Connect with us

Actualitate

Sa invatam din democratiile consolidate cum se face un control real si o supraveghere eficace a activitatilor din domeniul informatiilor de securitate, chiar daca SRI-ului nu ii convine

Publicat

pe

 

Instituirea şi menţinerea, de către executiv, a unei supravegheri eficace a activităţilor din domeniul informaţiilor de securitate este esenţială, la fel ca şi existenţa unei supravegheri independente, atât parlamentare, cât şi neparla­mentare. Caracterul secret al muncii în domeniul intelligence, lipsa expunerii ei la examinare şi interpretare judiciare, ameninţarea la adresa drepturilor omu­lui pe care o reprezintă urmărirea excesivă a persoanelor, precum şi existenţa unor greşeli anterioare, toate subliniază necesitatea unei supravegheri efec­tive a serviciilor de informaţii de către organisme independente în raport cu guvernul în funcţie.14

În general, comisiile parlamentare de supraveghere şi organismele specializate asigură cea mai eficace supraveghere externă. Cele dintâi pot fi împărţite, din raţiuni practice, în două categorii: comisii generale cu mandate ample (cum sunt comisiile de apărare şi de afaceri externe) şi comisii specializate, care se ocupă exclusiv de comunitatea de informaţii. Deşi comisiile generale (îndeo­sebi din sfera bugetului şi finanţelor) pot avea anumite responsabilităţi de su­praveghere în privinţa serviciilor de informaţii, cea mai mare parte a activităţilor de supraveghere în domeniul intelligence se desfăşoară, de regulă, de către comisii specializate, datorită faptului că membrii acestora au mai multă experienţă şi expertiză şi pentru că o astfel de abordare limitează cercul de cunoştinţe şi informaţii la membrii comisiilor şi nu îl extinde la ansamblul parlamentarilor.

Organismele specializate de supraveghere a serviciilor de informaţii (denumite uneori „instituţii specializate de supraveghere” sau „organisme specializate neparlamentare de supraveghere”) sunt înfiinţate şi funcţionează independent faţă de executiv, parlament şi serviciile de informaţii pe care sunt mandatate să le supravegheze. Organismele specializate de supraveghere au şi ele avan­tajul unor membri cu expertiză şi al unui obiect de activitate bine delimitat. În majoritatea statelor, asemenea organisme dispun de experţi în domeniul intelligence, care pot fi foşti sau actuali judecători, procurori şi şefi ai serviciilor de poliţie.15 Într-adevăr, membrii organismelor specializate de supraveghere au adesea o experienţă şi o expertiză mai mari în comparaţie cu membrii co­misiilor parlamentare specializate. În plus, membrii organismelor specializate au, de obicei, libertatea de a se dedica în întregime supravegherii serviciilor de informaţii, în vreme ce parlamentarii fac parte din mai multe comisii şi, în consecinţă, trebuie să facă faţă mai multor responsabilităţi. Un alt avantaj al organismelor specializate de supraveghere este acela că membrii lor nu sunt nici politicieni de profesie şi nici nu sunt direct implicaţi în activitatea politică de zi cu zi, astfel încât conduita lor tinde să fie mult mai puţin politizată decât aceea a parlamentarilor. Totuşi, organismele specializate ar trebui să fie tot­deauna văzute ca o completare a supravegherii parlamentare şi nu ca un sub­stitut al ei, deoarece principiile guvernanţei democratice impun controlul di­rect al parlamentului asupra tuturor activităţilor guvernului.

Unele state (precum Australia, a se vedea Caseta 2) au întărit supravegherea serviciilor de informaţii prin desemnarea unui inspector general independent. Denumirea, mandatul, competenţele şi atribuţiile acestei funcţii variază consi­derabil de la un stat la altul (a se vedea Farson – Instrumentul 2), dar misiunile ei de bază includ, de regulă, urmărirea respectării de către serviciile de informaţii a constituţiei, a legilor proprii de funcţionare şi a politicilor operaţionale stabilite de executiv. Alte funcţii comune includ:

 • instruirea personalului serviciilor de informaţii cu privire la drepturile şi responsabilităţile lui;
 • efectuarea auditului şi a inspecţiilor interne – în special în vederea depistării şi prevenirii risipei, fraudei şi abuzului;
 • asigurarea menţinerii unor politici şi proceduri eficace de securitate;
 • primirea şi investigarea reclamaţiilor făcute de personalul serviciilor;
 • asigurarea difuzării informaţiilor pe care publicul este îndreptăţit să le primească în virtutea legislaţiei referitoare la libertatea de informare;
 • asigurarea de către serviciu a evidenţei documentelor conform legislaţiei şi politicilor relevante.16

Mandatele comisiilor parlamentare de supraveghere şi ale organismelor speci­alizate de supraveghere variază de la un stat la altul. Unele ţări (precum SUA, prin comisiile din Congres însărcinate cu supravegherea serviciilor de informaţii) au adoptat mandate care acoperă întregul spectru privind corectitudinea, legalitatea, eficacitatea şi eficienţa; alte ţări (precum Olanda şi Sue­dia) limitează mandatele unor astfel de organisme numai la legalitate.

