu privire la reco­mandările pe care le fac, capacitatea celor dintâi de a-şi îndeplini responsabili­tăţile ce le revin va fi serios afectată.

RESURSE NECORESPUNZĂTOARE

Capacitatea legislatorilor de a efectua o supraveghere eficace depinde în mare măsură de resursele care li se pun la dispoziţie. Cele mai importante resurse în acest sens sunt stafful şi accesul. Aşa cum s-a arătat mai înainte, legislatorii sunt oameni ocupaţi, cu o sferă largă de responsabilităţi. Fără ajutorul unui staff permanent, cu înaltă calificare şi fără atitudini partizane, care să aibă cunoştinţe vaste despre comunitatea de informaţii, legislatorii vor efectua, cel mai probabil, o supraveghere care, în cel mai bun caz, va fi limitată, axându-se mai curând pe audierile în comisie decât pe activitatea de investigare. Mai mult, pentru a efectua o supraveghere eficace, legislatorii au nevoie şi de ac­ces la o gamă extinsă de informaţii, inclusiv la servicii de cercetare şi capacităţi de auditare.

Constituirea unui staff permanent de suport, fără atitudini partizane, poate contribui şi la dezvoltarea şi păstrarea unei memorii instituţionale. Dat fiind că expertiza în domeniul intelligence se obţine în timp îndelungat, ritmul schim­bării legislatorilor (care poate fi considerabil în unele sisteme) duce deseori la o pierdere de cunoştinţe şi experienţă. Din motive evidente, prezenţa unui staff permanent nepartizan diminuează acest obstacol în calea unei suprave­gheri eficace.

 

Administratie

Poliţiştii și alți funcționari publici condamnaţi penal ar putea rămâne fără drept la pensii speciale

Publicat

pe

De

Deputatul REPER Andrei Lupu a depus, luni, o propunere legislativă de modificare a Legii pensiilor militare de stat (Legea nr. 223/2015) prin care sunt eliminate pensiile de serviciu pentru militarii, poliţiştii, jandarmii şi funcţionarii publici cu statut special condamnaţi penal pentru infracţiuni de corupţie sau de serviciu.

„Este imoral să acorzi beneficii unor persoane care încalcă legea, iar situaţia devine cu atât mai gravă dacă aceste persoane sunt angajate ca să apere legea. În ultimii ani ni s-a explicat că anumite profesii implică riscuri enorme şi că persoanele care lucrează în astfel de profesii ar trebui să iasă mai repede la pensie şi să primească sume considerabile mai mari decât concetăţenii lor. Un caz special este cel al instituţiilor de forţă ale statului, care în teorie ar trebui să lucreze pentru a genera siguranţă şi încredere pentru cetăţenii României. Îmi este imposibil să mai înţeleg despre ce încredere discutăm atunci când oamenii de rând văd că tocmai cei care trebuie să asigure respectarea legii şi ordinea publică ajung să fie condamnaţi penal, iar după executarea pedepsei primesc aceleaşi pensii crescute. Nu zice nimeni să nu respectăm militarii şi poliţiştii de bună-credinţă, care îşi fac datoria legal, dar orice încălcări ale legii trebuie să fie sancţionate dur şi imediat pentru că sesizarea imediată a unei situaţii imorale este gestul de care societatea are nevoie pentru a avea încredere în statul român”, a declarat deputatul Andrei Lupu, potrivit unui comunicat de presă.

Citeste in continuare

Administratie

Poliţiştii de frontieră au depistat, ascunși în mijloace de transport, respectiv deplasându-se pe jos, 18 cetăţeni din diverse state care au încercat să treacă ilegal frontiera în Ungaria

Publicat

pe

De

Cinci cetăţenii din Pakistan și Sri Lanka au fost depistaţi de către poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Vărșand cu ajutorul unei drone.

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Vărșand au observat, în timpul executării misiunilor specifice de supraveghere a frontierei de stat, la aproximativ 200 de metri de linia de frontieră, cu ajutorul unei drone, un grup format din cinci persoane care se deplasau pe jos. S-a procedat la deplasarea către locul unde se aflau persoanele și interceptarea acestora. Întrucât nu îşi justificau prezenţa în zonă, au fost conduse la sediul sectorului pentru efectuarea verificărilor. În urma cercetărilor a fost stabilit faptul că sunt cetățeni din Pakistan și Sri Lanka, intrați legal în țara noastră.

Și poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Turnu împreună cu poliţişti de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timiş au depistat, la aproximativ 50 de metri de linia de frontieră, într-un autoturism înmatriculat în Serbia și condus de un român, cinci cetăţeni străini.

În acest caz poliţiştii de frontieră au stabilit că sunt cetăţeni Sri Lanka, Etiopia și Bangladesh.

De asemenea, polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Episcopia Bihor au descoperit,  trei persoane din Congo, ascunse sub una din semiremorcile transportate de vagoanele trenului de marfă care circula pe relația Oradea-Stuttgart. Alte cinci persoane din Egipt au fost descoperite la aproximativ 300 de metri față de linia de frontieră, de către polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Borș, într-un autovehicul înmatriculat în Italia.

Având în vedere aspectele constatate, poliţiştii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de migranți pentru șoferii  autoturismelor și tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățenii depistați ascunși în mijloace de transport, respectiv pe jos, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun, mai transmite sursa citata. (Paul D.).

