Connect with us

Actualitate

Sa invatam din democratiile consolidate cum se face un control real si o supraveghere eficace a activitatilor din domeniul informatiilor de securitate, chiar daca SRI-ului nu ii convine

Publicat

pe

DISTRIBUIE Articolul....
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

 

Instituirea şi menţinerea, de către executiv, a unei supravegheri eficace a activităţilor din domeniul informaţiilor de securitate este esenţială, la fel ca şi existenţa unei supravegheri independente, atât parlamentare, cât şi neparla­mentare. Caracterul secret al muncii în domeniul intelligence, lipsa expunerii ei la examinare şi interpretare judiciare, ameninţarea la adresa drepturilor omu­lui pe care o reprezintă urmărirea excesivă a persoanelor, precum şi existenţa unor greşeli anterioare, toate subliniază necesitatea unei supravegheri efec­tive a serviciilor de informaţii de către organisme independente în raport cu guvernul în funcţie.14

În general, comisiile parlamentare de supraveghere şi organismele specializate asigură cea mai eficace supraveghere externă. Cele dintâi pot fi împărţite, din raţiuni practice, în două categorii: comisii generale cu mandate ample (cum sunt comisiile de apărare şi de afaceri externe) şi comisii specializate, care se ocupă exclusiv de comunitatea de informaţii. Deşi comisiile generale (îndeo­sebi din sfera bugetului şi finanţelor) pot avea anumite responsabilităţi de su­praveghere în privinţa serviciilor de informaţii, cea mai mare parte a activităţilor de supraveghere în domeniul intelligence se desfăşoară, de regulă, de către comisii specializate, datorită faptului că membrii acestora au mai multă experienţă şi expertiză şi pentru că o astfel de abordare limitează cercul de cunoştinţe şi informaţii la membrii comisiilor şi nu îl extinde la ansamblul parlamentarilor.

Organismele specializate de supraveghere a serviciilor de informaţii (denumite uneori „instituţii specializate de supraveghere” sau „organisme specializate neparlamentare de supraveghere”) sunt înfiinţate şi funcţionează independent faţă de executiv, parlament şi serviciile de informaţii pe care sunt mandatate să le supravegheze. Organismele specializate de supraveghere au şi ele avan­tajul unor membri cu expertiză şi al unui obiect de activitate bine delimitat. În majoritatea statelor, asemenea organisme dispun de experţi în domeniul intelligence, care pot fi foşti sau actuali judecători, procurori şi şefi ai serviciilor de poliţie.15 Într-adevăr, membrii organismelor specializate de supraveghere au adesea o experienţă şi o expertiză mai mari în comparaţie cu membrii co­misiilor parlamentare specializate. În plus, membrii organismelor specializate au, de obicei, libertatea de a se dedica în întregime supravegherii serviciilor de informaţii, în vreme ce parlamentarii fac parte din mai multe comisii şi, în consecinţă, trebuie să facă faţă mai multor responsabilităţi. Un alt avantaj al organismelor specializate de supraveghere este acela că membrii lor nu sunt nici politicieni de profesie şi nici nu sunt direct implicaţi în activitatea politică de zi cu zi, astfel încât conduita lor tinde să fie mult mai puţin politizată decât aceea a parlamentarilor. Totuşi, organismele specializate ar trebui să fie tot­deauna văzute ca o completare a supravegherii parlamentare şi nu ca un sub­stitut al ei, deoarece principiile guvernanţei democratice impun controlul di­rect al parlamentului asupra tuturor activităţilor guvernului.