Pentru îndeplinirea acestor mandate, comisiilor parlamentare de suprave­ghere şi organismelor specializate de supraveghere li se acordă adeseori competenţe largi, ce pot include oricare din – sau chiar toate – puterile din lista de mai jos (care nu e exhaustivă):

 • accesarea informaţiilor clasificate;
 • primirea şi verificarea rapoartelor anuale şi a altor rapoarte elaborate de serviciile de informaţii;
 • citarea unor oficiali din executiv şi din domeniul intelligence, pentru a depune mărturie sub jurământ;
 • invitarea unor experţi externi şi a altor persoane pentru a depune mărturie sub jurământ;
 • organizarea de întâlniri periodice cu miniştrii responsabili şi/sau directorii serviciilor;
 • efectuarea inspecţiilor, atât regulate, cât şi ad hoc, şi vizitarea incinte­lor serviciilor de informaţii.

 

Pentru informaţii mai detaliate, a se vedea Australia, Inspector-General of Intelligence and Security Act 1986, Act No. 101 of 1986 as amended [Lege privind In­spectorul General pentru informaţii şi securitate din 1986, Legea nr. 101 din 1986 amendată]; şi web site-ul Inspectorului General pentru informaţii şi securitate (dis­ponibil la http://www.igis.gov.au).

Caseta 2: Inspectorul General australian pentru informaţii si securitate

Inspectorul General australian (IG) pentru informaţii si securitate oferă primului mi­nistru, miniştrilor de rang superior si parlamentului o asigurare independentă că serviciile de informaţii ale ţării şi alte agenţii de securitate acţionează legal şi corect. IG oferă această asigurare prin investigarea serviciilor de informaţii şi a agenţiilor de securitate şi prezentarea de rapoarte cu privire la activităţile lor. Mandatul Inspecto­rului General mai include sarcina de a urmări dacă operaţiunile serviciilor de informaţii şi ale agenţiilor de securitate sunt eficace şi manifestă respect faţă de drepturile omului.

Pentru îndeplinirea mandatului său, IG e împuternicit de legea australiană să între­prindă anchete la cererea ministrului responsabil sau din proprie iniţiativă. În plus, este împuternicit să primească şi să investigheze reclamaţiile făcute de persoanele lezate de activitatea serviciilor de informaţii. Asemenea investigaţii pot include inspecţia în incinte ale serviciilor de informaţii (aşa cum sunt locurile de detenţie), luarea unei mărturii sub jurământ şi accesul la documente. La încheierea fiecărei an­chete, IG înaintează ministrului responsabil un raport al cărui rezumat este, de obi­cei, inclus în raportul anual pe care îl prezintă parlamentului australian. Directorul serviciului în cauză şi ministrul responsabil sunt obligaţi prin lege să raporteze IG im­plementarea oricăreia din recomandările conţinute în raportul său.

 

Actualitate

Treziți oamenii din letargie, cu inteligență și spirit, cu bunătate și răbdare, că iubirea pare, deja, desuetă….

Publicat

pe

De

Pentru o națiune ce plutește în derivă de prea mult timp, gâlceava intelectualilor poate fi lovitura fatală. Căci ce altceva îi mai lipsește poporului, care se încaieră din cauza buzelor Dragușancei sau operațiilor Prodancei, decât o ceartă ca la ușa cortului între cei chemați să lumineze nația?

Este trist să vezi că oameni de o erudiție dincolo de orice dubiu, culți, cu doctorate făcute pe bune și la timp, se pot încăiera în spațiul public ca niște chivuțe florărese, numai pentru că nu pot să își armonizeze convingerile. Și, mai ales, nu pot să fie de acord că nu sunt de acord… Zânzania intelectualilor, aducătoare doar de prejudicii, are la bază, întotdeauna, promisiunile amăgitoare ale politicienilor, codița băgată de dracul cel degrabă promițător de fală și glorie efemeră.