Citeste in continuare

Administratie

Centrul Satelitar al Uniunii Europene din Spania este condusă de un român, Sorin Ducaru

Publicat

pe

De

„Centrul Satelitar al Uniunii Europene din Spania oferă în timp real informații provenite din mijloace spațiale și din propriile analize. Datele trimise de Centru sunt folosite de înalții oficiali europeni pentru decizii de politică externă ori de securitate, multe abordări în crize de natură civilă sau climatică bazându-se pe informațiile primite de la acest centru.
Suntem mândri că o asemenea instituție este condusă de un român, Sorin Ducaru. În vizita pe care am făcut-o aici, l-am felicitat pentru modul exemplar în care ne-a reprezentat țara și am transmis profesioniștilor români cu care lucrează aici toată aprecierea pentru munca lor.”, a precizat președintele Senatului, președintele PNL, Nicolae Ionel Ciucă.
Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv11 ore ago

Caracatita WHITE TOWER (XIII – A) scoate la iveala putregaiul din IPJ Prahova si din varful MAI

Procurorii continuă să facă ample investigații într-o afacere imobiliară suspectă. Vorbim despre un dosar penal deschis în urma perchezițiilor care...

Exclusiv19 ore ago

Cica MAI ar avea un ofiter detasat (sau se zice infiltrat ?) la Ministerul Muncii si care a terminat facultatea de popi

Cica MAI ar avea un ofiter detasat (sau se zice infiltrat ?) la Ministerul Muncii si care a terminat facultatea...

Exclusiv19 ore ago

Cetățenii au fost nevoiți să aștepte până când la locul accidentului sa soseasca un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Giurgiu, de la o distanță de peste 60 km

Șeful IPJ Giurgiu a lăsat drumurile naționale fără polițiști rutieri, dezvaluie cei de la sindicatul Europol Pe DN 6 ce...

Exclusiv2 zile ago

Caracatita WHITE TOWER (XIII) scoate la iveala putregaiul din IPJ Prahova si din varful MAI – adeverinte false pentru credite pe numele unor politisti, mai rau ca la ultimii infractori! Maine, orele 13.00

“LA PIOVRA” Prahoveana din varful IPJ Prahova si din varful MAI Alt prejudiciu de aproximativ 1 milion de euro! Am...

Exclusiv2 zile ago

Politistii, fie activi sau pensionari, ghinionisti sa fie contemporani cu narcisistul sef al DGF, sufera consecintele

Despre erori si umbre la DGF! Despre narcisistul sef al DGF, salariul de excelenta si sporul de izolare!, dezvaluie Emil...

Exclusiv3 zile ago

Nu e logic ca lipsa de transparenta a Directiei Generale Financiara din MAI ascunde o greseala?

Aspectul care deranjeaza cel mai mult la Directia Generala Financiara din MAI este lasitatea, lipsa de barbatie. A fost si...

Exclusiv3 zile ago

Federatia Politistilor de Penitenciare pune in discutie interpretarea diferită din unități, cu privire la decontarea serviciilor turistice pentru cei care au efectuat concediu de odihnă anul trecut și au depus documentele justificative decontării in acest an

In data de 16.02.2024, incepând cu ora 10.30, a avut loc ședinta dintre conducerea ANP- federatii sindicale și conducerile unităților...

Exclusiv5 zile ago

Compromisul (in)justitiei prahovene pentru “albirea” procurorilor paraditori Onea, Portocala si Reileanu

Ne intrebam intr-un articol, pe buna dreptate, cat de impartiala poate fi judecata intr-un dosar in care inculpatii au ajuns...

Exclusiv5 zile ago

Pensionările cele mai multe se remarcă în rândul polițiștilor/MAI este total debusolat în privința măsurilor pe care ar urma să le ia în privința evitării dezastrului

Mai bine de un an în urmă, eram singura voce sindicală care a avertizat că majorarea vârstei de pensionare în...

Exclusiv5 zile ago

Conducerea IGPR nu a consultat organizațiile sindicale pentru acordarea majorărilor polițiștilor din subordine, în special pentru structurile DOS, DCCO

În data de 08.02.2024, începând cu ora 15:45 la sediul IGPR a avut loc o întâlnire între conducerea instituției și...

Exclusiv6 zile ago

Caracatița WHITE TOWER in orasul (Republica) lui Caragiale (XII)/Funcționarii Primăriei rămân în arest la domiciliu!/Noi plangeri penale!

Vorbim despre cea mai mare fraudă imobiliară din istoria Ploiestiului, cu un prejudiciu de peste un milion de euro. Investigaţiile...

Exclusiv6 zile ago

Cu mașina de serviciu și la Tribunal! Martorii care au mintit la comanda procurorului „Portocala” intr-un dosar fabricat

Imagini incredibile ne-au fost trimise pe adresa redacției de un cititor. Angajații Direcției Silvice Prahova folosesc mașinile instituției și pentru...

Exclusiv6 zile ago

„Decăpusirea” sistemului ar trebui să inceapă cu cei care l-au căpușit până la sufocare

In data de 14.02.2024, incepând cu orele 12.50, a avut loc intâlnirea on-line, intre conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor ,...

Exclusiv7 zile ago

M.A.I. – Repară inechitățile privind norma de echiparea a polițiștilor din promoțiile 2021-2023

La sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social ce a avut pe ordinea de zi ...

Exclusivo săptămână ago

„Acei chirurgi esteticieni pe care i-am mai văzut că profesau fără a avea studii superioare în domeniul medical, nu ar mai trebui să fie condamnați penal, atâta vreme cât același lucru se întâmplă în MAI”

„Prostituția profesională”, este un termen pe care l-am auzit în ultimii ani din gura colegilor care au ales să renunțe...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!