Unele state (precum Australia, a se vedea Caseta 2) au întărit supravegherea serviciilor de informaţii prin desemnarea unui inspector general independent. Denumirea, mandatul, competenţele şi atribuţiile acestei funcţii variază consi­derabil de la un stat la altul (a se vedea Farson – Instrumentul 2), dar misiunile ei de bază includ, de regulă, urmărirea respectării de către serviciile de informaţii a constituţiei, a legilor proprii de funcţionare şi a politicilor operaţionale stabilite de executiv. Alte funcţii comune includ:

 • instruirea personalului serviciilor de informaţii cu privire la drepturile şi responsabilităţile lui;
 • efectuarea auditului şi a inspecţiilor interne – în special în vederea depistării şi prevenirii risipei, fraudei şi abuzului;
 • asigurarea menţinerii unor politici şi proceduri eficace de securitate;
 • primirea şi investigarea reclamaţiilor făcute de personalul serviciilor;
 • asigurarea difuzării informaţiilor pe care publicul este îndreptăţit să le primească în virtutea legislaţiei referitoare la libertatea de informare;
 • asigurarea de către serviciu a evidenţei documentelor conform legislaţiei şi politicilor relevante.16

Mandatele comisiilor parlamentare de supraveghere şi ale organismelor speci­alizate de supraveghere variază de la un stat la altul. Unele ţări (precum SUA, prin comisiile din Congres însărcinate cu supravegherea serviciilor de informaţii) au adoptat mandate care acoperă întregul spectru privind corectitudinea, legalitatea, eficacitatea şi eficienţa; alte ţări (precum Olanda şi Sue­dia) limitează mandatele unor astfel de organisme numai la legalitate.

Pentru îndeplinirea acestor mandate, comisiilor parlamentare de suprave­ghere şi organismelor specializate de supraveghere li se acordă adeseori competenţe largi, ce pot include oricare din – sau chiar toate – puterile din lista de mai jos (care nu e exhaustivă):

 • accesarea informaţiilor clasificate;
 • primirea şi verificarea rapoartelor anuale şi a altor rapoarte elaborate de serviciile de informaţii;
 • citarea unor oficiali din executiv şi din domeniul intelligence, pentru a depune mărturie sub jurământ;
 • invitarea unor experţi externi şi a altor persoane pentru a depune mărturie sub jurământ;
 • organizarea de întâlniri periodice cu miniştrii responsabili şi/sau directorii serviciilor;
 • efectuarea inspecţiilor, atât regulate, cât şi ad hoc, şi vizitarea incinte­lor serviciilor de informaţii.

 

Pentru informaţii mai detaliate, a se vedea Australia, Inspector-General of Intelligence and Security Act 1986, Act No. 101 of 1986 as amended [Lege privind In­spectorul General pentru informaţii şi securitate din 1986, Legea nr. 101 din 1986 amendată]; şi web site-ul Inspectorului General pentru informaţii şi securitate (dis­ponibil la http://www.igis.gov.au).

Caseta 2: Inspectorul General australian pentru informaţii si securitate

Inspectorul General australian (IG) pentru informaţii si securitate oferă primului mi­nistru, miniştrilor de rang superior si parlamentului o asigurare independentă că serviciile de informaţii ale ţării şi alte agenţii de securitate acţionează legal şi corect. IG oferă această asigurare prin investigarea serviciilor de informaţii şi a agenţiilor de securitate şi prezentarea de rapoarte cu privire la activităţile lor. Mandatul Inspecto­rului General mai include sarcina de a urmări dacă operaţiunile serviciilor de informaţii şi ale agenţiilor de securitate sunt eficace şi manifestă respect faţă de drepturile omului.

Pentru îndeplinirea mandatului său, IG e împuternicit de legea australiană să între­prindă anchete la cererea ministrului responsabil sau din proprie iniţiativă. În plus, este împuternicit să primească şi să investigheze reclamaţiile făcute de persoanele lezate de activitatea serviciilor de informaţii. Asemenea investigaţii pot include inspecţia în incinte ale serviciilor de informaţii (aşa cum sunt locurile de detenţie), luarea unei mărturii sub jurământ şi accesul la documente. La încheierea fiecărei an­chete, IG înaintează ministrului responsabil un raport al cărui rezumat este, de obi­cei, inclus în raportul anual pe care îl prezintă parlamentului australian. Directorul serviciului în cauză şi ministrul responsabil sunt obligaţi prin lege să raporteze IG im­plementarea oricăreia din recomandările conţinute în raportul său.