Făcând pactul cu diavolul, oamenii de cultură ai cetății dau impresia că s-au vândut pe 30 de arginți unor neaveniți, care au știut, la vremea potrivită, să șmecherească tot ce mișcă și să își asigure un trai luxos. Pentru că pe politicienii de pretutindeni nu îi interesează omul, ci puterea și banul. Or, omul de cultură nu asta ar trebui să țintească. O națiune nu poate fi salvată decât prin educație. Iar oamenii politici sunt ultimii interesați să o facă, pentru că ei nu își doresc o națiune salvată ci o adunătură de oameni schilodiți sufletește și intelectual, masă bună de manevră și prosteală.

Ca un popor ce a experimentat Piteștiul și Sighetul, suntem specialiști în a ne distruge elitele, a promova subcultura și a ridica prostia la rang de virtute. Dihonia oamenilor de cultură ne va îngropa orice speranță de schimbare a unui popor ce se transformă, pe zi ce trece, într-o gașcă de creatori de conținut și influenceri ce nu știu a bălmăji alfabetul. Alături de ea, transformarea preoților, altădată esența comunității, în saci de box, chemați doar la nunți și înmormântări, buni de plimbat pentru a arăta ce cool poate fi Isus, va duce țara atât de jos încât nici Lucifer nu o va mai recunoaște.

E trist că țara care l-a avut pe Titulescu ministrul de externe mai poate oferi Europei doar culegători de căpșuni, interlopi și macete, dame de companie și copii de vânzare. Și vina este a noastră, a tuturor. De aceea, rogu-vă, nu vă mai certați. Mergeți și scrieți, vorbiți, arătați oamenilor că lumea înseamnă mult mai mult decât un meci de fotbal la care scuipi semințe și încerci să calculezi ce ai face cu banii dați pe un jucător ce nu își poate silabisi numele.

Vorbiți-le copiilor și adulților deopotrivă, despre cărți și muzică, despre artă. Despre frumos și firesc. Ieșiți în cetate și spuneți oamenilor că banii și puterea nu înseamnă nimic, dar pot distruge totul, în lipsa educației. Iar voi, preoți, ridicați-vă și strigați cât vă țin puterile că lumea este creația Lui, nu a omului și că fără El viața asta, așa cum o știm, va deveni curând amintire. Treziți oamenii din letargie, cu inteligență și spirit, cu bunătate și răbdare, că iubirea pare, deja, desuetă…. Eu asta voi face, cât voi putea.

Adriana Stoicescu

Citeste in continuare

Actualitate

Descoperă Stirispeciale.ro: Ghidul tău complet către jurnalismul autentic

Publicat

pe

De

stirispeciale.ro

Într-o lume dominată de fake news și informații neverificate, Stirispeciale.ro se impune ca o oază de jurnalism autentic și de încredere. Mai mult decât un simplu site de știri, Stirispeciale.ro este o platformă dedicată adevărului, transparenței și responsabilității în media.

Ce face Stirispeciale.ro unic?

 • Verificarea Riguroasă a Informațiilor: Echipa noastră de jurnaliști experimentați verifică cu atenție toate sursele și prezintă doar informații verificate și de încredere.
 • Diversitate Tematică: De la politică și economie la cultură și sport, Stirispeciale.ro acoperă o gamă largă de subiecte, oferind o perspectivă completă asupra lumii din jurul tău.
 • Analize Profunde și Interpretări Relevante: Nu ne limităm la relatarea faptelor, ci oferim analize detaliate și interpretări semnificative ale evenimentelor, ajutându-te să înțelegi mai bine contextul și implicațiile acestora.
 • Focus Pe Comunitate: Ne pasă de problemele locale și de impactul lor asupra comunităților, oferind o platformă pentru a le explora și a găsi soluții.

Stirispeciale.ro: Mai mult decât un site de știri:

 • Comunitate Interactivă: Alătură-te discuțiilor, exprimă-ți opinia și conectează-te cu alți cititori interesați de jurnalismul de calitate.
 • Evenimente și Reportaje Speciale: Descoperă o gamă variată de materiale multimedia, de la interviuri exclusive la reportaje si investigatii, care te vor informa și te vor inspira.
 • Resurse Educaționale: Găsește articole și materiale informative despre media și despre cum să discerni între informații verificate și fake news.

De ce să alegi Stirispeciale.ro?

 • Autenticitate: Ne angajăm să oferim informații veridicate și imparțiale, fără influențe politice sau comerciale.
 • Transparență: Suntem o platformă transparentă, care își asumă responsabilitatea pentru conținutul publicat.
 • Calitate: Echipa noastră de jurnaliști profesioniști este dedicată producerii de materiale informative de cea mai înaltă calitate.