 

Citeste in continuare

Actualitate

Răspunsul ANAF e că niciuna nu are datorii către statul român

Publicat

pe

De

DISTRIBUIE Articolul....
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

(Preluare Inpolitics):

Surpriză maximă într-o chestiune agitată a ultimei perioade: contrar informațiilor vehiculate în spațiul public, marile companii austriece din România nu înregistrează datorii restante la bugetul statului. În ce privește companiile mai mici, cca.o treime dintre ele au asemenea datorii, dar suma totală e cel puțin modestă, mai puțin de 80 de milioane de euro.

Printr-o interpelare parlamentară, deputatul AUR Antonio Andrușceac a cerut săptămînile trecute ministerului Finanțelor să confirme dacă e real că cele mai mari 11 companii austriece din România, nominalizate explicit, în frunte cu OMV Petrom, au datorii imense către bugetul statului, de aproape 20 de miliarde de euro.

Răspunsul ANAF e că niciuna nu are datorii către statul român, cu o excepție specială, care e în dezbaterea justiției.

”În ceea ce privește analiza punctuală a celor 11 companii cu capital austriac, precizăm că Raiffeisen Bank (CUI 361820), OMV Petrom (CUI 1590082), BCR Bank (CUI 361757), Immofinanz Services (CUI 21581305), XXXLutz Properties (CUI 22383497), Julius Meinl Romania (CUI 558580), HS Timber Productions 5 SRL (CUI 14554103), Red Bull Romania SRL (CUI 16539193), Parr Construct SRL și STRABAG (CUI 6891914) nu înregistrează obligații bugetare restante.
S.C. Uniqa Asigurari S.A. (CUI 181363) înregistrează obligații fiscale în valoare de 12,6 milioane lei, suma reprezentând o amendă contestată în instanță.
Referitor la redevențele neplătite de societatea OMV Petrom S.A., menționăm că aceasta nu înregistrează redevențe petroliere neachitate. În perioada 2018-2022 au fost declarate și achitate redevențe în valoare de 4,82 milioane lei” se arată în răspunsul ANAF.

i7863A

În rîndul restului firmelor austriece din România există, totuși, datornici, confirmă ANAF, dar datoria totală e de mai puțin de 400 de milioane de lei:

”La data de 30 noiembrie 2022, un număr de 2.915 contribuabili cu capital majoritar austriac figurează în baza de date a ANAF, din care un număr de 2.021 de contribuabili nu înregistrau obligații fiscale restante. Un număr de 894 înregistrau obligații fiscale neachitate la bugetul general consolidat, în sumă de 391,8 milioane lei, din care:
50 de contribuabili au accesat facilități fiscale conform prevederilor legale în sumă de 45,6 milioane lei;
502 contribuabili înregistrau arierate în sumă de 21,5 milioane lei, pentru care s-a demarat procedura de executare silită;
100 contribuabili înregistrau arierate nerecuperabile cu sume de 192,6 milioane lei (arieratele nerecuperabile reprezintă obligații bugetare restante pentru care organele fiscale nu pot începe sau continua măsuri de executare silită, creanțele debitorilor pentru care s-a dispus suspendarea executării silite de către instanța judecătorească, obligațiile fiscale restante ale contribuabililor sub incidenta Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile fiscale restante ale contribuabililor pentru care s-a declarat procedura de insolvabilitate fără venituri/bunuri următoare, creanțele debitorilor pentru care s-a instituit administrarea specială, etc.).” se mai arată în adresa secretarului de stat Alin Chițu.

Citeste in continuare

Actualitate

Cadouri din piele, ce se simt…pe piele: genți brodate și accesorii asortate

Publicat

pe

DISTRIBUIE Articolul....
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Pentru că începe să fie posibil să lași mâinile fără mănuși, să bei cafeaua afară sau să începi să citești câteva pagini în parc spre seară, vă propunem azi 5 idei de cadouri, din dragoste, de zi de naștere, de recunoaștere sau pur și simplu pentru că sunt utile: genți brodate și accesorii asortate, din piele naturală, fină și plină de eleganță.

Citește mai departe dacă: Ai de făcut un cadou, Ai o persoană specială în viață, Vrei idei noi pentru vechiul ritual de a dărui.

Cadouri din piele, să simtă iubirea pe pielea ei

De multe ori suntem în situația de a broda pe piele declarații, de la cuvinte care definesc o persoană, la numele pe care sunt chemate de cei dragi.

Și brodăm cu drag și atenție cadouri din piele, pentru că vor fi mult timp în mâinile celor care le primesc. Și de fiecare dată, ne dorim să aducă același gând: Cineva mi-a dat timp în minte și spațiu în inimă, iar acest cadou e grozav.

Așa că, pentru că februarie, și chiar dacă nu celebrăm cu mare fast, tot merită un cadou, din motivele de mai sus: că se simte primăvara, că putem citi în noapte, că poate deja merităm o excursie scurtă.

Tipuri de genți brodate, din piele MASIMA:

 1. Genți brodate de voiaj – Deși atât de rar făcute cadou de bărbați femeilor, gențile sunt printre cele mai simple elemente de dăruit. Cadouri din piele la care nimeni nu ar spune nu, pentru că au acel trio de calități ce o fac de nerefuzat: utilitate, frumusețe și … e o geantă din piele!!! Așa că poți arunca înăuntru un schimb de haine și puteți pleca spre un city break romantic de februarie.

E atât de simplu să faci acest cadou: Comanzi pe site, alegi personalizarea prin gravare, achiți și aștepți livrarea ca să vezi zâmbetul și mirarea. Simplu, așa-i?

 1. Genți brodate office – Pentru oricând simți nevoia să provoci noi subiecte de conversație. Așa cum vezi și mai sus, broderia sau gravarea pe piele transformă alegerea ta în ceva doar al tău. Iar de la un citat, la un oraș, la un cuvânt care definește succesul tău, fă-ți cadoul din piele care să te facă să te simți bine în pielea ta.          Genți unisex – cadouri din piele pentru cupluri moderne

  Imaginați-vă conversația:

  ”-Iau eu azi geanta!

  -Iar?

  -Hai că merge cu cizmele!

  -Bine, dar mâine îmi iau ghetele maro!

  -Mâine e a ta!”

  Și pe geantă scris, brodat sau gravat ”omnia vincit amor” adică Dragostea învinge totul.                               

  Accesorii utile, detaliate, ce atrag atenția și spun IUBESC

  Fie că sunt oferite cadou și spun Mulțumesc, sau spun Iubesc pentru că: Iubești o carte, Iubești noul gadget pe care citești sau care îți permite să lucrezi la o cafea, sau laptopul de care ai grijă pentru că are în el tot ce contează, e cazul să primești, sau să dăruiești un cadoul din piele care să marcheze o lună aproape de inima ta.

  Husele din piele, personalizate, sunt cadouri intime, care pot începe o tradiție, pot trece prin multe mâini și pot parcurge ușor anii, fără semne de oboseală.

   Alege doar culoarea și decide ce va sta scris pe ele. De acolo, ne ocupăm noi. Huse pentru laptop sau noi coperți din piele, ne ocupăm cu acest material, pielea, pentru că poate face ceva unic: poate deveni parte din cine ești. 

  Masima nu doar își spune Second skin, ci face o promisiune prin asta.

  Orice cadou din piele ai alege, va veni ca o mănușă celui drag. Mai ales cu acel plus de personalizare care stă în broderie sau gravare.

  Sărbătorește prezentul ca pe o promisiune pentru viitor, și lasă pielea să spună declarații pe care altfel îți vine greu să le compui.

  Pentru ea, pentru tine, pentru orice ocazie îți trece prin minte, marchează momentul cu your second skin, de la Masima.

  Te așteptăm iar pe Blog, cu informații și reducere la abonare, ca să ai de câștigat mai mult decât informație.

  Beneficiile cadourilor din piele de la MASIMA: 

  ✔️Garanția produsului 3 ani

  ✔️Posibilitatea plății în rate cu cardul de cumpărături

  ✔️Modele unice, din atelierele noastre

  ✔️Pielea se poate personaliza

  ✔️Fabricat în România

  SHOP pentru tine și Your second custom product by MASIMA

  www.masima.ro

Citeste in continuare

Actualitate

Romania – campioana mondiala la o meserie veche de peste 10.000 de ani.