Stirispeciale.ro este mai mult decât un simplu site de știri, este o voce puternică pentru jurnalismul autentic și o platformă esențială pentru o societate informată și democratică. Te invităm să descoperi o lume a informațiilor verificate și a jurnalismului de calitate, alăturându-te comunității Stirispeciale.ro!

Nu rata:

 • Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi zilnic o selecție a celor mai importante știri.
 • Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și Twitter pentru a fi la curent cu ultimele noutăți.
 • Implică-te activ: scrie comentarii, participă la sondaje și trimite-ne sugestii pentru a ne îmbunătăți platforma.

Împreună, construim o lume mai bine informată !

Stirispeciale.ro: Adevărul contează!

Citeste in continuare

Actualitate

Radioslatina.ro: Mai mult decât un simplu site de știri, o voce a comunității din Slatina

Publicat

pe

De

radioslatina.ro

Imaginează-ți un loc unde poți găsi cele mai proaspete știri din Slatina, prezentate într-un mod captivant și imparțial. Un loc unde poți fi la curent cu evenimentele locale, te poți informa pe teme diverse și te poți conecta cu ceilalți membri ai comunității. Aici intervine Radioslatina.ro, mai mult decât un simplu site de știri, o voce autentică a Slatinei.

Radioslatina.ro: O perspectivă unică asupra Slatinei:

 • Știri locale relevante: De la politică și economie la cultură și sport, Radioslatina.ro acoperă o gamă largă de subiecte care afectează viața de zi cu zi a slătinenilor.
 • Jurnalism de calitate: Echipa noastră de jurnaliști experimentați și dedicați oferă informații precise, verificate și bine documentate.
 • Format multimedia captivant: Articole detaliate, reportaje video, interviuri și podcast-uri aduc la viață știrile și te fac să te simți ca și cum ai fi chiar în centrul acțiunii.
 • Actualizări în timp real: Fii la curent cu cele mai recente evenimente din Slatina și din regiune, cu notificări instantanee și o platformă mereu actualizată.

Mai mult decât știri:

 • Comunitate interactivă: Participă la discuții, exprimă-ți opinia și conectează-te cu ceilalți membri ai comunității prin intermediul secțiunii de comentarii și a forumurilor dedicate.
 • Evenimente locale: Descoperă o agendă cuprinzătoare a evenimentelor din Slatina, de la concerte și spectacole la festivaluri și târguri.
 • Informații utile: Găsește resurse și informații practice despre Slatina, de la administrație locală la transport și educație.

Radioslatina.ro: O voce puternică pentru Slatina:

 • Promovarea transparenței: Ne angajăm să oferim o platformă imparțială și transparentă pentru dezbateri constructive și exprimarea liberă a opiniilor.
 • Sprijinirea cetățenilor: Ne dorim să contribuim la o societate civilă activă și informată, oferind acces la informații de calitate și facilitând dialogul dintre cetățeni și autorități.
 • Dezvoltarea comunității: Susținem proiectele locale și promovăm valorile civice, contribuind la o Slatină mai prosperă și mai unită.

Radioslatina.ro nu este doar un site de știri, ci o platformă dedicată comunității din Slatina. Te invităm să descoperi o lume a informațiilor complete, a dialogului deschis și a implicării active. Alătură-te nouă și fă parte din povestea Radioslatina.ro!

Nu rata:

 • Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi zilnic o selecție a celor mai importante știri din Slatina.
 • Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și Twitter pentru a fi la curent cu ultimele noutăți.
 • Implică-te activ: scrie comentarii, participă la sondaje și trimite-ne sugestii pentru a ne îmbunătăți platforma.

Împreună, construim o voce puternică pentru Slatina!

Radioslatina.ro: Informația care contează, la un click distanță.

Citeste in continuare

Aveți un PONT?

ARTEHNIS

Cel mai complet ziar de investigații dedicat cititorilor din România.
Aveți un pont despre fapte de corupție la nivel local și/sau național?
Garantăm confidențialitatea!

Scrie-ne la Whatsapp: 0735.085.503
Sau la adresa: incisiv.anticoruptie@gmail.com
Departament Investigații - Secția Anticorupție

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv11 ore ago

Caracatita WHITE TOWER (XIII – A) scoate la iveala putregaiul din IPJ Prahova si din varful MAI

Procurorii continuă să facă ample investigații într-o afacere imobiliară suspectă. Vorbim despre un dosar penal deschis în urma perchezițiilor care...

Exclusiv19 ore ago

Cica MAI ar avea un ofiter detasat (sau se zice infiltrat ?) la Ministerul Muncii si care a terminat facultatea de popi

Cica MAI ar avea un ofiter detasat (sau se zice infiltrat ?) la Ministerul Muncii si care a terminat facultatea...

Exclusiv19 ore ago

Cetățenii au fost nevoiți să aștepte până când la locul accidentului sa soseasca un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Giurgiu, de la o distanță de peste 60 km

Șeful IPJ Giurgiu a lăsat drumurile naționale fără polițiști rutieri, dezvaluie cei de la sindicatul Europol Pe DN 6 ce...

Exclusiv2 zile ago

Caracatita WHITE TOWER (XIII) scoate la iveala putregaiul din IPJ Prahova si din varful MAI – adeverinte false pentru credite pe numele unor politisti, mai rau ca la ultimii infractori! Maine, orele 13.00

“LA PIOVRA” Prahoveana din varful IPJ Prahova si din varful MAI Alt prejudiciu de aproximativ 1 milion de euro! Am...

Exclusiv2 zile ago

Politistii, fie activi sau pensionari, ghinionisti sa fie contemporani cu narcisistul sef al DGF, sufera consecintele

Despre erori si umbre la DGF! Despre narcisistul sef al DGF, salariul de excelenta si sporul de izolare!, dezvaluie Emil...

Exclusiv3 zile ago

Nu e logic ca lipsa de transparenta a Directiei Generale Financiara din MAI ascunde o greseala?

Aspectul care deranjeaza cel mai mult la Directia Generala Financiara din MAI este lasitatea, lipsa de barbatie. A fost si...

Exclusiv3 zile ago

Federatia Politistilor de Penitenciare pune in discutie interpretarea diferită din unități, cu privire la decontarea serviciilor turistice pentru cei care au efectuat concediu de odihnă anul trecut și au depus documentele justificative decontării in acest an

In data de 16.02.2024, incepând cu ora 10.30, a avut loc ședinta dintre conducerea ANP- federatii sindicale și conducerile unităților...

Exclusiv5 zile ago

Compromisul (in)justitiei prahovene pentru “albirea” procurorilor paraditori Onea, Portocala si Reileanu

Ne intrebam intr-un articol, pe buna dreptate, cat de impartiala poate fi judecata intr-un dosar in care inculpatii au ajuns...

Exclusiv5 zile ago

Pensionările cele mai multe se remarcă în rândul polițiștilor/MAI este total debusolat în privința măsurilor pe care ar urma să le ia în privința evitării dezastrului

Mai bine de un an în urmă, eram singura voce sindicală care a avertizat că majorarea vârstei de pensionare în...

Exclusiv5 zile ago

Conducerea IGPR nu a consultat organizațiile sindicale pentru acordarea majorărilor polițiștilor din subordine, în special pentru structurile DOS, DCCO

În data de 08.02.2024, începând cu ora 15:45 la sediul IGPR a avut loc o întâlnire între conducerea instituției și...

Exclusiv6 zile ago

Caracatița WHITE TOWER in orasul (Republica) lui Caragiale (XII)/Funcționarii Primăriei rămân în arest la domiciliu!/Noi plangeri penale!

Vorbim despre cea mai mare fraudă imobiliară din istoria Ploiestiului, cu un prejudiciu de peste un milion de euro. Investigaţiile...

Exclusiv6 zile ago

Cu mașina de serviciu și la Tribunal! Martorii care au mintit la comanda procurorului „Portocala” intr-un dosar fabricat

Imagini incredibile ne-au fost trimise pe adresa redacției de un cititor. Angajații Direcției Silvice Prahova folosesc mașinile instituției și pentru...

Exclusiv6 zile ago

„Decăpusirea” sistemului ar trebui să inceapă cu cei care l-au căpușit până la sufocare

In data de 14.02.2024, incepând cu orele 12.50, a avut loc intâlnirea on-line, intre conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor ,...

Exclusiv7 zile ago

M.A.I. – Repară inechitățile privind norma de echiparea a polițiștilor din promoțiile 2021-2023

La sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social ce a avut pe ordinea de zi ...

Exclusivo săptămână ago

„Acei chirurgi esteticieni pe care i-am mai văzut că profesau fără a avea studii superioare în domeniul medical, nu ar mai trebui să fie condamnați penal, atâta vreme cât același lucru se întâmplă în MAI”

„Prostituția profesională”, este un termen pe care l-am auzit în ultimii ani din gura colegilor care au ales să renunțe...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!