Publicat

pe

DISTRIBUIE Articolul....
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Romania – campioana mondiala la o meserie veche de peste 10.000 de ani.

In fiecare an la Londra, are loc Campionatul Mondial de Fabricare a Pantofilor, o reuniune a celor mai buni pantofari si confectioneri de incaltaminte din toate colturile lumii.

Dupa multe teste si o crancena asteptare, locul 1 a fost desemnat, iar pozitionarea sa pe harta nu este in alta parte decat in Romania, in Arad, in curtea si mai ales in atelierul unui adevarat geniu: artistul Victor Vulpe.

Barbatul de 43 de ani a reusit sa aduca trofeul de campion mondial in confectionarea de incaltaminte pe plaiurile romanesti, asta dupa ce mai bine de 20 de ani a transformat orice obiect din piele in opera de arta.

A inceput cu o curea din piele si a ajuns sa fie campion mondial la confectionarea de pantofi din piele

In urma cu peste 20 de ani, in timpul studentiei, Victor, pe atunci un studnet genial la Arte si Design, si-a descoperit adevarata pasiune. Acesta putea sa transforme orice obiect din piele in opera de arta. A inceput pur si simplu prin modificarea unei centuri din piele.

Apoi a trecut la genti. A inceput sa confectioneze genti de piele si curele pentru colegii sai in in curant de la genti si curele, s-a dezvoltat si a ajuns sa treaca la confectionarea de incaltaminte.

Astazi, la atatia ani dupa, cu un drum lung, plin de munca si de vointa, Victor pune Romania pe harta, cu inca un trofeu, inca un loc medaliat cu aur pe cel mai mare podium din acest domeniu.

Victor se poate compara cu adevarat cu cele mai mari nume ale tarii, la acest moment, fiind un ambasador al tarii prin meseria sa, o profesie cu foarte multa istorie in spate. Deloc straina de vechii mestesugari romani, cizmaria are o istorie de peste 10.000 de ani, conform specialistilor.

Cea mai veche piesa de incaltaminte isi are originea in SUA, iar specialistii concluzionau in urma unui studiu ca aceasta ar fi fost realizata din fibrele unui copac, datand cu apeoximativ 10.000 de ani in urma.

Din peste 50 de milioane de perechi de pantofi, acestia au obtinut trofeul!

Ei bine, la peste 10.000 de ani, barbatul de 43 de ani din Arad a adus Romaniei trofeul. Peste 50 de milioane de perechi de incaltari se fabrica in Romania anual, iar in intreaga lume peste 3 miliarde.  Cu toate acestea, numai una singura, o singura pereche magica a reusit sa acapareze atentia in Londra, celor mai mari cunoscatori din domeniul fabricarii incaltamintei. Astfel, Victor Vulpe a reusit sa acapareze unul dintre cele mai mari trofee si sa ajunga poate indeplinirea celui mai mare vis a oricarui artist in acest domeniu: castigarea World Championships in Shoemakings.

Citeste in continuare

TOP KINETO MEDICAL Ploiesti

Știri calde

Exclusiv11 ore ago

VOM publica date si documente care vor dinamita doua sisteme de siguranta nationala: vom devoala cum se FURA pe fata si sarabanda unor falsuri pentru acoperirea acestor furturi, pe romaneste spus, cu documente si bazat pe hotararea unui magistrat! (I).

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinServiciile secrete  conduc sistemul penitenciar sau Ministerului Justiției si tolerează cu bună știință anumite interferențe?

Aveti un Pont20 de ore ago

VOM publica date si documente care vor dinamita doua sisteme de siguranta nationala: vom devoala cum se FURA pe fata si sarabanda unor falsuri pentru acoperirea acestor furturi, pe romaneste spus, cu documente si bazat pe hotararea unui magistrat!/PROMO/Orele 14.00

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinLa orele 14.00, ziarul Incisiv de Prahova va publica date si documente care vor dinamita doua sisteme de siguranta nationala,...

Exclusiv20 de ore ago

Fostul procuror Negulescu Mircea implicat in mafia deseurilor/Ludovic Orban „tinta” in miscare in urma perchezitiilor din Prahova/Nasul si Finul din Prahova

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinPeste 60 de percheziții au fost desfășurate de polițiștii economici de la sectorul 2 al Capitalei în București Ilfov...

Exclusiv20 de ore ago

Valentin Stefan si combinatiile cu iz penal de la conducerea Postei Romane (II)

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinPrintr-o decizie a conducerii Companiei Posta Romana se desemnează o comisie condusă de Ovidiu Călin, să prelungească contractele de...

Actualitate1 zi ago

4 sfaturi utile pentru sustinerea sanatatii mintale in timpul pandemiei de COVID-19 și după aceasta perioada

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinPandemia care a aparut inca de la inceputul anului 2019, a generat multa panica in randul oamenilor, care au...

Exclusiv2 zile ago

De la „Bomba ecologica de la Pleasa” la pacura si …dosarul penal de la Parchetul General

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinIeri, peste 60 de percheziții au fost desfășurate de polițiștii economici de la sectorul 2 al Capitalei în București...

Exclusiv3 zile ago

O dovada de tampenie institutionala este secretizarea ROF-urilor unitatilor de politie

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedin Potrivit, art.5 (1) litera a) din Legea 544/2001 (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice...

Exclusiv3 zile ago

E posibil MODIFICARE RSLD ( OMJ 4800/2018)?

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinZilele acestea ne aflăm la finalul unui alt demers, acela de modificare a RSLD-ului, fapt ce va putea face...

Exclusiv3 zile ago

După ce contrabandiștii cu țigări au constatat că folosirea dronelor sau a elicopterelor nu este una eficienta pe timp de iarnă, au trecut la un nivel rudimentar – low level

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedin Pe principiul „di, di, di murgule, di”, aceștia au legat mai multe crengi de brad în spatele unui...

Exclusiv4 zile ago

Inregistrari audio – video/stenograme senzationale cu si despre un ales “local” (II)/”Bai vino maine cand esti treaz ca deja ai venit beat si esti prost”

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinIn acest serial, asa cum am precizat ca vom publica inregistrari audio urmate de documente pentru ca opinia publica sa...

Actualitate4 zile ago

Noi inregistrari audio – video/stenograme senzationale cu si despre un ales “local” (II)/ Maine, 03.02.2023, orele 12.00

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinIncisiv de Prahova demasca fata hadra a unui ales local si a unei grupari de criminalitate economico-financiara organizata, intr-un serial, în ...

Exclusiv5 zile ago

Inregistrari audio – video/stenograme senzationale cu si despre un ales “local” (I)/”Am vorbit cu asta care-i sef la Politia Locala, cu Albu…”

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinIncisiv de Prahova demasca fata hadra a unui ales local si a unei grupari de criminalitate economico-financiara organizata, intr-un...

Exclusiv5 zile ago

Inregistrari audio – video/stenograme senzationale cu si despre un ales “local”/Azi, orele 12.00

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedin  Incisiv de Prahova demasca fata hadra a unui ales local si a unei grupari de criminalitate economico-financiara organizata,...

Exclusiv5 zile ago

Ce fel de morala sa fie, atunci cand in comisie, pe functia de lei au fost instalati magari?

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinIntr-o padure ursul lucra pe functie de iepure. Cum s-a intamplat asta: padurea avea nevoie de urs dar era...

Exclusiv6 zile ago

PROMO/In curand, inregistrari audio – video/stenograme senzationale cu si despre un ales “local”

DISTRIBUIE Articolul....FacebookPinterestTwitterLinkedinIn curand, Incisiv de Prahova demasca fata hadra a unui ales local si a unei grupari de criminalitate economico-financiara...

Partener media exclusiv

stiri actualizate Raspandacul

Parteneri

Top Articole Incisiv

error: Articolele nu se pot copia!